Majetky

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
9. Marca 1992
V Boulder, Colorado

Teraz budeme hovoriť o vlastníctve vecí a o vlastnení vecí na svete. Najskôr povedzme, že neexistuje nič, čo by ste mohli vlastniť čo by bolo blízko alebo čo by sa dalo akýmkoľvek spôsobom porovnať s hodnotou Poznania a Múdrosti. Múdrosť si musíte rozvíjať, aby ste zakúsili Poznanie a nosili ho so sebou. Keď hovoríme o majetkoch, nemyslite si, že im dávame túto hodnotu. Nemyslite si, že majú z nášho pohľadu túto úctu. 

Hovoríme o majetku, pretože vlastníctvo vecí je súčasťou bytia na svete. Existujú veci, ktoré sú užitočné a prospešné a ktoré do istej miery poskytujú pohodlie a radosť. A samozrejme je veľa vecí, ktoré sú celkom zbytočné a slúžia iba ako rozptýlenie alebo sú škodlivé samé o sebe. Pretože všetci musíte vlastniť veci, povieme vám niečo o vlastníctve a poskytneme porozumenie, že najdôležitejšie je, aby ste sa zamerali na rekultiváciu Poznania a na rozvíjanie vzťahov, ktoré môžu Poznanie efektívne vyjadrovať. 

Vo vašom svete existuje zdanlivo takmer neobmedzený počet vecí, ktoré môžete vlastniť a robiť. Určite je toho dosť na úplné vyplnenie vášho času a toto sa deje sa všade okolo vás. Ľudia sú posadnutí vecami. Veci ich pohĺtajú. Kupujú si veci. Vlastnia veci. Opravujú veci. Vymieňajú veci. Predávajú veci. Kupujú si viac vecí. Potom si kúpia veci, aby napravili veci, ktoré už majú a ide to stále a stále dokola. A samozrejme čím viac vlastníte, tým viac musíte podporovať to, čo vlastníte a preto musíte tvrdo pracovať, aby ste si udržali to, čo máte dúfajúc, že si kúpite viac. Takže sa tento nákup a vlastníctvo stáva úplne dominantným. Zatieňuje väčšie otázky života a zdá sa, že zmierňuje utrpenie, ktoré jednotlivci cítia v dôsledku života, ktorý nie je známy ani im ani ostatným. Zneužívanie vlastníctva je všade. Jeho prejavy sú tu, aby ste ich videli. Spôsoby, akými ľudia berú svoj majetok a to, ako sa vzdávajú svojho majetku, možno rozpoznať v mnohých a mnohých formách vyjadrenia. 

Je zlé mať veci, keď sa deje toľko zneužívania? Je to zlé? Odpoveď si vyžaduje určité vysvetlenie. Odpoveď je áno, môže to byť zlé. Mať veľa vecí je veľkou nevýhodou nie preto, že je to samo osebe zlé, ale preto, že odvádza vašu myseľ od iných vecí, ktoré sú dôležitejšie a udržuje vás to v odlúčení od seba. Svet, v ktorom žijete, je oddaný vlastneniu a poskytovaniu vecí. Ľudia sú ocenení podľa toho koľko majú, ako tvrdo pre to pracujú, ako to nazbierali a tak ďalej. Hromadenie majetku je neustále sa zvyšujúca záťaž a neustále dominujúce zameranie, ktoré zatieňuje možnosť viesť skutočný život. 

Vlastniť veci môže byť zlé. Vlastníctvo vecí je však skutočnosťou života a niektoré veci vlastniť musíte, aby ste mohli úspešne fungovať vo svete. Tu spoznáte, že nie ste asketici. Nevybrali ste si asketický život, ani nežijete v kláštoroch. Aby ste mohli vo svete fungovať, musíte vlastniť veľa vecí, tak kde urobíte hranicu? Toto je otázkou. Otázkou nie je, či je dobré alebo zlé mať veci. Otázkou je, kde urobiť hranicu. 

Tu sa musíme opäť vrátiť k Poznaniu, pretože iba Poznanie vie, čo potrebujete a čo nepotrebujete. Ak sa dokážete otvoriť Poznaniu, počkať na Poznanie a dodržiavať Poznanie, potom budete mať príležitosť vedieť, kde maté pre seba urobiť hranicu. Bez toho sa pokúsite napodobniť iných ľudí na základe akýchkoľvek hodnôt, ktoré si zastávate, že sú ctihodnejšie. Znova sa pokúsite žiť podľa štandardov založených na vašom vlastnom hodnotovom systéme alebo na hodnotovom systéme niekoho iného, o ktorom si myslíte, že je lepší ako ten váš. Tu si však nemôžete vytvoriť hranicu. Tu opäť fungujete čisto na základe metódy pokusov a omylov. Keď fungujete na základe pokusov a omylov, sklamanie je neustále s vami. Je veľmi ťažké vyriešiť veci, ak je to jediný spôsob, ktorý si vyberáte.

Vlastníctvom nehovorím iba o fyzických veciach. Hovorím aj o nápady. Takže mi o tom dovoľte hovoriť, aby sme mali lepší prehľad o tom, čo vlastne vlastníctvo znamená. Niektorí ľudia zbierajú predmety. Iní zbierajú nápady. Súčasťou príťažlivosti zhromažďovania nápadov je mať vzrušujúce myšlienky a mať vzrušenie z toho, že máte poznatok, čo je ako vzrušenie z kúpa novej veci – možno nového odevu, ktorý máte vzrušenie nosiť niekoľko dní a potom sa z neho stane iba odev, jedna ďalšia vec. Ľudia si často vážia rovnako poznatky. Majú poznatok a sú nadšení a myslia si, že je to také zmysluplné. Hrdo sa s ním prechádzajú a horlivo sa oň delia so svojimi priateľmi. Potom po niekoľkých dňoch, je to len ďalšia myšlienka, ktorá sa pridá k miliónom ďalších myšlienok, ktoré tam už sú. Takže mať poznatky je ako kupovať nové šaty alebo nové topánky. Vzrušenie rýchle zmizle a máte jednu ďalšiu vec. 

Vlastnenie vecí nie je len zbieraním predmetov; zhromažďujete tiež nápady. Mnoho ľudí zhromažďuje nápady. Stále hľadajú nové nápady a keď nájdu nové nápady, povedia si: „Ach, toto je také zaujímavé! Aký zaujímavý nápad! Fantastické!“ Čítajú novú knihu a povedia si: „Ach, skvelá kniha! Ach, aké úžasné poznatky!“ Z tejto knihy sú nadšení niekoľko dní a potom pokračujú v ďalších nových, vzrušujúcich a zaujímavých veciach. Je to ako kupovať drobné starožitnosti. Rozdiel je iba v tom, že jeden je fyzický a druhý mentálny. Všetko je to však akumuláciou. Ľudia môžu mať veľmi veľa nápadov, ktoré zhromaždili, dokonca aj obrovskú zbierku nápadov na konkrétnu tému. Zbierať sa dá samozrejme vždy viac, pretože v oblasti myšlienok nieje konca. Ale v oblasti myšlienok nájdete to, že po chvíli bude väčšina nápadov ako iné nápady. Rozdiely medzi nimi nie sú také veľké. Rovnako je to aj s objektmi. Po chvíli je jeden ako druhý – sú to všetko veci!

Niektorí ľudia si myslia, že vlastniť veci je pohrdavé, a preto idú zbierať nápady. Niektorí ľudia zbierajú duchovné praktiky. Ostatní ľudia zbierajú duchovné artefakty. Zbierate, zbierate, zbierate – či už sú to predmety alebo nápady – zbierate, zbierate, zbierate, až kým nebudete týmto všetkým opuchnutí a presýtení a zdá sa, že to všetko zapĺňa prázdnotu vo vašom vnútri, ktorá volá po Poznaní. 

Keď niekto príde študovať Cestu Poznanie Väčšieho Spoločenstva, často túži po nových nápadoch. “Ach, chcem nové nápady!” Čítali Múdrosť z Väčšieho Spoločenstva. „Ó, nové poznatky! Nové nápady! Fantastické!“ Alebo povedia: „Ach, toto som už počul.“ Je to ako ich ďalšia zbierka poznatkov. Je to pre nich všetko viac nápadov. Viac nápadov, viac nápadov. Alebo to môžu byť hlbšie skúsenosti. “Och, mal som skvelú skúsenosť!” A potom, keď táto skúsenosť vyprší, povedia: „Nie je tu pre mňa už nič. Prejdem k novým veciam.“

Mnoho ľudí pristupuje k výučbe týmto spôsobom s myšlienkou nahromaždiť viac vecí. Alebo je ich prenasledovanie zúfalejšie. Možno hľadá odpoveď. Musí mať odpoveď. Nemajú záujem zbierať nápady, ale musia mať niečo, čo im poskytne úľavu. Čítajú teda Múdrosť z Väčšieho Spoločenstva a nájdu niečo, čo im poskytne úľavu, ale úľavu to poskytne iba na pár dní. Potom sa ich bolesť vráti a povedia: „Och, dobre. Tento program nie je pre mňa. Musím nájsť niečo iné. Neubralo mi to z bolesti. Neposkytlo mi to úľavu.“ Takže pokračujú v nových veciach. 

Niektorí ľudia pristupujú k tomuto učeniu, aby zbierali nové nápady, nové poznatky a tak ďalej. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že ak budú mať tieto nápady, budú schopní zarobiť viac peňazí a kúpiť si viac vecí. Ostatní ľudia prichádzajú preto, lebo hľadajú úľavu, únik zo svojich ťažkostí, zúfalo hľadajú. Zvláštne je, že budú všetci sklamaní. Cesta Poznania totiž vôbec nie je o hromadení vecí alebo o úniku od nich. Preto sprístupňujeme ľuďom Kroky k Poznaniu, prvý stupeň štúdia. Obsahujú dostatok Múdrosti na presiahnutie väčšiny potrieb, ak sú adekvátne študované, múdro aplikované a uvedené do sféry vzťahov.

To, čo tiež robia, je zaujímavé, že je odhaľujú motívy ľudí ich štúdia. Ak študujete Kroky k Poznaniu, aby ste získali viac nápadov, nových poznatkov alebo udržali vzrušenie v chode a ak budete pokračovať v príprave, budete si môcť uvedomiť svoje motívy. V určitom okamihu si uvedomíte, že vaše motívy a ponuka Krokov k Poznaniu nie sú rovnaké, takže musíte buď túto prípravu opustiť, aby ste mohli slúžiť svojim motívom, alebo opustiť svoje motívy, aby ste sa v príprave mohli podieľať. V určitom okamihu ľudia dosiahnu tento kritický bod a musia úplne prehodnotiť celú ich motiváciu k štúdiu.

Skutočná motivácia pre štúdium Krokov k Poznaniu je záhadná. Skutočný dôvod, prečo to robíte, je ten, že to musíte robiť. To je Poznanie. Iba Poznanie vás môže motivovať, aby ste Poznanie našli. Ostatné záujmy – nahromadenie, získavanie, únik, vzrušenie, láska – vás nemôžu priviesť k Poznaniu. Ani láska, ktorá je v mysliach väčšiny ľudí skôr vzrušujúcou skúsenosťou ako živou duchovnou prítomnosťou, vás k Poznaniu nedostane, pretože na Ceste Poznania zistíte, že máte veľmi nemilé a ťažké skúsenosti. Nie je to všetko úžasné, ohromné, vzrušujúce a duchovné. Je to ťažké. „Och môj bože! Čo sa to so mnou deje? Bol som slušný človek; a teraz neviem, čo som! “

Všetky tieto ostatné motivácie pre štúdium Cesty Poznania musia byť prehodnotené, pretože vás nedovedú k Poznaniu. Idete za Poznaním, pretože musíte ísť za Poznaním. Je to ako hlboký, hlboký inštinkt, ktorý presahuje vaše priania, obavy a osobné preferencie. Je to ako návrat domov. Ste vtiahnutí a ste ochotní prijať obete. Ste ochotní prijať výzvy a ste ochotní vykonať prehodnotenia. Prečo? Pretože to musíte urobiť. Príprava vám nesľubuje skvelý milostný život, hojnosť, nové auto alebo novú osobnosť, kde vymeníte starú osobnosť za novú osobnosť, ktorá je zábavnejšia. Nie! To je získávanie majetku.

Získavanie majetku je ako jesť jedlo: Ak budete jesť príliš veľa, napcháte sa a budete mať problémy so žalúdkom. Ak si kúpite príliš veľa vecí alebo nápadov, napcháte sa a budete mať zdravotné a psychické problémy a tak ďalej. Či už sa snažíte nájsť pravdu alebo stimuláciu, pri získavaní vecí vám začína byť zle a musíte sa vrátiť k jednoduchosti, ktorá je v súlade s Poznaním. Byť v súlade s Poznaním je také jednoduché, že to ľudí úplne mätie, pretože sa snažia niečo získať, mať, uniknúť alebo niečo zažiť. Poznanie je. Nie je to tovar. Nie je to súbor vzrušujúcich nápadov. Nie je to skupina duchovných predmetov.

Na začiatku Krokov k Poznaniu je povedané: „Poznanie sú so mnou. Kde som ja?” Ak by ste tejto lekcii mohli úplne porozumieť, práve tam by ste sa naučili polovicu celej prípravy. „Kde som? Čo robím?” Takže keď hovoríme o majetkoch, hovoríme o všetkom, čo sa každý snaží dostať zo života. Keď sa pokúsite od života dostať veci, život vám unikne. Toto je frustrujúce!

Raz v noci, keď je jasno a hviezdy jasne žiaria, pozrite sa na oblohu a položte si otázku: „Čo z toho chcem dostať?“ Hovorte s hviezdami a povedzte: „Dobre. Daj mi to! Chcem skúsenosť Univerzálnej Múdrosti alebo úplnú spriaznenosť so životom. Daj mi to!“ A hviezdy sú práve tam. Neprichádzajú k vám ani od vás neodchádzajú. Nevzdávajú sa ani neustupujú. Sú tu pre vás.

Ľudia robia Kroky k Poznaniu a hovoria: „Dobre! Kedy to pochopím? Kde je odmena? Som tu! Nejako cvičím. Kde je odmena?“ V určitom okamihu, ak budú pokračovať v príprave, prídu na to, že problém nie je v príprave; problém je s ich motívmi. Uvidíte, že bez vášho majetku nemá vaša osobná myseľ doslova nič, čo by ju držalo pohromade. Celý jej zmysel pre identitu je založený na tom, čo vlastní, čo si myslí a s čím je spojená. Pretože je umelá, musí mať všetky tieto veci a neustále ich obnovovať, inak sa začne zmenšovať a rozpadávať. Takže ju necháme aby sa zmenšila, nie však drasticky, ale pomaly, aby sme ju netrestali, ale aby sme myseľ jednoducho presmerovali, aby si vyvinula iný súbor schopností a aby postupne získala iné zameranie a orientáciu – orientáciu od hromadenia, smerom k hlbokej skúsenosti takže jedného dňa, keď sa pozriete hore na hviezdy, hviezdy sú tu pre vás a vy ste tu pre nich.

Mimochodom, problém s majetkom predstavuje veľkú časť ťažkostí, s ktorými sa ľudia vo vzťahoch stretávajú. Ľudia tu vstupujú do vzťahov a majú všetky tieto očakávania týkajúce sa toho, čo dosiahnu a ako to dosiahnu a čo si zaslúžia a tak ďalej. Takže ich schopnosť skutočne zažiť inú osobu a zažiť príbuzenstvo sa stáva veľmi obmedzenou. Nakoniec, ako môžete mať skúsenosť s príbuzenstvom, ak máte túto obrovskú agendu o tom, čo budete mať a kto budete a ako to bude fungovať a tak ďalej?

Mať všetky tieto očakávania a tento motív akumulácie vám znemožňuje zažiť druhého. Znemožňuje vaše rozlišovanie; znemožňuje vaše vnímanie; znemožňuje skutočné zhodnotenie založené na kompatibilite a spoločnom smerovaní. Ak vstúpite do vzťahu bez všetkých týchto motívov nahromadenia, mohlo by vám byť všetko jasné, veľmi jasné. Ale pre človeka, ktorý sa riadi týmito motívmi, je zrejmé, že to bude trvať roky a to až potom, keď budú sklamané mnohé očakávania a túžby. Vidíte teda, že sklamanie je dôležitou súčasťou učenia, ale nemôže to byť jedinou časťou učenia.

Vráťme sa teraz a pozrime sa, kde urobiť hranicu vo vlastníctve vecí. Ak ma doteraz sledujete a premýšľate o tom, čo vám hovorím, a myslíte na to, ako to súvisí s vami a nie s ostatnými ľuďmi, môžete povedať: „Kde urobím hranicu? Musím mať určité množstvo vecí, aby som dobre fungoval vo svete, a musím mať určitý počet nápadov, postrehov a dobrých skúseností, aby som mohol fungovať vo svete. Teraz, kde urobím čiaru, pretože viem, že môžem veci stále kupovať a prinášať domov, kým môj domov nebude plný vecí. Dokážem zhromažďovať nápady, postrehy a šťastné zážitky, kým sa moja myseľ nenaplní stropom a nie je plná vecí. Viem, že to dokážem. Kde urobím čiaru? Kde je rovnováha?“

Najskôr zistite, čo skutočne potrebujete a čo skutočne používate. To, čo skutočne používate a čo skutočne potrebujete, spolu veľmi súvisí. To platí tak pre majetok predmetov, ako aj pre majetok nápadov. Čo vlastne používate? Čo naozaj potrebujete? Ľudia hodnotia svoje potreby pre veci, ktoré im poskytujú pohodlie a často si myslia, že niečo z ich majetku bude niekedy potrebné, ale nie dnes alebo v dohľadnej dobe. Čo potrebujete teraz? Keď si začnete klásť túto otázku a vážne ju zvážite, uvidíte, že veľmi veľa toho nepotrebujete. Avšak veci, ktoré potrebujete, by mali byť veľmi dobré. Predmety, ktoré vlastníte, by mali byť dobre vyrobené a odolné. Myšlienky, s ktorými sa spájate, by mali byť zachované a užitočné, takže ich nemôžete ľahko vyčerpať. Mnoho myšlienok a poznatkov, ktoré ľudia zhromažďujú pre svoje vlastné vzdelávanie, sa ľahko vyčerpá a nemá trvalú hodnotu; nemajú hĺbku a nemôžu poskytnúť zmysel. Buď sú sebauspokojujúce, alebo sú len spočiatku stimulujúce a potom už nemôžu ponúknuť nič viac.

To, čo potrebujete, je založené na tom, čo používate. Toto je prvé kritérium. Ak vlastníte tridsať odevov a používate ich iba päť, na čo slúži ďalších dvadsaťpäť? A prečo vo vašom živote zaberajú čas a energiu? To sa prenáša aj do vzťahov, pretože určití ľudia zbierajú vzťahy rovnako, ako ostatní ľudia zbierajú knihy, mince, rastliny, obrazy, oblečenie alebo čokoľvek iné. Aké vzťahy sú pre vás skutočne dôležité? Táto zásadná otázka si vyžaduje úprimnú odpoveď.

Ďalej si položte otázku, či je pre vás vlastníctvo tejto myšlienky, tohto objektu alebo tohto pohľadu alebo bytie v tomto vzťahu správne? Nie „Môžem to ospravedlniť kvôli jeho výhodám?“ ale „Je to správne?“ Toto teraz volá po vašich skúsenostiach, nielen po vašich myšlienkach, pretože sa dá ospravedlniť veľa vecí, ktoré nie sú dobré pre vás a iba sa ukáže, že sú bremenom.

Tretie kritérium je osloviť Poznanie, aby vám ukázalo, čo máte robiť. To je dôležité, ak prvé dva neprinesú rozhodujúce rozhodnutie. Tu žiadate o ukázanie. „Ukáž mi, čo musím urobiť. Ukáž mi, čo je dôležité.“ Pamätajte, že potrebujete iba určitý počet predmetov, myšlienok a vzťahov, ale všetky musia byť veľmi dôležité a musia mať veľkú hodnotu, pretože vás budú psychicky aj fyzicky podporovať. Nejde teda o popretie všetkého majetku, všetkých vzťahov a všetkých nápadov alebo o otvorenie sa všetkému, čo vám príde do cesty. To sú dva extrémy. Ani jedna z nich nie je zdravá. Rozlišovanie v učení a diskriminácia je hlavnou súčasťou rozvoja každého človeka, ak je založená na pravej asociácii. Hovorím o pravej asociácii.

Aký majetok skutočne používate? Ktoré z nich naozaj potrebujete? Prečo vlastniť niečo iné? Aké nápady vám skutočne pomáhajú? Ktoré myšlienky majú hĺbku a sú dôležité? Prečo potrebujete pestovať ďalšie nápady? Aké vzťahy sú skutočne nevyhnutné pre váš rozvoj a podporu vášho duchovného rastu? Čo robíte vo vzťahoch, ktoré to nedokážu? Toto pretriedenie vytvára skutočnú hospodárnosť. Hospodárnosť je nevyhnutná, pretože vám dáva dostatok rezerv vitality – času, energie a motivácie – na to, aby ste sa zamerali na väčšie veci.

Ľudia, ktorý sú dominovaní príliš veľa nápadmi, príliš veľa vzťahmi alebo príliš veľa majetkami, nemôžu vstúpiť do väčšej arény porozumenia alebo úspechov. Berú si so sebou príliš veľa batožiny. Ich život je plný. Ich obavy ich predstihli. Nemajú kam ísť. Jediné, čo môžu urobiť, je slúžiť svojmu majetku. Ďalej už nepôjdu. Budú identifikovaní s ich majetkom, či už ide o predmety, nápady alebo ľudí. Budú plní na 100%. Nemôžete k nim nič pridať. Nemôže vstúpiť nič nové. Sú zavretí pre život. V istom zmysle sa starajú o múzeum svojho života. Sú kurátormi svojho vlastného života a starajú sa o všetko, čo sa doteraz nahromaždilo. Aká zaprášená a žalostná existencia! Pozerajú na oblohu a nevidia ju. Napokon, ak je vaším životom zachovanie vášho osobného múzea, prečo vlastne máte vesmír? Je to iba scenéria. Prečo sa pýtať väčšie otázky? Prečo cítiť svoju bolesť a túžbu po väčších veciach?

Muž a žena Poznania chcú hospodárnosť, pretože potrebujú čas na sústredenie sa na Poznanie a učenie sa väčších vecí. Nemôžu byť pohltení predmetmi, myšlienkami alebo ľuďmi, ktorý nie sú súčasťou ich väčšieho úsilia. Toto je hospodárnosť a toto je dôležité. Ako budete postupovať a študovať Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, postupne veci odpadnú, nie preto, že sú zlé ale jednoducho preto, že už nie sú potrebné. Nemôžete ich použiť. Nechcete si so sebou nosiť veľa ďalšej batožiny. Váš život sa v istom zmysle stáva efektívnejší. Vaša záťaž sa stáva ľahšou. Teraz môžete prevziať väčšie zodpovednosti. 

Ako vidíte z mojej prezentácie, myšlienka o majetku je oveľa inkluzívnejšia ako to, čo ste možno predtým zvažovali. Toto nové porozumenie je veľmi dôležité, pretože Cesta Väčšieho Spoločenstva predstavuje transformáciu vzťahov a vstup do nového života a nového druhu skúseností. Túto cestu nemôžete absolvovať, ak si nosíte príliš veľa batožiny. Môžete niesť iba to, čo skutočne potrebujete. Potom môžete kráčať rýchlejšie a uľahčenejšie a cítiť sa menej utláčaní tým, čo za sebou zanechávate.

Keď aú vám predstavené nové predmety alebo sa vám naskytne príležitosť kúpiť si nové veci, získať nové nápady, spoznať nových ľudí alebo sa zúčastniť nových aktivít, položte si otázku: „Čo skutočne potrebujem a čo skutočne používam? Čo je podstatné?“ Časť z toho si môžete odpovedať sami. Niekedy sa musíte obrátiť na Poznanie, nielen na to, aby vám odpovedalo, pretože Poznanie veľa nerozpráva, ale to preukázať. Najmä pri veľmi dôležitých rozhodnutiach je potrebné preukázať, ako sa treba vydať, pretože myšlienka nestačí. Musíte to vidieť, poznať toho hodnotu a vidieť, že je to úplne relevantné pre váš život a vaše potreby. Toto prichádza prostredníctvom demonštrácie.

Ľudia otravujú Poznanie s rôznymi otázkami. Často chcú zhromaždiť viac poznatkov, viac nápadov a viac ľudí. Viac, viac, viac! Poznanie však mlčí. Čo Poznanie urobí, je vytvorí situáciu pri vzdelávanie, ktorá človeku pomôže vyrovnať sa so skutočnými problémami. Je to preto, že Poznanie nie je ako malý poslíček, ktorý vám prinesie všetko, čo chcete – ako izbová služba! Poznanie je Majster. Ty si študent. Ľudia však často začínajú študovať tak, že sú majstrami a Poznanie je študentom. Niekde v tomto procese sa obráti celý poriadok autority – často veľmi postupne a niekedy s veľmi veľkými krokmi.

Múdrosť z Väčšieho Spoločenstva: Zväzok I uvádza, že prvým Božím účelom je vás odbremeniť. To znie ako pekný nápad. Zamyslite sa však nad tým, čo to v skutočnosti znamená. V skutočnosti to znamená, že musí byť obrátený celý motív akvizície. Ak sa chystáte niekam v živote, nemôžete si vziať všetko so sebou. Môžete si vziať iba to, čo potrebujete a to vás odbremení. To vám dáva čas, energiu, mentálnu slobodu a schopnosť nadviazať nové myšlienky a nové spojenectvá. To predefinuje a presmeruje celý váš vzťah k objektom vo fyzickom svete. Tento nový vzťah nie je v súčasnosti založený na fantázii a minulých asociáciách. Je založený na užitočnosti a skutočnej hodnote. Takto sa vytvára zdravý vzťah k fyzickému svetu, k ľuďom a k myšlienkam.

Niektorí ľudia si kladú otázku: „Prečo by som mal študovať Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva? Už v skutočnosti nechcem čítať knihy. „Dôvod je ten, že Cesta Poznania vám poskytuje niekoľko vecí, ktoré musíte hlboko zvážiť namiesto toho, aby ste do svojej mysle jednoducho napumpovali viac nápadov a udržiavali ich stimulované. Zvážte myšlienku: „Poznanie je so mnou. Kde som ja?” Len pri tejto jedinej myšlienke by ste mohli stráviť mnoho rokov. Jednej myšlienke! Túto myšlienku nemôžete vyčerpať. Je revolučná. „Sám nemôžem dosiahnuť nič.” Toto je ďalší revolučný nápad. Mohol by zmeniť svet, ak by sa o ňom uvažovalo a umožnilo by sa zmeniť vaše skúsenosti so sebou a so svetom. Potom už nie ste tým, čo vlastníte. Ste v súlade s niečím neviditeľným a tajomným, čo je vodiacim princípom celého života.