Potešenie

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
10. Marca 1992
V Boulder, Colorado

Potešenie je ústredným bodom myslí väčšiny ľudí. Vyžaduje si pozornosť. Rovnako ako majetok, aj potešenie je niečo, čo dominuje vo vedomie, čas a energiu ľudí. Rovnako ako majetok, aj potešenie je niečo, čo môže byť zlé. Opäť sa musíte pozrieť na to, čo je potešenie a kde urobíte hranice, ktoré určujú, či sa zúčastňujete na niečom, čo je skutočne príjemné alebo nie. 

Je nám potešením hovoriť a sprostredkovať vám väčšie množstvo Poznania rovnako ako perspektívy Väčšieho Spoločenstva, ktorú vy a vaša rasa budete potrebovať, aby ste mohli napredovať. Naše potešenie z toho vyplýva zo skutočnosti, že je vám prostredníctvom nás daný dar. Toto je najväčšie potešenie. Toto je potešenie, ktoré nemá hranice a neutícha. Je to potešenie, ktoré je možné sprostredkovať a rezonovať v mnohých mysliach. Preto rastie a nezmenšuje sa, keď sa ďalej posúva. Je to potešenie zrodené z Poznania. Zosilňuje sa samo o sebe. Je to potešenie, ktoré je iné ako akékoľvek iné potešenie, ktoré môžete nájsť. 

Všetky ďalšie potešenia slabnú, akonáhle sú odvysielané. Zmenšujú sa. Rovnako ako kamienok vyhodený do bazéna, vlniaci sa efekt sa pri rozširovaní stáva slabším a slabším. Potešenie, o ktorom hovoríme, má však opačný efekt. Je to skôr ako sadenie semienok. Keď sa tieto semienka uchytia v mysliach, ktoré sú plodné s túžbou po Poznaní a s uznaním potreby Poznania, rastú a kvitnú tam, aby priniesli ovocie a opäť šíria svoje semienka do nových myslí, ktoré sú plodné pre Poznanie. Tie zase prinášajú ovocie a tak ďalej. Toto väčšie potešenie sa preto šíri ďalej a prináša čoraz viac ovocia, keď sa udeľuje a prijíma. 

Ale čo potešenia sveta a všetky nespočetné úsilia, ktoré sú podnikajú na ich získanie, udržanie a zabránenie ich spotrebovaniu? Čo o nich? Je zrejmé, že vzhľadom na nadbytok, ktorý okolo seba vidíte, možno hľadanie potešenia považovať za úplne deštruktívne a ponižujúce. Príklady sú také bežné a majú toľko foriem, ktoré potrebujete, ale musíte sa pozrieť na ľudský život okolo seba a zistiť ich množstvo prejavov. Takže, si hovoríte: „Budem sa vyhýbať potešeniu úplne?“ Problém tohto prístupu je, že to robíte pre potešenie. Tu si len zmeníte cestu a druh potešenia. Ak je potešením vzdať sa potešenia, ako sa ho vzdáte? Je potešenie iba vyhýbaním sa bolesti? Ak je to tak, bolesť sa k vám príde a bude vás prenasledovať ako tieň, pretože potešenie a bolesť sú veľmi spojené. Preto, ak hľadáte potešenie, aby ste sa vyhli bolesti, produkujete viac bolesti, čo si vyžaduje viac pokusov o potešenie, ktoré produkuje viac bolesti, a tak ďalej. Je potešenie vždy spojené s bolesťou?

To sú všetko veľmi dôležité otázky, ktoré je potrebné uvážiť. Základom pre ich uváženie je zhodnotiť váš život a zhodnotiť vaše investície do potešení a toho, čo vás to stojí. Toto zhodnotenie sa môže uskutočniť iba vtedy, keď dokážete objektívne veci vidieť a zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti. Túžby, fantázie a filozofie týkajúce sa získavania potešenia sú tak vždy prítomné, tak nafúknuté a tak subjektívne, že je veľmi ťažké získať akékoľvek úprimné posúdenie. Vaše skúsenosti vás však nezradia, ak ich dokážete správne interpretovať, čo môžete urobiť, ak je vaša túžba po pravde silná a ak ste ochotní prehodnotiť alebo preskúmať všetko, čo je potrebné, aj keď je to pre vás bolestivé urobiť. Bolesť pri prehodnocovaní nie je ani zďaleka taká veľká ako bolesť pri vyhýbaní sa. Bolesť uznania je malá v porovnaní s bolesťou hľadania náhrady alebo snahy stratiť sa v úsiliach, ktoré môžu iba zakryť alebo skryť vaše hlbšie potreby a utrpenie, ktoré je výsledkom ich popretia. 

Aké sú teda kritériá pre určenie toho, ktoré potešenie je užitočné a ktoré nie? Dovoľte nám vám dať myšlienku na zváženie, pretože lebo myšlienky zvážiť musíte. Jednoduché odpovede toto pátranie nikdynemôžu uspokojiť. Poskytujeme vám pozvánku na štúdium a kontempláciu, zhodnotenie a prehodnotenie. Toto sú odpovede, ktoré niečo znamenajú pretože vás niekam vedú. Neposkytnú vám iba pacifikáciu. Vedú vás do novej arény porozumenia. Pokiaľ ide o akékoľvek potešenie, ktoré vám pripadá atraktívne a uvažujete o tom že to vyskúšate, zvážte jeho náklady. Toto je obzvlášť dôležité v súvislosti s potešeniami vo svete, ktoré tvoria väčšinu potešení, na ktoré si pomyslieť. Budeme o týchto hovoriť a potom budeme hovoriť o potešení Poznania, ktoré sa veľmi líši od potešení sveta. 

Rovnako ako majetok, potrebujete aj nejaké potešenia vo svete. Či už ide o vlastníctvo vecí, myšlienok alebo vzťahov, niektoré z nich potrebujete. Napriek tomu musia byť dôležité. Potrebujú pre vás priniesť niečo so skutočnou hodnotou a hodnota, ktorú prinesú, musí byť vyššia ako vaša investícia do nich. To platí pre akýkoľvek druh potešenia, ktoré vám pripadá atraktívne alebo ktorému si prajete sa venovať sa. Vzhľadom na investíciu času a energie – ktorá samozrejme zahŕňa aj peniaze, pretože to predstavuje čas a energiu – koľko vám to potešenie prináša? Aké veľké sú jeho plody? Potešenie je investícia. Čo to prináša? Úprimné zhodnotenie vašich vlastných skúseností vám poskytne skutočné direktívy, rovnako ako aj náznaky Poznania vo vašom vnútri, ktoré sa bude usilovať zapojiť vás do tých činností, ktoré sú pre vás najvýhodnejšie a opustiť všetky ostatné, ktoré vás iba oberajú o čas, energiu a pozornosť. 

Jednoduché potešenia sú cenné, ak investície do nich nie sú príliš veľké a ak prinášajú niečo so skutočnou hodnotou. Uveďme si príklad. Môže byť veľkým potešením stáť pri prekrásnej rieke, pritom ako tečie. To je jednoduché potešenie, malé v porovnaní s potešením z Poznania, ale napriek tomu skutočné. Ak však kvôli tejto skúsenosti musíte cestovať cez pol sveta, potom je investícia do tohto jednoduchého chvíľkového potešenia zjavne nevhodná. Ľudia však cestujú cez pol sveta, aby pozorovali nejaký prírodný jav alebo videli nejaký výhľad, aby mali príjemnú chvíľu. Ich odmena je v porovnaní s ich veľkými investíciami veľmi malá.

Väčšina potešenia, ktoré ľuďom škodí, im škodí, pretože investícia je veľká a odmena je veľmi malá. V mnohých prípadoch neexistuje žiadna odmena. Existujú iba investície a reinvestície. Tu máme kontrast medzi fantáziou týkajúcou sa potešenia a skutočného zážitku. Ako často ste boli sklamaní skutočnou skúsenosťou s niečím, pretože vaše očakávanie bolo také veľké a nafúknuté a vy toľko ste do toho zainvestovali? Potom prišiel reálny zážitok a v skutočnosti nakoniec taký dobrý nebol. Sledujte malé deti okolo Vianoc, aké veľké sú ich anticipácie a očakávania. Investícia času, energie a pozornosti je taká veľká, ale po rozbalení darčekov prichádza sklamanie. Investícia je skvelá. Odmena je malá. Zvážte, koľkokrát vás sklamali veci, v ktoré ste dúfali, že budú úžasné a nádherné. Prečo sklamanie? Pretože investícia bola veľká a odmena malá. Spomeňte si na zážitky, v ktorých ste investovali seba samích a nebola tam vôbec žiadna odmena. 

Často sa náklady na hľadanie potešenia nedajú spočítať hneď na začiatku, pretože keď vás snaha oberá o vedomie o sebe, o svoju interakciu so životom a o vaše ocenenie vlastnej existencie, takáto veľká cena zostáva bez povšimnutia. Ľudia ju však platia preto, lebo sú depresívni a nahnevaní a vo ich živote im chýba hodnota a zmysel. Platia túto cenu neustále. Svoje utrpenie si často spájajú s inými vecami, preto hľadajú väčšie potešenie, ktoré si vyžadujú veľké ceny a ich dilema a depresia sa prehlbujú. V skutočnosti môže byť ich depresia taká hlboká, že je ako temná bunka bez okien, kam nemôže preniknúť svetlo. 

V živote človeka môžu dominovať vysoké očakávania a veľké sklamania. Očakávanie romantiky vo vzťahu si vyžaduje nehoráznu cenu, a to okamžite, čo sa týka času, energie a pozornosti, ako aj v dlhodobom zmysle. Ľudia týmto úsilím toľko strácajú a aká malá je ich odmena – pár okamihov sebou-nafúknutého potešenia alebo opustenia seba samého alebo pár chvíľ fyzického pocitu, z ktorých sa nedá žiadne dlho udržať. Realita vzťahu môže na rozdiel od vzrušenia z romantiky pôsobiť veľmi depresívne. Je to preto, že ľudia investujú do milostného vzťahu a nie do vzťahu. Ak investujete veľa do niečoho, čo prináša veľmi malé výnosy, budete trpieť a vaša bolesť bude veľká. Ak investujete do niečoho, čo môže priniesť veľa, má trvalú hodnotu a bude rásť v dôsledku vašej účasti, budú vaše bolesti malé a vaša investícia bude dobrá.

Otázka potom neznie: „Čo mám robiť, aby som bol šťastný?“ Otázku je možné položiť iným spôsobom. Zvážte inú otázku, napríklad: „Kde môžem investovať sám seba, aby priniesol najlepšie výsledky pre seba a ostatných?“ Toto je oveľa objektívnejšia otázka, pretože si vyžaduje zhodnotenie založené na vašich vlastných skúsenostiach. Ak zhodnotenie vychádza iba z vašich očakávaní, nebudete mať žiaden základ pre zhodnotenie. Očakávania sú nádejou založenou na sklamaní. Ako to môže byť úprimné zhodnotenie? Ale ak si položíte otázku: „Ako sa môžem investovať tak, aby to prinieslo čo najlepšie výsledky alebo najväčšiu hodnotu pre mňa a iných ľudí?“ orientuje vás k objektívnejšiemu prístupu, ako keď sa pýtate len: „Ako si môžem urobiť radosť?“ Ak neviete, ako si urobiť radosť, váš prístup bude oveľa subjektívnejší a bude plný veľkých očakávaní. Získať úprimné zhodnotenie s týmto prístupom je ťažké. 

Investície sa týkajú času, energie a vedomia. Chcete, aby vám vaša odmena priniesla väčšie vedomie, väčšiu spriaznenosť so životom a lepší pocit vašej hodnoty a účelu vo svete – nie hodnoty a účelu, ktoré si vymyslíte pre svoje vlastné potešenie, ale hodnoty a účelu, ktoré sú intrinzické pre vaše bytie tu. Túto hodnotu nie je možné vyčerpať. Neopustí vás a bude len rásť, keď sa jej prejavu a skúsenostiam venuje väčšia pozornosť, čas a energia. Naše potešenie je veľké. Naše bolesti sú malé. Vaše potešenia sú malé. Vaše bolesti sú veľké. Je to otázkou investícií a zhodnotenia. Príprava na Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva tento trend zvráti. Je v rozpore so spôsobmi sveta a predstavuje nový príklad pre ľudský rozvoj a úspech. 

Teraz mi dovoľte predstaviť ďalšiu myšlienku týkajúcu sa potešenia. To súvisí s myšlienkou, že skutočná hodnota ponúka odmenu, ktorá rastie a prináša výhody pre vás ako aj ostatných. Skutočné potešenie sa spája s úspechom. Tomu nemôžete uniknúť. Je to skutočnosť. Veci sú ocenené, pretože sú užitočné podľa účelu, ktorý majú. Ak niečo prinesie hodnotu vášmu účelu ako mu rozumiete, budete si to vážiť. Aj keď je váš účel falošný a sebaklamný, budete si to napriek tomu vážiť. Hodnota a potešenie sú preto veľmi spojené. Nemôžete ich oddeliť. Ak niečo neslúži účelu, ktorý si ceníte, potom vám to neprinesie potešenie. Aj keď prinesie šťastné pocity a okamžitú úľavu od stresu z toho, že ste vo svete, nebude to veľmi cenné. Niečo, čo je veľmi cenné, prináša hlbší druh potešenia, pretože to potvrdzuje život. Ak je hodnota skutočná a ak je účel, s ktorým je spojená skutočný, prinesie väčšiu a trvalejšiu hodnotu.

Napríklad si vo svojom živote spomeňte na krátke okamihy alebo obdobia, v ktorých ste zakúsili svoju vlastnú hodnotu a to nie spôsobom sebachvály, ale skutočným spôsobom. Napriek vášmu úsiliu alebo popretiu ste spoznali svoju vlastnú hodnotu – chvíľu prežívania spriaznenosti so životom. Hodnota týchto zážitkov je na rozdiel od všetkých ostatných zážitkov taká veľká, že vynikajú v pamäti ako ostré svetelné body v pozadí prázdneho priestoru. Rovnako ako nebo nad vami vyniká oproti pozemskej úrovne skúseností. Prekrývajú všetky chvíľkové potešenia, ktoré ste si časom nahromadili. Prinášajú vo svojom momentálnom vyjadrení väčšiu hodnotu ako roky a roky pokusov odvodiť hodnotu z iných vecí. Investície do nich boli malé. Odmena je veľká a rozširuje sa. 

Preto vás cesta skutočného naplnenia znovuobnovuje vo veciach, ktoré vytvárajú veľkú hodnotu pre vás ako aj pre ostatných. Tu musí váš prístup presahovať vaše osobné želania a potreby, pretože ak je vaše úsilie sebecké, nemôže priniesť väčšie odmeny. Je identifikované s maličkosťami a malými potešeniami, ktoré presne stanovujú veľké ceny a to okamžite ako aj po určitom čase. Zatemňujú váš život, vrhajú mraky nad vašu myseľ a blokujú väčšie možnosti, ktoré na vás čakajú. 

Ako viete, čo je veľké alebo malé potešenie? Vaše skúsenosti vám povedia, či sa na môžete pozrieť úprimne s ochotou zmeniť alebo upraviť veci vo vašom živote. Poznanie je tu barometrom. Aj keď si nie ste istí, čo Poznanie he, máte pocit, že vás niektoré veci priťahujú a iným sa bránite. Môžete sa brániť Poznaniu a priťahovať k sebe veci, ktoré nemajú žiadnu hodnotu, ale toto sa deje na povrchu vašej mysle. Vaše hlbšie pocity a hlbšie zážitky vás vždy nasmerujú skutočným smerom. Aj keď tento smer nesprávne interpretujete, aj keď sa tam bránite ísť, vaša hlbšia podstata vás dovedie k tomu, čo je pre vás najvýhodnejšie. Pri pohybe týmto smerom budete cítiť väčšie potešenie a pri vzdialení sa od neho väčší zmätok, hnev a sklamanie. 

Uvidíte, že pod všetkými svojimi túžbami a pokusmi o sebauspokojenie máte vo svojom vnútri prirodzené navádzacie zariadenie, ktoré vás vedie smerom k jednotlivcom, skúsenostiam a zapojeniam, ktoré sú nevyhnutné pre váš rozvoj. Tieto veci prinášajú väčšie odmeny. Nech sa pri ich sledovaní stretnete s akýmikoľvek ťažkosťami, tieto ťažkosti sú malé na rozdiel od odmien, ktoré prinášajú. Keď sa k týmto veciam priblížite, budete musieť mať vieru, pretože ste ešte tieto odmeny sami nezažili,a niekedy sa investícia môže javiť ako príliš veľká alebo príliš ťažká. V skutočnosti je veľmi malá. Toto musíte zistiť skúsenosťou. To si vyžaduje čas a vieru. Takže si poviete: „Nasledovať tento smer je veľmi ťažké, ale mám pocit, že to prinesie niečo veľmi cenné. Nemôžem vám povedať, ako to bude vyzerať, ale musím sa tým riadiť pretože viem, že musím.“

Pamätajte, že iba Poznanie vás privedie k Poznaniu. Ostatné motívy sa odhalia a musia byť zmenené alebo opustené. Poznanie vás privedie k Poznaniu. Pocit skutočnej hodnoty vás privedie k veciam skutočnej hodnoty. Pocit väčšieho potešenia vás prinesie k veciam, ktoré vytvárajú väčšie potešenie. Všetky vedú preč od mnohých ďalších vecí, ktoré sa môžu iba vysmiať väčšiemu významu, ktorý môže priniesť iba väčšie potešenie a vyššiu hodnotu. Tu vykročíte zo zdanlivo beznádejnej situácie, v ktorej sa ľudstvo utápa. 

Niekedy sa vám zdá cesta osamelá a neistá, ale niečo vo vás vás vedie vpred. Tu musíte nasledovať väčšie volanie, volanie, ktorému nemôžete porozumieť, volanie, ktoré ste sa ešte nenaučili oceniť, volanie, ktorého skúšky a trápenia, aj keď sú v súčasnosti zdanlivo veľké, sú v skutočnosti malé v porovnaní s väčšími odmenami, ktoré vás čakajú. Ako si môžete byť istý, že robíte tú správneu vec? Ako si môžete byť istý? Môžete si byť istí iba tým, že viete, že musíte pokračovať. Toto poznanie pochádza z hĺbky vášho vnútra. Nedeje sa to v oblasti vašej osobnosti. Nie je to nutkanie. Nejde o násilnú alebo pretrvávajúcu osobnú potrebu. Je to vo vás niečo väčšie. 

Keď sa opustia malé pôžitky a veci, ktoré vás netešia, zistíte, že vo vašom živote bude prázdnota. Dovoľte, aby tam bola prázdnota. Nevyplňujte to novými vecami. Časť vášho života by mala byť vždy prázdna. To vytvára vákuový efekt, ktorý umožňuje, aby k vám prišli väčšie zážitky, dovoľuje aby boli rozšírené vaše hranice, umožňuje pokrok a rozvoj vašich skutočných schopností. Malé potešenia úplne zapĺňajú myseľ a tak nie je priestor pre nič, čo by do nej mohlo vstúpiť. Veľké potešenia vždy vytvárajú viac priestoru, takže vždy existuje priestor pre nové skúsenosti a prehlbovanie porozumenia zmyslu vášho života. 

Štúdium Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva znamená preorientovať sa na pravý zmysel vášho života. Postupne budete robiť veľa malých krokov. Vaše ostatné motívy a ostatné záväzky budú ostro kontrastované, takže ich budete môcť vnímať objektívnejšie. To si vyžaduje vieru, pretože tu kráčate od vecí, ktorým ste predtým verili, že majú veľkú hodnotu a pohybujete sa smerom, ktorý ešte nemôžete odvôvodniť. Idete tam, pretože niečo vo vás vám hovorí, že musíte. 

Odmeny nájdete iba ich dosiahnutím, pretože odmeny sú založené na dosiahnutom výsledku. S okamžitým potešením neexistuje žiaden úspech; existuje iba veľká cena za chvíľu uspokojenia, chvíľu opustenia sa alebo chvíľu potešenia. Musíte sa iba pozrieť na stav ľudí okolo seba a vo svojom vlastnom živote, aby toho videli úplnú ukážku. 

Ak hľadáte veľké potešenie, hľadajte veľkú hodnotu. Investujte sa do toho, čo prináša väčšiu odmenu. Ako viete, čo to je? To dokazujú potreby sveta a vaša vlastná vnútorná potreba. Ľudia stoja okolo a hovoria: „Kto som? Čo by som mal robiť v živote? Neviem, čo mám robiť.“ Pozerajú sa osobne na seba. Ak sa pozriete na svet, svet vás potrebuje. Potrebuje talent, schopnosti a prínos. Potrebuje skutočné vzťahy. Potrebuje investíciu. Svet, ak bude vnímaný, to z vás vyvolá a nakoniec nájdete cestu vyjadrenia a kontribúcie, ktorú si môžete nárokovať.

To vás investuje do toho, čo prináša väčšiu hodnotu a väčšie potešenie. Tu je potešenie hlbokým uspokojením a potvrdením vášho života. Napriek tomu presahuje aj túto definíciu, pretože má rezonančný účinok vo vás aj mimo vás. Takže sa nepozerajte na seba osobne a nehovorte: „Čo teda chcem a ako ma to poteší?“ Pozrite sa na svet a spýtajte sa: „Čo svet potrebuje a čo môžem dať?“ Vo svojej osobnej mysli nepochopíte svoj vlastný význam a nerozpoznáte väčšiu výzvu na poskytnutie svojich kontribúcií. Ale svet to demonštruje. Keď sa vonkajšia potreba a vaša vnútorná potreba zblížia a spoja, budete schopní rozpoznať cestu, ktorú by ste mali nasledovať. 

Skutočný život čerpá 100% energie človeka, ale robí to postupne, pretože ľudia ešte nie sú schopní dávať 100%, aj keď to považujú za hodnotnú vec. Postupne sa vaša investícia bude prehlbovať a návratnosť bude väčšia. To vás odvedie od iných aktivít a záujmov, ktoré prinášajú veľmi málo a vyžadujú veľké investície. Prežiť budú môcť iba tie malé potešenia, ktoré si vyžadujú malú investíciu. Môžu hrať dôležitú úlohu. Stále je potešením pozerať sa na hviezdy alebo stáť pri potoku alebo sa tešiť zo svojej záhrady alebo si užívať niečo, čo robíte, čo je príjemné. Odmena je malá, ale nenahradila vaše väčšie úsilie v živote. 

Nasledovanie Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva upravuje všetky veci tak, aby ste sa mohli oddať veľkým hodnotám a veľkým odmenám a napriek tomu mať tie malé potešenia, ktoré sú potrebné pre vaše okamžité pohodlie a osobnú hodnotu. Nie je tu žiaden konflikt. Avšak prechod od života malého potešenia a veľkých investícií k životu veľkého potešenia a malých investícií predstavuje úplný prevrat. Tento prevrat musí prebiehať postupne. V tomto je obrovské obdobie prehodnocovania a opätovnej rededikácie, ktorá ovplyvní všetky aspekty vášho života a všetko, čo si vážite alebo ceníte. To je niekedy veľmi mätúce, pretože sa už nestotožňujete s vecami, ktoré vám boli predtým príjemné, ale neviete, čo ich nahradí. Ak ste múdri, nepokúsite sa ich nahradiť, ale umožníte meniacemu sa zameraniu a smerovaniu vášho života, aby vám ilustrovali väčšiu hodnotu, ktorá na vás čaká. 

Ide o prejdenie od chudoby k bohatstvu, pretože bohatstvo znamená investovať do seba to, čo prináša najväčší úžitok pre vás aj pre ostatných. Chudoba je vo veľkej miere investícia do vecí, ktoré prinášajú malé alebo žiadne potešenie alebo hodnotu. Bohatstvo a chudoba nie sú o tom, aký veľký je váš dom alebo aký automobil šoférujete alebo koľko peňazí máte vo vrecku alebo ako vyzerá váš šatník. Bohatstvo a chudoba sú tu veľmi odlišné. V tomto inom svetle sa bohatí zdajú chudobní a zdá sa, chudobní že sú bohatí. Takto získate skutočný referenčný bod, pomocou ktorého môžete merať hodnotu vo svete. Váš život je zase súčasťou demonštrácie a demonštrácia sa deje všade okolo vás. Tu uvidíte také veľké investície do vecí, ktoré prinášajú malú alebo žiadnu hodnotu a presnú takú enormnú cenu. Pozerajte sa, počúvajte a pozorujte, ale ešte neprichádzajte k záverom, pretože je toho viac, na čo sa pozerať a pozorovať.

Radi by sme sa s vami podelili o väčšie potešenie, ktoré máme pri udržiavaní Poznania vo svete a pri posilňovaní Poznania vo vás. Naša prítomnosť teda poskytuje kontrast. Toto Učenie poskytuje kontrast. Kontrast je nevyhnutný na to, aby ste dokázali rozlíšiť to, čo má zmysel, od toho, čo ho nemá. Toto rozlišovanie je potrebné mať, aby ste mohli prehodnotiť svoj život a nastaviť hi novým smerom, ktorý sa zrodí z vašej skutočnej vnútornej potreby a potrieb sveta. Toto vytvára väčšie potešenie takmer okamžite, pretože potvrdzuje zmysel vášho života. Tu sa nemusíte klamať, aby ste mali to, čo chcete. Úľava, ktorú to poskytuje, je okamžitá a aj dlhodobá. Je to potvrdzovaním života. Hodnota, ktorú hľadáte tu nie je iba pre vás, pretože presahuje vaše osobné potreby. Tu sa kladie dôraz na dávanie a nie na branie zo života, a preto sú tu odmeny oveľa väčšie. 

Preto si prehodnoťte svoje vlastné investície do potešenia. Uveďte si veci, ktoré sa pokúšate pre sebazískať alebo zabezpečiť. Pozrite sa na investíciu. Pozrite sa na odmenu. Položte si otázku: „Je táto odmena hodná tejto investície?“ Neklamte si, že môžete túto investíciu obísť. Za všetko sa platí. Všetky odmeny, všetky hodnoty a všetky úspechy si vyžadujú investíciu. Niektorí ľudia sú veľmi zainvestovaní do zmätku, aby sa nemuseli k ničomu zaväzovať. Pre nich je záväzok bolesť a zmätok je druhom úľavy, aj keď neprináša žiadnu hodnotu. Tu je potrebné zdôrazniť posun od prežitia k úspechu, čo je revolúciou, ktorá sa odohráva v mysli. 

Keď vás svet učí, čo si nemáte vážiť, vaše Poznanie a príkladný život určitých jednotlivcov, poskytujú kontrast. Štúdium Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva poskytuje kontrast. Keď je kontrast rozpoznaný nebudete mať pochybnosti o tom, aký si zvoliť spôsob. Len čo sa vám možnosti stanú jasnými a uvidíte ich v skutočnosti, nie je tu vôbec na výber. Keď hovoríme, že sloboda nie je voľbou, neznamená to, že neexistuje voľba. Znamená to len, že výber je taký jasný, akoby vôbec žiaden výber neexistoval.

Keď sa pokúšate si vybrať medzi dvoma lákavými vecami a nemôžete sa rozhodnúť, potom ste ešte neprišli k tomu, aby ste zhodnotili investíciu a odmenu. Ľudia sú často uviaznutí, pretože sa snažia vybrať si medzi dvoma vecami, ani jednou z nich nie je správna cesta a tak idú tam a späť, tam a späť a snažia sa zvážiť výhody a záväzky a tak ďalej. Nemôžu to robiť napredovať. 

Ak chcete vedieť, čo je skutočná hodnota a ako ju možno dosiahnuť, zoznámte sa s ľuďmi, ktorí ju vo svete demonštrujú a stýkajte sa s nimi. Sami to nenájdete. Staňte sa študentom Poznania, ak chcete mať Poznanie. Inak to nezískate. Nemôžete si ho kúpiť za peniaze. Cez jednoduché myšlienky sa mu nenaučíte. Musíte si pre to vytvoriť kapacitu, túžbu a naučiť sa ho prijímať a rozumne ho používať. Toto je investovanie sa do najväčšieho potešenia, čo je najväčším úspechom.