Návštevy Väčšieho Spoločenstva

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
26. Januára 1992
V Boulder, Colorado

Návštevy Väčšieho Spoločenstva vo svete sú veľmi dôležitou témou, ale je ich ťažké opísať, pretože sa zodpovedajú za mnoho rôznych vecí. Na úvod povedzme, že svet je určite navštevovaný rôznymi skupiny na rôzne účely. Existuje niekoľko skupín, ktoré chcú zhodnotiť vašu technológiu, dozvedieť sa viac o vašej povahe a určiť vaše biologické kódy, ktoré im povedia o vašom temperamente a predispozíciách. Prichádzajú sem iní, aby zistili, či ste schopní sa zapojiť do obchodu a komercie. Ešte stále sem prichádzajú iní, aby hľadali starodávne depozitáre a aby využili a zamestnali tých, ktorí majú určité zručnosti a vedomosti o fyzickom prostredí, aby im s tým pomohli.

Skutočnosť, že váš svet je podrobne skúmaný, sa dnes stáva nepopieraté, hoci to stále veľa ľudí popiera. Dôkazy pribúdajú každý deň. Niektoré zo správ od ľudí nie sú presné, iné sú vyslovene nepravdivé. Mnohé sú napriek tomu pravdivé, aj keď ich popisy sú subjektívne a neúplné. 

Svet je navštevovaný. Svet je podrobne skúmaný. Medzitým ľudia ako celok vedú svoje životy, akoby sa nič iné nedialo. A skutočne, v mnohých častiach sveta je životná náročnosť a konflikty, ktoré sa vyskytujú v kultúrach a medzi kultúrami, úplne postačujúce na to, aby ovládli pozornosť ľudí. Napriek tomu uprostred všetkých bežných udalostí v ľudskom živote, Väčšie Spoločenstvo vstupuje. Dalo by sa povedať, že ľudstvo vstupuje do Väčšieho Spoločenstva, ale ľudstvo nikam nejde. Z praktických dôvodov teda povedzme, že Väčšie spoločenstvo vstupuje do ľudstva. 

Efekt bude obrovský a bude trvať celé generácie, kým bude mať úplný vplyv. Dôsledky na ľudské myslenie, ľudské inštitúcie a ľudské ideológie sú také obrovské a také úplné, že si dnes ľudia môžu len ťažko predstaviť, čo to môže znamenať. Ľudské bytosti žijú vo veľmi subjektívnom vesmíre podľa vlastného chápania, čo znamená, že vesmír je riadený predovšetkým ľudskými impulzmi, ľudskými náladami a ľudskými motiváciami. Skutočnosťou, že to nie je pravda a sa bude javiť ako nepravdivá, bude mať veľký vplyv na myslenie ľudí a na to, aké budú mať predpoklady o sebe a o svete okolo seba. Určite toto musí zmeniť to, čo ľudia považujú za pravdu. Interakcia s iným inteligentným životom, ktorý nezdieľa ľudské motivácie, ľudské morálky alebo ľudské nálady, bude mať veľmi veľký dopad. 

Kto vás navštevuje? Máte spojencov, máte pozorovateľov a máte nepriateľov. Vaši nepriatelia nie sú tým, čo obvykle považujete za nepriateľov, pretože si vás neprajú priamo premôcť; chcú vás iba použiť na svoje vlastné dizajny, ktoré vás v skutočnosti premôžu. Vedia o mentálnom prostredí a preto sú tak efektívni pri ovládaní zážitkov ľudí, alebo prinajmenšom pri obmedzovaní ich vedomia. 

Poskytli sme Kroky k Poznaniu, aby si ľudia mohli rozvíjať svoje skúsenosti a porozumenie o mentálnom prostredí. Toto nielenže ľudí ďalej mentálne podporuje a poskytuje im základ pre vedenie plnohodnotnejších a prínosnejších životov, ale tiež im poskytuje skúsenosti z prvej ruky v mentálnom prostredí, pretože tu musíte mať rozvoj a tu musíte urobiť pokrok, aby ste sa mohli angažovať s iným inteligentným životom vo Väčšom Spoločenstve. 

Pamätajte, že iný inteligentný život urobil cestu do sveta, takže sú zjavne nadriadení vo svojich technologických úspechoch. Tiež musia do istej miery jednať s inými rasami vo Väčšom Spoločenstve a tak sa stali veľmi múdrymi v chápaní mentálneho prostredia alebo oblasti myslenia. Čím objektívnejšími sa ľudia stanú ohľadom seba a svojho prostredia, tým väčšia bude ich schopnosť rozlišovať a nakoniec ovládať mentálne prostredie, v ktorom žijú. Nemá to byť využívané zbraň, ale môže to byť veľmi dôležité z hľadiska obrany.

Niektoré pochmúrnejšie správy o mimozemských stretnutiach jasne poukazujú na skutočnosť, že je nimi mentálne prostredie je vo veľkej miere kontrolované. Ľudia sú zmätení z toho, ako na nich môžu mať ostatní vplyv, ako môžu byť tak manipulovaní a ako môžu byť takí bezmocní v prítomnosti inej inteligencie. Je zrejmé, že pre vzájomné interakcie  medzi ľuďmi musíte mať iba veľmi obmedzený vývoj v oblasti mentálneho prostredia. Ľudia sú stále veľmi zamestnaní hrubou silou a vzájomnými podvodmi. Väčší a ešte jemnejší mechanizmus, ktorým je možné riadiť ľudské myslenie, ešte nebol ľuďmi objavený. Ľudské bytosti sú v tomto ohľade stále veľmi primitívne, používajú silu, zastrašovanie alebo rôzne formy emocionálneho presviedčania. Napriek tomu sú tieto veci veľmi hrubé a zásadné. Mimo nich existuje väčší rozsah angažovania sa do mentálneho prostredia. 

Tu bude ľudská etika hrať dôležitú úlohu v ľudskom rozvoji, ale je tiež potrebné rozvíjať správne zručnosti. Preto musia ľudia študovať prípravu, ktorú sme poskytli. Mnoho ľudí si myslí, že táto príprava je v podstate formou liečebnej terapie, formou liečenia ich narušenej minulosti. Iní si myslia, že je to cesta k Bohu. Pravdou je, že Kroky k Poznaniu slúžia v týchto obidvoch funkciách. Napriek tomu slúžia aj v inej funkcii. Začínajú pripravovať ľudí na pochopenie mentálneho prostredia. To je nevyhnutné pre to, aby ste sa mohli úspešne stretnúť s mimozemským životom – inými formami inteligencie – aby ste jednali proti silám, ktoré nemajú pre ľudstvo dobré úmysly, aby ste mohli využiť pomoc tých, ktorí majú a aby ste medzi nimi vedeli vidieť rozdiel. To si vyžaduje dobre vyškolenú a pripravenú myseľ, nadradenú formu inteligencie, ktorú sú ľudia schopní dosiahnuť za správnych okolností a so správnou pomocou. 

Skutočnosť, že v každom človeku je prítomné Poznanie, je základným faktorom. Samotné Poznanie však nestačí; musí sa kultivovať a rozvíjať osobná myseľ človeka, aby sa stala prostriedkom Poznania a takisto sa musia rozvíjať jeho atribúty a vlastnosti. V opačnom prípade je Poznanie stále iba potenciálom. Poznanie hovorí k ľuďom neustále, ale nemôžu ho počuť. Na to, aby Poznanie malo skutočnú účinnosť, je potrebný veľký rozvoj na osobnej úrovni. 

Preto vás dôrazne povzbudzujeme, aby ste sa zapojili do rozvoja Poznania podľa poskytovaných metód. Tieto metódy nijako nemeňte. Musíte ich jednoducho prijať, použiť a praktizovať podľa svojich najlepších schopností. Ak ich zmeníte, stratia svoju účinnosť. Chybou tu je, že si ľudia myslia, že rozumejú tomu, na čo slúžia Kroky k Poznaniu. Považujú sa to za formu psychoterapie alebo iba ako duchovnú cestu. Akákoľvek duchovná cesta obsahuje prvky psychoterapie a všetko, čo je skutočne terapeutické, zapája ľudí do ich mentálneho života. Ale uvádzame tento študijný plán vo veľmi dôležitom období. Predstavujeme to a taktiež toto Učenie, aby sme pripravili ľudí na úspešné angažovanie sa s iným inteligentným životom. Aby ste to dosiahli, musíte byť duchovne rozvinutí a dosiahnuť väčšie porozumenie a schopnosti.

Keby ste na chvíľu boli mimo sveta a pozorovali ste ho z diaľky, skutočne by ste videli, aké zraniteľné ľudské bytosti sú a ako málo vedia o mentálnom prostredí. Aj keď si ľudské bytosti myslia, že sú úžasne komplexné a veľmi nepredvídateľné, pravdou je, že sú veľmi predvídateľné a nie sú vôbec také komplexné. Ak raz pochopíte ich správanie pozorovaním a dozviete ste sa dostatok o ich genetike, potom budete mať dobrú predstavu o tom, čo by robili pri určitých druhoch vplyvov alebo okolností. 

Toto vyšetrovanie v súčasnosti prebieha. Niektorí ľudia sú vybraní vzhľadom na ich predispozície a zraniteľnosť. Používajú sa takpovediac ako laboratórne zvieratá. Vôľa vyšetrovateľov nie je zlomyselná; jednoducho nemá ľudskú etiku. Ste považovaní za zaujímavé, potenciálne nebezpečné a možno užitočné predmety pre štúdium. Rovnakým spôsobom ľudské bytosti študujú správanie zvierat, bez veľkej starostlivosti o blaho zvieraťa, sú aj ľudské bytosti študované rovnakým spôsobom. Existujú ľudské vlastnosti, ktoré sú cenené a ľudské vlastnosti, ktoré ešte nemôžu pochopiť tí, ktorí uskutočňujú tieto experimenty. Tie sily, ktoré sú odhodlané ľudstvu pomáhať, tieto experimenty nevykonávajú. 

Mnoho ľudí teraz nechce tieto informácie počuť. Chcú zostať v sfére psychoterapie, ktorá spočíva v tom, aby lepšie mysleli, lepšie konali a lepšie sa cítili. Iní sa chcú zapojiť do hľadania Boha. Všetky tieto druhy vecí pre nich odvádzajú pozornosť od väčšej cesty, ktorou cítia, že sa musia vydať. Iných stále fascinujú veci, o ktorých hovorím, ale nezaujíma ich spirituálne ani psychoterapeutické aspekty. Chcú pochopiť, prečo sa tieto veci dejú, čo znamenajú a ako sa môžu zapojiť, alebo ako sa zapojeniu vyhnúť. Tu sa nachádzajú rôzne druhy zámerov a vo výsledku rôzne druhy záverov. Napriek tomu život pokračuje a skutočnosťou je, že ľudia sú podrobne skúmaní a štúdovaní. 

Mnoho demonštrácií, ktoré sa uskutočnia a dôkazy, ktoré sú zanechané umožňujú tým, ktorí študujú ľudské bytosti, lepšie pochopiť ako môžu ľudia reagovať na skutočné stretnutia. Takto sú takpovediac vody testované. Existuje len niekoľko ľudí, ktorí sú si vedomí týchto okolností a ktorí si svojím vlastným nadhľadom a sebaovládaním uvedomujú, že táto situácia je skutočne veľmi ťažká. Aj keď si možno veľa ľudí myslí, že vo vesmíre existuje aj iný život a inteligencia okrem nich, len veľmi málo ľudí na svete vie, čo sa deje. 

Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva je teraz predstavená. Ľudia nevedia, čo si o tom majú myslieť. Nie je to len spirituálna príprava. Nie je to len forma terapie. Hovorí o všetkých týchto iných veciach, ktoré sa zdajú svojím spôsobom tak znepokojujúce a tak mysteriózne. Niektorí ľudia sa s týmito informáciami stretávajú a sú z toho všetkého trochu zaskočení. „Čo to znamená, že sa svet navštevuje? Mám utiecť a skryť sa? Mám rozložiť nejaký koberec uvítací koberec? Mám žiť v strachu? Mám žiť v radostnom očakávaní? “ Odpoveďou je rozvinutie nadradenej inteligencie a získanie prístupu k Poznaniu, ktoré je vašou duchovnou mysľou, pretože obsahuje Múdrosť a vedenie, ktoré budete potrebovať pri úspešnom vyjednávaní s životom a to v kontexte ľudských interakcií, ako aj v kontexte interakcií s iným inteligentným životom. 

Odpoveď sa dá nájsť spoznávaním mentálneho prostredia a uvedením vášho života do harmónie a rovnováhy, aby ste sa mohli zapojiť do lepšej formy prípravy. To je žiadané. Je zrejmé, že život v radostnom očakávaní nie je dostatočný, pretože v skutočnosti sú tu sily, ktoré nie sú benevolentné a využívajú ľudí na vlastné účely, ktoré nepodporujú blahobyt ľudstva. Vyžadovaná je zodpovednosť, Múdrosť, určité formy posilnenia a lepšie pochopenie toho, čo je inteligencia a ako interaguje v rôznych formách.

Svet vstupuje do Väčšieho Spoločenstva Svetov. Väčšie Spoločenstvo je teraz tu, ale ľudské bytosti nie sú pripravené. Ľudské bytosti sú zraniteľné. Ľudské bytosti sú tak zaneprázdnené a majú taký subjektívny pohľad na život, že keď sa s nimi niečo stretne alebo je v ich prostredí, čo nie je súčasťou ich inventára nápadov alebo nespĺňa ich očakávania, buď dôjde k popretiu, alebo k čiastočnému vedomiu – aj jedno aj druhé z nich môže byť nebezpečné. 

Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva je duchovná príprava pre tých, ktorí si uvedomujú, že žijú vo Väčšom Spoločenstve. Je to formou psychoterapie pre tých, ktorí si uvedomujú, že musia získať plný prístup k tomu, čo vedia a ku všetkým svojim mentálnym a fyzickým zdrojom, ako v súčasnosti existujú. Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva je prípravou na život v inteligentnejšom a v niektorých ohľadoch komplikovanejšom vesmíre. Reagovať na prítomnosť iného inteligentného života pomocou súčasného myslenia ľudstva by viedlo k neočakávaným a nešťastným záverom, či už bude prístup pozitívny alebo negatívny. Je tu vyžadovaná objektívnosť, schopnosť rozlišovania a zdržanlivosť, druhy kvalít, ktoré sa dajú ťažko dosiahnuť, ale ktoré sú také dôležité a to v rámci bežného rozsahu života ako aj za mimoriadnych okolností. 

Toto je Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva. Má ľudí pripraviť na život vo Väčšom Spoločenstve života. Na to, aby ste žili vo Väčšom Spoločenstve nemusíte ísť na palubu vesmírnej lode a odletieť na vzdialenú planétu. Momentálne žijete vo Väčšom Spoločenstve. Vždy ste žili vo V Väčšom Spoločenstve. Nie ste izolovaní. Pre svet izolácia neexistuje. Väčšie Spoločenstvo pre vás vstupuje. Existujú sily, ktoré vám pomôžu a sily, ktoré vám budú prekážať. Ako rozpoznáte rozdiel? Ako to rozoznáte? Ako môžete odpovedať? Ako sa ochránite? Ako ustanovíte línie konštruktívnej komunikácie? Ako prelomíte hranice deštruktívnej komunikácie? 

Odpoveď na všetky tieto otázky si vyžaduje väčšiu prípravu mysle. Vyžaduje si to, aby sa ľudia stali zjednotenými v sebe, vyrovnanými, citlivými, schopnými, zodpovednými, schopnými konať efektívne a konať zdržanlivo. Lebo mimoriadne okolnosti si vyžadujú mimoriadny vývoj. Bez tejto prípravy budú ľudia reagovať predvídateľnými spôsobmi a ich odpovede sa budú do veľkej miery riadiť ich osobnými potrebami. Aj keď sa zhromaždia dôkazy a udalosti budú korelovať, musí stále existovať otázka: „Prečo sa to deje?“ Veda na to nevie odpovedať. Rozum na to nevie odpovedať. Túžobné myslenie na to nemôže odpovedať. Strachuplná sebaochrana na to nedokáže odpovedať. Čo na to môže odpovedať? Túto otázku musíte položiť s iným druhom mysle, vidieť inými druhmi očí a mať tu inú skúsenosť. Toto odhalí veľkú časť mystéria o vašom živote. 

To, čo sa deje mimo ľudstva, je kontextom pre ľudské pochopenie seba samého. Toto je dôležitá myšlienka. Až do nedávnej doby väčšina ľudí, ktorí sa pýtali na hlbšie otázky, myslela iba na interakcie ľudí navzájom a s prírodnými silami sveta. Mnoho špekulácií sa tiež vytvorilo ohľadom vzťahu ľudstva k Nebeskému. V tejto poslednej kategórii sa v skutočnosti dosiahol väčší pokrok ako v ostatných dvoch. Faktom však je, že ľudstvo žije vo väčšom kontexte. 

Ľudstvo nie je stredobodom Stvorenia, iba jedným z jeho rozvojových aspektov. To predstavuje obrovský prielom v porozumení. To predstavuje veľký prah v sebarealizácii a schopnosti sa efektívne zapojiť so svetom. To je to, na čo vás Kroky k Poznaniu pripravujú, ak by ich ste mali možnosť a chuť študovať na vlastnej koži. Táto príprava pochádza z mimo sveta, pretože pochádza od Väčšej Moci, Väčšej Moci, ktorá pozná spôsoby ľudstva a tiež spôsoby Väčšieho Spoločenstva, ktorého je ľudstvo malou súčasťou.

Nereagujte s nádejou. Nereagujte so strachom. Reagujte s Poznaním. To si vyžaduje prípravu. Kde nájdete túto prípravu? Z náboženstiev ľudstva? Z rôznych psychoterapií? Z rôznych filozofií? Až na malé výnimky sa aj tie najväčšie objavy v týchto arénach uskutočnili iba s pochopením, že sa ľudia zodpovedajú jeden druhému a vzdialenej a ďaleko umiestnenej Nebeskej prítomnosti. Napriek tomu žijete vo väčšej aréne a teraz sa stávate účastníkom tejto arény. Toto bolo vždy vašim osudom. Kedy a ako sa to stane bolo jedinými neistotami. 

Toto Učenie pochádza od Stvoriteľa. Prichádza v pravý čas. Okolnosti vašej doby to naozaj vyvolali. Niektorí ľudia to budú nazývať svojim náboženstvom. Niektorí ľudia to budú nazývať formou psychoterapie. Mnohí nebudú vedieť, ako to nazvať, pretože to presahuje ich kategórie. Je to múdrou odpoveďou na závažný problém. Je to odpoveďou na duchovné potreby ľudstva; je to odpoveďou na mnohé terapeutické potreby ľudstva. Predstavuje sa to teraz však ako odpoveď na praktickú potrebu, pretože v tomto čase musia ľudia začať zodpovedať za prítomnosť iného inteligentného života. 

Toto nie je fantázia. V skutočnosti si táto realita bude vyžadovať, aby sa ľudia stali skutočnejšími, objektívnejšími, pozornejšími a určite súcitnejšími. Vyžaduje si Múdrosť. Táto Múdrosť musí pochádzať z mimo sveta, pretože vo svete Múdrosť pokročila iba do určitého bodu. Čo to znamená? To znamená, že mimo sveta existuje Múdrosť, ktorá môže svetu slúžiť. Nemôžete naskočiť do kozmickej lode a ísť ju nájsť. Preto je vám zasielaná. 

Múdri medzi vami budú mať možnosť byť svedkami pozoruhodnej série udalostí počas celého života, nielen v rámci ľudských spoločností, ale aj v rámci celého sveta. Situácia, v ktorej sa nachádzate v súvislosti s Väčším Spoločenstvom, bude volať po Múdrosti a bude si ju vyžadovať. Preto bola zaslaná príprava. Mnoho ľudí, samozrejme nebude môcť prípravu podstúpiť a veľa z tých, ktorí to urobia, zlyhá alebo sa počas cesty stratí. Ale príprava je tu. 

V tejto diskusii ktorú vám predstavujem je dôležité, aby ste si začali uvedomovať určité základné skutočnosti a potrebu svojho vývoja, ktorú si to vyžaduje. Bez tohto vývoja budete bezmocným účastníkom vo väčšej interakcii a zvíťazí nad vami vôľa a úmysel ostatných. Ako ste už v histórii svojho sveta videli, konkurencia o pôdu, bohatstvo a moc mala veľa nežiaducich výsledkov. Vo Väčšom Spoločenstve existuje konkurencia o pôdu, bohatstvo a moc, ale existuje ak konkurencia o inteligenciu – inteligencia je vysoko cenenou komoditou. Čím väčšia inteligencia, tým väčšie získanie majetku a bohatstva tými, ktorí ju hľadajú s týmto úmyslom. 

Inteligencia je tiež vyhľadávaná Múdrymi, pretože s inteligenciou môže existovať vzdelanie. So vzdelaním môže existovať pokrok a s pokrokom môže existovať nové porozumenie a nové správanie. Sme tu preto, aby sme to podporili. Závažnosť okolností a situácií, o ktorých som sa zmienil, slúži iba na poukázanie nevyhnutnosti, aby boli tieto informácie brané vážne a aby sa skutočne pripravili tí, ktorí sú na to pripravení.

Všetko, o čo sa s vami delíme, je na položenie základu pre lepšie porozumenie. Väčšie porozumenie je potrebné ak sa chcete zapojiť do väčšieho života. Väčšie Spoločenstvo predstavuje väčší život. Vyžaduje to, aby ste boli pripravení na budúcnosť, pretože vaša budúcnosť bude veľmi odlišná od vašej minulosti. Kontakt s Väčším Spoločenstvom to určite potvrdí. Úspešný prechod si vyžaduje úspešný rozvoj. Vyžaduje si lepšie pochopenie života a motívov, ktoré určujú smerovanie inteligentného života v jeho vlastnom vývoji a jeho interakcii s ostatnými. To sa deje v kontexte vašich osobných vzťahov, ako aj v kontexte vašich vzťahov s ľuďmi mimo ľudskej rodiny. Patrí sem váš vzťah k prírodnému svetu, k rastlinám a zvieratám – ku všetkým formám života. Väčšia skúsenosť vám tu prinesie väčšie schopnosti, ku ktorým je teraz volané.

Medzi Múdrymi na mnohých miestach vo Väčšom Spoločenstve existuje myšlienka, že Múdrosť vyžaduje formu ústupu. Čo to znamená? Znamená to, že čím silnejší sa človek stáva – tým väčšie je jeho rozlišovanie, videnie a porozumenie – tým viac musí odstúpiť od života. To znamená, že ako Múdri postupujú, ich dary sa stávajú rafinovanejšie a zasahujú do života ostatných. Poskytovatelia musia byť dôraznejší a opatrnejší, pokiaľ ide o to, kedy, kde a ako sa ich dary dávajú. Pretože inteligencia je hľadanou komoditou vo Väčšom Spoločenstve, Múdri musia ustúpiť, aby ochránili seba a svoje dary, pretože tí, ktorí sa snažia tieto komodity používať, by ich skutočne považovali za veľmi užitočné a žiaduce. Prirodzený vývoj udalostí teda vedie Múdrych k ústupu. 

To umožňuje Múdrym dosiahnuť vyššiu účinnosť, ale pre ľudí, ktorí majú pocit, že všetka moc musí byť použitá čo najrýchlejšie, je to dosť mätúce. Napriek tomu je to v mentálnom prostredí katastrofálne, rovnako ako sa ukázalo katastrofálne efektívne využitie sily v spôsobe interakcie ľudí s fyzickým prostredím. Čím viac bude vaša rasa technicky vyspelejšia, tým viac musíte byť zdržanliví pri používaní tejto schopnosti vo fyzickom svete. Čím silnejší budete mať vplyv na ostatných v kontexte vašich osobných vzťahov, tým viac zdržanlivosti budete musieť uplatniť a tým väčšia musí byť vaša diskrétnosť. 

Preto hovoríme, že Múdri zostávajú skrytí. To neznamená, že od života utiekli alebo si neprajú prispievať do života alebo nie sú schopní znášať životné peripetie. To znamená, že sa musia stiahnuť do výhodnej polohy, kde môžu ich dary byť zachované a kde je možné identifikovať a čo najefektívnejšie slúžiť príjemcom ich darov. 

Táto prezentácia Múdrosti je pre vás pozvaním, aby ste sa naučili spôsoby Múdrosti. Múdrosť nemožno vyrozprávať alebo rozvinúť v diskurze. Aby jeden oheň zapálil druhý, musia preskočiť iskry. Ponúkam iskry, nie oheň. Oheň je Oheň Poznania, Oheň Múdrosti. 

Mnohí si budú myslieť: „Na čo to všetko je užitočné? Prečo podstúpiť celú túto prípravu? Je to také ťažké! Existuje veľa ďalších zábavných a príjemných vecí. Prečo to tak zhoršovaž? Prečo čeliť týmto výzvam? “ Mnohí pôjdu svojou cestou týmito závermi. Zložitosť ľudského života – ťažkosti v interakciách v ľudskej rodine, ako aj rastúce stretnutia s Väčším Spoločenstvom – vám však musia znova pripomenúť, že máte v živote zodpovednosť naučiť sa rozpoznávať a zapojiť sa do života ako skutočne sa to deje, nie tak, ako by ho ste chceli. Toto porozumenie vedie k veľkému pocitu seba a vnútornej hodnoty bez toho, aby sa niečo iné ponižovalo. Je to v skutočnosti základ pre skutočne spokojný život. 

Spokojný život je výsledkom úspešného zvládnutia veľkých výziev. Teraz je pred vami veľká výzva. Je to požehnaním alebo súžením? Je to prostriedkom na vykúpenie alebo veľkou nepríjemnosťou? To, ako odpoviete na tieto otázky, určí, ako sa budete stavať k životu, k sebe samým a k Väčšiemu Spoločenstvu, v ktorom teraz žijete a v ktorom ste žili vždy. 

Tieto otázky nechávam na vaše zváženie. Neuspokojujte sa so známymi odpoveďami. Namiesto toho myslite na to, čo to od vás žiada. Zvážte to hlboko. Toto je moje pozvanie. Toto je pozvanie učiť sa od Väčšieho Spoločenstva. Zatiaľ čo ľudské bytosti bojujú o to, aby mali navzájom Múdrosť, teraz musia mať Múdrosť, aby mohli pracovať so životom vo väčšom meradle. Akýkoľvek pokrok dosiahnutý v tomto smere umožní každému človeku, ktorý je tak vyvinutý a angažovaný, aby si vychutnal tie najdrobnejšie aspekty života úplnejšie a s väčšou plnosťou.