Kroky k Poznaniu — Druhá Časť

Druhá Časť

V druhej polovici nášho programu prípravy budeme preskúmávať nové oblasti, a ďalej kultivovať vaše skúsenosti s Poznaním, ktorá vás pripraví na to, aby ste boli kontribútormi Poznania vo svete. V nasledujúcich dňoch preskúmame veci, s ktorými ste oboznámení, a veci, s ktorými nie ste oboznámení, veci, ktoré ste už videli a veci, ktoré ste nikdy predtým nevideli. Tajomnosť vášho života vás volá, pretože z tejto tajomnosti prichádzajú všade na svete konkrétne hodnoty.

Preto sa v nasledujúcich krokoch odovzdajte viac s rastúcim venovaním. Zmiernite svoj zmysel pre pochybnosti. Nechajte sa postupovať s väčšou istotou. Vaša účasť je nevyhnutná, pretože keď stimulujete Poznanie, Poznanie sa samo o sebe zjaví. Príde samo osebe, keď sú mentálne a fyzikálne podmienky vášho života správne pripravené a upravené.

Dovoľte Nám teda pokračovať s ďalším krokom vašej prípravy.Krok 183

Vyhľadávam zážitok, nie odpovede.

Vyhľadávajte dnes zážitok, pretože to čo zažijete bude vedieť zodpovedať všetkým vaším otázkam, a učiní otázky nepotrebnými. Vyhľadávajte dnes skúsenosť aby vás mohla priviesť k väčšej skúsenosti. Je lepšie klásť otázky Poznaniu a potom získať skúsenosti, ktoré vám môžu Poznanie poskytnúť. Ste zvyknutí, dostávať veľmi málo odpovedí na vaše otázky. Odpoveď je veľmi málo. Skutočnou odpoveďou musí byť pozvanie na účasť vo väčšej príprave, v príprave, ktorú ste pre seba sami nevytvorili, ale ktorá bola vytvorená pre vás. Preto nevyhľadávajte malé veci, ktoré vám poskytujú okamžitú úľavu alebo pohodlie. Hľadajte to, čo je základom vášho života a čo vám môže poskytnúť život, ako nikdy predtým.

Dnes sa vo svojich dvoch hlbších praktikách staňte vnímavými pre túto skúsenosť. Môžete použiť slovo RAHN, ak vám to vie pomôcť a vstúpte hlboko do zážitku Poznania. Nehľadajte odpovede. Myšlienky k vám prídu vo vlastnom čase, s vlastným spôsobom. Môžete si tomu byť istí. Keď je vaša myseľ pripravená, stane sa naozaj vnímavou a naozaj schopnou vykonávať to, čo prijíma. Toto je potvrdenie, ktoré potrebujete. Musí sa zrodiť z veľkých skúseností.

Každú hodinu si pripomeňte vaše prehlásenie a uvedomte si, že je to čo hľadáte je skutočná skúsenosť, a nie len odpovede. Vaša myseľ je plná odpovedí a pritom doteraz nevedela zodpovedať na vaše otázky.

Lekcia 183: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.

Krok 184

Moje otázky sú väčšie ako som si doteraz uvedomil/a.

To čo v skutočnosti chcete je oveľa viac než ste si doteraz mysleli. AJ keď vaše otázky mohli objaviť z okamžitých okolností, to čo chcete je oveľa viac ako len okamžité riešenie pre bezprostredné veci. Okamžité riešenie vám bude dané, ale z Vyššieho Zdroja. Je to tento Vyšší Zdroj, ktorý hľadáte, lebo sa snažíte pochopiť vašu náturu, a snažíte sa nájsť prípravu, ktorá vám umožní kontribuovať vaše dary, aby vaša práca vo svete mohla byť úplná. Pochopte teda, že ste tu nato aby ste slúžili. Ste tu nato aby ste dali. A popritom nájdete vaše naplnenie. Toto vám prinesie spokojnosť.

Dnes vo svojich dvoch hlbších praktikách znova vstúpte do slálosti a tichosti, držaním na mysli, že tichosť kultivuje vašu myseľ na prijímanie. 

Každú hodinu si pripomeňte vaše prehlásenie a uvedomte si, že je to čo hľadáte je skutočná skúsenosť, a nie len odpovede. Vaša myseľ je plná odpovedí a pritom doteraz nevedela zodpovedať na vaše otázky. V tichu zistíte, žesú vám známe veci, ktoré ste doteraz zanedbávali. Z týchto cvičebných období sa vaša myseľ stane dômyselnejšou bude mať väščiu hĺbku, väčšiu koncentráciu a väčšiu pozornosť vo všetkých aspektoch vášho života. 

To čo dnes hľadáte, je niečo väčšie, ako ste predtým uvažovali. Snažíte sa spoznať význam vášho Poznania prostredníctvom demonštrácie. 

Lekcia 184: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.Krok 185

Prišiel/a som do sveta za účelom.

Znova potvrdzujeme túto veľkú pravdu, ktorú vo vášom Poznaní viete, že je pravdou. Bez ohľadu na vaše súčasné štádium osobného rozvoja, realita vášho účelu v živote zostáva pravdivou. Preto si čas od času zopakujeme niektoré lekcie, ktoré sú nevyhnutné pre váš prospech a rozvoj. Z času na čas im dávame rôzne formulácie, aby ste s nimi mohli mať väčšie a väčšie skúsenosti. Týmto spôsobom, môžu nájsť cestu do vášho srdca, aby vaše srdce našlo cestu k vášmu Poznania.

Dnes sa vo svojich dvoch hlbších praktikách staňte vnímavými na túto skúsenosť. Môžete použiť slovo RAHN, ak vám to vie pomôcť a vstúpte hlboko do zážitku Poznania. Nehľadajte odpovede. Myšlienky k vám prídu vo vlastnom čase, s vlastným spôsobom. Môžete si tomu byť istí. Keď je vaša myseľ pripravená, stane sa naozaj vnímavou a naozaj schopnou vykonávať to, čo prijíma. Toto je potvrdenie, ktoré potrebujete. Musí sa zrodiť z veľkých skúseností.

Ste tu nato, aby ste slúžili. Ste tu, aby nato ste dali. Ste tu, pretože máte bohatstvo Poznania. Bez ohľadu na vašu životnú situáciu, váš vlastný pocit chudoby zmizne, keď sa vo vás objaví Poznanie, pretože neviete mať pocit pre stratu a depriváciu, keď sa Poznanie prehlbuje a prejavuje. Toto je sľubom tohto programu prípravy. To je sľub vášho života. Toto je váš osud a vaša misia. Z tohto, vám bude dané vaše konkrétne volanie vo svete. Bude to veľmi špecifické pre vaše aktivity a správanie. Predtým, ako sa tak môže stať, vaša myseľ musí kultivovaná a váš život sa musí usporiadať a uviesť do rovnováhy, aby mohol odrážať vaše Poznanie a nie len vaše obavy a želania. Väčší život musí pochádzať z Väčšieho Zdroja vo vašom vnútri. Teraz je pre vás možný väčší život.

Ste tu nato, aby ste slúžili, ale aby ste slúžili, musíte prijímať. V dnešných dlhších cvičebých obdobiach praktizujte pokoj. Choďte hlbšie vo svojej praxi ticha. Kultivujte túto prax. Teraz sa učíte špecifické schopnosti, ktoré vám k tomu pomôžu. Keď zažijete vlastnú vôľu, metódy potom budú nasledovať prirodzene. Dávame iba toľko metodiky, koľko je potrebné, aby ste myseľ nasmerovali správnym smerom. Odtiaľ môžete svoju prax upraviť tak, aby vyhovovala vašim potrebám bez toho, aby ste zavádzali pokyny, ktoré sú uvedené v tomto kurze.

Preto sa riaďte uvedenými pokynmi a vykonajte úpravy podľa potreby. Keď sa naučíte pracovať so svojou povahou, naučíte sa ju zo svojej strany využívať. Praktizujte každou hodinou, aby s vami vaša prax mohla ísť všade, a aby všetko čo sa vám dnes stane, mohlo byť súčasťou vášho cvičenia.

Lekcia 185: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 186

Som narodený/á z Dávneho Posolstva.

Narodili ste sa zo Dávneho Posolstva. Toto je vo vašej mysli prirodzene, aj keď je to viac ako slová, alebo popis. V podstate, je to čistý zážitok života a inklúzie. To, čo si v tomto zážitku pamätané, sú tie vzťahy, ktoré ste doteraz kultivovali vo svojom vývoji až doteraz. Iba rekultivácia vzťahov môže byť prenesená mimo vášho života na tomto svete. Jednotlivci, ktorých ste k sebe kultivovali ako vašu Duchovnú Rodinu, teraz existujú ako vaša Duchovná Rodina. Formujú rastúce telo Poznania a začlenenia do života, ktoré ste teraz schopní zažiť.

Ste tu, nato aby ste slúžili svojej Duchovnej Rodine, svojej malej skupine učeníkov, ktorí spolu pracovali v mnohých časoch a okolnostiach, aby kultivovali a pokrok svojich členov, aby sa vaša skupina mohla spojiť s inými skupinami a tak ďalej. Rovnako ako rieky spájajúce sa do väčších a väčších vôd, nasledujete svoj neodvratný kurz k zdroju vášho života. Toto je prirodzená cesta, cesta, ktorá existuje mimo všetkých špekulácií a filozofie, mimo všetkých obáv a ambícií ľudstva. Takto veci fungujú-navždy záhadné, nad vaše porozumenie a pritom plne k dispozícii, aby slúžili v okamžitých okolnostiach vášho života. To je veľkosť záhady vášho života, a taká je jej aplikácia aj v tých najmenších detailoch vášho života. Takto je tu váš život kompletný.

Narodili ste sa z Veľkého Posolstva. Takže veľkosť je s vami kvôli vašim vzťahom. Prijmite toto Posolstvo dnes vo svojich dvoch hlbokých meditačných praktikách a uvedomte si to každú hodinu. Dovoľte aby tento deň, ukázal realitu a popieranie tejto veľkej pravdy, pretože vidíte, ako svet vo svojom popieraní skúša nahradiť substitúty za Poznanie, môžete sa naučiť váženiu si Poznania a uvedomovať si, že Poznanie tu už je.

Lekcia 186: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 187

Som občanom Väčšej Spoločnosti svetov.

Nie ste iba človekom v tomto jednom svete. Ste občanom Väčšej Spoločnosti svetov. Toto je fyzický vesmír, ktorý poznáte vďaka svojim zmyslom. Je omnoho väčší, ako si teraz dokážete predstaviť. Aj rozsah vzťahov je tu oveľa väčší, ako si viete predstaviť, pretože realita je vždy väčšia ako fantázia.

Ste občanom väčšieho fyzického vesmíru. Toto potvrdzuje nielen vaše Potomstvo a Posolstvo, ale aj váš súčasný účel v živote, pretože ľudstvo vstupuje do života vo Väčšej Spoločnosti svetov. Toto je vám známe, hoci vaše presvedčenia tomu zatiaľ zodpovedať nemusia.

Dnes, každú hodinu, potvrďte svoje občianstvo vo Väčšej Spoločnosti svetov, pretože to potvrdzuje väčší život, ktorý teraz začínate objavovať. Vo svojich dvoch meditačných cvičeniach znova vstúpte do pokoja a ticha. Tento rastúci zážitok pokoja a ticha vám dovolí pochopiť všetkým veciam, pretože vaša myseľ bola stvorená na príjem Poznania, a toto je ako prichádza porozumenie. Hromadenie myšlienok a akumulácia teórií netvoria pochopenie Poznania, pretože porozumenie je zrodené zo skutočnej príbuznosti a skúsenosti. V tomto nemá žiadnu súbežnosť vo svete, a môže slúžiť svetu, ktorý vnímate.

Lekcia 186: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 188

Môj život na tomto svete, je dôležitejší, ako som si doteraz vedel/a predstaviť.

Je to grandióznou predstavou? Nie, nie je. Zrádza to vašu potrebu pokory? Nie, nezrádza. Ste tu za väčším účelom, ako ste si doteraz vedeli predstaviť, pretože vaša fantázia neobsahuje zmysel vášho účelu v živote. V živote existuje len účel a všetko čo sú substitúty pre tento účel, ktoré sa rodia z strachuplnej predstavivosti. Ste tu, aby ste žili väčší život, ako ste si doteraz uvedomili a táto veľkosť je to, čo v sebe nosíte. Môže byť vyjadrená v najjednoduchších spôsoboch života a v najjednoduchších činnostiach. Aktivity sú významné vďaka podstate, ktorú sprostredkúvajú, nie kvôli stimulácii, ktorú môžu vzbudiť v ostatných.

Veľmi opatrne toto prehlásenie pochopte, a začnete sa učiť rozoznávať veľkosť od malosti, a učiť sa, ako malosť môže slúžiť veľkosti. Toto bude integrovať váš každý aspekt, lebo časť vás je malá a časť je veľká. Vaša osobná myseľ a vaše fyzické telo sú malé a majú za úlohu slúžiť veľkosti. Toto vás integruje. Toto integuje aj život sám. Nieje tu žiadna nerovnosť, lebo všetko spolupracuje za vyšším účelom, ktorému ste prišli slúžiť.

V dnešných dlhších obdobiach praxe, aktívne zapojte svoju mysel a snažte  sa týmto veciam porozumieť. Vaše porozumenie sa zrodí z vášho skúmania, nielen z myšlienok, ktoré považujete za seba-upokojujúce alebo osobne prijateľné. Použite svoju myseľ na skúmanie. So zavretými očami o tom premýšľajte. Koncentrujte sa veľmi pozorne a keď vaša koncentrácia skončí, uvoľnite všetky myšlienky a vstúpte do pokoja a ticha. Myseľ je teda účelovo zapojená a potom je privedená do pokoja. Toto sú dve funkcie mysle, ktoré dnes budete praktizovať.

Pripomente si dnes vašu prax každú hodin a využite tento deň na váš vývoj, ktorý je vašim darom pre svet.

Lekcia 188: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 188

Môj život na tomto svete, je dôležitejší, ako som si doteraz vedel/a predstaviť.

Je to grandióznou predstavou? Nie, nie je. Zrádza to vašu potrebu pokory? Nie, nezrádza. Ste tu za väčším účelom, ako ste si doteraz vedeli predstaviť, pretože vaša fantázia neobsahuje zmysel vášho účelu v živote. V živote existuje len účel a všetko čo sú substitúty pre tento účel, ktoré sa rodia z strachuplnej predstavivosti. Ste tu, aby ste žili väčší život, ako ste si doteraz uvedomili a táto veľkosť je to, čo v sebe nosíte. Môže byť vyjadrená v najjednoduchších spôsoboch života a v najjednoduchších činnostiach. Aktivity sú významné vďaka podstate, ktorú sprostredkúvajú, nie kvôli stimulácii, ktorú môžu vzbudiť v ostatných.

Veľmi opatrne toto prehlásenie pochopte, a začnete sa učiť rozoznávať veľkosť od malosti, a učiť sa, ako malosť môže slúžiť veľkosti. Toto bude integrovať váš každý aspekt, lebo časť vás je malá a časť je veľká. Vaša osobná myseľ a vaše fyzické telo sú malé a majú za úlohu slúžiť veľkosti. Toto vás integruje. Toto integuje aj život sám. Nieje tu žiadna nerovnosť, lebo všetko spolupracuje za vyšším účelom, ktorému ste prišli slúžiť.

V dnešných dlhších obdobiach praxe, aktívne zapojte svoju mysel a snažte  sa týmto veciam porozumieť. Vaše porozumenie sa zrodí z vášho skúmania, nielen z myšlienok, ktoré považujete za seba-upokojujúce alebo osobne prijateľné. Použite svoju myseľ na skúmanie. So zavretými očami o tom premýšľajte. Koncentrujte sa veľmi pozorne a keď vaša koncentrácia skončí, uvoľnite všetky myšlienky a vstúpte do pokoja a ticha. Myseľ je teda účelovo zapojená a potom je privedená do pokoja. Toto sú dve funkcie mysle, ktoré dnes budete praktizovať.

Pripomente si dnes vašu prax každú hodin a využite tento deň na váš vývoj, ktorý je vašim darom pre svet.

Lekcia 188: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 189

Moja Duchovná Rodina existuje na všetkých miestach.

Vaša duchovná rodina je väčšia, ako si uvedomujete. Existuje v mnohých svetoch. Jej vplyv je všade. Preto je veľmi zbytočné uvažovať o tom, že sa cítite sami, keď ste súčasťou niečoho takého veľkého, čo slúži najväčšiemu zo všetkých učelov. Aby ste to vedeli, musíte sa zrieknuť svojho seba-odsudzovania a pocitu malosti, pretože ste sa stotožnili so svojím správaním vo svete, ktoré je malé. Identifikovali ste sa so svojou osobnou mysľou a so svojím fyzickým telom, ktoré sú malé. Teraz si však začínate uvedomovať svoj vzťah k samotnému životu prostredníctvom Poznania, ktoré je veľké. Toto sa deje bez trestania osobnej mysle alebo fyzického tela, pretože sa stávajú užitočnými a potešujúce, keď sa učia slúžiť na väčšiemu účelu. Potom má telo zdravie a osobná myseľ je používaná, čo vyjadruje ich význam, ktorý im teraz chýba.

Vaša fyzická potreba je pre zdravie, ale vaše zdravie má väčší účel. Potrebujete správne využitie pre svoju osobnú myseľ, ktorá jej dá význam a hodnotu, lebo sa chce začleniť len do toho, čo má zmysel. Čo umožňuje vašej osobnej myseli a vášmu fyzickému telu nájsť si správne miesto vo vašom živote, je Poznanie, ktoré vám poskytuje účel, význam a smer.

To platí vo všetkých svetoch. Toto platí v celom fyzikálnom vesmíre, ktorého ste občanom. Rozšírte svoj pohľad na seba, aby ste sa mohli naučiť byť objektívnymi o vašom svete. Nepoužívajte iba ľudské hodnoty, predpoklady a ciele vo vašom svete, pretože vás to oslepuje a nevidíte váš účel na tomto svete a vývoj a je pre vás oveľa ťažšie oceniť, že ste občanom väčšieho života.

Dnes sa vo svojich dvoch ďalších cvičeniach zapojte do aktívneho skúmania tejto myšlienky. Strávte prvých pätnásť minút zapojených do tohto vyšetrovania v oboch vašich dvoch dlhších obdobiach. Pokúste sa seriózne preskúmať význam dnešného významu. Po skončení vyšetrovania nechajte svoju myseľ znova vstúpiť do pokoja. Uvedomte si kontrast medzi aktívnym mentálnym zapojením a duševným pokojom. Pochopte, že oboje sú dôležité a navzájom sa dopĺňajú. Na každú hodinu zopakujte toto prehlásenie a zvážte to, keď sa svet okolo seba pozeráte. 

Lekcia 189: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 190

Svet vstupuje do Väčšej Spoločnosti svetov a preto som prišiel/la.

Prišli ste na svet vo veľkom bode prelomu, v zlomovom bode, ktorý len z časti zažijete  vo svojom živote. Je to bod obratu, keď váš svet získa kontakt so svetmi vo svojom okolí. Toto je prirodzený vývoj ľudstva, pretože je to prirodzený vývoj všetkého inteligentného života vo všetkých svetoch. Váš svet vyhľadáva Väčšie Spoločenstvo. Vyžaduje si to zjednotenie vnútornej komunity vášho sveta. Toto je tiež súčasťou vývoja všetkého inteligentného života vo všetkých svetoch. Prišli ste sem, aby ste tomuto slúžili. Existuje mnoho úrovní slúženia, je potrebné prispievať mnohými vecami – na osobnej, na komunitnej a na svetovej úrovni. Ste súčasťou tohto veľkého pohybu života, pretože tu nie ste len pre svoje vlastné účely. Musíte slúžiť svetu, a na oplátku bude svet slúžiť vám.

Dnes vo svojich dvoch dlhších cvičebných obdobiach preskúmajte myšlienku tohto dňa. Seriózne sa nad tým zamyslite, skúmaním myšlienok, ktoré sú s tým v harmónii, ale taktiež myšlienok, ktoré s tým nesúhlasia. Preskúmajte pocity pre aj proti tejto myšlienke. Preskúmajte svoje preferencie, svoje predsudky, svoje presvedčenia, svoje nádeje, svoje obavy a tak ďalej. Toto predstavuje prvú polovicu každého tréningového obdobia. V druhej polovici vstúpte do pokoja a ticha pomocou slova RAHN, ak to považujete za užitočné. Pamätajte, že obe tieto mentálne činnosti sú potrebné a sa navzájom dopĺňajú, ako budete vidieť v budúcnosti. Každou hodinou si pripomeňte myšlienku pre dnešok. Umožnite jej poskytnúť to, čo potrebujete, aby ste videli svet novým spôsobom.

Lekcia 190: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. 

Krok 191

Moje Poznanie je väčšie ako moja ľudskosť.

Vaše Poznanie sa rodí zo života univerzálneho. Zatieňuje vašu ľudskosť, a pritom dáva ľudskosti zmysel. Väčší Život sa chce vyjadriť vo vašom svete, vo vašej dobe a za okolností, ktoré teraz existujú. Tým , sa veľkosť sa prejavuje v malosti, a malosť sa prežíva ako veľkosť. Toto je spôsobom všetkého života. Vaša ľudskosť nemá zmysel, pokiaľ neslúži väčšiemu kontextu a nie je súčasťou -Väčšej Reality. Bez tohto, je to skôr forma otroctva – zdržanlivosť, uväznenie a zneužitie vášej povahy, nie potvrdenie vašej povahy.

Vaše Poznanie je väčšie ako vaša ľudskosť. Preto môže mať vaša ľudskosť zmysel, pretože má čomu slúžiť. Bez služby je vaša ľudskosť iba obmedzením, ktoré vás zaväzuje a uväzňuje. Ale vaše ľudstvo je určené na to, aby si uchovávalo väčšiu realitu, ktorú dnes vo sebe nosíte. TátoRealita je vo vás, ale nevlastníte ju. Nemôžete ho použiť na svoje osobné naplnenie. Môžete to iba prijať a dovoliť, aby ste sa vyjadrili. Vyjadrí sa prostredníctvom vášho ľudstva a dá vám väčšiu skúsenosť so sebou samým.

Dnes vo svojich dvoch dlhších cvičebných obdobiach preskúmajte myšlienku tohto dňa. Seriózne sa nad tým zamyslite, skúmaním myšlienok, ktoré sú s tým v harmónii, ale taktiež myšlienok, ktoré s tým nesúhlasia. Preskúmajte pocity pre aj proti tejto myšlienke. Preskúmajte svoje preferencie, svoje predsudky, svoje presvedčenia, svoje nádeje, svoje obavy a tak ďalej. Toto predstavuje prvú polovicu každého tréningového obdobia. V druhej polovici vstúpte do pokoja a ticha pomocou slova RAHN, ak to považujete za užitočné. Pamätajte, že obe tieto mentálne činnosti sú potrebné a sa navzájom dopĺňajú, ako budete vidieť v budúcnosti. Každou hodinou si pripomeňte dnešnú myšlienku. Umožnite jej poskytnúť to, čo potrebujete, aby ste videli svet novým spôsobom.

Lekcia 191: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 192

Dnes nebudem zanedbávať malé veci.

Nezanedbávajte dnes malé veci, ktoré sú pre vás dôležité na vykonanie. Vykonávanie malých vecí žiadnym spôsobom neznamená, že vy ste malí. Ak sa nestotožňujete so svojím správaním a aktivitami, môžete dovoliť vašej veľkosti existovať, pritom ako ich vykonávate. Niekto, kto je veľký, môže robiť malé veci bez sťažnosti. Niekto, kto je s Poznaním dokáže vykonávať obyčajné aktivity bez pocitu hanby. Aktivity sú iba aktivity. Nepredstavujú vášu pravú povahu, alebo bytie. Vaša skutočná povaha alebo bytosť je zdrojom vášho života, ktorý sa prejaví vo vašich malých činnostiach, pritom ako sa to učíte prijímať a vidieť v správnej perspektíve.

Nezanedbajte malé veci. Dbajte na malé veci, aby váš život na svete mohol byť stabilný, a aby sa progresívne vyvíjal. Dnes, vo svojich hlbších cvičeniach, znova vstúpte do veľkosti a hĺbky Poznania. Pretože ste vykonali malé veci, môžete teraz stráviť tento čas oddaním sa a darovaním. Týmto spôsobom je váš vonkajší život riadený správne a váš vnútorný život sa tiež venuje vášmu prostrediu medzi životom veľkosti a životom vo svete. Preto sa staráte o malých a dostanete skvelé. Toto je vaša skutočná funkcia, pretože ste tu, aby ste svetu dali Poznanie. 

Lekcia 192: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 193

Dnes budem počúvať druhých bez úsudku.

Počúvajte ostatných dnes bez úsudku. Poznianie vám naznačí, či to, čo hovoria, je alebo nie je hodnotné. Urobí to bez akejkoľvek formy odsúdenia, bez porovnania a bez akéhokoľvek zhodnotenia z vašej strany. Poznanie je priťahované k Poznaniu a nieje priťahované k tomu, čo nie je Poznaním. Preto môžete nájsť svoju oprávnenú cestu bez toho, aby ste súdili alebo mali nenávisť voči svetu. Toto je váš Vnútorný Usmerňovací systém, ktorý vám slúži. Vedie vás tam, kde musíte byť, a povedie vás k tomu, aby ste prispievali tam, kde môžu mať vaše kontribúcie najväčšiu hodnotu. Ak budete počúvať druhých bez úsudku, budete počuť Poznanie aj volanie k Poznaniu. Uvidíte, kde Poznanie existuje a kde bolo zamietnuté. To je prirodzené. NEmusíte ľudí súdiť nato, aby ste toto zistenie učinili.nemusíte. Je to jednoducho známe.

Vypočujte si ostatných, aby ste prežili počúvanie, pretože nie je vašou úlohou posudzovať svet, alebo určiť, kde a ako by mali byťvaše dary dané. Je na vás, aby ste sami zažili život a umožnili objavenie Poznania, pretože Poznanie sa odovzdá vždy tam, keď je to vhodné. To vám umožní byť v mieri, pretože sa nesnažíte ovládať svet.

Dovoľte svojim cvičeniam, aby boli hlboké. Cvičte na každú hodinu, ako predtým. Vypočujte si dnes ostatných, aby ste sa mohli zažiť byť s nimi vo vzťahu, aby ste vám ich správy mohli byť dané, a aby ste mohli pochopiť ich skutočné posolstvo. Toto vám naraz potvrdí prítomnosť Poznania a potrebu Poznania vo svete.

Lekcia 193: Cvičenia na každú hodinu.Krok 194

Dnes pôjdem tam, kde ma bude potreba.

Dovôľte si ísť tam, kde musíte ísť, kde potrebujete ísť. Táto dôležitosť vášho konania, dá hodnotu a zmysel pre vaše aktivity, a potvrdí vašu vlastnú hodnotu vo všetkých vašich dnešných jednaniach. Choďte tam, kam musíte ísť, je pre vás potrebou byť. Rozpoznajte nato vašu skutočnú motiváciu a odlíšte ju od akéhokoľvek pocitu viny, alebo obligácie voči iným. Nevkladajte na seba umelé požiadavky. Nedovoľte ostatným, aby na vás kládli umelé požiadavky nad rámec vašich jednoduchých povinností na tento deň. Choďte tam, kde ste je vás skutočne potreba.

Pripomeňte si to každú hodinu, lebo tento význam musí preniknúť hlboko, aby bol zažitý. Ak ste zvyknutí na pocit viny a obligácie, dnešná myšlienka sa bude zdať že znásobuje vaše ťažkosti. Dnešná myšlienka je v skutočnosti potvrdením, že  Poznanie je s vami a poskytuje vám príležitosť aby vás Poznanie mohlo sprevádzať a preukázať vám  svoju hodnotu. Nemá to nič spoločné so závislosťou, pretože musíte byť nezávislí od falošných vecí, aby ste sledovali to, čo je pravdivým. To je hodnota všetkej nezávislosti.

Vo svojich dlhších tréningových obdobiach vstúpte hlboko do Poznania. A keď ste vo svete, majte túto aktívne na mysli. Dovoľte si cítiť hlbšiu prítomnosť vo vašom vnútri, pritom ako ste vo svete obyčajných vecí, ako ste vo svete malých znážení. Veľkosť je tu na to, aby slúžila tomu, čo je malé. Pamätajte.

Lekcia 194: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.  

Krok 195

Poznanie je mocnejšie, ako som si doteraz uvedomil/a.

Poznanie je mocnejšie, ako si uvedomujete. Je tiež zázračnejšie, ako si uvedomujete. Ale ešte sa ho obávate, kvôli jeho veľkej sile. Nie ste si istí, či vás bude ovládať alebo dominovať, nie ste si istí, kam vás vezme a čo budete musieť učiniť, a nie ste si istí, aký bude výsledok tohto všetkého. Akonáhle opustíte Poznanie, znova vstúpite do zmätku a do sveta fantázie. Keď sa priblížite k Poznaniu, vstúpite do istoty, potvrdenia a do sveta reality a účelu. Ako môžete spoznať Poznanie z diaľky? Ako môžete zistiť jeho význam bez toho, aby ste dostali jeho dary?

Priblížte sa dnes k Poznaniu. Dovoľte mu byť potichu vo vašom vnútri, pritom ako sa učíte, s ním potichu byť. Nič nemôže byť cetrálnejšie k vašej prirodzenej skúsenosti viac, ako skúsenosť s Poznaním. Buďte radi, že je väčšie, ako si uvedomujete, pretože vaše zhodnotenie bolo malé. Buďte radi, že tomu ešte nemôžete porozumieť, pretože vaše porozumenie, by ho len obmedzilo, a jeho užitočnosť pre vás. Dovoľte tomu, čo je veľké, aby bolo s vami, aby sa dnes vaša veľkosť mohla prejaviť a zažiť.

Vezmite si túto myšlienku so sebou a praktikujte ju každú hodinu. Majte ju na pamäti celý deň. Vo svojich dvoch dlhších cvičebných obdobiach, si dovoľte zažiť hĺbku Poznania. Cítite silu Pozania. Posilnite svoje odhodlanie na túto činnosť. Venujte svoju sebadisciplínu, pretože tu je sebadisciplína múdro zamestnaná. Poznanie je väčšie, ako si uvedomujete. Preto, sa musíte naučiť prijímať jeho veľkosť.

Lekcia 195: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.  Krok 196

Revízia

Dnes si preskúmajte posledné dva týždne prípravy. Prečítajte si pokyny na každý deň a potom preskúmajte skúsenosť tohodaného dňa. Začnite s prvým dňom v dvojtýždňovom období a potom každý deň nasledujte krok za krokom. Teraz začnete s revíziou prípravy v dvojtýždňových intervaloch. Toto vám je teraz udelené, lebo vaše vnímanie a porozumenie začína púčiť a rásť.

Spomeňte si na kažý deň. Skúste si spomenúť na svoju prax a skúsenosti. Samotné lekcie si túto skúsenosť pripomenú, ak ste na ňu zabudli. Pokúste sa vidieť progres výučby, aby ste pochopili, ako sa učiť. Pokúste sa vidieť to, čo potvrdzuje Poznanie a to, čo popiera Poznanie vo vašom vnútri, aby ste sa mohli naučiť pracovať s týmito tendenciami.

Stať sa skutočným študentom Poznania si bude vyžadovať väčšiu sebadisciplínu, väčšiu vytrvalosť aplikácie a väčšiu akceptáciu hodnoty, ako čokoľvek, čo ste doteraz podnikli. Nasledujúci krok vás pripraví na to, aby ste sa stali vodcom, pretože všetci velký lídri sú veľkými nasledovníkmi. Ak zdroj vášho vodcovstva predstavuje dobro a pravdu, tak sa určite musíte naučiť ich nasledovať. A aby ste ich nasledovali, musíte sa naučiť, ako sa o nich učiť, ako ich prijímať a ako ich dať.

Dovoľte dnes svojím dlhým obdobiam, ktoré môue prekročiť dve hodiny zapojenia, byť prehodnotením posledných dvoch týždňov, pričom držíte tiieto všetky veci na vašej mysli. Staňte sa objektívnymi o vašom živote. Nie je potrebné žiadne odsúdenie, pretože sa učíte učiť, učíte sa nasledovať a učíte sa používať Poznanie, lebo Poznanie vás určite použije. Tu Poznanie a vy, prídete k pravému manželstvu a skutočnej harmónii. Poznanie je potom mocnejši, a aj vy ste mocnejší. Potom tu neexistuje žiadna nerovnosť a všetky veci nachádzajú svoj prirodzený priebeh prejavu.

Pomocou tejto revízie môžete ďalej a prehlbovať porozumenie svojej prípravy, na pamäti s tým, že porozumenie vždy prichádza v spätnom pohľade. Toto je veľkou pravdou v Ceste k Poznaniu.

Lekcia 196: Jedno dlhé cvičebné obdobie.Krok 197

Poznanie musí byť vyjadrené, aby mohlo byť realizované.

„ Dnes si nebudem myslieť, že môžem pochopiť Poznanie so svojim intelektom, alebo že dokážem konceptualizovať veľkosť života. Dnes si nebudem myslieť, že by som mohol získať prístup k samotnémmu Poznaniu iba pomocou myšlienkok a presvedčení. Uvedomením si to, a pochopím, čo sa odo mňa vyžaduje a čo musím dať vo svojich praktikách, pretože musím odovzdať seba samého.“

Musíte sa odovzdať. Nemôžete len premýšľať nad svojimi myšlienkami a dúfať, že budú odpovedať na vaše najväčšiu potrebu. Pri tomto pochopení, zopakujte svoje cvičenia na hodinu a vo svojich hlbších meditáciách sa úplne odovzdajte zážitku Poznania. Vstúpte do pokoja. Dovoľte si, sa úplne zapojiť. S týmto budete vykonávať silu svojej vlastnej mysle, zo svojej strany. Potom si uvedomíte, že máte moc na zahnanie vecí, ktoré vás rozptyľujú; máte moc zahnať strach; máte moc zahnať prekážky, pretože vašou vôľou je spoznať Poznanie.

Lekcia 197: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.  Krok 198

Dnes budem silný/á.

Dnes buďte silní. Postupujte podľa plánu, ktorý je vám daný. Nedržte sa pozadu ani nijako nemeňte dané pokyny. Neexistujú tu žiadne skratky; existuje iba priama cesta. Dostávate kroky. Nasledujte ich. Buďte dnes silnými. Len vaše predstavy o samom sebe hovoria o slabosti. Iba vaše sebahodnotenie hovorí, že ste ubohý, neschopný alebo neprimeraný. Aby ste si uvedomili svoju silu, musíte mať vieru vo svoju silu a uplatňovať túto vieru, aby ste si túto silu mohli uvedomiť.

Každú hodinu si zopakujte toto prehlásenie a pokúste sa ho prežívať za akýchkoľvek okolností, v ktorých sa ocitnete. V dnešných dvoch hlbších obdobiach, použite svoju silu na úplné zapojenie sa do mieru. Dovoľte svojej mysli sa oslobodiť od reťazí svojich vlastných konceptov. Dovoľte svojmu telu sa oslobodiť od trápenia mysle. V tomto sa vaša myseľ a vaše telo usadia vo svojej prirodzenej funkcii a všetky veci spadnú do vášho priameho poriadku. Poznanie potom nájde cestu vyjadrenia prostredníctvom vašej mysle a vášho tela. Takto budete môcť priniesť na svet to, čo je väčšie ako svet, a váš život bude týmto potvrdený.

Lekcia 198: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.  Krok 199

Svet, ktorý vidím, vstupuje do Väčšieho Spoločenstva svetov.

Bez limitácie čisto ľudského uhla pohľadu, môžete vidieť evolúciu vášho sveta vo väčšom kontexte. Cez pohľad na svet bez skresľovania vašimi osobnými želaniami a strachom, budete môcť pozorovať väčší pohyb, ktorý sa tu deje a tak zistíte, kde teraz smeruje. Je preto nevyhnutné, aby ste si uvedomili kam váš svet smeruje pretože je to kontext, ktorý dáva zmysel pre váš účel a pre vaše špecifické volanie, kým ste vo svete. Prišli ste slúžiť svetu v jeho súčasnej evolúcii a vaše dary majú slúžiť pre život, ktorý príde po vás.

Váš svet sa pripravuje na vstup do Väčšieho Spoločenstva. Dôkazy o tom sú všade, ak sa len rozhliadnete. Bez viery alebo popierania, môžu byť veci jednoducho rozpoznané. V tomto prípade je demonštrácia života zrejmá a nemusí byť rozlíšená od komplexity. Čo robí život komplexným je, že ľudia chcú, aby bol život tým, čím nie je a chcú, aby oni boli tým, čím nie sú a chcú, aby ich osud bol tým, čím nie je. Potom sa snažia získať od života to, čo potvrdzuje ich ideály a pretože im to život potvrdiť nedokáže, všetko sa stáva pre nich stresujúce, konfliktné a zložité. Mechanizmus života môže byť komplikovaný v jeho menších detailoch, ale zmysel života je priamy a zrejmý pre každého, kto sa pozerá bez skresleního úsudku alebo preferencie.

Uvedomte si, že váš svet sa pripravuje na vstup do Väčšieho Spoločenstva. Učinte tak bez prikrášlenia tohto uvedomenia svojou vlastnou fantáziou. Nemusíte dať formu vašej budúcnosti. Pochopte iba terajší smer vášho sveta. Takto vám bude viac evidentný význam vašich vlastných schopností a ich budúcej aplikácie, ako kedykoľvek predtým.

Každou hodinou si zopakujte toto tvrdenie a seriózne ho zvážte, pretože je to absolútny základ vášho života a je potrebné, aby ste tomu rozumeli. Nie je to iba presvedčenie; je to evolúcia sveta. Vo svojich dvoch hlbších meditačných praktikách, zapojte svoju myseľ aktívne do uvažovania o tejto myšlienke. Pozrite sa na svoje presvedčenia, ktoré hovoria pre alebo proti tejto myšlienke. Pozrite sa na svoje vlastné pocity. Preskúmajte sa objektívne, pritom ako zapájate svoju myseľ s touto mocnou myšlienkou. Toto je to čas na mentálnu angažovanosť. Využite svoje cvičebné obdobia s kompletným nasadením a úplne sa zapojte. Dovoľte svojej mysli preniknúť povrchnosť svojich vlastných povrchových myšlienok.

V Poznaní sa všetko stáva pokojným. Všetko je známe. Tu začnete rozlišovať rozdiel medzi vedením a myslením. Uvedomíte si, ako myslenie môže slúžiť iba ako príprava na Poznanie, ale Poznanie ďaleko presahuje rozsah a pochopenie myslenia jednotlivcov. Tu pochopíte, ako mysel slúži vašej spirituálnej náture. Tu pochopíte evolúciu sveta.

Lekcia 198: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.  Krok 200

Moje myšlienky sú príliš malé na to, aby obsahovali Poznanie.

Vaše myšlienky sú príliš malé na to, aby ste obsahovali Poznanie. Vaše presvedčenia sú príliš limitované, Poznanie je väčšie. Preto zaobchádzajte s Poznaním ako s mysterióznym,  nesnažte sa mu vytvoriť formu, pretože je vačším ako to a prekročí všetky vaše očakávania. Dovoľte Poznaniu byť mysterióznym, aby vám mohlo priniesť svoje dary bez obmedzení. Dovoľte  svoje myslenie a nápady byť aplikované na svet, ktorý vidíte, lebo tu sa môže vaše myslenia rozvíjať užitočným spôsobom, keď chápete mechanizmus vášho fyzického života a vášej účasti s inými. Ale dovoľte Poznaniu byť nad rámec mechanickej aplikácie vašej mysle, aby mohlo prúdiť do každej situácie, žehnať jej a poskytnúť účel, význam a smer.

Pripomeňte si túto myšlienku každú hodinu a seriózne ju zvážte v akejkoľvek situácii, v ktorej sa vyskytnete. V dnešných dvoch meditačných praktikách znova vstúpte do pokoja, za pomoci slova RAHN, ak to považujete za užitočné. Umožnite si ísť nad rámec myšlienok. Dovoľte si ísť nad zvyčajné vzorce myslenia. Dovote svojej mysli, aby sa stala sama sebou, pretože bola vytvorená, aby slúžila Poznaniu.

Lekcia 200: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.  Krok 201

Moja myseľ bola vytvorená, aby slúžila Poznaniu.

Pochopte to, a pochopíte hodnodu vašej mysle a nebudete ju naďalej znehodnocovať. Uvedomením si toho, porozumiete hodnote vášho tela, lebo ho už nebudete znehodnocovať. Vaše telo a vaša myseľ sú len nástrojom na vyjadrenie Poznania. Takto, sa stanete príjemcom Poznania. Takto si spomeniete na vaše veľké Dedičstvo. Týmto budete utešení istotou vášho veľkého osudu.

Tu nie je žiadna ilúzia. Tu nieje žiaden seba-klam. Tu všetko nájde svoje pravé miesto. Tu pochopíte pravú proporciu všetkých vecí. Tu pochopíte hodnotu svojej mysle, a tak jej nebudete chcieť zadávať úlohy, ktoré nevie splniť. Takto bude vaša myseľ konštruktívne zapojená a odbremenená od pokúšania sa nesplniteľného. Týmto uvedomením si uvidíte, že vaše telo bolo vytvorené nato, aby slúžilo vašej mysli, a pochpoíte hodnotu vášho tela, a jeho veľkú aplikáciu ako nástroj pre komunikáciu. Tým akceptujete jeho limitácie, lebo limitovaným byť musí. Taktiež si budete vážiť jeho mechanizmus. Budete si vážiť všetky stretnutia s inými jednotlivcami vo svete. Budete radi, že máte telo a myseľ, a že môžete odkomunikovať silu a esenciu Poznania. 

Každou hodinou si túto myšlienku zopakujte a porozmýšľajte nad ňou. Vo vašich dvoch meditačných praktikách, dovoľte vašej mysli byť v pokoji, aby sa mohla naučiť, ako slúžiť. Musíte sa znova naučiť, čo je pre vás prirodzené, lebo ste sa naučili tomu, čo je neprirodzené a teraz sa to musíte odnaučiť. Namiesto toho to, čo je prirodzené bude stimulované, lebo keď sa tak stane je to vyjadrené. Potom sa myseľ znova zapája do svojej skutočnej funkcie a všetky veci nájdu svoju pravú hodnotu.

Lekcia 200: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.   Krok 202

Dnes sa pozerám na Väčšie Spoločenstvo.

Môžete sa dnes pozerať na Väčšie Spoločenstvo, pretože žijete uprostred Väčšieho Spoločenstva. Pretože ste na povrchu sveta, ste zaujatí s ľudskými úsiliami a obmedzení časom a priestorom, neznamená to, že sa nemôžete pozerať na majestátnosť Väčšieho Spoločenstva. Môžete to vidieť pri pohľade do neba, aj pri pohľade na svet dole. Môžete to realizovať tým, že pochopíte vzťah medzi ľudstvom a vesmírom a pochopením, že ľudstvo je len ďalšou rasou, ktorá vyvíja svoju inteligenciu a svoje Poznanie, aby si mohla nájsť svoju skutočnú účasť, keď vstúpi do Väčšieho Spoločenstva. Pri pohľade s týmto spôsobom získate väčšiu perspektívu. Videnie týmto spôsobom vám umožní oboznámiť sa s povahou zmien vo svete. Videnie týmto spôsobom vám umožní mať súcit pre seba a pre ostatných, pre súcit, ktorý sa zrodí z Poznania. Poznanie neodsudzuje to, čo sa deje, ale pokúša sa to ovplyvniť pre dobro.

Každou hodinou zvážte hodnotu dnešnej myšlienky. Pozrite sa do sveta a považujte sa za svedka Väčšieho Spoločenstva. Myslite na svoj svet ako na jeden z mnohých svetov, ktoré sú v podobnom štádiu evolúcie. Netýrajte svoju myseľ pokusom dať podobu tomu, čo je nad rámec vášho vnímania. Dovoľte si žiť vo veľkom a tajomnom vesmíre, ktorému len teraz začínate rozumieť.

Vo svojich dvoch hlbších meditáciách si dovoľte aktívne uvažovať o tejto myšlienke. Pokúste sa pozerať na svoj život nielen z čisto ľudského hľadiska, pretože z čisto ľudského hľadiska uvidíte iba ľudský život, ľudský svet a ľudský vesmír. Nežijete v ľudskom vesmíre. Nežijete v ľudskom svete. Nežijete len čisto ľudský život. Pochopte, že vaša ľudskosť tým nie je odopieraná, ale je jej daná väčšia miera začlenitosti do väčšieho života. Vaše ľudskosť sa tak stáva zdrojom a prostriedkom vyjadrovania, nie obmedzením, ktoré si sami ustanovujete. Dovoľte svojim hlbším cvičebným obdobiam, aby sa boli veľmi aktívnymi. Využite svoju myseľ konštruktívne. Použite svoju myseľ objektívne. Pozrite sa na vaše myľlienky. Nenechajte sa nimi ovplyvniť. Pozrite sa na svoje presvedčenia. Nenasledujte ich ani ich nepopierajte. Naučte sa tejto objektivite a naučíte sa to vidieť s Poznaním, pretože Poznanie sa pozerá na všetky mentálne a fyzické veci rovnako s vyrovnanosťou.

Lekcia 202: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. 

Krok 203

Väčšie Spoločenstvo ovplyvňuje svet, ktorý vidím.

Ak dokážete akceptovať váš svet ako časť Väčšieho Spoločenstva, čo je zrejmé, ak sa na to len  pozriete, musíte potom akceptovať že Väčšie Spoločenstvo ovplyvňuje svet, lebo svet je súčasťou Väčšieho Spoločenstva a nemôže byť od neho nezávislým. Ako Väčšie Spoločenstvo vplýva na náš svet je momentálne nad vaše porozumenie. Ale na pochopenie, že váš je ovplyvňovaný vám dovolí, aby ste videli z väčšej perspektívy, lebo čisto ľudský pohľad vám nedovoľuje vidieť, že existuje iný inteligentný život. Absurdita tohto hľadiska sa pre vás stane zrejmou, keď sa začnete pozerať na vesmír objektívne. To vás bude inšpirovať k zamysleniu sa a aj väčšiemu záujmu a opatrnosti. Je to veľmi dôležité, pretože svet je ovplyvňovaný Väčším Spoločenstvom a ste súčasťou sveta, ktorý je ovplyvňovaný. 

Pretože fyzický svet, v ktorom žijete, je ovplyvňovaný väčšími fyzickými silami mimo vášho vizuálneho dosahu, je svet mentálne ovplyvňovaný inteligentným životom, ktorý je vo vašom svete. Tento inteligentný život predstavuje sily pre dobro ale aj sily ignorancie. V tom musíte prísť k pochopeniu pravdy, že slabšie mysle sú ovplyvnené silnejšími mysľami. To platí vo vašom svete a aj vo všetkých iných svetoch. Nad fyzikalitu to neplatí, ale vo fyzikálnom živote je to pravdou. To je prečo sa zapájate v posilňovaní mysle a učíte sa reagovať na vedieť, čo predstavuje silu pre dobro všade vo vesmíre. Ako sa stávate silnejšími, dokážete pochopiť viac a viac. Vaša myseľ musí byť preto kultivovaná v Poznaní, aby sa stala silnejšou, aby mohla slúžiť skutočnej kauze.

Dnes si každou hodinou zopakujte myšlienku na tento deň a vo svojich dvoch hlbších praktických obdobiach sa pokúste sústrediť na slová, ktoré vám My teraz poskytujeme. Používajte svoju myseľ aktívne. Nedovoľte, aby blúdila a nachádzala úkryt v nezmyselných alebo malých veciach. Myslite na veľkosť týchto myšlienok, ale neuvažujte o nich ustráchane, pretože strach nie je potrebný. Vyžaduje si to objektivitu, aby ste pochopili veľkosť svojho sveta, svojho vesmíru a svojej príležitosti v nich.

Lekcia 203: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. 

Krok 204

Dnes budem v mieri.

Budte dnes v pokoji. Nedovoľte svojej negatívnej predstavivosti vymýšľať si obrazy straty a deštrukcie. Nedovoľte svojej úzkosti zdolať vašu koncentráciu na Poznanie. Objektívne zváženie vášho sveta a Väčšieho Spoločenstva, v ktorom žijete, by nemalo podnecovať strach, ale rešpekt – rešpekt moci času, v ktorom žijete, a jeho dôležitosť pre budúcnosť, rešpekt pre vlastné rozvíjajúce sa schopnosti a ich užitočnosť vo svete, ktorý vnímate, rešpekt pre veľkosť fyzického vesmíru a rešpekt pre moc Poznania, ktorá je väčšia ako celý vesmír, ktorý vnímate. 

Pripomeňte si byť v mieri každú hodinu. Využite na to svoju silu a svoju oddanosť. Doprajte si to. Vo svojich hlbších meditačných praktikách, ak je to potrebné, použite slovo RAHN, dovoľte svojej mysli utíchnuť, aby mohla vstúpiť do hĺbky Poznania, ktorému má slúžiť. Buďte dnes v mieri a pokoji, pretože Poznanie je s vami. Buďte dnes v mieri, pretože sa učíte byť s Poznaním.

Lekcia 204: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. 

Krok 205

Dnes nebudem súdiť svet.

Nedovoľte svojej mysli aby sa znehodnocovala projektovaním viny na svet. S obviňovaním je svet nepochopený a vaša myseľ sa pre vás stáva skôr príťažou, ako prínosom. Dnešná myšlienka si vyžaduje prax, disciplínu a aplikáciu, pretože vaša myseľ a všetky mysle na svete boli nesprávne pochopené, zneužité a nesprávne nasmerované. Takže sa teraz učíte pozitívne využívať myseľ tým, že jej dáte skutočnú funkciu v službe Poznaniu.

Dnes neobviňujte svet. Dnes nesúďte svet. Dovoľte svojej mysli zostať v pokoji, keď sa naň pozeráte. Poznanie o svete k vám prichádza postupne. Vzniká prirodzene. Myšlienka o tom môže hovoriť, ale nemôže to obsiahnuť. Poznanie predstavuje celkový posun vo vašom pohľade, celkovú zmenu vašich skúseností, celkový posun vo vašom dôraze a celkovú transformáciu vášho systému hodnôt. Toto je dôkaz Poznania.

Dnes neobviňujte svet. Je nevinný, pretože iba preukazuje, že tu Poznanie nie je udržavané. Čo iné može vykonávať, ako dopúšťanie sa chybám a hlúposti? Čo iné može vykonávať, ako zbytočne míňať svoje veľké zdroje? Ľudstvo môže bez Poznania len robiť chyby. Môže iba vytvárať fantáziu. Môže sa iba zapojiť do straty. Preto si nezaslúži odsúdenie. Zaslúži si aplikáciu Poznania. 

Praktizujte každou hodinou a neobviňujte svet. Nenechajte uplynúť hodiny bez vášho uplatnenia. Venujte tento deň službe svetu týmto spôsobom, pretože bez vášho odsudzovania vaša láska k svetu prirodzene narastie a bude vyjadrená. Vo svojich dvoch hlbších obdobiach praxe dovoľte svojej mysli vstúpiť do ticha. Bez viny a úsudku sa pokoj stáva prístupným, pretože je prirodzený. Bez uloženia vášho odsúdenia môže byť vaša myseľ v pokoji. V pokoji neexistuje vina ani úsudok. V pokoji z vás bude láska prúdiť na všetky strany a bude pokračovať ďaleko za hranice toho, čo dokážete vnímať prostredníctvom svojich zmyslov.

Lekcia 205: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. 

Krok 206

Teraz zo mňa prúdi láska.

Dnes z vás prúdi láska a môžete sa to dnes pokúsiť zažiť a vypustiť tie veci, ktoré tomu zabraňujú. Bez úsudku, bez ilúzie, bez fantázie a bez obmedzení čisto ľudského hľadiska uvidíte, že z vás prúdi láska. Uvidíte, že všetka vaša frustrácia v živote je vaša neschopnosť zažiť a prejaviť túto lásku, ktorá z vás chce prúdiť. Bez ohľadu na okolnosti, v ktorých vzniká vaša frustrácia, je to vždy preto, že nemôžete prejaviť lásku. Vaše zhodnotenie ťažkostí a dilem môže určite skryť túto skutočnosť, ale nemôžete poprieť jej existenciu. 

Každou hodinou dovoľte aby z vás prúdila láska a uvedomte si, že sa nemusíte zapájať do akéhokoľvek správania, pretože láska z vás prirodzene vyplynie ako vôňa z kvetu. Vo svojich hlbších obdobiach dovoľte svojej mysli byť pokojnou, aby z vás mohla prúdiť láska. V tomto si uvedomíte prirodzenú funkciu svojej mysle a veľkosť Poznania, ktoré je vo vás, ale nie je vašim vlastníctvom. 

Nedovoľte žiadnym sebapodceňujúcim nápadom alebo pochybnostiam, aby vás od tohto odradili. Bez vášho zasahovania bude z vás láska prúdiť prirodzene. Nie je potrebné nijako sa pretvarovať. Nemusíte nadobúdať žiadne formy správania. Vaše správanie v čase bude predstavovať to, čo z vás vyplýva prirodzene. Dovoľte láske z vás prúdiť dnes prirodzene.

Lekcia 206: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 207

Odpúšťam tým, o ktorých si myslím, že mi ublížili.

Toto vyhlásenie predstavuje váš úmysel mať Poznanie, pretože neodpustenie je iba uplatnenie viny na situáciu, v ktorej ste nedokázali pochopiť alebo uplatniť Poznanie. Všetky tieto zlyhania sú v tomto ohľade vaše. To môže najskôr vyzerať ako bremeno viny, kým si neuvedomíte väčšiu príležitosť, ktorú vám to predstavuje. Pretože ak sú všetky zlyhania vaše, potom si uvedomíte, že vám budú poskytnuté všetky možnosti na nápravu. Zlyhanie iného nie je vaše vlastné, ale vaše odsúdenie je vašou vlastnou chybou. Preto každé zlyhanie, ktoré vo vás vyvolá neodpustenie, je vašim vlastným zlyhaním, pretože zlyhanie druhého vo vás nemusí vzbudiť neodpustenie alebo vinu akéhokoľvek druhu. Zlyhania ostatných vo vás v skutočnosti vzbudia súcit a uplatnenie Poznania v budúcnosti a nemusia vo vás vyvolávať vinu, alebo nešťastie. 

Poznanie nie je šokované pri pohľade na svet. Poznanie nie je zdesené. Poznanie nie je odradené. Poznanie nie je utláčané. Poznanie si uvedomuje malosť sveta a jeho chyby. Uvedomuje si to, pretože pozná iba seba a všetko, čo nie je Poznaním, je iba príležitosťou na opätovné uplatnenie Poznania. Vaše neodpustenie je teda len príležitosťou pre vás, aby ste Poznanie znova uplatnili. 

Zopakujte dnešnú myšlienku každú hodinu a nepodceňujte jej hodnotu pre vás, ktorí sa teraz snažíte byť odbremenení od žiaľu a biedy. Vo svojich dvoch hlbších obdobiach myslite na tých, za ktorými cítite neodpustenie – jednotlivcov, ktorých ste osobne spoznali, a na jednotlivcov, o ktorých ste počuli alebo na nich mysleli, na jednotlivcov, ktorí boli spájaní so zlyhaním. Budú prichádzať na vašu myseľ, ako na nich budete volať, pretože všetci čakajú na vaše odpustenie. Dovoľte im, aby prišli jeden po druhom. Ako prichádzajú, odpustite si za to, že ste neuplatnili svoje Poznanie. Pripomeňte im, ako k vám prichádzajú, že sa teraz učíte uplatňovať Poznanie a že nebudete trpieť v ich mene, a preto nemusia trpieť za vás. Záväzok odpúšťať je potom záväzkom realizácie a uplatňovania Poznania, pretože Poznanie rozoženie neodpustenie tak, ako svetlo rozoženie temnotu. Pretože existuje iba Poznanie a potreba pre Poznanie. To je všetko, čo vo vesmíre môžete vnímať. 

Vaše dve cvičebné obdobia sú preto určené na to, aby ste čelili tým, ktorých ste obvinili, a odpustili im za to, žeste  pri porozumení a angažovaní sa v nich neuplatnili Poznanie. Učinte tak bez akejkoľvek viny alebo pocitu seba-odmietania, pretože ako len nemohli zlyhať, ak vám Poznanie nebolo k dispozícii alebo ak by vy neboli k dispozícii Poznaniu. Prijmite teda svoje doterajšie limitácie a teraz sa venujte vnímaniu sveta nanovo, bez viny a s veľkosťou Poznania.

Lekcia 207: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 208

Všetko čo si cením, bude vyjadrené prostredníctvom Poznania.

Všetky veci, ktoré sú v ľudskom živote najviac cenené – láska, trpezlivosť, oddanosť, tolerancia, odpustenie, skutočný úspech, odvaha a viera – to všetko prirodzene prichádza z Poznania, pretože Poznanie je ich zdrojom. Sú iba vonkajším prejavom mysle, ktorá slúži Poznaniu. Preto ich nie je potrebné nanútiť prostredníctvom namáhavej sebadisciplíny. Prídu prirodzene, pretože myseľ slúžiaca Poznaniu môže ilustrovať iba svoju vlastnú veľkosť a svoje vlastné schopnosti. To, čo vyžaduje sebadisciplínu, je preorientovanievášho zamerania, preorientovanie vašej oddanosti a preorientovanie vašej pozornosti. Buď slúžite Poznaniu alebo slúžite náhradám za Poznanie, pretože vo všetkom musíte slúžiť. 

Každou hodinou si túto myšlienku zopakujte pre seba, aby ste ju mohli zvážiť počas celého dňa. Vo svojich dvoch hlbších obdobiach si aktívne zapojte svoju myseľ, aby ste zvážili hĺbku tejto idey. Musíte tu myslieť konštruktívne. Nepremietajte si len obrazy, ktoré vám pripadajú príjemne. Nečinte len úsudky, ktoré sa vám zdajú drsné pre seba alebo pre ostatných. Naučte sa znova praxou, aby ste sa stali objektívnymi pri uplatňovaní svojej mysle. Dovoľte svojej mysli prehĺbiť svoje zapojenie. Neuspokojte sa s jednoduchými odpoveďami, ktoré vás upokojujú. 

Zamyslite sa nad príkladmi toho, o čom sme dnes hovorili, pretože existujú príklady, ktoré môžete rozpoznať. Všetky veci, ktoré všeobecne majú hodnotu, budú vychádzať z Poznania, pretože Poznanie je ich zdrojom.

Lekcia 208: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 209

Dnes na seba nebudem krutý/á.

Nebudte na seba krutými tým, že sa pokúšate nosiť svoju korunu tŕňov, čo predstavuje váš systém presvedčení a predpokladov. Nepremietajte na seba váhu viny a neodpustenia. Nepokúšajte sa donútiť vašu myseľ, aby predstavovala tie vlastnosti, ktoré máte za drahé, lebo vyplynú prirodzene z Poznania.

Namiesto toho, vstúpte do pokoja vo svojich dvoch hlbších cvičebných bdobiach a znova si uvedomte, že všetky veci, ktoré najviac oceňujete, budú prirodzene demonštrované prostredníctvom Poznania. Všetky veci, ktoré považujete za odpudzujúce, sa prirodzene stratia. Takto oslobodená myseľ môže dať svetu najväčší možný dar. 

Zohľadnite to každou hodinou, keď sa pokúsite aplikovať dnešnú myšlienku na všetko, čo vidíte, počujete a robíte. Nebuďťe k sebe dnes krutí, pretože to nie je opodstatnené. Dovoľte si byť požehnaní, aby ste mohli žehnať svetu. Dovoľte si žehnať svetu, aby ste mohli byť požehnaní.

Lekcia 209: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 210

Revízia

Dnes si si zrekapitulujte posledné dva týždne prípravy, prečítajte si každú lekciu tak, ako je poskytnutá, a pripomeňte si svoje cvičenia pre daný deň. Vo vašom dlhom období, si dnes znova začnete zhodnocovať postup udalostí a všetky vaše praktiky. Začnite vidieť, že existuje vzťah medzi tým, ako uplatňujete svoju myseľ, a tým, čo vo výsledku zažijete. Pozerajte sa na svoj život objektívne, bez pocitu viny a obviňovania, aby ste pochopili, ako sa váš život skutočne rozvíja.

Vaše dlhé dnešné obdobie praxe vám umožní aktívne zapojiť svoju myseľ z jej strany. Ako študent sa učíte stať sa objektívnym ohľadom svojho vlastného pokroku. Učíte sa stať sa objektívnym ohľadom podstaty samotného učenia. Učíte sa stať sa objektívnym, aby ste videli. Umožnite tejto Revízii, aby vám dala väčšiu perspektívu ohľadom práce Poznania vo svete a prítomnosti Poznania vo vašom živote.

Lekcia 210: Jedno dlhé cvičebné obdobie. Krok 211

Mám veľkých priateľov mimo tohto sveta.

Za týmto svetom máte veľkých priateľov. Preto sa ľudstvo snaží vstúpiť do Väčšieho Spoločenstva, pretože Väčšie Spoločenstvo predstavuje širšiu škálu vašich skutočných vzťahov. Máte skutočných priateľov mimo sveta, pretože nie ste sami na tomto svete, a ani nie ste sami vo Väčšom Spoločenstve svetov. Máte priateľov mimo tohto sveta, pretože vaša Duchovná Rodina má svojich zástupcov všade. Máte priateľov mimo tohto sveta, pretože nepracujete len na evolúcii vášho sveta, ale aj na evolúcii vesmíru. Ponad vašu predstavivosť, ponad váš rámec koncepcie, je to úplnou pravdou. 

Pociťujte teda veľkosť vesmíru, v ktorom žijete. Pocíťte príležitosť, ktorú máte v službe Väčšieho Spoločenstva, ktorého je váš svet súčasťou. Slúžite svojim  veľkým priateľom vo svete a svojim priateľom mimo neho, pretože práca s Poznaním je učinená všade. Je to príťažlivosť Boha. Je to aplikácia dobra. Je to sila, ktorá vykupuje všetky separované mysle a dáva im účel, zmysel a smer vo vesmíre. Bez ohľadu na mechanizmus fyzického života, jeho hodnota je určená jeho pôvodom a osudom, ktoré sú mimo vášho chápania. Keď si uvedomíte, že Poznanie je prostredkami, ktoré poháňajú svet v jeho skutočnom smere, môžete potom oceniť a prijať to, čo dáva vášmu životu účel, zmysel a smer. 

Každou hodinou si dnes uvedomte, že máte priateľov za týmto svetom, ako aj v iných svetoch i mimo toho, čo je viditeľné. Zvážte, že máte túto väčšiu asociáciu. V dnešných dvoch hlbších praktických obdobiach dovoľte svojej mysli vstúpiť do pokoja, aby ste tieto veci mohli zažiť. Nezostávajte s nimi vo svojej fantázii, ale namiesto toho dovoľte svojej mysli utíchnuť, aby mohla priniesť Poznanie do vášho vedomia a zážitku. Máte priateľov mimo tohto sveta a dnes s vami praktizujú.

Lekcia 211: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 212

Získávam silu od všetkých, ktorí so mnou praktizujú.

Získavate silu od všetkých, ktorí s vami praktizujú, pretože každá myseľ, ktorá sa pokúša spojiť s Poznaním, posilňuje všetky ostatné mysle, ktoré činia rovnako. Týmto spôsobom vplývate na svet. Týmto na vás majú vplyv všetci ostatní, ktorí sa snažia slúžiť reálnemu účelu a tým vás ovplyvňujú. Toto pôsobí proti silám ignorancie vo svete. Toto pôsobí proti silám deštrukcie vo svete. Toto má vplyv na všetky mysle, aby sa začali zobúdzať. 

Prijmite vieru z dnešnej myšlienky, lebo vám vieru dá, ak si uvedomíte, že vaša vlastná aplikácia je výrazne suplementovaná aplikáciou ostatných. Týmto prekonáte akýkoľvek pocit nedostatočnosti, ktorý môžete mať. Týmto prekonáte akýkoľvek zmysel neadekvátnosti ohľadom skutočnej prípravy, pretože všetky ostatné mysle, ktoré sa zaoberajú rekultiváciou Poznania, vám teraz sú na pomoc. 

Preto je sila s vami, sila Poznania a sila všetkých, ktorí sa snažia kultivovať Poznanie. S nimi zdieľate skutočný účel, pretože vašim skutočným účelom je udržať Poznanie vo svete nažive. Z Poznania všetko dobré, či už duchovného alebo hmotného charakteru, je dané rasám, pre ktoré je to určené. 

Každou hodinou si zopakujte dnešnú myšlienku a vo svojich hlbších obdobiach sa snažte prijať vplyv všetkých, ktorí sa snažia získať späť Poznanie. Doprajte ich darom vstúpiť do vašej mysle, aby ste mohli zažiť skutočnú vďačnosť za život a začali chápať význam a účinnosť svojej vlastnej snahy, ako študent Poznania.

Lekcia 212: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 213

Nerozumiem svetu.

Nerozumiete svetu. Iba o ňom činíte úsudky a potom sa pokúšate svojim úsudkom porozumieť. Svet sa vám ukáže, ako sa začnete pozerať bez týchto obmedzení a limitácií. Zistíte tak, že presvedčenia viery môžu byť užitočné, keď vám umožnia vykonať každý ďalší krok v živote. Nemusia obmedzovať vaše vnímanie vesmíru. Nemôžete byť na svete bez presvedčení alebo domnienok. Vaše presvedčenia a domnienky, ale majú byť len nástrojmi, ktoré slúžia vašej mysli a poskytujú jej dočasnú štruktúru a umožňujú jej pozitívnym spôsobom využívať svoje prirodzené schopnosti. 

Nerozumiete dnešnému svetu. Buďte šťastní, že je to tak, pretože vaše odsúdenie je neopodstatnené. Nerozumiete dnešnému svetu. To vám dáva príležitosť byť svedkom sveta.

Každou hodinou si zopakujte túto myšlienku pri pohľade na svet. Pripomeňte si, že nerozumiete tomu, čo vidíte, takže máte slobodu na to, aby ste sa mohli pozrieť znova. Ak nemáte slobodný pohľad, znamená to jednoducho, že sa pokúšate obhájiť svoje vlastné úsudky. Toto nie je videnie. Je to len zaoberaniesa vašou vlastnou fantáziou. V dnešných dvoch hlbších obdobiach praxe dovoľte svojej mysli vstúpiť do ticha, pretože bez bremena pokusu ospravedlniť si svoje fantázie bude vaša myseľ prirodzene hľadať skutočné miesto v službe Poznaniu. Nechápete dnešný svet  a tak nechápete ani seba.

Lekcia 213: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 214

Nerozumiem sebe.

Toto nie je vyhlásenie o zlyhaní alebo limitácii. Je to jednoducho vyhlásenie, ktoré vás oslobodí od vašich prekážok. Ako môžete pochopiť sami seba, ak vám Poznanie všetko neodhaľuje? Ako môžete pochopiť svetu, keď vám Poznanie svet neodhaľuje? Toto je čistá skúsenosť, presahujúca všetky koncepty a presvedčenia, pretože koncepty a presvedčenia môžu nasledovať iba po zážitku a pokuse poskytnúť štruktúru, v ktorej môžete znovu nadobudnúť skúsenosť. Presvedčenia, domnienky alebo myšlienky nemôžu v žiadnom prípade napodobniť samotné Poznanie.

Samozrejme nerozumiete sebe alebo svetu, pretože rozumiete len svojim myšlienkam a tie nie sú večné. Preto vám nemôžu poskytnúť pevný základ, na ktorom sa musíte naučiť stáť. Môžu vás zlyhať a oklamať, iba ak sa na ne spoliehate namiesto Poznania, aby vám ukázalo kto ste a čo je svet.

 

Každou hodinou si pripomeňte, že sami sebe nerozumiete. Osloboďte sa od bremena odôvodňania svojich vlastných úsudkov. Pozerajte sa na seba vo svojich praktikách hlbokého meditovania a pripomínajte si, že sami sebe nerozumiete. Potom máte slobodu vstúpiť do pokoja, pretože sa nesnažíte využívať svoju skúsenosť na 

Lekcia 214: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 215

Moji Učitelia sú so mnou. niesom sám/a.

Vaši Učitelia sú s vami, ale v pozadí. Sú veľmi opatrní, aby svoj vplyv na vás príliš nevrhali, pretože to ešte z vašej strany nie ste schopní pochopiť a použiť. Uvedomte si teda, že cestujete životom s veľkou pomocou, pretože vaši Učitelia sú s vami, aby vám pomohli realizovať a kultivovať vedomosti.

Najprv vám musia pomôcť uvedomiť si vašu potrebu pre Poznanie, pretože vaša potreba Poznania musí byť úplne stanovená skôr, ako sa budete môcť zapojiť do znovu získávania Poznania. Musíte si uvedomiť, že bez Poznanie je život beznádejný, pretože je bez účelu, zmyslu a smeru. Potom vás môžu učiť iba vaše chyby a iba to môže len podporiť vašu neschopnosť pre odpustienie.

Keď si uvedomíte, že vaše vlastné myšlienky nie sú náhradou za Poznanie, môžete sa potom obrátiť na Poznanie a stať sa šťastným príjemcom jeho skutočných darov. Tu budú zmysluplne uspokojené všetky veci, ktoré ste skutočne hľadali. Tu budete mať skutočný základ v živote. Tu sa vo vás spojí Nebo a Zem a všetká separácia sa skončí. Tu môžete prijať obmedzenia svojej fyzickej existencie a veľkosť svojho spirituálneho života. Obrátenie sa k Poznaniu je preto pre vás najväčším benefitom.

Pripomeňte si túto myšlienku každú hodinu a vo svojich dvoch hlbších praktikách dnes vstúpte do ticha pomocou slova RAHN, ak vám to pomôže. Buďte dnes šťastní, že môžete dostať to, čo vás oslobodzuje.

Lekcia 215: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 216

V mojom živote je Duchovná Prítomnosť.

Duchovná Prítomnosť vo vašom živote je vždy s vami, vždy k dispozícii a vždy vám pripomína, aby ste sa pozerali ponad vaše vlastné úsudky. Navdžy vám poskytuje podporu, asistenciu a vedenie potrebné na minimalizáciu nesprávneho uplatňovania vašej mysle a na posilnenie správneho uplatňovania vašej mysle, aby vo vás umožnila príchod Poznania. 

Teraz sa učíte prijať a rešpektovať túto Duchovnú Prítomnosť a časom si uvedomíte jej dôležitosť pre vás a pre celý svet. Bude vo vás naraz generovať silu aj pokoru a potom si uvedomíte, že vy sami nieste zdrojom vašej sily, ale nástrojom pre jej vyjadrenie. Toto vás udrží v pravej proporcii a vzťahu k tomu, čomu slúžite. Vo vzťahu prijímate všetky benefity toho, čo si nárokujete za svoje vlastné. A pritom s Poznaním sa nebudete sami zveličovať, lebo si uvedomíte vaše limitácie a hĺbku vašej potreby Poznania. S týmto porozumením, si uvedomíte a akceptujete zdroj života. Tak pochopíte, že ste vo svete aby ste slúžili Poznaniu, a že svet je stvorený na to, aby bol príjemcom Poznania. 

Vo vašom živote je Duchovná Prítomnosť. Cíťte to každou hodinou a zopakujte si dnešnú myšlienku. Vo vašich dvoch hlbokých meditačných obdobiach vstúpte hlboko do tejto Prítomnosti, lebo táto Prítomnosť je bezpochyby s vami a chce sa vám dnes odovzdať.

Lekcia 216: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 217

Dnes sa odovzdám Poznaniu.

Dnes sa odovzdajte Poznaniu činením dnešnej lekcie so skutočným nasadením a odhodlaním nedovoliac falošným alebo seba-limitujúcim myšlienkam zasahovať do vášho skutočného úsilia. Týmto spôsobom sa odovzdáte Poznaniu tým, že umožníte Poznaniu, aby sa vám odovzdalo. Aké malé je potom to, čo je od vás vyžadované a aká veľká je vaša odmena. Každý okamih, ktorý strávite prežívaním pokoja alebo zmysluplným zapojením svojej mysle, sa Poznanie stáva silnejším a viac prítomnejším vo vás. Možno sa zamýšľate: „Aký je môj dar svetu?“ Vaším darom je to, čo tu dnes prijímate. Odovzdajte sa Poznaniu, aby sa vám mohlo odovzdať. 

Spomeňte si na dnešnú myšlienku každou hodinou a vstúpte do Poznania vo svojich dvoch hlbších meditačných obdobiach. V rámci všetkých svojich dnešných praktík preukážte svoj úmysel odovzdať sa Poznaniu, ktoré si bude vyžadovať pokoj a sebaprijatie.

Lekcia 217: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 218

Dnes budem držať Poznanie vo svojom vnútri.

Spolu s Poznaním prichádza Múdrosť, ako využívať Poznanie vo svete. Poznanie je teda zdrojom vášho porozumenia a Múdrosť vás učí, ako to zmysluplne a konštruktívne uplatňovať vo svete. Ešte nie ste múdri, takže dnes majte Poznanie vo svojom vnútri. Dovoľte mu aby sa posilnilo. Dovoľte mu rásť. Odovzdá sa prirodzene, bez toho, aby ste sa snažili nanútiť jeho prejav. Časom sa naučíte byť múdrimi a to bude prostredníctvom demonštrácie Poznania, ako aj prostredníctvom svojich vlastných chýb. Už ste sa dopustili dostatočného počtu chýb, aby ste demonštrovali všetko, čo vám hovoríme. 

Dnes majte Poznanie v sebe, aby vo vás mohlo zosilnieť. Dovoľte mu rozšíriť svoju prítomnosť iba na jedného alebo dvoch jednotlivcov, ktorých poznáte, a ktorí si to vedia oceniť, pretože vaše vedomie Poznania je vo vás stále v zárodku a ešte nedokáže odolávať zmenám tohto sveta. Ešte nenarástlo dostatočne silne na to, aby mohlo jednať proti zúrivému strachu a nenávisti, ktoré sa šíria po celom svete. Poznanie to dokáže bez problémov vydržať, ale vy, ktorí sa učíte stať príjemcom a prostriedkom pre Poznanie, ešte nie ste dosť silní. 

Dovoľte Poznaniu dnes aby mohlo byť držané vo vašom vnútri, aby mohlo rásť. Pripomínajte si to každú hodinu, ako tento klenot nosíte vo svojom srdci. Vo svojich hlbších praktických obdobiach, ktoré sú pre vás časmi bez limitácie, si dovoľte sa vrátiť k svojej veľkej láske, aby ste mohli vstúpiť do skutočného vzťahu s Poznaním. Časom sa odstránia všetky obmedzenia vyjadrenia Poznania, keď sa naučíte múdro uplatňovať ich komunikáciu vo svete. Zatiaľ však majte Poznanie vo svojom srdci, aby mohlo rásť silnejšie a silnejšie.

Lekcia 218: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 219

Dnes nedovolím ambícii aby ma oklamala.

Aka vo vás teraz Poznanie začína klíčiť, nedovoľte aby vás vaše vlastné ambície oklamali. Vaše ambície vychádzajú z vašej osobnej potreby uznania a uistenia. Je to pokus o potlačenie strachu riadením názorov ostatných. Vaše ambície sú deštruktívne, ale rovnako ako všetky ostatné mentálne schopnosti, ktoré sú dnes spreneverené, môžu časom slúžiť veľkosti Poznania. Tento stav ste ešte nedosiahli, preto sa nesnažte so svojím Poznaním robiť nič, pretože nie je na vás, aby ho používali, ale aby ste ho získavali. Je to svojej vnímavosti k Poznaniu kde zistíte, že je to pre vás najväčšou službou a užitočnosťou.

Nedovoľte ambíciám ťahať vás tam, kam nemôžete ísť. Nedovoľte aby to zneužilo vašu vitalitu a energiu. Naučte sa byť trpezliví a pokojní s Poznaním, pretože Poznanie má svoj vlastný životný cieľ a smer, ktorý sa teraz učíte nasledovať.

Počas dnešného dňa si vo svojich hodinových praktikách a aj vo svojich hlbších meditáciách dovoľte byť bez ambícií, pretože neviete, čo s Poznaním robiť. Vo svojich dlhších meditáciách to dovoľte, aby vás to oslobodilo, aby ste mohli vstúpiť do pokoja a opustiť svet fyzických vecí.

Lekcia 219: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 220

Dnes budem používať zdržanlivosť, aby vo mne mohla rásť sila.

Použite zdržanlivosťi na tých fakultách, ktoré považujete za škodlivé alebo oslabujúce pri rekultivácii Poznania. Držte sa zámerne späť, aby vo vás mohlo rásť Poznanie. Toto nie je žiadna limitácia, ktorú na seba kladiete. Namiesto toho je to zmysluplné využitie vašej mysle a sily na kultiváciu vedomia o Väčšej Sile vo vás a na to, aby sa mohla objaviť a aby vás mohla viesť a nasmerovať. 

V dnešnej lekcii sa, rovnako ako v minulých lekciách, sa učíte rozpoznávať zdroj Poznania a nástroj Poznania a nemýliť si ich. Učte sa dnes zdržanlivosti aby vo vás mohlo rásť Poznanie. Nemyslite si, že zdržanlivosť sa vzťahuje iba na vaše minulé správanie, keď ste obmedzili to, čo bolo vo vás skutočné. Nie, dnes sa zameriavate na to, aby ste sa naučili formu zámerného obmedzenia, ktoré predstavuje prejav vašej sily a sebadisciplíny. Vaša sila a sebadisciplína teraz musí byť použitá, aby ste sa stali silnými, pretože vaša myseľ a telo sú prostriedkami Poznania  a ako prostriedky ich treba rozvíjať a posilňovať. 

Dnes vo svojich hlbších praktikách, ako aj svojich hodinových praktikách, obmedzte tieto formy myslenia a správania, ktoré zrádzajú vaše Poznanie, aby ste mohli vstúpiť do Poznania pokojne a v mieri. S touto zábranou bude objavená sloboda, pretože sloboda je nájdená mimo tohto sveta a je prinášaná do tohto sveta, pretože sloboda je darom Poznania.

Lekcia 220: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 221

Dnes mám slobodu pre zmätok.

Nevnímajte svoj zmätok ako zlyhanie. Nevnímajte svoj zmätok ako niečo, čo vás ohrozuje alebo ponižuje. Zmätok je iba znakom toho, že si uvedomujete obmedzenia svojich vlastných myšlienok a predpokladov. Musíte sa ich vzdať, aby ste dovolili Poznaniu aby bolo pre vás prejaviteľné, pretože na všetky vaše dôležité rozhodnutia, ktoré si dnes vyžadujú vašu pozornosť Poznanie už poskytlo odpoveď. Nie je to odpoveď, ktorú môžete nájsť medzi mnohými odpoveďami, ktoré si poskytujete sami pre seba alebo o ktorých sa domnievate, že ich poskytujú iní. 

Dovoľte preto aby z vás zmizli všetky substitúty za Poznanie. Dovoľte si byť zmätením, pretože vo vašom skutočnom zmätku môže Poznanie vstúpiť prirodzene. To teda predstavuje vašu slobodu, pretože v slobode môžete byť zmätení. 

Pripomeňte si túto myšlienku každú hodinu a neuspokojte sa s jednoduchými vysvetleniami alebo domnienkami o jej veľkom význame pre vás. Musíte to hlboko zvážiť a uvedomiť si, že skutočné pochopenie, ktoré to pre vás drží sa ukáže časom. Dnes si dovoľte byť zmäteními, pretože ste zmätení a musíte vždy začínať tam, kde ste. Poznanie je s vami. Môžete byť zmätení. Vo svojich dnešných dlhších cvičebných obdobiach vstúpte do pokoja, či už ste zmätení alebo nie, pretože pokoj, milosť a mier sú vám vždy k dispozícii.

Lekcia 221: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 222

Svet je zmätený, súdiť ho nebudem.

Jediným úsudkom, ktorý môžete pre svet urobiť, je ten, že je zmätený. Tento rozsudok však nevyžaduje hnev, smútok, stratu, odpor, nepriateľstvo alebo pomstu. Nevyžaduje útok v akejkoľvek podobe. Svet je zmätený. Nesúďte ho. Ako si môže byť svet istý, keď je bez Poznania? Môžete sa pozrieť na svoj život doteraz a uvedomiť si rozsah svojej vlastnej zmätenosti. Ako inak by to mohlo byť, keď ste boli bez Poznania? Poznanie je s vami teraz, ako aj bolo vtedy. Začínate teraz prijímať Poznanie, aby sa skrz vás istota mohla čoraz viac prejavovať. Toto je obrovský dar, ktorý sa teraz učíte prijímať. Je to dar, ktorý sa svet naučí prijímať prostredníctvom vás. 

Každú hodinu, keď sa pozeráte na svet a na všetky jeho činnosti, neposudzujte ho, pretože je iba zmätený. Ak ste dnes v úzkosti, nesúďte sa, lebo ste iba zmätení. V dnešných hlbších praktických obdobiach si dovoľte vstúpiť do pokoja. Do pokoja jednoducho vstupujete, lebo do neho vstúpiť chcete. Je to darom, ktorý si dovolíte prijať. Aby ste tak učinili, odovzdáte sa prijímaniu tohto daru. Tu neexistuje je darca a odosielateľ daru, pretože dar vibruje medzi vami a vašim Zdrojom. Poznanie a ich prostriedok sa iba vzájomne potvrdzujú. Svet je zmätený. Je bez Poznania. Ale vy ste darom pre svet, pretože sa dnes učíte prijímať Poznanie.

Lekcia 222: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 223 

Dnes budem prijímať Poznanie.

Každou hodinou prijímajte Poznanie. Vo vašich dvoch hlbších meditačných obdobiach, prijmite Poznanie. Toto je vašou dnešnou praxou. Všetko istatné je len formou zmätenosti. Vo vašom vonkajšom živote nie je žiadna udalosť, ktorá by dnes musela nahradiť vašu prax, pretože Poznanie žehná všetkým veciam vo vás i mimo vás. Rozptyľuje to, čo je zbytočné, a účelne vás zaberá s tým, čo je nevyhnutné a má pre vás skutočný potenciál. 

Vráťte sa teda k Poznaniu bez ohľadu na okolnosti vášho vonkajšieho života. Prijímajte Poznanie, aby ste mali vo svete istotu a aby ste pochopili svoj vlastný význam a hodnotu.

Lekcia 223: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 224 

Revízia

Dnes praktizujte objektivitu, revíziou dvoch posledných týždňov cvičení. Ešte raz si prečítajte každú lekciu na ten deň a spomeňte si na svoje cvičenie z daného dňa. Začnite s prvým cvičením dvojtýždňového obdobia a potom postupujte každý deň krok za krokom. Posilnite svoju schopnosť objektívne sledovať váš pokrok. Uvedomte si, čo sa stáva v dňoch, keď ste s praxou silní, a v dňoch, keď ste slabí. Na chvíľu si pri tom predstavte, že sa pozeráte očami svojich Učiteľov, ktorí sledujú váš život z ponad vás. Neodsudzujú vás. Iba berú na vedomie vaše silné a slabé stránky, posilňujúc tie silné a minimalizujúc účinky tých druhých. Keď sa naučíte objektívne pozerať na svoj život, naučíte sa vidieť svoj život očami vašich Učiteľov. Toto je videnie s Poznaním. Toto je videnie bez úsudku. Vďaka tomu sa myseľ stáva nástrojom Poznania a Poznanie vám tak odovzdá všetky myšlienky a činnosti, ktoré sú pre vás skutočne prospešné. 

Dovoľte vo svojej dnešné revízii praxe aby ste sa mohli z vašej strany zapojiť. Využite svoju myseľ cieľavedome a nedovoľte jej blúdiť. Prerušte zvyk bezmyšlienkovite rozmýšľať. Prerušte zvyk zaoberať sa hlúpymi a nezmyselnými vecami. Dovoľte dnes svojej revízii, aby vám demonštrovala, že ste skutočným študentom Poznania.

Lekcia 224: Jedno dlhé cvičebné obdobie.Krok 225 

Dnes budem seriózny/a a bezstarostný/á súčasne.

V dnešnom poslaní pre vás nie je žiaden protiklad, ak je pochopené. Brať svoj život vážne, znamená získať jeho pravú milosť, ktorá vás učiní veľmi šťastnými. Teraz keď sa učíte stať nástrojom Poznania, musíte byť so sebou veľmi seriózni, a môžete byť veľmi šťastní a bezstarostní, pretože Poznanie je s vami. Toto je potom skutočná aplikácia vašej mysle, pretože ste bezstarostní s tým, čo je bezstarostné a ste seriózni to s tým, čo je seriózne. Myseľ, ktorá je seriózna vo svojom vonkajšom smere a má vnútorné potešenie, bude úplne integrovaná. Bude to myseľ, kde sa dotýka Nebo a Zem. 

Milosť, ktorú dnes prijímate, vám prinesie šťastie a skutočné ocenenie ale aplikácia, ktorú si to vyzýva si bude vyžadovať vaše seriózne nasadenie, vaše úprimné odhodlanie a skutočné uplatnenie vašich mentálnych a fyzických fakúlt. Tu vaše silné stránky predstavujú vaše šťastie a vaše šťastie sa posilňuje aplikáciou vašich skutočných schopností. 

Myslite na to každú hodinu, keď si budete opakovať svoju dnešnú myšlienku. Pri pokuse o svoje hlbšie meditačné postupy vážne zapojte svoju myseľ, aby mohla zažiť bezstarostnosť a veľkú radosť Poznania. V tom uvidíte, že dnešná myšlienka je vo svojom význame úplne zjednotená. V tom si nebudete mýliť to, čo je šťastné s tým, čo je seriózne. Toto vám poskytne lepšie porozumenie sveta.

Lekcia 225: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 226 

Poznanie je so mnou. Nebudem sa báť.

Poznanie je s vami a keď ste s Poznaním, nebudete sa báť. Časom sa strach stane viac externejším vo vašich skúsenostiach, keď sa naučíte byť s Poznaním. Hodnota dnešnej myšlienky sa musí oceniť vo svetle skutočnosti, že vaša myseľ je zvyčajne zapojená do strachu do takej miery, že sa zdá, že je pre vás získavanie Poznania a jeho použitie veľmi ťažké. Zdá sa to ťažké len preto, lebo vaša myseľ bola v minulosti zvyčajne zapojená do strachu. Návyky sa dajú zmeniť. Môžu sa priniesť a posilniť nové návyky myslenia a správania. Je to iba výsledkom uplatnenia vašej mysle. Je to výsledkom praxe. 

Dnes praktizujte bytie s Poznaním, ktoré sa zbaví všetkých vašich návykov, ktoré sa vo svete proti vám obrátili. Bytie v živote je praxou a vždy je to formou služby. Dnes praktizujte pravdu a slúžte jej, a tým sú všetky chyby oslabené. Ich základy sú odstránené a na ich mieste sa začnete učiť novému spôsobu bytia vo svete, novému spôsobu zapojenia sa do sveta a budete mať lepšiu štruktúru pre uplatnenie svojich mentálnych a fyzických schopností. 

Každou hodinou buďte s Poznaním. Zbavte sa strachu a pripomeňte si, že je Poznanie s vami. Pripomeňte si, že vaši Učitelia sú s vami. Pripomeňte si, že študenti všade, ktorí sa zapájajú do rekultivácie Poznania, sú s vami. V tomto bude svet malý a vy sa stanete veľkými. Vo svojich hlbších praktikách si dovoľte prežívať slobodu zážitku Poznania. Vstúpte do veľkej hĺbky a pokoja mysle, pritom ako sa ponára do prítomnosti lásky.

Lekcia 226: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                      Cvičenia na každú hodinu.Krok 227 

Dnes si nebudem myslieť, že viem.

Začínajúci študenti si vždy myslia, že vedia veci, ktoré nevedia a vždy si myslia, že nevedia veci, ktoré vedia. To si vyžaduje veľa triedenia. Vyžaduje si to objavovanie pravého a nepravého a prostredníctvom tohto kontrastu sa ich naučiť oddeľovať. Časom si uvedomíte rozdiel medzi pravým a nepravým a nenecháte sa oklamať predstieraním, s ktorým môže to nepravé imitovať pravdu. 

Pripomeňte si to dnes každú hodinu, aby ste si nemysleli, že viete. Myslieť si, že viete je iba formou substitúcie. Buď viete, alebo neviete. Vaše myslenie tu len podporuje alebo vyvracia to, čo viete. Ale myslieť si, že viete je myslieť bez Poznania, čo je vždy bezduché a vyvoláva zmätok a pochybnosti o sebe samom. 

Vo svojej dnešnej hlbšej praxi sa nenechajte oklamať myslením, že viete. Opäť sa vráťte k čistému zážitku samotného Poznania. V pokoji a mieri sa úplne oddajte svojej dnešnej praxi. Poznanie je skúsenosťou. Prinesie so sebou svoje vlastné nápady. Bude stimulovať a podporovať tie formy správania a tie formy aplikácie, ktoré skutočne podporujú vašu pravú podstatu. Neuspokojte sa s vecami, o ktorých si myslíte, že ich viete, lebo toto je iba iná forma odmietnutia, ktorá vás opäť raz ochudobní.

Lekcia 227: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu. Krok 228 

Dnes nebudem chodobná/ý.

Nemusíte byť chudobnými, pretože chudoba nie je ani vaším dedičstvom, ani skutočným osudom. Nebuďte dnes chudobní, pretože Poznanie je veľkým bohatstvom a akonáhle je mu dovolené vstúpiť do akejkoľvek mysle, začne si prirodzene vytvárať svoju prítomnosť vo svete. Začne balancovať a harmonizovať myseľ, ktorá je jeho nástrojom a začne dávať špecificky určitým jednotlivcom, špecifickým spôsobom. Toto je geniálnosť, ktorá je s vami. Ako môžete byť s takým darom chudobní? Iba vaše seba-pochybujúce myšlienky a formy správania môžu spôsobiť chudobu. 

Preto sa dnes začnite hlbšie zaoberať týmito vecami, ktoré sú pre vás formami obštrukcie. Myslite na to každou hodinu. Vo svojich dvoch hlbších cvičebných obdobiach zapojte svoju myseľ aktívne do pokusu rozoznať konkrétne formy sebaklamu a obštrukcie. Činte tak bez odsúdenia ale s objektívnosťou, ktorá je nevyhnutná, aby ste sa jasne videli. Nezľaknite sa, že existuje veľa malých foriem sebaklamu. Sú to iba malé variácie na veľmi jednoduché témy. Ich zdanlivá zložitosť a počet nie je dôležitý, len to, že si ich uvedomíte. Všetky sa rodia zo strachu a zo snahy vyvážiť strach zapojením sa do ilúzie a pokusom zapojiť ostatných do podpory tejto ilúzie. Všetky myšlienky bez Poznania slúžia na tento účel, či už priamo alebo nepriamo. Skutočným účelom je však veľká moc v pozadí myšlienok, ktoré sú pre skutočnú službu, lebo je to veľká moc v pozadí všetkých foriem konania a správania, ktoré sú pre skutočnú službu.

Dnes sa Spolu pozrieme na prekážky ale nie s hanbou, pocitom viny alebo úzkosti. Pozerajte sa iba na posilnenie prítomnosti a aplikácie Poznania a aby ste sa pripravili na to, že budete väčším nástrojom Poznania vo svete. To je účelom dnešnej praxe. Preto cvičte so skutočným úmyslom. Ste väčší ako chyby, ktoré vnímate a nemôžu vás oklamať ak sa na ne viete objektívne pozrieť.

Lekcia 228 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

          Cvičenia na každú hodinu.Krok 229 

Dnes nebudem viniť druhého za moju bolesť.

Dnešná myšlienka predstavuje obrovský posun v porozumení. Musí sa však zrodiť z Poznania, aby sa dosiahla jej skutočná účinnosť. Jej význam nie je okamžite zrejmý, pretože čoskoro zistíte, že existuje veľa okolností, za ktorých sa ostatní javia ako úplne zodpovednými za vašu bolesť. Bude veľmi ťažké vzhľadom na vaše obvyklé myslenie a predpoklady, na základe ktorých žijete poprieť, že za vašou bolesťou sú skutočne iní. Takto vás však Poznanie nevidí a musíte sa naučiť, aby ste sa na seba týmto spôsobom nepozerali. 

Bolesť je vždy rozhodnutím, ktoré robíte ako reakciu na akékoľvek podnety vo vašom prostredí. Telo bude cítiť fyzickú bolesť, ak tak bude stimulované ale je to iba zmyslovou reakciou. Nie je to skutočnou bolesťou, ktorá vás bolí. Bolesť, ktorá vás bolí, je korunou tŕňou vašich vlastných myšlienok a domnienok, vašich vlastných pochybností a dezinformácií a vášho vlastného neodpustenia voči sebe a voči svetu. To spôsobuje bolesť vo vašej mysli a aj vo vašom tele. Je to táto bolesť, ktorú by Sme tento deň chceli zmierniť. 

Preto považujte dnešnú myšlienku za formu lieku proti bolesti. Ak je príčinou vašich bolestí niekto iný, nemáte žiaden iný prostriedok na liečbu okrem útoku alebo zmeny inej osoby. A aj váš pokus o ich zmenu pre dobro bude formou útoku, pretože pod vašim altruizmom bude nenávisť a odpor. Preto neexistuje žiaden liek na bolesť, ak je jej príčina mimo vás. Na každú bolesť však existuje liek, pretože Poznanie je s vami. 

Preto musí byť všetká bolesť videná ako výsledok vášho vlastného rozhodnutia. Musí byť videná ako výsledok vašej vlastnej interpretácie. Môžete mať pocit, že vám ublížil niekto iný, alebo že vám ublížil svet. Tento pocit je vo vašej mysli skutočne prítomný, takže ho nemusíte popierať, musíte sa však pozrieť ďalej k jeho zdroju a mechanizmu jeho vzniku. Ak tak chcete učiniť, musíte využiť svoje vlastné schopnosti. Toto vám dá veľkú silu. Budete tak môcť učiniť, pretože Poznanie je s vami a pretože s Poznaním môžete robiť všetky veci, ktoré si od vás Poznanie vyžaduje.

Bez odsúdenia je tak svetu uľavené, aby sa mohol začať zotavovať. Preto si každú hodinu zopakujte túto myšlienku a zvážte jej význam. Choďte do nej hlboko a objavte, čo pre vás skutočne ponúka. Vo svojich dlhších cvičebných obdobiach vstúpte do pokoja a mieru, pretože bez odsúdenia sveta a seba je myseľ už v pokoji.

Lekcia 229 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

          Cvičenia na každú hodinu.Krok 230 

Moje utrpenie sa rodí zo zmätenosti.

Vaše utrpenie sa rodí zo zmätenosti. Nechajte sa zmiasť, aby ste spoznali pravú cestu rekultivácie. Je táto myšlienka pre vás mätúca? Môže to byť mätúce, pretože ľudia nechcú prijať ich zmätenosť. Budú o nej klamať a tvrdiť, že sú si istí, keď sú zmätení a tak projektujú vinu na iných, aby sa ospravedlnili alebo vinu na seba, aby ospravedlnili iných. To všetko predstavuje zmätenosť. 

Keď si uvedomíte, že ste zmätení môžete požiadať o prostriedky na opätovné získanie svojej istoty. Ak neprijmete to, že ste zmätení vložíte sebe a svetu náhrady istoty a zbavíte sa tak možnosti získať svoju istotu. To je dôvodom, prečo si musíte uvedomiť, že váš zmätok je zdrojom vášho utrpenia a musíte si dovoliť byť zmätení a rozpoznať svoje skutočné ťažkosti. Keď rozpoznáte svoje skutočné ťažkosti, uvidíte veľkú potrebu pre Poznanie, čo vo vás vyvolá odhodlanie a sebaaplikovanie, ktoré sú potrebné na to aby ste dostali to, čo je vašim dedičstvom. 

Dnes si túto myšlienku zopakujte každú hodinu a zabudnite tak urobiť. Počas dvoch dlhších cvičebných období zapojte svoju myseľ aktívne do pokusu pochopiť hĺbku a význam dnešnej myšlienky. Objektívne rozpoznajte všetky pocity a myšlienky, ktoré sú za to a všetky pocity a myšlienky, ktoré sú proti tomu. Buďte obzvlášť opatrní aby ste rozpoznali všetky námietky, ktoré by ste proti dnešnému nápadu mohli mať. Potom spoznajte silu tejto myšlienky vo svojej vlastnej mysli. Takto získate uznanie dnešnej myšlienky a jej skutočný význam. To vám tiež pomôže objektívne si uvedomiť súčasný stav vašej mysle. To všetko je súčasťou vášho vzdelávania ako študenta Poznania. Oddajte sa na zváženie dnešnej myšlienky nebuďte spokojní s jednoduchými odpoveďami a vysvetleniami, pretože dnešná myšlienka obsahuje dar, ktorý ste ešte nezažili.

Lekcia 230 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

          Cvičenia na každú hodinu.Krok 231 

Mám volanie v tomto svete.

Máte volanie v tomto svete. Nie je to to, čo si myslíte. Objaví sa to z vášho Poznania, akonáhle sa vo vašej mysli objaví Poznanie. Máte volanie na tomto svete, pretože ste sem prišli robiť veľmi konkrétne veci. Vaším cieľom v tomto svete je získať späť svoje Poznanie a umožniť svojmu Poznaniu sa prejaviť. Toto je veľmi jednoduché vyhlásenie o vašom zámere ale je to vyhlásenie, ktoré obsahuje veľkú hĺbku a veľa vecí, ktoré sa musia včas splniť. 

Na tomto svete máte volanie, pretože vás sem poslali, aby ste niečo podnikli. Z tohto dôvodu je vaša myseľ taká, aká je a máte špecifickú povahu, ktorá sa líši od ostatných. Keď sa objaví vaše volanie uvedomíte si, prečo myslíte a konáte tak, ako konáte a to všetko sa uvedie do skutočnej rovnováhy a harmónie. Vymaže to všetko, čo bolo dôvodom pre seba-odsúdenie, pretože vaša prirodzenosť predstavuje užitočnosť, ktorú ste si ešte neuvedomili. Inými slovami, ste stvorení pre niečo špeciálne, čo ste ešte nepochopili. Pred týmto uvedomením budete odolávať svojej povahe v domnienke, že je pre vás obmedzením. Časom si uvedomíte, že je neoceniteľným zdroj úspechu, pretože máte volanie vo svete. 

Každou hodinou si pripomeňte, že ešte neviete, čo je vaším volaním. Bez domnienok budete v pozícii spoznať pravdu. Vo svojich hlbších praktických obdobiach dnes vstúpte do ticha a pokoja ešte raz a použite slovo RAHN, ak to považujete za užitočné. Toto je deň prípravy na to, aby ste si uvedomili svoje skutočné volanie vo svete. Je to deň venovaný Poznaniu a je to deň, ktorý je zbavený falošných predpokladov a sebaklamu. Deň venovaný Poznaniu vás približuje k uskutočneniu vášho volania, ktoré sa objaví prirodzene bez vašich predpokladov, akonáhle ste vy a tí, s ktorými musíte byť spojení sú pripravení.

Lekcia 231 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

          Cvičenia na každú hodinu.Krok 232

Moje Volanie vo svete si vyžaduje vývoj iných. 

Aby sa vo vašom živote objavilo vaše volanie, je nevyhnutný nielen váš vlastný vývoj, ale aj vývoj ostatných, s ktorými budete priamo v kontakte. Pretože váš životný cieľ spočíva v zapojení sa do práce s ostatnými, nejde o individuálne úsilie. Nejde o individuálne naplnenie. V skutočnosti neexistuje jedinec, ktorý by bol úplne oddelený od ostatných jedincov, pretože individualita má zmysel iba v zmysle vyjadrenia toho, čo spája a viaže všetok život. 

Preto si dnes rozviňte múdrosť a pochopenie, že váš skutočný úspech závisí aj od od úspechu iných. Nemyslite si, že viete kto sú všetci títo ostatní, pretože ste ich ešte všetkých nestretli. Niektorí sú na tomto svete a niektorí sú mimo sveta. Možno vôbec nie sú vo vašej osobnej sfére. 

Ako potom môžete postupovať, keď váš úspech čiastočne závisí od ostatných? Pokračujete tým, že sa venujete svojej príprave. Sila tohto konania posilní tých, s ktorými sa zapojíte do vášho životného volania. Pretože sa vaša aplikácia navzájom posilňuje, ste už vo vzťahu; už sa navzájom ovplyvňujete. Čím bližšie prídete k bodu, v ktorom sa objaví Poznanie, tým bližšie prídu aj oni. Čím viac sa držíte späť, tým viac ich držíte späť. Kým ste na svete, nemôžete tento mechanizmus vidieť, pretože musíte byť mimo sveta aby ste videli ako to funguje. Ale môžete pochopiť myšlienku, že všetky mysle sa navzájom ovplyvňujú, najmä tie, ktoré sú určené na to aby boli v živote navzájom konkrétne zapojené. 

Preto váš pokrok závisí od vášho vlastného úsilia a aj úsilia ostatných. Úsilie ostatných je však ešte doplnené a posilnené vašim vlastným úsilím. Preto je váš úspech daný vám, aby ste ho dosiahli a napriek tomu vás váš úspech spojí so životom a prehĺbi obsah a skúsenosti vzťahu nad rámec toho, čo ste mohli predtým zažiť. 

Vo vašich hodinových spomutiach a vo vašich dlhších meditáciách v tichu, dnes dovoľte svojmu úsiliu doplniť úsilie ostatných, ktoré doplní vaše úsilie. Dovoľte teda kombinácii svojho vzájomného odhodlania byť zdrojom sily, ktorú dnes zažijete a ktorú zažijú tí, ktorých ste v tomto živote ešte nestretli.

Lekcia 232 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                      Cvičenia na každú hodinu.Krok 233

Som súčasťou Väčšej Sily pre dobro vo svete. 

Toto tvrdenie je absolútne pravdivé, aj keď z osobitného hľadiska to môže byť veľmi ťažké na pochopenie. Neočakáva sa, že pochopíte dnešnú myšlienku ale je vám daná, aby ste okúsili jej silu a moc, pretože ako predstaviteľa pravdy vás môže priviesť k pravde, ktorou je skúsenosť Poznania. Toto je najväčšia možnosť pre každú myšlienku – že môže byť bránou k Poznaniu. 

K tejto myšlienke teda treba pristupovať správne. Musíte si uvedomiť obmedzenia separovaného uhla pohľadu a nepokúšať sa posúdiť hodnotu myšlienky tohto dňa. To nemôžete posúdiť. Môžete na ňu len odpovedať alebo ju odmietnuť, pretože jej pravda je väčšia ako vaša súčasná interpretácia. Uznanie vašich súčasných obmedzení v tomto ohľade vám dáva prístup k veľkosti, pretože bez ochrany toho, čo vás oslabuje môžete nájsť cestu k tomu, čo vás posilňuje a dáva vám účel, zmysel a smer. 

Ste súčasťou Väčšej Sily pre dobro, lebo táto sila je spojená a riadená Poznaním. Poznanie je tu nad rámec toho, čo môže vlastniť každý jednotlivec. Preto neexistuje žiadne „vaše“ Poznanie a „moje“ Poznanie; existuje iba Poznanie. Existuje iba váša interpretácia a moja interpretácia a v tomto môžu byť nezrovnalosti, ale Poznanie je Poznanie. Vedie ľudí k sebe; rozdeľuje ľudí. Ak je to skutočne pochopené z pokoja a objektivity, možno rozoznať a sledovať jeho pravý smer. 

Naberte dnes silu, keď si budete túto myšlienku opakovať každú hodinu. Vedzte, že všetko vaše úsilie v mene Poznania je suplementované tými, ktorí s vami praktizujú – tými, ktorých vidíte a tými, ktorých nevidíte. Vo svojich hlbších praktikách si dovoľte svojej vlastnej sebadisciplíne, ktorá vás pripravuje na vstup do pokoja a mieru, aby bola tiež suplementovaná. Váš dnešný úspech teda suplementuje úsilie všetkých ostatných praktizujúcich, tých, ktorí sa odnaučujú nepravému a tých, ktorí sa učia pravde spolu s vami.

Lekcia 233 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

          Cvičenia na každú hodinu.Krok 234 

Poznanie slúži svetu vo všetkých spôsoboch.

Poznanie aktivuje všetky mentálne a fyzické schopnosti. Usmerňuje všetky možné individuálne úsilia, ktoré sú v prospech ľudstva. V umení, vo vedách, vo všetkých úsiliach, v najjednoduchšom geste a v najväčšom akte Poznanie preukazuje väčší život a posilňuje všetky najvyššie kvality v jednotlivcoch, ktorí sa ním zapájajú. 

Pretože Poznanie je veľké, nemusíte ho len spájať s veľkými vecami, pretože vyjadrenie Poznania môže preniknúť aj do najmenšieho slova a najmenšieho gesta. Aj tie teda môžu mať najväčší vplyv na ostatných. Sila Poznania v jednom jednotlivcovi má aktivovať silu Poznania v iných jednotlivcoch a tým stimulovať a podporovať regeneráciu života v mysliach, ktoré žijú v separovaných fantáziách. Vo svete nemôžete vidieť túto celkovú potenciu, ale môžete to zažiť vo svojom vlastnom živote a vidieť ako je to demonštrované v kontexte vzťahov, v ktorých ste teraz zapojení. 

Nemyslite si, že viete. Buď viete, alebo nie. Pamätajte na to, pretože príležitosť pre sebaklam stále existuje, pretože ste ešte neboli ochotní čeliť sebe samému úplne v obave, že to, čo by ste našli, by vás odradilo alebo zničilo. Keď sa však úplne postavíte sebe tvárou v tvár, nájdete iba Poznanie. 

Vo svojich hlbších praktických obdobiach si dnes môžete dovoliť vstúpiť do ticha ešte raz a využívať metódy, ktoré ste sa doteraz naučili. Nedovoľte, aby vás niečo odviedlo od vášho účelu. Ste súčasťou Väčšej Sily a táto Väčšia Sila vás podporuje.

Lekcia 234 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Krok 235

Sila Poznania mi začína byť evidentná. 

Bude trvať nejaký čas, kým rozpoznáte silu Poznania, pretože je oveľa väčšia, ako čokoľvek čo si predstavujete. Je to však oveľa jednoduchšie a subtílnejšie ako to, čo teraz dokážete pochopiť. Môže to byť videné v nevinnosti detských očí; je to predstaviteľné vo veľkosti pohybu galaxií. Môže sa to prejaviť v najjednoduchšom geste alebo v najväčšom akte. 

Dovoľte si prijať, že prítomnosť Poznania si začínate len teraz vo svojom živote a vo všetkom živote uvedomovať. Je to určené vašou kapacitou pre Poznanie, ktorú spolu s vašou túžbou po Poznaní teraz kultivujete. Preto deň po dni praktizujete ticho a pokoj a prerušujete tieto praktiky iba cvičením aktívneho zapojenia svojej mysle pre veľké účely. Tu budujete svoje schopnosti a svoju túžbu každý deň, kde musíte cvičiť kvôli túžbe po Poznaní a každá prax rozvíja vašu schopnosť zažiť Poznanie. 

Začínate rozpoznávať prítomnosť Poznania, silu Poznania a dôkazy Poznania. Pripomínajte si to celú hodinu a nezabudnite. Ešte raz v hĺbke vo vašich dlhších období praxe, sa úplne oddajte vstupu do pokoja a mieru, pretože to napraví všetkú vinu a neodpustenie vo vašom vnútri a ukáže vám silu Poznania, ktorú sa teraz učíte prijímať.

Lekcia 235 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                      Cvičenia na každú hodinu.Krok 236

S Poznaním budem vedieť, čo mám robiť.

Vďaka Poznaniu budete vedieť, čo máte robiť a vaša istota bude tak silná, že pre vás o tom bude ťažké pochybovať alebo proti tomu namietať. Tu musíte byť pripravení konať a konať odvážne. Ak je vaším hlavným záujmom chrániť vaše myšlienky a vaše fyzické telo, budete sa báť Poznania so strachom, že vás to privedie k niečomu, čo bude pre vás nebezpečné alebo škodlivé. Poznanie sa dá iba preukázať. Jeho prínos musí byť zažitý. Dá sa to zažiť iba prijatím jeho prítomnosti a vykonaním jeho pokynov. 

S Poznaním budete vedieť, čo máte robiť a vaša istota ďaleko prevýši všetky doterajšie zámienky, ktoré ste si o istote vytvorili. Pochybnosti o sebe môžu pokračovať v tvári Poznaniu, ale Poznanie je oveľa väčšie, pretože celá vaša bytosť bude zapojená do činnosti. Proti tomu môže namietať iba malosť vašich pochýb o sebe samom, ktoré pochádzajú z vašich vlastných falošných presvedčení, ktoré sa tomu môžu priečiť. Napriek tomu sú tieto argumenty žalostné a patetické a chýba im hĺbka a presvedčenie. 

Poznanie sa vo vás bude pohybovať v určitých časoch, pretože v pokoji pozoruje všetky veci, kým nie je pripravené konať a keď bude konať, bude konať! Takto sa naučíte, že s Poznaním budete mať mier vo svete a napriek tomu, keď budete konať, budete konať so skutočnou účinnosťou a so skvelým výsledkom. Týmto spôsobom môžete byť človekom čo činí a kontempluje naraz, pretože vaša kontemplácia bude hlboká a zmysluplná a vaše pôsobenie bude takisto hlboké a zmysluplné. 

S Poznaním budete vedieť, čo máte robiť. Nemyslite si, že viete, čo máte robiť, pokiaľ nemáte Poznanie a Poznanie vám nenaznačuje s veľkou silou, že máte niečo robiť. Nesnažte sa robiť malé pokusy o vyriešenie svojich problémov, pretože bez Poznania budú vaše pokusy nezmyselné a budú zvyšovať vašu frustráciu. 

Každou hodinou si zopakujte dnešnú myšlienku a zvážte ju. V hĺbke svojich dlhších praktík využite schopnosti, ktoré ste si doteraz vypestovali, aby ste sa zapojili do pokoja. Ak je Poznanie v pokoji, môžete byť aj vy. Ak teda Poznanie stimuluje akt, budete schopní konať a tým dosiahnete riešenie, ktoré prinesiete to čo bude väčšie ako čokoľvek, čo by ste si dokázali predstaviť.

Lekcia 236 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                      Cvičenia na každú hodinu.Krok 237

Len začínam chápať zmysel svojho života.

Len začínate chápať zmysel svojho života. Toto sa prirodzene objaví vo vašom porozumení bez vášho úsilia to konceptualizovať. Zmysel a účel vášho života sa jednoducho objavia a budú vyjadrené dnes, zajtra a v nasledujúcich dňoch, pretože Poznanie je tak jednoduché a fundamentálne. Váš intelekt tak môže byť použitý na riešenie fyzických nevyhnutností vášho života, detailov vášho života a mechanizmov vášho života, pretože to je aplikáciou intelektu. Avšak veľkosť Poznania poskytuje účel, zmysel a smer, ktorý intelekt nikdy nemôže poskytnúť. Preto je intelekt fakultou, ktorá tu má skutočnú funkciu, pretože slúži veľkosti Poznania. 

Začínate iba chápať význam Poznania a podstatu Poznania. Nemyslite si, že vaše doterajšie závery sú adekvátne vašim potrebám, pretože ste začínajúcim študentom Poznania a ako začínajúci študent neurobíte chybu toho, že spoľahnete iba na svoje domnienky. Lebo začínajúci študenti si vytvárajú len málo predpokladov a túžia dozvedieť sa všetko, čo je pre nich potrebné. Staňte sa dnes začínajúcim študentom. Uvedomte si, ako málo toho viete a koľko sa musíte naučiť. Máte celý život na to, aby ste sa to naučili a napriek tomu, musí byť váš život aktivovaný a posilnený nad rámec toho, čo ste si doteraz uvedomili. Časom sa veľkosť, ktorú nesiete, prejaví prostredníctvom vás v aktoch, veľkých aj malých. 

Dnes, vo svojich hlbších praktických obdobiach, keď vstupujete do ticha, dovoľte vášmu vedomiu ďalej kultivovať Poznanie. Venujte sa svojej praxi ako trpezlivý záhradník, ktorý nevyžaduje, aby všetky rastliny priniesli plody svoje dnes, ale ktorý rozumie obdobiam rastu a zmien. Dovoľte si mať toto porozumenie, pretože časom objektívne pochopíte, ako sa ľudské bytosti vyvíjajú a rastú a čo všetko v sebe nesú. Keď opustíte tento svet, ak budete úspešní v kultivácii Poznania a umožníte mu odovzdať všetky svoje dary svetu, budete sa môcť stať jedným z Učiteľov pre tých, ktorí zostanú pozadu. Týmto spôsobom naplníte svoje učenie sa vo svete tým, že budete prispievať všetkým, čo ste vo svete získali. Týmto sa váš dar naplní a ich dar sa bude ďalej rozvíjať. 

Tieto slová začínate len teraz chápať. Dnes posilnite svoj zážitok s Poznaním, aby sa vo vás pochopenie týchto slov mohlo prehĺbiť. Hodinou si zopakujte dnešný nápad, aby všetky vaše činnosti a všetky vaše aktivity v akomkoľvek prostredí, v ktorom sa nachádzate boli prospešné pre vašu prax. Pretože neexistuje žiadna udalosť alebo interakcia, ktorú by Poznanie nemohlo požehnať a zharmonizovať.

Lekcia 237 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                      Cvičenia na každú hodinu. Krok 238

Revízia

Spolu začneme vašu dvojtýždňovú revíziu s touto invokáciou:

„Som poslaný do sveta, aby som slúžil svojej Duchovnej Rodine, ktorá slúži tomuto svetu a všetkým svetom vo fyzickom vesmíre. Som navždy súčasťou Väčšej Sly a som začínajúcim študentom Poznania. Som vďačný za dar, ktorý bol daný, ktorý teraz začínam chápať. V úplnej vernosti a oddanosti budem pokračovať vo svojej dnešnej praxi, aby som mohol oceniť hodnotu svojho vlastného života. “

Po tejto invokácii začnite svoju dlhú revíziu. Začnite s prvou lekciou dvojtýždňového obdobia, preskúmajte si pokyny a svoju prax a potom pokračujte každý deň. Po dokončení revízie si ešte raz zopakujte invokáciu pre dnešok a potom strávte niekoľko minút v tichu. V tomto období pokoja začnite cítiť silu toho, čo podnikáte. Sila Poznania a milosť, ktorú dáva svetu, sa naučíte prijímať a vyjadrovať v nasledujúcich dňoch a týždňoch.

Lekcia 238: Jedno dlhé cvičebné obdobie.Krok 239

Sloboda je dnes moja.

Sloboda je vaša, ktorí žijete s Poznaním. Sloboda je vaša, ktorí sa nemusíte zaťažovať nadmernou námahou zbytočného premýšľania a špekulácií. Sloboda je vaša, ktorí sa môžete venovať vášmu jedinému účelu a vašim konkrétnym úlohám, ktoré z tohto účelu vychádzajú. Aká väčšia sloboda existuje ako sloboda použiť svoje Poznanie a naplniť svoj osud vo svete? Slobodu nemožno nazvať ničím iným, pretože ničím iným nie je a všetko ostatné je len slobodou byť v chaose a degenerovať sa do utrpenia. 

Tento deň ste slobodní, aby ste umožnili Poznaniu prebývať vo vás. Tento deň vo svojom hodinovom cvičení a vo svojich dvoch hlbších meditáciách nezabudnite, že ste slobodní. Keď máte vo svojich dvoch meditačných obdobiach slobodu byť s Poznaním, dovoľte si vstúpiť do pokoja a nedovoľte žiadnym pocitom, nápadom alebo myšlienkam aby vás od toho odradili, aby ste zažili veľkú slobodu, ktorú máte pre únik od sveta k Poznaniu. 

Tieto časy praxe sú veľmi dôležité pre vaše celkové blaho. Výsledok tohto zapojenia vám poskytne väčší prístup k Poznaniu vo všetkých vašich vonkajších úsiliach, keď sa naučíte prebývať v pokoji s Poznaním a keď sa naučíte nasledovať Poznanie pri uplatňovaní jeho Múdrosti vo svete. Tento deň ste slobodní aby ste boli s Poznaním, lebo tento deň ste slobodní.

Lekcia 239: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 240

Malé nápady nemôžu naplniť moju potrebu pre Poznanie.

Veľké nápady, fantastické obrazy alebo systémy úžasnej viery nemôžu uspokojiť vašu potrebu pre Poznanie. Nápady samé o sebe vás môžu nasmerovať na cestu, ale nemôžu vás na túto cestu vziať. Môžu hovoriť o väčších veciach, ktoré vás čakajú, ale nemôžu vás tam vziať, pretože Poznanie musí byť vaším sprievodcom za vaším osudom a vaším naplnením. S myšlienkami stojíte na začiatku a ukazujúc cestu ostatným, ale vy sami ísť nemôžete. 

Keď cestujete s Poznaním, Poznanie sa prejaví prostredníctvom myšlienok. Bude sa prejavovať prostredníctvom konaní, gest a všetkých možných komunikačných prostriedkov na tomto svete. Preto sa neuspokojte iba s nápadmi. Nemyslite si, že špekulovaním nad nápadmi chápete podstatu Poznania a jeho skutočné uplatnenie vo svete. Tieto veci je možné zažiť a pozorovať ale jednotlivci, ktorí ich prežívajú a pozorujú sa musia pohybovať skrz samotné jadro ich bytia. 

Preto sa neuspokojte s maličkosťami namiesto veľkosti vášho skutočného bytia a vášho účelu vo svete. Vráťte sa k Poznaniu a buďte vďační za myšlienky, ktoré vás nasmerovali týmto smerom. Ale uvedomte si, že sila, ktorá s vami môže pohnúť, sila, ktorá vám dá silu na prípravu a participáciu sa rodí z veľkej Múdrosti a Poznania, ktoré v sebe nosíte. Riadenie sa Poznaním si vyžaduje Poznanie. Príprava na Poznanie si vyžaduje Poznanie. Poznanie je teda uplatňované pritom ako k nemu prichádzate. 

Nezostávajte teda na začiatku svojej cesty iba s myšlienkami. Neprijímajte malé veci namiesto veľkosti svojej funkcie. Pripomínajte si to každú hodinu a vo svojich hlbších meditačných praktikách opäť vstúpte do pokoja a mieru. Príďte k svojej praxi bez otázok. Príďte k svojej praxi bez petícií. Pripomeňte si, že v Poznaní bude všetko dané, všetko bude prijaté a všetky veci budú aplikované podľa potreby. Keď sa vaša myseľ stane jednoduchšou a otvorenejšou, stane sa prostriedkom pre Pozanie, aby sa mohlo prejaviť vo svete.

Lekcia 240: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 241

Môj hnev je neoprávnený.

Hnev je neoprávnený, pretože samotný hnev je iba vašou reakciou na to, že ste neuplatnili Poznanie. To vyvoláva hnev v jeho samotnom zdroji. To sa ale stať nemusí, pretože hnev je reakciou. Ako reakcia môže generovať väčší strach v iných a stimulovať násilnú reakciu interne aj externe, nech sa použije kdekoľvek. Poznanie však presmeruje hnev tak, aby nemal ničivé vlastnosti, pretože to, čo chcete vyjadriť, je to, čo posilňuje Poznanie v iných. Skutočná účinnosť emócií, ktorá je jadrom hnevu, je sila vášho presvedčenia a nie vaša túžba ublížiť sebe alebo iným. Dá sa teda povedať, že váš hnev je skutočnou komunikáciou, ktorú skreslili vaše vlastné projekcie viny a strachu. Keď budú tieto skreslenia odstránené, bude možné vyjadriť skutočnú komunikáciu, ktorá je zárodkom všetkého hnevu. To môže priniesť iba dobro. 

Hnev teda nie je oprávnený, pretože ide o nesprávny výklad skutočnej komunikácie. Váš hnev nie je oprávnený, pretože hnev vychádza zo zmätku. Zmätok si však vyžaduje prípravu a skutočnú aplikáciu Poznania. Preto hriešnici nie sú potrestaní, ale stará sa o nich. Zlí nie sú posielaní do pekla, ale sú pripravení na Nebo. Toto je skutočná podstata Božieho zámeru vo svete. Preto sa Boh nikdy nemôže hnevať, pretože Boh sa neuráža. Boh iba aplikuje Boha na situáciu, v ktorej bol dočasne zabudnutý. 

Vo väčšom rozsahu vecí je dokonca aj separácia všetkých individuálnych myslí veľmi dočasným javom. Na tejto úrovni ešte nemôžete myslieť a nebudete tak môcť konať dlho, pretože musíte podstúpiť rôzne vývojové fázy, ktoré integrujú vašu myseľ do čoraz väčších zážitkov vzťahu a života. Ale ako postupujete a ako konáte každý zásadný krok, ktorý rozšíri vaše obzory, začnete chápať, že hnev je neoprávnený. Predstavuje iba zlyhanie pri uplatňovaní Poznania v konkrétnej situácii. To si vyžaduje nápravu, nie odsúdenie. Tu si uvedomíte, že váš hnev je treba pochopiť. Nemá sa odmietnuť, pretože ak odmietate hnev odmietate aj zárodok hnevu, čo je skutočnou komunikáciou. Preto by sme chceli vyčistiť to, čo skazilo vašu skutočnú komunikáciu, aby vaša skutočná komunikácia mohla svietiť napred, pretože skutočná komunikácia vždy vychádza z Poznania. 

Myslite na túto myšlienku každú hodinu. Vo svojich hlbších praktických obdobiach aktívne zapojte svoju myseľ do pohľadu na každú jednu vec, na ktorú sa hneváte, od veľmi maličkých vecí, ktoré sú špecifické pre veci všeobecne, ktoré vás rozrušujú alebo odrádzajú. Pamätajte, že pri revízii inventára hnevu je váš hnev neoprávnený. Pripomeňte si, že si to vyžaduje uplatnenie Poznania a že v každom rozčúlenom zážitku alebo pocite, ktorý máte, existuje jadro, ktoré je pravdivé. Preto váš hnev nemusí byť odmietnutý, ale očistený, pretože pri očistení vášho hnevu budete schopní odkomunikovať to, čo ste chceli odkomunikovať na začiatku, kde ste pôvodne zlyhali. Potom bude vaše sebavyjadrenie úplné a hnevu už viac nebude.

Lekcia 241: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 242

Mojím najväčším darom pre svet je moje Poznanie.

Toto je váš najväčší dar. Je to dar, ktorý napĺňa všetko iné darovanie a dáva mu zmysel. Je to dar, ktorý dáva hodnotu všetkému ľudskému prejavu, všetkému ľudskému úsiliu a všetkým ľudským vynálezom, ktoré sú určené na podporu blahobytu ľudstva v jeho evolúcii. Poznanie nie je niečim, čo by ste mohli kvantifikovať a darovať, ako keby ste ho vložili do balíka alebo ho vymedzili svojimi nápadmi. Je to prítomnosť a kvalita života, ktorá je samou podstatou života. Činí všetko darovanie a kontribúciu zmyselnou. 

Toto je váš najväčší dar, ktorý sa teraz učíte prijímať. Keď ho prijmete, odovzdá sa prirodzene, pretože si nemôžete Poznanie nechať pre seba. Akonáhle sa objaví, začne sa vyjadrovať vo všetkých smeroch a konkrétne v určitých smeroch a v určitých vzťahoch s určitými ľuďmi podľa jeho dizajnu a Múdrosti. Ak teda prijmete Poznanie, musí byť dané. Odovzdá sa samé od seba a budete ho chcieť dať, pretože vlastníte bohatstvo a bohatstvo sa dá nadobudnúť iba skrz dávanie. Teda v podstate je život len o darovaní Poznania. Tam, kde nie je možné dosiahnuť toto darovanie, existujú rôzne spôsoby podvodu, sklamania a zúfalstva. Ale keď sa v týchto okolnostiach darovanie znovu aktivuje, tieto vlastnosti popierania budú zahnané a Poznanie sa opäť začne vyjadrovať veľmi špecifickými spôsobmi. 

Preto si túto každú hodinu pripomínajte túto veľkú pravdu a vo svojich hlbších meditáciách si dovoľte zažiť Poznanie. Dovoľte si ho prijať. Doprajte si túto aplikáciu svojej mysle a svojho tela. V tomto sa Poznanie odovzdá a budete naplnení, pretože ste dali životu najväčší dar, aký je možné dať.

Lekcia 242: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 243

Nemusím byť výnimočný/á, aby som daroval/a.

Pokus o výnimočnosť je základom všetkých ľudských ambícií. Všetky ľudské ambície, ktoré nepochádzajú z Poznania, sa rodia zo snahy vyvážiť hlboké sklamanie a veľkú úzkosť separácie. Pokus o výnimočnosť je pokusom posilniť separáciu. Je to pokus o to, aby ste sa stali väčšími na úkor ostatných. Vždy to popiera život a Poznanie a vždy to vedie k väčšiemu zmätku, frustrácii a zúfalstvu. 

Dnes ste oslobodení od snahy sa zvýnimočniť, pretože týmto spôsobom nájdete skutočnú úľavu, ktorú ste hľadali vo všetkých svojich predchádzajúcich úsiliach. Výnimočná je vo vás vaša jedinečná forma vyjadrenia toho, čo je súčasťou celého života. Potom sa potvrdí to, čo spája život a je životom. Potvrdí sa aj vaša individualita, ale nie s odopretím hodnoty iného vyjadrenia života. Tu nie ste výnimoční. Ste to jednoducho vy. Ste väčší ako jednotlivec, pretože ste súčasťou života a napriek tomu ste jednotlivcom, pretože život vyjadrujete individuálne. Tu sa všetky konflikty a zmätok končia. To, čo je obmedzené, vyjadruje to, čo je neobmedzené, a to, čo je výnimočné, vyjadruje to, čo je vlastné a inherentné. Toto je riešením, ktoré hľadáte pretože v skutočnosti si neprajete byť výnimočnými. Prajete si iba, aby váš individuálny život mal účel, zmysel a smer. 

Každou hodinou na to myslite po zopakovaní si myšlienky pre dnešok. Vo svojich hlbších praktikách opäť vstúpte do pokoja a mieru. Nežiadajte o odpovede, pretože to nemusíte robiť pri svojich meditačných praktikách. Vašim úsilím je teraz cvičiť prijímanie Poznania, v ktorom sa ctí a potvrdzuje vaša individualita pre jej pravý účel, a v ktorých sa z vašich ramien jemne zdvihne vaša výnimočnosť, ktorá pre vás predstavovala iba ťažké a nehorázne bremeno. Nesnažte sa dnes byť výnimočnými, pretože to nie je zmyslom vášho života. Potom vás opustí všetok strach zo smrti a deštrukcie. Potom vás opustí všetok úsudok a porovávanie sa s ostatnými. Potom si budete môcť uctiť život a uctiť si svoje vzťahy, ktoré sú vyjadrením všetkého, čo vás dnešná lekcia naučí.

Lekcia 243: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 244

Je mi cťou, keď sú ostatní silní.

Keď ste silní, ostatní sú poctení. Keď sú ostatný silní, ste poctený. Týmto spôsobom sa Poznanie potvrdzuje vo svete, kde sa na Poznanie zabudlo. Poznanie je potrebné potvrdzovať iba na základe skúseností a prejavu, aby bolo dané ostatným. Vašim najväčším učením v tomto živote je kontribúcia vášho života, ako je preukázaná ostatným. Toto je skutočne váš najväčším darom pre seba samého, pretože ako Vám vás život preukáže jeho hodnotu, váš odhad seba samého bude vykúpený a svoju skutočnú hodnotu pochopíte v pomere k životu samotnému. 

Preto, keď sú ostatní silní, ste poctený. Týmto spôsobom sa nebudete snažiť znevažovať druhého, aby ste sa posilnili. Nebudete sa snažiť potvrdiť svoju výhodu na základe znevýhodnenia iného. Týmto spôsobom sa na vašom úspechu nezúčastní žiadna vina, pretože nikto nebol zradený, ako sa snažíte získať skúsenosti a pokrok v živote.

Lekcia pre dnešok je veľmi hlboká a bude si vyžadovať veľa uvážovania. Každou hodinou si tuto myšlienku pre dnešok zopakujte a vážne ju zvážte za každých okolností, v ktorých sa ocitnete. Vo svojich dnešných hlbších praktikách vstúpte do ticha a pokoja. Doprajte si tento dar, pretože dnešná myšlienka je veľmi jednoduchá a veľmi pravdivá. Nie je to nijako zložité, aj keď to bude vyžadovať vážne uváženie, pretože ste príliš zvyknutí baviť sa s vecami povrchnej hodnoty. Počas celého nášho spoločného školenia v týchto dňoch, týždňoch a mesiacoch sa učíte, ako zapojiť svoju myseľ, aby ste rozpoznali, čo je očividné a zrejmé, ale čo vám ešte zrejmé nebolo, vam ktorí ste sa zaoberali povrchným vecami. 

Teda tento čas dnes venujte Poznaniu. Dovoľte aby bol tento čas daný tomu, čo posilňuje vás a všetkých ostatných jednotlivcov vo vesmíre. Keď sú ostatní silní, je vám cťou. Týmto sa všetká separácia skončí a všetko skutočné darovanie bude zrejmé. 

Lekcia 244: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 245

Keď ostatní zlyhajú, je mi pripomenutá potreba pre Poznanie.

Keď ostatní zlyhajú, dovoľte aby vám to pripomenulo vašu potrebu pre Poznanie. Dovoľte aby vaša potreba nebola podceňovaná. Teda nemusíte odpovedať s odsúdením alebo úsudkom o tých, ktorí zlyhajú, ale uvedomiť si ich veľkú potrebu a vašu veľkú potrebu. To len potvrdí hĺbku, s ktorou sa teraz musíte pripraviť. Pripravujete sa nielen na svoj vlastný pokrok a naplnenie, ale aj na pokrok a naplnenie ľudstva. Toto nie je žiaden obyčajný nárok alebo vyhlásenie. Je to absolútnou pravdou. Lebo každým krokom, ktorý vykonávate smerom k Poznaniu, dáte svetu svoj úspech a znížite bremeno všetkých, ktorí bojujú so svojimi vlastnými fantáziami a pocitom zlyhania. 

Váš život sa potom stane vašim učením, pretože je to životom Poznania. Demonštruje prítomnosť Poznania vo svete, čo je prítomnosťou Boha. To sa deje v dôsledku toho, že slúžite ako pokročilý nástroj pre Poznanie. Vo vašom napredovaní sa rozvíjajú všetky ľudské schopnosti, všetky ľudské bremená sa strácajú a to, čo je najpravdivejšie a najskutočnejšie v individuálnom ľudskom živote vo svete, sa vyzdvihuje. Potvrdzuje sa tiež to, čo presahuje celý ľudský život, ale čo obsahuje ľudský život. Zlyhaním druhého je preto výzvou k účasti k Poznaniu. Je to výzvou k vášmu pokroku a posilneniu, pretože ste prišli na svet, aby ste dávali.

Pripomeňte si to každú hodinu a počas dvoch dlhších cvicebných období aktívne zapojte svoju myseľ do pochopenia tejto myšlienky. Spomeňte si na každého jednotlivca, o ktorom si myslíte, že zlyhal a uvedomte si význam dnešnej lekcie vo svetle týchto jednotlivcov, ktorí vám slúžia. Uvedomte si, že v ich živote a vo vašom živote je za potreby Poznanie. Dopúšťajú sa chýb, aby podnietili váš záväzok k Poznaniu. V tomto ohľade vám slúžia a to si vyžaduje vašu vďačnosť, nie vaše odsúdenie. Učia vás, aby ste si vážili to cenné a opustili to nezmyselné. Nemyslite si, že vám nešetria čas. Šetria vám čas. Ukazujú vám to, čo sa musíte naučiť a prijať. Preto sa oddajte k ich blahu, pretože vás naučili vážiť si Poznanie. Keď si ceníte Poznanie, výsledok vašej hodnoty sa vráti na oplátku im a tak budú posilnení a poctení vašim úspechom.

Lekcia 245: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu. Krok 246

Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre zlyhanie získavania späť Poznania.

Keď ostatní zlyhajú, dovoľte aby vám to pripomenulo vašu potrebu pre Poznanie. Dovoľte aby vaša potreba nebola podceňovaná. Teda nemusíte odpovedať s odsúdením alebo úsudkom o tých, ktorí zlyhajú, ale uvedomiť si ich veľkú potrebu a vašu veľkú potrebu. To len potvrdí hĺbku, s ktorou sa teraz musíte pripraviť. Pripravujete sa nielen na svoj vlastný pokrok a naplnenie, ale aj na pokrok a naplnenie ľudstva. Toto nie je žiaden obyčajný nárok alebo vyhlásenie. Je to absolútnou pravdou. Lebo každým krokom, ktorý vykonávate smerom k Poznaniu, dáte svetu svoj úspech a znížite bremeno všetkých, ktorí bojujú so svojimi vlastnými fantáziami a pocitom zlyhania. 

Váš život sa potom stane vašim učením, pretože je to životom Poznania. Demonštruje prítomnosť Poznania vo svete, čo je prítomnosťou Boha. To sa deje v dôsledku toho, že slúžite ako pokročilý nástroj pre Poznanie. Vo vašom napredovaní sa rozvíjajú všetky ľudské schopnosti, všetky ľudské bremená sa strácajú a to, čo je najpravdivejšie a najskutočnejšie v individuálnom ľudskom živote vo svete, sa vyzdvihuje. Potvrdzuje sa tiež to, čo presahuje celý ľudský život, ale čo obsahuje ľudský život. Zlyhaním druhého je preto výzvou k účasti k Poznaniu. Je to výzvou k vášmu pokroku a posilneniu, pretože ste prišli na svet, aby ste dávali.

Pripomeňte si to každú hodinu a počas dvoch dlhších cvicebných období aktívne zapojte svoju myseľ do pochopenia tejto myšlienky. Spomeňte si na každého jednotlivca, o ktorom si myslíte, že zlyhal a uvedomte si význam dnešnej lekcie vo svetle týchto jednotlivcov, ktorí vám slúžia. Uvedomte si, že v ich živote a vo vašom živote je za potreby Poznanie. Dopúšťajú sa chýb, aby podnietili váš záväzok k Poznaniu. V tomto ohľade vám slúžia a to si vyžaduje vašu vďačnosť, nie vaše odsúdenie. Učia vás, aby ste si vážili to cenné a opustili to nezmyselné. Nemyslite si, že vám nešetria čas. Šetria vám čas. Ukazujú vám to, čo sa musíte naučiť a prijať. Preto sa oddajte k ich blahu, pretože vás naučili vážiť si Poznanie. Keď si ceníte Poznanie, výsledok vašej hodnoty sa vráti na oplátku im a tak budú posilnení a poctení vašim úsilím.

Lekcia 246: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 247

Dnes budem počúvať mojich Vnútorných Učiteľov.

Počúvajte svojich Vnútorných Učiteľov, pretože majú pre vás múdre rady. Prijmite ich rady a pracujte s nimi. Uvedomte si, že iba ak sa ich rád budete držať, pochopíte ich význam a hodnotu. 

Venujte tomu čas každú hodinu a pripomínajte si, že vaši Vnútorní Učitelia sú s vami. Tešte sa na tie dve dnešné meditácie, v ktorých nebudete mať vonkajšie povinnosti a zapojenia, ktoré môžete stráviť so svojimi Vnútornými Učiteľmi. Budú s vami dnes hovoriť a pomôžu vám sa naučiť počúvať a rozlíšiť ich hlas od iných hlasov, ktoré zaplavujú vašu myseľ. Predstavujú jediný pravý hlas, ktorý prehovorí k vašej duši. Nie sú náhradami, ktoré  si vytvárate aby ste sa udržali v stimulácii strachom. Preto voči nim rozšírte svoju dôveru, pretože rozšírili svoju dôveru voči vám, pretože vám zverujú Poznanie vo svete a väčšiu formu dôvery a uznania si neviete predstaviť. Ak chcete byť nástrojom Poznania vo svete, musíte byť svedkom veľkosti svojho pôvodu, dedičstva a veľkosti estimácie Boha o vás. 

Teda dnes vo svojich dvoch hlbších praktikách v pokoji a tichu, sa obráťte na počúvanie vo vnútri. Pčúvajte pozorne. Dovoľte si byť vnímavými a budete vedieť, že vaši Učitelia stoja v pozadí, kde vás pozorujú, ľúbia a podporujú. A budú s vami dnes hovoriť o veciach mimo sveta a veciach vo svete. Pripomenú vám váš účel a vaše funkcie pritom, ako sa dnes učíte počúvať.

Lekcia 247: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 248

Budem sa spoliehať na Múdrosť vesmíru, aby ma inštruovala.

Spoľahnite sa na Múdrosť vesmíru. Nespoliehajte sa na seba samého, lebo osamote nič neviete. Osamote, neexistuje Poznanie ani vzťah. Spoľahnite sa na Múdrosť vesmíru, ktorá je vám k dispozícii v rámci vášho Poznania, ktoré je stimulované prítomnosťou vašich Učiteľov. Nemyslite si, že vy sami môžeš robiť čokoľvek, lebo sami nemôžete robiť nič. Ale spolu so životom sú všetky veci, ktoré sú určené na vaše naplnenie a vašu najväčšiu kontribúciu indikované a sú tak prisľúbené. 

Preto si túto myšlienku pripomínajte každú hodinu a v rámci svojich meditačných praktík znovu hľadajte útočisko v Poznaní v pokoji a v tichosti. Dovoľte Múdrosti vesmíru, aby sa vám vyjadrila, vám ktorí sa učíte prijímať túto Múdrosť v otvorenosti a v pokore. 

Nech je tento deň dňom počúvania, dňom rozjímania a dňom vnímavosti. Nepodľahnite obvyklým úsudkom alebo zaneprázdnenosti, ale dovoľte aby bol tento deň dňom skutočného prístupu k životu, aby vám život mohol dať, vám ktorí ste jeho služobníkom.

Lekcia 248: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 249

Sám/Sama nemôžem robiť nič.

Sami nemôžete robiť nič, pretože v živote nie je nič vykonané osamote. To je veľmi očividné, ak sa len jednoducho pozriete na aktivitu okolo vás. Nikto nič nevykonáva osamote. Toto je veľmi pravdivé a nedá sa to poprieť, ak sa na svet pozeráte úprimne. Aj keby ste boli sami na horskom vrchole a v dohľade by nebolo inej duše, neboli by ste sami, pretože vaši Učitelia by boli s vami a všetko, čo by ste tam dokázali by bolo spoločným úsilím, pretože všetko, čo by ste dokázali s inými ľuďmi, by bolo spoločným úsilím. Toto potvrdzuje podstatu vzťahov a poskytuje úplný dôkaz o tom, že sa nič nedá vykonať osamote. V tomto sa musíte naučiť si vážiť svoje vzťahy, pretože sú nástrojom na dosiahnutie úspechu vo všetkých oblastiach a vo všetkých spôsoboch vyjadrenia. 

Preto vám zdôrazňujeme hodnotu vašich vzťahov, vám ktorí sa teraz snažíte získať späť Poznanie. Tieto vzťahy musia byť naplnené s tým Poznaním, ktoré získavate späť. Potom budú mať stabilitu, účinnosť a milosť, ktorú pre vás Poznanie obsahuje. Pretože iba vzťahy založené na Poznaní môžu niesť Múdrosť, ktorú Poznanie bude používať vo svete. Vzťahy založené na osobnej príťažlivosti alebo osobnej fantázii nemajú základ aby niesli Poznanie a náhle zlyhajú v prítomnosti potrieb a požiadavok skutočného života. 

Preto, keď získavate späť Poznanie, učíte sa aj lekcie vzťahov. Pripomeňte si to každú hodinu a buďte svedkami očividnosti dnešnej lekcie v akomkoľvek kontexte, v ktorom sa ocitnete. Ak sa pozriete, uvidíte, že sa nič nedá urobiť osamote – na žiadnej úrovni, na žiadnej ceste. Nič sa nedá urobiť osamote. Neexistuje žiadna individuálna tvorivosť. Neexistuje žiadna individuálna kontribúcia. Neexistuje žiaden individuálny vynález. Jediná vec, ktorú je možné vykonať osamote je fantázia a preto nej bolo vytvorené veľmi veľa. Ale aj tá je zdieľaná a posilňovaná, pretože každý jedinec ju posilňuje vo svojej vlastnej fantázii. Preto je ilúzia zdieľaná a opodstatnená skrz vzťah. Nič sa nedá vykonať osamote. Ani ilúzia sa nedá vykonať osamote. Od toho niet úniku. Skutočnosť, že niet úniku od života, je skutočnou nádejou pre vaše vykúpenie, pretože tu vás život vykúpi a všetko, čo ste priniesli na svet, bude aktivované a kontribuované. 

V dnešných hlbších praktických obdobiach sa priveďte k Poznaniu a k svojim Učiteľom v pokoji a pokore. Uvedomte si, že sami nemôžete vykonať nič. Dokonca aj váš každý pokus disciplinovať svoju myseľ a pripraviť sa na meditáciu je niečo, čo zdieľate s ostatnými, ktorí to praktizujú a aj so svojimi Učiteľmi. Môže byť cez vás vyjadrená všetká moc Boha, pretože nič nemôže byť vykonané osamote.

Lekcia 249: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 250

Dnes sa nebudem držať oddelene.

Sami môžete byť len vo fantázii a fantázia vám neprinesie nič hodnotné, trvácne alebo zmysluplné. Nezradte svoje Poznanie dnes tým, že sa budete držať oddelene. Netrestajte sa za zlyhania, ktoré nemajú žiadnu substanciu a ktoré sú v skutočnosti iba prejavom zmätenosti. Neexistuje žiadne opodstatnenie pre zlyhanie a nie je opodstatnené držať sa oddelene. Ste súčasťou života a budete sa musieť spoliehať na svoje vzťahy s ostatnými a so životom ako s celkom, aby ste niečo dosiahli, dokonca aj aby ste prežili. 

Keď o tom premýšľate, prirodzene sa vo vás objaví vďačnosť a uvedomíte si, že pôda po ktorej chodíte a všetko, čo vidíte a čoho sa dotýkate, čo je užitočné a prospešné je výsledkom darovania a kooperácie. Potom vaša vďačnosť prirodzene prinesie lásku a z vašej lásky začnete chápať, ako sa všetko vykonáva vo vesmíre. Toto vám dá silu a istotu o tom, čo sa vy sami musíte naučiť vykonávať. 

Každou hodinou si to pripomeňte a vo svojich hlbších meditáciách si dovoľte prijímať. Neoddeľujte sa od Poznania, ktoré čaká aby vám vo vašich meditačných praktikách požehnalo. Toto je keď prichádzate k oltáru Boha, aby ste sa predstavili a tu Boh predstavuje Boha vám, ktorí sa učíte prijímať Poznanie.

Lekcia 250: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 251

Ak sa budem riadiť Poznaním, nebude existovať zmätenosť v mojich vzťahoch.

Ak Poznanie nie je zmätené, ako môžete byť zmätení keď sa Poznaním riadite? Riadiť sa Poznaním však znamená, že sa nesnažíte veci vyriešiť, porozumieť im, ovládať ich alebo ich presviečať bez Poznania. Nepokúšate sa naplniť svoju výnimočnosť tým, že použijete druhého na jej vylepšenie. Nesnažíte sa ospravedlniť svoje chyby zvaľovaním viny na druhého.

S Poznaním vo vzťahoch k zmätenosti nedochádza. Viete, s kým byť a s kým nebyť a v tomto nie žiadna vina. Viete, kde sa môžete odovzdať a kde nie a v tom nie je žiadne odsúdenie. Vyberiete si toto nad tým, nie správne a nad nesprávnym. Idete sem, pretože tam musíte ísť. Ako je to jednoduché a ako úplne efektívne. Toto potvrdzuje Poznanie vo všetkých jednotlivcov a nikto nie je odsúdený. Tu sa otvárajú brány pekla a všetci sa môžu slobodne vrátiť k Poznaniu, pretože brány pekla sú už otvorené a Poznanie volá všetkých, ktorí tam žijú, aby sa vrátili k Bohu. Lebo čo je peklo, ako život bez Boha a život bez Poznania? Je to život v predstavách, to je všetko. 

Preto prijmite volanie Poznania, ktoré je volaním Boha, aby ste sa prebudili a podielali sa na živote. Nemôžete nič vykonať osamote a vaše vzťahy budú jasné, keď sa budete riadiť Poznaním. Pamätajte na to počas každej hodiny a dnes sa vo svojich dvoch dlhších praktických obdobiach venujte aktívnemu prezeraniu každého jedného primárneho vzťahu, ktorý ste mali. Rozpoznajte v nich frustráciu a zmätok, veľké očakávania a veľké sklamania, horkosť nad chybou, pocitom zlyhania a projekcie viny. Potom si uvedomte, že nič z toho nemusí byť, pretože v  Poznaní je zmysel a účel každého vzťahu rozpoznaný na začiatku vášho zapojenia a je potvrdený na konci. 

Vo svojich súčasných vzťahoch si uvedomte, že s Poznaním bude všetko jasné a môžete postupovať bez pocitu viny alebo obvinenia a bez nátlaku alebo potreby. Vďaka Poznaniu môžete nasledovať to, čo je presne pre vás a vašich milovaných prospešné, pretože všetky vzťahy sú vďaka Poznaniu poctené a požehnané a všetci jednotlivci si navzájom nájdu svoje oprávnené miesto. Týmto sa ctí každý človek a potvrdzuje sa jeho Poznanie. Dovoľte aby to dnes bolo vaším porozumením.

Lekcia 251: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 252

Revízia.

Dovoľte aby vaša revízia každej lekcie za posledné dva týždne bola potvrdením prítomnosti Poznania vo vašom živote. Preskúmajte si každú lekciu a cvičenie. Objektívne preskúmajte mieru svojho zapojenia a uvedomte si príležitosti ako sa odovzdať úplnejšie a kompletnejšie. Uvedomte si, aké nezmyselné je vaše popretie a aký veľký je prísľub vašej odmeny vzhľadom na vašu účasť na živote. Uvedomíte si to pri preskúmaní svojich lekcií, pretože vaše lekcie preukazujú vašu ambivalenciu voči Poznaniu a prítomnosti samotného Poznania. 

Časom sa dozviete, že keď sa priblížite k Poznaniu, potvrdia sa všetky veci, ktoré majú zmysel a hodnotu a keď sa vzďaľujete od Poznania, vstúpite do temnoty svojej vlastnej fantázie. To vás potom presvedčí o tom, kde sa musíte uplatniť. To vás presvedčí o veľkej prítomnosti, ktorá je s vami, aby vám pomohla. Toto vás presvedčí, že ste zahrnutí do života a že vaši Učitelia sú s vami. Akákoľvek prekážka alebo neprimeranosť, ktoré dokážete rozpoznať alebo si predstaviť sa dajú ľahko prekonať pomocou Poznania. Je potrebné posilniť vašu túžbu po Poznaní a vašu kapacitu pre Poznanie. Akonáhle sa tak stane, Poznanie sa prejaví a vy budete mať prospech z najväčšieho daru života. 

Vo svojej dnešnej dlhšej revízii si dovoľte vykonávať svoju prax s veľkou hĺbkou a úprimnosťou. Dovoľte aby tento deň potvrdil vaše študentstvo. Dovoľte aby tento deň potvrdil, že ste boli spasení.

Lekcia 252: Jedno dlhé cvičebné obdobie.