Kroky k Poznaniu — Prvá Časť

Kniha vnútorného vedenia

Úvod

Kroky k Poznaniu sú knihou vnútorného vedenia. Je to jednoročný študijný plán, ktorý je rozdelený na 365 „krokov“ alebo lekcií, je navrhnutý tak, aby umožnil študentom učiť sa, prežívať a uplatňovať Sebapoznanie alebo Duchovnú Silu vo svete. Kroky k Poznaniu si kladú za cieľ splniť túto úlohu krok za krokom, pritom ako sú študenti oboznámení so základnými myšlienkami a praktikami, ktoré tento záväzok umožňujú. Každodenné cvičenia poskytujú solídne základy skúseností, rozvíjania myslenia, vnímania a seba-motivácie potrebnej pre úspech vo svete a duchovný rozvoj. 

Čo je Poznanie?

Kroky k Poznaniu to vysvetľujú takto:

„Poznanie predstavuje vaše Pravé Ja, vašu Pravú Myseľ a vaše skutočné vzťahy vo vesmíre. Vlastní taktiež väčšie volanie vo svete a perfektné využitie vašej povahy, všetkých vašich vrodených schopností a zručností, dokonca aj vašich limitácií, všetko dané pre dobro na svete.“  

(Krok 2)

Poznanie je hlbšou duchovnou mysľou, ktorú dal Stvoriteľ každému človeku. Je zdrojom všetkého zmysluplného konania, prínosu a vzťahov. Je to náš prirodzený systém Vnútorného Vedenia. Jeho realita je tajomná, ale jeho Prítomnosť je možné priamo zažiť. Poznanie je pozoruhodne múdre a efektívne pri vedení každého človeka k tomu, aby našiel správne vzťahy, prácu a kontribúciu. Rovnako efektívne to pripravuje človeka na rozpoznávanie mnohých úskalí a lží, ktoré sa na ceste vyskytujú. Je to základ pre videnie, vedenie a konanie s istotou a silou. Je to základ života. 

Pre koho sú Kroky k Poznaniu?

Kroky k Poznaniu boli poskytnuté ako cesta pre jednotlivcov, ktorí majú pocit, že sa v ich životoch nachádza spirituálne volanie a účel, ale ktorí potrebujú nový prístup, aby úplne pochopili, čo to pre nich znamená. Títo jednotlivci cítia toto ťahanie už dlho. Kroky poskytujú základ, na ktorom môžu začať odpovedať na túto výzvu. Jedinou požiadavkou na vstup je odhodlanie spoznať svoj účel, význam a smerovanie.

Čoho je to navrhnuté dosiahnuť?

Cez praktizovanie a odhalenie, Kroky k Poznaniu poskytujú potrebnú štruktúru na nájdenie Poznania, na spojenie sa s Poznaním a na nasledovanie Poznania v každej situácii. S týmto źačnú nachádzať svoj skutočný smer v živote. Štúdium každý deň, buduje zručnosti a sebadôveru, ktorú môže poskytnúť len dôsledná seba-aplikácia.

Rekultivácia a aplikácia Seba-Poznania sú účelom tejto knihy duchovnej praxe a jej učenia. Dôraz každého  kroku spočíva v rozvoji vnútorného a vonkajšieho života študenta spoločne, pretože Poznanie (seba-realizácia) a Múdrosť (seba-aplikácia) musia vzniknúť spoločne. Študent prirodzene rozvíja trpezlivosť, objektívnosť, náhľad, silu, toleranciu a trvalý pocit vlastnej hodnoty.

Ako boli dané

Kroky k Poznaniu boli odhalené učiteľovi Marshallovi Vianovi Summersovi na jar roku 1989. Bolo prijaté počas dvadsať-dňovej periódy v stave odhalenia. Kroky k Poznaniu poskytla skupina Nevidených Sprituálnych Učiteľov, ktorí sa sami predstavujú ako Učitelia Väčšieho Spoločenstva. Ich poslanie je univerzálne a napriek tomu sú ich metódy unikátne pre našu dobu a svet.

Ako pracovať s Krokmi 

Prosím zvážte nasledujúce doporučenia, aby ste mohli získať maximálny úžitok z vašej štúdie Krokov k Poznaniu:

Kroky k Poznaniu sú kompletný program štúdie. Každý krok vás nesie vyššie a bližšie k seba-objaveniu. Teda, plánujte ísť naplno. Ak sa nezastavíte, budete vidieť pokrok.

Aj keď sú Kroky k Poznaniu program samoštúdia, odporúčame vám nájsť iných, s ktorými môžete zdieľať svoju prax a skúsenosti. Toto maximalizuje vašu príležitosť na učenie a poskytuje zmysluplný základ pre vytváranie nových vzťahov. 

Postupujte presne podľa “krokov” v Krokoch k Poznaniu, ako sú uvedené. Postupy žiadnym spôsobom nemeňte. Toto je veľmi dôležité. Ak si želáte, môžete zostať na jednej lekcii dlhšie ako jeden deň, ale nezostaňte na nej príliš dlho, lebo môžete stratiť tempo s učebným plánom.

Nepreskočte dopredu ani nemeňte postupnosť na lekcie, ktoré považujete za atraktívne. Každá lekcia je navrhnutá tak, aby vás vodila krok po kroku. Toto poskytuje bezpečný a úspešný prechod do vášho vstupu do Poznania. Nasledujte a využite krok pre váš deň. Je ideálny pre tento deň.

Lekciu si prečítajte ráno, keď vstanete a neskôr počas dňa. Môžete si lekciu prečítať aj v prvej osobe, pri jednej z týchto príležitostí, ak si ju chcete prispôsobiť sami pre seba.

Kroky k Poznaniu vás naučia, ako praktizovať a ako efektívne rozvíjať študijné návyky. Niekedy si možno budete myslieť, že zostať s lekciami bude docela výzvou. Pamätajte však, že Kroky si prostredníctvom svojich praktík vybudujú vašu silu aj sebavedomie. Ste schopní robiť tieto cvičenia a ich praktizovanie bude harmonizovať a transformovať váš život.

Vyčleňte si pravidelné cvičebné obdobia každý deň. Nenechajte okolnosti diktovať vašu dostupnosť na cvičenie. Cvičenie je nevyhnutné pre budovanie prostredia pre príchod Poznania.  Na konci každého kroku boli pridané tréningové časy, ktoré vám pomôžu pri integrácii praxe do vášho dňa.

Vedenie denníka je nesmierne cenné pri sledovaní vášho pokroku a pri sledovaní toho, ako každý krok hrá úlohu pri poskytovaní služby pre každý deň. Denník je mocným nástrojom na seba-objavenie a pomôže vám pri aplikácii krokov. Vedenie denníka vám tiež veľmi pomôže pri používaní postupov REVÍZIE, ktoré sa vyskytujú v celom obsahu programu.

Buďte trpezliví a dovoľte, aby kroky pracovali pre vás. Bude to prekvapivo silné, ak budete postupovať podľa krokov, ako sú uvedené. To si vyžaduje čas. Veľká cesta sa skladá z mnohých malých krokov. Každý z nich je nevyhnutný.

Ak vynecháte deň, jednoducho sa vráťte do cvičení. Neobviňujte sa (alebo program). Musíte len pokračovať v Krokoch aby ste získali ich plný benefit.

Kroky k Poznaniu môžu vyzvať zachovávané presvedčenia a očakávania. Ak k tomu dôjde, prijmite túto výzvu a zistite, čo to pre vás znamená. Musíte vidieť ponad obmedzený uhol pohľadu, aby ste dostali väčší. V tomto je dosiahnutá spokojnosť.

Kroky k Poznaniu sú darom od Boha skrz nevidených učiteľov, ktorí slúžia ľudstvu. Je to pre vás dar na prijímanie a na udelenie. 

Záver

Sila a rozsah Krokov k Poznaniu je rovnako veľká ako ich účel. Jeho Zdroj pochádza z ponad tohto sveta. Učí, že svet je v procese vstupu do Veľkej Spoločnosti svetov. Ponúka nové duchovné porozumenie a prípravu, ktorá je potrebná na aktiváciu duchovnej moci a pozemských schopností každého človeka. Toto je vykúpenie ich minulosti a príprava na ich budúcnosť. Kroky k Poznaniu obhajujú perspektívu, ktorá je obsiahlejšia ako čisto ľudský pohľad na pochopenie udalostí dejúcich sa vo svete a mimo sveta. Bolo by vhodné povedať, že program Krokov k Poznaniu predstavuje Univerzálnu Múdrosť v najpravdivejšom zmysle.

Ako Kroky často naznačujú, Pravda, hoci je konceptualizovaná, musí byť plne zažitá, aby mohla byť realizovaná a správne aplikovaná. Toto je postup krok za krokom. S cieľom slúžiť tým, ktorí sú v tomto čase vyvolení uvedomiť si svoje duševné dedičstvo a účel vo svete, v tomto čase, v ktorom boli dané Kroky k Poznaniu.

Venovanie

„Táto metóda je poskytnutá všetkým študentom Poznania vo svete s vďačnosťou a veľkým očakávaním od vašej Duchovnej Rodiny. Postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené. Týmto spôsobom, vám bude odhalená sila a efektívnosť tejto práce, a bude vám daný Náš dar. Je nám veľkým potešením, že vám to udeľujeme a prostredníctvom vás na váš svet. “

Kroky k Poznaniu

Prvá Časť

Krok 1

Ja som teraz bez Poznania.

Začiatočný bod musí byť vždy ustanovený v akomkoľvek vývojovom štádiu. Musíte začať tam kde ste,  nie tam, kde by ste chceli byť. Začnete tu, s porozumením, že ste bez Poznania. S tým nie je povedané, že Poznanie nie je s vami. Je s tým jednoducho povedané, vy nie ste s Poznaním. Poznanie na vás čaká. Čaká nato, aby sa vám odovzdalo.  Preto sa teraz začínate pripravovať na vzťah s Poznaním, s väčším aspektom vašej mysle, ktorú ste si so sebou priniesli z vášho Pradávneho Domova.

Tri krát dnes strávte 10 minút premýšľaním nad tým, čo je Poznanie, nielen aplikáciou vlastných predstáv, nie len aplikáciou vášho predošlého porozumenia, ale premýšľaním nad tým čo Poznanie naozaj je. 

Lekcia 1: Tri 10-minútové cvičenia.

Krok 2

Poznanie je so mnou, ale kde som ja?

Poznanie je vami, kompletne, ale je umiestnené v časti vašej mysle ku ktorej ste ešte nezískali prístup. Poznanie reprezentuje vaše Pravé Ja, vašu Pravú Mysel a vaše skutočné vzťahy vo vesmíre. Obsahuje aj  vaše veľké Poslanie vo svete a dokonalé využitie vašej povahy, všetkých vašich vrodených schopností a zručností, dokonca aj vašich limitácií – všetko dané pre dobro vo svete.

Poznanie je s vami, ale kde si vy? Dnes premýšľajte nad tým, kde ste. Ak nie ste s Poznaním, kde teda ste? Takže dnes trikrát, po 10 minút, porozmýšľajte nad tým kde sa nachádzate, nielen fyzicky alebo geograficky, ale kde sa nachádzate  v zmysle Poznania o sebe samých na tomto svete. Premýšľajte veľmi, veľmi opatrne. Neumožnite svojej mysli aby vás odvrátila od tejto orientácie. Je veľmi nevyhnutné pýtať sa tieto otázky na začiatku tejto prípravy veľmi seriózne. 

Lekcia 2: Tri 10-minútové cvičenia.

Krok 3

Čo vlastne naozaj viem?

Dnes sa pýtajte samých seba, čo naozaj viete a rozlíšte to čo viete, od toho čo si myslíte, v čo dúfate, alebo chcete pre seba, pre svoj svet, čoho sa obávate, čomu veríte, čo máte radi a čo si ceníte. Odlíšte túto otázku od všetkých týchto orientácií najlepšie ako viete, aby si sa vedeli spýtať: “Čo vlastne naozaj viem?”. Musíte teda nepretržite testovať všetky vaše odpovede, ktoré k vám prídu, aby ste vedeli, či reprezentujú vaše presvedčenia a domnienky, alebo presvedčenia a domnienky iných ľudí, alebo  prípadne aj celého ľudstva dokopy.

Dnes sa teda tri krát, na 10 minút spýtajte túto otázku veľmi seriózne a premýšľajte nad Vašimi odpoveďami a významom tejto otázky, “Čo vlastne naozaj viem?”.


Lekcia 3: Tri 10-minútové cvičenia.

Krok 4

Chcem, čo si myslím, že viem.

Chcete čo si myslíte, že poznáte a viete a v tom spočíva základ vášho porozumenia samého seba, a vášho sveta. V skutočnosti, v tomto spočíva základ vašej celkovej identity. Avšak pri úprimnom skúmaní zistíte, že vaše porozumenie je primárne založené na vašich vlastných predpokladoch a tieto predpoklady neboli do veľkej miery založené na vlastných skúsenostiach, ak vôbec.

Dnes vo vašich troch krátkych cvičeniach, kde venujete vašu celkovú pozornosť na preskúmanie vašich predpokladov, premýšľajte nad vecami ktoré si naozaj myslíte že viete, vrátane vecí nad ktorými si predtým ešte  nerozmýšľali – veci ktoré si myslíte, že poznáte. Dnešné cvičenia nadväzujú na predchádzajúce kroky, kde začnete vnímať rozdiel medzi tým, čo si myslíte, že viete, a skutočnú Vedomosť a vzťah medzi tým čo si myslíte že je Poznaním a tým čo predpokladáte, v čo veríte a v čo dúfate. 

Preto je pri každom cvičení veľmi dôležité, aby ste premýšľali o veciach, o ktorých si myslíte, že ich viete. Keď pochopíte,  že sú primárne založené na svojich vlastných predpokladoch, uvedomíte si aký slabý je váš základ na tomto svete. Pochopenie toho môže byť znepokojujúce, ale je absolútne nevyhnutné na to,  aby ste dostali podnet a túžbu na objavenie vášho skutočného základu na tomto svete.
Lekcia 4: Tri 10-minútové cvičenia.

Krok 5

Verím tomu, čomu chcem veriť.

Toto vyhlásenie reprezentuje ľudskú hlúposť a najnebezpečnejšiu formu ľudského sebaklamu. To v čo veríte, je primárne založené na tom v čo dúfate, nie na tom čo sa naozaj deje a nie na tom čo je skutočnosťou. To v čo veríte dokonca môže reprezentovať väčšie ľudské ideály a v tom nesú pravú reflexiu, ale na denno-dennej báze, v najpraktickejších otázkach ľudia zakladajú svoje presvečenie na veciach v ktoré dúfajú, nie na veciach ktoré v skutočnosti existujú. Musíte mať veľmi solídne porozumenie, že váš postoj k akémukoľvek riešeniu a konštruktívnemu ustanoveniu musí začať s prítomnou realitou. Vaším začiatočným bodom musí byť to kto ste a čo dnes máte.

V dnešných troch cvičeniach, rozmýšľajte nad týmto vyhlásením. Preskúmajte to čomu veríte a potom preskúmajte to čo vieš. Zistíte, že dokonca aj vaše negatívne a strachuplné presvedčenia sú spojené s vašimi ambíciami. Len opatrná aplikácia dnešného cvičenia vámi to odhalí. 


Lekcia 5: Tri 10-minútové cvičenia.
Krok 6

Mám skutočný základ na svete.

Mimo viery a predpokladov, ktoré maskujú váš vlastný strach a neistotu, existuje pre vás skutočný základ na svete. Tento základ je postavený na vašom živote mimo tohto sveta, pretože odtiaľ ste prišli a tam sa aj vrátite. Prišli ste z miesta do ktorého sa aj vrátite, ale neprišli ste s prázdnymi rukami.

Dnes strávte dve dlhšie obdobia od 15 do 20 minút, uvažovaním nad tým, čo môže byť váš skutočný základ. Zamyslite sa nad všetkými svojimi nápadmi. Je to veľmi dôležitá otázka. Musíte si uvedomiť svoju veľkú potrebu, aby ste si mohli položiť túto otázku s úprimnosťou a prenikajúcou hĺbkou. Bez skutočného základu, by boli vaše úspechy a pokrok beznádejný. Je to teda veľké požehnanie, ktoré vlastníte, aj keď vám to nie je známe.


Lekcia 6: Dve 15 do 20-minútové cvičenia.

Krok 7

Revízia

V dnešných dvoch cvičebných obdobiach si prečítajte všetko, čo Sme doteraz zahrnuli, počnúc prvým krokom a pokračovaním až po krok predchádzajúceho dňa. Potom zvážte celú postupnosť krokov spoločne. V tomto okamihu je veľmi dôležité, aby ste od seba nevyžadovali žiadne závery, ale aby ste si kládli otázky a uvedomovali si, do akej miery potrebujete skutočné Poznanie. Ak sa do toho dnes úprimne pustíte, zistíte že vaša potreba pre Poznanie je veľmi zretelná. Bez vašich predpokladov ste zraniteľní, ale ste taktiež v pozícii, aby ste mohli získať pravdu a istotu v živote. 

Zvážte dnes tieto veci vo vašich dvoch cvičebných obdobiach, po 30 minút.

Lekcia 7: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Krok 8

Dnes budem v pokoji.

Vo svojich dvoch meditačných cvičeniach dnes praktizujte pokoj na 15 minút. Začnite tým, že vezmete tri hlboké nádychy a potom sa sústredíte na vnútorný bod. Môže to byť imaginárny bod alebo to môže byť bod vo vašom tele. So zavretými očami tomu jednoducho venujte svoju plnú pozornosť, bez súdenia a zhodnocovania. Nenechajte sa odradiť, ak sa budú tieto pokusy zložité. Začiatok všetkého, čo je v živote dôležité, môže byť spočiatku zložité, ale ak budete mať vytrvalosť, tento cieľ napokon dosiahnete, pretože v pokoji, môžu byť všetky veci vedené.

Postup 8: Dve 15-minútové cvičebné obdobia.

Krok 9

V pokoji, môžu byť všetky veci vedené.

Pokoj mysle umožňuje odhalenie vyššej mysle a odhalenie jej Múdrosti. Tí, ktorí kultivujú pokoj s túžbou po Poznaní, sa pripravujú na príchod vyššieho odhalenia a skutočného pochopenia. Toto pochopenie sa môže objaviť počas meditácie alebo počas akejkoľvek normálnej aktivity. Dôležitým aspektom je to, že sa bola na to ustanovená príprava. 

Dnes praktizujte včerajšie praktizovanie ticha, ale tentokrát bez očakávania výsledkov. Nepoužívajte toto obdobie na kladenie otázok, pretože praktizujete tichosť, pri ktorej všetky špekulácie, všetky otázky a všetko hľadanie končí. Po dobu 15 minút, dvakrát dnes, znovu praktizujte pokoj.

Lekcia 9: Dve 15-minútové cvičebné obdobia.

Prečo to vlastne robím?

Veľmi dobrá otázka! Prečo to vlastne robíte? Prečo si kladiete také otázky? Prečo hľadáte väčšie veci? Prečo vynakladáte to úsilie? Tieto otázky sú nevyhnutné. Očakávame ich. Prečo to robíte? Robíte to preto, lebo je to nevyhnutné. Ak si želáte žiť niečo väčšie ako čisto povrchný a nestabilný život, musíte preniknúť hlbšie a nebyť si len istí na základe slabých predpokladov a nádejných očakávaní. Čaká vás väčší dar, ale musíte sa naň pripraviť, mentálne a fyzicky. Bez Vedomosti si nie ste vedomí svojho účelu. Nie ste si vedomí svojho pôvodu a svojho osudu a prejdete týmto životom, akoby to nebolo nič viac ako len zlý sen.

Krok 10

Čo je Poznanie?

Povedzme, že Poznanie nie je vecami, ktoré sú s ním spojené. Niesú to nápady. Nie je to zbor informácií. Nie je to systém viery. Nie je to proces sebahodnotenia. Je to veľkou záhadou vášho života. Jeho zjavnými prejavmi sú hlboká intuícia, vynikajúci náhľad, nevysvetliteľné poznanie, múdre vnímanie v súčasnosti a v budúcnosti a múdre porozumenie minulosti. Ale aj napriek týmto úspechom mysle, je Poznanie väčšie ako toto. Je to vaše Pravé Ja, Ja, ktoré nie je oddelené od života.

Lekcia 10: Trikrát si túto lekciu dnes prečítajte.Krok 11

Ja nie som oddelený/á od života.

Bez ohľadu na veľké ustanovenia, vybudované na vašej individualite a na všetkom, čo je s vami spojené – vaše telo, vaše nápady, vaše ťažkosti, vaše špecifické formy prejavu, vaše výstrednosti, váš talent – nie ste oddelení od života. To je zrejmé, ak sa na to pozeráte jednoduchým spôsobom a uvedomíte si, že štruktúra vášho tela, samotná štruktúra fyzického života, je úplne vyrobená z toho, čo je život vo fyzikalite. Je celkom zrejmé, že pochádzate z rovnakých „vecí“ ako všetko ostatné okolo vás. Čo je záhadné, je vaša myseľ. Zdá sa, že ide o ďaleký bod porozumenia, ale je to rovnakou časťou života ako vaša fyzická stránka. Ste jednotlivcom, ktorý nepozná váš Zdroj a vaše celkové začlenenie do života. Vaša individualita je teraz bremenom, ale bude pre vás veľkým šťastím, keď bude môcť vyjadriť život sám.

Lekcia 11: Trikrát si túto lekciu dnes prečítajte.Krok 12

Mojou individualitou, je vyjadriť život sám.

Vaša jedinečnosť je tu veľkým prínosom a zdrojom radosti, nie zdrojom bolestivého odsudzovania a nie zdrojom bolestivého úsudku voči vám alebo iným. Toto rozlíšenie vás nevyzdvihuje ponad ani pod nikoho iného. Iba určuje skutočný účel vašej individuality a jej veľký prísľub do budúcnosti. Ste tu na to, aby ste niečo vyjadrili. To je skutočný význam, ktorý sa dáva vašej individualite, pretože už nechcete byť separovaní.

Dnes pri dvoch príležitostiach praktizujte dve obdobia ticha cvičením, toho čo sme si doteraz ilustrovali.

Lekcia 12: Dve 15-minútové cvičebné obdobia.Krok 13

Chcem byť separovaný/á, aby som bol/a jedinečný/á.

Táto myšlienka predstavuje skutočný motív na separáciu, nie je to však potrebné. Neposkytujeme to, ako potvrdenie, ale ako vyjadrenie vášho súčasného stavu. Chcete byť oddelení, pretože to definuje vaše ja; vaše ja je definované v zmysle separácie, nie v zmysle inklúzie. Separácia je zdrojom všetkej vašej bolesti a zmätku v mysli. Váš fyzický život demonštruje separovaný život, ale len z určitého uhla pohľadu. Z iného hľadiska to vôbec nedemonštruje separáciu. Ukazuje jedinečnú ukážku Väčšej Reality.

Dnes pri dvoch príležitostiach strávte 15 minút sústredením sa na dnešnú myšlienku. Vážne premýšľajte o tom, čo to znamená, a využite svoju vlastnú skúsenosť, pri reflektovaní jej významu vo vašom živote. Zamyslite sa nad tým, čo vás vaša túžba po separácii stála v čase, energii a bolesti. Uvedomte si svoju motiváciu pre separáciu a budete vedieť, že chcete byť slobodní.

Lekcia 13: Dve 15-minútové cvičebné obdobia.

Krok 14

Revízia

Znova si prečítajte všetky predchádzajúce lekcie. V tejto revízii si znovu prečítajte pokyny, ktoré ste dostali v každom kroku. Preskúmajte tiež všetky svoje cvičebné obdobia, aby ste videli hĺbku vášho zapojenia sa do praxe a výsledky, ktoré ste dosiahli. V priebehu svojho študijného plánu budete skúmať obsah svojej vlastnej skúsenosti. To sa vybuduje samo osebe a nakoniec vám odhalí realizáciu vášho vlastného Poznania.

Dnes strávte jedno cvičebné obdobie v trvaní približne 45 minút, na prečítanie si všetkých pokynov a skontrolovali výsledky a kvalitu vašej praxe. Zajtra začneme spolu s ďalšou fázou prípravy.

Lekcia 14: Jedno 45-minútové cvičebné obdobie.Krok 15

Dnes budem naslúchať mojej skúsenosti.

„ Dnes si budem naslúchať svojej skúsenosti, aby som zistil obsah mojej mysle. “

Uvedomte si, že pravý obsah vašej mysle je pochovaný pod tým, čo ste ste nazbierali od dňa vášho narodenia. Tento skutočný obsah sa chce vyjadriť v kontexte vášho súčasného života a situácie. Aby ste to rozoznali, musíte si pozorne počúvať a po čase si uvedomiť rozdiel medzi pravým obsahom vašej mysle, a jej odkazmi pre vás, a všetkými ostatnými impulzmi a želaniami, ktoré cítite. Na dddelenie myšlienok od Poznania, je jedným z veľkých úspechov, ktoré sa budete mať príležitosť naučiť sa v tomto kurze. 

Vaša jedna hlboká prax na 45 minút sa bude venovať vnútornému počúvaniu. Vyžaduje si to, aby ste počúvali sami seba bez toho, aby ste sa súdili, aj keď s obsahom vašich myšlienok nesúhlasíte, musíte počúvať bez úsudku, aby ste sa mohli otvoriť svoju mysel. Počúvate niečo hlbšie ako vašu myseľ, ale musíte ísť cez myseľ, aby ste sa tam dostali.

Lekcia 15: Jedno 45 minútové cvičenie.

Krok 16

Za mojou mysľou je Poznanie.

Za vašou mysľou je Poznanie, skutočné jadro vašej bytosti, vaše pravé Ja, nie ja, ktoré ste skouštruovali, aby ste vyjednávali so svetom, ale vaše pravé Ja. Z tohto Pravého Ja prichádzajú myšlienky a dojmy, sklony a smerovanie. Väčšinu toho, čo vám toto Pravé Ja komunikuje, zatiaľ nemôžete počuť, ale časom sa to počuť naučíte, ako sa vaša myseľ stáva pokojnou a ako rozvíjate potrebné zdokonalenie počúvania a rozlišovania.

Dnes cvičte v troch obdobiach po 15 minút. Počúvajte pozornejšie ako predchádzajúci deň. Počúvajte pre hlbšie inklinácie. Opäť musíte počúvať bez úsudku. Nesmiete nič upravovať. Musíte sa hlboko započúvať, aby ste sa mohli naučiť, ako počuť.

Lekcia 16: Tri 15 minútové cvičenia.Krok 17

Dnes chcem počuť pravdu.

Túžba počuť pravdu je niečo, čo je procesom a výsledkom skutočnej prípravy. Rozvíjanie schopnosti počuť a ​​túžby počuť vám dá to, čo hľadáte. Pravda je pre vás absolútne prospešná, ale zo začiatku može šokovať a sklamať vaše ďalšie plány a ciele. Toto musíte riskovať, ak chcete mať istotu a moc, ktoré vám pravda prinesie. Pravda vždy prináša riešenie pre konflikt, vždy poskytuje skúsenosť seba samého, vždy vám dáva zmysel pre aktuálnu realitu a vždy vám dáva smer, aby ste sa pohli vpred.

Dnes vo svojich troch 15-minútových cvičebných obdobiach praktikujte počúvanie pravdy a snažte sa počúvať ponad vaše myšlienky a emócie. Opäť sa nemusíte obávať, ak všetko, čo počujete, sa šumenie vašich vlastných myšlienok. Pamätajte, že vyvíjate svoje počúvanie. To je najdôležitejšia vec. Rovnako ako cvičenie svalu v tele, cvičíte aj fakultu mysle nazývanú počúvanie. Preto dnes praktizujte počúvanie a venujte seba samého týmto cvičebným obdobiam, aby ste mohli precítiť pravdu, ktorá sa vo vás vyvíja.

Lekcia 17: Tri 15 minútové cvičenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 176

Dnes budem nasledovať Poznanie.

Každou hodinou tohto dňa nasledujte Poznanie. Robte vaše malé rozhodnutia o malých veciach, ale nerobte žiadne veľké rozhodnutia bez Poznania. Máte svoju osobnú myseľ nato, aby ste robili malé, nevýznamné rozhodnutia. Ale väčšie rozhodnutia by sa však mali robiť s Poznaním.

Dnes následujte Poznanie. Dovoľte, aby s vami bol jeho pokoj a jeho istota. Rozpoznajte jej celkové smerovanie. Nechajte sa ovplyvniť jej silou. Dovoľte jej, aby sa vám odovzdala, pritom ako sa jej snažíte odovzdať.  

Vo vašich dnešných dvoch dlhých meditačných cvičeniach, pomocou slova RAHN vstúpte hlboko do Poznania. Vstúpte hlboko do prítomnosti života. Vstúpte hlboko do tohto zážitku. Pokračujte v nasmerovaní vašej mysle k tomuto výsledku. Pokračujte v tom, aby ste vyčlenili všetko, čo vás ovplyvňuje alebo vás drží a brzdí. Týmto spôsobom svoju myseľ  trénujete pripravujete na to, čo je pre ňu najprirodzenejšie.

Dnes choďte za Poznaním. Ak Poznanie naznačuje niečo a ste si tým veľmi istí, choďte za tým a skúmajte. Sledujte, čo sa stane a skúste sa naučiť rozlíšiť Poznanie od vašich iných podnetov, vašich prianí, svojich obáv a tomu, čomu sa vyhýbate. To sa dokážete naučiť len so skúsenosťami. Týmto spôsobom, Poznanie a všetko, čo sa tvári, že je Poznaním, sa odlišuje kontrastom. To vás zabezpečí s väčšou istotou a väčším sebavedomím, ktoré budete potrebovať v časoch ktoré prichádzajú.

Lekcia 176: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 177

Dnes sa budem učiť byť úprimná/ý.

Existuje väčšia úprimnosť, ktorá čaká na to, aby ste ju objavili. Je to väčšia úprimnosť, ktorú musíte využiť na svoj vlastný úžitok. Nestačí len vedieť, ako sa cítite. Je väčšou požiadavkou cítiť, čo viete. Toto je väčšia úprimnosť, úprimnosť, ktorá je v harmónii s životom, ktorá poukazuje na skutočný pokrok všetkých bytostí na tomto svete. Toto nie je iba vyjadrenie a žiadanie toho, aby sa uskutočnil váš osobný úmysel. Namiesto toho sa vyžaduje, aby sa nevyhnutnosť života vo vás prejavila spôsobom, ktorý je skutočný pre život sám. Forma a spôsob tohto vyjadrenia, budú obsiahnuté v správach, ktoré budete musieť doručiť ostatným, keď príde čas na to, aby sa tak stalo.

 Naučte sa teda cítiť, čo viete. Toto je väčšia úprimnosť. Vyžaduje si otvorenosť, ale aj zdržanlivosť. Vyžaduje si seba-inšpekciu. Vyžaduje si to objektivitu o vašom živote. Vyžaduje si pokoj a mier, ako aj schopnosť aktívne zapojiť myseľ do skúmania. Teda všetko, čo ste sa doteraz naučili, bude v dnešnom cvičení kontribuované a využité.

Pripomeňte si to hodinovými cvičeniami a seriózne to zvážte v momente v ktorom sa ocitnete. V dnešných dlhších cvičeniach znova vstúpte do tichosti a zapojte svoju myseľ do tejto zmysluplnej aktivity. Myseľ musí byť privedená do blízkosti svojho Pradávneho Domova, aby si našla svoje pohodlie a mier. Na začiatku si to vyžaduje sebadisciplínu, ale akonáhle príde k spojeniu, proces sa odohráva sám od seba.

Naučte sa teda dnes, byť úprimnejší. Naučte sa rozoznať hlbší level úprimnosti, skutočnú úroveň úprimnosti, ktorá potvrdzuje vašu povahu a nezrádza váš najvyšší účel.

Lekcia 177: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 178

Dnes si spomeniem na tých, ktorí mi dali.

Dnes je špeciálny deň potvrdenia prítomnosti skutočných vzťahov vo vašom živote. Je to neobvyklý deň na rozpoznanie darov, ktoré ste dostali. Je to deň určený pre vďačnosť.  

Každou hodinou, zopakujte toto prehlásenie a pozastavte sa na to, aby ste si pripomenuli tých, ktorí vám dali. Snažte sa veľmi pozorne myslieť na jednotlivcov, ktorí vám vo váš prospech ukázali ich Múdrosť a ich nedostatky. Myslite na tých, ktorí vám ilustrovali cestu kadiaľ ísť a kadiaľ neísť. Pritom ako sa na to v dnešných dvoch dlhších cvičebných obdobiach sústredíte, buďte opatrní a umožnite každému, kto vám príde na myseľ, aby sa stal predmetom vášho prieskumu. Toto je čas aktívneho myslenia vo vašom období meditácie. 

Vo vašich dlhších meditačných obdobiach na začiatku zopakujte toto prehlásenie a umožnite týmto jednotlivcom k vám prís5. Naučte sa rozpoznať ich kontribúciu k získaniu Vedomosti. Naučte sa rozpoznať ich kontribúciu k vášmu fyzickému a emocionálnemu bytiu. Naučte sa vidieť, ako vám slúžili. Týmto spôsobom, sa môže celý koncept darovania, prijímania a služby vo svete rozvinúť a expandovať. Toto vám poskytne skutočnú víziu sveta nato, aby ste sa naučili súcitu sami so sebou a aj s ostatnými. 

Toto, je teda deň afirmácie a vďačnosti. Dovoľte vašim cvičeniam byť zmysluplnými a efektívnymi, aby ste mohli získať ich odmenu.

Lekcia 178: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 179

Dnes ďakujem svetu za to, že ma učí, čo je pravdou.

Svet vo svojej vznešenosti a vo svojej hlúposti učí, čo si máme vážiť, a taktiež učí rozpoznať, čo je skutočnosťou. Kontrast pri učení sa musí byť zreteľný, aby ste dokázali urobiť tieto závery. Aby ste rozlíšili, čo je pravda, od toho, čo je pravdou nieje, čo má zmysel od toho, čo zmysel nemá, musíte mať kontrast pri učení. Musíte ochutnať to čo je nezmyselné, aby ste toho zistili pravú podstatu a obsah, a musíte ochutnať to zmysluplné, aby ste toho zistili pravú podstatu a obsah. Svet vám neustále ponúka príležitosť robiť oboje. 

V tomto čase je vašou potrebou ochutnávať pravdu viac a viac, a preto to zdôrazňujeme vo vašej každodennej praxi. Oddali ste sa lžiam natoľko, že dominovali vašu myseľ a pozornosť. Teraz vás kŕmime pravdou, ale musíte sa tiež naučiť ťažiť z toho, čo vám klamstvá poskytli. Potom sa už nebudete musieť o klamstvá zaujímať. Faloš sa vám už predstavila. Teraz sa učíte rozoznávať ako sa táto faloš prezentuje a využiť výhody, ktoré vám môže ponúknuť. Jedinú výhodu, ktorú vám ponúka, je naučiť sa spoznať jej nedostatok podstaty, aby se mohli túžiť po tom, čo je pravdou, a mať väčšiu kapacitu na to, aby ste ju prijali. 

Poďakujte sa teda dnes svetu za to, že vás podporuje, za jeho grandioznosť a hlúposť, za okamihy inšpirácie a za jeho veľké zobrazenie ilúzie. Svet, ktorý doteraz vidíte, sa z veľkej miery skladá z fantázie jednotlivcov, ale je tu pre vás väčší svet na videnie, svet, ktorý tu v skutočnosti je, svet, ktorý vo vás vzbudí Vedomosť, pochopenie a skutočnú seba-aplikáciu. Pretože toto je vaším cieľom, slúžiť evolúcii tohto sveta, rovnako  ako je účelom sveta, slúžiť vašej evolúcii.

Vo svojich dvoch dlhších cvičebných obdobiach, aktívne skúmajte vašou mysľou túto ideu. Použite svoju myseľ nato, aby ste pochopili, ako vás svet podporil. Premýšľajte o tom veľmi opatrne. Toto nie je povrchné rozmýšľanie. Je to skúmanie, ktoré musíte vykonávať s dôležitosťou a serióznosťou, pretože to predurčí vaše životné zážitky v súčasnosti, aj v budúcnosti.

Každou hodinou si spomente na naše dnešné prehlásenie a majte to na mysli, keď sa na váš svet pozeráte. Nedovoľte, aby bol tento deň premárnený. Tento deň, je dňom pochopenia, dňom vďačnosti a dňom múdrosti.

Lekcia 179: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 180

Sťažujem si, lebo mi chýba Poznanie.

Keď sa sťažujete v živote, žiadate si o Poznanie. Poznanie má svoje vlastné konštatovanie o živote, ale to je však veľmi odlišné od lamentovania, ktoré počujete okolo seba a v sebe. Dnes, ako sa priblížite k Poznaniu, si uvedomte povahu sťažností – ako zvýrazňujújú  vašu slabosť a dominanciu sveta nad vami a ako veľmi je to v kontraste s tým, čo sa teraz učíte. Teraz sa učíte objaviť svoju silu a svoju dominanciu na svete. Ste vo vzťahu so svetom. Dovoľte tomuto vzťahu aby bol zdravý a zmysluplný. Dovoľte svetu aby vám dal svoj prínos. Dovoľte aby bola vaša kontribúcia daná svetu.

Preto, poďakujte svetu ešte raz za to, čo vám dal. Vo vašej hlbšej meditácii praktikujte dnes ticho a stálosť. Použite slovo RAHN, aby ste do nej  hlboko vstúpili. Použite slovo RAHN na orientáciu vašej mysle a myslenia tak, aby vaša myseľ mohla byť spojená so zvukom tohto jedného pradávneho slova.

To je deň dôležitého prínosu. Nesťažujte si dnes na tento deň. Uvedomte si, že všetko, čo sa deje, je vám prináša príležitosť na uplatnenie toho, čo sa učíte a na rozvinutie skutočných schopností vašej mysle. Vaše sťažovanie sa, je len odmietaním toho, čo sa vám svet snaží dať. Preto to neodmietajte. Dnes si teda na svet nesťažujte, aby vám jeho dary mohli byť doručené.

Lekcia 180: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.Krok 181

Dnes prijímam lásku Poznania.

Poznanie má v sebe skutočné semienko lásky, nie lásky ktorá je len sentiment, nie lásky ktorá je formou intoxikácie ktorá je založená na túžbe, ktorá je zrodená zo strachu. Poznanie je semienkom skutočnej lásky, nie lásky, ktorá chce vlastniť a dominovať, ale láska ktorá chce slúžiť, posilniť a oslobodiť druhého. Budte dnes príjemcami tejto lásky, aby cez vás mohla prúdiť do sveta, pretože bez vášho odmietnutia to určite urobí. 

Každú hodinu toto vyhlásenie zopakujte a cíťte toho celkový impakt, bez ohľadu na okolnosti v ktorých sa nachádzate. Dovoľte aby vaše okolnosti mohli podporiť vaše cvičenia, a zistíte, že vaša prax je viac a viac potentná na váš vonkajší život. Vo vašich dvoch dlhších meditačných obdobiach vstúpte do prítomnosti Poznania a prijmite jej lásku. Potvrďte svoju hodnotu a schopnosť prijímať. Vzdajte sa svojich domnienok o sebe a o svete, dovoľte si zažiť to, čo vám ukáže pravdu presahujúcu akýkoľvek predpoklad. Toto je vaša dnešná prax. Toto je dar pre seba samých, pre váš svet a pre Stvoriteľa, aby ste mohli prijať dar lásky. 

Lekcia 181: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinuKrok 182

Revízia

Dnes predstavuje dôležitý bod obratu vo vašej príprave. Dnešok označuje dokončenie prvej fázy vašej prípravy a začiatok novej fázy. Preskúmajte uplynulý týždeň v jednom dlhom cvičebnom období a potom si vezmite nejaký čas na rozmýšľanie nad tým, ako ďaleko ste už dostali a ako ďaleko musíte ešte ísť. Rozpoznajte svoju rastúcu silu a moc. Myslite na svoj život a uvedomte si, koľko je potrebné z vašej strany ešte urobiť, pre seba a pre blaho ostatných. Uvedomte si, ako málo toho viete a koľko toho máte k dispozícii. Nedovoľte, aby vás vaša neistota odradila od toho čo robíte, pretože sa musíte len zapojiť, aby ste dostali najväčší dar, aký vám môže život dať.

Pozorne preskúmajte minulý týždeň a porozmýšľajte o tom, čo sa doteraz vo vašej príprave stalo. Obzervujte svoj vývoj, ktorý sa vo vás odohral za posledných pár mesiacov – rastúci pocit prítomnosti, rastúci pocit vnútornej istoty, rastúci pocit vnútornej sily. Uvedomte si, že sa váš vonkajší život začal otvárať. Niektoré veci, ktoré boli predtým zafixované, sa teraz uvoľnili, aby ste si to všetko mohli preusporiadať. Dovoľte svojmu vonkajšiemu životu byť preusporiadaný teraz, keď sa ho už nesnažíte ovládať pre svoju osobnú ochranu. Ako sa vo vašom vnútri objavuje väčšia istota, vaše vonkajšie okolnosti sa musia zmeniť. Stanete sa tak zdrojom zmeny a nie iba jej príjemcom.

Uvedomte si, ako ďaleko ste sa dostali, ale majte na pamäti, že ste začínajúcim študentom Poznania. Dovoľte tomu aby to bolo váš východiskový bod, aby ste mohli málo predpokladať a veľa prijímať. Z tohto veľkého referenčného bodu budete môcť vidieť ponad predsudky a odsudzovanie ľudstva. Budete mať možnosť vidieť ponad osobný pohľad a mať víziu o svete, ktorú je svet zúfalý prijať.

Lekcia 182: Jedno dlhé cvičebné obdobie.