Prítomnosť

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
7. Decembra 2009
V Chau Doc, Vietnam

Ľudia sú veľmi zaneprázdnení, veľmi stimulovaní, ženú sa stále dookola, nedokážu byť pokojní, nedokážu počúvať vo svojom vnútri, ich myseľ nepokojná, stále hľadajúca, plná vášne, plná strachu, plná presvedčení, plná popretia. 

Prečo je to tak ? Prečo sú také inteligentné stvorenia, ako ľudské bytosti tak poháňané, tak úzkostlivé a nespokojné? Prečo je tomu tak takmer u každého? 

Ľudia hovoria o duchovnej realite. Ľudia hovoria o Bohu. Ľudia hovoria o Nebi a o Pekle. Ľudia hovoria o svojej viere. Stále sú však nepokojní, znepokojení a zmätení. 

Prečo je to tak, že aj vo vedomí, že človek má hlbšiu podstatu by mal mať tento nepokoj? 

Odpoveď na túto otázku je skutočne hlbšia, ako väčšina ľudí tuší a mätúcejšia ako by si ľudia mysleli. 

Pretože Prítomnosť je tak blízko pri vás, ale ak nemôžete byť s touto Prítomnosťou, kam teda pôjdete? Čo budete robiť? Ako sa môžete vyhnúť tomu, aby ste boli s niečím, čo je tak vždy prítomné, čo je vo vás a okolo vás? 

Zdá sa, že je nevyhnuteľná a napriek tomu ju ľudia nezažívajú. Mysleli by ste si, že bude vždy prítomná, ale zostáva to neznáma. Aj medzi tými, ktorí tvrdia, že sú nábožensky založení, inšpirovaní a vedení, je to cudzia skúsenosť. A ak to zažijú, je to len na moment. 

Ak nemôžete byť s niečím, čo je vždy prítomné vo vás a okolo vás, ako tomu uniknete? Kam pôjdete, kde s vami Prítomnosť nie je? 

Je to dilemou a záhadou, ale odpoveď sa zdá byť takisto záhadná. Je to protikladom života v manifestácii reality, že by duchovná Bytosť bola zjavne taká neduchovná – plazila by sa ako zviera, poháňaná vonkajšími silami, držaná v takom nízkom bode v boji o život. 

Iste aj ten najoptimistickejší človek zasiahne tieto nízke body zážitkov a ak je k sebe úprimný, cíti v sebe veci, ktoré sú ťažko príjemné alebo žiaduce. Ale to, čo nie je príjemné, to, čo je nežiaduce, nie je súčasťou Prítomnosti, pretože ona je čistá. 

Ak niekto sedí v tichosti dosť dlho a dokáže utíšiť svoju myseľ, začne túto Prítomnosť cítiť. Ak niekto začne cítiť svoj skutočný stav bytia, skutočný stav svojej mysle a svojho tela a dokáže byť sám so sebou na hlbšej úrovni, začne cítiť Prítomnosť. 

Keď ľudia úprimne dajú druhému bez túžby po obohatení alebo sebapotvrdení cítia Prítomnosť. Keď ste dojatí inšpiráciou činom druhého, cítite Prítomnosť. Je to tak blízko. Odlepte tapetu ľudskej psychológie a je tam táto Prítomnosť. 

Čo je táto Prítomnosť? A prečo je tak vždy prítomná? Je to prítomnosť vašej Duchovnej Rodiny. Je to prítomnosť Stvorenia. Je to Prítomnosť Zdroja všetkých týchto vecí, pretože ste nikdy neopustili Boha. Fyzicky ste neopustili Boha z jedného miesta a nešli ste na iné miesto kde Boh neexistoval, pretože neexistuje miesto kde by Boh neexistoval. Boh je všadeprítomný. Boh dokonca existuje v Pekle alebo v stavoch mysle, ktoré sú pekelné. 

Vyhnúť sa Bohu musí byť skutočný problém. Napriek tomu to ľudia robia. Ani len netušia, prečo to robia ale robia to. 

Keď opustíte tento život a vaše telo pominie, nie je to ako keby ste zmizli a odišli niekam inam. Iba sa prebudíte k tomu, čo tam vždy bolo. Sú tam tí, ktorí vás poslali na svet a čakajú na to aby vás vítali. A je tu Prítomnosť, nádherná Prítomnosť. Necestovali ste z jedného miesta na druhé, aby ste to zažili. Vždy to tam bolo.

Prečo sa tomu teda ľudia vyhýbajú? Prečo sa tomu snažia vyhnúť za každú cenu? Prečo vyhľadávajú pozemské skúsenosti s utrpením, bojom a neustálym prispôsobovaním sa, keď môžu zažiť Prítomnosť? 

Je to otázka, ktorá je strašidelná a jej odpoveďou je skúsenosť sama – túžba zažiť túto Prítomnosť, úmysel zastaviť sa od zúfalého myslenia a správania, túžby zažiť svoju skutočnú podstatu a účel vo svete – je to bodom obratu v jednotlivcovi. 

Namiesto toho, aby ste utekali, namiesto toho, aby ste sa snažili udržať v stave fantázie, v stave rozčúlenia sa rozhodnete, že už tieto veci nechcete a ste ochotní podstúpiť proces návratu k Prítomnosti. 

Dôvodom prečo Prítomnosť nezažívate je lebo je skrytá – skrytá za výzorom sveta, skrytá za zložením vašej mysle, skrytá vašimi okolnosťami a zameraním v živote. Rovnako ako spiaci človek, ktorý spí v raji, ale sníva o pekle, neuvedomujúc si, že mimo jeho spánkového stavu je v mieste milosti a zmyslu. 

Investovali ste toľko veľa, aby ste boli vo svete, aby ste tu investovali do svojej identity. Tým že ste tu ste si vybudovali toľko odporu voči vášmu pôvodnému stavu, že nechcete aby vás dotiahlo do konca nič. Čiastočne sa kvôli tomu ľudia boja zomrieť.

Nehovoríme však o umieraní. Hovoríme o prebudení. Hovoríme o odstránení vrstiev a vrstiev podvodu a posadnutosti, všetkého, čo ste umiestnili ponad toto svetlo, všetko čo celý svet umiestnil ponad toto svetlo, až kým toto svetlo nezmizlo a už ho nebolo viac vidieť. 

Je to akoby sa vaša myseľ a telo stali tienidlom lampy, ale tienidlo je také tmavé a prekrývajúce, že svetlo cez ne nepreniká. Namiesto toho, aby ste toto svetlo vrhli na svet, zostáva vo vás skryté. Zostáva skryté takmer vo všetkých.

Jedným z dôvodov, prečo ľudia nechcú túto Prítomnosť cítiť, je že to spochybňuje všetko čo sa pokúšajú mať, byť a robiť. Spochybňuje to realitu samotnej Separácie.

Ak je tu Boh, ak je tu Stvorenie, je tu aj vaša Duchovná Rodina, ktorú si sotva pamätáte, čo je potom touto realitou, ktorú vo svete prežívate? Ako je reálna? Ako je dôležitá? 

Začína sa to vo vašom vnútri akousi revolúciou, revolúciou s protichodnými silami – túžbou prebudiť sa a zažiť prítomnosť a strach z Prítomnosti a strach z bolesti, ktorú by Prítomnosť odhalila, strach z nesúladu a konfliktu, ktoré by Prítomnosť odhalila, strach z uznania, že váš život je prázdny a že vaše ciele sú pochybné. 

Potom je tu strach z Boha – strach, že ste Boha zapreli a že vás Boh potrestá, bojíte sa, že ste boli hriešni a zlí a že Boh a Bohom vyhlásený hnev a nespokojnosť na vás nejako spadnú. Ľudia si myslia, že existuje Súdny Deň a určite si neprajú, aby ním bol dnešný deň. 

Toto je celý problém Separácie, pretože si to vyžaduje popretie Stvorenia. Žiť v realite Separácie si vyžaduje popretie Stvorenia, pretože Stvorenie je z Boha. Nie sú to tieto fyzické veci, ktorých sa dotknete a cítite. Je to ďaleko viac. 

Keď začnete prežívať Prítomnosť, začne vás ťahať. Je to najprirodzenejšia príťažlivosť, aká môže existovať. Samozrejme to chcete zažiť viac, obzvlášť keď zistíte, že tu nie je na to, aby vás potrestala, keď zistíte, že nie je plná úsudku a hnevu a nespokojnosti, keď zistíte, že je obdivuhodná a veľkolepá.

Samozrejme, že by ste k nej chceli vrátiť. Čo iné vám na svete môže poskytnúť tento zážitok? Tu neopúšťate svet, ale namiesto toho objavujete, že máte väčší účel na bytie, prirodzenú pamäť, hlbší zmysel. To nadväzuje na skúsenosť Prítomnosti a aj predchádza skúsenosti Prítomnosti. 

Je však vedomým rozhodnutím obrátiť svoj život, zmeniť smer, ísť proti veľkým investíciám do Separácie, ísť proti svojmu strachu, ísť proti túžbám človeka, ktoré vás stále vedú do sveta – snažíte sa tam stratiť; snažíte sa tam vytvoriť novú identitu; snažíte sa tam byť, robiť a mať veci. 

Tu sa nevzdáte všetkého a nestanete sa asketickými, pokiaľ k tomu nemáte špeciálne volanie. Pre väčšinu ľudí to skutočne znamená, že je ich život osvetlený a informovaný a prechádza veľkým prechodom – veľkým prechodom zvnútra a veľkým prechodom zvonka. Pretože ak cítite túto Prítomnosť alebo si aspoň uvedomujete, že tu je a že vás sleduje, to zmení váš život a vaše ciele, vaše priority a všetko. 

Aj skutočnosť, že vás Boh sleduje, je pre ľudí znervózňujúca. Je to znervózňujúce, pretože sa snažia skryť. Rovnako ako malé stvorenie, ktoré sa chce schovať pod skalu, nechce byť objavené v obave, že bude zničené. Takto ľudia hľadia na Boha. Aj keď v Boha veria, nechcú Boha zažiť dnes, pretože sa to zdá byť ako koniec všetkého. „Verte v Boha dnes a môžete byť s Bohom neskôr, ale nie dnes, prosím – niesom pripravený na Boha.“ Preto byť pobožný nie je zárukou toho, že zažijete Prítomnosť alebo väčší účel, ktorý vás priviedol sem na svet. Tieto objavy môže urobiť osoba, ktorá nemá žiadne náboženstvo alebo v náboženstvo ani neverí. Viera v náboženstvo môže niekedy ešte viac sťažiť tento zásadný objav z dôvodu viery v odplatu, viery v Súdny Deň a viery v Peklo. Nikto sa nechce konfrontovať s týmito vecami. Nie dnes. Nie žiadny deň. 

Takže sa vraciame k pôvodnej otázke, prečo sa tomu ľudia vyhýbajú. Nechcú si myslieť, že ich Boh sleduje a že Prítomnosť je tu, pozerá sa na všetky ich myšlienky a ich správanie, všetky ich prehrešky, všetku ich nemorálnosť, všetko ich násilné myslenie, všetky ich hnevy a ich krivdy a hrozné veci, ktoré prechádzajú cez ich predstavivosť. 

Ale Boh nie je z týchto vecí zhrozený, pretože Boh sa zameriava na vás – nie na vás, ktorých ste stvorili v Separácii, ale na vás, ktorých stvoril Boh, ktoré ste súčasťou Stvorenia samotného. 

To, o čom tu hovoríme, je jadrom ľudskej dilemy. A nejde len o ľudskú dilemu, je to dilema všetkého prejavujúceho sa inteligentného života vo vesmíre a dokonca aj v iných vesmíroch. 

Ostatné rasy vo vesmíre sa môžu od vás javiť ako odlišné, dokonca aj tie, ktoré majú lepšiu technológiu stále čelia zásadnému problému Separácie. Prítomnosť je tiež s nimi, ale nemôžu ju cítiť. Nechcú to. A vo väčšine prípadov ani neveria, že to existuje. 

Aká je teda hodnota všetkých týchto vecí, ktoré vo svete hľadáte – pohodlie, bezpečnosť, potešenie, moc, bohatstvo – ak vás oberajú o Duchovné spojenie, ak odstraňujú vaše vedomie Prítomnosti a s ním aj váš väčší účel bytia na tomto svete v tomto čase? 

Ľudia majú chvíle, keď sa na veci pozerajú trochu objektívnejšie a myslia si: „Hmm. Tieto veci, o ktorých všetci hovoria a po ktorých túžia, sú skutočne také dôležité?“ Majú chvíle introspekcie. Možno po časoch sklamania alebo vytriezvenia majú chvíle introspekcie – nádejné okamihy, okamihy prehodnotenia.

Nejde o náboženstvo. Nejde o záchrancov. Nejde o to, k akej viere patríte. Je to o Prítomnosti. Nejde o vašu ideológiu ani o to, akého náboženského systému by ste sa mohli držať. 

Ľudia sa pýtajú na všetky nesprávne otázky, viete. Celý dôraz je nesprávny. Myslia si, že je to všetko o nápadoch. Myslia si, že je to o oddanosti vašim myšlienkam, pretože žijú vo svete myšlienok. Ale v skutočnosti ide o Prítomnosť – nie o zlú prítomnosť, nie o klamlivú prítomnosť, ale o skutočnú Prítomnosť. 

Existujú zlé prítomnosti. Existujú klamlivé prítomnosti. Existujú temné prítomnosti, oh áno, ale My hovoríme o skutočnej Prítomnosti. Čo je temná prítomnosť, ako len tieň nad krajinou, keď skutočnou Prítomnosťou je svetlo, ktoré celú krajinu osvetľuje? 

Ak by ste túto Prítomnosť mali prežívať dôslednejšie, začali by ste cítiť a prežívať, že máte väčšiu prítomnosť a účel vo svete, väčší smer, ktorý treba nasledovať, ktorý nemá veľa spoločného s vašimi predchádzajúcimi cieľmi a ašpiráciami. 

Vyžadovalo by to, aby ste prehodnotili všetko, čo robíte – prehodnotili všetky svoje vzťahy, možno okrem svojich detí, pre ktoré by ste si museli udržať zodpovednú pozíciu ako poskytovateľ. Museli by ste prehodnotiť všetko, čo robíte. Zdá sa však, že toto ľudia robiť nechcú. Je to malou cenou, ktorú platíte za odhalenie, a ach, aká je to len malá cena v porovnaní s tým, čo sa tu odhaľuje. 

Boh poslal do sveta Nové Poslanie odhaľujúce moc Prítomnosti. Boh poskytol cestu skrz štúdium Krokov k Poznaniu. Boh odhalil skutočnú podstatu vašej duchovnej reality na úrovni Poznania, hlbšej inteligencie vo vás. Všetko je to zamerané na to, aby vás to priviedlo do Prítomnosti a aby vás to potom priviedlo k vášmu väčšiemu účelu vo svete, ktorý žije hlboko vo vás a ktorý s vami po celú túto dobu bol. 

Keď hovoríme o vašom návrate k Prítomnosti, neznamená to, že sa vrátite úplne, pretože ak by ste to učniili, nemohli by ste byť vo svete. Stratili by ste všetku túžbu a úmysel tu byť, pretože Prítomnosť je taká silná a má takú veľkú príťažlivosť. 

Nie, Boh chce, aby ste zažili iba niečo z Prítomnosti – dosť na to, aby vám to umožnilo zastaviť sebadeštruktívne myslenie a správanie, dosť na to, aby ste sa zapojili do svojej hlbšej reality, dosť na to, aby ste dostali odvahu čeliť a prehodnotiť svoj život a okolnosti, dosť na to, aby ste v sebe zakúsili silu a prítomnosť Poznania a mali odvahu a chuť za ním ísť ponad všetky ostatné veci v živote. 

Účelom nie je sa vrátiť k Bohu. Najprv musíte splniť svoje poslanie a osud vo svete a znovu vstúpiť do sveta bolesti a ťažkostí, zmätku a kontrastu, ale teraz s väčšou realitou, ktorá vás vedie. 

Takže ste Prítomnosť ochutnali a veľa chutí Prítomnosti, ale nemôžete tam ísť úplne, pretože by vás to vyviedlo zo sveta. Boh chce, aby ste boli vo svete a vy máte dokonalé Poznanie, ktoré tu potrebujete – nestratiť sa v Separácii, neskúšať sa tu vytvoriť, neskúšať, aby bola Separácia úspešná, ale tu zažiť a naplniť väčší osud. 

Je to, akoby ste na svete mali dva účely. Máte osobný účel úniku do sveta Separácie. Ale Boh s vami poslal väčší účel kontribúcie do sveta a ten s vami ide všade. 

Takže pravdou je, že nemôžete Prítomnosti uniknúť, nemôžete uniknúť ani väčšiemu účelu, ktorý vás sem priviedol. Ide s vami všade. Ale vašou dilemou je, ako budete tieto veci prežívať vo svojom vnútri a ako prejdete prirodzeným prechodom a zmenou svojich priorít ako aj zmyslu pre smer, ktoré naznačia?

Prebudiť sa zo života závislosti si vyžaduje, aby ste sa tohto života vzdali a ľudia sa nechcú vzdať svojich predchádzajúcich investícií. Ľudia chcú byť vo svojej predchádzajúcej investícii šťastní. Nikdy tam však šťastní byť nemôžu, aj keď sa o to stále pokúšajú. 

Nemôžete dosiahnuť, aby starý život fungoval. Potrebujete nový život. Aj keď zostanete vo väčšine svojich súčasných okolností, stále potrebujete nový život. Zjavenie vám nový život poskytuje. Nové Posolstvo oh Boha pre svet vám poskytuje nový život. Dokonca aj veľké náboženské tradície sveta vám môžu poskytnúť nový život, ak im správne rozumiete a nenecháte sa odradiť mnohými chybami v myslení, ktoré tam existujú. 

Ľudia sa stále snažia, aby ich život fungoval, aj keď ich život nefunguje. Stále sa snažia, aby ich okolnosti boli príťažlivé a prijateľné pre ich hlbšiu podstatu, ale ich hlbšia podstata má iné plány. Snažia sa veriť v Boha, ale nechcú, aby sa Boh v ten deň objavil. Modlia sa za vedenie a vyslobodenie, ale boja sa vedenia a vyslobodenia.

Toto je dilemou Separácie. Je to dilema, ktorá je tak zásadná pre vaše bytie vo svete a pre zmätok, ktorý tu prežívate o sebe, svojom mieste a svojich cieľoch, pocite zmätku, ktorý preniká do vašich vzťahov a vašich aktivít. 

Preto v Novom Zjavení od Boha, tak ako v starších Zjaveniach a predchádzajúcich Zjaveniach, sa vždy kladie tento dôraz na návrat k Bohu – nie uctievanie Boha zdialky, nie iba verenie, ale otváranie dverí vo vašom vnútri k vnútornému zjaveniu, ktoré tlmočí skúsenosť Prítomnosti a objavu, že človek má väčší účel, túžbu a schopnosť prejsť veľkou revolúciou vo svojom vnútri, ktorá vám umožní tento účel realizovať, nasledovať ho a potom sa znova uplatniť vo svete. 

Prítomnosť vás pritiahne, ale tiež vás pošle späť. Dá vám časom nový život, ale vráti vás späť. Nemožno utiecť od Boha, pretože to nie je váš zámer bytia na svete – váš skutočný účel. Potrebujete však Boha alebo Prítomnosť, aby ste uznali tento skutočný účel a našli odvahu ho nasledovať. 

Aj keď nie ste nábožensky založeným človekom a nemyslíte náboženským smerom, prichádza to k tomu istému – hlbokému vnútornému presvedčeniu, hlbokému vnútornému svedomiu, hlbokej vnútornej motivácii, zmyslu pre to, čo je správne a hlbokému zmyslu pre to, čo nie je správne, čo sa zdá, že ide ponad politické názory alebo spoločenské postoje človeka, hlbšie svedomie, ktoré nie je sformované vašou kultúrou, spoločnosťou a rodinou – hlbšie svedomie, ktoré bolo založené vo vašom stvorení dávno predtým, ako ste prišli na tento svet. 

Takže v štúdiu Krokov k Poznaniu sa naučíte byť pokojní – nie preto, aby ste mohli získať informácie, nie preto, aby ste mohli mať víťazné číslo, nie preto aby ste mohli byť v živote inteligentnejší a prefíkanejší, ale na zažitie Prítomnosti. 

Najskôr zažijete prítomnosť vašich Učiteľov stojacich okolo vás, tých, ktorí sú vyslaní, aby dohliadali na váš život a ďalšie životy. Existujú mimo fyzickú oblasť a zažijete ich prítomnosť, ktorá je veľmi silná. Ale to vás dovedie k väčšiemu zážitku z Prítomnosti, ako sa vaša túžba a kapacita pre Prítomnosť zvýši. 

Prítomnosť je taká ohromujúca, že keď ju prvýkrát zažijete, je to ako okamžitý záblesk svetla, ako záblesk blesku osvetľujúci krajinu v noci. Na krátku sekundu vidíte všetko a potom je opäť úplná tma. Mali ste chvíľku skúsenosti s Prítomnosťou, ale bola to len chvíľa, pretože naozaj ešte nemáte túžbu ani kapacitu, aby táto skúsenosť rástla. To sa musí rozvíjať praxou a zámerom. Kroky k Poznaniu vás majú viesť mnohými krokmi, vďaka ktorým získate čas na vybudovanie tejto túžby po Prítomnosti a svojej schopnosti ju zažiť, čo je v zásade schopnosť žažívania vzťahu.

Uvidíte, že vaša kapacita na prežívanie vzťahu určuje kvalitu vášho vzťahu s ostatnými. Ak máte extrémne obmedzenú kapacitu, bude to obmedzovať vaše skúsenosti so vzťahom s ostatnými. To sa priamo a okamžite prejaví vo vašom živote. Čím viac prežívate Prítomnosť, tým viac môžete byť s ostatnými ľuďmi, tým viac môžete byť sami so sebou, tým viac môžete byť v živote. 

Prínos do kvality vášho života je obrovský a prirodzený. Musí sa tak stať. Ale v tomto okamihu musíte byť presvedčení, že vás musí zlákať Boh, zlákať vás prísľubom mieru a šťastia a zmyslu, sily a naplnenia, pretože sa veľmi bojíte, bojíte sa že sa jedného dňa Boh môže zjaviť a presmerovať váš život. 

Napriek tomu to je to, čo chcete. Časť z vás to chce. Časť z vás to nechce. Časť z vás hľadá vzťah. Časť z vás pred tým utečie. A tak pracovanie na tomto predstavuje proces zjavenia. 

Zjavenie nie je len veľkým senzačným momentom. Je to procesom návratu. Má svoje osvetľujúce okamihy, ale je to proces v čase – najprirodzenejší proces, aký existuje. 

Na chvíľu sa zastavte. Dovoľte svojej mysli aby sa usadila. Zhlboka dýchajte. Choďte na pokojné miesto. Odložte svoje myšlienky a svoje plány, ciele a problémy na dostatočne dlhý čas a ak toto robíte dostatočne často, začnete zažívať Prítomnosť. Po nejakom čase sa len ukáže, najskôr v malých zábleskoch, a potom, ako budete pokračovať, budete mať s ňou mať väčšie skúsenosti, dostatočné na to, aby vám ukázali, čo potrebujete vidieť a vedieť o sebe a o svojich okolnostiach. 

Toto je proces zjavenia. Nové Posolstvo od Boha pre svet hovorí o zjavení v týchto pojmoch. Je to Posolstvo pre svet, ktoré je čisté. Nebolo poškodené politickými mocnosťami ani jednotlivcami hľadajúcimi moc. Je to niečo, čo je čisté a elementárne. Je určené pre všetkých. 

Môže to iluminovať váš život, ak k tomu pristupujete čestne a ste ochotní riadiť sa jeho odporúčaniami. Vašou túžbou po tom je túžbou po Prítomnosti. Vašou ochotou tomu je ochota zažiť Prítomnosť a všetko, čo Prítomnosť odhaľuje. Váš strach z toho je váš strach z Prítomnosti. Vaše popretie toho je vašim popretím Prítomnosti. Nech už uvediete akékoľvek dôvody tohto odmietnutia, sú sekundárne a nepodstatné v porovnaní s odmietnutím samotným. 

Nie každý je pripravený na svoje osobné zjavenie. To nie je vaša starosť. Ide vám o to, či ste pripravení, či ste pripravení prejsť procesom zjavenia – procesom iluminácie, procesom zmien, procesom prehodnocovania, procesom prechodu vášho životného dôrazu od Separácie k jednote a vzťahu. Musíte o týchto veciach premýšľať a stále na ne myslieť a nikdy na ne neprestať myslieť. 

Sme súčasťou Prítomnosti, časťou ktorá je tu, aby vás viedla a priniesla Nové Posolstvo na svet. Sme tí, ktorí dosiahli schopnosť žiť za hranicami sveta a dokonca aj tela. A tak slúžime účelu celého života, pretože je to Našou radosťou.

 Tí ako My, ktorí predstavujú Nebeský Plán, vám tiež pomôžu, keď začnete tento proces zjavenia. Povzbudia vás bez toho, aby prevzali kontrolu nad vašim životom. Musíte prevziať kontrolu nad svojím životom vedeným Poznaním.

Je toho toľko veľa, čo sa treba naučiť a odnaučiť, že čokoľvek, čo hovoríme, môže byť nesprávne interpretované a použité proti Zjaveniu. Ale to je riziko, ktoré je potrebné podstúpiť, aby vám toto vedomie bolo prinesené a aby ste dostali povzbudenie k podniknutiu Krokov k Poznaniu, k prijatiu Nového Posolstva od Boha pre svet, ktoré je dané v čase vážneho nebezpečenstva pre ľudstvo, v čase veľkých zmien a prevratov. Je dané ľuďom vo všetkých tradíciách viery, aby iluminovalo tieto tradície a prinieslo podstatu ich učenia tak, aby každý mal šancu zažiť Prítomnosť. 

Prítomnosť je v tejto chvíli s vami. Stojí priamo za vami. Je pod povrchom vašej mysle. Existuje vo všetkom, čo vidíte a čoho sa dotýkate. Ale tomu preniká týmito vecami mimo váš viditeľný rozsah. Zažívate Prítomnosť s hlbším zmyslom, ktorý prekračuje zmysly tela. 

Je s vami teraz. Bola s vami včera. A bude s vami zajtra – volá vás a čaká na váš návrat; čakajúc na to, že dá vášmu život účel, zmysel a smer; čakajúc na to, kým si zvolíte cestu zjavenia a odvrátite sa od temnoty svojej fantázie a od bojazlivého života, ktorý sa pokúšate žiť. 

Nech je toto vaším porozumením.