Boh opäť prehovoril

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
24. Februára 2011
v Boulder, Colorado

Boh opäť prehovoril. 

Boh opäť prehovoril, pretože svet čelí najväčším ťažkostiam a svojim najťažším výzvam. 

Ľudská rodina vytvorila enviromentálnu katastrofu, ktorá má moc porušiť svoju civilizáciu – katastrofu mnohých faktorov; kalamitu, ktorá zmení vaše prostredie, ktorá ochudobní vaše pôdy, ktorá vysuší vaše rieky; kalamita, ktorá ukončí váš rast a expanziu; kalamita, ktorá bola výsledkom desaťročí a storočí zneužívania sveta bez toho, aby sa myslelo na zajtra, akoby bol svet nekonečným darom, ktorý je možné využívať bez obmedzenia. 

A náboženstvá sveta, ktoré boli iniciované Bohom, sú medzi sebou v spore – niekedy násilne, často nepriateľsky – vo vzájomnom spore, súperia o prednosť a uznanie a v mnohých prípadoch tvrdia, že sú najväčším alebo dokonca jediným skutočným prejavom Božskeho Zjavenia, jedinou skutočnou cestou, ktorá sa musí dodržať. 

Boh opäť prehovoril, pretože ľudstvo vyplienilo svet a teraz čelí ťažkostiam, ktoré by mohli viesť k veľkej deprivácii a konfliktu. 

Boh opäť prehovoril, pretože náboženstvo nedokázalo nájsť svoju jednotu, až na veľmi málo jednotlivcov a organizácií. 

Nepodarilo sa mu preklenúť domorodé identity ľudí, ktoré bolo potrebné prekonať natoľko, aby mohlo vzniknúť svetové spoločenstvo – prekonať svoju bezprostrednú skupinu, svoju regionálnu identitu, svoje jedinečné zvyky a kultúru a stať sa súčasťou svetového spoločenstva. 

Toto je ľudská evolúcia, evolúcia, ktorá vedie k veľkej rozmanitosti kultúrneho prejavu, ale aj umožňuje ľuďom žiť a komunikovať a zdieľať svoje kreácie jeden s druhým. 

Boh opäť prehovoril, aj keď je veľa ľudí, ktorí hovoria, že to nie je možné, že posledný prorok mal veľké a posledné posolstvo pre svet. Ale ktorá osoba to môže povedať? Ani Boží Poslovia nemôžu robiť takéto tvrdenia. 

Pretože Boh komunikuje, keď Boh chce a nie je viazaný ľudskými myšlienkami lebo presvedčeniami. Akou aroganciou je si myslieť, že Stvoriteľovi všetkých vesmírov bude prekážať ľudská domnienka a ľudské karhanie. 

Preto Boh znova prehovoril, pretože je potrebná veľká korekcia, aby ste pochopili Božskú Prítomnosť a Moc vo svojom živote a vo svete i mimo neho v rámci Väčšieho Spoločenstva života vo vesmíre. 

Ľudstvo stojí na prahu vesmíru, prahu stretnutia sa Väčším Spoločenstvom života – Väčším Spoločenstvom, ktoré je oveľa zložitejšie, náročnejšie a vyzývajúcejšie ako čokoľvek s čím sa ľudská rodina kedy stretla. 

Je to, akoby bolo ľudstvo adolescentom vstupujúcim do sveta dospelých, ktorý je samozrejme plný domnienok a vlastnej dôležitosti, ale neuvedomujúci si a nebezpečne naivný voči realite a ťažkostiam tohto sveta dospelých. 

Svetové náboženstvá, ktoré boli dané na vybudovanie ľudskej civilizácie, neboli navrhnuté na prípravu ľudstva pre Väčšie Spoločenstvo. To nebolo ich účelom ani funkciou, ako vidíte. 

Ale teraz evolučný pokrok a proces priviedol ľudstvo na tento veľký prah. Žijúc vo svete s ubúdajúcimi zdrojmi a rastúcou populáciou, musíte teraz čeliť realite, ťažkostiam a veľkej príležitosti, ktorou je čeliť Väčšiemu Spoločenstvu života. 

Za hranicami vašich strachov, ponad vaše úzkosti, ponad vaše vyhýbanie sa a popieranie budete schopní vidieť, že Veľké Vlny Zmien, ktoré prichádzajú na svet, a stretnutie ľudstva s vesmírom inteligentného života, ktoré sú dve najväčšie veci, dve najväčšie motivácie, ktoré povedú ľudstvo k tomu, aby konečne spolupracovalo a nastolilo fungujúci a spravodlivý svetový poriadok, stabilitu sveta, ktorá sa tu nikdy predtým nenastolila. 

Táto stabilita nemôže byť pod represívnymi pravidlami, inak nebude úspešná. Teraz je generovaná z nevyhnutnosti. Pre národy, ktoré budú v konkurencii a bojovať proti sebe, budú svet iba vyčerpávať ešte viac a ešte rýchlejšie. A s meniacim sa podnebím a meniacim sa prostredím budú musieť národy spolupracovať, ak majú prežiť a dokázať sa starať o svoje národy.

Je to život na takej jednoduchej, elementárnej úrovni, stratený pre modernú myseľ, ktorá myslí na svoje túžby a obavy, fantázie a svoje výtvory s takou obsedantnou záľubou, že nedokáže vidieť reality samotného života. 

Zničte svoje prostredie a prostredie zničí vás. Bude fungovať proti vám. Bojujte medzi sebou a vojna bude večná. [Staré] Krivdy sa obnovia a objavia sa nové krivdy. Svet potrebuje Nové Zjavenie. Kresťanstvo totiž nemôže zachrániť svet. Islam nemôže zachrániť svet. Budhizmus a hinduizmus nemôžu zachrániť svet. A Judaizmus nikdy nebol navrhnutý tak, aby zachránil svet. 

Teraz, keď existuje svetové spoločenstvo s veľkou vzájomnou závislosťou, veľkou krehkosťou a veľkou zraniteľnosťou, či už voči vnútornému kolapsu, alebo voči vonkajšej konkurencii a intervenciám, je čas, aby ľudstvo dospelo. Je čas na zmenu v srdci, pre ľudí všetkých národov – zúčtovanie reality situácie, pochopenie Veľkých Vĺn Zmien a ich moc ovplyvniť a zničiť stabilný svet. 

Je čas, aby Boh prehovoril ešte raz. Boh to samozrejme vie, aj keď to málokto rozozná. Mnoho ľudí čaká na splnenie ich skorších proroctiev – na návrat Imáma, Maitreyu [alebo] Ježiša. Ale oni sa nevrátia, viete. A tí, ktorí si prídu nárokovať tieto tituly a tieto identity, nebudú duchovne osvietení alebo duchovne obdarení, ale budú to tí z Väčšieho Spoločenstva, ktorí sú tu, aby využili ľudskú hlúposť a očakávania.

Boh opäť prehovoril. Ak by ste mohli čestne uznať túto potrebu – potrebu vo vašom živote, vašej komunite, vašej rodine, vašom národe, medzi vašimi národmi – potom by ste videli, že je potrebné Nové Zjavenie a že skutočne žijete v čase Zjavenia. 

Ale tu v tom musíte mať úplne jasno, pretože Boh vám nedáva nového superhrdinu, v ktorého by ste mali veriť. Boh vám nedáva rozsiahlu doktrínu, ktorej by ste sa mali držať pod vážnou hrozbou trestu, ak by ste zlyhali. Boh od vás nežiada, aby ste verili v jedného učiteľa. Boh od vás nežiada, aby ste mali jednu teológiu alebo jednu filozofiu. 

Boh namiesto toho prináša jednotlivcom silu Poznania a touto silou zodpovednosť v službe svetu. Boh nebude dávať ľudstvu novú myšlienku, s ktorou bude ľudstvo bojovať v nesúhlase. Dá vám niečo zásadnejšie, niečo, čo by mohlo byť skutočne dané iba svetovému spoločenstvu, ktoré čelí veľkému nebezpečenstvu a prevratom. 

Toto je pokročilejšie Zjavenie – nie je teraz uvedené v jednoduchých príbehoch alebo anekdotách, nie je uvedené v napomenutiach, nie zobrazené na jednoduchých pastierskych obrázkoch, ktoré nie je dané v mystických identitách s prísľubom osvietenia, ale ktoré má priniesť jednotlivca do stavu uznania a pocitu zodpovednosti nielen za seba, ale aj za záchranu samotnej ľudskej civilizácie. 

Ľudia to spočiatku nepochopia, lebo nevidia veľké nebezpečenstvo, ktorému ľudstvo čelí. Myslia si, že život bude taký, akým bol predtým, možno problematickejší, ťažší, neistejší. Neuvedomujú si, že žijú v novom svete – vo svete, ktorý sa nenápadne zmenil, vo svete, ktorý nebude rovnaký ako svet, v ktorom vyrastali, vo svete ich rodičov alebo predkov. A uvidia, že bez vedenia skrz Poznanie v sebe samích sú v tomto svete stratení – v tomto svete, ktorý bude čoraz znepokojivejší, čoraz neistejší. 

V určitom okamihu od toho nemôžete utiecť. Nemôžete žiť v stave fantázie alebo popierania, premietajúc svoju vinu a nepriateľstvo na svojich rodičov alebo svoju kultúru, organizácie alebo vlády. 

Musí tu nastať zúčtovanie, a čím skôr sa toto zúčtovanie pre jednotlivca stane, tým skôr začnú bilancovať svoj život. 

Ale to, čo bude ľudstvo viesť, je to, čo ovplyvňuje a určuje vaše rozhodnutia. Či už ste vodcom národa alebo chudobným človekom žijúcim mimo mesta, je to to, čo informuje vaše rozhodnutia a to, čo môžete počuť a vidieť v sebe a ostatných, čo bude robiť rozdiel v tom, čo sa rozhodnete robiť v tvári Veľkých Vĺn Zmien a stupeň múdrosti, ktorý môžete priniesť svojim vlastným okolnostiam, bez ohľadu na to, ako sú komplikované.

Boh dáva ľudstvu niečo, o čom ľudstvo ani len netuší, že to potrebuje – jediný kľúčový prvok, chýbajúci kúsok, časť, ktorú môže poskytnúť iba Boh, silu, moc a víziu, ktorú môže poskytnúť iba Boh. 

Bez toho vás vaša technológia nezachráni. Vaša vynaliezavosť vás nezachráni. Šťastie vás nezachráni. Popieranie alebo vyhýbanie sa vás nezachráni. Ponorenie sa do záľub a rozptýlení vás nezachráni. Preto Boh znova hovoril. 

Posolstvo je úprimné. Je to tak čestné, že pred tým ľudia utečú. Je to tak úprimné, že to človeka, ktorý ho prijme, najskôr možno zmätie. Je to tak úprimné, pretože to od vás žiada, aby ste boli tak úprimní. 

Žiada vás, aby ste boli tým, čo vo vás stvoril Boh, a aby ste zmanažovali tú časť seba, ktorá je produktom života vo svete – veľká požiadavka, ale spravodlivá požiadavka, ak budete schopní čeliť upadajúcemu svetu a čeliť realite Väčšieho Spoločenstva, kde vás detinstvo a hlúposť zrania a oslbia. 

Svet sa zmenil. Božie veľké Zjavenia musia teraz dostať ďalšiu etapu svojho vyjadrenia – nie preto, aby ich nahradili, ale aby ich povzniesli a očistili a zosúladili medzi sebou. Všetky sú cestou k Poznaniu, viete. To je to, čím v skutočnosti sú.

Vlády, jednotlivci a inštitúcie, národy, ktoré sa usilujú o moc a vládu, ich zmenili na iné veci. Stali sa zmiešaním kultúry a zvykov a miestneho vnímania do bodu, keď je ťažké rozlíšiť ich podstatný dôraz a účel. 

To má vrátiť ľudí späť k podstate duchovnosti, ktorou je sila a prítomnosť Poznania v jednotlivcovi, sila a prítomnosť Poznania – väčšia inteligencia, ktorú Boh dal každému človeku, pracujúca prostredníctvom skupín a národov ľudí, podporujúc slobodu a odpustenie, uznanie, komunikáciu, prácu, úsilie, zodpovednosť. 

Teraz to nie je len možnosťou, pretože svet, ktorému čelíte, bude oveľa ťažší a oveľa náročnejší. A rozhodnutia, ktoré budete musieť urobiť, budú pre vás a ostatných veľmi konsekventné. 

Nemôžete klamať samích seba tvárou v tvár Veľkým Vlnám Zmien. Stojíte na prahu Väčšieho Spoločenstva. Iba Boh vás môže pripraviť na tieto dve veľké reality. A Boh vám dáva základné komponenty pre túto prípravu. 

Boh dáva svetu to, čo potrebuje, ale ľudia to nedokážu vidieť. Chcú bojovného vodcu. Chcú vojenskú moc. Chcú Barabáša, nie Ježiša. Chcú pána krajín, nie Pána Nebies. Chcú hmotnú moc. Chcú materiálne riešenie. Chcú, aby sa boli ich problémy pre nich vyriešené. Chcú odovzdať svoje uzdy namiesto toho, aby dostali dar zodpovednosti. 

Zázrak Nového Posolstva je zázrakom všetkých Zjavení. Je to zázrak osobného zjavenia. Je to zázrak osobného vykúpenia. Je to zázrak osobnej a individuálnej zodpovednosti a prínosu pre spoločnosť a pre ostatných. Je to zázrak dávania. Je to zázrak odpustenia. Je zázrak, rezonancie s iným na hlbšej úrovni, presahujúcej sféry a dosahu intelektu. Je zázrakom vašej skutočnej reality, ktorá sa prejavuje v zložitom a dočasnom svete. 

To, čo bude informovať vaše rozhodnutia, bude mať zásadný význam pri určovaní výsledku. Boh vám dal hlas a svedomie, aby vás viedli, ale nie je to váš hlas ani vaše svedomie. Je to súčasťou väčšieho Hlasu a väčšieho svedomia. 

Boh nevládne svetu, ovládajúc počasie. Boh nie je zdrojom pohrôm a katastrof, hurikánov a zemetrasení a povodní. To je len fungovanie prírody. 

Boh vás poslal do tohto zložitého a nepredvídateľného sveta, krásny aký je, aby ste získali späť silu Poznania a pomocou tejto sily sa nechali viesť tým, na čo ste boli navrhnutí, aby ste konkrétne poskytli to, kde váša kontribúcia môže mať najväčší impakt. 

To všetko samozrejme presahuje ľudský intelekt, pretože nikdy nepochopíte fungovanie Stvorenia a Neba, ktoré siaha ďaleko za fyzický vesmír, ktorý je sám o sebe taký obrovský, že žiadna rasa nikdy nebola schopná pochopiť jeho úplnosť alebo jeho plný význam.

Tu sa spája praktické a mystické. Tu si vnútorné a vonkajšie vytvorí svoje esenciálne spojenie. Tu je myseľ riadená väčšou inteligenciou, takže je možné rozumné využitie a uplatnenie ohromných schopností intelektu. Ľudia tu nesú zodpovednosť nielen za to, aby ich záležitosti boli v poriadku a vyvážené, ale aj aby zistili, čo musia urobiť, aby pomohli ľudskej rodine, kdekoľvek ich dary môžu byť dané. 

V budúcnosti budete musieť na svet pozerať veľmi súcitne. Uvidíte veľa neúspechov a strát. Uvidíte veľkú hlúposť a dokonca aj opakujúce sa pôžitky ľudstva budú stále extrémnejšie. 

Budete musieť odpúšťať a pozerať sa na svet so súcitom. Nemôžete byť od neho úplne oddelení, pretože ste s ním spojení, ste poslaní, aby ste mu slúžili a súvisí s ním váš účel a osud. 

Cieľom nie je [vnútorný] pokoj. Cieľom je kontribúcia. Aj tí najväčší svätí to museli uznať a byť vyslaní do sveta, aby učili a kázali a prispievali všade, kde môžu. 

Vaše úspechy vi svete alebo dokonca aj vaše duchovné úspechy majú slúžiť na to, aby slúžili na zmiernenie bremena ľudí vo vašom okolí a na povzbudenie ľudí, aby sa vrátili k Sile a Prítomnosti, ktorá je ich Zdrojom a ich spojeniu s Nebeským – pomocou akýchkoľvek vier alebo symbolov, obrazov alebo osobností, ktoré považujú za najinšpiratívnejšie. 

Podstatné a dôležité je úsilie a uznanie, že žijete s dvoma mysľami – svetskou mysľou a hlbšou mysľou Poznania. 

Toto je pre každého, nielen pre jeden národ, jednu skupinu alebo jeden krát v histórii, alebo aby došlo k stretnutiu s jednou veľkou epizódou v dlhom príbehu prítomnosti ľudstva na tomto svete. 

Boh teraz znova prehovoril o väčších veciach – nad rámec bežných vecí a aj o veciach, ktoré sú mimoriadne bežné a dôležité. Boh prehovoril o Väčšom Spoločenstve, o Veľkých Vlnách Zmien, o význame vašej vnútornej reality [a] o podstatnom úsilí o získania späť vášho spojenia s Poznaním, ktoré je tu na to, aby vás viedlo, chránilo a navigovalo k vašim väčším úspechom v živote. 

Je to obrovský prelom pre jednotlivca. A budú to jednotlivci, ktorí urobia všetok rozdiel pri rozhodovaní o osude a budúcnosti ľudstva. 

A čo informuje ich rozhodnutia – či už sú to ambície, presvedčenia, strach, hrdosť a ich predchádzajúce porozumenie alebo väčšia inšpirácia, ktorú môže poskytnúť iba Poznanie – to určí výsledok každej situácie.

Boh znova prehovoril. Musíte prísť k Zjaveniu, aby ste ste videli. Nebuďte hlúpi a nestojte vedľa toho, so snahou to posúdiť alebo pochopiť, pretože to nebudete chápať. A posúdiť to znamená iba preukázať vašu hlúposť a nedostatok úprimnosti. 

Toto je veľký čas Zjavenia. Je to veľkým časom na prípravu na budúcnosť. Je to veľkým časom na uvedenie vášho života do rovnováhy a harmónie a na prípravu na život v novom svete, náročnom svete, ale aj svete vykúpenia, ak sa ľudstvo rozhodne nasledovať to, čo Boh poskytol.