Duchovná Prax

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
7. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Ak chcete napredovať a začať úplne chápať všetko, čo sa vám na týchto stránkach odhaľuje, musíte v určitom okamihu podstúpiť duchovnú prax. Nemôže to byť len akákoľvek forma duchovnej praxe, ale konkrétny druh duchovnej praxe, ktorý vás pripraví na zapojenie sa a rozlišovanie s inteligentného života mimo vašich ľudských hraníc. To je nevyhnutné, ak chcete skutočne pochopiť podstatu ľudskej evolúcie v tomto konkrétnom čase a väčšie príležitosti pre seba a pre ľudstvo, ktoré sa teraz vyvýjajú v dôsledku vstupu sveta do Väčšieho Spoločenstva. 

Môžem znova a znova ilustrovať úžasné výsledky toho, keď sa človek začne zapájať s Poznaním a naučí sa ním riadiť. Odmeny sú také veľké a všadeprítomné, že skutočne vytvárajú nový základ pre život a vďaka tomu nový život. Akokoľvek môžem vyzdvihnúť prednosti tohto zapojenia a jeho veľkých úspechov, musím zdôrazniť, že sa musíte pripraviť, aby ste dosiahli tento nový výhodný bod. Neprichádza v bleskovom svetle. Neprichádza vo sne. Jedného dňa vám to nie je magicky udelené. Musíte sa pripraviť. Musíte trénovať svoju myseľ. Musíte podstúpiť proces prípravy, ktorý ste si pre seba nevymysleli. 

Na chvíľu uvažujte o tých, ktorí demonštrujú akúkoľvek veľkú zručnosť, ktorú obdivujete. Nemuseli sa jednotlivci, ktorí túto zručnosť demonštrujú pripravovať, možno aj namáhavo a počas dlhého časového obdobia? A nemuseli počas toho urobiť nejaké obete, aby svojej príprave venovali potrebný čas, energiu a sústredenie? Ak sa pozriete bližšie uvidíte, že ich príprava bola vedená a zlepšená prítomnosťou jednotlivcov, ktorí ich trénovali a pripravovali a sprevádzala ich takiež obrovská podpora od tých, ktorých mali v priamom dosahu vzťahov. 

Správna forma prípravy, správna forma výučby a primeraná podpora prispievajú k zaručenému úspechu. Pomyslite na každú veľkú zručnosť a určite bude toto všetko musieť platiť. Nie je to inak ani pri príprave v rámci Cesty Poznanie Väčšieho Spoločenstva. Existuje tu účenie, inštruktáž a podpora. To je dôležité, pretože v Ceste Poznania len niečo do svojho života nepridávate alebo len zdokonaľujete nejaký aspekt seba; skutočne sa zapájate do celého svojho života. To si vyžaduje oveľa väčšiu ochotu a odvahu, ako sa aj napríklad naučiť dobre hrať na hudobný nástroj alebo sa učiť liezť na horu. Tu musíte znova a znova čeliť sami sebe; tu musíte čeliť všetkým svojim nedostatkom a chybám s odvahou a túžbou po riešení. V istom zmysle musíte ísť oveľa ďalej ako to, čo je väčšina ľudí ochotná urobiť. 

Vaša motivácia pre to musí vychádzať z vášho vnútra, z Poznania, pretože iba Poznanie vás môže doviesť k Poznaniu. Všetky ostatné ciele a ambície skôr či neskôr odpadnú. To, čo vás prinesie ďalej je túžba po pravde, potreba poznať svoj účel, potreba nájsť skutočné vzťahy, potreba odpovedať na základné otázky a riešiť väčšie problémy života. Je to je vo vás, aby ste to urobili. 

Táto príprava nie je vyhradená pre jedného alebo dvoch unikátnych jedincov. Aj keď si to nebude nárokovať väčšina ľudí, má to byť prijímané jednotlivcami, ktorí si uvedomujú a cítia, že majú vo svete duchovné volanie, poslanie a dôležitú kontribúciu, ktorá presahuje ich bežné hranice. Príprava na Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva je špeciálne navrhnutá pre tých, ktorí si uvedomujú, že majú vo svojej povahe aspekt Väčšieho Spoločenstva a ktorí cítia vernosť so životom presahujúcim bežné spektrum ľudských interakcií. Je to špeciálne navrhnuté pre ľudí, ktorí majú zmysel pre život a vzťah k životu mimo sveta a ktorí sú priťahovaní k realite, že inteligentný život z mimo tohto sveta teraz vstupuje do sveta. Práve pre týchto ľudí sa poskytuje Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva a jej konkrétna príprava v rámci Krokov k Poznaniu.

Len veľmi málo ľudí je skutočne vyškolených alebo vyvinutých tak, aby boli schopní niečo opakovane cvičiť počas dlhého časového obdobia. Okrem jednoduchých manuálnych úloh, ktoré sa ľudia naučia v detstve sa nekladie veľký dôraz na prax a školenie. Počas školskej dochádzky sa naučíte niečo dočasne a akonáhle test úspešne absolvovujete, je test zabudnutý a zahodený. Iba v tých situáciách alebo v tých spôsoboch učenia, kde existuje skutočná motivácia k pokroku, má školenie a pretrvávajúca príprava akýkoľvek dôraz. Takže nie je veľmi veľa ľudí pripravených niečo usilovne, dôsledne a neustále praktizovať. Nie je to tak, že to ľudia nie sú schopní urobiť; iba že pri ich vzdelávaní na to jednoducho nebol kladený veľký dôraz. Určité všedné aktivity sú naučené v detstve a opakujú sa stále dokola, kým sa z nich nestanú zvyky. Ale keď hovorím o príprave, nehovorím o zvykoch. Hovorím o nasledovaní väčšieho stimulu pre učenie, výbere metódy učenia a zotrvaní pri nej, postupovaní v mnohých vývojových fázach a zotrvaní pri nej, či už sa vám v konkrétny deň chce alebo nie. 

Ak sa chcete správne pripraviť, musíte mať správne učenie a správne metódy. Metódy sú teraz poskytované. Inštrukcia je k dispozícii, keď je to potrebné. Podpora a pomoc sa objavia, keď sa naučíte vo vzťahoch rozlišovať a hľadať jednotlivcov, ktorí zdieľajú váš zmysel pre poslanie a misiu v živote. Tu treba často opustiť staré vzťahy alebo ich výrazne zmeniť. Tu sa staré väzby a spojenectvá časom rozpadnú a vy sa stretávate s potrebou si založiť iný druh základov pre váš výber toho, s kým sa angažovať a akému účelu musí váš vzťah slúžiť. Táto zmena dôrazu je veľmi prirodzená, pretože je výsledkom prehlbujúceho sa záväzku vo vašom vnútri k uskutočňovaniu vášho životného cieľa a poslania. Vaše hodnoty a priority sa potom prirodzene zmenia a podľa toho sa zmení aj to, čo sa vo vzťahoch snažíte zažiť. 

Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva nie je niečo, čo sa naučíte cez víkend. Nie je to niečo, čo sa naučíte v dôsledku čítania knihy. Nie je to niečo, čo sa naučíte vykonaním desiatich jednoduchých krokov. Je to oveľa vyššou horou na výstup. Ak sa chcete na túto horu vyšplhať, musíte pochopiť, aká je vysoká, aby ste sa zodpovedajúcim spôsobom pripravili a nastavili svoje očakávania od seba tak, aby vám skôr slúžili, než aby vás odrádzali. Cesta Väčšieho Spoločenstva je veľká hora na výstup. Nie je to ľahkou prechádzkou po kopci jedného dňa. Nie je to príležitostné nasledovanie ak máte voľný čas. Nie je to niečo, čo budete môcť urobiť bez prípravy, bez správnej motivácie a bez správneho priateľstva. 

Nie je správne tvrdiť, že cesta je ťažká, pretože to súvisí s tým, na čo ste zvyknutí. Cesta sa môže zdať skutočne veľmi ľahká pre tých, ktorí sú zvyknutí snažiť sa dosiahnuť veci, ktoré nereprezentujú ich hlbšie potreby a motívy. Čo môže byť ťažšie ako pokus o nemožné s tým, že sa pokúsite o o aby sa vám páčilo niečo, čo skutočne nechcete alebo nepotrebujete, alebo sa snažíte byť niekým iným, aby ste splnili očakávania druhých ľudí? Čo môže byť náročnejšie a namáhavejšie ako toto? Preto nie je správne tvrdiť, že Cesta Väčšieho Spoločenstva je ťažká. Rozdielna, áno. Ťažká? Občas. Inokedy je úžasne jednoduchá. Ale či ju v danom okamihu považujete za ťažkú alebo nie, vyžaduje si veľké úsilie a sústredenie. Vyžaduje si neustále a dôsledné sústredenie. Pre niektorých to bude ľahké; pre ostatných to bude ťažké; pre každého bude ťažké v určitých okamihoch, keď musíte vo svojom vnútri čeliť niečomu, čo je náročné, alebo keď máte nový súbor zážitkov, ktoré je možno ťažké integrovať.

Ťažké a ľahké teda nie sú vhodnými výrazmi. Primeraný dôraz je kladený na to, že Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva si bude vyžadovať veľké sústredenie a určitý čas. Sústredenie a čas. Bude to platiť vo všetkých prípadoch. Nikto sa neskĺzne vedľa vás a ľahko sa naučí Cestu Poznania. Prípravu musí podstúpiť každý. Ak si ľudia pre seba upravia prípravu tak, aby bola prijateľnejšia, alebo aby bola pohodlnejšia alebo príťažlivejšia, nepostúpia ďalej. 

Cesta Poznania bola uvedená veľmi konkrétne. Každý má rovnakú prípravu. Až v budúcnosti v pokročilejších fázach bude samotná príprava veľmi individualizovaná. Každý sa musí naučiť určité základné veci. Ľudia sa musia naučiť rozlišovať; musia sa naučiť pracovať s vnútorným vedomím a uvedomiť si, ako sa prostredníctvom nich individuálne prejavuje Poznanie; musia sa naučiť mlčať, keď je potrebné ticho; musia sa naučiť rozprávať, keď to je potrebné; musia sa naučiť šetriť svoju energiu; musia sa naučiť prijať Mystérium vo svojom živote; musia sa naučiť rozvíjať prázdnotu alebo otvorenosť; musia čeliť vzdaniu sa mnohých ambícií a cieľov, pretože sa zjavne stávajú prekážkou v ich pokroku. Toto sú veci, ktorým musí čeliť každý. 

Preto má každý rovnaké výzvy, hoci jednotlivci ich môžu počas tejto cesty zažiť. Jedna osoba môže mať pocit, že je to úžasné. „Milujem to!” Iný môže mať pocit: „Bože, je to také ťažké. Nerozumiem tomu.” Porovnania medzi ľuďmi tu nikdy nie sú užitočné, pretože nevidíte celkový vývoj iných ľudí. Možno si to užívajú vo chvíli, keď vy nie, alebo naopak. Môžete adekvátne zhodnotiť, ako sa im vo chvíli darí a ako sa darí vám? Niektorí ľudia si myslia, že ak ich to nebaví, tak niečo nie je v poriadku. Buď sa mýlia, alebo je to nesprávna príprava, takže hneď ako to bude ťažké, idú hľadať nejaký iný druh prípravy, ktorý je nový a vzrušujúci. Je tu toľko omylov, ktoré treba odhaliť, toľko chýb, ktoré treba opraviť a toľko nesprávnych predpokladov, ktoré musia byť sklamané a rozpoznané. 

Toto všetko si vyžaduje čas, trpezlivosť, vytrvalosť, otvorenosť a ochotu zmeniť myslenie a správanie človeka. To všetko si vyžaduje čas. Ako dlho to trvá? No, ak to myslíte vážne, potom zvážte, že bude trvať celý život učiť sa a osvojiť si to efektívne a dostatočne. Získanie tohto porozumenia vám nakreslí dôležitú čiaru, ktorú je potrebné zdôrazniť: Nepodstupujte Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, pokiaľ ju nemáte v úmysle uskutočniť. Ak kráčate po dlhej lávke cez hlbokú priepasť v zemi, je dôležité hneď po nastúpení na ňu zabezpečiť, že sa dostanete na druhú stranu. Ak stojíte na mieste, váhate a pozeráte sa dole, stratíte srdce. Musíte ísť ďalej. Sú chvíle, kedy sa vám tento zážitok bude páčiť. Sú chvíle, keď vás to hlboko znepokojí, pretože to nespĺňa vaše očakávania alebo prežívate niečo, čomu ešte nemôžete porozumieť. Musíte sa pohnúť na druhú stranu. Toto je najdôležitejšie.

Poznanie je vo vás veľkou a stálou silou. Ak začnete využívať jeho zdroje, tak prosím vás pokračujte ďalej. Ak využijete jeho zdroje a potom opustíte alebo sa pokúsite uniknúť, ocitnete sa v stave veľkého zmätku a bude tu veľmi málo úľavy. Ak sa chystáte zapojiť s Poznaním a vpustiť jeho ohromnú silu do svojho života, choďte s ním ďalej v úplnosti. Nenámačajte sa do toho. Nehrajte sa s tým. Je to príliš silné, príliš mocné a príliš dôležité, aby ste s ním zaobchádzali týmto spôsobom. 

Prax je teda základom, na ktorom staviate. Aj keď môžete mať so štúdiom Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva rôzne skúsenosti, vaša prax vás udrží v strehu a sústredení sa. Jedného dňa sa môžete cítiť takto; inokedy sa môžete cítiť inak. Ale oba dni cvičíte. To zaručuje, že budete pokračovať ďalej a napredovať. Rovnako ako pri prechádzaní po dlhej lávke, ak neustále robíte kroky a sústredíte sa na svoj cieľ, dostanete sa na druhú stranu a ušetríte si veľa úzkosti a rozčúlenia. Takto prekonávate pochybnosti o sebe; takto pokračujete vpred a prekonávate tie veci, ktoré vám predtým prekážali. 

Cvičenie je teda dar, ktorý je vám každý deň dávaný. Každý deň vás obnovuje. Každý deň vás posilňuje. V niektoré dni to pochopíte a oceníte; v iné dni to nepochopíte a nebudete vedieť, či by ste to mali vôbec oceniť. Ale skutočnosť, že pokračujete vám zaručí váš pokrok. Rovnako, ak ste pripravení vystúpiť na horu musíte v tom pokračovať. Aj keď to bude ťažké alebo mätúce, musíte v tom pokračovať. Ako budete postupovať, mnohé z vašich očakávaní sa prejavia ako nesprávne a budete si musieť vytvoriť nové očakávania a nové zhodnotenia. 

Poznanie je veľká hora. Pomaly po nej stúpate a naučíte sa žiť v jej vyšších nadmorských výškach. Na túto horu nemôžete len horlivo utekať. Musíte napredovať tak, aby ste mohli všetky kroky učenia integrovať za pochodu. To si vyžaduje mimoriadne múdru formu prípravy. Vyžaduje si to tiež prítomnosť múdrych spoločníkov, ktorí vám môžu pomôcť pochopiť, čo robíte a môžu vám poskytnúť dobrú perspektívu o sebe. 

Keď začnete s výstupom k Poznaniu, uvedomíte si spôsob, akým sa učíte – vaše predispozície k učeniu, vaše obmedzenia a vaše handicapy ako študent, všetky veci, ktoré vám musia byť úplne odhalené. Hneď na úvod teda pochopte, že s týmito vecami budete musieť zápasiť, keď si ich uvedomíte. Nebráňte sa im a nevyhýbajte sa im. Musíte si ich uvedomiť. Ukážu vám váš súčasný stav a schopnosti. Toto musí byť východiskový bod; inak vaše očakávania od seba ďaleko prevýšia vaše možnosti. Naučíte sa svoje schopnosti, svoje limity a aktuálny stav svojej efektívnosti pokračovaním. Brzdenie sa a pokus posúdenie sa tu nie sú nikdy úspešné. Nasledovanie cesty vám to bude veľmi jasne ilustrovať. Ukáže vám tiež veľa o tom, ako pracuje vaša myseľ a ako ste dizajnovaný. 

Poďme si teraz niečo povedať o dizajne. Každý je špeciálne navrhnutý tak, aby splnil určitý účel. Tento dizajn je ideálny na to, aby slúžil tomuto účelu, ak je múdro vyvinutý a privlastnený. Problém je v tom, že ľudia nevedia, na čo sú určení, takže nechápu ich dizajn ani ich povahu. Často sa snažia zmeniť, aby vyzerali ako ostatní, ktorých považujú za váženejších alebo ktorých vlastnosti si chcú sami nárokovať. Nemôžete však vystúpiť na horu Poznania ako ktokoľvek iný, aj keď vaša príprava bude do značnej miery zdieľaná. Spôsob, akým sa učíte a spôsob, akým integrujete nové skúsenosti, je pre vás veľmi jedinečný. Vaša jedinečnosť je tu dôležitá, aby ste ju pochopili a prijali. Jednou z veľkých výhod nasledovania Cesty Poznania je naučiť sa objektívne rozoznať svoju povahu. Tu sa naučíte, ako efektívne pracovať so svojou povahou, namiesto toho, aby ste ju popierali, kritizovali alebo sa snažili zmeniť tak, aby bola ako niekto iný.

Vaša jedinečnosť súvisí s vaším prínosom do sveta. Jedinečnosť v akomkoľvek inom ohľade vás bude obmedzovať, brzdiť a vytvárať veľké množstvo utrpenia a trápenia. Vaša skutočná jedinečnosť súvisí s typom vašej kontribúcie. Ľudia tu majú fantastické predstavy o tom, kým by mohli byť, alebo by mali byť, ak by na to boli správne podmienky, alebo len keby v sebe nemali konflikty. To je všetko hlúposť. Človek spozná svoju povahu tým, že sa zapojí do života veľmi vedomým a rozhodným spôsobom. Tu nájdete svoje prirodzené vlastnosti a spôsoby, ako ich vyvážiť s celkovou povahou. Tu sa učíte a balancujete, učíte sa a balancujete, učíte sa a balancujete. Rovnako ako prechádzanie po lane, urobíte krok a potom balancujete. Urobíte ďalší krok a potom balancujete. Učenie sa Ceste Poznania je také tiež. Nie je to o behu, ani o zastavení sa. Je to krokom a potom rovnováhahou, krokom a potom rovnováhou. Toto je dobrá analógia na pochopenie etáp učenia sa vo vašom živote. Urobíte veľký krok vpred, získate nové skúsenosti a potom ich musíte integrovať. 

Ako to súvisí s praxou? Cvičíte, zatiaľ čo chodíte a cvičíte, zatiaľ čo balancujete. Príprava, ktorá bola poskytnutá v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva, sa na učenie sa týmto spôsobom dokonale hodí. Tu môžete napredovať veľmi priamym spôsobom a dokážete efektívne integrovať svoje vzdelávanie, čo poskytuje bezpečie a istotu a umožňuje vám čo najlepšie využiť to, čo sa učíte. Tu postupujete pomaly a dôsledne. 

Kedykoľvek ľudia začnú formálnu prípravu najmä niečo, čo je dlhodobejšie, si v počiatočných fázach svojej praxe musia uvedomiť, čo môžu od seba očakávať a čo nie. Mnoho z ich očakávaní bude zjavne sklamaných v tom, že za krátke časové obdobia nebudú schopní dosiahnuť veľké výšky alebo veľké úrovne schopností. Postupom času si tiež uvedomia, že táto cesta je väčšia a vyžaduje si oveľa viac, ako predtým uvažovali. Iba skutočná účasť to môže správne odhaliť. 

Keď sa naučíte učiť sa, naučíte sa učiť to a to odovzdávať aj ostatným. Ako budete postupovať, budete to schopní vykonávať s rastúcou trpezlivosťou, súcitom a porozumením. Všetci začínajúci učitelia, rovnako ako začínajúci študenti, očakávajú obrovský pokrok s minimom investícií. Len múdry odborník si uvedomuje, že väčšie odmeny prichádzajú v dôsledku dlhšieho a dôslednejšieho praktizovania. Človek objaví odmeny počas tejto cesty. Nie je to ako nájsť vrecko so zlatom, kde je vám na konci cesty daná odmena. Pri rekultivácii Poznania, ktoré je objavom zmyslu života, sú počas celej cesty poskytované odmeny. Preto ňou musíte prejsť celou, aby ste ich dostali. Nemôžete ísť obchádzkou, neexistujú žiadne skratky a nemôžete sa raketou dostať na vrchol hory. Musíte sa hore vyšplhať. Tak sú odmeny rozoznané, prijímané a akceptované. 

Ľudia sa často pýtajú: „Ako môžem násť zmysel môjho života? Aký je môj zmysel života? Ako môžem získať prístup k svojej duchovnej podstate? Ako môžem zistiť, prečo som na svete a čo tu mám robiť?“ Všetko sú to dôležité otázky, ktoré si však vyžadujú formu prípravy a nie iba odpoveď. Odpoveďou je v skutočnosti forma prípravy. Ako by mohla existovať iná odpoveď? Aká iná odpoveď by tu mohla byť? Keby ste ľuďom povedali pravdu o ich živote, nepomohlo by im to, pokiaľ by ich neboli schopní prijať, akceptovať a uviesť do praxe. Ako by mohli byť v tejto pozícii, pokiaľ nepostúpili vo vývojových fázach, ktoré ich čakajú? Správna odpoveď je teda proces vývoja.

Otázky, ktoré som práve spomenul, sú veľmi veľké. Predstavujú veľké životné úspechy. Nie sú to malé záležitosti. Ich odmeny sú obrovské. Odmeny je život darujúce a život meniace. Príprava potom musí byť odpovedájúca odmenám. Úspech tu je oveľa ťažší ako iba osvojenie si konkrétnej zručnosti. Zahŕňa to znovu ustanovenie svojho života a úplne novú životnú skúsenosť a to, čo život je. Preto je príprava veľká. Nevydávajte sa do toho, pokiaľ to nemáte v úmysle dokončiť. Nehrajte sa s tým. To vám nič nedá. Nepochopíte to a nebudete v pozícii aby ste to vedeli zhodnotiť. 

Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva je odpoveďou na veľkú skupinu otázok. Podáva sa naraz, aby sa ľudstvo pripravilo na osudové stretnutie s iným inteligentným životom. To predstavuje najväčší prah učenia, ktorému ľudstvo doteraz čelilo, pretože táto interakcia zmení spôsob, akým ľudia myslia na seba samých, na seba navzájom a na svet okolo seba. To, čo považujú za svoj praktický život a duchovný život, sa nesmierne mení. Preto sa prináša Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva. Nie je to jediný spôsob pre všetkých. Je to špeciálny spôsob pre určitých ľudí. Hovorím teraz k vám a povzbudzujem vás, aby ste dostali odpoveď na vašu úprimnú žiadosť o účel, zmysel a smer v živote. Toto je skutočná odpoveď. Teraz je výzvou naučiť sa ju prijímať. Ak ju chcete získať, musíte ju privítať, prijať a pustiť sa do nej. 

Váš záväzok k odpovedi sa posilňuje každý deň, keď sa rozhodnete praktizovať. To vás prevedie prahmi učenia, kde musíte nájsť hlbšiu motiváciu na pokračovanie. Všetky falošné motívy budú začiatku tejto cesty sklamané. Tieto sklamania predstavujú body obratu v učení, kde ak sa rozhodnete pokračovať to urobíte pretože vás posúva niečo väčšie a hlbšie. Možno vám cesta neprinesie to, čo ste chceli. Možno to nezmierni všetky vaše úzkosti tak rýchlo, ako chcete. Ale niečo vo vašom vnútri hovorí: „Pokračuj, pokračuj, pokračuj.“ 

Tieto sa nazývajú body obratu učenia, kde sa znovu rozhodnete pokračovať. A vaše rozhodnutie vás posúva vpred. Tieto zážitky nemáte každý deň. Každý deň o sebe môžete zažívať pochybnosti; môžete so sebou každý deň bojovať, ale skutočný bod obratu učenia nepríde každý deň. Toto je veľmi dôležité. Tu si vyberáte Väčšiu Moc, ktorú budete nasledovať vo svojom vnútri a spolu s ňou aj väčší dôvod pre pokračovanie a väčšiu motiváciu. To vám umožňuje skutočný pokrok. Budete to musieť urobiť, aj keď váš milovaný spoločník odíde alebo si zvolí inú cestu. Je to vtedy, keď sa musíte vrátiť a položiť si otázku: „Prečo to robím? Prečo? “ a nájdete Poznanie. 

Poznanie nie je bleskom. Poznanie nie je vreckom so zlatom na konci dúhy. Poznanie sú vnútorný hlas a výzva, ktoré sa vo vašich skúsenostiach sa stanô skutočnými, keď sa pokúšate o niečo najvyššej dôležitosti. Nesnažte sa zažiť Poznanie vo veciach, ktoré pre vás nie sú zásadné, alebo vo veciach, ktoré nie sú primárne pre váš život a vaše naplnenie. Hľadajte Poznanie v tých veciach, ktoré sú primárne. Potom začnete zažívať silu, prítomnosť a milosť Poznania. Toto obnoví vašu vieru v seba samého a poskytne skutočný základ pre sebalásku a uznanie a skutočný základ pre rešpekt a úctu k druhým. 

Keď do istej miery postúpite, začnete vidieť základ, na ktorom ľudia uspejú a základ, na ktorom zlyhajú. Uvidíte neúspech a úspech na svojej vlastnej skúsenosti a uvidíte to aj na ostatných, ktorí s vami zdieľajú tento záväzok. Na tomto mieste sa teda naučíte byť múdrymi, pretože skutočné zážitky nahrádzajú očakávania, ambície, viery a predpoklady. To vedie k skutočnej Múdrosti.

Múdrosť má vždy súcit, trpezlivosť a ohľad, pretože predstavuje stav mysle dosiahnutý človekom, ktorý postúpil ďalej za bežné miesta, kde ľudia končia, vzdávajú sa alebo strácajú vôľu. Až keď budete na horu stúpať, pochopíte to a pochopíte, čo vám to ponúka. Idete dopredu a hore. Tí, ktorí predčasne skončia, skončia znechutene a budú si myslieť, že to nie je správne hľadanie. Napriek tomu nemôžu toto zhodnotenie vykonať, pretože nepokročili dosť ďaleko na to, aby si uvedomili, o čo sa pokúšajú. 

Aj naučenie sa všednej schopnosti a preniesť ju do vysoko rozvinutého stavu vás prevedie určitými hranicami porozumenia a sebauvedomenia. O koľko väčšie je potom učenie sa Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. A o koľko väčšie sú odmeny, body obratu učenia, múdrosť a zrelosť, ktoré sa počas tejto cesty získajú. A ako pôjdete ďalej, budete praktizovať. 

Formy praxe sa budú meniť. Vaše praktiky sa budú opakovať a potom sa zmenia. Tu cvičíte, kým sa z praxe nestane spôsob života, niečo, čo je integrované do vašich skúseností a je súčasťou vášho celkového prístupu. Vtedy je prax ľahká a prirodzená. Toto je keď vaša myseľ praktizuje učenie sa, skôr ako by sa len jednoducho učila praktizovať. To je keď z vás začnú vaše schopnosti vychádzať prirodzene, skôr ako keby ste sa ich snažili prejaviť alebo predviesť. To je keď cez vás hovorí Poznanie a jeho ticho vo vás prebýva. Veci, ktoré boli predtým ťažko pochopiteľné a zdanlivo nemožné na zažitie, sa vo vás teraz stávajú prirodzenými a iskrivými a prúdia z vás ako vôňa z veľkej kytice. 

Praktizujte. Majte svoje otázky. Hľadajte odpovede. Ale praktizujte. Dostanete sa tam, kam potrebujete. Prax nie je jedinou vecou, s ktorou sa musíte zapojiť a nie je to jediný prvok vášho učenia, ako objavovať zmysel, účel a smer v živote. Ale bez toho nič nepostupuje a všetko zostáva iba v stave potenciálu. 

Prax je darom, ktorý sa má dávať každý deň. Keď prídete cvičiť, príďte sa odovzdať. Nepríďte len niečo chcieť a povedať: „Daj mi, daj mi, daj mi!“ Cvičenie je formou oddanosti. Je to miestom, kde sa dávate. Potom sa dá zažiť to, čo je na oplátku dávané. Ľudia často začínajú s chuťou prijímať, preto začnú cvičiť s veľkými očakávaniami o tom, čo všetko získajú a ako rýchlo im to príde. Samozrejme to rýchlo nepríde a musia znova prehodnotiť svoje motívy. Tu musia hľadať hlbšie dôvody pre svoju účasť. To vedie k sebauvedomeniu a to vedie k sebaprieskumu. Toto je súčasťou učenia a je to nevyhnutné. 

V určitom okamihu si uvedomíte, že musíte prísť k praxi, aby ste niečo dali, nielen aby ste niečo dostali. Niečo vo vás chce dať a táto túžba dať, sa dá vyjadriť v praxi. Tu dávate seba, vaše skúsenosti sa prehlbujú, vaše porozumenie dozrieva a vy začínate vidieť a spoznávať veci, ktoré ste predtým nevideli a nepoznali. 

Myslite na duchovnú prax ako na formu pretrvávajúcej oddanosti. Je to odovzdanie sa životu; odovzdanie sa do mystéria a zázraku vášho života; je to odovzdanie sa do Božskej Prítomnosti, ktorá vás láka ísť dopredu a spája vás so sebou prostredníctvom vášho Poznania. Potom sa vaša prax naplní a stane sa prirodzeným vyjadrením života.