Arhiv Značk: Who You Are Is Not your Mind

Kto si nie je tvoja myseľ

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
29. Októbra 2009
V Boulder, Colorado

Nie ste svojou mysľou. Nie ste svojim intelektom. Kto ste, to nie sú vaše myšlienky. Nie ste svojimi presvedčeniami. Nie ste svojimi spomienkami. Nie ste svojimi konfliktmi. Nie ste tými vecami, s ktorými sa stotožňujete. 

Záhada toho, kto ste existuje mimo dosahu a oblasti intelektu a mimo reality tela. Ale teraz obývate toto telo. A intelekt je tu na to, aby vám pomohol zorientovať sa v tomto svete a zúčastniť sa tu. Je to úžasný prostriedok pre komunikáciu. Ak je kultivovaný správne, je vynikajúci, hlboký a schopný robiť úžasné veci. Ale pre všetkých študentov Poznania všetkých tradícií je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vašou skutočnou povahou, vašou hlbšou povahou a zložením vašej mysle a vášho systému viery, nech už sú akokoľvek usporiadané alebo neusporiadané. 

Že žijete na povrchu mysle a nepoznáte jej hĺbky, tajomstvá a skutočnú moc a schopnosti – musí to byť uvedomenie, inak si budete myslieť, že spiritualita je viera alebo systém viery. Budete si myslieť, že duchovná prax je o posilňovaní myšlienok, posilňovaní presvedčení a to je samozrejme nesmierne manipulované vládou a náboženskými inštitúciami – manipuláciou viery, pretože väčšina ľudí si ešte neuvedomuje, že kto sú, nie je ich mysľou a tak si myslia, že to čo si myslia, je to, čím sú a to predstavuje ich realitu. 

Akonáhle budete schopní prelomiť tento predpoklad a túto fixáciu, vášmu vnútornému životu sa začnú otvárať nové dvere, kde čoskoro zažijete, že máte väčšiu podstatu, hlbšiu podstatu nad vaše myšlienky a predstavy. Vydržte sedieť dvadsať alebo tridsať minút a bude to pre vás veľmi evidentné. 

Je to ako hluk na ulici – vaša povrchová myseľ – rúti sa, búcha, pohybuje sa a naráža. Posudzuje, porovnáva, fantazíruje, pamätá, premieta vinu, premieta svoju vôľu. Robí toto všetko. Ak by ste však od nej mali ustúpiť, zavrieť tieto dvere, zavrieť tieto okná a vstúpiť do vnútornej svätyne vášho domova, zvuky ulice by ustúpili a nakoniec úplne zmizli. 

Takto je to vo vašej mysli. Len čo sa ponoríte pod povrch svojej mysle, zistíte, že existuje väčšia realita, o ktorej nič neviete, realita s mnohými úrovňami a že tu máte hlbšie asociácie a hlbšie vzťahy. Máte vzťahy so svojou Duchovnou Rodinou, ktorí nie sú na svete. Máte vzťahy so svojou Duchovnou Rodinou, ktorá žije v iných svetoch. Máte vzťah so svojimi Učiteľmi, tými Nevidenými Prítomnosťami, ktoré bdia nad vašim vývojom a ktoré vám z času na čas posielajú myšlienky, aby vám pomohli v otvorení sa realite vášho skutočného života. A samozrejme máte silu Poznania, hlbšiu Myseľ vo vašom vnútri, Myseľ, ktorú vytvoril Boh, nie myseľ, ktorú vytvorila kultúra a svet. 

Táto hlbšia myseľ sa úplne líši od vášho intelektu a má veľkú moc a istotu. Neriadi sa strachom a túžbou. Nie je vedená nutkaním a úzkosťou. Na hľadanie moci a uznania vo svete sa nemusí presadiť, brániť a premáhať ostatných. Je to tu len preto, aby slúžila väčšiemu účelu, ktorý si sama uvedomuje vo vašom vnútri. 

Akonáhle prerušíte svoju pripútanosť k povrchu svojej mysle a uvedomíte si, že to je len časť, ktorú vo svete hráte – ako časť ktorú by hral herec na javisku – potom môžete začať vidieť, cítiť a prežívať hlbší prúd svojho života. To vás v živote otvára, aby ste zažili vzťahy, ktoré predstavujú tento hlbší prúd, toto hlbšie uvedomenie a tento väčší účel dokopy.

To zmierňuje dopad strachu. To zmierňuje vplyv túžby a nátlaku. To zlomí vašu fascináciu s vašimi vlastnými fantáziami. Týmto sa pretrhnú reťazce identifikácie, ktoré vás udržia v otroctve súboru nápadov a aktivít, ktoré nemajú nič spoločné s tým, kto skutočne ste a prečo ste v skutočnosti na svete. 

Každý, kto má akúkoľvek duchovnú hĺbku bez ohľadu na to, v akej tradícii alebo období v histórii prelomil túto fixáciu a identifikáciu s povrchom mysle. Vedia, že treba zažiť väčšie pravdy, ktoré samotné myšlienky obsahovať nemôžu, ktoré teórie a filozofie a systémy myslenia nemôžu plne predstavovať. Vidia hranice vedy. Vidia hranice intelektu. Vidia hranice teológie a filozofie. Uznávajú, že v ich životoch je mystérium a že majú možnosť toto mystérium zažiť a prejaviť ho ostatným. Toto je veľký bod obratu, vidíte. 

Ale keď sa pozeráte do sveta, ľudia sú úplne zachytení. Nemôžu opustiť ulicu a hľadať svätyňu vo svojom vnútri. Sú tak zachytení, stále stimulujú svoju myseľ – získavajú nové myšlienky, nové presvedčenia a uplatňujú svoje staré presvedčenia a posilňujú svoje staré presvedčenia a stretávajú iných ľudí vo vzťahoch, ktoré im môžu pomôcť posilniť ich presvedčenia. Všetko je to vyhýbanie sa strachu – prázdnote, strachu zo straty, strachu z nenájdenia, strachu zo straty, strachu zo zmätku, strachu z chaosu, strachu z vlastnej smrteľnosti, strachu zo smrti a zničenia. 

Všetka táto neustála aktivita na upevňovanie vlastnej identity jednoducho útek. Útek z reality, ktorá vo vás v tejto chvíli žije, ktorá jediná má v sebe väčší zmysel a účel vášho života. Je to útek pred sebou samím. Je to útek pred vašim vlastným strachom a neistotou, neustále hnaný a zachytený. Nie je to len náhoda. Nie sú to len okolnosti. 

Ľudia nemôžu sedieť päť minút v kľude. Nemôžu za to viniť svoje okolnosti. Čas, ktorý každý deň trávia pred zrkadlom v kúpeľni, by bolo možné stráviť tichým sedením, precvičovaním vnútorného počúvania, otváraním sa krajine mysle a veľkej studni ticha v sebe, ktorá jednotlivcovi prináša mier, náhľad a moc. 

Ľudia sú tak uväznení vo svojom intelekte, že akosi z neho nevedia nájsť východisko, akoby boli obklopení ostnatým drôtom a nevedia nájsť cestu von. Ale sedieť v kľude a nasledovať dych, alebo opakovať zvuk alebo slovo stačí, ak pri tom zostanete, ak budete pokračovať v praxi a nebudete sklamaní alebo frustrovaní, keď spočiatku zistíte, ako veľmi vás dominuje vaša myseľ a akým ste otrokom svojho myslenia, svojich presvedčení, svojich spomienok, svojich obáv a projekcií svojich obáv.

Bohatí alebo chudobní, toto je otroctvo, pod ktorým ľudstvo bojuje a trpí. Choďte na najbohatšie miesta na svete a ľudia sú stále otrokmi mysle, otrokmi svojich potrieb a svojich túžob, svojich nátlakov a úzkostí. Aj keď žijú v nádhere, správajú sa ako služobníci – zodierajú sa, nevedia čo ich utláča, nevidia východisko. 

Náboženstvo sa potom riadi mysľou a intelektom. Stáva sa z neho rituál, viera, sociálna požiadavka, sociálna validácia. Stratí svoje prvenstvo, intimitu, vrúcnosť, tajomstvo a milosť. Teraz musíte ísť do kostola, mešity alebo chrámu, pretože sa to od vás očakáva. A bojíte sa, čo by sa mohlo stať, ak tak neurobíte. A prosíte Boha o veci, ktoré vám môžu pomôcť, zachrániť vás, dať vám, čo chcete, ochrániť svojich blízkych.

Niektoré žiadosti sú skutočné a iné nie. Ale vyhľadávate skúsenosť spojenia s Nebeským? Snažíte sa zažiť to, čo leží pod povrchom vašej mysle? Snažíte sa spoznať svoju duchovnú realitu a povahu, ktorá existuje nad rámec teologických očakávaní a špekulácií? 

Ste úplne uväznení v prejavoch života, ale čo jeho mystérium? Jeho účel? Jeho význam? Tieto veci sa dajú nájsť iba pod povrchom. 

Môžete vytvárať nádherné vysvetlenia, fantastické teórie viery, mimoriadne zložité ideológie, ale myseľ nemôže uchopiť moc Ducha alebo realitu alebo múdrosť Ducha, ktorou je moc a sila múdrosť Poznania vo vašom vnútri. Ale aby ste sa mohli začať venovať tomuto hlbšiemu skúmaniu a budovať si zručnosti, trpezlivosť a odhodlanie, ktoré budete potrebovať, musíte začať robiť Kroky k Poznaniu – naučiť sa zamerať svoju myseľ a prekĺznuť cez jej pokušenia a jej fixácie. 

Boh vám dal najčistejšie duchovné praktiky, ktoré nájdete pri cvičení pokoja a vnútorného počúvania. A tieto praktiky sú uvedené v Krokoch k Poznaniu. Nevyžadujú fantastické presvedčenia. Nevyžadujú idoly uctievania. Nevyžadujú hrdinské postavy, svätých a záchrancov a avatarov. Môžete ich trénovať v nasledujúcom okamihu. Môžete ich praktizovať dnes večer alebo zajtra ráno. 

Cvičíte preto, lebo chcete poznať hlbšiu realitu svojho života. A viete, že tam niečo je, pretože ste vždy vedeli, že tam niečo je. Nie je to vecou viery. 

Viery sa menia. S vierami sa manipuluje. Viery sú posilňované a potom sa viery rozpadajú. Ľudia musia neustále opätovne potvrdzovať svoju vieru z dôvodu, že viera je vo svojej podstate nestabilná, pretože nemá hlbší základ. A kým viera nebude mať hlbší základ, bude nestabilná a nespoľahlivá a môže sa stať veľmi sebaklamnou. 

V meditácii sa naučíte ustúpiť od svojej mysle a nájsť pokoj a mier, ktoré umožňujú vašej mysli otvoriť sa a vašim zmyslom aby boli jasné a ostré. Z toho vychádza väčšie rozlišovanie a diskrétnosť v živote. 

Prestanete toľko rozprávať a začnete viac počúvať. Odstupujete od neustálej stimulácie, aby ste mohli zostať pri svojich vlastných skúsenostiach. Začnete si vážiť svoje skúsenosti viac ako svoje nápady, čo je uvedomenie, že sú oveľa pravdivejšie a spoľahlivejšie. Počúvate ostatných inak. Máte iný vzťah k ostatným. Hĺbku prírody začnete prežívať nielen ako scenérie, ale ako životnú silu. Začnete prežívať mentálne prostredie svojho života, prostredie myslenia a vplyvu a začnú sa vám otvárať nové svety. 

Boh pre vás nemôže skutočne urobiť nič, kým nezačnete túto cestu oslobodenia. Nebudete úplne oslobodení. To nie je realistický cieľ. Ale akonáhle začnete rozlišovať medzi svojimi hlbšími skúsenosťami a svojim intelektom, dvere sa vám začnú otvárať. Váš život začne mať zmysel. A začnete prežívať hlbší prúd svojho života, ktorý vždy plynul, na rozdiel od vašich plánov a vašich cieľov a toho, ako ste váš život strávili v minulosti. 

Povedzte si: „Nie som moja myseľ. Nie som môj intelekt.“ Aj toto sú myšlienky, ktoré však odkazujú na väčšiu realitu vo vašom vnútri, ktorá sa netýka myšlienok. Tu neponižujete intelekt, ale uvedomujete si, že musí byť riadený väčším Duchom vo vašom vnútri a že váš väčší Duch je riadený Zdrojom celej spirituality. 

Tu je intelekt cenený, takže ho chcete kultivovať. Nechcete ho znečistiť škaredými a násilnými vecami. Nechcete ho očierňovať sebadeštruktívnym a ponižujúcim správaním. Chcete, aby bol jasný a silný. Chcete, aby slúžil skôr vám, ako slúžili vy nemu.

Toto je veľká korekcia vo vašom vzťahu k sebe samému, ktorý v zásade predstavuje váš vzťah k vašej mysli a k telu. Pretože máte iba jedno Ja, takže váš vzťah k vášmu Ja je váš vzťah k hlbšej realite vo vašom vnútri. Ale z tejto reality máte vzťah k svojej mysli a svojmu telu, ktoré musia byť múdro a súcitne riadené, manažované a namerované, a nie ponechané na to, aby sa riadili sami. 

Vaše telo je úžasným prostriedkom. Bez toho by ste tu nemohli komunikovať s ľuďmi. Nepočuli by vás. Nemohli by vás vidieť. Nevšimli by si vašu prítomnosť, ani keby ste stáli vedľa nich. Ak by ste nemali myseľ, nemohli by ste dosiahnuť ich myseľ. Boli by ste neviditeľní. Ani by nevedeli, že tam ste. Myseľ je teda vzácna vec. Telo je vzácna vec, ale tak sa s ním vo svete zle zaobchádza a je vo svete sa tak tragicky týrané. 

Ale pre vás musíte teraz nájsť spôsob, ako vybudovať skutočný vzťah so svojím väčším Ja, svojou hlbšou povahou, pretože to drží kľúč k vášmu životu a budúcnosti. A čím viac sa k tomu priblížite, tým ťažšie bude pre vás urobiť chybu a zahodiť svoj život. 

Nemyslite si, že svoj život nezahadzujete, alebo že ste práve tam, kde musíte byť a že ste už vedení a riadení, pretože to tak nie je. Ak ste k sebe úprimní, budete si to určite musieť pripustiť. 

Je to pred vami veľká cesta. A Boh vám dal cestu, cestu, ako znovu objaviť moc a prítomnosť Poznania a jeho nesmiernu dôležitosť pre váš život a pre vašu budúcnosť. Je to tá najspoľahlivejšia vec, ktorá existuje. 

Keď sa svet stane turbulentnejším a chaotickejším pri čelení Veľkým Vlnám Zmien, budete túto silu, toto vedenie a toto sebavedomie potrebovať. Budete to musieť nájsť v ostatných a podporiť to v ostatných, pretože to bude sila Poznania a sila skutočných vzťahov, ktoré vás ochránia a povedú a dovedú k vašim väčším životným úspechom. 

Intelekt o týchto veciach nevie. Môže len špekulovať, dúfať a veriť. Ale istota vášho väčšieho života je už vo vás ako tajné kargo, ktoré sami nemôžete otvoriť. Musí to z vás byť vyvolané, ale aby z vás bolo vyvolané, musíte byť pripravení. Musíte sa pripraviť. Musíte sa dostatočne oslobodiť od povrchu svojej mysle, aby ste pod ním mohli cestovať, kedykoľvek to je potrebné. 

Týmto spôsobom sa stanete médiom medzi vašim Dávnym Domovom a svetom, medzi vašou fyzickou realitou a vašou duchovnou realitou. Stanete sa prostriedkom na milosť, moc a prínos. Toto je túžbou vášho srdca. Na to ste boli stvorení. 

Neboli ste stvorení na to, aby ste žili mizerný a chaotický život v drsnom a zložitom svete. Toto nie je váš pravý osud. Môže to byť vašou súčasnou realitou, ale nie je to váš skutočný osud. Ale nápady samé o sebe vás o tom však nemôžu ubezpečiť. Musíte to zažiť hlbšie v sebe a vo svojich skutočných vzťahoch s ostatnými. 

Vypočujte si tieto slová. Počúvajte Silu a Prítomnosť, ktorá je s týmito slovami. Počujte ich hlboko. Nespochybňujte ich. Nepoužívajte svoju myseľ ako druh plotu alebo bariéry. Nepoužívajte svoju myseľ na skrývanie sa. Nepoužívajte svoju myseľ na to, aby ste riešil to, čo vám má najhlbšie slúžiť. 

Boh má plán pre váš život. So svojim intelektom to nedokážete pochopiť, pretože to nebolo vytvorené vaším intelektom a ďaleko to prevyšuje váš intelekt. Preto vaše náboženské viery nikdy nemôžu byť absolútne, pokiaľ nie ste hlúpi a arogantní. Mystérium ich vždy prekročí, zmetie ich a oslobodzuje vás od nich. 

Nech je toto vašim porozumením.