Sebavyjadrenie a Mentálne Prostredie

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
7. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Všetko, čo hovoríte a všetko, čo robíte, vás vo svete reprezentuje. Predstavuje to to, čo si myslíte a čo si vážite, nad čím uvažujete a čomu sa vyhýbate. Vaše činy hovoria veľmi nahlas, hlasnejšie ako vaše slová. Tu preukazujete mnohými spôsobmi to, čo si vážite a čo cítite každý deň. Toto je vaše sebavyjadrenie. Iba malou časťou ste si toho vedomí. Zvyšku si vedomí nie ste. Do istej miery si to objektívne uvedomiť nemôžete, kým nie ste dosť pokročilí, lebo ako sa môžete pozorovať každým okamihom každého dňa? 

Vyjadrujete sa aj vo svojich snoch. Aj keď o tom nemusíte mať fyzické dôkazy, v mentálnom prostredí produkujete efekt. Mentálne prostredie stimuluje vás a stimulujete ho aj vy, každú chvíľu každého dňa, či už ste hore alebo spíte. Keď sa naučíte lepšie si uvedomovať mentálne prostredie, uvidíte to v skutočnosti a otvorí vám to oči pred veľkou interakciou, ktorá nastáva medzi ľuďmi a medzi ľuďmi a ich prostredím. Deje sa to neustále. Tu skutočne vstupujete do väčšej arény života. Táto aréna preukáže väčšiu interakciu a odhalí vplyvy, ktoré ju v celom svete vytvárajú. 

Začínať si byť vedomými mentálneho prostredia predstavuje nevyhnutnú súčasť vášho vzdelávania v učení sa rozpoznávať a prijímať Väčšie Spoločenstvo. Nebudete môcť s inteligentným životom z mimo tohto sveta zdieľať jazyk. Vaše hodnoty budú odlišné; vaše správanie bude odlišné; váš fyzický vzhľad bude odlišný; možno budú veľmi odlišné aj vaše motívy. Ale v mentálnom prostredí budete schopní pochopiť ich sebavyjadrenie. Snažia sa pochopiť to vaše aj v tejto chvíli. Štúdium mentálneho prostredia je teda nevyhnutné nielen pre úspešný život vo svete, ale aj pre stretnutie sa s inteligentným životom z mimo sveta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou vášho vzdelávania, ako sa svet pripravuje na vstup do väčšej arény života. 

Preto, keď uvažujete o svojom sebavyjadrení, uvažujte o ňom vo veľmi úplnom zmysle. A pamätajte, že ste si vedomí iba malého percenta toho, čo komunikujete s okolitým svetom. Možno veci, ktoré chcete povedať alebo máte v úmysle povedať a chcete urobiť alebo máte v úmysle urobiť, predstavujú toto malé percento vášho celkového sebavyjadrenia. Vaše sebavyjadrenie má veľký vplyv na vaše vzťahy s ostatnými ľuďmi a do veľkej miery určí, ako vás vnímajú a  aj ako na vás reagujú. 

Uvedomenie si svojho myslenia a správania vás vedie k uvedomeniu si svojho sebavyjadrenia vo svete a otvára mnoho nových ciest k tomu, aby sa toto vyjadrenie podalo vedomým spôsobom a nie aby sa prejavovalo automaticky. Tu existujú skutočné prielomy v učení, pretože tu si ľudia uvedomujú, že môžu mať oveľa väčší dopad na svet, ako si predtým mysleli. Uvedomujú si, že môžu mať oveľa väčší vplyv na ich vzťahy. To potvrdzuje ich moc a príležitosti na konštruktívne vyjadrenie tejto moci. Toto je veľká časť vyššieho vzdelávania, ktoré je prezentované v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. Rovnako ako všetky formy veľkého vzdelávania, má mnoho vývojových etáp, veľa prahov učenia a veľa príležitostí na získanie nových poznatkov a na prehodnotenie tých starých. 

Vyjadrujete sa neustále. Vaše myšlienky ovplyvňujú mentálne prostredie a vaše činy ovplyvňujú fyzické prostredie. Žijete v oboch prostrediach. Existujú spoločne. Stále viac si uvedomujete svoje fyzické prostredie, ale mentálne prostredie je pre vás stále veľkou záhadou. V týchto prostrediach žijú tiež všetci ostatní a tiež sa vyjadrujú každú chvíľu každého dňa. Interakcia medzi ľuďmi sa potom stáva pomerne zložitou. Je to zložité, pretože ľudia si neuvedomujú svoje sebavyjadrenie. Interagujú medzi sebou, ale potom majú svoje interpretácie tejto interakcie, ktoré sa môžu dosť líšiť od samotnej interakcie. Ak o niečom neviete, urobíte si o tom úsudok, aby ste si mohli vysvetliť, na čom si budete zakladať svoje domnienky o živote a pocite samého seba.

Táto zložitosť medzi ľuďmi nie je prirodzená. Inými slovami, nemá to tak byť. Komplikuje to skutočnosť, že ľudia si neuvedomujú svoje sebavyjadrenie a pretože o svojom sebavyjadrení nevedia, zakladajú svoje konanie a myslenie na domnienkach, ktoré môžu mať len málo spoločného s realitou, pretože k nej dochádza od momentu k momentu. To je to, čo robí medzi ľuďmi veci zložitými. 

Ak sa nad tým zamyslíte a zvážite to, môže sa to zdať beznádejne zložité. Ako človek môže získať skutočnú skúsenosť prejavu a interakcie s inými ľuďmi bez toho, aby sa riadil osobným strachom alebo osobnými preferenciami, úsudkami a presvedčeniami? Ako môže mať človek skutočný a priamy zážitok, ktorý nie je týmito vecami zafarbený alebo nimi skreslený? Pretože ľudia sú si tak minimálne vedomí mentálneho prostredia, v ktorom žijú a majú tak malé uznanie svojho sebavyjadrenia, tento problém sa môže javiť ako obrovský a riešenie sa môže javiť ďaleko v budúcnosti, ak je ho vôbec možné dosiahnuť. 

Odpoveďou na beznádejnú otázku je obrátiť sa na Väčšiu Moc, držať sa Väčšej Moci a učiť sa od Väčšej Moci. Väčšia Moc je vo vás. Je s vami teraz. Nie je ďaleko; nie je to veľký boh na veľkom tróne, ktorý je taký vzdialený a taký veľký, že sa k nemu nemôžete priblížiť. Moc vám je poskytnutá v moci Poznania, ktoré vlastníte. Nasledovanie Poznania vás vtiahne do skutočnej interakcie medzi ľuďmi, naučí vás jemným formám komunikácie, ktoré sa dejú a prináša vás do vedomia o vašom vlastnom správaní a myslení, aby ste si mohli uvedomiť, čo vaše sebavyjadrenie je, čo vyjadruje a cesty, v ktorých svoju komunikáciu poskytuje najefektívnejšie. 

Nasledovanie Poznania vás tiež naučí, ako na vás reagujú ostatní a ako na nich reagujete vy. Poskytuje vám tento pohľad a toto pochopenie, pretože odhaľuje, čo sa deje, bez interpretácie. Jednoducho vnáša do vášho vedomia dynamiku vašej interakcie s inými ľuďmi. Tu sú príležitosti na úspech a výhody, ktoré z toho možno vyvodiť také obrovské a také veľké, že si neviete predstaviť, aký to bude mať dopad na vaše vzťahy a váš pocit pohody. Okrem toho, aby ste sa to naučili, musíte v priebehu času kultivovať základné zručnosti, ktoré vám umožnia angažovať sa so Silami Väčšieho Spoločenstva, ktoré sú v súčasnosti vo svete a ktoré budú čoraz viac súčasťou vášho života v budúcnosti. 

Čo si myslíte a to, čo robíte sa riadi tým, čo si ceníte a tým čo cítite, že je nevyhnutné. Preto, aby ste sa dozvedeli o svojom sebavyjadrení, musíte sa naučiť, čo pre vás tieto veci znamenajú. Aby ste si tu na seba začali rozvíjať skutočne objektívny pohľad, musíte najskôr rozpoznať spôsob, ako sa vidieť chcete, spôsob, akým chcete vidieť svet a spôsob, akým chcete vidieť ostatných ľudí. Tu musíte čeliť svojej bolesti a omylom, nie aby ste sa odsúdili, ale s túžbou vidieť a porozumieť. Tu sa naučíte pozerať sa na ostatných s touto väčšou objektívnosťou, nie aby ste ich odsudzovali, ale aby ste ich videli a pochopili. 

Schopnosť získať túto objektivitu a toto sebauvedomenie prichádza nasledovaním prostriedkov, ktoré poskytuje Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva, pretože sa tieto zručnosti sami naučiť nemôžete. Nemôžete sa vyzdvihnúť sami. Musíte zapojiť svoju osobnú myseľ do špecifických foriem vzdelávania, ktoré jej umožňujú zosúladiť sa s vašim väčším životom a vašou väčšou mysľou, ktoré sú reprezentované vašim Poznaním.

Odpoveďou na to, ako sa to dá urobiť, je preto nasledovať prostriedky prípravy. Ako by mohla existovať iná odpoveď? Aj keby som povedal: „Urob to“ a „Urob ono“, zdalo sa to byť nad vaše možnosti. Požiadavky by sa zdali príliš veľké. Preto potrebujete pomalú a progresívnu formu vývoja. Vaše učenie je vždy podmienené vašou túžbou a vašou schopnosťou po ňom. Svoju túžbu môžete zvýšiť zámerne, ale vaša kapacita sa musí časom zvyšovať pomocou progresívnych úrovní učenia a reintegrácie. Svoju kapacitu nemôžete jednoducho rozšíriť, pretože ju chcete rozšíriť. To si vyžaduje čas a prípravu. Vaša túžba sa učiť musí mať vašu zvyšujúcu sa ochotu a zámer skúmať, objavovať a rozumieť. Musí byť sprevádzaná obrovskou vytrvalosťou a trpezlivosťou, aby bola vaša schopnosť učiť sa rozpoznaná tak, ako existuje teraz a potom, aby sa mohla pomaly a bezpečne rozširovať. 

Uvediem vám príklad. Keby ste si zrazu uvedomili všetku komunikáciu, ktorá sa deje v mentálnom prostredí okolo vás, pravdepodobne by ste sa zbláznili. Bolo by to pre vás príliš veľa stimulácie. Bolo by to príliš mätúce. Neboli by ste z toho schopní uniknúť. Toto vedomie by vás veľmi poškodilo, pretože ešte nemáte kapacitu, aby ste sa v tejto komunikácii vedome zúčastňovali alebo jej porozumeli alebo integrovali jej význam. To si vyžaduje veľmi rozvinutú myseľ, aby to dokázala – myseľ, ktorá je schopná zažiť dlhé obdobia tichosti a skúmania bez úsudku, myseľ ktorá nieje poháňaná túžbou a ambíciou, myseľ, ktorá môže byť pokojná a všímavá, myseľ, ktorá môže čakať kým sa odpovede objavia, a nie si ich vymýšľať pre svoje vlastné uspokojenie alebo pocit bezpečia. Momentálne takúto myseľ nemáte, aj keď je pre vás možné, aby ste ju v priebehu času dosiahli. 

Preto nemôžete skočiť do stavu takzvaného „super-vedomia“ bez toho, aby ste nezničili svoju schopnosť interagovať so sebou, s ostatnými a so svetom. Keď si uvedomíte, že máte svoje limity a že by ste ich nemali prekročiť, oceníte prípravu, ktorá vám bola poskytnutá. Budete akceptovať skutočnosť, že to trvá veľa času. A budete sa cítiť istejšie a bezpečnejšie s vedomím, že môžete postupovať pomaly a opatrne bez toho, aby ste sa dostali do veľkého nesúladu alebo prevratu alebo si vytvorili nestabilitu, ktorú by ste sami nemohli zadržať. 

Učenie o svojom sebavyjadrení je prirodzeným vedľajším produktom učenia sa toho, čo viete a ako interagujete so svetom. Plne zohľadňuje vašu myseľ. Plne zohľadňuje vaše skúsenosti. Plne zohľadňuje skúsenosti tých, ktorí na vás majú priamy vplyv. Toto nie je získané okamžite alebo vykonaním niekoľkých jednoduchých krokov. Toto skutočne znaméná mať úplne novú skúsenosť so sebou a so svetom okolo vás. S týmto prichádza obrovský pocit moci, pretože si uvedomujete, že ste vplyvom vo svete skôr len niekto kto je svetom ovplyvňovaný. Máte na svet vplyv.

S touto silou prichádza veľká požiadavka na zodpovednosť. Bez tejto zodpovednosti by bola vaša moc škodlivá pre vás aj pre svet. Použili by ste to na splnenie vašich ambícií, na posilnenie vašich potrieb a na zosilnenie vašich obáv. Zodpovednosťou je, že si uvedomíte, že máte pre tento svet vykonať kontribúciu. Uvedomujete si, že ste odhodlaní nasledovať Vyššiu Moc, aby ste sa dozvedeli o tejto kontribúcii a o tom, ako sa dá vo vašom živote niesť, múdro vyjadriť a prejaviť. Trpezlivosť, vytrvalosť, tichosť, objektívnosť, pozorovanie, ochota učiť sa, ochota revidovať svoje presvedčenia, ochota vyvrátiť pôvodné domnienky, ochota nevedieť, ochota byť zmätení, ochota prevziať zodpovednosť, keď je to potrebné a ochota ustúpiť a poddať sa ostatným, keď je to potrebné – všetky tieto veci musia sprevádzať váš vývoj.

Neočakáva sa, že túto ochotu budete mať hneď na začiatku. Samozrejme, že nebudete. Je však nevyhnutné, aby ste akceptovali ako budete postupovať. Potom budete mať príležitosť pochopiť silu vášho myslenia, silu myslenia iných ľudí a neuveriteľnú interakciu, ktorá sa deje medzi vami a ostatnými. Budete mať tiež príležitosť dozvedieť sa, že máte určitý chránený mentálny priestor, chránenú mentálnu pozíciu v živote. Pokiaľ sa neprimerane nevzdáte, ostatní do nej nemôžu preniknúť. Môžete to nazvať svojím osobným priestorom alebo polohou. 

Čo je vo vás nedotknuteľné, je vaše Poznanie. Vaša osobná myseľ môže byť ovplyvnená, ovládaná, presvedčená, zdolaná, podvedená, prikázaná a tak ďalej. Takže keď hovoríme o niečom, čo vo vás nemožno poškodiť, hovoríme o Poznaní. 

Je to jediné skutočne bezpečné miesto, ktoré máte. Keď sa začnete učiť o mentálnom prostredí uvidíte, ako ste podmienení vecami, ktoré prijímate, vecami, ktoré si myslíte, myšlienkami, ktoré zdieľate s ostatnými, dopadom ktorý dovoľujete aby na vás mali ostatní, slabosť, ktorú máte pri pokuse získať veci od sveta, svoju zraniteľnosť a tak ďalej. Ak rozvíjate a podnikáte akékoľvek psychologické prehodnocovanie seba samého, musíte sa vyrovnať s tým, ako ste podmienení. Toto je zložitou súčasťou procesu prípravy, pretože tu objavíte svoju slabosť a zraniteľnosť. Napriek tomu musíte pokračovať ďalej za tento objav, aby ste si uvedomili svoju silu. V opačnom prípade sa môžete nechať odradiť a v dôsledku toho sa rozhodnete žiť vo väčšej sebaochrane a izolácii, uzavrieť sa pred všetkými a všetkým zo strachu, že vás zdolajú alebo ovládnu. Toto je možno pochopiteľná reakcia na objavenie vašej vlastnej zraniteľnosti, ale nevedie k Múdrosti a spôsobí utrpenie pre vás a pre ostatných, ktorí vám prišli slúžiť a pomáhať. Musíte ísť ďalej. 

Mentálne prostredie je prostredím, v ktorom myslíte. Fyzické prostredie je prostredím, v ktorom pôsobíte. Fyzické ovplyvňuje mentálne, ale mentálne ovplyvňuje fyzické vo väčšej miere. Pokiaľ vás fyzické prostredie priamo nezasahuje alebo neovláda vaše konanie alebo správanie, vplyv mentálneho prostredia na vás je väčší a trvalejší. Preto čím väčšie je vaše vedomie a pochopenie vášho vlastného mentálneho stavu a toho, ako vás ostatní ovplyvňujú a ako ich ovplyvňujete, tým zámerne väčší vplyv môžete na svet mať. 

Tu sa vaša myseľ stane oveľa koncentrovanejšou ako ostatné, čo vám dá silu, lebo sila je koncentráciou mysle. Táto koncentrácia môže byť pre dobro alebo zlo, ale bude mať väčší vplyv v miere, v akej je koncentrovaná. Osoba, ktorá myslí len na pár vecí, ktoré čerpajú jej všetku emocionálnu intenzitu, bude mať väčší vplyv na mentálne prostredie ako niekto, kto v niečo ľahostajne verí alebo o niečom uvažuje iba z času na čas. Osoba, ktorá je hlboko presvedčená a má hlboký pocit presvedčenia, bude mať väčší vplyv ako osoba, ktorá sa iba baví alebo uvažuje o nejakej myšlienke. Ľudia s presvedčením budú môcť urobiť oveľa viac a budú mať oveľa väčší vplyv na svet. Budú schopní ovplyvňovať iné mysle. To neznamená, že to, v čo veria alebo o čom sú presvedčení, je nevyhnutne dobré pretože sila je neutrálna. Sila použitá na dobro a sila použitá na zlo predstavuje koncentráciu mysle. Preto, aby ste mali väčší vplyv na svet, ktorý je nevyhnutný, ak chcete svetu kontribuovať, musíte pochopiť svoje mentálne zdroje a vplyvy, ktoré na ne každý deň vplývajú.

Aby som vám poskytol príklad, ako by to mohlo vyzerať, poviem vám o Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva, pretože vo veľkej miere zdôrazňuje vývoj v mentálnom prostredí. V kontexte Väčšieho Spoločenstva je vývoj v mentálnom prostredí nevyhnutný pre úspech, pretože v budúcnosti sa budete zaoberať inteligenciami, ktoré sú oveľa koncentrovanejšie ako vy a majú oveľa väčšiu perspektívu a žijú v oveľa širšom uhle pohľadu a skúsenostiach. Koncentrovanejšia myseľ bude mať na vás väčší vplyv ako vy na ňu. Aby ste sa mohli úspešne angažovať s inteligenciou z Väčšieho Spoločenstva, nielen aby ste ju pochopili, ale aby ste sa vyhli jej vplyvu, musíte mať oveľa väčšiu koncentráciu mysle. 

Ľudia, ktorí podnikajú rekultiváciou Poznania, sa často istými spôsobmi sťahujú zo života s cieľom minimalizovať alebo obmedziť vplyvy spoločnosti na nich. To im dáva slobodu prehodnotiť sa bez toho, aby sa cítili bombardovaní vplyvmi a prejavmi sveta. To je dôvodom, prečo mnoho ľudí, ktorí začnú študovať Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, hľadajú únik od televízie, rozhlasu alebo dokonca aj hudby – nie preto, že tieto veci sú vo svojej podstate zlé, ale preto, lebo sú veľmi vplyvné. Ustupujú od jednotlivcov, ktorí ich ovplyvňujú spôsobmi, ktoré sú kontraproduktívne pre ich blahobyt a pre schopnosť preorientovať svoju myseľ. Toto stiahnutie sa je nevyhnutné, aby ľudia prehodnotili svoje myšlienky, mali slobodu zhodnotenia, získali kontrolu nad svojimi vlastnými mentálnymi silami, prehĺbili svoje vedomie o sebe a stali sa citlivejšími na veci, ktoré ich ovplyvňujú. 

Existujú silné vplyvy a existujú jemné vplyvy. Spočiatku v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva budú ľudia chcieť ustúpiť od silných vplyvov. To im umožní rozvíjať citlivosť na pochopenie a efektívne zvládnutie jemných vplyvov. Medzi jemné vplyvy patria myšlienky iných ľudí, ktorí nie sú vo vašom bezprostrednom okolí, ale s ktorými ste vo vzťahu. Medzi jemné vplyvy patrí prítomnosť mimozemského života, ktorý sa môže nachádzať vo vašej blízkosti. Možno táto mimozemská prítomnosť na vás nemá priamy vplyv alebo sa na vás vôbec nezameriava, ale jej prítomnosť bude mať na vás určitý vplyv. Tento vplyv je jemný, ale to neznamená, že nemá žiadnu moc alebo že na vás nemá vplyv. 

Mnohé vaše depresívne nálady s vami skutočne nemajú nič spoločné. Mnohé z nich sú výsledkom toho, že ste sa v mentálnom prostredí zapojili do niečoho, čo si neuvedomujete. Často je to niečo, čo ani nie je vo vašom vizuálnom dosahu. Ľudia tu môžu často prechádzať obrovskými zmenami nálad, pričom sú ovplyvňovaní vecami, ktoré ani nie sú súčasťou ich vlastných životov. V iných prípadoch ich emočné reakcie do veľkej miery riadi ich vlastné myslenie. Ľudia, ktorí sa zaoberajú terapeutickými procesmi, napriek tomu často robia chybu, keď si myslia, že všetky ich skúsenosti sú determinované ich vlastnými podmienkami, myslením a vlastnými aktivitami. Tento mylný predpoklad sa robí preto, lebo si ľudia myslia, že sú v živote izolovaní. Neuvedomujú si mentálne prostredie. 

Mentálne prostredie je ako žitie v mori vedomia. Plávate vo veľkom oceáne vedomia. Keď poviem vedomie, neznamená to, že je seba uvedomujúce. Znamená to jednoducho, že aktívne myslí. Aktívne myslenie nie je nevyhnutne vedomé myslenie. Myseľ pracuje neustále, bez ohľadu na to, či si to uvedomujete alebo nie. Vyvíja vplyv a je ovplyvňovaná neustále, či si to uvedomujete alebo nie. Získanie vedomia o mysli, kontrola jej vplyvu na ostatných a kontrola toho, čo ju ovplyvňuje, alebo aspoň stanovenie toho ako veľmi vás tento vplyv môže ovplyvniť, predstavuje úspech a pokrok vo vzdelávaní. Výsledok toho vám dá väčšie posilnenie, väčšiu istotu a schopnosť ovplyvňovať, starať sa a podporovať ostatných spôsobmi, ktoré sú pre nich účinné a vhodné. Toto je veľmi veľkým úspechom.

Ak sa pozriete do sveta, uvidíte, že veľa ľudí má pocit, že sú obeťami života, že ich život ovláda, že to nemajú moc zmeniť, že je to pre nich príliš veľké. Toto je veľmi bežné. Môžete to vidieť všade. Môžete to počuť v toľkých rozhovoroch. Prejavuje sa to v činnostiach ľudí. Je to prejavované v ich formách úteku, ktoré sú často deštruktívne. Je to prejavované v neschopnosti, ktorú ľudia cítia pri riešení skutočných problémov vo svete. Je to všadeprítomné. Prečo je to tak? 

Ak sú vaše skúsenosti s bytím ovplyvňovaní väčšie ako vaše skúsenosti s ovplyvňovaním ostatných, potom si jednoznačne neuvedomujete mentálne prostredie a nemáte vedomie svojho vlastného myslenia a jeho vplyvu na ostatných. Skutočne, presvedčenie v to, že sa ľudia riadia okolnosťami a sú nimi úplne podmienení, je skutočne posilnené ľuďmi, ktorí v to veria a tak sa táto viera stáva silnejšou a zdanlivo nepriepustnejšou. Nevedomie sa tak posilňuje. Posilňujete čokoľvek, v čo veríte. Pridáte k tomu. Všetko, čo si ceníte, posilňujete. Ak si ceníte pravdu, prispievate pravde vo svete. Ak si ceníte únik pred pravdou, prispievate úniku od pravdy vo svete. Mentálne prostredie, v ktorom žijete, ľudské mentálne prostredie je výsledkom toho všetkého dohromady. 

Tu môžete začať chápať, prečo sa Múdri stiahli tak úplne z vplyvov sveta. Uvedomujú si, že mentálne prostredie, v ktorom žijú ich ovládne pokiaľ neurobia veľké a významné kroky, aby sa od neho izolovali. Postupom času sa tiež naučili, že môžu ovplyvňovať mentálne prostredie sveta prostredníctvom foriem duchovnej praxe, ktoré sa naučili a ktoré posilňujú. Vo veľkej miere ustupujú od silných vplyvov. Potom sú schopní rozlíšiť jemné vplyvy, sú schopní si založiť vlastný základ a potom z tohto základu kontribuovať. Ak sú múdri robia to bez odsúdenia, pretože ak niečo odsúdite vstúpite si tým do vzťahu. Vaše odsúdenie vás k tomu viaže. Odsúďte zlo a budete pripútaní k zlu. Odsúďte určitú formu ignorancie a budete k nej pripútaní. Ak si neželáte byť pripútaní k tým vplyvom, ktoré vás brzdia, alebo zakrývajú vašu víziu alebo vám bránia v prístupe k vašim vlastným vnútorným zdrojom, nepoužívajte odsúdenie. 

Emócia, či už je to láska, nenávisť alebo vyhýbanie sa, vás vždy spája s vecou na ktorú reagujete. Ak nenávidíte inú osobu, nenávisť vás k tejto osobe pripúta. Ak máte človeka radi, láska vás k tejto osobe pripúta. Láska je uprednostňovaným záväzkom, ale v mnohých prípadoch možno k tejto osobe nebudete chcieť byť pripútaní vôbec. Preto je odsúdenie také nevhodné. Odsúdenie vám tiež zakazuje získať prístup k tomu, čo viete takže má dvojitý záväzok. Spája vás s tým, od čoho sa pokúšate odlúčiť a zatieni vašu víziu a znemožňuje vám získať prístup k tomu, čo viete. Nie je to len z morálnych dôvodov, že hovoríme: „Neodsudzujte ostatných.“ Je to tiež z praktických dôvodov preto, lebo to vytvára zranenie a ubližuje a bráni vášmu pokroku. Preto to musí byť z praktických dôvodov odrádzané.

Vidíte teda, že sebavyjadrenie nie je len to, čo hovoríte a ako dobre to hovoríte. Nie je to len to, čo robíte a ako dobre to robíte. Je to celá vaša bytosť vo svete. Zvážte toto: Muž a žena Poznania môžu vo svete urobiť veľmi málo. Môžu mať veľmi jednoduchú prácu. Ich aktivity nemusia byť veľkodušné alebo jedinečné. Ach, ale aký vplyv budú mať. Iní sa budú v ich prítomnosti cítiť obnovení a naplnení. Ostatní sa im však budú vyhýbať, pretože nemôžu tento vplyv tolerovať. Muž alebo žena Poznania, ktorí sú vyvinutí a pripravení, budú mať vo väčšine prípadov väčší vplyv na prostredie, ako môže mať prostredie na nich. Skutočne si vytvárajú svoje vlastné prostredie. Nerobia to tým, že si zariadia svoj dom a vylepia si pekné tapety. Vytvárajú prostredie mentálne. Vytvárajú si svoje vlastné mentálne prostredie.

Aby ste si mohli vytvoriť svoje vlastné mentálne prostredie, musíte sa aspoň na určitý čas stiahnuť zo sveta a zo silných vplyvov sveta. Potom sa musíte s čo najväčšou objektivitou dozvedieť o jemných vplyvoch, ktoré na vás pôsobia. Nie je to ľahké urobiť. Musíte sa pripraviť podľa Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. Musíte sa kultivovať – svoje mentálne schopnosti, svoje vedomie, svoje rozlišovanie a diskrétnosť. Musíte sa oddeliť od ľudí, ktorí vám s tým nemôžu pomôcť, aj keď vás majú radi. Musíte sa spojiť s tými niekoľkými jednotlivcami, ktorí budú mať podiel na vašom napredovaní. Musíte riskovať. 

Musíte si vyvinúť potrebný prístup. Potom môžete začať vytvárať svoje vlastné mentálne prostredie. Stále si ho budete musieť vo svete chrániť, pretože vaše mentálne prostredie je menej silné ako skombinované mentálne prostredie všetkých ostatných. Ale ako sa vaše mentálne prostredie bude vo vás formovať a upevňovať, začne na ostatných prirodzene pôsobiť. Tu nebudete musieť určovať vplyv v každej chvíli, lebo čím viac ste s Poznaním zapojení, tým viac môže Poznanie cez vás prúdiť a cez vás hovoriť. Jeho podstata vás môže obklopiť. Tu sa stanete svedkom vášho vlastného vplyvu na ostatných. Nedominujete, neprikazujete a neprekonávate ostatných. Jednoducho s nimi zdieľate to, čo ste objavili. 

Vo vzťahu s kýmkoľvek môžete zdieľať iba to, čo ste objavili. Vzťah môže preukazovať iba to, čo si vy a iní vážite a čo ste objavili. Môže tiež preukazovať konflikt medzi vami a ostatnými. V podstate nemôže ísť ďalej, ako ste išli vy sami. Preto nie je vhodné mať vzťahy s ľuďmi stále, najmä primárne vzťahy. Je to vlastne vzácnou vecou, aj keď sa ju ľudia snažia mať neustále. 

Potrebujete čas osamote; potrebujete pomoc jedného alebo dvoch ľudí; potrebujete primeranú formu rozvoja a učebné osnovy pre rozvoj. Potom môžete začať rozvíjať svoje vlastné mentálne prostredie, prostredie, ktoré môže koexistovať so životom a ovplyvňovať ho. Toto dokázalo len veľmi málo ľudí, takže nemáte veľa modelov úspechu. Možno budete musieť mať vieru v to, čo vám hovorím. Ak sa rozhliadnete okolo seba, uvidíte, že všetci vyzerajú ako by ich svet ovládal. V skutočnosti možno nebudete poznať nikoho, kto získal skutočnú nezávislosť od vplyvov, ktoré vládnu všetkým. Demonštrácie toho sú zriedkavé, ale veľmi významné. 

Rekultivácia Poznania nie je populárnym hnutím. Nie je to rozbehnutý vlak. Nie je to niečím, kam by ste si so sebou mohli vziať všetkých svojich priateľov. Nie je to niečím, v čom sa stanete veľmi populárnym človekom, pretože študujete Cestu Poznania. Možno sa budete musieť vydať úplne sám a vydať sa iným smerom ako ostatní. Všetci ostatní sú pod vplyvom a sú ťahaní silami, o ktorých ani len netušia. Väčšina ľudí pôjde jednoducho s tým, čo sa určí. Možno sa o tom budú celú cestu sťažovať. Možno pôjdu aj vtedy keď vycítia, že niečo nie je v poriadku ale ešte nie sú dostatočne pokročilí na to, aby mohli dostatočne ovplyvniť svoje životy, aby dokázali znovu získať svoj vlastný zmysel pre seba a zmysel pre kontribúciu vo svete.

Pamätajte: Nepodceňujte moc sveta. To Múdri nerobia. Múdri si pre seba nenárokujú všemocné sily. Poznanie je vo svete v tichosti . Uznáva moc sveta. Vrhá svoj vplyv spôsobmi, ktorým svet nemôže brániť. Rovnako ako vôňa kvetín, aj Poznanie svoj vplyv prenáša. Môžete pri tom kvete kráčať nahnevane alebo veselo, ale napriek tomu svoju vôňu prenáša. Poznanie je skryté, takže ho nemožno odstrániť ani zničiť. Je ticho, pretože preniká do vecí. Nie je v neustálom rozhovore samo so sebou, pretože nemá žiadne konflikty a nemusí sa upokojovať. 

Bytie v kontakte s Poznaním znamená, že si začínate rozvíjať zmysel pre skutočné sebauistenie. Začínate byť čoraz tichší, pokojnejší. Začínate menej rozprávať a viac pozorovať. Začínate preberať vlastnosti Poznania. Začínate si uvedomovať, že váš vplyv na ostatných je všadeprítomný. Tu si začnete privlastňovať inú sadu atribútov, ktoré zodpovedajú vašej povahe. Tu si začnete uvedomovať, že väčšie vplyvy sú v skutočnosti tie, ktoré sú jemnejšie, prenikavejšie a všadeprítomnejšie a že mnohé zo silných vplyvov, aj keď sú možno hlasné, nepríjemné a viditeľné, sú v skutočnosti slabšie ako jemné. Príchod k tomuto uznaniu je súčasťou veľkej transformácie, ktorú tu naznačujem, transformácie, ktorá vás teraz vyzýva, aby ste sa pripravili, učili sa, prehodnotili a znovu získali to, čo je skutočne vaše.