Práca s mysľou

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
22. Marca 1992
V Boulder, Colorado

Zameranie a práca s mysľou je veľmi dôležitou témou pre tých, ktorí sa venujú duchovnej praxi a ktorí sa snažia pochopiť podstatu mentálneho prostredia, v ktorom žijú. Existuje veľa otázok o tom, ako by sa malo pristupovať k mysli. Väčšina ľudí nasleduje myseľ ako rezignovaní sluhovia. Iní bojujú proti mysli, akoby to bola zlou silou alebo veľkou nepríjemnosťou, s ktorou musia bojovať. Pre mnohých ľudí sa k mysli buď pristupuje ako k niečomu, čo sa nepochybne nasleduje, alebo sa považuje za protivníka. 

Keď sa budete venovať duchovnej praxi, čoskoro zistíte, aká chaotická je vaša myseľ a ako sa vaše myšlienky líšia od jednej veci k druhej bez akéhokoľvek druhu zásadovosti alebo cieľavedomého smerovania. Viete, že existujú určité vzorce myslenia, ktoré vedú k vzorcom správania, a že je to súčasťou vášho podmieňovania z bytia vo svete. Práca s mysľou je teda veľkou výzvou. Aby ste dokázali utíšiť myseľ, zamerať myseľ a nasmerovať veľké zdroje mysle, je obrovskou výzvou, ktorá si vyžaduje prípravu, prax a aplikáciu. 

Začnem teraz tým, že vám poskytnem predstavu o tom, ako môže vyzerať zdravý vzťah s vašou mysľou. Máte túto myseľ, o ktorej sa zdá akoby vás kontrolovala, rozptyľovala a dominovala. Zdá sa, že riadi vaše pocity a riadi vaše činy takmer sama o sebe. Toto si začnete uvedomovať, keď začnete spoznávať, že máte nad mysľou nejaký výhľadný bod, z ktoréhojuho môžete pozorovať a nasmerovať. Ak totiž dokážete pozorovať myseľ a nasmerovať ju, nemôžete byť vo svojej mysli. Ste takpovediac mimo svoju myseľ. Toto je veľmi dôležitým objavom a privedie vás k poznaniu, že máte vzťah k vlastnej mysli. Až do tejto doby ste o tomto vzťahu nevedeli. Myseľ vám jednoducho povedala, čo si máte myslieť a čo máte robiť a to ste urobili a len zriedka ste si mysleli, že ste v tejto veci mali na výber. Vaša myseľ bola stimulovaná. Odpovedali a urobili ste všetko, čo vás nasmerovala, aby ste vykonali. 

Keď však dosiahnete bod, v ktorom si uvedomíte, že môžete stáť mimo svoju myseľ, pozorovať ju a usmerňovať, uvedomíte si, že máte so svojou mysľou vzťah. V tomto okamihu sa môže myseľ javiť ako veľký protivník a veľká nepríjemnosť. Prajete si, aby tam nebola! Alebo si možno prajete, aby viac vyhovovala vašej novoobjavenej vôli a preferenciám. Niektorí ľudia si myslia, že myseľ je skvelý stroj, ktorý je naprogramovaný na vykonávanie určitých vecí a robí ich opakovane a predvídateľným spôsobom reaguje na okolie. Iní považujú myseľ za niečo zlé, od čoho sa chcú dostať preč, akoby to bolo zdrojom všetkého ich utrpenia a trápenia. Iní si myslia, že myseľ je úžasná vec, ktorú môžu využiť, použiť a uplatniť – obrovská energia alebo zdroj, ktorú sa pokúsia využiť a použiť na výrobu vecí, ktoré chcú. Takže sa snažia zmeniť myslenie mysle a naprogramovať si ju sami.

Všetky tieto prístupy zlyhajú a sú odsúdené na veľa, veľa problémov. Žiadny z nich nepredstavuje zdravý vzťah k mysli. Zastávajú názor, že myseľ je buď tyran, nepríjemnosť alebo služobník. To nepredstavuje zdravý vzťah. Chceli by ste mať taký vzťah s inou osobou? Prajete si, aby bol iný človek dominantným vplyvom, obťažovaním alebo služobníkom? Samozrejme, že nie, ak chcete zdravý a kooperatívny vzťah. Napriek tomu, že vy a vaša myseľ nie ste na rovnakom základe, napriek tomu máte vzťah a vaša myseľ môže slúžiť väčšiemu účelu, ak je pre to trénovaná. Myseľ má určitý rozsah zodpovednosti, ale mimo tohto rozsahu nemôže účinne fungovať. Myseľ je tu primárne na to, aby riadila telo a umožňovala vám komunikovať s prostredím. Aby to však myseľ mohla robiť efektívne a konštruktívne, musíte sa s ňou naučiť pracovať – nevyhýbať sa jej, dominovať ju, dobývať ju alebo sa nej podriaďovať. 

Máte osobnú časť a Neosobnú časť. Majú spolu vzťah. Tento vzťah je niečo, čo si bude vyžadovať veľa času na kultiváciu. Postupne si uvedomíte, že osobná myseľ potrebuje niektoré veci. Aby ste zostali zdraví, potrebujete určitý druh pohodlia a stimulácie. Uvedomujete si, že Neosobná stránka tiež potrebuje určité druhy pohodlia a stimulácie, aby zostala zdravá a funkčná. Tu vám myseľ môže slúžiť a vy tiež môžete slúžiť svojej mysli. 

Ak myslíte na svoj vzťah s fyzickým telom, jednoduchšie pochopíte, že ide o úžasný mechanizmus, ktorý je schopný robiť úžasné veci. Umožňuje vám priamu účasť na svete. Telo má svoje bolesti a trápenia, má svoje potreby a nepohodlie. Ak sa k nemu bude pristupovať zdravo, uvidíte, že telo je obrovským prínosom, ktorý vám umožní uskutočniť vo svete niečo veľmi dôležité. Väčšina ľudí tento prístup k telu samozrejme nemá. Považuje sa to tiež za tyrana, obťažovania alebo sluhu. Ak je telo tyran, potom vás jeho potreby a chute riadia úplne a vy sa voči tomu všetkému cítite mizerne a bezmocne. Ak je nepríjemné, potom máte tendenciu reagovať na telo tvrdo a deštruktívne a nútiť ho, aby robilo veci, aby ste sa pokúsili sami sebe dokázať, že to dokážete prekonať. Stáva sa to aj vtedy, keď s telom zaobchádzate ako so sluhom. 

Váš vzťah k telu je veľmi podobný vášmu vzťahu s mysľou, s niektorými dôležitými rozdielmi. Po prvé, vaša myseľ je trvalejšia ako vaše telo; bude existovať mimo vášho fyzického života. Po druhé, myseľ je oveľa komplikovanejšia a oveľa silnejšia ako vaše telo. Interaguje v mentálnom prostredí, ktoré presahuje fyzické prostredie. Preto je nemožné, aby myseľ bola vašim sluhom. Je však možné, aby vám myseľ slúžila, ale vzťah musí byť oveľa kooperatívnejší. So služobníkmy sa vo všeobecnosti zaobchádza s minimálnou úctou a rešpektom a vyžaduje sa od nich veľa. To nemôže byť zdravý prístup k mysli, a to nemôže byť zdravý prístup k telu. Obe majú svoje potreby a obe majú svoje veľké služby. Myseľ poskytuje väčšiu službu ako telo, pretože osobná myseľ slúži ako médium medzi fyzickým životom a vašou duchovnou realitou. Interaguje s oboma týmito veľkými doménami a slúži ako membrána, cez ktorú môžu informácie prechádzať z vašej duchovnej reality do fyzického života.

To sa dá realizovať a zažiť, iba ak je myseľ považovaná za veľkého služobníka a veľký mechanizmus pre službu vo svete. Nemôže byť vaším osobným služobníkom. Nemôžete ju použiť jednoducho na získanie viac peňazí, viac lásky a ďalších výhod. V takom prípade nerešpektujete jej väčšie schopnosti alebo väčší význam. Ak použijete myseľ pre sebecké ciele, ako sú tieto prinesie vám to iba katastrofu. Preto namiesto toho poukazujeme na väčšiu formu vývoja mysle. Ako sa dosahuje tento vývoj? Vývoj sa dosahuje nasledovaním prípravy na tréning a rozlišovanie, ktoré ste si sami nevytvorili. Táto príprava bola poskytnutá v mnohých formách. Pre tých, ktorí reagujú na Väčšie Spoločenstvo a majú vzťah s Väčším Spoločenstvom, bola poskytnutá Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva. Cesta Poznania je vhodným prostriedkom na trénovanie mysle a ako aj na vytvorenie zdravého vzťahu s mysľou. 

Pretože je myseľ obmedzený mechanizmus, aj keď je oveľa expanzívnejší ako telo, prináša určité problémy. V prvom rade musí byť trénovaný správne a múdro. Nemôže byť trénovaný z čisto osobných dôvodov, pretože musí slúžiť Väčšej Realite a väčšej potrebe vo vás. Budete musieť presmerovať niektoré zo svojich myšlienok, ale Poznanie vo vašom vnútri musí byť zdrojom tohto pokynu. Vy to osobne urobiťnemôžete. Rovnako tak osobne nemôžete prinútiť telo, aby robilo veci, ktoré telo robiť nemôže bez toho, aby ste si veľmi fyzicky ublížili. 

Myseľ je teda skvelým zdrojom, ale musíte s ňou mať zdravý vzťah. To znamená, že poskytujete určité veci, ktoré myseľ potrebuje. Myseľ potrebuje určitý stupeň stability. Potrebuje určitý stupeň ochrany pred nepriazňou osudu. Potrebuje stimuláciu. Potrebuje to, čo nazývame „prehodnotenie“. Takže, dovoľte mi teraz hovoriť o prehodnotení. 

Zvážte svoju osobnú myseľ ako veľkú betónovú nádrž, ktorá je celá mokrá a viskózna. Ak ho nemiešate a neudržiavate v pohybe, stvrdne do určitej podoby. Akonáhle stvrdne, je veľmi ťažké znovu ho urobiť tekutým. Je teda veľmi dôležité, aby bola myseľ stimulovaná. Jej najväčšia stimulácia bude pochádzať z Poznania, pretože keď je myseľ uvedená do služby Poznaniu, je neustále stimulovaná novými myšlienkami a novými skúsenosťami a požiadavkou, aby sa veci prehodnocovali podľa ich relevantnosti pre súčasnosť. Toto neustále takpovediac mieša myseľ a udržuje ju tekutú. Udržuje ju mladú, sviežu a aktívnu. Ak je mysli dovolené stvrdnúť, bude vážne narušená jej schopnosť reagovať na nové vplyvy, nové informácie a nové vzťahy. Za určitým bodom nie je vôbec schopná reagovať na nové veci. To je, keď myseľ prestáva byť živým organizmom. To je, keď sa zdravý vzťah s mysľou stáva veľmi, veľmi obtiažnym. 

Ak myseľ sleduje Poznanie – čo znamená, že vaša myseľ je pozorná Väčšej Moci vo vašom vnútri, Väčšej Moci, ktorú nemôže navrhnúť ani využiť – je potrebné prehodnotiť veci znova a znova. Bez služby pre Väčšiu Moc ľudia nebudú prehodnocovať svoje nápady. Iba si upevnia svoju pozíciu. Prehodnotenie znamená, že musíte predefinovať svoju pozíciu a v niektorých prípadoch ju úplne opustiť. Prehodnotenie je nevyhnutnou súčasťou vzdelávania. Iste, ak budete myslieť na svoje vzdelanie a to aj na formálnu formu vzdelania, uvedomíte si, že kurzy alebo študijné programy, ktoré boli najpríťažlivejšie si vyžadovali prehodnotiť a zaujať rôzne pohľady a uhly pohľadu, zvážiť nové fakty a zmeniť svoju pozíciu alebo nezaujať žiadnu pozíciu.

Aby bola myseľ schopná prehodnotiť, musí mať niečo mimo seba, na čo reaguje a čomu slúži. Jediná vec, ktorá to môže byť, je Poznanie vo vašom vnútri. Zdravý vzťah mysle je preto k Poznaniu, ktoré je ako „skutočné ja“ za vami, skutočná Bytosť za dočasnou osobou. Týmto sa veci dajú do správneho poriadku. Týmto sa veci dajú do správneho poriadku so sebou aj fyzicky, pretože telo má slúžiť mysli a myseľ má slúžiť Poznaniu alebo Duchu. Toto je obrovská zmena od bytia v individuálnom ľudskom stave mysle, kde je myseľ vytvorená tak, aby slúžila telu a predpokladá sa, že spiritualita slúži mysli, ak sa na ňu vôbec myslí. Preto, aby ste si vytvorili zdravý vzťah s mysľou, musíte sa sústrediť na Poznanie a umožniž, aby vo vás existovalo mystérium Poznania. 

Myseľ potrebuje určité veci, ktoré sú konkrétne, aby si vytvorila základ alebo systém presvedčenia. Bez systému presvedčenia je myseľ v stave chaosu a nemôže byť zameraná žiadnym smerom. Toto je šialenstvo – keď sa štruktúra mysle alebo štruktúra myslenia rozpadla do bodu, keď cez ňu nemôže pôsobiť ani vôľa Ducha. Tu myseľ upadla do chaosu a dysfunkcie. Preto myseľ potrebuje minimálne do určitého bodu určité predpoklady a známe prostredie, aby mohla efektívne fungovať. Rovnako ako telo potrebuje jedlo, vodu, prístrešie a oblečenie a určité množstvo upokojenia, aj myseľ potrebuje uistenie, kompatibilné vzťahy, stabilné prostredie, v určitých bodoch a nové nápady. Toto sú jej potreby. Zanedbajte tieto potreby a myseľ upadne do chaosu a nebudete s ňou mať zdravý vzťah. 

Môžete mať určité nápady, ktorých sa myseľ drží a to je v poriadku. Môžete mať určité vzťahy, ktoré stimulujú myseľ a to je nevyhnutné, hoci len málo ľudí má túto výhodu. Musíte však mať niečo, čomu môže myseľ slúžiť, čo ju stimuluje a čo existuje mimo nej. Toto udržuje myseľ tekutú čo umožňuje, aby došlo k prehodnoteniu. To umožňuje aby bola myseľ aktívna a živá. To vám umožňuje nadviazať zdravý vzťah s mysľou. Pokiaľ sa tento vzťah nepestuje, nemôžete s mysľou pracovať. Buď sa ju pokúsite kontrolovať, alebo od nej budete utekať. 

Poďme to preniesť do oblasti duchovnej praxe, pretože tu narazíte na myseľ priamo. Keď sa učíte ceste pokoja, ktorá vytvára prostredie, v ktorom do vás môže vnikať Poznanie uvedomíte si, že myseľ neustále myslí, neustále sa pohybuje, rozptyľuje vás, odnáša vás a tak ďalej. Zistíte teda, že je to vykonávaním tohto, že ste skutočne vo svojej mysli, pretože váš referenčný bod je stále vo vašej mysli a tak kamkoľvek pôjde, idete tam aj vy. V praxi sa snažíte vrátiť sa do pozície objektivity a pozorovania, ale myseľ vzlietne a vezme vás so sebou. Ide to sem, tam a všade. Myslí na veci, ktoré sú veľké a na veci absurdné a predstavuje si všetky možné scenáre – malé drámy, v ktorých sa potom ocitnete. Je to ako televízia, ktorá stále beží.

Ako teda v duchovnej praxi narábate s nepretržitým chodom televízie? Tu si ustanovíte určitý ústredný bod. Je to ako naladenie televízie na jeden druh frekvencie alebo kanálu. Musíte sa to naučiť robiť a umožní vám to iba prax. Musíte mať tento ústredný bod a vaša myseľ musí mať tiež ústredný bod. V programe Kroky k Poznaniu je uvedených mnoho rôznych ústredných bodov. Napríklad ste vyzvaní, aby ste sa zamerali na slovo RAHN. Myseľ pokračuje behať všade, ale vy ju prenesiete na sústredenie sa na toto slovo a tento zvuk. Existujú aj ďalšie ústredné body: Oheň Poznania vo vás, nehybný bod vo vás, vaše dýchanie, časť vášho tela. Môžete to vykonávať so zatvorenými očami alebo s otvorenými očami. To prináša myseľ do centra pozornosti, ktoré zosilňuje jej silu a vytvára pre vás pozíciu mimo mysle. Sústredenie vytvorí a umožní vám zažiť túto pozíciu mimo mysle. 

Znovu a znovu cvičíte stovky a tisíckrát, ako cvičiaci hudobníci, ktorí musia cvičiť stupnice znova a znova. Nikdy sa tejto praxe nevzdajú. Musíte trénovať zameranie mysle vo svojej duchovnej praxi. Keď to budete robiť časom, myseľ bude menej chaotická. Stáva sa jednotnejšia a kompatibilnejšia s čímkoľvek, o čo ju požiadate. Tiež vám prejavuje svoje potreby, aby ste mohli rozpoznať, čo potrebuje. Napríklad myseľ potrebuje určitú podobnosť. Nemôže stále narábať s novými vecami. Musí spočívať na veciach, ktoré sú známe. Myseľ zároveň potrebuje nové nápady a novú stimuláciu. Myseľ musí spadnúť pod vedenie Poznania. Všetky tieto veci musia byť vyvážené dohromady, a to si bude od vás vyžadovať šikovnosť a Múdrosť. Ak požiadate myseľ, aby mala neustále nové skúsenosti, opotrebujete ju a nebude schopná fungovať. Nemôže nepretržite integrovať nové informácie a nakoniec sa proti vám vzbúri, ak k nej budete príliš tvrdý. 

Takže je to otázkou rovnováhy. Poznanie túto rovnováhu poskytuje, pretože Poznanie poskytuje nové informácie a stimuláciu a potom dlhé obdobia pokoja. Počas týchto období pokoja má myseľ čas aby sa integrovala. Prehodnotenie je povolené a podporované. Existuje stimulácia a je čas na prispôsobenie, prehodnotenie a opätovná reasociácia. Týmto spôsobom môže myseľ, podobne ako robenie krokov, rásť a napredovať pri zachovaní svojej vnútornej stability. Potom sú aj tie najznámejšie a najobľúbenejšie nápady schopné pomaly rásť. Nie sú roztrhané na kusy. Tieto úpravy sa robia pomaly a opatrne, akoby ste niečo budovali s veľmi svedomitým prístupom. Potom časom začne myseľ myslieť za vás. Má základ, na ktorom existuje. Jej potreby sa ctia, slúži sa im a neustále sa stimuluje a presmerováva.

Zvážte ďalší príklad: Zvážte, že vaša myseľ je ako vláda, ktorá veľmi dobre nefunguje, tak ako väčšina vlád vo vašom svete. Ak chcete vládu zmeniť a chcete, aby bola produktívnejšia, láskavejšia, efektívnejšia a stabilnejšia, ako k tomu pristúpite? Budete pochodovať so svojimi armádami a podmaníte si ich a prinútite každý ich aspekt aby sa podriadil? Takto niektorí ľudia pristupujú k svojej mysli, keď sa venujú duchovnej praxi. Alebo to zanedbáte a poviete si: „No, navždy to bude veľké neefektívne telo a jediné, čo s ním môžem urobiť, je pokúsiť sa žiť s jeho neefektívnosťou a robiť to najlepšie, ako dokážem.“ Robíte to, a čo sa zmenilo? Nič. 

Ako teda zmeníte vládu? Ako zmeníte myseľ? Tieto otázky sú podobné. Myseľ má mnoho aspektov, ktoré na seba vzájomne pôsobia. Rovnako aj vláda. Myseľ pôjde do chaosu, pokiaľ nebude mať väčší účel a väčší súbor priorít, ktorým má slúžiť. Rovnako aj vláda. Myseľ má obrovskú moc a ovplyvňuje kvalitu vášho života. Rovnako aj vláda. Myseľ potrebuje múdreho vládcu. Rovnako aj vláda. Myseľ má rôzne hlasy a rôzne aspekty, ktoré treba rozpoznať a spojiť ich do efektívneho pracovného vzťahu. Rovnako aj vláda. Podobnosti pokračujú ďalej a ďalej. Preto ak sa stanete múdrymi vo vzťahu k svojej mysli a s prácou s mysľou, stanete sa múdrym vodcom, takpovediac múdrym guvernérom. To znamená, že máte súcit a rešpekt k tomu, čo riadite. Snažíte sa brať do úvahy všetky aspekty toho, čo riadite a slúžiť všetkému v čo najväčšej miere. To znamená, že musíte neustále veci vyvážiť, že nemôžete byť príliš radikálni voči jednej alebo dvom myšlienkam a zanedbávať všetko ostatné. To je dôvodom, prečo nasledovanie Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva vytvára vedenie, a to interne aj externe. Vytvára rovnováhu a Múdrosť, vnútorne múdru vládu a externe múdru vládu. Preto je to cestou rezolúcie a cestou naplnenia. 

Mnoho ľudí chce efektívnejšie riadiť svoje vonkajšie životy, ale ich vnútorné životy sú chaotické. To znamená povedať: „Necháme vládu na pokoji, ale urobíme mesto krajším. Vysadíme stromy.“ Ľudia sa snažia, aby ich vonkajší život vyzeral benígnejšie, príjemnejšie alebo harmonickejšie, ale pokiaľ nebudú vládnuť sami a neprevezmú zodpovednosť za vládu svojich myslí, nič sa nezmení. Budú mať možno krajšiu scenériu, ale skutočný stav vecí bude rovnaký. 

Keď hovorím o týchto veciach, možno si poviete: „Bože môj! Toto je pre mňa príliš obrovské! Ako to všetko môžem vykonať?“ Pravda je taká, že časť z toho robíte vy a časť robí Poznanie. Deň po dni, okamihu po okamihu sa naučíte oslovovať myseľ a pracovať s mysľou a dáte jej veci, na ktoré sa má sústrediť, ktoré sú produktívne, rovnako ako sa to naučíte so svojím fyzickým telom. Napriek tomu je časť mysle riadená niečím väčším. Máte teda rozsah povinností a Poznanie má rozsah povinností. Ste zodpovední za to, čo si myslíte a čo robíte s tým, čo si myslíte, ale Poznanie je zodpovedné za to, aby dalo mysli jej účel, zmysel a smer. Tu ste ako múdry manažér, ale nevládnete štátu. Toto uznanie vám umožní mať viac zdrojov múdrosti na vykonávanie svojich povinností, čo je dosť obrovské. Skutočnosť, že ľudia nemôžu riadiť svoje životy alebo svoje mysle, je evidentná a tak každý, kto to dokáže v akejkoľvek miere, pokročil a má v živote veľkú výhodu.

Sú vám poskytnuté prostriedky pre svoj rozvoj. Poskytujeme Cestu Väčšieho Spoločenstva. Je efektívna, ak sa ju ľudia naučia nasledovať a sú trpezliví a múdri. Keď ľudia začnú s prípravou, chcú hneď veľké výsledky. Skáču hore-dole, aby mali veci v živote vyriešené a splnené, ale v skutočnosti sa veci dejú pomalšie a progresívnejšie. To zaručuje podstatné a trvalé výsledky a skutočný pokrok. Ak skočíte dopredu, môžete rovnako ľahko spadnúť dozadu. Keď vyskočíte do vzduchu, ihneď spadnete. Ale ak budete nasledovať plán a prostriedky, ktoré sú pomalšie, postupnejšie a konštruktívnejšie, potom skutočne napredujete a tak ľahko neodpadnete alebo nespadnete dozadu. 

Na prípravu na prácu s mysľou a na skutočný vzťah s s mysľou, ako aj s väčšou silou vo vás, je poskytovaná Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva. Bez tohto druhu prípravy by ste to nedokázali. Snažte sa mať čo najlepšie dobré správanie a pozitívne myšlienky, nedokázali by ste uniknúť svojim dilemám, pretože by ste sa nedokázali efektívne ustanoviť mimo svojej mysle. Nemohli ste založiť nový základ, nový výhľad, novú pozíciu. To si vyžaduje pomoc presahujúcu vás, nielen priateľské povzbudenie od tých, ktorí si vás vážia, ale skutočnú pomoc od tých, ktorí majú väčšiu duchovnú moc. Poskytujú svoju prítomnosť, inšpiráciu a praktické prostriedky pre váš úspech. 

Buď sa rozhodnete pripraviť, alebo nie. Ak to neurobíte, môžete na to iba myslieť a uvažovať o tom. Tu stále zostávate so svojimi vlastnými predstavami. Pri príprave sa stretávate s novými myšlienkami, ktoré si vyžadujú prehodnotenie, prispôsobenie a novú pozíciu vašej mysle. To dáva vášmu vnútornému stavu smer a pohyb pre napredovanie. Bez prípravy sa prechádzate okolo, ale idete v kruhoch. Nemôžete ísť nijakým novým smetom. Pokúšať sa učiť sa veci je veľmi pomalé a vyhliadky na úspech sú dosť vzdialené. Budete mať tendenciu recyklovať staré nápady. Keď ľudia chodia rýchlo v širokom kruhu, vyzerá to, že niekam idú. Napriek tomu sa im len točí hlava a nevkročia na žiadne nové územie. Myseľ neprehodnocuje. Prehodnotenie neznamená iba prehodnotenie pozície, ktorú ste mali, alebo nápadov, ktoré poznáte. Prehodnotenie si vyžaduje nové informácie, nové skúsenosti a nové výzvy. Tieto musia pochádzať z mimo vás. To aktivuje váš vzťah s Bohom a s vašou Duchovnou Rodinou. To vám poskytuje stúpajúci a vonkajší pohyb.

Prechod od toho, že vás riadi vaša myseľ k nasledovaniu niečoho väčšieho je ten, ktorý sa musí diať pomaly, aby vám umožnil si udržať stabilitu. V určitom okamihu je formálna príprava nevyhnutná. Ak sa tomu zabráni alebo sa to zanedbá, nemôžete pokračovať. Predstavuje to záväzok zmeniť a usporiadať váš vzťah s mysľou a telom a so všetkým okolo vás. To si vyžaduje odvahu. To si vyžaduje otvorenosť. To si vyžaduje uznanie skutočnej potreby vo vás. Život vás tejto potrebe naučí. Ak budete k sebe úprimní uvedomíte si, aká je veľká. Môžete toho urobiť pre seba len toľko. Mimo toho je potrebné vám veci poskytnúť, dať a ukázať. Preto je potrebné hľadať prípravu, ktorú ste sami nevymysleli. To je to, čo vás privedie na nové územie, umožní vám skutočné prehodnotenie a otvorí vám väčšie možnosti, ktoré by ste inak k dispozícii nemali.

Tí, ktorí sa zapojili do prípravy v Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva, si musia vyvinúť veľkú vytrvalosť a trpezlivosť. Ľudia všeobecne chcú, aby sa veci hýbali rýchlo, aby sa dostali k rezolúcii, aby sa dostali k realizácii, hneď teraz! Alebo chcú spomaliť, pretože sa pohybujú príliš rýchlo. „Bože môj! Nezvládam to!” Postupom času si uvedomíte, že máte určité tempo, ktorým sa môžete riadiť pretože vaša myseľ musí veci prehodnotiť a tiež sa sama rehabilitovať. Existuje teda rast, integrácia a obnova seba samého. Deň za dňom, okamih za okamihom to môže spôsobiť, že veci budú vyzerať veľmi pomaly, ale takto sa dosahuje rast a stabilita. Niektorí ľudia chcú vystreliť ako raketa. Keď však raketa pristane, vybuchne a roztrieska sa na kusy. Ak sa nechcete nechať roztrieskať na kusy, nevystreľujte ako raketa. Lezte ako muž alebo žena na hore, ktorí sa musia pohybovať veľmi pomaly, ktorí musia každému pohybu porozumieť a majú veľký rešpekt a ohľaduplnosť k samotnej hore. Je to dobrou ukážkou, ktorá za to stojí.

Ak začnete s prípravou, ktorá vám bola poskytnutá a budete ju nasledovať verne a trpezlivo, ak umožníte, aby sa vo vašom vonkajšom živote uskutočnilo znovuusporiadanie a aby vo vašom vnútornom živote došlo k prehodnoteniu, ak naučte sa rozpoznávať svoj rozsah povinností, z ktorých vám bude zrejmá samotná príprava a ak dovolíte, aby existoval väčší rozsah povinností, vďaka ktorému vás bude Poznanie viesť, môžete pokračovať. Potom sa naučíte nielen pracovať s mysľou, ale aj oceniť jej veľké benefity.