Kríza

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
8. Mája 2015
V Londýne, UK

Za všetkými potešeniami, ktoré vo svete vidíte a prejavom šťastia, úspechu a prejavom spokojnosti je kríza, kríza v človeku, v každom človeku, vo vás – kríza, ktorá je tu stále, kým nie je vyriešená; kríza, ktorú si so sebou nesiete do všetkých svojich aktivít a vzťahov; kríza, ktorá vás prenasleduje a udržuje vás v tom, aby ste žili od seba oddelene, utekali pred svojimi hlbšími zážitkami, skrývali sa niekde vo svete, skrývali sa v náboženstve, skrývali sa v politike, skrývali sa s koníčkami alebo zábavami. Je tomu tak kvôli tejto kríze. 

Ľudia sa neustále udržiavajú stimulovaní alebo sa o to pokúšajú, pretože nechcú túto krízu pocítiť. Je to táto kríza, viete, keď ste stratení vo svete, žijúc v Separácii od vášho Zdroja a všetkého, čo je trvalé vo vás a okolo vás. Vyhodení, unikli ste do situácie keď neviete, čo robíte – vždy sa bojíte životného prostredia, bojíte sa zmien, bojíte sa strát a zničenia. A tak vo svete vidíte, že sa ľudia z toho snažia všemožne uniknúť. 

Krízou však nie je len chudoba alebo útlak. To je kríza na inej úrovni. Hovoríme však o niečom oveľa zásadnejšom – o kríze, ktorá sužuje lídrov národov ako aj občanov na všetkých úrovniach spoločnosti. Je to táto kríza. 

Túto krízu sami vyriešiť nemôžete. Bolesť Separácie je s vami. Zmätok Separácie je tu s vami. Strach a úzkosť Separácie sú tu s vami. Môžete si povedať čokoľvek. Môžete veriť v čokoľvek. Môžete sa pokúsiť žiť svoje sny a fantázie, svoje preferencie a svoje túžby, ale krízu si so sebou nesiete. Je s vami stále, dokým nie je vyriešená. 

Ale Boh vo vás vložil odpoveď na vyriešenie tejto krízy,  na ustanovenie cesty k ukončeniu stavu Separácie, aby vám poskytol vo svete väčší účel, zmysel a hodnotu, aby tu vaša cesta mohla byť skutočne zmysluplná a mohla tu reprezentovať vašu skutočnú podstatu a účel. 

Lebo viera to sama o sebe nedokáže. Nedokáže to iba samotné dodržiavanie náboženského princípu alebo systému viery, nedokáže to túto krízu vyriešiť. 

Nie je to len krízou viery. Je to kríza, ktorá si dokonca ani vieru nevyžaduje. Pretože ak vieru mať musíte znamená to, že už ste vzdialení od svojho Zdroja. Nezažívate silu Poznania, ktorú do vás Boh vložil, takže musíte mať vieru. Bez krízy potreba pre vieru neexistuje. Viera je potom dôkazom krízy. Viera je pancierom proti kríze. 

Ale keď vám viera zlyhá a prídu chvíle, keď vás zlyhá, pocítite krízu – úplný pocit stratenosti a odlúčenia, bojazlivosti a odlúčenia od seba samého, od svojho Zdroja, od ostatných. Je to druhom Pekla, ktoré vo vás žije, ktoré si so sebou nosíte, kým nie je  vyriešené. 

Boh tejto kríze rozumie. Je to kríza Separácie. Každý, kto vstupuje do fyzickej reality vstupuje do Separácie, pokúša sa žiť ako jednotlivec, pokúša sa naplniť seba samého, ak je to vôbec možné vzhľadom na nedostatok slobody vo vesmíre. 

Je to váš stav života vo fyzickej realite. Nie je to váš večný stav. Nie je to stav z ktorého ste prišli a do ktorého sa nakoniec vrátite. Ale je to váš stav života v čase a priestore, obmedzený telom, riadený mysľou, riadený mysľou ktorá je produktom života v tomto prostredí. 

Ak môžete začať vidieť, že vo vás táto kríza existuje, ktorej ste sa vyhýbali utekali od nej tak dlho ako si len pamätáte, uvidíte, že je veľmi potrebné, aby sa vám z nej uľavilo – potreba tak hlboká, potreba tak vždy prítomná, bez ohľadu na vaše okolnosti. Bez ohľadu na to, či ste sami alebo v manželstve s druhým, bez ohľadu na to, s kým ste, táto kríza tu existuje.

Keď to môžete začať vidieť a cítiť a máte úprimnosť sa pozrieť späť do svojho života, vidieť to, čoho sa skutočne bojíte, ten strach, ktorý je ešte väčší ako strach zo smrti alebo straty, strach z tejto krízy, potom uvidíte a začnete vidieť hlbšiu potrebu svojej duše – potrebu znovuzjednotenia s vašim Zdrojom, nielen jednoducho požiadať Boha o láskavost, úľavy alebo záchranu pred vašimi ťažkosťami, ale znovu sa spojiť s vašim Zdrojom, kým ste ste tu. 

Pretože bez vášho Zdroja ste stratení bez ohľadu na to, ako pevné je vaše presvedčenie alebo ako ovládate svoju snahu prekonať svoje okolnosti a názory ostatných. Preto ľudia často začínajú pociťovať tento hlbší stav a potrebu práve v časoch veľkého sklamania alebo strát. Nie je to v žiadnom prípade nič príjemné. Nie je žiaduce zaoberať sa tým, ale predstavuje to vašu základnú realitu. 

Ale Boh poskytol odpoveď. Odpoveď bola poskytnutá na začiatku času, na začiatku Separácie. Lebo žijúc v Separácii strácate kontakt s vašou hlbšou časťou, ktorá nikdy nebola oddelená od Boha. Ale toto ste nestratili, viete. Vaša úľava z tejto krízy je teda zaručená. Je to len otázkou času. Je len na vás, či získate čestnosť a sebauvedomenie, ktoré potrebujete, aby ste svoju situáciu videli veľmi zreteľne. 

Nové Zjavenie od Boha pre svet odhaľuje túto krízu a hovorí o nej veľmi zreteľne, s veľkým súcitom a s veľkou láskou. Lebo v Bohu niet hnevu ani pomsty. To je ľudský výtvor. To je produkt života v Separácii. Toto je odpoveď na krízu, o ktorej tu dnes hovoríme. 

Boh vám dal niečo dôležité, čo musíte v živote urobiť. Vedomie to tom je v Poznaní vo vás, hlboko pod povrchom mysle, s ktorou momentálne premýšľate. Nejde len o uznanie alebo vedomie, pretože v živote musíte robiť veci, aby ste obnovili svoju dôstojnosť, obnovili svoju hodnotu, nie aby ste to dokázali Bohu, ale aby ste to dokázali sami sebe. Musíte si získať späť svoju sebaúctu, svoju sebadôveru a svoju sebalásku. 

Boh vie, že žijete v Separácii a bez Poznania môžete byť iba v omyle, že budete žiť život zúfalstva a strachu s veľkými nebezpečenstvami všade okolo vás a vo vás. Tu neexistuje žiadne odsúdenie. 

Krízou je sa snažiť žiť bez vášho Zdroja a vašej Duchovnej Komunity, ktoré existujú mimo viditeľného rozsahu. Je to snahou byť osamote. Ale nikdy nie ste naozaj osamote. To je veľkým klamstvom, tragickým nedorozumením. 

Všetky škody, ktoré vo svete vidíte – ľudskú krutosť, ľudské násilie na sebe a na druhých, ľudskú degradácia, ľudskú závislosť – sú produktom tejto krízy. Aj ak žijete najpoctivejší život, aj keď ste veľmi uznávaní, kríza tu stále existuje. 

Prinášame ju preto, lebo ju treba chápať v skutočnom svetle. Veľké nepohodlie, ktoré vo svojom vnútri cítite, nepokoj, ktorý vo svojom vnútri cítite, potreba neustálej stimulácie a vonkajšieho zapojenia, pre vás dokazuje túto krízu a jej realitu. 

Preto sa ľudia boja byť v tichosti. Preto sa ľudia boja čeliť sebe samím. Nechcú cítiť to, čo skutočne cítia. A obávajú sa, že ak tomu budú čeliť, prevezme ich to, skonzumuje a zničí.

Ale Boh do vás vložil Poznanie, dokonalú protilátku na krízu. Lebo vo vás je miesto, ktoré je múdre a súcitné a ktoré nie je poškodené svetom. Nie je to produktom viery alebo náboženskej príslušnosti. Je to darom vášho Stvoriteľa, darom, ktorý si nosíte so sebou na svojej ceste fyzickým vesmírom. Je tu na to, aby vás obnovilo a zbavilo vás bremena, prinieslo vyriešenie vašej dilemy, ktorú sami neviete vyriešiť. 

Obrátiť sa k svojmu Zdroju je vedieť, že vaša veľká potreba je najprimárnejšou vecou, ktorú môžete urobiť. Nečakajte dovtedy, kým budete na smrteľnej posteli. Neprineste do svojho vonkajšieho života pohromu, ktorá vás dovedie k tomuto bodu. Nezdegardujte svoj život a nespadnite do zániku, aby ste toto pochopenie dosiahli.

Váš smútok bude nahradený veľkou dôverou a veľkým uznaním. Vašu úzkosť nahradí túžba zúčastniť sa vo svete, ktorému ste prišli slúžiť. Váš nedostatok sebavedomia nahradí nadšenie. Vaša autorita vám dá silu. A vaša pokora vám umožní slúžiť. 

Boh vám poskytol cestu von z tejto džungle. Boh vám poskytol riešenie pre túto krízu. Musíte však toto riešenie žiť. Musíte podľa toho konať. Nie je to iba okamihom sebarealizácie. 

Musíte slúžiť, pretože preto ste sem prišli. To je účel, ktorý vám Boh dal – veľmi konkrétny účel, ktorý musíte dať určitým spôsobom určitým ľuďom a situáciám. Ste na to dokonale stvorení. 

Túto krízu nevyliečite tým, že máte nové pochopenie alebo lepší uhol pohľadu alebo duchovnú odpoveď na všetko. Je to nástup do nového života vedeného Poznaním, ktorý do vášho života prinesie toto veľké riešenie. 

Váš život teraz nie je založený na strachu a preferenciách, zúfalej snahe uspokojiť vašu neutíchajúcu túžbu po vzrušení alebo vyhýbaní sa. Túto hlbšiu bolesť vo vás možno vyriešiť iba darom účelu a zmyslu, ktorý pre vás Poznanie nesie vo vašom vnútri a čaká na vaše objavenie. 

Žiť život súcitu a služby je niečo mimoriadne. Napriek tomu budete stále trpieť za podmienok sveta, budete sa báť o bezpečnosť ostatných a budete mať na ceste skúšky a ťažkosti. Ale to je tu život sám. Rozdiel je v tom, že kríza vo vás pominie a to nie naraz, ale postupne, keď budete kráčať po skutočnej a jasnej ceste. 

Musíte preukazovať väčší život ostatným aj sebe. Práve vy musíte byť presvedčení. Tí, ktorí nad vami bdejú vedia kto ste, ale vy to ešte neviete. 

Kríza sa bude kúsok po kúsku rozpadávať, bude strácať na intenzite, bude strácať svoju silu, bude strácať jej uchopenie, keď budete postupovať – bude nasledovať väčší účel a volanie vo svete. Vaša silná časť povedie tú slabú časť, keď tu dosiahnete progres. 

Toto je správne využitie času. Inak je čas akési prekliatie, viete, pretože ho nemáte veľa a napriek tomu sa zdá, že pokračuje večne a nikdy nekončí. Čas je svojím spôsobom váš problém, pretože strácate pôdu pod nohami. Čím dlhšie nereagujete na silu, ktorá vo vás je, tým viac strácate pôdu pod nohami – tým slabšími sa stávate. 

Aj keď získate všetky veci na svete a zdá sa, že máte od ostatných veľkú prestíž a obdiv, stále ste úbohý. Stále máte problémy. Stále ste si sebe neznámy. A vaše väčšie poslanie a volanie vám vám je neznáme. 

Sme ako lekár, ktorý vám hovorí, že máte problém, ktorý si nechcete pripustiť. Najradšej by ste žili v popretí, pretože ste si na to zvykli. Ale lekár tu nie je, aby vám povedal, aký skvelý je váš život, ale aby vám ukázal, kde trpíte, kde je váš život v nebezpečenstve a ohrození a môže tu zdegradovať vašu skúsenosť a existenciu.

Zatiaľ čo je kríza vo vás, aj vo svete je kríza, ktorá teraz rastie do čoraz väčších rozmerov. Prišlie ste tiež preto, aby ste zohrali svoju malú, ale dôležitú úlohu pri vyriešení tejto krízy. Nejde len o to, že sa vám uľaví od bolesti a ťažkostí života. To by nestačilo, viete. Ale to nie je dôvodom, prečo ste skutočne prišli. Prišli ste čeliť veľkej kríze sveta, veľkej zmene svetového prostredia, veľkým prevratom v národoch a spoločnostiach, ktoré čelia meniacemu sa svetu. Pre toto ste prišli. 

Je to pri stretnutí s touto [väčšou] krízou, že sa vaša kríza môže vyriešiť, ale iba ak budete nasledovať moc Poznania, ktorú vám dal Boh. Inak budete bojovníkom. Budete len obhajcom. Ale váš problém je stále nerozpoznaný a nevyriešený. Spoločné stretnutie s vnútorným a vonkajším problémom vytvára skutočné riešenie na oboch frontoch, v oboch realitách, vo vás aj mimo vás. 

S touto krízou sa nemôžete vrátiť do svojho Nebeského Domova. Musí to byť odčinené tu, pretože tu to bolo vytvorené. Musí sa to vyriešiť tu, pretože to tu bolo ustanovené. 

Takže aj keď opustíte tento život, ak ste tu svoju prácu dokončili, budete slúžiť tým, ktorí zostanú pozadu – ľuďom vášho vlastného sveta, vášho vlastného druhu – pretože im musíte pomôcť aby boli zbavení ich krízy. Váš úspech musí teraz byť darom pre ostatných. 

Toto darovanie, ktoré sa zrodí z rezolúcie, zrodené z účelu, zrodené to zmyslu, zrodené z moci a milosti Poznania, ktoré do vás vložil Boh, čo bude nepretržitým prínosom vo vašom živote, vo vašom čase a v časoch, ktoré prídu nad rámec tohto života a tejto doby. 

Takže na konci nezostane ani zlomok z tejto krízy. Nezostanú žiadne zvyšky. Všetko sa to z vás vyplavilo, pretože váš život sa hýbal skutočným smerom. Boli ste začlenení do Poznania. Konečne ste sa stali sami sebou. 

Neexistuje žiadna ľudská terapia, ktorá by mohla túto ukončiť krízu. Môže vás upozorniť na túto krízu. Môže vám pomôcť vyrovnať sa s touto krízou. Nemôže ju však vyriešiť. Na to potrebujete Vyššiu Mov. Potrebujete vo svojom vnútri Moc Poznania, zrodenú z Boha. A potrebujete Božiu milosť a Anjelské Zhromaždenie, ktoré dohliada na celý svet. Potrebujete veľkú asistenciu. 

Ale tu dole na zemi budete musieť pracovať. Budete musieť čeliť zmenám, ktoré sa musia nastať vo vašich okolnostiach a vo vašich dohodách a asociáciách s ostatnými. Musíte čeliť týmto konsekvenciám. Musíte byť architektom svojho nového života. Musíte urobiť chyby a opraviť ich. Musíte získať múdrosť a silu. Tomu sa nedá uniknúť. Bez tohto by sa vaša dôstojnosť neobnovila. Vaša hodnota by sa neobnovila. Účel a zmysel vášho života by sa neobnovil ani nerealizoval. 

Preto Boh len tak vaše problémy nepozametá. Pretože Boh vaše problémy nevytvoril. Napriek tomu vám Boh dal moc ich vyriešiť a uviesť váš život do skutočnej harmónie a rovnováhy v službe veľkým zmenám, ktoré prichádzajú v službe svetu čeliacemu tejto veľkej zmene. 

Vy a ostatní ste povolaní do sveta v tejto dobe čeliť veľkým prevratom, kontribuovať a ochrániť ľudskú civilizáciu. Toľko veľa bolo vykonané pre to, aby bolo kontribuované do tohto sveta zhora z Neba a teraz čeliac veľkej skúške a veľkému nebezpečenstvu, mnohí sú sem poslaní, aby tu slúžili. 

Nemyslite si, že ste od tohto odlúčený. Viete tak málo o tom kto ste, odkiaľ ste prišli a kto vás sem poslal. To je súčasťou vašej krízy. Viete tak málo o tom, kam je váš život určený ísť a kde môže mať najväčšiu hodnotu a zmysel. A to je súčasťou vašej krízy. Viete tak málo o svojom pôvode a osude za týmto svetom. A to je súčasťou vašej krízy. 

Ale problém ktorý zdá sa, že odpoveď nemá, odpoveď má. Nové Poslanie od Boha pre svet to predstavuje veľmi zreteľne, jasnejšie, ako bolo kedy na tomto svete predstavené, prezentované teraz gramotnému svetu, svetu globálnej komunikácie a rastúceho globálneho povedomia, je dané teraz, aby mohlo osloviť mnoho ľudí všade —v každom náboženstve, v každom národe, v každej kultúre.

Posol je vo svete, aby prijal a predstavil Božie Nové Zjavenie, ktoré prišlo v kritickom bode pre ľudstvo, v bode, ktorý určí osud a budúcnosť každého človeka a všetkých, ktorí ešte len prídu. 

Iste, dôležitosť toho zatieni všetko, čo považujete za dôležité. Je zrejmé, že potreba je väčšia ako akákoľvek iná potreba, ktorej môžete porozumieť. Je zrejmé, že byť vyslaný do sveta v takom čase má nesmierny význam. 

Pozrite sa tomu tvárou v tvár tomu a uvedomíte si, že máte čo robiť. Je to nedokončená vec vášho života. Je to jedna vec, ktorá vás môže obnoviť a vyslobodiť z tejto krízy. 

Zlyhanie tu má veľké konsekvencie. Váš život bude stratený. Bude prázdny. Svet nebude poslúžený. Vaše dary nebudú poskytnuté tam, kde boli určené. A keď sa vrátite k svojej Duchovnej Rodine, uvidíte veľmi jasne, že ste toto spojenie neučinili. Nebude tam žiadne odsúdenie, ale bude tam perfektné Poznanie, že sa musíte vrátiť a skúsiť to znova. 

V tom stave si budete pamätať, že ste boli do sveta poslaní, prečo ste boli poslaní a čo svet potrebuje. Budete si pamätať to, čo v tomto okamihu ešte vidieť nemôžete, pretože vaša myseľ je zaujatá inými vecami, dominovaný inými vecami – vecami zvonka, vecami zvnútra.

Ale Boh do vás vložil odpoveď a je s vami každú chvíľu každého dňa. A neustále sa pokúša vás riadiť, brať a posúvať skutočným smerom vášho života, oslobodiť vás od nebezpečných a nenapĺňajúcich okolností, krok po kroku nasmerovať váš život novým smerom. Môžete sa modliť k Bohu za veľa vecí, ale Boh vám už dal ten najvyšší dar. 

Nech vás táto sila a prítomnosť môže zasiahnuť, získať vašu pozornosť, dať vám pocítiť bolesť, ktorá je vo vás a napriek tomu vám bude pripomínať, že z toho existuje cesta von. 

V tomto ohľade musíte čeliť sebe samým, aby ste videli veľkú potrebu svojej duše, videli veľkú potrebu svojho života, aby ste videli, že to nedokážete vyriešiť sami. Žiadna pozemská moc to nemôže vyriešiť. Žiadne pozemské potešenie alebo bohatstvo to nemôžu vyriešiť. 

Miera, do akej to môžete vykonať je dôležitá. A vaša schopnosť reagovať na Nové
Zjavenie je veľmi dôležitá. Znamená to, že máte veľkú nádej, ak budete môcť odpovedať a podniknúť Kroky k Poznaniu, ktoré vám boli poskytnuté, a začnete si ctiť seba a ostatných a uvidíte veľkú cenu Separácie všade okolo seba – s čistými očami, bez odsúdenia. 

Je to bolesťou vášho života a sveta, ktorá vás nakoniec v pokore a poctivosti obráti k vášmu Zdroju a hľadajúc to, čo jediné môže vyriešiť veľkú dilemu, ktorá existuje vo vás a všade okolo vás.