Arhiv Značk: Solving Problems

Riešenie Problémov

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
4. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Riešenie problémov a učenie sa pracovať s Poznaním je hlavným komponentom učenia Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva a realizácie ich úplného uplatnenia vo vašom živote. Poznanie a jeho aplikácia sú také úplné, že keď budete postupovať, uvedomíte si, že Poznanie je neustále pri vás. Je len veľmi tiché a vy ste veľmi hluční. Ak chcete zažiť túto Duchovnú Prítomnosť, ktorá s vami prebýva v jej tichosti, začína vám dávať istotu, že ak je všetko tiché s Poznaním, potom je čas aby ste aj vy boli tichí, zatiaľ čo vy sa staráte o pozemské činnosti svojho života a stretávate sa so svojim bežným rozsahom povinností. 

Objavujú sa problémy malé i veľké a tu zohráva Poznanie veľmi dôležitú úlohu. Pre príjemcu je to mätúce, pretože Poznanie funguje veľmi odlišne od osobnej mysle. Väčšinu času je ticho. Musí byť aktivované niečím mimo seba, aby mohlo byť úplne odhalené. Ako veľmi sa to líši od toho, ako si myslíte – vždy uvažujete, porovnávajte, premýšľajte, vytvárajte malé scenáre, spomínajte si na predchádzajúce scenáre, pracujete na určitých obtiažnych problémoch a reagujte negatívne na veci, ktoré vám berú čas a energiu. Práca, práca, práca. Zaneprázdnený, zaneprázdnený, zaneprázdnený. Je to ako míting, ktorý nikdy nekončí. 

Vaša osobná myseľ má vždy naštartovaný motor. Až keď idete niekam inam pritom ako beží, si začnete uvedomovať, že je vo vás niečo iné. Existuje tu veľmi odlišný druh mysle. Toto je dôležitý objav a príde pomaly, pretože prejsť od života vo vašej osobnej mysli k životu v mysli Poznania je taký kompletný a úplný prechod, že si bude vyžadovať úplne inú perspektívu a prístup k životu, iný zmysel identity a iný základ pre vzťahy a aktivity vo svete. 

Ako teda riešite problémy? Na úvod si povieme niečo o problémoch, ktoré sa snažíte vyriešiť. Existuje veľký problém, stredné problémy a malé problémy. Poznanie vám občas pomôže s malými problémami, ale často sa to nestane, takže ich jednoducho musíte sami vyriešiť. To je zvyčajne jednoduchšie, ako si ľudia uvedomujú, ale pretože často neakceptujú existenciu problému alebo majú sťažnosť o jeho zovňajšku, malý problém sa im môže javiť veľmi veľký. Takže namiesto toho, aby jednoducho napravili situáciu alebo rozlíšili, ako sa dá situácia zlepšiť, často dochádza k zmätku s veľkým rozrušením a množstvom rozhovorov s osobnou mysľou, ktorá sa pritom dobíja a pracuje nadčas. Toto je veľká reakcia na malý problém. 

Tu je problém s problémami: malý problém, veľká reakcia; veľký problém, malá reakcia. Toto je problém. Toto je veľký problém. Ak stratíte kľúče od auta, alebo máte  prázdne pneumatiky, alebo ste urobili nejakú chybu, alebo ste niečo zanedbali, alebo ste niečo zabudli, alebo sa vám pokazila nejaká mechanická vec, ktorú vlastníte, alebo sa pokazila mechanická vec niekoho iného – to všetko sú malé problémy, ale často vyvolávajú veľké reakcie. To, že podnecujú veľkú reakciu, je súčasťou väčšieho problému. Namiesto toho, aby sme sa púšťali do riešenia problémov, pravých aj ľavých, veľkých aj malých, si teda objasnime problémy, na ktorých Poznanie pracuje a iné problémy, na ktorých pracujete vy. 

Pokúšanie sa zarobiť viac peňazí, či už je to z nevyhnutnosti alebo preferencie, je vždy malý problém. Otázka: „Ako môžem zarobiť viac peňazí?“ Vás môže obrať o deväťdesiatosem percent vašej energie, ale stále je to malý problém. Aj keď si riešenie vyžaduje čas a úsilie, je to malý problém.

Malé problémy zahŕňajú väčšinu problémov, ktoré ľudia riešia alebo sa im snažia vyhnúť. V skutočnosti existujú iba tri možné odpovede na problémy, veľké alebo malé. Môžete sa im vyhnúť a existuje veľa spôsobov, ako sa to dá urobiť, pretože ľudia sú veľmi šikovní vo vyhýbaní sa. Môžete sa sťažovať, čo znamená, že sa tomu nemôžete vyhnúť, ale ani teraz nie ste odhodlaní to vyriešiť, takže sa sťažujete. Alebo to môžete vyriešiť. V prvých dvoch je veľká reakcia na malý problém. Pri sťažovaní sa a pri výhýbaní sa problémom je vynakladané veľké úsilie. 

Malý problém sa teraz stáva väčším problémom, alebo povedzme, že sa stane stredným problémom, ak sa zanedbá. Následky vyhýbania sa alebo neriešenia sa potom stávajú nepríjemnejšími, ťažšími a možno nákladnejšími. Z malého problému sa zvyčajne môže stať iba stredný problém. Veľký problém je niečo iné. 

Ak sa problém zanedbáva príliš dlho, môže sa z neho stať väčší problém, ale sám o sebe to nie je veľký problém. Väčší problém je, že malý problém sa nevyriešil alebo sa spotrebovalo príliš veľa energie. To je väčší problém. Ak sa z malého problému časom stane väčší problém, sám osebe to nie je veľký problém. Je to problém, ale väčším problémom je, že nebol na prvom mieste rozpoznaný. 

Veľkým problémom je, že ľudia nereagujú na Poznanie. Poznanie máva vlajkami, poskytuje ukazovatele, robí všetko pre to, aby človeka varovalo, ale ten človek si toho nie je vedomý alebo sa niečomu vyhýba. Toto je veľký problém. To, ako ľudia reagujú na život – tým, že sa nezúčastňujú v živote, nie sú v kontakte so životom, presadzujú svoje vlastné ambície, snažia sa žiť podľa svojich vlastných predstáv a ideálov – toto je veľký problém, z ktorého sa rodí aj väčšina malých problémov.

Takže, mi dovoľte ešte trochu hovoriť o problémoch a potom preskúmame riešenie malých problémov, stredných problémov a potom aj veľkého problému. V prvom rade sa nesnažte nemať problémy. To nie je inteligentné. Pretože máte do činenia s fyzickým svetom, je treba vyriešiť veľa praktických problémov. Pretože máte osobnú myseľ, ktorá je odlúčená od života, má veľa problémov. Pretože nie ste úplne spojení s Poznaním, máte problémy. Máme teda veľa problémov. Snaha nemať problémy alebo sa baviť namiesto riešenia problémov spôsobuje väčšie problémy alebo lepšie povedané, zdôrazňuje veľký problém. Poznanie neustále rieši problémy, ale rieši iba stredne závažné problémy a veľký problém. Prečo? Pretože ostatné problémy majú byť vyriešené vašou osobnou mysľou. 

Mnoho ľudí hovorí: „Tento problém môžem vyriešiť. Použijem zdravý rozum. “ Napríklad, ak si nečistíte zuby, zhnijú a to bude veľmi nepríjemné. Toto je zdravý rozum. Zdravý rozum je ako Poznanie z materskej školy. Je to ako Poznanie na veľmi základnej úrovni. Je to vtedy, keď je niečo zrejmé a stále to do vás naráža. Ak nezaplatíte svoje účty, prídete o veci. Ak klamete ľuďom, dostihnú vás problémy. To všetko je zdravý rozum, alebo Poznanie z materskej školy. Inými slovami, väčšina ľudí tieto veci vie, ale rozhodli sa im nevenovať pozornosť, pretože to nie je v danom okamihu vhodné, alebo to bude možno stáť nejaké peniaze, alebo sa budú musieť vysporiadať s určitým nepohodlím, alebo to iba bude stáť viac úsilia v každodennom živote.

Takže budete mať problémy a budú na všetkých troch úrovniach, pretože už na všetkých troch úrovniach existujú. Malé problémy sú problematické, pretože žijete vo fyzickom vesmíre. Stredné problémy sú malé problémy, o ktoré nie je postarané. A veľkým problémom je, že ste odlúčení od Poznania a od ostatných živých vecí. To je kondícia každého, takže je zrejmé, že naučiť sa riešiť problémy je veľmi dôležité. 

Väčšina problémov sa dá vyriešiť pomocou vašej osobnej mysle. To neznamená, že sú všetky jednoduché. Znamená to len, že sa dajú vyriešiť. Inými slovami, ak by ste začali štartovať auto a motor by nenaštartoval, nie je to veľký problém. Môže to byť veľká nepríjemnosť, ale nie je to veľký problém. Veľmi zriedka je to životu nebezpečné. Takže by ste mali ísť meditovať o tom, čo robiť? Možno. Ale je to zdravý rozum, ktorý vám pomôže. Ak stratíte kľúče, niekedy k vám napadne, kde sú, ale inokedy budete musieť prehľadať celý dom. Je to malý problém. Stanete sa efektívnejším, kompetentnejším a schopnejším vo fyzickom svete riešením týchto malých problémov, znova, znova a znova. 

Väčšina vzdelávania je o učení, ako riešiť problémy. Prečo sa teda ľudia snažia zbaviť svojich problémov, aby sa cítili príjemne? To je ako povedať, že sa nechcete vzdelávať. Teraz, ak sa vyriešia malé problémy bez toľkého vyhýbania sa, popierania a sťažovania sa, nezaberajú vám toľko života a umožňujú vám stať sa uvedomenejšími, svedomitejšími a schopnejšími. To vás oslobodzuje na prijatie veľkého problému života. 

Veľký problém kladie tieto otázky: Kto ste? Prečo si tu? Čo tu máte dosiahnuť? Ako sa znova zapojíte do svojej hlbšej mysle? To si vyžaduje kladenie rovnakých otázok rôznymi spôsobmi. Vyžaduje si to preskúmanie veľkého problému z mnohých rôznych uhlov pohľadu. V skutočnosti je tento problém taký veľký, že ho ľudia pozorujú rôznymi spôsobmi a majú veľmi odlišné interpretácie. Je to ako pozerať sa na obrovskú vec, ktorú nevidíte celú. Vidíte iba časť toho. Takže niekto sa tu pozerá na túto časť a niekto tam pozerá na inú časť. A ak náhodou komunikujú, majú úplne odlišné príbehy o tom, čo prežívajú. V takom prípade môžete povedať, že veľkým problémom je snaha byť duchovne vedomí alebo je veľkým problémom snaha byť k sebe skutočne úprimný, alebo je veľkým problémom rozlišovanie vo vzťahoch. Toto je rovnaký problém, ale vy ho prežívate a pozorujete z rôznych uhlov pohľadu. Toto je veľký problém. Aj keď vyriešite všetky malé a urobíte si život veľmi príjemný, ak sa nebudete venovať veľkému problému, nebudete cítiť úľavu a tie najmenšie vás stále budú zamestnávať.

V ideálnom alebo čistom stave žitia vo svete neexistujú žiadne stredné problémy. Existujú iba malé problémy a veľký problém a väčšinu malých problémov je možné vyriešiť so zdravým rozumom. Ak sú zanedbávané alebo ak sa im vyhýbate, alebo ak si ich nie ste vedomí, stávajú sa strednými problémami a potom vám pomôže Poznanie. Napríklad, ak cítite potrebu ísť k lekárovi, pretože máte bolesti a ak to nechápete a poviete si: „Och, nemôžem si to dovoliť. Budem to riešiť nejako inak“ alebo podobne, nakoniec sa z toho stane stredne veľký problém a Poznanie vás začne k niečomu vyzývať. Začnete mať pocit, že musíte niečo urobiť. Pocítite vnútorné podnecovanie Poznania. Prečo sa Poznanie nezaoberá viac každodennými problémami, dokonca ani tými, ktoré sa zhoršujú? Prečo? Pretože Poznanie sa zaoberá riešením veľkého problému. Veľký problém je veľmi veľký a ovplyvňuje všetky aspekty vášho života. Ak sa tam posúvate k riešeniu, vstupujete do nového života. Tu malé problémy pretrvávajú, ale zostávajú malé. 

Čo nahradí problémy? Sloboda. Ak vaše malé problémy zostanú veľké a sporné a absorbujú všetku vašu energiu, nemôžete dosiahnuť slobodu. Čo je sloboda? Sloboda je reakciou na pravdu vo vašom vnútri a jej nasledovaním. Vašou slobodou je byť schopný to vykonať. Týmto sa vyrieši veľký problém a umožní vám spoznať svoju hodnotu a účel vo svete. Keď sa to deje, sebaláska je prirodzená. Keď máte sebalásku, vaše vzťahy spadajú do správneho poriadku. To je slobodou. Ľudia si myslia, že sloboda je byť schopný robiť všetko, čo chcú s minimálnymi prekážkami alebo obmedzení. Toto nie je sloboda. Nedostatok prekážok je nevyhnutný do istej miery, ale nie je to sloboda. Pomyslite si na niekoho, kto žije v krajine, kde je veľmi nízka politická sloboda a potom na niekoho, kto žije v krajine, kde je veľká politická sloboda. Osoba v druhom prípade by mala viac výhod a príležitostí, ale to neznamená, že veľký problém v živote rieši efektívnejšie ako prvá osoba. Znamená to len, že ich malé problémy sú odlišné. 

Pamätajte, že Poznanie sa podieľa na riešení veľkého problému a na udržaní malého množstva problémov tým, že vám ich umožňuje riešiť na úrovni, na ktorej sa vyskytujú. Pretože každý má veľký problém, generuje veľa malých, ktoré by tam inak neboli. Zvážte napríklad myšlienku riešenia problémov na úrovni, na ktorej sa vyskytujú. To dáva zmysel, ale len veľmi málo ľudí to dokáže. Uvediem vám príklad. Ak stratíte kľúče a idete šialene prehľadávať celý dom a myslíte si: „Toto pre mňa musí mať nejaký duchovný význam,“ alebo „Toto musí predstavovať nejaký aspekt mojej psychológie,“ a začnete sa zapájať do rôznych druhov špekulácií, potom váš malý problém začne predstavovať niečo oveľa väčšie a budete kompletne chytení do tohto významu. Medzitým sa vaše kľúče nenašli. Čakajú tam niekde na vás, aby ste ich našli, ale vy ste vo svojej mysli a robíte niečo iné. 

Keď sa ľudia vedomým a aktívnym spôsobom zapoja do svojho osobného rozvoja, často veci ohromne nafúknu. Všetko, čo sa stane, je pre nich významné. Všetko, čo cítia, musí byť významné. Všetky ich problémy predstavujú väčšie pravdy alebo väčšie postihnutia v živote. Stratiť kľúče je normálne. Stane sa vám to bez ohľadu na to, kto ste. Aj muž a žena Poznania stratia kľúče. Muž a žena Poznania ochorejú a zomrú. Rozdiel je v ich skúsenostiach s Poznaním a v tom, kde venujú svoju energiu. Väčšina vecí na svete, ktoré ľudí zaujmú a zastihujú, sú malé problémy, ktoré sa zväčšili. Buď boli zanedbávané alebo im bol pripisovaný príliš veľký význam.

Poznanie sa zaoberá veľkými vecami, ale sleduje aj všetko ostatné. Takže ak stratíte kľúče, prídete k Poznaniu a poviete: „Kde sú moje kľúče? Budem o tom meditovať.“ Niekedy vás napadne pozrieť sa na určité miesto a poviete: „Ach, úžasné! Poznanie je také dobré! “ Inokedy sa snažíte sústrediť a nič tam nie je a nakoniec aj tak budete musieť hľadať po celom dome. A potom si pomyslíte: „No, možno Poznanie nefunguje.“ Poznanie je zapojené do niečoho oveľa väčšieho ako tieto druhy vecí. 

Často, keď sa ľudia začínajú učiť Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, neustále sa trápia otázkami, čo by s mali robiť o tom, a čo by mali robiť o inom, a ako môžu zarobiť viac peňazí, a ako môžu nájsť skutočnú lásku, a ako sa môžu zbaviť bolestí a trápení a toto stále dokola. Nepríde na to žiadna vnútorná odpoveď a oni hovoria: „Buď som príliž hlúpy na to, aby som získal Poznanie, alebo možno Poznanie neexistuje.“ Poznanie je spojené s niečím oveľa väčším ako sú tieto otázky. Je to ako vedec, ktorý pracuje na dôležitom objave. 

Musíte vyriešiť deväťdesiat percent svojich problémov. Buďte vynaliezaví. Hľadajte pomoc. Naučťe sa veci. Toto je vaše vzdelanie v bytí ľudskou bytosťou. Takto dozrievate ako ľudská bytosť: prijatím týchto problémov, naučením sa byť vynaliezavým a ich riešením. Nechcete však stredné problémy, pretože vás pripravia o čas, energiu a sústredenie v živote. 

Teraz si povieme niečo o veľkom probléme. Veľký problém je taký veľký, že ho nemôžete zhrnúť do jednej definície. Ak ste sa naučili dostatočne riešiť malé problémy alebo ich dokážete sledovať keď sa objavia, potom možno prekročíte iný prah a vstúpite do väčšej dimenzie svojho života. Tu je väčší problém a tu sú odmeny, ktoré by vám neboli k dispozícii, pokiaľ by ste vo svojom živote nepožiadali o toto väčšie riešenie. Tu nie je len riešenie, ale aj úspech a so všetkým, čomu ste prišli na svet slúžiť. Je tu Poznanie. Je tu význam – základný význam toho, ako robiť veci a toho kto ste. Tu sa dôraz nekladie tak na malé problémy, ale na celé prostredie, v ktorom existujú. Upravte toto prostredie a s ním sa všetko zmení. Problémy neustúpia. Sú len minimalizované a stávajú sa zaujímavejšie. Veľmi málo ľudí vstúpi na túto úroveň riešenia problémov. Toto je pokrok. 

Vo Väčšom Spoločenstve, veľká časť konkurencie je o inteligenciu. Inteligencia je vyvinutá v kontexte života jednotlivca aj v priebehu generácií v jeho konkrétnej rase riešením problémov – malých problémov a v niektorých prípadoch aj samotného veľkého. Je tam Poznanie. Poznanie pracuje na veľkom probléme. Poznanie vás dovedie k riešeniu stredne pokročilých. A pre tie najmenšie vám Poznanie povie: „Vyrieš to. Vyrieš to. Vyrieš to.” Tu môžete vidieť, prečo ľudia nemôžu pochopiť Poznanie – jeho prítomnosť, jeho realitu alebo jeho Múdrosť. Majú malé problémy, ktoré sa pre nich zväčšili. Žiadajú Poznanie, aby ich vyriešilo a Poznanie hovorí: „Vyrieš to. Vyrieš to.” A oni hovoria, „to nemôžem vyriešiť! Je to príliš veľké! Je to príliš ťažké!” Poznanie im hovorí: „Vyrieš to.” Poznanie tu nie je pochopené, pretože si ľudia myslia, že malé problémy sú nesmierne obrovské.

Keď problémy vyriešite a väčšinu z nich odstránite z cesty, čo vám zostane? Máte prázdnotu. Toto je pozvánkou do mystéria vášho života, ale veľa ľudí si to neuvedomuje. Bez problémov, ktoré je treba vyriešiť sa stanú frustrovaní, vstúpi do nich úzkosť a potom prázdnota. 

Vo sfére veľkého problému pracujete s Poznaním, nasledujete Poznanie a Poznanie vás naučí, ako vyriešiť všetky príslušné praktické dilemy. Učí vás, ako riešiť úpravy, ktoré musíte urobiť vo svojom vlastnom myslení a vo svojom emocionálnom živote. Keď pracujete s Poznaním, získate veľkosť Poznania, ticho Poznania, mystérium Poznania, rozlišovanie Poznania a mier Poznania. 

Je pravdou, že čím je človek múdrejší, tým menej menších problémov má a tým viac si cení prázdnotu, aby sa mohol vo veľkom zapojiť s Poznaním. Na začiatku je človek zastihnutý malými problémami a strednými problémami, takže prvou vecou, ktorá sa pri nasledovaní Cesty Poznania stane, je učenie sa, ako tieto veci vyriešiť, aby ste mohli byť slobodní a začali niečo väčšie. Ale vtipné je, že to musíte urobiť sami. Môžete mať na to pomoc, ale musíte to urobiť vy. Až keď prekročíte tento prah a vstúpite do mystéria svojho života a budete čeliť väčším problémom bez toho, aby ste zanedbávali tie najmenšie sa dostanete do sféry veľkého problému. Vtedy sa Poznanie stane niečím veľmi skutočným. Postupom času, ak vytrváte pocítite jeho veľkosť a začnete chápať jeho zámer. Poznanie je predtým iba zvláštnym a zaujímavým nápadom, ale ťažko použiteľným pri riešení malých problémov, ktoré sa zvyčajne považujú za veľké. 

Ďalším spôsobom ako to povedať je, že keď sa naučíte efektívne riešiť malé problémy, aby ste ich so sebou v danom okamihu mali menej a dokážete ich vyriešiť čo najrýchlejšie, potom promujete do iného druhu riešenia problémov v živote a do úplne iného života. Tu môžete začať vidieť problém pre začínajúcich študentov Poznania. Týka sa to takmer všetkých ľudí na svete, pretože pokročilí študenti Poznania tu na fyzickej úrovni všeobevne ani nie sú. Buďte teda šťastní, že ste začiatočníkom. Môžete vidieť problém pre začínajúcich študentov Poznania. Myslia si, že ich malé problémy sú veľké; myslia si, že ich veľký problém je malý alebo na neho vôbec nemyslia. A hľadajú v pre seba boží zásah alebo božiu radu. Hľadajú Múdrosť, ale celý ich prístup je nesprávny. Celé ich zhodnotenie je nesprávne. Čo sa teda stane? Nedorozumenie, zmätok, úzkosť a odpor. Nerozumejú. Poznanie malo prísť a pomôcť im a odhaliť sa! Často je nad ľudské možnosti dokonca aj zdravý rozum. Nemôžu pochopiť ani to, tak aký zmysel má hľadať niečo väčšie? 

Je tu veľa problémov. Napríklad, keď sa ľudia zaoberajú skúmaním možnosti, že majú duchovný život, často si myslia, že ak konajú správne, všetko funguje skvele. Dvere sa pre vás otvárajú. Nič nie je také ťažké. Ak je niečo ťažké, potom musí byť niečo zlé vo vašom prístupe alebo v niečom takom. Toto je úplne nesprávne! Ak robíte správnu vec, niekedy sa veci stanú veľmi ľahko a úžasne. Niekedy, keď robíte správnu vec, sú veci veľmi ťažké s množstvom prekážok a musíte ich veľmi obtiažne prekonávať. Niekedy, keď robíte zle, sa zdá, že všetko dopadlo dobre a je to ľahké, kým si neuvedomíte, aké je to zlé. Niekedy, keď robíte zlú vec, je to veľmi ťažké a musíte prekonať množstvo prekážok, okrem toho, že ich tu nemôžete prekonať. Nenechajte sa teda zmiasť výzorom vecí. Pretože ak je niečo ťažké alebo problematické, nemusí to nevyhnutne znamenať, že je nesprávne, aby ste sa tým zaoberali. Skutočná cesta v živote bude pre vás niekedy úžasne ľahká a inokedy zase veľmi ťažká. Zlá cesta bude niekedy vyzerať ľahko, ale bude vždy ťažká.

Preto prístup k budovaniu Múdrosti je naučiť sa riešiť malé problémy na úrovni, na ktorej sa vyskytujú a zabrániť im, aby sa z nich stali stredné problémy alebo chronické problémy. Udržujte ich malé, ale nezanedbávajte ich a potom sa začnete zaoberať skutočným problémom vo vašom živote, čo je nasledovanie cesty k realizácii a kontribúcii. Oboje sú nevyhnutné, nie jedno bez druhého. Ak sa vydáte smerom k duchovnému životu a zabudnete na platenie účtov alebo na svoje kľúče alebo na udržanie svojho fyzického zdravia, čaká vás veľa druhov ťažkostí a nepôjdete veľmi ďaleko. Musíte teda robiť oboje. Vaše malé problémy sa zmenšia, keď sa naučíte nevyhýbať sa im, ale venovať sa im hneď potom, ako si ich uvedomíte. Potom si môžete ušetriť časť svojho času, koncentrácie a sústredenia sa na veľký problém. 

Keď sa priblížite k veľkému problému, uvedomíte si, že ho nemôžete definovať a vaše definície sa budú musieť zmeniť. To vás povedie k tomu, aby ste sa držali Väčšej Moci vo vás a vo svete. Ste vyzvaní, aby ste skôr spolupracovali s Väčšou Mocou, než aby ste boli iba jej príjemcom. Veľký problém nie je niečo, čo jednoducho vyriešite a je po všetkom. Je to niečo, s čím žijete a keď sa naučíte žiť s týmto problémom vedomým a efektívnym spôsobom, naučíte sa žiť jeho riešenie. Veľkému problému uniknúť nemôžete. Buď to žijete v nevyriešenom stave alebo žijete v riešení, ale vždy pri tom žijete. Je tu pre vás vždy. 

Ak budete na ceste postupovať, mnohé vaše predchádzajúce závery, domnienky a presvedčenia sa rozpadnú a ich miesto prevezme otvorenosť. Skutočná otvorenosť, nie predstieraná otvorenosť. Skutočná otvorenosť. To znamená, že môžete byť v situácii prázdni a otvorení, pozorne ju sledovať a zodpovedať za to, čo viete. Ak je to vaším prístom, problémom sa dá vyhnúť. Budete chcieť minimalizovať svoje sťažnosti na život, pretože sťažnosti vám bránia v riešení vecí, ktoré máte na dosah. Čo môžete vyriešiť sami, sú malé problémy. To, čo nemôžete vyriešiť sami, je veľký problém. Pre malé problémy potrebujete Poznanie periodicky. Pre veľký problém budete potrebovať Poznanie úplne. Nielenže budete Poznanie potrebovať, ale musíte sa k Poznaniu pripojiť. Musíte sa s Poznaním zjednotiť. Musíte dovoliť, aby vás Poznanie prevzalo, učilo a pripravilo. To je kde sa váš mentálny život a váš duchovný život spájajú, sobášia a zjednocujú. Toto vás úplne transformuje ako osobu, aby ste mohli začať žiť podľa veľkého problému a podľa jeho riešenia. 

Pre obyčajného pozorovateľa nebudete vyzerať inak. Stále budete musieť nájsť svoje kľúče; stále budete musieť opraviť svoje auto; stále budete musieť venovať pozornosť svojim fyzickým bolestiam a budete si musieť stále zarobiť dostatok peňazí na život. Tu však detaily končia, pretože máme do činenia s človekom žijúcim v inom vesmíre, s iným životom a s inou mysľou – tak odlišným, že s ním neexistuje porovnanie.

To je pre vás možné. Začnite dnes prijímať prítomnosť všetkých malých problémov vo svojom živote a akceptujte, že vám sú dané s pomocou ostatných, aby ste ich vyriešili a minimalizovali, aby ste sa mohli vyrovnať s veľkým problémom, ktorý pre vás volá a na vás čaká, ktorého riešenie na vás čaká s odmenami, ktoré sú nad ľudské odhady. Tu sa naučíte podporovať seba samého. Dozviete sa o svojej podstate, ktorá spočíva v tom, ako veci robíte, o vašom myslení a správaní. Dozviete sa o podstate ostatných a ich podobnostiach a rozdieloch od vašej vlastnej povahy. Uvedomujete si svoju vnútornú silu. Vaše priority sa začnú meniť a hľadáte väčšie veci. Ak chcete tieto väčšie veci dosiahnuť, budete hľadať Väčšiu Moc, pretože väčšie veci je možné získať alebo prijať iba pomocou Väčšej Moci. Postavte sa veľkému problému svojho života, nezanedbávajte najmenšie a otvoríte dvere, ktoré na vás čakajú, pretože už sú otvorené.