Rozlišovanie

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
22. Marca 1992
V Boulder, Colorado

V Krokoch k Poznaniu je lekcia zameraná na myšlienku: „Kvalita mojich vzťahov určuje kvalitu môjho života.“ Strávte si tým teraz nejaký čas a zvážte túto myšlienku. Keď sa nad tým zamyslíte, nemyslite iba na ľudí, s ktorými ste teraz vo vzťahu. Zahrňte aj váš vzťah k vašej mysli, vzťah k vášmu telu, vzťah k miestu kde žijete, váš vzťah k všeobecnému fyzickému prostrediu a tak ďalej. Ak to vykonáte úprimne bez toho, aby ste sa snažili niečo vylúčiť uvidíte, že táto myšlienka obsahuje všetko a týka sa všetkých aspektov vášho života. Ak ste boli vo svete a boli ste trochu všímaví k ostatným, skutočne začnete vidieť úplnú pravdu tohto tvrdenia. 

Čo je teda najlepším miestom na preskúmanie kvality vašich vzťahov? Najlepšie je ak začnete skúmať, ako vzťahy nadväzujete – s kým ich nadväzujete, aké sú vaše motívy, čo hľadáte, aké sú vaše kritériá, ako rýchlo sa pohybujete, ako odhadujete svoj pokrok, čo človeka kvalifikuje na to, aby mal s vami vzťah a čo ho diskvalifikuje? Toto skúmanie je skúmaním, ktoré by ste mali podstúpiť sami pre seba. Bude však plodné, iba ak sa doň zapojíte s čo najväčšou objektivitou. Vaše skúsenosti a vaše postrehy od ostatných sa tu ukážu ako veľmi cenné. Príležitosť na mylnosť je napriek tomu veľmi veľká, pretože pred týmto preskúmaním sa budete stále snažiť ochrániť určité motívy a ciele vo vzťahoch a budete sa chcieť ubezpečiť, že sú pre vás stále skutočnými cieľmi, aby ste ich nespochybňovali a úprimne nepreskúmali. 

Rozvíjanie schopnosti rozlišovania je absolútne nevyhnutné pri zvyšovaní kvality vašich vzťahov a skutočnej kvality vášho života. To, ako vzťah začnete určí smer, ktorým sa bude uberať a ustanoví jeho činnosť v súčasnosti aj v budúcnosti. Rozlišovanie alebo jeho nedostatok určí, s kým ste, čo budete robiť a čo sa kvôli tomu budete musieť výsledne naučiť. Je teda zrejmé, že je najlepšie začať s tým, ako vzťah začínate. Všetky vzťahy, ktoré teraz máte, sa začali v určitom okamihu a v skutočnosti hľadáte nové vzťahy aj v tejto chvíli. Možno si pomyslíte: „No ale, nehľadám manžela alebo manželku,“ ale hľadáte iných ľudí na iné účely. Aby sme zdôraznili dôležitosť rozlišovania, poskytneme vám v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva veľmi základnú myšlienku. Je to myšlienka, ktorá si bude vyžadovať značné premýšľanie a skúmanie. Táto myšlienka je: „Pravda o akomkoľvek vzťahu môže byť spoznaná hneď na začiatku.“ To znamená, že vzťahy nie sú až taký hazard, ako sa môžu zdať. Je to možné? Nie všetko, čo sa vo vzťahu stane, je vidieť hneď na začiatku, ale je možné poznať vhodnosť tohto vzťahu pre vás. V skutočnosti je to už známe. Ale máte prístup k tomuto Poznaniu? Ste mu k dispozícii? Je vám k dispozícii určite. Ak pre to nemáte prístup, čo vám k tomu bráni prístup? Tu si skutočne začnete klásť niektoré veľmi dôležité otázky týkajúce sa vášho prístupu k životu a miery, do ktorej môžete do života vstúpiť objektívne a úprimne.

Vskutku by ste si mohli položiť tieto otázky aj o mne: „Kto je tento rečník, ktorý mi prednáša tento prejav? Dá sa tomuto rečníkovi dôverovať? Má tento rečník skutočnú Múdrosť? Už som sa predtým nechal oklamať. Možno sa opäť nechám oklamať.” Vskutku, môžem byť len známy. Môžete o mne veľa špekulovať a namaľovať akýkoľvek obrázok, ktorý chcete. Ale moja hodnota môže byť len známa. Ak ste s Poznaním budete vedieť, kto som a pochopíte hĺbku mojej Múdrosti. Otázka dôvery nutná nebude, ak je vaším sprievodcom Poznanie. Poznanie však nie je v skutočnosti sprievodcom pre väčšinu ľudí v aktívnom slova zmysle, pretože ľudia dôverujú svojim predpokladom, kým sa ich predpoklady ukážu ako nepravdivé, čo môže trvať veľmi dlho. 

Zvážte, ako je možné, že je možné vhodnosť vzťahu známa hneď na začiatku. Ako o týchto veciach viete ako postupujete? Ak ste otvorení prežívaniu účelu iných ľudí, ich temperamentu, toho ako ďaleko pokročili, ich zrelosti a ich myslenia a správania – ak ste otvorení poznať tieto veci bez toho, aby ste sa im snažili priradiť hodnotu a bez toho, aby ste sa ich snažili napasovať do svojich ideálov potom skutočne môžete vedieť, či sú pre vás vhodnou vyhliadkou na vzťah. Ako to môžete vedieť? Pretože Poznanie vo vašom vnútri povedia „áno” alebo „nie.” Ak Poznanie nepovie „áno“, potom je to „nie“. „Nie“ môže znamenať, že táto osoba nie je vhodná, alebo to môže znamenať, že musíte počkať a nezapojiť sa. „Nie” tiež môže znamenať odvrátiť svoj  pohľad alebo kráčať ďalej. Tu sa musíte pozerať za hranice všetkého a nenechať sa oklamať šarmom, krásou, bohatstvom, mocou a všetkými príťažlivými pokušeniami, ktoré ľudí chytia do pasce. Tu sa pozeráte bez horkosti a bez nedôvery. Ste iba otvorení. Ak chcete mať túto otvorenosť, musíte sa časom naučiť, aby ste si o sebe nerobili ilúzie. Nesmiete žiť podľa chránených myšlienok alebo veľkolepých obrazov. Musíte sa stať človekom, ktorý je jednoduchý, priamy, otvorený a rozlišujúci – muž alebo žena Poznania. 

Vidíte, že v tejto chvíli ešte toto rozlišovanie nemáte. Ako to o vás môžem povedať, pýtate sa. „Ani ma nepozná. Ako to o mne môže povedať?” Môžem to povedať, pretože skutočné rozlišovanie je vo svete zriedkavé. Je kultivované iba v mysli, ktorá sa zbavila svojich ilúzií, žije život taký aký je, a ktorá sa drží Väčšej Moci, ktorá zahŕňa to čo je videné a presahuje to, čo je videné. Rozlišovanie nie je kladenie správnych otázok alebo vytváranie správneho kontrolného zoznamu. Je to schopnosť vedieť. Je to schopnosť zažiť iného, nie kriticky, ale priamo. Je to schopnosť obmedziť sa, kým nie je potrebný okamih akcie, nech je to už akokoľvek dlho. Ak si nerobíte o sebe ilúzie, potom si nerobíte ilúzie ani o druhých. 

Rozlišovanie je teda produktom veľkého vývoja. K tomuto veľkému vývoju musí dôjsť, aby malo rozlišovanie skutočný základ a bolo v živote skutočne efektívne. Tento veľký vývoj sa volá Cesta Poznania. Tu získate späť Pravú Myseľ a spolu s ňou aj skutočný život. Dovoľte mi uviezť vám príklad. Ak s niekým komunikujete a oni vás očaria, zmätú, zaujmú alebo sklamú albo ich chcete spoznať a porozumieť im, ako je to možné, ak sa s ním nijako nezúčastníte? Jednou z prvých požiadaviek je, že od situácie nemôžete nič chcieť. Čokoľvek chcete, určí kritériá, ktoré použijete. Aj túžba po Poznaní tu môže byť klamná, pretože sa pokúsite premýšľať a konať podľa svojich predstáv o tom, čo je Poznanie a ako by Poznanie myslelo alebo k čomu by vás viedlo.

Podstatou rozlišovania je pokoj. Ak môžete byť v pokoji s iným bez toho, aby ste sa ich snažili robiť dobrými alebo zlými, božskými alebo pekelnými, môžete ho začať zažívať veľmi priamo. Preto učíme cestu pokoja. Toto vytvára nevyhnutný stav mysle, aby do nej mohlo vniknúť Poznanie. Hovoríme o pokoji v rámci našich diskurzov a často to spomíname. Mnoho ľudí si myslí, že rozlišovanie je o tom, ako stať sa kritickejší, mať vyššie štandardy, mať viac úsudkov, byť opatrnejší, pýtať sa viac alebo byť viac obozretný ohľadom seba a svojich vecí. Aj keď je pravdou, že keď sa stanete viac rozlišujúcimi, budete viac obozretný, to ale nie je podstatou toho o čom hovorím. Podstatou toho, o čom hovorím je schopnosť prežívať ostatných takých, akí skutočne sú, rozpoznávať ich vyššie kvality, ale tiež brať do úvahy ich pozíciu v živote. To si nevyžaduje dlhú analýzu alebo podrobnú štúdiu, pretože dlhá analýza môže určiť iba myslenie a správanie človeka a to vôbec nemusí zohľadňovať jeho hlbšie stránky. Tu musíte byť prítomní. Buďte ticho a budete to vedieť. Znie to tak jednoducho, a napriek tomu si to vyžaduje skutočne prepracovaný prístup. 

Existuje niekoľko veľmi základných otázok, si ktoré môžete položiť v procese spoznávania niekoho iného. Na začiatok si položte otázku: „Mám túto osobu spoznať?“ Druhou otázkou je: „Mám sa s touto osobou angažovať?“ To sú dve rôzne otázky. Môžete niekoho poznať bez toho, aby ste s ním angažovali a udržiavali si úctivý odstup. Okrem týchto dvoch otázok teda zostaňte ticho. Neponáhľajte sa. Uvedomte si, čo vo vzťahu chcete a všetky predstavy, ktoré ilustrujú čo chcete. Potom sa od týchto predstáv oddeľte. Nie sú nevyhnutne zlé, ale môžu zničiť vašu schopnosť rozlišovať situáciu.

Pretože kvalita vašich vzťahov určuje kvalitu vášho života, je dôležité s kým sa stýkate a za akým účelom. Od toho niet úniku, pretože žijete v mentálnom prostredí aj vo fyzickom prostredí a mentálne prostredie je vytvorené vašim myslením a myslením tých, s ktorými ste najpriamejšie stýkate. Toto popisuje aj vaše fyzické prostredie. Vzťah je podstatou vášho prostredia, prostredia, v ktorom žijete. To, čo sa rozhodnete robiť vo svojich vzťahoch, určí, aký život budete mať a aké problémy budete musieť riešiť. Toto je také dôležité; že sa to nedá prehliadnuť. Ak sa rozhodnete nesprávne, v hre je toho veľa. A je ťažké vrátiť späť niečo, čo sa nikdy nemalo stať. Vaše skúsenosti to pre vás budú ilustrovať. 

Preto začnite opatrne, musíte sa však tiež zaviazať, že budete rozvíjať pokoj, objektivitu a schopnosť prežívať realitu niekoho iného a to nie v analytickom zmysle, ale priamym spôsobom. Poznanie môžu byť vaším sprievodcom, ak so Znalosťami môžete byť. Ak chcete mať Poznanie, nemôžete sa riadiť svojimi osobnými želaniami, cieľmi, želaniami a záľubami. Osoba, ktorá pre vás môže urobiť najväčší rozdiel, môže byť skutočne niekým, kto nespĺňa vaše kritériá. A človek, ktorý vám urobí najviac škody, by mohol byť pokojne niekto, kto je pre vás úplne očarujúci a zdá sa, že zodpovedá absolútnemu obrazu toho, čo sa snažíte získať pre seba. Ešte raz sa vráťte k Poznaniu a k tichu. Ak sa naučíte Väčšiu Spoločenstvonú cestu poznania podľa poskytnutej prípravy, bude rozlišovanie vedľajším produktom vášho úspechu a bude s vašim úspechom rásť. Pretože všetko predstavuje vzťah, vaše zapojenie do všetkého bude určené mierou, do akej ste si vypestovali skutočné rozlišovanie.

Rozlišovanie musí byť vždy založené na tom, čo si ceníte. Teraz budem hovoriť o tom. Ak si ceníte krásu a pôvab, bohatstvo a moc, pohodlie a potešenie, bude to základ vášho rozlišovania. Ak si ceníte ktorékoľvek z nich alebo ich kombinácie, bude to základom vášho rozlišovania. Je to len realita, ktorá vás vráti späť k tomu, čo je skutočne pravdivé a k tomu, čo mohlo byť známe už na začiatku. 

Preto si položte otázku – čo si ceníte? Položte si otázku: „Čo si vážim? Čo hľadám?“ Je ľahké chcieť veci. Môžete si dať povolenie, že chcete čokoľvek, ale čo si skutočne vážite? V tomto máte iba dve skutočné možnosti: Buď si vážite pravdu a to, čo pravda prináša, alebo si vážite veci, ktoré pravde konkurujú. Ak ste nikdy neokúsili pravdu, bude pre vás veľmi ťažké si ju vážiť. Bude sa to javiť ako ideál. Môžete povedať: „Chcem niekoho, kto hovorí pravdu, kto mi pravdu pripomína.“ Ale ak neviete, čo je pravdou je to iba ďalšia predstava a ďalší osobný cieľ. 

Ak si ceníte Poznanie ako živú realitu vo svojom vnútri, budete chcieť, aby sa Poznanie zdôrazňovalo a budete mu chcieť zostať nablízku, lebo je to ten najzásadnejší vzťah, ktorý máte. Je to také zásadné, že ak obnovíte svoj vzťah s Poznaním, nastaví vás do správneho poriadku so všetkými okolo vás. Poznanie sa nedá oklamať. Nemá protichodné ciele. Žije s pravdou, pretože je pravdou. Pravda je jeho jediným dôrazom – pravda oveľa väčšia ako pravda, na ktorú sa ľudia sústreďujú alebo o ktorej uznávajú, že je skutočná. Preto, keď sa vrátime k najzákladnejším veciam, ktoré je potrebné pri rozlišovaní zdôrazniť, musíme zdôrazniť váš vzťah k Poznaniu, ktoré predstavuje vašu lásku k pravde, vaše prežívanie pravdy a všetky jej rezonančné kvality a život potvrdzujúce dary. 

Vracanie sa k Poznaniu je ako návrat domov. Tu musíte po ceste odhodiť veľa nepotrebnej batožiny. S falošnými cieľmi idú falošné vzťahy; s ilúziami o sebe idú ilúzie o iných. Keď sa Poznanie rozvinie, bude pre vás čoraz ťažšie urobiť chybu vo vzťahoch. 

Váš život je vzácny; váš čas je krátky. Prišli ste na svet, aby ste priniesli niečo veľmi významné a pracovali s ostatnými ľuďmi v kooperačnom podniku v konkrétnej oblasti. Jediným spôsobom, ako to možno zistiť a naplniť, je spolupráca so správnymi ľuďmi na správny účel. Budete na to potrebovať Poznanie a budete potrebovať všetky vlastnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sa Poznanie mohlo prejaviť – ako pokoj, trpezlivosť, rozlišovacia schopnosť, otvorenosť, zdržanlivosť, súcit a spriaznenosť. Toto sú to veľké vlastnosti, ktoré sú základom pre skutočný život. 

Rozvíjanie rozlišovacej schopnosti znamený byť triezvy. Je to otrasienie sa z oblakov, ktoré zahaľujú váš zrak a sťažujú vám jasné myslenie. Je to ako zobudenie z omámenia. Je to danie sa do poriadku, ako človek, ktorý je intoxikovaný a musí si umyť tvár ľadovou vodou aby sa vrátil, aby sa dostal do poriadku. Ľudia sú intoxikovaní romantikou. Vo svojich obchodných vzťahoch sú intoxikovaní mocou; poháňajú ich veci, ktoré prinášajú iba bolesť a utrpenie. Sú intoxikovaní. Rozlišovanie je mimo nich. Chcú si nechať svoje pôžitky a tak vyhľadávajú ďalších, s ktorými sa o ich pôžitky delia a ktorí preukazujú nádej, že ich s týmito pôžitkami naplnia. Medzitým existuje veľká potreba poznať a veľká potreba byť poznaný a tie sú zanedbané. 

Nedostatok rozlišovania je veľkým problémom v medziľudských vzťahoch. A reálne rozlišovanie nemožno dosiahnuť obvyklými metódami, ktoré mu ľudia pripisujú. Ak chcete skutočne rozlišovať, musíte byť múdri – nič menej. Poznanie musí byť vaším sprievodcom, ničím iným. Bude to trvať nejaký čas, kým to dosiahnete a musíte sa pripraviť, ale odmeny sú také veľké a také úplné, sloboda od chýb taká skutočná a v kontraste s tým čo okolo seba vidíte, že za vynaložené úsilie je potrebné zaplatiť malú cenu, za ktorú je taká veľká odmena.

Ak dokážete rozlíšiť, čo máte robiť môžete robiť to, čo viete a budete vedieť, čo máte robiť a istota bude vaša. Ak dokážete rozlíšiť, akým vzťahom sa máte venovať a ktoré poprieť, váš život bude mať príležitosť pre skutočnú hĺbku a harmóniu, ktoré sú nevyhnutné pre sebalásku a skutočné úspechy. 

Štúdium Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva si vyžaduje rozlišovanie. Nie je to iba podporované; je to vyžadované. Váš pokrok tu môže byť skutočne prekazený vašou nesprávnou aplikáciou vo vzťahoch – vzťahy s ostatnými, vzťah k sebe samému, k vašej mysli, k vášmu telu a k svetu. Môžete sa spýtať: „Ako môže niekto zlyhať pri učení sa Cesty Poznania?“ A ja hovorím: „Hľadajte alebo chráňte nevhodný vzťah a zlyháte a vaše zlyhanie bude náročným procesom učenia sa.“ V tomto ohľade ste zlyhali dosť. Prestaňte platiť túto cenu. Iní platia poriadne. Môžete sa z nich poučiť. Zaplaťte malú cenu za veľkú odmenu namiesto veľkej ceny za malú odmenu. Ak sa rozhodnete učiť Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, potom je rozlišovanie nevyhnutnosťou. Život vám dá výzvy, ktoré potrebujete. A budú skutočné a vaša príležitosť na úspech bude veľká. To, čo budete musieť poprieť, obísť alebo zadržať vo svojom vnútri, bude tiež veľké. 

Viete, ľudia sa často pýtajú: „Ako môžem byť úspešný?“ A ja im odpovedám tak, že im dávam niečo veľké na vykonanie, niečo skutočne veľké na vykonanie. Naučte sa byť v pokoji. Naučte sa rozlišovať. Naučte sa Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva. Chcete byť úspešný? Naučte sa tieto veci. Moja odpoveď na vašu otázku bude pre vás v tomto okamihu výzvou a bude výzvou pre vaše rozlišovanie, pretože ak dokážete moju odpoveď rozoznať, budete schopní rozoznať svoju skutočnú požiadavku a porozumieť tomu, že je vám poskytnutá reálna odpoveď.