Prahy

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
13. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Keď hovoríme o duchovných cieľoch, Poznaní a vstupe sveta do Väčšieho Spoločenstve, je potrebné si uvedomiť, že pri postupe a vývoji budete prechádzať niekoľkými veľmi dôležitými prahmi. Teraz máte skutočne príležitosť sa vyvinúť do takej miery, do akej sa vyvinul v ľudskej histórii len málokto. Život volá po tomto vývoji nielen pre jedného alebo dvoch jednotlivcov v ľudskej rodine, ale pre mnohých, pretože teraz je potrebných veľa na kultiváciu a výživu perspektívy a porozumenia Väčšieho Spoločenstva. Mnohí sú potrební na to, aby viedli ľudstvo vpred a mnohí sú potrební kontribuovať svojim Poznaním, aby sa ľudstvo mohlo spojiť, zjednotiť sa a dosiahnuť vyššiu úroveň spolupráce a integrácie. Evolúcia si to vyžaduje. Mnoho ľudí je teraz volaných do služby. Mnoho ľudí prišlo na svet, aby dávali a pomáhali pri tomto veľkom vstupe – na všetkých úrovniach spoločnosti a ľudskej interakcie. 

Teda nám dovoľte hovoriť o týchto prahoch a čo môžete na začiatku očakávať. Toto je dôležitou diskusiou, pretože aj keď nevidíte, kam vás cesta zavedie alebo čo sa v dôsledku toho stane, je dôležité keď začínate cestu alebo podľa našej analógie, stúpate na veľkú horu, že ste pripravení. Musíte byť pripravení na určité udalosti. Musíte mať správny prístup. Musíte mať správne vybavenie. Musíte pochopiť, čo bude potrebné a čo potrebné nebude. To je dôležité a umožňuje vám to nalodiť sa. Keď potom narazíte na ťažkosť alebo nepriazeň, nebudete sa musieť vracať späť. Budete môcť postupovať vpred, pretože už budete mať potrebné porozumenie, aby ste mohli začať vyšlapať na horu, rozvíjať svoj vnútorný život a rozvíjať väčšiu objektivitu o živote okolo seba. 

Existujú malé prahy a ľudia im často pripisujú veľký význam. Je to preto, lebo ľudia zažívajú tie menšie okamžitejšie keď sa dejú, ako tie väčšie. Tým väčším trvá dlhšie, aby sa priblížili, dlhšie aby sa zažili a dlhšie aby prešli. Ich efekt je však omnoho všadeprítomnejší a úplnejší. Menšie prahy môžu spôsobiť obrovské emocionálne reakcie a veľké očakávania alebo úzkosť, ale toto je skôr takou hore a dole kvalitou žitia v živote, najmä ak ešte nemáte základ Poznaní, pomocou ktorého by ste mohli vyvážiť svoje vnútorné sily a vlastnosti.

Veľké prahy sú oveľa väčšie. Keď cez tieto prahy prechádzate, je veľmi ťažké vedieť, kde ste. Nemôžete presne povedať: „Dnes som v tejto fáze prechodu cez prah a včera som bol v inej fáze.“ Nemôžete vedieť, kde sa v ňom nachádzate. Ale budete vedieť, že sa deje niečo veľké, pretože budete mať zo seba a z iných ľudí veľmi odlišné pocity. Budete mať odlišné vnímanie života okolo vás. Vaše hodnoty sa zmenili; váš dôraz sa zmenil. Veci, ktoré boli včera alebo minulý rok dôležité, možno teraz nie sú dôležité. Na ich miesto prišli ďalšie veci. Celý váš základ sa posunul. Je vo vašom základe za potreby len veľmi malý posun, aby ste vniesli inú skúsenosť a vnímanie. Toto predstavuje veľký prah. 

Keď hovorím o veľkých prahoch, dovoľte mi, aby som vám pripomenul, že nemôžete určiť, kedy nimi prejdete. Môžete to vedieť iba pri spätnom pohľade a váš spätný pohľad musí byť veľmi veľký a veľmi objektívny, pretože ľudia pripisujú nesmierny význam veciam, ktoré sa v širšej schéme vecí ukážu ako veľmi malé.

Existujú tri stupne vývoja: závislosť, nezávislosť a vzájomná závislosť. Prvý veľký prah v ľudskom vývoji umožňuje jednotlivcovi osamostatniť sa. Každý na tom do istej miery pracuje a pár ľudí získalo nezávislosť a dokonca ju prekročilo. Pretože vstup do nezávislosti je veľký prah, vyžaduje si veľa času a má veľa krokov. Málokedy si ľudia budú myslieť, že vôbec prah prekračujú, pretože táto skúsenosť nemusí byť nevyhnutne okamžitá a jej riešenie nemusí byť okamžité. Nezávislosť tu nie je úplná, pretože úplná samostatnosť neexistuje. Preto je nezávislosť medzistupňom. Musí to viesť k niečomu inému, pretože to samo o sebe nie je úplné. Nemôžete byť úplne nezávislí, pretože ste spojení s celým životom. Žijete v mentálnom prostredí; žijete vo fyzickom prostredí; žiješ vo svete; žijete vo Väčšom Spoločenstvee svetov. Ako teda môžete byť od toho všetkého nezávislí? Je zrejmé, že to nemôžete a keď sa nad tým objektívne zamyslíte uvidíte, že nezávislosť je skutočne veľmi relatívnou vecou. 

To, čo nezávislosť znamená v kontexte, ktorý ilustrujem je že jednotlivci sú schopní začať myslieť sami za seba. Na získanie tejto slobody je potrebné urobiť niekoľko veľmi ťažkých rozhodnutí, ctiť si ich, dôverovať im a dodržiavať ich. Tieto rozhodnutia môžu byť ťažké, pretože človek môže musieť opustiť určitý stupeň lásky, finančných výhod alebo spoločenského prijatia vykonávaním niečoho, čo je považované za správne. Človek musí byť ochotný podstúpiť tieto obete a toto riziko, aby získal väčší pocit pohody, vnútornej istoty a správnosti života. Tieto rozhodnutia a ich dodržiavanie ustanovuje schopnosť myslieť s relatívnou nezávislosťou. 

S relatívnou nezávislosťou myslím, že ste si schopní vytvárať svoje vlastné myšlienky a nie si ich len niekoho iného požičiavať. Ste schopní začať rozoznávať svoje vlastné smerovanie a nie len nasledovať to, kde sa zdá, že idú všetci ostatní. Ste schopní mať svoje vlastné pocity skôr ako žiť v minulosti. Ste schopní povedať „nie“ bohatstvu, láske a potešeniu, keď je to správne. Pretože týmto veciam musíte povedať „nie“, aby ste im neskôr povedali „áno“, a máte pozitívnu vnútornú odpoveď, ktorá je skutočná a prospešná. Musíte prevziať zodpovednosť za svoje vlastné utrpenie, prijať svoje vlastné utrpenie a učiť sa zo svojho vlastného utrpenia bez obviňovania alebo pocitu pomsty voči ostatným alebo životu všeobecne. To všetko sú známkami osamostatnenia sa, statia sa človekom, statia sa jednotlivcom. 

Vo väčšine štúdií ľudskej psychológie sa považuje nezávislosť za absolútny znak vývoja, koncový bod, ideálny stav a je ilustrovaných veľa modelov na nakreslemie obrazu toho, ako vyzerá nezávislý človek. Nezávislosť je však medzistupňom. Je preto nestabilná. Keď jednotlivci získajú skutočnú nezávislosť tým, že urobia veľké kroky, ktoré im to umožnia a prinesú, vykonaním obetí a riskov nech už sú akékoľvek, po chvíli, po blahoželaní sebe samým a získaní veľkých odmien a výhod pri získaní a dosiahnutí nezávislosti, potom si začnú uvedomovať, že potrebujú ostatných ľudí, aby mohli v živote vykonať čokoľvek zmysluplné. Bytie nezávislý, hoci je oveľa väčšie a prínosnejšie ako ich doterajší život, musí k niečomu viesť, pretože predstavuje nové problémy, ktoré si vyžadujú riešenie. Dosiahnutie nezávislosti predstavuje veľký prah učenia. Má veľa krokov a veľa výziev. Nestane sa to zo dňa na deň. Trvá to dlhý čas rozpoznať, dlhý čas prijať a dlhý čas dosiahnuť. A existuje popri tom veľa rizík a nebezpečenstiev.

Ďalším veľkým prahom v živote je, keď sa začnete pomaly pohybovať k životu vzájomnej závislosti, kde sa vedome a zodpovedne rozhodnete niečomu svoj život dať. Je len veľmi málo ľudí, ktorí dosiahli skutočnú nezávislosť a ešte oveľa menej ľudí, ktorí dosiahli skutočnú vzájomnú závislosť. Toto je teda prahom, cez ktorý prešiel málokto. Samozrejme len preto, že človek získa funkčný stav nezávislosti neznamená, že bude nevyhnutne pokračovať. Môžete sa zastaviť kdekoľvek na kraji cesty na ceste životom. Dôvody na zastavenie sa, sa môžu vždy zdať ako veľmi presvedčivé a sebauspokojujúce. 

Stať sa skutočne vzájomne závislými znamená, že ste si uvedomili hranice bytia jednotlivcom. Prijali ste výhody bytia jednotlivcom, zažili ste ich a nezradili by ste ich. Ale uvedomujete si, že sú obmedzené a že potrebujete iných, nielen pre uspokojenie vašich potrieb alebo bytí spoločníkmi na istý čas, ale aj na zapojenie sa do väčšej jednoty. Potrebujete spoločenstvo; potrebujete vzťahy veľmi, veľmi špeciálnej a veľkej povahy. Potrebujete hlboké pochopenie; potrebujete oddanosť; potrebujete súcit; potrebujete záväzok; potrebujete kompatibilitu. Prečo? Pretože ste tu, aby ste niečo v živote robili. Vaša nezávislosť je na umožnenie vám a splnomocnenie vás, aby ste v živote niečo robili. Nie je to len odmenou; je to prípravou. Je to sotva konečným bodom. 

Prah bytia vo vzájomnej závislosti je obrovský. Existuje veľa krokov a veľa príležitostí na zastavenie alebo vyradenie z cesty pri ceste a na mnohých miestach, kde sa ľudia vzdajú. Toto je veľkým prahom. Tu spoznáte potrebu niečomu svoj život dať. To môže byť veľmi ťažké, pretože ste si pravdepodobne dali veľkú námahu na to, aby ste si zabezpečili svoj vlastný život, stanovili si vlastné hranice a nechcete sa vrátiť do stavu závislosti, či už emocionálnej alebo fyzickej, ktorá ilustrovala váš ranný život od čias narodenia sa až do bodu obratu vo vašom živote, keď ste sa stali vlastnou osobou. 

Mnoho ľudí nikdy nedosiahne nezávislosť, takže je to vzácna a cenná vec, ale teraz sa jej musíte vzdať! Máte moc to robiť vedome a zámerne, pretože ste nezávislý. Nikto vám to neberie. Tu vedome hovoríte: „Bude svoj život zdieľať. Odovzdám to, čo som si zarobil, aby som prijal väčšiu odmenu.“ Potom prichádza výzva skutočne sa s niekým stretnúť, súbor okolností,  komunitu alebo s veľkú príčinu, ktorá zahŕňa intímne a kooperatívne vzťahy. Tu boli vaše modlitby zodpovedané a dáva sa vám príležitosť. Teraz musíte urobiť rozhodnutie, podstúpiť riziko a priniesť obete. Toto je veľkým prahom. 

Ďalším veľkým prahom, ktorým prešlo len málo ľudí, je prah omuvedomenia si prítomnosti Poznania v ich živote. Poznanie tu podnietilo ich snahu o nezávislosť a ak ju získajú alebo ju dosiahnu, podporí ti ich túžbu pokračovať, dosiahnuť spojenie s ostatnými a nájsť účel v živote. Uvedomenie si prítomnosti Poznania je veľkým prahom, pretože práve ten iniciuje váš vnútorný život a dáva vám zmysel pre duchovnú prítomnosť a účel, zmysel pre pôvod a osud. Toto je to, čo vám umožňuje presiahnuť všedný život.

Je to veľký prah s mnohými krokmi. Trvá to dlho – dlho to treba rozpoznať, dlho prijať a dlho dosiahnuť a zabezpečiť. Je to veľkým prahom. Toto rozhodnutie môže urobiť iba nezávislá osoba, pretože na to, aby ste svoj život mohli odovzdať, ho musíte mať. Musíte byť človekom, ktorý môže robiť veľmi zdravé a dôležité rozhodnutia na základe toho, čo je vo vašom vnútri poznané. Môže to urobiť iba nezávislý človek. 

Potom si uvedomíte, že Poznanie nie je len intuíciou alebo určitým druhom nutkania, alebo pocitov, vnemov, náhľadov, spomienok alebo predtúch – je to živá duchovná prítomnosť vo vás, Myseľ za mysľou, Duch vo vnútri mysle, Duch, ktorý nie je jednotlivec, ale Duch, ktorý prúdi cez vás ako jednotlivec, Väčšia Moc ktorá sa vyjadruje. Nie je to vašim vlastníctvom ani niečim, čo si môžete nárokovať, nie je to vašou súkromnou doménou ani súkromným vlastníctvom, a nie je to vašou malou časťou Neba. Namiesto toho je to veľká a stála Duchovná Prítomnosť, ktorá cez vás prechádza a zostáva s vami. Uznanie jej existencie vo vašom živote a spojenie sa s ňou je veľmi veľkým prahom, ktorým máte prejsť. 

Tu si vo svojom živote nielen vytvoríte priestor pre ďalšie vzťahy, ale dáte svoj život službe. Na to nemusíte byť nevyhnutne nábožensky založený, pretože sa to stáva ľuďom, ktorí si myslia, že sú nábožní a ľuďom, ktorí si myslia, že nie sú nábožní. Napriek tomu do vášho života vstúpi pocit úcty, pocit väčšieho osudu, väčšieho pôvodu a väčšieho vzťahu. Toto je duchovný objav, veľký duchovný prah. Málokto ním prešiel; málokto dokonca uzná, že ich to čaká; a málokto je na to pripravený. Rovnako ako šlapanie hore obrovským pohorím, chodník je úzky a kľukatý. Nie je to veľkou cestou, cez ktorú sa tlačia hromady ľudí. Je to malý chodník, ktorý nie je pre mnohých rozpoznateľný, ale ktorým sa cestovalo dosť na to, aby ho bolo možné rozoznať. 

Toto je veľmi veľkým prahom. Neprejdete ním jednoducho. V tomto prahu žijete. Neprechádzate cez neho a idete k niečomu inému. Žijete v ňom. Keď tento život opustíte, potom prejdete cez tento prah. Život v tomto prahu vás zavedie do vysokých výšok, ak znova nezídete dolu. Mnoho ľudí tvrdí, že prešli týmto prahom, alebo majú pocit, že ním prechádzajú dnes alebo ním prešli včera, ale nie je to tak. Žijete v ňom a s ním a miera, v ktorej žijete a nakoľko ste s ním, určuje váš pokrok. 

Ak chcete tento pokrok skonštatovať, museli by ste úplne stáť mimo svojho života. Ale neočakáva sa, že to zvládnete a len zriedka sa vám naskytnú také záblesky vášho života. To nie je potrebné pre pokrok. Nezávislosť, vzájomná závislosť a duchovný objav – alebo povedané iným spôsobom, zjednotenie sa s Poznaním, vzájomná závislosť s Poznaním a bytie Poznaním. To sú tri veľmi veľké prahy.

Chcel by som spomenúť ešte jeden prah, ktorý je vstup do Väčšieho Spoločenstva. Žijete vo Väčšom Spoločenstve. Svet nie je izolovaným miestom. Neexistuje v samostatnej realite od zvyšku vesmíru. Vystúpiť ako jednotlivec do Väčšieho Spoločenstva je však veľmi veľkým prahom. Tu musíte prijať svoju ľudskosť, naučiť sa ju rozpoznávať s väčšou objektivitou a do istej miery ju prekročiť. To je nevyhnutné pre to, aby váš duchovný život prostredníctvom vás získal úplné sebavyjadrenie. 

Tu sa nestanete iba občanom svojho mesta, štátu alebo národa. Uvedomujete si, že pôsobíte v širšom kontexte života. Nenárokujete si identitu so všetkým životom, pretože je príliš veľké. Ale praktickým spôsobom si nárokujete väčšie spojenie so životom, ktoré zahŕňa vašu ľudskosť a presahuje ju. Tu sa všetko začína meniť, vaša predstava o Bohu alebo Väčšej Moci, vaša predstava o živote, vaša predstava o osude, vaša predstava o vašom pôvode, vaša predstava o individualite, vaša predstava o rase, vedomí, komunite, kultúre – sa začína meniť. Nejde len o to, že poviete sebe alebo ostatným: „Som občanom vesmíru.“ Hovoríme o inom mentálnom rozpoložení, nielen o seba-proklamácii. 

Odmeny za prechod cez tento prah sú obrovské. Sú veľmi dôležité pre vaše väčšie pochopenie a väčšiu účasť v živote a pre vašu schopnosť prispieť k vstupu sveta do Väčšieho Spoločenstva. Na to, aby ste mali túto skúsenosť s účasťou vo Väčšom Spoločenstve, nemusíte byť nevyhnutne vizionárom alebo filozofom. Môžete byť veľmi praktickým človekom s veľmi špecifickými zručnosťami v kontexte pozemského sveta. Je to toto väčšie pochopenie, ktoré je dôležité. Rovnako ako všetky prahy, ktoré som spomenul, je to iba iný spôsob, ako prekonať svoje niekdajšie chápanie samého seba. Nie je to iba niečo, čo robíte zámerne. Je to niečo, čo sa vám stane, čo sa naučíte akceptovať a prijímať, spájať sa a zúčastňovať sa na ňom. 

Prechod týmto prahom vám poskytne väčšiu osobnú kapacitu – väčší rozsah videnia, porozumenia a rozlišovania, väčšiu kapacitu pre pocit a skúsenosti a väčšiu motiváciu k rozvoju svojich mentálnych schopností. Tu začnete chápať, čo to mentálne prostredie vlastne je a aké sily v ňom fungujú. Tiež začnete lepšie chápať fyzické prostredie, v ktorom žijete a ako je možné ho vylepšiť a podporiť. Tu skutočne prekračujete hranice ľudskej identity veľmi praktickým spôsobom. Toto je veľmi veľký prah a prešlo ním len veľmi málo ľudí. Len veľmi málo ľudí si dokonca uvedomuje, že je to prahom alebo že pristupovanie k tomu je to niečo hodnotné.

Po týchto cestách cestujú iba veľkí a Múdri, nemyslíte si však, že veľkí a múdri sú iným druhom ako ste vy. Sú to muži a ženy, ktorí prešli veľkými životnými prahmi a zachovali si zmysel pre seba a zmysel pre rovnováhu. Zachovali svoj život v proporciách a vykonali tieto veľké zmeny a prehodnotenia – zasvätenia, ak ich tak chcete nazvať. Zachovali sa neporušene a získali výhody každého z týchto veľkých prahov. Preto sa stali veľkými a preto sa stali múdrymi. 

Ku každému z týchto prahov je pristupované, pretože vás niečo vo vnútri núti. Nepristupuje sa k nim prostredníctvom ambícií alebo túžby mať veľkú moc, bohatstvo a výhody. Musíte mať v úmysle nimi prejsť, ale zámer tu nie je iniciačným faktorom. Iniciačným faktorom je objav hlbokej vnútornej potreby, ktorú nemožno uspokojiť bežnými prostriedkami. Táto potreba, ak ju budete akceptovať a ctiť, vás prenesie do novej škály skúseností. Tu sa blížite k novému prahu. Tu sa budete cítiť vo veľkej miere sami, pochybovačne a odlúčení od ľudí vo svojom okolí. Zatiaľ čo sa zdá, že všetci ostatní prechádzajú veľkým koridorom po ľahkej ceste, vy si vyberáte inú cestu.

Váš prístup potvrdzuje to, že viete, že to musí byť vykonané. Po ceste stretnete určitých jednotlivcov, ktorí vám ukazujú cestu a potom stretnete určitých jednotlivcov, ktorí sa k vám pridajú. Niektorí sa k vám pridajú dočasne; niektorí sa k vám pridajú trvalejšie. Všetci poskytujú povzbudenie, kontrast, demonštráciu – všetko, čo musíte rozpoznať a zažiť, aby ste mohli napredovať. 

Prechod cez každý prah vytvára obrovskú sebadôveru a sebaúctu, ako aj uznanie vašich vlastných obmedzení ako jednotlivec. Každý z nich je spôsobený veľmi prirodzeným procesom vo vašom vnútri. Každý z nich má veľké riziká. Zlyhanie je možné v každom z nich. Každý vás do istej miery odlišuje od ostatných. Každý z nich si vyžaduje väčšie schopnosti a seba-aplikáciu. Každý z nich si vyžaduje väčšiu sebadôveru, väčšiu pokoru a väčšie uznanie dôležitosti skutočného vzťahu. V tomto všetky zdieľajú atribúty. 

Vstup do stavu nezávislosti podporí menšiu závislosť na vzťahoch, pretože osamostatnenie sa je dočasným uznaním, že ľudí až tak nepotrebujete, že môžete robiť veci sami a že ich chcete robiť sami. Ale čoskoro si uvedomíte, že potrebujete dôležitých ľudí, ktorí vám pomôžu, budú vás živiť a ukážu vám, čo je to nezávislosť. Takže aj tu je závislosť na dôležitých vzťahoch veľmi veľká, ale nie je taká prevládajúca ako v ostatných veľkých životných prahoch. 

Požiadavka pre skutočný vzťah je veľmi veľká, aby sme sa mohli dostať do stavu vzájomnej závislosti. Je to veľmi veľké, aby sme mohli mať duchovný objav. Je veľmi veľké môcť vstúpiť do Väčšieho Spoločenstva. To všetko možno chápať ako veľké kroky pri rekultivácii vzťahov, veľké kroky pri vstupe do vzájomne závislého vzťahu so životom, kde život závisí od vás a vy závisíte od života. 

Vnútorná skúsenosť s prechodom cez tieto prahy je taká veľká a tak jedinečná. Vďaka tomu sa budete cítiť inak a budete myslieť inak. Zmení vás to. Zmení to ľudí okolo vás. Čím viac ste pokročili v prekonávaní veľkých prahov, tým väčší budete agent pre zmenu a tým väčšia bude vaša schopnosť slúžiť, živiť a predstavovať skutočný pokrok pre ostatných. Tu sa stanete živým príkladom toho, čo môže byť pravdou, ak je ctená a nasledovaná sa bez deformácií a ambícií. Tu budete dávať bez toho, aby ste sa snažili dávať, pretože váš život je ukážkou. Váš život je ukážkou toho, čo ste a čo si vážite. Platí to vo všetkých fázach vývoja. Schopnosť prekonať veľký prah je to, čo vás dozreje a čo vám dá hĺbku a charakter. Čo je to charakter? Schopnosť mať prirodzený a jedinečný prejav väčšieho porozumenia a lepšieho života. Toto je to čo charakter znamená v tomto kontexte.

Prekonanie týchto veľkých prahov vás privedie do novej arény života, ktorá je väčšia ako aréna života, v ktorej ste boli predtým. Mnoho z vašich predchádzajúcich predpokladov, presvedčení a ideálov tu nebude vhodných. Musíte začať od začiatku. To je to, čo vám dáva väčší pocit seba a života. To je to, čo vám umožňuje uznať Duchovnú Prítomnosť vo vašom živote, ktorá s vami prebýva a pomáha vám, a to prostredníctvom Poznania vo vašom vnútri a prostredníctvom duchovných darcov, ktorí prispievajú k vášmu celkovému pokroku. 

Prechod cez tieto veľké prahy plodí veľké množstvo zmien. Zmena je proces vzdania sa niečoho a získania niečoho nového. Má to etapy. Zmena začína uznaním potreby a potom nasleduje uznanie, že zmena musí nastať vo vašom vnútornom aj vonkajšom živote. Potom je tu prechádzanie samotnou zmenou, ktorá vás zanechá v stave nevedomia a zmätku, pretože vstupujete do novej arény a neviete, čo robíte, prečo to robíte, kde ste a tak ďalej. Ďalej nasleduje zmenu bez istoty výsledku. Potom dôjde k potvrdeniu zmeny, akonáhle bude zmena skutočne vykonaná a vy ste dosiahli bod, z ktorého niet návratu, kde sa nemôžete vrátiť späť.

V dobrom aj v zlom musíte ísť ďalej. V tom okamihu vám začne byť dostupná odmena. Mnoho ľudí sa vzdá skôr, ako tento bod dosiahnu. Pokračovať nebudú, pokiaľ nebudú odmeny zaručené, pokiaľ nebudú odmeny identifikované a pokiaľ nebudú odmeny potvrdené. Skutočná zmena je ale proces vzdania sa niečoho a získania niečoho nového. Medzi vzdaním sa niečoho a získanie niečoho nového ste prázdni. Tu je umožnené mysli rásť, pretože sa vzdáva svojho bývalého porozumenia a je ochotná zostať bez porozumenia, ktoré ju poskytuje k dispozícii na získanie a kultiváciu väčšieho porozumenia. Pre mnohých ľudí je to väčšie riziko ako vzdať sa všetkých svojich peňazí alebo rozlúčiť sa so všetkými svojimi blízkymi. Je to pre nich väčšie riziko, pretože ich predstavy o sebe a svete sú pre nich dôležitejšie. 

Ak chcete mať väčší život, mať väčšiu myseľ a lepší súbor vzťahov, musíte prejsť týmito veľkými prahmi. To, čo budete potrebovať na všetkých prahoch, je túžba pokračovať, ktorá je postavená na uznaní skutočnej potreby. Budete potrebovať veľkú prípravu a budete potrebovať veľkú spoločnosť. Tieto veci budete potrebovať, aby ste sa stali nezávislými; budete ich potrebovať, aby ste sa stali vzájomne závislými; budete ich potrebovať, aby ste sa dostali do svojho vnútorného života a aby ste znovu získali svoj vzťah k Poznaniu. A budete ich potrebovať, aby ste mohli vstúpiť do Väčšieho Spoločenstva. 

Každý prah si so sebou prináša obrovskú zmenu vo vašich skúsenostiach v účasti vo svete. So všetkými zmenami je spojená strata, pretože sa musíte niečoho vzdať. So všetkými zmenami je spojená viera, pretože musíte dodržiavať to, že nemáte nič. Sebavedomie a sebaláska sú vyžadované pri všetkých zmenách, pretože musíte byť otvorení prijímaniu niečoho iného. Pri každej zmene existuje skutočný ohľad na život, pretože musíte byť ochotní privítať, čo vám život ponúka. A pri každej zmene je cítiť vernosť väčšej moci, pretože si uvedomujete, že v procese skutočných zmien vám musí pomôcť niečo väčšie. Vy sami nemôžete všetko učiniť. Toto je Mystérium, čo prináša zmenu. To vyvoláva úctu k životu a vieru v prítomnosť a činnosť Väčšej Moci, s ktorou sa čoraz viac angažujete. 

Teraz, keď hovorím tieto veci, môžete sa čudovať: „Ako to súvisí s vstupom do Väčšieho Spoločenstva?“ Vstúpiť do Väčšieho Spoločenstva neznamená nasadnúť na kozmickú loď a vydať sa na prehliadku hviezd. Znamená to, že začínate mať pocit vzťahu k celému životu. So vzťahom prichádza požiadavka na rozlišovanie a schopnosť zúčastňovať sa. Tu môžete slúžiť nielen potrebám ľudí, ale aj vývoju života vo svete, pretože evolúcia vždy uznáva väčší kontext existencie. Bolo by napríklad zbytočné diskutovať o vývoji sveta, pokiaľ nezohľadníte väčšie prostredie, v ktorom svet existuje, a jeho vzťah s týmto prostredím. Evolúcia už svojou definíciou potvrdzuje pôvod a osud. Aký je pôvod inteligentného života tu na svete a aký je jeho osud? Toto sú skutočné otázky pre osobu, ktorá začína vstupovať do Väčšieho Spoločenstva. Toto sú otázky, ktoré si vyžadujú duchovnú citlivosť, praktický prístup a obrovskú ochotu vzdať sa svojich niekdajších myšlienok a predpokladov. Vyžadujú ochotu prejsť pravdepodobne dlhým obdobím neistoty a byť otvorení prijatiu väčšieho porozumenia, ktoré sa rodí z väčšieho pocitu seba a vášho vzťahu s životom.

Na to, aby ste sa stali človekom Väčšieho Spoločenstva, nemusíte vidieť vesmírne lode ani mať stretnutia s mimozemskými vplyvmi. Stať sa človekom Väčšieho Spoločenstva je veľký prah. Úspech tu čiastočne závisí od vášho zámeru pokračovať. Čiastočne to závisí od okolností, v ktorých žijete, čo zahŕňa kvalitu vašich vzťahov a ich schopnosť podporovať vás. Úspech tu však vo veľkej miere závisí od povahy samotnej prípravy, lebo kto vás na svete môže naučiť o Väčšom Spoločenstve? Na to, aby ste sa dozvedeli o Väčšom Spoločenstve, potrebujete prípravu z mimo sveta. 

Ak chcete prekročiť hranice ľudských špekulácií a ľudskej fantázie, musíte prijať niečo, čo vám to umožní. Nemôžete si vymyslieť cestu pre seba. Tu potrebujete pomoc veľmi špeciálneho druhu. To platí pre všetky prahy, ktoré som spomenul, ktoré predstavujú veľké prahy v živote. Potrebujete mentorov, aby ste sa stali nezávislými, naučili sa vzájomne na sebe závisieť, podstúpili duchovný objav a vstúpili do Väčšieho Spoločenstva. Budete potrebovať nezávislých ľudí, ktorí vám pomôžu osamostatniť sa. Budete potrebovať vzájomne závislých ľudí, ktorí vám pomôžu naučiť sa vzájomnej závislosti. Aby ste sa mohli duchovne rozvinúť, budete potrebovať duchovne vyvinutých ľudí. A budete potrebovať spojencov vo Väčšom Spoločenstve, aby ste sa stali osobou Väčšieho Spoločenstva. Nemôžete to urobiť sami. Myslieť si, že môžete, znamená nesprávne interpretovať svoje schopnosti a podceňovať veľkosť toho, čo podnikáte. 

Bez ohľadu na to, ako sa vnímate alebo kde si myslíte, že ste vo vývoji života a bez ohľadu na to, ako kultivovane a pokročilo sa považujete, je dôležité si uvedomiť, že existujú veľké prahy a že každý z nich zmení vaše predstavy o sebe, o druhých a o živote. Pretože máte duchovnú povahu, môžete uskutočniť transformáciu, ktorá nastáva v každom z týchto veľkých zlomov, pretože nie ste svojimi predstavami a nie ste svojimi asociáciami. Aj keď s nimi zostanete a použijete ich a do istej miery sa na ne spoľahnete, ste väčší ako oni. 

Vaša veľkosť sa dá spoznať jedine tak, že urobíte kroky, ktoré si budú vyžadovať toto uznanie a ochotu ísť ďalej. Život vás tam zavedie. V tomto sa naučíte stať sa nebojácnymi. Naučíte sa rozpoznávať svoj rozsah povinností. Dozviete sa svoje limity a svoju veľkosť. A naučíte sa veľkosti Väčšej Moci, ktorá vo vás prebýva a ktorá umožňuje všetkým jednotlivcom – v minulosti, teraz i v budúcnosti – vykonať veľkú zmenu a prípravu, aby mohli svetu významne prispieť.