Arhiv Značk: The Blessing

Požehnanie

Prijaté od Božieho Posla
Marshalla Viana Summersa
20. Apríla 2007
v Istanbul, Turecko

Požehnanie je nad ľudstvom, pretože toto je časom Zjavenia. Je to časom, kedy je ľudstvu daný veľký dar, veľký dar, ktorý mu dá účel a smer, keď čelí zložitým a neistým časom, ktoré pred ním stoja. 

Je to časom, v ktorom ľudstvo dostáva lepšie pochopenie svojej spiritualite, dostáva výzvu k zjednotenosti a spolupráci a k osudu – v tomto svete aj mimo neho v rámci Väčšieho Spoločenstva inteligentného života vo vesmíre. 

Ľudstvo dosiahlo veľký prah, prah, z ktorého niet cesty späť. Je to prahom, ktorý je rozdielny od akéhokoľvek prahu, ktorý ľudstvo ako celok kedy dosiahlo. 

Teraz sa musíte stať ľuďmi sveta – nielen ľuďmi jedného národa, komunity alebo skupiny. Pretože vstupujete do Väčšieho Spoločenstva inteligentného života, kde vás všetci, s ktorými sa môžete stretnúť a ktorí vás teraz sledujú, budú považovať za ľudí tohto sveta. 

Tu vstupujete do širšej panorámy života a vstupujete do konkurenčného prostredia vo vesmíre, ktorý je iný ako čokoľvek, čo si vôbec dokážete predstaviť. To, ako sa tu správate, ako sa správate vo vzájomných vzťahoch, ako beriete ohľad na svoju pozíciu vo vesmíre – to všetko má obrovskú váhu pri určovaní vašej budúcnosti a toho, ako sa váš osud v tomto Väčšom Spoločenstve naplní a či sa vôbec naplní.

Dosiahli ste veľký prah, v ktorom máte moc zničiť život-udržujúce zdroje tohto sveta a uviesť ľudstvo do permanentného stavu úpadku. 

Máte moc navzájom konkurovať, ako ste aj vždy konkurovali a priviesť ľudstvo do tohto veľkého stavu úpadku. A [zatiaľ] máte moc si zvoliť inú cestu, cestu z tejto dilemy, ktorá bude s pribúdajúcim časom len zložitejšia a neriešiteľnejšia. 

Ako budete konať ako jednotlivec, ako budete konať ako súčasť väčšej skupiny a väčšieho národa určí, ktoré z týchto dvoch veľkých rozhodnutí vykonáte. Ak sa budete naďalej správať tak, ako ste sa správali v minulosti, ako je to vo vašom zvyku, potom je vaša budúcnosť predvídateľná a mimoriadne tragická. 

Ak sa však rozhodnete iným spôsobom, môžete vytvoriť nový začiatok a môžete vyjadriť väčšiu nádej ktorá prebýva v srdciach všetkých, ktorí tu žijú. 

Požehnaním tu je vyvolať túto väčšiu nádej. Začína to samozrejme v jednotlivcovi, ale presahuje to ľudskú rodinu. 

Vyvolalo to Nové Posolstvo od Boha, pretože iba Nové Posolstvo od Boha môže obsahovať také Požehnanie. Iba to má moc vyvolať väčšiu múdrosť a väčší súcit, ktoré Stvoriteľ všetkého života vložil do každého človeka. 

Neexistuje jednotlivec, neexistuje filozofia, neexistuje škola myslenia, ktorá by mohla vygenerovať takéto Volanie. Musí to pochádzať od Stvoriteľa všetkého života. Musí to pochádzať od Boha celého Väčšieho Spoločenstva – od jediného Boha, od jediného zdroja, ktorého Anjeli dohliadajú na svet, ale ktorého moc presahuje to, čo si ľudstvo vôbec dokáže predstaviť. 

Boh vložil do každého človeka semienko Poznania, aby na toto volanie mohol odpovedať. Toto Poznanie je väčšou inteligenciou v každej osobe, ktorá čaká aby bola objavená, ale jej celá existencia je vo vzťahu so Stvoriteľom všetkého života. 

Nie je to zdrojom, ktorý môžete použiť na svoje vlastné obohatenie alebo na získanie výhod medzi ostatnými. Pretože Poznanie tieto veci robiť nebude. Jeho účelom a realitou je odpovedať na Stvoriteľa všetkého života a reagovať na veľké volanie, ktoré je vysielané, ako sa ľudstvo ďalej približuje k tomuto veľkému prahu svojej existencie.

Pretože práve v tomto zlomovom okamihu si ľudstvo zvolí úspech alebo zlyhanie tvárou v tvár obrovským ťažkostiam vo svete a tvárou v tvár súperiacim a konkurenčným silám samotného Väčšieho Spoločenstva, ktoré sa snažia zneužiť bojujúce a rozdelené ľudstvo.

Mnoho ľudí na celom svete pociťuje veľké nepohodlie, veľký nepokoj o stave sveta a má vážne obavy o jeho budúcnosť a o budúcnosť ľudstva. Cítia a vedia, že žijú v dobe veľkej váhy, v čase, ktorý určí osud a výsledok pre ľudstvo. Nejde o intelektuálne porozumenie, ale skôr o vnútorný zážitok, silné uznanie, vrodený zmysel pre vedomie – to všetko pochádza z Poznania, ktoré je v nich obsiahnuté. 

Niet úniku od tejto veľkej doby, tohto veľkého bodu obratu. Už sa viac nestrácate vo svojich fantáziách a svojich individuálnych úsiliach. Pretože ak vstúpite do tohto veľkého času, tohto veľkého bodu obratu a tohto času Zjavenia slepí a posadnutí sami sebou, nebudete schopní vidieť, vedieť a pripraviť sa. 

Môžete sa modliť k Bohu o oslobodenie. Môžete sa modliť k Bohu o toto Požehnanie. Ale toto Požehnanie a oslobodenie už boli vložené do vášho vnútra – do Poznania vo vás – čakajúc na čas, keď budete mať zrelosť, keď budete mať potrebu, keď budete mať uvedomenie, že po takejto moci vo vás treba zvolať a musí byť nasledovaná a uctievaná predovšetkým. 

Pretože toto je váš vzťah s Bohom a naliehavosť, ktorú v sebe cítite, je Božie volanie – volanie prebudiť sa, uvedomiť si a odpovedať. 

Nemyslite si, že bez vašej účasti bude mať váš život väčšiu možnosť. Nemyslite si, že môžete prespať najväčšiu udalosť v histórii ľudstva a očakávať, že budete mať benefit z meniacich sa okolností okolo vás. A nemyslite si, že mier a vyrovnanosť môžete nájsť tak, že sa pokúsite prehliadnuť veľké časy, v ktorých žijete. Nebude tam totiž mier a vyrovnanosť. Nebude tam žiaden komfort a útecha. 

Žijete v dobe Zjavenia. Žijete v dobe, kedy ľudstvo čelí svojmu najväčšiemu bodu obratu, svojim najväčším výzvam, svojmu najväčšiemu nebezpečenstvu a napriek tomu je to jedna veľká príležitosť na nadviazanie ľudskej spolupráce a jednoty tvárou v tvár ťažkým a extrémnym okolnostiam. 

Aby ste to videli a vedeli na vlastnej koži, musíte byť schopní prekonať svoje vlastné popieranie. Musíte byť schopní prekonať vplyv svojej kultúry. Musíte byť schopní prekonať svoje vlastné preferencie a svoje vlastné hľadanie úniku. Možno si myslíte, že to nie je možné, ale sila Poznania vo vás vám to umožní vykonať a umožní to aj ostatným.

Nové Posolstvo od Boha obsahuje Požehnanie. Volanie teraz prichádza. Nové Posolstvo od Boha je na svete. Posol je na svete. Je pripravený predstaviť Nové Posolstvo. Obsahuje Požehnanie. Obsahuje Varovanie. Obsahuje Prípravu. 

Nie je tu na to, aby nahradilo svetové náboženstvá, ale aby vytvorilo a upevnilo ich spoločné základy, aby ich osvietilo a dalo im silu a účel, aby mohl imať budúcnosť – vo svete a aj vo Väčšom Spoločenstve života, do ktorého teraz ľudstvo vystupuje. 

Zoči-voči tomuto veľkému prahu nebudú mať vaše vlády odpoveď. Vaši filozofi nebudú mať odpoveď. Možno ľudia uvidia časť riešenia a pokúsia sa to vysloviť, a to je nevyhnutné, ale odpoveď musí prísť z Väčšej Moci vo vašom vnútri a Väčšej Moci mimo vás. 

Bude sa vyžadovať veľký posun v ľudskom chápaní a zmeny ľudského správania. Tieto veci si musia byť vyvolané Väčšou Mocou a väčšiou reakciou vo vás a v ľuďoch na celom svete. Nie každý bude musieť odpovedať, ale dostatok ľudí na mnohých miestach bude musieť toto volanie a túto odpoveď zažiť. 

Čas je krátky. Teraz nie je čas sa stať apatickými alebo nerozhodnými. Neexistuje žiaden luxus v tom, zostať neznalý a hlúpy tvárou v tvár Veľkým Vlnám Zmien. 

Pretože vo svete existuje väčšia temnota. Je to temnota hlbšia a konsekventnejšia ako čokoľvek, s čím sa ľudstvo kedy predtým stretlo.

Vstupuje do sveta v dobe veľkej zraniteľnosti ľudskej rodiny, kedy čelíte úpadku sveta a stojíte pred veľkým rozhodnutím, či si ľudstvo zvolí cestu sebazničenia – cestu zrodenú z konkurencie, konfliktu a vojen – alebo či iná cesta, iná možnosť, bude pripustená, nárokovaná, požadovaná a vyjadrená, cesta k spolupráci a jednote tvárou v tvár veľkému nebezpečenstvu. 

Mnoho ľudí na celom svete začína vidieť dôkazy o tejto skutočnosti veľkého nebezpečenstva, ale veľa ľudí stále spí, sníva o vlastnom osobnom naplnení, nevedomí a nepozorní o Veľkých Vlnách Zmien, ktoré už teraz obletujú celý svet. 

Preto bude nevyhnutné, aby tí, ktorí dokážu zareagovať, zareagovali úplne – aby rozpoznali veľkú hrozbu, počuli veľké varovanie a prijali veľké Požehnanie od Stvoriteľa všetkého života. 

Existuje odpoveď pre ľudstvo, ale nie je to odpoveďou, ktorú si ľudstvo môže vynájsť samé pre seba kompletne. Lebo odpoveď musí mať moc povolať ľudí do väčšej vzájomnej služby. Musí mať silu nahradiť a prekonať psychologické, sociálne a politické ideológie a tendencie, ktoré naďalej stavia ľudstvo do protikladu voči sebe samému. 

Musí to byť dosť veľká sila na podnietenie súcitu, tolerancie a odpustenia v ľudskej rodine. Nejde iba o súbor nápadov. Je to silou vykúpenia. Je to volaním od Boha a odpoveďou od Božieho Stvorenia – odpoveďou v ľuďoch, odpoveďou vo vás.

Preto prijmite toto Požehnanie. Nebudete to schopní intelektuálne pochopiť, ale budete to cítiť a budete vedieť, že je to skutočné. Môžete cítiť, ako sa vo vás táto odpoveď pohybuje. 

Vypočujte si túto odpoveď a dovoľte nej, aby sa prejavila vo vašom vedomí. Dovoľte, aby vás viedla vpred. Je to vedenie, ktoré vám poskytuje Stvoriteľ. Spalo to vo vás, ako ste spali okolo toho. 

Teraz sa však musí prebudiť, pretože nastal čas na jeho vstúpenie. Teraz sa musíte pozerať do sveta s jasnými a objektívnymi očami. Teraz musíte odložiť detinské a hlúpe záujmy, ktoré vás len môžu udržať slabými, slepými a zraniteľnými. 

Toto je časom Zjavenia. Takéto časy prichádzajú len veľmi zriedka – vo veľkých bodoch obratu pre ľudskú rodinu, vo veľkých momentoch príležitostí, keď Stvoriteľ všetkého života môže dať ľudstvu väčšiu Múdrosť a Poznanie a nový prílev inšpirácie a duchovnej sily. 

Toto je vašim časom. Toto je časom, pre ktorý ste prišli. Pretože ste neprišli na tento svet s pomocou Anjelského Hostiteľa, len nato aby ste tu boli spotrebiteľmi – len aby ste si tu pre seba postavili hniezdo, len aby ste sa tu obohatili a bojovali s ostatnými za toto obohatenie. 

Aj keď toto môže byť realitou vášho života teraz v tomto okamihu, nie je to vašou väčšou realitou, ktorá má priniesť na svet niečo vzácnejšie, čo si svet nemôže dať sám a umožniť, aby tento dar zmenil váš život a presmeroval váš život k službe ľudstvu a k službe životu na tomto svete. 

Účel sa však musí aktivovať väčším volaním a viacerými okolnosťami. Preto sa neschovávajte pred Veľkými Vlnami Zmien, ktoré prichádzajú, ale čelte im. Budete vystrašení a neistí v ich tieni, ale ich realita vo vás zapáli duchovnú moc a táto duchovná sila sa objaví vďaka Volaniu, kvôli Požehnaniu. 

Pretože Boh volá všetkých, ktorí teraz spia aby sa predudili zo svojich snov o biede a naplnení, aby odpovedali na tento veľký čas a pripravili sa naň, aby odovzdali dary, s ktorými boli poslaní do sveta, aby boli poskytnuté bojujúcemu ľudstvu – ľudstvu, ktorého budúcnosť bude do značnej miery určená v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Toto je Požehnaním.

Môžete sa modliť k Bohu o veľa vecí. Môžete požiadať o zachovanie. Môžete sa modliť o príležitosť a výhodu. Môžete sa modliť za blaho vašich rodinných príslušníkov a blízkych. Ale niet väčšej odpovede, ktorú by ste mohli dostať a niet väčšieho daru, ktorý by ste mohli dostať, ako toto Požehnanie. Požehnanie totiž odpovedá na oveľa väčšiu otázku, ktorá vychádza z vášho vnútra, z potreby vašej duše. Je to komunikáciou ďaleko nad možnosti intelektu alebo potrieb okamihu. Poskytuje oveľa viac, ako ste sa naučili požadovať. 

Je to spôsob. Je to trasa. Je to vedomie. Je to cesta. Je to horou na výstup. Toto je Požehnanie. 

Je to to, čo usporiada váš život a dá mu zmysel. Je to to, čo zorganizuje vaše myslenie a poskytne vám únik pred nerozhodnosťou a chaosom. Toto bez ohľadu na vaše okolnosti prinesie Požehnanie do vášho života tak, aby ho ostatní videli a cítili a reagovali naň. Je to nehmotné. Je to nevysloviteľné. Napriek tomu to má moc priniesť do ľudskej rodiny všetky väčšie odmeny. 

Je to iba Požehnanie, ktoré môže pripraviť a ochrániť ľudstvo. Je to iba Požehnanie, ktoré vám ukáže cestu cez neisté a ťažké časy, ktoré vás čakajú. A je to len Požehnanie, ktoré vás môže pripraviť na väčšiu temnotu, ktorá je vo svete – väčšiu temnotu, ktorá má moc určiť budúcnosť každého človeka a každého človeka v budúcnosti na tomto svete.

Toto je čas volajúci po ľudskej jednote a ľudskej sile a ľudskej múdrosti, aby sa dostali do popredia. Teraz čelíte konkurencii z mimo sveta, ako aj katastrofickým okolnostiam vo svete. Je to súborom okolností, ktoré sú neočakávané počas celej existencie ľudstva. 

Nemyslite si však, že takáto realita je v ďalekej budúcnosti alebo že teraz nie je pred vami. Pokiaľ neuvidíte túto veľkú výzvu, nebudete cítiť jej veľkú potrebu. Ak necítite jej veľkú potrebu, nespoznáte Požehnanie. Nebudete cítiť potrebu Požehnania. Neuvidíte, že bez Požehnania ľudstvo vstúpi do obdobia dlhotrvajúceho úpadku so závažnými a nesmierne ťažkými okolnosťami. 

Boh chápe ťažkosti ľudstva, aj keď ho samo nedokáže rozpoznať. Boh pozná potrebu vašej duše, aj keď ju v sebe ešte nedokážete naplno precítiť. Boh vie, čo pre ľudstvo prichádza, a žiada, aby sa ľudstvo pripravilo – prebudilo a uvedomilo si – aby sa pripravilo. 

Božia Vôľa a ľudské rozhodnutie nie sú to isté. Výsledok je preto na ľuďoch. Stvoriteľ už dal veľký dar Poznania. Anjeli strážia svet. Výsledok je však v rukách ľudí. 

Ľudia si môžu vybrať – tak, ako si to od nepamäti mohlo vybrať mnoho iných rás vo Väčšom Spoločenstve – neuspieť, upadnúť, podrobiť sa presviedčaniu a nadvláde iných síl. Stalo sa tak nespočetnekrát vo vašom svete aj v nesmiernej rozľahlosti vesmíru. 

To, čo Boh chce a čo si ľudia sami zvolia a chcú, nie je to isté. A to je problém. To je hlavolam. To je to, čo vytvára veľkú separáciu. To je to, čo vám znemožňuje nasledovať Poznanie vo svojom vnútri. To je to, čo udržuje ľudí slepých a vyvoláva hlúpe a deštruktívne správanie. Preto, ak dokážete rozpoznať tento problém, dáte sa do pozície, v ktorej rozpoznáte jeho riešenie. 

Volanie musí pochádzať od Boha. Odpoveď je v Poznaní vo vás a Poznaní vo všetkých. Medzi týmto Poznaním neexistuje žiadna konkurencia alebo konflikt, pretože existuje u každého. Aké odlišné je to od vašich teórií a nápadov, vašich predpisov a predpisov vašich spoločností.

Nakoniec musí ľudstvo konať odvážne a vykonať ťažké rozhodnutia. Ale volanie je tu. 

Vaše rozhodnutia a vaše činy sa musia riadiť Požehnaním a nesmú mu predchádzať. Dovoľte si prijať dar požehnania a potom krok za krokom budete vedieť, čo máte robiť – akú sériu akcií musíte vykonať, hranice, ktorými musíte prejsť a zmenu, ktorú musíte dosiahnuť vo svojom vlastnom myslení a vašich vlastných okolnostiach. Činy a pochopenie nasledujú Požehnanie. 

Aby ste dali, musíte najskôr prijať. Aby ste vedeli, najskôr musíte mať otvorené oči. Aby ste mali silu a odvahu odpovedať, musíte vidieť potrebu a cítiť veľkosť doby, v ktorej žijete. 

Musíte pripraviť svoju myseľ a svoje emócie. Musíte sa pripraviť na prijatie Požehnania a na to, aby ste vo svojom vnútri zakúsili väčšiu odozvu, veľké volanie k Poznaniu vo vás. Musíte umožniť, aby toto Poznanie vstúpilo pomaly, bez toho, aby ste sa ho snažili ovládať alebo dominovať alebo ho akýmkoľvek spôsobom manipulovať. 

Týmto spôsobom sa vo vás zmocní Požehnanie a bude vo vás rásť. Lebo Požehnanie nie je vecou momentu. Nie je to niečo, čo zažijete ako blesk. Neosvieti krajinu v noci len na sekundu. 

Začne proces vstúpenia. Začne proces obnovy. Začne proces vykúpenia, ktorý tu môže nasmerovať a naplniť zvyšok vášho života. Taká je veľká potreba ľudstva a taká veľká je potreba vašej duše a všetkých, ktorí tu prebývajú. 

Dovoľte aby sa vám teraz moc Požehnania a aj závažnosť vašej situácie najsilnejšie odhalila. A možno prejdete počiatočnými pocitmi strachu, neistoty a nedostatočnosti, aby ste dovolili tejto odpovedi aby sa uskutočnila vo vašom živote, ako to bude dnes, zajtra a každý deň nasledovať. Pretože toto je časom Zjavenia. A vy ste tu v čase Zjavenia.