Inteligencia

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
9. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Aby sme sa naučili Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, je potrebné čeliť skutočnosti, že inteligencia človeka je veľmi obmedzená a je potrebné ju rozšíriť. Inteligenica vo Väčšom Spoločenstve je vysoko cenená nielen pre to, čo môže fyzicky produkovať, ale aj pre to, čo môže vedieť a vnímať. Preto sa inteligencia považuje za komoditu, niečo, čo je možné vymieňať, získavať, kontrolovať, používať a tak ďalej. V skutočnosti sa inteligencia považuje za cennejšiu ako technológia. Toto je veľmi dôležitá skutočnosť a predstavuje nové porozumenie pre ľudskú komunitu, kde kvôli nedostatku konkurencie s iným inteligentným životom nebola inteligencia dostatočne vyvinutá, zvlášť keď sa vezmú do úvahy schopnosti, ktoré ľudia skutočne majú a ako ich možno využiť používa sa na dobro a na dosiahnutie väčšieho úspechu. 

Ak s ostatnými nesúperíte, máte tendenciu spočívať na svojich vlastných schopnostiach a vytvárať si o nich veľké predpoklady. Hľadáte útechu, uspokojenie a potvrdenie. Tieto veci nie sú vhodné v prostredí, v ktorom je aktívna konkurencia. Je skutočne pravdou, že budete súperiť v inteligencii s tými, ktorí teraz navštevujú váš svet. Nielen ich technológia je lepšia; ale je to ich chápanie mentálneho prostredia a ich schopnosť manipulovať s ním pre svoje vlastné ciele. Tu ste vo veľkej nevýhode, pretože ste nekultivovali svoje mentálne schopnosti a neuvedomujete si, ako môže byť vaša myseľ ovládaná inými mysľami, ktoré sú koncentrovanejšie, menej rozptýlené a menej konfliktné ako vaše vlastné. 

Je to veľmi veľká a možno vytriezvujúca skutočnosť angažovania sa do života vo Väčšom Spoločenstve. Zrazu sa konkurencia stáva veľmi reálnou. Nejde iba o vzájomnú kompetíciu, pretože rozdiely medzi vami nie sú také veľké, aby stimulovali skutočne konkurenčné prostredie. Interakciou s iným inteligentným životom – inteligentným životom, ktorý má veľmi odlišnú orientáciu a veľmi odlišným súborom predpokladov o vesmíre, inteligentným životom, ktorý vás vyhľadáva za účelom, ktorý vám nie je známy – sa zrazu dostanete do situácie, v ktorej musíte vstať a stretnúť sa s mnohými rôznymi druhmi príležitostí, príležitosťami, na ktoré nemáte prípravu a porozumenie. Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva poskytuje spôsob, ako túto veľkú potrebu uspokojiť. Mnoho ľudí potrebuje túto prípravu, aj keď ju možno len málokto v súčasnosti podstúpi. 

S takou veľkou nevýhodou, pokiaľ ide o kompetíciu o inteligenciu, musíte toto uznanie prijať s veľkou vážnosťou. Pretože nie ste zvyknutí byť v konkurenčnej situácii, pokiaľ ide o inteligenciu, nie ste na to dobre pripravení a budete sa chcieť vzdať svojich starých úspechov a predpokladov, pretože boli v mnohých ohľadoch adekvátne na to, aby vás preniesli až sem. V budúcnosti sa však ukážu ako veľmi neadekvátne. 

Pokiaľ ide o návštevníkov, ktorí sú teraz na svete, sú oveľa viac sústredení na svoje poslanie ako vy. Sú oveľa viac zameraní na úspech ako vy. Sú menej kompromitovaní protichodnými túžbami, želaniami a presvedčeniami ako vy. Možno sa vám budú zdať mechanickí a jednorozmerní. Toto však nie je ten prípad. Keď si tieto veci myslíte, reagujete na prítomnosť niekoho, kto je veľmi sústredený, veľmi koncentrovaný a veľmi odhodlaný. Tento zmysel pre kontrast je nevyhnutný na to, aby ste si uvedomili potrebu pre inteligenciu a pre povzbudenie k praktickej forme vývoja. 

Dovoľte mi vám teraz uviesť užitočnú definíciu inteligencie: Inteligencia je túžba, ochota a kapacita učiť sa a prispôsobovať sa. Je to túžba a ochota, čo znamená, že ste ochotní podstúpiť prípravu a kapacita, čo znamená, že ste schopní prípravou prejsť. Je to veľmi veľkou vecou na zváženie. Tu musíte opustiť veľa myšlienok, ktoré máte o sebe a úspechoch a vlastnostiach svojej rasy. Tu musíte prejsť obrovským procesom prehodnocovania, ktorého časť sa môže javiť ako veľmi bolestivá v úplnosti uznania vašich limitácií.

Vo Väčšom Spoločenstve slabých ovládajú silní, rovnako ako vo vašom svete. Vo vašom svete máte výraznú výhodu v tom, že ste prevládajúcim druhom inteligentného života. Začali ste svet ovládať, ale vo Väčšom Spoločenstve vás nebudú považovať za silných ani pokročilých. To vám musí poskytnúť veľmi triezvy pohľad na seba, ale pohľad, ktorý môže vzbudiť túžbu po väčšej inteligencii a možno aj po ochote podstúpiť túto prípravu. Vaša kapacita sa medzi vami individuálne líši, ale stále je relatívne malá. Ľudské bytosti sú však schopné dosiahnuť veľké veci, ak sú v nich prítomné motivácie ako túžba a sloboda. Preto vám väčšia inteligencia ako vy poskytuje túto prípravu a s tým pochopenie jej dôležitosti, jej dôležitosti pre vašu dobu a jej možné uplatnenie v budúcnosti, kde bude znovu a znovu vyvolaná. 

Spolu s prípravou pre väčšiu inteligenciu prichádza vývoj širšej perspektívy života, ktorú môžete nazvať perspektívou Väčšieho Spoločenstva. Perspektíva  Väčšieho Spoločenstva vidí ľudstvo ako rastúcu a vyvíjajúcu sa rasu vo väčšej aréne, kde existujú ďalšie sily inteligentného života, ktoré vzájomne interagujú a navzájom medzi sebou konkurujú. Ľudstvo ešte nie je konkurencieschopné vo Väčšom Spoločenstve. Nie je natoľko zjednotené, vyvinuté alebo zamerané. Toto sa nesmie považovať za odmietnutie potenciálu, talentu alebo úspechov ľudstva. Je to jednoducho tak, že vo väčšom prostredí ešte nemôžete konkurovať iným formám inteligentného života. Napriek tomu vstupujú do vášho sveta a vy sa stretávate so šancou, že sa s týmito inteligenciami budete musieť stretnúť v situáciách, v ktorých rozpoznáte svoje limitácie. Tieto situácie môžu byť veľmi desivé, ale vyzývajú vás, aby ste sa povzniesli nad svoj pocit zraniteľnosti a bezmocnosti a kultivovali sa spôsobom, ktorý volá k väčším možnostiam, ktoré teraz máte. 

Vyžaduje si to veľmi jedinečnú formu vzdelávania. Musí to byť forma vzdelávania, ktorá sa ľudstvu predstavuje z mimo tohto sveta, pretože ľudstvo sa nemôže pripraviť na Väčšie Spoločenstvo. Aj keď ľudia budú pripravovať ďalších ľudí na Ceste Poznania, ich zdroj je z iného sveta. Vychádza z väčšej inteligencie a väčšej rasy. Musíte rozoznať potrebu mať ochotu podstúpiť prípravu Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. Túto potrebu musíte cítiť; musíte to vidieť vo svete; musíte to hlboko zvážiť. Tu je nevyhnutná vaša túžba po pravde, riešení konfliktov a sebarealizácii. Tu nestačia vaše vlastné túžby a potreby, pretože musíte uznať, že vaše schopnosti a porozumenie sú vo svete potrebné. To potom vyvolá to, čo je vo vašom vnútri možné. To môže stimulovať vývoj inteligencie. 

Ľudia si však už teraz myslia, že sú veľmi inteligentní. Všeobecne sa to predpokladá, pretože z tohto hľadiska nežijú v konkurenčnom prostredí. V porovnaní s rastlinami a zvieratami pôsobíte veľmi inteligentne. Ste ale aj veľmi problémoví v porovnaní s týmito formami života. Teraz sa však dostávate do novej arény s novými požiadavkami, novými možnosťami a novými nebezpečenstvami. Je zrejmé, že ide o nebezpečenstvo, v ktorom ľudia nebudú reagovať na to, čo sa deje v ich živote a nebudú vážne brať do úvahy dôsledky. To je rizikom.

Túžba učiť sa, túžba porozumieť a túžba prekonať sú vo vašom vnútri. To všetko prispieva k veľkej motivácii, ktorá sa v ľudskej rase zrýchľuje. Keď vzniknú väčšie a zložitejšie problémy, vyzývajú ľudské bytosti, aby sa sústredili, učili sa, prispôsobili sa a prehodnotili svoje súčasné pozície – všetky tieto veci. Je teda rozumné zvážiť si to, že si rozvíjate inteligenciu.

Inteligencia si vyžaduje vývoj na mnohých úrovniach a v mnohých rôznych sférach aktivít. Vyžaduje si jasné myslenie, objektivitu, vnútorné vnímanie, vysoko kultivovanú intuíciu, schopnosť porozumieť mechanickým veciam a schopnosť identifikovať a rozlíšiť správanie. V praktických veciach a v mystériách samotných musí väčšia inteligencia nájsť väčší rozhľad a väčšie uplatnenie. Ak totiž svoju vlastnú inteligenciu vyhodnotíte, môžete tak urobiť iba v porovnaní s niečim iným, čo považujete za inteligentné. V skutočnosti existujú formy života, ktoré sú omnoho inteligentnejšie ako vy a samozrejme, formy života, ktoré sú menej inteligentné. Práve vďaka tým formám života, ktoré sú inteligentnejšie môžete napredovať. Odhalia vaše limitácie a zdôraznia potrebu prekonania týchto limitácií a ukážu vám, že žijete v konkurenčnom prostredí, pokiaľ ide o inteligenciu. 

Nasledovanie Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva si vyžaduje oveľa vyššiu úroveň myslenia, zhodnotenia, uznania, náhľadu a rozhodovania. Tiež stimuluje vaše väčšie prednosti a vyžaduje si od nich, aby sa rozvíjali a aby boli vyjadrené. Aby ste to dosiahli, musíte byť ochotní ísť nad rámec svojho predošlého chápania seba a sveta. Toto je nevyhnutné. Z širšieho hľadiska uvidíte to isté, čo ste videli predtým, ale budete mať iné videnie a iné závery. 

Prítomnosť mimozemského života tu vo svete to jasne dokazuje. Možno ste sa s iným inteligentným životom nestretli, ale cítite účinky ich prítomnosti. Ovplyvnené sú vaše inklinácie, emočné stavy a zmysel o veciach. Nemusíte byť tvárou v tvár niekomu z mimo sveta na to, aby ste si zažili ich prítomnosť vo svojom živote. Ako je však možné tieto veci zistiť a rozlíšiť ich od vlastnej emočnej nestability? Iba Väčšiu Moc vo vašom vnútri môže robiť tieto rozdiely a odhaliť vám ich. Iba Väčšia Myseľ, ktorá presahuje vplyvy Väčšieho Spoločenstva, vás môže viesť k tomu, aby ste rozlíšili vplyvy vo vašom živote a to, ako na vás pôsobia. Preto treba zdôrazniť Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva a nielen fenomén vecí, ktoré sa vyskytujú, bez ohľadu na to, aké zaujímavé môžu byť. Ľudské bytosti sa musia naučiť myslieť, premýšľať, sústrediť sa a zamerať sa na jednu vec po druhej. Neočakáva sa, že by ste k tomu mali motiváciu, pokiaľ by ste neboli v konkurenčnom prostredí a konkurenčnej situácii. Ste v konkurenčnej situácii. 

Ľudstvo je tiež vo veľkej nevýhode v tom, že tu ľudia žijú na povrchu zeme a sú ľahko preskúmateľní a pozorovateľní. V mnohých vyspelejších svetoch rasy začali žiť pod zemou a to jednak pre množstvo environmentálnych výhod, ktoré to ponúka, ako aj pre ochranu, ktorú to poskytuje. Ľudských bytostí je toľko veľa a napriek tomu sa im nepodarilo dosiahnuť tento dôležitý objav. Ľudia sa v skutočnosti pozerajú na život pod zemou s veľkým pohŕdaním, zatiaľ čo vo Väčšom Spoločenstve sa to považuje za obrovskú výhodu. Ak ste obyvateľmi žijúcimi na povrchu, vaše činy, gestá a formy komunikácie môžu byť ľahko pozorované a rozlúštené. Ste vonku na otvorenom priestranstve, kde vás oči z mimo sveta môžu pozorne sledovať. Vaše mysle sa dajú čítať. Aj keď vás tí, ktorí vás sledujú, nemusia chápať, vaše kroky sú napriek tomu predvídateľné a preto je možné o ľudskom správaní urobiť veľa správnych predpokladov bez veľkého skúmania. 

Časť problému spočíva v tom, že ľudia majú tendenciu byť veľmi poverčivý. Povera je, keď reagujete na niečo, čomu nemôžete pochopiť a robíte si falošné domnienky a závery o povahe toho, čo vás stimuluje. Za prítomnosti väčšej inteligencie urobia ľudia veľa mylných záverov. Je to preto, lebo nerozumiete mentálnemu prostrediu. Z praktického hľadiska, ak by mimozemská mocnosť chcela mať väčšiu kontrolu nad ľudskými záležitosťami, určite by na to nepotrebovala zbrane.

Preto, aby ste pochopili, čo znamená úspešne sa stretnúť s iným inteligentným životom a sa dokonca posunúť smerom k tomu, aby ste mu priaznivým spôsobom konkurovali, musíte rozvinúť svoje mentálne schopnosti. Musíte vo svojom vnútri nájsť Väčšiu Moc a musíte prekročiť čisto ľudský uhol pohľadu, ktorý za tieto veci nemôže zodpovedať. Musíte sa oslobodiť od starých presvedčení, asociácií a vzťahov, pretože učenie si vyžaduje ochotu zmeniť sa, baviť sa novými vecami a prehodnocovať staré pozície a predpoklady. Je to zvoliť si cestu zmeny a nevedieť, aký bude výsledok ale mať vieru vo výsledok, ktorý je priaznivý. Budete to musieť urobiť s veľmi malou pomocou od ostatných, pretože je len veľmi málo tých, ktorí sú pripravení podniknúť prípravu ako je táto. Je dôležité, aby ste ich našli a rozvíjali si vzťahy založené na vzájomnej potrebe a vzájomnom porozumení. 

Potrebujete väčšiu inteligenciu. Ste ju schopní kultivovať a rozvíjať, ale nie je to ľahkou vecou. Pretože sú ľudské bytosti veľmi neisté, sú v tomto ohľade vždy náchylné ísť dozadu a nie dopredu, lebo hľadajú potvrdenie skôr ako porozumenie, chcú mať potvrdené svoje staré názory namiesto zaoberania sa s novými nápadmi a novými požiadavkami. Kultivácie inteligencie si vyžaduje veľa času. 

V inteligencii je nevyhnutná potreba Múdrosti pri rozpoznávaní a uplatňovaní moci. Teraz máte nad svojím fyzickým prostredím určitú moc. V kontexte Väčšieho Spoločenstva je však vaša moc veľmi obmedzená. To, ako ju používate, na aký účel ju používate a ako zvládate jej následky, je učené mierou získanej Múdrosti. V tomto ohľade na svete skutočne existuje určitá Múdrosť. Existuje Múdrosť, pokiaľ ide o ľudské záležitosti a vzťah ľudstva k fyzickému svetu, aj keď táto Múdrosť zostáva bez povšimnutia. 

Múdrosť vo Väčšom Spoločenstve je však niečím iným a vyžaduje si úplne odlišné vnímanie, prístup a veľkú túžbu učiť sa. Toto učenie vás odlíši od ostatných. Bude sa to zdať zložité a záhadné jednoducho preto, lebo cestujete spôsobom, ktorým cestuje málokto, ale nepodnikáte to sami a spôsob, akým budete cestovať, už bol precestovaný predtým. Podniknúť všetko, o čom sa v tejto knihe hovorí, si vyžaduje väčšiu inteligenciu a držanie sa Väčšej Moci. Držanie sa Väčšej Moci môže z vašej strany vygenerovať väčšiu inteligenciu. Toto je nevyhnutné. 

Vo Väčšom Spoločenstve ešte nemôžete byť v kompetícii hlavne preto, že nerozumiete mentálnemu prostrediu. Nie je to vaša technológia, ktorá vás obmedzuje. Tí, ktorí sú kompetentní v mentálnom prostredí, môžu vrhnúť veľký vplyv na technicky vyspelejšiu rasu, pretože mysle presviedčajú iné mysle, mysle ovplyvňujú iné mysle a mysle môžu dominovať iné myslé. Preto tu vaša technológia nie je obmedzujúcim faktorom. Je to vaše nepochopenie mentálneho prostredia. Je to vaša neschopnosť byť skutočne objektívny. Je to vaša neschopnosť mať Väčšiu Moc ako sprievodcu a nasmerovať vás tvárou v tvár novým skúsenostiam a zložitým situáciám. Toto rozvíja inteligenciu. Tento vývoj poskytuje ochranu pre vás a schopnosť dosiahnuť konštruktívne zmeny. Môže tým tiež ustanoviť ľudstvo ako obávanú rasu než ako slabú a patetickú.

Tento vývoj si so sebou nesie požehnanie a ťažkosti. Požehnaním je, že súkromie vášho sveta bude rešpektovanejšie a budete si môcť brániť svoje mentálne a fyzické zdroje oveľa efektívnejšie. Budete tiež schopní vyriešiť mnoho problémov vášho sveta oveľa účelnejším a efektívnejším spôsobom. Problém je v tom, že čím viac budete rozvíjať svoju inteligenciu, tým viac sa zapojíte do Väčšieho Spoločenstva. Vaše mentálne zdroje sa stanú cennejšími. So všetkým úspechom existujú riziká. Pri získaní väčšej inteligencie existuje riziko. Požiadavky vášho života sa stávajú oveľa náročnejšími. Dôsledky vašich chýb sú väčšie. Iba muž alebo žena Poznania to môže úspešne uskutočniť a zostať relatívne nezaťažený nevýhodami, ktoré prinesie vyššia inteligencia. Skutočnosť, že žijete vo Väčšom Spoločenstve, je tu prospešným aspektom, pretože zmierni každú aroganciu, ktorá by mohla vzniknúť. Bude mať tendenciu držať tieto veci do istej miery na uzde. Toto je požehnaním uvedomenia si, že žijete vo väčšej aréne života. 

Vyžaduje sa väčšia inteligencia; väčšiu inteligenciu je možné stimulovať; väčšia inteligencia sa dá v priebehu času vyvinúť a s ňou aj pokora, zdržanlivosť, schopnosť rozlišovania a diskrétnosť – všetky potrebné vlastnosti, vďaka ktorým môže byť väčšia inteligencia prospešná pre seba i pre ostatných. 

Nemyslite si však, že Kroky k Poznaniu sú iba formou terapie alebo duchovnej cesty k Bohu. Áno, zahŕňa to aj tieto, ale jej primárnou funkciou je pripraviť vás na vedomý a svedomitý vstup do mentálneho prostredia, na efektívnu vzájomnú účasť a na rozlíšenie prítomnosti z Väčšieho Spoločenstva, ktoré teraz infiltruje svet. Je to veľká príležitosť, ktorá sa vám teraz naskytla, príležitosť, ktorej odmeny sú nielen veľké a zmysluplné, ale aj nevyhnutné.