Náboženstvo ako Mystérium

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
V roku 1992
V USA

Ak sa plne zúčastňujete v živote, budete zapojený do dvoch domén. Jednou je prejav života, ktorým je svet fyzických vecí; druhou je Mystérium vášho života, ktoré je oblasťou hlbokých skúseností. Jedna je objektívna; druhá je subjektívna. Ide o dve rôzne sféry a je veľmi dôležité, aby ste si ich nepomýlili. Doteraz viete dosť o svete prejavov – fyzickom svete. O svete hlbokých skúseností však toho veľa neviete. Je to iná sféra. 

S náboženstvom si nikto neželá si myslieť, že sú poverčiví. To naznačuje, že veríte v niečo čo neexistuje, vďaka čomu vyzeráte veľmi hlúpo. A skutočne, ak v tom budete pokračovať budete mať pocit, že život zbytočne strácate. Keď náboženstvo sklame, je považované za poverčivé. Polemiku o tom, či je niečo náboženstvom, alebo poverou, nemožno ukončiť vo vedomej, intelektuálnej časti vašej mysle, ktorá sa vyžíva v pochybnostiach a bojí sa do všetkého vážne zapojiť. Kontroverzia sa vyrieši v stave mysle, ktorá sa volá Poznanie. 

Preto neskúšajte porozumieť všetkému, čo hovoríme z vašej osobnej mysle, pretože to nemôžete urobiť. Je zbytočné to skúšať. Chceme vás priviesť do väčšieho stavu mysle, v ktorom sa dá vedieť. V tomto stave má všetko zmysel, aj keď je dosť ťažké túto skúsenosť popísať keď skončí, pretože znie veľmi fantasticky. 

Fyzický svet je zapojený do pohybu a interakcie vecí. Sféra Poznania zdôrazňuje podstatu skutočného vzťahu, ako spolu veci skutočne súvisia. Prečo je to dôležité vedieť? Je to dôležité, pretože odtiaľ pochádza váš zmysel. Akýkoľvek účel zmyslu života, ktorý je skutočný, pochádza z tejto záhadnej časti vášho života. Aby sme si mohli život užívať, musí existovať Mystérium. Aby sme mohli v živote rásť, musí existovať Mystérium. To znamená, že existuje časť vášho života, na ktorej sa zúčastňujete, ale ktorej nerozumiete. 

Preto, ak chcete byť osobou, ktorá sa vyvíja nedovoľte si, aby ste mali pochopenie života ktoré je konečné. Len čo si začnete myslieť, že viete, čo všetko znamená a čomu slúži, začnete sa zastavovať vo svojom vývoji. Vaša bezpečnosť musí pochádzať z niečoho väčšieho ako je váš vlastný myšlienkový systém a presvedčenie. Ak si na zakladáte svoju identitu na presvedčení, nebudete chcieť život veľmi skúmať, pretože ak tak urobíte, začnete spochybňovať a odmietať tie myšlienky, ktoré ste akceptovali bez akýchkoľvek pochybností. 

Pre študentov Poznania budú všetky ich predpoklady v rôznych bodoch spochybňované, kým nenájdu väčší základ v živote, základ, ktorý sa nezmení a nezakladá sa na populárnych názoroch alebo spoločenských trendoch. Tu získavajú prístup k niečomu, čo je za hranicami sveta, ale čo sem môžu priniesť. Kamkoľvek môžete prispieť Poznaním, má to trvalý a rezonujúci účinok. Je to iné ako stavať niečo pre dobro ľudí, niečo, čo môžu chvíľu používať, kým sa to nevyčerpá a nezahodí. Keď dávate Poznanie, pokračuje to v pohybe od človeka k človeku. 

Prečo je Ježiš stále vo svete? Pretože ľudia stále Ježiša dávajú, ako prúd prebiehajúci od človeka k človeku. Všetci ste vedením pre duchovnú moc. Bude to prirodzene rezonovať, ale to neprejde cez tých, ktorí na to nie sú dobre pripravení alebo nie sú ochotní nad vecami hlboko premýšľať. To vedie k niektorým nešťastným následkom a svojím spôsobom sa im nedá pomôcť. Neznalý sa pokúsi použiť pravdu hlúpo. Tí, ktorí nechcú spochybňovať alebo skúmať Mystérium svojho života, budú spokojní iba s domnienkami, ktoré ich upokojujú. Títo jedinci, aj keď to zo začiatku mali možno dobrý zmysel, sa môžu stať prostriedkami ničenia, ako to už často vaša história preukázala.

Náboženstvo nie je cirkev. Nie je to teologický systém myslenia. Dovoľte mi, aby som vytvoril novú definíciu náboženstva, aby ste pochopili o čom hovorím: Náboženstvo je hlboký zážitok. Z tejto skúsenosti vychádzajú cirkvi a teologické systémy, ale nie sú tam tam, kde nájdete Boha. Musíte chápať Stvoriteľa v inom stave mysle, inak si budete iba vytvárať viery, ktoré sa stanú poverami. 

Naším cieľom je priviesť ľudí k skutočným skúsenostiam a minimalizovať možnosť chybných záverov, nevhodných prístupov a tak ďalej. To nie je ľahké dosiahnuť. Nemôžete to urobiť so všetkými ľuďmi. Môžete to urobiť iba s niekoľkými, ale tých pár potom môže dať všetko, čo sa naučili ostatným, čo vytvára rezonančný efekt. 

Prečo si môžete vychutnať pohodlie toho, čo máte všade okolo seba? Kvôli tomu, čo dali iní ľudia. Hovorím o ľuďoch, ktorí vynašli elektrinu a o všetkých vašich vymoženostiach – o všetkom! Ak niečím, tak je toto svet vďačnosti. Keby ste to mohli skutočne zažiť, bolo by tu veľmi ťažké byť nešťastný. Nevedomky si každú chvíľu, každý deň užívate ovocie úsilí svojich predkov. Zažívate tiež niektoré dlhy svojich predkov, ale výhody ďaleko prevyšujú tieto dlhy. 

Náboženstvo je preto tiež praktické, pretože sa zaoberá zmyslom vecí a zmysel je to, čo určuje, čo budete s vaším životom chcie robiť a čo si budete vážiť. To, čo si ceníte, určuje vaše správanie a komunikáciu s ostatnými. To, čo si ceníte, je tu pre vašu skúsenosť absolútne nevyhnutné. 

Teraz chcem urobiť dôležité rozlíšenie, ktoré si bude vyžadovať určité zamyslenie sa. Nezamieňajte Mystérium s manifestáciou. To znamená, že keď máte do činenia s fyzickými vecami, zaoberajte sa nimi fyzicky. Pochopte, ako fungujú. To sa stane veľmi zrejmým ak sa nad tým zamyslíte, ale je neuveriteľné, ako veľmi to ľudia nerobia a ako sú vo výsledku neefektívni. Ak sa vám auto pokazí, nezaoberajte sa tým duchovne. Nerobte z toho náboženský zážitok! Možno máte náboženskú skúsenosť, ktorá súvisí s pokazením automobilu, ale auto vám to neopraví. Ak si zlomíte ruku, neriešte to ako náboženský zážitok. Je to mechanický problém. Možno vaše dôvody pre zlomenie ruky siahajú oveľa ďalej, ale pokiaľ ide o opravu, jednoducho ju opravte. Nepovažujte mechanické veci za záhadné. To im dáva hodnotu a význam, ktorý nemajú, pretože Mystérium je oveľa väčšie a presahuje manifestáciu vecí. 

Viete, čo sa stane, keď si ľudia mýlia manifestáciu s Mystériom? Začnú byť nadšení úžasnými vecami a unikajú im zjavné veci. Ovláda ich fantázia. Rovnako tak je veľmi dôležité nezaoberať sa s Mystériom logickým spôsobom. Nesprávajte sa s Mystérium objektívne. Vyžaduje si to iný prístup. Každá sféra si vyžaduje iný prístup. Ak sa stanete vedeckými o Bohu, vytvoríte veľa myšlienok o Bohu, ale budete stále ďaleko od tejto skúsenosti a pôjdete nesprávnym smerom. Toto nie je oblasťou vedeckého prístupu a nemôžete sa s tým logicky vyrovnať. Boh nie je logický. 

Vo vašom živote je toľko Mystéria! Aký veľký vplyv to má na vaše každodenné rozhodnutia a skúsenosti? Veľmi veľký. Dôležité je teda rozlišovať: Nezaoberajte sa manifestáciou mysteriózne a nezaoberajte sa Mystériom logicky. Vyžadujú rôzne prístupy. Keď urobíte všetko mysterióznym, stratíte kontakt s tým, čo je zrejmé a budete žiť vo fantázii o všetkom. To je pre vás a pre vašu rasu úbohé a nebezpečné.

Váš skutočný stav mysle, Poznanie, sa vo všeobecnosti zaobchádza s hmotnými vecami veľmi polopaticky a zaobchádza s nemateriálnymi vecami prirozdene úplne iným spôsobom. Nie je tu žiadna zámena úrovní alebo rôznych sfér. Boh je ako miesto, kam idete, kde zažijete niečo mimoriadne a výsledok tejto skúsenosti ovplyvňuje smerovanie vášho života, vyjadrenie vášho života a to, čo si ceníte. Boh je všade. Boh je stála Prítomnosť, neustále dáva, dáva, dáva. 

Je náboženstvo poverou? Sú to ľudia, ktorí sa klamú, pretože sú neistí? Hľadajú únik? Chcú len niečomu veriť, pretože ich život nemá zmysel? Bez ohľadu na to, ako oddane sa cítite, budete mať občas tieto otázky. Áno, budete a je to v poriadku. Môžete povedať: „Choď do pekla, Bože! Mal som toho s tebou dosť! Idem von si zarobiť peniaze a stať sa múdrejším.” Vidíte, že milujete Boha natoľko, že aj keď Boha niekedy odmietnete, dostanete sa k nemu bližšie, pretože keď odmietnete Boha, na oplátku sa nič nedeje. Vždy sa vraciate k Bohu, pretože je to jediná vec, do ktorej sa môžete vrátiť a pretože svet manifestácií je dočasný a svet Mystéria je trvalý. 

Kým ste vo svete, môžete toho o Mystériu vedieť iba toľko, ale je dosť získať jeho benefity. Keby ste boli schopní plne pochopiť Mystérium, neboli by ste vo svete. Vaša myseľ by bola príliš široká a veľká. Nemohli ste sa zaoberať konkrétnymi vecami. Preto nehovorím, že musíte Mystérium pochopiť. Chcem, aby ste si to uvedomili a umožnili mu, aby malo vo vašom živote miesto. 

Vaši Učitelia vedia o všetkom, čo chcete – o všetkých vašich preferenciách, o všetkom. Nemusíte povedať, „chcem nájsť svojho manžela alebo manželku.” Oni to už vedia. Možno to musíte povedať, aby ste sa presvedčili, že ste konečne ochotní s tým niečo urobiť alebo že chcete niečo iné. Tu sa možno dobrovoľne hlásite do aktívnej služby, ale Učitelia to už vedia. 

Viete, že keď ľudia začnú svoj duchovný vývoj, v počiatočných fázach sú ako deti. Chcú všetko, ale majú veľmi malú kapacitu na čokoľvek, čo chcú. „Chcem Boha! Chcem sväté manželstvo! Chcem duchovné sily, rozlišovanie a slobodu od konfliktov hneď teraz – alebo minimálne do konca tohto roka.“ Ale kapacita pre tieto veci ešte nebola vyvinutá. Keď sa kapacita rozvinie, veci sa stanú samy od seba. Je teda lepšie pre ľudí tieto schopnosti rozvíjať, aby mohli tieto veci skutočne prežívať. 

Prečo som tu? Pretože vám pripomínam, odkiaľ ste prišli, čo nie je svet manifestácie. Prečo ľudským bytostiam trvá tak dlho, kým sa stanú funkčnými vo svete, ak sú také inteligentné? Prečo je tomu tak? Ostatne, iné zvieratá sa pohybujú okolo a robia veci čo majú robiť za deň, dva dni alebo týždeň. Môžete to nazvať inštinktom, ale je to oveľa inteligentnejšie. Prečo ľuďom trvá tak dlho, aby sa naučili základné veci? Svet je pre bytosť, ktorá má svedomie veľmi neprirodzeným miestom. Všetci ste tu návštevníkmi. Aby ste tu mohli byť, bolo pre vás potrebné zabudnúť, odkiaľ ste prišli. Toto je tu súčasťou procesu bytia. Ale ste zjavne návštevníkmi. Ste tu na veľmi krátko. Po odchode odtiaľto budete pokračovať ďalej. Nemáte na výber. Máte na výber, v akom stave budete pokračovať, ale skutočnosť, že budete pokračovať, je mimo vašej kontroly.

Predstavujem Mystérium vášho života. Nemusíte ma nevyhnutne chápať, ale môžete ma zažiť a ak ma zažijete dostatočne, možno sa naučíte mi dôverovať. Jediný spôsob, ako mi môžete dôverovať, je vidieť, že som dobrý a preukázať to vo svojom živote. To je veľmi dôležité, pretože sa vám tak otvára celá úroveň podpory, pomoci a smerovania, ktorú ste si sami zabezpečiť nedokázali. Teraz máte veľkú výhodu a Mystérium vášho života môže slúžiť na zmysluplné nasmerovanie vášho života do sveta. Mystérium vám dá nový spôsob jednania so svetom, ktorý vidíte a cítite. Je to extrémne praktické a efektívne. 

Existuje veľa ľudí, ktorí hovoria o náboženstve a myslia si, že sú náboženskí, ale prijali iba náboženské predpoklady a nevstúpili do skutočného zážitku. Pre nich je to pohodlie, čo hľadajú a na týchto predpokladoch si vybudujú svoj zmysel pre seba a budú zdesení, keď tieto predpoklady niekto alebo niečo vyzve. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa vystavili veciam a naučili sa rozlišovať a umožnili spochybnenie svojich predpokladov o živote. Takto napredujete. Nakoniec, ak som skutočný, veľa z vašich predpokladov nie je. 

Nemôžete nájsť spôsob, ako pomocou Mystéria pomôcť svetu, pretože nemáte kontrolu nad Mystériom. Môžete iba ovládať svoje vystavenie sa Mystériu a jeho prijatie. Nemôžete to prinútiť, aby robilo to, čo pre svet chcete. Svet potrebuje veľa, ale môžete mu dať len podľa toho, aké máte kapacity. Preto, ak získate väčšie kapacity a väčšie skúsenosti, budete musieť prispieť viac. Najväčším prínosom, ktorý možno do sveta poskytnúť, je Poznanie. Tu sa cez vás dáva niečo väčšie. Nesnažíte situáciu zlepšiť podľa toho, čo sa vám páči alebo nepáči. Niečo väčšie vás prirodzene posúva k tomu, alebo k inému. Niečo väčšie je potom dané a prenášané z človeka na človeka niečo. Či už staviate nemocnicu alebo kŕmite chorého človeka, prenáša sa niečo väčšie. Teraz cez vás prúdi prúd. Ste toho svedkom. Stále robíte praktické veci, aby ste pomohli svetu, ale je vo vás Duchovná Prítomnosť, ktorá sa cez vás pohybuje. Vediete jej prúd. To je veľmi záhadné. Vaše pochopenie môže ísť iba na takú dialku. Je to hlboké a vaše otázky zotrvajú. 

Preto v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva ľudí privedieme do určitého stavu mysle a potom niečo v ich vnútri prevezme kontrolu. Je to ich samotné srdce, samotné centrum ich bytia, ktoré sa začína prejavovať. Príprava spočíva v tom, aby sa ich vonkajší život stal dostatočne voľným na to, aby sa tak mohlo stať a aby bola ich myseľ dostatočne čistá, aby cez ňu mohlo presvitať svetlo. To si vyžaduje vnútornú aj vonkajšiu prípravu. 

Vaša schopnosť byť v živote praktický je tu veľmi dôležitá pretože nechcete, aby vaše vonkajšie činnosti zasahovali do toho čo sa deje vo vnútri. Vnútorný a vonkajší vývoj spolu súvisia, ale hovorím vám, vplyv je len jednou cestou. Manifestácia nemá na Mystérium vplyv. Manifestácie vecí – priebeh udalostí, vaša história, všetko, čo sa tu deje – nemôžu Mystérium ovplyvniť.

Mystérium ovplyvňuje manifestáciu. Boh ovplyvňuje svet. Svet neovplyvňuje Boha. Svet na vás má veľký vplyv, takže je pre vás veľmi ťažké pochopiť, že svet nemá vplyv na Boha. Keď sa však vo svojom myslení priblížite k Bohu, svet vás ovplyvní menej a vy ho budete ovplyvňovať viac. Vtedy sa zvyšuje vaša schopnosť kontribuovať a ste schopní preniesť niečo, čo presahuje vaše činy. Okrem toho, čo môžete robiť fyzicky, môžete prenášať hlbokú kvalitu lásky, ktorá má veľký vplyv na životy ostatných. V skutočnosti môže rozpáliť iskru Poznania v inom. Neexistuje žiadnen nápad, ktorý vám môžem dať, ktorý by vás mohol zasvätiť do Poznania. Dokáže to iba sila môjho vlastného Poznania. Môžem za vás urobiť všeličo, ale Poznanie je možné iba zapáliť a preniesť. Musíte na to byť pripravení. 

Teraz musíte veľmi premýšľať o týchto veciach, ktoré vám hovorím. Nehovorte: „No, verím v toto, ale v ono neverím,“ alebo „Myslím si, že toto je skutočné, ale odmietam to druhé.“ Keď to robíte, iba obhajujete svoje domnienky. To je byť bezduchý. Máte dobrú myseľ. Teraz ju musíte použiť na trochu vyšetrovania. Pri vyšetrovaní sa vyhýbajte pokušeniu prísť k záverom. Keby ste vykopávali v zemi ukrytý poklad alebo skryté mesto na archeologickom nálezisku, neurobili by ste si závery. Pokračovali by ste vo vyšetrovaní – kým by ste nedospeli k záveru vyšetrovania. 

Ľudia, ktorí sú šťastní, majú vo svojich životoch Mystérium vždy, pretože sú vždy nadšení z učenia sa nových vecí. Život je pre nich dobrodružstvom. Je ťažký, ale aj magický. 

Náboženstvo musí byť mysteriózne. Ak chcete mať náboženský život, musíte umožniť existencii Mystéria. Je to ako veľká studňa v zemi, studňa, ktorá je tak hlboká, že nevidíte jej dno, ale z jej hĺbky prichádzajú veci, ktoré sú dôležité. Ak máte vo svojom živote Mystérium, stále môžete byť racionálnym človekom, ktorý sa zaoberá svetom praktickým spôsobom. Nemusí tu dochádzať ku konfliktom, ak chápete, že s hmatateľnými vecami musíte pracovať hmatateľne. Existuje však jednoducho ďalšia časť vášho života, ktorá predstavuje náboženstvo vášho života, ktoré je zdrojom vášho zmyslu, účelu a smerovania. 

Je dôležité, aby ste boli praktickí, pretože vám to umožňuje vykonávať veci. Ste tu na to, aby ste vykonávali veci. Na tomto mieste sa veci vykonávajú. Toto miesto nie je miestom, odkiaľ ste prišli. Nevykonávate tu to, čo ste vykonávali tam, pretože „tam“ nie je miestom, kde by ste veci robili. Je to miestom bytia. Toto je miesto konania. Preto máte telo a preto máte osobnú myseľ, aby telo nasmerovala. Takže tu sa kladie dôraz na prácu. Čím ste kompetentnejší, tým viac toho môžete dosiahnuť. Ale ak ste iba kompetentní a nič iné, váš život bude prázdny a pustý a vo svete manifestácií nájdete len malú útechu, pretože jeho ponuky sú veľmi obmedzené v porovnaní s tým, čo pre vás musí prinášať Mystérium života.

Musíte sa len uvažovať o tom, odkiaľ ste prišli a kam idete, aby ste videli koľko Mystéria je súčasťou vášho života. V skutočnosti viete o všetkom len veľmi málo, snáď okrem mechanických vecí, ktoré sú priamo pred vami. To je v poriadku, pretože je tu veľa Mystéria. Mystérium môže byť poznané. Niečo viete, pretože ste s tým vo vzťahu. Niečomu rozumiete, keď ste od toho oddelení. Keď niečomu rozumiete, možno môžete prísť na jeho proces, na to ako to funguje, na jeho vývojové fázy a na to, ako to ovplyvňuje iné veci. Napriek tomu, keď je niečo poznané, je to preto, že s tým prežívate vzťah. Jedná sa o iný druh interakcie a zapojenia. 

Existujú ľudia, ktorí rozumejú o svojich vzťahoch veľa – ich vplyvom, vplyvom druhej osoby, spôsobe ich interakcie, ich tendenciám, strachom, ich nutkaniam, ich silným stránkam, ich slabostiam. Možno prešli desiatimi rokmi analýz, aby porozumeli všetkému o ich vzťahu. Napriek tomu sa navzájom nepoznajú. Niekoho môžete poznať bez toho, aby ste niečo vedeli o jeho živote. To neznamená, že by ste si túto osobu mali vziať. To nerobte! Ľudia sa často berú, pretože majú túto skúsenosť s uznaním s iným. Je to preto, lebo si mýlia Mystérium s manifestáciou. „No, ak mám toto hlboké uznanie s iným, musí byť mojím partnerom/partnerkou.” To nie je správny predpoklad, ale veľa ľudí to robí a nespochybňuje to. Potom neskôr zistia, či tam vôbec nejaký vzťah existuje. 

Neexistuje je dôvod, prečo by vedec alebo vedkyňa nemohli mať v živote hlboké Mystérium. Neexistuje žiadnen dôvod, prečo by človek s veľkým zapojením do Mystéria nemohol byť kompetentným a efektívnym človekom. Týmto spôsobom môžete dať svetu to, čo svetu patrí a môžete dať Bohu to, čo patrí Bohu. Neexistuje tu problém, pokiaľ sa ich nepokúsite urobiť rovnakými. Potom vznikajú všetky rozpory a dilemy. 

Nie je problémom s Bohom, že vo svete existuje bolesť a bieda. To neznamená, že Boh vám s tým nepomáha, ale pre Boha to nie je problém. Neznie to bezcitne? Neznamená to, že Bohu je to jedno. Boh je Boh bez ohľadu na to, čo sa tu deje, pretože Boh je taký veľký. Boh však tiež prináša riešenie, rovnováhu a harmóniu pre všetko, čo je v Bohu. Prečo potom na svete existujú konflikty, ak je Boh mocný, alebo sa tak zdá? Ak Boh prináša riešenie pre všetky veci, prečo tu nie je riešenie? Odpoveď na túto otázku spočíva vo vašom vzťahu s Bohom. Ak chcete, aby bol Boh vo vašom živote desať percent, čo je ďalších deväťdesiat percent vášho života? Ak je vo vašom živote desať percent Boha, je tam deväťdesiat percent niečoho iného. Vo svete sú asi dve percentá Boha. Hovorím o Bohu ako o mysterióznej, hlbokej a priamej skúsenosti.

Boh vám nemôže vziať to, čo tu chcete robiť, ale Boh vás môže ovplyvniť, aby ste sa vrátili k Poznaniu. Poznanie je veľmi odlišný stav mysle. Chcem to objasniť, aby ste si potom mysleli: „Ako môžem dosiahnuť tento stav mysle?“ namiesto „Ako to môžem použiť na uskutočnenie vecí vo svete?“ Z vašej osobnej mysle nie je možné poznať svet. Zdroj, povahu a riešenie konfliktu nie je možné poznať. 

Ľudia sa stávajú študentmi Poznania, pretože je to pre nich prirodzené. Existuje len málo ďalších motívov. Nesľubujem ľuďom: „Ak to budeš študovať, budeš mať bohatstvo, lásku, väčšie sily alebo budeš lepší ako ostatní.“ To nie motiváciou. Motivácia toto všetko presahuje. Prichádzate k Poznaniu, pretože Poznanie vás prináša, pretože vás hýbe niečo väčšie. 

Na začiatku ľudia pochybujú a bojujú s touto veľkou inklináciou, pretože to zmení ich životy. Zdá sa to tak nepraktické a nemôžu to pochopiť. Môj Bože! Keby ste museli úplne pochopiť, čo robíte, nikdy by ste nedokázali urobiť nič nové! Porozumenie sa vždy spája s minulosťou. Vždy ide o pokus o pochopenia súčasnosti z minulosti. Všetok vedecký pokrok a všetok skutočný pokrok na akejkoľvek úrovni nastal, pretože sa určití jedinci posunuli vpred bez toho, aby pochopili, čo robia a potom našli niečo nové. 

Je veľmi dôležité byť k sebe dosť úprimný a povedať: „V tejto situácii neviem čo robím, ale v tejto situácii viem, čo robím.“ Ak neviete, čo tam robíte, neznamená to, že neviete, čo robíte niekde inde. Pretože sa vo svete vyvíjate, budete mať vždy veľkú časť svojho života, ktorú nemožno vysvetliť alebo ktorá ešte nie je objavená. Prečo teda o niečom dospieť k veľkolepým záverom? Budete sa ich musieť vzdať! Neexistuje žiadna útecha z myslenia si: „Konečne rozumiem tomu, ako sa veci majú!“ Konečne rozumiete tomu, ako sa veci majú len na chvíľu. 

Osvietenie nie je jednorazová vec, viete. Stanete sa osvietenými znova a znova. Existujú veľké pokroky. Jeden vedie k druhému. Keď ste jeden prerazili, ste teraz začiatočníkom v novej sfére. Je to také vzrušujúce!  Veľmi ma to baví! Ale koniec koncov, nemám také praktické bremeno ako vy. Teraz už nie. Napriek tomu mám povinnosti, ktoré by pre vás boli zdrvujúce, ale viete, nemám z nich obavy. Preto som taký efektívny. Keby som sa o vás bál, čo by som pre vás mohol urobiť? Stal by som sa zúfalým a potom by ste mali dvoch zúfalých ľudí! Ale veľmi ma zaujíma, aby ste našli svoj poklad a nestrácali svoj čas v živote. Váš poklad je to, čo ste sem prišli dať, ale aby ste ho našli, musíte si založiť svoj základ v Mystériu a musíte sa stať kompetentnými vo svete. 

To, čo hľadáte, nie je odpoveď. Je to objav a súbor schopností, ktoré s týmto objavom súvisia. Nemyslite si, že prídem a poviem: „Budete týmto!“ a to sa o problém postará. Keď ľudia takto premýšľajú, sú leniví; sú pasívni. Aby ste mohli robiť to, čo musíte v budúcnosti robiť, budete musieť byť väčším človekom, ako ste teraz. Budete musieť byť silnejší a otvorenejší.

Mimochodom nebojte sa, že sa svet zrúti. To, čo sa vo svete deje, je že sa ľudstvo stáva jednou rasou a môj bože, aby to dokázalo, prejde hroznými vecami. Ale toto je jeho vývoj a musí sa to uskutočniť. Pretože dospievajúci musí byť dospelý, či už bolestivo alebo nie, vývoj vašej rasy sa nedá zastaviť. Konflikt je možné zmierniť a v mnohých prípadoch eliminovať, ale bude za potreby človeka, ktorý má veľmi veľké vedomie a je schopný poskytnúť túto perspektívu iným ľuďom. 

V budúcnosti bude musieť byť každý vo vzťahu so všetkými. To bude pre niektorých ľudí hrozné, pretože keď sa to stane, ľudia začnú obetovať svoju národnú identitu, svoje vedomie triedy a všetky tieto ďalšie rozlišovacie faktory, nad ktorými možno nikdy nepremýšľali. „Trieť si s týmito ľuďmi plecia? Bože môj, to teda nie!” Ale každý bude musieť konfrontovať každého. Tu sa rozdiely začnú lámať. Nie je to tak, že všetci sa stanú rovnými, pretože sa to nikdy nestane, nie na tejto úrovni. Ľudia si však budú musieť vybudovať väčšiu schopnosť pre vzájomné vzťahy. Budú si tiež musieť vyvinúť vyššiu úroveň rozlišovania, pretože pri väčšom vystavení sa všetkému musíte mať väčšie rozlišovanie a väčšie vzdelanie. 

Existujú teda konflikty, ktoré budú pokračovať, ale svet sa nezrúti. Na svete existujú sily, ktoré tomu bránia. Je možné, že tieto sily môžu zlyhať, ale ešte sa tak nestalo. Nemyslite si, že osud sveta závisí iba od ľudí. 

Boh je tu vždy. Napriek tomu v oblasti existencie vo svete môžete alebo nemusíte Boha mať. Ste slobodní v tomto vzťahu nebyť. Keď nie ste v tomto vzťahu, ste stratení v myslení. Žijete vo svojich myšlienkach a v myšlienkach iných ľudí. Nakoniec, aby ste neboli sami sebou, musíte byť niečím iným, však? Ak nechcete slúžiť Bohu, musíte slúžiť niečomu inému. Musíte niečomu slúžiť, ale to neznamená, že sa zmenilo to, čo je skutočné. To, čo sa nezmení je najväčší základ, aký môžete mať, ale musíte to opakovane prežívať a musíte si o tom zadržať svoje závery. Toto necháva Bohu dvere otvorené dokorán. 

Aj manifestácia je Mystérium, ale kvôli praktickosti nerobíme všetko náboženským. Pri tom vznikajú problémy. Medzi vplyvom a prejavom je rozdiel a prejav zriedka úplne demonštruje Mystérium, pretože je to fyzickou vecou. Ak vás Poznanie posunulo k tomu, aby ste niečo vynašli, vynašli by ste to a na to by ste prešli fyzickým procesom. To, čo by ste vynašli, by sa dalo pochopiť, ale to, čo vás k tomu priviedlo, je mysteriózne. O tom sa musí premýsľať, pretože to, čo ľudí vedie k tomu, aby veci robili a veci, ktoré robia, spolu súvisia ako príčina a následok, ale nie sú to isté. Čistá skúsenosť, ktorá posunula jednotlivcov k vytvoreniu novej manifestácie v živote, môže byť niečím, čo títo jedinci nikdy nedokázali slovami opísať, ale je to niečo, čo môžu prenášať prostredníctvom svojich výtvorov. Čokoľvek čo boli ovplyvnení vykonať, je dočasnou vecou, ale boli ovplyvnení niečím trvalým. To, čo je trvalé, sa zdá byť veľmi ťažko odlíšiteľné od všetkého na svete, pretože všetko sa tu hýbe a je všetko je tu pominuteľné.

Čo je teda na svete konštantné? To, čo je konštantné, má vplyv a prináša dobré výsledky ale výsledky, ktoré prináša stále neidentifikujú ani nie sú príkladom celej sily Mystéria. Vďaka Mystériu prispejete do sveta preto, že ste šťastní a nie preto, že sa bojíte. Ak si myslíte, že svet sa chystá zrútiť a ste zúfalí s tým niečo urobiť, váš príspevok bude násilný. Budete nútení sa postaviť na jednu stranu a budete mať nepriateľov. Mystérium takto neuvažuje. Nemá nepriateľov. Má iba ľudí, ktorí nie sú ochotní sa hýbať, takže to pracuje okolo nich. Je to ako vzduch, ktorý prichádza cez všetky trhliny. 

Problém náboženstiev spočíva v tom, že sú vo vojne s prejavmi a domnienkami toho druhého. To nepredstavuje problém pre jednotlivcov, ktorí majú základ v náboženskej skúsenosti. Ale ľudia, ktorí sa zaoberajú iba manifestáciou, budú navzájom súťažiť a navzájom sa ohrozovať, pretože na tejto úrovni existencie existuje iba identifikácia s myšlienkami. Tu nebudú chcieť vyzvať svoje vlastné myšlienky, pretože potom bude ohrozený celý základ ich identity. To je veľmi bezduchý stav a žije v ňom veľa ľudí. Ak uvažujete o náboženstve iba z hľadiska jeho manifestácií – teda správania, ktoré prejavujú tí, ktorí sú v to veriaci, jeho dogmám a dopadu na životy ľudí – potom máte do činenia s náboženstvom iba ako s politickou mocou. 

Ja viem, že všetko, čo sa vo svete stane, bude mať nakoniec politický prejav a že všetko dobré, čo bude svetu dané, niekto použije na vytvorenie ujmy. Viem o tom. Viem, že aj Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva, ktorú uvádzam, bude zneužitá mnohými ľuďmi. Znamená to, že by som ju nemal poskytnúť? Nie, je to jednoducho zodpovednosťou za darovanie vo svete. Viem to a som na to pripravený. Ježiš Kristus bol na to pripravený. Koľko ľudí vyvraždilo iných ľudí v mene Ježiša Krista? Koľko násilia bolo spáchané v mene Ježiša Krista? Ako by sa vám páčilo, keby bolo vaše meno takto očierňované? Znamená to, že Ježiš Kristus nemal svoj dar poskytnúť? Uisťujem vás, že si bol vedomý ceny, ktorá bude zaplatená. Toto je ten konflikt. 

Ak sa dá zvýšiť úroveň niekoľkých jednotlivcov, bude z toho mať prospech každý. Ľudstvo sa vždy posúvalo vpred vďaka práci hŕstky ľudí. Prinášajú Mystérium do sveta a všetci ostatní ho prejavujú a používajú, ale odkiaľ to pochádza vie iba veľmi málo ľudí. 

Nie je pre mňa problémom, ak ľudia nerastú, aj keď mi to sťažuje prácu. Chcem im len uľahčiť život, ale poviem vám, že práca s ľuďmi je niekedy veľmi frustrujúca, pretože sa stále vracajú k starej veci, ktorá nefunguje a nevyskúšajú niečo nové. Niekedy teda potrebujem posilnenie od svojich priateľov a tiež od svojich Učiteľov. Moji učitelia pôsobia, povedzme, na inej škále. Ja som ich prejavom. Toto je veľmi ťažké pochopiť tu na svete a nie je to ani dôležité. Napokon, aká mystická kozmológia komukoľvek pomohla prejsť svojím dňom? Preto Boha netreba chápať, ale Boha je možné zažiť. To stačí. 

Väčšina ľudí chce, aby bol Boh niekto nadosah v prípade, že sa niečo pokazí, napríklad ako Mama doma. No, keď sa idete von hrať, nechcete mať s Mamou nič spoločné, ale chcete sa ubezpečiť, že ak spadnete a ublížite si, môžete vždy ísť domov k Mame. Mama je tam stále.

Takže musíte vidieť náboženstvo novým spôsobom. Chcem hovoriť o tom hovoriť, ako to v skutočnosti je a nie o tom, čo si z toho ľudia vytvorili. To, čo z toho ľudia vytvorili nie je to, čo to v skutočnosti je. Preto, ak chcete do života preniesť novú víziu, musíte byť pripravení na to, čo s ňou ľudia urobia. Preto s tým musí byť spojené veľmi málo osobnej investície, pretože ju niekto použije na ujmu. To neznamená, že ste zlyhali. Znamená to len, že s darom nesmiete manipulovať po tom, ako bol daný. 

Ůspech má dve rôzne sféry: existuje úspech v Mystériu existuje úspech v manifestácii. Úspech v Mystériu vždy zvyšuje kvalitu vzťahov. Vždy ide o väčší zážitok komunikácie alebo zdieľanej identity. To samo o sebe má obrovský vplyv na úspechy vo manifestovanom svete, pretože Mystérium vždy ovplyvňuje manifestáciu. 

Väčšina ľudí sa sústreďuje na úspech v manifestovanom svete a to je dobré, pretože aj to sa musí stať. Vykonávajú všetko, čo sa stalo vo sfére ich vzťahov. Kedykoľvek vás niečo inšpiruje, zažívate väčšiu kapacitu pre vzťah v tom okamihu. 

Ak chcete prestať zažívať Mystérium, vytvorte si preň definíciu. Držte sa tejto definície a dvere sa zatvoria. Potom zažijete svoju definíciu a nie Mystérium, budete brániť svoju pozíciu a Mystérium sa pre vás stratí. Problém je v tom, že ľudia zakladajú svoju identitu na svojich predpokladoch a nie na skutočných skúsenostiach. Poznanie vás vždy berie nad vaše predpoklady, ale ak je vaša identita založená na vašich predpokladoch, je to príliš desivé. 

Prečo ľudia nechcú zažívať Boha? Prečo existuje taký hlboký odpor? Je to preto, lebo sa boja vyzývať svoju predstavu o sebe. Možno nie sú tým, za koho sa považujú. Môžu s tým žiť? Boh dáva niečo oveľa lepšie, ale ľudia sa boja vzdať toho, čo si pre seba vytvorili. Nehovorím o tom, že sa vzdáte svojho auta a žijete ako mních. To je absurdné! To, čoho sa ľudia boja vzdať, sú ich predstavy o sebe. To je skutočné zrieknutie sa! Skutočné zrieknutie sa nie je vzdávanie sa pozemských vecí. Je to vzdávanie sa nápadov. Sú mrežami vo vašom väzení. 

Ak sa chcete vzdať nápadov, musíte byť chvíľu ochotní byť bez nápadov, kým nenájdete niečo nové. Vaša bezpečnosť musí byť založená na niečom inom. Poznanie je vašim základom bez ohľadu na to, v čo veríte. To, v čo veríte, bude určovať, ako veľmi môžete zažiť svoj základ, ale Poznanie je stále vašim základom. Ak viete, že je vaším základom, budete napredovať veľmi rýchlo, pretože sa nebudete báť nových informácií. Nebudete sa báť nových zážitkov. Nebudete sa báť zisťovať nové veci. A čím viac zistíte, tým viac dáte, pretože to je prirodzené. 

Niečo vám poviem. Pretože som rozprával o Mystériu, poviem vám niečo, čo vás vracia späť do Mystéria: To aké to naozaj je, je to dokonca nad rámec lásky. Je to dokonca ešte lepšie! 

Hovoríme o Bohu ako o príťažlivosti, ako o sile, ktorá vás hýbe a stimuluje vaše Poznanie. Popremýšľajte týmto spôsobom o Mystériu vo vašom živote. Mystérium je živá duchovná prítomnosť. Je to niečo, čo si buď vo svojom živote uvedomujete alebo nie. Myslite na náboženstvo ako na Mystérium, nie ako na filozofiu alebo politické hnutie, aby ste k nemu mohli získať prístup vo svojom vnútri. Ľudia vytvárajú kostoly, pretože chcú vytvoriť príležitosť na skúsenosť. Keď je Mystérium prítomné, potom budete vedieť, že Boh je vo svete.