Pečať Prorokov

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
21. Mája 2014
v Boulder, Colorado

Teraz je veľmi dôležité, aby Sme hovorili o Pečati Prorokov, aby ľudia na celom svete pochopili, čo to skutočne znamená a prečo je dôležité chrániť Božie veľké Zjavenia, ktoré sú dané iba v určitých kľúčových bodoch obratu vo vývoji a evolúcii ľudstva. 

Veľké Zjavenia sú pre svet veľmi dôležité. Poskytujú stavebné kamene ľudskej civilizácie. Teraz Boh znova prehovoril o ochrane ľudskej civilizácie pred vnútorným rozpadom a kolapsom a pred zotročením mocami vo vesmíre, ktoré sa snažia využiť ľudské konflikty a ignoranciu. 

Je to prah, ktorý bol dlho očakávaný a bol predurčený prísť a mal by prísť v čase, keď ľudstvo začalo budovať svetovú civilizáciu – určite nie dokonalú civilizáciu, ale napriek tomu civilizáciu. 

Stalo by sa tak, keď by boli splnené určité podmienky a keď by zraniteľnosť ľudstva voči vlastným chybám narástla do takého bodu, že by samotná ľudská civilizácia bola ohrozená úpadkom a narušením životného prostredia a tým, že by sa Zem vyplienila do bodu, v ktorom by už nemohla dostatočne zabezpečiť rastúce ľudstvo. 

Čakalo by sa na bod, keď by zraniteľnosť ľudstva voči vesmíru dosiahla kritickú hranicu. Pretože Zem bola dlho sledovaná určitými rasami pre svoje vlastné účely a zámery. 

Boh to samozrejme vie, pretože to je súčasťou vývoja každého sveta – každého sveta, ktorý bol prameňom vzniku rasy, alebo akýkoľvek svet, ktorý bol kultivovaný návštevníkmi mimo neho. Je to predvídateľné. Stane sa tak skôr či neskôr. A teraz pre ľudstvo nastal tento čas. 

Boh chráni veľké Zjavenia pečaťou. Pečať znamená, že Anjelské Zhromaždenie neposkytne ďalšie veľké Zjavenie, kým Pán vesmíru nebude indikovať, že to tak musí byť. Je to ich Pečať, ktorá má chrániť Zjavenia pred uzurpáciou, pred plagiátorstvom a pred tými, ktorí sa vyhlasujú za vyslancov a poslov, čo sa nevyhnutne stane po veľkom Zjavení pre svet. 

Ľudia na Zemi nebudú vedieť, že táto Pečať existuje. Nie je to niečo, čoho by sa mohli dotknúť. Nie je to napísané v ich ústavách. Nie je to všeobecne pochopené ani akceptované. 

Ale medzi Anjelskou Prítomnosťou a Zhromaždením, ktoré dohliadajú na tento svet, je to veľmi jasný mandát, ktorý sa musí ustanoviť, inak môžu byť veľké Zjavenia znečistené na nepoznanie. Ľudstvo ich ovplyvní a zmení v priebehu času, ignoranciou a korupciou a zneužitím adopcie. Ale Pečať v Nebi je úplná, ako vidíte. 

Avšak v určitom okamihu Boh pečať zlomí, pretože musí prísť nové Zjavenie. Pretože veľké učenia, ktoré boli dané predtým, by neboli dostatočné na uspokojenie skutočných potrieb ľudskej rodiny ako celku. 

Interval medzi veľkými Zjaveniami bude vo väčšine prípadov veľmi dlhý, pretože postačujú na uspokojenie potrieb ľudstva pre veľké nadchádzajúce časové obdobie. 

Teraz ste však dosiahli veľký prah, kde Boh opäť prehovoril – veľký prah, pre ktorý je ľudstvo nevedomé a nepripravené, veľký prah, na ktorý veľké Zjavenia dané v staroveku nedokážu reagovať. Neboli na to určené. Neboli dané pre tento účel. Boli kritické pri budovaní ľudskej civilizácie a svetovej civilizácie priebehu času. 

Ale teraz je ľudská civilizácia v súčasnej podobe ohrozená zvnútra aj zvonku, tak vážne ohrozená, že Boh prehovoril znova, pretože riziká sú príliš vysoké, nebezpečenstvá sú príliš veľké, ľudská ignoranicia je príliš hlboká. 

Aj veľké predtým zjavené zjavenia sú v sebe a medzi sebou rozdrobené a diskutabilné. Nemôžu pripraviť ľudstvo na Väčšie Spoločenstvo života vo vesmíre. Nemôžu pripraviť ľudstvo na svet v úpadku životného prostredia – najväčšej zmene, ktorá by sa mohla stať v ktorejkoľvek civilizácii v ktoromkoľvek svete. Neboli určené na tento účel.

Boh to samozrejme vie. Ale ľudstvo to nevie. Neuvedomuje si, čo sa blíži za horizontom. Nerozumie svojmu stavu vo svetle života vo vesmíre. Nepozná dostatočne stav Zeme, aby zistili, ako veľmi minuli svoje prirodzené dedičstvo v tomto svete. Je v nezodpovednom priebehu sebazničenia a rozpadu. 

Veľké zmeny, ktoré prídu na samotnú planétu, stačia na vážne zníženie ľudskej civilizácie, ak nie je ľudstvo pripravené. 

Tu je pečať je porušená, pretože je treba priniesť Nové Zjavenie. Pečať bola porušená po Ježišovom živote, keď dostal Mohamed svoju veľkú misiu na Zemi. A teraz je Pečať opäť porušená v Božom Novom Zjavení pre svet. 

Tu musíte pochopiť, že všetci veľkí Poslovia prišli z Anjelského Zhromaždenia, vyslaní do sveta na veľkú misiu, vyslaní do sveta s veľkýmmi bodmi obratu a príležitosti. Všetky prišli zo Zhromaždenia. Všetci majú spoločný Zdroj. Nie sú to synovia Boží. Nie sú stredom vesmíru. 

Prišli zo Zhromaždenia, ktoré dohliada na tento svet, svet s veľkým významom a významom vo vesmíre, pretože ľudstvo udržalo svoje duchovné vedomie nažive. Napriek mnohým omylom a tragickej histórii – veľkým konfliktom a veľkým nešťastiam, ktoré spôsobili na seba a na svet – je to stále svet s veľkou nádejou a významom. 

Boh vytvorí novú Pečať, keď je v tomto čase Proklamácia dokončená, a tomu tak pre ďalšie storočia. 

Ľudia budú stále tvrdiť, že majú správy od Boha alebo že sú prorokmi alebo vykupiteľmi. Ale Anjelské Zhromaždenie im neposkytne to, čo by sa od nich vyžadovalo, aby boli skutočne pravdivé a autentické. Týmto spôsobom Nebo robí čo môže pre ochranu veľkých Zjavení, ktoré sú tak citlivé pre ľudské zneužívanie a nedorozumenie. 

Božie Nové Zjavenie pre svet v tomto veľkom bode obratu je najrozsiahlejším, aké kedy svet prijal – je dané gramotnému svetu, svetu globálneho obchodu a komunikácie, svetu globálnych nebezpečenstiev a rizík, daný teraz s vlastným komentárom, ktorý obmedzuje možnosť nesprávneho výkladu a nesprávnej aplikácie v budúcnosti, s veľkou repetíciou, povedané mnohými spôsobmi, aby poskytlo najväčšiu príležitosť pre ľudí, aby skutočne pochopili, čo dostávajú a prečo im musí v súčasnosti byť dané.

Božie Nové Zjavenie pre svet obsahuje varovanie, požehnanie a veľkú prípravu. Bez prípravy by ste nedokázali zareagovať na varovanie. Bez varovania by ste nepochopili dôležitosť prípravy. A bez požehnania by ste nemali silu alebo nevedeli, kam sa v sebe obrátiť alebo medzi sebou navzájom nájsť odvahu a odhodlanie urobiť to, čo sa musí pre svet urobiť, pochopiť skutočný zmysel vášho účelu a prečo ste príšli v tomto veľkom bode obratu. 

Toto nie je dar pre pár vybraních alebo pre pár vyvolených jednotlivcov, ani pre tých najbohatších a najprivilegovanejších medzi vami. Je dané celému svetu, dané najjednoduchšími spôsobmi, dané najjasnejším možným spôsobom, dané s veľkou silou, hovoriace takmer ku každej ceste ľudskej skúsenosti, dané, aby dalo ľudstvu túto veľkú šancu na obnovenie sveta a na prípravu pre samotné Väčšie Spoločenstvo života, na ktoré sa teraz musí naučiť zareagovať. 

Nemyslite si však, že to nie je irelevantné pre vaše potreby, pretože to je svet, ktorému ste prišli slúžiť. Tieto dve veľké udalosti budú vo všetkých veciach a všelijakými spôsobmi určovať, aký život budete môcť mať, čo bude váš život obmedzovať a čo z vás môže čerpať vaše väčšie sily a väčší účel, ktorý sa skrýva vo vnútri ste pod povrchom svojej mysle. Nemysli si, že to s tebou nehovorí, pretože si kvôli tomu bol poslaný na svet.

Čo sa stane na tomto svete a mimo neho, pokiaľ ide o tento svet, určí osud a budúcnosť každého dnes žijúceho človeka, jeho detí a aj ďalších generácií. Je také silné. To je nevyhnutné. 

To [Nové Božie posolstvo] zmení vaše porozumenie náboženstva a prinesie sem veľkú jasnosť. Vytvorí jednotu všetkých náboženstiev a ako volu vzájomne vybudované, aby poskytli skutočný morálny a etický základ pre ľudské správanie a porozumenie. 

Teraz však žijete v inom svete a v budúcnosti budete čeliť úplne inému svetu – svetu s ubúdajúcimi zdrojmi a nestabilným podnebím, svetu, ktorý ovplyvní život každého, bohatého či chudobného, vo všetkých kútoch sveta. 

Tak veľká je táto potreba. Takže veľké je toto riziko. Vplyv a sila tohto sú také veľké, že Boh znova prehovoril a poslal na svet nového Posla. Je poslaný z Anjelského Zhromaždenia, podobne ako všetci tí, ktorí boli predtým poslaní. Stoja pri ňom, pretože je Poslom tejto doby, tejto éry a budúcich časov na veľmi dlhú dobu. 

Pečať bude s ním a Nebo bude sledovať, kto bude môcť odpovedať na jeho prítomnosť na Zemi. Je už starším človekom a nemá dosť času nato, aby to učil. 

Celý svoj život strávil prijímaním Zjavenia, ktoré je rozsiahlejšie a úplnejšie ako čokoľvek, čo kedy bolo ľudstvu poskytnuté. 

Odhalí význam života vo vesmíre. Odhalí to, čo prichádza za horizontom vášho života a celého sveta. Odhalí skutočnú podstatu ľudskej duchovnosti na vyššej úrovni, na úrovni nazývanej Poznanie. Odhalí, čo sa musí ľudstvo naučiť, aby mohlo nadviazať skutočnú spoluprácu tu na Zemi a ukončiť svoje neutíchajúce konflikty a strašné znehodnocovanie sveta. Pretože toto je jediný svet, ktorý budete mať a ktorý vás môže udržať. 

Vesmír okolo vás nebude vaším na dobytie alebo preskúmalnie za touto slnečnou sústavou. Existujú tam veľké nebezpečenstvá, o ktorých ľudstvo nevie vôbec nič. Stále sa pozerá cez primitívne oči, oči ignorancie a nádejného očakávania. Nevie, s čím má dočinenia vo Väčšom Spoločenstve života vo vesmíre. 

Boh to teraz musí zabezpečiť, prinajmenšom dostatočne, aby sa ľudstvo mohlo pripraviť a konať s múdrosťou a záujmom o budúcnosť, nielen aby konalo z dôvodu účelnosti pre tento moment. 

To má všetko spoločné s tým, kým ste – vašou hlbšiou povahou, prečo ste takí, akí ste a prečo ste navrhnutí tak, ako ste – čo je niečo, čomu nemôžete porozumieť, kým si neuvedomíte, že je to pre väčší účel , ktorý musíte ešte skutočne objaviť.

Musíte akceptovať, že bola porušená Pečať Prorokov. Nie osobou, nie náboženstvom, ale Bohom, ktorý komunikuje so svetom prostredníctvom Anjelskej Prítomnosti a Zhromaždenia, ktoré dohliada na tento svet a na progres a evolúciu ľudskej rodiny. 

Tu bude poskytnutá väčšia klarifikácia o otázkach náboženstva, zmyslu vášho života, osudu ľudstva a veľkých výziev, ktoré prídu, na ktoré sa ľudstvo musí v tomto čase pripraviť.

Nevyhýbajte sa tomu. Nespadajte do tieňa svojich vlastných obáv. Nezúfajte. Pretože Boh vám dal hlbšiu silu vo vašom vnútri, aby vám umožnil reagovať, pripraviť sa na to, aby ste čelili väčšiemu svetu a zažili väčší život. 

Zatiaľ nerozumiete, čo to znamená, ale časom to bude jasné ako deň. Lebo Boh vám dal oči, aby ste videli, a uši, aby ste počuli, ale nie sú to oči, cez ktoré vidíte teraz, ani uši, cez ktoré teraz počujúvate. Napriek tomu sú vo vás – hlbšie vo vás. 

Toto je skutočná sila vášho života. Toto je skutočná sila ľudskej rodiny. Toto je to, čo urobí všetkú zmenu vo výsledku pre váš život na Zemi tu a pre budúcnosť a osud ľudstva. 

Tieto veci vám teraz môže odhaliť iba Božie Nové Zjavenie pre svet. Bez toho bude ľudstvo pokračovať v zúfalom bojovom úpáde, v zúfalej bojovej trajektórii života a vyčerpávať svet tak kriticky, že nebude schopné udržať ľudskú civilizáciu v akejkoľvek rozpoznateľnej podobe. Podľahnete vládnucim silám vesmíru a všetko, čo ste si vytvorili, bude stratené. 

Je to len Božie Zjavenie pre svet, ktoré vám to môže zjavne odhaliť, bez skreslenia, bez záujmov a zapojenia akejkoľvek cudzej rasy, bez akejkoľvek manipulácie alebo klamania. 

Vo svojom srdci odpoviete, pretože na hlbšej úrovni ste stále spojený s Bohom. Či už ste nábožensky založení alebo nie, či už máte tradíciu viery alebo nie, stále ste spojení. A to je nádejou vášho budúceho vykúpenia, zdroj vašej väčšej sily a vášho väčšieho odhodlania hocičomu, čo sa stalo predtým. 

Pečať Prorokov bola znovu porušená Bohom. Bola určená na prelomenie, akonáhle ľudstvo dosiahlo určitý cieľ, dosiahlo veľký bod obratu, v ktorom bude čeliť výzvam, ktoré ľudská rodina ako celok nikdy predtým nevidela, čeliť úpadku sveta a realite vesmíru okolo vás. 

Boh dal teraz jasno, aby bolo pochopené, o čom všetky veľké tradície skutočne hovorili, predtým, ako ich jednotlivci a vlády zmenili a využívali po celé generácie na svoje vlastné účely. 

Tu si ctíte všetkých veľkých Poslov a viac chápete ich poslanie na Zemi viac kompletne, v jasnejšom svetle. Pretože medzi náboženstvami sveta by nemali existovať nijaké spory a konkurencia, pretože všetky boli iniciované Bohom a všetky boli zmenené človekom. 

Pečať bola porušená, ale bude znovu ustanovená, keď bude Božie Nové Zjavenie dokončené, a akonáhle má Posol čas predstaviť ho vo svojom vlastnom čase, ktorý musí teraz nastať, aby bolo Zjavenie skutočne, úplne autentické. Neskôr ho nemôžu zostaviť tí, ktorí ho nepoznali. 

Bolo to veľkou úlohou prijať najväčšie Zjavenie, aké bolo kedy tomuto svetu dané – spracovať ho, zabezpečiť jeho presnosť, naučiť sa o ňom, aby mohlo byť učené, úplne ho pochopiť, zatiaľ čo je človekom tu na svete, zhromaždiť okolo seba odvážnych jednotlivcov, aby mu pomáhali pri týchto veľkých úlohách, aby v jeho živote mohlo byť Zjavenie predložené  v čistej podobe, čím sa vyrieši dilema, ktorá postihla skoršie Zjavenia pre ľudstvo. 

Požehnanie je na vás. Je na svete, ale prichádza s veľkou naliehavosťou a nevyhnutnosťou. Nie je to vecou, s ktorou sa človek snaží obohatiť alebo sa s ňou babrať. Musíte k tomu pristupovať s úctou, veľkou vážnosťou a ochotou vidieť, čo to pre vás a pre svet skutočne znamená.

Musí sa hovoriť k ľuďom všetkých tradícií vierovyznaní a ku všetkým národom a kultúram. 

Musí byť bez akéhokoľvek druhu vlastníctva existujúcej náboženskej inštitúcie a nad rámec toho, čo Posol ustanovil na prijatie, na prípravu a na poskytnutie svetu. 

Bude potrebovať vašu podporu. Musíte sa o tom však naučiť a použiť to vo svojom živote, aby ste tomu porozumeli. Nemôžete sa od toho odlúčiť a to zároveň pochopiť, pretože to nie je možné s veľkým Zjavením z Nebies pre blaho a ochranu sveta. 

Nech je požehnanie s Poslom a so všetkými, ktorí mu pomáhajú v jeho zostávajúcich rokoch na Zemi. A nech to tí, ktorí majú odvahu, pokoru a veľkú potrebu porozumenia, prijmú včas, aby zistili toho zásadný význam pre ich životy a pre budúcnosť tohto sveta.