Arhivi Kategorije: Uncategorized

Práca s mysľou

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
22. Marca 1992
V Boulder, Colorado

Zameranie a práca s mysľou je veľmi dôležitou témou pre tých, ktorí sa venujú duchovnej praxi a ktorí sa snažia pochopiť podstatu mentálneho prostredia, v ktorom žijú. Existuje veľa otázok o tom, ako by sa malo pristupovať k mysli. Väčšina ľudí nasleduje myseľ ako rezignovaní sluhovia. Iní bojujú proti mysli, akoby to bola zlou silou alebo veľkou nepríjemnosťou, s ktorou musia bojovať. Pre mnohých ľudí sa k mysli buď pristupuje ako k niečomu, čo sa nepochybne nasleduje, alebo sa považuje za protivníka. 

Keď sa budete venovať duchovnej praxi, čoskoro zistíte, aká chaotická je vaša myseľ a ako sa vaše myšlienky líšia od jednej veci k druhej bez akéhokoľvek druhu zásadovosti alebo cieľavedomého smerovania. Viete, že existujú určité vzorce myslenia, ktoré vedú k vzorcom správania, a že je to súčasťou vášho podmieňovania z bytia vo svete. Práca s mysľou je teda veľkou výzvou. Aby ste dokázali utíšiť myseľ, zamerať myseľ a nasmerovať veľké zdroje mysle, je obrovskou výzvou, ktorá si vyžaduje prípravu, prax a aplikáciu. 

Začnem teraz tým, že vám poskytnem predstavu o tom, ako môže vyzerať zdravý vzťah s vašou mysľou. Máte túto myseľ, o ktorej sa zdá akoby vás kontrolovala, rozptyľovala a dominovala. Zdá sa, že riadi vaše pocity a riadi vaše činy takmer sama o sebe. Toto si začnete uvedomovať, keď začnete spoznávať, že máte nad mysľou nejaký výhľadný bod, z ktoréhojuho môžete pozorovať a nasmerovať. Ak totiž dokážete pozorovať myseľ a nasmerovať ju, nemôžete byť vo svojej mysli. Ste takpovediac mimo svoju myseľ. Toto je veľmi dôležitým objavom a privedie vás k poznaniu, že máte vzťah k vlastnej mysli. Až do tejto doby ste o tomto vzťahu nevedeli. Myseľ vám jednoducho povedala, čo si máte myslieť a čo máte robiť a to ste urobili a len zriedka ste si mysleli, že ste v tejto veci mali na výber. Vaša myseľ bola stimulovaná. Odpovedali a urobili ste všetko, čo vás nasmerovala, aby ste vykonali. 

Keď však dosiahnete bod, v ktorom si uvedomíte, že môžete stáť mimo svoju myseľ, pozorovať ju a usmerňovať, uvedomíte si, že máte so svojou mysľou vzťah. V tomto okamihu sa môže myseľ javiť ako veľký protivník a veľká nepríjemnosť. Prajete si, aby tam nebola! Alebo si možno prajete, aby viac vyhovovala vašej novoobjavenej vôli a preferenciám. Niektorí ľudia si myslia, že myseľ je skvelý stroj, ktorý je naprogramovaný na vykonávanie určitých vecí a robí ich opakovane a predvídateľným spôsobom reaguje na okolie. Iní považujú myseľ za niečo zlé, od čoho sa chcú dostať preč, akoby to bolo zdrojom všetkého ich utrpenia a trápenia. Iní si myslia, že myseľ je úžasná vec, ktorú môžu využiť, použiť a uplatniť – obrovská energia alebo zdroj, ktorú sa pokúsia využiť a použiť na výrobu vecí, ktoré chcú. Takže sa snažia zmeniť myslenie mysle a naprogramovať si ju sami.

Všetky tieto prístupy zlyhajú a sú odsúdené na veľa, veľa problémov. Žiadny z nich nepredstavuje zdravý vzťah k mysli. Zastávajú názor, že myseľ je buď tyran, nepríjemnosť alebo služobník. To nepredstavuje zdravý vzťah. Chceli by ste mať taký vzťah s inou osobou? Prajete si, aby bol iný človek dominantným vplyvom, obťažovaním alebo služobníkom? Samozrejme, že nie, ak chcete zdravý a kooperatívny vzťah. Napriek tomu, že vy a vaša myseľ nie ste na rovnakom základe, napriek tomu máte vzťah a vaša myseľ môže slúžiť väčšiemu účelu, ak je pre to trénovaná. Myseľ má určitý rozsah zodpovednosti, ale mimo tohto rozsahu nemôže účinne fungovať. Myseľ je tu primárne na to, aby riadila telo a umožňovala vám komunikovať s prostredím. Aby to však myseľ mohla robiť efektívne a konštruktívne, musíte sa s ňou naučiť pracovať – nevyhýbať sa jej, dominovať ju, dobývať ju alebo sa nej podriaďovať. 

Máte osobnú časť a Neosobnú časť. Majú spolu vzťah. Tento vzťah je niečo, čo si bude vyžadovať veľa času na kultiváciu. Postupne si uvedomíte, že osobná myseľ potrebuje niektoré veci. Aby ste zostali zdraví, potrebujete určitý druh pohodlia a stimulácie. Uvedomujete si, že Neosobná stránka tiež potrebuje určité druhy pohodlia a stimulácie, aby zostala zdravá a funkčná. Tu vám myseľ môže slúžiť a vy tiež môžete slúžiť svojej mysli. 

Ak myslíte na svoj vzťah s fyzickým telom, jednoduchšie pochopíte, že ide o úžasný mechanizmus, ktorý je schopný robiť úžasné veci. Umožňuje vám priamu účasť na svete. Telo má svoje bolesti a trápenia, má svoje potreby a nepohodlie. Ak sa k nemu bude pristupovať zdravo, uvidíte, že telo je obrovským prínosom, ktorý vám umožní uskutočniť vo svete niečo veľmi dôležité. Väčšina ľudí tento prístup k telu samozrejme nemá. Považuje sa to tiež za tyrana, obťažovania alebo sluhu. Ak je telo tyran, potom vás jeho potreby a chute riadia úplne a vy sa voči tomu všetkému cítite mizerne a bezmocne. Ak je nepríjemné, potom máte tendenciu reagovať na telo tvrdo a deštruktívne a nútiť ho, aby robilo veci, aby ste sa pokúsili sami sebe dokázať, že to dokážete prekonať. Stáva sa to aj vtedy, keď s telom zaobchádzate ako so sluhom. 

Váš vzťah k telu je veľmi podobný vášmu vzťahu s mysľou, s niektorými dôležitými rozdielmi. Po prvé, vaša myseľ je trvalejšia ako vaše telo; bude existovať mimo vášho fyzického života. Po druhé, myseľ je oveľa komplikovanejšia a oveľa silnejšia ako vaše telo. Interaguje v mentálnom prostredí, ktoré presahuje fyzické prostredie. Preto je nemožné, aby myseľ bola vašim sluhom. Je však možné, aby vám myseľ slúžila, ale vzťah musí byť oveľa kooperatívnejší. So služobníkmy sa vo všeobecnosti zaobchádza s minimálnou úctou a rešpektom a vyžaduje sa od nich veľa. To nemôže byť zdravý prístup k mysli, a to nemôže byť zdravý prístup k telu. Obe majú svoje potreby a obe majú svoje veľké služby. Myseľ poskytuje väčšiu službu ako telo, pretože osobná myseľ slúži ako médium medzi fyzickým životom a vašou duchovnou realitou. Interaguje s oboma týmito veľkými doménami a slúži ako membrána, cez ktorú môžu informácie prechádzať z vašej duchovnej reality do fyzického života.

To sa dá realizovať a zažiť, iba ak je myseľ považovaná za veľkého služobníka a veľký mechanizmus pre službu vo svete. Nemôže byť vaším osobným služobníkom. Nemôžete ju použiť jednoducho na získanie viac peňazí, viac lásky a ďalších výhod. V takom prípade nerešpektujete jej väčšie schopnosti alebo väčší význam. Ak použijete myseľ pre sebecké ciele, ako sú tieto prinesie vám to iba katastrofu. Preto namiesto toho poukazujeme na väčšiu formu vývoja mysle. Ako sa dosahuje tento vývoj? Vývoj sa dosahuje nasledovaním prípravy na tréning a rozlišovanie, ktoré ste si sami nevytvorili. Táto príprava bola poskytnutá v mnohých formách. Pre tých, ktorí reagujú na Väčšie Spoločenstvo a majú vzťah s Väčším Spoločenstvom, bola poskytnutá Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva. Cesta Poznania je vhodným prostriedkom na trénovanie mysle a ako aj na vytvorenie zdravého vzťahu s mysľou. 

Pretože je myseľ obmedzený mechanizmus, aj keď je oveľa expanzívnejší ako telo, prináša určité problémy. V prvom rade musí byť trénovaný správne a múdro. Nemôže byť trénovaný z čisto osobných dôvodov, pretože musí slúžiť Väčšej Realite a väčšej potrebe vo vás. Budete musieť presmerovať niektoré zo svojich myšlienok, ale Poznanie vo vašom vnútri musí byť zdrojom tohto pokynu. Vy to osobne urobiťnemôžete. Rovnako tak osobne nemôžete prinútiť telo, aby robilo veci, ktoré telo robiť nemôže bez toho, aby ste si veľmi fyzicky ublížili. 

Myseľ je teda skvelým zdrojom, ale musíte s ňou mať zdravý vzťah. To znamená, že poskytujete určité veci, ktoré myseľ potrebuje. Myseľ potrebuje určitý stupeň stability. Potrebuje určitý stupeň ochrany pred nepriazňou osudu. Potrebuje stimuláciu. Potrebuje to, čo nazývame „prehodnotenie“. Takže, dovoľte mi teraz hovoriť o prehodnotení. 

Zvážte svoju osobnú myseľ ako veľkú betónovú nádrž, ktorá je celá mokrá a viskózna. Ak ho nemiešate a neudržiavate v pohybe, stvrdne do určitej podoby. Akonáhle stvrdne, je veľmi ťažké znovu ho urobiť tekutým. Je teda veľmi dôležité, aby bola myseľ stimulovaná. Jej najväčšia stimulácia bude pochádzať z Poznania, pretože keď je myseľ uvedená do služby Poznaniu, je neustále stimulovaná novými myšlienkami a novými skúsenosťami a požiadavkou, aby sa veci prehodnocovali podľa ich relevantnosti pre súčasnosť. Toto neustále takpovediac mieša myseľ a udržuje ju tekutú. Udržuje ju mladú, sviežu a aktívnu. Ak je mysli dovolené stvrdnúť, bude vážne narušená jej schopnosť reagovať na nové vplyvy, nové informácie a nové vzťahy. Za určitým bodom nie je vôbec schopná reagovať na nové veci. To je, keď myseľ prestáva byť živým organizmom. To je, keď sa zdravý vzťah s mysľou stáva veľmi, veľmi obtiažnym. 

Ak myseľ sleduje Poznanie – čo znamená, že vaša myseľ je pozorná Väčšej Moci vo vašom vnútri, Väčšej Moci, ktorú nemôže navrhnúť ani využiť – je potrebné prehodnotiť veci znova a znova. Bez služby pre Väčšiu Moc ľudia nebudú prehodnocovať svoje nápady. Iba si upevnia svoju pozíciu. Prehodnotenie znamená, že musíte predefinovať svoju pozíciu a v niektorých prípadoch ju úplne opustiť. Prehodnotenie je nevyhnutnou súčasťou vzdelávania. Iste, ak budete myslieť na svoje vzdelanie a to aj na formálnu formu vzdelania, uvedomíte si, že kurzy alebo študijné programy, ktoré boli najpríťažlivejšie si vyžadovali prehodnotiť a zaujať rôzne pohľady a uhly pohľadu, zvážiť nové fakty a zmeniť svoju pozíciu alebo nezaujať žiadnu pozíciu.

Aby bola myseľ schopná prehodnotiť, musí mať niečo mimo seba, na čo reaguje a čomu slúži. Jediná vec, ktorá to môže byť, je Poznanie vo vašom vnútri. Zdravý vzťah mysle je preto k Poznaniu, ktoré je ako „skutočné ja“ za vami, skutočná Bytosť za dočasnou osobou. Týmto sa veci dajú do správneho poriadku. Týmto sa veci dajú do správneho poriadku so sebou aj fyzicky, pretože telo má slúžiť mysli a myseľ má slúžiť Poznaniu alebo Duchu. Toto je obrovská zmena od bytia v individuálnom ľudskom stave mysle, kde je myseľ vytvorená tak, aby slúžila telu a predpokladá sa, že spiritualita slúži mysli, ak sa na ňu vôbec myslí. Preto, aby ste si vytvorili zdravý vzťah s mysľou, musíte sa sústrediť na Poznanie a umožniž, aby vo vás existovalo mystérium Poznania. 

Myseľ potrebuje určité veci, ktoré sú konkrétne, aby si vytvorila základ alebo systém presvedčenia. Bez systému presvedčenia je myseľ v stave chaosu a nemôže byť zameraná žiadnym smerom. Toto je šialenstvo – keď sa štruktúra mysle alebo štruktúra myslenia rozpadla do bodu, keď cez ňu nemôže pôsobiť ani vôľa Ducha. Tu myseľ upadla do chaosu a dysfunkcie. Preto myseľ potrebuje minimálne do určitého bodu určité predpoklady a známe prostredie, aby mohla efektívne fungovať. Rovnako ako telo potrebuje jedlo, vodu, prístrešie a oblečenie a určité množstvo upokojenia, aj myseľ potrebuje uistenie, kompatibilné vzťahy, stabilné prostredie, v určitých bodoch a nové nápady. Toto sú jej potreby. Zanedbajte tieto potreby a myseľ upadne do chaosu a nebudete s ňou mať zdravý vzťah. 

Môžete mať určité nápady, ktorých sa myseľ drží a to je v poriadku. Môžete mať určité vzťahy, ktoré stimulujú myseľ a to je nevyhnutné, hoci len málo ľudí má túto výhodu. Musíte však mať niečo, čomu môže myseľ slúžiť, čo ju stimuluje a čo existuje mimo nej. Toto udržuje myseľ tekutú čo umožňuje, aby došlo k prehodnoteniu. To umožňuje aby bola myseľ aktívna a živá. To vám umožňuje nadviazať zdravý vzťah s mysľou. Pokiaľ sa tento vzťah nepestuje, nemôžete s mysľou pracovať. Buď sa ju pokúsite kontrolovať, alebo od nej budete utekať. 

Poďme to preniesť do oblasti duchovnej praxe, pretože tu narazíte na myseľ priamo. Keď sa učíte ceste pokoja, ktorá vytvára prostredie, v ktorom do vás môže vnikať Poznanie uvedomíte si, že myseľ neustále myslí, neustále sa pohybuje, rozptyľuje vás, odnáša vás a tak ďalej. Zistíte teda, že je to vykonávaním tohto, že ste skutočne vo svojej mysli, pretože váš referenčný bod je stále vo vašej mysli a tak kamkoľvek pôjde, idete tam aj vy. V praxi sa snažíte vrátiť sa do pozície objektivity a pozorovania, ale myseľ vzlietne a vezme vás so sebou. Ide to sem, tam a všade. Myslí na veci, ktoré sú veľké a na veci absurdné a predstavuje si všetky možné scenáre – malé drámy, v ktorých sa potom ocitnete. Je to ako televízia, ktorá stále beží.

Ako teda v duchovnej praxi narábate s nepretržitým chodom televízie? Tu si ustanovíte určitý ústredný bod. Je to ako naladenie televízie na jeden druh frekvencie alebo kanálu. Musíte sa to naučiť robiť a umožní vám to iba prax. Musíte mať tento ústredný bod a vaša myseľ musí mať tiež ústredný bod. V programe Kroky k Poznaniu je uvedených mnoho rôznych ústredných bodov. Napríklad ste vyzvaní, aby ste sa zamerali na slovo RAHN. Myseľ pokračuje behať všade, ale vy ju prenesiete na sústredenie sa na toto slovo a tento zvuk. Existujú aj ďalšie ústredné body: Oheň Poznania vo vás, nehybný bod vo vás, vaše dýchanie, časť vášho tela. Môžete to vykonávať so zatvorenými očami alebo s otvorenými očami. To prináša myseľ do centra pozornosti, ktoré zosilňuje jej silu a vytvára pre vás pozíciu mimo mysle. Sústredenie vytvorí a umožní vám zažiť túto pozíciu mimo mysle. 

Znovu a znovu cvičíte stovky a tisíckrát, ako cvičiaci hudobníci, ktorí musia cvičiť stupnice znova a znova. Nikdy sa tejto praxe nevzdajú. Musíte trénovať zameranie mysle vo svojej duchovnej praxi. Keď to budete robiť časom, myseľ bude menej chaotická. Stáva sa jednotnejšia a kompatibilnejšia s čímkoľvek, o čo ju požiadate. Tiež vám prejavuje svoje potreby, aby ste mohli rozpoznať, čo potrebuje. Napríklad myseľ potrebuje určitú podobnosť. Nemôže stále narábať s novými vecami. Musí spočívať na veciach, ktoré sú známe. Myseľ zároveň potrebuje nové nápady a novú stimuláciu. Myseľ musí spadnúť pod vedenie Poznania. Všetky tieto veci musia byť vyvážené dohromady, a to si bude od vás vyžadovať šikovnosť a Múdrosť. Ak požiadate myseľ, aby mala neustále nové skúsenosti, opotrebujete ju a nebude schopná fungovať. Nemôže nepretržite integrovať nové informácie a nakoniec sa proti vám vzbúri, ak k nej budete príliš tvrdý. 

Takže je to otázkou rovnováhy. Poznanie túto rovnováhu poskytuje, pretože Poznanie poskytuje nové informácie a stimuláciu a potom dlhé obdobia pokoja. Počas týchto období pokoja má myseľ čas aby sa integrovala. Prehodnotenie je povolené a podporované. Existuje stimulácia a je čas na prispôsobenie, prehodnotenie a opätovná reasociácia. Týmto spôsobom môže myseľ, podobne ako robenie krokov, rásť a napredovať pri zachovaní svojej vnútornej stability. Potom sú aj tie najznámejšie a najobľúbenejšie nápady schopné pomaly rásť. Nie sú roztrhané na kusy. Tieto úpravy sa robia pomaly a opatrne, akoby ste niečo budovali s veľmi svedomitým prístupom. Potom časom začne myseľ myslieť za vás. Má základ, na ktorom existuje. Jej potreby sa ctia, slúži sa im a neustále sa stimuluje a presmerováva.

Zvážte ďalší príklad: Zvážte, že vaša myseľ je ako vláda, ktorá veľmi dobre nefunguje, tak ako väčšina vlád vo vašom svete. Ak chcete vládu zmeniť a chcete, aby bola produktívnejšia, láskavejšia, efektívnejšia a stabilnejšia, ako k tomu pristúpite? Budete pochodovať so svojimi armádami a podmaníte si ich a prinútite každý ich aspekt aby sa podriadil? Takto niektorí ľudia pristupujú k svojej mysli, keď sa venujú duchovnej praxi. Alebo to zanedbáte a poviete si: „No, navždy to bude veľké neefektívne telo a jediné, čo s ním môžem urobiť, je pokúsiť sa žiť s jeho neefektívnosťou a robiť to najlepšie, ako dokážem.“ Robíte to, a čo sa zmenilo? Nič. 

Ako teda zmeníte vládu? Ako zmeníte myseľ? Tieto otázky sú podobné. Myseľ má mnoho aspektov, ktoré na seba vzájomne pôsobia. Rovnako aj vláda. Myseľ pôjde do chaosu, pokiaľ nebude mať väčší účel a väčší súbor priorít, ktorým má slúžiť. Rovnako aj vláda. Myseľ má obrovskú moc a ovplyvňuje kvalitu vášho života. Rovnako aj vláda. Myseľ potrebuje múdreho vládcu. Rovnako aj vláda. Myseľ má rôzne hlasy a rôzne aspekty, ktoré treba rozpoznať a spojiť ich do efektívneho pracovného vzťahu. Rovnako aj vláda. Podobnosti pokračujú ďalej a ďalej. Preto ak sa stanete múdrymi vo vzťahu k svojej mysli a s prácou s mysľou, stanete sa múdrym vodcom, takpovediac múdrym guvernérom. To znamená, že máte súcit a rešpekt k tomu, čo riadite. Snažíte sa brať do úvahy všetky aspekty toho, čo riadite a slúžiť všetkému v čo najväčšej miere. To znamená, že musíte neustále veci vyvážiť, že nemôžete byť príliš radikálni voči jednej alebo dvom myšlienkam a zanedbávať všetko ostatné. To je dôvodom, prečo nasledovanie Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva vytvára vedenie, a to interne aj externe. Vytvára rovnováhu a Múdrosť, vnútorne múdru vládu a externe múdru vládu. Preto je to cestou rezolúcie a cestou naplnenia. 

Mnoho ľudí chce efektívnejšie riadiť svoje vonkajšie životy, ale ich vnútorné životy sú chaotické. To znamená povedať: „Necháme vládu na pokoji, ale urobíme mesto krajším. Vysadíme stromy.“ Ľudia sa snažia, aby ich vonkajší život vyzeral benígnejšie, príjemnejšie alebo harmonickejšie, ale pokiaľ nebudú vládnuť sami a neprevezmú zodpovednosť za vládu svojich myslí, nič sa nezmení. Budú mať možno krajšiu scenériu, ale skutočný stav vecí bude rovnaký. 

Keď hovorím o týchto veciach, možno si poviete: „Bože môj! Toto je pre mňa príliš obrovské! Ako to všetko môžem vykonať?“ Pravda je taká, že časť z toho robíte vy a časť robí Poznanie. Deň po dni, okamihu po okamihu sa naučíte oslovovať myseľ a pracovať s mysľou a dáte jej veci, na ktoré sa má sústrediť, ktoré sú produktívne, rovnako ako sa to naučíte so svojím fyzickým telom. Napriek tomu je časť mysle riadená niečím väčším. Máte teda rozsah povinností a Poznanie má rozsah povinností. Ste zodpovední za to, čo si myslíte a čo robíte s tým, čo si myslíte, ale Poznanie je zodpovedné za to, aby dalo mysli jej účel, zmysel a smer. Tu ste ako múdry manažér, ale nevládnete štátu. Toto uznanie vám umožní mať viac zdrojov múdrosti na vykonávanie svojich povinností, čo je dosť obrovské. Skutočnosť, že ľudia nemôžu riadiť svoje životy alebo svoje mysle, je evidentná a tak každý, kto to dokáže v akejkoľvek miere, pokročil a má v živote veľkú výhodu.

Sú vám poskytnuté prostriedky pre svoj rozvoj. Poskytujeme Cestu Väčšieho Spoločenstva. Je efektívna, ak sa ju ľudia naučia nasledovať a sú trpezliví a múdri. Keď ľudia začnú s prípravou, chcú hneď veľké výsledky. Skáču hore-dole, aby mali veci v živote vyriešené a splnené, ale v skutočnosti sa veci dejú pomalšie a progresívnejšie. To zaručuje podstatné a trvalé výsledky a skutočný pokrok. Ak skočíte dopredu, môžete rovnako ľahko spadnúť dozadu. Keď vyskočíte do vzduchu, ihneď spadnete. Ale ak budete nasledovať plán a prostriedky, ktoré sú pomalšie, postupnejšie a konštruktívnejšie, potom skutočne napredujete a tak ľahko neodpadnete alebo nespadnete dozadu. 

Na prípravu na prácu s mysľou a na skutočný vzťah s s mysľou, ako aj s väčšou silou vo vás, je poskytovaná Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva. Bez tohto druhu prípravy by ste to nedokázali. Snažte sa mať čo najlepšie dobré správanie a pozitívne myšlienky, nedokázali by ste uniknúť svojim dilemám, pretože by ste sa nedokázali efektívne ustanoviť mimo svojej mysle. Nemohli ste založiť nový základ, nový výhľad, novú pozíciu. To si vyžaduje pomoc presahujúcu vás, nielen priateľské povzbudenie od tých, ktorí si vás vážia, ale skutočnú pomoc od tých, ktorí majú väčšiu duchovnú moc. Poskytujú svoju prítomnosť, inšpiráciu a praktické prostriedky pre váš úspech. 

Buď sa rozhodnete pripraviť, alebo nie. Ak to neurobíte, môžete na to iba myslieť a uvažovať o tom. Tu stále zostávate so svojimi vlastnými predstavami. Pri príprave sa stretávate s novými myšlienkami, ktoré si vyžadujú prehodnotenie, prispôsobenie a novú pozíciu vašej mysle. To dáva vášmu vnútornému stavu smer a pohyb pre napredovanie. Bez prípravy sa prechádzate okolo, ale idete v kruhoch. Nemôžete ísť nijakým novým smetom. Pokúšať sa učiť sa veci je veľmi pomalé a vyhliadky na úspech sú dosť vzdialené. Budete mať tendenciu recyklovať staré nápady. Keď ľudia chodia rýchlo v širokom kruhu, vyzerá to, že niekam idú. Napriek tomu sa im len točí hlava a nevkročia na žiadne nové územie. Myseľ neprehodnocuje. Prehodnotenie neznamená iba prehodnotenie pozície, ktorú ste mali, alebo nápadov, ktoré poznáte. Prehodnotenie si vyžaduje nové informácie, nové skúsenosti a nové výzvy. Tieto musia pochádzať z mimo vás. To aktivuje váš vzťah s Bohom a s vašou Duchovnou Rodinou. To vám poskytuje stúpajúci a vonkajší pohyb.

Prechod od toho, že vás riadi vaša myseľ k nasledovaniu niečoho väčšieho je ten, ktorý sa musí diať pomaly, aby vám umožnil si udržať stabilitu. V určitom okamihu je formálna príprava nevyhnutná. Ak sa tomu zabráni alebo sa to zanedbá, nemôžete pokračovať. Predstavuje to záväzok zmeniť a usporiadať váš vzťah s mysľou a telom a so všetkým okolo vás. To si vyžaduje odvahu. To si vyžaduje otvorenosť. To si vyžaduje uznanie skutočnej potreby vo vás. Život vás tejto potrebe naučí. Ak budete k sebe úprimní uvedomíte si, aká je veľká. Môžete toho urobiť pre seba len toľko. Mimo toho je potrebné vám veci poskytnúť, dať a ukázať. Preto je potrebné hľadať prípravu, ktorú ste sami nevymysleli. To je to, čo vás privedie na nové územie, umožní vám skutočné prehodnotenie a otvorí vám väčšie možnosti, ktoré by ste inak k dispozícii nemali.

Tí, ktorí sa zapojili do prípravy v Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva, si musia vyvinúť veľkú vytrvalosť a trpezlivosť. Ľudia všeobecne chcú, aby sa veci hýbali rýchlo, aby sa dostali k rezolúcii, aby sa dostali k realizácii, hneď teraz! Alebo chcú spomaliť, pretože sa pohybujú príliš rýchlo. „Bože môj! Nezvládam to!” Postupom času si uvedomíte, že máte určité tempo, ktorým sa môžete riadiť pretože vaša myseľ musí veci prehodnotiť a tiež sa sama rehabilitovať. Existuje teda rast, integrácia a obnova seba samého. Deň za dňom, okamih za okamihom to môže spôsobiť, že veci budú vyzerať veľmi pomaly, ale takto sa dosahuje rast a stabilita. Niektorí ľudia chcú vystreliť ako raketa. Keď však raketa pristane, vybuchne a roztrieska sa na kusy. Ak sa nechcete nechať roztrieskať na kusy, nevystreľujte ako raketa. Lezte ako muž alebo žena na hore, ktorí sa musia pohybovať veľmi pomaly, ktorí musia každému pohybu porozumieť a majú veľký rešpekt a ohľaduplnosť k samotnej hore. Je to dobrou ukážkou, ktorá za to stojí.

Ak začnete s prípravou, ktorá vám bola poskytnutá a budete ju nasledovať verne a trpezlivo, ak umožníte, aby sa vo vašom vonkajšom živote uskutočnilo znovuusporiadanie a aby vo vašom vnútornom živote došlo k prehodnoteniu, ak naučte sa rozpoznávať svoj rozsah povinností, z ktorých vám bude zrejmá samotná príprava a ak dovolíte, aby existoval väčší rozsah povinností, vďaka ktorému vás bude Poznanie viesť, môžete pokračovať. Potom sa naučíte nielen pracovať s mysľou, ale aj oceniť jej veľké benefity.

Vnímanie ľudstva návštevníkmi

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
13. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Je vždy užitočné pochopiť, ako vás vidia ostatní. V súvislosti s vstipom sveta do Väčšieho Spoločenstva je najprínosnejšie, aby ste mali predstavu o tom, ako vás vnímajú vaši susedia. To je dôležité, aby ste získali nové pochopenie toho, ako pochopiť inteligentný život vo vašom okolí a aby ste mali väčšiu výhodu, keď sa budete pozerať na seba z väčšieho a možno veľmi odlišného uhla pohľadu. Toto je vzácna príležitosť, pretože aj keď sa ľudia môžu pokúsiť o objektívnejší pohľad na seba, sú pri svojich zhodnoteniach stále príliš subjektívni a nemajú referenčný bod, ktorý by bol výrazne jedinečný alebo odlišný, aby si vytvorili skutočne novú perspektívu. Vidíte sa podľa štandardného súboru hodnôt. 

Dovoľte mi potom, aby som vám vytvoril predstavu o tom, ako vás vnímajú ostatní, ktorí navštívili váš svet a ktorí ho navštevujú aj teraz. Pretože vizitácie vo svete uskutočňujú rôzne skupiny s rôznymi záujmami, uvediem vám niekoľko rôznych hľadísk, pretože určite nie sú všetky rovnaké. Tieto stanoviská sa líšia podľa účelu, ktorému tieto skupiny slúžia, ale spoločne vám môžu poskytnúť predstavu o tom, aký vzťah už máte s iným inteligentným životom. Aj keď ešte nie ste vedomým účastníkom a nemôžete sa zúčastňovať priamo alebo zámerne, máte vzťah už len preto, že ste súčasťou Väčšieho Spoločenstva. 

Rozpory medzi rôznymi hľadiskami vašich návštevníkov slúžia tiež na to, aby ste lepšie vnímali seba a tiež to naznačí niečo o ich povahe a motívoch. Naučiť sa, ako sa jednotlivci alebo skupiny navzájom pozorujú a interpretujú, v každom vzťahu je skutočne nevyhnutné na vytvorenie vzťahu a na dosiahnutie skutočného porozumenia, aj keď vzťah nie je dôležitý alebo vhodný. 

Môžete samozrejme zamietnuť to, čo hovorím, ale bolo by oveľa rozumnejšie, keby ste to seriózne zvážili. Pretože niektoré z mojich poznámok sa budú zdať pre vaše hodnotenie samého seba veľmi kritické alebo možno ponižujúce, stále je dôležité ich prijímať s úmyslom učiť sa a rozumieť im a nie kritizovať, alebo brániť súčasné stanoviská alebo súbory preferencií. Pozývam vás preto a povzbudzujem vás, aby ste boli čo najviac otvorení. 

Poďme teda začať so Silami Disonancie – skupinami, ktoré sú navzájom spojené a pokúšajú sa využívať svet na objavovanie jeho tajomstiev a jeho bohatstva, a ktorí priamo alebo nepriamo testujú ľudí, aby sa dozvedeli o ich povahe a predispozíciách pre možné budúce spojenectvá. Chápem ich vnímanie, pretože ich mysle sa dajú ľahko prečítať, pretože v mentálnom prostredí môžu iba veľmi znalí účinne chrániť svoje vlastné myšlienky pred mentálnym a technologickým skúmaním. Sily Disonancie nie sú znalými, aj keď sú šikovní a prefíkaní v spôsoboch špionáže a pozorovania. V tomto ohľade sa zdajú oveľa pokročilejší ako vy a môžu vás ľahko pozorovať a učia sa spôsoby, ako s vami veľmi efektívne manipulovať. Ale nie sú znalí v tom, že nemôžu ovládať mentálne prostredie a nemôžu si účinne chrániť svoju vlastnú myseľ. Preto tí, ktorí sú múdri a pokročilejší v ovplyvňovaní mentálneho prostredia, môžu nielen pochopiť ich motívy, ale časom sa ich môžu naučiť ich ovplyvňovať. Sily Disonancie sú skutočne ovládané ostatnými, ktorí sú oveľa mocnejší, ale nie sú vo svete prítomní.

Vnímajú vás tak, že ste veľmi kuriózni a veľmi zvláštni. Pripadáte im ako jednoduchí a veľmi základní, ale vôbec nechápu vašu emocionálnu povahu a vaše náboženské sklony a oddanosti sú pre nich úplne záhadné. Pripadáte im ako ľahko manipulovateľní, ale ťažko pochopiteľní, čo vás pre nich robí nepredvídateľnými. Preto im trvá dlho, aby sa o vás učili. Nielenže sa o vás učia, ale aj sa učia od vás, pretože sami uvádzate určité príklady, ktoré na nich majú vplyv. 

Nie sú zlí; sú jednoducho zavádzaní. Nie sú vedení Poznaním, takže nemôžu získať prístup k Väčšej Duchovnej Moci v nich. Sú súčasťou väčšieho spojenectva, kde je na nich silný mentálny vplyv. Slúžia tejto moci, takže tu nie sú pre svoje vlastné záujmy, hoci sa zdá, že ich vlastným záujmom slúži ich prítomnosť bytia tu, podľa smerníc, ktoré im dávajú tí, ktorým slúžia. Nedívajú sa na vás s opovrhnutím alebo nepriateľstvom; nepozerajú sa na vás, akoby ste boli hlúpi a ignorantskí. Učia sa využívať vaše slabosti, ale majú veľké ťažkosti pochopiť vašu psychológiu. To pre nich predstavuje väčšiu výzvu, ako by ste boli inak. Vaša technológia je pre nich pochopiteľná, ale vaša neobvyklá povaha a spôsob, akým môžete použiť svoju rastúcu technológiu je to, čo ich znepokojuje. To ich v skutočnosti drží do istej miery na uzde, čo je pre vás prospešné. 

Vaše vzájomné náklonnosti sú pre nich rovnako záhadné, pretože medzi sebou túto skúsenosť nemajú. Vaša emocionálna povaha je pre nich mätúca a ako taká na nich vyvíja vplyv, aj keď v tomto okamihu váš vplyv na nich nemôže vyvážiť ich vplyv na vás. Len tých veľmi málo z ľudstva, ktorí sú pokročilí v Poznaní, predstavuje pre týchto pozorovateľov nielen najväčšiu hádanku, ale aj najväčšiu možnosť ich ovplyvniť. Preto presadzujeme rekultiváciu Poznania, aby ste nielen vyvážili neoprávnené alebo neprimerané zásahy do vášho života, ale aby ste aj tu mohli mať pozitívny a dôležitý vplyv. 

Títo pozorovatelia vás považujú za veľmi slabomyseľných a skutočne aj ste v porovnaní s nimi. Ľudské bytosti sú v skutočnosti veľmi slabomyseľné na rozdiel od všetkých tu prítomných. Čo to znamená byť slabomyseľný? Znamená to, že vaše mysle nie je koncentrované alebo sústredené a preto je ľahko rozptýlené, ľahko narušiteľné, ľahko rozrušiteľné a tak ďalej. Nie ste koncentrovaní na rozdiel od svojich návštevníkov. 

Sily Disonancie vás potom ovplyvňujú pozoruhodne ľahko. Napriek tomu majú ťažkosti s pochopením vašich motívov a správania. Napríklad nemôžu pochopiť vašu skúsenosť s láskou. Môžu pochopiť, prečo reagujete hnevom alebo obranou, keď ste v ohrození. Keď s vami manipulujú, rozumejú vášmu zmätku. Ale vaša oddanosť láske, ako aj vaša náboženská vrúcnosť sú pre nich úplne záhadné. Tu ste pokročilejší ako oni, pretože táto kapacita je v nich iba latentná. Takže v tomto ich ovplyvňujete; mätiete ich. Nie ste tak ľahko manipulovateľní, ak sú vám dané tieto väčšie duchovné stimuly, tieto mysteriózne impulzy. Skutočnosť, že ľudia venujú svoje životy a všetok svoj čas a zdroje vzájomnej náklonnosti, je pre túto skupinu návštevníkov nevysvetliteľná.

Ľahkosť, s ktorou vás môžu ovplyvniť alebo na vás vplývať, je preto vyvážená vašou zložitou povahou. Skutočne je to do istej miery vyvážené aj vašim náboženským vývojom, pretože tu ľudstvo skutočne dosiahlo určitý významný pokrok v porovnaní s iným inteligentným životom vo Väčšom Spoločenstve. Napríklad v niektorých vyspelých spoločnostiach neexistuje vôbec žiadne náboženstvo. V iných je náboženstvo technológia. To neznamená, že ste jediná rasa, ktorá má náboženstvo – samozrejme, že nie. Nemôžete však predpokladať, že všetky pokročilé rasy majú rozvinutý náboženský život alebo súbor náboženských tradícií. Mnoho spoločností má rituály, pomocou ktorých je jednotlivec zdokonalený vo svojich intelektuálnych schopnostiach alebo vo svojom morálnom správaní. Ale uctievanie Väčšej Moci alebo väčšej sily alebo identity v živote však nie je dôrazom, ktorý zdieľa všetok inteligentný život, dokonca ani v blízkosti vášho sveta. 

Existuje teda niekoľko protikladných vplyvov, ktoré na týchto návštevníkov vyvíjate. Toto si však veľmi neužívajte, pretože náboženská vrúcnosť sa dá ľahko zmanipulovať, akonáhle je pochopená. V skutočnosti ani nemusí byť pochopená. Náboženská vrúcnosť sa dá jednoducho študovať a potom ju možno ovládať. Ako príklad toho, môžu Sily Disonancie premietať obrazy v mentálnom prostredí. Tu môžu premietať obraz preferovaného náboženského symbolu alebo osobnosti. Ľudia, ktorých sa to týka, môžu mať túto skúsenosť vo svojich snoch alebo v zmenenom stave. Potom si budú myslieť, že majú náboženské zážitky a budú sa chcieť tejto skúsenosti oddať. 

Ľudstvo má síce bohatý duchovný život a súbor tradícií, ale neexistuje tu primerané chápanie mentálneho prostredia na vyváženie a vyhnutie sa neoprávneným a nemiestnym vplyvom. Keď o tom uvažujete, uvedomíte si, že projekcia náboženských obrazov môže byť ovplyvnená na celé skupiny ľudí, dokonca aj na národy ľudí a celé kultúry ľudí. Príkladom toho môže byť myšlienka Druhého príchodu Krista. To by mohli Sily Disonancie dobre zorganizovať. Skutočne by mohli vytvoriť túto veľkú drámu, ktorá rozdelí ľudstvo na takzvaných veriacich a neveriacich. To by mohlo vrhnúť brata proti bratovi, rodinu proti rodine, národ proti národu. 

V súčasnosti nie je zámerom Síl Disonancie vytvoriť globálnu vojnu alebo nastoliť stav úplného zrútenia ľudskej spoločnosti. Je možné, že to môžu ovplyvniť. Aj keď by sa to nestalo okamžite, určite by sa to mohlo uskutočniť. Z tohto dôvodu existujú na svete duchovné sily ako aj prospešné prítomnosti Väčšieho Spoločenstva, na prekonanie prítomnosti Síl Disonancie. 

Ľudstvo má veľký prísľub, aj keď má veľké ťažkosti a niektoré dôležité záväzky. Tu musíte pochopiť, že ste veľmi zraniteľní. Aj keď vnášate vplyv na Sily Disonancie, ich oddanosť svojim účelom je taká, že prekoná každú fascináciu, ktorú s vami môžu mať a umožní im naučiť sa spôsoby, ako s vami manipulovať, aj keď nemôžu pochopiť vaše správanie. Napríklad vo vašom svete môžu vedci manipulovať so zvieratami, aby mohli študovať ich správanie tak, že ich prinútia robiť veci, ktoré by inak neurobili a riadiť ich reakcie riadením stimulácie. To neznamená, že chápu, ako tieto zvieratá myslia alebo cítia. Nie je potrebné rozumieť niekomu, kto ich ovláda. Nie je potrebné vcítiť sa do nich, aby ste sa naučili spôsoby, ako ich stimulovať a manipulovať s ich odpoveďami. Preto ste tu veľmi zraniteľní.

Sily disonancie vás všeobecne vnímajú tak, že ste slabomyseľní, hlúpi, nevysvetliteľní a nejako fascinujúci. Tiež ich celkom fascinuje vaše fyzické prostredie, pretože veľa z týchto jednotlivcov sa narodilo vo vesmíre a celý život prežili na palube kozmickej lode. Tu navštevujú tento bujný a úžasne rozmanitý svet so zdanlivo nekonečnou rozmanitosťou foriem života. To je pre nich fascinujúce. Aj to má moc do istej miery zmariť ich poslanie, pretože sú na tomto mieste celkom zaujatí. Sila, ktorá ich ovláda, sa bude aj naďalej znovu presadzovať a opätovne potvrdí účel, na ktorý sú tieto skupiny vyškolené a pripravené slúžiť. 

Je však možné, aby si dostatok ľudí v ľudskej rodine vypestovalo Poznanie a bolo schopné vyvinúť väčší vplyv, a pritom zmariť neoprávnené vplyvy prostredníctvom múdreho rozlišovania a sebaovládania, potom mohli včas veci obrátiť. Ako príklad si predstavte, že ste boli vyslaní, aby ste donútili niekoho iného niečo urobiť a angažovať ho s inou osobou, ktorú ste museli nejakým spôsobom ovládať alebo s ňou manipulovať. Potom sa s touto osobou stretnete a fascinuje vás. Táto fascinácia začne meniť vaše predstavy a motív. Ak je atrakcia dostatočne veľká, môže časom prekonať váš pôvodný účel. Stáva sa to medzi ľuďmi zriedka. Môže sa to stať aj vo Väčšom Spoločenstve. 

Preto, aj keď sa ľudia tejto skupine návštevníkov javia ako hlúpi, taktiež ich priťahujú. Títo pozorovatelia nikdy nevideli kvety, vtáky, hmyz ani lístie, aké vlastní váš svet. Aký je to pre nich zázrak! To je dôležité pri rozširovaní ich pôvodného účelu, účelu, ktorý sem boli vyslaní, aby splnili a to získavania informácií o tomto svete a získavania všetkých jeho technologických a mentálnych síl – najmä mentálnych síl, ktoré dokázali rozvinuté ľudské bytosti kultivovať. Ich cieľom je moc. Ich cieľom je v budúcnosti dosiahnuť možnú nadvládu. 

Teraz hovorme o inej skupine, ktorá tu je. Nebudem spomínať ich mená, pretože to v súčasnosti nie je dôležité. Sú tu, aby vás pozorovali, pretože žijú vo vašej oblasti. Sú početnejší ako Sily Disonancie, pretože Sily Disonancie vždy cestujú v utajení a pokúšajú sa skryť svoju prítomnosť a čo najviac utajiť svoje vyšetrovanie. Mnoho zrejmejších demonštrácií mimozemskej prítomnosti na svete bolo od vašich susedov, ktorí vás sem chodia pozorovať. Prečo vás pozorujú? Pretože ste rozvíjajúcim sa svetom a získavate prístup k dôležitým formám technológií. Je im dobre známe, že ste veľmi bojovní a hľadáte dobytie a nadvládu. Je veľmi pravdepodobné, že tento motív budete vykonávať, keď sa naučíte uniknúť z hraníc svojho sveta. 

Preto sú tu vaši susedia, aby sa dozvedeli o vašej technológii, vašich schopnostiach a vašich predispozíciách. Mnoho z pozorovaní lodí bolo práve týchto jednotlivcov. Nezaujíma ich tak veľmi to, aby boli v utajení, mimo dohľadu alebo skrytí. Mnohé z ich prezentácií boli v skutočnosti celkom zámerné, aby vyhodnotili vašu odpoveď. Považujú vás za fascinujúcich a trochu nepredvídateľných, ale ich rešpekt voči vám nie je príliš vysoký, pretože vás považujú za surových a necivilizovaných. Aj keď študovali mnoho jednotlivcov na svete a boli z nich ohromení, celkovo uznávajú, že rasa ľudstva ešte nie je zjednotená a predstavuje veľa odlišných názorov a záujmov. To vás činí potenciálne veľmi nebezpečnými, pretože je zrejmé, že sa na seba obrátite aj z triviálnych dôvodov. Pretože oddanosť je vo Väčšom Spoločenstve tak dôležitou cnosťou, je touto skupinou, ktorá vás skúma v záujme vlastnej ochrany predpokladané, že vy ste rasa, ktorej nemožno dôverovať a že svoje novo nájdené sily a schopnosti budete používať spôsobmi, ktoré sú veľmi škodlivé pre vás aj pre iné rasy, ktoré by potenciálne mohli byť vašimi susedmi v ďalekej budúcnosti. Prišli v čase, ktorý bol v súlade s vývojom atómovej sily ľudstva, pretože to predstavuje schopnosť ovplyvňovať život mimo vášho sveta.

Táto skupina nie je vyspelá v spôsoboch mentálneho prostredia, aj keď ako všetky skupiny, ktoré cestujú vo Väčšom Spoločenstve, sú si tejto sily vedomí. Je pre nich zrejmé, že ľudstvo má potenciál na kultiváciu tejto sily, ľudstvo však má záväzky, ktoré sú podľa odhadov tejto skupiny také veľké, že je nepravdepodobné, že by ľudstvo ako celok veľmi mentálne pokročilo. Ľudská technológia bude napredovať, ale to neznamená, že tu budú ľudia napredovať v spôsoboch ovplyvňovania. 

Preto vás študujú a učia sa tiež o biológii sveta, pretože ich svet je oveľa neúrodnejší. To vyvolalo ich potrebu pokročilých technológií. Berú veľa vzoriek rastlín a zvierat zo sveta pre svoje potreby kultivácie. Nemajú v úmysle ovládnuť svet, dobývať ho alebo ovplyvňovať. Študujú ho a dozvedajú sa niečo aj o vás. Napríklad vaše poľnohospodárstvo je pre nich veľmi fascinujúce. Vaše zdomácnenie zvierat je pre nich veľmi fascinujúce. Aj keď pestujú jedlo, nemajú domestikáciu zvierat. V skutočnosti táto konkrétna skupina ani neje mäso, takže sú trochu šokovaní a fascinovaní ľudskou konzumáciou zvieracieho mäsa. Mrzačenie zvierat vykonala táto skupina napríklad preto, lebo chceli pochopiť, čo sú tieto zvieratá, prečo sa nimi živíte a ako je ich nimi možné vyvinúť pre možné zdroje potravy. 

Táto skupina sa učí, ale ich angažovanosť vo svete za posledné roky vzrástla. Nepredstavujú pre vás žiadnu hrozbu a ich návštevy tu sľubujú možnosť nadviazania budúcich vzťahov. Obávajú sa však, že znásilňujete a zmenšujete svetové zdroje, čo vás nakoniec prinúti, ak to vaša technológia dokáže poskytnúť, hľadať zdroje mimo vášho sveta. Táto skupina neobýva vašu slnečnú sústavu, ale vaša slnečná sústava nebude spĺňať vaše požiadavky na zdroje, čo vás prinúti preskúmať ďalej, keď sa naučíte cestovať primeranou rýchlosťou. To vás privedie na územia vašich susedov. 

Sú tu na misii na zisťovanie faktov – veľa sa o vás učia. Tiež sa veľa učia o vašom rastlinnom a živočíšnom živote, odoberajú veľa vzoriek, robia veľa zhodnotení, chodia tam a späť a tak ďalej. Učia sa od vás. Ale tiež sa učia, ako sa proti vám brániť. Vaše vzájomné vzťahy nie sú pre nich také nevysvetliteľné ako pre Sily Disonancie, ale vaše nestále správanie, vaše kompulzie a vaša fascinácia malichernými vecami sú veci, ktorým nerozumejú. Pre nich ste nepredvídateľní a trochu chaotickí, vďaka čomu je príležitosť na nadviazanie zmysluplných vzťahov, s výnimkou malých skupín ľudí, veľmi vzdialená. 

Hovorme teraz o tretej skupine. Hovorím o troch primárnych skupinách. Aj keď už bol svet navštívený aj inými – napríklad prieskumníkmi zdrojov, ktorí sa snažia zistiť, čo svet obsahuje a zistiť, či existuje možnosť obchodovania s kultúrou ľudstva – hovorím o troch hlavných skupinách, ktoré zahŕňajú tých, ktorí svet navštevujú.

Tretia skupina je tu na veľmi odlišné účely. Sú malou udalosťou jednotlivcov, ktorí sledujú prítomnosť Síl Disonancie, pretože túto prítomnosť prišli monitorovať. Aj oni sa učia o ľudstve, ale z úplne iného dôvodu. Prajú si, aby sa ľudstvu darilo a aby napredovalo. Sú riadení väčšou motiváciou. Majú duchovné spojenectvá, ktoré im slúžia. Nie sú tu pre obchod; nie sú tu na dobytie alebo manipuláciu; nie sú tu, aby sa o vás dozvedeli pre svoju vlastnú sebaobranu. Sú tu na to, aby kultivovali vzdelanie ľudstva, podporovali ľudstvo bez priamych zásahov. Aj oni jednotlivcov študujú, pretože sa musia naučiť nielen vašu psychológiu, ale aj vašu fyziológiu. Poskytujú vzdelávanie. Stimulujú určitých jednotlivcov, ktorí majú skutočný potenciál získať porozumenie Väčšieho Spoločenstva. Podporujú úvod do Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. Sú dosť múdri na to, aby s vami priamo nezasahovali a udržiavajú si ich sledovanie takým spôsobom, aby sa ich fyzická prítomnosť neprejavila. 

Táto skupina celkovo predstavuje Sily Dobra pre ľudstvo. Podľa vlastnej ľudovej reči by sa dali nazvať „tí dobrí“. Sú pokročilejšie ako vaši susedia, ktorí vás študujú. V skutočnosti študujú aj vašich susedov. Študujú tu každého, aby spoznali stav ľudstva a aby sa dozvedeli, ako budete reagovať na Väčšie Spoločenstvo. Sú v kontakte s niekoľkými jednotlivcami z celého sveta a snažia sa rozvíjať väčšie duchovné vedomosti a porozumenie. Nadväzujú vzťahy s týmito jedincami v mentálnom prostredí. To neznamená, že si títo ľudia uvedomujú, že sú vo vzťahu, alebo že nevyhnutne tento vzťah akceptujú. Znamená to len, že ten vzťah už existuje a ak by ho títo jednotlivci prijali a naučili sa s ním vedomým a zodpovedným spôsobom angažovať, budú príjemcami väčšej Múdrosti. 

Táto tretia skupina má veľkú obavu o tom, aby Sily Disonancie neobjavili tajomstvá tohto sveta. Nehovoríme tu o tajomstvách ľudstva, pretože ľudstvo nemá veľa tajomstiev. Hovoríme o tajomstvách sveta – čo sa vložilo do tohto sveta, čo sa na tomto svete uchovalo dlho, dlho, oveľa dávnejšie ako ľudská civilizácia. Sú tu na to, aby tieto veci chránili. Nechcú ani, aby ich objavilo ľudstvo, pretože ľudstvo nie je pripravené ovládať veľkú moc a nechcú, aby ich objavila iná mimozemská sila. 

Ich prítomnosť je teda celkovo ochrana ľudstva a ochrana tajomstiev sveta. Možno sa vám to zdá nepochopiteľné. Je to len preto, že zastávate názor, ktorý je tak obmedzený, že nezohľadňuje iný inteligentný život. Medzi ľuďmi panuje všeobecný predpoklad, že je ich svet stredom vesmíru, že je to miesto izolované od všetkého iného kvôli veľkým vzdialenostiam a že vznikol pomocou ľudskej spoločnosti. Ale svet tu je oveľa dlhšie ako ľudská civilizácia, oveľa dlhšie ako tu boli ľudia. Vo vašom svete sa toho stalo veľa. Tento svet bol považovaný za cenné miesto na návštevu, vykonávanie experimentov a budovanie depozitárov, kde bolo možné schovať tajné veci pred Väčším Spoločenstvom.

Teraz tu existuje ďalší vplyv – spirituálny vplyv, spirituálna skupina, ak chcete. Držia vás za to, že ste vo svojom vývoji veľmi, veľmi nádejní, hoci stále dosť adolescentní. Ich záväzkom je, aby ste sa naučili Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, aby sa váš zmysel pre spiritualitu a vaše duchovné tradície vyvinuli do väčšej arény života a boli tam použiteľné, aby vám poskytli univerzálnejší zmysel o Väčšej Moci v živote a podporili kultiváciu inteligencie, zodpovednosti a spolupráce. Toto sú tri základné piliere, na ktorých sa musí vyvíjať a napredovať každá rasa alebo spoločnosť. Táto skupina tu nie je preto, aby vás chránila; sú tu, aby vás vzdelávali a pozdvihli. Pracujú v spojenectve so Silami Dobra, ktoré som práve opísal. Ich pohľad na vás je veľmi porovnateľný so Silami Dobra, aj keď ich pochopenie o vás je väčšie. Sily Dobra vás považujú za fascinujúcich, detských, nezodpovedných, duševne slabých, hlúpych, predisponovaných k tomu, aby ste robili veci zo smiešnych dôvodov, ale že si napriek tomu zaslúžite ich pomoc a podporu. Obzvlášť na nich robí dojem vaša schopnosť milovať a byť oddaný, nech sa to už vyvinulo v akomkoľvek rozsahu. 

Ste rasa, ktorá sa vyvinula v izolácii. V tomto ohľade ste jedinečný v tom, že vás až do nedávnej doby nezasiahlo Väčšie Spoločenstvo. Sily Dobra sú obzvlášť ohromení vašimi mnohými náboženstvami, najmä tými, ktoré zdôrazňujú rozvoj cností u jednotlivca, pretože to sú hodnoty, ktoré si taktiež vážia. Jedná sa o vysoko kultivovanú skupinu jednotlivcov, ktorí reprezentujú niekoľko rás, ktoré tu spolupracujú na konkrétnej misii. 

Duchovné sily sú prítomné, ale nebudete o nich vedieť, kým nevykonáte prípravu, ktorú poskytli a ktorú podporujú. Posilnia skutočný rozvoj, odhodlanie slúžiť iným a kultiváciu cnosti a inteligencie, čo je ochotou a schopnosťou učiť sa. Pokiaľ nepodnikáte prípravu veľkého prahu objavu identity a vedomia Väčšieho Spoločenstva, je nepravdepodobné, že ich prítomnosť zažijete. Pracujú v spojení s inými duchovnými silami, ktoré boli na svete po celý čas, kultivujúc a starajúc sa o ľudský pokrok. 

Vzhľadom na moje veľmi jednoduché opisy vašich návštevníkov, ktoré by som mohol povedať, že sú primitívne a vynechávajú veľa dôležitých aspektov a zložitostí, začnete vidieť, že tu máte veľkú zodpovednosť pre kultiváciu Poznania a Múdrosti, ktoré umožnia múdre vyjadrenie a uplatnenie Poznania. Musíte si pestovať schopnosť naučiť sa spolupracovať s ostatnými, čo budete môcť robiť efektívnejšie, keď získate perspektívu Väčšieho Spoločenstva. Tu uvidíte, že rozdiely medzi ľuďmi sú minimálne namiesto veľkých, a že spolupráca je nielen možná, ale aj nevyhnutná vzhľadom na vaše rastúce vzťahy a angažovanosť so samotným Väčším Spoločenstvom. Tu si uvedomíte, že sa kladie obrovský dôraz na to, aby ľudská rodina dospela, aby sa rozvíjalo širšie hľadisko o sebe a živote a aby ste sa časom naučili akceptovať svoj vzťah s iným inteligentným životom a samotnú skutočnosť toho, že žijú vo Väčšom Spoločenstve Svetov.

Ľudský pokrok bude výrazne podporený jednotlivcami, ktorí sa vzdelávajú v Ceste Poznania podľa tradícií Väčšieho Spoločenstva, zatiaľ sa však musíte naučiť tradície Väčšieho Spoločenstva, aby ste prekonali to, čo sa ľudia pokúšali dosiahnuť sami. Potrebujete vzdelanie zvonku; potrebujete mentora zvonku; potrebujete formy prípravy zvonku, pretože izolovane sa nemôžete pripraviť sami. Musíte byť pripravení. Toto vyrovnajá deštruktívne a konfliktné motivácie z vašej strany. Umožní vám to podporiť objav väčšieho porozumenia a umožní vám to využívať vaše mentálne a fyzické zdroje oveľa harmonickejšie a efektívnejšie. Všetko toto je nevyhnutné pre evolúciu a pokrok ľudstva.

Tu musíte vidieť, že ešte nie ste zrelí, že ešte nie ste dospelí v skutočnom zmysle. Ste dospievajúci v tom, že zažívate novú moc a nové slobody a schopnosti, ale ešte nemáte potrebnú zrelosť, zmysel pre zodpovednosť alebo vzájomnú závislosť vo vzťahoch, aby ste mohli tieto sily konštruktívne využiť. Napríklad ľudské bytosti sa musia naučiť žiť pre blaho svojej ľudskej rodiny, nielen svojej pokrvnej rodiny, ale aj svojej spoločnosti a sveta. Musia sa to naučiť robiť tak, aby sa ich individualita kontribúciou zdokonalila a nie aby sa poprela. Ľudská spoločnosť túto schopnosť ešte nenadviazala, aj keď ju v priebehu vekov navrhlo veľa vizionárov a múdrych jednotlivcov. Ľudstvo sa nevyvinulo dostatočne na to, aby tomu umožnilo nájsť pevné a úplné vyjadrenie. Mnoho ľudí to vzhľadom na svoje chápanie ľudskej podstaty dokonca považuje za nemožné. Ale ľudská povaha nie je niečo, čo bolo úplne preskúmané alebo vyvinuté a ľudské bytosti neboli pripravené pomocou väčšej a inteligentnejšej moci. 

Zvážte túto skutočnosť: Je oveľa časovo náročnejšie a oveľa menej efektívne naučiť sa niečo na osamote ako je pripraviť sa s niekým, kto je v tejto zručnosti pokročilejší ako vy. Ľudské bytosti sa pokúšajú pripraviť sa osamote, ale najväčší pokrok prinieslo to, že určitý nadaných jednotlivci dostali informácie, s ktorými boli schopní skutočne dosiahnuť hmatateľný výsledok alebo uskutočniť hmatateľnú demonštráciu vo svete. Váš technologický pokrok bol vďaka tomuto príspevku podnietený a podporený; vaše duchovné porozumenie bolo týmto príspevkom zažehnané a podporené. Sú to Vonkajšie vplyvy, ktoré neustále zveľaďujú váš pokrok a hoci sú tieto vplyvy zriedka zohľadnené, zriedka uznávané a niekedy kruto zvažované, boli zodpovedné za váš pokrok a vašu rastúcu slobodu a schopnosti psychické, ako aj fyzické. 

Preto si ľudstvo celkovo vyžaduje obrovskú prípravu. Svet to teraz podporuje tým, že vyzýva ľudí na celom svete, aby sa spojili a zjednotili, aby naplnili spoločné potreby a spoločné ciele – zachránili vaše prostredie, vyrovnali rozdelenie vášho majetku, naučili sa rozumne využívať svoje zdroje, ukončili nepretržitý konflikt a vojny a naučili sa vidieť ponad národné a regionálne identity, s cieľom rozvíjať identitu ako svetoví občania. To všetko sa deje pozoruhodne rýchlym tempom, v skutočnosti takým rýchlym, že väčšina ľudí s tým nemôže držať krok. To všetko je súčasťou vášho vstupu do Väčšieho Spoločenstva. Všetko je to súčasťou života v zrýchlenom evolučnom období. Toto je veľmi ťažké obdobie a bude podnecovať a vyvolávať veľkú časť vrodenej ľudskej nevôle a konfliktov, ktoré tu už existujú. Toto zrýchlenie môže viesť k novým úspechom a porozumeniu alebo môže viesť k obrovskému rozpadu a zničeniu ľudstva.

V tomto zrýchlení sú prítomné Sily Dobra a Sily Disonancie. Je tu veľká príležitosť na kvantový skok v duchovnom rozvoji a porozumení a kvantový skok v kultúrnej integrácii a založení ľudstva. Sú nevyhnutné, pretože aby sa ľudstvo mohlo účinne a vedome angažovať s Väčším Spoločenstvom a nadviazať vzťahy, musí byť zjednoteným spoločenstvom. Nemôže byť súbor rozdelených a konfliktných spoločností. V budúcnosti si to bude vyžadovať určitú formu svetovej vlády – takú ktorá pravdepodobne umožní obrovskú regionálnu rozmanitosť. Musí však existovať svetová vláda. Toto sa pomaly vyvíja. V skutočnosti sa to vyvíja veľmi rýchlo, keď vezmete do úvahy, ako pomaly sa tieto veci normálne vyvíjajú. Momentálne sa nachádzate v zrýchlenom evolučnom smere. Prítomnosti Väčšieho Spoločenstva to tu stimulujú. Rast ľudskej rodiny a jej meniace sa interakcie navzájom a s prírodným prostredím tiež prispievajú k tomuto ohromnému zrýchleniu vývoja. 

Ľudstvo je v období dospievania vo svojom vývoji. Máte novoobjavené sily a schopnosti; máte väčšie slobody; učíte sa nové veci; máte väčšie poznatky; čoraz viac si uvedomujete prostredie okolo seba. Avšak dospievajúci sú stále sebahľadajúci a sebeslúžiaci a stále sa venujú svojim osobným prioritám. Zatiaľ ste si výrazne nevyvinuli spoločenské vedomie. Nie ste si dostatočne vedomí skúseností iných rás, najmä vo Väčšom Spoločenstve. Adolescenti ešte nemôžu zodpovedať za sily, ktoré formujú ich život, aj keď na ne začínajú byť citliví. 

V tomto zložitom období si rozvíjate vedomie o Väčšom Spoločenstve vo veľmi, veľmi počiatočných fázach. Nie ste nevyhnutne dospievajúcimi medzi sebou, ale ste dospievajúci v kontexte Väčšieho Spoločenstva a vo svojej schopnosti byť vo vzťahu s Väčším Spoločenstvom – akceptovať jeho prítomnosť a jeho realitu, rozlišovať jeho vplyvy a naučiť sa zúčastňovať sa so stupňom múdrosti, ktorý musíte mať, aby ste v budúcnosti prežili ako samostatná rasa. 

Tu je teda vaše veľké volanie a vaša veľká požiadavka. Výzva a potreba pokroku sú obrovské. Aj keď neakceptujete svoj život vo Väčšom Spoločenstve alebo nezohľadňujete vplyvy Väčšieho Spoločenstva, ktoré sú dnes v dnešnom svete, musíte si stále uvedomiť, že ľudská spoločnosť musí rásť, integrovať sa a stať sa múdrejšou a dokonca kooperatívnejšou, aby boli vyhovené vaše environmentálne a ekonomické potreby. 

Všetko, čo tu uvádzam, je absolútne nevyhnutné pre váš úspech a blahobyt, aj keby ste zostali izolovanou rasou. Napriek tomu vykresľujem väčší obraz a ilustrujem širší rozsah vašich vzťahov a vplyvov, ktoré na tento svet v súčasnosti pôsobia spoza sveta. A ako väčšie je to! Toto je váš život. Ak sa naučíte reagovať na svoj život, budete sa môcť podieľať spôsobom, ktorý je efektívny a uspokojivý. Ak nemôžete odpovedať, budete sa cítiť zasiahnutí zmenami a vplyvmi, ktoré vás formujú a to z vášho sveta ako aj zvonku. A nenájdete úľavu od utrpenia, ktoré vás sprevádza, kým nebude táto zodpovednosť uznaná a prijatá. To platí vo vašom individuálnom živote. Toto platí vo vašom živote ako spoločenstve, vo vašom živote ako národe a vo vašom živote ako vo svete vo Väčšom Spoločenstve. Ako hore, tak je to aj dole, pretože pravda existuje všade. Popieranie pravdy a prijímanie pravdy je proces, ktorý prebieha všade, kde sa objavil inteligentný život.

Ak sa naučíte, ako vás ostatní vidia, získate referenčný bod a predstavu o tom, ako musíte kultivovať svoje schopnosti a čo musíte dosiahnuť. Začnete svojím individuálnym životom tak, že mu prinesiete väčšiu harmóniu, rovnováhu, zodpovednosť a odpovednosť zaň. Robíte to preto, lebo uznávate hlbšiu potrebu vo svojom vnútri a ste ochotní podstúpiť riziko a priniesť obete. Tu získate prístup k Poznaniu, Väčšej Mysli vo vás, Mysli, ktorá vie, Mysli, ktorá vás môže viesť a usmerňovať a dať vám silu a sebadôveru uskutočniť transformáciu vášho života. Keď to urobíte, budete môcť prispieť vecami, ktoré majú väčšiu hodnotu, väčšiu veľkosť a väčší vplyv na svet okolo vás. Toto k vám pritiahne jednotlivcov, ktorí vám pomôžu vo vašom vlastnom rozvoji a vo vašej schopnosti slúžiť a pomáhať iným.

Prahy

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
13. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Keď hovoríme o duchovných cieľoch, Poznaní a vstupe sveta do Väčšieho Spoločenstve, je potrebné si uvedomiť, že pri postupe a vývoji budete prechádzať niekoľkými veľmi dôležitými prahmi. Teraz máte skutočne príležitosť sa vyvinúť do takej miery, do akej sa vyvinul v ľudskej histórii len málokto. Život volá po tomto vývoji nielen pre jedného alebo dvoch jednotlivcov v ľudskej rodine, ale pre mnohých, pretože teraz je potrebných veľa na kultiváciu a výživu perspektívy a porozumenia Väčšieho Spoločenstva. Mnohí sú potrební na to, aby viedli ľudstvo vpred a mnohí sú potrební kontribuovať svojim Poznaním, aby sa ľudstvo mohlo spojiť, zjednotiť sa a dosiahnuť vyššiu úroveň spolupráce a integrácie. Evolúcia si to vyžaduje. Mnoho ľudí je teraz volaných do služby. Mnoho ľudí prišlo na svet, aby dávali a pomáhali pri tomto veľkom vstupe – na všetkých úrovniach spoločnosti a ľudskej interakcie. 

Teda nám dovoľte hovoriť o týchto prahoch a čo môžete na začiatku očakávať. Toto je dôležitou diskusiou, pretože aj keď nevidíte, kam vás cesta zavedie alebo čo sa v dôsledku toho stane, je dôležité keď začínate cestu alebo podľa našej analógie, stúpate na veľkú horu, že ste pripravení. Musíte byť pripravení na určité udalosti. Musíte mať správny prístup. Musíte mať správne vybavenie. Musíte pochopiť, čo bude potrebné a čo potrebné nebude. To je dôležité a umožňuje vám to nalodiť sa. Keď potom narazíte na ťažkosť alebo nepriazeň, nebudete sa musieť vracať späť. Budete môcť postupovať vpred, pretože už budete mať potrebné porozumenie, aby ste mohli začať vyšlapať na horu, rozvíjať svoj vnútorný život a rozvíjať väčšiu objektivitu o živote okolo seba. 

Existujú malé prahy a ľudia im často pripisujú veľký význam. Je to preto, lebo ľudia zažívajú tie menšie okamžitejšie keď sa dejú, ako tie väčšie. Tým väčším trvá dlhšie, aby sa priblížili, dlhšie aby sa zažili a dlhšie aby prešli. Ich efekt je však omnoho všadeprítomnejší a úplnejší. Menšie prahy môžu spôsobiť obrovské emocionálne reakcie a veľké očakávania alebo úzkosť, ale toto je skôr takou hore a dole kvalitou žitia v živote, najmä ak ešte nemáte základ Poznaní, pomocou ktorého by ste mohli vyvážiť svoje vnútorné sily a vlastnosti.

Veľké prahy sú oveľa väčšie. Keď cez tieto prahy prechádzate, je veľmi ťažké vedieť, kde ste. Nemôžete presne povedať: „Dnes som v tejto fáze prechodu cez prah a včera som bol v inej fáze.“ Nemôžete vedieť, kde sa v ňom nachádzate. Ale budete vedieť, že sa deje niečo veľké, pretože budete mať zo seba a z iných ľudí veľmi odlišné pocity. Budete mať odlišné vnímanie života okolo vás. Vaše hodnoty sa zmenili; váš dôraz sa zmenil. Veci, ktoré boli včera alebo minulý rok dôležité, možno teraz nie sú dôležité. Na ich miesto prišli ďalšie veci. Celý váš základ sa posunul. Je vo vašom základe za potreby len veľmi malý posun, aby ste vniesli inú skúsenosť a vnímanie. Toto predstavuje veľký prah. 

Keď hovorím o veľkých prahoch, dovoľte mi, aby som vám pripomenul, že nemôžete určiť, kedy nimi prejdete. Môžete to vedieť iba pri spätnom pohľade a váš spätný pohľad musí byť veľmi veľký a veľmi objektívny, pretože ľudia pripisujú nesmierny význam veciam, ktoré sa v širšej schéme vecí ukážu ako veľmi malé.

Existujú tri stupne vývoja: závislosť, nezávislosť a vzájomná závislosť. Prvý veľký prah v ľudskom vývoji umožňuje jednotlivcovi osamostatniť sa. Každý na tom do istej miery pracuje a pár ľudí získalo nezávislosť a dokonca ju prekročilo. Pretože vstup do nezávislosti je veľký prah, vyžaduje si veľa času a má veľa krokov. Málokedy si ľudia budú myslieť, že vôbec prah prekračujú, pretože táto skúsenosť nemusí byť nevyhnutne okamžitá a jej riešenie nemusí byť okamžité. Nezávislosť tu nie je úplná, pretože úplná samostatnosť neexistuje. Preto je nezávislosť medzistupňom. Musí to viesť k niečomu inému, pretože to samo o sebe nie je úplné. Nemôžete byť úplne nezávislí, pretože ste spojení s celým životom. Žijete v mentálnom prostredí; žijete vo fyzickom prostredí; žiješ vo svete; žijete vo Väčšom Spoločenstvee svetov. Ako teda môžete byť od toho všetkého nezávislí? Je zrejmé, že to nemôžete a keď sa nad tým objektívne zamyslíte uvidíte, že nezávislosť je skutočne veľmi relatívnou vecou. 

To, čo nezávislosť znamená v kontexte, ktorý ilustrujem je že jednotlivci sú schopní začať myslieť sami za seba. Na získanie tejto slobody je potrebné urobiť niekoľko veľmi ťažkých rozhodnutí, ctiť si ich, dôverovať im a dodržiavať ich. Tieto rozhodnutia môžu byť ťažké, pretože človek môže musieť opustiť určitý stupeň lásky, finančných výhod alebo spoločenského prijatia vykonávaním niečoho, čo je považované za správne. Človek musí byť ochotný podstúpiť tieto obete a toto riziko, aby získal väčší pocit pohody, vnútornej istoty a správnosti života. Tieto rozhodnutia a ich dodržiavanie ustanovuje schopnosť myslieť s relatívnou nezávislosťou. 

S relatívnou nezávislosťou myslím, že ste si schopní vytvárať svoje vlastné myšlienky a nie si ich len niekoho iného požičiavať. Ste schopní začať rozoznávať svoje vlastné smerovanie a nie len nasledovať to, kde sa zdá, že idú všetci ostatní. Ste schopní mať svoje vlastné pocity skôr ako žiť v minulosti. Ste schopní povedať „nie“ bohatstvu, láske a potešeniu, keď je to správne. Pretože týmto veciam musíte povedať „nie“, aby ste im neskôr povedali „áno“, a máte pozitívnu vnútornú odpoveď, ktorá je skutočná a prospešná. Musíte prevziať zodpovednosť za svoje vlastné utrpenie, prijať svoje vlastné utrpenie a učiť sa zo svojho vlastného utrpenia bez obviňovania alebo pocitu pomsty voči ostatným alebo životu všeobecne. To všetko sú známkami osamostatnenia sa, statia sa človekom, statia sa jednotlivcom. 

Vo väčšine štúdií ľudskej psychológie sa považuje nezávislosť za absolútny znak vývoja, koncový bod, ideálny stav a je ilustrovaných veľa modelov na nakreslemie obrazu toho, ako vyzerá nezávislý človek. Nezávislosť je však medzistupňom. Je preto nestabilná. Keď jednotlivci získajú skutočnú nezávislosť tým, že urobia veľké kroky, ktoré im to umožnia a prinesú, vykonaním obetí a riskov nech už sú akékoľvek, po chvíli, po blahoželaní sebe samým a získaní veľkých odmien a výhod pri získaní a dosiahnutí nezávislosti, potom si začnú uvedomovať, že potrebujú ostatných ľudí, aby mohli v živote vykonať čokoľvek zmysluplné. Bytie nezávislý, hoci je oveľa väčšie a prínosnejšie ako ich doterajší život, musí k niečomu viesť, pretože predstavuje nové problémy, ktoré si vyžadujú riešenie. Dosiahnutie nezávislosti predstavuje veľký prah učenia. Má veľa krokov a veľa výziev. Nestane sa to zo dňa na deň. Trvá to dlhý čas rozpoznať, dlhý čas prijať a dlhý čas dosiahnuť. A existuje popri tom veľa rizík a nebezpečenstiev.

Ďalším veľkým prahom v živote je, keď sa začnete pomaly pohybovať k životu vzájomnej závislosti, kde sa vedome a zodpovedne rozhodnete niečomu svoj život dať. Je len veľmi málo ľudí, ktorí dosiahli skutočnú nezávislosť a ešte oveľa menej ľudí, ktorí dosiahli skutočnú vzájomnú závislosť. Toto je teda prahom, cez ktorý prešiel málokto. Samozrejme len preto, že človek získa funkčný stav nezávislosti neznamená, že bude nevyhnutne pokračovať. Môžete sa zastaviť kdekoľvek na kraji cesty na ceste životom. Dôvody na zastavenie sa, sa môžu vždy zdať ako veľmi presvedčivé a sebauspokojujúce. 

Stať sa skutočne vzájomne závislými znamená, že ste si uvedomili hranice bytia jednotlivcom. Prijali ste výhody bytia jednotlivcom, zažili ste ich a nezradili by ste ich. Ale uvedomujete si, že sú obmedzené a že potrebujete iných, nielen pre uspokojenie vašich potrieb alebo bytí spoločníkmi na istý čas, ale aj na zapojenie sa do väčšej jednoty. Potrebujete spoločenstvo; potrebujete vzťahy veľmi, veľmi špeciálnej a veľkej povahy. Potrebujete hlboké pochopenie; potrebujete oddanosť; potrebujete súcit; potrebujete záväzok; potrebujete kompatibilitu. Prečo? Pretože ste tu, aby ste niečo v živote robili. Vaša nezávislosť je na umožnenie vám a splnomocnenie vás, aby ste v živote niečo robili. Nie je to len odmenou; je to prípravou. Je to sotva konečným bodom. 

Prah bytia vo vzájomnej závislosti je obrovský. Existuje veľa krokov a veľa príležitostí na zastavenie alebo vyradenie z cesty pri ceste a na mnohých miestach, kde sa ľudia vzdajú. Toto je veľkým prahom. Tu spoznáte potrebu niečomu svoj život dať. To môže byť veľmi ťažké, pretože ste si pravdepodobne dali veľkú námahu na to, aby ste si zabezpečili svoj vlastný život, stanovili si vlastné hranice a nechcete sa vrátiť do stavu závislosti, či už emocionálnej alebo fyzickej, ktorá ilustrovala váš ranný život od čias narodenia sa až do bodu obratu vo vašom živote, keď ste sa stali vlastnou osobou. 

Mnoho ľudí nikdy nedosiahne nezávislosť, takže je to vzácna a cenná vec, ale teraz sa jej musíte vzdať! Máte moc to robiť vedome a zámerne, pretože ste nezávislý. Nikto vám to neberie. Tu vedome hovoríte: „Bude svoj život zdieľať. Odovzdám to, čo som si zarobil, aby som prijal väčšiu odmenu.“ Potom prichádza výzva skutočne sa s niekým stretnúť, súbor okolností,  komunitu alebo s veľkú príčinu, ktorá zahŕňa intímne a kooperatívne vzťahy. Tu boli vaše modlitby zodpovedané a dáva sa vám príležitosť. Teraz musíte urobiť rozhodnutie, podstúpiť riziko a priniesť obete. Toto je veľkým prahom. 

Ďalším veľkým prahom, ktorým prešlo len málo ľudí, je prah omuvedomenia si prítomnosti Poznania v ich živote. Poznanie tu podnietilo ich snahu o nezávislosť a ak ju získajú alebo ju dosiahnu, podporí ti ich túžbu pokračovať, dosiahnuť spojenie s ostatnými a nájsť účel v živote. Uvedomenie si prítomnosti Poznania je veľkým prahom, pretože práve ten iniciuje váš vnútorný život a dáva vám zmysel pre duchovnú prítomnosť a účel, zmysel pre pôvod a osud. Toto je to, čo vám umožňuje presiahnuť všedný život.

Je to veľký prah s mnohými krokmi. Trvá to dlho – dlho to treba rozpoznať, dlho prijať a dlho dosiahnuť a zabezpečiť. Je to veľkým prahom. Toto rozhodnutie môže urobiť iba nezávislá osoba, pretože na to, aby ste svoj život mohli odovzdať, ho musíte mať. Musíte byť človekom, ktorý môže robiť veľmi zdravé a dôležité rozhodnutia na základe toho, čo je vo vašom vnútri poznané. Môže to urobiť iba nezávislý človek. 

Potom si uvedomíte, že Poznanie nie je len intuíciou alebo určitým druhom nutkania, alebo pocitov, vnemov, náhľadov, spomienok alebo predtúch – je to živá duchovná prítomnosť vo vás, Myseľ za mysľou, Duch vo vnútri mysle, Duch, ktorý nie je jednotlivec, ale Duch, ktorý prúdi cez vás ako jednotlivec, Väčšia Moc ktorá sa vyjadruje. Nie je to vašim vlastníctvom ani niečim, čo si môžete nárokovať, nie je to vašou súkromnou doménou ani súkromným vlastníctvom, a nie je to vašou malou časťou Neba. Namiesto toho je to veľká a stála Duchovná Prítomnosť, ktorá cez vás prechádza a zostáva s vami. Uznanie jej existencie vo vašom živote a spojenie sa s ňou je veľmi veľkým prahom, ktorým máte prejsť. 

Tu si vo svojom živote nielen vytvoríte priestor pre ďalšie vzťahy, ale dáte svoj život službe. Na to nemusíte byť nevyhnutne nábožensky založený, pretože sa to stáva ľuďom, ktorí si myslia, že sú nábožní a ľuďom, ktorí si myslia, že nie sú nábožní. Napriek tomu do vášho života vstúpi pocit úcty, pocit väčšieho osudu, väčšieho pôvodu a väčšieho vzťahu. Toto je duchovný objav, veľký duchovný prah. Málokto ním prešiel; málokto dokonca uzná, že ich to čaká; a málokto je na to pripravený. Rovnako ako šlapanie hore obrovským pohorím, chodník je úzky a kľukatý. Nie je to veľkou cestou, cez ktorú sa tlačia hromady ľudí. Je to malý chodník, ktorý nie je pre mnohých rozpoznateľný, ale ktorým sa cestovalo dosť na to, aby ho bolo možné rozoznať. 

Toto je veľmi veľkým prahom. Neprejdete ním jednoducho. V tomto prahu žijete. Neprechádzate cez neho a idete k niečomu inému. Žijete v ňom. Keď tento život opustíte, potom prejdete cez tento prah. Život v tomto prahu vás zavedie do vysokých výšok, ak znova nezídete dolu. Mnoho ľudí tvrdí, že prešli týmto prahom, alebo majú pocit, že ním prechádzajú dnes alebo ním prešli včera, ale nie je to tak. Žijete v ňom a s ním a miera, v ktorej žijete a nakoľko ste s ním, určuje váš pokrok. 

Ak chcete tento pokrok skonštatovať, museli by ste úplne stáť mimo svojho života. Ale neočakáva sa, že to zvládnete a len zriedka sa vám naskytnú také záblesky vášho života. To nie je potrebné pre pokrok. Nezávislosť, vzájomná závislosť a duchovný objav – alebo povedané iným spôsobom, zjednotenie sa s Poznaním, vzájomná závislosť s Poznaním a bytie Poznaním. To sú tri veľmi veľké prahy.

Chcel by som spomenúť ešte jeden prah, ktorý je vstup do Väčšieho Spoločenstva. Žijete vo Väčšom Spoločenstve. Svet nie je izolovaným miestom. Neexistuje v samostatnej realite od zvyšku vesmíru. Vystúpiť ako jednotlivec do Väčšieho Spoločenstva je však veľmi veľkým prahom. Tu musíte prijať svoju ľudskosť, naučiť sa ju rozpoznávať s väčšou objektivitou a do istej miery ju prekročiť. To je nevyhnutné pre to, aby váš duchovný život prostredníctvom vás získal úplné sebavyjadrenie. 

Tu sa nestanete iba občanom svojho mesta, štátu alebo národa. Uvedomujete si, že pôsobíte v širšom kontexte života. Nenárokujete si identitu so všetkým životom, pretože je príliš veľké. Ale praktickým spôsobom si nárokujete väčšie spojenie so životom, ktoré zahŕňa vašu ľudskosť a presahuje ju. Tu sa všetko začína meniť, vaša predstava o Bohu alebo Väčšej Moci, vaša predstava o živote, vaša predstava o osude, vaša predstava o vašom pôvode, vaša predstava o individualite, vaša predstava o rase, vedomí, komunite, kultúre – sa začína meniť. Nejde len o to, že poviete sebe alebo ostatným: „Som občanom vesmíru.“ Hovoríme o inom mentálnom rozpoložení, nielen o seba-proklamácii. 

Odmeny za prechod cez tento prah sú obrovské. Sú veľmi dôležité pre vaše väčšie pochopenie a väčšiu účasť v živote a pre vašu schopnosť prispieť k vstupu sveta do Väčšieho Spoločenstva. Na to, aby ste mali túto skúsenosť s účasťou vo Väčšom Spoločenstve, nemusíte byť nevyhnutne vizionárom alebo filozofom. Môžete byť veľmi praktickým človekom s veľmi špecifickými zručnosťami v kontexte pozemského sveta. Je to toto väčšie pochopenie, ktoré je dôležité. Rovnako ako všetky prahy, ktoré som spomenul, je to iba iný spôsob, ako prekonať svoje niekdajšie chápanie samého seba. Nie je to iba niečo, čo robíte zámerne. Je to niečo, čo sa vám stane, čo sa naučíte akceptovať a prijímať, spájať sa a zúčastňovať sa na ňom. 

Prechod týmto prahom vám poskytne väčšiu osobnú kapacitu – väčší rozsah videnia, porozumenia a rozlišovania, väčšiu kapacitu pre pocit a skúsenosti a väčšiu motiváciu k rozvoju svojich mentálnych schopností. Tu začnete chápať, čo to mentálne prostredie vlastne je a aké sily v ňom fungujú. Tiež začnete lepšie chápať fyzické prostredie, v ktorom žijete a ako je možné ho vylepšiť a podporiť. Tu skutočne prekračujete hranice ľudskej identity veľmi praktickým spôsobom. Toto je veľmi veľký prah a prešlo ním len veľmi málo ľudí. Len veľmi málo ľudí si dokonca uvedomuje, že je to prahom alebo že pristupovanie k tomu je to niečo hodnotné.

Po týchto cestách cestujú iba veľkí a Múdri, nemyslíte si však, že veľkí a múdri sú iným druhom ako ste vy. Sú to muži a ženy, ktorí prešli veľkými životnými prahmi a zachovali si zmysel pre seba a zmysel pre rovnováhu. Zachovali svoj život v proporciách a vykonali tieto veľké zmeny a prehodnotenia – zasvätenia, ak ich tak chcete nazvať. Zachovali sa neporušene a získali výhody každého z týchto veľkých prahov. Preto sa stali veľkými a preto sa stali múdrymi. 

Ku každému z týchto prahov je pristupované, pretože vás niečo vo vnútri núti. Nepristupuje sa k nim prostredníctvom ambícií alebo túžby mať veľkú moc, bohatstvo a výhody. Musíte mať v úmysle nimi prejsť, ale zámer tu nie je iniciačným faktorom. Iniciačným faktorom je objav hlbokej vnútornej potreby, ktorú nemožno uspokojiť bežnými prostriedkami. Táto potreba, ak ju budete akceptovať a ctiť, vás prenesie do novej škály skúseností. Tu sa blížite k novému prahu. Tu sa budete cítiť vo veľkej miere sami, pochybovačne a odlúčení od ľudí vo svojom okolí. Zatiaľ čo sa zdá, že všetci ostatní prechádzajú veľkým koridorom po ľahkej ceste, vy si vyberáte inú cestu.

Váš prístup potvrdzuje to, že viete, že to musí byť vykonané. Po ceste stretnete určitých jednotlivcov, ktorí vám ukazujú cestu a potom stretnete určitých jednotlivcov, ktorí sa k vám pridajú. Niektorí sa k vám pridajú dočasne; niektorí sa k vám pridajú trvalejšie. Všetci poskytujú povzbudenie, kontrast, demonštráciu – všetko, čo musíte rozpoznať a zažiť, aby ste mohli napredovať. 

Prechod cez každý prah vytvára obrovskú sebadôveru a sebaúctu, ako aj uznanie vašich vlastných obmedzení ako jednotlivec. Každý z nich je spôsobený veľmi prirodzeným procesom vo vašom vnútri. Každý z nich má veľké riziká. Zlyhanie je možné v každom z nich. Každý vás do istej miery odlišuje od ostatných. Každý z nich si vyžaduje väčšie schopnosti a seba-aplikáciu. Každý z nich si vyžaduje väčšiu sebadôveru, väčšiu pokoru a väčšie uznanie dôležitosti skutočného vzťahu. V tomto všetky zdieľajú atribúty. 

Vstup do stavu nezávislosti podporí menšiu závislosť na vzťahoch, pretože osamostatnenie sa je dočasným uznaním, že ľudí až tak nepotrebujete, že môžete robiť veci sami a že ich chcete robiť sami. Ale čoskoro si uvedomíte, že potrebujete dôležitých ľudí, ktorí vám pomôžu, budú vás živiť a ukážu vám, čo je to nezávislosť. Takže aj tu je závislosť na dôležitých vzťahoch veľmi veľká, ale nie je taká prevládajúca ako v ostatných veľkých životných prahoch. 

Požiadavka pre skutočný vzťah je veľmi veľká, aby sme sa mohli dostať do stavu vzájomnej závislosti. Je to veľmi veľké, aby sme mohli mať duchovný objav. Je veľmi veľké môcť vstúpiť do Väčšieho Spoločenstva. To všetko možno chápať ako veľké kroky pri rekultivácii vzťahov, veľké kroky pri vstupe do vzájomne závislého vzťahu so životom, kde život závisí od vás a vy závisíte od života. 

Vnútorná skúsenosť s prechodom cez tieto prahy je taká veľká a tak jedinečná. Vďaka tomu sa budete cítiť inak a budete myslieť inak. Zmení vás to. Zmení to ľudí okolo vás. Čím viac ste pokročili v prekonávaní veľkých prahov, tým väčší budete agent pre zmenu a tým väčšia bude vaša schopnosť slúžiť, živiť a predstavovať skutočný pokrok pre ostatných. Tu sa stanete živým príkladom toho, čo môže byť pravdou, ak je ctená a nasledovaná sa bez deformácií a ambícií. Tu budete dávať bez toho, aby ste sa snažili dávať, pretože váš život je ukážkou. Váš život je ukážkou toho, čo ste a čo si vážite. Platí to vo všetkých fázach vývoja. Schopnosť prekonať veľký prah je to, čo vás dozreje a čo vám dá hĺbku a charakter. Čo je to charakter? Schopnosť mať prirodzený a jedinečný prejav väčšieho porozumenia a lepšieho života. Toto je to čo charakter znamená v tomto kontexte.

Prekonanie týchto veľkých prahov vás privedie do novej arény života, ktorá je väčšia ako aréna života, v ktorej ste boli predtým. Mnoho z vašich predchádzajúcich predpokladov, presvedčení a ideálov tu nebude vhodných. Musíte začať od začiatku. To je to, čo vám dáva väčší pocit seba a života. To je to, čo vám umožňuje uznať Duchovnú Prítomnosť vo vašom živote, ktorá s vami prebýva a pomáha vám, a to prostredníctvom Poznania vo vašom vnútri a prostredníctvom duchovných darcov, ktorí prispievajú k vášmu celkovému pokroku. 

Prechod cez tieto veľké prahy plodí veľké množstvo zmien. Zmena je proces vzdania sa niečoho a získania niečoho nového. Má to etapy. Zmena začína uznaním potreby a potom nasleduje uznanie, že zmena musí nastať vo vašom vnútornom aj vonkajšom živote. Potom je tu prechádzanie samotnou zmenou, ktorá vás zanechá v stave nevedomia a zmätku, pretože vstupujete do novej arény a neviete, čo robíte, prečo to robíte, kde ste a tak ďalej. Ďalej nasleduje zmenu bez istoty výsledku. Potom dôjde k potvrdeniu zmeny, akonáhle bude zmena skutočne vykonaná a vy ste dosiahli bod, z ktorého niet návratu, kde sa nemôžete vrátiť späť.

V dobrom aj v zlom musíte ísť ďalej. V tom okamihu vám začne byť dostupná odmena. Mnoho ľudí sa vzdá skôr, ako tento bod dosiahnu. Pokračovať nebudú, pokiaľ nebudú odmeny zaručené, pokiaľ nebudú odmeny identifikované a pokiaľ nebudú odmeny potvrdené. Skutočná zmena je ale proces vzdania sa niečoho a získania niečoho nového. Medzi vzdaním sa niečoho a získanie niečoho nového ste prázdni. Tu je umožnené mysli rásť, pretože sa vzdáva svojho bývalého porozumenia a je ochotná zostať bez porozumenia, ktoré ju poskytuje k dispozícii na získanie a kultiváciu väčšieho porozumenia. Pre mnohých ľudí je to väčšie riziko ako vzdať sa všetkých svojich peňazí alebo rozlúčiť sa so všetkými svojimi blízkymi. Je to pre nich väčšie riziko, pretože ich predstavy o sebe a svete sú pre nich dôležitejšie. 

Ak chcete mať väčší život, mať väčšiu myseľ a lepší súbor vzťahov, musíte prejsť týmito veľkými prahmi. To, čo budete potrebovať na všetkých prahoch, je túžba pokračovať, ktorá je postavená na uznaní skutočnej potreby. Budete potrebovať veľkú prípravu a budete potrebovať veľkú spoločnosť. Tieto veci budete potrebovať, aby ste sa stali nezávislými; budete ich potrebovať, aby ste sa stali vzájomne závislými; budete ich potrebovať, aby ste sa dostali do svojho vnútorného života a aby ste znovu získali svoj vzťah k Poznaniu. A budete ich potrebovať, aby ste mohli vstúpiť do Väčšieho Spoločenstva. 

Každý prah si so sebou prináša obrovskú zmenu vo vašich skúsenostiach v účasti vo svete. So všetkými zmenami je spojená strata, pretože sa musíte niečoho vzdať. So všetkými zmenami je spojená viera, pretože musíte dodržiavať to, že nemáte nič. Sebavedomie a sebaláska sú vyžadované pri všetkých zmenách, pretože musíte byť otvorení prijímaniu niečoho iného. Pri každej zmene existuje skutočný ohľad na život, pretože musíte byť ochotní privítať, čo vám život ponúka. A pri každej zmene je cítiť vernosť väčšej moci, pretože si uvedomujete, že v procese skutočných zmien vám musí pomôcť niečo väčšie. Vy sami nemôžete všetko učiniť. Toto je Mystérium, čo prináša zmenu. To vyvoláva úctu k životu a vieru v prítomnosť a činnosť Väčšej Moci, s ktorou sa čoraz viac angažujete. 

Teraz, keď hovorím tieto veci, môžete sa čudovať: „Ako to súvisí s vstupom do Väčšieho Spoločenstva?“ Vstúpiť do Väčšieho Spoločenstva neznamená nasadnúť na kozmickú loď a vydať sa na prehliadku hviezd. Znamená to, že začínate mať pocit vzťahu k celému životu. So vzťahom prichádza požiadavka na rozlišovanie a schopnosť zúčastňovať sa. Tu môžete slúžiť nielen potrebám ľudí, ale aj vývoju života vo svete, pretože evolúcia vždy uznáva väčší kontext existencie. Bolo by napríklad zbytočné diskutovať o vývoji sveta, pokiaľ nezohľadníte väčšie prostredie, v ktorom svet existuje, a jeho vzťah s týmto prostredím. Evolúcia už svojou definíciou potvrdzuje pôvod a osud. Aký je pôvod inteligentného života tu na svete a aký je jeho osud? Toto sú skutočné otázky pre osobu, ktorá začína vstupovať do Väčšieho Spoločenstva. Toto sú otázky, ktoré si vyžadujú duchovnú citlivosť, praktický prístup a obrovskú ochotu vzdať sa svojich niekdajších myšlienok a predpokladov. Vyžadujú ochotu prejsť pravdepodobne dlhým obdobím neistoty a byť otvorení prijatiu väčšieho porozumenia, ktoré sa rodí z väčšieho pocitu seba a vášho vzťahu s životom.

Na to, aby ste sa stali človekom Väčšieho Spoločenstva, nemusíte vidieť vesmírne lode ani mať stretnutia s mimozemskými vplyvmi. Stať sa človekom Väčšieho Spoločenstva je veľký prah. Úspech tu čiastočne závisí od vášho zámeru pokračovať. Čiastočne to závisí od okolností, v ktorých žijete, čo zahŕňa kvalitu vašich vzťahov a ich schopnosť podporovať vás. Úspech tu však vo veľkej miere závisí od povahy samotnej prípravy, lebo kto vás na svete môže naučiť o Väčšom Spoločenstve? Na to, aby ste sa dozvedeli o Väčšom Spoločenstve, potrebujete prípravu z mimo sveta. 

Ak chcete prekročiť hranice ľudských špekulácií a ľudskej fantázie, musíte prijať niečo, čo vám to umožní. Nemôžete si vymyslieť cestu pre seba. Tu potrebujete pomoc veľmi špeciálneho druhu. To platí pre všetky prahy, ktoré som spomenul, ktoré predstavujú veľké prahy v živote. Potrebujete mentorov, aby ste sa stali nezávislými, naučili sa vzájomne na sebe závisieť, podstúpili duchovný objav a vstúpili do Väčšieho Spoločenstva. Budete potrebovať nezávislých ľudí, ktorí vám pomôžu osamostatniť sa. Budete potrebovať vzájomne závislých ľudí, ktorí vám pomôžu naučiť sa vzájomnej závislosti. Aby ste sa mohli duchovne rozvinúť, budete potrebovať duchovne vyvinutých ľudí. A budete potrebovať spojencov vo Väčšom Spoločenstve, aby ste sa stali osobou Väčšieho Spoločenstva. Nemôžete to urobiť sami. Myslieť si, že môžete, znamená nesprávne interpretovať svoje schopnosti a podceňovať veľkosť toho, čo podnikáte. 

Bez ohľadu na to, ako sa vnímate alebo kde si myslíte, že ste vo vývoji života a bez ohľadu na to, ako kultivovane a pokročilo sa považujete, je dôležité si uvedomiť, že existujú veľké prahy a že každý z nich zmení vaše predstavy o sebe, o druhých a o živote. Pretože máte duchovnú povahu, môžete uskutočniť transformáciu, ktorá nastáva v každom z týchto veľkých zlomov, pretože nie ste svojimi predstavami a nie ste svojimi asociáciami. Aj keď s nimi zostanete a použijete ich a do istej miery sa na ne spoľahnete, ste väčší ako oni. 

Vaša veľkosť sa dá spoznať jedine tak, že urobíte kroky, ktoré si budú vyžadovať toto uznanie a ochotu ísť ďalej. Život vás tam zavedie. V tomto sa naučíte stať sa nebojácnymi. Naučíte sa rozpoznávať svoj rozsah povinností. Dozviete sa svoje limity a svoju veľkosť. A naučíte sa veľkosti Väčšej Moci, ktorá vo vás prebýva a ktorá umožňuje všetkým jednotlivcom – v minulosti, teraz i v budúcnosti – vykonať veľkú zmenu a prípravu, aby mohli svetu významne prispieť.

Duchovná Prax

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
7. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Ak chcete napredovať a začať úplne chápať všetko, čo sa vám na týchto stránkach odhaľuje, musíte v určitom okamihu podstúpiť duchovnú prax. Nemôže to byť len akákoľvek forma duchovnej praxe, ale konkrétny druh duchovnej praxe, ktorý vás pripraví na zapojenie sa a rozlišovanie s inteligentného života mimo vašich ľudských hraníc. To je nevyhnutné, ak chcete skutočne pochopiť podstatu ľudskej evolúcie v tomto konkrétnom čase a väčšie príležitosti pre seba a pre ľudstvo, ktoré sa teraz vyvýjajú v dôsledku vstupu sveta do Väčšieho Spoločenstva. 

Môžem znova a znova ilustrovať úžasné výsledky toho, keď sa človek začne zapájať s Poznaním a naučí sa ním riadiť. Odmeny sú také veľké a všadeprítomné, že skutočne vytvárajú nový základ pre život a vďaka tomu nový život. Akokoľvek môžem vyzdvihnúť prednosti tohto zapojenia a jeho veľkých úspechov, musím zdôrazniť, že sa musíte pripraviť, aby ste dosiahli tento nový výhodný bod. Neprichádza v bleskovom svetle. Neprichádza vo sne. Jedného dňa vám to nie je magicky udelené. Musíte sa pripraviť. Musíte trénovať svoju myseľ. Musíte podstúpiť proces prípravy, ktorý ste si pre seba nevymysleli. 

Na chvíľu uvažujte o tých, ktorí demonštrujú akúkoľvek veľkú zručnosť, ktorú obdivujete. Nemuseli sa jednotlivci, ktorí túto zručnosť demonštrujú pripravovať, možno aj namáhavo a počas dlhého časového obdobia? A nemuseli počas toho urobiť nejaké obete, aby svojej príprave venovali potrebný čas, energiu a sústredenie? Ak sa pozriete bližšie uvidíte, že ich príprava bola vedená a zlepšená prítomnosťou jednotlivcov, ktorí ich trénovali a pripravovali a sprevádzala ich takiež obrovská podpora od tých, ktorých mali v priamom dosahu vzťahov. 

Správna forma prípravy, správna forma výučby a primeraná podpora prispievajú k zaručenému úspechu. Pomyslite na každú veľkú zručnosť a určite bude toto všetko musieť platiť. Nie je to inak ani pri príprave v rámci Cesty Poznanie Väčšieho Spoločenstva. Existuje tu účenie, inštruktáž a podpora. To je dôležité, pretože v Ceste Poznania len niečo do svojho života nepridávate alebo len zdokonaľujete nejaký aspekt seba; skutočne sa zapájate do celého svojho života. To si vyžaduje oveľa väčšiu ochotu a odvahu, ako sa aj napríklad naučiť dobre hrať na hudobný nástroj alebo sa učiť liezť na horu. Tu musíte znova a znova čeliť sami sebe; tu musíte čeliť všetkým svojim nedostatkom a chybám s odvahou a túžbou po riešení. V istom zmysle musíte ísť oveľa ďalej ako to, čo je väčšina ľudí ochotná urobiť. 

Vaša motivácia pre to musí vychádzať z vášho vnútra, z Poznania, pretože iba Poznanie vás môže doviesť k Poznaniu. Všetky ostatné ciele a ambície skôr či neskôr odpadnú. To, čo vás prinesie ďalej je túžba po pravde, potreba poznať svoj účel, potreba nájsť skutočné vzťahy, potreba odpovedať na základné otázky a riešiť väčšie problémy života. Je to je vo vás, aby ste to urobili. 

Táto príprava nie je vyhradená pre jedného alebo dvoch unikátnych jedincov. Aj keď si to nebude nárokovať väčšina ľudí, má to byť prijímané jednotlivcami, ktorí si uvedomujú a cítia, že majú vo svete duchovné volanie, poslanie a dôležitú kontribúciu, ktorá presahuje ich bežné hranice. Príprava na Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva je špeciálne navrhnutá pre tých, ktorí si uvedomujú, že majú vo svojej povahe aspekt Väčšieho Spoločenstva a ktorí cítia vernosť so životom presahujúcim bežné spektrum ľudských interakcií. Je to špeciálne navrhnuté pre ľudí, ktorí majú zmysel pre život a vzťah k životu mimo sveta a ktorí sú priťahovaní k realite, že inteligentný život z mimo tohto sveta teraz vstupuje do sveta. Práve pre týchto ľudí sa poskytuje Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva a jej konkrétna príprava v rámci Krokov k Poznaniu.

Len veľmi málo ľudí je skutočne vyškolených alebo vyvinutých tak, aby boli schopní niečo opakovane cvičiť počas dlhého časového obdobia. Okrem jednoduchých manuálnych úloh, ktoré sa ľudia naučia v detstve sa nekladie veľký dôraz na prax a školenie. Počas školskej dochádzky sa naučíte niečo dočasne a akonáhle test úspešne absolvovujete, je test zabudnutý a zahodený. Iba v tých situáciách alebo v tých spôsoboch učenia, kde existuje skutočná motivácia k pokroku, má školenie a pretrvávajúca príprava akýkoľvek dôraz. Takže nie je veľmi veľa ľudí pripravených niečo usilovne, dôsledne a neustále praktizovať. Nie je to tak, že to ľudia nie sú schopní urobiť; iba že pri ich vzdelávaní na to jednoducho nebol kladený veľký dôraz. Určité všedné aktivity sú naučené v detstve a opakujú sa stále dokola, kým sa z nich nestanú zvyky. Ale keď hovorím o príprave, nehovorím o zvykoch. Hovorím o nasledovaní väčšieho stimulu pre učenie, výbere metódy učenia a zotrvaní pri nej, postupovaní v mnohých vývojových fázach a zotrvaní pri nej, či už sa vám v konkrétny deň chce alebo nie. 

Ak sa chcete správne pripraviť, musíte mať správne učenie a správne metódy. Metódy sú teraz poskytované. Inštrukcia je k dispozícii, keď je to potrebné. Podpora a pomoc sa objavia, keď sa naučíte vo vzťahoch rozlišovať a hľadať jednotlivcov, ktorí zdieľajú váš zmysel pre poslanie a misiu v živote. Tu treba často opustiť staré vzťahy alebo ich výrazne zmeniť. Tu sa staré väzby a spojenectvá časom rozpadnú a vy sa stretávate s potrebou si založiť iný druh základov pre váš výber toho, s kým sa angažovať a akému účelu musí váš vzťah slúžiť. Táto zmena dôrazu je veľmi prirodzená, pretože je výsledkom prehlbujúceho sa záväzku vo vašom vnútri k uskutočňovaniu vášho životného cieľa a poslania. Vaše hodnoty a priority sa potom prirodzene zmenia a podľa toho sa zmení aj to, čo sa vo vzťahoch snažíte zažiť. 

Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva nie je niečo, čo sa naučíte cez víkend. Nie je to niečo, čo sa naučíte v dôsledku čítania knihy. Nie je to niečo, čo sa naučíte vykonaním desiatich jednoduchých krokov. Je to oveľa vyššou horou na výstup. Ak sa chcete na túto horu vyšplhať, musíte pochopiť, aká je vysoká, aby ste sa zodpovedajúcim spôsobom pripravili a nastavili svoje očakávania od seba tak, aby vám skôr slúžili, než aby vás odrádzali. Cesta Väčšieho Spoločenstva je veľká hora na výstup. Nie je to ľahkou prechádzkou po kopci jedného dňa. Nie je to príležitostné nasledovanie ak máte voľný čas. Nie je to niečo, čo budete môcť urobiť bez prípravy, bez správnej motivácie a bez správneho priateľstva. 

Nie je správne tvrdiť, že cesta je ťažká, pretože to súvisí s tým, na čo ste zvyknutí. Cesta sa môže zdať skutočne veľmi ľahká pre tých, ktorí sú zvyknutí snažiť sa dosiahnuť veci, ktoré nereprezentujú ich hlbšie potreby a motívy. Čo môže byť ťažšie ako pokus o nemožné s tým, že sa pokúsite o o aby sa vám páčilo niečo, čo skutočne nechcete alebo nepotrebujete, alebo sa snažíte byť niekým iným, aby ste splnili očakávania druhých ľudí? Čo môže byť náročnejšie a namáhavejšie ako toto? Preto nie je správne tvrdiť, že Cesta Väčšieho Spoločenstva je ťažká. Rozdielna, áno. Ťažká? Občas. Inokedy je úžasne jednoduchá. Ale či ju v danom okamihu považujete za ťažkú alebo nie, vyžaduje si veľké úsilie a sústredenie. Vyžaduje si neustále a dôsledné sústredenie. Pre niektorých to bude ľahké; pre ostatných to bude ťažké; pre každého bude ťažké v určitých okamihoch, keď musíte vo svojom vnútri čeliť niečomu, čo je náročné, alebo keď máte nový súbor zážitkov, ktoré je možno ťažké integrovať.

Ťažké a ľahké teda nie sú vhodnými výrazmi. Primeraný dôraz je kladený na to, že Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva si bude vyžadovať veľké sústredenie a určitý čas. Sústredenie a čas. Bude to platiť vo všetkých prípadoch. Nikto sa neskĺzne vedľa vás a ľahko sa naučí Cestu Poznania. Prípravu musí podstúpiť každý. Ak si ľudia pre seba upravia prípravu tak, aby bola prijateľnejšia, alebo aby bola pohodlnejšia alebo príťažlivejšia, nepostúpia ďalej. 

Cesta Poznania bola uvedená veľmi konkrétne. Každý má rovnakú prípravu. Až v budúcnosti v pokročilejších fázach bude samotná príprava veľmi individualizovaná. Každý sa musí naučiť určité základné veci. Ľudia sa musia naučiť rozlišovať; musia sa naučiť pracovať s vnútorným vedomím a uvedomiť si, ako sa prostredníctvom nich individuálne prejavuje Poznanie; musia sa naučiť mlčať, keď je potrebné ticho; musia sa naučiť rozprávať, keď to je potrebné; musia sa naučiť šetriť svoju energiu; musia sa naučiť prijať Mystérium vo svojom živote; musia sa naučiť rozvíjať prázdnotu alebo otvorenosť; musia čeliť vzdaniu sa mnohých ambícií a cieľov, pretože sa zjavne stávajú prekážkou v ich pokroku. Toto sú veci, ktorým musí čeliť každý. 

Preto má každý rovnaké výzvy, hoci jednotlivci ich môžu počas tejto cesty zažiť. Jedna osoba môže mať pocit, že je to úžasné. „Milujem to!” Iný môže mať pocit: „Bože, je to také ťažké. Nerozumiem tomu.” Porovnania medzi ľuďmi tu nikdy nie sú užitočné, pretože nevidíte celkový vývoj iných ľudí. Možno si to užívajú vo chvíli, keď vy nie, alebo naopak. Môžete adekvátne zhodnotiť, ako sa im vo chvíli darí a ako sa darí vám? Niektorí ľudia si myslia, že ak ich to nebaví, tak niečo nie je v poriadku. Buď sa mýlia, alebo je to nesprávna príprava, takže hneď ako to bude ťažké, idú hľadať nejaký iný druh prípravy, ktorý je nový a vzrušujúci. Je tu toľko omylov, ktoré treba odhaliť, toľko chýb, ktoré treba opraviť a toľko nesprávnych predpokladov, ktoré musia byť sklamané a rozpoznané. 

Toto všetko si vyžaduje čas, trpezlivosť, vytrvalosť, otvorenosť a ochotu zmeniť myslenie a správanie človeka. To všetko si vyžaduje čas. Ako dlho to trvá? No, ak to myslíte vážne, potom zvážte, že bude trvať celý život učiť sa a osvojiť si to efektívne a dostatočne. Získanie tohto porozumenia vám nakreslí dôležitú čiaru, ktorú je potrebné zdôrazniť: Nepodstupujte Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, pokiaľ ju nemáte v úmysle uskutočniť. Ak kráčate po dlhej lávke cez hlbokú priepasť v zemi, je dôležité hneď po nastúpení na ňu zabezpečiť, že sa dostanete na druhú stranu. Ak stojíte na mieste, váhate a pozeráte sa dole, stratíte srdce. Musíte ísť ďalej. Sú chvíle, kedy sa vám tento zážitok bude páčiť. Sú chvíle, keď vás to hlboko znepokojí, pretože to nespĺňa vaše očakávania alebo prežívate niečo, čomu ešte nemôžete porozumieť. Musíte sa pohnúť na druhú stranu. Toto je najdôležitejšie.

Poznanie je vo vás veľkou a stálou silou. Ak začnete využívať jeho zdroje, tak prosím vás pokračujte ďalej. Ak využijete jeho zdroje a potom opustíte alebo sa pokúsite uniknúť, ocitnete sa v stave veľkého zmätku a bude tu veľmi málo úľavy. Ak sa chystáte zapojiť s Poznaním a vpustiť jeho ohromnú silu do svojho života, choďte s ním ďalej v úplnosti. Nenámačajte sa do toho. Nehrajte sa s tým. Je to príliš silné, príliš mocné a príliš dôležité, aby ste s ním zaobchádzali týmto spôsobom. 

Prax je teda základom, na ktorom staviate. Aj keď môžete mať so štúdiom Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva rôzne skúsenosti, vaša prax vás udrží v strehu a sústredení sa. Jedného dňa sa môžete cítiť takto; inokedy sa môžete cítiť inak. Ale oba dni cvičíte. To zaručuje, že budete pokračovať ďalej a napredovať. Rovnako ako pri prechádzaní po dlhej lávke, ak neustále robíte kroky a sústredíte sa na svoj cieľ, dostanete sa na druhú stranu a ušetríte si veľa úzkosti a rozčúlenia. Takto prekonávate pochybnosti o sebe; takto pokračujete vpred a prekonávate tie veci, ktoré vám predtým prekážali. 

Cvičenie je teda dar, ktorý je vám každý deň dávaný. Každý deň vás obnovuje. Každý deň vás posilňuje. V niektoré dni to pochopíte a oceníte; v iné dni to nepochopíte a nebudete vedieť, či by ste to mali vôbec oceniť. Ale skutočnosť, že pokračujete vám zaručí váš pokrok. Rovnako, ak ste pripravení vystúpiť na horu musíte v tom pokračovať. Aj keď to bude ťažké alebo mätúce, musíte v tom pokračovať. Ako budete postupovať, mnohé z vašich očakávaní sa prejavia ako nesprávne a budete si musieť vytvoriť nové očakávania a nové zhodnotenia. 

Poznanie je veľká hora. Pomaly po nej stúpate a naučíte sa žiť v jej vyšších nadmorských výškach. Na túto horu nemôžete len horlivo utekať. Musíte napredovať tak, aby ste mohli všetky kroky učenia integrovať za pochodu. To si vyžaduje mimoriadne múdru formu prípravy. Vyžaduje si to tiež prítomnosť múdrych spoločníkov, ktorí vám môžu pomôcť pochopiť, čo robíte a môžu vám poskytnúť dobrú perspektívu o sebe. 

Keď začnete s výstupom k Poznaniu, uvedomíte si spôsob, akým sa učíte – vaše predispozície k učeniu, vaše obmedzenia a vaše handicapy ako študent, všetky veci, ktoré vám musia byť úplne odhalené. Hneď na úvod teda pochopte, že s týmito vecami budete musieť zápasiť, keď si ich uvedomíte. Nebráňte sa im a nevyhýbajte sa im. Musíte si ich uvedomiť. Ukážu vám váš súčasný stav a schopnosti. Toto musí byť východiskový bod; inak vaše očakávania od seba ďaleko prevýšia vaše možnosti. Naučíte sa svoje schopnosti, svoje limity a aktuálny stav svojej efektívnosti pokračovaním. Brzdenie sa a pokus posúdenie sa tu nie sú nikdy úspešné. Nasledovanie cesty vám to bude veľmi jasne ilustrovať. Ukáže vám tiež veľa o tom, ako pracuje vaša myseľ a ako ste dizajnovaný. 

Poďme si teraz niečo povedať o dizajne. Každý je špeciálne navrhnutý tak, aby splnil určitý účel. Tento dizajn je ideálny na to, aby slúžil tomuto účelu, ak je múdro vyvinutý a privlastnený. Problém je v tom, že ľudia nevedia, na čo sú určení, takže nechápu ich dizajn ani ich povahu. Často sa snažia zmeniť, aby vyzerali ako ostatní, ktorých považujú za váženejších alebo ktorých vlastnosti si chcú sami nárokovať. Nemôžete však vystúpiť na horu Poznania ako ktokoľvek iný, aj keď vaša príprava bude do značnej miery zdieľaná. Spôsob, akým sa učíte a spôsob, akým integrujete nové skúsenosti, je pre vás veľmi jedinečný. Vaša jedinečnosť je tu dôležitá, aby ste ju pochopili a prijali. Jednou z veľkých výhod nasledovania Cesty Poznania je naučiť sa objektívne rozoznať svoju povahu. Tu sa naučíte, ako efektívne pracovať so svojou povahou, namiesto toho, aby ste ju popierali, kritizovali alebo sa snažili zmeniť tak, aby bola ako niekto iný.

Vaša jedinečnosť súvisí s vaším prínosom do sveta. Jedinečnosť v akomkoľvek inom ohľade vás bude obmedzovať, brzdiť a vytvárať veľké množstvo utrpenia a trápenia. Vaša skutočná jedinečnosť súvisí s typom vašej kontribúcie. Ľudia tu majú fantastické predstavy o tom, kým by mohli byť, alebo by mali byť, ak by na to boli správne podmienky, alebo len keby v sebe nemali konflikty. To je všetko hlúposť. Človek spozná svoju povahu tým, že sa zapojí do života veľmi vedomým a rozhodným spôsobom. Tu nájdete svoje prirodzené vlastnosti a spôsoby, ako ich vyvážiť s celkovou povahou. Tu sa učíte a balancujete, učíte sa a balancujete, učíte sa a balancujete. Rovnako ako prechádzanie po lane, urobíte krok a potom balancujete. Urobíte ďalší krok a potom balancujete. Učenie sa Ceste Poznania je také tiež. Nie je to o behu, ani o zastavení sa. Je to krokom a potom rovnováhahou, krokom a potom rovnováhou. Toto je dobrá analógia na pochopenie etáp učenia sa vo vašom živote. Urobíte veľký krok vpred, získate nové skúsenosti a potom ich musíte integrovať. 

Ako to súvisí s praxou? Cvičíte, zatiaľ čo chodíte a cvičíte, zatiaľ čo balancujete. Príprava, ktorá bola poskytnutá v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva, sa na učenie sa týmto spôsobom dokonale hodí. Tu môžete napredovať veľmi priamym spôsobom a dokážete efektívne integrovať svoje vzdelávanie, čo poskytuje bezpečie a istotu a umožňuje vám čo najlepšie využiť to, čo sa učíte. Tu postupujete pomaly a dôsledne. 

Kedykoľvek ľudia začnú formálnu prípravu najmä niečo, čo je dlhodobejšie, si v počiatočných fázach svojej praxe musia uvedomiť, čo môžu od seba očakávať a čo nie. Mnoho z ich očakávaní bude zjavne sklamaných v tom, že za krátke časové obdobia nebudú schopní dosiahnuť veľké výšky alebo veľké úrovne schopností. Postupom času si tiež uvedomia, že táto cesta je väčšia a vyžaduje si oveľa viac, ako predtým uvažovali. Iba skutočná účasť to môže správne odhaliť. 

Keď sa naučíte učiť sa, naučíte sa učiť to a to odovzdávať aj ostatným. Ako budete postupovať, budete to schopní vykonávať s rastúcou trpezlivosťou, súcitom a porozumením. Všetci začínajúci učitelia, rovnako ako začínajúci študenti, očakávajú obrovský pokrok s minimom investícií. Len múdry odborník si uvedomuje, že väčšie odmeny prichádzajú v dôsledku dlhšieho a dôslednejšieho praktizovania. Človek objaví odmeny počas tejto cesty. Nie je to ako nájsť vrecko so zlatom, kde je vám na konci cesty daná odmena. Pri rekultivácii Poznania, ktoré je objavom zmyslu života, sú počas celej cesty poskytované odmeny. Preto ňou musíte prejsť celou, aby ste ich dostali. Nemôžete ísť obchádzkou, neexistujú žiadne skratky a nemôžete sa raketou dostať na vrchol hory. Musíte sa hore vyšplhať. Tak sú odmeny rozoznané, prijímané a akceptované. 

Ľudia sa často pýtajú: „Ako môžem násť zmysel môjho života? Aký je môj zmysel života? Ako môžem získať prístup k svojej duchovnej podstate? Ako môžem zistiť, prečo som na svete a čo tu mám robiť?“ Všetko sú to dôležité otázky, ktoré si však vyžadujú formu prípravy a nie iba odpoveď. Odpoveďou je v skutočnosti forma prípravy. Ako by mohla existovať iná odpoveď? Aká iná odpoveď by tu mohla byť? Keby ste ľuďom povedali pravdu o ich živote, nepomohlo by im to, pokiaľ by ich neboli schopní prijať, akceptovať a uviesť do praxe. Ako by mohli byť v tejto pozícii, pokiaľ nepostúpili vo vývojových fázach, ktoré ich čakajú? Správna odpoveď je teda proces vývoja.

Otázky, ktoré som práve spomenul, sú veľmi veľké. Predstavujú veľké životné úspechy. Nie sú to malé záležitosti. Ich odmeny sú obrovské. Odmeny je život darujúce a život meniace. Príprava potom musí byť odpovedájúca odmenám. Úspech tu je oveľa ťažší ako iba osvojenie si konkrétnej zručnosti. Zahŕňa to znovu ustanovenie svojho života a úplne novú životnú skúsenosť a to, čo život je. Preto je príprava veľká. Nevydávajte sa do toho, pokiaľ to nemáte v úmysle dokončiť. Nehrajte sa s tým. To vám nič nedá. Nepochopíte to a nebudete v pozícii aby ste to vedeli zhodnotiť. 

Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva je odpoveďou na veľkú skupinu otázok. Podáva sa naraz, aby sa ľudstvo pripravilo na osudové stretnutie s iným inteligentným životom. To predstavuje najväčší prah učenia, ktorému ľudstvo doteraz čelilo, pretože táto interakcia zmení spôsob, akým ľudia myslia na seba samých, na seba navzájom a na svet okolo seba. To, čo považujú za svoj praktický život a duchovný život, sa nesmierne mení. Preto sa prináša Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva. Nie je to jediný spôsob pre všetkých. Je to špeciálny spôsob pre určitých ľudí. Hovorím teraz k vám a povzbudzujem vás, aby ste dostali odpoveď na vašu úprimnú žiadosť o účel, zmysel a smer v živote. Toto je skutočná odpoveď. Teraz je výzvou naučiť sa ju prijímať. Ak ju chcete získať, musíte ju privítať, prijať a pustiť sa do nej. 

Váš záväzok k odpovedi sa posilňuje každý deň, keď sa rozhodnete praktizovať. To vás prevedie prahmi učenia, kde musíte nájsť hlbšiu motiváciu na pokračovanie. Všetky falošné motívy budú začiatku tejto cesty sklamané. Tieto sklamania predstavujú body obratu v učení, kde ak sa rozhodnete pokračovať to urobíte pretože vás posúva niečo väčšie a hlbšie. Možno vám cesta neprinesie to, čo ste chceli. Možno to nezmierni všetky vaše úzkosti tak rýchlo, ako chcete. Ale niečo vo vašom vnútri hovorí: „Pokračuj, pokračuj, pokračuj.“ 

Tieto sa nazývajú body obratu učenia, kde sa znovu rozhodnete pokračovať. A vaše rozhodnutie vás posúva vpred. Tieto zážitky nemáte každý deň. Každý deň o sebe môžete zažívať pochybnosti; môžete so sebou každý deň bojovať, ale skutočný bod obratu učenia nepríde každý deň. Toto je veľmi dôležité. Tu si vyberáte Väčšiu Moc, ktorú budete nasledovať vo svojom vnútri a spolu s ňou aj väčší dôvod pre pokračovanie a väčšiu motiváciu. To vám umožňuje skutočný pokrok. Budete to musieť urobiť, aj keď váš milovaný spoločník odíde alebo si zvolí inú cestu. Je to vtedy, keď sa musíte vrátiť a položiť si otázku: „Prečo to robím? Prečo? “ a nájdete Poznanie. 

Poznanie nie je bleskom. Poznanie nie je vreckom so zlatom na konci dúhy. Poznanie sú vnútorný hlas a výzva, ktoré sa vo vašich skúsenostiach sa stanô skutočnými, keď sa pokúšate o niečo najvyššej dôležitosti. Nesnažte sa zažiť Poznanie vo veciach, ktoré pre vás nie sú zásadné, alebo vo veciach, ktoré nie sú primárne pre váš život a vaše naplnenie. Hľadajte Poznanie v tých veciach, ktoré sú primárne. Potom začnete zažívať silu, prítomnosť a milosť Poznania. Toto obnoví vašu vieru v seba samého a poskytne skutočný základ pre sebalásku a uznanie a skutočný základ pre rešpekt a úctu k druhým. 

Keď do istej miery postúpite, začnete vidieť základ, na ktorom ľudia uspejú a základ, na ktorom zlyhajú. Uvidíte neúspech a úspech na svojej vlastnej skúsenosti a uvidíte to aj na ostatných, ktorí s vami zdieľajú tento záväzok. Na tomto mieste sa teda naučíte byť múdrymi, pretože skutočné zážitky nahrádzajú očakávania, ambície, viery a predpoklady. To vedie k skutočnej Múdrosti.

Múdrosť má vždy súcit, trpezlivosť a ohľad, pretože predstavuje stav mysle dosiahnutý človekom, ktorý postúpil ďalej za bežné miesta, kde ľudia končia, vzdávajú sa alebo strácajú vôľu. Až keď budete na horu stúpať, pochopíte to a pochopíte, čo vám to ponúka. Idete dopredu a hore. Tí, ktorí predčasne skončia, skončia znechutene a budú si myslieť, že to nie je správne hľadanie. Napriek tomu nemôžu toto zhodnotenie vykonať, pretože nepokročili dosť ďaleko na to, aby si uvedomili, o čo sa pokúšajú. 

Aj naučenie sa všednej schopnosti a preniesť ju do vysoko rozvinutého stavu vás prevedie určitými hranicami porozumenia a sebauvedomenia. O koľko väčšie je potom učenie sa Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. A o koľko väčšie sú odmeny, body obratu učenia, múdrosť a zrelosť, ktoré sa počas tejto cesty získajú. A ako pôjdete ďalej, budete praktizovať. 

Formy praxe sa budú meniť. Vaše praktiky sa budú opakovať a potom sa zmenia. Tu cvičíte, kým sa z praxe nestane spôsob života, niečo, čo je integrované do vašich skúseností a je súčasťou vášho celkového prístupu. Vtedy je prax ľahká a prirodzená. Toto je keď vaša myseľ praktizuje učenie sa, skôr ako by sa len jednoducho učila praktizovať. To je keď z vás začnú vaše schopnosti vychádzať prirodzene, skôr ako keby ste sa ich snažili prejaviť alebo predviesť. To je keď cez vás hovorí Poznanie a jeho ticho vo vás prebýva. Veci, ktoré boli predtým ťažko pochopiteľné a zdanlivo nemožné na zažitie, sa vo vás teraz stávajú prirodzenými a iskrivými a prúdia z vás ako vôňa z veľkej kytice. 

Praktizujte. Majte svoje otázky. Hľadajte odpovede. Ale praktizujte. Dostanete sa tam, kam potrebujete. Prax nie je jedinou vecou, s ktorou sa musíte zapojiť a nie je to jediný prvok vášho učenia, ako objavovať zmysel, účel a smer v živote. Ale bez toho nič nepostupuje a všetko zostáva iba v stave potenciálu. 

Prax je darom, ktorý sa má dávať každý deň. Keď prídete cvičiť, príďte sa odovzdať. Nepríďte len niečo chcieť a povedať: „Daj mi, daj mi, daj mi!“ Cvičenie je formou oddanosti. Je to miestom, kde sa dávate. Potom sa dá zažiť to, čo je na oplátku dávané. Ľudia často začínajú s chuťou prijímať, preto začnú cvičiť s veľkými očakávaniami o tom, čo všetko získajú a ako rýchlo im to príde. Samozrejme to rýchlo nepríde a musia znova prehodnotiť svoje motívy. Tu musia hľadať hlbšie dôvody pre svoju účasť. To vedie k sebauvedomeniu a to vedie k sebaprieskumu. Toto je súčasťou učenia a je to nevyhnutné. 

V určitom okamihu si uvedomíte, že musíte prísť k praxi, aby ste niečo dali, nielen aby ste niečo dostali. Niečo vo vás chce dať a táto túžba dať, sa dá vyjadriť v praxi. Tu dávate seba, vaše skúsenosti sa prehlbujú, vaše porozumenie dozrieva a vy začínate vidieť a spoznávať veci, ktoré ste predtým nevideli a nepoznali. 

Myslite na duchovnú prax ako na formu pretrvávajúcej oddanosti. Je to odovzdanie sa životu; odovzdanie sa do mystéria a zázraku vášho života; je to odovzdanie sa do Božskej Prítomnosti, ktorá vás láka ísť dopredu a spája vás so sebou prostredníctvom vášho Poznania. Potom sa vaša prax naplní a stane sa prirodzeným vyjadrením života.

Riešenie Problémov

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
4. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Riešenie problémov a učenie sa pracovať s Poznaním je hlavným komponentom učenia Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva a realizácie ich úplného uplatnenia vo vašom živote. Poznanie a jeho aplikácia sú také úplné, že keď budete postupovať, uvedomíte si, že Poznanie je neustále pri vás. Je len veľmi tiché a vy ste veľmi hluční. Ak chcete zažiť túto Duchovnú Prítomnosť, ktorá s vami prebýva v jej tichosti, začína vám dávať istotu, že ak je všetko tiché s Poznaním, potom je čas aby ste aj vy boli tichí, zatiaľ čo vy sa staráte o pozemské činnosti svojho života a stretávate sa so svojim bežným rozsahom povinností. 

Objavujú sa problémy malé i veľké a tu zohráva Poznanie veľmi dôležitú úlohu. Pre príjemcu je to mätúce, pretože Poznanie funguje veľmi odlišne od osobnej mysle. Väčšinu času je ticho. Musí byť aktivované niečím mimo seba, aby mohlo byť úplne odhalené. Ako veľmi sa to líši od toho, ako si myslíte – vždy uvažujete, porovnávajte, premýšľajte, vytvárajte malé scenáre, spomínajte si na predchádzajúce scenáre, pracujete na určitých obtiažnych problémoch a reagujte negatívne na veci, ktoré vám berú čas a energiu. Práca, práca, práca. Zaneprázdnený, zaneprázdnený, zaneprázdnený. Je to ako míting, ktorý nikdy nekončí. 

Vaša osobná myseľ má vždy naštartovaný motor. Až keď idete niekam inam pritom ako beží, si začnete uvedomovať, že je vo vás niečo iné. Existuje tu veľmi odlišný druh mysle. Toto je dôležitý objav a príde pomaly, pretože prejsť od života vo vašej osobnej mysli k životu v mysli Poznania je taký kompletný a úplný prechod, že si bude vyžadovať úplne inú perspektívu a prístup k životu, iný zmysel identity a iný základ pre vzťahy a aktivity vo svete. 

Ako teda riešite problémy? Na úvod si povieme niečo o problémoch, ktoré sa snažíte vyriešiť. Existuje veľký problém, stredné problémy a malé problémy. Poznanie vám občas pomôže s malými problémami, ale často sa to nestane, takže ich jednoducho musíte sami vyriešiť. To je zvyčajne jednoduchšie, ako si ľudia uvedomujú, ale pretože často neakceptujú existenciu problému alebo majú sťažnosť o jeho zovňajšku, malý problém sa im môže javiť veľmi veľký. Takže namiesto toho, aby jednoducho napravili situáciu alebo rozlíšili, ako sa dá situácia zlepšiť, často dochádza k zmätku s veľkým rozrušením a množstvom rozhovorov s osobnou mysľou, ktorá sa pritom dobíja a pracuje nadčas. Toto je veľká reakcia na malý problém. 

Tu je problém s problémami: malý problém, veľká reakcia; veľký problém, malá reakcia. Toto je problém. Toto je veľký problém. Ak stratíte kľúče od auta, alebo máte  prázdne pneumatiky, alebo ste urobili nejakú chybu, alebo ste niečo zanedbali, alebo ste niečo zabudli, alebo sa vám pokazila nejaká mechanická vec, ktorú vlastníte, alebo sa pokazila mechanická vec niekoho iného – to všetko sú malé problémy, ale často vyvolávajú veľké reakcie. To, že podnecujú veľkú reakciu, je súčasťou väčšieho problému. Namiesto toho, aby sme sa púšťali do riešenia problémov, pravých aj ľavých, veľkých aj malých, si teda objasnime problémy, na ktorých Poznanie pracuje a iné problémy, na ktorých pracujete vy. 

Pokúšanie sa zarobiť viac peňazí, či už je to z nevyhnutnosti alebo preferencie, je vždy malý problém. Otázka: „Ako môžem zarobiť viac peňazí?“ Vás môže obrať o deväťdesiatosem percent vašej energie, ale stále je to malý problém. Aj keď si riešenie vyžaduje čas a úsilie, je to malý problém.

Malé problémy zahŕňajú väčšinu problémov, ktoré ľudia riešia alebo sa im snažia vyhnúť. V skutočnosti existujú iba tri možné odpovede na problémy, veľké alebo malé. Môžete sa im vyhnúť a existuje veľa spôsobov, ako sa to dá urobiť, pretože ľudia sú veľmi šikovní vo vyhýbaní sa. Môžete sa sťažovať, čo znamená, že sa tomu nemôžete vyhnúť, ale ani teraz nie ste odhodlaní to vyriešiť, takže sa sťažujete. Alebo to môžete vyriešiť. V prvých dvoch je veľká reakcia na malý problém. Pri sťažovaní sa a pri výhýbaní sa problémom je vynakladané veľké úsilie. 

Malý problém sa teraz stáva väčším problémom, alebo povedzme, že sa stane stredným problémom, ak sa zanedbá. Následky vyhýbania sa alebo neriešenia sa potom stávajú nepríjemnejšími, ťažšími a možno nákladnejšími. Z malého problému sa zvyčajne môže stať iba stredný problém. Veľký problém je niečo iné. 

Ak sa problém zanedbáva príliš dlho, môže sa z neho stať väčší problém, ale sám o sebe to nie je veľký problém. Väčší problém je, že malý problém sa nevyriešil alebo sa spotrebovalo príliš veľa energie. To je väčší problém. Ak sa z malého problému časom stane väčší problém, sám osebe to nie je veľký problém. Je to problém, ale väčším problémom je, že nebol na prvom mieste rozpoznaný. 

Veľkým problémom je, že ľudia nereagujú na Poznanie. Poznanie máva vlajkami, poskytuje ukazovatele, robí všetko pre to, aby človeka varovalo, ale ten človek si toho nie je vedomý alebo sa niečomu vyhýba. Toto je veľký problém. To, ako ľudia reagujú na život – tým, že sa nezúčastňujú v živote, nie sú v kontakte so životom, presadzujú svoje vlastné ambície, snažia sa žiť podľa svojich vlastných predstáv a ideálov – toto je veľký problém, z ktorého sa rodí aj väčšina malých problémov.

Takže, mi dovoľte ešte trochu hovoriť o problémoch a potom preskúmame riešenie malých problémov, stredných problémov a potom aj veľkého problému. V prvom rade sa nesnažte nemať problémy. To nie je inteligentné. Pretože máte do činenia s fyzickým svetom, je treba vyriešiť veľa praktických problémov. Pretože máte osobnú myseľ, ktorá je odlúčená od života, má veľa problémov. Pretože nie ste úplne spojení s Poznaním, máte problémy. Máme teda veľa problémov. Snaha nemať problémy alebo sa baviť namiesto riešenia problémov spôsobuje väčšie problémy alebo lepšie povedané, zdôrazňuje veľký problém. Poznanie neustále rieši problémy, ale rieši iba stredne závažné problémy a veľký problém. Prečo? Pretože ostatné problémy majú byť vyriešené vašou osobnou mysľou. 

Mnoho ľudí hovorí: „Tento problém môžem vyriešiť. Použijem zdravý rozum. “ Napríklad, ak si nečistíte zuby, zhnijú a to bude veľmi nepríjemné. Toto je zdravý rozum. Zdravý rozum je ako Poznanie z materskej školy. Je to ako Poznanie na veľmi základnej úrovni. Je to vtedy, keď je niečo zrejmé a stále to do vás naráža. Ak nezaplatíte svoje účty, prídete o veci. Ak klamete ľuďom, dostihnú vás problémy. To všetko je zdravý rozum, alebo Poznanie z materskej školy. Inými slovami, väčšina ľudí tieto veci vie, ale rozhodli sa im nevenovať pozornosť, pretože to nie je v danom okamihu vhodné, alebo to bude možno stáť nejaké peniaze, alebo sa budú musieť vysporiadať s určitým nepohodlím, alebo to iba bude stáť viac úsilia v každodennom živote.

Takže budete mať problémy a budú na všetkých troch úrovniach, pretože už na všetkých troch úrovniach existujú. Malé problémy sú problematické, pretože žijete vo fyzickom vesmíre. Stredné problémy sú malé problémy, o ktoré nie je postarané. A veľkým problémom je, že ste odlúčení od Poznania a od ostatných živých vecí. To je kondícia každého, takže je zrejmé, že naučiť sa riešiť problémy je veľmi dôležité. 

Väčšina problémov sa dá vyriešiť pomocou vašej osobnej mysle. To neznamená, že sú všetky jednoduché. Znamená to len, že sa dajú vyriešiť. Inými slovami, ak by ste začali štartovať auto a motor by nenaštartoval, nie je to veľký problém. Môže to byť veľká nepríjemnosť, ale nie je to veľký problém. Veľmi zriedka je to životu nebezpečné. Takže by ste mali ísť meditovať o tom, čo robiť? Možno. Ale je to zdravý rozum, ktorý vám pomôže. Ak stratíte kľúče, niekedy k vám napadne, kde sú, ale inokedy budete musieť prehľadať celý dom. Je to malý problém. Stanete sa efektívnejším, kompetentnejším a schopnejším vo fyzickom svete riešením týchto malých problémov, znova, znova a znova. 

Väčšina vzdelávania je o učení, ako riešiť problémy. Prečo sa teda ľudia snažia zbaviť svojich problémov, aby sa cítili príjemne? To je ako povedať, že sa nechcete vzdelávať. Teraz, ak sa vyriešia malé problémy bez toľkého vyhýbania sa, popierania a sťažovania sa, nezaberajú vám toľko života a umožňujú vám stať sa uvedomenejšími, svedomitejšími a schopnejšími. To vás oslobodzuje na prijatie veľkého problému života. 

Veľký problém kladie tieto otázky: Kto ste? Prečo si tu? Čo tu máte dosiahnuť? Ako sa znova zapojíte do svojej hlbšej mysle? To si vyžaduje kladenie rovnakých otázok rôznymi spôsobmi. Vyžaduje si to preskúmanie veľkého problému z mnohých rôznych uhlov pohľadu. V skutočnosti je tento problém taký veľký, že ho ľudia pozorujú rôznymi spôsobmi a majú veľmi odlišné interpretácie. Je to ako pozerať sa na obrovskú vec, ktorú nevidíte celú. Vidíte iba časť toho. Takže niekto sa tu pozerá na túto časť a niekto tam pozerá na inú časť. A ak náhodou komunikujú, majú úplne odlišné príbehy o tom, čo prežívajú. V takom prípade môžete povedať, že veľkým problémom je snaha byť duchovne vedomí alebo je veľkým problémom snaha byť k sebe skutočne úprimný, alebo je veľkým problémom rozlišovanie vo vzťahoch. Toto je rovnaký problém, ale vy ho prežívate a pozorujete z rôznych uhlov pohľadu. Toto je veľký problém. Aj keď vyriešite všetky malé a urobíte si život veľmi príjemný, ak sa nebudete venovať veľkému problému, nebudete cítiť úľavu a tie najmenšie vás stále budú zamestnávať.

V ideálnom alebo čistom stave žitia vo svete neexistujú žiadne stredné problémy. Existujú iba malé problémy a veľký problém a väčšinu malých problémov je možné vyriešiť so zdravým rozumom. Ak sú zanedbávané alebo ak sa im vyhýbate, alebo ak si ich nie ste vedomí, stávajú sa strednými problémami a potom vám pomôže Poznanie. Napríklad, ak cítite potrebu ísť k lekárovi, pretože máte bolesti a ak to nechápete a poviete si: „Och, nemôžem si to dovoliť. Budem to riešiť nejako inak“ alebo podobne, nakoniec sa z toho stane stredne veľký problém a Poznanie vás začne k niečomu vyzývať. Začnete mať pocit, že musíte niečo urobiť. Pocítite vnútorné podnecovanie Poznania. Prečo sa Poznanie nezaoberá viac každodennými problémami, dokonca ani tými, ktoré sa zhoršujú? Prečo? Pretože Poznanie sa zaoberá riešením veľkého problému. Veľký problém je veľmi veľký a ovplyvňuje všetky aspekty vášho života. Ak sa tam posúvate k riešeniu, vstupujete do nového života. Tu malé problémy pretrvávajú, ale zostávajú malé. 

Čo nahradí problémy? Sloboda. Ak vaše malé problémy zostanú veľké a sporné a absorbujú všetku vašu energiu, nemôžete dosiahnuť slobodu. Čo je sloboda? Sloboda je reakciou na pravdu vo vašom vnútri a jej nasledovaním. Vašou slobodou je byť schopný to vykonať. Týmto sa vyrieši veľký problém a umožní vám spoznať svoju hodnotu a účel vo svete. Keď sa to deje, sebaláska je prirodzená. Keď máte sebalásku, vaše vzťahy spadajú do správneho poriadku. To je slobodou. Ľudia si myslia, že sloboda je byť schopný robiť všetko, čo chcú s minimálnymi prekážkami alebo obmedzení. Toto nie je sloboda. Nedostatok prekážok je nevyhnutný do istej miery, ale nie je to sloboda. Pomyslite si na niekoho, kto žije v krajine, kde je veľmi nízka politická sloboda a potom na niekoho, kto žije v krajine, kde je veľká politická sloboda. Osoba v druhom prípade by mala viac výhod a príležitostí, ale to neznamená, že veľký problém v živote rieši efektívnejšie ako prvá osoba. Znamená to len, že ich malé problémy sú odlišné. 

Pamätajte, že Poznanie sa podieľa na riešení veľkého problému a na udržaní malého množstva problémov tým, že vám ich umožňuje riešiť na úrovni, na ktorej sa vyskytujú. Pretože každý má veľký problém, generuje veľa malých, ktoré by tam inak neboli. Zvážte napríklad myšlienku riešenia problémov na úrovni, na ktorej sa vyskytujú. To dáva zmysel, ale len veľmi málo ľudí to dokáže. Uvediem vám príklad. Ak stratíte kľúče a idete šialene prehľadávať celý dom a myslíte si: „Toto pre mňa musí mať nejaký duchovný význam,“ alebo „Toto musí predstavovať nejaký aspekt mojej psychológie,“ a začnete sa zapájať do rôznych druhov špekulácií, potom váš malý problém začne predstavovať niečo oveľa väčšie a budete kompletne chytení do tohto významu. Medzitým sa vaše kľúče nenašli. Čakajú tam niekde na vás, aby ste ich našli, ale vy ste vo svojej mysli a robíte niečo iné. 

Keď sa ľudia vedomým a aktívnym spôsobom zapoja do svojho osobného rozvoja, často veci ohromne nafúknu. Všetko, čo sa stane, je pre nich významné. Všetko, čo cítia, musí byť významné. Všetky ich problémy predstavujú väčšie pravdy alebo väčšie postihnutia v živote. Stratiť kľúče je normálne. Stane sa vám to bez ohľadu na to, kto ste. Aj muž a žena Poznania stratia kľúče. Muž a žena Poznania ochorejú a zomrú. Rozdiel je v ich skúsenostiach s Poznaním a v tom, kde venujú svoju energiu. Väčšina vecí na svete, ktoré ľudí zaujmú a zastihujú, sú malé problémy, ktoré sa zväčšili. Buď boli zanedbávané alebo im bol pripisovaný príliš veľký význam.

Poznanie sa zaoberá veľkými vecami, ale sleduje aj všetko ostatné. Takže ak stratíte kľúče, prídete k Poznaniu a poviete: „Kde sú moje kľúče? Budem o tom meditovať.“ Niekedy vás napadne pozrieť sa na určité miesto a poviete: „Ach, úžasné! Poznanie je také dobré! “ Inokedy sa snažíte sústrediť a nič tam nie je a nakoniec aj tak budete musieť hľadať po celom dome. A potom si pomyslíte: „No, možno Poznanie nefunguje.“ Poznanie je zapojené do niečoho oveľa väčšieho ako tieto druhy vecí. 

Často, keď sa ľudia začínajú učiť Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, neustále sa trápia otázkami, čo by s mali robiť o tom, a čo by mali robiť o inom, a ako môžu zarobiť viac peňazí, a ako môžu nájsť skutočnú lásku, a ako sa môžu zbaviť bolestí a trápení a toto stále dokola. Nepríde na to žiadna vnútorná odpoveď a oni hovoria: „Buď som príliž hlúpy na to, aby som získal Poznanie, alebo možno Poznanie neexistuje.“ Poznanie je spojené s niečím oveľa väčším ako sú tieto otázky. Je to ako vedec, ktorý pracuje na dôležitom objave. 

Musíte vyriešiť deväťdesiat percent svojich problémov. Buďte vynaliezaví. Hľadajte pomoc. Naučťe sa veci. Toto je vaše vzdelanie v bytí ľudskou bytosťou. Takto dozrievate ako ľudská bytosť: prijatím týchto problémov, naučením sa byť vynaliezavým a ich riešením. Nechcete však stredné problémy, pretože vás pripravia o čas, energiu a sústredenie v živote. 

Teraz si povieme niečo o veľkom probléme. Veľký problém je taký veľký, že ho nemôžete zhrnúť do jednej definície. Ak ste sa naučili dostatočne riešiť malé problémy alebo ich dokážete sledovať keď sa objavia, potom možno prekročíte iný prah a vstúpite do väčšej dimenzie svojho života. Tu je väčší problém a tu sú odmeny, ktoré by vám neboli k dispozícii, pokiaľ by ste vo svojom živote nepožiadali o toto väčšie riešenie. Tu nie je len riešenie, ale aj úspech a so všetkým, čomu ste prišli na svet slúžiť. Je tu Poznanie. Je tu význam – základný význam toho, ako robiť veci a toho kto ste. Tu sa dôraz nekladie tak na malé problémy, ale na celé prostredie, v ktorom existujú. Upravte toto prostredie a s ním sa všetko zmení. Problémy neustúpia. Sú len minimalizované a stávajú sa zaujímavejšie. Veľmi málo ľudí vstúpi na túto úroveň riešenia problémov. Toto je pokrok. 

Vo Väčšom Spoločenstve, veľká časť konkurencie je o inteligenciu. Inteligencia je vyvinutá v kontexte života jednotlivca aj v priebehu generácií v jeho konkrétnej rase riešením problémov – malých problémov a v niektorých prípadoch aj samotného veľkého. Je tam Poznanie. Poznanie pracuje na veľkom probléme. Poznanie vás dovedie k riešeniu stredne pokročilých. A pre tie najmenšie vám Poznanie povie: „Vyrieš to. Vyrieš to. Vyrieš to.” Tu môžete vidieť, prečo ľudia nemôžu pochopiť Poznanie – jeho prítomnosť, jeho realitu alebo jeho Múdrosť. Majú malé problémy, ktoré sa pre nich zväčšili. Žiadajú Poznanie, aby ich vyriešilo a Poznanie hovorí: „Vyrieš to. Vyrieš to.” A oni hovoria, „to nemôžem vyriešiť! Je to príliš veľké! Je to príliš ťažké!” Poznanie im hovorí: „Vyrieš to.” Poznanie tu nie je pochopené, pretože si ľudia myslia, že malé problémy sú nesmierne obrovské.

Keď problémy vyriešite a väčšinu z nich odstránite z cesty, čo vám zostane? Máte prázdnotu. Toto je pozvánkou do mystéria vášho života, ale veľa ľudí si to neuvedomuje. Bez problémov, ktoré je treba vyriešiť sa stanú frustrovaní, vstúpi do nich úzkosť a potom prázdnota. 

Vo sfére veľkého problému pracujete s Poznaním, nasledujete Poznanie a Poznanie vás naučí, ako vyriešiť všetky príslušné praktické dilemy. Učí vás, ako riešiť úpravy, ktoré musíte urobiť vo svojom vlastnom myslení a vo svojom emocionálnom živote. Keď pracujete s Poznaním, získate veľkosť Poznania, ticho Poznania, mystérium Poznania, rozlišovanie Poznania a mier Poznania. 

Je pravdou, že čím je človek múdrejší, tým menej menších problémov má a tým viac si cení prázdnotu, aby sa mohol vo veľkom zapojiť s Poznaním. Na začiatku je človek zastihnutý malými problémami a strednými problémami, takže prvou vecou, ktorá sa pri nasledovaní Cesty Poznania stane, je učenie sa, ako tieto veci vyriešiť, aby ste mohli byť slobodní a začali niečo väčšie. Ale vtipné je, že to musíte urobiť sami. Môžete mať na to pomoc, ale musíte to urobiť vy. Až keď prekročíte tento prah a vstúpite do mystéria svojho života a budete čeliť väčším problémom bez toho, aby ste zanedbávali tie najmenšie sa dostanete do sféry veľkého problému. Vtedy sa Poznanie stane niečím veľmi skutočným. Postupom času, ak vytrváte pocítite jeho veľkosť a začnete chápať jeho zámer. Poznanie je predtým iba zvláštnym a zaujímavým nápadom, ale ťažko použiteľným pri riešení malých problémov, ktoré sa zvyčajne považujú za veľké. 

Ďalším spôsobom ako to povedať je, že keď sa naučíte efektívne riešiť malé problémy, aby ste ich so sebou v danom okamihu mali menej a dokážete ich vyriešiť čo najrýchlejšie, potom promujete do iného druhu riešenia problémov v živote a do úplne iného života. Tu môžete začať vidieť problém pre začínajúcich študentov Poznania. Týka sa to takmer všetkých ľudí na svete, pretože pokročilí študenti Poznania tu na fyzickej úrovni všeobevne ani nie sú. Buďte teda šťastní, že ste začiatočníkom. Môžete vidieť problém pre začínajúcich študentov Poznania. Myslia si, že ich malé problémy sú veľké; myslia si, že ich veľký problém je malý alebo na neho vôbec nemyslia. A hľadajú v pre seba boží zásah alebo božiu radu. Hľadajú Múdrosť, ale celý ich prístup je nesprávny. Celé ich zhodnotenie je nesprávne. Čo sa teda stane? Nedorozumenie, zmätok, úzkosť a odpor. Nerozumejú. Poznanie malo prísť a pomôcť im a odhaliť sa! Často je nad ľudské možnosti dokonca aj zdravý rozum. Nemôžu pochopiť ani to, tak aký zmysel má hľadať niečo väčšie? 

Je tu veľa problémov. Napríklad, keď sa ľudia zaoberajú skúmaním možnosti, že majú duchovný život, často si myslia, že ak konajú správne, všetko funguje skvele. Dvere sa pre vás otvárajú. Nič nie je také ťažké. Ak je niečo ťažké, potom musí byť niečo zlé vo vašom prístupe alebo v niečom takom. Toto je úplne nesprávne! Ak robíte správnu vec, niekedy sa veci stanú veľmi ľahko a úžasne. Niekedy, keď robíte správnu vec, sú veci veľmi ťažké s množstvom prekážok a musíte ich veľmi obtiažne prekonávať. Niekedy, keď robíte zle, sa zdá, že všetko dopadlo dobre a je to ľahké, kým si neuvedomíte, aké je to zlé. Niekedy, keď robíte zlú vec, je to veľmi ťažké a musíte prekonať množstvo prekážok, okrem toho, že ich tu nemôžete prekonať. Nenechajte sa teda zmiasť výzorom vecí. Pretože ak je niečo ťažké alebo problematické, nemusí to nevyhnutne znamenať, že je nesprávne, aby ste sa tým zaoberali. Skutočná cesta v živote bude pre vás niekedy úžasne ľahká a inokedy zase veľmi ťažká. Zlá cesta bude niekedy vyzerať ľahko, ale bude vždy ťažká.

Preto prístup k budovaniu Múdrosti je naučiť sa riešiť malé problémy na úrovni, na ktorej sa vyskytujú a zabrániť im, aby sa z nich stali stredné problémy alebo chronické problémy. Udržujte ich malé, ale nezanedbávajte ich a potom sa začnete zaoberať skutočným problémom vo vašom živote, čo je nasledovanie cesty k realizácii a kontribúcii. Oboje sú nevyhnutné, nie jedno bez druhého. Ak sa vydáte smerom k duchovnému životu a zabudnete na platenie účtov alebo na svoje kľúče alebo na udržanie svojho fyzického zdravia, čaká vás veľa druhov ťažkostí a nepôjdete veľmi ďaleko. Musíte teda robiť oboje. Vaše malé problémy sa zmenšia, keď sa naučíte nevyhýbať sa im, ale venovať sa im hneď potom, ako si ich uvedomíte. Potom si môžete ušetriť časť svojho času, koncentrácie a sústredenia sa na veľký problém. 

Keď sa priblížite k veľkému problému, uvedomíte si, že ho nemôžete definovať a vaše definície sa budú musieť zmeniť. To vás povedie k tomu, aby ste sa držali Väčšej Moci vo vás a vo svete. Ste vyzvaní, aby ste skôr spolupracovali s Väčšou Mocou, než aby ste boli iba jej príjemcom. Veľký problém nie je niečo, čo jednoducho vyriešite a je po všetkom. Je to niečo, s čím žijete a keď sa naučíte žiť s týmto problémom vedomým a efektívnym spôsobom, naučíte sa žiť jeho riešenie. Veľkému problému uniknúť nemôžete. Buď to žijete v nevyriešenom stave alebo žijete v riešení, ale vždy pri tom žijete. Je tu pre vás vždy. 

Ak budete na ceste postupovať, mnohé vaše predchádzajúce závery, domnienky a presvedčenia sa rozpadnú a ich miesto prevezme otvorenosť. Skutočná otvorenosť, nie predstieraná otvorenosť. Skutočná otvorenosť. To znamená, že môžete byť v situácii prázdni a otvorení, pozorne ju sledovať a zodpovedať za to, čo viete. Ak je to vaším prístom, problémom sa dá vyhnúť. Budete chcieť minimalizovať svoje sťažnosti na život, pretože sťažnosti vám bránia v riešení vecí, ktoré máte na dosah. Čo môžete vyriešiť sami, sú malé problémy. To, čo nemôžete vyriešiť sami, je veľký problém. Pre malé problémy potrebujete Poznanie periodicky. Pre veľký problém budete potrebovať Poznanie úplne. Nielenže budete Poznanie potrebovať, ale musíte sa k Poznaniu pripojiť. Musíte sa s Poznaním zjednotiť. Musíte dovoliť, aby vás Poznanie prevzalo, učilo a pripravilo. To je kde sa váš mentálny život a váš duchovný život spájajú, sobášia a zjednocujú. Toto vás úplne transformuje ako osobu, aby ste mohli začať žiť podľa veľkého problému a podľa jeho riešenia. 

Pre obyčajného pozorovateľa nebudete vyzerať inak. Stále budete musieť nájsť svoje kľúče; stále budete musieť opraviť svoje auto; stále budete musieť venovať pozornosť svojim fyzickým bolestiam a budete si musieť stále zarobiť dostatok peňazí na život. Tu však detaily končia, pretože máme do činenia s človekom žijúcim v inom vesmíre, s iným životom a s inou mysľou – tak odlišným, že s ním neexistuje porovnanie.

To je pre vás možné. Začnite dnes prijímať prítomnosť všetkých malých problémov vo svojom živote a akceptujte, že vám sú dané s pomocou ostatných, aby ste ich vyriešili a minimalizovali, aby ste sa mohli vyrovnať s veľkým problémom, ktorý pre vás volá a na vás čaká, ktorého riešenie na vás čaká s odmenami, ktoré sú nad ľudské odhady. Tu sa naučíte podporovať seba samého. Dozviete sa o svojej podstate, ktorá spočíva v tom, ako veci robíte, o vašom myslení a správaní. Dozviete sa o podstate ostatných a ich podobnostiach a rozdieloch od vašej vlastnej povahy. Uvedomujete si svoju vnútornú silu. Vaše priority sa začnú meniť a hľadáte väčšie veci. Ak chcete tieto väčšie veci dosiahnuť, budete hľadať Väčšiu Moc, pretože väčšie veci je možné získať alebo prijať iba pomocou Väčšej Moci. Postavte sa veľkému problému svojho života, nezanedbávajte najmenšie a otvoríte dvere, ktoré na vás čakajú, pretože už sú otvorené.

Slúženie ostatným

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
21. Marca 1992
V Boulder, Colorado

Slúžiť ľuďom je myšlienka, ktorá je vám známa, ale musíme vám poskytnúť širšiu predstavu o tom, čo to znamená. Musíme vás tiež upozorniť na chyby a domnienky, ktoré sa zvyčajne vyskytujú, keď ľudia k tejto myšlienke pristúpia a zvážia ju sami pre seba. Slúženie ľuďom sa môže stať veľkou výhovorkou alebo veľkým otvorením. Môže sa použiť na ospravedlnenie vecí, ktoré sa nedajú ospravedlniť, alebo sa môže použiť na podporu vecí, ktoré sú skutočne hodné. Aký je tu rozdiel? Rozdiel je v príprave, temperamente a motíve. 

Príprava určuje, ako ďaleko ste sa dostali v Ceste Poznania, ako úprimní ste sami k sebe, koľko ste si vedomí svojich vlastných tendencií a ťažkostí koľko ste si vedomí prostredia a jeho vplyvov vrátane vašich primárnych vzťahov. Príprava určuje, koľko toho viete, stupeň jasnosti, ktorý ste si stanovili a tak ďalej. 

Ďalej je to otázkou temperamentu. Temperament určí, aké máte predispozície – ako interpretujete svoje vlastné správanie a správanie iných a ako reagujete na svet podľa svojej povahy. Ak ste objavili svoju povahu, váš temperament určí, či a ako s ňou môžete konštruktívne pracovať. 

Po tretie, je to otázkou motívu. Prečo sa snažíte slúžiť iným ľuďom? Aké motívy pre seba máte? Aké motívy ste bezmyšlienkovite prijali od ostatných ľudí? Motív je vždy veľmi dôležitý pri získávaní úsudku. Budete mať falošné motívy, kým sa vaše motívy nestanú skutočnými a vaše skutočné motívy musia byť objavené, pretože tie falošné zlyhajú. Toto je kde zrelosť a pokrok budú hrať veľkú úlohu vo vašom úspechu. Ktokoľvek môže napríklad povedať: „Som tu, aby som slúžil ľuďom. Mojím cieľom je slúžiť ľuďom. Viem, že musím slúžiť ľuďom.“ Toto sa všeobecne stretáva so súhlasom, pretože je to cnostnou myšlienkou. Ale všetko určuje váš motív. Ak ste osobne motivovaní, výsledkom vašich činov bude zmätok, rozdelenie lojality, strach,, úzkosť, neistota a tak ďalej. 

Ak sa však vaša motivácia zrodí z hlbšej duchovnej inklinácie, ktorú nazývame Poznanie, potom budete mať úplne odlišný prístup a výsledky a odmeny to odzrkadlia. Ak Poznanie nie je vodiacim princípom vo vašich motívoch, potom nebudete schopní dosiahnuť duchovnú transmisiu – nebudete schopní aktivovať Poznanie v inom – a nebudete schopní dosiahnuť prospešné výsledky, ktoré budú skutočne skutočné trvalé. Aj vaša osobná motivácia pomáhať druhým sa rodí z vašej túžby po sebauspokojení. Aj vaša túžba slúžiť ľuďom alebo zmierniť utrpenie druhých sa môže zrodiť z vašej túžby naplniť nejaký aspekt alebo predstavu o sebe samom. Táto motivácia má zásadne sebeckú povahu. Tieto osobné motívy prekonajú výhody, ktoré sa snažíte dosiahnuť a výsledkom bude, že vaše darovanie bude plné neistoty, obáv a zdržanlivosti.

Každý má svoje osobné motívy robiť dobré veci. Je to pochopiteľné. Nehovoríme, že tieto motívy sú zlé; len hovoríme, že jednoducho musia byť dané bokom na to, aby vstúpilo niečo väčšie. Svet má veľa problémov a vyžaduje si nezištné konanie. Musíte sa však na to pripraviť a musíte s tým postupne rásť. Potom vám môže byť darované niečo väčšie. Potom, keď budete kŕmiť hladných, zmierňovať utrpenie, starať sa o chorých alebo poskytovať cenné zdroje pre iných ľudí – bez ohľadu na to, v ktorej oblasti alebo oblasti sa nachádzate – bude vyjadrená a odovzdaná duchovná prítomnosť. Toto je najväčším darom. To je mysteriózne. Toto sa v škole nemôžete naučiť. Môžete sa na to iba pripraviť. 

Tí, ktorí majú asociáciu s Väčším Spoločenstvom, ktorí sú priťahovaní a volaní Väčším Spoločenstvom a ktorých povaha odráža Väčšie Spoločenstvo, musia študovať Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva. Toto učenie je špeciálne pre nich. Títo ľudia si nenájdu cestu nikde inde. Možno budú chcieť, aby bola ich príprava iná, ako je. Spravidla je to tak. Ak nájdete niečo, čo je skutočnou odpoveďou na vašu skutočnú otázku, často to nespĺňa vaše očakávania. Nezdá sa, že poskytuje požadované veci. A vyžaduje to od vás veci, ktoré možno nie ste pripravení dať alebo ktoré vás nenapadlo dať. Preto je tu pochopenie vášho motívu a podstaty také dôležité. 

Nemôžete efektívne učiť Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva jednotlivcov, ktorí nemajú túto vnútornú asociáciu. Pokúsia sa to použiť ako formu terapie pre seba. Alebo to použijú na získanie moci, výhody, vzťahov, bohatstva a tak ďalej. Bude to pre nich stratené a zbytočné. Nemôžu si to nárokovať, rozumieť tomu ani to použiť. Toto Učenie ponúka niečo oveľa väčšie ako dokonca aj tieto veci, ktoré sú tak veľmi cenené a ktoré sú v niektorých prípadoch celkom nevyhnutné. Musíte však mať vo svojom vnútri túto orientáciu na Väčšie Spoločenstvo. Ak nie, potom musíte hľadať iné učenie a iný spôsob. Ale ak je toto učenie pre vás, potom si to musíte nárokovať, a mali by ste si to nárokovať, nech už to vyzerá, či to vaše očakávania a preferencie spĺňa alebo nie.

Ak máte slúžiť iným, musíte vám byť poslúžené a musíte sa naučiť, čo to skutočne znamená a to z praktických aj zrejmých aspektov a tiež z tajomných aspektov. Musíte byť poslúžení a musíte prijať službu, ktorá je pre vás na prijatie. Potom sa dozviete, akú službu musíte dať, komu je určená a ako ju možno vyjadriť. Potom budete tiež schopní pochopiť, aké ťažkosti majú ľudia pri prijímaní pravdivej odpovede na ich žiadosti o pomoc, obnovu a naplnenie.

Ľudia si neustále kladú rovnaké otázky: „Kto som? Prečo som tu? Kto je so mnou? Čo musí byť vykonané?” Toto sú základné otázky. To sú otázky, ktoré sú základom všetkých otázok „Prečo toto?“ a „Prečo ono?“ spochybňovanie. Ľudia hľadajú svoju pravú identitu a svoju Duchovnú Rodinu, pretože pravú identitu nemožno spoznať mimo kontextu skutočného vzťahu.

V štúdiu Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva ľudia hľadajú svoje vzťahy za hranicami ľudstva, ako aj v rámci neho. Ich požiadavky sa trochu líšia od požiadaviek iných ľudí. Ich Poznanie zodpovedá za viac ako samotné ľudstvo, bez ohľadu na ich predstavy, fantázie alebo preferencie. Mnoho ľudí sa zaujíma o Väčšie Spoločenstvo iba ako forma úniku od svojich vlastných praktických a emocionálnych problémov. Tí, ktorí vedia, že Väčšie Spoločenstvo je ich životom a osudom, sa však musia veľmi opatrne sústrediť na to, čo hovoríme. Možno vy, ktorí čítate túto knihu, už viete, že sa vás to týka. Ak je tomu tak, potom sa otvorte a získate tento dar. Naučte sa slúžiť. Naučte sa prijímať. Naučte sa odložiť svoje preferencie a požiadavky o tom, čo služba musí pre vás byť. Mnoho vecí, ktoré pre seba chcete, nie sú potrebné zatiaľ čo iné veci sa musia dať a dať spôsobom, ktorý ste neočakávali alebo ktorý nemôžete očakávať. 

Ak sa môžete naučiť byť poslúžení, potom sa dozviete, čo je službou. To podnieti vašu túžbu dávať a tiež vám to dá Múdrosť, aby ste sa naučili dávať, komu musíte dať a pred kým musíte svoj dar zadržať. Toto je Múdrosť. Toto sa tiež musíte naučiť. Ak sa dokážete trpezlivo naučiť byť poslúžení, potom bude vaša túžba dávať rásť prirodzene a bude rásť aj Múdrosť, ktorá s tým musí prísť aby našla svoje plodné vyjadrenie vo svete. 

Na to budete potrebovať komunitu študentov Poznania. Budete potrebovať, aby vám ostatní predviedli tie veci, ktoré v sebe musíte pestovať, vyživovať a rozvíjať a tie veci, ktoré sa musia úplne vymedziť alebo obmedziť. Kým sa niečo nedostane do kontextu vzťahu, ešte to nie je nenaplnené. Je to iba potenciál. Preto vás Cesta Poznania privedie do vzťahu. Možno nechcete do vzťahu vstúpiť alebo jediný druh vzťahu, ktorý si myslíte, že chcete, je romantický vzťah. Je to celkom bežné, pretože si ľudia často myslia, že romantický vzťah zodpovedá za všetky ich potreby vo vzťahu a preto tu majú také veľké očakávania. Ale v skutočnosti je romantický vzťah veľmi malou časťou vašich celkových potrieb vo vzťahu. 

To sa na Ceste Poznania stáva celkom evidentným, pretože tu budete potrebovať jednotlivcov, ktorí vás naučia, čo je pravdivé a čo nie. Tu budete potrebovať ostatných, ktorí vám pomôžu demonštrovať to, čo musíte vidieť, aby ste videli objektívne, čo je ľahšie urobiť s ostatnými ako osamote. Naučia vás, ako sa objektívne vidieť, keď sa naučíte premýšľať o svojich vlastných činoch a myšlienkach a povahe vašej interakcie s ostatnými. Toto je veľmi pomalý proces učenia. Musia sa podniknúť nevyhnutné kroky, ktoré sa často ťažko dajú naučiť a rozlúštiť.

Ako sme už mnohokrát povedali, Cesta Väčšieho Spoločenstva nie je individuálnym úsilím. Prináša vás do komunity, aby vám ukázala, že ste v spojení so životom a že sa musíte spojiť s konkrétnymi ľuďmi konkrétnymi spôsobmi na konkrétny účel. To je miesto, kde majú ľudia sklon sa cítiť v ohrození a stiahnuť sa, pretože chcú mať všetko, ale dajú zo seba veľmi málo. Aj ich dávanie spočíva v tom, aby sa stali bohatšími. Je pravdou, že skutočné dávanie vás urobí bohatšími, ale vaše skutočné bohatstvo sa objaví vďaka rekultivácii Poznania. Nie je to vypočítané tým koľko majetku, priateľov a pôžitkov ste v živote získali. Všetky tieto skutočnosti sú neustále ohrozované a ľahko sa stratia. Ale rekultivácia Poznania nemôže byť stratená, pokiaľ nie je zanedbaná alebo popretá a aj potom zostane s vami a pôjde s vami kamkoľvek pôjdete. 

Ľudia hovoria veľa vecí, ktoré sú pravdivé, ale nerozumejú pravde v tom, čo hovoria. Interpretujú veci podľa svojich osobných motívov, viete. Ľudia hovoria: „Musím slúžiť druhým. Musím nájsť svoju duchovnú pravdu. Musím rozvíjať svoju intuíciu.” Môžete povedať všetky správne veci zo všetkých nesprávnych dôvodov. Dôležitý je motív, príprava a temperament. 

Ak skutočne chcete slúžiť druhým a ak uznáte, že je to potrebné na to, aby ste získali späť svoju hodnotu a rozlíšili svoj dar a svoju skutočnú podstatu, musíte sa naučiť byť poslúžení – nie podľa vašich príkazov, ale podľa toho, čo si do vás samotná odpoveď pýta, aby ste robili a prijímali. Napríklad ak je odpoveďou Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva, potom sa ju musíte naučiť prijímať, trénovať a chápať podľa jej metód. Istotne ako k tomu budete pristupovať bude určite závisieť od vašej povahy, vašich motívov a vášho temperamentu, napriek tomu sa musíte rozvíjať podľa jej diktátu. Ak sa ľudia pokúsia naučiť Cestu Poznania podľa svojich osobných motívov, zlyhajú, ale zlyhanie im unikne, kým nebudú známe jeho skutočné náklady.

Preto hovoríme, že ak chcete slúžiť iným, musíte sa naučiť byť poslúžení. Toto je učiť sa byť poslúžený. Toto je učiť sa prijímať. Toto sa učiť sa rozlišovať. Nie je to slepé otváranie sa tomu, čo je ponúknuté. Učíte sa pracovať s tým, čo sa ponúka. Ak to urobíte, budete schopní rozpoznať svoju vlastnú podstatu. Budete schopní rozpoznať svoje motívy. A budete môcť pokračovať v príprave, stať sa silnejšími, múdrejšími a zrelšími. Zrelosť tu je schopnosž rozpoznať, čo je pravdou a čo je falošou a oddeliť ich a podľa toho si vybrať. Čas, prax a múdre rozhodnutia je to čo to prináša, ako aj veľká pomoc od vašich základných vzťahov – vašich vzťahov s inými ľuďmi a vášho vzťahu s vašou Duchovnou Rodinou, ktorej pomoc a vedenie sú nevedomky prijímané a využívané tak, aby bolo možné poznať ich výhody. Keď odídete z tohto života, budete jasnejšie vidieť, prečo sa pre vás určité veci stali a kto za tým nakoniec bol.

Keď sa naučíte byť poslúžení, dozviete sa, že váš dar je určený pre určitých ľudí a pre určité situácie na dosiahnutie určitých druhov výsledkov. Ak sa časom naučíte rozlišovať svoju povahu a svoje motívy, budete schopní rozpoznať povahy iných ľudí, nech sa akokoľvek líšia od vašej, a aj ich motívy. Povaha ľudí sa líši, ale ich motívy nie. Motívy ľudí, bez ohľadu na to, ako sú jednotlivo interpretované a vyjadrené, sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií: Existuje osobná motivácia, čo je pokus o zabezpečenie istejšej, zreteľnejšej a autonómnejšej identity jednotlivca. A potom je tu motivácia Poznania, ktorá prinesie veľmi odlišný výsledok. Jedinečnosť, ktorú vo vás Poznanie zdôrazní, súvisí s vašim darom a vašou službou. Naučí vás, že ste spojení s celým životom na svete, aby ste mohli vykonať konkrétnu úlohu. 

Vidíte, svet je miestom konania. Nie je to miestom bytia. To, odkiaľ ste prišli pred príchodom na svet, je miestom bytia. Takže „ste“ tam a „robíte“ tu. Kto ste tu, je to, čo robíte. Kto ste tam je to kto ste. V tomto svete sa musia robiť veci. Je to svet akcie a pohybu. Vďaka tomu je dočasný. Ste tu na to, aby ste robili veci. Ste tu na to, aby ste dosiahli určité veci, a to fyzicky aj vnútorne. Ak chcete preložiť bytie do konania, musíte sa naučiť, ako byť a ako robiť. Nie je o tom,, že sa nesústredíte na to, že ste vo svete. Je to tak, že preložíte bytie do čohokoľvek čo robíte, že ste schopní vyjadriť esenciu svojej podstaty a tajomnú silu Poznania. Toto je najvyšším prejavom služby, či už liečite chorých ako lekár alebo ľuďom vymieňate pneumatiky, či už vytvárate umenie, ktoré inšpiruje ľudí alebo pracujete na ochrane životného prostredia.

Nech už je vaša forma služby akákoľvek, ak je odkomunikované Poznanie, dávate obrovský dar, ktorý ďaleko presahuje vašu konkrétnu činnosť a čokoľvek, čo by ste mohli vyprodukovať. Je to preto, lebo cez vás niečo prechádza a je dané druhým. Ste tu ako prúd Poznania. Ste však tiež funkčným človekom, ktorý vykonáva konkrétne činnosti. 

Preto nie je vaša osobná časť obetovaná. Je povýšená a je nej dané jej oprávnené miesto v širšom kontexte vášho života. Potom, ako budete postupovať, urobíte pre ľudí mimoriadne veci – niekedy vedome, niekedy nevedome. A veľa motívov, ktoré ste predtým mali – čo ste robili pre ľudí a čo to pre vás urobilo – odíde alebo bude opotrebované. Postupom sa na Ceste Poznania vaše motívy zmenia a vaša povaha sa zlepší a stane sa vám známa. A budete rozvíjať Múdrosť, aby ste svoj dar efektívne prijali a aby ste čo najlepšie viedli jeho vyjadrenia.

Držte sa teda myšlienky, že ste tu, aby ste slúžili ostatným. Podporujte túto myšlienku. Ale otvorte sa nej, aby ste sa naučili slúžiť. Nemôžete slúžiť iným, ak je váš rozvoj zanedbávaný, brzdený alebo odmietaný. Ako sa naučíte slúžiť? Identifikáciou a prijatím odpovede, ktorá vám bola poskytnutá ako výsledok vašej žiadosti o poznanie vášho účelu, vášho zmyslu a vášho smerovania v živote. Odpoveď je vždy formou prípravy. V určitej fáze vášho vývoja bude prebiehať konkrétny výcvik alebo príprava pre pokrok. Pred tým sú tu lekcie učenia sa, komunikácia s ostatnými a robenie životných chýb. Ale v určitom okamihu sa z toho stáva formálna príprava. Táto príprava si vyžaduje prax a odhodlanie; má štruktúru a formu a tak ďalej. Možno prejdete niekoľkými rôznymi prípravami tohto druhu, kým nenájdete tú, ktorá vás prenesie cez most z vašej osobnej reality do Väčšej Reality, ktorá čaká na objavenie. 

Tu sa musíte naučiť praxi, duchovnej praxi. Tu sa musíte naučiť rozlišovaniu. Tu sa všetko, čo ste sa predtým naučili, musí spojiť s väčším zameraním a seba-determináciou. Tu sa uplatňujete z celého srdca keď vykonávate proces, ktorý presahuje vaše porozumenie. Tu konktétnym spôsobom rozvíjate svoje schopnosti a otvárate sa Mystériu, ktoré presahuje vaše chápanie. Ak sa to dá dosiahnuť, ostatný budú poslúžení, pretože vy ste boli poslúžení.

Sebavyjadrenie a Mentálne Prostredie

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
7. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Všetko, čo hovoríte a všetko, čo robíte, vás vo svete reprezentuje. Predstavuje to to, čo si myslíte a čo si vážite, nad čím uvažujete a čomu sa vyhýbate. Vaše činy hovoria veľmi nahlas, hlasnejšie ako vaše slová. Tu preukazujete mnohými spôsobmi to, čo si vážite a čo cítite každý deň. Toto je vaše sebavyjadrenie. Iba malou časťou ste si toho vedomí. Zvyšku si vedomí nie ste. Do istej miery si to objektívne uvedomiť nemôžete, kým nie ste dosť pokročilí, lebo ako sa môžete pozorovať každým okamihom každého dňa? 

Vyjadrujete sa aj vo svojich snoch. Aj keď o tom nemusíte mať fyzické dôkazy, v mentálnom prostredí produkujete efekt. Mentálne prostredie stimuluje vás a stimulujete ho aj vy, každú chvíľu každého dňa, či už ste hore alebo spíte. Keď sa naučíte lepšie si uvedomovať mentálne prostredie, uvidíte to v skutočnosti a otvorí vám to oči pred veľkou interakciou, ktorá nastáva medzi ľuďmi a medzi ľuďmi a ich prostredím. Deje sa to neustále. Tu skutočne vstupujete do väčšej arény života. Táto aréna preukáže väčšiu interakciu a odhalí vplyvy, ktoré ju v celom svete vytvárajú. 

Začínať si byť vedomými mentálneho prostredia predstavuje nevyhnutnú súčasť vášho vzdelávania v učení sa rozpoznávať a prijímať Väčšie Spoločenstvo. Nebudete môcť s inteligentným životom z mimo tohto sveta zdieľať jazyk. Vaše hodnoty budú odlišné; vaše správanie bude odlišné; váš fyzický vzhľad bude odlišný; možno budú veľmi odlišné aj vaše motívy. Ale v mentálnom prostredí budete schopní pochopiť ich sebavyjadrenie. Snažia sa pochopiť to vaše aj v tejto chvíli. Štúdium mentálneho prostredia je teda nevyhnutné nielen pre úspešný život vo svete, ale aj pre stretnutie sa s inteligentným životom z mimo sveta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou vášho vzdelávania, ako sa svet pripravuje na vstup do väčšej arény života. 

Preto, keď uvažujete o svojom sebavyjadrení, uvažujte o ňom vo veľmi úplnom zmysle. A pamätajte, že ste si vedomí iba malého percenta toho, čo komunikujete s okolitým svetom. Možno veci, ktoré chcete povedať alebo máte v úmysle povedať a chcete urobiť alebo máte v úmysle urobiť, predstavujú toto malé percento vášho celkového sebavyjadrenia. Vaše sebavyjadrenie má veľký vplyv na vaše vzťahy s ostatnými ľuďmi a do veľkej miery určí, ako vás vnímajú a  aj ako na vás reagujú. 

Uvedomenie si svojho myslenia a správania vás vedie k uvedomeniu si svojho sebavyjadrenia vo svete a otvára mnoho nových ciest k tomu, aby sa toto vyjadrenie podalo vedomým spôsobom a nie aby sa prejavovalo automaticky. Tu existujú skutočné prielomy v učení, pretože tu si ľudia uvedomujú, že môžu mať oveľa väčší dopad na svet, ako si predtým mysleli. Uvedomujú si, že môžu mať oveľa väčší vplyv na ich vzťahy. To potvrdzuje ich moc a príležitosti na konštruktívne vyjadrenie tejto moci. Toto je veľká časť vyššieho vzdelávania, ktoré je prezentované v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. Rovnako ako všetky formy veľkého vzdelávania, má mnoho vývojových etáp, veľa prahov učenia a veľa príležitostí na získanie nových poznatkov a na prehodnotenie tých starých. 

Vyjadrujete sa neustále. Vaše myšlienky ovplyvňujú mentálne prostredie a vaše činy ovplyvňujú fyzické prostredie. Žijete v oboch prostrediach. Existujú spoločne. Stále viac si uvedomujete svoje fyzické prostredie, ale mentálne prostredie je pre vás stále veľkou záhadou. V týchto prostrediach žijú tiež všetci ostatní a tiež sa vyjadrujú každú chvíľu každého dňa. Interakcia medzi ľuďmi sa potom stáva pomerne zložitou. Je to zložité, pretože ľudia si neuvedomujú svoje sebavyjadrenie. Interagujú medzi sebou, ale potom majú svoje interpretácie tejto interakcie, ktoré sa môžu dosť líšiť od samotnej interakcie. Ak o niečom neviete, urobíte si o tom úsudok, aby ste si mohli vysvetliť, na čom si budete zakladať svoje domnienky o živote a pocite samého seba.

Táto zložitosť medzi ľuďmi nie je prirodzená. Inými slovami, nemá to tak byť. Komplikuje to skutočnosť, že ľudia si neuvedomujú svoje sebavyjadrenie a pretože o svojom sebavyjadrení nevedia, zakladajú svoje konanie a myslenie na domnienkach, ktoré môžu mať len málo spoločného s realitou, pretože k nej dochádza od momentu k momentu. To je to, čo robí medzi ľuďmi veci zložitými. 

Ak sa nad tým zamyslíte a zvážite to, môže sa to zdať beznádejne zložité. Ako človek môže získať skutočnú skúsenosť prejavu a interakcie s inými ľuďmi bez toho, aby sa riadil osobným strachom alebo osobnými preferenciami, úsudkami a presvedčeniami? Ako môže mať človek skutočný a priamy zážitok, ktorý nie je týmito vecami zafarbený alebo nimi skreslený? Pretože ľudia sú si tak minimálne vedomí mentálneho prostredia, v ktorom žijú a majú tak malé uznanie svojho sebavyjadrenia, tento problém sa môže javiť ako obrovský a riešenie sa môže javiť ďaleko v budúcnosti, ak je ho vôbec možné dosiahnuť. 

Odpoveďou na beznádejnú otázku je obrátiť sa na Väčšiu Moc, držať sa Väčšej Moci a učiť sa od Väčšej Moci. Väčšia Moc je vo vás. Je s vami teraz. Nie je ďaleko; nie je to veľký boh na veľkom tróne, ktorý je taký vzdialený a taký veľký, že sa k nemu nemôžete priblížiť. Moc vám je poskytnutá v moci Poznania, ktoré vlastníte. Nasledovanie Poznania vás vtiahne do skutočnej interakcie medzi ľuďmi, naučí vás jemným formám komunikácie, ktoré sa dejú a prináša vás do vedomia o vašom vlastnom správaní a myslení, aby ste si mohli uvedomiť, čo vaše sebavyjadrenie je, čo vyjadruje a cesty, v ktorých svoju komunikáciu poskytuje najefektívnejšie. 

Nasledovanie Poznania vás tiež naučí, ako na vás reagujú ostatní a ako na nich reagujete vy. Poskytuje vám tento pohľad a toto pochopenie, pretože odhaľuje, čo sa deje, bez interpretácie. Jednoducho vnáša do vášho vedomia dynamiku vašej interakcie s inými ľuďmi. Tu sú príležitosti na úspech a výhody, ktoré z toho možno vyvodiť také obrovské a také veľké, že si neviete predstaviť, aký to bude mať dopad na vaše vzťahy a váš pocit pohody. Okrem toho, aby ste sa to naučili, musíte v priebehu času kultivovať základné zručnosti, ktoré vám umožnia angažovať sa so Silami Väčšieho Spoločenstva, ktoré sú v súčasnosti vo svete a ktoré budú čoraz viac súčasťou vášho života v budúcnosti. 

Čo si myslíte a to, čo robíte sa riadi tým, čo si ceníte a tým čo cítite, že je nevyhnutné. Preto, aby ste sa dozvedeli o svojom sebavyjadrení, musíte sa naučiť, čo pre vás tieto veci znamenajú. Aby ste si tu na seba začali rozvíjať skutočne objektívny pohľad, musíte najskôr rozpoznať spôsob, ako sa vidieť chcete, spôsob, akým chcete vidieť svet a spôsob, akým chcete vidieť ostatných ľudí. Tu musíte čeliť svojej bolesti a omylom, nie aby ste sa odsúdili, ale s túžbou vidieť a porozumieť. Tu sa naučíte pozerať sa na ostatných s touto väčšou objektívnosťou, nie aby ste ich odsudzovali, ale aby ste ich videli a pochopili. 

Schopnosť získať túto objektivitu a toto sebauvedomenie prichádza nasledovaním prostriedkov, ktoré poskytuje Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva, pretože sa tieto zručnosti sami naučiť nemôžete. Nemôžete sa vyzdvihnúť sami. Musíte zapojiť svoju osobnú myseľ do špecifických foriem vzdelávania, ktoré jej umožňujú zosúladiť sa s vašim väčším životom a vašou väčšou mysľou, ktoré sú reprezentované vašim Poznaním.

Odpoveďou na to, ako sa to dá urobiť, je preto nasledovať prostriedky prípravy. Ako by mohla existovať iná odpoveď? Aj keby som povedal: „Urob to“ a „Urob ono“, zdalo sa to byť nad vaše možnosti. Požiadavky by sa zdali príliš veľké. Preto potrebujete pomalú a progresívnu formu vývoja. Vaše učenie je vždy podmienené vašou túžbou a vašou schopnosťou po ňom. Svoju túžbu môžete zvýšiť zámerne, ale vaša kapacita sa musí časom zvyšovať pomocou progresívnych úrovní učenia a reintegrácie. Svoju kapacitu nemôžete jednoducho rozšíriť, pretože ju chcete rozšíriť. To si vyžaduje čas a prípravu. Vaša túžba sa učiť musí mať vašu zvyšujúcu sa ochotu a zámer skúmať, objavovať a rozumieť. Musí byť sprevádzaná obrovskou vytrvalosťou a trpezlivosťou, aby bola vaša schopnosť učiť sa rozpoznaná tak, ako existuje teraz a potom, aby sa mohla pomaly a bezpečne rozširovať. 

Uvediem vám príklad. Keby ste si zrazu uvedomili všetku komunikáciu, ktorá sa deje v mentálnom prostredí okolo vás, pravdepodobne by ste sa zbláznili. Bolo by to pre vás príliš veľa stimulácie. Bolo by to príliš mätúce. Neboli by ste z toho schopní uniknúť. Toto vedomie by vás veľmi poškodilo, pretože ešte nemáte kapacitu, aby ste sa v tejto komunikácii vedome zúčastňovali alebo jej porozumeli alebo integrovali jej význam. To si vyžaduje veľmi rozvinutú myseľ, aby to dokázala – myseľ, ktorá je schopná zažiť dlhé obdobia tichosti a skúmania bez úsudku, myseľ ktorá nieje poháňaná túžbou a ambíciou, myseľ, ktorá môže byť pokojná a všímavá, myseľ, ktorá môže čakať kým sa odpovede objavia, a nie si ich vymýšľať pre svoje vlastné uspokojenie alebo pocit bezpečia. Momentálne takúto myseľ nemáte, aj keď je pre vás možné, aby ste ju v priebehu času dosiahli. 

Preto nemôžete skočiť do stavu takzvaného „super-vedomia“ bez toho, aby ste nezničili svoju schopnosť interagovať so sebou, s ostatnými a so svetom. Keď si uvedomíte, že máte svoje limity a že by ste ich nemali prekročiť, oceníte prípravu, ktorá vám bola poskytnutá. Budete akceptovať skutočnosť, že to trvá veľa času. A budete sa cítiť istejšie a bezpečnejšie s vedomím, že môžete postupovať pomaly a opatrne bez toho, aby ste sa dostali do veľkého nesúladu alebo prevratu alebo si vytvorili nestabilitu, ktorú by ste sami nemohli zadržať. 

Učenie o svojom sebavyjadrení je prirodzeným vedľajším produktom učenia sa toho, čo viete a ako interagujete so svetom. Plne zohľadňuje vašu myseľ. Plne zohľadňuje vaše skúsenosti. Plne zohľadňuje skúsenosti tých, ktorí na vás majú priamy vplyv. Toto nie je získané okamžite alebo vykonaním niekoľkých jednoduchých krokov. Toto skutočne znaméná mať úplne novú skúsenosť so sebou a so svetom okolo vás. S týmto prichádza obrovský pocit moci, pretože si uvedomujete, že ste vplyvom vo svete skôr len niekto kto je svetom ovplyvňovaný. Máte na svet vplyv.

S touto silou prichádza veľká požiadavka na zodpovednosť. Bez tejto zodpovednosti by bola vaša moc škodlivá pre vás aj pre svet. Použili by ste to na splnenie vašich ambícií, na posilnenie vašich potrieb a na zosilnenie vašich obáv. Zodpovednosťou je, že si uvedomíte, že máte pre tento svet vykonať kontribúciu. Uvedomujete si, že ste odhodlaní nasledovať Vyššiu Moc, aby ste sa dozvedeli o tejto kontribúcii a o tom, ako sa dá vo vašom živote niesť, múdro vyjadriť a prejaviť. Trpezlivosť, vytrvalosť, tichosť, objektívnosť, pozorovanie, ochota učiť sa, ochota revidovať svoje presvedčenia, ochota vyvrátiť pôvodné domnienky, ochota nevedieť, ochota byť zmätení, ochota prevziať zodpovednosť, keď je to potrebné a ochota ustúpiť a poddať sa ostatným, keď je to potrebné – všetky tieto veci musia sprevádzať váš vývoj.

Neočakáva sa, že túto ochotu budete mať hneď na začiatku. Samozrejme, že nebudete. Je však nevyhnutné, aby ste akceptovali ako budete postupovať. Potom budete mať príležitosť pochopiť silu vášho myslenia, silu myslenia iných ľudí a neuveriteľnú interakciu, ktorá sa deje medzi vami a ostatnými. Budete mať tiež príležitosť dozvedieť sa, že máte určitý chránený mentálny priestor, chránenú mentálnu pozíciu v živote. Pokiaľ sa neprimerane nevzdáte, ostatní do nej nemôžu preniknúť. Môžete to nazvať svojím osobným priestorom alebo polohou. 

Čo je vo vás nedotknuteľné, je vaše Poznanie. Vaša osobná myseľ môže byť ovplyvnená, ovládaná, presvedčená, zdolaná, podvedená, prikázaná a tak ďalej. Takže keď hovoríme o niečom, čo vo vás nemožno poškodiť, hovoríme o Poznaní. 

Je to jediné skutočne bezpečné miesto, ktoré máte. Keď sa začnete učiť o mentálnom prostredí uvidíte, ako ste podmienení vecami, ktoré prijímate, vecami, ktoré si myslíte, myšlienkami, ktoré zdieľate s ostatnými, dopadom ktorý dovoľujete aby na vás mali ostatní, slabosť, ktorú máte pri pokuse získať veci od sveta, svoju zraniteľnosť a tak ďalej. Ak rozvíjate a podnikáte akékoľvek psychologické prehodnocovanie seba samého, musíte sa vyrovnať s tým, ako ste podmienení. Toto je zložitou súčasťou procesu prípravy, pretože tu objavíte svoju slabosť a zraniteľnosť. Napriek tomu musíte pokračovať ďalej za tento objav, aby ste si uvedomili svoju silu. V opačnom prípade sa môžete nechať odradiť a v dôsledku toho sa rozhodnete žiť vo väčšej sebaochrane a izolácii, uzavrieť sa pred všetkými a všetkým zo strachu, že vás zdolajú alebo ovládnu. Toto je možno pochopiteľná reakcia na objavenie vašej vlastnej zraniteľnosti, ale nevedie k Múdrosti a spôsobí utrpenie pre vás a pre ostatných, ktorí vám prišli slúžiť a pomáhať. Musíte ísť ďalej. 

Mentálne prostredie je prostredím, v ktorom myslíte. Fyzické prostredie je prostredím, v ktorom pôsobíte. Fyzické ovplyvňuje mentálne, ale mentálne ovplyvňuje fyzické vo väčšej miere. Pokiaľ vás fyzické prostredie priamo nezasahuje alebo neovláda vaše konanie alebo správanie, vplyv mentálneho prostredia na vás je väčší a trvalejší. Preto čím väčšie je vaše vedomie a pochopenie vášho vlastného mentálneho stavu a toho, ako vás ostatní ovplyvňujú a ako ich ovplyvňujete, tým zámerne väčší vplyv môžete na svet mať. 

Tu sa vaša myseľ stane oveľa koncentrovanejšou ako ostatné, čo vám dá silu, lebo sila je koncentráciou mysle. Táto koncentrácia môže byť pre dobro alebo zlo, ale bude mať väčší vplyv v miere, v akej je koncentrovaná. Osoba, ktorá myslí len na pár vecí, ktoré čerpajú jej všetku emocionálnu intenzitu, bude mať väčší vplyv na mentálne prostredie ako niekto, kto v niečo ľahostajne verí alebo o niečom uvažuje iba z času na čas. Osoba, ktorá je hlboko presvedčená a má hlboký pocit presvedčenia, bude mať väčší vplyv ako osoba, ktorá sa iba baví alebo uvažuje o nejakej myšlienke. Ľudia s presvedčením budú môcť urobiť oveľa viac a budú mať oveľa väčší vplyv na svet. Budú schopní ovplyvňovať iné mysle. To neznamená, že to, v čo veria alebo o čom sú presvedčení, je nevyhnutne dobré pretože sila je neutrálna. Sila použitá na dobro a sila použitá na zlo predstavuje koncentráciu mysle. Preto, aby ste mali väčší vplyv na svet, ktorý je nevyhnutný, ak chcete svetu kontribuovať, musíte pochopiť svoje mentálne zdroje a vplyvy, ktoré na ne každý deň vplývajú.

Aby som vám poskytol príklad, ako by to mohlo vyzerať, poviem vám o Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva, pretože vo veľkej miere zdôrazňuje vývoj v mentálnom prostredí. V kontexte Väčšieho Spoločenstva je vývoj v mentálnom prostredí nevyhnutný pre úspech, pretože v budúcnosti sa budete zaoberať inteligenciami, ktoré sú oveľa koncentrovanejšie ako vy a majú oveľa väčšiu perspektívu a žijú v oveľa širšom uhle pohľadu a skúsenostiach. Koncentrovanejšia myseľ bude mať na vás väčší vplyv ako vy na ňu. Aby ste sa mohli úspešne angažovať s inteligenciou z Väčšieho Spoločenstva, nielen aby ste ju pochopili, ale aby ste sa vyhli jej vplyvu, musíte mať oveľa väčšiu koncentráciu mysle. 

Ľudia, ktorí podnikajú rekultiváciou Poznania, sa často istými spôsobmi sťahujú zo života s cieľom minimalizovať alebo obmedziť vplyvy spoločnosti na nich. To im dáva slobodu prehodnotiť sa bez toho, aby sa cítili bombardovaní vplyvmi a prejavmi sveta. To je dôvodom, prečo mnoho ľudí, ktorí začnú študovať Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, hľadajú únik od televízie, rozhlasu alebo dokonca aj hudby – nie preto, že tieto veci sú vo svojej podstate zlé, ale preto, lebo sú veľmi vplyvné. Ustupujú od jednotlivcov, ktorí ich ovplyvňujú spôsobmi, ktoré sú kontraproduktívne pre ich blahobyt a pre schopnosť preorientovať svoju myseľ. Toto stiahnutie sa je nevyhnutné, aby ľudia prehodnotili svoje myšlienky, mali slobodu zhodnotenia, získali kontrolu nad svojimi vlastnými mentálnymi silami, prehĺbili svoje vedomie o sebe a stali sa citlivejšími na veci, ktoré ich ovplyvňujú. 

Existujú silné vplyvy a existujú jemné vplyvy. Spočiatku v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva budú ľudia chcieť ustúpiť od silných vplyvov. To im umožní rozvíjať citlivosť na pochopenie a efektívne zvládnutie jemných vplyvov. Medzi jemné vplyvy patria myšlienky iných ľudí, ktorí nie sú vo vašom bezprostrednom okolí, ale s ktorými ste vo vzťahu. Medzi jemné vplyvy patrí prítomnosť mimozemského života, ktorý sa môže nachádzať vo vašej blízkosti. Možno táto mimozemská prítomnosť na vás nemá priamy vplyv alebo sa na vás vôbec nezameriava, ale jej prítomnosť bude mať na vás určitý vplyv. Tento vplyv je jemný, ale to neznamená, že nemá žiadnu moc alebo že na vás nemá vplyv. 

Mnohé vaše depresívne nálady s vami skutočne nemajú nič spoločné. Mnohé z nich sú výsledkom toho, že ste sa v mentálnom prostredí zapojili do niečoho, čo si neuvedomujete. Často je to niečo, čo ani nie je vo vašom vizuálnom dosahu. Ľudia tu môžu často prechádzať obrovskými zmenami nálad, pričom sú ovplyvňovaní vecami, ktoré ani nie sú súčasťou ich vlastných životov. V iných prípadoch ich emočné reakcie do veľkej miery riadi ich vlastné myslenie. Ľudia, ktorí sa zaoberajú terapeutickými procesmi, napriek tomu často robia chybu, keď si myslia, že všetky ich skúsenosti sú determinované ich vlastnými podmienkami, myslením a vlastnými aktivitami. Tento mylný predpoklad sa robí preto, lebo si ľudia myslia, že sú v živote izolovaní. Neuvedomujú si mentálne prostredie. 

Mentálne prostredie je ako žitie v mori vedomia. Plávate vo veľkom oceáne vedomia. Keď poviem vedomie, neznamená to, že je seba uvedomujúce. Znamená to jednoducho, že aktívne myslí. Aktívne myslenie nie je nevyhnutne vedomé myslenie. Myseľ pracuje neustále, bez ohľadu na to, či si to uvedomujete alebo nie. Vyvíja vplyv a je ovplyvňovaná neustále, či si to uvedomujete alebo nie. Získanie vedomia o mysli, kontrola jej vplyvu na ostatných a kontrola toho, čo ju ovplyvňuje, alebo aspoň stanovenie toho ako veľmi vás tento vplyv môže ovplyvniť, predstavuje úspech a pokrok vo vzdelávaní. Výsledok toho vám dá väčšie posilnenie, väčšiu istotu a schopnosť ovplyvňovať, starať sa a podporovať ostatných spôsobmi, ktoré sú pre nich účinné a vhodné. Toto je veľmi veľkým úspechom.

Ak sa pozriete do sveta, uvidíte, že veľa ľudí má pocit, že sú obeťami života, že ich život ovláda, že to nemajú moc zmeniť, že je to pre nich príliš veľké. Toto je veľmi bežné. Môžete to vidieť všade. Môžete to počuť v toľkých rozhovoroch. Prejavuje sa to v činnostiach ľudí. Je to prejavované v ich formách úteku, ktoré sú často deštruktívne. Je to prejavované v neschopnosti, ktorú ľudia cítia pri riešení skutočných problémov vo svete. Je to všadeprítomné. Prečo je to tak? 

Ak sú vaše skúsenosti s bytím ovplyvňovaní väčšie ako vaše skúsenosti s ovplyvňovaním ostatných, potom si jednoznačne neuvedomujete mentálne prostredie a nemáte vedomie svojho vlastného myslenia a jeho vplyvu na ostatných. Skutočne, presvedčenie v to, že sa ľudia riadia okolnosťami a sú nimi úplne podmienení, je skutočne posilnené ľuďmi, ktorí v to veria a tak sa táto viera stáva silnejšou a zdanlivo nepriepustnejšou. Nevedomie sa tak posilňuje. Posilňujete čokoľvek, v čo veríte. Pridáte k tomu. Všetko, čo si ceníte, posilňujete. Ak si ceníte pravdu, prispievate pravde vo svete. Ak si ceníte únik pred pravdou, prispievate úniku od pravdy vo svete. Mentálne prostredie, v ktorom žijete, ľudské mentálne prostredie je výsledkom toho všetkého dohromady. 

Tu môžete začať chápať, prečo sa Múdri stiahli tak úplne z vplyvov sveta. Uvedomujú si, že mentálne prostredie, v ktorom žijú ich ovládne pokiaľ neurobia veľké a významné kroky, aby sa od neho izolovali. Postupom času sa tiež naučili, že môžu ovplyvňovať mentálne prostredie sveta prostredníctvom foriem duchovnej praxe, ktoré sa naučili a ktoré posilňujú. Vo veľkej miere ustupujú od silných vplyvov. Potom sú schopní rozlíšiť jemné vplyvy, sú schopní si založiť vlastný základ a potom z tohto základu kontribuovať. Ak sú múdri robia to bez odsúdenia, pretože ak niečo odsúdite vstúpite si tým do vzťahu. Vaše odsúdenie vás k tomu viaže. Odsúďte zlo a budete pripútaní k zlu. Odsúďte určitú formu ignorancie a budete k nej pripútaní. Ak si neželáte byť pripútaní k tým vplyvom, ktoré vás brzdia, alebo zakrývajú vašu víziu alebo vám bránia v prístupe k vašim vlastným vnútorným zdrojom, nepoužívajte odsúdenie. 

Emócia, či už je to láska, nenávisť alebo vyhýbanie sa, vás vždy spája s vecou na ktorú reagujete. Ak nenávidíte inú osobu, nenávisť vás k tejto osobe pripúta. Ak máte človeka radi, láska vás k tejto osobe pripúta. Láska je uprednostňovaným záväzkom, ale v mnohých prípadoch možno k tejto osobe nebudete chcieť byť pripútaní vôbec. Preto je odsúdenie také nevhodné. Odsúdenie vám tiež zakazuje získať prístup k tomu, čo viete takže má dvojitý záväzok. Spája vás s tým, od čoho sa pokúšate odlúčiť a zatieni vašu víziu a znemožňuje vám získať prístup k tomu, čo viete. Nie je to len z morálnych dôvodov, že hovoríme: „Neodsudzujte ostatných.“ Je to tiež z praktických dôvodov preto, lebo to vytvára zranenie a ubližuje a bráni vášmu pokroku. Preto to musí byť z praktických dôvodov odrádzané.

Vidíte teda, že sebavyjadrenie nie je len to, čo hovoríte a ako dobre to hovoríte. Nie je to len to, čo robíte a ako dobre to robíte. Je to celá vaša bytosť vo svete. Zvážte toto: Muž a žena Poznania môžu vo svete urobiť veľmi málo. Môžu mať veľmi jednoduchú prácu. Ich aktivity nemusia byť veľkodušné alebo jedinečné. Ach, ale aký vplyv budú mať. Iní sa budú v ich prítomnosti cítiť obnovení a naplnení. Ostatní sa im však budú vyhýbať, pretože nemôžu tento vplyv tolerovať. Muž alebo žena Poznania, ktorí sú vyvinutí a pripravení, budú mať vo väčšine prípadov väčší vplyv na prostredie, ako môže mať prostredie na nich. Skutočne si vytvárajú svoje vlastné prostredie. Nerobia to tým, že si zariadia svoj dom a vylepia si pekné tapety. Vytvárajú prostredie mentálne. Vytvárajú si svoje vlastné mentálne prostredie.

Aby ste si mohli vytvoriť svoje vlastné mentálne prostredie, musíte sa aspoň na určitý čas stiahnuť zo sveta a zo silných vplyvov sveta. Potom sa musíte s čo najväčšou objektivitou dozvedieť o jemných vplyvoch, ktoré na vás pôsobia. Nie je to ľahké urobiť. Musíte sa pripraviť podľa Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. Musíte sa kultivovať – svoje mentálne schopnosti, svoje vedomie, svoje rozlišovanie a diskrétnosť. Musíte sa oddeliť od ľudí, ktorí vám s tým nemôžu pomôcť, aj keď vás majú radi. Musíte sa spojiť s tými niekoľkými jednotlivcami, ktorí budú mať podiel na vašom napredovaní. Musíte riskovať. 

Musíte si vyvinúť potrebný prístup. Potom môžete začať vytvárať svoje vlastné mentálne prostredie. Stále si ho budete musieť vo svete chrániť, pretože vaše mentálne prostredie je menej silné ako skombinované mentálne prostredie všetkých ostatných. Ale ako sa vaše mentálne prostredie bude vo vás formovať a upevňovať, začne na ostatných prirodzene pôsobiť. Tu nebudete musieť určovať vplyv v každej chvíli, lebo čím viac ste s Poznaním zapojení, tým viac môže Poznanie cez vás prúdiť a cez vás hovoriť. Jeho podstata vás môže obklopiť. Tu sa stanete svedkom vášho vlastného vplyvu na ostatných. Nedominujete, neprikazujete a neprekonávate ostatných. Jednoducho s nimi zdieľate to, čo ste objavili. 

Vo vzťahu s kýmkoľvek môžete zdieľať iba to, čo ste objavili. Vzťah môže preukazovať iba to, čo si vy a iní vážite a čo ste objavili. Môže tiež preukazovať konflikt medzi vami a ostatnými. V podstate nemôže ísť ďalej, ako ste išli vy sami. Preto nie je vhodné mať vzťahy s ľuďmi stále, najmä primárne vzťahy. Je to vlastne vzácnou vecou, aj keď sa ju ľudia snažia mať neustále. 

Potrebujete čas osamote; potrebujete pomoc jedného alebo dvoch ľudí; potrebujete primeranú formu rozvoja a učebné osnovy pre rozvoj. Potom môžete začať rozvíjať svoje vlastné mentálne prostredie, prostredie, ktoré môže koexistovať so životom a ovplyvňovať ho. Toto dokázalo len veľmi málo ľudí, takže nemáte veľa modelov úspechu. Možno budete musieť mať vieru v to, čo vám hovorím. Ak sa rozhliadnete okolo seba, uvidíte, že všetci vyzerajú ako by ich svet ovládal. V skutočnosti možno nebudete poznať nikoho, kto získal skutočnú nezávislosť od vplyvov, ktoré vládnu všetkým. Demonštrácie toho sú zriedkavé, ale veľmi významné. 

Rekultivácia Poznania nie je populárnym hnutím. Nie je to rozbehnutý vlak. Nie je to niečím, kam by ste si so sebou mohli vziať všetkých svojich priateľov. Nie je to niečím, v čom sa stanete veľmi populárnym človekom, pretože študujete Cestu Poznania. Možno sa budete musieť vydať úplne sám a vydať sa iným smerom ako ostatní. Všetci ostatní sú pod vplyvom a sú ťahaní silami, o ktorých ani len netušia. Väčšina ľudí pôjde jednoducho s tým, čo sa určí. Možno sa o tom budú celú cestu sťažovať. Možno pôjdu aj vtedy keď vycítia, že niečo nie je v poriadku ale ešte nie sú dostatočne pokročilí na to, aby mohli dostatočne ovplyvniť svoje životy, aby dokázali znovu získať svoj vlastný zmysel pre seba a zmysel pre kontribúciu vo svete.

Pamätajte: Nepodceňujte moc sveta. To Múdri nerobia. Múdri si pre seba nenárokujú všemocné sily. Poznanie je vo svete v tichosti . Uznáva moc sveta. Vrhá svoj vplyv spôsobmi, ktorým svet nemôže brániť. Rovnako ako vôňa kvetín, aj Poznanie svoj vplyv prenáša. Môžete pri tom kvete kráčať nahnevane alebo veselo, ale napriek tomu svoju vôňu prenáša. Poznanie je skryté, takže ho nemožno odstrániť ani zničiť. Je ticho, pretože preniká do vecí. Nie je v neustálom rozhovore samo so sebou, pretože nemá žiadne konflikty a nemusí sa upokojovať. 

Bytie v kontakte s Poznaním znamená, že si začínate rozvíjať zmysel pre skutočné sebauistenie. Začínate byť čoraz tichší, pokojnejší. Začínate menej rozprávať a viac pozorovať. Začínate preberať vlastnosti Poznania. Začínate si uvedomovať, že váš vplyv na ostatných je všadeprítomný. Tu si začnete privlastňovať inú sadu atribútov, ktoré zodpovedajú vašej povahe. Tu si začnete uvedomovať, že väčšie vplyvy sú v skutočnosti tie, ktoré sú jemnejšie, prenikavejšie a všadeprítomnejšie a že mnohé zo silných vplyvov, aj keď sú možno hlasné, nepríjemné a viditeľné, sú v skutočnosti slabšie ako jemné. Príchod k tomuto uznaniu je súčasťou veľkej transformácie, ktorú tu naznačujem, transformácie, ktorá vás teraz vyzýva, aby ste sa pripravili, učili sa, prehodnotili a znovu získali to, čo je skutočne vaše.

Reagovanie na Väčšie Spoločenstvo

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
10. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Keď hovoríme o vplyvoch Väčšieho Spoločenstva, je potrebné hovoriť o tom, ako myseľ reaguje. Myseľ je navrhnutá tak, aby konala a interagovala s prostredím. Je to jednak generátor informácií a stimulácie, ako aj ich prijímač. Myseľ sa prirodzene spája s mentálnym a fyzickým prostredím tak, že neustále vysiela a prijíma informácie. Myseľ nie je pánom prostredia, ani prostredie nie je pánom mysle v skutočne vyváženom a harmonickom stave. Ak je však tento stav narušený, vedie to k nerovnováhe, ktorá vytvára deformácie v skúsenostiach, v rozpoznávaní, v procesoch myslenia a v záveroch, ktoré z toho vyplývajú. 

Aby vaša myseľ fungovala prirodzene a harmonicky, musí mať dynamický a harmonický vzťah s prostredím. To je samozrejme ideálny stav a nedosahuje sa, keď myseľ nie je v harmónii sama so sebou. Keď myseľ nie je v harmónii sama so sebou, zažíva svoju vlastnú nerovnováhu ako aj nerovnováhy vo svojom prostredí. To vyprodukuje nerovnováhu a nesúlad a reakciu na to, čo produkuje. To vytvára začarovaný kruh, v ktorom myseľ produkuje zážitky a potom reaguje na svoje vlastné výtvory. Len málokedy si je vedomá toho, čo produkuje. 

Táto diskordancia vytvára vo svete silu, silu disonancie. Napríklad, ak ste nepokojní, znepokojení, alebo sa veľmi bojíte, alebo ak ste veľmi nahnevaní alebo rozhorčení, vytvoríte vo vašom prostredí disonanciu. Akonáhle táto disonancia opustí vašu vlastnú myseľ, stane sa silou v prostredí. Teraz, ak to generuje iba jedna osoba, bude to veľmi slabá sila a ľahko sa rozptýli. Ak však tento druh skúseností vytvára veľa ľudí, vytvorí to silu, ktorá bude trvalejšia, oveľa účinnejšia a efektívnejšia. Táto sila potom môže ovplyvňovať iné mysle tak, že sa zdá, ako by ich ovládla. Mentálna sila v prostredí sa môže stať veľmi koncentrovanou a dosť silnou a môže mať takpovediac efekt víchoru na iné mysle. Ak si spomeniete na časy, keď ste vstúpili do niekoho osobnej domény a vstúpili ste do ich disharmonického stavu spomeniete si, aké silné to môže byť a ako vás to môže emocionálne ovplyvniť a určiť vaše reakcie. 

Preto má disharmonická myseľ vplyv na prostredie. Akonáhle táto diskordancia vstúpi do prostredia, najmä ak ju zdieľajú ostatní, vytvára silu, ktorá má vplyv na iné mysle. Ľudské bytosti si neuvedomujú silu svojich vlastných emócii alebo vplyv svojho myslenia na ostatných. Existuje síce niekoľko zrejmých príkladov, ale za celkový účinok a druhy interakcií, ktoré sa vďaka tomu dajú generovať, je vedome zodpovedané len zriedka, ak vôbec. 

Kultivácia dobrého mentálneho prostredia okolo vás osobne je veľmi, veľmi dôležitá. Generujete toto prostredie a žijete v ňom. Ak vytvoríte nepriateľské, nezhodné prostredie, budete v tom žiť. Toto prostredie sa môže stať tak sústredeným a tak efektávnym pri určovaní vašich vlastných skúseností, že je to ako žiť v ulite, kde sa vám môže zdať ako dážď padal iba na vás, a na nikoho iného. Ale vplyv na ostatných môže byť tiež veľmi veľký, najmä ak ste v ich tesnej blízkosti. Keď ste vonku, účinok vášho myslenia sa rozptýli všeobecnejšie a reakcia tých, ktorí cítia jeho účinky, nebude taká veľká. Je to tak preto, lebo predstavuje rozsiahle mentálne prostredie, ktoré je vystavené mnohým ďalším silám presahujúcim iba ľudské sily. Ale ak ste v interiéri s iným alebo vo veľmi tesnej blízkosti, potom môže byť tento dopad obrovský. Preto, ak ste v kontakte s niekým, kto je vo veľmi disharmonickom stave a má to na vás škodlivý účinok alebo vám sťažuje jasné myslenie, je vždy dobré pokúsiť sa túto osobu dostať von aby sa ich mentálne projekcie mohli efektívnejšie rozptýliť. To na vás do istej miery zníži dopad.

Vaša interakcia s ostatnými je taká silná, že musíte byť veľmi opatrní, s kým sa stýkate. Ak sa chcete zámerne stýkať s niekým, kto je vo veľmi nesúladnom stave alebo je veľmi narušený alebo konfliktný, musíte na to byť dobre pripravení, pretože to na vás bude mať veľký vplyv. Ľudia budú prirodzene gravitovať k tým, ktorí im môžu pomôcť zažiť pozitívne mentálne prostredie. Platí to najmä pre ľudí, ktorí získavajú späť Poznanie a pokúšajú sa uvedomiť si svoj vlastný mentálny stav a jeho vplyv na prostredie, ako aj vplyv prostredia na nich. 

Mnoho ľudí sa bojí, že prostredie má nad nimi najvyššiu moc a iní veria, ale len zriedka sa stretnú s tým, že majú nad prostredím ultimátnu moc. To samozrejme nie je pravdou, pretože ste s prostredím v dynamickom vzťahu. Rovnako ako vaše telo prosperuje zo zdrojov vášho prostredia a nepretržite s nimi interaguje, vaša myseľ – váš mozog a všetky jeho funkcie – a Poznanie, teda myseľ presahujúca mozog, ktorá zodpovedá za rafinovanejšie kvality myslenia a zhodnotenia, tiež existujú v mentálnom prostredí, prosperujú z jeho zdrojov a neustále s ním interagujú. 

Jednotlivci, ktorí sú v procese získavania späť svojho Poznania, sa budú usilovať o vytvorenie pozitívneho mentálneho prostredia. Budú to robiť prirodzene, aby si vytvorili špirálu smerom nahor namiesto špirály dolu. Stanú sa oveľa citlivejšími na tých, s ktorými sú v styku a na to, čo sa v týchto interakciách prejaví. Budú chcieť hľadať slobodu a zbaviť sa stresových situácií, pokiaľ tieto situácie nie sú nevyhnutné. Budú sa usilovať o väčšiu vyrovnanosť a pokojnejšie obdobia. Všetky ich hodnoty a sklony sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia. 

Predtým, ako sa to stane, sa ľudia snažia vytvoriť prostredie, ktoré vyhovuje ich presvedčeniam, takže sa obklopujú ľuďmi, ktorí všeobecne prijmú ich stanovisko a potvrdia ich predsudky. Ale keď vstupujete do vedomejšieho stavu, do stavu, ktorý je viac oddaný vzdelávaniu sa a odhaľovaniu, budete hľadať prostredie, ktoré bude priaznivejšie pre skúsenosť vedomia a poznania. Toto je prirodzeným procesom a bude sa výrazne zrýchľovať, keď si to uvedomíte a budete môcť robiť vedomé rozhodnutia, aby ste zlepšili svoje mentálne prostredie a vytvorili väčšie príležitosti na náhľad. 

Mnoho ľudí sa snaží byť vonku, pretože je to slobodnejšie mentálne prostredie, ako keď sú uzavretí s inými ľuďmi. Ľudia tu hľadajú spoločenstvo s prírodou, pretože príroda poskytuje slobodnejšie a často priaznivejšie mentálne prostredie pre introspekciu a vhľad do správania a interakcie ostatných. Niektorí hľadajú prírodu čisto ako úľavu. 

Keď sa začnete sústrediť na mentálne prostredie, uvedomíte si, ako absolútne to ovplyvňuje váš pocit pohody a ako dôležité je pre váš rozvoj. Toto je začiatok uvedomovania si mentálneho prostredia. Pretože sa to deje vedomým a zámerným spôsobom, začnete si uvedomovať vplyvy, ktoré ovplyvňujú vaše emočné stavy a vaše myslenie. Ak sa rozhodnete rekultivovať Poznanie podľa Tradície Väčšieho Spoločenstva, budete musieť rozvíjať ticho, sústredené myslenie, objektivitu, rozlišovanie a pozorovanie – všetko, čo generuje sústredenejšiu a silnejšiu myseľ, myseľ, ktorá má väčší vplyv v jej prostredí a ako aj v skúsenostiach ostatných.

S Poznaním ako vašim sprievodcom bude mať vaša osobná myseľ prostredie a stimuláciu pre skutočný rozvoj, čo prinesie veľké výhody pre vás aj pre ostatných. Tu môžete celkovo pozitívne prispieť k mentálnemu prostrediu. To je úplnou pravdou. Poznanie je veľmi prenikavým druhom vplyvu. Nemôžete vysledovať jeho dopad na ostatných, ani nemôžete sledovať smer, ktorým bude cestovať, koho bude kontaktovať a ako budú oni reagovať. Možno však môžete s vierou prijať, že svet napreduje vďaka príspevku mnohých koncentrovaných jednotlivcov, ktorí sa venujú blahu ľudstva a jeho pokroku v ich rase. Výhody, ktoré vo svete vidíte, sú výsledkom tejto kontribúcie, nielen praktických a fyzických výhod, ale aj sústredením mnohých myslí na blahobyt a vyrovnanosť ľudskej funkcie a interakcie. Starajú sa o mentálne prostredie ako ten, kto sa stará o veľký les, starajú sa oň s láskavou pozornosťou, dávajú ho doporiadku, pokiaľ je to možné a chránia ho pred vonkajšími vplyvmi. 

Teraz musím hovoriť o vplyvoch Väčšieho Spoločenstva, ktoré ovplyvňujú ľudstvo v tejto dobe. Ak môžete začať aspoň koncepčne vidieť, že žijete v mentálnom prostredí a že ste s ním v nepretržitej a dynamickej interakcii, je potrebné myslieť na druhy vplyvov, ktoré v danom prostredí existujú – vplyvy ktoré môžete privítať, prijať a propagovať a vplyvy, ktoré sú vo vašom živote neúmyselne, bez vášho pozvania v rámci prostredia, v ktorom fungujete. Dopad televízie, hudby a rozhlasu je veľmi, veľmi veľký na ľudskú myseľ, taký veľký, že študenti Poznania sa budú snažiť tieto vplyvy obmedziť a svedomite ich skúmať. Ide o vplyvy, ktoré sú súčasťou prostredia, v ktorom fungujete. Nemusíte ich nevyhnutne vítať, ale napriek tomu sú súčasťou vášho prostredia a budú mať na vás vplyv. 

Existujú vplyvy, ktoré si sotva uvedomujete, ktoré na vás tiež silne vplývajú, najmä ak ste citliví na Väčšie Spoločenstvo. Vaša citlivosť na Väčšie Spoločenstvo je určená vašim pôvodom – nielen vašou históriou ako ľudskej bytosti v tomto živote, ale aj vašim pôvodom ďaleko za ním. Svoje nahromadené učenie prenášate so sebou do životných skúseností, ktoré teraz prežívate ako jedna ľudská bytosť. Ak toto nahromadené vzdelávanie ráta aj s Väčším Spoločenstvom, budete obzvlášť citliví na vplyvy Väčšieho Spoločenstva. Toto je súčasťou vášho make-upu. Toto nemôžete zmeniť, ale môžete sa naučiť uvedomiť si to a efektívne s tým zaobchádzať, aby ste sa časom, keď vaša myseľ bude silnejšia a sústredenejšia prostredníctvom prípravy a správnej asociácie s ostatnými, naučili nielen kompenzovať škodlivé alebo disharmonické vplyvy, buď v ľudských situáciách, alebo z vplyvov, ktoré presahujú ľudské vedomie, ale časom aj na nich mať tiež pozitívny vplyv. 

Zvážte toto: Silná myseľ vždy ovplyvní slabšiu myseľ. Silná myseľ môže do istej miery ovládať slabšiu myseľ. Stáva sa to, aj keď sa silnejší človek nesnaží niekoho ovplyvniť alebo presvedčiť, aby niečo urobil. Skutočnosť, že jeho myseľ je koncentrovanejšia a menej konfliktná, s väčším zámerom a seba-determináciou, bude mať vplyv na iné mysle, ktoré sú menej sústredené a menej koncentrované. Toto je skutočnosťou života a nemožno sa tomu vyhnúť. Keď ľudia začnú navzájom súperiť, včas si uvedomia, že musia mať zvýšenú úroveň koncentrácie a zamerania a veľmi špecifické formy prípravy, ktoré sú určené tým, čo sa pokúšajú podstúpiť. Je zrejmé, že vo všetkých prípadoch musia byť pri rozhodovaní sa silnejší, sústredenejší a múdrejší. To je stimulované, pretože ľudské bytosti medzi sebou súperia o určité výhody v živote. Táto konkurencia môže byť zdravá, ale môže byť aj škodlivá.

Teraz, keď sú vo svete aktívne zastúpenia Väčšieho Spoločenstva, máte do činenia so súborom vplyvov, ktorým nemôžete účinne konkurovať a preto je predstavená príprava v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. Iba príprava z mimo sveta môže byť účinná v tom, aby vás naučila pracovať s vplyvmi z mimo sveta. 

Teraz mi dovoľte hovoriť o tom, ako môžu vplyvy Väčšieho Spoločenstva pôsobiť na ľudskú myseľ. V prvom rade, ak dôjde k vizitácii, tí, ktorí sa zúčastňujú vizitácie, budú chcieť okolo svojej prítomnosti vytvoriť silové pole, ktoré dúfajú že bude mať vopred určený vplyv na ľudské bytosti. Ľudské bytosti boli študované veľmi dlho – prinajmenšom z hľadiska ich správania a predispozícií. Návštevníci budú preto chcieť vytvoriť určitý vplyv na prostredie, aby mali želaný vplyv na kohokoľvek, s kým sa môžu stretnúť, či už úmyselne alebo neúmyselne. Ak majú záujem skúmať jednotlivcov priamo, návštevníci ich v určitom zmysle zhypnotizujú. To je možno najlepšie slovo, ktoré sa dá v tejto situácii použiť. Pozastavia vedomé mysle ľudí a potom im navrhnú veci, ktoré budú mať tendenciu akceptovať ako svoje vlastné. Ľudia potom zabudnú, odkiaľ sa tieto návrhy vzali. To uľahčuje ovplyvňovanie správania ľudí a uskutočňovanie požadovaných, vopred určených akcií. Ľudské bytosti si to navzájom robia od začiatku svojej existencie vo svete, ale nie sú v tom majstrami. 

Svet navštevujú Sily Disonancie z mimo sveta. Neprichádzajú sem pre vás. Určitými spôsobmi sú schopní manipulovať s mentálnym prostredím. Na zasiahnutie a ovplyvnenie správania a uznania tých, s ktorými sa môžu stretnúť, najmä ak chcú študovať myslenie, správanie alebo biológiu svojich subjektov, využijú tieto schopnosti v miere, v ktorej to považujú za možné. Počet jednotlivcov, ktorí boli priamo ovplyvnení týmito silami sa zvyšuje a sú hlboko znepokojení a rozrušení zo stretnutí, ktoré mali, ak o nich vôbec vedia. Čudujú sa nad tým, ako môže byť ich pamäť tak pozastavená, ako môžu byť ich zhodnotenia tak vymazané a ako môžu ich spomienky vyzerať tak neurčité. Popremýšľajte potom nad myšlienkou hypnózy a nezabudnite, že koncentrovanejšia myseľ bude mať od prírody väčší vplyv na slabšiu myseľ, ako slabšia myseľ môže mať na koncentrovanejšiu myseľ. 

Preto chápte, že ľudia sú študovaní, dokonca skúmaní Silami Disonancie z mimo tohto sveta. Je to poľutovaniahodné, pretože ľudstvo je na to zle pripravené. Napriek tomu to má určité príležitosti na rozvoj, ak je možné situáciu jasne pochopiť. Konkurencia môže podnietiť tvorivosť, zodpovednosť, vynaliezavosť a slobodnú vôľu. Teraz vo svojom mentálnom prostredí súťažíte s inteligentnými silami z mimo sveta. Toto je skutočnosťou; nemôžete sa tomu vyhnúť. Bolo by hlúpe popierať to alebo predstierať, že k tomu nedochádza. Toto je teda forma konkurencie. Konkurujete o kontrolu nad svojím svetom; konkurujete o kontrolu nad svojím vlastným životom; konkurujete o to, kto v budúcnosti ovládne svet. Znie to príliš vážne? Zdá sa vám to príliš zlovestné alebo príliš hrozivé na zváženie? Možno by sa to tak spočiatku môže zdať, ale ak sa nad tým starostlivo zamyslíte a ste ochotní to ďalej zvážiť, uvidíte, že toto je druh angažovania, ktoré ľudstvo potrebuje, aby sa v ľudskej rodine vytvorila harmónia a vytvorilo sa väčšie zameranie a motivácia pre učenie. To neznamená, že Sily Disonancie vám zámerne pomáhajú svojimi zásahmi do ľudských záležitostí, ale znamená to, že situácia ponúka niektoré mimoriadne dôležité príležitosti a stimuly pre rozvoj.

Udalosti, ktoré sa dejú nemôžete zmeniť môžete ich však interpretovať múdro a naučiť sa ich využívať vo svoj prospech. Ak to chcete urobiť, musíte si rozmyslieť, kde v živote stojíte, čo ste dosiahli a čo ste nedokázali. Musíte vziať do úvahy vplyv svojho vlastného myslenia a zvážiť tiež prostredia, do ktorých sa umiestňujete, či už úmyselne alebo neúmyselne. Vytvára sa tým väčšie sebauvedomenie, schopnosť rozlišovať a svedomitosť – to všetko je nevyhnutné, ak máte napredovať ako ľudská bytosť. 

Zvážte toto: Ak sa priblížite k sile z Väčšieho Spoločenstva, začnete veľmi dôrazne reagovať. Ľudia zvyčajne cítia obrovský pocit vyhýbania sa, túžbu odísť, utiecť, nájsť útočisko. Často existuje obrovský pocit úzkosti. Toto je normálna reakcia, ale iné reakcie sú možné v závislosti od povahy a povahy zúčastnenej osoby. Na svete existujú miesta, kam ľudia nechcú ísť. Cítia sa tam nepríjemne. V prírode existujú miesta, okolo ktorých ľudia prechádzajú alebo sa im zámerne vyhýbajú. Cítia sa tam nepríjemne. To neznamená, že všetky tieto miesta obsahujú vplyvy Väčšieho Spoločenstva, ale môžete vidieť, aké ľahké je presadiť sa vo svete a byť relatívne bez ľudskej kontroly pre tých z Väčšieho Spoločenstva. Manipulácia s mentálnym prostredím tu môže byť taká silná, že sa od zvedavcov alebo dobrodružných dá ľahko odradiť. 

Kým jednotlivci nezískajú objektívny prehľad o svojich skúsenostiach, čo môžu vykonať iba s Poznaním ako ich radcom, sprievodcom a základom, budú ovplyvnení. Budú nasledovať svoje vlastné pocity a budú sa riadiť prevládajúcimi myšlienkami, ktoré majú. Myšlienky môžu byť vložené do iných myslí. Pocity môžu byť motivované určitými druhmi stimulácie. Ľudské bytosti nie sú tak strašne zložité, aby sa tieto veci nedali naplánovať a vykonať s veľkým úmyslom a účinnosťou. Ľudia nebudú vedieť, prečo reagujú tak, ako reagujú. Možno si na to dajú dôvody, ale mať dôvody neznamená, že človek chápe situáciu alebo vplyvy, ktoré sú v jeho dosahu. 

Ak sú ľudia psychicky nestabilní, budú ešte nestabilnejší vedľa vplyvu Väčšieho Spoločenstva. Môže ich to dokonca priviesť k šialenstvu. Nie je to tak preto, lebo sa to vplyv Väčšieho Spoločenstva snaží dosiahnuť. Je to jednoducho preto, lebo keď ste okolo silnejšej mysle, zvýrazní to váš súčasný stav. Inými slovami, stanete sa extrémnejším vo svojom správaní. To je jeden z dôvodov, prečo muž a žena Poznania musia zostať skrytí pred svetom a musia byť veľmi uvážliví o tom, s kým sa stretnú a čo odkomunikujú, pretože budú mať veľký dopad na každého, s kým sa stretnú. Nerozumní sa stanú vedľa nich nerozumnejšími a tí, ktorí hľadajú Múdrosť, sa stanú múdrejšími, pretože koncentrovanejšia myseľ zvýrazní súčasný stav každej druhej mysle, s ktorou prichádza do styku. To je jeden dôvodom, prečo sa Múdri stiahli. Toto je veľmi dôležité. 

Našim dôrazom je tu posilniť vaše chápanie toho, že žijete v mentálnom prostredí a že na vás v tomto prostredí pôsobia vplyvy. Sú tu prítomné vplyvy z Väčšieho Spoločenstva. Nie sú všade, ale sú na určitých miestach a ich počet nie je malý. Nielenže majú vplyv na ľudské myslenie a správanie, ale aj využívajú ľudské myslenie a správanie, testujú ho, experimentujú s ním, učia sa o tom, ako funguje a praktizujú jeho manipuláciu. To sa odohráva, či sa vám to páči,alebo nie, či to prijmete alebo nie. Deje sa to. Je lepšie to prijať, čeliť tomu a naučiť sa, ako proti tomu sami jednať a ovplyvňovať to, pretože ak to neovplyvníte, časom sa vás to zasiahne čoraz viac.

Na svete sú ľudia, ktorí majú taký silný pôvod z Väčšieho Spoločenstva, že cítia vplyv síl Väčšieho Spoločenstva, dokonca aj tých, ktoré sú ďaleko a nie v ich bezprostrednej blízkosti. Reagujú na tieto veci emocionálne a nemôžu zodpovedať za svoje vlastné skúsenosti. Hovoria si: „Bože môj! Prečo sa cítim tak, ako sa cítim?“ Možno majú nevysvetliteľné pocity hrôzy alebo úzkosti, ktoré sa nedajú vysvetliť z hľadiska ich súčasnej situácie. Niekedy sa títo ľudia za tieto skúsenosti veľmi obviňujú a snažia sa ich potlačiť alebo im uniknúť. Iní obviňujú celú spoločnosť alebo politickú situáciu, v ktorej žijú, stále však nemôžu zodpovedať za svoje skúsenosti. To sa určite nestáva u každého človeka, ale u niektorých ľudí je to dosť výrazné. Títo ľudia sa budú musieť naučiť Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, ak majú získať prístup k zdroju svojho vlastného zážitku. 

Ak sa chcete dozvedieť o zdroji svojho zážitku, musíte sa naučiť o vplyvoch, ktoré ho stimulujú, ovplyvňujú a v niektorých prípadoch dokonca aj generujú. Musíte sa naučiť zodpovedne a vedome pracovať s prostredím. To znamená, že poznáte podstatu a účinky svojho vlastného myslenia a naučíte sa rozlíšiť tie vplyvy, ktoré na vás priamo pôsobia. Do istej miery môžete kontrolovať svoje vystavenie vplyvom v mentálnom prostredí. A určite, keď budú rásť vaše schopnosti a vedomie, stanete sa v tom efektívnejší. Toto je požiadavkou na vzdelanie. 

V mentálnom prostredí boli s ľuďmi vždy problémy, pretože ich mentálny a duchovný život nebol zjednotený. Teraz však existujú väčšie problémy kvôli prítomnosti Väčšieho Spoločenstva vo svete. Tieto problémy môžu priniesť dôležité riešenia, ale sú to problémy, ktoré sú pre ľudí veľmi ťažké rozpoznať a prijať. Dovoľte nám, vám poskytnúť túto myšlienku na zváženie: Sily disonancie vo svete, ktoré mimochodom nie sú jedinými silami Väčšieho Spoločenstva vo svete, sú schopné sa v mnohých prípadoch pohybovať celkom efektívne bez ľudského rozpoznania, nie preto, že sú neviditeľné, nie preto, že sú to duchovné sily – sú to fyzické sily – ale preto, že môžu ovplyvňovať myseľ, ktorá ich vníma. Ako sa to môže stať, pýtate sa? No, ak koncentrovanejšia myseľ chce alebo si praje, aby ju menej koncentrovaná nerozpoznala, potom vo väčšine prípadov osoba so slabšou mysľou nerozpozná prítomnosť koncentrovanejšej mysle. 

Pamätajte, že myšlienky ovplyvňujú mysle. Myšlienky ovplyvňujú myslenie. Myslenie ovplyvňuje myslenie. Ak je myslenie ovplyvnené, je možné vopred určiť určité reakcie. Pretože ste zvyknutí iba na interakciu s inými ľudskými bytosťami, tieto veci môžu znieť dosť fenomenálne, ba dokonca aj nemožne. Ale vo vašom mentálnom prostredí teraz existujú inteligentné sily, ktoré nie sú ľudskými bytosťami. Sú tu, aby nazbierali informácie. Sú tu, aby si na vás precvičili svoje zručnosti pre budúce použitie a výhody. Toto je neobvyklá a zložitá situácia, ktorá si vyžaduje neobvyklé a efektívne riešenie. Nemôžete použiť normálny rozsah ľudského vysvetlenia alebo ľudskej reakcie, aby ste sa mohli efektívne vyrovnať s týmito vplyvmi. Preto sa predkladá Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva. 

Viackrát som v týchto diskurzoch spomenul, že vo svete existujú aj sily pre dobro. Sú tu kvôli ochrane a prospechu ľudstva. Preto nezostanete bezmocní voči zdanlivo mocnejšiemu protivníkovi. Nielenže na svete existujú sily Väčšieho Spoločenstva, ktoré vám majú pomôcť a vzdelávať vás, existuje sila a prítomnosť Poznania, ktoré musí byť aktivované, aby vám umožnilo efektívne sa vysporiadať nielen s problémami a dilemami ľudských záležitostí, ale aj problémami a dilemami, ktoré existujú aj vo Väčšom Spoločenstve.

Zvážte toto: Ľudské myslenie sa dá priamo ovplyvniť. Ľudské vnímanie sa dá priamo ovplyvniť. Ľuďom môžu byť vykonané veci bez akýchkoľvek varovaní. Ľudia môžu byť ovládaní a manipulovaní, k čomu v skutočnosti už dochádza. Uvedomujem si, že to nie je populárnym nápadom, ktorý tu predkladám. Je veľmi vytriezvujúci. A napriek tomu, pretože je to dnes vo svete skutočnosťou, musíte to akceptovať. Akceptovanie je začiatkom vzdelávania – akceptovanie nedostatku, akceptovanie problému, ktorý je potrebné vyriešiť, akceptovanie vašej vlastnej túžby po pokroku a akceptovanie toho, že váš súčasný stav je pre vás nedostatočný. Všetky tieto veci poskytujú motiváciu pre väčšie vzdelávanie a rozvoj. 

Na dosiahnutie každého úspechu je nevyhnutná motivácia, ktorá však musí byť poháňaná potrebou. Ľudské bytosti musia byť psychicky silnejšie, vyváženejšie a harmonickejšie vo svojom vnútri. Toto nie je iba preferenciou. Nemôže to byť iba nejakou formou zábavy alebo aktivitou alebo koníčkom. Musí sa to stať ústredným bodom vašich priorít. Čo to učiní ústredným vo vašich prioritách? Uznanie toho, čo vás ovplyvňuje vo vašom živote a vaša vlastná potreba rozvoja, riešenia a väčšej vyrovnanosti. Potreba poháňa pokrok. Vaše potreby sú veľké. Aj keby vo svete v súčasnosti neexistovali vplyvy Väčšieho Spoločenstva, vaše potreby sú veľké a každým dňom narastajú. Ak chcete uspokojiť veľkú potrebu, potrebujete veľkú motiváciu. Potrebujete veľkú prípravu a veľkých spoločníkov. 

Sily Disonancie nie sú trénované spôsobmi Poznania. Tu máte možnú výhodu, ak by ste sa rozhodli pripraviť a mali by ste svoju prípravu brať vážne a podniknúť ju s veľkou trpezlivosťou a vytrvalosťou. Tu je vaša výhoda. Preto kladieme dôraz na rozvoj Poznania. Nezdôrazňujeme to iba preto, aby ste sa cítili lepšie alebo aby ste mali väčší zmysel pre účel vo svete, alebo aby ste sa cítili viac sebamilujúci a sebaakceptujúci. Nie. Aj keď sú toto veľké odmeny pri nasledovaní Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva, toto učenie a príprava sa teraz volajú pre ďalšie skutočné a naliehavé potreby. Sily pre Dobro z Väčšieho Spoločenstva sú tu preto, aby zdôrazňovali Poznanie, pretože práve to zachráni ľudskú rasu. Sily Disonancie nie sú trénované v Ceste Poznania, inak by neboli Silami Disonancie, pretože Poznanie nemôže stáť proti sebe a musí prispievať k blahobytu a prospechu života všade. 

V prítomnosti vplyvov Väčšieho Spoločenstva sa môžete cítiť bezmocní, ale máte tu väčšiu výhodu. Ak môžete byť pripravení v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva, budete mať väčšiu nádej na úspech. Preto sa dôraz kladie na Poznanie. Preto sa k tomu žiada. Je to nevyhnutné pre vaše blaho a rovnako je to potrebné aj pre váš pokrok. 

Bude tu vždy myseľ, ktorá je inteligentnejšia a prefíkanejšia ako tá vaša. Vždy budú existovať technológie pokročilejšie ako tie vaše. Vždy budú existovať mysle koncentrovanejšie ako vaše, v tom Väčšom Spoločenstve, ktoré je. Ak by ste sa však mali zaviazať a postupovať v rekultivácii Poznania, potom si vo svojom vnútri vytvoríte základ, ktorý nemožno ovplyvniť a nemôže byť poškodený, pretože Poznanie nemôže byť ovplyvnené mysliacimi mysľami. Poznanie nemôže byť poškodené stimulmi fyzického života. Poznanie je bez strachu, pretože je nesmrteľné. Nemôže doň preniknúť vonkajší svet. Iba Poznanie môže ovplyvniť Poznanie, pretože je to duchovná realita, ktorá existuje v každej osobe na svete. Aj keď je to vo veľkej väčšine ľudí latentné, je potrebné ho kultivovať a rozvíjať. Aj keď sú požiadavky pre túto kultiváciu a vývoj veľké, je možné, že mnohí môžu napredovať. Nie každý musí napredovať v Ceste Poznania, ale pre niektorých ľudí je to nevyhnutné a pre ľudskú rasu je to nevyhnutné, aby v tomto ohľade napredoval dostatočný počet ľudí.

Hovorím teraz o budúcnosti a súčasnosti. Nikto tak skoro neovládne ľudskú rasu. To si neželajú ani tí, ktorí vás teraz študujú, tí, ktorí prišli z Väčšieho Spoločenstva. To nie je ich poslaním, ale budú vás študovať, ovplyvňovať a manipulovať. Naučia sa, ako myslíte, ako sa správate a ako reagujete. Zistia vaše slabosti a obmedzenia a budú ich využívať pre svoje vlastné účely. Toto je teraz ujmou pre ľudstvo a bude to ujmou v budúcnosti. 

Čo tomu môže zabrániť? Rozvoj mysle a rekultivácia Poznania. Rozvoj mysle vám umožní vnímať, zabrániť a pôsobiť na vplyvy, ktoré vás teraz ovplyvňujú. Ale kultivácia Poznania vám dá Múdrosť a skutočné bezpečie a to natoľko, že budete mať časom väčší vplyv, pretože nič nie je väčším vplyvom ako samotné Poznanie. Za toto je svete ťažké zodpovedať, pretože existuje len veľmi málo jednotlivcov, ktorí sa vyvinuli v Ceste Poznania. Tí, ktorí majú veľký vplyv a mali a veľký vplyv na blahobyt a osud ľudstva. Ich príkladov je možno iba pár, ale sú veľmi výrazné. Musíte sa iba pozrieť do svojho vlastného života a objektívne preskúmať, kto vo vás ovplyvnil cnosť. Zistíte, že to nie sú len ľudia, s ktorými ste boli priamo v kontakte, ale že existuje veľa ľudí, ktorí už dávno predtým žili a ktorých príspevok sa stále odráža v ľudských mysliach všade. 

Taká je sila Poznania. To je vaša výhoda. Nárokujte si to pre svoje blaho a nárokujte si to pre blaho ľudstva. Nárokujte si to pre svoju schopnosť komunikovať s Väčším Spoločenstvom, pretože je teraz súčasťou vášho života a bude tým čoraz viac, pretože svet vstupuje do Väčšieho Spoločenstva a musí sa naučiť zodpovedať za svoje vplyvy, svoje sily, motívy a svoju existenciu. To znamená, že ľudstvo sa dostáva do širšej životnej arény, kde existuje veľa foriem vplyvu a veľa príležitostí na rozvoj, ktoré predtým ľudia k dispozícii nemali.

Veľké problémy prinášajú väčšie riešenia a väčšie úspechy. Máte väčší problém; teraz musíte nájsť väčší úspech. Nemôžete to urobiť sami, pretože budete potrebovať mocných spoločníkov, ktorí vám pomôžu. Je možné to dosiahnuť, ale budete musieť prehodnotiť veľa vecí, ktoré si vážite, veľa nápadov a ideálov, ktoré si vážite a budete musieť podstúpiť formu prípravy, ktorá je dosť záhadná, pretože pochádza z Väčšieho Spoločenstva. Zdôrazňujeme pravdy, ktoré majú ľudia všeobecný charakter a ktoré sa zdôrazňovali vo všetkých veľkých náboženstvách tohto sveta. Dozviete sa však tiež veci, ktoré sa vo svete nikdy neučili a budete musieť byť efektívnejší vo svojom rozlišovaní a v interakcii s ostatnými v miere, ktorá sa predtým zriedka vyžadovala. To je vaša záťaž. To je váš dar. To je vaša príležitosť. 

Nejde len o vytvorenie harmónie vo vás, ale o to, aby ste mohli poskytnúť kontribúciu, ktorú ste si zo sebou priniesli z mimo tohto sveta. Ak má vaša kontribúcia slúžiť na to, aby ľudstvo vstúpilo do Väčšieho Spoločenstva, potom všetko, čo vám hovorím, je relevantné a nesmierne dôležité pre to, aby ste to akceptovali a naučili sa to chápať. 

Tieto myšlienky ponúkam s dôverou, že Poznanie vo vás stimulujú vaše prijatie a vaše pochopenie, pretože Poznanie je to, čo plodí a vyživuje život všade. Jeho záhada a istota predstavuje zjavenie, ktoré na vás čaká na to, aby bolo objavené a kontribuované To platí tu aj mimo sveta, ako aj vo Väčšom Spoločenstve. Poznanie sú univerzálny jazyk, univerzálna myseľ, univerzálne uznanie a univerzálne vykúpenie. Je to dosť veľké na to, aby naplnilo požiadavky vášho života tu, ako aj vo Väčšom Spoločenstve.

Náboženstvo ako Mystérium

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
V roku 1992
V USA

Ak sa plne zúčastňujete v živote, budete zapojený do dvoch domén. Jednou je prejav života, ktorým je svet fyzických vecí; druhou je Mystérium vášho života, ktoré je oblasťou hlbokých skúseností. Jedna je objektívna; druhá je subjektívna. Ide o dve rôzne sféry a je veľmi dôležité, aby ste si ich nepomýlili. Doteraz viete dosť o svete prejavov – fyzickom svete. O svete hlbokých skúseností však toho veľa neviete. Je to iná sféra. 

S náboženstvom si nikto neželá si myslieť, že sú poverčiví. To naznačuje, že veríte v niečo čo neexistuje, vďaka čomu vyzeráte veľmi hlúpo. A skutočne, ak v tom budete pokračovať budete mať pocit, že život zbytočne strácate. Keď náboženstvo sklame, je považované za poverčivé. Polemiku o tom, či je niečo náboženstvom, alebo poverou, nemožno ukončiť vo vedomej, intelektuálnej časti vašej mysle, ktorá sa vyžíva v pochybnostiach a bojí sa do všetkého vážne zapojiť. Kontroverzia sa vyrieši v stave mysle, ktorá sa volá Poznanie. 

Preto neskúšajte porozumieť všetkému, čo hovoríme z vašej osobnej mysle, pretože to nemôžete urobiť. Je zbytočné to skúšať. Chceme vás priviesť do väčšieho stavu mysle, v ktorom sa dá vedieť. V tomto stave má všetko zmysel, aj keď je dosť ťažké túto skúsenosť popísať keď skončí, pretože znie veľmi fantasticky. 

Fyzický svet je zapojený do pohybu a interakcie vecí. Sféra Poznania zdôrazňuje podstatu skutočného vzťahu, ako spolu veci skutočne súvisia. Prečo je to dôležité vedieť? Je to dôležité, pretože odtiaľ pochádza váš zmysel. Akýkoľvek účel zmyslu života, ktorý je skutočný, pochádza z tejto záhadnej časti vášho života. Aby sme si mohli život užívať, musí existovať Mystérium. Aby sme mohli v živote rásť, musí existovať Mystérium. To znamená, že existuje časť vášho života, na ktorej sa zúčastňujete, ale ktorej nerozumiete. 

Preto, ak chcete byť osobou, ktorá sa vyvíja nedovoľte si, aby ste mali pochopenie života ktoré je konečné. Len čo si začnete myslieť, že viete, čo všetko znamená a čomu slúži, začnete sa zastavovať vo svojom vývoji. Vaša bezpečnosť musí pochádzať z niečoho väčšieho ako je váš vlastný myšlienkový systém a presvedčenie. Ak si na zakladáte svoju identitu na presvedčení, nebudete chcieť život veľmi skúmať, pretože ak tak urobíte, začnete spochybňovať a odmietať tie myšlienky, ktoré ste akceptovali bez akýchkoľvek pochybností. 

Pre študentov Poznania budú všetky ich predpoklady v rôznych bodoch spochybňované, kým nenájdu väčší základ v živote, základ, ktorý sa nezmení a nezakladá sa na populárnych názoroch alebo spoločenských trendoch. Tu získavajú prístup k niečomu, čo je za hranicami sveta, ale čo sem môžu priniesť. Kamkoľvek môžete prispieť Poznaním, má to trvalý a rezonujúci účinok. Je to iné ako stavať niečo pre dobro ľudí, niečo, čo môžu chvíľu používať, kým sa to nevyčerpá a nezahodí. Keď dávate Poznanie, pokračuje to v pohybe od človeka k človeku. 

Prečo je Ježiš stále vo svete? Pretože ľudia stále Ježiša dávajú, ako prúd prebiehajúci od človeka k človeku. Všetci ste vedením pre duchovnú moc. Bude to prirodzene rezonovať, ale to neprejde cez tých, ktorí na to nie sú dobre pripravení alebo nie sú ochotní nad vecami hlboko premýšľať. To vedie k niektorým nešťastným následkom a svojím spôsobom sa im nedá pomôcť. Neznalý sa pokúsi použiť pravdu hlúpo. Tí, ktorí nechcú spochybňovať alebo skúmať Mystérium svojho života, budú spokojní iba s domnienkami, ktoré ich upokojujú. Títo jedinci, aj keď to zo začiatku mali možno dobrý zmysel, sa môžu stať prostriedkami ničenia, ako to už často vaša história preukázala.

Náboženstvo nie je cirkev. Nie je to teologický systém myslenia. Dovoľte mi, aby som vytvoril novú definíciu náboženstva, aby ste pochopili o čom hovorím: Náboženstvo je hlboký zážitok. Z tejto skúsenosti vychádzajú cirkvi a teologické systémy, ale nie sú tam tam, kde nájdete Boha. Musíte chápať Stvoriteľa v inom stave mysle, inak si budete iba vytvárať viery, ktoré sa stanú poverami. 

Naším cieľom je priviesť ľudí k skutočným skúsenostiam a minimalizovať možnosť chybných záverov, nevhodných prístupov a tak ďalej. To nie je ľahké dosiahnuť. Nemôžete to urobiť so všetkými ľuďmi. Môžete to urobiť iba s niekoľkými, ale tých pár potom môže dať všetko, čo sa naučili ostatným, čo vytvára rezonančný efekt. 

Prečo si môžete vychutnať pohodlie toho, čo máte všade okolo seba? Kvôli tomu, čo dali iní ľudia. Hovorím o ľuďoch, ktorí vynašli elektrinu a o všetkých vašich vymoženostiach – o všetkom! Ak niečím, tak je toto svet vďačnosti. Keby ste to mohli skutočne zažiť, bolo by tu veľmi ťažké byť nešťastný. Nevedomky si každú chvíľu, každý deň užívate ovocie úsilí svojich predkov. Zažívate tiež niektoré dlhy svojich predkov, ale výhody ďaleko prevyšujú tieto dlhy. 

Náboženstvo je preto tiež praktické, pretože sa zaoberá zmyslom vecí a zmysel je to, čo určuje, čo budete s vaším životom chcie robiť a čo si budete vážiť. To, čo si ceníte, určuje vaše správanie a komunikáciu s ostatnými. To, čo si ceníte, je tu pre vašu skúsenosť absolútne nevyhnutné. 

Teraz chcem urobiť dôležité rozlíšenie, ktoré si bude vyžadovať určité zamyslenie sa. Nezamieňajte Mystérium s manifestáciou. To znamená, že keď máte do činenia s fyzickými vecami, zaoberajte sa nimi fyzicky. Pochopte, ako fungujú. To sa stane veľmi zrejmým ak sa nad tým zamyslíte, ale je neuveriteľné, ako veľmi to ľudia nerobia a ako sú vo výsledku neefektívni. Ak sa vám auto pokazí, nezaoberajte sa tým duchovne. Nerobte z toho náboženský zážitok! Možno máte náboženskú skúsenosť, ktorá súvisí s pokazením automobilu, ale auto vám to neopraví. Ak si zlomíte ruku, neriešte to ako náboženský zážitok. Je to mechanický problém. Možno vaše dôvody pre zlomenie ruky siahajú oveľa ďalej, ale pokiaľ ide o opravu, jednoducho ju opravte. Nepovažujte mechanické veci za záhadné. To im dáva hodnotu a význam, ktorý nemajú, pretože Mystérium je oveľa väčšie a presahuje manifestáciu vecí. 

Viete, čo sa stane, keď si ľudia mýlia manifestáciu s Mystériom? Začnú byť nadšení úžasnými vecami a unikajú im zjavné veci. Ovláda ich fantázia. Rovnako tak je veľmi dôležité nezaoberať sa s Mystériom logickým spôsobom. Nesprávajte sa s Mystérium objektívne. Vyžaduje si to iný prístup. Každá sféra si vyžaduje iný prístup. Ak sa stanete vedeckými o Bohu, vytvoríte veľa myšlienok o Bohu, ale budete stále ďaleko od tejto skúsenosti a pôjdete nesprávnym smerom. Toto nie je oblasťou vedeckého prístupu a nemôžete sa s tým logicky vyrovnať. Boh nie je logický. 

Vo vašom živote je toľko Mystéria! Aký veľký vplyv to má na vaše každodenné rozhodnutia a skúsenosti? Veľmi veľký. Dôležité je teda rozlišovať: Nezaoberajte sa manifestáciou mysteriózne a nezaoberajte sa Mystériom logicky. Vyžadujú rôzne prístupy. Keď urobíte všetko mysterióznym, stratíte kontakt s tým, čo je zrejmé a budete žiť vo fantázii o všetkom. To je pre vás a pre vašu rasu úbohé a nebezpečné.

Váš skutočný stav mysle, Poznanie, sa vo všeobecnosti zaobchádza s hmotnými vecami veľmi polopaticky a zaobchádza s nemateriálnymi vecami prirozdene úplne iným spôsobom. Nie je tu žiadna zámena úrovní alebo rôznych sfér. Boh je ako miesto, kam idete, kde zažijete niečo mimoriadne a výsledok tejto skúsenosti ovplyvňuje smerovanie vášho života, vyjadrenie vášho života a to, čo si ceníte. Boh je všade. Boh je stála Prítomnosť, neustále dáva, dáva, dáva. 

Je náboženstvo poverou? Sú to ľudia, ktorí sa klamú, pretože sú neistí? Hľadajú únik? Chcú len niečomu veriť, pretože ich život nemá zmysel? Bez ohľadu na to, ako oddane sa cítite, budete mať občas tieto otázky. Áno, budete a je to v poriadku. Môžete povedať: „Choď do pekla, Bože! Mal som toho s tebou dosť! Idem von si zarobiť peniaze a stať sa múdrejším.” Vidíte, že milujete Boha natoľko, že aj keď Boha niekedy odmietnete, dostanete sa k nemu bližšie, pretože keď odmietnete Boha, na oplátku sa nič nedeje. Vždy sa vraciate k Bohu, pretože je to jediná vec, do ktorej sa môžete vrátiť a pretože svet manifestácií je dočasný a svet Mystéria je trvalý. 

Kým ste vo svete, môžete toho o Mystériu vedieť iba toľko, ale je dosť získať jeho benefity. Keby ste boli schopní plne pochopiť Mystérium, neboli by ste vo svete. Vaša myseľ by bola príliš široká a veľká. Nemohli ste sa zaoberať konkrétnymi vecami. Preto nehovorím, že musíte Mystérium pochopiť. Chcem, aby ste si to uvedomili a umožnili mu, aby malo vo vašom živote miesto. 

Vaši Učitelia vedia o všetkom, čo chcete – o všetkých vašich preferenciách, o všetkom. Nemusíte povedať, „chcem nájsť svojho manžela alebo manželku.” Oni to už vedia. Možno to musíte povedať, aby ste sa presvedčili, že ste konečne ochotní s tým niečo urobiť alebo že chcete niečo iné. Tu sa možno dobrovoľne hlásite do aktívnej služby, ale Učitelia to už vedia. 

Viete, že keď ľudia začnú svoj duchovný vývoj, v počiatočných fázach sú ako deti. Chcú všetko, ale majú veľmi malú kapacitu na čokoľvek, čo chcú. „Chcem Boha! Chcem sväté manželstvo! Chcem duchovné sily, rozlišovanie a slobodu od konfliktov hneď teraz – alebo minimálne do konca tohto roka.“ Ale kapacita pre tieto veci ešte nebola vyvinutá. Keď sa kapacita rozvinie, veci sa stanú samy od seba. Je teda lepšie pre ľudí tieto schopnosti rozvíjať, aby mohli tieto veci skutočne prežívať. 

Prečo som tu? Pretože vám pripomínam, odkiaľ ste prišli, čo nie je svet manifestácie. Prečo ľudským bytostiam trvá tak dlho, kým sa stanú funkčnými vo svete, ak sú také inteligentné? Prečo je tomu tak? Ostatne, iné zvieratá sa pohybujú okolo a robia veci čo majú robiť za deň, dva dni alebo týždeň. Môžete to nazvať inštinktom, ale je to oveľa inteligentnejšie. Prečo ľuďom trvá tak dlho, aby sa naučili základné veci? Svet je pre bytosť, ktorá má svedomie veľmi neprirodzeným miestom. Všetci ste tu návštevníkmi. Aby ste tu mohli byť, bolo pre vás potrebné zabudnúť, odkiaľ ste prišli. Toto je tu súčasťou procesu bytia. Ale ste zjavne návštevníkmi. Ste tu na veľmi krátko. Po odchode odtiaľto budete pokračovať ďalej. Nemáte na výber. Máte na výber, v akom stave budete pokračovať, ale skutočnosť, že budete pokračovať, je mimo vašej kontroly.

Predstavujem Mystérium vášho života. Nemusíte ma nevyhnutne chápať, ale môžete ma zažiť a ak ma zažijete dostatočne, možno sa naučíte mi dôverovať. Jediný spôsob, ako mi môžete dôverovať, je vidieť, že som dobrý a preukázať to vo svojom živote. To je veľmi dôležité, pretože sa vám tak otvára celá úroveň podpory, pomoci a smerovania, ktorú ste si sami zabezpečiť nedokázali. Teraz máte veľkú výhodu a Mystérium vášho života môže slúžiť na zmysluplné nasmerovanie vášho života do sveta. Mystérium vám dá nový spôsob jednania so svetom, ktorý vidíte a cítite. Je to extrémne praktické a efektívne. 

Existuje veľa ľudí, ktorí hovoria o náboženstve a myslia si, že sú náboženskí, ale prijali iba náboženské predpoklady a nevstúpili do skutočného zážitku. Pre nich je to pohodlie, čo hľadajú a na týchto predpokladoch si vybudujú svoj zmysel pre seba a budú zdesení, keď tieto predpoklady niekto alebo niečo vyzve. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa vystavili veciam a naučili sa rozlišovať a umožnili spochybnenie svojich predpokladov o živote. Takto napredujete. Nakoniec, ak som skutočný, veľa z vašich predpokladov nie je. 

Nemôžete nájsť spôsob, ako pomocou Mystéria pomôcť svetu, pretože nemáte kontrolu nad Mystériom. Môžete iba ovládať svoje vystavenie sa Mystériu a jeho prijatie. Nemôžete to prinútiť, aby robilo to, čo pre svet chcete. Svet potrebuje veľa, ale môžete mu dať len podľa toho, aké máte kapacity. Preto, ak získate väčšie kapacity a väčšie skúsenosti, budete musieť prispieť viac. Najväčším prínosom, ktorý možno do sveta poskytnúť, je Poznanie. Tu sa cez vás dáva niečo väčšie. Nesnažíte situáciu zlepšiť podľa toho, čo sa vám páči alebo nepáči. Niečo väčšie vás prirodzene posúva k tomu, alebo k inému. Niečo väčšie je potom dané a prenášané z človeka na človeka niečo. Či už staviate nemocnicu alebo kŕmite chorého človeka, prenáša sa niečo väčšie. Teraz cez vás prúdi prúd. Ste toho svedkom. Stále robíte praktické veci, aby ste pomohli svetu, ale je vo vás Duchovná Prítomnosť, ktorá sa cez vás pohybuje. Vediete jej prúd. To je veľmi záhadné. Vaše pochopenie môže ísť iba na takú dialku. Je to hlboké a vaše otázky zotrvajú. 

Preto v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva ľudí privedieme do určitého stavu mysle a potom niečo v ich vnútri prevezme kontrolu. Je to ich samotné srdce, samotné centrum ich bytia, ktoré sa začína prejavovať. Príprava spočíva v tom, aby sa ich vonkajší život stal dostatočne voľným na to, aby sa tak mohlo stať a aby bola ich myseľ dostatočne čistá, aby cez ňu mohlo presvitať svetlo. To si vyžaduje vnútornú aj vonkajšiu prípravu. 

Vaša schopnosť byť v živote praktický je tu veľmi dôležitá pretože nechcete, aby vaše vonkajšie činnosti zasahovali do toho čo sa deje vo vnútri. Vnútorný a vonkajší vývoj spolu súvisia, ale hovorím vám, vplyv je len jednou cestou. Manifestácia nemá na Mystérium vplyv. Manifestácie vecí – priebeh udalostí, vaša história, všetko, čo sa tu deje – nemôžu Mystérium ovplyvniť.

Mystérium ovplyvňuje manifestáciu. Boh ovplyvňuje svet. Svet neovplyvňuje Boha. Svet na vás má veľký vplyv, takže je pre vás veľmi ťažké pochopiť, že svet nemá vplyv na Boha. Keď sa však vo svojom myslení priblížite k Bohu, svet vás ovplyvní menej a vy ho budete ovplyvňovať viac. Vtedy sa zvyšuje vaša schopnosť kontribuovať a ste schopní preniesť niečo, čo presahuje vaše činy. Okrem toho, čo môžete robiť fyzicky, môžete prenášať hlbokú kvalitu lásky, ktorá má veľký vplyv na životy ostatných. V skutočnosti môže rozpáliť iskru Poznania v inom. Neexistuje žiadnen nápad, ktorý vám môžem dať, ktorý by vás mohol zasvätiť do Poznania. Dokáže to iba sila môjho vlastného Poznania. Môžem za vás urobiť všeličo, ale Poznanie je možné iba zapáliť a preniesť. Musíte na to byť pripravení. 

Teraz musíte veľmi premýšľať o týchto veciach, ktoré vám hovorím. Nehovorte: „No, verím v toto, ale v ono neverím,“ alebo „Myslím si, že toto je skutočné, ale odmietam to druhé.“ Keď to robíte, iba obhajujete svoje domnienky. To je byť bezduchý. Máte dobrú myseľ. Teraz ju musíte použiť na trochu vyšetrovania. Pri vyšetrovaní sa vyhýbajte pokušeniu prísť k záverom. Keby ste vykopávali v zemi ukrytý poklad alebo skryté mesto na archeologickom nálezisku, neurobili by ste si závery. Pokračovali by ste vo vyšetrovaní – kým by ste nedospeli k záveru vyšetrovania. 

Ľudia, ktorí sú šťastní, majú vo svojich životoch Mystérium vždy, pretože sú vždy nadšení z učenia sa nových vecí. Život je pre nich dobrodružstvom. Je ťažký, ale aj magický. 

Náboženstvo musí byť mysteriózne. Ak chcete mať náboženský život, musíte umožniť existencii Mystéria. Je to ako veľká studňa v zemi, studňa, ktorá je tak hlboká, že nevidíte jej dno, ale z jej hĺbky prichádzajú veci, ktoré sú dôležité. Ak máte vo svojom živote Mystérium, stále môžete byť racionálnym človekom, ktorý sa zaoberá svetom praktickým spôsobom. Nemusí tu dochádzať ku konfliktom, ak chápete, že s hmatateľnými vecami musíte pracovať hmatateľne. Existuje však jednoducho ďalšia časť vášho života, ktorá predstavuje náboženstvo vášho života, ktoré je zdrojom vášho zmyslu, účelu a smerovania. 

Je dôležité, aby ste boli praktickí, pretože vám to umožňuje vykonávať veci. Ste tu na to, aby ste vykonávali veci. Na tomto mieste sa veci vykonávajú. Toto miesto nie je miestom, odkiaľ ste prišli. Nevykonávate tu to, čo ste vykonávali tam, pretože „tam“ nie je miestom, kde by ste veci robili. Je to miestom bytia. Toto je miesto konania. Preto máte telo a preto máte osobnú myseľ, aby telo nasmerovala. Takže tu sa kladie dôraz na prácu. Čím ste kompetentnejší, tým viac toho môžete dosiahnuť. Ale ak ste iba kompetentní a nič iné, váš život bude prázdny a pustý a vo svete manifestácií nájdete len malú útechu, pretože jeho ponuky sú veľmi obmedzené v porovnaní s tým, čo pre vás musí prinášať Mystérium života.

Musíte sa len uvažovať o tom, odkiaľ ste prišli a kam idete, aby ste videli koľko Mystéria je súčasťou vášho života. V skutočnosti viete o všetkom len veľmi málo, snáď okrem mechanických vecí, ktoré sú priamo pred vami. To je v poriadku, pretože je tu veľa Mystéria. Mystérium môže byť poznané. Niečo viete, pretože ste s tým vo vzťahu. Niečomu rozumiete, keď ste od toho oddelení. Keď niečomu rozumiete, možno môžete prísť na jeho proces, na to ako to funguje, na jeho vývojové fázy a na to, ako to ovplyvňuje iné veci. Napriek tomu, keď je niečo poznané, je to preto, že s tým prežívate vzťah. Jedná sa o iný druh interakcie a zapojenia. 

Existujú ľudia, ktorí rozumejú o svojich vzťahoch veľa – ich vplyvom, vplyvom druhej osoby, spôsobe ich interakcie, ich tendenciám, strachom, ich nutkaniam, ich silným stránkam, ich slabostiam. Možno prešli desiatimi rokmi analýz, aby porozumeli všetkému o ich vzťahu. Napriek tomu sa navzájom nepoznajú. Niekoho môžete poznať bez toho, aby ste niečo vedeli o jeho živote. To neznamená, že by ste si túto osobu mali vziať. To nerobte! Ľudia sa často berú, pretože majú túto skúsenosť s uznaním s iným. Je to preto, lebo si mýlia Mystérium s manifestáciou. „No, ak mám toto hlboké uznanie s iným, musí byť mojím partnerom/partnerkou.” To nie je správny predpoklad, ale veľa ľudí to robí a nespochybňuje to. Potom neskôr zistia, či tam vôbec nejaký vzťah existuje. 

Neexistuje je dôvod, prečo by vedec alebo vedkyňa nemohli mať v živote hlboké Mystérium. Neexistuje žiadnen dôvod, prečo by človek s veľkým zapojením do Mystéria nemohol byť kompetentným a efektívnym človekom. Týmto spôsobom môžete dať svetu to, čo svetu patrí a môžete dať Bohu to, čo patrí Bohu. Neexistuje tu problém, pokiaľ sa ich nepokúsite urobiť rovnakými. Potom vznikajú všetky rozpory a dilemy. 

Nie je problémom s Bohom, že vo svete existuje bolesť a bieda. To neznamená, že Boh vám s tým nepomáha, ale pre Boha to nie je problém. Neznie to bezcitne? Neznamená to, že Bohu je to jedno. Boh je Boh bez ohľadu na to, čo sa tu deje, pretože Boh je taký veľký. Boh však tiež prináša riešenie, rovnováhu a harmóniu pre všetko, čo je v Bohu. Prečo potom na svete existujú konflikty, ak je Boh mocný, alebo sa tak zdá? Ak Boh prináša riešenie pre všetky veci, prečo tu nie je riešenie? Odpoveď na túto otázku spočíva vo vašom vzťahu s Bohom. Ak chcete, aby bol Boh vo vašom živote desať percent, čo je ďalších deväťdesiat percent vášho života? Ak je vo vašom živote desať percent Boha, je tam deväťdesiat percent niečoho iného. Vo svete sú asi dve percentá Boha. Hovorím o Bohu ako o mysterióznej, hlbokej a priamej skúsenosti.

Boh vám nemôže vziať to, čo tu chcete robiť, ale Boh vás môže ovplyvniť, aby ste sa vrátili k Poznaniu. Poznanie je veľmi odlišný stav mysle. Chcem to objasniť, aby ste si potom mysleli: „Ako môžem dosiahnuť tento stav mysle?“ namiesto „Ako to môžem použiť na uskutočnenie vecí vo svete?“ Z vašej osobnej mysle nie je možné poznať svet. Zdroj, povahu a riešenie konfliktu nie je možné poznať. 

Ľudia sa stávajú študentmi Poznania, pretože je to pre nich prirodzené. Existuje len málo ďalších motívov. Nesľubujem ľuďom: „Ak to budeš študovať, budeš mať bohatstvo, lásku, väčšie sily alebo budeš lepší ako ostatní.“ To nie motiváciou. Motivácia toto všetko presahuje. Prichádzate k Poznaniu, pretože Poznanie vás prináša, pretože vás hýbe niečo väčšie. 

Na začiatku ľudia pochybujú a bojujú s touto veľkou inklináciou, pretože to zmení ich životy. Zdá sa to tak nepraktické a nemôžu to pochopiť. Môj Bože! Keby ste museli úplne pochopiť, čo robíte, nikdy by ste nedokázali urobiť nič nové! Porozumenie sa vždy spája s minulosťou. Vždy ide o pokus o pochopenia súčasnosti z minulosti. Všetok vedecký pokrok a všetok skutočný pokrok na akejkoľvek úrovni nastal, pretože sa určití jedinci posunuli vpred bez toho, aby pochopili, čo robia a potom našli niečo nové. 

Je veľmi dôležité byť k sebe dosť úprimný a povedať: „V tejto situácii neviem čo robím, ale v tejto situácii viem, čo robím.“ Ak neviete, čo tam robíte, neznamená to, že neviete, čo robíte niekde inde. Pretože sa vo svete vyvíjate, budete mať vždy veľkú časť svojho života, ktorú nemožno vysvetliť alebo ktorá ešte nie je objavená. Prečo teda o niečom dospieť k veľkolepým záverom? Budete sa ich musieť vzdať! Neexistuje žiadna útecha z myslenia si: „Konečne rozumiem tomu, ako sa veci majú!“ Konečne rozumiete tomu, ako sa veci majú len na chvíľu. 

Osvietenie nie je jednorazová vec, viete. Stanete sa osvietenými znova a znova. Existujú veľké pokroky. Jeden vedie k druhému. Keď ste jeden prerazili, ste teraz začiatočníkom v novej sfére. Je to také vzrušujúce!  Veľmi ma to baví! Ale koniec koncov, nemám také praktické bremeno ako vy. Teraz už nie. Napriek tomu mám povinnosti, ktoré by pre vás boli zdrvujúce, ale viete, nemám z nich obavy. Preto som taký efektívny. Keby som sa o vás bál, čo by som pre vás mohol urobiť? Stal by som sa zúfalým a potom by ste mali dvoch zúfalých ľudí! Ale veľmi ma zaujíma, aby ste našli svoj poklad a nestrácali svoj čas v živote. Váš poklad je to, čo ste sem prišli dať, ale aby ste ho našli, musíte si založiť svoj základ v Mystériu a musíte sa stať kompetentnými vo svete. 

To, čo hľadáte, nie je odpoveď. Je to objav a súbor schopností, ktoré s týmto objavom súvisia. Nemyslite si, že prídem a poviem: „Budete týmto!“ a to sa o problém postará. Keď ľudia takto premýšľajú, sú leniví; sú pasívni. Aby ste mohli robiť to, čo musíte v budúcnosti robiť, budete musieť byť väčším človekom, ako ste teraz. Budete musieť byť silnejší a otvorenejší.

Mimochodom nebojte sa, že sa svet zrúti. To, čo sa vo svete deje, je že sa ľudstvo stáva jednou rasou a môj bože, aby to dokázalo, prejde hroznými vecami. Ale toto je jeho vývoj a musí sa to uskutočniť. Pretože dospievajúci musí byť dospelý, či už bolestivo alebo nie, vývoj vašej rasy sa nedá zastaviť. Konflikt je možné zmierniť a v mnohých prípadoch eliminovať, ale bude za potreby človeka, ktorý má veľmi veľké vedomie a je schopný poskytnúť túto perspektívu iným ľuďom. 

V budúcnosti bude musieť byť každý vo vzťahu so všetkými. To bude pre niektorých ľudí hrozné, pretože keď sa to stane, ľudia začnú obetovať svoju národnú identitu, svoje vedomie triedy a všetky tieto ďalšie rozlišovacie faktory, nad ktorými možno nikdy nepremýšľali. „Trieť si s týmito ľuďmi plecia? Bože môj, to teda nie!” Ale každý bude musieť konfrontovať každého. Tu sa rozdiely začnú lámať. Nie je to tak, že všetci sa stanú rovnými, pretože sa to nikdy nestane, nie na tejto úrovni. Ľudia si však budú musieť vybudovať väčšiu schopnosť pre vzájomné vzťahy. Budú si tiež musieť vyvinúť vyššiu úroveň rozlišovania, pretože pri väčšom vystavení sa všetkému musíte mať väčšie rozlišovanie a väčšie vzdelanie. 

Existujú teda konflikty, ktoré budú pokračovať, ale svet sa nezrúti. Na svete existujú sily, ktoré tomu bránia. Je možné, že tieto sily môžu zlyhať, ale ešte sa tak nestalo. Nemyslite si, že osud sveta závisí iba od ľudí. 

Boh je tu vždy. Napriek tomu v oblasti existencie vo svete môžete alebo nemusíte Boha mať. Ste slobodní v tomto vzťahu nebyť. Keď nie ste v tomto vzťahu, ste stratení v myslení. Žijete vo svojich myšlienkach a v myšlienkach iných ľudí. Nakoniec, aby ste neboli sami sebou, musíte byť niečím iným, však? Ak nechcete slúžiť Bohu, musíte slúžiť niečomu inému. Musíte niečomu slúžiť, ale to neznamená, že sa zmenilo to, čo je skutočné. To, čo sa nezmení je najväčší základ, aký môžete mať, ale musíte to opakovane prežívať a musíte si o tom zadržať svoje závery. Toto necháva Bohu dvere otvorené dokorán. 

Aj manifestácia je Mystérium, ale kvôli praktickosti nerobíme všetko náboženským. Pri tom vznikajú problémy. Medzi vplyvom a prejavom je rozdiel a prejav zriedka úplne demonštruje Mystérium, pretože je to fyzickou vecou. Ak vás Poznanie posunulo k tomu, aby ste niečo vynašli, vynašli by ste to a na to by ste prešli fyzickým procesom. To, čo by ste vynašli, by sa dalo pochopiť, ale to, čo vás k tomu priviedlo, je mysteriózne. O tom sa musí premýsľať, pretože to, čo ľudí vedie k tomu, aby veci robili a veci, ktoré robia, spolu súvisia ako príčina a následok, ale nie sú to isté. Čistá skúsenosť, ktorá posunula jednotlivcov k vytvoreniu novej manifestácie v živote, môže byť niečím, čo títo jedinci nikdy nedokázali slovami opísať, ale je to niečo, čo môžu prenášať prostredníctvom svojich výtvorov. Čokoľvek čo boli ovplyvnení vykonať, je dočasnou vecou, ale boli ovplyvnení niečím trvalým. To, čo je trvalé, sa zdá byť veľmi ťažko odlíšiteľné od všetkého na svete, pretože všetko sa tu hýbe a je všetko je tu pominuteľné.

Čo je teda na svete konštantné? To, čo je konštantné, má vplyv a prináša dobré výsledky ale výsledky, ktoré prináša stále neidentifikujú ani nie sú príkladom celej sily Mystéria. Vďaka Mystériu prispejete do sveta preto, že ste šťastní a nie preto, že sa bojíte. Ak si myslíte, že svet sa chystá zrútiť a ste zúfalí s tým niečo urobiť, váš príspevok bude násilný. Budete nútení sa postaviť na jednu stranu a budete mať nepriateľov. Mystérium takto neuvažuje. Nemá nepriateľov. Má iba ľudí, ktorí nie sú ochotní sa hýbať, takže to pracuje okolo nich. Je to ako vzduch, ktorý prichádza cez všetky trhliny. 

Problém náboženstiev spočíva v tom, že sú vo vojne s prejavmi a domnienkami toho druhého. To nepredstavuje problém pre jednotlivcov, ktorí majú základ v náboženskej skúsenosti. Ale ľudia, ktorí sa zaoberajú iba manifestáciou, budú navzájom súťažiť a navzájom sa ohrozovať, pretože na tejto úrovni existencie existuje iba identifikácia s myšlienkami. Tu nebudú chcieť vyzvať svoje vlastné myšlienky, pretože potom bude ohrozený celý základ ich identity. To je veľmi bezduchý stav a žije v ňom veľa ľudí. Ak uvažujete o náboženstve iba z hľadiska jeho manifestácií – teda správania, ktoré prejavujú tí, ktorí sú v to veriaci, jeho dogmám a dopadu na životy ľudí – potom máte do činenia s náboženstvom iba ako s politickou mocou. 

Ja viem, že všetko, čo sa vo svete stane, bude mať nakoniec politický prejav a že všetko dobré, čo bude svetu dané, niekto použije na vytvorenie ujmy. Viem o tom. Viem, že aj Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva, ktorú uvádzam, bude zneužitá mnohými ľuďmi. Znamená to, že by som ju nemal poskytnúť? Nie, je to jednoducho zodpovednosťou za darovanie vo svete. Viem to a som na to pripravený. Ježiš Kristus bol na to pripravený. Koľko ľudí vyvraždilo iných ľudí v mene Ježiša Krista? Koľko násilia bolo spáchané v mene Ježiša Krista? Ako by sa vám páčilo, keby bolo vaše meno takto očierňované? Znamená to, že Ježiš Kristus nemal svoj dar poskytnúť? Uisťujem vás, že si bol vedomý ceny, ktorá bude zaplatená. Toto je ten konflikt. 

Ak sa dá zvýšiť úroveň niekoľkých jednotlivcov, bude z toho mať prospech každý. Ľudstvo sa vždy posúvalo vpred vďaka práci hŕstky ľudí. Prinášajú Mystérium do sveta a všetci ostatní ho prejavujú a používajú, ale odkiaľ to pochádza vie iba veľmi málo ľudí. 

Nie je pre mňa problémom, ak ľudia nerastú, aj keď mi to sťažuje prácu. Chcem im len uľahčiť život, ale poviem vám, že práca s ľuďmi je niekedy veľmi frustrujúca, pretože sa stále vracajú k starej veci, ktorá nefunguje a nevyskúšajú niečo nové. Niekedy teda potrebujem posilnenie od svojich priateľov a tiež od svojich Učiteľov. Moji učitelia pôsobia, povedzme, na inej škále. Ja som ich prejavom. Toto je veľmi ťažké pochopiť tu na svete a nie je to ani dôležité. Napokon, aká mystická kozmológia komukoľvek pomohla prejsť svojím dňom? Preto Boha netreba chápať, ale Boha je možné zažiť. To stačí. 

Väčšina ľudí chce, aby bol Boh niekto nadosah v prípade, že sa niečo pokazí, napríklad ako Mama doma. No, keď sa idete von hrať, nechcete mať s Mamou nič spoločné, ale chcete sa ubezpečiť, že ak spadnete a ublížite si, môžete vždy ísť domov k Mame. Mama je tam stále.

Takže musíte vidieť náboženstvo novým spôsobom. Chcem hovoriť o tom hovoriť, ako to v skutočnosti je a nie o tom, čo si z toho ľudia vytvorili. To, čo z toho ľudia vytvorili nie je to, čo to v skutočnosti je. Preto, ak chcete do života preniesť novú víziu, musíte byť pripravení na to, čo s ňou ľudia urobia. Preto s tým musí byť spojené veľmi málo osobnej investície, pretože ju niekto použije na ujmu. To neznamená, že ste zlyhali. Znamená to len, že s darom nesmiete manipulovať po tom, ako bol daný. 

Ůspech má dve rôzne sféry: existuje úspech v Mystériu existuje úspech v manifestácii. Úspech v Mystériu vždy zvyšuje kvalitu vzťahov. Vždy ide o väčší zážitok komunikácie alebo zdieľanej identity. To samo o sebe má obrovský vplyv na úspechy vo manifestovanom svete, pretože Mystérium vždy ovplyvňuje manifestáciu. 

Väčšina ľudí sa sústreďuje na úspech v manifestovanom svete a to je dobré, pretože aj to sa musí stať. Vykonávajú všetko, čo sa stalo vo sfére ich vzťahov. Kedykoľvek vás niečo inšpiruje, zažívate väčšiu kapacitu pre vzťah v tom okamihu. 

Ak chcete prestať zažívať Mystérium, vytvorte si preň definíciu. Držte sa tejto definície a dvere sa zatvoria. Potom zažijete svoju definíciu a nie Mystérium, budete brániť svoju pozíciu a Mystérium sa pre vás stratí. Problém je v tom, že ľudia zakladajú svoju identitu na svojich predpokladoch a nie na skutočných skúsenostiach. Poznanie vás vždy berie nad vaše predpoklady, ale ak je vaša identita založená na vašich predpokladoch, je to príliš desivé. 

Prečo ľudia nechcú zažívať Boha? Prečo existuje taký hlboký odpor? Je to preto, lebo sa boja vyzývať svoju predstavu o sebe. Možno nie sú tým, za koho sa považujú. Môžu s tým žiť? Boh dáva niečo oveľa lepšie, ale ľudia sa boja vzdať toho, čo si pre seba vytvorili. Nehovorím o tom, že sa vzdáte svojho auta a žijete ako mních. To je absurdné! To, čoho sa ľudia boja vzdať, sú ich predstavy o sebe. To je skutočné zrieknutie sa! Skutočné zrieknutie sa nie je vzdávanie sa pozemských vecí. Je to vzdávanie sa nápadov. Sú mrežami vo vašom väzení. 

Ak sa chcete vzdať nápadov, musíte byť chvíľu ochotní byť bez nápadov, kým nenájdete niečo nové. Vaša bezpečnosť musí byť založená na niečom inom. Poznanie je vašim základom bez ohľadu na to, v čo veríte. To, v čo veríte, bude určovať, ako veľmi môžete zažiť svoj základ, ale Poznanie je stále vašim základom. Ak viete, že je vaším základom, budete napredovať veľmi rýchlo, pretože sa nebudete báť nových informácií. Nebudete sa báť nových zážitkov. Nebudete sa báť zisťovať nové veci. A čím viac zistíte, tým viac dáte, pretože to je prirodzené. 

Niečo vám poviem. Pretože som rozprával o Mystériu, poviem vám niečo, čo vás vracia späť do Mystéria: To aké to naozaj je, je to dokonca nad rámec lásky. Je to dokonca ešte lepšie! 

Hovoríme o Bohu ako o príťažlivosti, ako o sile, ktorá vás hýbe a stimuluje vaše Poznanie. Popremýšľajte týmto spôsobom o Mystériu vo vašom živote. Mystérium je živá duchovná prítomnosť. Je to niečo, čo si buď vo svojom živote uvedomujete alebo nie. Myslite na náboženstvo ako na Mystérium, nie ako na filozofiu alebo politické hnutie, aby ste k nemu mohli získať prístup vo svojom vnútri. Ľudia vytvárajú kostoly, pretože chcú vytvoriť príležitosť na skúsenosť. Keď je Mystérium prítomné, potom budete vedieť, že Boh je vo svete.

Majetky

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
9. Marca 1992
V Boulder, Colorado

Teraz budeme hovoriť o vlastníctve vecí a o vlastnení vecí na svete. Najskôr povedzme, že neexistuje nič, čo by ste mohli vlastniť čo by bolo blízko alebo čo by sa dalo akýmkoľvek spôsobom porovnať s hodnotou Poznania a Múdrosti. Múdrosť si musíte rozvíjať, aby ste zakúsili Poznanie a nosili ho so sebou. Keď hovoríme o majetkoch, nemyslite si, že im dávame túto hodnotu. Nemyslite si, že majú z nášho pohľadu túto úctu. 

Hovoríme o majetku, pretože vlastníctvo vecí je súčasťou bytia na svete. Existujú veci, ktoré sú užitočné a prospešné a ktoré do istej miery poskytujú pohodlie a radosť. A samozrejme je veľa vecí, ktoré sú celkom zbytočné a slúžia iba ako rozptýlenie alebo sú škodlivé samé o sebe. Pretože všetci musíte vlastniť veci, povieme vám niečo o vlastníctve a poskytneme porozumenie, že najdôležitejšie je, aby ste sa zamerali na rekultiváciu Poznania a na rozvíjanie vzťahov, ktoré môžu Poznanie efektívne vyjadrovať. 

Vo vašom svete existuje zdanlivo takmer neobmedzený počet vecí, ktoré môžete vlastniť a robiť. Určite je toho dosť na úplné vyplnenie vášho času a toto sa deje sa všade okolo vás. Ľudia sú posadnutí vecami. Veci ich pohĺtajú. Kupujú si veci. Vlastnia veci. Opravujú veci. Vymieňajú veci. Predávajú veci. Kupujú si viac vecí. Potom si kúpia veci, aby napravili veci, ktoré už majú a ide to stále a stále dokola. A samozrejme čím viac vlastníte, tým viac musíte podporovať to, čo vlastníte a preto musíte tvrdo pracovať, aby ste si udržali to, čo máte dúfajúc, že si kúpite viac. Takže sa tento nákup a vlastníctvo stáva úplne dominantným. Zatieňuje väčšie otázky života a zdá sa, že zmierňuje utrpenie, ktoré jednotlivci cítia v dôsledku života, ktorý nie je známy ani im ani ostatným. Zneužívanie vlastníctva je všade. Jeho prejavy sú tu, aby ste ich videli. Spôsoby, akými ľudia berú svoj majetok a to, ako sa vzdávajú svojho majetku, možno rozpoznať v mnohých a mnohých formách vyjadrenia. 

Je zlé mať veci, keď sa deje toľko zneužívania? Je to zlé? Odpoveď si vyžaduje určité vysvetlenie. Odpoveď je áno, môže to byť zlé. Mať veľa vecí je veľkou nevýhodou nie preto, že je to samo osebe zlé, ale preto, že odvádza vašu myseľ od iných vecí, ktoré sú dôležitejšie a udržuje vás to v odlúčení od seba. Svet, v ktorom žijete, je oddaný vlastneniu a poskytovaniu vecí. Ľudia sú ocenení podľa toho koľko majú, ako tvrdo pre to pracujú, ako to nazbierali a tak ďalej. Hromadenie majetku je neustále sa zvyšujúca záťaž a neustále dominujúce zameranie, ktoré zatieňuje možnosť viesť skutočný život. 

Vlastniť veci môže byť zlé. Vlastníctvo vecí je však skutočnosťou života a niektoré veci vlastniť musíte, aby ste mohli úspešne fungovať vo svete. Tu spoznáte, že nie ste asketici. Nevybrali ste si asketický život, ani nežijete v kláštoroch. Aby ste mohli vo svete fungovať, musíte vlastniť veľa vecí, tak kde urobíte hranicu? Toto je otázkou. Otázkou nie je, či je dobré alebo zlé mať veci. Otázkou je, kde urobiť hranicu. 

Tu sa musíme opäť vrátiť k Poznaniu, pretože iba Poznanie vie, čo potrebujete a čo nepotrebujete. Ak sa dokážete otvoriť Poznaniu, počkať na Poznanie a dodržiavať Poznanie, potom budete mať príležitosť vedieť, kde maté pre seba urobiť hranicu. Bez toho sa pokúsite napodobniť iných ľudí na základe akýchkoľvek hodnôt, ktoré si zastávate, že sú ctihodnejšie. Znova sa pokúsite žiť podľa štandardov založených na vašom vlastnom hodnotovom systéme alebo na hodnotovom systéme niekoho iného, o ktorom si myslíte, že je lepší ako ten váš. Tu si však nemôžete vytvoriť hranicu. Tu opäť fungujete čisto na základe metódy pokusov a omylov. Keď fungujete na základe pokusov a omylov, sklamanie je neustále s vami. Je veľmi ťažké vyriešiť veci, ak je to jediný spôsob, ktorý si vyberáte.

Vlastníctvom nehovorím iba o fyzických veciach. Hovorím aj o nápady. Takže mi o tom dovoľte hovoriť, aby sme mali lepší prehľad o tom, čo vlastne vlastníctvo znamená. Niektorí ľudia zbierajú predmety. Iní zbierajú nápady. Súčasťou príťažlivosti zhromažďovania nápadov je mať vzrušujúce myšlienky a mať vzrušenie z toho, že máte poznatok, čo je ako vzrušenie z kúpa novej veci – možno nového odevu, ktorý máte vzrušenie nosiť niekoľko dní a potom sa z neho stane iba odev, jedna ďalšia vec. Ľudia si často vážia rovnako poznatky. Majú poznatok a sú nadšení a myslia si, že je to také zmysluplné. Hrdo sa s ním prechádzajú a horlivo sa oň delia so svojimi priateľmi. Potom po niekoľkých dňoch, je to len ďalšia myšlienka, ktorá sa pridá k miliónom ďalších myšlienok, ktoré tam už sú. Takže mať poznatky je ako kupovať nové šaty alebo nové topánky. Vzrušenie rýchle zmizle a máte jednu ďalšiu vec. 

Vlastnenie vecí nie je len zbieraním predmetov; zhromažďujete tiež nápady. Mnoho ľudí zhromažďuje nápady. Stále hľadajú nové nápady a keď nájdu nové nápady, povedia si: „Ach, toto je také zaujímavé! Aký zaujímavý nápad! Fantastické!“ Čítajú novú knihu a povedia si: „Ach, skvelá kniha! Ach, aké úžasné poznatky!“ Z tejto knihy sú nadšení niekoľko dní a potom pokračujú v ďalších nových, vzrušujúcich a zaujímavých veciach. Je to ako kupovať drobné starožitnosti. Rozdiel je iba v tom, že jeden je fyzický a druhý mentálny. Všetko je to však akumuláciou. Ľudia môžu mať veľmi veľa nápadov, ktoré zhromaždili, dokonca aj obrovskú zbierku nápadov na konkrétnu tému. Zbierať sa dá samozrejme vždy viac, pretože v oblasti myšlienok nieje konca. Ale v oblasti myšlienok nájdete to, že po chvíli bude väčšina nápadov ako iné nápady. Rozdiely medzi nimi nie sú také veľké. Rovnako je to aj s objektmi. Po chvíli je jeden ako druhý – sú to všetko veci!

Niektorí ľudia si myslia, že vlastniť veci je pohrdavé, a preto idú zbierať nápady. Niektorí ľudia zbierajú duchovné praktiky. Ostatní ľudia zbierajú duchovné artefakty. Zbierate, zbierate, zbierate – či už sú to predmety alebo nápady – zbierate, zbierate, zbierate, až kým nebudete týmto všetkým opuchnutí a presýtení a zdá sa, že to všetko zapĺňa prázdnotu vo vašom vnútri, ktorá volá po Poznaní. 

Keď niekto príde študovať Cestu Poznanie Väčšieho Spoločenstva, často túži po nových nápadoch. “Ach, chcem nové nápady!” Čítali Múdrosť z Väčšieho Spoločenstva. „Ó, nové poznatky! Nové nápady! Fantastické!“ Alebo povedia: „Ach, toto som už počul.“ Je to ako ich ďalšia zbierka poznatkov. Je to pre nich všetko viac nápadov. Viac nápadov, viac nápadov. Alebo to môžu byť hlbšie skúsenosti. “Och, mal som skvelú skúsenosť!” A potom, keď táto skúsenosť vyprší, povedia: „Nie je tu pre mňa už nič. Prejdem k novým veciam.“

Mnoho ľudí pristupuje k výučbe týmto spôsobom s myšlienkou nahromaždiť viac vecí. Alebo je ich prenasledovanie zúfalejšie. Možno hľadá odpoveď. Musí mať odpoveď. Nemajú záujem zbierať nápady, ale musia mať niečo, čo im poskytne úľavu. Čítajú teda Múdrosť z Väčšieho Spoločenstva a nájdu niečo, čo im poskytne úľavu, ale úľavu to poskytne iba na pár dní. Potom sa ich bolesť vráti a povedia: „Och, dobre. Tento program nie je pre mňa. Musím nájsť niečo iné. Neubralo mi to z bolesti. Neposkytlo mi to úľavu.“ Takže pokračujú v nových veciach. 

Niektorí ľudia pristupujú k tomuto učeniu, aby zbierali nové nápady, nové poznatky a tak ďalej. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že ak budú mať tieto nápady, budú schopní zarobiť viac peňazí a kúpiť si viac vecí. Ostatní ľudia prichádzajú preto, lebo hľadajú úľavu, únik zo svojich ťažkostí, zúfalo hľadajú. Zvláštne je, že budú všetci sklamaní. Cesta Poznania totiž vôbec nie je o hromadení vecí alebo o úniku od nich. Preto sprístupňujeme ľuďom Kroky k Poznaniu, prvý stupeň štúdia. Obsahujú dostatok Múdrosti na presiahnutie väčšiny potrieb, ak sú adekvátne študované, múdro aplikované a uvedené do sféry vzťahov.

To, čo tiež robia, je zaujímavé, že je odhaľujú motívy ľudí ich štúdia. Ak študujete Kroky k Poznaniu, aby ste získali viac nápadov, nových poznatkov alebo udržali vzrušenie v chode a ak budete pokračovať v príprave, budete si môcť uvedomiť svoje motívy. V určitom okamihu si uvedomíte, že vaše motívy a ponuka Krokov k Poznaniu nie sú rovnaké, takže musíte buď túto prípravu opustiť, aby ste mohli slúžiť svojim motívom, alebo opustiť svoje motívy, aby ste sa v príprave mohli podieľať. V určitom okamihu ľudia dosiahnu tento kritický bod a musia úplne prehodnotiť celú ich motiváciu k štúdiu.

Skutočná motivácia pre štúdium Krokov k Poznaniu je záhadná. Skutočný dôvod, prečo to robíte, je ten, že to musíte robiť. To je Poznanie. Iba Poznanie vás môže motivovať, aby ste Poznanie našli. Ostatné záujmy – nahromadenie, získavanie, únik, vzrušenie, láska – vás nemôžu priviesť k Poznaniu. Ani láska, ktorá je v mysliach väčšiny ľudí skôr vzrušujúcou skúsenosťou ako živou duchovnou prítomnosťou, vás k Poznaniu nedostane, pretože na Ceste Poznania zistíte, že máte veľmi nemilé a ťažké skúsenosti. Nie je to všetko úžasné, ohromné, vzrušujúce a duchovné. Je to ťažké. „Och môj bože! Čo sa to so mnou deje? Bol som slušný človek; a teraz neviem, čo som! “

Všetky tieto ostatné motivácie pre štúdium Cesty Poznania musia byť prehodnotené, pretože vás nedovedú k Poznaniu. Idete za Poznaním, pretože musíte ísť za Poznaním. Je to ako hlboký, hlboký inštinkt, ktorý presahuje vaše priania, obavy a osobné preferencie. Je to ako návrat domov. Ste vtiahnutí a ste ochotní prijať obete. Ste ochotní prijať výzvy a ste ochotní vykonať prehodnotenia. Prečo? Pretože to musíte urobiť. Príprava vám nesľubuje skvelý milostný život, hojnosť, nové auto alebo novú osobnosť, kde vymeníte starú osobnosť za novú osobnosť, ktorá je zábavnejšia. Nie! To je získávanie majetku.

Získavanie majetku je ako jesť jedlo: Ak budete jesť príliš veľa, napcháte sa a budete mať problémy so žalúdkom. Ak si kúpite príliš veľa vecí alebo nápadov, napcháte sa a budete mať zdravotné a psychické problémy a tak ďalej. Či už sa snažíte nájsť pravdu alebo stimuláciu, pri získavaní vecí vám začína byť zle a musíte sa vrátiť k jednoduchosti, ktorá je v súlade s Poznaním. Byť v súlade s Poznaním je také jednoduché, že to ľudí úplne mätie, pretože sa snažia niečo získať, mať, uniknúť alebo niečo zažiť. Poznanie je. Nie je to tovar. Nie je to súbor vzrušujúcich nápadov. Nie je to skupina duchovných predmetov.

Na začiatku Krokov k Poznaniu je povedané: „Poznanie sú so mnou. Kde som ja?” Ak by ste tejto lekcii mohli úplne porozumieť, práve tam by ste sa naučili polovicu celej prípravy. „Kde som? Čo robím?” Takže keď hovoríme o majetkoch, hovoríme o všetkom, čo sa každý snaží dostať zo života. Keď sa pokúsite od života dostať veci, život vám unikne. Toto je frustrujúce!

Raz v noci, keď je jasno a hviezdy jasne žiaria, pozrite sa na oblohu a položte si otázku: „Čo z toho chcem dostať?“ Hovorte s hviezdami a povedzte: „Dobre. Daj mi to! Chcem skúsenosť Univerzálnej Múdrosti alebo úplnú spriaznenosť so životom. Daj mi to!“ A hviezdy sú práve tam. Neprichádzajú k vám ani od vás neodchádzajú. Nevzdávajú sa ani neustupujú. Sú tu pre vás.

Ľudia robia Kroky k Poznaniu a hovoria: „Dobre! Kedy to pochopím? Kde je odmena? Som tu! Nejako cvičím. Kde je odmena?“ V určitom okamihu, ak budú pokračovať v príprave, prídu na to, že problém nie je v príprave; problém je s ich motívmi. Uvidíte, že bez vášho majetku nemá vaša osobná myseľ doslova nič, čo by ju držalo pohromade. Celý jej zmysel pre identitu je založený na tom, čo vlastní, čo si myslí a s čím je spojená. Pretože je umelá, musí mať všetky tieto veci a neustále ich obnovovať, inak sa začne zmenšovať a rozpadávať. Takže ju necháme aby sa zmenšila, nie však drasticky, ale pomaly, aby sme ju netrestali, ale aby sme myseľ jednoducho presmerovali, aby si vyvinula iný súbor schopností a aby postupne získala iné zameranie a orientáciu – orientáciu od hromadenia, smerom k hlbokej skúsenosti takže jedného dňa, keď sa pozriete hore na hviezdy, hviezdy sú tu pre vás a vy ste tu pre nich.

Mimochodom, problém s majetkom predstavuje veľkú časť ťažkostí, s ktorými sa ľudia vo vzťahoch stretávajú. Ľudia tu vstupujú do vzťahov a majú všetky tieto očakávania týkajúce sa toho, čo dosiahnu a ako to dosiahnu a čo si zaslúžia a tak ďalej. Takže ich schopnosť skutočne zažiť inú osobu a zažiť príbuzenstvo sa stáva veľmi obmedzenou. Nakoniec, ako môžete mať skúsenosť s príbuzenstvom, ak máte túto obrovskú agendu o tom, čo budete mať a kto budete a ako to bude fungovať a tak ďalej?

Mať všetky tieto očakávania a tento motív akumulácie vám znemožňuje zažiť druhého. Znemožňuje vaše rozlišovanie; znemožňuje vaše vnímanie; znemožňuje skutočné zhodnotenie založené na kompatibilite a spoločnom smerovaní. Ak vstúpite do vzťahu bez všetkých týchto motívov nahromadenia, mohlo by vám byť všetko jasné, veľmi jasné. Ale pre človeka, ktorý sa riadi týmito motívmi, je zrejmé, že to bude trvať roky a to až potom, keď budú sklamané mnohé očakávania a túžby. Vidíte teda, že sklamanie je dôležitou súčasťou učenia, ale nemôže to byť jedinou časťou učenia.

Vráťme sa teraz a pozrime sa, kde urobiť hranicu vo vlastníctve vecí. Ak ma doteraz sledujete a premýšľate o tom, čo vám hovorím, a myslíte na to, ako to súvisí s vami a nie s ostatnými ľuďmi, môžete povedať: „Kde urobím hranicu? Musím mať určité množstvo vecí, aby som dobre fungoval vo svete, a musím mať určitý počet nápadov, postrehov a dobrých skúseností, aby som mohol fungovať vo svete. Teraz, kde urobím čiaru, pretože viem, že môžem veci stále kupovať a prinášať domov, kým môj domov nebude plný vecí. Dokážem zhromažďovať nápady, postrehy a šťastné zážitky, kým sa moja myseľ nenaplní stropom a nie je plná vecí. Viem, že to dokážem. Kde urobím čiaru? Kde je rovnováha?“

Najskôr zistite, čo skutočne potrebujete a čo skutočne používate. To, čo skutočne používate a čo skutočne potrebujete, spolu veľmi súvisí. To platí tak pre majetok predmetov, ako aj pre majetok nápadov. Čo vlastne používate? Čo naozaj potrebujete? Ľudia hodnotia svoje potreby pre veci, ktoré im poskytujú pohodlie a často si myslia, že niečo z ich majetku bude niekedy potrebné, ale nie dnes alebo v dohľadnej dobe. Čo potrebujete teraz? Keď si začnete klásť túto otázku a vážne ju zvážite, uvidíte, že veľmi veľa toho nepotrebujete. Avšak veci, ktoré potrebujete, by mali byť veľmi dobré. Predmety, ktoré vlastníte, by mali byť dobre vyrobené a odolné. Myšlienky, s ktorými sa spájate, by mali byť zachované a užitočné, takže ich nemôžete ľahko vyčerpať. Mnoho myšlienok a poznatkov, ktoré ľudia zhromažďujú pre svoje vlastné vzdelávanie, sa ľahko vyčerpá a nemá trvalú hodnotu; nemajú hĺbku a nemôžu poskytnúť zmysel. Buď sú sebauspokojujúce, alebo sú len spočiatku stimulujúce a potom už nemôžu ponúknuť nič viac.

To, čo potrebujete, je založené na tom, čo používate. Toto je prvé kritérium. Ak vlastníte tridsať odevov a používate ich iba päť, na čo slúži ďalších dvadsaťpäť? A prečo vo vašom živote zaberajú čas a energiu? To sa prenáša aj do vzťahov, pretože určití ľudia zbierajú vzťahy rovnako, ako ostatní ľudia zbierajú knihy, mince, rastliny, obrazy, oblečenie alebo čokoľvek iné. Aké vzťahy sú pre vás skutočne dôležité? Táto zásadná otázka si vyžaduje úprimnú odpoveď.

Ďalej si položte otázku, či je pre vás vlastníctvo tejto myšlienky, tohto objektu alebo tohto pohľadu alebo bytie v tomto vzťahu správne? Nie „Môžem to ospravedlniť kvôli jeho výhodám?“ ale „Je to správne?“ Toto teraz volá po vašich skúsenostiach, nielen po vašich myšlienkach, pretože sa dá ospravedlniť veľa vecí, ktoré nie sú dobré pre vás a iba sa ukáže, že sú bremenom.

Tretie kritérium je osloviť Poznanie, aby vám ukázalo, čo máte robiť. To je dôležité, ak prvé dva neprinesú rozhodujúce rozhodnutie. Tu žiadate o ukázanie. „Ukáž mi, čo musím urobiť. Ukáž mi, čo je dôležité.“ Pamätajte, že potrebujete iba určitý počet predmetov, myšlienok a vzťahov, ale všetky musia byť veľmi dôležité a musia mať veľkú hodnotu, pretože vás budú psychicky aj fyzicky podporovať. Nejde teda o popretie všetkého majetku, všetkých vzťahov a všetkých nápadov alebo o otvorenie sa všetkému, čo vám príde do cesty. To sú dva extrémy. Ani jedna z nich nie je zdravá. Rozlišovanie v učení a diskriminácia je hlavnou súčasťou rozvoja každého človeka, ak je založená na pravej asociácii. Hovorím o pravej asociácii.

Aký majetok skutočne používate? Ktoré z nich naozaj potrebujete? Prečo vlastniť niečo iné? Aké nápady vám skutočne pomáhajú? Ktoré myšlienky majú hĺbku a sú dôležité? Prečo potrebujete pestovať ďalšie nápady? Aké vzťahy sú skutočne nevyhnutné pre váš rozvoj a podporu vášho duchovného rastu? Čo robíte vo vzťahoch, ktoré to nedokážu? Toto pretriedenie vytvára skutočnú hospodárnosť. Hospodárnosť je nevyhnutná, pretože vám dáva dostatok rezerv vitality – času, energie a motivácie – na to, aby ste sa zamerali na väčšie veci.

Ľudia, ktorý sú dominovaní príliš veľa nápadmi, príliš veľa vzťahmi alebo príliš veľa majetkami, nemôžu vstúpiť do väčšej arény porozumenia alebo úspechov. Berú si so sebou príliš veľa batožiny. Ich život je plný. Ich obavy ich predstihli. Nemajú kam ísť. Jediné, čo môžu urobiť, je slúžiť svojmu majetku. Ďalej už nepôjdu. Budú identifikovaní s ich majetkom, či už ide o predmety, nápady alebo ľudí. Budú plní na 100%. Nemôžete k nim nič pridať. Nemôže vstúpiť nič nové. Sú zavretí pre život. V istom zmysle sa starajú o múzeum svojho života. Sú kurátormi svojho vlastného života a starajú sa o všetko, čo sa doteraz nahromaždilo. Aká zaprášená a žalostná existencia! Pozerajú na oblohu a nevidia ju. Napokon, ak je vaším životom zachovanie vášho osobného múzea, prečo vlastne máte vesmír? Je to iba scenéria. Prečo sa pýtať väčšie otázky? Prečo cítiť svoju bolesť a túžbu po väčších veciach?

Muž a žena Poznania chcú hospodárnosť, pretože potrebujú čas na sústredenie sa na Poznanie a učenie sa väčších vecí. Nemôžu byť pohltení predmetmi, myšlienkami alebo ľuďmi, ktorý nie sú súčasťou ich väčšieho úsilia. Toto je hospodárnosť a toto je dôležité. Ako budete postupovať a študovať Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, postupne veci odpadnú, nie preto, že sú zlé ale jednoducho preto, že už nie sú potrebné. Nemôžete ich použiť. Nechcete si so sebou nosiť veľa ďalšej batožiny. Váš život sa v istom zmysle stáva efektívnejší. Vaša záťaž sa stáva ľahšou. Teraz môžete prevziať väčšie zodpovednosti. 

Ako vidíte z mojej prezentácie, myšlienka o majetku je oveľa inkluzívnejšia ako to, čo ste možno predtým zvažovali. Toto nové porozumenie je veľmi dôležité, pretože Cesta Väčšieho Spoločenstva predstavuje transformáciu vzťahov a vstup do nového života a nového druhu skúseností. Túto cestu nemôžete absolvovať, ak si nosíte príliš veľa batožiny. Môžete niesť iba to, čo skutočne potrebujete. Potom môžete kráčať rýchlejšie a uľahčenejšie a cítiť sa menej utláčaní tým, čo za sebou zanechávate.

Keď aú vám predstavené nové predmety alebo sa vám naskytne príležitosť kúpiť si nové veci, získať nové nápady, spoznať nových ľudí alebo sa zúčastniť nových aktivít, položte si otázku: „Čo skutočne potrebujem a čo skutočne používam? Čo je podstatné?“ Časť z toho si môžete odpovedať sami. Niekedy sa musíte obrátiť na Poznanie, nielen na to, aby vám odpovedalo, pretože Poznanie veľa nerozpráva, ale to preukázať. Najmä pri veľmi dôležitých rozhodnutiach je potrebné preukázať, ako sa treba vydať, pretože myšlienka nestačí. Musíte to vidieť, poznať toho hodnotu a vidieť, že je to úplne relevantné pre váš život a vaše potreby. Toto prichádza prostredníctvom demonštrácie.

Ľudia otravujú Poznanie s rôznymi otázkami. Často chcú zhromaždiť viac poznatkov, viac nápadov a viac ľudí. Viac, viac, viac! Poznanie však mlčí. Čo Poznanie urobí, je vytvorí situáciu pri vzdelávanie, ktorá človeku pomôže vyrovnať sa so skutočnými problémami. Je to preto, že Poznanie nie je ako malý poslíček, ktorý vám prinesie všetko, čo chcete – ako izbová služba! Poznanie je Majster. Ty si študent. Ľudia však často začínajú študovať tak, že sú majstrami a Poznanie je študentom. Niekde v tomto procese sa obráti celý poriadok autority – často veľmi postupne a niekedy s veľmi veľkými krokmi.

Múdrosť z Väčšieho Spoločenstva: Zväzok I uvádza, že prvým Božím účelom je vás odbremeniť. To znie ako pekný nápad. Zamyslite sa však nad tým, čo to v skutočnosti znamená. V skutočnosti to znamená, že musí byť obrátený celý motív akvizície. Ak sa chystáte niekam v živote, nemôžete si vziať všetko so sebou. Môžete si vziať iba to, čo potrebujete a to vás odbremení. To vám dáva čas, energiu, mentálnu slobodu a schopnosť nadviazať nové myšlienky a nové spojenectvá. To predefinuje a presmeruje celý váš vzťah k objektom vo fyzickom svete. Tento nový vzťah nie je v súčasnosti založený na fantázii a minulých asociáciách. Je založený na užitočnosti a skutočnej hodnote. Takto sa vytvára zdravý vzťah k fyzickému svetu, k ľuďom a k myšlienkam.

Niektorí ľudia si kladú otázku: „Prečo by som mal študovať Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva? Už v skutočnosti nechcem čítať knihy. „Dôvod je ten, že Cesta Poznania vám poskytuje niekoľko vecí, ktoré musíte hlboko zvážiť namiesto toho, aby ste do svojej mysle jednoducho napumpovali viac nápadov a udržiavali ich stimulované. Zvážte myšlienku: „Poznanie je so mnou. Kde som ja?” Len pri tejto jedinej myšlienke by ste mohli stráviť mnoho rokov. Jednej myšlienke! Túto myšlienku nemôžete vyčerpať. Je revolučná. „Sám nemôžem dosiahnuť nič.” Toto je ďalší revolučný nápad. Mohol by zmeniť svet, ak by sa o ňom uvažovalo a umožnilo by sa zmeniť vaše skúsenosti so sebou a so svetom. Potom už nie ste tým, čo vlastníte. Ste v súlade s niečím neviditeľným a tajomným, čo je vodiacim princípom celého života.

Potešenie

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
10. Marca 1992
V Boulder, Colorado

Potešenie je ústredným bodom myslí väčšiny ľudí. Vyžaduje si pozornosť. Rovnako ako majetok, aj potešenie je niečo, čo dominuje vo vedomie, čas a energiu ľudí. Rovnako ako majetok, aj potešenie je niečo, čo môže byť zlé. Opäť sa musíte pozrieť na to, čo je potešenie a kde urobíte hranice, ktoré určujú, či sa zúčastňujete na niečom, čo je skutočne príjemné alebo nie. 

Je nám potešením hovoriť a sprostredkovať vám väčšie množstvo Poznania rovnako ako perspektívy Väčšieho Spoločenstva, ktorú vy a vaša rasa budete potrebovať, aby ste mohli napredovať. Naše potešenie z toho vyplýva zo skutočnosti, že je vám prostredníctvom nás daný dar. Toto je najväčšie potešenie. Toto je potešenie, ktoré nemá hranice a neutícha. Je to potešenie, ktoré je možné sprostredkovať a rezonovať v mnohých mysliach. Preto rastie a nezmenšuje sa, keď sa ďalej posúva. Je to potešenie zrodené z Poznania. Zosilňuje sa samo o sebe. Je to potešenie, ktoré je iné ako akékoľvek iné potešenie, ktoré môžete nájsť. 

Všetky ďalšie potešenia slabnú, akonáhle sú odvysielané. Zmenšujú sa. Rovnako ako kamienok vyhodený do bazéna, vlniaci sa efekt sa pri rozširovaní stáva slabším a slabším. Potešenie, o ktorom hovoríme, má však opačný efekt. Je to skôr ako sadenie semienok. Keď sa tieto semienka uchytia v mysliach, ktoré sú plodné s túžbou po Poznaní a s uznaním potreby Poznania, rastú a kvitnú tam, aby priniesli ovocie a opäť šíria svoje semienka do nových myslí, ktoré sú plodné pre Poznanie. Tie zase prinášajú ovocie a tak ďalej. Toto väčšie potešenie sa preto šíri ďalej a prináša čoraz viac ovocia, keď sa udeľuje a prijíma. 

Ale čo potešenia sveta a všetky nespočetné úsilia, ktoré sú podnikajú na ich získanie, udržanie a zabránenie ich spotrebovaniu? Čo o nich? Je zrejmé, že vzhľadom na nadbytok, ktorý okolo seba vidíte, možno hľadanie potešenia považovať za úplne deštruktívne a ponižujúce. Príklady sú také bežné a majú toľko foriem, ktoré potrebujete, ale musíte sa pozrieť na ľudský život okolo seba a zistiť ich množstvo prejavov. Takže, si hovoríte: „Budem sa vyhýbať potešeniu úplne?“ Problém tohto prístupu je, že to robíte pre potešenie. Tu si len zmeníte cestu a druh potešenia. Ak je potešením vzdať sa potešenia, ako sa ho vzdáte? Je potešenie iba vyhýbaním sa bolesti? Ak je to tak, bolesť sa k vám príde a bude vás prenasledovať ako tieň, pretože potešenie a bolesť sú veľmi spojené. Preto, ak hľadáte potešenie, aby ste sa vyhli bolesti, produkujete viac bolesti, čo si vyžaduje viac pokusov o potešenie, ktoré produkuje viac bolesti, a tak ďalej. Je potešenie vždy spojené s bolesťou?

To sú všetko veľmi dôležité otázky, ktoré je potrebné uvážiť. Základom pre ich uváženie je zhodnotiť váš život a zhodnotiť vaše investície do potešení a toho, čo vás to stojí. Toto zhodnotenie sa môže uskutočniť iba vtedy, keď dokážete objektívne veci vidieť a zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti. Túžby, fantázie a filozofie týkajúce sa získavania potešenia sú tak vždy prítomné, tak nafúknuté a tak subjektívne, že je veľmi ťažké získať akékoľvek úprimné posúdenie. Vaše skúsenosti vás však nezradia, ak ich dokážete správne interpretovať, čo môžete urobiť, ak je vaša túžba po pravde silná a ak ste ochotní prehodnotiť alebo preskúmať všetko, čo je potrebné, aj keď je to pre vás bolestivé urobiť. Bolesť pri prehodnocovaní nie je ani zďaleka taká veľká ako bolesť pri vyhýbaní sa. Bolesť uznania je malá v porovnaní s bolesťou hľadania náhrady alebo snahy stratiť sa v úsiliach, ktoré môžu iba zakryť alebo skryť vaše hlbšie potreby a utrpenie, ktoré je výsledkom ich popretia. 

Aké sú teda kritériá pre určenie toho, ktoré potešenie je užitočné a ktoré nie? Dovoľte nám vám dať myšlienku na zváženie, pretože lebo myšlienky zvážiť musíte. Jednoduché odpovede toto pátranie nikdynemôžu uspokojiť. Poskytujeme vám pozvánku na štúdium a kontempláciu, zhodnotenie a prehodnotenie. Toto sú odpovede, ktoré niečo znamenajú pretože vás niekam vedú. Neposkytnú vám iba pacifikáciu. Vedú vás do novej arény porozumenia. Pokiaľ ide o akékoľvek potešenie, ktoré vám pripadá atraktívne a uvažujete o tom že to vyskúšate, zvážte jeho náklady. Toto je obzvlášť dôležité v súvislosti s potešeniami vo svete, ktoré tvoria väčšinu potešení, na ktoré si pomyslieť. Budeme o týchto hovoriť a potom budeme hovoriť o potešení Poznania, ktoré sa veľmi líši od potešení sveta. 

Rovnako ako majetok, potrebujete aj nejaké potešenia vo svete. Či už ide o vlastníctvo vecí, myšlienok alebo vzťahov, niektoré z nich potrebujete. Napriek tomu musia byť dôležité. Potrebujú pre vás priniesť niečo so skutočnou hodnotou a hodnota, ktorú prinesú, musí byť vyššia ako vaša investícia do nich. To platí pre akýkoľvek druh potešenia, ktoré vám pripadá atraktívne alebo ktorému si prajete sa venovať sa. Vzhľadom na investíciu času a energie – ktorá samozrejme zahŕňa aj peniaze, pretože to predstavuje čas a energiu – koľko vám to potešenie prináša? Aké veľké sú jeho plody? Potešenie je investícia. Čo to prináša? Úprimné zhodnotenie vašich vlastných skúseností vám poskytne skutočné direktívy, rovnako ako aj náznaky Poznania vo vašom vnútri, ktoré sa bude usilovať zapojiť vás do tých činností, ktoré sú pre vás najvýhodnejšie a opustiť všetky ostatné, ktoré vás iba oberajú o čas, energiu a pozornosť. 

Jednoduché potešenia sú cenné, ak investície do nich nie sú príliš veľké a ak prinášajú niečo so skutočnou hodnotou. Uveďme si príklad. Môže byť veľkým potešením stáť pri prekrásnej rieke, pritom ako tečie. To je jednoduché potešenie, malé v porovnaní s potešením z Poznania, ale napriek tomu skutočné. Ak však kvôli tejto skúsenosti musíte cestovať cez pol sveta, potom je investícia do tohto jednoduchého chvíľkového potešenia zjavne nevhodná. Ľudia však cestujú cez pol sveta, aby pozorovali nejaký prírodný jav alebo videli nejaký výhľad, aby mali príjemnú chvíľu. Ich odmena je v porovnaní s ich veľkými investíciami veľmi malá.

Väčšina potešenia, ktoré ľuďom škodí, im škodí, pretože investícia je veľká a odmena je veľmi malá. V mnohých prípadoch neexistuje žiadna odmena. Existujú iba investície a reinvestície. Tu máme kontrast medzi fantáziou týkajúcou sa potešenia a skutočného zážitku. Ako často ste boli sklamaní skutočnou skúsenosťou s niečím, pretože vaše očakávanie bolo také veľké a nafúknuté a vy toľko ste do toho zainvestovali? Potom prišiel reálny zážitok a v skutočnosti nakoniec taký dobrý nebol. Sledujte malé deti okolo Vianoc, aké veľké sú ich anticipácie a očakávania. Investícia času, energie a pozornosti je taká veľká, ale po rozbalení darčekov prichádza sklamanie. Investícia je skvelá. Odmena je malá. Zvážte, koľkokrát vás sklamali veci, v ktoré ste dúfali, že budú úžasné a nádherné. Prečo sklamanie? Pretože investícia bola veľká a odmena malá. Spomeňte si na zážitky, v ktorých ste investovali seba samích a nebola tam vôbec žiadna odmena. 

Často sa náklady na hľadanie potešenia nedajú spočítať hneď na začiatku, pretože keď vás snaha oberá o vedomie o sebe, o svoju interakciu so životom a o vaše ocenenie vlastnej existencie, takáto veľká cena zostáva bez povšimnutia. Ľudia ju však platia preto, lebo sú depresívni a nahnevaní a vo ich živote im chýba hodnota a zmysel. Platia túto cenu neustále. Svoje utrpenie si často spájajú s inými vecami, preto hľadajú väčšie potešenie, ktoré si vyžadujú veľké ceny a ich dilema a depresia sa prehlbujú. V skutočnosti môže byť ich depresia taká hlboká, že je ako temná bunka bez okien, kam nemôže preniknúť svetlo. 

V živote človeka môžu dominovať vysoké očakávania a veľké sklamania. Očakávanie romantiky vo vzťahu si vyžaduje nehoráznu cenu, a to okamžite, čo sa týka času, energie a pozornosti, ako aj v dlhodobom zmysle. Ľudia týmto úsilím toľko strácajú a aká malá je ich odmena – pár okamihov sebou-nafúknutého potešenia alebo opustenia seba samého alebo pár chvíľ fyzického pocitu, z ktorých sa nedá žiadne dlho udržať. Realita vzťahu môže na rozdiel od vzrušenia z romantiky pôsobiť veľmi depresívne. Je to preto, že ľudia investujú do milostného vzťahu a nie do vzťahu. Ak investujete veľa do niečoho, čo prináša veľmi malé výnosy, budete trpieť a vaša bolesť bude veľká. Ak investujete do niečoho, čo môže priniesť veľa, má trvalú hodnotu a bude rásť v dôsledku vašej účasti, budú vaše bolesti malé a vaša investícia bude dobrá.

Otázka potom neznie: „Čo mám robiť, aby som bol šťastný?“ Otázku je možné položiť iným spôsobom. Zvážte inú otázku, napríklad: „Kde môžem investovať sám seba, aby priniesol najlepšie výsledky pre seba a ostatných?“ Toto je oveľa objektívnejšia otázka, pretože si vyžaduje zhodnotenie založené na vašich vlastných skúsenostiach. Ak zhodnotenie vychádza iba z vašich očakávaní, nebudete mať žiaden základ pre zhodnotenie. Očakávania sú nádejou založenou na sklamaní. Ako to môže byť úprimné zhodnotenie? Ale ak si položíte otázku: „Ako sa môžem investovať tak, aby to prinieslo čo najlepšie výsledky alebo najväčšiu hodnotu pre mňa a iných ľudí?“ orientuje vás k objektívnejšiemu prístupu, ako keď sa pýtate len: „Ako si môžem urobiť radosť?“ Ak neviete, ako si urobiť radosť, váš prístup bude oveľa subjektívnejší a bude plný veľkých očakávaní. Získať úprimné zhodnotenie s týmto prístupom je ťažké. 

Investície sa týkajú času, energie a vedomia. Chcete, aby vám vaša odmena priniesla väčšie vedomie, väčšiu spriaznenosť so životom a lepší pocit vašej hodnoty a účelu vo svete – nie hodnoty a účelu, ktoré si vymyslíte pre svoje vlastné potešenie, ale hodnoty a účelu, ktoré sú intrinzické pre vaše bytie tu. Túto hodnotu nie je možné vyčerpať. Neopustí vás a bude len rásť, keď sa jej prejavu a skúsenostiam venuje väčšia pozornosť, čas a energia. Naše potešenie je veľké. Naše bolesti sú malé. Vaše potešenia sú malé. Vaše bolesti sú veľké. Je to otázkou investícií a zhodnotenia. Príprava na Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva tento trend zvráti. Je v rozpore so spôsobmi sveta a predstavuje nový príklad pre ľudský rozvoj a úspech. 

Teraz mi dovoľte predstaviť ďalšiu myšlienku týkajúcu sa potešenia. To súvisí s myšlienkou, že skutočná hodnota ponúka odmenu, ktorá rastie a prináša výhody pre vás ako aj ostatných. Skutočné potešenie sa spája s úspechom. Tomu nemôžete uniknúť. Je to skutočnosť. Veci sú ocenené, pretože sú užitočné podľa účelu, ktorý majú. Ak niečo prinesie hodnotu vášmu účelu ako mu rozumiete, budete si to vážiť. Aj keď je váš účel falošný a sebaklamný, budete si to napriek tomu vážiť. Hodnota a potešenie sú preto veľmi spojené. Nemôžete ich oddeliť. Ak niečo neslúži účelu, ktorý si ceníte, potom vám to neprinesie potešenie. Aj keď prinesie šťastné pocity a okamžitú úľavu od stresu z toho, že ste vo svete, nebude to veľmi cenné. Niečo, čo je veľmi cenné, prináša hlbší druh potešenia, pretože to potvrdzuje život. Ak je hodnota skutočná a ak je účel, s ktorým je spojená skutočný, prinesie väčšiu a trvalejšiu hodnotu.

Napríklad si vo svojom živote spomeňte na krátke okamihy alebo obdobia, v ktorých ste zakúsili svoju vlastnú hodnotu a to nie spôsobom sebachvály, ale skutočným spôsobom. Napriek vášmu úsiliu alebo popretiu ste spoznali svoju vlastnú hodnotu – chvíľu prežívania spriaznenosti so životom. Hodnota týchto zážitkov je na rozdiel od všetkých ostatných zážitkov taká veľká, že vynikajú v pamäti ako ostré svetelné body v pozadí prázdneho priestoru. Rovnako ako nebo nad vami vyniká oproti pozemskej úrovne skúseností. Prekrývajú všetky chvíľkové potešenia, ktoré ste si časom nahromadili. Prinášajú vo svojom momentálnom vyjadrení väčšiu hodnotu ako roky a roky pokusov odvodiť hodnotu z iných vecí. Investície do nich boli malé. Odmena je veľká a rozširuje sa. 

Preto vás cesta skutočného naplnenia znovuobnovuje vo veciach, ktoré vytvárajú veľkú hodnotu pre vás ako aj pre ostatných. Tu musí váš prístup presahovať vaše osobné želania a potreby, pretože ak je vaše úsilie sebecké, nemôže priniesť väčšie odmeny. Je identifikované s maličkosťami a malými potešeniami, ktoré presne stanovujú veľké ceny a to okamžite ako aj po určitom čase. Zatemňujú váš život, vrhajú mraky nad vašu myseľ a blokujú väčšie možnosti, ktoré na vás čakajú. 

Ako viete, čo je veľké alebo malé potešenie? Vaše skúsenosti vám povedia, či sa na môžete pozrieť úprimne s ochotou zmeniť alebo upraviť veci vo vašom živote. Poznanie je tu barometrom. Aj keď si nie ste istí, čo Poznanie he, máte pocit, že vás niektoré veci priťahujú a iným sa bránite. Môžete sa brániť Poznaniu a priťahovať k sebe veci, ktoré nemajú žiadnu hodnotu, ale toto sa deje na povrchu vašej mysle. Vaše hlbšie pocity a hlbšie zážitky vás vždy nasmerujú skutočným smerom. Aj keď tento smer nesprávne interpretujete, aj keď sa tam bránite ísť, vaša hlbšia podstata vás dovedie k tomu, čo je pre vás najvýhodnejšie. Pri pohybe týmto smerom budete cítiť väčšie potešenie a pri vzdialení sa od neho väčší zmätok, hnev a sklamanie. 

Uvidíte, že pod všetkými svojimi túžbami a pokusmi o sebauspokojenie máte vo svojom vnútri prirodzené navádzacie zariadenie, ktoré vás vedie smerom k jednotlivcom, skúsenostiam a zapojeniam, ktoré sú nevyhnutné pre váš rozvoj. Tieto veci prinášajú väčšie odmeny. Nech sa pri ich sledovaní stretnete s akýmikoľvek ťažkosťami, tieto ťažkosti sú malé na rozdiel od odmien, ktoré prinášajú. Keď sa k týmto veciam priblížite, budete musieť mať vieru, pretože ste ešte tieto odmeny sami nezažili,a niekedy sa investícia môže javiť ako príliš veľká alebo príliš ťažká. V skutočnosti je veľmi malá. Toto musíte zistiť skúsenosťou. To si vyžaduje čas a vieru. Takže si poviete: „Nasledovať tento smer je veľmi ťažké, ale mám pocit, že to prinesie niečo veľmi cenné. Nemôžem vám povedať, ako to bude vyzerať, ale musím sa tým riadiť pretože viem, že musím.“

Pamätajte, že iba Poznanie vás privedie k Poznaniu. Ostatné motívy sa odhalia a musia byť zmenené alebo opustené. Poznanie vás privedie k Poznaniu. Pocit skutočnej hodnoty vás privedie k veciam skutočnej hodnoty. Pocit väčšieho potešenia vás prinesie k veciam, ktoré vytvárajú väčšie potešenie. Všetky vedú preč od mnohých ďalších vecí, ktoré sa môžu iba vysmiať väčšiemu významu, ktorý môže priniesť iba väčšie potešenie a vyššiu hodnotu. Tu vykročíte zo zdanlivo beznádejnej situácie, v ktorej sa ľudstvo utápa. 

Niekedy sa vám zdá cesta osamelá a neistá, ale niečo vo vás vás vedie vpred. Tu musíte nasledovať väčšie volanie, volanie, ktorému nemôžete porozumieť, volanie, ktoré ste sa ešte nenaučili oceniť, volanie, ktorého skúšky a trápenia, aj keď sú v súčasnosti zdanlivo veľké, sú v skutočnosti malé v porovnaní s väčšími odmenami, ktoré vás čakajú. Ako si môžete byť istý, že robíte tú správneu vec? Ako si môžete byť istý? Môžete si byť istí iba tým, že viete, že musíte pokračovať. Toto poznanie pochádza z hĺbky vášho vnútra. Nedeje sa to v oblasti vašej osobnosti. Nie je to nutkanie. Nejde o násilnú alebo pretrvávajúcu osobnú potrebu. Je to vo vás niečo väčšie. 

Keď sa opustia malé pôžitky a veci, ktoré vás netešia, zistíte, že vo vašom živote bude prázdnota. Dovoľte, aby tam bola prázdnota. Nevyplňujte to novými vecami. Časť vášho života by mala byť vždy prázdna. To vytvára vákuový efekt, ktorý umožňuje, aby k vám prišli väčšie zážitky, dovoľuje aby boli rozšírené vaše hranice, umožňuje pokrok a rozvoj vašich skutočných schopností. Malé potešenia úplne zapĺňajú myseľ a tak nie je priestor pre nič, čo by do nej mohlo vstúpiť. Veľké potešenia vždy vytvárajú viac priestoru, takže vždy existuje priestor pre nové skúsenosti a prehlbovanie porozumenia zmyslu vášho života. 

Štúdium Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva znamená preorientovať sa na pravý zmysel vášho života. Postupne budete robiť veľa malých krokov. Vaše ostatné motívy a ostatné záväzky budú ostro kontrastované, takže ich budete môcť vnímať objektívnejšie. To si vyžaduje vieru, pretože tu kráčate od vecí, ktorým ste predtým verili, že majú veľkú hodnotu a pohybujete sa smerom, ktorý ešte nemôžete odvôvodniť. Idete tam, pretože niečo vo vás vám hovorí, že musíte. 

Odmeny nájdete iba ich dosiahnutím, pretože odmeny sú založené na dosiahnutom výsledku. S okamžitým potešením neexistuje žiaden úspech; existuje iba veľká cena za chvíľu uspokojenia, chvíľu opustenia sa alebo chvíľu potešenia. Musíte sa iba pozrieť na stav ľudí okolo seba a vo svojom vlastnom živote, aby toho videli úplnú ukážku. 

Ak hľadáte veľké potešenie, hľadajte veľkú hodnotu. Investujte sa do toho, čo prináša väčšiu odmenu. Ako viete, čo to je? To dokazujú potreby sveta a vaša vlastná vnútorná potreba. Ľudia stoja okolo a hovoria: „Kto som? Čo by som mal robiť v živote? Neviem, čo mám robiť.“ Pozerajú sa osobne na seba. Ak sa pozriete na svet, svet vás potrebuje. Potrebuje talent, schopnosti a prínos. Potrebuje skutočné vzťahy. Potrebuje investíciu. Svet, ak bude vnímaný, to z vás vyvolá a nakoniec nájdete cestu vyjadrenia a kontribúcie, ktorú si môžete nárokovať.

To vás investuje do toho, čo prináša väčšiu hodnotu a väčšie potešenie. Tu je potešenie hlbokým uspokojením a potvrdením vášho života. Napriek tomu presahuje aj túto definíciu, pretože má rezonančný účinok vo vás aj mimo vás. Takže sa nepozerajte na seba osobne a nehovorte: „Čo teda chcem a ako ma to poteší?“ Pozrite sa na svet a spýtajte sa: „Čo svet potrebuje a čo môžem dať?“ Vo svojej osobnej mysli nepochopíte svoj vlastný význam a nerozpoznáte väčšiu výzvu na poskytnutie svojich kontribúcií. Ale svet to demonštruje. Keď sa vonkajšia potreba a vaša vnútorná potreba zblížia a spoja, budete schopní rozpoznať cestu, ktorú by ste mali nasledovať. 

Skutočný život čerpá 100% energie človeka, ale robí to postupne, pretože ľudia ešte nie sú schopní dávať 100%, aj keď to považujú za hodnotnú vec. Postupne sa vaša investícia bude prehlbovať a návratnosť bude väčšia. To vás odvedie od iných aktivít a záujmov, ktoré prinášajú veľmi málo a vyžadujú veľké investície. Prežiť budú môcť iba tie malé potešenia, ktoré si vyžadujú malú investíciu. Môžu hrať dôležitú úlohu. Stále je potešením pozerať sa na hviezdy alebo stáť pri potoku alebo sa tešiť zo svojej záhrady alebo si užívať niečo, čo robíte, čo je príjemné. Odmena je malá, ale nenahradila vaše väčšie úsilie v živote. 

Nasledovanie Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva upravuje všetky veci tak, aby ste sa mohli oddať veľkým hodnotám a veľkým odmenám a napriek tomu mať tie malé potešenia, ktoré sú potrebné pre vaše okamžité pohodlie a osobnú hodnotu. Nie je tu žiaden konflikt. Avšak prechod od života malého potešenia a veľkých investícií k životu veľkého potešenia a malých investícií predstavuje úplný prevrat. Tento prevrat musí prebiehať postupne. V tomto je obrovské obdobie prehodnocovania a opätovnej rededikácie, ktorá ovplyvní všetky aspekty vášho života a všetko, čo si vážite alebo ceníte. To je niekedy veľmi mätúce, pretože sa už nestotožňujete s vecami, ktoré vám boli predtým príjemné, ale neviete, čo ich nahradí. Ak ste múdri, nepokúsite sa ich nahradiť, ale umožníte meniacemu sa zameraniu a smerovaniu vášho života, aby vám ilustrovali väčšiu hodnotu, ktorá na vás čaká. 

Ide o prejdenie od chudoby k bohatstvu, pretože bohatstvo znamená investovať do seba to, čo prináša najväčší úžitok pre vás aj pre ostatných. Chudoba je vo veľkej miere investícia do vecí, ktoré prinášajú malé alebo žiadne potešenie alebo hodnotu. Bohatstvo a chudoba nie sú o tom, aký veľký je váš dom alebo aký automobil šoférujete alebo koľko peňazí máte vo vrecku alebo ako vyzerá váš šatník. Bohatstvo a chudoba sú tu veľmi odlišné. V tomto inom svetle sa bohatí zdajú chudobní a zdá sa, chudobní že sú bohatí. Takto získate skutočný referenčný bod, pomocou ktorého môžete merať hodnotu vo svete. Váš život je zase súčasťou demonštrácie a demonštrácia sa deje všade okolo vás. Tu uvidíte také veľké investície do vecí, ktoré prinášajú malú alebo žiadnu hodnotu a presnú takú enormnú cenu. Pozerajte sa, počúvajte a pozorujte, ale ešte neprichádzajte k záverom, pretože je toho viac, na čo sa pozerať a pozorovať.

Radi by sme sa s vami podelili o väčšie potešenie, ktoré máme pri udržiavaní Poznania vo svete a pri posilňovaní Poznania vo vás. Naša prítomnosť teda poskytuje kontrast. Toto Učenie poskytuje kontrast. Kontrast je nevyhnutný na to, aby ste dokázali rozlíšiť to, čo má zmysel, od toho, čo ho nemá. Toto rozlišovanie je potrebné mať, aby ste mohli prehodnotiť svoj život a nastaviť hi novým smerom, ktorý sa zrodí z vašej skutočnej vnútornej potreby a potrieb sveta. Toto vytvára väčšie potešenie takmer okamžite, pretože potvrdzuje zmysel vášho života. Tu sa nemusíte klamať, aby ste mali to, čo chcete. Úľava, ktorú to poskytuje, je okamžitá a aj dlhodobá. Je to potvrdzovaním života. Hodnota, ktorú hľadáte tu nie je iba pre vás, pretože presahuje vaše osobné potreby. Tu sa kladie dôraz na dávanie a nie na branie zo života, a preto sú tu odmeny oveľa väčšie. 

Preto si prehodnoťte svoje vlastné investície do potešenia. Uveďte si veci, ktoré sa pokúšate pre sebazískať alebo zabezpečiť. Pozrite sa na investíciu. Pozrite sa na odmenu. Položte si otázku: „Je táto odmena hodná tejto investície?“ Neklamte si, že môžete túto investíciu obísť. Za všetko sa platí. Všetky odmeny, všetky hodnoty a všetky úspechy si vyžadujú investíciu. Niektorí ľudia sú veľmi zainvestovaní do zmätku, aby sa nemuseli k ničomu zaväzovať. Pre nich je záväzok bolesť a zmätok je druhom úľavy, aj keď neprináša žiadnu hodnotu. Tu je potrebné zdôrazniť posun od prežitia k úspechu, čo je revolúciou, ktorá sa odohráva v mysli. 

Keď vás svet učí, čo si nemáte vážiť, vaše Poznanie a príkladný život určitých jednotlivcov, poskytujú kontrast. Štúdium Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva poskytuje kontrast. Keď je kontrast rozpoznaný nebudete mať pochybnosti o tom, aký si zvoliť spôsob. Len čo sa vám možnosti stanú jasnými a uvidíte ich v skutočnosti, nie je tu vôbec na výber. Keď hovoríme, že sloboda nie je voľbou, neznamená to, že neexistuje voľba. Znamená to len, že výber je taký jasný, akoby vôbec žiaden výber neexistoval.

Keď sa pokúšate si vybrať medzi dvoma lákavými vecami a nemôžete sa rozhodnúť, potom ste ešte neprišli k tomu, aby ste zhodnotili investíciu a odmenu. Ľudia sú často uviaznutí, pretože sa snažia vybrať si medzi dvoma vecami, ani jednou z nich nie je správna cesta a tak idú tam a späť, tam a späť a snažia sa zvážiť výhody a záväzky a tak ďalej. Nemôžu to robiť napredovať. 

Ak chcete vedieť, čo je skutočná hodnota a ako ju možno dosiahnuť, zoznámte sa s ľuďmi, ktorí ju vo svete demonštrujú a stýkajte sa s nimi. Sami to nenájdete. Staňte sa študentom Poznania, ak chcete mať Poznanie. Inak to nezískate. Nemôžete si ho kúpiť za peniaze. Cez jednoduché myšlienky sa mu nenaučíte. Musíte si pre to vytvoriť kapacitu, túžbu a naučiť sa ho prijímať a rozumne ho používať. Toto je investovanie sa do najväčšieho potešenia, čo je najväčším úspechom.

Inteligencia

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
9. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Aby sme sa naučili Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, je potrebné čeliť skutočnosti, že inteligencia človeka je veľmi obmedzená a je potrebné ju rozšíriť. Inteligenica vo Väčšom Spoločenstve je vysoko cenená nielen pre to, čo môže fyzicky produkovať, ale aj pre to, čo môže vedieť a vnímať. Preto sa inteligencia považuje za komoditu, niečo, čo je možné vymieňať, získavať, kontrolovať, používať a tak ďalej. V skutočnosti sa inteligencia považuje za cennejšiu ako technológia. Toto je veľmi dôležitá skutočnosť a predstavuje nové porozumenie pre ľudskú komunitu, kde kvôli nedostatku konkurencie s iným inteligentným životom nebola inteligencia dostatočne vyvinutá, zvlášť keď sa vezmú do úvahy schopnosti, ktoré ľudia skutočne majú a ako ich možno využiť používa sa na dobro a na dosiahnutie väčšieho úspechu. 

Ak s ostatnými nesúperíte, máte tendenciu spočívať na svojich vlastných schopnostiach a vytvárať si o nich veľké predpoklady. Hľadáte útechu, uspokojenie a potvrdenie. Tieto veci nie sú vhodné v prostredí, v ktorom je aktívna konkurencia. Je skutočne pravdou, že budete súperiť v inteligencii s tými, ktorí teraz navštevujú váš svet. Nielen ich technológia je lepšia; ale je to ich chápanie mentálneho prostredia a ich schopnosť manipulovať s ním pre svoje vlastné ciele. Tu ste vo veľkej nevýhode, pretože ste nekultivovali svoje mentálne schopnosti a neuvedomujete si, ako môže byť vaša myseľ ovládaná inými mysľami, ktoré sú koncentrovanejšie, menej rozptýlené a menej konfliktné ako vaše vlastné. 

Je to veľmi veľká a možno vytriezvujúca skutočnosť angažovania sa do života vo Väčšom Spoločenstve. Zrazu sa konkurencia stáva veľmi reálnou. Nejde iba o vzájomnú kompetíciu, pretože rozdiely medzi vami nie sú také veľké, aby stimulovali skutočne konkurenčné prostredie. Interakciou s iným inteligentným životom – inteligentným životom, ktorý má veľmi odlišnú orientáciu a veľmi odlišným súborom predpokladov o vesmíre, inteligentným životom, ktorý vás vyhľadáva za účelom, ktorý vám nie je známy – sa zrazu dostanete do situácie, v ktorej musíte vstať a stretnúť sa s mnohými rôznymi druhmi príležitostí, príležitosťami, na ktoré nemáte prípravu a porozumenie. Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva poskytuje spôsob, ako túto veľkú potrebu uspokojiť. Mnoho ľudí potrebuje túto prípravu, aj keď ju možno len málokto v súčasnosti podstúpi. 

S takou veľkou nevýhodou, pokiaľ ide o kompetíciu o inteligenciu, musíte toto uznanie prijať s veľkou vážnosťou. Pretože nie ste zvyknutí byť v konkurenčnej situácii, pokiaľ ide o inteligenciu, nie ste na to dobre pripravení a budete sa chcieť vzdať svojich starých úspechov a predpokladov, pretože boli v mnohých ohľadoch adekvátne na to, aby vás preniesli až sem. V budúcnosti sa však ukážu ako veľmi neadekvátne. 

Pokiaľ ide o návštevníkov, ktorí sú teraz na svete, sú oveľa viac sústredení na svoje poslanie ako vy. Sú oveľa viac zameraní na úspech ako vy. Sú menej kompromitovaní protichodnými túžbami, želaniami a presvedčeniami ako vy. Možno sa vám budú zdať mechanickí a jednorozmerní. Toto však nie je ten prípad. Keď si tieto veci myslíte, reagujete na prítomnosť niekoho, kto je veľmi sústredený, veľmi koncentrovaný a veľmi odhodlaný. Tento zmysel pre kontrast je nevyhnutný na to, aby ste si uvedomili potrebu pre inteligenciu a pre povzbudenie k praktickej forme vývoja. 

Dovoľte mi vám teraz uviesť užitočnú definíciu inteligencie: Inteligencia je túžba, ochota a kapacita učiť sa a prispôsobovať sa. Je to túžba a ochota, čo znamená, že ste ochotní podstúpiť prípravu a kapacita, čo znamená, že ste schopní prípravou prejsť. Je to veľmi veľkou vecou na zváženie. Tu musíte opustiť veľa myšlienok, ktoré máte o sebe a úspechoch a vlastnostiach svojej rasy. Tu musíte prejsť obrovským procesom prehodnocovania, ktorého časť sa môže javiť ako veľmi bolestivá v úplnosti uznania vašich limitácií.

Vo Väčšom Spoločenstve slabých ovládajú silní, rovnako ako vo vašom svete. Vo vašom svete máte výraznú výhodu v tom, že ste prevládajúcim druhom inteligentného života. Začali ste svet ovládať, ale vo Väčšom Spoločenstve vás nebudú považovať za silných ani pokročilých. To vám musí poskytnúť veľmi triezvy pohľad na seba, ale pohľad, ktorý môže vzbudiť túžbu po väčšej inteligencii a možno aj po ochote podstúpiť túto prípravu. Vaša kapacita sa medzi vami individuálne líši, ale stále je relatívne malá. Ľudské bytosti sú však schopné dosiahnuť veľké veci, ak sú v nich prítomné motivácie ako túžba a sloboda. Preto vám väčšia inteligencia ako vy poskytuje túto prípravu a s tým pochopenie jej dôležitosti, jej dôležitosti pre vašu dobu a jej možné uplatnenie v budúcnosti, kde bude znovu a znovu vyvolaná. 

Spolu s prípravou pre väčšiu inteligenciu prichádza vývoj širšej perspektívy života, ktorú môžete nazvať perspektívou Väčšieho Spoločenstva. Perspektíva  Väčšieho Spoločenstva vidí ľudstvo ako rastúcu a vyvíjajúcu sa rasu vo väčšej aréne, kde existujú ďalšie sily inteligentného života, ktoré vzájomne interagujú a navzájom medzi sebou konkurujú. Ľudstvo ešte nie je konkurencieschopné vo Väčšom Spoločenstve. Nie je natoľko zjednotené, vyvinuté alebo zamerané. Toto sa nesmie považovať za odmietnutie potenciálu, talentu alebo úspechov ľudstva. Je to jednoducho tak, že vo väčšom prostredí ešte nemôžete konkurovať iným formám inteligentného života. Napriek tomu vstupujú do vášho sveta a vy sa stretávate so šancou, že sa s týmito inteligenciami budete musieť stretnúť v situáciách, v ktorých rozpoznáte svoje limitácie. Tieto situácie môžu byť veľmi desivé, ale vyzývajú vás, aby ste sa povzniesli nad svoj pocit zraniteľnosti a bezmocnosti a kultivovali sa spôsobom, ktorý volá k väčším možnostiam, ktoré teraz máte. 

Vyžaduje si to veľmi jedinečnú formu vzdelávania. Musí to byť forma vzdelávania, ktorá sa ľudstvu predstavuje z mimo tohto sveta, pretože ľudstvo sa nemôže pripraviť na Väčšie Spoločenstvo. Aj keď ľudia budú pripravovať ďalších ľudí na Ceste Poznania, ich zdroj je z iného sveta. Vychádza z väčšej inteligencie a väčšej rasy. Musíte rozoznať potrebu mať ochotu podstúpiť prípravu Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. Túto potrebu musíte cítiť; musíte to vidieť vo svete; musíte to hlboko zvážiť. Tu je nevyhnutná vaša túžba po pravde, riešení konfliktov a sebarealizácii. Tu nestačia vaše vlastné túžby a potreby, pretože musíte uznať, že vaše schopnosti a porozumenie sú vo svete potrebné. To potom vyvolá to, čo je vo vašom vnútri možné. To môže stimulovať vývoj inteligencie. 

Ľudia si však už teraz myslia, že sú veľmi inteligentní. Všeobecne sa to predpokladá, pretože z tohto hľadiska nežijú v konkurenčnom prostredí. V porovnaní s rastlinami a zvieratami pôsobíte veľmi inteligentne. Ste ale aj veľmi problémoví v porovnaní s týmito formami života. Teraz sa však dostávate do novej arény s novými požiadavkami, novými možnosťami a novými nebezpečenstvami. Je zrejmé, že ide o nebezpečenstvo, v ktorom ľudia nebudú reagovať na to, čo sa deje v ich živote a nebudú vážne brať do úvahy dôsledky. To je rizikom.

Túžba učiť sa, túžba porozumieť a túžba prekonať sú vo vašom vnútri. To všetko prispieva k veľkej motivácii, ktorá sa v ľudskej rase zrýchľuje. Keď vzniknú väčšie a zložitejšie problémy, vyzývajú ľudské bytosti, aby sa sústredili, učili sa, prispôsobili sa a prehodnotili svoje súčasné pozície – všetky tieto veci. Je teda rozumné zvážiť si to, že si rozvíjate inteligenciu.

Inteligencia si vyžaduje vývoj na mnohých úrovniach a v mnohých rôznych sférach aktivít. Vyžaduje si jasné myslenie, objektivitu, vnútorné vnímanie, vysoko kultivovanú intuíciu, schopnosť porozumieť mechanickým veciam a schopnosť identifikovať a rozlíšiť správanie. V praktických veciach a v mystériách samotných musí väčšia inteligencia nájsť väčší rozhľad a väčšie uplatnenie. Ak totiž svoju vlastnú inteligenciu vyhodnotíte, môžete tak urobiť iba v porovnaní s niečim iným, čo považujete za inteligentné. V skutočnosti existujú formy života, ktoré sú omnoho inteligentnejšie ako vy a samozrejme, formy života, ktoré sú menej inteligentné. Práve vďaka tým formám života, ktoré sú inteligentnejšie môžete napredovať. Odhalia vaše limitácie a zdôraznia potrebu prekonania týchto limitácií a ukážu vám, že žijete v konkurenčnom prostredí, pokiaľ ide o inteligenciu. 

Nasledovanie Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva si vyžaduje oveľa vyššiu úroveň myslenia, zhodnotenia, uznania, náhľadu a rozhodovania. Tiež stimuluje vaše väčšie prednosti a vyžaduje si od nich, aby sa rozvíjali a aby boli vyjadrené. Aby ste to dosiahli, musíte byť ochotní ísť nad rámec svojho predošlého chápania seba a sveta. Toto je nevyhnutné. Z širšieho hľadiska uvidíte to isté, čo ste videli predtým, ale budete mať iné videnie a iné závery. 

Prítomnosť mimozemského života tu vo svete to jasne dokazuje. Možno ste sa s iným inteligentným životom nestretli, ale cítite účinky ich prítomnosti. Ovplyvnené sú vaše inklinácie, emočné stavy a zmysel o veciach. Nemusíte byť tvárou v tvár niekomu z mimo sveta na to, aby ste si zažili ich prítomnosť vo svojom živote. Ako je však možné tieto veci zistiť a rozlíšiť ich od vlastnej emočnej nestability? Iba Väčšiu Moc vo vašom vnútri môže robiť tieto rozdiely a odhaliť vám ich. Iba Väčšia Myseľ, ktorá presahuje vplyvy Väčšieho Spoločenstva, vás môže viesť k tomu, aby ste rozlíšili vplyvy vo vašom živote a to, ako na vás pôsobia. Preto treba zdôrazniť Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva a nielen fenomén vecí, ktoré sa vyskytujú, bez ohľadu na to, aké zaujímavé môžu byť. Ľudské bytosti sa musia naučiť myslieť, premýšľať, sústrediť sa a zamerať sa na jednu vec po druhej. Neočakáva sa, že by ste k tomu mali motiváciu, pokiaľ by ste neboli v konkurenčnom prostredí a konkurenčnej situácii. Ste v konkurenčnej situácii. 

Ľudstvo je tiež vo veľkej nevýhode v tom, že tu ľudia žijú na povrchu zeme a sú ľahko preskúmateľní a pozorovateľní. V mnohých vyspelejších svetoch rasy začali žiť pod zemou a to jednak pre množstvo environmentálnych výhod, ktoré to ponúka, ako aj pre ochranu, ktorú to poskytuje. Ľudských bytostí je toľko veľa a napriek tomu sa im nepodarilo dosiahnuť tento dôležitý objav. Ľudia sa v skutočnosti pozerajú na život pod zemou s veľkým pohŕdaním, zatiaľ čo vo Väčšom Spoločenstve sa to považuje za obrovskú výhodu. Ak ste obyvateľmi žijúcimi na povrchu, vaše činy, gestá a formy komunikácie môžu byť ľahko pozorované a rozlúštené. Ste vonku na otvorenom priestranstve, kde vás oči z mimo sveta môžu pozorne sledovať. Vaše mysle sa dajú čítať. Aj keď vás tí, ktorí vás sledujú, nemusia chápať, vaše kroky sú napriek tomu predvídateľné a preto je možné o ľudskom správaní urobiť veľa správnych predpokladov bez veľkého skúmania. 

Časť problému spočíva v tom, že ľudia majú tendenciu byť veľmi poverčivý. Povera je, keď reagujete na niečo, čomu nemôžete pochopiť a robíte si falošné domnienky a závery o povahe toho, čo vás stimuluje. Za prítomnosti väčšej inteligencie urobia ľudia veľa mylných záverov. Je to preto, lebo nerozumiete mentálnemu prostrediu. Z praktického hľadiska, ak by mimozemská mocnosť chcela mať väčšiu kontrolu nad ľudskými záležitosťami, určite by na to nepotrebovala zbrane.

Preto, aby ste pochopili, čo znamená úspešne sa stretnúť s iným inteligentným životom a sa dokonca posunúť smerom k tomu, aby ste mu priaznivým spôsobom konkurovali, musíte rozvinúť svoje mentálne schopnosti. Musíte vo svojom vnútri nájsť Väčšiu Moc a musíte prekročiť čisto ľudský uhol pohľadu, ktorý za tieto veci nemôže zodpovedať. Musíte sa oslobodiť od starých presvedčení, asociácií a vzťahov, pretože učenie si vyžaduje ochotu zmeniť sa, baviť sa novými vecami a prehodnocovať staré pozície a predpoklady. Je to zvoliť si cestu zmeny a nevedieť, aký bude výsledok ale mať vieru vo výsledok, ktorý je priaznivý. Budete to musieť urobiť s veľmi malou pomocou od ostatných, pretože je len veľmi málo tých, ktorí sú pripravení podniknúť prípravu ako je táto. Je dôležité, aby ste ich našli a rozvíjali si vzťahy založené na vzájomnej potrebe a vzájomnom porozumení. 

Potrebujete väčšiu inteligenciu. Ste ju schopní kultivovať a rozvíjať, ale nie je to ľahkou vecou. Pretože sú ľudské bytosti veľmi neisté, sú v tomto ohľade vždy náchylné ísť dozadu a nie dopredu, lebo hľadajú potvrdenie skôr ako porozumenie, chcú mať potvrdené svoje staré názory namiesto zaoberania sa s novými nápadmi a novými požiadavkami. Kultivácie inteligencie si vyžaduje veľa času. 

V inteligencii je nevyhnutná potreba Múdrosti pri rozpoznávaní a uplatňovaní moci. Teraz máte nad svojím fyzickým prostredím určitú moc. V kontexte Väčšieho Spoločenstva je však vaša moc veľmi obmedzená. To, ako ju používate, na aký účel ju používate a ako zvládate jej následky, je učené mierou získanej Múdrosti. V tomto ohľade na svete skutočne existuje určitá Múdrosť. Existuje Múdrosť, pokiaľ ide o ľudské záležitosti a vzťah ľudstva k fyzickému svetu, aj keď táto Múdrosť zostáva bez povšimnutia. 

Múdrosť vo Väčšom Spoločenstve je však niečím iným a vyžaduje si úplne odlišné vnímanie, prístup a veľkú túžbu učiť sa. Toto učenie vás odlíši od ostatných. Bude sa to zdať zložité a záhadné jednoducho preto, lebo cestujete spôsobom, ktorým cestuje málokto, ale nepodnikáte to sami a spôsob, akým budete cestovať, už bol precestovaný predtým. Podniknúť všetko, o čom sa v tejto knihe hovorí, si vyžaduje väčšiu inteligenciu a držanie sa Väčšej Moci. Držanie sa Väčšej Moci môže z vašej strany vygenerovať väčšiu inteligenciu. Toto je nevyhnutné. 

Vo Väčšom Spoločenstve ešte nemôžete byť v kompetícii hlavne preto, že nerozumiete mentálnemu prostrediu. Nie je to vaša technológia, ktorá vás obmedzuje. Tí, ktorí sú kompetentní v mentálnom prostredí, môžu vrhnúť veľký vplyv na technicky vyspelejšiu rasu, pretože mysle presviedčajú iné mysle, mysle ovplyvňujú iné mysle a mysle môžu dominovať iné myslé. Preto tu vaša technológia nie je obmedzujúcim faktorom. Je to vaše nepochopenie mentálneho prostredia. Je to vaša neschopnosť byť skutočne objektívny. Je to vaša neschopnosť mať Väčšiu Moc ako sprievodcu a nasmerovať vás tvárou v tvár novým skúsenostiam a zložitým situáciám. Toto rozvíja inteligenciu. Tento vývoj poskytuje ochranu pre vás a schopnosť dosiahnuť konštruktívne zmeny. Môže tým tiež ustanoviť ľudstvo ako obávanú rasu než ako slabú a patetickú.

Tento vývoj si so sebou nesie požehnanie a ťažkosti. Požehnaním je, že súkromie vášho sveta bude rešpektovanejšie a budete si môcť brániť svoje mentálne a fyzické zdroje oveľa efektívnejšie. Budete tiež schopní vyriešiť mnoho problémov vášho sveta oveľa účelnejším a efektívnejším spôsobom. Problém je v tom, že čím viac budete rozvíjať svoju inteligenciu, tým viac sa zapojíte do Väčšieho Spoločenstva. Vaše mentálne zdroje sa stanú cennejšími. So všetkým úspechom existujú riziká. Pri získaní väčšej inteligencie existuje riziko. Požiadavky vášho života sa stávajú oveľa náročnejšími. Dôsledky vašich chýb sú väčšie. Iba muž alebo žena Poznania to môže úspešne uskutočniť a zostať relatívne nezaťažený nevýhodami, ktoré prinesie vyššia inteligencia. Skutočnosť, že žijete vo Väčšom Spoločenstve, je tu prospešným aspektom, pretože zmierni každú aroganciu, ktorá by mohla vzniknúť. Bude mať tendenciu držať tieto veci do istej miery na uzde. Toto je požehnaním uvedomenia si, že žijete vo väčšej aréne života. 

Vyžaduje sa väčšia inteligencia; väčšiu inteligenciu je možné stimulovať; väčšia inteligencia sa dá v priebehu času vyvinúť a s ňou aj pokora, zdržanlivosť, schopnosť rozlišovania a diskrétnosť – všetky potrebné vlastnosti, vďaka ktorým môže byť väčšia inteligencia prospešná pre seba i pre ostatných. 

Nemyslite si však, že Kroky k Poznaniu sú iba formou terapie alebo duchovnej cesty k Bohu. Áno, zahŕňa to aj tieto, ale jej primárnou funkciou je pripraviť vás na vedomý a svedomitý vstup do mentálneho prostredia, na efektívnu vzájomnú účasť a na rozlíšenie prítomnosti z Väčšieho Spoločenstva, ktoré teraz infiltruje svet. Je to veľká príležitosť, ktorá sa vám teraz naskytla, príležitosť, ktorej odmeny sú nielen veľké a zmysluplné, ale aj nevyhnutné.

Úprimnosť

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
5. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Chceli by sme vám dať nové pochopenie toho, čo pre vás úprimnosť môže urobiť a čo úprimnosť znamená vo vašich vzťahoch s ostatnými a vo vašom celkovom vzťahu k životu. Keď ľudia myslia na úprimnosť, často im napadne hovorenie pravdy o tom, čo človek vie, čo má alebo čo robí. Toto je užitočná definícia, ale rovnako ako všetky užitočné definície sa stáva zneužívanou a je potrebné uviesť novú definíciu, aj keď tá stará je stále užitočná. 

Pretože vám poskytujeme oveľa širší pohľad na to, čo znamená úprimnosť, povedzme že pre naše ciele tu je úprimnosťou vedieť, čo robíte a robenie toho, čo viete, alebo ak chcete, naopak – robiť to, čo viete a vedieť, čo robíte. Toto je veľmi užitočná definícia, ale pretože je nová, vyžaduje určité skúmanie a rovnako ako všetky pravdy si vyžaduje veľa uvažovania a kontemplácie, aby ste mohli preniknúť do jej skutočného významu a možného uplatnenia. 

Úprimnosť je niečo, na čo ľudia nemyslia keď uvažujú nad tým, čo vedia vo svojom vnútri a hodnotu toho, čo robia. Okrem porušenia zákona alebo priamym klamaním ostatných, úprimnosť prestáva byť niečim o čom ľudia uvažujú na akejkovek hĺbke, pokiaľ samozrejme niekto iný klame. Potom sa s veľkým dôrazom kladie na otázku úprimnosti. Takže sa vo svojom vlastnom živote zamyslite nad tým, čo úprimnosť znamená z hľadiska toho, čo hovoríte sami sebe a nielen z hľadiska toho, čo hovoríte ostatným. Začnime teda tu. Povedzte si lož a budete klamať ostatným. Zmeňte pravdu pre seba a reprezentácia pravdy sa zmení aj pre vás. Založte svoje aktivity alebo plány na jednej falošnej veci a výsledok vás sklame. Toto je miesto kde je za potreby úrpimnosť znovu zvážiť a viac jej venovať pozornosť. 

Čo hovoríte sebe samým? Toto je dobrým počiatočným bodom. Ak si hovoríte, že to čo chcete je pravdou, potom tomu uveríte a pokúsite sa presvedčiť aj ostatných. Ak v tom zlyháte, buď môžete byť z nich byť sklamaní, alebo sami vstúpite do zmätku. Rozprávate sa so sebou neustále. Hovoríte si veci; vysvetľujete si veci; analyzujete; prichádzate k záverom; meníte svoje závery a posilňujete to, čo už viete. 

Vidíte, že vaša osobná myseľ – na rozdiel od Poznania alebo vašej Duchovnej Mysle – je ako veľký strom, ktorý rastie. Je postavená na minulosti. Rovnako ako veľký strom, na ktorom nové listy pučia smerom hore, najmä ak rastie vo veľkom lese. Časť stromu, ktorú väčšina ľudí vidí, nie je časťou, ktorá teraz rastie. Musia ísť až na samý vrchol, aby našli najčerstvejšie mladé výhonky, ktoré rastú. Je to tak aj s osobnou mysľou. Je postavená na veľkej štruktúre minulosti, ktorá vytvára osobnú myseľ a na samom vrchole rozvíja nové veci a vytvára nové skúsenosti, nápady a tak ďalej. Jej veľká masa je však založená v minulosti. 

Čo sa stane, keď ste skutočne úprimní je to, že sa zapájate do súčasnosti so súčasným stavom mysle. Toto sa výrazne líši od bežného stavu mysle, ktorý sa snaží integrovať všetky nové skúsenosti, nápady a tak ďalej podľa minulých múdrostí, alebo inými slovami pokračovať v budovaní minulosti. Stále budujete minulosť, pokiaľ sa nerozhodnete rozvíjať schopnosť zapojiť sa do súčasnosti so súčasným stavom mysle. Súčasný stav mysle znamená, že ste niečomu otvorení a že zadržiavate svoje minulé interpretácie, aby ste niečo mohli jasnejšie pochopiť. Skutočne hlbokým súčasným stavom mysle je priama skúsenosť Poznania, kde máte uznanie a náhľad do niečoho, čo sa teraz deje. To je miesto, kde vám Poznanie môže umožniť prekročiť súčasné hranice, interpretovať minulosť a predpovedať budúcnosť. Taká je sila Poznania, vašej Duchovnej Mysle.

Úprimnosť je teda skúsenosťou v súčasnosti. Ak v nej nie ste zapojení, potom jednoducho znovu budujete minulosť alebo pridávate do minulosti. Tu pridáte veci, ktoré sú známe. A ak k vám príde niečo neznáme, buď to urobíte známym, alebo to zaradíte do kategórie neznámeho alebo nechceného. Mať prítomný stav mysle si vyžaduje prípravu, prax, pozornosť a túžbu po pravde. Zvážte toto: Keď budete skutočne úprimní s niekym iným, môže to zmeniť podstatu vecí a to tak v danom vzťahu, ako aj vo vašich celkových činnostiach. Úprimnosť prináša zmenu. Neúprimnosť posilňuje minulosť. 

Osobná myseľ pokiaľ nie je správne vedená, je v svojej podstate neúprimná. Bude pokračovať v budovaní minulosti a začleňovaní všetkých nových skúseností, nápadov a koncepcií do svojich minulých predstáv s cieľom posilniť svoj zmysel pre identitu. Je preto vo svojej podstate neúprimná. Nie je nevyhnutne zámerne neúprimná. Je vo svojej podstate neúprimná. Môže sa stať úprimnou, ak je vedená Väčšou Mocou vo vás, ktorou je vaše Poznanie. 

Preto byť skutočne úprimný a mať prítomný stav mysle vyžaduje zapojenie sa s Väčšou Mocou vo vašom vnútri. Zdá sa to byť extrémne, aby ste dosiahli skúsenosť úprimnosti? Je to v skutočnosti nevyhnutné, ako vidíte a kým sa tak nestane, ľudia budú úprimní, iba ak získajú výhodu, čo bude pokračovaním v ich neúprimnosti. „Poviem pravdu, ak mi to pomôže. Ak mi to nepomôže, pravdu nepoviem.” Takto ľudia myslia, kým neovládnu svoj mechanizmus myslenia a nebudú ho viesť novým smerom. Úprimnosť sa potom považuje za dobrú vec, pokiaľ je to výhodné. Keď to prestane byť výhodné, zvolia sa iné spôsoby. Možno je pravda zmenená alebo čiastočne zadržaná. Možno sú zmenené fakty. Pravda je možno upravená tak, aby vyzerala trochu inak, ako v skutočnosti je. 

Nové skúsenosti, nové nápady a noví ľudia prinášajú zmeny. A tu je úprimnosť znovu a znovu ohrozená, aj keď sa úprimnosť cení a váži. Mnoho ľudí si o sebe myslí, že sú veľmi úprimní a úprimní, ale sú takí iba v rámci daného rozsahu skúseností. Okrem toho, pokiaľ sa nebudú riadiť Väčšou Mocou a nebudú motivovaní pravdou, budú čoraz neúprimnejší. Najväčšou neúprimnosťou je konať vo svoj vlastný prospech a svoje vlastné uspokojenie. Pravda sa tu používa skôr na iné účely, ako na to, aby bola ocenená pre to, čím je. Pravda môže potvrdiť minulú skúsenosť alebo myšlienku, alebo si môže vyžadovať zmenu z vašej strany. Úprimnosť a pravda idú dokopy. Pravda musí byť väčšou cnosťou, dôležitejšou vecou ako vaše vlastné pohodlie a bezpečie, pretože pravda vás skutočne prenesie cez tieto hranice – nie aby ich popierala alebo ich zničila, ale aby vám poskytla väčší základ pre Poznanie. 

Teda aby ste boli skutočne úprimný, musíte sa zapojiť s Väčšou Mocou vo vás. Musíte byť schopní mať vedome prítomný stav mysle, mať otvorenú myseľ. Musíte byť schopní vedome poprieť alebo odmietnuť názor, kým vďaka novej skúsenosti nezískate väčšiu istotu. Musíte byť otvorení zmenám – nie takým zmenám, ktoré vás zavedú smerom, ktorým by ste sa najradšej vydali, ale takým zmenám, ktoré váš život musí mať bez ohľadu na vaše preferencie.

Pri uvažovaní o ďalších ľudoch musíte brať do úvahy, že existuje škála úprimnosti. Hranicami ich úprimnosti sú vedomie, porozumenie a ich celkový rozvoj. Nedostatok vedomia obmedzuje úprimnosť, pretože bez vedomia máte tendenciu byť nepoctiví, aby ste sa ochránili. Príprava je nevyhnutná, pretože príprava vás zapojí do Väčšej Moci a rozvinie vaše porozumenie, aby ste mohli zodpovedne používať svoju myseľ a telo. Preto s rozširovaním vedomia a s rastúcou prípravou bude rásť aj rozsah úprimnosti človeka. To znamená, že si človek môže byť vedomý viac vecí a môže mať prítomnejší stav mysle vo všetkých situáciách. 

Táto otázka úprimnosti by sa javila ako beznádejne komplexná a zložitá, keby nebola vo vás prítomnosť Poznania, lebo Poznanie je vždy úprimné, bez ohľadu na to s čím sa stretáva. Poznanie sa ničoho nebojí. Na svete nie je nič, čo by mohlo ublížiť Poznaniu. Preto čím viac sa spojíte s Poznaním, tým viac sa prestanete báť, tým bezpečnejšími sa stanete, budete mať väčší pocit seba a identity a budete mať tým väčší zmysel pre smer a vzťah. To vám dáva základ, na ktorom môžete rozšíriť svoju škálu úprimnosti a získať jej odmeny novými a neočakávanými spôsobmi. 

Teraz si niektorí ľudia myslia: „No ja hovorím to, čo mám na mysli. To je úprimnosť! “ Ja hovorím nie. To nie je úprimnosť. Aj keď je povedať čo máte na mysli určitou formou priznania, nie je to úprimnosť. Má potenciál úprimnosti, ale hovorenie toho, čo máte na vašej mysli môže byť pre ostatných deštruktívne, škodlivé a skutočne vás to môže ohroziť a vystaviť nebezpečenstvu.

Nedržte sa teda tejto definície, pretože nie je ani zďaleka úplná. Tu musíme mať nové porozumenie: Chcite, čo poznáte. Vedzte, čo chcete. Úprimnosť si nevyžaduje, aby ste povedali všetko, čo cítite. Vyžaduje si to iba to, aby ste nezmenili alebo nevyvrátili fakty o veci, alebo nezmenili alebo nevyvrátili svoje skutočné skúsenosti s vecami. Často vás požiada, aby ste odmietli svoje závery a zadržali svoj prejav, kým nedosiahnete lepšie porozumenie. Takže rozprávanie toho čo máte na vašej mysli, čo je zvyčajne formou reakcie, je ťažko úprimné. Väčšia úprimnosť je byť si vedomý toho, čo skutočne viete a riadiť sa tým čo viete, aby ste to mohli všade uplatniť. Skutočne úprimní ľudia sú preto vo svete skutočne veľmi vzácni a dokonca aj oni sú limitovaní ich vedomím a prípravou. 

Mnoho ľudí slobodných so svojimi nápadmi, ale to o nich skutočne nič nehovorí. Mnoho ľudí vyjadruje svoje názory s veľkým presvedčením každému, kto bude počúvať, ale ak je niečo osobnej povahy, podajú o tom veľmi odlišný príbeh. Úprimnosť je vo vašom vnútri, ale najskôr sa získa s vedomím. Ak ste si vedomí svojich skutočných pocitov k niečomu, ak ste si vedomí toho, čo sa musí vykonať, môžete naplánovať svoje kroky tak, aby to malo najväčší úžitok a čo najmenšie škody. V zriedkavých prípadoch to Poznanie preváži a budete podnietení urobiť niečo veľmi neočakávané a veľmi silné. Ale to je výnimkou. Poznanie väčšinu času ticho. Keď sa naučíte Poznanie nasledovať, budete väčšinu času ticho.

Úprimnosť nie je niečo, čo svetu vnucujete. Úprimnosť je niečo, čo vo svojom vnútri zažívate. Skutočne úprimní ľudia potom nemusia hovoriť vždy ale zakaždým, keď hovoria, budú hovoriť pravdu. Inými slovami o mnohých veciach o ktorých vedia, že sú pravdivé nebudú hovoriť, pretože to nie je užitočné. Tu sa musí vyvinúť diskrétnosť a schopnosť rozlišovania – dva veľké pokroky na Ceste Poznania. Potom budú mať vaše slová väčší vplyv a bude v nich nesené väčšie vedomie. 

V každej fáze vývoja človeka existuje osobitná skúsenosť s tým, čo je úprimnosť. Ako ľudia napredujú, ich skúsenosti s tým čo je to úprimnosť sa adekvátne menia znova a znova. Jeden človek preto môže povedať: „Úprimnosť je hovoriť to, čo si myslíte.” Ďalšia osoba môže povedať: „Úprimnosť je uvedomovanie si vašich pocitov.” Ďalšia osoba môže povedať: „Úprimnosť je nehovoriť žiadne klamstvá alebo nepravdy.“ Tieto sú všetky správne, ale neúplné pretože sa musíme vrátiť na začiatok k tomu, čo si hovoríte. Ak si klamete a potom tieto klamstvá hovoríte ostatným, môžete si myslieť, že ste k sebe veľmi úprimní. Hovoríte svoj názor. Zdieľate svoje presvedčenie. Možno si myslíte, že na tom nie je nič zlé. 

Vráťte sa preto k tomu, čo si hovoríte. Čo si hovoríte o poslednej novej skúsenosti, ktorú ste mali? Čo si hovoríte o osobe, ktorú ste práve stretli? Čo si hovoríte, keď čítate túto knihu? Čo si hovoríte? Ak túto knihu posúdite okamžite, posilňujete minulosť. Ak poviete: „No, páči sa mi, čo sa tu hovorí. Toto je úžasné. Čítal som to inde. Myslím si, že je to celkom dobré”, posilňujete minulosť. Na druhej strane, ak poviete: „Nepáči sa mi táto informácia. Nerozumiem tomu. Nie je to logické. Nie je to rozumné. To sa nehodí k mojim skúsenostiam“, posilňujete minulosť. Ak sa chcete dozvedieť niečo nové, musíte mať otvorenú myseľ. Otvorená myseľ znamená, že sa nepokúšate potvrdiť to, čo už viete. Otvárate sa novým informáciám. Váš sprievodca je tu váš hlbší zmysel, ktorý môže prekonať vaše predsudky, vaše obavy a vaše neistoty. Potom ste v kontakte s niečím veľkým vo vašom živote. Úprimnosť preto začína tým, čo si hovoríte. 

Poznanie je tu pre vás. Väčšinou bude ticho. Napriek tomu vám múdro poradí, ak budete počúvať. Ak sa chcete účiť o Poznaní, musíte byť väčšinu času ticho a potom sa naučiť detekovať a aplikovať to, čo vám hovorí alebo čo cítite, že je výsledkom toho, čo vám povedalo. Toto je začiatok úprimnosti. Preto je Cesta Poznania nevyhnutná. V opačnom prípade ľudia vždy posilňujú minulosť a chránia svoje osobné mysle pred súčasnosťou. To určuje ich správanie a ich činy a výsledkom je zmätok, sklamanie a bieda. 

Úprimnosť v skutočnom zmysle je skutočne prospešná a poučná, ale nesie si so sebou veľkú zodpovednosť. Nesie si so sebou zodpovednosť otvorenia sa životu, nasledovania Poznania vo svojom vnútri a uvedomenia si, ako neustále posilňujete minulosť svojimi reakciami na veci, myšlienkami, ktoré si udržiavate a svojimi predsudkami a preferenciami. Život vám neustále dáva príležitosť prekonať ich. Tieto príležitosti sú teraz s vami.

Postupujte podľa toho, čo viete a naučíte sa, ako byť otvorený. Postupujte podľa toho, čo viete a naučíte sa, ako myslieť konštruktívne. Postupujte podľa toho, čo viete a budete môcť vstúpiť do nového teritória v živote a zažiť život novým spôsobom. To vás potom pripraví na úprimnosť, čo je skúsenosťou uvedomenia si toho, kto ste. 

V kontexte vzťahov existujú situácie, keď niečo hovoríte alebo niekto iný niečo hovorí, čo je pozoruhodnou pravdou a obaja na to reagujete ako keby to prišlo nečakane odnikiaľ. Bolo to zjavením. Aký rozdielny je tento druh zážitku od bežných druhov právd, ktoré sa ľudia pokúšajú posúvať ďalej. To sa uberá smerom, o ktorom hovorím. Je to iný druh úprimnosti. Nemôžete to mať len tak. Musíte pre to pracovať. Musíte to kultivovať. Musíte si to vážiť. A musíte to uplatniť. To znamená uvedomiť si, ako to zneužívate, ako na to zabúdate alebo to pozmeníte z dôvodu nejakej osobnej výhody. To si vyžaduje, aby ste sa naučili počúvať to, čo hovoríte sebe samím a nie reagovať na svoje nápady a pocity ako bezduchý služobník. 

Ako sa zapojíte s Poznaním, dá vám to príležitosť toto všetko vykonať. Dovoľte mojim slovám preniknúť a časom zistíte, čo sa ako výsledok prejaví. Ak hneď tvrdíte, že sa vám tieto nápady páčia alebo sa vám nepáčia, alebo ak robíte nejaké iné hodnotenia, nie ste k sebe úprimní. Nasledovať starý vzor myslenia a správania nie je úprimnosť; je to formou poddanstva. 

Poznanie je s vami. Hľadajte Poznanie. Naučte sa identifikovať Poznanie. Naučte sa dať Poznaniu väčšie miesto vo vašom živote. Naučte sa vidieť, aké sú vaše povinnosti a nárokujte si ich. To si vyžaduje čas, prípravu a podporné vzťahy. Vyžaduje si to program rozvoja, ktorý ste si pre seba nevymysleli. Takto v sebe vytvoríte nový druh konverzácie a vygenerujete tiež nový druh odozvy. Som úprimný voči svojim slovám kvôli môjmu úmyslu. Môj úmysel je mocnejší ako moje slová. Možno si myslíte, že výrečnejšia alebo racionálnejšia prezentácia by bola lepšia . Ja hovorím: „Nebuďte k sebe neúprimní.“ Moje slová sú adekvátne na vyjadrenie môjho posolstva pre tých, ktorí môžu počuť, aj pre tých, ktorí túžia po niečom väčšom. 

Tu je veľmi dôležité, aby ste neodsudzovali ostatných za ich neúprimnosť. Súčasťou ľudskej kondície je byť neúprimný. To neznamená, že je to vaša skutočná podstata; je to jednoducho súčasť stavu bytia človekom. Je to súčasťou stavu inteligentného bytia vo fyzickom svete, kde si uvedomujete svoje vlastné motivácie a zraniteľnosť.

Byť inteligentný vo fyzickom živote si vyžaduje duchovný objav. V opačnom prípade bude najinteligentnejšia bytosť najbiednejšou a najničivejšou. Určite sa to rodí v medziľudských vzťahoch. Inteligencia si vyžaduje Múdrosť. V opačnom prípade je nebezpečná a deštruktívna a obráti sa proti sebe. Expanzia inteligencie si vyžaduje duchovný motív, v ktorom sa spiritualita vníma ako vaša väčšia identita. Ak chcete mať viac energie, budete potrebovať väčšie vedenie. Budete potrebovať rozsiahlejšie definície, nové modely a nové spôsoby, ako sa rozvíjať a získavať Poznanie. 

Nekritizujte neúprimnosť. Neúprimnosť je niečo, čo môžete očakávať, pokiaľ sa nej daná osoba skutočne nesnažila čeliť. Veľa z toho, čo počujete či už je to príjemné alebo nepríjemné, je vo svojej podstate neúprimné. Neuvažujeme o tom s nijakým odsúdením; pozeráme sa na to so súcitom. Je to očakávané. Inými slovami, ľudia budú klamať, kým nenarazia na nejaký druh pravdy, alebo kým sa vďaka svojej úplnej oddanosti a túžby nevyjmú zo starých vzorcov, ktoré si v minulosti vytvorili. Je to ako keď veľký strom SPREADS svoje semiačka a narastie niečo nové, čo má vo svete svoju vlastnú bytosť. Má nový život. 

Keď teraz hovorím, že úprimnosť je byť v stave prítomnej mysle nemyslite si, že by ste nemali vedieť o minulosti. To o čom hovorím je, aby ste nedovolili vašej minulosti, aby určila ako zareagujete a ako z toho vyvodíte závery. 

Buďte veľmi súcitní. Ak máte byť múdrejší a uvedomilejší, súcit je nevyhnutný. Budete oveľa uvedomilejší ako muž alebo žena Poznania. To však môže viesť k väčšiemu odsúdeniu, pokiaľ toto vedomie nebude zmiernené väčším porozumením. 

Keď hovorím o Väčšom Spoločenstve a poskytujem väčšie vnímanie a perspektívu a poskytujem informácie o Väčšom Spoločenstve, pozrite sa na to, čo si hovoríte. Pozastavte svoje názory. Nereagujte. Toto je disciplína. Nové informácie si vyžadujú prítomný stav mysle. Vyžadujú si to nové informácie a vyžaduje sa to aj zhodnotenie všetkého, čo sa stalo v minulosti. Ak chcete mať prehľad o svojich minulých činnostiach, venujte sa im v prítomnom stave mysle. Zrieknite sa potreby mať závery. Nespevňujte svoju osobnú myseľ budovaním ďalších a ďalších tehál úsudku, na ktorých budete stáť. Orol, ktorý sa vznáša, bude vždy stúpať vyššie ako on alebo ona, ktorá vybuduje vežu, z ktorej sa bude rozhliadať. Čím vyššia veža, tým viac pre vás predstavuje väzenie – väzenie, z ktorého nemôžete uniknúť. Lepšie je si vyvinúť krídla, ako stavať veže smerom k nebu. Úprimnosť je vec, ktorú môžete cvičiť každý deň v každej situácii. Tu existujú dve otázky, ktoré si musíte položiť, keď pracujete s novými skúsenosťami, ktoré bez ohľadu na stav vašej mysle neustále máte: „Čo o tom viem?“ a „Čo mám robiť?“ Ak sa tieto otázky pýtate, musíte byť ochotní nemať odpovede. Pamätajte, že Poznanie je väčšinou tiché. Je tiché a všímavé. Preto, aby ste sa mohli od Poznania učiť, musíte byť aj vy tichí a všímaví.

Popremýšľajte o tom takto: Na chvíľu si predstavte, že Poznanie je veľmi múdry a svätý človek – osvietený, ak sa vám táto myšlienka páči. Táto osoba je vám k dispozícii, takže k nej chodíte so všetkými svojimi otázkami a pýtate sa: „Učiteľ – alebo majster alebo svätý – povedz mi, čo by som tu mal robiť. Povedz mi, kam mám ísť. Povedz mi, ako sa mám rozhodnúť. Vysvetli mi, čo sa mi včera stalo. Aký význam má môj sen? Budem v budúcnosti milovaný? Budem mať peniaze? Budem úspešný?“

Keď však za svojím učiteľom pôjdete, zistíte, že váš učiteľ vo väčšine prípadov mlčí. Spočiatku odchádzate veľmi sklamaní. Možno vás toto mlčanie dráždi. Možno si poviete: „Bola to úprimná otázka. Mám právo sa na to opýtať. Toto je úprimná otázka a jediné, čo dostávam, je ticho.“ No, ak sa vraciate znova a znova a stále sa vraciate, aj keď jediné, čo získate, je ticho, po chvíli začnete uvažovať, že by ste možno mali uvažovať o tom, na čo sa pýtate a zvážiť, či ste skutočne pripravení prijať na to odpoveď. Keď to zvážite, budete si musieť položiť otázku, či ste ochotní sa zmeniť a ako ste flexibilní. Chcete viac odpovedí, aby ste svojej mysli dodali palivo, pomocou ktorého bude môcť myslieť na svoje staré myšlienky? 

Ticho je vhodnou odpoveďou na väčšinu otázok, ktoré si ľudia kladú, pretože väčšina z nich je bezduchá. Je to keď niekto položí otázku so skutočnou motiváciou, skutočnou túžbou po pravde a ochotou zmeniť sa, že má odpoveď skutočnú hodnotu a impakt. Takže ak stále chodíte za svojím múdrym, svätým človekom, jedného dňa povie: „Počúvaj, skús toto,“ alebo „zamysli sa nad tým”, alebo „vzdaj sa toho,“ a budete šokovaní, pretože nakoniec tentokrát máte odpoveď. Po stovkách otázok a rôznych sklamaniach a reakciách konečne dostanete odpoveď. Ale neviete, čo s tou odpoveďou máte robiť, tak sa vrátite a poviete: „No, čo mám robiť? Čo mám robiť?”Ticho. 

Odpoveď je problém, ktorý treba vyriešiť. Musíte to vyriešiť. Môže to byť séria problémov, ktoré sa musíte naučiť vyriešiť. Naučiť sa ich riešiť vás rozvíja ako človeka, dozrieva vašu myseľ a dáva vám lepšie pochopenie. Múdra odpoveď je vždy postupom vývoja. Preto musí byť zriedkavá. Ľudia často nie sú oddaní žiadnemu vývoju. Jednoducho chcú nové nápady, aby udržali svoju myseľ v chode a udržali si svoju fascináciu. 

Poznanie vo vás je ako tento múdry svätý človek. Takže idete s otázkami a nič nedostanete a ste nespokojní a sklamaní. Pochybujete o sebe a pochybujete o Poznaní a hovoríte si: „No, možno je to aj tak všetko sebaklamom. Budem robiť len to, čo chcem. Možno si prečítam novú knihu, získam nové nápady a urobím to.“ Ale ak sa budete stále vracať znova a znova a neprijmete nijaký nápad, ktorý vám vaša myseľ poskytne, čo sa predstavuje ako Poznanie, budete si rozvíjať vedomie a rozlišovanie. A nakoniec uvidíte dokonca aj nevyhnutnosť a hodnotu diskrétnosti. 

Skutočná úprimnosť preto prináša schopnosť čakať, schopnosť konštruktívne sa ohodnotiť, schopnosť rozlišovať, schopnosť hovoriť keď je to vhodné, schopnosť nehovoriť ak je to nevhodné, schopnosť riadiť sa Väčšou Mocou vo vás, schopnosť riadiť sa tým čo je poznané a schopnosť vyhnúť sa tomu čo je škodlivé alebo nepravdivé alebo od neho ustúpiť.

Pri postupe k úprimnosti teda zvážte, aký je teraz váš rozsah úprimnosti. Za akých okolností by ste povedali pravdu? Za akých okolností by ste sa zaviazali k určitej forme konania, pričom by ste cítili, že je to správna vec bez toho, aby ste vedeli, aké toho budú následky alebo čo si to od vás bude vyžadovať, aj keby to bola v konečnom dôsledku správna vec? Za akých okolností by si neprehovorili, aj keby ste si boli niečím istí? O tomto je veľmi dôležité uvažovať. 

Nehovorte, že od iných ľudí vyžadujete úprimnosť, akoby to bolo vašim právom, vašim právom na úprimnosť. Úprimnosť je v skutočnosti privilégium, niečo vzácne a úžasné vo svete. Ak sa povedaná väčšia pravda, bez osobných investícií alebo hľadania osobných výhod, je to vzácna vec. Nie je to vaše právo, mať úprimnosť. Nevyžadujte to od niekoho, ak to nedokáže splniť v konkrétnej situácii. Pamätajte, že tu má každý svoje limity. Vy máte limity. Aké sú vaše limity? Poznajte svoje vlastné limity a budete vidieť ostatných s väčším súcitom. Uznajte, aká veľká a ťažká vec je získať skutočnú úprimnosť a nebudete to vyžadovať od ostatných. 

Ako dosiahnete úprimnosť? Úprimnosť dosiahnete rekultiváciou Poznania a rozvojom skutočnej múdrosti – ľahko povedané, ale ťažko vykonané. Najpriamejšia cesta je prudkým stúpaním. Najrýchlejšia cesta na vrchol hory je ísť priamo hore. Preto choďte po svojej kľukatej ceste k pravde. Trpezlivosť, vývoj, ticho a schopnosť rozlišovania – naučte sa ich tráviť pomaly a opatrne. Majte prítomnú myseľ.

Návštevy Väčšieho Spoločenstva

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
26. Januára 1992
V Boulder, Colorado

Návštevy Väčšieho Spoločenstva vo svete sú veľmi dôležitou témou, ale je ich ťažké opísať, pretože sa zodpovedajú za mnoho rôznych vecí. Na úvod povedzme, že svet je určite navštevovaný rôznymi skupiny na rôzne účely. Existuje niekoľko skupín, ktoré chcú zhodnotiť vašu technológiu, dozvedieť sa viac o vašej povahe a určiť vaše biologické kódy, ktoré im povedia o vašom temperamente a predispozíciách. Prichádzajú sem iní, aby zistili, či ste schopní sa zapojiť do obchodu a komercie. Ešte stále sem prichádzajú iní, aby hľadali starodávne depozitáre a aby využili a zamestnali tých, ktorí majú určité zručnosti a vedomosti o fyzickom prostredí, aby im s tým pomohli.

Skutočnosť, že váš svet je podrobne skúmaný, sa dnes stáva nepopieraté, hoci to stále veľa ľudí popiera. Dôkazy pribúdajú každý deň. Niektoré zo správ od ľudí nie sú presné, iné sú vyslovene nepravdivé. Mnohé sú napriek tomu pravdivé, aj keď ich popisy sú subjektívne a neúplné. 

Svet je navštevovaný. Svet je podrobne skúmaný. Medzitým ľudia ako celok vedú svoje životy, akoby sa nič iné nedialo. A skutočne, v mnohých častiach sveta je životná náročnosť a konflikty, ktoré sa vyskytujú v kultúrach a medzi kultúrami, úplne postačujúce na to, aby ovládli pozornosť ľudí. Napriek tomu uprostred všetkých bežných udalostí v ľudskom živote, Väčšie Spoločenstvo vstupuje. Dalo by sa povedať, že ľudstvo vstupuje do Väčšieho Spoločenstva, ale ľudstvo nikam nejde. Z praktických dôvodov teda povedzme, že Väčšie spoločenstvo vstupuje do ľudstva. 

Efekt bude obrovský a bude trvať celé generácie, kým bude mať úplný vplyv. Dôsledky na ľudské myslenie, ľudské inštitúcie a ľudské ideológie sú také obrovské a také úplné, že si dnes ľudia môžu len ťažko predstaviť, čo to môže znamenať. Ľudské bytosti žijú vo veľmi subjektívnom vesmíre podľa vlastného chápania, čo znamená, že vesmír je riadený predovšetkým ľudskými impulzmi, ľudskými náladami a ľudskými motiváciami. Skutočnosťou, že to nie je pravda a sa bude javiť ako nepravdivá, bude mať veľký vplyv na myslenie ľudí a na to, aké budú mať predpoklady o sebe a o svete okolo seba. Určite toto musí zmeniť to, čo ľudia považujú za pravdu. Interakcia s iným inteligentným životom, ktorý nezdieľa ľudské motivácie, ľudské morálky alebo ľudské nálady, bude mať veľmi veľký dopad. 

Kto vás navštevuje? Máte spojencov, máte pozorovateľov a máte nepriateľov. Vaši nepriatelia nie sú tým, čo obvykle považujete za nepriateľov, pretože si vás neprajú priamo premôcť; chcú vás iba použiť na svoje vlastné dizajny, ktoré vás v skutočnosti premôžu. Vedia o mentálnom prostredí a preto sú tak efektívni pri ovládaní zážitkov ľudí, alebo prinajmenšom pri obmedzovaní ich vedomia. 

Poskytli sme Kroky k Poznaniu, aby si ľudia mohli rozvíjať svoje skúsenosti a porozumenie o mentálnom prostredí. Toto nielenže ľudí ďalej mentálne podporuje a poskytuje im základ pre vedenie plnohodnotnejších a prínosnejších životov, ale tiež im poskytuje skúsenosti z prvej ruky v mentálnom prostredí, pretože tu musíte mať rozvoj a tu musíte urobiť pokrok, aby ste sa mohli angažovať s iným inteligentným životom vo Väčšom Spoločenstve. 

Pamätajte, že iný inteligentný život urobil cestu do sveta, takže sú zjavne nadriadení vo svojich technologických úspechoch. Tiež musia do istej miery jednať s inými rasami vo Väčšom Spoločenstve a tak sa stali veľmi múdrymi v chápaní mentálneho prostredia alebo oblasti myslenia. Čím objektívnejšími sa ľudia stanú ohľadom seba a svojho prostredia, tým väčšia bude ich schopnosť rozlišovať a nakoniec ovládať mentálne prostredie, v ktorom žijú. Nemá to byť využívané zbraň, ale môže to byť veľmi dôležité z hľadiska obrany.

Niektoré pochmúrnejšie správy o mimozemských stretnutiach jasne poukazujú na skutočnosť, že je nimi mentálne prostredie je vo veľkej miere kontrolované. Ľudia sú zmätení z toho, ako na nich môžu mať ostatní vplyv, ako môžu byť tak manipulovaní a ako môžu byť takí bezmocní v prítomnosti inej inteligencie. Je zrejmé, že pre vzájomné interakcie  medzi ľuďmi musíte mať iba veľmi obmedzený vývoj v oblasti mentálneho prostredia. Ľudia sú stále veľmi zamestnaní hrubou silou a vzájomnými podvodmi. Väčší a ešte jemnejší mechanizmus, ktorým je možné riadiť ľudské myslenie, ešte nebol ľuďmi objavený. Ľudské bytosti sú v tomto ohľade stále veľmi primitívne, používajú silu, zastrašovanie alebo rôzne formy emocionálneho presviedčania. Napriek tomu sú tieto veci veľmi hrubé a zásadné. Mimo nich existuje väčší rozsah angažovania sa do mentálneho prostredia. 

Tu bude ľudská etika hrať dôležitú úlohu v ľudskom rozvoji, ale je tiež potrebné rozvíjať správne zručnosti. Preto musia ľudia študovať prípravu, ktorú sme poskytli. Mnoho ľudí si myslí, že táto príprava je v podstate formou liečebnej terapie, formou liečenia ich narušenej minulosti. Iní si myslia, že je to cesta k Bohu. Pravdou je, že Kroky k Poznaniu slúžia v týchto obidvoch funkciách. Napriek tomu slúžia aj v inej funkcii. Začínajú pripravovať ľudí na pochopenie mentálneho prostredia. To je nevyhnutné pre to, aby ste sa mohli úspešne stretnúť s mimozemským životom – inými formami inteligencie – aby ste jednali proti silám, ktoré nemajú pre ľudstvo dobré úmysly, aby ste mohli využiť pomoc tých, ktorí majú a aby ste medzi nimi vedeli vidieť rozdiel. To si vyžaduje dobre vyškolenú a pripravenú myseľ, nadradenú formu inteligencie, ktorú sú ľudia schopní dosiahnuť za správnych okolností a so správnou pomocou. 

Skutočnosť, že v každom človeku je prítomné Poznanie, je základným faktorom. Samotné Poznanie však nestačí; musí sa kultivovať a rozvíjať osobná myseľ človeka, aby sa stala prostriedkom Poznania a takisto sa musia rozvíjať jeho atribúty a vlastnosti. V opačnom prípade je Poznanie stále iba potenciálom. Poznanie hovorí k ľuďom neustále, ale nemôžu ho počuť. Na to, aby Poznanie malo skutočnú účinnosť, je potrebný veľký rozvoj na osobnej úrovni. 

Preto vás dôrazne povzbudzujeme, aby ste sa zapojili do rozvoja Poznania podľa poskytovaných metód. Tieto metódy nijako nemeňte. Musíte ich jednoducho prijať, použiť a praktizovať podľa svojich najlepších schopností. Ak ich zmeníte, stratia svoju účinnosť. Chybou tu je, že si ľudia myslia, že rozumejú tomu, na čo slúžia Kroky k Poznaniu. Považujú sa to za formu psychoterapie alebo iba ako duchovnú cestu. Akákoľvek duchovná cesta obsahuje prvky psychoterapie a všetko, čo je skutočne terapeutické, zapája ľudí do ich mentálneho života. Ale uvádzame tento študijný plán vo veľmi dôležitom období. Predstavujeme to a taktiež toto Učenie, aby sme pripravili ľudí na úspešné angažovanie sa s iným inteligentným životom. Aby ste to dosiahli, musíte byť duchovne rozvinutí a dosiahnuť väčšie porozumenie a schopnosti.

Keby ste na chvíľu boli mimo sveta a pozorovali ste ho z diaľky, skutočne by ste videli, aké zraniteľné ľudské bytosti sú a ako málo vedia o mentálnom prostredí. Aj keď si ľudské bytosti myslia, že sú úžasne komplexné a veľmi nepredvídateľné, pravdou je, že sú veľmi predvídateľné a nie sú vôbec také komplexné. Ak raz pochopíte ich správanie pozorovaním a dozviete ste sa dostatok o ich genetike, potom budete mať dobrú predstavu o tom, čo by robili pri určitých druhoch vplyvov alebo okolností. 

Toto vyšetrovanie v súčasnosti prebieha. Niektorí ľudia sú vybraní vzhľadom na ich predispozície a zraniteľnosť. Používajú sa takpovediac ako laboratórne zvieratá. Vôľa vyšetrovateľov nie je zlomyselná; jednoducho nemá ľudskú etiku. Ste považovaní za zaujímavé, potenciálne nebezpečné a možno užitočné predmety pre štúdium. Rovnakým spôsobom ľudské bytosti študujú správanie zvierat, bez veľkej starostlivosti o blaho zvieraťa, sú aj ľudské bytosti študované rovnakým spôsobom. Existujú ľudské vlastnosti, ktoré sú cenené a ľudské vlastnosti, ktoré ešte nemôžu pochopiť tí, ktorí uskutočňujú tieto experimenty. Tie sily, ktoré sú odhodlané ľudstvu pomáhať, tieto experimenty nevykonávajú. 

Mnoho ľudí teraz nechce tieto informácie počuť. Chcú zostať v sfére psychoterapie, ktorá spočíva v tom, aby lepšie mysleli, lepšie konali a lepšie sa cítili. Iní sa chcú zapojiť do hľadania Boha. Všetky tieto druhy vecí pre nich odvádzajú pozornosť od väčšej cesty, ktorou cítia, že sa musia vydať. Iných stále fascinujú veci, o ktorých hovorím, ale nezaujíma ich spirituálne ani psychoterapeutické aspekty. Chcú pochopiť, prečo sa tieto veci dejú, čo znamenajú a ako sa môžu zapojiť, alebo ako sa zapojeniu vyhnúť. Tu sa nachádzajú rôzne druhy zámerov a vo výsledku rôzne druhy záverov. Napriek tomu život pokračuje a skutočnosťou je, že ľudia sú podrobne skúmaní a štúdovaní. 

Mnoho demonštrácií, ktoré sa uskutočnia a dôkazy, ktoré sú zanechané umožňujú tým, ktorí študujú ľudské bytosti, lepšie pochopiť ako môžu ľudia reagovať na skutočné stretnutia. Takto sú takpovediac vody testované. Existuje len niekoľko ľudí, ktorí sú si vedomí týchto okolností a ktorí si svojím vlastným nadhľadom a sebaovládaním uvedomujú, že táto situácia je skutočne veľmi ťažká. Aj keď si možno veľa ľudí myslí, že vo vesmíre existuje aj iný život a inteligencia okrem nich, len veľmi málo ľudí na svete vie, čo sa deje. 

Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva je teraz predstavená. Ľudia nevedia, čo si o tom majú myslieť. Nie je to len spirituálna príprava. Nie je to len forma terapie. Hovorí o všetkých týchto iných veciach, ktoré sa zdajú svojím spôsobom tak znepokojujúce a tak mysteriózne. Niektorí ľudia sa s týmito informáciami stretávajú a sú z toho všetkého trochu zaskočení. „Čo to znamená, že sa svet navštevuje? Mám utiecť a skryť sa? Mám rozložiť nejaký koberec uvítací koberec? Mám žiť v strachu? Mám žiť v radostnom očakávaní? “ Odpoveďou je rozvinutie nadradenej inteligencie a získanie prístupu k Poznaniu, ktoré je vašou duchovnou mysľou, pretože obsahuje Múdrosť a vedenie, ktoré budete potrebovať pri úspešnom vyjednávaní s životom a to v kontexte ľudských interakcií, ako aj v kontexte interakcií s iným inteligentným životom. 

Odpoveď sa dá nájsť spoznávaním mentálneho prostredia a uvedením vášho života do harmónie a rovnováhy, aby ste sa mohli zapojiť do lepšej formy prípravy. To je žiadané. Je zrejmé, že život v radostnom očakávaní nie je dostatočný, pretože v skutočnosti sú tu sily, ktoré nie sú benevolentné a využívajú ľudí na vlastné účely, ktoré nepodporujú blahobyt ľudstva. Vyžadovaná je zodpovednosť, Múdrosť, určité formy posilnenia a lepšie pochopenie toho, čo je inteligencia a ako interaguje v rôznych formách.

Svet vstupuje do Väčšieho Spoločenstva Svetov. Väčšie Spoločenstvo je teraz tu, ale ľudské bytosti nie sú pripravené. Ľudské bytosti sú zraniteľné. Ľudské bytosti sú tak zaneprázdnené a majú taký subjektívny pohľad na život, že keď sa s nimi niečo stretne alebo je v ich prostredí, čo nie je súčasťou ich inventára nápadov alebo nespĺňa ich očakávania, buď dôjde k popretiu, alebo k čiastočnému vedomiu – aj jedno aj druhé z nich môže byť nebezpečné. 

Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva je duchovná príprava pre tých, ktorí si uvedomujú, že žijú vo Väčšom Spoločenstve. Je to formou psychoterapie pre tých, ktorí si uvedomujú, že musia získať plný prístup k tomu, čo vedia a ku všetkým svojim mentálnym a fyzickým zdrojom, ako v súčasnosti existujú. Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva je prípravou na život v inteligentnejšom a v niektorých ohľadoch komplikovanejšom vesmíre. Reagovať na prítomnosť iného inteligentného života pomocou súčasného myslenia ľudstva by viedlo k neočakávaným a nešťastným záverom, či už bude prístup pozitívny alebo negatívny. Je tu vyžadovaná objektívnosť, schopnosť rozlišovania a zdržanlivosť, druhy kvalít, ktoré sa dajú ťažko dosiahnuť, ale ktoré sú také dôležité a to v rámci bežného rozsahu života ako aj za mimoriadnych okolností. 

Toto je Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva. Má ľudí pripraviť na život vo Väčšom Spoločenstve života. Na to, aby ste žili vo Väčšom Spoločenstve nemusíte ísť na palubu vesmírnej lode a odletieť na vzdialenú planétu. Momentálne žijete vo Väčšom Spoločenstve. Vždy ste žili vo V Väčšom Spoločenstve. Nie ste izolovaní. Pre svet izolácia neexistuje. Väčšie Spoločenstvo pre vás vstupuje. Existujú sily, ktoré vám pomôžu a sily, ktoré vám budú prekážať. Ako rozpoznáte rozdiel? Ako to rozoznáte? Ako môžete odpovedať? Ako sa ochránite? Ako ustanovíte línie konštruktívnej komunikácie? Ako prelomíte hranice deštruktívnej komunikácie? 

Odpoveď na všetky tieto otázky si vyžaduje väčšiu prípravu mysle. Vyžaduje si to, aby sa ľudia stali zjednotenými v sebe, vyrovnanými, citlivými, schopnými, zodpovednými, schopnými konať efektívne a konať zdržanlivo. Lebo mimoriadne okolnosti si vyžadujú mimoriadny vývoj. Bez tejto prípravy budú ľudia reagovať predvídateľnými spôsobmi a ich odpovede sa budú do veľkej miery riadiť ich osobnými potrebami. Aj keď sa zhromaždia dôkazy a udalosti budú korelovať, musí stále existovať otázka: „Prečo sa to deje?“ Veda na to nevie odpovedať. Rozum na to nevie odpovedať. Túžobné myslenie na to nemôže odpovedať. Strachuplná sebaochrana na to nedokáže odpovedať. Čo na to môže odpovedať? Túto otázku musíte položiť s iným druhom mysle, vidieť inými druhmi očí a mať tu inú skúsenosť. Toto odhalí veľkú časť mystéria o vašom živote. 

To, čo sa deje mimo ľudstva, je kontextom pre ľudské pochopenie seba samého. Toto je dôležitá myšlienka. Až do nedávnej doby väčšina ľudí, ktorí sa pýtali na hlbšie otázky, myslela iba na interakcie ľudí navzájom a s prírodnými silami sveta. Mnoho špekulácií sa tiež vytvorilo ohľadom vzťahu ľudstva k Nebeskému. V tejto poslednej kategórii sa v skutočnosti dosiahol väčší pokrok ako v ostatných dvoch. Faktom však je, že ľudstvo žije vo väčšom kontexte. 

Ľudstvo nie je stredobodom Stvorenia, iba jedným z jeho rozvojových aspektov. To predstavuje obrovský prielom v porozumení. To predstavuje veľký prah v sebarealizácii a schopnosti sa efektívne zapojiť so svetom. To je to, na čo vás Kroky k Poznaniu pripravujú, ak by ich ste mali možnosť a chuť študovať na vlastnej koži. Táto príprava pochádza z mimo sveta, pretože pochádza od Väčšej Moci, Väčšej Moci, ktorá pozná spôsoby ľudstva a tiež spôsoby Väčšieho Spoločenstva, ktorého je ľudstvo malou súčasťou.

Nereagujte s nádejou. Nereagujte so strachom. Reagujte s Poznaním. To si vyžaduje prípravu. Kde nájdete túto prípravu? Z náboženstiev ľudstva? Z rôznych psychoterapií? Z rôznych filozofií? Až na malé výnimky sa aj tie najväčšie objavy v týchto arénach uskutočnili iba s pochopením, že sa ľudia zodpovedajú jeden druhému a vzdialenej a ďaleko umiestnenej Nebeskej prítomnosti. Napriek tomu žijete vo väčšej aréne a teraz sa stávate účastníkom tejto arény. Toto bolo vždy vašim osudom. Kedy a ako sa to stane bolo jedinými neistotami. 

Toto Učenie pochádza od Stvoriteľa. Prichádza v pravý čas. Okolnosti vašej doby to naozaj vyvolali. Niektorí ľudia to budú nazývať svojim náboženstvom. Niektorí ľudia to budú nazývať formou psychoterapie. Mnohí nebudú vedieť, ako to nazvať, pretože to presahuje ich kategórie. Je to múdrou odpoveďou na závažný problém. Je to odpoveďou na duchovné potreby ľudstva; je to odpoveďou na mnohé terapeutické potreby ľudstva. Predstavuje sa to teraz však ako odpoveď na praktickú potrebu, pretože v tomto čase musia ľudia začať zodpovedať za prítomnosť iného inteligentného života. 

Toto nie je fantázia. V skutočnosti si táto realita bude vyžadovať, aby sa ľudia stali skutočnejšími, objektívnejšími, pozornejšími a určite súcitnejšími. Vyžaduje si Múdrosť. Táto Múdrosť musí pochádzať z mimo sveta, pretože vo svete Múdrosť pokročila iba do určitého bodu. Čo to znamená? To znamená, že mimo sveta existuje Múdrosť, ktorá môže svetu slúžiť. Nemôžete naskočiť do kozmickej lode a ísť ju nájsť. Preto je vám zasielaná. 

Múdri medzi vami budú mať možnosť byť svedkami pozoruhodnej série udalostí počas celého života, nielen v rámci ľudských spoločností, ale aj v rámci celého sveta. Situácia, v ktorej sa nachádzate v súvislosti s Väčším Spoločenstvom, bude volať po Múdrosti a bude si ju vyžadovať. Preto bola zaslaná príprava. Mnoho ľudí, samozrejme nebude môcť prípravu podstúpiť a veľa z tých, ktorí to urobia, zlyhá alebo sa počas cesty stratí. Ale príprava je tu. 

V tejto diskusii ktorú vám predstavujem je dôležité, aby ste si začali uvedomovať určité základné skutočnosti a potrebu svojho vývoja, ktorú si to vyžaduje. Bez tohto vývoja budete bezmocným účastníkom vo väčšej interakcii a zvíťazí nad vami vôľa a úmysel ostatných. Ako ste už v histórii svojho sveta videli, konkurencia o pôdu, bohatstvo a moc mala veľa nežiaducich výsledkov. Vo Väčšom Spoločenstve existuje konkurencia o pôdu, bohatstvo a moc, ale existuje ak konkurencia o inteligenciu – inteligencia je vysoko cenenou komoditou. Čím väčšia inteligencia, tým väčšie získanie majetku a bohatstva tými, ktorí ju hľadajú s týmto úmyslom. 

Inteligencia je tiež vyhľadávaná Múdrymi, pretože s inteligenciou môže existovať vzdelanie. So vzdelaním môže existovať pokrok a s pokrokom môže existovať nové porozumenie a nové správanie. Sme tu preto, aby sme to podporili. Závažnosť okolností a situácií, o ktorých som sa zmienil, slúži iba na poukázanie nevyhnutnosti, aby boli tieto informácie brané vážne a aby sa skutočne pripravili tí, ktorí sú na to pripravení.

Všetko, o čo sa s vami delíme, je na položenie základu pre lepšie porozumenie. Väčšie porozumenie je potrebné ak sa chcete zapojiť do väčšieho života. Väčšie Spoločenstvo predstavuje väčší život. Vyžaduje to, aby ste boli pripravení na budúcnosť, pretože vaša budúcnosť bude veľmi odlišná od vašej minulosti. Kontakt s Väčším Spoločenstvom to určite potvrdí. Úspešný prechod si vyžaduje úspešný rozvoj. Vyžaduje si lepšie pochopenie života a motívov, ktoré určujú smerovanie inteligentného života v jeho vlastnom vývoji a jeho interakcii s ostatnými. To sa deje v kontexte vašich osobných vzťahov, ako aj v kontexte vašich vzťahov s ľuďmi mimo ľudskej rodiny. Patrí sem váš vzťah k prírodnému svetu, k rastlinám a zvieratám – ku všetkým formám života. Väčšia skúsenosť vám tu prinesie väčšie schopnosti, ku ktorým je teraz volané.

Medzi Múdrymi na mnohých miestach vo Väčšom Spoločenstve existuje myšlienka, že Múdrosť vyžaduje formu ústupu. Čo to znamená? Znamená to, že čím silnejší sa človek stáva – tým väčšie je jeho rozlišovanie, videnie a porozumenie – tým viac musí odstúpiť od života. To znamená, že ako Múdri postupujú, ich dary sa stávajú rafinovanejšie a zasahujú do života ostatných. Poskytovatelia musia byť dôraznejší a opatrnejší, pokiaľ ide o to, kedy, kde a ako sa ich dary dávajú. Pretože inteligencia je hľadanou komoditou vo Väčšom Spoločenstve, Múdri musia ustúpiť, aby ochránili seba a svoje dary, pretože tí, ktorí sa snažia tieto komodity používať, by ich skutočne považovali za veľmi užitočné a žiaduce. Prirodzený vývoj udalostí teda vedie Múdrych k ústupu. 

To umožňuje Múdrym dosiahnuť vyššiu účinnosť, ale pre ľudí, ktorí majú pocit, že všetka moc musí byť použitá čo najrýchlejšie, je to dosť mätúce. Napriek tomu je to v mentálnom prostredí katastrofálne, rovnako ako sa ukázalo katastrofálne efektívne využitie sily v spôsobe interakcie ľudí s fyzickým prostredím. Čím viac bude vaša rasa technicky vyspelejšia, tým viac musíte byť zdržanliví pri používaní tejto schopnosti vo fyzickom svete. Čím silnejší budete mať vplyv na ostatných v kontexte vašich osobných vzťahov, tým viac zdržanlivosti budete musieť uplatniť a tým väčšia musí byť vaša diskrétnosť. 

Preto hovoríme, že Múdri zostávajú skrytí. To neznamená, že od života utiekli alebo si neprajú prispievať do života alebo nie sú schopní znášať životné peripetie. To znamená, že sa musia stiahnuť do výhodnej polohy, kde môžu ich dary byť zachované a kde je možné identifikovať a čo najefektívnejšie slúžiť príjemcom ich darov. 

Táto prezentácia Múdrosti je pre vás pozvaním, aby ste sa naučili spôsoby Múdrosti. Múdrosť nemožno vyrozprávať alebo rozvinúť v diskurze. Aby jeden oheň zapálil druhý, musia preskočiť iskry. Ponúkam iskry, nie oheň. Oheň je Oheň Poznania, Oheň Múdrosti. 

Mnohí si budú myslieť: „Na čo to všetko je užitočné? Prečo podstúpiť celú túto prípravu? Je to také ťažké! Existuje veľa ďalších zábavných a príjemných vecí. Prečo to tak zhoršovaž? Prečo čeliť týmto výzvam? “ Mnohí pôjdu svojou cestou týmito závermi. Zložitosť ľudského života – ťažkosti v interakciách v ľudskej rodine, ako aj rastúce stretnutia s Väčším Spoločenstvom – vám však musia znova pripomenúť, že máte v živote zodpovednosť naučiť sa rozpoznávať a zapojiť sa do života ako skutočne sa to deje, nie tak, ako by ho ste chceli. Toto porozumenie vedie k veľkému pocitu seba a vnútornej hodnoty bez toho, aby sa niečo iné ponižovalo. Je to v skutočnosti základ pre skutočne spokojný život. 

Spokojný život je výsledkom úspešného zvládnutia veľkých výziev. Teraz je pred vami veľká výzva. Je to požehnaním alebo súžením? Je to prostriedkom na vykúpenie alebo veľkou nepríjemnosťou? To, ako odpoviete na tieto otázky, určí, ako sa budete stavať k životu, k sebe samým a k Väčšiemu Spoločenstvu, v ktorom teraz žijete a v ktorom ste žili vždy. 

Tieto otázky nechávam na vaše zváženie. Neuspokojujte sa so známymi odpoveďami. Namiesto toho myslite na to, čo to od vás žiada. Zvážte to hlboko. Toto je moje pozvanie. Toto je pozvanie učiť sa od Väčšieho Spoločenstva. Zatiaľ čo ľudské bytosti bojujú o to, aby mali navzájom Múdrosť, teraz musia mať Múdrosť, aby mohli pracovať so životom vo väčšom meradle. Akýkoľvek pokrok dosiahnutý v tomto smere umožní každému človeku, ktorý je tak vyvinutý a angažovaný, aby si vychutnal tie najdrobnejšie aspekty života úplnejšie a s väčšou plnosťou.

Diskrétnosť

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
23. Marca 1992
V Boulder, Colorado

Čo znamená diskrétnosť? Znamená to schopnosť vedieť kedy hovoriť a kedy nehovoriť. Viete si spomenúť na moment, keď ste niečo povedali a potom ste to oľutovali? Viete si spomenúť na moment, keď ste niekomu niečo povedali a potom ste si uvedomili, že to bolo zlou vecou? Možno to pre nich bolo zlé, ale možno to o vás prezradilo príliš veľa. Viete si spomenúť na časy, keď ste niečo prezradili druhému, ale nebolo to vhodné? Alebo možno to bol moment, keď ste niečo povedali a to sa dostalo do nesprávnych rúk alebo bolo nesprávne interpretované a neskôr vás to znova prenasledovalo? 

Ak sa nad týmito vecami zamyslíte, uvidíte, že v komunikácii predstavujú veľký problém. Spravidla existujú tri rôzne etapy vývoja v komunikácii. Prvou etapou je neschopnosť vyjadriť sa. Druhou etapou je, keď máte pocit, že sa musíte vyjadrovať. A tretia etapa je, keď sa nemusíte vyjadrovať, s výnimkou zriedkavých prípadov voči určitým ľuďom. Tieto tri etapy predstavujú tri etapy vývoja v ľudskej bytosti: etapy závislosti, nezávislosti a vzájomnej závislosti. 

V prvej etape si sotva uvedomujete, aké sú vaše vlastné skúsenosti a máte veľké ťažkosti ich vyjadriť inému. Buď nemáte zručnosti na to, aby ste to vyjadrili, alebo nemáte vedomie toho, čo musíte vyjadriť a bojíte sa, že nedokážete túto prekážku zdolať a vytiahnuť to zo seba. Táto prvá etapa teda predstavuje sebarepresiu. Je to etapou, v ktorej sa skoro vôbec neuplatňuje schopnosť rozlišovania a diskrétnosť. 

V druhej etape zažívate určitú slobodu, čo znamená, že zažívate svoje vlastné nápady a ste schopní myslieť slobodnejšie a nezávislejšie. V tejto fáze sa cítite takmer nútení vyjadrovať sa. Chcete uplatniť svoju slobodu. Nechcete sa obmedzovať, pretože sa snažíte uniknúť zo seba-ovládania, ktoré vás predtým zväzovalo. 

Potom vstúpime do tretej fázy, ktorá je fázou v ktorej veľmi zodpovedne komunikujete s ostatnými. Tu je diskrétnosť veľmi dôležitá, pretože si uvedomíte, že všetko, čo hovoríte má vplyv na ostatných a vo všetkom, čo hovoríte sa vyjadrujete veľmi trvalým spôsobom. Každý, kto je v zodpovednej alebo vodcovskej pozícii si určite uvedomuje, že všetko, čo hovorí si niekto vezme k srdcu. Musia byť oveľa rozumnejší v tom, čo hovoria a v tom, čo s tým chcú zdôrazniť. Komunikácia si tu so sebou nesie veľkú zodpovednosť, nielen zodpovednosť za seba a túžbu prejaviť sa, ale aj zodpovednosť za to, čo sa stane v dôsledku vášho sebavyjadrenia.

Preto tu máme závislosť, nezávislosť a vzájomnú závislosť – tri veľké etapy ľudského vývoja. Väčšina ľudí je v prvých dvoch etapách. Väčšina ľudí je v skutočnosti v prvej etape; veľa z nich sa prepracúva do druhej a len veľmi málo z nich sa vôbec dostalo do tretej etape. V prvej etape ľudia nemôžu hovoriť. V druhej etape musia hovoriť ako prejav svojej slobody a nezávislosti. V tretej etape sa zriedka prihovárajú určitým ľuďom na určité účely, pretože si tu uvedomujú veľkú zodpovednosť spojenú so sebavyjadrením. Ak sa nad tým zamyslíte, uvedomíte si, že v týchto troch etapách si rozvíjate dôkladné pochopenie svojich vlastných skúseností a učíte sa Múdrosti a tomu, ako ju možno vo svete najúčinnejšie prejaviť. 

V prvej fáze závislosti sa neviete vyjadriť, pretože si nie ste dostatočne vedomí svojich vlastných skúseností a ešte nemáte dostatok schopností alebo odvahy na to, aby ste pretrhli putá, ktoré vás držia. V druhej etape nezávislosti putá pretrhnete a vaša túžba po komunikácii je skôr túžbou po uvoľnení energie a odbremenení sa, ako po efektívnej zmene alebo ovplyvnení ostatných. Tu sa sebavyjadrenie stáva veľmi chaotickým. Zatiaľ si neuvedomujete dôsledky toho, čo hovoríte. Namiesto toho si užívate slobodu to povedať. 

Tretia etapa je vzájomná závislosť, v ktorej začnete vo vzťahoch interagovať z pozície zodpovednosti a sebauvedomenia, je fázou kedy je vaša diskrétnosť čoraz dôležitejšia, pretože bez nej produkujete nežiaduce a často katastrofálne výsledky pre seba a ostatných ľudí. Tu sa musíte naučiť zdržanlivosti. A tu sa musíte naučiť rozlišovať, aby ste určili, kedy a kde sa musíte vyjadriť. Zdržanlivosť je tu dôležitá, pretože musíte často zadržať to, čo chcete povedať. Ľudia, ktorí sú v druhej etape nezávislosti, často nemôžu tolerovať zadržiavanie ničoho. Myslia si, že zadržiavanie čohokoľvek je porušením ich povahy a ich slobody. Myslia si, že majú právo vyjadriť čokoľvek komukoľvek. No a nakoniec zistia, že to prináša nežiaduce výsledky a konflikty. Vo svete to spôsobuje veľké problémy. Takže ak sú inteligentní, začnú si uvedomovať, že musia byť opatrnejší o tom, s kým komunikujú a čo hovoria. 

Tí, ktorí sa stali múdrymi si museli uvedomiť, že musia byť opatrní o tom, čo komukoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek hovoria. Sú opatrní, pretože si uvedomujú, že všetko sebavyjadrenie ovplyvňuje vzťahy a vytvára odozvu u ostatných. Chcú si vypestovať skutočné vzťahy a rozvíjať skutočnú odpoveď. Nechcú súženie spojené s nezodpovedným sebavyjadrením. Pre múdrych sa potom toto obmedzenie nevníma ako sebarepresia. Sú sa schopní naplno prejaviť. Sú schopní prejaviť svoje pocity, svoj hnev, smútok, radosť, inšpiráciu, sklamanie a tak ďalej. Túto zručnosť si vyvinuli. Teraz vedia, že to musia múdro používať.

Ľudia v prvom štádiu závislosti nemôžu efektívne prejavovať svoje pocity, pretože ich nemôžu naplno prežívať. Ľudia v druhej etape nezávislosti začínajú prežívať svoje vlastné emócie a svoje vlastné nápady a ich túžba prejaviť ich je veľká. Táto túžba sa však ešte nezrodila z Múdrosti. Múdry človek musí vždy konať diskrétne. Tu nastanú pocity osamelosti a vylúčenia, pretože múdri nemôžu účinne vyjadriť hĺbku svojich skúseností mnohým ľuďom. Musia zadržať svoje skúsenosti v sebe a nechať ich tam rásť. Toto generuje sústredenie a energiu, čo je silou. Taktiež to rozvíja rešpekt ku skúsenostiam a pozícii v živote iných, ako aj a rešpekt k vlastnej skúsenosti a pozícii.

Aby bola moc využívaná rozumne a mala priaznivý účinok, musí ju sprevádzať zodpovednosť. Ako pravdivé je to v sebavyjadrení. Poznanie je tu vaším sprievodcom, pretože Poznanie vás posunie, aby ste hovorili s určitými ľuďmi a zostali ticho so všetkými ostatnými. Keď pristupujete k Poznaniu a keď kultivujete svoj vzťah k Poznaniu a učíte sa prijímať Poznanie, budete vyjadrovať určité veci určitým ľuďom a budete mlčať so všetkými ostatnými. Toto sa uskutoční bez úsudku alebo odsúdenia. Jednu osobu nebudete hodnotiť ako hodnú a druhú ako nedôstojnú. Nemá to s tým nič spoločné. Ide len o to, že ste volaní vyjadrovať určité veci určitým ľuďom, o ktorých máte pocit, že im môžu porozumieť a prijať vaše sebavyjadrenie konštruktívnym a prospešným spôsobom. U všetkých držíte toto sebavyjadrenie v sebe a necháte jeho potenciu rásť. 

Je zaujímavé, že ľudia v druhej fáze vývoja nezávislosti, ktorí sa cítia takí silní, že začnú do istej miery rozširovať svoje krídla, neustále premárnia svoju moc a sústredenie prostredníctvom nezodpovedného sebavyjadrenia. Pre nich je sebavyjadrenie skôr o odbremenení seba samého, vypustení svojich skúseností zo svojho systému. Nechcú si to udržať. Myslia si, že zadržiavanie je formou seba-potlačenia. Pretože sa snažia uniknúť zo závislosti, boja sa zadržať čokoľvek a majú sklon cítiť sa veľmi znechutení, keď musia. Toto je dospievajúce štádium vývoja. Dospievanie je zvýraznené novými prejavmi a skúsenosťami s mocou, ale bez Múdrosti a zodpovednosti moc niesť alebo ju múdro používať. 

Druhá etapa vývoja je ako nedozretá dospelosť. Mnoho ľudí sa do druhej etapy snaží dostať, pretože ňou musíte prejsť. Mnoho ľudí to dokonca učí. Sú veľmi kritickí voči všetkému, čo popiera právo človeka na sebavyjadrenie alebo právo človeka mať, robiť a byť čokoľvek chce. Ľudia to učia, pretože sa to snažia naučiť, ale ešte si neuvedomili, že je za tým ďalšia obrovská etapa. Tretia etapa, etapa vzájomnej závislosti, je v skutočnosti o toľko väčšia ako prvé dve, že medzi nimi neexistuje žiadne porovnanie. Z tretieho štádia vývoja nikdy nepromujete, pretože je tu potrebné dosiahnuť veľa rastu a pokroku. 

Mnoho ľudí chce moc a všetko, čo k nej patrí ale len málokto chce zodpovednosť, ktorá s ňou musí byť spojená. Zodpovednosť si vyžaduje schopnosť rozlišovať, diskrétnosť a zdržanlivosť. Môžu ľudia, ktorí si vychutnávajú svoju nezávislosť, uplatniť toto obmedzenie bez toho, aby to videli ako formu sebarepresie? Môžu to vykonať iba vtedy, ak si uvedomia, že ich sila si zo sebou nesie zodpovednosť a že ak okolo seba nechcú vytvárať chaos, musia svoje schopnosti využívať opatrnejšie a rozumnejšie. Toto ich pripravuje na to, aby mali diskrétnosť. 

Teraz si veľa ľudí myslí, že diskrétnosť je jednoducho držať hubu. „ Nehovor to. Nehovor ono. Zadrž to. Nikomu nič nehovor. Je bezpečnejšie, keď držíš hubu.” Takto ľudia o diskrétnosti rozmýšľajú, ale tak to nie je. Diskrétnosť je vedieť, kedy hovoriť a kedy nehovoriť a byť schopný to verne nasledovať. To je diskrétnosť. Vyžaduje si to, aby ste mali silu, schopnosti a vysokú mieru sebaprijatia. Ak máte so sebou sporný vzťah, potom s Múdrosťou nebudete môcť k ničomu pristúpiť. Muž a žena Poznania môžu zadržať svoje sebavyjadrenie bez pocitu sebapoškodenia a môžu riskovať, že niekomu povedia niečo dôležité, možno niečo, čo sa považuje za rizikové, bez pocitu sebapoškodenia. Jediné skutočné porušenie seba samého nastáva, keď idete proti Poznaniu. Napriek tomu musíte mať dostatočné skúsenosti s Poznaním, aby ste vedeli, kedy k nemu idete a kedy sa od neho vzďaľujete.

Diskrétnosť je teda schopnosť hovoriť a nehovoriť. Mnoho ľudí sa nevie prejaviť, zatiaľ čo iní neustále rozprávajú a hovoria všetko tomu, kto ich bude počúvať a komukoľvek, s kým sa budú cítiť dobre. To predstavuje dve počiatočné etapy vývoja, ale ani jedna nepredstavuje štádium zrelosti. Ani jeden z týchto prístupov nie je efektívny pri rozvíjaní skutočných vzťahov alebo pri harmonickom uskutočňovaní vecí vo svete. Môžete sa teda spýtať: „Ako zistím, kedy hovoriť a kedy nehovoriť?“ Budete to vedieť, pretože Poznanie vás bude motivovať. Ak chcete niekomu niečo povedať a cítite sa zdržanlivo, nepovedzte to. Ak je vo vás pocit zdržanlivosti hlboko, nepovedzte nič. Ak je však zdržanlivosť na povrchu vašej mysle a hlboko vo vás, ale viete, že musíte niečo odkomunikovať, musíte to riskovať a nájsť na to slová bez ospravedlnenia. 

Ako môžete rozoznať, čo je hlboko vo vás a čo je na povrchu? Bez Poznania to nemôžete urobiť. Môžete si myslieť, že každý impulz je pravdivý, alebo sa ho treba báť. Stať sa študentom Poznania znamená pestovať si váš vzťah k Poznaním, čo je vaším najprimárnejším vzťahom. Toto vás naučí skutočnému významu diskrétnosti, pretože zistíte, že Poznanie prehovorí iba v určitých časoch. Čaká na chvíle pripravenosti, keď budú správne podmienky, správne publikum a bude tam aj potreba. 

Keď ľudia začnú študovať Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva a budú sa riadiť jej postupmi podľa Dávnej Tradície, ktorá sa tu poskytuje neustále kladú Poznaniu otázky: „Povedz mi, čo je mojím účelom. Povedz mi, čo mám robiť. Mám začať túto prácu alebo mám začať túto inu? Mám ísť s touto osobou alebo by som nemal ísť s touto osobou? Mám sa otvárať alebo sa mám zatvoriť? Ako môžem mať pokoj? Ako môžem mať vyrovnanosť? Ako sa môžem z tejto situácie dostať? Ako sa môžem do tejto situácie dostať? “ Je tu nepretržité pýtanie sa a čo zažívajú v deväťdesiatich percentách času? Zažívajú ticho alebo len počujú svoju vlastnú myseľ – svoje vlastné preferencie a svoj vlastný zmätok. Počujú áno a nie, urobte to alebo neurobte to – počujú všetky tieto veci. Napriek tomu je to všetko na povrchu mysle. Hlboko dole je ticho. 

Toto poukazuje na Poznanie. Poznanie je naplnené samé v sebe, takže je schopné zadržať sa veľmi dlho. Medzi zážitkom poznania a prejavom poznania môže skutočne existovať veľmi dlhá doba. Spravidla je to tak. Možno niečo viete a napriek tomu to môže trvať roky, kým to príde. Možno viete niečo o druhom a napriek tomu môže trvať roky, kým im to efektívne prejavíte, ak to vôbec niekedy urobíte. Je to sebarepresiou? Nie. Je to Poznanie.

Váš vzťah s Poznaním musí byť rozvinutý, aby fungoval na tejto úrovni. Pre veľkú väčšinu ľudí, ktorí bojujú so závislosťami, to nemá zmysel. V žiadnom prípade nezažívajú diskrétnosť. Zažívajú sebarepresiu. Nemôžu rozprávať. Často nevedia, čo majú povedať a ak to vedia, často to nedokážu povedať. Prečo? Pretože by to ohrozilo ich závislosti. Ak si začnete nárokovať nezávislosť a presadenie sa, začnete ohrozovať svoje závislosti. Ak na to nie ste pripravení, neurobíte to. Ak na to ste pripravení, začnete sa dostávať do druhej fázy vývoja, ktorou je nezávislosť, kde si začnete užívať jej slobody a spoznávať jej záväzky. 

Tu vám poskytujem myšlienku o diskrétnosti v širšom kontexte. Je to spojené s učením sa všetkého ostatného v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. Schopnosť hovoriť keď je to vhodné a nehovoriť, keď to vhodné nie je, si vyžaduje väčší rozvoj – väčšie pochopenie seba, svojej povahy, dynamiky vašich vzťahov a silnej vernosti vášmu vlastnému vnútornému životu. To všetko predstavuje väčšiu oblasť vášho rozvoja. 

Teraz sa môžete spýtať: „Ako si môžem vyvinúť diskrétnosť? Uvedomujem si, že ju musím použiť.“ Ja hovorím: „Staň sa študentom Poznania.“ Ak zažijete afinitu s Poznaním a s Väčším Spoločenstvom, ktoré predstavuje život mimo tohto sveta, potom je Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva vašou cestou. Ako viete, že je to vašou cestou? Pretože to viete. To je jedinou vecou, ktorá si vás udrží a umožní vám napredovať. Nakoniec vám nesľubuje bohatstvo, moc, lásku, pohodlie, rozkoše, slávy, božské zásahy, anjelske kontakty a všetko podobné. Nasledujete Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, pretože viete, že ju musíte nasledovať. To je to, čo vás prináša ďalej. 

Všetky ďalšie ambície a motivácie sa skôr či neskôr rozpadnú. Keď sa rozpadnú, uvedomíte si, že väčšina rozhovorov je zbytočná. Väčšinu toho, čo si myslíte, že potrebujete vyjadriť, je iba na vynahradenie vašej neistoty. Tu si uvedomíte, že všetko, čo hovoríte má hodnotu alebo by malo mať hodnotu. Aj keď ste ľahkovážny chcete, aby to bolo zmysluplným zážitkom bez toho, aby ste sa snažili tento zmysel vytvoriť. Tu sa stanete prirodzenejšími. Stanete sa viac ako svet prírody, ktorý je tichý a pokojný, okrem prípadov, keď sa veci dejú. Osoba, ktorá je tichá a pokojná, má veľkú hĺbku a často vzbudzuje rešpekt od ostatných, najmä ak sa jej ticho rodí z Múdrosti. 

Jednotlivci, ktorí sa zaoberajú rekultiváciou Poznania, začínajú zažívať Mystérium života a prežívajú nosenie Mystéria v sebe. Prítomnosť tohto Mystéria ovplyvňuje ostatných, aj keď sa nič nehovorí. Muž a žena Poznania majú veľký vplyv na ostatných. Neplytvajú svoju energiu nezmyselným rozhovorom, analýzou alebo špekuláciami. Pretože držia svoju komunikáciu v sebe, rastie v nich a stáva sa silnejšou. Nie sú neustále rozptýlení tým, že utekajú za priateľmi, rozprávajú im všetko, čo sa s nimi deje a zdieľajú všetky svoje najhlbšie skúsenosti, aby to dostali zo svojho systému. Nie. Muž a žena Poznania ich drží vo svojom systéme, aby mohla  ich sila rásť a aby boli sústredenejší. Chcú teraz zadržať svoju energiu – využiť ju a zamerať – skôr ako ju míňať hneď, ako je zažitá.

Ľudia, ktorí sú múdri, zažili potrebu diskrétnosti a praktizujú ju efektívne. Praktizujú to preto, lebo vedia, že je to nevyhnutné. To je ich motiváciou. Nie sú motivovaní strachom z odplaty, strachom z ohlasu alebo úzkosťou zo straty lásky alebo peňazí. Toto nie je ich motiváciou. Ich motiváciou je uvedomenie si, že ich sebavyjadrenie je cenné a musí sa dať správnym ľuďom, aby mohli byť naplnení. Uvedomujú si, že je na nich, aby sa naučili spôsoby, ako sa efektívne vyjadrovať, používať správne slová a často používať čo najmenej slov. Pretože keď máte niečo dôležité povedať, čím viac slov použijete, tým je komunikácia slabšia. 

Ich motiváciou je, že chcú úspech bez toho, aby zradili seba samých. V skutočnosti si chcú samých seba uctiť. Naučia sa teda Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva, ktorá ich vedie k tomu, aby určitým ľuďom povedali určité veci v pravý čas a zvyšok času zachovávajú ticho a pokoj a konverzujú len pri vyjednávaní životných potrieb. 

Študenti Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva si uvedomujú, že musia neustále cvičiť tichosť. Možno sa vám tichosť javí ako obmedzenie alebo potlačenie samého seba, pretože stále chcete uniknúť všetkým svojim myšlienkam – svojim fantáziám, malým drámam, špekuláciám, analýzam, spomienkam minulosti a projekciám do budúcnosti. Cvičte tichosť. Tichosť je nevyhnutná, ak máte byť diskrétni. Je nevyhnutná, ak máte zažiť rozlišovanie. Je nevyhnutná, ak chcete vidieť, čo sa skutočne deje a vedieť, ako reagovať. Tichosť je nevyhnutná, ak si chcete zvoliť správne vzťahy a postupovať v nich správnym spôsobom, kde nedochádza k sebapoškodzovaniu. Je to nevyhnutné, ak chcete hovoriť a konať s Múdrosťou. Ticho je nevyhnutné. 

Ako si vyvinúť skutočnú diskrétnosť? Teraz vám dám nejaké pokyny. Najskôr začnite ako študent na Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva, ak máte afinitu k Väčšiemu Spoločenstvu. Ak nie, zvoľte inú si cestu, inú formu vývoja, ale vždy zvoľte prípravu, ktorú ste si sami nevytvorili. Nepoužívajte eklektický prístup, nevyberajte si trochu z tohto a trochu z iného, časť z toho, ktorá sa vám páči a časť z iného, ktorá sa vám páči a dajte to všetko dohromady. Pretože viete, čo budete mať? Budete mať len to, čo sa vám páči a to čo sa vám páči, vás nikam nevezme. Iba vás uteší a utvrdí v tom, kde teraz ste. V Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva sa skutočne naučíte prekonávať svoje preferencie, a nie podľa nich žiť. Cesta Poznania vás dostane za hranice preferencií toho, čo je známe. Ľudia, ktorí sa rozhodnú pre eklektický prístup k rozvoju, iba posilňujú svoje preferencie a nikdy im neuniknú. Ich pocit, že nie sú slobodní a naplnení, ich bude naďalej prenasledovať, s malou úľavou na obzore.

Preto si vyberte prípravu, ktorú ste si sami nevytvorili. Vyberte si niečo, s čím sa dostanete ďalej ako ste teraz, na nové územie. Toto je vzdelávanie sa a toto je rozvoj. Áno, je potrebné sa nejako posilniť, ale stále musíte ísť ďalej, ako ste teraz. Ak si zvolíte eklektický prístup nepôjdete ďalej, ako ste teraz. Iba zdôrazníte to, kde teraz ste. Investujete sa do toho viac. Preto je to veľkou cestou nikam. Ak chcete byť skutočným študentom Tejto Cesty, musíte si zvoliť prípravu, ktorá je pre vás správna, ale ktorá sa neriadi vašimi preferenciami a vašimi pocitmi každú chvíľu. Potom budete cvičiť v dňoch, keď sa vám bude chcieť a aj v dňoch, keď sa vám nebude chcieť. Potom budete môcť baviť s myšlienkami, keď vás potešia a aj keď nie. A budete sa môcť naučiť zručnosti, keď sa zdá, že spĺňajú vaše ciele a aj keď sa zdá, že vaše ciele nespĺňajú. Toto znamená byť študentom – naučiť sa niečo nové, ísť tam, kde ste ešte nešli, baviť sa novými myšlienkami, premýšľať, obnovovať, omladzovať a znovuobjavovať. 

Ak máte pocit, že ste pripravení na prípravu mali by ste sa začať pripravovať v Ceste Poznania. Toto bude kultivovať všetky vaše aspekty a umožní skutočnú diskrétnosť. Medzitým vám poskytnem niekoľko usmernení. Toto sú iba usmernenia, čo znamená, že sa ich musíte naučiť rozumne používať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách. Nie sú to pravidlá, ktoré sa nikdy nemenia a ktoré sú rovnaké vo všetkých situáciách. Osoba, ktorá je múdra je skutočne veľmi premenlivá a dokáže zmeniť a uplatňovať Múdrosť v rôznych situáciách a rôznymi spôsobmi. To predstavuje zrelosť a pokrok. 

Začínajúci študent chce vidieť všetko v čiernobielom, takže keď príprava hovorí: „Urob to“, snaží sa to robiť za každých okolností bez toho, aby rozlišoval, ako sa tieto okolnosti líšia alebo ako aplikácia toho musí iná za rôznych okolností. Vzhľadom na túto tendenciu väčšiny ľudí hovorím: „Hovorte čo najmenej.“ Komunikujte s ľuďmi, ktorým dôverujete, o ktorých si myslíte, že si to vysoko vážia a ktorí majú úctu k vášmu duchovnému životu bez toho, aby sa vám snažili vnucovať svoje uhly pohľadu. Ak niečo musíte povedať, povedzte to jednoducho. Nemusíte všetko vysvetľovať, uvádzať nespočetné množstvo príkladov a rozprávať sa, kým nezostane nič, čo by ste mohli povedať. Nechajte ľudí stráviť čas tým, čo ste im povedali radšej ako snažiť sa aby to pre nich bolo príjemné. Ak cítite potrebu niečo povedať, ale príležitosť tu nie je alebo tu nie sú správni ľudia, potom to držte v sebe. Nechajte to horieť vo vnútri. Je v poriadku mať tento tlak. Držte túto energiu. Je to ako sex. Niektorí ľudia si myslia, že kedykoľvek sa cítia sexuálne, musia ísť okamžite von a sexovať, aby si uľavili. To je šialenstvo. Popremýšľajte o tom a uvidíte, že je to šialenstvo. 

Rovnako ako toto, ak máte niečo, čo musíte niekomu konkrétnemu povedať, alebo všetkým alebo celému vesmíru a príležitosť tu nie je alebo príležitosť nie je správna alebo nenastal na to čas, držte to v sebe. Nechajte to rásť. Takto v sebe rozvíjate hĺbku, potenciu, nadhľad a sebauvedomenie. Ak je tam tlak, nech je tam tlak. Keď sa potom naskytne príležitosť vyjadriť niečo, nech už je to čokoľvek, prejaví sa to s ohromnou silou. Rovnako ako odtiahnutie luku, aj tento tlak premieta šíp do sveta. To je to, čo dáva vášmu prejavu silu. Ľudia, ktorí neustále rozprávajú, rozprávajú a rozprávajú, nemajú potenciu vo svojom sebavyjadrení. Nič sa v nich nevybudovalo. Šíp len pred nimi padá na zem. Nikam nedoletí. Ale ak necháte svoju komunikáciu rásť vo vás, má silu a keď je vyjadrená, je v nej potencia.

Teda cíťte jej tlak. Nechajte ten oheň rásť. Ak to urobíte múdro, vytvorí to vhľad a schopnosť zadržať sa, čo musíte urobiť, ak sa chcete stať zrelým človekom. Len dospievajúci ľudia sú divokí a extravagantní, chodia dookola a musia hovoriť každému čokoľvek, kedykoľvek ich to napadne. A nerozumejú tomu, prečo je ich život taký plný konfliktov a nepriateľstva. 

Je pravdou, že Múdri väčšinu času mlčia. Poznanie je také. Keď však Poznanie uvoľní šíp, môže to úplne zmeniť život. Môže to zmeniť smerovanie sveta. Avšak tí, ktorí zápasia so závislosťami, to vidieť nemôžu. Vyzerá to ako zatemnenie a prehĺbenie ich dilemy, aj keď je to úplne iné. A pre tých, ktorí si užívajú novoobjavenú slobodu nezávislosti v druhej etape vývoja, sa tieto nápady môžu zdať, akoby ich posunuli späť, späť do stavu závislosti. Nechcú aby nič neobmedzovalo ich nové slobody. Je to tak preto, lebo nezávislosť je veľmi dospievajúcou etapou. Dospievajúci sa nechcú nechať brzdiť alebo ničím obmedzovať. Preto je v dospievaní veľmi málo Múdrosti – veľa skúmania a experimentovania a veľa katastrof, sklamaní a desivých chýb, ale veľmi málo Múdrosti. 

Ak hľadáte Múdrosť, musíte postupovať diskrétne a musíte sa naučiť spôsoby diskrétnosti. Ak sa chcete naučiť spôsoby diskrétnosti, musíte sa naučiť Cestu Poznania. Preto namiesto toho, aby ste sa naučili jednu zručnosť, musíte sa naučiť všetky. Namiesto toho, aby ste sa naučili jednej poctivosti, musíte sa stať poctivými. Namiesto toho, aby ste sa naučili získavať jednu moc, musíte sa stať mocnými. Naučiť sa diskrétnosti v pravom slova zmysle znamená sa stať úplnou a jednotnou osobou, osobou, ktorá cíti prítomnosť Poznania vo vnútri, prítomnosť, ktorá sa generuje sama. 

Tu si uvedomíte, že váš život a všetko, čo robíte, je prirodzene vyjadrené prostredníctvom siete vzťahov, ktoré budete chcieť pomaly rozvíjať so správnymi ľuďmi a so správnym účelom. Ste jednotlivec, ale vaša individualita má zmysel iba v kontexte vzťahov. Má význam iba z hľadiska toho, s čím môžete prispieť. 

Tu popisujem tretiu etapu vývoja, fázu vzájomnej závislosti, v ktorej znovu vstupujete do vzťahu ako zodpovedný jedinec. Tu ste schopní premýšľať pre seba. Tu zodpovedáte za svoje vlastné skúsenosti a uvedomujete si, že aby ste boli spokojní, musíte sa do života zapojiť reálnym a účelným spôsobom. Nezávislosť, aj keď je vo svojej novoobjavenej slobode vzrušujúca a napínavá, je v podstate osamelá a izolovaná. Je neefektívna a nie je schopná dosiahnuť veľké výsledky. Koniec koncov, svoju nezávislosť môžete proklamovať iba nejakú dobu. Potom si uvedomíte, že máte v živote niečo vykonať a chcete to vykonať. 

Ak chcete v živote vykonať niečo dôležité, musíte si nadviazať vzťah s inými ľuďmi a naučiť sa s nimi harmonicky pracovať. Musíte sa naučiť zdieľať silu. Musíte sa naučiť sa zadržať. Keď je kompromis vhodný, musíte sa naučiť kompromis. Musíte sa naučiť rozlišovať. Všetky tieto veci sa musíte naučiť a to vás pripraví na tretiu fázu vášho vývoja, ktorá je fázou dynamickej a skutočnej interakcie s ostatnými. Tu sa potreba diskrétnosti zvyšuje, keď si uvedomíte dôležitosť svojho vlastného života a vlastného sebavyjadrenia. Tu si uvedomíte, že väčšina konverzácií je zbytočná a predstavuje iba spôsob, ako kompenzovať neistotu ľudí. Tu sa uprednostňuje ticho, pretože v tichu začnete prežívať svoju prítomnosť, prítomnosť ostatných a zmysel vašich vzťahov.

Rozlišovanie

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
22. Marca 1992
V Boulder, Colorado

V Krokoch k Poznaniu je lekcia zameraná na myšlienku: „Kvalita mojich vzťahov určuje kvalitu môjho života.“ Strávte si tým teraz nejaký čas a zvážte túto myšlienku. Keď sa nad tým zamyslíte, nemyslite iba na ľudí, s ktorými ste teraz vo vzťahu. Zahrňte aj váš vzťah k vašej mysli, vzťah k vášmu telu, vzťah k miestu kde žijete, váš vzťah k všeobecnému fyzickému prostrediu a tak ďalej. Ak to vykonáte úprimne bez toho, aby ste sa snažili niečo vylúčiť uvidíte, že táto myšlienka obsahuje všetko a týka sa všetkých aspektov vášho života. Ak ste boli vo svete a boli ste trochu všímaví k ostatným, skutočne začnete vidieť úplnú pravdu tohto tvrdenia. 

Čo je teda najlepším miestom na preskúmanie kvality vašich vzťahov? Najlepšie je ak začnete skúmať, ako vzťahy nadväzujete – s kým ich nadväzujete, aké sú vaše motívy, čo hľadáte, aké sú vaše kritériá, ako rýchlo sa pohybujete, ako odhadujete svoj pokrok, čo človeka kvalifikuje na to, aby mal s vami vzťah a čo ho diskvalifikuje? Toto skúmanie je skúmaním, ktoré by ste mali podstúpiť sami pre seba. Bude však plodné, iba ak sa doň zapojíte s čo najväčšou objektivitou. Vaše skúsenosti a vaše postrehy od ostatných sa tu ukážu ako veľmi cenné. Príležitosť na mylnosť je napriek tomu veľmi veľká, pretože pred týmto preskúmaním sa budete stále snažiť ochrániť určité motívy a ciele vo vzťahoch a budete sa chcieť ubezpečiť, že sú pre vás stále skutočnými cieľmi, aby ste ich nespochybňovali a úprimne nepreskúmali. 

Rozvíjanie schopnosti rozlišovania je absolútne nevyhnutné pri zvyšovaní kvality vašich vzťahov a skutočnej kvality vášho života. To, ako vzťah začnete určí smer, ktorým sa bude uberať a ustanoví jeho činnosť v súčasnosti aj v budúcnosti. Rozlišovanie alebo jeho nedostatok určí, s kým ste, čo budete robiť a čo sa kvôli tomu budete musieť výsledne naučiť. Je teda zrejmé, že je najlepšie začať s tým, ako vzťah začínate. Všetky vzťahy, ktoré teraz máte, sa začali v určitom okamihu a v skutočnosti hľadáte nové vzťahy aj v tejto chvíli. Možno si pomyslíte: „No ale, nehľadám manžela alebo manželku,“ ale hľadáte iných ľudí na iné účely. Aby sme zdôraznili dôležitosť rozlišovania, poskytneme vám v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva veľmi základnú myšlienku. Je to myšlienka, ktorá si bude vyžadovať značné premýšľanie a skúmanie. Táto myšlienka je: „Pravda o akomkoľvek vzťahu môže byť spoznaná hneď na začiatku.“ To znamená, že vzťahy nie sú až taký hazard, ako sa môžu zdať. Je to možné? Nie všetko, čo sa vo vzťahu stane, je vidieť hneď na začiatku, ale je možné poznať vhodnosť tohto vzťahu pre vás. V skutočnosti je to už známe. Ale máte prístup k tomuto Poznaniu? Ste mu k dispozícii? Je vám k dispozícii určite. Ak pre to nemáte prístup, čo vám k tomu bráni prístup? Tu si skutočne začnete klásť niektoré veľmi dôležité otázky týkajúce sa vášho prístupu k životu a miery, do ktorej môžete do života vstúpiť objektívne a úprimne.

Vskutku by ste si mohli položiť tieto otázky aj o mne: „Kto je tento rečník, ktorý mi prednáša tento prejav? Dá sa tomuto rečníkovi dôverovať? Má tento rečník skutočnú Múdrosť? Už som sa predtým nechal oklamať. Možno sa opäť nechám oklamať.” Vskutku, môžem byť len známy. Môžete o mne veľa špekulovať a namaľovať akýkoľvek obrázok, ktorý chcete. Ale moja hodnota môže byť len známa. Ak ste s Poznaním budete vedieť, kto som a pochopíte hĺbku mojej Múdrosti. Otázka dôvery nutná nebude, ak je vaším sprievodcom Poznanie. Poznanie však nie je v skutočnosti sprievodcom pre väčšinu ľudí v aktívnom slova zmysle, pretože ľudia dôverujú svojim predpokladom, kým sa ich predpoklady ukážu ako nepravdivé, čo môže trvať veľmi dlho. 

Zvážte, ako je možné, že je možné vhodnosť vzťahu známa hneď na začiatku. Ako o týchto veciach viete ako postupujete? Ak ste otvorení prežívaniu účelu iných ľudí, ich temperamentu, toho ako ďaleko pokročili, ich zrelosti a ich myslenia a správania – ak ste otvorení poznať tieto veci bez toho, aby ste sa im snažili priradiť hodnotu a bez toho, aby ste sa ich snažili napasovať do svojich ideálov potom skutočne môžete vedieť, či sú pre vás vhodnou vyhliadkou na vzťah. Ako to môžete vedieť? Pretože Poznanie vo vašom vnútri povedia „áno” alebo „nie.” Ak Poznanie nepovie „áno“, potom je to „nie“. „Nie“ môže znamenať, že táto osoba nie je vhodná, alebo to môže znamenať, že musíte počkať a nezapojiť sa. „Nie” tiež môže znamenať odvrátiť svoj  pohľad alebo kráčať ďalej. Tu sa musíte pozerať za hranice všetkého a nenechať sa oklamať šarmom, krásou, bohatstvom, mocou a všetkými príťažlivými pokušeniami, ktoré ľudí chytia do pasce. Tu sa pozeráte bez horkosti a bez nedôvery. Ste iba otvorení. Ak chcete mať túto otvorenosť, musíte sa časom naučiť, aby ste si o sebe nerobili ilúzie. Nesmiete žiť podľa chránených myšlienok alebo veľkolepých obrazov. Musíte sa stať človekom, ktorý je jednoduchý, priamy, otvorený a rozlišujúci – muž alebo žena Poznania. 

Vidíte, že v tejto chvíli ešte toto rozlišovanie nemáte. Ako to o vás môžem povedať, pýtate sa. „Ani ma nepozná. Ako to o mne môže povedať?” Môžem to povedať, pretože skutočné rozlišovanie je vo svete zriedkavé. Je kultivované iba v mysli, ktorá sa zbavila svojich ilúzií, žije život taký aký je, a ktorá sa drží Väčšej Moci, ktorá zahŕňa to čo je videné a presahuje to, čo je videné. Rozlišovanie nie je kladenie správnych otázok alebo vytváranie správneho kontrolného zoznamu. Je to schopnosť vedieť. Je to schopnosť zažiť iného, nie kriticky, ale priamo. Je to schopnosť obmedziť sa, kým nie je potrebný okamih akcie, nech je to už akokoľvek dlho. Ak si nerobíte o sebe ilúzie, potom si nerobíte ilúzie ani o druhých. 

Rozlišovanie je teda produktom veľkého vývoja. K tomuto veľkému vývoju musí dôjsť, aby malo rozlišovanie skutočný základ a bolo v živote skutočne efektívne. Tento veľký vývoj sa volá Cesta Poznania. Tu získate späť Pravú Myseľ a spolu s ňou aj skutočný život. Dovoľte mi uviezť vám príklad. Ak s niekým komunikujete a oni vás očaria, zmätú, zaujmú alebo sklamú albo ich chcete spoznať a porozumieť im, ako je to možné, ak sa s ním nijako nezúčastníte? Jednou z prvých požiadaviek je, že od situácie nemôžete nič chcieť. Čokoľvek chcete, určí kritériá, ktoré použijete. Aj túžba po Poznaní tu môže byť klamná, pretože sa pokúsite premýšľať a konať podľa svojich predstáv o tom, čo je Poznanie a ako by Poznanie myslelo alebo k čomu by vás viedlo.

Podstatou rozlišovania je pokoj. Ak môžete byť v pokoji s iným bez toho, aby ste sa ich snažili robiť dobrými alebo zlými, božskými alebo pekelnými, môžete ho začať zažívať veľmi priamo. Preto učíme cestu pokoja. Toto vytvára nevyhnutný stav mysle, aby do nej mohlo vniknúť Poznanie. Hovoríme o pokoji v rámci našich diskurzov a často to spomíname. Mnoho ľudí si myslí, že rozlišovanie je o tom, ako stať sa kritickejší, mať vyššie štandardy, mať viac úsudkov, byť opatrnejší, pýtať sa viac alebo byť viac obozretný ohľadom seba a svojich vecí. Aj keď je pravdou, že keď sa stanete viac rozlišujúcimi, budete viac obozretný, to ale nie je podstatou toho o čom hovorím. Podstatou toho, o čom hovorím je schopnosť prežívať ostatných takých, akí skutočne sú, rozpoznávať ich vyššie kvality, ale tiež brať do úvahy ich pozíciu v živote. To si nevyžaduje dlhú analýzu alebo podrobnú štúdiu, pretože dlhá analýza môže určiť iba myslenie a správanie človeka a to vôbec nemusí zohľadňovať jeho hlbšie stránky. Tu musíte byť prítomní. Buďte ticho a budete to vedieť. Znie to tak jednoducho, a napriek tomu si to vyžaduje skutočne prepracovaný prístup. 

Existuje niekoľko veľmi základných otázok, si ktoré môžete položiť v procese spoznávania niekoho iného. Na začiatok si položte otázku: „Mám túto osobu spoznať?“ Druhou otázkou je: „Mám sa s touto osobou angažovať?“ To sú dve rôzne otázky. Môžete niekoho poznať bez toho, aby ste s ním angažovali a udržiavali si úctivý odstup. Okrem týchto dvoch otázok teda zostaňte ticho. Neponáhľajte sa. Uvedomte si, čo vo vzťahu chcete a všetky predstavy, ktoré ilustrujú čo chcete. Potom sa od týchto predstáv oddeľte. Nie sú nevyhnutne zlé, ale môžu zničiť vašu schopnosť rozlišovať situáciu.

Pretože kvalita vašich vzťahov určuje kvalitu vášho života, je dôležité s kým sa stýkate a za akým účelom. Od toho niet úniku, pretože žijete v mentálnom prostredí aj vo fyzickom prostredí a mentálne prostredie je vytvorené vašim myslením a myslením tých, s ktorými ste najpriamejšie stýkate. Toto popisuje aj vaše fyzické prostredie. Vzťah je podstatou vášho prostredia, prostredia, v ktorom žijete. To, čo sa rozhodnete robiť vo svojich vzťahoch, určí, aký život budete mať a aké problémy budete musieť riešiť. Toto je také dôležité; že sa to nedá prehliadnuť. Ak sa rozhodnete nesprávne, v hre je toho veľa. A je ťažké vrátiť späť niečo, čo sa nikdy nemalo stať. Vaše skúsenosti to pre vás budú ilustrovať. 

Preto začnite opatrne, musíte sa však tiež zaviazať, že budete rozvíjať pokoj, objektivitu a schopnosť prežívať realitu niekoho iného a to nie v analytickom zmysle, ale priamym spôsobom. Poznanie môžu byť vaším sprievodcom, ak so Znalosťami môžete byť. Ak chcete mať Poznanie, nemôžete sa riadiť svojimi osobnými želaniami, cieľmi, želaniami a záľubami. Osoba, ktorá pre vás môže urobiť najväčší rozdiel, môže byť skutočne niekým, kto nespĺňa vaše kritériá. A človek, ktorý vám urobí najviac škody, by mohol byť pokojne niekto, kto je pre vás úplne očarujúci a zdá sa, že zodpovedá absolútnemu obrazu toho, čo sa snažíte získať pre seba. Ešte raz sa vráťte k Poznaniu a k tichu. Ak sa naučíte Väčšiu Spoločenstvonú cestu poznania podľa poskytnutej prípravy, bude rozlišovanie vedľajším produktom vášho úspechu a bude s vašim úspechom rásť. Pretože všetko predstavuje vzťah, vaše zapojenie do všetkého bude určené mierou, do akej ste si vypestovali skutočné rozlišovanie.

Rozlišovanie musí byť vždy založené na tom, čo si ceníte. Teraz budem hovoriť o tom. Ak si ceníte krásu a pôvab, bohatstvo a moc, pohodlie a potešenie, bude to základ vášho rozlišovania. Ak si ceníte ktorékoľvek z nich alebo ich kombinácie, bude to základom vášho rozlišovania. Je to len realita, ktorá vás vráti späť k tomu, čo je skutočne pravdivé a k tomu, čo mohlo byť známe už na začiatku. 

Preto si položte otázku – čo si ceníte? Položte si otázku: „Čo si vážim? Čo hľadám?“ Je ľahké chcieť veci. Môžete si dať povolenie, že chcete čokoľvek, ale čo si skutočne vážite? V tomto máte iba dve skutočné možnosti: Buď si vážite pravdu a to, čo pravda prináša, alebo si vážite veci, ktoré pravde konkurujú. Ak ste nikdy neokúsili pravdu, bude pre vás veľmi ťažké si ju vážiť. Bude sa to javiť ako ideál. Môžete povedať: „Chcem niekoho, kto hovorí pravdu, kto mi pravdu pripomína.“ Ale ak neviete, čo je pravdou je to iba ďalšia predstava a ďalší osobný cieľ. 

Ak si ceníte Poznanie ako živú realitu vo svojom vnútri, budete chcieť, aby sa Poznanie zdôrazňovalo a budete mu chcieť zostať nablízku, lebo je to ten najzásadnejší vzťah, ktorý máte. Je to také zásadné, že ak obnovíte svoj vzťah s Poznaním, nastaví vás do správneho poriadku so všetkými okolo vás. Poznanie sa nedá oklamať. Nemá protichodné ciele. Žije s pravdou, pretože je pravdou. Pravda je jeho jediným dôrazom – pravda oveľa väčšia ako pravda, na ktorú sa ľudia sústreďujú alebo o ktorej uznávajú, že je skutočná. Preto, keď sa vrátime k najzákladnejším veciam, ktoré je potrebné pri rozlišovaní zdôrazniť, musíme zdôrazniť váš vzťah k Poznaniu, ktoré predstavuje vašu lásku k pravde, vaše prežívanie pravdy a všetky jej rezonančné kvality a život potvrdzujúce dary. 

Vracanie sa k Poznaniu je ako návrat domov. Tu musíte po ceste odhodiť veľa nepotrebnej batožiny. S falošnými cieľmi idú falošné vzťahy; s ilúziami o sebe idú ilúzie o iných. Keď sa Poznanie rozvinie, bude pre vás čoraz ťažšie urobiť chybu vo vzťahoch. 

Váš život je vzácny; váš čas je krátky. Prišli ste na svet, aby ste priniesli niečo veľmi významné a pracovali s ostatnými ľuďmi v kooperačnom podniku v konkrétnej oblasti. Jediným spôsobom, ako to možno zistiť a naplniť, je spolupráca so správnymi ľuďmi na správny účel. Budete na to potrebovať Poznanie a budete potrebovať všetky vlastnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sa Poznanie mohlo prejaviť – ako pokoj, trpezlivosť, rozlišovacia schopnosť, otvorenosť, zdržanlivosť, súcit a spriaznenosť. Toto sú to veľké vlastnosti, ktoré sú základom pre skutočný život. 

Rozvíjanie rozlišovacej schopnosti znamený byť triezvy. Je to otrasienie sa z oblakov, ktoré zahaľujú váš zrak a sťažujú vám jasné myslenie. Je to ako zobudenie z omámenia. Je to danie sa do poriadku, ako človek, ktorý je intoxikovaný a musí si umyť tvár ľadovou vodou aby sa vrátil, aby sa dostal do poriadku. Ľudia sú intoxikovaní romantikou. Vo svojich obchodných vzťahoch sú intoxikovaní mocou; poháňajú ich veci, ktoré prinášajú iba bolesť a utrpenie. Sú intoxikovaní. Rozlišovanie je mimo nich. Chcú si nechať svoje pôžitky a tak vyhľadávajú ďalších, s ktorými sa o ich pôžitky delia a ktorí preukazujú nádej, že ich s týmito pôžitkami naplnia. Medzitým existuje veľká potreba poznať a veľká potreba byť poznaný a tie sú zanedbané. 

Nedostatok rozlišovania je veľkým problémom v medziľudských vzťahoch. A reálne rozlišovanie nemožno dosiahnuť obvyklými metódami, ktoré mu ľudia pripisujú. Ak chcete skutočne rozlišovať, musíte byť múdri – nič menej. Poznanie musí byť vaším sprievodcom, ničím iným. Bude to trvať nejaký čas, kým to dosiahnete a musíte sa pripraviť, ale odmeny sú také veľké a také úplné, sloboda od chýb taká skutočná a v kontraste s tým čo okolo seba vidíte, že za vynaložené úsilie je potrebné zaplatiť malú cenu, za ktorú je taká veľká odmena.

Ak dokážete rozlíšiť, čo máte robiť môžete robiť to, čo viete a budete vedieť, čo máte robiť a istota bude vaša. Ak dokážete rozlíšiť, akým vzťahom sa máte venovať a ktoré poprieť, váš život bude mať príležitosť pre skutočnú hĺbku a harmóniu, ktoré sú nevyhnutné pre sebalásku a skutočné úspechy. 

Štúdium Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva si vyžaduje rozlišovanie. Nie je to iba podporované; je to vyžadované. Váš pokrok tu môže byť skutočne prekazený vašou nesprávnou aplikáciou vo vzťahoch – vzťahy s ostatnými, vzťah k sebe samému, k vašej mysli, k vášmu telu a k svetu. Môžete sa spýtať: „Ako môže niekto zlyhať pri učení sa Cesty Poznania?“ A ja hovorím: „Hľadajte alebo chráňte nevhodný vzťah a zlyháte a vaše zlyhanie bude náročným procesom učenia sa.“ V tomto ohľade ste zlyhali dosť. Prestaňte platiť túto cenu. Iní platia poriadne. Môžete sa z nich poučiť. Zaplaťte malú cenu za veľkú odmenu namiesto veľkej ceny za malú odmenu. Ak sa rozhodnete učiť Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, potom je rozlišovanie nevyhnutnosťou. Život vám dá výzvy, ktoré potrebujete. A budú skutočné a vaša príležitosť na úspech bude veľká. To, čo budete musieť poprieť, obísť alebo zadržať vo svojom vnútri, bude tiež veľké. 

Viete, ľudia sa často pýtajú: „Ako môžem byť úspešný?“ A ja im odpovedám tak, že im dávam niečo veľké na vykonanie, niečo skutočne veľké na vykonanie. Naučte sa byť v pokoji. Naučte sa rozlišovať. Naučte sa Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva. Chcete byť úspešný? Naučte sa tieto veci. Moja odpoveď na vašu otázku bude pre vás v tomto okamihu výzvou a bude výzvou pre vaše rozlišovanie, pretože ak dokážete moju odpoveď rozoznať, budete schopní rozoznať svoju skutočnú požiadavku a porozumieť tomu, že je vám poskytnutá reálna odpoveď.

Súcit

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
14. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Vzhľadom na nesmiernu zmenu, ktorá sa v súčasnosti deje a veľké požiadavky kladené v súčasnosti na ľudstvo, aby bolo možné uspokojiť jeho vlastné vnútorné potreby a čeliť výzvam, ktoré prináša objav Väčšieho Spoločenstva, je úplne nevyhnutné zdôrazniť význam rozvoja veľkého súcitu. Zmena je zložitá a to aj za normálnejších okolností. Je často odolávaná a je zvyčajne obávaná. Zahŕňa neistotu a často to spôsobuje vinu a odsúdenie. Ľudia zriedka podstupujú zmeny dobrovoľne alebo zámerne a aj keď sa tak stane, ukáže sa to ako väčšia výzva, ako často očakávali. 

Z tohto dôvodu je teraz potrebné venovať veľkú pozornosť a ľudia si uvedomujú, že sa musia správať súcitne. Musia si vytvoriť základ sebadôvery a sebahodnotenia, aj keď sú neistí alebo majú strach alebo veľmi pochybujú o svojich motívoch. Platí to najmä vtedy, keď si uvedomíte, že musíte veci vykonať pred ostatnými ľuďmi, keď nemáte istotu a ubezpečenie, že s vami bude niečo robiť každý. Mnoho z vás, ktorí čítate tieto slová, bude skutočne predchodcom vašej rasy, čo znamená, že podstúpite hlbokú vnútornú zmenu, ďaleko pred ľudstvom samotným. 

Toto je cena za vedomie; toto je cena za postup; toto je cena toho, že ste v súlade s vývojom sveta – že budete vedieť veci, vidieť veci, cítiť ich, uvedomovať si veci a robiť kroky pred ostatnými ľuďmi. To si vyžaduje obrovskú odvahu. Musíte dôverovať týmto hlbším sklonom a napriek tomu s touto dôverou musí byť v ich uplatňovaní schopnosť rozlišovať a Múdrosť. Nemôžete byť ľahostajní alebo sebauspokojiví. Nemôžete odovzdať svoje zodpovednosti Väčšej Moci, pretože je na vás, aby ste ich prevzali a vykonali. Nemôžete utiecť a schovať sa, lebo už viete príliš veľa. Nemôžete povedať: „Vykoná to niekto iný a ja mu budem tlieskať,“ pretože je dané vám, aby ste prevzali svoju jedinečnú rolu. Nemôžete stáť bokom a povedať: „Nechcem sa do toho zapojiť.“ Ste už zapojený. Musíte sa zapojiť. Chcete sa zapojiť. Iba sa bojíte. 

Vyžaduje si to teda veľkú starostlivosť a porozumenie voči sebe i ostatným. Platí to najmä kvôli ľudským postihnutiam – ich negatívnej predstavivosti a ich nezdravým náklonnostiam – sa v období stresu a zmien výrazne zvýraznia. Časy stresu a zmien prinášajú v ľuďoch to najlepšie aj najhoršie. Ľudia tu budú robiť veci, ktoré sú veľmi škodlivé pre ich blaho a blaho ostatných. Ľudia budú pred veľkými zmenami zaujímať smiešne stanoviská. Ľudia sa pokúsia vrátiť späť a znovu získať späť, čo sa teraz zdá oveľa príjemnejšie ako predtým. Ľudia sa pokúsia znovu prežiť staršie eposy, ktoré sú dávno minulé. Ľudia budú popierať svoje skúsenosti. Budú popierať vstup sveta do Väčšieho Spoločenstva. Budú popierať, čo vedia. Budú popierať svoje pravdivé asociácie. Budú obviňovať ostatných z ich ťažkostí. 

To všetko sa stane a stane sa to veľmi intenzívnym spôsobom. Prečo? Pretože ľudia čelia veľkým zmenám, sú bezmocní, čo vedie k ich najhorším tendenciám, odvahe a schopnosti byť oddaní. V nasledujúcom desaťročí uvidíte obrovské nezhody, keď národné spoločnosti, etnické skupiny a ľudia rôzneho náboženského presvedčenia na seba narážajú a súperia o svoju vlastnú identitu, ktorá sa rýchlo mení. Niektoré z budúcich udalostí budú veľmi hrozivé; niektoré budú nádherné a povzbudivé.

Pre vás, ako účastníka, pozorovateľa a študenta Poznania, je to doba, ktorá si vyžaduje veľkú zdržanlivosť, veľkú trpezlivosť a veľký súcit. Sebakontrola znamená, že sa musíte zdržať mnohých svojich reakcií, aby mohla hlbšia a prenikavejšia reakcia reagovať a sprevádzať vás. Pri mnohých príležitostiach musíte zadržať svoj nahnevaný prejav a frustrované slová. Vykonávanie tejto tolerancie vám umožní uvedomiť si niečo, o čom viete na hlbšej úrovni. To si vyžaduje veľkú trpezlivosť, pretože musíte počkať, ako sa veci vyvinú. Musíte počkať na istotu. Musíte počkať na potvrdenie. Musíte počkať na spoločnosť. Musíte počkať na požadované výsledky. A v mnohých prípadoch si musíte uvedomiť, že niektoré z cieľov, ktoré ste si ustanovili, nikdy nebudú dosiahnuté. Existuje tam teda sklamanie. 

Ako som už povedal, zmena si vyžaduje nechať niečo odísť a potom prijímať a vyvíjať niečo nové, s obdobím, keď nemáte nič. To, čo vám môže chýbať, je majetok, finančné zabezpečenie alebo emočné zabezpečenie blízkych spoločníkov. Možno vám chýba intelektuálne zabezpečenie toho, aby ste si boli istí tým, čo robíte a mali jasný prehľad o svojom živote a prioritách. 

Takže tu bude sklamanie. Ideály zlyhajú. Veľké očakávania zostanú nezodpovedané. Túžby sa budú považovať za beznádejné. To vás vracia späť k pravde vo vašom vnútri a k požiadavke, že sa musíte naučiť čakať, pozorovať a neposudzovať a používať túto zdržanlivosť, aby ste získali hlbší náhľad zrodený z hlbšej skúsenosti. Tu musíte opustiť sebaupokojujúce myšlienky a žiť blízko života, v kontakte so životom a zraniteľní voči životu v mnohých situáciách. Tu sa znova angažujete v priamom vzťahu so životom, namiesto toho, aby ste len boli v bezpečí na chodníku a sledovali, ako sa život uberá svojim smerom a potom sa cítite nahnevaní a rozhorčení, pretože sa stávajú veci, ktoré ste si nevybrali. 

Toto je čas sa priamo zúčastniť, čo si bude vyžadovať špeciálnu prípravu, veľkých spoločníkov a rozhodnutie z vašej strany podieľať sa na vstupe sveta do Väčšieho Spoločenstva, podieľať sa na zjednotení ľudskej spoločnosti a podieľať sa na kultivácii vášho fyzického prostredia spôsobom, ktorý je špecifický pre vašu povahu a hlbšie sklony. Tu nebudete iba pozorovateľom, ale budete aj účastníkom, pretože vy ste účastníkom. Ak chcete nájsť v živote zmysel a uvedomiť si svoje väčšie zdroje a svoju skutočnú vnútornú silu, musíte urobiť toto rozhodnutie, posilniť ho a žiť týmto rozhodnutím. Nie je to na niekom inom; je to na vás. Vy ste ten, kto číta tieto slová. Ste ten, kto má moc odpovedať. 

Za týmto účelom sa musíte naučiť byť súcitný sám so sebou. To znamená, že sa pozorujete, dávate si čas na to, aby ste prešli vývojom a prehodnotením, získali predstavu o tom, kde ste boli a čo ste vyvodili zo svojich predchádzajúcich skúseností a akceptujete skutočnosť, že v mnohých prípadoch budete musieť svoje hodnotenia zmeniť a stať sa zraniteľnými bez vysvetlenia. Budete musieť predefinovať svoj život, svoj účel a svoj osud. 

Táto otvorenosť a táto zraniteľnosť hovoria o vnútornej sebadôvere. Nie je to sebadôvera, ktorú jedného dňa prosto máte, alebo ktorú vám niekto dá. Je to sebadôvera, ktorý musíte vytvoriť vy sami. Je vytvorená rozhodnutiami, ktoré sa môžu javiť ako nezlučiteľné s rozhodnutiami iných ľudí alebo ktoré sa zdajú nákladné z hľadiska výhod, ktoré ste predtým pre seba hľadali. Je to vytvorená tým, že ste verný tomu, čo viete, bez pridania akýchkoľvek vlastných domnienok alebo záverov. Umožní vám to pocítiť bolesť zo straty a neistoty bez toho, aby ste túto bolesť spôsobili iným. Rozvíja to väčšiu schopnosť prežívania vo vašom vnútri, radšej ako sa pokúšať prežiť skúsenosť iných.

Súcit je pozorovanie seba samého bez úsudku, zosúladenie sa s pravdou do tej miery, v ktorej ju môžete zažiť, byť priamym účastníkom života, výber toho, čo je pravdou, nad tým, čo sa ostatným javí ako pohodlné alebo ústretové a hľadanie pravdy nad výhodou. Zatiaľ sa čo iní v čase zmien presúvajú za výhodami, vy môžete zostať v pravde a tak byť oslobodení od mnohých nepriazní a pohrôm, ktoré postihnú tých, ktorí sa snažia prekonať život pre svoje osobné výhody. Tu sa radšej rozhodnete nasledovať pravdu, než hľadať zisk a akvizíciu. Vaša odmena bude dlhotrvajúca, zatiaľ čo ostatní zlyhajú, bez zdanlivej výzvy o pomoc alebo odčinenia svojich potrieb a svojich sklamaní. 

Súcit znamená, že sa na svet pozeráte z väčšieho uhla pohľadu a nedovolíte si zdanlivý luxus odsúdenia, ktorý potvrdzuje vašu predstavu o sebe tým, že ponižujete ostatných. Tu ste ochotní sa mýliť; ste ochotní byť zmätení; ste ochotní mať neistotu; ste ochotný javiť sa ako hlúpy; ste ochotní uznať svoje chyby; ste ochotní prijať potupu, ak je potrebné potupu prijať. Toto vás vracia domov k pravde vo vašom vnútri. 

Veľká zmena vedie ľudí k veľkému prahu a núti ich cez neho prejsť. Veľká zmena je miestom, kde vznikajú veľkí ľudia. Veľkou zmenou je, keď sa svetu prispievajú veľké veci. Aká väčšia zmena by pre ľudstvo mohla nastať, než aby vstúpilo do Väčšieho Spoločenstva Svetov, zapojilo sa do zmysluplných vzťahov s iným inteligentným životom a rozoznalo väčšiu interakciu vo väčšej aréne, ktorej nemôžete rozumieť ani ju ovládať? Aká väčšia zmena by mohla nastať, než aby sa ľudské civilizácie konečne zjednotili, uznali spoločné potreby a hľadali spoluprácu a riešenia, ktoré poskytujú vzájomný prospech a rozvoj? To musí sprevádzať vstup ľudstva do Väčšieho Spoločenstva. Vstup ľudstva do Väčšieho Spoločenstva prinesie veľké zmeny pre každého človeka. Zmení to ich okolnosti, ich postavenie v spoločnosti, ich zmysel pre seba, ich príležitosti, ich riziká, ich priateľstvá, ich známych, ich priority, ich hodnoty, ich náboženstvo a ich Boha. A aj keď sa to zdá byť kataklyzmatické, keď je to videné dokopy, je to príležitosť, aby ste sa konečne povzniesli nad maličkosť svojich preferencií a zaujatostí, zažili väčší život – život spojený so svetom a so skutočnými potrebami a túžbami ľudí, život, ktorý môže poskytnúť skutočné vzťahy, hlboké uspokojenie a úplné opätovné zapojenie sa do vášho duchovného života. Ľudia nedosahujú tieto výšky bez veľkých okolností, ktoré ich k tomu vedú a bez prekročenia veľkých prahov. 

Prečo sa sťažovať, že svet sa mení, keď vám dáva jedinú skutočnú nádej na pokrok? Keď sa svet zmení, nemôžete zostať tam, kde ste. Či už ste v tejto chvíli pohodlní alebo nepohodlní, nemôžete zostať tam, kde ste. Musíte kráčať so životom. Život sa hýbe. Vaše nápady, vaše názory, vaše predsudky a vaše presvedčenia sú teraz zatienené väčším počtom udalostí, väčšími požiadavkami na vás a väčšou príležitosťou na pokrok. 

So súcitom prichádza Múdrosť, pretože súcit vytvára podmienky pre vznik Múdrosti. Buďte súcitní k sebe i k ostatným. Buďte otvorení. Hľadajte hlbšie porozumenie. Neopevňujte svoje niekdajšie myšlienky súdením ostatných a pokusom žiť podľa noriem, ktoré už nemusia byť vhodné. 

Skutočne v nasledujúcich rokoch budú ľudia bohatí a chudobní, ľudia všetkých náboženských presvedčení, všetkých spoločenských poriadkov a zastupujúci všetky osobné záujmy, čoraz viac navzájom spolupracovať. To bude mať tendenciu neutralizovať extrémne tendencie ľudstva a vytvorí sa spoločnejší zmysel pre identitu. Aj keď kultúrna rozmanitosť bude určite pokračovať, rovnako ako individuálne vyjadrovanie, ľudia budú nútení sa integrovať s ostatnými spôsobmi, ktoré uprednostňujú a spôsobmi, ktoré neuprednostňujú. Bude tu viac ľudí; bude menej zdrojov; bude menej osobnej slobody a bude existovať väčší všeobecný konsenzus, o ktorých veciach sa musí rozhodovať. Tu nejde iba o to, čo slúži jednej skupine nad druhou; ide o to, čo slúži všetkým, pretože bežné potreby budú rásť a budú čoraz intenzívnejšie.

Nemôžete zostať tam, kde ste – mentálne a v niektorých prípadoch aj fyzicky. Musíte vstať alebo spadnúť tvárou v tvár veľkej zmene. Mnoho ľudí spadne. Nebudú sa s tým vedieť vyrovnať; nebudú to vedieť prijať; nebudú sa s tým môcť integrovať. Nebudú súčasťou zmeny. Budú súčasťou prekážky zmeny, pretože zmena musí nastať. Otázkou je, ako sa môže zmena nastať čo najpriaznivejšou cestou? Nemôžete zmeniť osud ľudstva, ale môžete určiť kvalitu jeho výsledku. 

Súcit je voľbou väčšej reakcie na väčší problém. Je to voľbou lepšej odozvy, ako ktorú môžete automaticky pocítiť v dôsledku novej alebo náročnej skúsenosti. Naučiť sa nesúdiť je tu veľmi dôležité. Rovnako ako učenie sa pozorovať, učenie sa nehybnosti mysle, učenie sa počúvať seba samého, keď počúvate ostatných, učenie sa byť trpezliví, učenie sa vzdať sebaupokojujúcich myšlienok, učenie sa vzdať predčasných záverov, zatiaľ čo čakáte na väčšiu realizáciu, učenie sa žiť bez toľkých sebadefinícií a učenie sa prijímať svoje problémy a pracovať s nimi konštruktívne. To znamená dať iným ľuďom výhodu pochybností a naučiť sa chápať, prečo reagujú tak, ako reagujú, pretože veľa ľudí je zle pripravených na to, aby boli súčasťou sveta, ktorý vstupuje do Väčšieho Spoločenstva. Náročné časy môžu buď priniesť odsúdenie a nenávisť alebo súcit a Múdrosť. Musíte si vedome vyberať znova a znova, ktorú odozvu budete uplatňovať, pretože sú vo vás možné obe. 

Preto, keď hovorím o zmene, ktorá sa práve deje a o výzvach v tomto veľkom bode obratu v existencii ľudstva, nekáčajte preč; nenechajte sa ohromiť; nehľadajte únik alebo popretie. Namiesto toho zvážte, že všetko, čo sa tu prezentuje je iba výzvou, aby ste povstali a splnili túto príležitosť. Neviete, ako to bude vyzerať, ani ako sa to uskutoční. Možno sú vaše predstavy o tom, čím prispejete, nesprávne a prispejete ďalšími vecami, keď to situácia vyžaduje. Tu si uvedomíte, že musíte byť väčším človekom, mať väčšiu kapacitu pre Múdrosť a porozumenie a mať väčšiu schopnosť dávať. 

Ako tieto veci dosiahnete? Najprv musíte prijať stav svojho života ako východiskový bod. Potom musíte podstúpiť určité formy prípravy, z ktorých mnohé sú dosť špecifické a byť si istý, že si ich nevymýšľate alebo ich nemeníte tak, aby vyhovovali vašim súčasným preferenciám, pretože vám to neumožňuje sa pozdvihnúť. Musíte prehodnotiť svoje vzťahy teraz, ako aj v mnohých obdobiach v budúcnosti, aby ste zistili, či môžu podporiť to čo podnikáte, nech sa vám to už zdá v tej chvíli akokoľvek nevhodne definované. 

Mnoho ľudí v súčasnosti rozmýšľa a pýta sa: „ Aké je moje volanie v živote? Aký je môj duchovný účel? “ Často uvažujú o nejakej úžasnej veci, napríklad o tom, že sú liečiteľmi alebo že sú kňazmi alebo kňažkami a majú úžasné zážitky z radosti a duchovnej extázy. Možno vidia samých seba, ako liečia chorých, sú veľkolepí, žijú na krásnych miestach, žijú krásnym životom alebo všetkými týmito vecami. Je veľmi dôležité, aby ste uznali, že ide o rozprávku a až na niekoľko výnimiek sa musíte všetkého vzdať. 

Ak chcete nájsť svoje životné volanie a duchovný účel, musíte sa naučiť pripraviť. Tu sa naučíte rozhodovať na základe toho, čo viete a nie toho, čo si myslíte alebo chcete. Tu si vyhrniete rukávy a zapojíte sa do života. Tu sa stanete základnými, čestnými, jednoduchými a priamymi. Vaša sláva bude pochádzať z tohto, nie z prežívania fantázií. Toto je realita skutočného duchovného života. Odmeny sú hlboké a všadeprítomné, ale tí, ktorí sa usilujú o to, aby základom ich skúseností bola sláva a extáza, ich uznajú zriedka. Existujú činitelia a snílci. Buďte činiteľom. Sny sú iba stratou vášho života, pokiaľ sa nedajú uskutočniť a musia do istej miery byť vykonané vami. 

Preto, pokiaľ ide o vaše očakávania o tom, aké môže byť vaše duchovné volanie alebo duchovný účel, musíte vyčistiť plátno, vymazať všetky projekcie a odložiť fantázie. Buďte otvorení, súcitní, trpezliví, všímaví a pripravení konať. Počkajte na okamih, keď je skutočne potrebné konať a odolajte všetkým predčasným motiváciám, aby ste konali. Buďte odhodlaní učiť sa a odúčať sa a objavovať pravdu bez ohľadu na to, čo budete v sebe musieť konfrontovať a nech už budete musieť urobiť čokoľvek. Je to tento záväzok dodržiavať súcit a všetko, čo vyžaduje súcit, čo vám umožní napredovať vo vašom vývoji a držať krok s pohybom sveta tak, aby sa vaše skutočné dary mohli prostredníctvom vás objaviť. 

Nemôžete zo seba svoje skutočné dary vytiahnuť; nemôžete ich priniesť prostredníctvom dialógu alebo duchovnej praxe; nemôžete ich zo seba vytlačiť, alebo ich zo seba vyžmýkať. Musíte byť v správnom správnom stave mysle, v správnej situácii a so správnymi ľuďmi. Potom sa odovzdajú ďalej a odovzdajú sa s takou potenciou, že ich nebudete môcť poprieť alebo zmýliť. Dosiahnutie miesta, kde máte správny stav mysle so správnymi ľuďmi a za správnych okolností, si však vyžaduje prípravu. Vyžaduje si to súcit a všetko, o čom som hovoril. 

Buďte teda trpezliví. Rastiete pomaly, pretože rastie niečo dôležité. Veci, ktoré rastú rýchlo, rýchlo zomierajú. Veci, ktoré sa dejú len tak, sú preč v nasledujúcom okamihu. Veľké úspechy sa rodia z veľkej prípravy. Keď si položíte otázku: „Čo môžem vykonať, aby som tu podporil vývoj života? Čo môžem vykonať, aby som našiel základ svojho účelu? Čo môžem vykonať, aby som si rozvinul potrebný stav mysle? “ Hovorím pripravte sa, pozorujte a buďte úprimný. Formu prípravy spoznáte, keď k vám príde, aj keď jej môžete odolávať a pokúsiť sa ju poprieť. Bude to pre vás to pravé v pravý čas. Možno začnete svoju prípravu premýšľaním: „Je to len na krátky čas. Nebude si to odo mňa vyžadovať príliš veľa. Dám len trochu, kým si nebudem istý. “ Ak je to však správna príprava, bude si od vás vyžadovať viac, ako ste plánovali dať a zistíte, že máte dať viac. Dôraz je tu kladený na dávanie. 

Môžete sa spýtať: „Ako môžem vykonať všetky tieto veci, o ktorých hovoríš?“ Hovorím, staňte sa úprimnými, staňte sa jednoduchými a buďte trpezliví. Pripravte sa. Prijmite prípravu, ktorá je pre vás vyrobená. Nevymýšľajte si ju pre seba. Zapojte sa. Toto za vás nemôže urobiť nikto; musíte to urobiť vy. Ak chcete vedieť, čo je skutočným účelom, prispejte niekomu, kto pre seba účel našiel a on vám pomôže nájsť svoju vlastnú cestu. Ak máte pocit, že máte vo svojom živote veľkosť, čítajte, dozvedajte sa a pokiaľ je to možné, stýkajte sa s veľkými ľuďmi. Ak chcete poznať Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, musíte ju študovať, integrovať, stráviť a žiť. Nemôžete sa s tým baviť, hrať sa s tým, vyskúšať si to kvôli veľkosti. Musíte si to k sebe vziať! Ak to urobíte, prinesie vám to svoje odmeny. Rovnako je to aj s vašim vzťahom k životu. Beriete si to k sebe; nehrajte sa s tým ani to neochutnávajte. Vezmite si to k sebe! Váš vzťah k vašej mysli a k vášmu telu, váš vzťah k Poznaniu – vezmite si ich k sebe! 

Nie je čas na nerozhodnosť. Nie je čas na ambivalenciu. Toto je čas na odhodlanie, čas na vnútorné vyriešenie, čas na posun vpred. Existuje mnoho vecí, ktoré už vieš, čo musíš urobiť. Je čas ich urobiť. To je váš východiskový bod. Robte to, čo viete dnes, a potom budete vedieť niečo zajtra. Zajtra urob to, čo vieš, a ďalší deň potom niečo budeš vedieť. Takto sa získavajú vedomosti. 

Nech urobíte čokoľvek, či už je to už múdre alebo hlúpe, či už konáte šľachetne alebo spôsobom, ktorý nie je prospešný, vráťte sa k trpezlivosti, odpusteniu, zhovievavosti, pozorovaniu a prehodnoteniu – všetkým veciam, ktoré vytvárajú súcit. Pozerajte sa na ostatných nie s kritikou alebo s pokrytectvom, ale s pochopením, že aj oni sa ťažko vyrovnávajú so životom v meniacom sa svete. Aj oni sa vyrovnávajú so svojimi vlastnými zlyhaniami a vlastnými možnosťami úspechu. Čím viac vidíte seba samých ako trpíte, tým viac im porozumiete a nebudete ich tak pripravení odsúdiť alebo nimi pohŕdať.

Tí, ktorí sú múdri a súcitní, čelili svojmu vlastnému utrpeniu a prešli ním. Teraz môžu čeliť utrpeniu sveta a prispieť k jeho vyriešeniu – nielen preto, že majú dobré nápady, ale preto, lebo touto cestu precestovali a našli riešenie a cestu von.

Ambície

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
26. Januára 1992
V Boulder, Colorado

Je skvelé dosahovať osobné ciele a nadobúdať veci. Je to skvelé, ale iba na krátky čas. Zaistenie týchto vecí si so sebou nesie veľkú cenu, z ktorej časť zaplatíte hneď na začiatku a časť zaplatíte neskôr. Táto cena sa dá vyčísliť na základe napätia, neúprimnosti, túžby, chamtivosti alebo iných problémov a chýb, ktoré môžu sprevádzať dosiahnutie akéhokoľvek cieľa, aj keď je účelný. Ale najväčšou cenou osobných cieľov a akvizícií je to, že vás odpútajú od Poznania vo vašom vnútri. Tu vaše starosti prekonávajú vaše skutočné odhodlanie, vaše skutočné sklony a váš vnútorný hlas, ktorý k vám po celý deň prehovára, pomáha vás viesť, chrániť a radiť vám vo veciach veľkých aj malých. 

Je úžasné mať ten okamih úspechu, keď si poviete: „Ja som sa rozhodol urobiť túto vec a urobil som to!“ Ako dlho však ten okamih trvá? A čo to so sebou prináša? Nie je za tým úzkosť z toho, ako bude toto nadobudnutie alebo úspech chránený alebo expandovaný? Neprináša to prázdnotu, ktorá vo vás vyvoláva pocit, že si musíte ustanoviť nový cieľ, nové miesto na dosiahnutie, niečo nové o čo sa musíte usilovať? Váš úspech je tu veľmi krátky a rýchlo ho nahradia nové otázky a nové úzkosti. 

Áno, môžete mať od sveta veľké povzbudenie a veľa ľudí môže vašim úspechom tlieskať, ale ako dlho toto potešenie trvá? Iba pár okamihov, určite. A je potešením napučiavať sa hrdosťou, keď vás ostatní uznávajú za vaše veľké úsilie? Je potešením prijímať komplimenty, keď ešte nie sú naplnené vaše vlastné vnútorné otázky a potreby? Takže ste sa rozhodli znovu sa usilovať, vyrovnať sa s mnohými nepriaznivými situáciami, plánovať a horúčkovito pracovať na dosiahnutí inej výšky, ktorá poskytne iba chvíľkové potešenie a pocit uspokojenia. Zvážte náklady pred dosiahnutím aj po dosiahnutí úspechu ak je vykonaný, a potom ho porovnajte s potešením alebo spokojnosťou, ktorá je jeho výsledkom. 

Ak sa na to môžete pozrieť úprimne a zreteľne a použitím svojho vlastného život ako príklad rovnako ako ostatných ako príklad, určite uvidíte, aký márnou a zúfalou činnosťou to je, ako málo je toho dosiahnuté, čo je trvalé a zmysluplné a ako málo šťastia to vo svete vytvára. Aj keď ste sa snažili niečo dokázať a vykonali ste to čo najetickejším spôsobom bez toho, aby ste utrpeli ujmu alebo ublížili ostatným, čo vás to stálo? Neutiekol pred vami život – jednoduché potešenia a údiv, okamihy za okamihmy zmeškané, kým ste sa intenzívne venovali dosiahnutiu svojho cieľa? A keď sa teraz pokúšate dosiahnuť svoj ďalší cieľ, nie ste si bolestne vedomí toho, že vám niečo chýba? Nie ste si bolestne vedomí, že táto najnovšia snaha skutočne nestojí za to? Možno vlastníctvo alebo majetok tejto veci alebo tejto novej schopnosti nie je nakoniec až takým veľkým úspechom. 

Musíte si zvážiť tieto otázky a zvážite ich najmä v časoch sklamania a zvlášť vtedy, keď bude úspech, ak je dosiahnutý, nasledovaný prázdnotou a ustráchanými otázkami: „Čo mám teraz robiť? Čo mi zostáva? “ Ak však tento cieľ splnený nebol, jediné čo vám zostáva je pochybovať o sebe. Spočiatku možno budete pochybovať o svojej hodnote alebo hodnote ostatných, s ktorými ste boli zapojení. Ale ak ste úprimní, spochybníte svoje vlastné priority a svoje vlastné motivácie. Čo vás viedlo k začatiu tohto úsilia? Čo vás udržalo v chode? Je to skutočne hodnotné? Je to naozaj to, čo ste sem prišli robiť? Na tieto základné otázky odpovedá skúsenosť – skúsenosť, ktorá môže byť hneď na začiatku dosť bolestivá, pretože je niekedy bolestivé dotknúť sa niečoho, čo na vás tak dlho čakalo. Ale bolesť z toho sa rýchlo nahradí väčším nadhľadom a novousporiadaním vo vašom vnútri, akonáhle narazíte na podstatnú pravdu. Tieto skúsenosti sú výsledkom momentov introspekcie, ktoré sa často začali veľkým sklamaním a ktoré sa uskutočňujú v čase prehodnocovania.

Aby ste sa posunuli novým smerom, aby ste sa dostali k uskutočneniu skutočnej hĺbky a účelu svojho života, musíte sa vzdialiť od ambícií. Jedna z prvých vecí, ktorá vás konfrontuje, je otázka: „Čo mám teraz robiť?“ akoby to čo robíte predstavovalo to kto ste. Pre mnohých ľudí je táto veľká dezorientácia plná úzkosti a strachu, že bez všetkých ich osobných cieľov nebude nič dosiahnuté, nič sa nestane, nebude tu žiadne šťastie, úspech, hodnota a žiadne vzťahy – iba prázdnota a zúfalstvo. To by bolo skutočnosťou, keby vo vás nežilo Poznanie. Keby Poznanie nebolo pri vás, celá vaša hodnota by sa odvodila od toho, čo robíte a čo vlastníte. Ale Poznanie vo vás žije, je žijúcou realitou presahujúcou vaše osobné túžby a obavy, presahujúcou vaše osobné ambície a osobnú úzkosť, presahujúce dokonca vašu individualitu. Žije to vo vás. Je veľkolepé. Je pokojné. 

Poznanie vo vás žije, ale rovnako ako vaše srdce, ktoré bije a vaše orgány, ktoré fungujú, nie ste si toho vedomí. Počas celého života vaše telo pracuje s veľmi malým vedomím z vašej strany, s veľmi malým ocenením a veľmi malým porozumením. Poznanie je tiež také. Pracuje vo vás každú minútu, ale zostáva bez povšimnutia, pretože to nie je súčasťou vašich plánov a ambícií. Nie je súčasťou vášho boja získať veci, byť niekým a brániť sa pred stratou. Je nerozpoznané. Napriek tomu vám aj v tomto stave slúži. Aj keď väčšina jeho služieb je bez povšimnutia, stále vás chráni a občas prekoná aj vaše osobné prerogatíva, aby vás zachránilo pred veľkou katastrofou. Napriek tomu nezasahuje do vášho osobného života. Jednoducho plní svoju funkciu, aby vás ochránilo, udržalo a posunulo vás v smere sebarealizácie. Je to Väčšia Myseľ vo vás. 

Takže kým ste zaneprázdnení so svojimi plánmi, cieľmi, strachmi, úzkosťami, všetkými fantáziami a myšlienkami, ktoré ich sprevádzajú, žije vo vás Poznanie. Ale nie ste s Poznaním. Sklamanie vás k Poznaniu privedie, pretože aj keď je to len na krátky okamih, ilustruje to zbytočnosť mnohých vašich snáh. To vám poskytuje pauzu, aby ste prehodnotili svoje motívy a svoje primárne úsilia. Toto prehodnotenie vás zase môže priviesť k tomu, aby ste zažili niečo nové, čo vo vás bolo po celú dobu. 

Tento objav vás nasmeruje iným smerom, smerom, ktorým sa vydal málokto. Preto je to záhadné. Táto cesta však nie je neznáma, pretože existujú jednotlivci, ktorí sa touto cestou vydali a hoci na svojej ceste urobili veľa chýb, vydláždili vám trasu. Ambície týmto smerom s vami ísť nemôžu, pretože spočiatku nebudete vedieť, kam máte namierené, čo budete robiť alebo dokonca prečo to robíte. Aj keď si môžete uviesť osobné dôvody, aby ste ospravedlnili svoju účasť, vaše odôvodnenie a definície sa skôr či neskôr ukážu ako nedostatočné na to, aby ste ospravedlnili dôvod, prečo ste sa rozhodli práve pre túto cestu. 

Pri výbere Cesty k Poznaniu vstúpite do Mystéria. Pri výbere cesty ambícií sa riadite ambíciami ostatných. Tu budete mať veľkú spoločnosť. Keď naledujete svoje vlastné ambície, budete súdiť seba a ostatných veľmi tvrdo a budete túto skupinu označovať za víťazov a inú za porazených, túto skupinu za dobrú a inú skupinu za zlú, zatiaľ čo sa snažíte byť vo víťaznej skupine. 

Ak si chcete zvoliť iný spôsob, musíte najskôr prestať – zastaviť nepretržité úsilie o mať toto, byť týmto, aby dosiahuť toto a vyhúť sa onému. Musíte sa prestať riadiť sami a chvíľu zostať v pokoji, kým nepocítite, že máte ísť iným smerom. Toto začína obdobie kritickej fúzie. Chvíľu sa budete túlať takpovediac v púšti, kým ste si istí, kam idete alebo čo robíte. Napriek tomu v skutočnosti niekam smerujete, ak do toho nezasahujete.

Pravá cesta nie je cestou osobných ambícií, preto sa vzpiera definícii. Každý, kto cestoval týmto spôsobom, prešiel obdobím blúdenia, nárazov do vecí, neistoty, kam ide a prečo tam ide. Túto časť cesty nemôže nikto zmapovať. Vo svetle vašich niekdajších ambícií a všetkých štandardov a hodnôt, ktoré s nimi súvisia, sa môžete javiť dosť hlúpi – hlúpi a stupídni ako stratená duša. Ale nie ste stratený. Nie ste zďaleka tak stratení, ako ste boli predtým, keď ste každý deň bojovali sami so sebou a bili sa do submisie, aby ste mali a robili a boli všetkými tými vecami, ktoré ste považovali za potrebné pre vaše šťastie. Vtedy ste boli stratení, pretože ste neboli Poznaniu k dispozícii. Aj keď ste si vážili čestnosť, predtým ste nemohli byť k sebe úplne úprimní, pretože ste nedokázali vycítiť svoje hlbšie inklinácie. Mohli ste sa iba skresľovať pre seba a pre ostatných. 

Teraz sa cítite úrpimnejší, ale menej istý. Teraz sa možno cítite viac prepojený sám so sebou, ale budete mať menej definícií, podľa ktorých máte žiť. Toto je čas neurobiť veľa rozhodnutí. Je čas zostať otvorený a udržiavať jednoduchý život – jednoduché zamestnanie a jednoduché angažovanie sa. Toto je čas, aby ste zostali mimo primárneho vzťahu, ak ste nezadaní. Toto je čas, aby ste sa zdržali zmeny primárneho vzťahu, ak v jednom ste. Toto je čas interného prehodnotenia. Nie je to však mentálny proces. 

Keď sa budete túlať, alebo zdanlivo tak, v priebehu času skutočne zistíte, že idete určitým smerom a že na ceste existujú určité indície a malí sprievodcovia a veci, ktoré vám pomáhajú. Aj keď je vaša cesta stále nejasná a zdanlivo nepochopiteľná, v skutočnosti sa uberáte určitým smerom. 

Ľudia tu robia chybu, že sa snažia vniesť do situácie svoje ambície. Teraz si myslia, že dosiahnu duchovné výšky. Teraz si myslia, že budú mať duchovné vzťahy. Teraz si myslia, že budú mať duchovné bohatstvo, duchovnú moc a duchovnú prestíž. Keď sa to stane, ľudia sa znova definujú a sú stratení. Teraz sú dvojnásobne stratení, pretože si myslia, že robia niečo veľmi reálne, hoci v skutočnosti znova činia svoje ambície. Je to teraz ťažšie rozpoznať, pretože všetko sa môže javiť ako veľmi poučné. Ale nelíši sa to od človeka, ktorý chce zarobiť milión dolárov. Vyzerá to iba poučnejšie, a preto je ťažšie si uvedomiť, že je to iná forma sebaklamu. 

Ak dokážete udržať ambície na uzde a zostať v stave nevedomosti a neistoty, vaša cesta bude odhalená a vy ju budete pomaly nasledovať. Ako budete pokračovať, zistíte, že idete určitým smerom a že tam idete za účelom, ktorý môžete zažiť, aj keď ho ešte nemôžete definovať. Tiež si uvedomíte, že necestujete sami, pretože k vám prídu spoločníci. Ak sa tu dokážete zdržať ambicióznosti a sebadefinície, budete sa pohybovať výkonnejšie a Poznanie vo vašom vnútri sa čoraz viac stane zdrojom vedenia, inšpirácie a ochrany, ktoré môžete zažiť. Bez vášho pokusu využiť a nasmerovať svoj život, sa Poznanie objaví. To neznamená, že ste slabí alebo pasívni. Znamená to jednoducho, že sa venujete niečomu väčšiemu. Tu vezmete svoje niekdajšie sebaurčenie a použijete ho pre svoju túžbu mať Poznanie a žiť život s väčšou pravdou. Toto je záväzok. Ak sa tým riadite čestne a úprimne a ak ste pre to ochotní pracovať, budete schopní generovať dostatok energie na to, aby ste sa posunuli vpred po Ceste Poznania.

Počas tohto prechodného času sa všetko predefinuje. Mnoho vecí však ešte dlho definované nebudú. Toto je obdobím, kedy musíte nájsť slobodu od svojich vlastných definícií, čo je veľmi reálnym druhom slobody. Musíte sa oslobodiť od všetkých svojich presvedčení a domnienok o svete a o iných ľuďoch a od všetkých rozsudkov a krívd, ktoré sa ich týkajú. Toto je sloboda, ktorú môžete zažiť. Len tu, keď už ste dostatočne cestovali týmto smerom, môžete začať skutočne vidieť, že ambície sú pre ľudí formou osobného pekla. Či už vo svojich veľkých cieľoch vyhrávajú alebo prehrávajú, je tu len málo radosti, málo empatie so životom, málo spriaznenosti s ostatnými a málo spokojnosti. Všetko vyzerá veľmi tragicky. 

Keď cestujete po Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva uvidíte, najmä v životoch ostatných ktorí vás inšpirujú, že sú dosiahnuté veľké veci, keď ľudia umožnia väčšiemu Poznaniu, aby do nich vstúpilo a skombinujú to s praktickými zručnosťami v oblasti svojho úsilia. To vytvára niečo s trvalou hodnotou. Ich činnosti ich pohltila, ale iným spôsobom. Vidíte, že niekedy nejaké odmeny a uznanie za svoje úspechy dosiahli, ale často nie. Išli za niečím iným. Zúčastňovali sa vo Väčšej Realite, aby niečo dosiahli. Niekedy vytvárali veci praktickej hodnoty. Niekedy vytvárali iba Mystérium. Ich osobné ciele neboli ich hnacou silou. Ich túžba niečo robiť, byť niečím a mať niečo nebolo to miesto, odkiaľ ich sila pochádza. Neangažovali sa kvôli tomu. Áno, vo väčšine prípadov nejaké z ich vlastných osobných ambícií boli zahrnuté, ale neprevládali. Osobné ambície nikdy na svete nevytvorili nič hodnotné. Iba väčšia iniciatíva, ktorá sa zrodí z Poznania v jednotlivcoch a spojí sa s Poznaním v ostatných, ktorí s nimi v súlade pracujú, môže priniesť niečo, čo má väčšiu hodnotu. 

Pre tých, ktorí si vybrali Cestu Poznania a sú vo fáze „putovania púšťou“ existuje malá istota, že kedykoľvek a pre kohokoľvek vyrobia niečo hodnotné. Neexistuje žiadna záruka úspechu. Neexistuje žiadna sláva, žiadna pýcha a žiadne bohatstvo. Nevyhrajú lásku ani peniaze. Nevedia, čo zo situácie dostanú. Robia to len preto, lebo to musia robiť. Buď sa ich niekdajší život ukázal ako príliš bolestivý, alebo zažili, že ich volá niečo iné – zvyčajne kombinácia oboch. Čo budú vytvárať povedať nevedia. Kým budú, povedať nevedia. Čo budú mať, povedať nemôžu. Teraz je to na Väčšej Moci. Sú v pohotovosti a sú ochotní pokračovať vo všetkom, čo je potrebné. Sú skutočne motivovaní. Ich výsledok je mimo nich. Teraz môžu byť primárnymi účastníkmi pri dosahovaní konkrétneho výsledku alebo záhadného výsledku, nech už je to čokoľvek, ale nevedia, čo vytvárajú. Až teraz podieľajú na stvorení. Teraz majú väčší prísľub. Na tejto ceste však existuje veľa nástrah. Môžu sa dopustiť mnohých chýb, najmä ak sa pokúsia znovu získať kontrolu a určiť povahu a smer svojho úsilia. Ak to však neurobia, uvedomia su realitu Poznania, smerovanie Poznania a vyjadrenie Poznania v ich individuálnych životoch. 

Ak chcete Poznanie zažiť, musíte sa Poznaním riadiť. Ak si chcete Poznanie vážiť, musíte ho dodržiavať. Ak chcete Poznaniu porozumieť, musíte ho nasledovať. Nemôžete od toho oddelene stáť a vôbec tomu nejako rozumieť. Nemôžete presne povedať: „Mal som skúsenosť s intuíciou a to je všetko, čo to je.“ Poznanie je väčšie, oveľa väčšie. Musíte sa ho držať, aby ste to poznali. A aby ste to poznali, budete musieť postupovať bez ambícií.

Aby ste túto cestu začali, musíte dovoliť svojim vlastným ambíciám aby zlyhali. Vlastne nezlyhajú. Jednoducho si začnete uvedomovať, čo sú zač a čo vyrábajú. Vyzerá to ako neúspech, pretože si myslíte, že bez vašich ambícií nie ste ničím a nikam nejdete. Skúsenosť s neúspechom sa teda zúčastní tohto veľkého pretvorenia vášho života. Ako postúpite, začne sa vo vás objavovať Väčšia Myseľ, ktorá bude zdrojom vášho smeru, vášho úspechu a vášho zmyslu. Toto nájsť nemôžete. Môžete sa iba zúčastniť a učiť sa za pochodu. 

Aké jednoduché a napriek tomu aké ťažké to majú ľudia, ktorí sa pokúšajú byť Bohom vo svojom vlastnom živote, pretože sú od Boha odlúčení. Buď svojvoľne prevezmú kontrolu nad svojím životom, alebo sa vzdajú podriadenia sa predstave o Bohu, vzdialenom Bohu, Bohu, ktorý im radiť nebude. Ktorýkoľvek z týchto extrémov a všetky pozície medzi nimi sa riadia ambíciami. Dominujúca osoba je ochotná niesť zodpovednosť. Submisívny nasledovník nie je ochotný niesť zodpovednosť. Ale sú v tej istej kategórii kvôli tomu, čo ich motivuje.

Ak chcete vedieť, že Poznanie je skutočné, aby ste pochopili jeho prítomnosť a vyjadrenie vo vašom živote, musíte sa ním riadiť – nie si myslieť, že to za vás všetko urobí, ale uvedomiť si, že vám dá veci, ktoré musíte urobiť. Posunie vás to k určitým veciam a od ostatných. Umožní novým ľuďom aby sa k vám pridali a starým odísť. To sa deje bez ambícií.

Predstavte si ambície takto: Je to pokusom o to, aby separácia fungovala. Je to pokusom o uspokojenie vášho individuálneho, seba vytvoreného ja. Toto úsilie musí zlyhať, aby ste si začali uvedomovať, že máte väčší život, ktorý existuje bez vašej sebadefinície, ale ktorý potrebuje vašu pomoc a všetku vašu energiu na jeho vyjadrenie. Toto je nový život, nový impulz, nová motivácia. Je to vzácne, pretože sa toho len málo ľudí zúčastnilo. Je to veľké, pretože to presahuje hranice ľudských ambícií. Je to záhadné, pretože toho zdroj je mimo sveta. Je to užitočné, pretože to prináša lepší výsledok a vytvára v ľudoch spokojnosť. 

Nabudúce keď sa spýtate seba samích: „Čo vlastne chcem?“ položte si inú otázku. Položte si otázku: „Čo by som hľadal, keby som nič nechcel?“ Položte si túto inú otázku a napadnú vám nové otázky. Toto je iný druh pýtania sa a vedie iným smerom. Ak ste presvedčení, že vaše pokusy o naplnenie sú uspokojivé, potom choďte tráviť čas s ľuďmi, ktorí sa vo svojom úsilí nachádzajú ďalej ako vy a uvidíte, aké výsledky dosahujú. Pozrite sa na kvalitu ich života. Pozrite sa na mieru ich spokojnosti. Pozrite sa na ich schopnosť byť vo vzťahu, prežívať spriaznenosť a komunitu. Inšpirujú vás alebo vás inšpiruje to, čo vlastnia? Nebude to pre vás iné. Vyhrajte alebo prehrajte, ale bude vám chýbať podstata života. Preto si musíte znova vybrať a položiť si nový druh otázky o sebe.

Cesta Duše vo Svete

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
25. Októbra 2008
V Boulder, Colorado

Cestujete v čase a priestore a ste na dlhej ceste návratu do svojho Dávneho Domova. Táto cesta pokračuje v tomto živote i mimo neho. Nie je to cesta, na ktorej ste len pre seba. Je to cesta, ktorú absolvujete pre všetkých, ktorí stratili kontakt so Stvoriteľom všetkého života. Je to cestou Separácie a návratu. Je to cesta k väčšiemu zážitku vášho účelu a vášho osudu. 

Táto cesta je veľmi odlišná od toho, čo si ľudia predstavujú, pretože predstavivosť nemôže obsahovať takúto veľkú realitu. Slová podobne ako myšlienky dávajú veciam obmedzenie a formu, ale nemôžu obsiahnuť väčšiu realitu. To si vyžaduje úctu a rezonanciu, aby ste zakúsili pravdu na väčšej úrovni. Myšlienky a viery sú v poriadku pre malé veci. Ale väčšia realita – realita vašej cesty v čase a priestore – je však za hranicami toho, čo si v tejto chvíli môže vaša predstavivosť alebo váš intelekt predstaviť. 

Tu môžete podať iba analógie. Ale analógie nemôžu obsahovať väčšiu panorámu života, ktorého ste súčasťou ani zmysel vašej cesty týmto životom a ďalej. Srdce to môže pochopiť, ale myseľ nemôže obsiahnuť takú veľkú realitu na úrovni svojich vlastných myšlienok. Preto je realita tak veľmi odlišná od toho, čo si myslí a v čo verí toľko ľudí. 

Keď začala Separácia od Boha, nemohli ste sa úplne oddeliť, pretože časť Stvorenia je vo vás a vo vás zostala a vy sa toho nemôžete zbaviť. Je to, akoby sa na túto jazdu Boh pridal. Kamkoľvek pôjdete, je tam Boh, vo vás a okolo vás. Môžete povedať: „Nechcem veriť v Boha. Nechcem mať nič spoločné s náboženstvom. “ To je v poriadku, ale Boh je stále vo vás a Boh je všade okolo vás. 

Môžete si myslieť, že Boh je celý o tomto učiteľovi – mojom záchrancovi, mojom svätcovi, mojom prorokovi – ale Boh je stále vo vás a všade okolo vás. 

Môžete tvrdiť, že Boh je zodpovedný za udalosti vo svete alebo udalosti vo vašom živote, ale Boh je stále vo vás a všade okolo vás. 

Myseľ myslí, myseľ napomína ostatných, myseľ hlása veľké pravdy podľa svojej skúsenosti a rozsahu porozumenia , ale realita je mimo tohto. 

Ste oddelení vo svojej vlastnej mysli a intelekt je produktom tejto separácie. Myslí si, že je vami. Myslí si, že vie, čo je realita. Myslí si, že je vašou dušou a vašim Bytím. Myslí si, že jej myšlienky predstavujú jej realitu a odlišujú ju od ostatných myslí, ktoré majú iné myšlienky. Vaša myseľ si myslí, že jej realita je realitou jej myšlienok a asociácie s ľuďmi, miestami a vecami. Ale kto v skutočnosti ste, je mimo toho všetkého. 

Pretože Boh vo vás zostal, Poznanie Boha vo vás zostalo. A toto Poznanie je teraz tu, aby vás viedlo, chránilo a priviedlo k väčšiemu zážitku života, aby táto Separácia vo vás mohla byť rozpustená. Tento účel a tento osud, ktorý pre vás Poznanie má, je kontribuovať svetu v núdzi za tých okolností, ktoré dnes vidíte a ktoré sa budú v budúcnosti objavovať. 

Z hľadiska Poznania vo vás ste tu na misii. Máte väčší účel na bytie tu. Nie ste iba zvieraťom, ktoré sa snaží prežiť, snaží sa byť spokojné, snaží sa byť šťastné, snaží sa byť v bezpečí. Ste Bytosť z Neba, ktorá je súčasťou Separácie, ktorá je teraz tu, aby pracovala na svojom seba-objavení a vykúpení. 

Zatiaľ čo sa vaša myseľ naďalej snaží predstaviť si seba a pripútať sa k ľuďom, miestam a veciam, Poznanie vo vás sa pohybuje. Radí vám, doporučuje vám. Ak to budete počuť, bude vám to prospešné. Ak to však nepočujete, nemôžete získať jeho múdrosť, požehnanie a posilnenie.

Váš úspech v tomto živote vás nevrhne do Neba alebo do Pekla, ale posunie vás do ďalšej fázy vašej cesty. Ak chcete znovu získať múdrosť a súcit a získať stupeň seba-uvedomenia, potom budete pripravení na vyššiu úroveň služby. 

Ľudia si myslia, že tento jeden život je celá ich existencia vo fyzickej realite. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že fyzická realita dospeje ku konečnému bodu v priebehu ich života. Tieto nápady sú výsledkom obmedzení vašej fantázie. Predstaviť si, že váš život pokračuje ďalej do iných životných arén a na iných úrovní služby, je naozaj príliš veľa na zváženie pre väčšinu ľudí. Nemajú kapacitu na uvažovanie na tejto úrovni. 

Takže je vynájdená myšlienka Súdneho Dňa. Ale prečo by vás Boh súdil, keď Boh presne vie prečo robíte to, čo robíte a keď Boh chápe, že svet je miestom obrovských ťažkostí a presviečania, že bez vedomia, ktoré by tu jednotlivca viedlo, by sa určite dostali do omylu a niekedy hrubej chyby? 

Boh vás nepotrestá za to, že žijete v takomto stave. Boh vás vyzve, aby ste vo svojom vnútri prišli k Poznaniu, aby ste mali moc a prítomnosť Boha, ktoré vás povedú, budú vás chrániť a budú vás viesť vpred. 

Potom teda Súdny Deň neexistuje. Toto si ľudia vymýšľajú, pretože chcú, aby sa spravodlivosť vykonávala v Nebi, ak sa nevykonáva na Zemi podľa ich predstáv o tom, čo by mala spravodlivosť byť. Chcú, aby boli zlí potrestaní, aj keď sami nemôžu potrestať tých, o ktorých si myslia, že sú v omyle. Je to iba projekciou. 

Myšlienka nahnevaného Boha bola v mnohých tradíciách presadzovaná časom, aby si vynútila vernosť viere, vystrašila ľudí, aby uverili v konkrétnej náboženskej myšlienke alebo doktrínu. Ľudia uctievajú Boha a celá ich predstava o Bohu je založená na akejsi podriadenej mentalite, kde sa musíte páčiť Bohu, inak vás Boh potrestá. Boh vám zničí úrodu. Boh prinesie mor. Boh prinesie ničivé počasie. A tak si ľudia v priebehu času myslia, že sa musia Bohu páčiť, inak budú čeliť hrozivým následkom tu na Zemi. 

Pravdou však je, že vstúpili do reality, ktorá je zo svojej podstate mimoriadne ťažká a problematická, realita, ktorá je nepredvídateľná a hoci sa riadi základnými vzorcami, je dosť chaotická. 

Toto je fyzický vesmír, ktorý bol vytvorený ako miesto pre život separovaných v separovanej realite. Je to úžasné a hrozné, krásne a desivé. Je to atraktívne a v niektorých prípadoch aj odpudivé. Je to tak odlišné od vášho Pradávneho domova, z ktorého ste prišli a do ktorého sa nakoniec vrátite. Napriek tomu je to miestom, ktoré si vyžaduje kontribúciu. Je to miesto konania. Je to miesto na dávanie. Práve cez toto miesto musí teraz duša cestovať. 

Ste na svete za väčším účelom. Toto ste si pre seba nevymysleli. Tento účel nemôžete zmeniť, ale to ako a či to zažijete, je na udalostiach v čase a na vašich vlastných rozhodnutiach, ktoré sa toho týkajú. Takže zatiaľ čo váš účel je vopred určený, udalosti vášho života nie sú. Na tejto úrovni existencie hrá náhoda veľmi veľkú úlohu a veľmi dôležitá je dôležitosť vašich rozhodnutí.

Niektorí ľudia si chcú myslieť, že Boh riadi všetky životné udalosti, ale to nie je vôbec pravdou. Boh uviedol do pohybu geologické a biologické sily, ktoré formovali vývoj života. Ale tieto sily sa sami udržiavajú a nevyžadujú zásah od Boha. Ak teda dôjde k zemetraseniu, je to súčasťou geologického procesu. Ak dôjde k hladu a moru, je to zväčša dôsledkom síl, ktoré nemôžete ovplyvniť. 

Boh vás netrestá. Toto je však realitou, kde si musíte vybrať. Je to, či si vyberiete stretnutie s Bohom alebo Separáciu od Boha. Vyberáte si to každý deň. Vyberiete si to v tom o čom sa rozhodnete premýšľať, v čo sa rozhodnete veriť a ako sa rozhodnete reagovať na problémy a rozhodnutia v živote. 

Vaša myseľ je sformovaná v izolácii a preto verí že je v singulárnou existenciou, existenciou ktorá je oddelená od iných existencií. Rozlišuje sa a snaží sa používať telo by sa odlíšila. Je to produktom Separácie a posilňuje Separáciu. Ale máte v sebe aj hlbšie Poznanie, hlbšie Poznanie, ktoré tam vložil Boh. Nedá sa to presvedčiť. Nedá sa to zlákať. Nemožno ho prinútiť, aby vykonalo veci, ktoré sú proti jeho primárnej podstate. 

Je to, akoby ste v mysli mali dva hlasy. Môžete mať viac ako dva hlasy, ale všetky sa stávajú hlasom pre Separáciu alebo hlasom pre zjednotenie. Hlas zjednotenia však nemyslí ako vaša myseľ. Neuvažuje. Nešpekuluje. Nesúdi a neodsudzuje. Nezakladá svoju realitu na myšlienkach, konceptoch alebo príslušnostiach. 

Vaša povrchová myseľ – vaša myseľ, ktorá bola sformovaná kultúrou, vašou rodinou, tradíciou a vašou reakciou na meniaci sa svet – táto myseľ musí slúžiť vašej väčšej Mysli aby mohla byť vykúpená a aby sa jej veľké schopnosti mohli byť použité pre váš prospech a pre prospech ostatných. 

Preto je do vás vložené Poznanie, aby vás viedlo. Boh totiž vie, že bez tohto Poznania by ste sa vo svete stratili. Spadli by ste do omylu a prežili by ste život konfliktov, ťažkostí a odmietania seba samého. 

Vašou cestou potom je teda návrat k sile a prítomnosti Poznania. Alebo povedané inými slovami, je to o staní sa vernými vášmu hlbokému svedomiu, verní sebe samému, verní tomu, čo najhlbšie cítite a viete. Toto je možné opísať v rámci náboženských pojmov alebo mimo náboženských pojmov, ale jedná sa o to isté. 

Vďaka Poznaniu zistíte, že ste tu za väčším účelom a uvidíte, že ste vedení určitými spôsobmi a obmedzovaní inými spôsobmi. Keď k tomu získate väčšiu dôveru, budete to môcť nasledovať a získať jeho veľké požehnanie a jeho veľké lekcie o živote. Robíte to bez toho, aby ste odsúdili seba alebo ostatných. Robíte to s pokorou a uvedomujete si, že nasledujete väčšiu moc, moc, ktorá presahuje rámec a dosah intelektu. Tu sa umiestnite ako študent, študent, ktorý predpokladá veľmi málo a je otvorený naučiť sa všetko, čo je potrebné sa naučiť. 

Tu nežijete podľa odpovedí, ale žijete s otázkami. Intelekt to nedokáže, pretože je príliš neistý. Musí mať odpovede a tak si poskytuje svoje vlastné odpovede. Je príliš neistý. Je príliš slabý aby mohol žiť s otázkami. To si vo vás vyžaduje väčšiu silu. Žijete s otázkami, na ktoré možno nikdy nebudete schopní odpovedať, ale žijete s nimi preto, lebo vám otvárajú myseľ a vo vašom vnútri stimulujú hlbšie spojenie s Poznaním.

Poznanie je odpoveďou, pretože keď sa v Poznaní posilníte, získate väčšiu istotu, väčšiu dôveru a väčšiu silu a schopnosti. Nebezpečenstvu a neistote môžete čeliť bez hnevu a odsúdenia. Môžete čeliť otázkam, na ktoré nemáte odpovede s požiadavkou, otvorenosťou a pokorou. Máte moc obmedziť svoje sebazničujúce tendencie a rozlíšiť myšlienky vo vašej mysli, ktoré sú skutočne prospešné, od všetkých tých myšlienok, ktoré ste vstrebali z prostredia okolo vás. 

Ak sa v tomto živote stanete silní s Poznaním, bude vám poskytnutá vyššia úroveň služieb mimo tohto sveta. Môže to byť služba na tomto svete alebo v iných svetoch. Môže to byť služba ako transcendentný učiteľ, jeden z nevidených, ktorý vedie tých, ktorí stále žijú vo forme. Alebo sa môžete vrátiť do sveta prejavov ako veľký učiteľ, ako niekto, kto má veľkú nádej aby šíril múdrosť, vedenie a riešenie v inej existencii. 

Tu neexistuje Súdny deň. Existuje iba pokrok. Nemôžeze sa vrátiť do svojho nebeského stavu plný hnevu, odporu, seba-úsudku a odsúdenia ostatných. Nemôžete sa vrátiť do svojho nebeského stavu plný nerozhodnosti a ambivalencie, so závislosťami a sebazničujúcimi sklonmi. V tomto stave mysle sa jednoducho vrátiť nemôžete. 

Myslieť si, že všetky tieto veci sa dajú vyriešiť v jednom živote, je podceňovanie tohto problému. Aj keby ste mohli vyriešiť všetky tieto veci v jednom živote, váš úspech by bol taký veľký, že Boh by vás chcel použiť na pomoc iným, ktorí sú stále stratení v stave Separácie. Takže ste sa nemohli vrátiť do Neba ani za týchto okolností. 

Boh z vás bude mať maximálne využitie a maximálne využitie a úžitok z akejkoľvek múdrosti, ktorú môžete získať v živote vo fyzickej realite. Toto nie je trestom, pretože to, čo napraví všetky tendencie, spomienky a utrpenie pochádzajúce zo Separácie, je kontribúcia, je služba. Boh všetky tieto veci vo vás iba nerozpúšťa, pretože ich nevytvoril. Musia vo vás byť rozpustené, vami a skrze vás, prijatím iného smeru v živote. 

Vaše chyby sú nahradené službou. Služba pochádza z hĺbky vo vašom vnútri. Nie je to schémou, ktorú vytvoríte aby ste sa pokúsili vyrovnať s vinou vo svojom vnútri. Je to niečo, čo vychádza z Poznania vo vašom vnútri. Nahrádza pamäť Separácie pamäťou kontribúcie, komunikácie a spojenia s ostatnými. Nasledovaním skutočného majstra vo vašom vnútri sú vaše predchádzajúce chyby v úsudku a nešťastné skúsenosti vymazané a zabudnuté. 

Ľudia to nemôžu vidieť, pretože si nedokážu predstaviť aké je Nebo. Keď žijete vo svete a myslíte si, že ste jednotlivcom nemôžete si predstaviť, aké je Nebo. Lebo predstavivosť je to, ako dáte svojim myšlienkam formu a tá forma je mimoriadne obmedzená a dočasná. Preto si neviete predstaviť trvalé veci. Neviete si predstaviť mier. Všetko, čo si predstavujete má obmedzenú a dočasnú povahu. 

Vaše skúsenosti sa s tým dejú na hlbšej úrovni. Myseľ si dokáže predstaviť iba veci, na ktoré dokáže myslieť. Ale ak nedokáže myslieť na Stvorenie, len vo veľmi limitovanom kontexte času a priestoru, potom zjavne musíte zažiť svoju hlbšiu podstatu mimo oblasti vášho intelektu.

Váš intelekt je to, ako hodnotíte život z pozície Separácie. Ale ak Separácia nie je skutočná a nikdy nemôže byť úplná, potom musia byť vaše myšlienky relatívne v ich charaktere. Možno môžete vidieť pravdu o veciach v čase, o krátkodobých veciach. Môžete riešiť problémy, pretože na to slúži intelekt. Má riešiť problémy v rámci limitovaného rozsahu vašich skúseností v tomto živote. 

Toto je skutočná hodnota intelektu. V službe Poznaniu je to úžasný komunikačný nástroj. Toto je čomu má slúžiť a toto ho vykupuje a dáva mu väčší účel a väčší zmysel. 

Vaše šťastie v živote sa zrodí z vášho spojenia s Poznaním a z veľkej služby, ktorú bude prostredníctvom vás preukazovať a z vykúpenia, ktoré dá do vašej mysle a do vašich emócií. Konečne sa začnete cítiť dobre vo svojom vnútri a prerastú z vás nepríjemnosti, ktoré vás predtým sprevádzali. Oslobodí vás to od nevhodného a predčasného rozdávania života ľuďom a veciam a miestam. Oslobodí vás od všetkého utrpenia nerozhodnosti, pochybností o sebe a obviňovania seba samého. Bude to robiť postupne, pretože si vyžaduje čas, aby ste sa zmenili a presunuli svoju vernosť do seba – oddanosť svojim predstavám a predstavám ostatných k hlbšej sile, ktorá vás vedie z vášho vnútra. Začnete rozpoznávať túto moc v iných a začať vidieť jej centrálnu dôležitosť vo vašom živote a blahu celého ľudstva. 

Nemusíte sa zaoberať tým, čo je za svetom, pretože ste sa ešte do tohto spojenia nedostali. Vaša myseľ si nemôže predstaviť svoj život pred týmto svetom, iba z historického a imaginárneho hľadiska. Možno si spomeniete na veci, ktoré sa stali predtým, a tie by mohli byť skutočné. Ale sú mimo kontextu a nemôžete im úplne porozumieť. 

Je to tento život, ktorému musíte venovať svoju pozornosť. Ste tu pre väčší účel. Iba Poznanie vo vašom vnútri vie, čo tento účel je a tento účel pre vás zachováva. 

Toto je cestou, po ktorej kráčate a kráčate po nej postupne. Ako je Poznanie vo vás uvedené a budete ho môcť nasledovať v konkrétnych veciach, vaše skúsenosti s ním budú silnieť. A uvedomíte si, že do vás bolo vložené vykúpenie, ktoré vás bude viesť, a že vykúpenie nie je len produktom viery v koncepty alebo akceptovania teórií alebo prechádzania pohybmi vyjadrenia oddanosti pre najvyššiu moc vo vesmíre. V skutočnosti je vašou zodpovednosťou voči Bohu objaviť, prijať a vyjadriť tento väčší účel, ktorý vás priviedol na svet. Ak to však chcete učiniť, musíte nasledovať Poznanie, ktoré musí byť mysteriózne, pretože existuje mimo sféry vášho intelektu. 

To vedie k veľkému prehodnoteniu vášho života. Pretože s Poznaním veci vidíte inak, vaše hodnoty a priority sa menia. Možno ste už niektorú z týchto zmien zažili. 

Keď začnete zažívať Poznanie, namiesto stimulácie hľadáte ticho. Vyhľadávate úprimné zapojenie s ostatnými namiesto nezmyselného rozhovoru. Vyhľadávate skúsenosť únie vo vzťahoch, radšej ako využívať iného na získanie osobnej výhody. Ceníte si svoje vnútorné zážitky viac ako svoje myšlienky. Postupom času začnete vidieť, že to kto ste, nie je vaša myseľ a že vaša myseľ je skutočne úžasným komunikačným nástrojom pre Ducha, pre Poznanie. Uvidíte svoje telo ako prostriedok na to, aby ste boli vo svete, ako prostriedok, cez ktorý môže prúdiť komunikácia, cez ktorý môže dôjsť ku kontribúcii a cez ktorý možno zažiť hlbšie spojenie s ostatnými, ktorí sú tu na svete.

Ste tu na ceste po svete. Máte na výber, či sa vo svete stratíte alebo či budete môcť zažiť väčší účel a realitu vo svete. Tieto dva prístupy poskytujú navzájom úplne inú životnú skúsenosť. Môžete sa rozhliadnuť okolo seba a vidieť následky, ktoré dramaticky zobrazujú ľudia, ktorí sa rozhodli žiť v Separácii, utrpenie, neistota a katastrofické rozhodnutia, ktoré sú výsledkom zaujatia a udržania tejto pozície. 

Ak sa pozriete, zistíte, že ich existuje oveľa menej príkladov ľudí, ktorí nasledujú Poznanie. Uvidíte dôkazy Poznania v ich životoch, ktoré vás budú inšpirovať a pripomínajú vám, že Poznanie žije aj vo vás a že nech idete kamkoľvek a nech robíte čokoľvek, Boh tam je. 

Máte hlbšie svedomie, ktoré vám hovorí, keď robíte niečo, čo je dobré a keď robíte niečo, čo pre vás dobré nie je. Časom sa naučíte, že keď uvidíte chyby v iných, je to ukážkou toho, že nie sú s Poznaním a využijete ich na posilnenie svojho záväzku voči Poznaniu. Namiesto toho, aby ste osobu alebo situáciu odsúdili, uvidíte veľkú potrebu Poznania. 

Vďaka Poznaniu nebude existovať vojna a konflikty. Ľudia môžu nesúhlasiť s tým, ako veci vykonávať, ale budú rezonovať o tom, čo sa musí vykonať, čo sa musí vyriešiť. Poznanie je v ľuďoch a medzi ľuďmi zjednotené. Je to veľkým tvorcom pokoja vo svete. Je to moc, ktorá prekonáva tendencie odsudzovať, útočiť, konať sebecky a snažiť sa dobyť ostatných pre svoj vlastný prospech. 

Je to, akoby ste v sebe mali konkurenčné sily. Sú úplne odlišné. Majú úplne odlišné smery. Prinášajú úplne inú skúsenosť a pochopenie života. Vedú vás rôznymi smermi. 

Takže každý deň si vyberáte, ktorým sa budete riadiť, čo si ctiť a čo hľadať v sebe a v ostatných. Keď sa to stane vedomým činom, budete mať pocit, že máte oveľa väčšiu autoritu a schopnosť na určenie druhu zážitku, ktorý budete zažívať. 

Ak pôjdete s Poznaním, budete sa cítiť dobre a budete rezonovať sami so sebou. Ak pôjdete proti Poznaniu, bude sa cítiť nepríjemne, akoby došlo k zrade. 

Proti Poznaniu môžete ísť z mnohých rôznych dôvodov: pre bohatstvo; pre získanie krásy; pre získanie ľudí, miest a vecí. Ale vo svojom vnútri z toho nebudete mať dobrý pocit. Ak si zvolíte hnev a odsúdenie ostatných, budete sa v sebe cítiť veľmi zle. Môžete sa cítiť oprávnene, možno si myslíte, že máte pravdu, ale budete sa cítiť zle vo svojom vnútri. Vaše hlbšie svedomie je porušované a budete sa vo svojom vnútri cítiť zle. 

Môžete sa pokúsiť vytvoriť si svoju vlastnú realitu a zmeniť svoj život na čokoľvek, o čom si myslíte, že by to malo byť alebo čo chcete aby to bolo, ale nemôžete porušiť svoje hlbšie svedomie bez vytvorenia utrpenia vo svojom vnútri. 

Tu čo je dobré a čo zlé je len poznané. V zložitosti pokusov o riešenie problémov a dilem môže byť toto základné svedomie zahmlené a môže byť ťažšie rozpoznať, ktorá cesta je správna. Tu intelekt prichádza do svojej skutočnej služby. Musí určiť, ako by sa mali veci dosiahnuť. Zaoberá sa detailami, špecifikami, ale skutočný smer musí udať Poznanie.

Máte v sebe etický a morálny základ, ktorý vytvoril Boh. Aj keď je to v rozpore s vašimi kultúrnymi hodnotami a vaším sociálnym podmieňovaním, nemožno to zmeniť. Vaša kultúra vás môže naučiť odsúdiť ostatných a potrestať ostatných za určité správanie alebo nedôverovať iným skupinám alebo iným komunitám či iným národom. Ale toto je porušenie vášho hlbšieho svedomia. Máte teda spoločenské svedomie, ktoré je vaším sociálnym podmieňovaním, ale potom máte hlbšie svedomie, ktoré vytvoril Boh. 

Je to veľkým požehnaním vášho života, že Separácia nikdy nemôže byť úplná, a že vo vás zostáva to, čo vytvoril Boh. To je to, čo vás zachráni. To je to, čo vás povedie a zabráni vám vo vzdaní sa života a v robení kritických chýb. 

Svet je dokonalým miestom na opätovné spojenie s Poznaním, pretože potreba je nesmierna. Bez Poznania ste stratení, iba so svojimi túžbami a obavami, aby vás viedli. 

Nemusíte byť nábožensky založení. Aby ste sa vrátili k sile a prítomnosti Poznania vo svojom vnútri, nemusíte patriť do náboženskej skupiny alebo sa držať náboženského učenia. Bude vám slúžiť v rámci alebo mimo náboženskej tradície, na ktoromkoľvek svete, v ktoromkoľvek národe, v akejkoľvek kultúre a v každej situácii. 

Ale toľký ľudia sú si sebe cudzími. Je to byť znovu zoznámený a znovu zjednotený s Poznaním, čo predstavuje vašu najzákladnejšiu potrebu v živote. Okrem získania potravy, prístrešku a základných potrieb prežitia je to vaším najzásadnejším úsilím. 

Podniknúť Kroky k Poznaniu, stať sa študentom Poznania, naučiť sa Cestu Poznania je naučiť sa cestu väčšieho života. Potrebujete to každý deň, pri každom svojom rozhodnutí. Potrebujete to, aby ste unikli z pekla, ktoré ste si sami vytvorili – z Pekla neistoty, z Pekla sebahodnotenia, z Pekla neistoty, z Pekla úzkosti, z Pekla strachu a z Pekla odsúdenia seba a ostatných. 

Keď si uvedomíte, že toto je Peklo a že to nie je iba váš normálny stav, začnete hľadať hlbšie dôkazy Poznania. Keď si uvedomíte, ako veľmi trpíte, koľko strácate a koľko chýb robíte, budete chcieť nájsť zdroj istoty v sebe a v ostatných. Budete chcieť, aby táto istota bola základom vášho rozhodovania a základom každého vzťahu, ktorý nadviažete s inou osobou. 

Boh vás poslal do sveta, aby ste prispeli jedinečnými darmi s určitými ľuďmi v určitých situáciách. Musíte nájsť týchto ľudí a musíte nájsť tieto situácie. Pocítite túto urgentnosť. Aj keď tieto hlbšie potreby pochopíte nesprávne, budú vo vás existovať. Povedú vás ďalej. 

Medzitým si ľudí vezmete, stanete sa pripútanými k miestam, odovzdáte svoj život určitým veciam. Ale tieto hlbšie potreby tam zostávajú a kým nebudú naplnené, budete nepokojní, budete mať pocit, že váš život musí ísť ďalej, nebudete spokojní s tým, čo máte. Pretože tieto veci predstavujú hlbšie potreby duše, tie najzákladnejšie potreby vo vás. 

Potreby duše môžu byť uspokojené iba tým, že tu objavíte a naplníte svoj väčší účel. Pretože váš intelekt to zistiť nedokáže, musíte postupovať podľa pokynov Poznania. A musíte sa dozvedieť o sile a prítomnosti Poznania vo vašom živote.

Je to naozaj veľmi jednoduché, ale nebude sa to zdať jednoduché, pretože vaša myseľ bude zmätená. Pretože Poznanie je mysteriózne, nezhoduje sa s vašimi predstavami. Nemôžete to ovládať; nemôžete to definovať; nemôžete to svojim priateľom vyjadriť slovami, pretože Poznanie je hlbokým zážitkom videnia, poznania a konania. Na začiatku sa to bude javiť ako vzácne a mätúce, ale časom uvidíte, že je to pre vás tá najprirodzenejšia vec. 

Toto je vaša cesta po svete. Je to cesta, ktorá bude pokračovať za týmto svetom. Je to cesta, ktorú nemôžete definovať iba pomocou myšlienok. Poznanie vás na túto cestu vezme a dá vášmu životu zmysel, účel a smer. 

Uvidíte, že vo vašom živote existuje hlbší prúd. Popri všetkých vašich myšlienkach a udalostiach dňa vo vašom živote prúdi hlbší prúd. To je to, čo vám dá silu a účel a múdrosť, pritom ako budete napredovať. 

Tu si musíte uvedomiť, že kto ste, nie je vaša myseľ, nie sú vaše myšlienky, nie sú vaše presvedčenia a že vaša skutočná existencia je mimo nich – za hranicami týchto vecí a že Boh je za hranicami týchto vecí. Predstava nemôže byť náhradou skutočného vzťahu. A skutočné vzťahy presahujú vaše predstavy. Váš skutočný vzťah s Bohom presahuje vaše predstavy alebo predstavy vašej kultúry alebo náboženstva. 

Časom svoju oddanosť posuniete k sile Poznania. To posúva vašu oddanosť k Bohu. Toto ruší Separáciu v samom základe vašej Bytosti. 

Tu ste schopní myseľ používať a nie ňou byť ovládaní. Tu môžete používať myšlienky a definície namiesto toho, aby ste nimi boli ovládaní. Tu budete môcť využiť úžasné schopnosti svojho intelektu a svojho tela namiesto toho, aby ste im boli otrokom. 

Toto je praktická forma oslobodenia, ktorá vás vráti do vašej najhlbšej podstaty a k väčšiemu účelu, ktorý vás sem na svet v tomto čase priviedol.

Kto si nie je tvoja myseľ

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
29. Októbra 2009
V Boulder, Colorado

Nie ste svojou mysľou. Nie ste svojim intelektom. Kto ste, to nie sú vaše myšlienky. Nie ste svojimi presvedčeniami. Nie ste svojimi spomienkami. Nie ste svojimi konfliktmi. Nie ste tými vecami, s ktorými sa stotožňujete. 

Záhada toho, kto ste existuje mimo dosahu a oblasti intelektu a mimo reality tela. Ale teraz obývate toto telo. A intelekt je tu na to, aby vám pomohol zorientovať sa v tomto svete a zúčastniť sa tu. Je to úžasný prostriedok pre komunikáciu. Ak je kultivovaný správne, je vynikajúci, hlboký a schopný robiť úžasné veci. Ale pre všetkých študentov Poznania všetkých tradícií je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vašou skutočnou povahou, vašou hlbšou povahou a zložením vašej mysle a vášho systému viery, nech už sú akokoľvek usporiadané alebo neusporiadané. 

Že žijete na povrchu mysle a nepoznáte jej hĺbky, tajomstvá a skutočnú moc a schopnosti – musí to byť uvedomenie, inak si budete myslieť, že spiritualita je viera alebo systém viery. Budete si myslieť, že duchovná prax je o posilňovaní myšlienok, posilňovaní presvedčení a to je samozrejme nesmierne manipulované vládou a náboženskými inštitúciami – manipuláciou viery, pretože väčšina ľudí si ešte neuvedomuje, že kto sú, nie je ich mysľou a tak si myslia, že to čo si myslia, je to, čím sú a to predstavuje ich realitu. 

Akonáhle budete schopní prelomiť tento predpoklad a túto fixáciu, vášmu vnútornému životu sa začnú otvárať nové dvere, kde čoskoro zažijete, že máte väčšiu podstatu, hlbšiu podstatu nad vaše myšlienky a predstavy. Vydržte sedieť dvadsať alebo tridsať minút a bude to pre vás veľmi evidentné. 

Je to ako hluk na ulici – vaša povrchová myseľ – rúti sa, búcha, pohybuje sa a naráža. Posudzuje, porovnáva, fantazíruje, pamätá, premieta vinu, premieta svoju vôľu. Robí toto všetko. Ak by ste však od nej mali ustúpiť, zavrieť tieto dvere, zavrieť tieto okná a vstúpiť do vnútornej svätyne vášho domova, zvuky ulice by ustúpili a nakoniec úplne zmizli. 

Takto je to vo vašej mysli. Len čo sa ponoríte pod povrch svojej mysle, zistíte, že existuje väčšia realita, o ktorej nič neviete, realita s mnohými úrovňami a že tu máte hlbšie asociácie a hlbšie vzťahy. Máte vzťahy so svojou Duchovnou Rodinou, ktorí nie sú na svete. Máte vzťahy so svojou Duchovnou Rodinou, ktorá žije v iných svetoch. Máte vzťah so svojimi Učiteľmi, tými Nevidenými Prítomnosťami, ktoré bdia nad vašim vývojom a ktoré vám z času na čas posielajú myšlienky, aby vám pomohli v otvorení sa realite vášho skutočného života. A samozrejme máte silu Poznania, hlbšiu Myseľ vo vašom vnútri, Myseľ, ktorú vytvoril Boh, nie myseľ, ktorú vytvorila kultúra a svet. 

Táto hlbšia myseľ sa úplne líši od vášho intelektu a má veľkú moc a istotu. Neriadi sa strachom a túžbou. Nie je vedená nutkaním a úzkosťou. Na hľadanie moci a uznania vo svete sa nemusí presadiť, brániť a premáhať ostatných. Je to tu len preto, aby slúžila väčšiemu účelu, ktorý si sama uvedomuje vo vašom vnútri. 

Akonáhle prerušíte svoju pripútanosť k povrchu svojej mysle a uvedomíte si, že to je len časť, ktorú vo svete hráte – ako časť ktorú by hral herec na javisku – potom môžete začať vidieť, cítiť a prežívať hlbší prúd svojho života. To vás v živote otvára, aby ste zažili vzťahy, ktoré predstavujú tento hlbší prúd, toto hlbšie uvedomenie a tento väčší účel dokopy.

To zmierňuje dopad strachu. To zmierňuje vplyv túžby a nátlaku. To zlomí vašu fascináciu s vašimi vlastnými fantáziami. Týmto sa pretrhnú reťazce identifikácie, ktoré vás udržia v otroctve súboru nápadov a aktivít, ktoré nemajú nič spoločné s tým, kto skutočne ste a prečo ste v skutočnosti na svete. 

Každý, kto má akúkoľvek duchovnú hĺbku bez ohľadu na to, v akej tradícii alebo období v histórii prelomil túto fixáciu a identifikáciu s povrchom mysle. Vedia, že treba zažiť väčšie pravdy, ktoré samotné myšlienky obsahovať nemôžu, ktoré teórie a filozofie a systémy myslenia nemôžu plne predstavovať. Vidia hranice vedy. Vidia hranice intelektu. Vidia hranice teológie a filozofie. Uznávajú, že v ich životoch je mystérium a že majú možnosť toto mystérium zažiť a prejaviť ho ostatným. Toto je veľký bod obratu, vidíte. 

Ale keď sa pozeráte do sveta, ľudia sú úplne zachytení. Nemôžu opustiť ulicu a hľadať svätyňu vo svojom vnútri. Sú tak zachytení, stále stimulujú svoju myseľ – získavajú nové myšlienky, nové presvedčenia a uplatňujú svoje staré presvedčenia a posilňujú svoje staré presvedčenia a stretávajú iných ľudí vo vzťahoch, ktoré im môžu pomôcť posilniť ich presvedčenia. Všetko je to vyhýbanie sa strachu – prázdnote, strachu zo straty, strachu z nenájdenia, strachu zo straty, strachu zo zmätku, strachu z chaosu, strachu z vlastnej smrteľnosti, strachu zo smrti a zničenia. 

Všetka táto neustála aktivita na upevňovanie vlastnej identity jednoducho útek. Útek z reality, ktorá vo vás v tejto chvíli žije, ktorá jediná má v sebe väčší zmysel a účel vášho života. Je to útek pred sebou samím. Je to útek pred vašim vlastným strachom a neistotou, neustále hnaný a zachytený. Nie je to len náhoda. Nie sú to len okolnosti. 

Ľudia nemôžu sedieť päť minút v kľude. Nemôžu za to viniť svoje okolnosti. Čas, ktorý každý deň trávia pred zrkadlom v kúpeľni, by bolo možné stráviť tichým sedením, precvičovaním vnútorného počúvania, otváraním sa krajine mysle a veľkej studni ticha v sebe, ktorá jednotlivcovi prináša mier, náhľad a moc. 

Ľudia sú tak uväznení vo svojom intelekte, že akosi z neho nevedia nájsť východisko, akoby boli obklopení ostnatým drôtom a nevedia nájsť cestu von. Ale sedieť v kľude a nasledovať dych, alebo opakovať zvuk alebo slovo stačí, ak pri tom zostanete, ak budete pokračovať v praxi a nebudete sklamaní alebo frustrovaní, keď spočiatku zistíte, ako veľmi vás dominuje vaša myseľ a akým ste otrokom svojho myslenia, svojich presvedčení, svojich spomienok, svojich obáv a projekcií svojich obáv.

Bohatí alebo chudobní, toto je otroctvo, pod ktorým ľudstvo bojuje a trpí. Choďte na najbohatšie miesta na svete a ľudia sú stále otrokmi mysle, otrokmi svojich potrieb a svojich túžob, svojich nátlakov a úzkostí. Aj keď žijú v nádhere, správajú sa ako služobníci – zodierajú sa, nevedia čo ich utláča, nevidia východisko. 

Náboženstvo sa potom riadi mysľou a intelektom. Stáva sa z neho rituál, viera, sociálna požiadavka, sociálna validácia. Stratí svoje prvenstvo, intimitu, vrúcnosť, tajomstvo a milosť. Teraz musíte ísť do kostola, mešity alebo chrámu, pretože sa to od vás očakáva. A bojíte sa, čo by sa mohlo stať, ak tak neurobíte. A prosíte Boha o veci, ktoré vám môžu pomôcť, zachrániť vás, dať vám, čo chcete, ochrániť svojich blízkych.

Niektoré žiadosti sú skutočné a iné nie. Ale vyhľadávate skúsenosť spojenia s Nebeským? Snažíte sa zažiť to, čo leží pod povrchom vašej mysle? Snažíte sa spoznať svoju duchovnú realitu a povahu, ktorá existuje nad rámec teologických očakávaní a špekulácií? 

Ste úplne uväznení v prejavoch života, ale čo jeho mystérium? Jeho účel? Jeho význam? Tieto veci sa dajú nájsť iba pod povrchom. 

Môžete vytvárať nádherné vysvetlenia, fantastické teórie viery, mimoriadne zložité ideológie, ale myseľ nemôže uchopiť moc Ducha alebo realitu alebo múdrosť Ducha, ktorou je moc a sila múdrosť Poznania vo vašom vnútri. Ale aby ste sa mohli začať venovať tomuto hlbšiemu skúmaniu a budovať si zručnosti, trpezlivosť a odhodlanie, ktoré budete potrebovať, musíte začať robiť Kroky k Poznaniu – naučiť sa zamerať svoju myseľ a prekĺznuť cez jej pokušenia a jej fixácie. 

Boh vám dal najčistejšie duchovné praktiky, ktoré nájdete pri cvičení pokoja a vnútorného počúvania. A tieto praktiky sú uvedené v Krokoch k Poznaniu. Nevyžadujú fantastické presvedčenia. Nevyžadujú idoly uctievania. Nevyžadujú hrdinské postavy, svätých a záchrancov a avatarov. Môžete ich trénovať v nasledujúcom okamihu. Môžete ich praktizovať dnes večer alebo zajtra ráno. 

Cvičíte preto, lebo chcete poznať hlbšiu realitu svojho života. A viete, že tam niečo je, pretože ste vždy vedeli, že tam niečo je. Nie je to vecou viery. 

Viery sa menia. S vierami sa manipuluje. Viery sú posilňované a potom sa viery rozpadajú. Ľudia musia neustále opätovne potvrdzovať svoju vieru z dôvodu, že viera je vo svojej podstate nestabilná, pretože nemá hlbší základ. A kým viera nebude mať hlbší základ, bude nestabilná a nespoľahlivá a môže sa stať veľmi sebaklamnou. 

V meditácii sa naučíte ustúpiť od svojej mysle a nájsť pokoj a mier, ktoré umožňujú vašej mysli otvoriť sa a vašim zmyslom aby boli jasné a ostré. Z toho vychádza väčšie rozlišovanie a diskrétnosť v živote. 

Prestanete toľko rozprávať a začnete viac počúvať. Odstupujete od neustálej stimulácie, aby ste mohli zostať pri svojich vlastných skúsenostiach. Začnete si vážiť svoje skúsenosti viac ako svoje nápady, čo je uvedomenie, že sú oveľa pravdivejšie a spoľahlivejšie. Počúvate ostatných inak. Máte iný vzťah k ostatným. Hĺbku prírody začnete prežívať nielen ako scenérie, ale ako životnú silu. Začnete prežívať mentálne prostredie svojho života, prostredie myslenia a vplyvu a začnú sa vám otvárať nové svety. 

Boh pre vás nemôže skutočne urobiť nič, kým nezačnete túto cestu oslobodenia. Nebudete úplne oslobodení. To nie je realistický cieľ. Ale akonáhle začnete rozlišovať medzi svojimi hlbšími skúsenosťami a svojim intelektom, dvere sa vám začnú otvárať. Váš život začne mať zmysel. A začnete prežívať hlbší prúd svojho života, ktorý vždy plynul, na rozdiel od vašich plánov a vašich cieľov a toho, ako ste váš život strávili v minulosti. 

Povedzte si: „Nie som moja myseľ. Nie som môj intelekt.“ Aj toto sú myšlienky, ktoré však odkazujú na väčšiu realitu vo vašom vnútri, ktorá sa netýka myšlienok. Tu neponižujete intelekt, ale uvedomujete si, že musí byť riadený väčším Duchom vo vašom vnútri a že váš väčší Duch je riadený Zdrojom celej spirituality. 

Tu je intelekt cenený, takže ho chcete kultivovať. Nechcete ho znečistiť škaredými a násilnými vecami. Nechcete ho očierňovať sebadeštruktívnym a ponižujúcim správaním. Chcete, aby bol jasný a silný. Chcete, aby slúžil skôr vám, ako slúžili vy nemu.

Toto je veľká korekcia vo vašom vzťahu k sebe samému, ktorý v zásade predstavuje váš vzťah k vašej mysli a k telu. Pretože máte iba jedno Ja, takže váš vzťah k vášmu Ja je váš vzťah k hlbšej realite vo vašom vnútri. Ale z tejto reality máte vzťah k svojej mysli a svojmu telu, ktoré musia byť múdro a súcitne riadené, manažované a namerované, a nie ponechané na to, aby sa riadili sami. 

Vaše telo je úžasným prostriedkom. Bez toho by ste tu nemohli komunikovať s ľuďmi. Nepočuli by vás. Nemohli by vás vidieť. Nevšimli by si vašu prítomnosť, ani keby ste stáli vedľa nich. Ak by ste nemali myseľ, nemohli by ste dosiahnuť ich myseľ. Boli by ste neviditeľní. Ani by nevedeli, že tam ste. Myseľ je teda vzácna vec. Telo je vzácna vec, ale tak sa s ním vo svete zle zaobchádza a je vo svete sa tak tragicky týrané. 

Ale pre vás musíte teraz nájsť spôsob, ako vybudovať skutočný vzťah so svojím väčším Ja, svojou hlbšou povahou, pretože to drží kľúč k vášmu životu a budúcnosti. A čím viac sa k tomu priblížite, tým ťažšie bude pre vás urobiť chybu a zahodiť svoj život. 

Nemyslite si, že svoj život nezahadzujete, alebo že ste práve tam, kde musíte byť a že ste už vedení a riadení, pretože to tak nie je. Ak ste k sebe úprimní, budete si to určite musieť pripustiť. 

Je to pred vami veľká cesta. A Boh vám dal cestu, cestu, ako znovu objaviť moc a prítomnosť Poznania a jeho nesmiernu dôležitosť pre váš život a pre vašu budúcnosť. Je to tá najspoľahlivejšia vec, ktorá existuje. 

Keď sa svet stane turbulentnejším a chaotickejším pri čelení Veľkým Vlnám Zmien, budete túto silu, toto vedenie a toto sebavedomie potrebovať. Budete to musieť nájsť v ostatných a podporiť to v ostatných, pretože to bude sila Poznania a sila skutočných vzťahov, ktoré vás ochránia a povedú a dovedú k vašim väčším životným úspechom. 

Intelekt o týchto veciach nevie. Môže len špekulovať, dúfať a veriť. Ale istota vášho väčšieho života je už vo vás ako tajné kargo, ktoré sami nemôžete otvoriť. Musí to z vás byť vyvolané, ale aby z vás bolo vyvolané, musíte byť pripravení. Musíte sa pripraviť. Musíte sa dostatočne oslobodiť od povrchu svojej mysle, aby ste pod ním mohli cestovať, kedykoľvek to je potrebné. 

Týmto spôsobom sa stanete médiom medzi vašim Dávnym Domovom a svetom, medzi vašou fyzickou realitou a vašou duchovnou realitou. Stanete sa prostriedkom na milosť, moc a prínos. Toto je túžbou vášho srdca. Na to ste boli stvorení. 

Neboli ste stvorení na to, aby ste žili mizerný a chaotický život v drsnom a zložitom svete. Toto nie je váš pravý osud. Môže to byť vašou súčasnou realitou, ale nie je to váš skutočný osud. Ale nápady samé o sebe vás o tom však nemôžu ubezpečiť. Musíte to zažiť hlbšie v sebe a vo svojich skutočných vzťahoch s ostatnými. 

Vypočujte si tieto slová. Počúvajte Silu a Prítomnosť, ktorá je s týmito slovami. Počujte ich hlboko. Nespochybňujte ich. Nepoužívajte svoju myseľ ako druh plotu alebo bariéry. Nepoužívajte svoju myseľ na skrývanie sa. Nepoužívajte svoju myseľ na to, aby ste riešil to, čo vám má najhlbšie slúžiť. 

Boh má plán pre váš život. So svojim intelektom to nedokážete pochopiť, pretože to nebolo vytvorené vaším intelektom a ďaleko to prevyšuje váš intelekt. Preto vaše náboženské viery nikdy nemôžu byť absolútne, pokiaľ nie ste hlúpi a arogantní. Mystérium ich vždy prekročí, zmetie ich a oslobodzuje vás od nich. 

Nech je toto vašim porozumením.

Zmierenie

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
2. Mája 2011
V Boulder, Colorado

Žijete v Separácii – oddelene od samotného Stvorenia, oddelene od svojho Zdroja, oddelene dokonca od svojej hlbšej podstaty – žijete v inej časti vašej mysle, v mysli, ktorá bola sformovaná a podmienená vašou skúsenosťou so svetom. Stotožňujete sa so svojím telom a svojimi predstavami. Dávate si meno. Ste osobití a zdanlivo odlíšení od všetkých navôkol. Žijete v Separácii. 

Prišli ste na svet s cieľom, poslané vašou Duchovná Rodinou, s cieľom slúžiť jedinečným spôsobom za okolností vášho života a podmienok sveta. Takže zatiaľ čo žijete v stave Separácie, ste stále spojení so svojím Zdrojom. Ste stále v spojení s tými, ktorí vás do sveta poslali. Ste stále spojení so Stvorením. 

Je to práve tento protiklad vo vašej vlastnej podstate, čo znamená byť človekom. Je to tento protiklad, ktorý dáva vášmu životu nádej, pretože ste prišli pre väčší účel – účel, ktorý ste nevymysleli, účel, ktorý nemôžete skutočne zmeniť, účel, ku ktorému sa vaša hlbšia povaha zaviazala na úrovni vašej duše. 

Ak by to tak nebolo, potom by ste sa vo svete stratili. Boli by ste fragmentom fyzického vesmíru. Váš život by nemal skutočný zmysel ani hodnotu, ktorá by presahovala odhad ostatných, s ktorými ste v kontakte. Zdalo by sa, že život je prázdny a zbytočný. A či už by ste boli bohatí alebo chudobní, bez ohľadu na vaše okolnosti, skutočnosť vašej Separácie by vás vždy prenasledovala a vzbudzovala strach – strach zo straty, strach z ublíženia, strach z deprivácie, strach zo zničenia. 

Práve tento strach riadi životy ľudí, určuje ich rozhodnutia, zatieňuje akékoľvek malé šťastie, ktoré zdanlivo vytvárajú a snažia sa vytvárať. Je to neustála úzkosť. Sú to pocity ľútosti. Je to túžba a nenaplnenie, ktoré je súčasťou skúseností každého človeka so svetom. 

Ale Separácia však nikdy nebola skutočne vytvorená. Nemôžete byť oddelení od svojho Zdroja a preto tu nie je Peklo a zatratenie. Existuje iba proces zmierenia. Bez ohľadu na to, ako dlho to trvá, je to konečný výsledok. Váš rozpor a vaše rozhodnutie je to, aký hlas budete v sebe počúvať. 

Lebo Boh vám dal hlbšie svedomie – nie spoločenské svedomie, ale prirodzené svedomie, ktoré je súčasťou hlbšej inteligencie, ktorú nazývame Poznanie. Nie je zmätené. Nie je v rozpore. A nebojí sa sveta, pretože nič ho nemôže zničiť. Svet ho môže zatieniť, zatieniť a odviezť vás od neho, ale samo o sebe je úplné. Je to vaša časť, ktorá je súčasťou samotného Stvorenia. 

Je to to, čo vás zachráni, viete. Je to to, čo je spojené s Bohom a so všetkými, ktorí Bohu slúžia – v tomto svete a iných svetoch aj mimo samotnej fyzickej reality. Toto existuje mimo sféru intelektu. Je to niečo, čo musíte vo svojom živote zažiť, prejaviť a uplatniť a to bude demonštrovať jeho silu, realitu a účinnosť.

Neviete, kto ste, bez ohľadu na vaše definície alebo to, čo máte na svojej menovke, ale hlbšie dole niet pochýb. To, kým ste na tomto svete v tomto živote, je to, čo ste sem prišli vykonať sem a dosiahnuť a a proces vykonávania Krokov k Poznaniu, ktoré vás povedú ku zmiereniu.

Boh vie, aký ťažký je svet. Boh neriadi svet a každú malú udalosť. Boh však reaguje na veľké body obratu v dejinách ľudstva. Boh si uvedomuje veľké nebezpečenstvo, ktoré pre ľudskú rodinu existuje, ako čelí upadajúcemu svetu a Intervencii rás z vesmíru, ktoré sú tu, aby využili ľudskú slabosť a rozdelenie.

Váš účel potom nesúvisí iba s vašim zmierením, ale aj s udalosťami sveta a potrebami ľudstva. Vaša úloha bude veľmi konkrétna ako spolupráca s určitými ľuďmi za určitým účelom. Nemôžete na to prísť s intelektom, hoci sa o to môžete pokúsiť a mnohí sa o to pokúsili. Je to niečo, čo sa objaví na obzore vášho vnútorného života, akonáhle vykonávate Kroky k Poznaniu a zapájate sa do svojej prípravy.

Vaše zmierenie nie je len na to, aby vás vykúpilo, ale aby poskytlo jedinečnú a dôležitú službu ostatným a svetu samému. Pán vesmírov by nepremárnil túto príležitosť, aby mohol váš život mať hodnotu a zmysel pre ostatných. 

Bez ohľadu na to, čo ste si predtým urobili, bez ohľadu na degradáciu, chyby a kompromisy, ktoré ste urobili vo svoj neprospech, moc tohto účelu vás môže vykúpiť. Môžete byť najnižšou osobou na Zemi a sila Poznania vás môže stále vykúpiť. 

Každý krok, ktorý urobíte smerom k Poznaniu, je krokom k vášmu zmiereniu – s vašim Zdrojom, s vašou Duchovnou Rodinou, ktorá vás poslala na svet – a zmierenie s vašou hlbšou podstatou, zmierenie so životom. Je to zmierenie, ktoré vychádza z Poznania vo vašom vnútri a vyvoláva tú časť vo vás, ktorá je stotožnená so svetom a je vo svete stratená. 

To, čo vás začne viesť na túto cestu zmierenia, je uvedomenie si, že ste skutočne stratení vo svete a že ostatní vo vašom okolí majú rovnaké kondíciu a rovnakú zodpovednosť. Toto uvedomenie, ktoré je úplne čestné a ktoré je veľmi potrebné, vás zbaví ilúzií do bodu, keď si uvedomíte, že musíte hľadať väčší zmysel pre váš život. Toto je začiatok zmierenia. 

Môžete mať pocit, že sa nezodpovedáte ničomu konkrétnemu, okrem svojich detí a svojej priamej rodiny, svojej najbližšej rodiny, ale v skutočnosti sa zodpovedáte tým, ktorí vás poslali na svet. Sú to oni, ktorí na vás budú čakať, keď opustíte tento svet. A pred nimi si uvedomíte, či ste tu svoje ciele dosiahli alebo nie. 

Nech bude výsledok akýkoľvek, budú sa k vám správať s veľkou láskou a úctou, takže neexistuje žiadne zatratenie, viete. Boh neodsudzuje Stvorenie. Ale Boh dal do pohybu sily zmierenia, ktoré vykúpia tú malú časť Stvorenia, ktorá žije v Separácii, tú malú časť Stvorenia, ktorú nazývate fyzický vesmír. Nemôžete pochopiť, čo to znamená, alebo to sami predvídať. Samozrejme, že nie. To je nad možnosti intelektu, rovnako ako väčšina vecí, ktoré majú väčší význam. 

Vašou úlohou je podniknúť Kroky k Poznaniu a mať čestnosť si uvedomiť, že bez tohto väčšieho vedenia vo vás budú vaše rozhodnutia slabé, založené na slabých predpokladoch, na meniacich sa túžbach, na okamžitých atrakciách a najdôležitejšie, založené na strhujúcej realite strachu, ktorý tak preniká váš život a životy iných ľudí, že zostáva takmer bez povšimnutia okrem prípadov, keď sa vyjadruje extrémnymi spôsobmi. 

Nemennosť tohto strachu spôsobuje, že mizne z vedomia ľudí. Myslia si, že je to len normálne – normálny druh úzkosti, normálny druh nedostatočnosti. Keď to ľudia vyjadrujú, povedia: „No, to je len normálne“ – normálny stav strachu a obáv, normálny stav vyčerpania a zmätku. Ľudia sa prispôsobili touto mizernému stavu a hovoria mu normálny.

Ale hlbšie dole, na úrovni vašej skutočnej podstaty, na úrovni Poznania, [toto] nie je skutočne prijateľné. Keď si to uvedomíte, bude to bodom obratu vášho života bez ohľadu na váš vek a okolnosti, bez ohľadu na to, či ste bohatí alebo chudobní, či ste slobodný alebo či ste ženatý / vydatá, bez ohľadu na to, akej viery sa držíte, alebo bez  akejkoľvek viery, bude tomu tak. Bez ohľadu na to, aký národ, akú kultúru alebo politické presvedčenie má vaša vláda, je to všetko rovnaké. Je to rovnaké, či už ste človek, alebo či patríte k inej rase v inom svete. Je to rovnaká dilema, viete. Nie je to obmedzené ľudskou kondíciou. Je to kondícia samotnej Separácie. 

Vaša myseľ sa bude snažiť, aby bola Separácia úspešná. Pokúsi sa byť šťastnou, bohatou a spokojnou a zhromaždí všetky veci a ľudí, o ktorých verí, že ich musí mať aby si zaobstarala svoje šťastie. Čím viac sa však zhromaždí, tým vystrašenejšia bude zo straty vecí, ktoré zhromaždila. A tym viac bude v obavách, pritom ako budú plynúť roky, budete starnúť a veci sa začnú vytrácať. 

Ľudia sa snažia s obrovskými nákladmi a výdavkami, aby sa pokúsili o to, aby bola Separácia úspešná a príjemná, naplňujúca a úplná, ale nikdy to celkom nevedia vykonať, viete. Stojí to veľkú pokoru aby ste sa vzdali tohto úsilia, konečne si uvedomili, že musíte byť pripojení k Väčšej Moci – nie k moci vašej vlády alebo k moci vášho spoločenstva, alebo k moci vašich náboženských príslušností, alebo k moci vašej rodiny alebo sila čohokoľvek vo svete, ale sily vášho Stvoriteľa, Väčšej Moci. Aj keď vo svojom myslení a združeniach nie ste nábožensky založení, stále je to rovnaké. Iba to inak opíšete, to je celé. 

Život vám môže slúžiť tým, že vás takýmto spôsobom sklame, dovedie k skutočnému zúčtovaniu vo vašom vnútri, čo je začiatkom zmierenia. Ak si uvedomíte, že nemôžete skutočne odpovedať na väčšie otázky, ktoré sa objavia, musíte sa obrátiť k Väčšej Moci, Väčšiemu Zdroju, akokoľvek to budete definovať. Aj keď vaše definície budú na začiatku neúplné a možno dokonca hlúpe, je to začiatok väčšej asociácie. 

Bohu je jedno, k akému náboženstvu patríte. Boh nie je pripútaný k teológii žiadneho náboženstva, pretože vo vesmíre existuje nespočetné množstvo náboženstiev. Boh odpovie na obrat vášho života, na otvorenie vášho srdca, na vznikajúcu potrebu duše, najhlbšiu potrebu, ktorú máte, ktorou je potreba splniť svoj účel a to je prostriedkom zmierenia. 

Tu služba vo svete nie je trestom. Je to proces, ktorý umožňuje Poznaniu vo vás preniknúť do vášho vedomia a stať sa najdôležitejšou silou vo vašom živote. Nie je to tak, akoby ste boli poslaní na svet, aby ste vykonali svoj trest, akoby ste boli odsúdeným, ktorý musel ísť von a vykonať manuálnu prácu, aby splnil svoj rozsudok. Nie je to vôbec tak. Služba, ktorú poskytujete, generuje zmierenie pre vás a vyživuje a podporuje zmierenie pre ostatných. 

Lebo čo je najsilnejším dôkazom Boha na svete, ako dôkaz nezištného dávania, starostlivosť o ostatných, aj keď sa oni o vás nestarajú, starostlivosť o Zem, aj keď sa zdá byť ľahostajná o vašej existencii? Toto je najhlbšia demonštrácia Stvoriteľa, aká by mohla existovať. Toto je to, čo hýbe ľudí. Toto je to, čo otvára srdcia ľudí. Toto je to, čo ich spája s ich hlbším svedomím a dáva im pocit, že aj oni majú väčšie spojenie a väčšiu zodpovednosť za to, že sú vo svete. 

Nemôžete sa zmieriť sami. Nejde o intelektuálne úsilie. Môžete si sformulovať najelegantnejší systém viery ako sa len dá, ale toto nie je zmierenie. Stále ste stratení vo svojich myšlienkach. Stále ste odlúčení od seba. Stále ste odpojení. Ste riadení presvedčeniami a predpokladmi a v skutočnosti ste sa ešte nevydali touto väčšou cestou.

Toto je iným druhom cesty. Nemôžete si to pre seba vynájsť. Nie je výsledkom toho, že spájate rôzne náboženské alebo duchovné myšlienky, ktoré sú podľa vás posilňujúce. Nie je to produktom veľkej filozofie alebo ideológie. Je to niečo vrodenejšie, autentickejšie, dejúce sa na hlbšej úrovni, čo posúva váš život. 

Toto je začiatok Veľkej Príťažlivosti Stvoriteľa pre Stvorených. Akonáhle začnete robiť kroky smerujúce k zmiereniu, začnete spočiatku veľmi prerušovane prežívať túto Veľkú Príťažlivosť. Takto vás Boh priťahuje k vášmu Zdroju. Je to z tejto Veľkej Príťažlivosti. 

Nehrozí vám s Peklom a zatratením. Nie je to tým, že je vám sľúbený raj, ktorý si môžete predstaviť iba ako fyzické miesto. Nie je to veľkými prísľubmi radosti, extázy a naplnenia. Možno je to potrebné na to, aby sme vás presvedčili na úrovni vašej pozemskej mysle, ale hlbšie dole je Atrakcia Atrakciou. 

Je to veľká Láska pôsobiaca vo vás a generujúca svoju vlastnú príťažlivosť. Je to veľká Láska, ktorú pocítite k určitým ľuďom, s ktorými máte väčší účel a osud, Láska, ktorá sa zdá byť veľmi odlišná od rozpálených a romantických aktivít, ktorým sa tu ľudia oddávajú. 

Zmierenie je najdôležitejšou vecou. Je to dôležitejšie ako čokoľvek iné, čo vytvoríte, pretože je to to, čo vás zmieri s vašim Zdrojom a skutočne inšpiruje ostatných, aby s vami boli. Vytváranie užitočných vecí pre spoločnosť je cenné a má veľké zásluhy, ale okrem toho vo svete existuje vaša prítomnosť a sila toho, čo vás vedie a význam toho čo vás vedie. 

To vám dáva mimoriadnu odvahu. Je to to, čo vám dáva mimoriadnu vytrvalosť. Je to to, čo vám dáva oči aby ste videli a jasnosť, aby ste rozlíšili, čo je pravda od toho, čo pravdou nie je, čo je dobré od toho, čo len dobre vyzerá. Takto spoznáte rozdiel medzi skutočnou asociáciou s druhým a pominuteľnou vášňou alebo túžbou. 

Boh vykúpi tých, ktorí sú separovaní prostredníctvom Poznania v tomto svete a vo všetkých svetoch. Je v poriadku, že to nemôžete intelektuálne pochopiť alebo z toho urobiť nejaký jednoduchý vzorec, v ktorý môžete veriť. Všetko, čo Boh skutočne robí, je nepochopiteľné, ale to neznamená, že to nemožno zažiť a oceniť. 

Ľudia, ktorí veria, že Boh spravuje každú maličkosť v ich živote podceňujú majestátnosť a moc Stvoriteľa. Pretože Boh nespravuje každú maličkosť vo vašom živote. Náplňou vašej práce je spravovať každú maličkosť vo vašom živote. Boh svet nezachráni. Boh sem poslal vás, aby ste svet zachránili. Musíte tu zohrať malú, ale podstatnú úlohu. Ak túto úlohu nehráte, vo svete rastie temnota. Jeho vyhliadky sú znížené. 

Tejto zodpovednosti a povinnosti sa vyhnúť nemôžete. Je to súčasťou toho, čo vás vykúpi, dá vám moc a odvahu ale nie je to pravdou, s ktorou môžete rokovať. Bez ohľadu na to, aké sú okolnosti vášho života, ktoré čiastočne určia, čo ste tu schopní urobiť a dosiahnuť, táto dohoda a záväzok sú stále tu. 

Časť z vás, ktorá je spojená s Bohom, nemôže byť ovládaná alebo použitá časťou z vás, ktorá je stále odlúčená od Boha. Preto nemôžete použiť Poznanie na to, aby ste dosiahli to, čo chcete. Môžete len nasledovať Poznanie a dovoliť mu, aby vás priviedlo k väčšiemu naplneniu a väčšiemu zmiereniu. 

To obdivujete u skutočne kreatívnych a veľkorysých ľudí. To obdivujete u tých, ktorí preukazujú nezištné darovanie nielen vo veľkom, ale aj v jednoduchom meradle. Toto je služba, ktorú skutoční rodičia poskytujú svojmu dieťaťu. Toto je služba, ktorú skutočný občan poskytuje svojej komunite.

To je tou veľkou motivačnou silou. Môže pomýlená s inými sebeckými úsiliami a to sa stáva často, ale akonáhle odstránite to, čo je falošné uvidíte v práci moc zmierenia.

Ľudia chcú veľa vecí. Boja sa, že stratia to, čo majú a nenájdu to, čo hľadajú. Ľudia chcú veľa vecí. Ale hlboko pod povrchom mysle hľadajú zmierenie. 

To je to, čo vás spája s vašim životom pred týmto svetom a s budúcim životom. To je to, čo vás spája a dáva vám celistvosť a ukončí hrozný konflikt a zmätok, ktorý ľudia nazývajú normálnym životom. To je to, čo prináša mier do vašej najhlbšej podstaty, pretože sa konečne rozpoznáva a reaguje sa na ňu. To je to, čo vám dá inú cestu životom a prinesie do vášho života kvalitu vzťahu, ktorú by ste inak nenašli. To je to, čo vám dá oči aby ste videli a uši aby ste počuli. To je to, čo vám umožní poskytnúť väčšiu službu a väčšiu zodpovednosť. 

Tu budete mať chvíle, keď pocítite Silu a Prítomnosť Neba, len na chvíľu a to stačí. Tu budete schopní prekonať svoj vlastný strach a ľahostajnosť. Budete schopní prekonať svoju slabosť a svoju zraniteľnosť, pretože do vás vniká väčšia sila, sila a prítomnosť Poznania. 

Stále musíte byť vo svete fungujúcim človekom. Stále sa musíte starať o nespočetné množstvo úloh bytia vo svete a veľa z týchto úloh porastie a budú čoraz dôležitejšie. Nejde o únik zo sveta, ale o prípravu na svet, na väčšie angažovanie sa vo svete, s väčšou motiváciou a väčším vedomím. 

Boh volá separovaných, aby odpovedali – nie nato aby boli zo sveta vyňatí, ale privedení na svet s väčším účelom, väčším smerom a väčšou mocou. 

Boli ste sem poslaní, aby ste slúžili, ale boli ste sem tiež poslaní, aby ste zažili zmierenie. Je ľahké sa cítiť zmierený, keď tu nie ste. [Tam] je všetko zrejmé, všetko je evidentné. Vaše otázky ubudnú. Vzťah je všade; je všadeprítomný. Ste pochopení. Chápete. 

Ale keď prídete na svet, stratíte to. Si slepí. Ste ignorantní. Ste zraniteľný. Na tejto úrovni musí dôjsť k zmiereniu. Nemôžete utiecť domov do Neba a myslieť si, že ak budete dobrý chlapec alebo dobré dievča, môžete ísť do Neba – nech už to vyzerá vo vašej fantázii akokoľvek. Nie, vôbec nie. Ak ste uspeli, je vám daná väčšia služba. Mimo tohto sveta začnete slúžiť tým, ktorí zostávajú pozadu. Boh nebude mrhať tvojimi úspechmi, ale zamestnáva ich väčšími spôsobmi. 

Keď dosiahnete toto zmierenie, budete ho prirodzene chcieť propagovať a podporovať aj v iných. Toto je prirodzenou túžbou srdca. Nemôžete si zachovať zmierenie pre seba, akoby ste držali nejaké bohatstvo. Je to niečo, čo musí cez vás prúdiť a aj prirodzene bude. 

Nové Zjavenie od Boha to objasňuje, ale je to prítomné vo všetkých veľkých náboženstvách sveta. Ale tieto pravdy tam zostali skryté, pokryté vierou, ceremóniami, históriou a nesprávnou interpretáciou. Preto musí tieto veci Zjavenie od Boha pre túto dobu a pre budúce časy objasňovať najjednoduchším možným spôsobom a musí ich neustále opakovať, aby ste mohli začať chápať a bolo vám pripomínané, že ste tu pre väčší účel a že vo vašom živote musí dôjsť k väčšiemu zmiereniu a dôjde k nemu, keď začnete vykonávať Kroky k Poznaniu a reagovať na hlbšie potreby svojho srdca a svojej duše.

Prítomnosť

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
7. Decembra 2009
V Chau Doc, Vietnam

Ľudia sú veľmi zaneprázdnení, veľmi stimulovaní, ženú sa stále dookola, nedokážu byť pokojní, nedokážu počúvať vo svojom vnútri, ich myseľ nepokojná, stále hľadajúca, plná vášne, plná strachu, plná presvedčení, plná popretia. 

Prečo je to tak ? Prečo sú také inteligentné stvorenia, ako ľudské bytosti tak poháňané, tak úzkostlivé a nespokojné? Prečo je tomu tak takmer u každého? 

Ľudia hovoria o duchovnej realite. Ľudia hovoria o Bohu. Ľudia hovoria o Nebi a o Pekle. Ľudia hovoria o svojej viere. Stále sú však nepokojní, znepokojení a zmätení. 

Prečo je to tak, že aj vo vedomí, že človek má hlbšiu podstatu by mal mať tento nepokoj? 

Odpoveď na túto otázku je skutočne hlbšia, ako väčšina ľudí tuší a mätúcejšia ako by si ľudia mysleli. 

Pretože Prítomnosť je tak blízko pri vás, ale ak nemôžete byť s touto Prítomnosťou, kam teda pôjdete? Čo budete robiť? Ako sa môžete vyhnúť tomu, aby ste boli s niečím, čo je tak vždy prítomné, čo je vo vás a okolo vás? 

Zdá sa, že je nevyhnuteľná a napriek tomu ju ľudia nezažívajú. Mysleli by ste si, že bude vždy prítomná, ale zostáva to neznáma. Aj medzi tými, ktorí tvrdia, že sú nábožensky založení, inšpirovaní a vedení, je to cudzia skúsenosť. A ak to zažijú, je to len na moment. 

Ak nemôžete byť s niečím, čo je vždy prítomné vo vás a okolo vás, ako tomu uniknete? Kam pôjdete, kde s vami Prítomnosť nie je? 

Je to dilemou a záhadou, ale odpoveď sa zdá byť takisto záhadná. Je to protikladom života v manifestácii reality, že by duchovná Bytosť bola zjavne taká neduchovná – plazila by sa ako zviera, poháňaná vonkajšími silami, držaná v takom nízkom bode v boji o život. 

Iste aj ten najoptimistickejší človek zasiahne tieto nízke body zážitkov a ak je k sebe úprimný, cíti v sebe veci, ktoré sú ťažko príjemné alebo žiaduce. Ale to, čo nie je príjemné, to, čo je nežiaduce, nie je súčasťou Prítomnosti, pretože ona je čistá. 

Ak niekto sedí v tichosti dosť dlho a dokáže utíšiť svoju myseľ, začne túto Prítomnosť cítiť. Ak niekto začne cítiť svoj skutočný stav bytia, skutočný stav svojej mysle a svojho tela a dokáže byť sám so sebou na hlbšej úrovni, začne cítiť Prítomnosť. 

Keď ľudia úprimne dajú druhému bez túžby po obohatení alebo sebapotvrdení cítia Prítomnosť. Keď ste dojatí inšpiráciou činom druhého, cítite Prítomnosť. Je to tak blízko. Odlepte tapetu ľudskej psychológie a je tam táto Prítomnosť. 

Čo je táto Prítomnosť? A prečo je tak vždy prítomná? Je to prítomnosť vašej Duchovnej Rodiny. Je to prítomnosť Stvorenia. Je to Prítomnosť Zdroja všetkých týchto vecí, pretože ste nikdy neopustili Boha. Fyzicky ste neopustili Boha z jedného miesta a nešli ste na iné miesto kde Boh neexistoval, pretože neexistuje miesto kde by Boh neexistoval. Boh je všadeprítomný. Boh dokonca existuje v Pekle alebo v stavoch mysle, ktoré sú pekelné. 

Vyhnúť sa Bohu musí byť skutočný problém. Napriek tomu to ľudia robia. Ani len netušia, prečo to robia ale robia to. 

Keď opustíte tento život a vaše telo pominie, nie je to ako keby ste zmizli a odišli niekam inam. Iba sa prebudíte k tomu, čo tam vždy bolo. Sú tam tí, ktorí vás poslali na svet a čakajú na to aby vás vítali. A je tu Prítomnosť, nádherná Prítomnosť. Necestovali ste z jedného miesta na druhé, aby ste to zažili. Vždy to tam bolo.

Prečo sa tomu teda ľudia vyhýbajú? Prečo sa tomu snažia vyhnúť za každú cenu? Prečo vyhľadávajú pozemské skúsenosti s utrpením, bojom a neustálym prispôsobovaním sa, keď môžu zažiť Prítomnosť? 

Je to otázka, ktorá je strašidelná a jej odpoveďou je skúsenosť sama – túžba zažiť túto Prítomnosť, úmysel zastaviť sa od zúfalého myslenia a správania, túžby zažiť svoju skutočnú podstatu a účel vo svete – je to bodom obratu v jednotlivcovi. 

Namiesto toho, aby ste utekali, namiesto toho, aby ste sa snažili udržať v stave fantázie, v stave rozčúlenia sa rozhodnete, že už tieto veci nechcete a ste ochotní podstúpiť proces návratu k Prítomnosti. 

Dôvodom prečo Prítomnosť nezažívate je lebo je skrytá – skrytá za výzorom sveta, skrytá za zložením vašej mysle, skrytá vašimi okolnosťami a zameraním v živote. Rovnako ako spiaci človek, ktorý spí v raji, ale sníva o pekle, neuvedomujúc si, že mimo jeho spánkového stavu je v mieste milosti a zmyslu. 

Investovali ste toľko veľa, aby ste boli vo svete, aby ste tu investovali do svojej identity. Tým že ste tu ste si vybudovali toľko odporu voči vášmu pôvodnému stavu, že nechcete aby vás dotiahlo do konca nič. Čiastočne sa kvôli tomu ľudia boja zomrieť.

Nehovoríme však o umieraní. Hovoríme o prebudení. Hovoríme o odstránení vrstiev a vrstiev podvodu a posadnutosti, všetkého, čo ste umiestnili ponad toto svetlo, všetko čo celý svet umiestnil ponad toto svetlo, až kým toto svetlo nezmizlo a už ho nebolo viac vidieť. 

Je to akoby sa vaša myseľ a telo stali tienidlom lampy, ale tienidlo je také tmavé a prekrývajúce, že svetlo cez ne nepreniká. Namiesto toho, aby ste toto svetlo vrhli na svet, zostáva vo vás skryté. Zostáva skryté takmer vo všetkých.

Jedným z dôvodov, prečo ľudia nechcú túto Prítomnosť cítiť, je že to spochybňuje všetko čo sa pokúšajú mať, byť a robiť. Spochybňuje to realitu samotnej Separácie.

Ak je tu Boh, ak je tu Stvorenie, je tu aj vaša Duchovná Rodina, ktorú si sotva pamätáte, čo je potom touto realitou, ktorú vo svete prežívate? Ako je reálna? Ako je dôležitá? 

Začína sa to vo vašom vnútri akousi revolúciou, revolúciou s protichodnými silami – túžbou prebudiť sa a zažiť prítomnosť a strach z Prítomnosti a strach z bolesti, ktorú by Prítomnosť odhalila, strach z nesúladu a konfliktu, ktoré by Prítomnosť odhalila, strach z uznania, že váš život je prázdny a že vaše ciele sú pochybné. 

Potom je tu strach z Boha – strach, že ste Boha zapreli a že vás Boh potrestá, bojíte sa, že ste boli hriešni a zlí a že Boh a Bohom vyhlásený hnev a nespokojnosť na vás nejako spadnú. Ľudia si myslia, že existuje Súdny Deň a určite si neprajú, aby ním bol dnešný deň. 

Toto je celý problém Separácie, pretože si to vyžaduje popretie Stvorenia. Žiť v realite Separácie si vyžaduje popretie Stvorenia, pretože Stvorenie je z Boha. Nie sú to tieto fyzické veci, ktorých sa dotknete a cítite. Je to ďaleko viac. 

Keď začnete prežívať Prítomnosť, začne vás ťahať. Je to najprirodzenejšia príťažlivosť, aká môže existovať. Samozrejme to chcete zažiť viac, obzvlášť keď zistíte, že tu nie je na to, aby vás potrestala, keď zistíte, že nie je plná úsudku a hnevu a nespokojnosti, keď zistíte, že je obdivuhodná a veľkolepá.

Samozrejme, že by ste k nej chceli vrátiť. Čo iné vám na svete môže poskytnúť tento zážitok? Tu neopúšťate svet, ale namiesto toho objavujete, že máte väčší účel na bytie, prirodzenú pamäť, hlbší zmysel. To nadväzuje na skúsenosť Prítomnosti a aj predchádza skúsenosti Prítomnosti. 

Je však vedomým rozhodnutím obrátiť svoj život, zmeniť smer, ísť proti veľkým investíciám do Separácie, ísť proti svojmu strachu, ísť proti túžbám človeka, ktoré vás stále vedú do sveta – snažíte sa tam stratiť; snažíte sa tam vytvoriť novú identitu; snažíte sa tam byť, robiť a mať veci. 

Tu sa nevzdáte všetkého a nestanete sa asketickými, pokiaľ k tomu nemáte špeciálne volanie. Pre väčšinu ľudí to skutočne znamená, že je ich život osvetlený a informovaný a prechádza veľkým prechodom – veľkým prechodom zvnútra a veľkým prechodom zvonka. Pretože ak cítite túto Prítomnosť alebo si aspoň uvedomujete, že tu je a že vás sleduje, to zmení váš život a vaše ciele, vaše priority a všetko. 

Aj skutočnosť, že vás Boh sleduje, je pre ľudí znervózňujúca. Je to znervózňujúce, pretože sa snažia skryť. Rovnako ako malé stvorenie, ktoré sa chce schovať pod skalu, nechce byť objavené v obave, že bude zničené. Takto ľudia hľadia na Boha. Aj keď v Boha veria, nechcú Boha zažiť dnes, pretože sa to zdá byť ako koniec všetkého. „Verte v Boha dnes a môžete byť s Bohom neskôr, ale nie dnes, prosím – niesom pripravený na Boha.“ Preto byť pobožný nie je zárukou toho, že zažijete Prítomnosť alebo väčší účel, ktorý vás priviedol sem na svet. Tieto objavy môže urobiť osoba, ktorá nemá žiadne náboženstvo alebo v náboženstvo ani neverí. Viera v náboženstvo môže niekedy ešte viac sťažiť tento zásadný objav z dôvodu viery v odplatu, viery v Súdny Deň a viery v Peklo. Nikto sa nechce konfrontovať s týmito vecami. Nie dnes. Nie žiadny deň. 

Takže sa vraciame k pôvodnej otázke, prečo sa tomu ľudia vyhýbajú. Nechcú si myslieť, že ich Boh sleduje a že Prítomnosť je tu, pozerá sa na všetky ich myšlienky a ich správanie, všetky ich prehrešky, všetku ich nemorálnosť, všetko ich násilné myslenie, všetky ich hnevy a ich krivdy a hrozné veci, ktoré prechádzajú cez ich predstavivosť. 

Ale Boh nie je z týchto vecí zhrozený, pretože Boh sa zameriava na vás – nie na vás, ktorých ste stvorili v Separácii, ale na vás, ktorých stvoril Boh, ktoré ste súčasťou Stvorenia samotného. 

To, o čom tu hovoríme, je jadrom ľudskej dilemy. A nejde len o ľudskú dilemu, je to dilema všetkého prejavujúceho sa inteligentného života vo vesmíre a dokonca aj v iných vesmíroch. 

Ostatné rasy vo vesmíre sa môžu od vás javiť ako odlišné, dokonca aj tie, ktoré majú lepšiu technológiu stále čelia zásadnému problému Separácie. Prítomnosť je tiež s nimi, ale nemôžu ju cítiť. Nechcú to. A vo väčšine prípadov ani neveria, že to existuje. 

Aká je teda hodnota všetkých týchto vecí, ktoré vo svete hľadáte – pohodlie, bezpečnosť, potešenie, moc, bohatstvo – ak vás oberajú o Duchovné spojenie, ak odstraňujú vaše vedomie Prítomnosti a s ním aj váš väčší účel bytia na tomto svete v tomto čase? 

Ľudia majú chvíle, keď sa na veci pozerajú trochu objektívnejšie a myslia si: „Hmm. Tieto veci, o ktorých všetci hovoria a po ktorých túžia, sú skutočne také dôležité?“ Majú chvíle introspekcie. Možno po časoch sklamania alebo vytriezvenia majú chvíle introspekcie – nádejné okamihy, okamihy prehodnotenia.

Nejde o náboženstvo. Nejde o záchrancov. Nejde o to, k akej viere patríte. Je to o Prítomnosti. Nejde o vašu ideológiu ani o to, akého náboženského systému by ste sa mohli držať. 

Ľudia sa pýtajú na všetky nesprávne otázky, viete. Celý dôraz je nesprávny. Myslia si, že je to všetko o nápadoch. Myslia si, že je to o oddanosti vašim myšlienkam, pretože žijú vo svete myšlienok. Ale v skutočnosti ide o Prítomnosť – nie o zlú prítomnosť, nie o klamlivú prítomnosť, ale o skutočnú Prítomnosť. 

Existujú zlé prítomnosti. Existujú klamlivé prítomnosti. Existujú temné prítomnosti, oh áno, ale My hovoríme o skutočnej Prítomnosti. Čo je temná prítomnosť, ako len tieň nad krajinou, keď skutočnou Prítomnosťou je svetlo, ktoré celú krajinu osvetľuje? 

Ak by ste túto Prítomnosť mali prežívať dôslednejšie, začali by ste cítiť a prežívať, že máte väčšiu prítomnosť a účel vo svete, väčší smer, ktorý treba nasledovať, ktorý nemá veľa spoločného s vašimi predchádzajúcimi cieľmi a ašpiráciami. 

Vyžadovalo by to, aby ste prehodnotili všetko, čo robíte – prehodnotili všetky svoje vzťahy, možno okrem svojich detí, pre ktoré by ste si museli udržať zodpovednú pozíciu ako poskytovateľ. Museli by ste prehodnotiť všetko, čo robíte. Zdá sa však, že toto ľudia robiť nechcú. Je to malou cenou, ktorú platíte za odhalenie, a ach, aká je to len malá cena v porovnaní s tým, čo sa tu odhaľuje. 

Boh poslal do sveta Nové Poslanie odhaľujúce moc Prítomnosti. Boh poskytol cestu skrz štúdium Krokov k Poznaniu. Boh odhalil skutočnú podstatu vašej duchovnej reality na úrovni Poznania, hlbšej inteligencie vo vás. Všetko je to zamerané na to, aby vás to priviedlo do Prítomnosti a aby vás to potom priviedlo k vášmu väčšiemu účelu vo svete, ktorý žije hlboko vo vás a ktorý s vami po celú túto dobu bol. 

Keď hovoríme o vašom návrate k Prítomnosti, neznamená to, že sa vrátite úplne, pretože ak by ste to učniili, nemohli by ste byť vo svete. Stratili by ste všetku túžbu a úmysel tu byť, pretože Prítomnosť je taká silná a má takú veľkú príťažlivosť. 

Nie, Boh chce, aby ste zažili iba niečo z Prítomnosti – dosť na to, aby vám to umožnilo zastaviť sebadeštruktívne myslenie a správanie, dosť na to, aby ste sa zapojili do svojej hlbšej reality, dosť na to, aby ste dostali odvahu čeliť a prehodnotiť svoj život a okolnosti, dosť na to, aby ste v sebe zakúsili silu a prítomnosť Poznania a mali odvahu a chuť za ním ísť ponad všetky ostatné veci v živote. 

Účelom nie je sa vrátiť k Bohu. Najprv musíte splniť svoje poslanie a osud vo svete a znovu vstúpiť do sveta bolesti a ťažkostí, zmätku a kontrastu, ale teraz s väčšou realitou, ktorá vás vedie. 

Takže ste Prítomnosť ochutnali a veľa chutí Prítomnosti, ale nemôžete tam ísť úplne, pretože by vás to vyviedlo zo sveta. Boh chce, aby ste boli vo svete a vy máte dokonalé Poznanie, ktoré tu potrebujete – nestratiť sa v Separácii, neskúšať sa tu vytvoriť, neskúšať, aby bola Separácia úspešná, ale tu zažiť a naplniť väčší osud. 

Je to, akoby ste na svete mali dva účely. Máte osobný účel úniku do sveta Separácie. Ale Boh s vami poslal väčší účel kontribúcie do sveta a ten s vami ide všade. 

Takže pravdou je, že nemôžete Prítomnosti uniknúť, nemôžete uniknúť ani väčšiemu účelu, ktorý vás sem priviedol. Ide s vami všade. Ale vašou dilemou je, ako budete tieto veci prežívať vo svojom vnútri a ako prejdete prirodzeným prechodom a zmenou svojich priorít ako aj zmyslu pre smer, ktoré naznačia?

Prebudiť sa zo života závislosti si vyžaduje, aby ste sa tohto života vzdali a ľudia sa nechcú vzdať svojich predchádzajúcich investícií. Ľudia chcú byť vo svojej predchádzajúcej investícii šťastní. Nikdy tam však šťastní byť nemôžu, aj keď sa o to stále pokúšajú. 

Nemôžete dosiahnuť, aby starý život fungoval. Potrebujete nový život. Aj keď zostanete vo väčšine svojich súčasných okolností, stále potrebujete nový život. Zjavenie vám nový život poskytuje. Nové Posolstvo oh Boha pre svet vám poskytuje nový život. Dokonca aj veľké náboženské tradície sveta vám môžu poskytnúť nový život, ak im správne rozumiete a nenecháte sa odradiť mnohými chybami v myslení, ktoré tam existujú. 

Ľudia sa stále snažia, aby ich život fungoval, aj keď ich život nefunguje. Stále sa snažia, aby ich okolnosti boli príťažlivé a prijateľné pre ich hlbšiu podstatu, ale ich hlbšia podstata má iné plány. Snažia sa veriť v Boha, ale nechcú, aby sa Boh v ten deň objavil. Modlia sa za vedenie a vyslobodenie, ale boja sa vedenia a vyslobodenia.

Toto je dilemou Separácie. Je to dilema, ktorá je tak zásadná pre vaše bytie vo svete a pre zmätok, ktorý tu prežívate o sebe, svojom mieste a svojich cieľoch, pocite zmätku, ktorý preniká do vašich vzťahov a vašich aktivít. 

Preto v Novom Zjavení od Boha, tak ako v starších Zjaveniach a predchádzajúcich Zjaveniach, sa vždy kladie tento dôraz na návrat k Bohu – nie uctievanie Boha zdialky, nie iba verenie, ale otváranie dverí vo vašom vnútri k vnútornému zjaveniu, ktoré tlmočí skúsenosť Prítomnosti a objavu, že človek má väčší účel, túžbu a schopnosť prejsť veľkou revolúciou vo svojom vnútri, ktorá vám umožní tento účel realizovať, nasledovať ho a potom sa znova uplatniť vo svete. 

Prítomnosť vás pritiahne, ale tiež vás pošle späť. Dá vám časom nový život, ale vráti vás späť. Nemožno utiecť od Boha, pretože to nie je váš zámer bytia na svete – váš skutočný účel. Potrebujete však Boha alebo Prítomnosť, aby ste uznali tento skutočný účel a našli odvahu ho nasledovať. 

Aj keď nie ste nábožensky založeným človekom a nemyslíte náboženským smerom, prichádza to k tomu istému – hlbokému vnútornému presvedčeniu, hlbokému vnútornému svedomiu, hlbokej vnútornej motivácii, zmyslu pre to, čo je správne a hlbokému zmyslu pre to, čo nie je správne, čo sa zdá, že ide ponad politické názory alebo spoločenské postoje človeka, hlbšie svedomie, ktoré nie je sformované vašou kultúrou, spoločnosťou a rodinou – hlbšie svedomie, ktoré bolo založené vo vašom stvorení dávno predtým, ako ste prišli na tento svet. 

Takže v štúdiu Krokov k Poznaniu sa naučíte byť pokojní – nie preto, aby ste mohli získať informácie, nie preto, aby ste mohli mať víťazné číslo, nie preto aby ste mohli byť v živote inteligentnejší a prefíkanejší, ale na zažitie Prítomnosti. 

Najskôr zažijete prítomnosť vašich Učiteľov stojacich okolo vás, tých, ktorí sú vyslaní, aby dohliadali na váš život a ďalšie životy. Existujú mimo fyzickú oblasť a zažijete ich prítomnosť, ktorá je veľmi silná. Ale to vás dovedie k väčšiemu zážitku z Prítomnosti, ako sa vaša túžba a kapacita pre Prítomnosť zvýši. 

Prítomnosť je taká ohromujúca, že keď ju prvýkrát zažijete, je to ako okamžitý záblesk svetla, ako záblesk blesku osvetľujúci krajinu v noci. Na krátku sekundu vidíte všetko a potom je opäť úplná tma. Mali ste chvíľku skúsenosti s Prítomnosťou, ale bola to len chvíľa, pretože naozaj ešte nemáte túžbu ani kapacitu, aby táto skúsenosť rástla. To sa musí rozvíjať praxou a zámerom. Kroky k Poznaniu vás majú viesť mnohými krokmi, vďaka ktorým získate čas na vybudovanie tejto túžby po Prítomnosti a svojej schopnosti ju zažiť, čo je v zásade schopnosť žažívania vzťahu.

Uvidíte, že vaša kapacita na prežívanie vzťahu určuje kvalitu vášho vzťahu s ostatnými. Ak máte extrémne obmedzenú kapacitu, bude to obmedzovať vaše skúsenosti so vzťahom s ostatnými. To sa priamo a okamžite prejaví vo vašom živote. Čím viac prežívate Prítomnosť, tým viac môžete byť s ostatnými ľuďmi, tým viac môžete byť sami so sebou, tým viac môžete byť v živote. 

Prínos do kvality vášho života je obrovský a prirodzený. Musí sa tak stať. Ale v tomto okamihu musíte byť presvedčení, že vás musí zlákať Boh, zlákať vás prísľubom mieru a šťastia a zmyslu, sily a naplnenia, pretože sa veľmi bojíte, bojíte sa že sa jedného dňa Boh môže zjaviť a presmerovať váš život. 

Napriek tomu to je to, čo chcete. Časť z vás to chce. Časť z vás to nechce. Časť z vás hľadá vzťah. Časť z vás pred tým utečie. A tak pracovanie na tomto predstavuje proces zjavenia. 

Zjavenie nie je len veľkým senzačným momentom. Je to procesom návratu. Má svoje osvetľujúce okamihy, ale je to proces v čase – najprirodzenejší proces, aký existuje. 

Na chvíľu sa zastavte. Dovoľte svojej mysli aby sa usadila. Zhlboka dýchajte. Choďte na pokojné miesto. Odložte svoje myšlienky a svoje plány, ciele a problémy na dostatočne dlhý čas a ak toto robíte dostatočne často, začnete zažívať Prítomnosť. Po nejakom čase sa len ukáže, najskôr v malých zábleskoch, a potom, ako budete pokračovať, budete mať s ňou mať väčšie skúsenosti, dostatočné na to, aby vám ukázali, čo potrebujete vidieť a vedieť o sebe a o svojich okolnostiach. 

Toto je proces zjavenia. Nové Posolstvo od Boha pre svet hovorí o zjavení v týchto pojmoch. Je to Posolstvo pre svet, ktoré je čisté. Nebolo poškodené politickými mocnosťami ani jednotlivcami hľadajúcimi moc. Je to niečo, čo je čisté a elementárne. Je určené pre všetkých. 

Môže to iluminovať váš život, ak k tomu pristupujete čestne a ste ochotní riadiť sa jeho odporúčaniami. Vašou túžbou po tom je túžbou po Prítomnosti. Vašou ochotou tomu je ochota zažiť Prítomnosť a všetko, čo Prítomnosť odhaľuje. Váš strach z toho je váš strach z Prítomnosti. Vaše popretie toho je vašim popretím Prítomnosti. Nech už uvediete akékoľvek dôvody tohto odmietnutia, sú sekundárne a nepodstatné v porovnaní s odmietnutím samotným. 

Nie každý je pripravený na svoje osobné zjavenie. To nie je vaša starosť. Ide vám o to, či ste pripravení, či ste pripravení prejsť procesom zjavenia – procesom iluminácie, procesom zmien, procesom prehodnocovania, procesom prechodu vášho životného dôrazu od Separácie k jednote a vzťahu. Musíte o týchto veciach premýšľať a stále na ne myslieť a nikdy na ne neprestať myslieť. 

Sme súčasťou Prítomnosti, časťou ktorá je tu, aby vás viedla a priniesla Nové Posolstvo na svet. Sme tí, ktorí dosiahli schopnosť žiť za hranicami sveta a dokonca aj tela. A tak slúžime účelu celého života, pretože je to Našou radosťou.

 Tí ako My, ktorí predstavujú Nebeský Plán, vám tiež pomôžu, keď začnete tento proces zjavenia. Povzbudia vás bez toho, aby prevzali kontrolu nad vašim životom. Musíte prevziať kontrolu nad svojím životom vedeným Poznaním.

Je toho toľko veľa, čo sa treba naučiť a odnaučiť, že čokoľvek, čo hovoríme, môže byť nesprávne interpretované a použité proti Zjaveniu. Ale to je riziko, ktoré je potrebné podstúpiť, aby vám toto vedomie bolo prinesené a aby ste dostali povzbudenie k podniknutiu Krokov k Poznaniu, k prijatiu Nového Posolstva od Boha pre svet, ktoré je dané v čase vážneho nebezpečenstva pre ľudstvo, v čase veľkých zmien a prevratov. Je dané ľuďom vo všetkých tradíciách viery, aby iluminovalo tieto tradície a prinieslo podstatu ich učenia tak, aby každý mal šancu zažiť Prítomnosť. 

Prítomnosť je v tejto chvíli s vami. Stojí priamo za vami. Je pod povrchom vašej mysle. Existuje vo všetkom, čo vidíte a čoho sa dotýkate. Ale tomu preniká týmito vecami mimo váš viditeľný rozsah. Zažívate Prítomnosť s hlbším zmyslom, ktorý prekračuje zmysly tela. 

Je s vami teraz. Bola s vami včera. A bude s vami zajtra – volá vás a čaká na váš návrat; čakajúc na to, že dá vášmu život účel, zmysel a smer; čakajúc na to, kým si zvolíte cestu zjavenia a odvrátite sa od temnoty svojej fantázie a od bojazlivého života, ktorý sa pokúšate žiť. 

Nech je toto vaším porozumením.

Most

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
9. Novembra 2013
V Boulder, Colorado

Narodili ste sa s dvoma mysľami: hlbšou mysľou, ktorú vám Boh dal, Myseľ, ktorú ste mali predtým ako ste prišli na svet, Myseľ, ktorú budete mať, akonáhle svet opustíte; a máte pozemskú myseľ, sformovanú a podmienenú vašou skúsenosťou so svetom a vašou reakciou na všetky tieto skúsenosti a všetky vplyvy, ktoré sformovali vaše myslenie, postoje a presvedčenia od dňa kedy ste sa narodili. 

Hlbšia Myseľ vo vás je dnes s vami. Je stále spojená s Bohom. Je stále súčasťou Stvorenia. Je múdra a nebojácna a nepoškodená svetom. Ale vy zatiaľ v tejto Mysli nežijete, pretože je to väčším Poznaním vo vás. 

Žijete vo svojej pozemskej mysli so všetkými jej turbulenciami, jej túžbami, strachmi, rozptýlením, obsesiami, nevyriešenými konfliktmi, sťažnosťami a tak ďalej. Vo svojej pozemskej mysli hľadáte komfort a úľavu od všetkých týchto vecí, ale je tam len málo pohodlia. Pretože vaša pozemská myseľ nie je postavená na tom, kto skutočne ste, prečo ste prišli na svet a kto vás sem poslal a za akým účelom. 

Teraz je najdôležitejšie vybudovanie mosta medzi týmito dvoma mysľami. Pretože nemôžete pochopiť vašu skutočnú podstatu, váš účel a váš osud žijúc vo vašej pozemskej mysli. V tejto súvislosti môžete mať iba presvedčenia a domnienky. Sú určite slabé a neadekvátne a často úplne falošné, takže sa na nich nemôžete spoliehať na nič. 

Hľadáte úľavu od trápení sveta a konfliktov vášho života, ale skutočné riešenie žije hlbšie vo vás – mimo povrchu mysle, mimo dosahu intelektu, mimo viery, mimo dohadov. 

Je to tento most, ktorý musíte vybudovať a preto Boh poskytol Kroky k Poznaniu – na uvedenie vašej pozemskej mysle do súladu a služby k hlbšej mysli vo vašom vnútri. Pretože toto je jej skutočná funkcia a tu sa [pozemská] myseľ môže stať úžasnou vecou, nádherným komunikačným nástrojom, nádherným nástrojom na riešenie problémov praktickej povahy. 

Bez tohto hlbšieho Poznania, aby vás viedlo a silu Stvorenia aby vás viedla, sa vaša pozemská myseľ sa stane väzením, pevnosťou, miestom, z ktorého nemôžete uniknúť a vecou, ktorá váss prenasleduje a zväzuje, obklopuje a odnáša od reality – vo vašom vnútri aj vo svete.

Ak môžete sedieť v tichosti a začať sa pozorovať, uvidíte, ako vládne táto pozemská myseľ a aká je v skutočnosti chaotická. Aj keď máte určité vzorce myslenia a správania; aj keď máte rutiny, ktorými sa riadite, ste hlboko nevedomí o tom, kto ste, kam smerujete a prečo ste tu. 

Na tieto otázky je možné odpovedať iba na hlbšej úrovni, na úrovni Poznania. Poznanie však neposkytne iba odpovede. Vezme vás do života, ktorý by ste mali žiť, ktorý teraz naozaj nežijete, ešte nie. 

Ľudia vyčerpávajú intelekt, ktorý sa snaží pochopiť väčšie veci, snaží sa dať dohromady zmysel pre realitu v širšom meradle a snaží sa pochopiť svoje vlastné sklony, konflikty a rozpory. Ale na úrovni Poznania sú tieto veci zrejmé, evidentné a v niektorých prípadoch dokonca aj nedôležité. Poznanie totiž vie, kto ste a prečo ste tu, s kým sa snažíte stretnúť a čo musíte dosiahnuť. Pozná vaše skutočné dary a miesta, kde musia byť dané, veci, ktoré intelekt zistiť nedokáže nikdy. 

Tu sa musíte naučiť hlbšie načúvať vo svojom vnútri a prestať sa sťažovať na svet, aby ste mohli začať vidieť a počúvať, učiť sa ako zostať v pokoji, aby ste pocítili podstatu vášho hlbšieho zážitku, ktorý vychádza z úrovne Poznania.

Bez tohto mosta nemôžete adekvátne na Poznanie odpovedať. Hovorí k vám každý deň, ale nebudete ho počuť, pretože vo vašej mysli dominujú iné veci – nadmerná aktivita, rozptýlenie a problémy, túžby a fantázie. Poznanie je s vami, ale vy ste niekde inde. Iba vtedy, keď si uvedomíte svoj skutočný stav tu a koľko utrpenia a zmätku to pre vás vytvára, sa budete usilovať získať väčšiu istotu. 

Tu vám Nebo môže skutočne pomôcť. Predtým ste boli zmätení, stratení a neochotní odpovedať. Snažili ste sa vytvoriť svoju vlastnú realitu. Pokúšali ste sa o to, aby Separácia fungovala, Separácia, ktorá vás priviedla na tento svet s vašimi plánmi, vašimi schémami a vašimi cieľmi vedúcimi k zmätku, neistote a depresii. 

Pretože nemôžete dosiahnuť to, aby Separácia fungovala, skúste to ako môžete. Všetci vo vašom okolí sa tak zúfalo snažia nájsť niekde šťastie a chrániť čokoľvek, o čom si myslia, že im poskytne pohodlie a bezpečie. Je to naozaj zúfalá situácia, z ktorej už zjavne niet úniku ani úľavy. 

To vám bude jasné, keď budete k sebe úprimní, pretože budete môcť uvažovať o svojom skutočnom stave a o tom, čo dominuje vašu myseľ a vedomie, keď spoznáte svoje nutkanie, posadnutosť a neschopnosť reagovať na veci väčšej povahy a zmyslu. 

To vytvára vnútornú krízu, pretože vaša duša si vyžaduje, aby ste odpovedali na Poznanie a aby ste sa naučili nasledovať Poznanie, umožnili Poznaniu pripraviť váš život a zmeniť váš život pre väčšie zážitky vo svete. 

Je to vnútornou revolúciou, najdôležitejšou revolúciou, ktorá existuje kdekoľvek a na akejkoľvek úrovni existencie. Nastáva postupne, s mnohými krokmi a etapami, mnohými zlomovými okamihmi, v ktorých sa budete musieť znova rozhodnúť, aby sa vo vás sila a dôraz presunuli z vášho obsedantného intelektu do hlbšej a tichšej moci vo vašom vnútri. 

Boh zlo netrestá pretože Boh vie, že bez Poznania zlo vznikne. Boh nebude nikoho posielať do pekla a zatratenia, pretože Boh vie, že bez Poznania sa ľudia budú mýliť a budú robiť závažné chyby, dokonca aj kriminálne činy, pretože sa riadia strachom a hnevom, a nie milosťou Poznania. 

Preto Boh a Nové Zjavenie od Boha pre svet poskytlo tento most. Pretože bez toho, čo je náboženstvom ako len vysokými ideálmi, prísnym dodržiavaním, napomenutiami, obmedzeniami a krutými trestami, ak by ste zlyhali, čo samozrejme  nakoniec ajtak urobíte? 

Bez tohto mosta je väčší život nedosiahnuteľný. Poeti o tom môžu spievať. Veľkí učitelia o tom môžu hovoriť. Veľkí Poslovia to môžu demonštrovať. Ale pre všetkých ostatných je to v podstate nedosiahnuteľné, pretože nemajú tento most. 

Nemôžete ísť do inšpirovaného, posvätného života, pritom ako žijete vo vašej pozemskej mysli. Áno, pokúsi sa postaviť chrámy, kaplnky a mešity. Bude sa predvádzať ako duchovná osoba, bude recitovať písma a napomínať tých, ktorí s tým nesúhlasia. 

Ste však stále na brehu, stratení. Nemôžete vstúpiť do hlbších vôd. Chodíte po pláži a snažiac sa pochopiť, ale ešte nemôžete vstúpiť do hlbších vôd. Nemôžete si ani namočiť nohy. Myslíte sami, že žijúc v Separácii môžete pochopiť svoju väčšiu podstatu a účel vo svete a prečo vás sem Boh poslal a čo musíte robiť a s kým sa musíte stretnúť, čoho sa musíte zdržať a čo musíte vybudovať a zdôrazniť?

Písma vás to naučiť nemôžu pretože je to múdrosť, ktorá musí vychádzať z Poznania vo vašom vnútri. Písma môžu vytvárať iba pokyny a všeobecné informácie, ktoré sa dajú ľahko nesprávne uplatniť a nesprávne pochopiť. Napriek ich múdrosti a dôležitosti ich ľudia neustále zneužívajú. 

Keď si uvedomíte, že váš život je zmätený, že žijete na základe predpokladov, ktoré majú v skutočnosti len malý základ a že vaša myseľ je riadená strachom – strachom zo straty, strachom z toho že nebudete mať, strachom z nenaplnenia, strachom z chudoby, strachom z odmietnutia, strachom z choroby a kalamity, strachom zo smrti, unesení, žijúci v Separácii vo svete, ktorý je nepredvídateľný a čoraz nebezpečnejší a komplikovanejší každým dňom, toto bude vašou vnútornou skúsenosťou bez ohľadu na to, akú ľahkovážnosť sa snažíte ustanoviť nad rámec toho a koľko rozptýlenia si pre seba necháte. Aj pokus pracovať donekonečna sa stáva akýmsi vyhýbaním sa a posadnutosťou, pretože nemôžete čeliť alebo nebudete čeliť svojim vnútorným zážitkom. 

Preto práve v období veľkého sklamania, straty alebo trápenia ľudia skutočne prichádzajú k hlbšiemu zúčtovaciemu miestu samy o sebe, pretože práve v týchto skúsenostiach nemajú pokušenia sveta žiadnu hodnotu. Nelákajú vás. Sú nezmyselné a bezúčelné. Sú to šarády. Nie je tam nič podstatné. 

V týchto časoch si väčšina ľudí konečne kladie skutočné otázky. Ak sa na tieto otázky budú pýtať s veľkou úprimnosťou a odhodlaním, Nebo im odpovie. Potom bude mať v nich Poznanie príležitosť dosiahnuť ich vedomie a prehovoriť o svojej úprimnej apelácii. 

Toto je začiatok, ale stále musí existovať most, pretože musíte prejsť zo svojho bývalého života a stavu mysle do nového druhu život a stavu mysle. To sa nestane zo dňa na deň. To sa nestane iba pri záblesku zjavenia. To sa nestane ani vo chvíli veľkej sebaúprimnosti a triezvosti. 

Nezakladá sa to na pochopení. Nie je to založené na jednom okamihu predtuchy alebo sebauvedomenia. Je to cesta, ktorú musíte začať. Je to most, dlhý most. Po tomto moste musíte kráčať, pretože je toho toľko, čo sa musíte odnaučiť a napraviť vo svojom vnútri. 

A je treba sa naučiť veľa, aby ste videli svet novým spôsobom – s jasnými očami, s otvorenými ušami a so skutočným porozumením. Toto je reformácia, vaša reformácia, vášho života, vašej mysle, vašich skúseností, vašich pocitov. 

Ľudia sa upínajú k duchovnej myšlienke alebo sa pripútavajú k duchovnému učeniu alebo učiteľovi a snažia sa žiť túto myšlienku cez vzťah s týmto učením a učiteľom, ale stále musia prejsť cez tento veľký most. 

Pri tom máte príležitosť vykonať všetky malé a veľké nevyhnutné opravy. Máte čas prehodnotiť svoj život a znova sa rozhodnúť, keď je to potrebné a zrevidovať svoj vzťah s ľuďmi, s miestami a vecami. Celá táto revízia je nevyhnutná na to, aby ste mohli slobodne pristupovať k novému životu a zážitkom z bytia vo svete. 

Je to cesta, pri ktorej budujete silu, súcit so sebou a ostatnými a skutočné seba-determináciu, ktorá nie je obsedantná, nie je kompluzívna, nie je riadená vašou vystrašenou pozemskou mysľou. 

Preto Boh poskytol most – Kroky k Poznaniu, ktoré boli študované ešte predtým, ako sa čas čo i len začal na tomto svete, v celom vesmíre, poskytnuté mnohými rôznymi formami, ale všetky za cieľom dať jednotlivcom príležitosť uniknúť z izolácie, zmätku a biedy Separácie – nevziať ich zo sveta alebo z ich svetov, ale priniesť ich späť obnovených, posilnených, úplných a schopných prijať skutočný účel a zmysel života.

Tu musia tí, ktorí sa na túto horu vydajú, opustiť tých, ktorí iba filozofujú alebo teoretizujú, špekulujú alebo stoja bokom, snažia sa pochopiť alebo používajú teórie a princípy, aby sa pokúsili pochopiť, čo je nad možnosti ich intelektu. Tu stoja kritici, pozorovatelia a teoretici na úpätí hory, vzhliadajú hore a snažia sa pochopiť, zatiaľ čo tí, ktorí sú skutočne volaní, sa začnú na túto cestu skutočne vydávať, vyrážať. 

Pri vyrážaní zistíte, že cesta je zložitejšia a väčšia, ako ste predpokladali. Nemôžete si vziať so sebou všetko. Nemôžete so sebou nosiť všetky tieto vzťahy. Nemôžete so sebou nosiť všetky tieto viery, pocity alebo výčitky. Nemôžete byť posadnutí svojou minulosťou, pretože smerujete teraz do budúcnosti, budúcnosti, ktorá budeod minulosti rozdielna. Nemôžete niesť bremeno posadnutosti alebo aj dokonca povinnosti, ak chcete slobodne vyraziť na túto cestu. 

Niektorí ľudia s vami pôjdu. Niektorí ľudia nemôžu. Niektoré okolnosti bude možno potrebné zmeniť, a dokonca aj dramaticky v priebehu času. Všetko sa ukáže, keď sa začnete na túto horu šplhať, prechádzať cez tento veľký most. 

Ste to vy, kto veci mení. Ste to vy, kto musí byť zodpovedný za to, čo si myslíte, hovoríte a robíte. Nikdy netvrdte, že ste vedení, alebo že vám Boh povedal, aby ste niečo robili, pretože to je nezodpovedné. Tu musíte prevziať plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a musíte čeliť následkom týchto rozhodnutí. 

Týmto spôsobom vás Nebo robí mocnými, dodáva vám silu, odhodlanie a sebavedomie, ktoré by ste nemali, keby ste si mysleli, že ste iba byť nevedomky vedený a pohybovaný ako pešiak vo svete. Takto to vôbec nefunguje, ako vidíte. 

Musíte byť silní, kompetentní, odhodlaní, schopní, rozvážni a diskrétni. Všetko sú to vlastnosti, ktoré musia byť vybudované včas a preto je most dlhý a nie krátky. Nemôžete vstúpiť do života, v ktorom máte žiť v súčasnom stave mysle, s nerozvinutými silnými stránkami a so slabými stránkami, ktoré vás stále ovládajú. 

Boh to samozrejme vie. Z miesta, kde ste, sotva počujete svoju vnútornú povahu. Môžete sotva odpovedať na Poznanie, ste tak uchytení a uchvátení vonkajškom a vašimi vlastnými vnútornými ťažkosťami. Je to vyriešením týchto vecí a uvoľnením toho, čo musí byť uvoľnené, že nakoniec získate silu, slobodu a inšpiráciu a sebadôveru napredovať. 

Ľudia zostanú pozadu vo svojich malých väzenských celách a budú sa snažiť, aby to bolo pohodlnejšie a vyzdobia si svoj malý priestor, snažia sa rozptýliť, snažia sa byť potešení, snažia sa čo najviac prežiť príjemné zážitky, nedokážu rozpoznať, že sú v zajatí a v tomto prostredí sa nemôžu byť naplnení. 

Existuje to, v čo ľudia veria a to čo robí Boh. Boh robí to, čo funguje. Ľudia veria v to, čo chcú, alebo v to čo sa snažia posilniť, aby si mysleli, že je ich viera pravdou. Medzitým Boh robí to, čo funguje. 

Boh sa pohybuje po svete a pracuje cez jednotlivcov zvnútra von – cez tých, ktorí sú dostatočne slobodní na to, aby odpovedali, tých, ktorí sú zodpovední, môžu byť silní a môžu sa starať o to, čo im je dané, aby vykonali bez toho, aby sa zrútili, bez straty srdca a bez toho, aby boli odtiahnutí alebo zasiahnutí názormi ostatných. 

Aby s vami Boh pracoval zvnútra von, musíte prejsť cez tento most. Čaká to na vás. Čakalo to na vás veľmi dlho a čaká na to, kým sa nakoniec stanete dostatočne úprimní k sebe a dostatočne sa prezentujete, aby ste si uvedomili, že potrebujete moc vykúpenia, že nežijete život, ktorý ste mali mať žiť, že ste zmätení a že žiadnen z vašich plánov, schém a premyslených presvedčení vám z toho slobodu neposkytne. 

Práve tu sa otvárate sile Poznania vo svojom vnútri a apelujete na Nebo, aby vám pomohlo. V tomto Nebo odpovie. Začnete cestu – najdôležitejšiu cestu vášho života, najväčšie úsilie, jedinú vec, ktorá vás môže naplniť tu, vo svete zmätku, rozptýlenia a tragédie.

Život v Separácii

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
3. Marca 2011
V Boulder, Colorado

Žijete v stave Separácie – ako singulárna osoba, zdanlivo odlišná od všetkých ostatných osôb, odlišná od iných foriem života, s jedinečnou identitou a vedomím. 

Ste s ostatnými, ale v podstate osamote. Môžete si vytvárať svoje vlastné myšlienky. Na základe svojich skúseností zo sveta si môžete predstaviť, čo sa vám páči. Ak máte politickú slobodu a sociálnu mobilitu, môžete si dokonca určiť aj svoj vlastný smer v živote. 

Zdá sa, že ste sami v súkromí svojej vlastnej mysle a myšlienok. Môžete si dokonca myslieť, že vaše myšlienky sú vašimi myšlienkami, ale drvivú väčšinu z nich ste zhromaždili a absorbovali od ľudí a spoločnosti vo vašom okolí. 

Dúfate a modlíte sa, aby k vám bol život dobrý, ale kalamita je vždy možná a veci sa môžu každú chíľu zmeniť. Teraz svet prechádza veľkými a konvulzívnymi zmenami, Veľkými Vlnami Zmien a je tu väčší pocit neistoty a obáv z budúcnosti a z toho, čo sa môže blížiť za horizontom. 

Byť osamote znamená mať strach – mať strach z bolesti , strach zo straty, strach z odmietnutia, strach z kritiky, strach z toho, že nebudete mať to, čo potrebujete alebo čo chcete. A samozrejme sa to stáva zdrojom aberantného správania, neúprimnosti, manipulácie, vyhýbania sa, rozptýlenia, záľub, obsesií, závislostí – všetkého.

 Svet, v ktorom žijete, sa javí ako svet separovaných. Tvory v prírode medzi sebou súperia a navzájom sa požierajú. Ľudia spolu vychádzajú povrchne, aby si udržali spoločenský poriadok, ale zdá sa, že skutočná oddanosť, najmä tá, ktorá je mimo vašej rodiny, je [zriedkavá] a výnimočná. 

Je to beznádejná situácia. Ľudia vyskúšali tisíce únikov a vyhýbaní sa, ale vyzerá to tak, že nikdy nemôžu uniknúť svojmu základnému problému – problému Separácie. 

Aj keď je svet veľmi krásny a príroda je fascinujúca, je ťažké byť skutočne šťastný a v pohode vo fyzickom prostredí. Je to náročné. Vyžaduje si to neustále riešenie problémov a adaptáciu. Je to zložité, najmä ak ste v kontakte s mnohými ľuďmi. Je to otravné. Je to mätúce. A je to nebezpečné. 

Dokonca aj samotná príroda, keby ste sa jej mali postaviť čestne, má veľa nebezpečenstiev. Preto aj keď sa zdá, že sa o prírodu staráte, zdá sa, že sa o vás nestará. Staráte sa o prírodu a jej krásu a o zachovanie jej rozmanitosti a základných vlastností, ale zdá sa, že prírode nezáleží na tom, či žijete alebo zomriete. Ste iba javom na zemi, dočasným javom. 

Toto je samozrejme tvrdou ilustráciou, ale je to úprimnou ilustráciou. Keď odložíte svoje vyhýbanie sa a svoju nepoctivosť, svoje preferencie, svoje sny a fantázie, budete musieť k tomuto podstatnému zúčtovaniu vo svojom vnútri dospieť. 

Môže to byť ťažkým pristátím pre mnohých ľudí, keď sa náhle ocitnú v chorobe, finančnej deprivácii, prospektu straty a väčších strát, problémom vo vzťahoch, problémom so zdravím, problémom so zamestnaním, problémom dokonca aj pre chudobnejších ľudí, so samotným prežitím. 

Avšak v tejto beznádejnej situácii, ktorá zjavne nemá žiaden skutočný a vecný prostriedok nápravy Boh vytvoril prostriedok nápravy, protilátku na Separáciu. Pretože časť z vás sa od Boha neseparovala. Nikdy sa neseparovala od Boha. Je s Bohom úplne spojená. 

Táto vaša časť existuje mimo oblasti a dosahu intelektu. Pretože intelekt bol väčšinou vytváraný ako sofistikovaná inteligencia na navigáciu ťažkostí života vo fyzickej realite. Je to úžasný nástroj, ale nie je to tým, kým v skutočnosti ste. Nie ste svojou mysľou. Ale ak nie ste svojou mysľou, kým teda ste? Vyzerá sa to ako veľká prázdnota, veľká záhada, veľká otázka. 

Boh dal odpoveď na problém, ktorý, zdá sa, že odpoveď nemá – cesta zo Separácie, cesta, ktorá vás nerozvedie od života alebo vašich skúseností a povinností tu, ale umiestni vás priamo do nich, s väčším účelom a väčšou motiváciou. 

Vašu časť, ktorá nie je oddelená od Boha, nazývame Poznanie. Hovoríme tomu Poznanie, pretože súvisí s vašou schopnosťou hlboko poznať veci – bez dôkazov, bez rozumu, mimo bežných výpočtov. Máte schopnosť vidieť, spoznávať a konať s väčšou Inteligenciou Poznania ako svojím sprievodcom a radcom. Je to toto Poznanie, ktoré vás vykúpi.

Boh nemusí vytrvalo zotrvávať vo vašom živote a vo všetkých vašich malých záležitostiach. Pán všetkých vesmírov nepríde a nebude sa venovať vášmu životu a nebude posadnutý vašimi každodennými ťažkosťami a činnosťami. 

Ale Boh do vás vložil moc vykúpenia. Pretože Poznanie časťou vás, ktorá je múdra a nepoškodená svetom, časť, ktorá sa sveta nebojí. Je tu na to, aby riadila tú časť vás, ktorá je poškodená svetom, ktorá sa sveta bojí a ktorá vytvorila komplexnú a často neúčinnú adaptáciu svetu. 

Tu má Poznanie vašu myseľ viesť – váš intelekt, vašu osobnú myseľ, vašu pozemskú myseľ – a všetko, čo obsahuje. Je to Poznanie, ktoré pre vás nastaví nový smer a vnesie do vášho života rôzne druhy vzťahov, obnoví vaše priority a časom vám poskytne oči, aby ste videli a uši, aby ste počuli.

Je to takým fenomenálnym darom. Je to skutočne veľkým obdarovaním. Ale samozrejme, väčšina ľudí je príliš zaneprázdnená, príliš roztržitá a príliš posadnutá vlastným myslením a záležitosťami na to, aby mohla Poznanie zažiť alebo si ho dokonca uvedomiť. 

Niektorí ľudia tomu hovoria intuícia, tie chvíľkové záblesky náhľadu alebo uznania, ktoré sa zdajú pozoruhodné. Ale sú tak vzácne, tak zriedkavé a tak nespoľahlivé, že si väčšina ľudí neuvedomuje, že v sebe majú skutočne väčšiu Inteligenciu. 

Ako sa svet stáva čoraz temnejší a ťažší, ako pribúda neistota, ekonomická a sociálna nestabilita sa zvyšuje a svet sa pripravuje na Veľké Vlny Zmien, vaša slabá časť sa stane podráždenejšou a vystrašenejšou. Bude mať tendenciu vstupovať do väčších foriem popierania a posadnutosti, aby sa ochránila od realít existujúcich v jej okolí. 

Ale v týchto čoraz ťažších časoch môže sila a prítomnosť Poznania vstúpiť silne, pretože prídete do bodu, keď si uvedomíte, že to potrebujete; musíte to mať; potrebujete toho múdrosť, jasnosť, integritu a nebojácnosť. 

Boh zasadil do každého človeka Poznanie, ako semiačko a zdroj ich vykúpenia. K vykúpeniu nedôjde, lebo veríte vo veľkého svätca alebo vo veľkého Posla. K vykúpeniu ani nedôjde, ak veríte v Boha alebo verne praktizujete náboženstvo, pretože ste stále stratení v mysli, pozemskej mysli. Váš pokus v náboženstve je únikom zo sveta, zúfalou snahou mať vo svojom živote účel a zmysel, ktorý presahuje tvrdé reality, ktoré vidíte všade okolo seba. 

Skutočné vykúpenie však nastáva, pretože reagujete na niečo silné vo vnútri a otvára to vašu myseľ do väčšej sféry skúseností a vzťahov. Transformuje to vaše vnímanie a vašu predstavu o sebe samom. 

Môže k tomu dôjsť bez ohľadu na to, či náboženstvo praktizujete alebo nie. Ale náboženská prax tu môže byť veľmi užitočná, ak pochopíte, že je to jej účelom. Bez ohľadu na vašu tradíciu alebo na históriu vašej tradície, účelom vašej praxe je zapojiť vás do moci a prítomnosti Poznania. 

Modlitba, meditácia, pokora, obetavosť, recitácia a kontemplácia – to všetko vás má priviesť k tejto väčšej Inteligencii, ktorá existuje mimo oblasti a dosahu intelektu. Je to miestom, kde ste spojení s Bohom a kde Boh môže ovplyvniť vaše myslenie a správanie. 

Poznanie nie je podvedomím. Nemôžete ho použiť na získanie bohatstva alebo výhody alebo na porazenie ľudí. Nie je tomu tak vôbec. Vaše podvedomie je stále vašou pozemskou mysľou. Má iba svoje časti, o ktorých neviete alebo ich nepoužívate každý deň. 

Hovoríme o niečom inom – o niečom tajomnejšom a hlbšom, niečo čo nemôžete použiť na svoje vlastné obohatenie. Nemôžete s tým manipulovať, pretože je to čisté. Je to silnejšie ako váš intelekt, vaše plány, vaše ciele a vaše schémy. Myslieť si, že môžete použiť Poznanie na to, aby ste dosiahli to, čo chcete je podceniť, čo Poznanie skutočne je a preceniť svoje vlastné schopnosti a múdrosť na poznanie toho, čo je pravdivé a správne robiť.

Boh vykúpi separovaných prostredníctvom Poznania, či už ste človekom žijúcim na tomto svete alebo inou inteligentnou bytosťou žijúcou v inom svete – v ktoromkoľvek svete, vo všetkých svetoch. Lebo všetky vnímajúce bytosti majú Poznanie. To neznamená, že o Poznaní vedia, riadia sa ním alebo sú si mu vedomí, ale napriek tomu tam je.

Tu musíte obrátiť svoj prístup dovnútra, pretože viera v Ježiša alebo Mohameda alebo Budhu nepremostí priepasť Separácie, ktorá existuje medzi vami a vašim Zdrojom a medzi časťou vás, ktorá žije vo svete a je zo sveta a časť z vás, ktorá nie je zo sveta. 

Tu je Separácia vnútorná aj vonkajšia. V Separácii ste rozvedení od svojej hlbšej povahy. Je pre vás neznáma. Je záhadou. Ste rozvedení od ostatných. A ste zdanlivo rozvedení od svojho Zdroja, pretože tá časť vašej mysle, ktorá je pozemská a žije v Separácii, si v skutočnosti myslí, že Separácia je skutočnou realitou, je podstatou vecí, je pravdou vecí a je to neodvratnou skutočnosťou vecí na praktickej úrovni. 

Stále musíte vo svete fungovať. Stále musíte s ostatnými súťažiť. Stále musíte s ostatnými vychádzať. Musíte sa vyrovnať s nezhodami, nepoctivosťou, konfliktmi a so všetkými machináciami mysle v sebe a v ostatných. 

Bez Poznania sa to stane také problematické, také riskantné a také nešťastné, že ľudia uniknú do fantázii a ak si to môžu dovoliť, do záľub a snov snažia sa mať nejaký zmysel pre hodnotu a zmysel, nejaký zmysel pre stálosť a úľavu od sveta. 

Nové Zjavenie od Boha predstavuje Cestu Poznania, ktorá sa učí nielen v tomto svete, ale v celom Väčšom Spoločenstve svetov vo vesmíre. Je to univerzálne učenie. Nie je prekryté ľudskou históriou, ľudskou kultúrou, ľudskými konfliktmi alebo ľudskými osobnosťami. Je to nevyhnutné a čisté. Je to cesta, ktorú vždy nasledovali veľkí mystici, veľkí umelci, veľkí vynálezcovia, veľkí humanisti. Dôkazy toho existujú vo vašej histórii a vo vašom svete, ale nie je to všedné; nie je to všade. Možno to budete musieť hľadať, aby ste našli inšpiráciu v iných ľuďoch, ktorá je dôkazom väčšieho Poznania v práci. 

Aby ste sa stali skutočne čestnými, musíte rozpoznať svoju ťažkosť a vyrovnať sa s ňou – bez popretia, bez vyhýbania sa a bez manipulácie. Vašou ťažkosťou je, že žijete v Separácii a ste cudzím človekom sebe samému. 

Poznáte svoje tendencie a aspekty osobnosti. Viete niečo o svojej minulosti. Viete, ako vyzeráte. Môžete sa od ostatných odlíšiť na základe kvalít svojej osobnosti, aktivít a možno jedinečných vlastností. 

Ste však cudzincom pre svoju hlbšiu podstatu, pre svoju skutočnú prirodzenosť, pre svoju permanentú prirodzenosť – časť z vás, ktorá nikdy neopustila Boha a Stvorenie, časť z vás, ktorá vo vás dnes žije a ktorá tu pre vás bude, keď opustíte tento svet, ako tu aj pre vás bola pred tým, ako ste do tohto sveta vstúpili. 

Bez Poznania je život ťažký. Je strachuplný. Je problematický. Aj keď je krásny, je aj nebezpečný. Aj keď je príjemný, je aj veľmi bolestivý. Veľké sklamanie vás bude sprevádzať, ako vaše ideály zlyhajú a ako ste sklamaní zo seba a aj z ostatných ľudí. 

Boh vie, že toto je zdrojom vášho utrpenia, úzkosti a dysfunkcie. Ľudia si to zatiaľ neuvedomujú. Myslia si, že sa im darí. Majú výhody. Idú napred. Majú veci, ktoré iní ľudia nemajú. Možno žijú v bohatom národe a majú blahobyt a príležitosti a jedlo, voda a energia nie sú veľkým problémom. 

Ale táto kondícia je však stále rovnaká, viete, či ste najbohatším človekom na Zemi alebo najchudobnejším človekom žijúci v najchudobnejšej krajine. Vaše okolnosti sú výrazne odlišné. Vaše príležitosti sú výrazne odlišné. Stupeň spoločenskej moci, ktorý máte sa výrazne líši. Ale vaša situácia v oblasti Separácie je stále rovnaká. Stále ste izolovaní a bojujete vo svete, ktorý nevyzerá, že by sa o vás veľmi zaujímal.

Toto je kruté zúčtovanie, ale je nevyhnutné, pretože práve tu k sebe budete skutočne úprimní. Aby ste však mohli čeliť tejto veľkej pravde, musíte mať vedomie Poznania, inak sa naštvete a budete toho mať plné zuby, budete negatívni a pesimistickí. Bude sa zdať, že vás opustila všetká nádej, pretože nepoznáte zdroj nádeje, zmysel nádeje a miesto, odkiaľ pochádza skutočná inšpirácia. 

Môže vás svet baviť a pokúsiť sa udržať v stave zábavy prostredníctvom umenia a hudby, komédie a všetkých týchto vecí – ak si také veci môžete dovoliť, čo si len veľmi málo ľudí môže. Ale to všetko je len únikom, viete. Aj keď tvrdo pracujete a pýšite sa svojimi pracovnými úspechmi, aj to sa stáva formou úniku. 

Ľudia nemôžu sedieť pokojne na päť sekúnd. Sú tak hnaní, rozčúlení a posadnutí. Boja sa seba samích. Boja sa iných ľudí. Boja sa života a toho, čo môže prísť v budúcnosti. Sú poháňaní, patetickí a ešte viac patetickí, keď majú skutočnú pýchu a myslia si, že sú nadradení nad ostatnými ľudmi. 

Anjeli to sledujú a krútia hlavou: „Toto je skutočne smutný prípad. Bude trvať dlhšie, kým sa tento človek vyrovná s realitou svojho života a situácie.“ 

V tomto ohľade sú bohatí ďalej od pravdy ako chudobní. Bohatí sú viac pohltení svojimi vášňami a posadnutosťou, záľubami a činnosťami. Môže byť pre nich ťažšie vyrovnať sa s realitou ich životov. 

Do tejto beznádejnej situácie dal Stvoriteľ všetkého života protiliek – protiliek na utrpenie, protiliek Separácie. Žije to vo vás tajomne. Nemôžete to používať a ovládať. Nemôžete to uhasiť. Môžete sa tomu vyhnúť a utiecť od toho, čo ste po celý čas robili, ale stále je tam pre vás. 

Boh nemusí riadiť váš život. Boh nemusí riadiť záležitosti tohto sveta. Boh nekontroluje počasie a sled udalostí, pretože to je všetko v pohybe. To sa uviedlo do pohybu na začiatku času a stále je v pohybe a bude v pohybe tak dlho, ako si len dokážete predstaviť. 

Veľké vykúpenie je rekultivácia Poznania. Boh poskytol Kroky k Poznaniu, prípravu danú s Novým Zjavením od Boha. Tu je vaše myslenie, intelektuálna myseľ a vaša pozemská myseľ spojená pomocou praxe, vedomia a aplikácie s hlbšou Mysľou Poznania vo vás. 

Tu je dôležité si nemyslieť, že už o týchto veciach viete, že ste veľmi intuitívni, pretože ste len začiatočníkom v Ceste Poznania. Nemyslite si, že ste už touto horou prešli a zišli, pretože ste na tejto hore ešte nikdy neboli. 

Je to všetko otázka čestnosti. Úprimnosť sa začína s tým, čo si hovoríte. Povedzte si lož, a budete klamať ostatným a myslieť si, že ste veľmi dôslední a čestní. Ale šírite iba nečestnosť, ktorú ste sami vytvorili a šírite ju do sveta okolo seba – dezinformujete ostatných a vytvárate falošné dojmy. Aj keď si myslíte, že ste čestní a chcete byť čestní, kým nemáte mať toto hlbšie uváženie a neúprimnosť pre vás bude stále veľkým problémom. 

Skutočná úprimnosť môže byť spôsobená nešťastím v živote, tragédiou a stratou v živote. Výhodou týchto vecí je, že vás môžu učiniť čestnejšími a schopnejšími uváženiu vašich skutočných potrieb a okolností. 

Tieto veci však sami vyriešiť nemôžete. Nemôžete ich vyriešiť len na základe myšlienok alebo teórií. Nemôžete ich založiť iba na produktívnych činnostiach, pretože potrebujete vedenie Poznania. 

Ak chcete toto vedenie získať, musíte sa poddať Poznaniu. Musíte sa vzdať svojich preferencií, svojich želaní a svojich posadnutostí. Nemôžete nasledovať, ak trváte na vedení. Ale čin nasledovania je činom premostenia tejto medzery a pomalé a postupné rozviazanie Separácie.

Je to úprimnosť, ktorá vám povie, či je váš vzťah s druhým skutočný a pravý a či má nádej do budúcnosti. Bez ohľadu na príťažlivosť a krásu a pôvab, dohody a predchádzajúce investície a to všetko, je to úrpimnosť, seba-úprimnosť. 

To, čo vás motivuje, aby ste boli úprimní, je to, že nechcete trpieť. Nechcete svoj život premrhať nezmyselným hľadaním alebo vzťahom, ktorý nemá budúcnosť ani osud. Je to utrpenie, ktoré vás naučí vážiť si svoje skúsenosti a čas. Je to utrpenie, ktoré vás môže priviesť späť k sebe a k Bohu. 

Nikto však nechce trpieť, takže sa každý snaží uniknúť utrpeniu v hľadaní šťastia a všetkých jeho prejavoch. Je to však sklamanie, čo vás vráti späť. Je to triezvosť, čo vás vráti späť. Je to zmierenie so sebou samým, čo vás vráti späť. Je to čelenie vašim chybám a strate času a života, čo vás vráti späť. 

Poznanie na vás čaká, ale musíte uznať svoju potrebu pre Poznanie. Toto je základné a zásadné priznanie. Je to začiatkom skutočnej sebaúcty a skutočnej úprimnosti k ostatným. 

Bez Poznania neustále skresľujete seba a svoje úmysly voči ostatným. Snažíte sa od ľudí získať veci. Chcete ich využiť ako zdroje. Chcete ich pre potešenie alebo bezpečie, spoločnosť alebo nejakú výhodu. Takže nevidíte zmysel vzťahu alebo nedostatok zmyslu v tomto vzťahu. Zo situácie vidíte iba to, čo chcete. 

Tu sa skresľujete, stávate sa neúprimnými, vytvárate falošné očakávania, falošné ciele, falošné vzťahy, falošné pomery a tak ďalej, až kým sa neprepletiete a stratíte za okolností, ktoré už nemôžete kontrolovať. Dali ste život preč. Zavrhli ste svoj osud. Teraz musíte žiť s následkami. A cesta z tejto džungle je veľmi náročná a veľmi namáhavá. 

Musíte si uvedomiť, že potrebujete Poznanie. Vo chvíli skutočnej triezvosti a úprimnosti k sebe samému uvidíte, že bez Poznania cestu nenájdete. Bez Poznania nemôžete vyriešiť svoje dilemy. Bez Poznania nemôžete vedieť, kto ste. Bez Poznania nemôžete rozlíšiť skutočné vzťahy od falošných. Nový a lepší život nemôžete bez Poznania premostiť. Bez Poznania nemôžete vyriešiť problémy sveta. 

K tejto realizácii môžete prichádzať postupne. Môžete prísť vo chvíľach vytriezvenia a seba-spoznania. Môžete prísť v okamihoch sklamania a rozčarovania. Možno sa realizácia uskutoční postupne, krok za krokom, keď sa naučíte robiť Kroky k Poznaniu. 

Ľudia začínajú túto cestu v domnení, že pre nich bude Poznanie zdrojom. Budú používať Poznanie, aby dosiahli to, čo chcú – lepšiu prácu, lepšie vzťahy, lepšie zdravie, lepšie príležitosti, lepšie výhody, väčšie potešenie a menej bolesti. Ale v určitom okamihu musia prísť na to, že Poznanie im skutočne nedá to, čo chcú. Je to skutočne tu, aby im poskytlo to, čo skutočne potrebujú a po čom túžia na hlbšej a skutočnejšej úrovni. 

Ľudia to hneď na začiatku nevidia, pretože ešte nie sú dosť úprimní na to, aby rozpoznali ich najpravdivejšie a najhlbšie potreby. Stále sa snažia hrať so životom pre výhody, manévrovať v živote pre výhody, hrať nebezpečnú hru pre výhody. Zatiaľ neprišli k miestu úprimnosti a pokory, aby videli, že vo svojom živote potrebujú Božie Vedenie a Moc a bez neho – hoci sa môžu statočne pokúsiť orientovať sa v zložitom svete a vyriešiť zložité a zdanlivo prenikavé problémy – nebudú schopní byť naozaj úspešní. 

Je to vzdanie sa ilúzií, čo vás prinesie do tohto okamihu uznania. Tu začnete so skutočným zámerom robiť Kroky k Poznaniu. Nie je to len úžasná vec, ktorú môžete učiniť, aby ste si svoj život vylepšili, osladili si život, poskytli si výhody a vyzerali pre seba viac spirituálne. Je tu na to, aby vás skutočne zachránilo, vykúpilo, obnovilo, renovovalo, dal vám väčšiu autoritu v sebe a skutočný pocit integrity. Poznanie vás spája s vašim hlbším svedomím, nie so spoločenským svedomím, ale s vašim hlbším svedomím, ktoré bolo stvorené Bohom.

Je to učenie spirituality na úrovni Poznania, čo je súčasťou Nového Božieho Zjavenia pre svet. Aj keď je výučba Poznania prítomná vo všetkých svetových náboženstvách, bola stratená a zastretá históriou a rituálnymi a intelektuálnymi debatami, prispôsobením sa spoločnostiam a manipuláciou a využívaním vládami. 

Tu je Cesta Poznania predstavená jasne – čisto, jednoducho, priamo. Už to nie je nejasné, ale zásadné. A všetky náboženstvá sú Cestami k Poznaniu, lebo Poznanie je to, ako vás Boh vykúpi a ako ukončíte Separáciu v sebe, medzi sebou a ostatnými a medzi sebou a svojím Zdrojom. 

Je to veľkou cestou. Hovorí sa o nej mnohými menami, ale je to veľká cesta. Je to cesta za slobodou. Je to najdôležitejšie hľadanie a najdôležitejší vzťah v živote. 

Poznanie je váš primárny vzťah, pretože je to vaše spojenie s Bohom. Tu sa nepripojíte k Bohu prostredníctvom viery alebo prostredníctvom vrúcnej duchovnej praxe. Pripojíte sa k Bohu nasledovaním toho, čo Boh chce, aby ste robili a prijatím toho, čo vám Boh dáva, aby ste obnovili a vykúpili svoj život. 

Preto začnite túto cestu. Podniknite Kroky k Poznaniu. Uvedomte si, že bez tejto väčšej sily a prítomnosti, aby vás viedla cestu nájsť nemôžete. Buďte trpezliví, pretože cesta je dlhá. Poznanie je tajomné. Neprichádza na požiadanie. Nie je to niečo, s čím by ste mohli manipulovať alebo to ovládať. Musíte prísť do jeho prítomnosti v pokore, s trpezlivosťou a otvorenosťou, sledovať znamenia a naučiť sa, ako úprimne požiadať o vedenie. 

To všetko je založené na vašom sebauvedomení a sebaúcte. Je to tak nevyhnutné. Nie je to zložité. Nie je nepolapiteľné, ak k tomu pristupujete čestne. Je to najdôležitejšie a nevyhnutné vo vašom živote. A preto je to tým najväčším a najdôležitejším vzťahom. 

Lebo Boh vás bude viesť a chrániť prostredníctvom Poznania. Boh vás vykúpi a obnoví prostredníctvom Poznania. Len prostredníctvom Poznania časom odhalíte váš väčší zmysel pre bytie vo svete a tie základné vzťahy, ktoré môžu umožniť uskutočnenie a naplnenie tohto účelu.

Poznanie a limity presvedčení

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
3. Októbra 2008
V Boulder, Colorado

Narodili ste sa s dvoma mysľami: s intelektom, ktorý bol do značnej miery sformovaný vašou kultúrou, rodinou, prostredím, vlastnými úsudkami, predpokladmi a závermi; ale hlbšie dole je duchovná myseľ, myseľ zvaná Poznanie. Volá sa Poznanie, pretože súvisí s vašou schopnosťou hlbokého vhľadu a prístupu k informáciám, ktoré sú mimo dosahu vašich piatich zmyslov. 

Poznanie je veľmi odlišné od vašej povrchovej mysle. Nesúdi. Nešpekuluje. Nediskutuje. Nezaoberá sa oblasťou myšlienok a možností, teórií a princípov. Je sídlom vašej sily a integrity a skrýva sa v ňom váš väčší účel príchodu na svet, väčší účel, ku ktorému sa nemôžete dostať prostredníctvom svojho intelektu. 

Sféra viery je oblasťou povrchovej mysle, ale Poznanie predstavuje hlbšie vedomie a skúsenosti vo vašom vnútri. To je na povrchu vašej mysle všetko veľmi mätúce, pretože aj keby ste mali priamu skúsenosť s Poznaním o niečom, obklopili by ste to svojimi myšlienkami, predpokladmi, závermi a snahou spojiť to s inými myšlienkami a presvedčeniami a tak ďalej. 

Mnoho ľudí má nešťastný zvyk pokúšať sa využiť všetky svoje nové skúsenosti na potvrdenie svojich starých nápadov. Snažia sa pomocou hlbokej a mysterióznej skúsenosti nejako posilniť svoje nápady, svoje presvedčenia alebo aj dokonca svoje predsudky. Toto je poľutovaniahodný zvyk a v určitom okamihu sa musí prerušiť. 

Pretože Poznanie sa vyskytuje mimo oblasť vašich nápadov a presvedčení. To ho robí silným. To je dôvodom, prečo je spoľahlivé. Nebolo podmienené svetom. Nebolo podmienené zvádzaním od sveta ani nijakej inej formy korupcie. 

Ľudia samozrejme majú presvedčenia o Poznaní. Niektorí ľudia si myslia, že neexistuje. Iní si myslia, že existuje, ale existuje iba podľa ich predstáv a názorov, prípadne podľa myšlienok ich náboženskej praxe alebo tradície. 

Na úrovni myšlienok nemôžete vedieť nič. Môžete len predpokladať a dosiahnuť dohodu s ostatnými. Tu je veľmi ťažké rozlíšiť, čomu veríte, od toho, čo skutočne viete. Okrem toho, čo je zrejmé, ako napríklad slnko, ktoré ráno vychádza a zima sa vracia na konci roka ľudia nevedia, ako rozlíšiť realitu Poznania vo svojom vnútri od vlastného intelektu a vlastnej ideológie alebo ideológie ostatných. 

Takže keď uvažujete o Poznaní, využívate svoje predstavy o Poznaní. Poznanie je ale hlbokou skúsenosťou. Presahuje to, čo môžu hlásiť iba vaše zmysly a s najväčšou pravdepodobnosťou presahuje ľudskú logiku alebo iné systémy zhodnotenia. Z tohto hľadiska to teda zostáva záhadné. A napriek tomu je to najprirodzenejší zážitok, aký môžete mať. Deje sa len na hlbšej úrovni, to je všetko. 

Tu sa viery, najmä ak sú opodstatnené a ak sa s nimi príliš stotožňujete, stávajú vážnou prekážkou pri vašej schopnosti zakúsiť silu Poznania, ktorú do vás vložil Boh. Toto Poznanie vám bolo dané, aby vás viedlo, chránilo pred poškodením a viedlo k vášmu väčšiemu naplneniu a väčšiemu životu vo svete. 

Pre mnoho ľudí na svete Poznanie nebude objavené, pretože žijú za takých strašných okolností – pod tlakom chudoby alebo silného politického útlaku alebo v prostredí nesmiernej neistoty, kde dochádza ku konfliktom a vojnám. Pre ľudskú rodinu je taká škoda, že je to tak pretože to popiera prínos, ktorý by všetci títo ľudia pre svet priniesli. Sú nepriamo utláčaní a ich väčšie dary sa takmer vo všetkých prípadoch neobjavia. Tiež nenájdu silu a istotu, ktorú im môže poskytnúť iba Poznanie. 

Ale akonáhle splníte základné životné požiadavky – máte spoľahlivý zdroj potravy, vody, prístrešia, dostatočnú bezpečnosť v mieste svojho bydliska a istý stupeň podpornej siete vzťahov – potom môžete uvažovať o hlbších otázkach týkajúcich sa vášho života. Ale tieto hlbšie otázky môžu byť iba aproximované vašim intelektom a hranicami viery.

Môžete napríklad veriť, že Boh je skutočný, ale Božia realita je predovšetkým hlboká skúsenosť. Existuje veľa ľudí, ktorí môžu pevne veriť v existenciu Boha, ale nikdy nemali hlbokú skúsenosť s realitou Boha alebo ich spojením s Bohom, pretože sa to deje na hlbšej úrovni, na úrovni Poznania. 

Jeden z hlavných oblastí zmätku je, že ľudia veria, že ich myseľ je to, kým sú. Nikdy nemajúc vážnu, hlbšiu a život-menicacu skúsenosť, myslia si, že ich myšlienky a intelekt sú tým, kým sú. Keď sa potom stotožnia s mysľou a telom, celá ich identita sa bude zakladať na ich myšlienkach, ich presvedčeniach a ich teóriách. 

To je samozrejme nesmierne oslepujúce a predstavuje to základnú chybu a zmätok. Je to výsledkom Separácie od Boha, Separácie, ktoré vás priviedla na svet, aby ste žili v manifestnej realite a čelili drsným a náročným podmienkam života v prostredí, ktoré sa neustále mení a ponúka nespočetné množstvo hrozieb a neistôt. 

Po pravde, váš intelekt bol založený ako prostriedok komunikácie pre Ducha alebo Poznanie. A na tento účel je to skvelý nástroj, brilantné stvorenie. Pokiaľ si však neuvedomíte, že vaša skutočná identita je mimo intelektu a nad formulovanie a ochranu vašich myšlienok, budete otrokom intelektu a bude z vás drsný a náročný vládca. V tomto ohľade je to represívne, pretože zatiaľ čo intelekt je úžasným komunikačným nástrojom a slúži na vyhodnotenie životných podrobností s veľkou zručnosťou a brilantnosťou, v skutočnosti robí veľmi biedneho Boha. Je veľmi biednym sprievodcom.

Zafixovaná vo svojich presvedčeniach, neustále hľadajúca súhlas a konsenzus s ostatnými, neustále obávajúca sa o svoje prežitie a zásadne neistá bez prítomnosti Poznania aby ju viedlo, vaša povrchová myseľ je ako arogantné dieťa. Už neslúži vo svojej skutočnej kapacite. Teraz preberá ďalšie úlohy, pre ktoré nebola navrhnutá a v rámci ktorých funguje neefektívne a neúčinne. 

Tu dochádza k stretu myslí s inými mysľami, ktoré majú odlišné myšlienky, ktoré majú rôzne asociácie. Tu ľudia, ktorí sa stotožňujú so svojou kultúrou alebo ich skupinou, nakoniec súperia s tými, ktorí sa stotožňujú s inou kultúrou alebo skupinou – súperia o zdroje, o moc, o ideologickú nadvládu – aj keď sú v skutočnosti všetci, na hlbšej úrovni spojení prostredníctvom Poznania. 

Tu na tejto hlbšej úrovni ku konfliktu nedochádza. Všetko totiž pochádza z toho istého Zdroja. Toto je časť vo vás, ktorú ste vy a svet nevytvorili, časť vo vás, ktorú vytvoril Boh, časť vo vás, ktorú Boh poslal na svet, aby poskytla jedinečnú kontribúciu svetu v núdzi. 

Toto nie je ako predstava podvedomej mysle, ktorá je ako úložisko informácií a minulých spomienok. Nie nie. Poznanie je najživšou časťou vo vás, najdynamickejšou časťou o vvás, najkreatívnejšou časťou vo vás a je vašou jedinou trvalou časťou. 

Pretože sa takmer každý stotožňuje so svojimi myšlienkami, mysliac si, že ich myšlienky im hovoria kto sú a aké majú miesto v spoločnosti, Poznanie sa tu stáva akousi záhadou. A ak sa úplne nepoprie, je vnímané s úzkosťou a obavami. 

Ľudia sa spočiatku snažia použiť Poznanie ako druh zdroja. Pokúsia sa využiť Boha a to, čo Boh vytvoril, na upevnenie ich viery, na získanie väčších akvizícií, moci a vplyvu na svet. Poznanie však nemôžete použiť ako zdroj. Nebude použité týmto spôsobom a v skutočnosti je oveľa mocnejšie ako váš intelekt. Tu sa myseľ pokúša použiť Ducha na získanie toho, čo si myslí, že chce alebo potrebuje. 

Tu môžete vidieť problém, pretože myseľ mala slúžiť Poznaniu, nie naopak. Viera má slúžiť Poznaniu ako prostriedok, ako spôsob organizácie myšlienok a zabezpečenia stability jej vnímania a konania. Aj tu je viera relatívna. Cení sa iba z hľadiska jej užitočnosti pri umožňovaní jednotlivcovi úspešne fungovať vo svete a úspešne komunikovať s ostatnými.

Boh je úplne mimo vieru a to, čo do vás Boh vložil, aby vás viedlo je taktiež mimo vieru. Samozrejme o tom mať viery budete. Možno máte viery, ktoré to odmietajú. Možno máte viery, ktoré to teoreticky akceptujú, ale popierajú to vo vašej vlastnej skúsenosti. Môžete povedať, že áno Poznanie existuje, ale iba týmto spôsobom alebo iba za týchto okolností alebo iba v rámci tejto teórie alebo ideológie. To samozrejme predstavuje aroganciu a ignoranciu intelektu. 

Väčšie mysle vo svete a vo vesmíre samozrejme vidia myseľ ako médium – médium medzi vašim fyzickým životom v tele na svete a vašim duchovným životom mimo sveta. Vidia intelekt ako médium, prostredníctvom ktorého môže vašich päť zmyslov hlásiť realitu, a môžu vaše väčšie zmysly hlásiť realitu. 

Poznanie je tu tak dôležité, pretože dokáže vidieť všetky podvody. Možno to zažijete ako to, čo ľudia nazývajú „pocit v bruchu“, a to ľudia popisujú mnohými rôznymi spôsobmi. Je to však skúsenosťou s uznaním pravdy alebo nepravdy niečoho, čo sa vzpiera intelektuálnemu hodnoteniu a nie je produktom intelektuálneho hodnotenia. Niektorí nazývajú túto skúsenosť intuíciou, ale intuícia ako myšlienka nie je dostatočná na to, aby ste vo svojom živote pochopili význam, silu a prítomnosť Poznania. 

Pre študenta Poznania, ktorý sa učí žiť pod sprevádzaním a vedením Poznania, medzi ich myšlienkami a realitou ich skutočných skúseností existuje akýsi boj. Keď predtým založili svoju identitu na svojom presvedčení a presvedčeniach ostatných, je pre nich dnes veľmi ťažké žiť bez toho, aby sa spoliehali na tieto presvedčenia. Cítia sa na krátky čas, akoby nevedeli, kým vlastne sú. [Majúc] odobraté náhrady za Poznanie a napriek tomu, lebo nie sú dosť silní a dostatočne spojení so skúsenosťami Poznania, sa cítia dočasne stratení. 

Toto je fázou „putovania v púšti“ vášho väčšieho vzdelávania v Poznaní. Nie ste si dostatočne istí, kto ste a čo robíte, dostatočne oslobodení od toho, že sa spoliehate na svoje vlastné viery a uvedomujete si hranice viery. A na túto horu ste nevystúpili dostatočne vysoko, aby ste jasne videli vzťah medzi Poznaním a mysľou.

Takže na istý čas prechádzate obdobiami veľkej neistoty. Ale táto neistota je nevyhnutná pre váš rozvoj, pretože práve v tomto otvorení vášho vedomia vo vás môže vstúpiť sila a prítomnosť Poznania. Je to tiež tu, kde môžete začať rozoznávať silu a prítomnosť Poznania v iných a zistiť, aké odlišné je to od viery a ideológie. 

Keď sa pozriete do sveta, uvidíte ľudí, ako navzájom bojujú a zabíjajú sa kvôli svojim myšlienkam – svojim predstavám o tom, kto sú, ich predstavami o tom, čo si myslia, že je pravda, ich predstavách o tom, ako by mali vládnuť vlády a samozrejme ich predstavám o tom, kto a čo je Boh a čo chce Boh pre ľudstvo. Súperia navzájom medzi sebou a odsudzujú sa, ba dokonca vedú medzi sebou vojny o myšlienky. Keby sa riadili Poznaním, toto by sa nestalo. 

Tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak sa chcete oslobodiť od svojich myšlienok, musíte v sebe mať v sebe objavujúci sa väčší základ v tom istom čase. Je neúprimné tvrdiť, že skutočne v nič neveríte, pretože skutočne veríte vo veľa vecí. Aj považovanie všetko za relatívne alebo závislé od perspektívy, je skutočne tieňom systému viery a keď to bude odhalené ukáže sa, že to nie je nič iné ako obranný mechanizmus. Ľudia si tu môžu byť úplne istí, že neexistuje absolútna istota, ale sú si úplne istí touto myšlienkou a ďalšími myšlienkami, ktoré sú s ňou spojené. 

Takže tu vidíte, že sa myseľ môže oklamať sama. Môže posunúť svoju vernosť medzi svojimi myšlienkami, ale stále je uviaznutá vo svojej vytvorenej vlastnej realite. A myšlienka vytvorenia novej alebo lepšej reality v mysli znamená iba to, že prechádzate z jednej cely do druhej. Stále ste vo väzení. Nevideli ste mimo hraníc intelektu a nevideli ste mimo dosahu svojich vlastných emócii.

Stále žijete v krabici – krabici vašich vlastných nápadov, krabici nápadov iných ľudí, krabici vašich spoločenských, politických a náboženských podmienení. A nežijete v tejto krabici šťastne alebo pokojne, pretože založiť svoju identitu na myšlienkach znamená, že ste fundamentélne neistí. A to vás tiež stavia do opozície voči ostatným, ktorí majú veľmi odlišné myšlienky. 

Tu dokonca aj vaše predstavy o nastolení mieru a harmónie prehliadajú fakt, že budete musieť jednať s ľuďmi, ktorí majú veľmi odlišné myšlienky a ktorí nechcú to, čo si myslíte, že chcete a budú vám tak či onak odporovať. Čo s nimi potom robíte? Možno s nimi vyjednávate, ale často bez úspechu. 

Zásadným základným problémom tu je, že sa ľudia navzájom nerozpoznávajú na hlbšej úrovni. A nerozpoznávajú seba samích na hlbšej úrovni. Sú zafixovaní vo svojich myšlienkach a vierach. Sú zakorenení vo svojich pozíciách – svojich politických pozíciách a svojich náboženských pozíciách. Ľudia, bohatí alebo chudobní, žijú v akomsi otroctve akémusi súboru vier, predpokladov a očakávaní, ktoré sú pre ľudského ducha represívne. 

To však neznamená, že žijete alebo máte žiť bez formy a štruktúry, pretože spoločnosť a civilizácia nemôžu fungovať bez formy a štruktúry. To neznamená, že budete žiť vo svete bez intelektu, bez viery, pretože to je nesprávne a nemôže to tak byť. Vaše viery dávajú štruktúru vašej mysly a umožňujú jej fungovať v zásadovosti a v spolupráci s ostatnými vo svete. 

Rozdielom je v skutočnosti to, kde stojíte so svojimi vlastnými myšlienkami a v akej miere ste spojení s hlbším prúdom vášho života. Tu si uvedomíte, že Poznanie je skutočne sila a prítomnosť a je podstatou toho, kto ľudia sú. Hľadáte Poznanie v iných a hľadáte, s kým môžete mať hlbšie spojenie a vážnejší rozhovor a angažovanosť. Namiesto toho, aby ste sa hádali o myšlienkach, vierach a princípoch, hľadáte hlbšie spojenie. To má tendenciu moderovať vaše myšlienky a vaše spojenie s vašimi myšlienkami. Pretože koniec koncov, myšlienky sú iba myšlienky; sú to duchovia v mysli. 

Existujú praktické nápady, ktoré sú nevyhnutné na to, aby civilizácia fungovala, aby vytvorili technológiu, poskytli udržateľné prostredie a obývateľné prostredie pre ľudí. Ale to nie je miestom, kde konflikty skutočne vznikajú. Konflikty vznikajú skôr okolo myšlienok, s ktorými sa ľudia stotožňujú. Myslia si, že sú kresťanmi alebo budhistami alebo Američanmi alebo Brazílčanmi alebo Číňanmi. Myslia si, že to je kým skutočne sú, ale tým naozaj nie sú. Kto sú, je nad rámec definície. Na úrovni myšlienok to nie je možné charakterizovať. 

Keď sú tieto dvere otvorené vo vašom vnútri, umierňujú extrémizmus a výstrednosť. Umierňujú odsúdenie ostatných. Poskytujú vám hlbšiu perspektívu a dávaju vám väčšiu opatrnosť pri odsúdení alebo zavrhnutí ostatných, pretože sa nezhodujú s vašimi názormi alebo vašimi myšlienkami. 

Na hlbšej úrovni existuje uznanie a rešpekt, pretože zažívate ľudskosť iného a uznávate, že každý na svete bojuje o prežitie a každý sa v rôznej miere snaží vyrovnať s realitou, že v skutočnosti nie sú zo sveta. Majú hlbšiu duchovnú povahu a hlbšiu inteligenciu nazývanú Poznanie. 

Mnoho ľudí to úplne popiera. Iní ľudia sa snažia nájsť nejaký spôsob, ako umožniť tejto realite byť v ich mysliach, aspoň na úrovni myšlienky. A ďalší ľudia majú hlboké skúsenosti s Poznaním. Mení to ich názory a mení to ich vzťah k ich mysli. 

Vidíte, že máte vzťah k svojej mysli a k svojim myšlienkam. To však znamená, že kto ste, nie je vaša myseľ ani vaše myšlienky, pretože vzťah si vyžaduje minimálne dvoch. Možno si hovoríte: „No ale, moje myšlienky sú mojou súčasťou.“ Určite sú súčasťou vašej skúsenosti so sebou samým, môžu dokonca ovládnuť vašu skúsenosť so sebou samým a aj zatvoriť dvere pri získaní akejkoľvek hlbšej skúsenosti so sebou samým. Ale skutočnosťou je, že môžete sledovať svoju myseľ a že môžete nasmerovať svoju myseľ, znamená, že kto ste nie je vaša myseľ.

Existuje tu vzťah, to áno, ale teraz máte dočinenia s rôznymi skutočnosťami. Môžete sa dokonca naučiť utíšiť svoju myseľ. A pri štúdiu Krokov k Poznaniu, ktoré je Božím darom prípravy pre svet, sa môžete naučiť utíšiť svoju myseľ a vstúpiť do prameňa pod povrch svojej mysle – nádherne osviežujúce a pokojné prostredie a prostredie, ktoré vás berie hlbšie k zážitku Poznania vo vašom vnútri. 

Táto hlbšia cesta, ktorá predstavuje najväčší úspech v živote, je kde je vaša duchovná podstata skutočne evidentná. Je to za hranicami teórií a vier. Môžete si o tom vytvoriť viery, môžete sa to pokúsiť napasovať do existujúcej teórie, ale samotná skúsenosť popiera definíciu. 

Toto zmení váš vzťah s vašou mysľou a ukáže vám, že máte vzťah so svojou mysľou, a že vlastne nie ste iba otrokom svojich myšlienok alebo myšlienok ostatných. Toto vás pozýva zažiť život na hlbšej úrovni, zažiť skutočný účel a smerovanie vášho života, čo sa všetko odhalí pritom ako pôjdete hlbšie do svojej vlastnej mysle. 

Existujú vo vás hlbšie prúdy, ktoré nie sú zmenené udalosťami dňa, názormi ostatných, vašimi emočné stavmi alebo vašimi bezprostrednými okolnosťami. To je miestom, kde nájdete skutočný smer. To je miestom, kde Boh ovplyvňuje váš život. A v závislosti na vašom vzťahu s mysľou a druhu myšlienok, ktorých sa držíte, sa tento hlbší prúd môže prejaviť vo vašom vonkajšom živote. To predstavuje skutočný pokrok. 

Preto si musíte uvedomiť, že vaše myšlienky nie sú absolútne. Sú to iba pozície, ktoré zaujímate. Niektoré z týchto pozícií sú mimoriadne oslepujúce a vedú vás k odsúdeniu ostatných a vedú vás do konfliktu s ostatnými. V tom predstavujú skutočné prekážky. 

Niektorí ľudia veria, že ich náboženstvo je jediným náboženstvom a že všetci ostatní budú odsúdení do Pekla. Vidíte, že si myslia, že ich myšlienky definujú realitu, alebo že ich myšlienky im dal Boh a predstavujú absolútnu pravdu, v ktorej nie je žiadna odchýlka. To ich vedie k odsúdeniu ostatných, k boju s ostatnými a k izolácii vo svete. Sú tak otrokmi pre svojich presvedčení. Pre svoje presvedčenia dokonca zomrú. Zabijú iných pre svoje presvedčenia. Alebo vytvoria vzbury kvôli svojim presvedčeniam. 

Toto je výsledkom identifikácie s vašou mysľou a myslením, že kým ste, je vaša myseľ a vaše telo a vaše myšlienky vás definujú. Toto je realitou Separácie, kde ľudia definujú seba samích a žijú podľa týchto definícií a nevidia nič okrem týchto definícií. Sú slepí a vo svete sú deštruktívni – rozporuplní, sporní, svojprávni, boja sa uvažovať o čomkoľvek inom. Sú takí stotožnení so svojimi myšlienkami, že musia neustále znovu potvrdzovať svoje myšlienky, potvrdzovať svoju vieru a opätovne potvrdzovať svoje presvedčenia. 

Pretože myšlienky sú nestabilné, nie sú absolútnou pravdou. Aj vaša interpretácia posvätných textov je interpretáciou. Môžete tu vidieť ako sa ľudia cítia neisto, keď si uvedomia, že ich myšlienky sú iba približné, iba pokusy o porozumenie. Kde je potom základ ich života? Kde je ich skutočný základ? Čo im dáva skutočnú stabilitu, istotu a pocit kontinuity v živote? 

Táto istota, tento základ, táto kontinuita musia prichádzať na hlbšej úrovni. Ak sú to iba nápady alebo otrocké dodržiavanie viery a teórií, potom naozaj nič nevidíte ani neviete. Ste úplným otrokom súboru myšlienok. 

Tu nevidíte, že Boh prehovára ku všetkým – aj k tým, ktorí neveria tomu čomu veríte, aj k tým, ktorí sa nedržia vášho náboženstva a náboženstiev iných krajín a kmeňov a skupín, ktoré môžu od vás žiť veľmi odlišne a mať odlišné spoločenské zvyky a hodnoty. Boh k nim prehovára. 

Boh neprehovára iba s ľuďmi jednej vieroučnej tradície, akoby to boli vyvolení ľudia, akoby boli obľúbení Bohom, pretože Boh nefunguje na úrovni myšlienok. Boh nie je super intelekt, pretože Boh existuje mimo fyzickej reality. A okrem fyzickej reality nepotrebujete myšlienky tak, ako o nich teraz myslíte. Idey súvisia s formou, s ľuďmi, miestami a vecami a s interpretáciou udalostí, ktorými sú ľudia, miesta a veci. Boh žije mimo tejto reality.

Preto je myšlienka Súdneho Dňa na konci života taká smiešna. Prečo by vás Boh odsúdil, keď Boh vie, čo robíte a prečo to robíte? Preto do vás Boh vložil Poznanie, aby vás sprevádzalo, chránilo a viedol k väčšiemu životu, aby ste zažili toto veľké obdarenie. Toto je Dar od Boha pre vás. 

Musíte ísť nad rámec viery. Musíte sa otvoriť, aby v sebe zažili hlboké zážitky. Namiesto toho, aby ste nasledovali svoje myšlienky, sa musíte naučiť upokojiť svoju myseľ, aby ste cítili hlbšiu realitu, ktorá existuje pod povrchom. 

Keď sa stanete silnými s Poznaním a Poznanie môže cez vás svietiť viac, budete sa pozerať na iných ľudí a bude sa vám zdať, že žijú v reťaziach. Bohatí alebo chudobní, žijú s popruhmi, ako voly ťahajúce vagón, vagón svojej viery. Začnete vidieť, čo znamená skutočné oslobodenie a odkiaľ pochádza sila oslobodenia a ako je k dispozícii ľuďom všetkých tradícií vierovyznaní a ľuďom bez viery, ľuďom zo všetkých národov, krajín a kultúr. 

Boh nediskriminuje. Boh vie, že nie každý môže nasledovať jedného učiteľa, jedno učenie alebo jednu tradíciu. Boh nefunguje na úrovni teórií a presvedčení. 

To si potom vyžaduje, aby ste sa otvorili mystériu a moci svojho života a to, že si túto  cestu a trasu vytvoriť nemôžete. Toto nie je výsledkom eklektického prístupu, pri ktorom si z tejto tradície alebo z tohto učenia, lebo to je všetko preferenciou mysle a je to myseľ, ktorú musíte prekonať. 

Musíte si vystrčiť svoju hlavu nad povrch zeme. Ak neustále žijete vo svojom intelekte pod zemou, nebudete vedieť nič, neuvidíte nič a pokúsite sa využiť všetky svoje skúsenosti na upevnenie a potvrdenie svojej viery v domnení, že je to vašou identitou. 

Keď vo svojom živote odmietnete realitu Prítomnosti Boha, ktorou je Poznanie, odmietnete ju na základe myšlienok a tradície, ktorá je históriou myšlienok a presvedčení. Tu sa myšlienky a presvedčenia stávajú dôvodom, prečo nemôžete odpustiť, dôvodom, prečo nemôžete rozpoznať iného, dôvodom, prečo nemôžete byť súcitní, dôvodom, prečo pôjdete do vojny, dôvodom, že budete odsudzovať ostatných, dôvodom, pre ktorý budete žiť život hnevu a frustrácie, dôvodom, prečo nemôžete poznať samého seba, dôvodom, prečo nemôžete zakúsiť Milosť a Moc Boha. 

Keď popierate túto hlbšiu realitu a svoj Zdroj, máte iba jedno miesto, kam môžete ísť a to sú vaše predstavy. Ak nemôžete nájsť svoj pravý základ, svoju skutočnú istotu, svoju skutočnú moc v Poznaní, ktoré tam Boh umiestnil, musíte to hľadať inde a jediné miesto, kde to môžete urobiť, je vo vašich predstavách. Toto je fundamentálnym problémom Separácie. 

Bez Boha ste neistí a nestabilní a nemáte žiadne záruky. A čelíte životu veľkej neistoty, životu s toľkými výzvami, životu, ktorý je naplnený toľkými nebezpečenstvami pre vašu existenciu a blahobyt. 

Máte tu naozaj iba dve možnosti: máte Poznanie a presvedčenie. Poznanie bude využívať presvedčenie a viesť presvedčenie, ale presvedčenie bez Poznania je slepé a je osamelé a bude vyhľadávať iba tých, ktorí majú podobné presvedčenia. Je to problémom Separácie. To, kým ste, nie je vaša myseľ a vaše telo, ale väčší Duch obývajúci myseľ a telo a využívajúci myseľ a telo ako prostriedky komunikácie vo svete. Áno, telo je dôležité. Musí sa udržiavať na vysokom stupni zdravia. Áno, myseľ je dôležitá. Musí byť kultivovaná a vyvinutá tak, aby bola úspešným prostriedkom komunikácie. Bude mať myšlienky, presvedčenia a predpoklady, ale vždy musia byť flexibilné, aby vyhovovali realite a životným podmienkam.

Tu namiesto toho, aby ste si mysleli, že vaše viery sú konečným arbitrom pravdy a sú absolútne, vidíte, že sú to všetko teórie, ktoré potom podliehajú väčšiemu odhaleniu. Nie sú fixné, nie sú obranné, všetko sú to teórie, pretože sú to všetko teórie. 

K hlbšiemu rozpoznaniu dochádza mimo sféru intelektu. Možno si vytvoríte myšlienky a hodnotenia týchto skúseností vo svoj prospech, ale samotná skúsenosť sa deje na hlbšej úrovni. Je to dostanie sa na túto hlbšiu úroveň, ktorá predstavuje zameranie náboženstva a duchovnej praxe vo všetkých jej formách. 

Potom je otázkou: Môžete zažiť Poznanie v nikom inom? Má nietko iný hlbšie spojenie, alebo iba prežíva svoje predstavy a presvedčenia, identifikuje sa so svojimi myšlienkami a s tradíciami myslenia? 

Ľudia nachádzajú istotu v tradíciách myslenia, ale ak nemôžu zakúsiť svoju vlastnú skutočnú podstatu, ak nemôžu zažiť hlbší prúd svojho života, potom ich myšlienky, bez ohľadu na to, aká veľká je tradícia obklopujúca tieto myšlienky, skutočne zbavujú väčšieho základu a istoty, ktoré im Boh poskytol. 

Tu je kresťan, moslim alebo žid, hinduista alebo akékoľvek [náboženstvo] je cesta, ktorá vám najlepšie vyhovuje, aby ste zažili hlbší prúd svojho života. Mnoho ľudí sa bude usilovať o to mimo týchto veľkých tradícií. Pretože všetky veľké náboženské tradície boli Bohom zásadne iniciované, aby sa znova zjednotila myseľ s Duchom a aby sa myseľ dostala pod vedenie Ducha. Tu je myseľ ako správca duše, kým sa kráľ nemôže vrátiť alebo kráľovná vrátiť, skutočný vládca života sa môže vrátiť. 

Ľudia si myslia, že Poznanie je len druhom vyššej inteligencie, väčšieho intelektu, ale Poznanie nefunguje ako vaša povrchová myseľ. Poznanie vo vás je spojené s Poznaním každého, takže neexistujú žiadne „tvoje Poznanie“ a „moje Poznanie“. Ľudia sa môžu hádať o svojich interpretáciách svojich zážitkov alebo interpretáciách života, ale na úrovni Poznania sa debata a vojna slov a myšlienok stávajú čoraz irelevantnejšie. 

Preto je Poznanie veľkým tvorcom mieru vo svete. A preto Poznanie prinesie do vášho života moc, istotu a náhľad, naučí vás, ako používať svoju myseľ, ako ju používať ako úžasný prostriedok komunikácie ktorým je a ako sa starať o svoje telo bez toho, aby ste s ním identifikovali. Naučí vás, ako byť nesmrteľnou Bytosťou žijúcou v dočasnom svete – slúžiť mu, hlboko sa spojiť s ostatnými a naplniť svoje poslanie príchodu na svet, ktoré bude vašim najväčším zadosťučinením a uspokojí najhlbšiu potrebu vašej duše. 

Nech je to vašim porozumením.

Väčšia Inteligencia

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
4. Septembra 2014
V Boulder, Colorado

Ľudia majú určite pojem o inteligencii. Aká šikovná alebo schopná môže byť myseľ človeka v určitých situáciách, aký vzdelaný človek môže byť v určitých pracovných alebo zamestnaneckých pomeroch, aký šikovný a umelecký môže byť – všetky tieto veci sa považujú za ukazovatele inteligencie. Ale vo vašom vnútri presadzujú iba jeden aspekt inteligencie. 

Ľudia zvyčajne považujú inteligenciu za intelekt a jeho rozvoja alebo nedostatok rozvoja. Existujú však rôzne druhy inteligencie a najväčšia inteligencia vo vás zostáva skrytá pod intelektom a pod povrchom mysle. Je to, akoby bol intelekt viditeľnou súčasťou ľadovca a pod vodnou hladinou je hlavné telo ľadovca mimo dohľad. 

Je to veľmi podobné vašej mysli, viete. Intelekt je na povrchu – podmienený svetom, vzdelaný svetom, zaslepený svetom, oklamaný svetom, uchvátený svetom, vydesený svetom. 

Je to ako rozbúrený povrch morí, šľahaný každým spôsobom vetrami sveta, bez zdanlivého smeru alebo účelu. Ale rovnako ako samotný oceán, hlboko pod povrchom, veľké prúdy sveta pohybujú vodami sveta – neúprosne, účelovo – riadené teraz väčšími silami, dokonca aj nadpozemskými silami. 

A tak je to aj s vami. Žijete na povrchu svojej mysle. Ovláda vás váš intelekt a vaše myšlienky. Môžete dokonca uveriť, že ste svojimi myšlienkami, alebo že reprezentujú to, kým ste a kto ste v spoločnosti, kto ste možno sami pre seba, dokonca možno – ak ste nábožensky založení – kto ste pre Boha. Toto je definované vašou náboženskou vierou a príslušnosťou. Ale toto je len malou časťou inteligencie. 

Čo bude svet v budúcnosti čoraz viac potrebovať pri Veľkých Vlnách Zmien a pri Intervencii rás z vesmíru, ktoré sú tu, aby využili vašu slabosť a rozdelenie je inteligencia, na každej úrovni inteligencie. Je to jediný zdroj, o ktorom sa zdá, že ľudstvu kolektívne chýba. 

Zatiaľ čo ľudia môžu byť geniálni v úzkom pásme uplatnenia, všeobecne povedané, len veľmi málo ľudí má múdrosť a schopnosti. 

To vám sťažuje prispôsobenie sa meniacemu sa svetu, otepľujúcemu sa svetu, svetu kataklyzmatickej zmeny podnebia a vyčerpania zdrojov, konkurencie a konfliktu. 

Ľudia sa budú pri týchto veciach cítiť bezmocní a beznádejní, pretože nikdy nepriniesli svoju inteligenciu pre použitie týchto druhov síl, ktoré do istej miery sužovali ľudstvo v celej histórii. 

Teraz však čelíte zmenám na úrovni, aká vo svete nikdy predtým nevbola videná – zmenám vo svojom prostredí, zmenám vo svojom podnebí, zmenám vo svojich pomeroch na úrovni, ktorú nikdy predtým celé ľudstvo nevidelo.

Ale ľudia sú nevedomí. Sú nepripravení. Sú neprispôsobiví. Pokiaľ ide o tieto väčšie veci, sú neinteligentní. Nikdy tomu nevenovali pozornosť. Myslia si, že sú to problémy niekoho iného, alebo že za nich niekto iný niečo na nejakej úrovni napraví, hoci netušia ako. Toto je neinteligentná reakcia na situácie v reálnom živote. 

Čím sú ľudia bohatší, tým viac sú v tomto ohľade neschopní, tým viac sa zameriavajú na svoje majetky a svoje ciele, svoje záľuby, fantázie, problémy. Nepozerajú sa za horizont, aby videli, čo prichádza. Pravidelne nezhodnocujú situáciu, aby zistili, či sú ich základy pevné a bezpečné. 

Chudobní ľudia žijú na okraji prírody a sú zraniteľní na každom kroku. Aj keď je ich situácia oveľa tragickejšia, často dokážu oveľa lepšie pochopiť, čo sa okolo nich deje. A hoci nemajú moc alebo bohatstvo na to, aby sa pripravili alebo sa postavili oproti týmto veciam priaznivejšie, mohla by tu byť väčšia Inteligencia. 

Farmár pozná spôsoby a vetry sveta. Námorník pozná vlny a vetry sveta. Každý, kto musí prežiť v prírode, má väčší rozsah a neustále pozoruje veci okolo seba, rovnako ako zvieratá, tie inteligentné zvieratá.

Ľudia však žijú vo svojej malej osobnej realite. Žijú vo sne alebo v nočnej more tejto reality. 

Poznanie v nich, väčšia Inteligencia, im dá znamenia, nebudú ich však počúvať ani počuť, alebo si [budú] myslieť, že je to niečo iné. 

Čo bude ľudstvo potrebovať v budúcnosti je Inteligencia, ale nielen intelektuálna inteligencia. Bude potrebovať väčšiu Inteligenciu, ktorú Boh vložil do každého človeka, aby ho viedla, pripravovala, chránila a priviedla k väčšiemu životu služby a zmyslu vo svete a to aj za radikálne sa meniacich životných okolností. 

Boli ste do sveta poslaní, aby ste tu boli za týchto okolností a Poznanie vo vašom vnútri presne vie, čo to znamená. Neriadi sa svetom. Nebojí sa sveta. Neriadi sa vašimi postojmi a presvedčeniami, odsúdením ostatných ani problémami so životom alebo s Bohom, nech už sú akékoľvek. 

Boh vám poskytol reálnu Inteligenciu. Nie je to jediná inteligencia vo vašom vnútri, pretože vaša pozemská múdrosť je veľmi dôležitá, v akomkoľvek rozsahu bola vyvinutá a kultivovaná. 

Čím viac sa môžete intelektuálne vzdelávať, spoznávať realitu sveta a nie iba ľudské predstavy o ňom, tým viac sa Poznanie môže pohybovať vo vás a správne vás nasmerovať. 

Ale buďte veľmi jasní o tom, že intelektuálna brilantnosť nereprezentuje silu Poznania. Ľudia môžu byť geniálni, ale úplne slepí o zvyšku svojho života a vecí – byť tak hlúpi ako ktokoľvek iný, robiť najsmiešnejšie rozhodnutia, byť presvedčení najnepresvedčivejšími presvedčeniami. Aj keď môžu byť geniálni v jednej oblasti, aj keď sa o nich hovorí, že sú geniálni, zvyšok ich života môže byť úplným neporiadkom. 

Je teda úplne jasné, že teraz hovoríme o Inteligencii na vyššej úrovni – vo vás a vo všetkých, čakajúce na objavenie. Táto Inteligencia musí viesť intelekt, inak bude intelekt naďalej dominovaný svojimi reakciami na svet, svojimi myšlienkami a fixáciami. Ak je tomu tak, nemôžete vidieť; nemôžete vedieť; a nemôžete odpovedať keď vám Nebesá dávajú múdrosť a znamenia, ktoré vás držia späť, aby vás bránili do pohybu smerom, ktorý nereprezentuje váš osud. 

Pretože vy máte svoj osud, pretože ste sem boli poslaní za väčším účelom. Ak sa ale tento účel nerealizuje, ak sa nepohybujete týmto smerom, ak ste uviaznutí niekde za okolností, ktoré nereprezentujú tento osud, pocítite nepokoj a frustráciu, kde vám nič nemôže uľaviť, pokým neprídete k svojim hlbším zmyslom a začnete bilancovať svoj život a nepýtate sa sami seba: „Žijem taký život, aký by som mal skutočne žiť?“ 

Toto je inteligentná otázka, ale nemá ľahkú odpoveď, pretože odpoveďou nie je myšlienka. Odpoveďou je cesta, po ktorej treba ísť. Je záhadná. Je mimo oblasť vášho intelektu, takže to nemôžete úplne pochopiť. Bude vám to však pripadať veľmi prirodzené a veľmi skutočné. A čím viac na to budete reagovať, tým viac sa budete vo svojom živote cítiť dobre a budete mať pocit, že tam existuje skutočný účel – čo nie váš vynález, nie účel, ktorý pre vás vynašiel niekto iný, ale skutočný účel účel, ktorý tam umiestnil Boh. 

Nie je to definíciou. Ľudia povedia: „No, povedz mi, čo to je!“ Musí vám to však byť prezradené krok za krokom. Musíte preukázať svoju schopnosť odpovedať na to, riadiť sa tým a byť si toho hodný. 

Veľké dary, veľké správy, veľké realizácie nikdy neprídu naraz, ak pochádzajú zo skutočného zdroja. 

Cesta z vašej dilemy nebude vaším výmyslom. Cesta z tejto džungle vašej mysle a okolností nebude tým, čo si vymyslíte alebo si pre vás vymyslí niekto iný. 

O tom vie iba Boh. Pretože iba Boh vie, čo tu vlastne máte robiť, s kým sa musíte stretnúť, čo musíte dosiahnuť, čomu sa musíte vyhnúť. 

To neznamená umiestniť vás do kláštora alebo sídla rehole. Znamená to umiestniť vás do sveta, s Nebeskou Silou, ktorá bude vašim kormidlom, aby vás udržala na správnej ceste.

Vaša myseľ, váš intelekt, tak hrdý na svoje nápady a úspechy, sa teraz bude musieť podrobiť väčšej moci vo vás. 

Väčšia inteligencia však potrebuje, aby bola tá najmenšia inteligencia najefektívnejšia na svete. Takže čo ste sa naučili; čo ste dosiahli; múdrosť, ktorú ste vyvinuli; jasnosť a istota, ktorú ste dosiahli, do akejkoľvek miery, sú všetky dôležité. Vďaka tomu bude vaše vozidlo kompetentnejšie. To robí vašu myseľ ostrejšou. Vďaka tomu budete schopní čeliť výzvam a ťažkostiam a žiť s otázkami, na ktoré ešte nemôžete odpovedať. Tu nezmiznete v Bohu. Začínate znovu získavať svoj skutočný vzťah s Bohom. A stanete sa človekom, ktorý bol vyslaný na svet, aby urobil niečo dôležité a významné, nech už to bude akokoľvek pokorné a zdá sa. Bude vám to najväčšou radosťou. Ak ste neboli úspešní v hľadaní skutočného šťastia v iných veciach – v iných cieľoch, iných vzťahoch, v romantike, v honbe za bohatstvom alebo za dobrodružstvom – nemôže uspokojiť nič iné, ako váš skutočný účel a osud. hlbšia potreba vašej duše. Keď to raz zažijete, dosiahli ste vo svojom živote skutočný bod obratu. A začnete sa obracať k väčšej sile, ktorá vás môže pohybovať zvnútra a držať vás zvnútra. Teraz máte väčšiu inteligenciu poznania, ktorá predstavuje vašu časť, ktorá je stále spojená s Bohom. Teraz máte svoj intelekt, ktorý sa má rozvíjať vhodnejším a konštruktívnejším spôsobom. Teraz máte schopnosti rozvíjať sa. Teraz musíte budovať štyri piliere svojho života: pilier vzťahov, pilier práce a poskytovania starostlivosti, pilier duševného a fyzického zdravia a pilier duchovného rozvoja a povedomia. Ako štyri nohy stola, musia byť všetky postavené, vidíte. A váš stôl bude len taký silný, váš základ bude len taký silný, ako najslabší z týchto stĺpov. Veľká časť vašej práce na základoch učenia a života Cesta poznania, ktorú predstavuje Božie nové posolstvo pre svet, bude budovanie tohto základu. Pretože musíte byť na správnom mieste so správnymi ľuďmi na správny účel, inak vám vedomosti nemôžu poskytnúť väčšiu cestu, po ktorej treba ísť. Vaša väčšia práca vám nemôže byť odhalená, pretože nie ste v pozícii, aby ste ju rozpoznali alebo ju uskutočnili. Znalosti vedia, kam máte ísť. Musíte sa naučiť nasledovať. Ale ako budete nasledovať, budete musieť starostlivo používať svoju myseľ, aby ste rozlíšili iných ľudí, aby ste rozlíšili svoje okolie, pretože na ceste je veľa nebezpečenstiev. Tu neopúšťate intelekt pre nejaký druh veľkej duchovnej skúsenosti. Namiesto toho sa váš intelekt dostane do väčšej služby a dostanú väčšie požiadavky na rozvoj a konštruktívne vzdelávanie. Čo tým myslíme? Máme na mysli, že váš intelekt sa musí dozvedieť o veľkých vlnách zmien, ktoré prichádzajú na svet, čeliť tomu s čo najväčšou odvahou, ako je to možné, objektívne, ako môžete. Musíte sa dozvedieť o stave svojej komunity a svojho národa, a vo väčšej miere aj spoločenstvá sveta. Musíte sa dozvedieť o vystavení a zraniteľnosti ľudstva voči vesmíru plnému inteligentného života, ktorý sa po prvýkrát zjavuje prostredníctvom Božieho nového zjavenia pre svet. Musíte sa dozvedieť o väčšej komunite života v tejto časti vesmíru, ktorý sa po prvýkrát zjavuje prostredníctvom Božieho zjavenia pre ľudstvo. Je potrebné sa veľa učiť. Je toho veľa, čo sa treba odnaučiť. Je ešte veľa toho, čo treba prehodnotiť a zmeniť. Na úrovni vašej mysle je potrebné urobiť ešte veľa práce. Je plná pamäti, krívd a presviedčaní, ktoré vás oslabujú a trápia vás, ba dokonca vás prenasledujú. Preto ľudia nemôžu päť minút sedieť na mieste – neustále behať, prenasledovať všetko a čokoľvek, byť stimulovaní každú chvíľu, aby boli necítiť ich skutočný stav. Neprídu na svoje hlbšie zmysly.

S takouto mysľou nemôžete ísť do budúcnosti, inak neprežijete. Neuspejete. Nebudeš v bezpečí. Nebudete vedieť, čo máte robiť, a budete nasledovať ostatných, ktorí nevedia, čo majú robiť. Budete vydesení, frustrovaní a nahnevaní a obrátite sa proti ostatným. Je to predpis na katastrofu na úrovni, aká tu ešte nebola. Preto je toto volanie také urgentné, vidíte. Preto Boh v tomto kritickom bode obratu dal nové posolstvo pre ľudstvo. Veľké vlny zmien už teraz zasahujú celý svet. Už teraz prebieha Intervencia od závodov, ktoré sú tu, aby vás využili a ktoré sa tvária ako benígne a duchovne vyspelé, hoci v skutočnosti nie sú ničím iným ako prieskumníkmi zdrojov, ktorí sú šikovní a vedia, ako presvedčiť ľudí. Sú to tým väčšie dilemy, ktoré prichádzajú za horizontom, o ktorých väčšina ľudí nevie. A nielenže si to neuvedomujú, ani sa nechcú dozvedieť, pretože nemajú silu tomu čeliť. Rozbilo by im to sny. Narušilo by to ich plány. Zrazu budú všetky ich nápady, na ktorých postavili svoje porozumenie, veľmi ohrozené a rozrušené. Koľko ľudí v histórii spadlo s rovnakými predpokladmi, rovnakými problémami a nedostatkom inteligencie? Táto [väčšia] inteligencia sa nebojí, ale je pozorná. Neodsudzuje ostatných, ale uznáva chyby, problémy a riziká. Táto inteligencia nie je beznádejná, pretože sa rodí z poznania vo vás. Vaša myseľ môže v okamihu prejsť od nádeje k beznádeji – taká krehká je vaša istota, taká tenká je vaša vrstva dôvery, tak ľahko zničená a rozrušená sú vaše predpoklady. vytrhnúť ťa z tohto úbohého a zraniteľného stavu, ktorý k tebe teraz volá Boh prostredníctvom Nového zjavenia, vybudovať a prijať väčšiu inteligenciu, ktorá je tvojím dedičstvom tu na Zemi. V skutočnosti to predstavuje váš účel tu na Zemi. Bez toho nebudete schopní navigovať v budúcich zložitých dobách. Budete bezmocní a beznádejní. Alebo uveríte v nejaké skvelé riešenie. Alebo budete predpokladať, že sa o to postará technológia. Alebo sa o to postará vláda. Alebo sa o to postará nejaká mimozemská sila. To je také hlúpe, také neinteligentné, také slabé a zraniteľné. Volanie má, aby ste sa stali silnými a kompetentnými. Nejde o to, aby ste vyzerali dobre. Nejde o dokonalosť. Nejde o osvietenie alebo slávu alebo blaženosť. Ide o prežitie v zložitom svete a o to, stať sa tam silou dobra, silou prispievania. Boh totiž vie, čo na svet prichádza. A prostredníctvom Zjavenia sa vás Boh snaží pripraviť, varovať, požehnať, dať vám cestu k budovaniu skutočnej sily, istoty a kompetencie, zatiaľ čo ostatní okolo vás budú naďalej hlúpi a budú žiť v popretí. Musíte použiť všetko aspekty vašej inteligencie, nielen jedna. Musíte použiť svoj intelekt. Musíte využiť svoje fyzické schopnosti. Musíte do istej miery použiť svoje prirodzené reakcie na svet. Musíte použiť svoje vzdelanie. Musíte použiť svoje chyby a svoje sklamania, aby ste sa pripravili, pretože z týchto vecí sa rodí múdrosť. Ale čo je najdôležitejšie, musíte získať prístup k väčšej Inteligencii, ktorá vo vás žije a čaká na objavenie. Musíte poznať celý ľadovec, nielen jeho vrchol, ktorý leží nad vodnou hladinou. Potom sa stanete úplným. Potom sa skutočne stanete tým, kým ste. Pred tým už nie je nádej, že pochopíte, kto ste. Je to len menovka alebo identita alebo definícia. Nie je na tom vôbec nič skutočné alebo podstatné.

Ale tu pracujete so všetkou svojou inteligenciou. A pretože účel vedomostí je úplne súcitný a produktívny, nedá vám moc stať sa tyranom alebo ovládnuť ostatných alebo využiť každého a všetko na to, aby ste pre seba vytvorili bohatstvo alebo luxus. For Knowledge nemá záujem na týchto veciach. Myseľ nemôže používať vedomosti na svoje účely. Vedomosti však musia používať myseľ na svoje účely. Toto je skutočná hierarchia moci vo vás. A to je skutočný vzťah medzi vašou mysľou, srdcom a dušou. Pozerajte sa okolo seba na ľudí a uvidíte, čo robia. Zistite, čo čítajú. Zistite, o čo im ide. Zistite, čo ich rozptyľuje. A položte si otázku: Je to inteligentné? Nie či je to dobré alebo zlé. Je to inteligentné? Fungujú inteligentne? Uznávajú skutočne okolnosti svojho života? Pripravujú sa na budúcnosť? Inteligentný život musí žiť v každom okamihu a pripraviť sa na budúcnosť, nie jeden bez druhého. Stávajú sa slabšími alebo silnejšími? Stávajú sa schopnejšími alebo menej schopnými? Investujú sa do vecí, ktoré majú skutočnú podstatu a osud, alebo iba strácajú čas, svoju mladosť a zdroje? Prineste tieto isté otázky do svojho života a svojej minulosti a uvidíte, že ste žili bez Poznania. Máte všetky dôkazy, ktoré potrebujete, aké to bolo – aké nenaplnenie to bolo, aké málo látky vám skutočne dalo, aký skutočne [malý] úžitok vám to dalo, aké to nakoniec bolo nenaplnenie. To je výzva nové Božie posolstvo. Nie je to o blaženosti. Nejde o osvietenie. Nejde o to dostať sa do Neba alebo vyhnúť sa peklu. Nie je čas zaoberať sa takýmito vecami. Ani neviete, čo tieto veci v skutočnosti znamenajú. Je čas pripraviť sa na dôkladné zhodnotenie svojho života a položiť si najzásadnejšie otázky. Znalosti vo vašom vnútri vám v tomto ohľade pomôžu, ak k tomu budete pristupovať úprimne a odhodlane. Budete cítiť, čo je správne a čo nie je správne. Pocítite, čo má inšpiráciu a čo inšpiráciu nemá. Pocítite, čo má zmysel pre váš život a budúcnosť a čo nie. Hlbšie odpovede k vám môžu prísť hlboko z vášho vnútra iba pri živote so skutočnými otázkami. A budú to znamenia, že tam žije väčšia Inteligencia – sleduje vás, sleduje váš život. Vždy tu bolo – sledovalo vás, sledovalo váš život, sledovalo vaše chyby, sledovalo vaše odpustky, sledovalo, ako ste jemnými a zjavnými spôsobmi ublížili sebe i ostatným. Nemusíte sa báť Božieho trestu, pretože Boh vám dal požehnanie, varovanie a príprava. Božím zámerom je zachrániť ľudstvo pred jeho súčasnou trajektóriou a cestou, ktorá povedie iba k zničeniu života na tomto svete. Buďte inteligentní. Budujte inteligenciu. Cvičte inteligenciu a bude to rásť. Váš intelekt bude silnejší a istejší. Vaša energia porastie, pretože sa ňou neplytvá na ľudí, miesta a veci, ktoré nemajú zmysel a hodnotu. Vaše telo bude silnejšie, pretože sa oň budete starať teraz, keď si uvedomíte jeho dôležitosť ako vášho vozidla na tomto svete. Vaše emócie sa stanú zreteľnejšími, keď budú skutočne nasmerované. Uvidíte cestu von zo slepej uličky vášho života. Lebo čakajú na vás dvere, ktoré už boli otvorené.

Kríza

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
8. Mája 2015
V Londýne, UK

Za všetkými potešeniami, ktoré vo svete vidíte a prejavom šťastia, úspechu a prejavom spokojnosti je kríza, kríza v človeku, v každom človeku, vo vás – kríza, ktorá je tu stále, kým nie je vyriešená; kríza, ktorú si so sebou nesiete do všetkých svojich aktivít a vzťahov; kríza, ktorá vás prenasleduje a udržuje vás v tom, aby ste žili od seba oddelene, utekali pred svojimi hlbšími zážitkami, skrývali sa niekde vo svete, skrývali sa v náboženstve, skrývali sa v politike, skrývali sa s koníčkami alebo zábavami. Je tomu tak kvôli tejto kríze. 

Ľudia sa neustále udržiavajú stimulovaní alebo sa o to pokúšajú, pretože nechcú túto krízu pocítiť. Je to táto kríza, viete, keď ste stratení vo svete, žijúc v Separácii od vášho Zdroja a všetkého, čo je trvalé vo vás a okolo vás. Vyhodení, unikli ste do situácie keď neviete, čo robíte – vždy sa bojíte životného prostredia, bojíte sa zmien, bojíte sa strát a zničenia. A tak vo svete vidíte, že sa ľudia z toho snažia všemožne uniknúť. 

Krízou však nie je len chudoba alebo útlak. To je kríza na inej úrovni. Hovoríme však o niečom oveľa zásadnejšom – o kríze, ktorá sužuje lídrov národov ako aj občanov na všetkých úrovniach spoločnosti. Je to táto kríza. 

Túto krízu sami vyriešiť nemôžete. Bolesť Separácie je s vami. Zmätok Separácie je tu s vami. Strach a úzkosť Separácie sú tu s vami. Môžete si povedať čokoľvek. Môžete veriť v čokoľvek. Môžete sa pokúsiť žiť svoje sny a fantázie, svoje preferencie a svoje túžby, ale krízu si so sebou nesiete. Je s vami stále, dokým nie je vyriešená. 

Ale Boh vo vás vložil odpoveď na vyriešenie tejto krízy,  na ustanovenie cesty k ukončeniu stavu Separácie, aby vám poskytol vo svete väčší účel, zmysel a hodnotu, aby tu vaša cesta mohla byť skutočne zmysluplná a mohla tu reprezentovať vašu skutočnú podstatu a účel. 

Lebo viera to sama o sebe nedokáže. Nedokáže to iba samotné dodržiavanie náboženského princípu alebo systému viery, nedokáže to túto krízu vyriešiť. 

Nie je to len krízou viery. Je to kríza, ktorá si dokonca ani vieru nevyžaduje. Pretože ak vieru mať musíte znamená to, že už ste vzdialení od svojho Zdroja. Nezažívate silu Poznania, ktorú do vás Boh vložil, takže musíte mať vieru. Bez krízy potreba pre vieru neexistuje. Viera je potom dôkazom krízy. Viera je pancierom proti kríze. 

Ale keď vám viera zlyhá a prídu chvíle, keď vás zlyhá, pocítite krízu – úplný pocit stratenosti a odlúčenia, bojazlivosti a odlúčenia od seba samého, od svojho Zdroja, od ostatných. Je to druhom Pekla, ktoré vo vás žije, ktoré si so sebou nosíte, kým nie je  vyriešené. 

Boh tejto kríze rozumie. Je to kríza Separácie. Každý, kto vstupuje do fyzickej reality vstupuje do Separácie, pokúša sa žiť ako jednotlivec, pokúša sa naplniť seba samého, ak je to vôbec možné vzhľadom na nedostatok slobody vo vesmíre. 

Je to váš stav života vo fyzickej realite. Nie je to váš večný stav. Nie je to stav z ktorého ste prišli a do ktorého sa nakoniec vrátite. Ale je to váš stav života v čase a priestore, obmedzený telom, riadený mysľou, riadený mysľou ktorá je produktom života v tomto prostredí. 

Ak môžete začať vidieť, že vo vás táto kríza existuje, ktorej ste sa vyhýbali utekali od nej tak dlho ako si len pamätáte, uvidíte, že je veľmi potrebné, aby sa vám z nej uľavilo – potreba tak hlboká, potreba tak vždy prítomná, bez ohľadu na vaše okolnosti. Bez ohľadu na to, či ste sami alebo v manželstve s druhým, bez ohľadu na to, s kým ste, táto kríza tu existuje.

Keď to môžete začať vidieť a cítiť a máte úprimnosť sa pozrieť späť do svojho života, vidieť to, čoho sa skutočne bojíte, ten strach, ktorý je ešte väčší ako strach zo smrti alebo straty, strach z tejto krízy, potom uvidíte a začnete vidieť hlbšiu potrebu svojej duše – potrebu znovuzjednotenia s vašim Zdrojom, nielen jednoducho požiadať Boha o láskavost, úľavy alebo záchranu pred vašimi ťažkosťami, ale znovu sa spojiť s vašim Zdrojom, kým ste ste tu. 

Pretože bez vášho Zdroja ste stratení bez ohľadu na to, ako pevné je vaše presvedčenie alebo ako ovládate svoju snahu prekonať svoje okolnosti a názory ostatných. Preto ľudia často začínajú pociťovať tento hlbší stav a potrebu práve v časoch veľkého sklamania alebo strát. Nie je to v žiadnom prípade nič príjemné. Nie je žiaduce zaoberať sa tým, ale predstavuje to vašu základnú realitu. 

Ale Boh poskytol odpoveď. Odpoveď bola poskytnutá na začiatku času, na začiatku Separácie. Lebo žijúc v Separácii strácate kontakt s vašou hlbšou časťou, ktorá nikdy nebola oddelená od Boha. Ale toto ste nestratili, viete. Vaša úľava z tejto krízy je teda zaručená. Je to len otázkou času. Je len na vás, či získate čestnosť a sebauvedomenie, ktoré potrebujete, aby ste svoju situáciu videli veľmi zreteľne. 

Nové Zjavenie od Boha pre svet odhaľuje túto krízu a hovorí o nej veľmi zreteľne, s veľkým súcitom a s veľkou láskou. Lebo v Bohu niet hnevu ani pomsty. To je ľudský výtvor. To je produkt života v Separácii. Toto je odpoveď na krízu, o ktorej tu dnes hovoríme. 

Boh vám dal niečo dôležité, čo musíte v živote urobiť. Vedomie to tom je v Poznaní vo vás, hlboko pod povrchom mysle, s ktorou momentálne premýšľate. Nejde len o uznanie alebo vedomie, pretože v živote musíte robiť veci, aby ste obnovili svoju dôstojnosť, obnovili svoju hodnotu, nie aby ste to dokázali Bohu, ale aby ste to dokázali sami sebe. Musíte si získať späť svoju sebaúctu, svoju sebadôveru a svoju sebalásku. 

Boh vie, že žijete v Separácii a bez Poznania môžete byť iba v omyle, že budete žiť život zúfalstva a strachu s veľkými nebezpečenstvami všade okolo vás a vo vás. Tu neexistuje žiadne odsúdenie. 

Krízou je sa snažiť žiť bez vášho Zdroja a vašej Duchovnej Komunity, ktoré existujú mimo viditeľného rozsahu. Je to snahou byť osamote. Ale nikdy nie ste naozaj osamote. To je veľkým klamstvom, tragickým nedorozumením. 

Všetky škody, ktoré vo svete vidíte – ľudskú krutosť, ľudské násilie na sebe a na druhých, ľudskú degradácia, ľudskú závislosť – sú produktom tejto krízy. Aj ak žijete najpoctivejší život, aj keď ste veľmi uznávaní, kríza tu stále existuje. 

Prinášame ju preto, lebo ju treba chápať v skutočnom svetle. Veľké nepohodlie, ktoré vo svojom vnútri cítite, nepokoj, ktorý vo svojom vnútri cítite, potreba neustálej stimulácie a vonkajšieho zapojenia, pre vás dokazuje túto krízu a jej realitu. 

Preto sa ľudia boja byť v tichosti. Preto sa ľudia boja čeliť sebe samím. Nechcú cítiť to, čo skutočne cítia. A obávajú sa, že ak tomu budú čeliť, prevezme ich to, skonzumuje a zničí.

Ale Boh do vás vložil Poznanie, dokonalú protilátku na krízu. Lebo vo vás je miesto, ktoré je múdre a súcitné a ktoré nie je poškodené svetom. Nie je to produktom viery alebo náboženskej príslušnosti. Je to darom vášho Stvoriteľa, darom, ktorý si nosíte so sebou na svojej ceste fyzickým vesmírom. Je tu na to, aby vás obnovilo a zbavilo vás bremena, prinieslo vyriešenie vašej dilemy, ktorú sami neviete vyriešiť. 

Obrátiť sa k svojmu Zdroju je vedieť, že vaša veľká potreba je najprimárnejšou vecou, ktorú môžete urobiť. Nečakajte dovtedy, kým budete na smrteľnej posteli. Neprineste do svojho vonkajšieho života pohromu, ktorá vás dovedie k tomuto bodu. Nezdegardujte svoj život a nespadnite do zániku, aby ste toto pochopenie dosiahli.

Váš smútok bude nahradený veľkou dôverou a veľkým uznaním. Vašu úzkosť nahradí túžba zúčastniť sa vo svete, ktorému ste prišli slúžiť. Váš nedostatok sebavedomia nahradí nadšenie. Vaša autorita vám dá silu. A vaša pokora vám umožní slúžiť. 

Boh vám poskytol cestu von z tejto džungle. Boh vám poskytol riešenie pre túto krízu. Musíte však toto riešenie žiť. Musíte podľa toho konať. Nie je to iba okamihom sebarealizácie. 

Musíte slúžiť, pretože preto ste sem prišli. To je účel, ktorý vám Boh dal – veľmi konkrétny účel, ktorý musíte dať určitým spôsobom určitým ľuďom a situáciám. Ste na to dokonale stvorení. 

Túto krízu nevyliečite tým, že máte nové pochopenie alebo lepší uhol pohľadu alebo duchovnú odpoveď na všetko. Je to nástup do nového života vedeného Poznaním, ktorý do vášho života prinesie toto veľké riešenie. 

Váš život teraz nie je založený na strachu a preferenciách, zúfalej snahe uspokojiť vašu neutíchajúcu túžbu po vzrušení alebo vyhýbaní sa. Túto hlbšiu bolesť vo vás možno vyriešiť iba darom účelu a zmyslu, ktorý pre vás Poznanie nesie vo vašom vnútri a čaká na vaše objavenie. 

Žiť život súcitu a služby je niečo mimoriadne. Napriek tomu budete stále trpieť za podmienok sveta, budete sa báť o bezpečnosť ostatných a budete mať na ceste skúšky a ťažkosti. Ale to je tu život sám. Rozdiel je v tom, že kríza vo vás pominie a to nie naraz, ale postupne, keď budete kráčať po skutočnej a jasnej ceste. 

Musíte preukazovať väčší život ostatným aj sebe. Práve vy musíte byť presvedčení. Tí, ktorí nad vami bdejú vedia kto ste, ale vy to ešte neviete. 

Kríza sa bude kúsok po kúsku rozpadávať, bude strácať na intenzite, bude strácať svoju silu, bude strácať jej uchopenie, keď budete postupovať – bude nasledovať väčší účel a volanie vo svete. Vaša silná časť povedie tú slabú časť, keď tu dosiahnete progres. 

Toto je správne využitie času. Inak je čas akési prekliatie, viete, pretože ho nemáte veľa a napriek tomu sa zdá, že pokračuje večne a nikdy nekončí. Čas je svojím spôsobom váš problém, pretože strácate pôdu pod nohami. Čím dlhšie nereagujete na silu, ktorá vo vás je, tým viac strácate pôdu pod nohami – tým slabšími sa stávate. 

Aj keď získate všetky veci na svete a zdá sa, že máte od ostatných veľkú prestíž a obdiv, stále ste úbohý. Stále máte problémy. Stále ste si sebe neznámy. A vaše väčšie poslanie a volanie vám vám je neznáme. 

Sme ako lekár, ktorý vám hovorí, že máte problém, ktorý si nechcete pripustiť. Najradšej by ste žili v popretí, pretože ste si na to zvykli. Ale lekár tu nie je, aby vám povedal, aký skvelý je váš život, ale aby vám ukázal, kde trpíte, kde je váš život v nebezpečenstve a ohrození a môže tu zdegradovať vašu skúsenosť a existenciu.

Zatiaľ čo je kríza vo vás, aj vo svete je kríza, ktorá teraz rastie do čoraz väčších rozmerov. Prišlie ste tiež preto, aby ste zohrali svoju malú, ale dôležitú úlohu pri vyriešení tejto krízy. Nejde len o to, že sa vám uľaví od bolesti a ťažkostí života. To by nestačilo, viete. Ale to nie je dôvodom, prečo ste skutočne prišli. Prišli ste čeliť veľkej kríze sveta, veľkej zmene svetového prostredia, veľkým prevratom v národoch a spoločnostiach, ktoré čelia meniacemu sa svetu. Pre toto ste prišli. 

Je to pri stretnutí s touto [väčšou] krízou, že sa vaša kríza môže vyriešiť, ale iba ak budete nasledovať moc Poznania, ktorú vám dal Boh. Inak budete bojovníkom. Budete len obhajcom. Ale váš problém je stále nerozpoznaný a nevyriešený. Spoločné stretnutie s vnútorným a vonkajším problémom vytvára skutočné riešenie na oboch frontoch, v oboch realitách, vo vás aj mimo vás. 

S touto krízou sa nemôžete vrátiť do svojho Nebeského Domova. Musí to byť odčinené tu, pretože tu to bolo vytvorené. Musí sa to vyriešiť tu, pretože to tu bolo ustanovené. 

Takže aj keď opustíte tento život, ak ste tu svoju prácu dokončili, budete slúžiť tým, ktorí zostanú pozadu – ľuďom vášho vlastného sveta, vášho vlastného druhu – pretože im musíte pomôcť aby boli zbavení ich krízy. Váš úspech musí teraz byť darom pre ostatných. 

Toto darovanie, ktoré sa zrodí z rezolúcie, zrodené z účelu, zrodené to zmyslu, zrodené z moci a milosti Poznania, ktoré do vás vložil Boh, čo bude nepretržitým prínosom vo vašom živote, vo vašom čase a v časoch, ktoré prídu nad rámec tohto života a tejto doby. 

Takže na konci nezostane ani zlomok z tejto krízy. Nezostanú žiadne zvyšky. Všetko sa to z vás vyplavilo, pretože váš život sa hýbal skutočným smerom. Boli ste začlenení do Poznania. Konečne ste sa stali sami sebou. 

Neexistuje žiadna ľudská terapia, ktorá by mohla túto ukončiť krízu. Môže vás upozorniť na túto krízu. Môže vám pomôcť vyrovnať sa s touto krízou. Nemôže ju však vyriešiť. Na to potrebujete Vyššiu Mov. Potrebujete vo svojom vnútri Moc Poznania, zrodenú z Boha. A potrebujete Božiu milosť a Anjelské Zhromaždenie, ktoré dohliada na celý svet. Potrebujete veľkú asistenciu. 

Ale tu dole na zemi budete musieť pracovať. Budete musieť čeliť zmenám, ktoré sa musia nastať vo vašich okolnostiach a vo vašich dohodách a asociáciách s ostatnými. Musíte čeliť týmto konsekvenciám. Musíte byť architektom svojho nového života. Musíte urobiť chyby a opraviť ich. Musíte získať múdrosť a silu. Tomu sa nedá uniknúť. Bez tohto by sa vaša dôstojnosť neobnovila. Vaša hodnota by sa neobnovila. Účel a zmysel vášho života by sa neobnovil ani nerealizoval. 

Preto Boh len tak vaše problémy nepozametá. Pretože Boh vaše problémy nevytvoril. Napriek tomu vám Boh dal moc ich vyriešiť a uviesť váš život do skutočnej harmónie a rovnováhy v službe veľkým zmenám, ktoré prichádzajú v službe svetu čeliacemu tejto veľkej zmene. 

Vy a ostatní ste povolaní do sveta v tejto dobe čeliť veľkým prevratom, kontribuovať a ochrániť ľudskú civilizáciu. Toľko veľa bolo vykonané pre to, aby bolo kontribuované do tohto sveta zhora z Neba a teraz čeliac veľkej skúške a veľkému nebezpečenstvu, mnohí sú sem poslaní, aby tu slúžili. 

Nemyslite si, že ste od tohto odlúčený. Viete tak málo o tom kto ste, odkiaľ ste prišli a kto vás sem poslal. To je súčasťou vašej krízy. Viete tak málo o tom, kam je váš život určený ísť a kde môže mať najväčšiu hodnotu a zmysel. A to je súčasťou vašej krízy. Viete tak málo o svojom pôvode a osude za týmto svetom. A to je súčasťou vašej krízy. 

Ale problém ktorý zdá sa, že odpoveď nemá, odpoveď má. Nové Poslanie od Boha pre svet to predstavuje veľmi zreteľne, jasnejšie, ako bolo kedy na tomto svete predstavené, prezentované teraz gramotnému svetu, svetu globálnej komunikácie a rastúceho globálneho povedomia, je dané teraz, aby mohlo osloviť mnoho ľudí všade —v každom náboženstve, v každom národe, v každej kultúre.

Posol je vo svete, aby prijal a predstavil Božie Nové Zjavenie, ktoré prišlo v kritickom bode pre ľudstvo, v bode, ktorý určí osud a budúcnosť každého človeka a všetkých, ktorí ešte len prídu. 

Iste, dôležitosť toho zatieni všetko, čo považujete za dôležité. Je zrejmé, že potreba je väčšia ako akákoľvek iná potreba, ktorej môžete porozumieť. Je zrejmé, že byť vyslaný do sveta v takom čase má nesmierny význam. 

Pozrite sa tomu tvárou v tvár tomu a uvedomíte si, že máte čo robiť. Je to nedokončená vec vášho života. Je to jedna vec, ktorá vás môže obnoviť a vyslobodiť z tejto krízy. 

Zlyhanie tu má veľké konsekvencie. Váš život bude stratený. Bude prázdny. Svet nebude poslúžený. Vaše dary nebudú poskytnuté tam, kde boli určené. A keď sa vrátite k svojej Duchovnej Rodine, uvidíte veľmi jasne, že ste toto spojenie neučinili. Nebude tam žiadne odsúdenie, ale bude tam perfektné Poznanie, že sa musíte vrátiť a skúsiť to znova. 

V tom stave si budete pamätať, že ste boli do sveta poslaní, prečo ste boli poslaní a čo svet potrebuje. Budete si pamätať to, čo v tomto okamihu ešte vidieť nemôžete, pretože vaša myseľ je zaujatá inými vecami, dominovaný inými vecami – vecami zvonka, vecami zvnútra.

Ale Boh do vás vložil odpoveď a je s vami každú chvíľu každého dňa. A neustále sa pokúša vás riadiť, brať a posúvať skutočným smerom vášho života, oslobodiť vás od nebezpečných a nenapĺňajúcich okolností, krok po kroku nasmerovať váš život novým smerom. Môžete sa modliť k Bohu za veľa vecí, ale Boh vám už dal ten najvyšší dar. 

Nech vás táto sila a prítomnosť môže zasiahnuť, získať vašu pozornosť, dať vám pocítiť bolesť, ktorá je vo vás a napriek tomu vám bude pripomínať, že z toho existuje cesta von. 

V tomto ohľade musíte čeliť sebe samým, aby ste videli veľkú potrebu svojej duše, videli veľkú potrebu svojho života, aby ste videli, že to nedokážete vyriešiť sami. Žiadna pozemská moc to nemôže vyriešiť. Žiadne pozemské potešenie alebo bohatstvo to nemôžu vyriešiť. 

Miera, do akej to môžete vykonať je dôležitá. A vaša schopnosť reagovať na Nové
Zjavenie je veľmi dôležitá. Znamená to, že máte veľkú nádej, ak budete môcť odpovedať a podniknúť Kroky k Poznaniu, ktoré vám boli poskytnuté, a začnete si ctiť seba a ostatných a uvidíte veľkú cenu Separácie všade okolo seba – s čistými očami, bez odsúdenia. 

Je to bolesťou vášho života a sveta, ktorá vás nakoniec v pokore a poctivosti obráti k vášmu Zdroju a hľadajúc to, čo jediné môže vyriešiť veľkú dilemu, ktorá existuje vo vás a všade okolo vás.

Kroky k Poznaniu — Druhá Časť

Druhá Časť

V druhej polovici nášho programu prípravy budeme preskúmávať nové oblasti, a ďalej kultivovať vaše skúsenosti s Poznaním, ktorá vás pripraví na to, aby ste boli kontribútormi Poznania vo svete. V nasledujúcich dňoch preskúmame veci, s ktorými ste oboznámení, a veci, s ktorými nie ste oboznámení, veci, ktoré ste už videli a veci, ktoré ste nikdy predtým nevideli. Tajomnosť vášho života vás volá, pretože z tejto tajomnosti prichádzajú všade na svete konkrétne hodnoty.

Preto sa v nasledujúcich krokoch odovzdajte viac s rastúcim venovaním. Zmiernite svoj zmysel pre pochybnosti. Nechajte sa postupovať s väčšou istotou. Vaša účasť je nevyhnutná, pretože keď stimulujete Poznanie, Poznanie sa samo o sebe zjaví. Príde samo osebe, keď sú mentálne a fyzikálne podmienky vášho života správne pripravené a upravené.

Dovoľte Nám teda pokračovať s ďalším krokom vašej prípravy.Krok 183

Vyhľadávam zážitok, nie odpovede.

Vyhľadávajte dnes zážitok, pretože to čo zažijete bude vedieť zodpovedať všetkým vaším otázkam, a učiní otázky nepotrebnými. Vyhľadávajte dnes skúsenosť aby vás mohla priviesť k väčšej skúsenosti. Je lepšie klásť otázky Poznaniu a potom získať skúsenosti, ktoré vám môžu Poznanie poskytnúť. Ste zvyknutí, dostávať veľmi málo odpovedí na vaše otázky. Odpoveď je veľmi málo. Skutočnou odpoveďou musí byť pozvanie na účasť vo väčšej príprave, v príprave, ktorú ste pre seba sami nevytvorili, ale ktorá bola vytvorená pre vás. Preto nevyhľadávajte malé veci, ktoré vám poskytujú okamžitú úľavu alebo pohodlie. Hľadajte to, čo je základom vášho života a čo vám môže poskytnúť život, ako nikdy predtým.

Dnes sa vo svojich dvoch hlbších praktikách staňte vnímavými pre túto skúsenosť. Môžete použiť slovo RAHN, ak vám to vie pomôcť a vstúpte hlboko do zážitku Poznania. Nehľadajte odpovede. Myšlienky k vám prídu vo vlastnom čase, s vlastným spôsobom. Môžete si tomu byť istí. Keď je vaša myseľ pripravená, stane sa naozaj vnímavou a naozaj schopnou vykonávať to, čo prijíma. Toto je potvrdenie, ktoré potrebujete. Musí sa zrodiť z veľkých skúseností.

Každú hodinu si pripomeňte vaše prehlásenie a uvedomte si, že je to čo hľadáte je skutočná skúsenosť, a nie len odpovede. Vaša myseľ je plná odpovedí a pritom doteraz nevedela zodpovedať na vaše otázky.

Lekcia 183: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.

Krok 184

Moje otázky sú väčšie ako som si doteraz uvedomil/a.

To čo v skutočnosti chcete je oveľa viac než ste si doteraz mysleli. AJ keď vaše otázky mohli objaviť z okamžitých okolností, to čo chcete je oveľa viac ako len okamžité riešenie pre bezprostredné veci. Okamžité riešenie vám bude dané, ale z Vyššieho Zdroja. Je to tento Vyšší Zdroj, ktorý hľadáte, lebo sa snažíte pochopiť vašu náturu, a snažíte sa nájsť prípravu, ktorá vám umožní kontribuovať vaše dary, aby vaša práca vo svete mohla byť úplná. Pochopte teda, že ste tu nato aby ste slúžili. Ste tu nato aby ste dali. A popritom nájdete vaše naplnenie. Toto vám prinesie spokojnosť.

Dnes vo svojich dvoch hlbších praktikách znova vstúpte do slálosti a tichosti, držaním na mysli, že tichosť kultivuje vašu myseľ na prijímanie. 

Každú hodinu si pripomeňte vaše prehlásenie a uvedomte si, že je to čo hľadáte je skutočná skúsenosť, a nie len odpovede. Vaša myseľ je plná odpovedí a pritom doteraz nevedela zodpovedať na vaše otázky. V tichu zistíte, žesú vám známe veci, ktoré ste doteraz zanedbávali. Z týchto cvičebných období sa vaša myseľ stane dômyselnejšou bude mať väščiu hĺbku, väčšiu koncentráciu a väčšiu pozornosť vo všetkých aspektoch vášho života. 

To čo dnes hľadáte, je niečo väčšie, ako ste predtým uvažovali. Snažíte sa spoznať význam vášho Poznania prostredníctvom demonštrácie. 

Lekcia 184: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.Krok 185

Prišiel/a som do sveta za účelom.

Znova potvrdzujeme túto veľkú pravdu, ktorú vo vášom Poznaní viete, že je pravdou. Bez ohľadu na vaše súčasné štádium osobného rozvoja, realita vášho účelu v živote zostáva pravdivou. Preto si čas od času zopakujeme niektoré lekcie, ktoré sú nevyhnutné pre váš prospech a rozvoj. Z času na čas im dávame rôzne formulácie, aby ste s nimi mohli mať väčšie a väčšie skúsenosti. Týmto spôsobom, môžu nájsť cestu do vášho srdca, aby vaše srdce našlo cestu k vášmu Poznania.

Dnes sa vo svojich dvoch hlbších praktikách staňte vnímavými na túto skúsenosť. Môžete použiť slovo RAHN, ak vám to vie pomôcť a vstúpte hlboko do zážitku Poznania. Nehľadajte odpovede. Myšlienky k vám prídu vo vlastnom čase, s vlastným spôsobom. Môžete si tomu byť istí. Keď je vaša myseľ pripravená, stane sa naozaj vnímavou a naozaj schopnou vykonávať to, čo prijíma. Toto je potvrdenie, ktoré potrebujete. Musí sa zrodiť z veľkých skúseností.

Ste tu nato, aby ste slúžili. Ste tu, aby nato ste dali. Ste tu, pretože máte bohatstvo Poznania. Bez ohľadu na vašu životnú situáciu, váš vlastný pocit chudoby zmizne, keď sa vo vás objaví Poznanie, pretože neviete mať pocit pre stratu a depriváciu, keď sa Poznanie prehlbuje a prejavuje. Toto je sľubom tohto programu prípravy. To je sľub vášho života. Toto je váš osud a vaša misia. Z tohto, vám bude dané vaše konkrétne volanie vo svete. Bude to veľmi špecifické pre vaše aktivity a správanie. Predtým, ako sa tak môže stať, vaša myseľ musí kultivovaná a váš život sa musí usporiadať a uviesť do rovnováhy, aby mohol odrážať vaše Poznanie a nie len vaše obavy a želania. Väčší život musí pochádzať z Väčšieho Zdroja vo vašom vnútri. Teraz je pre vás možný väčší život.

Ste tu nato, aby ste slúžili, ale aby ste slúžili, musíte prijímať. V dnešných dlhších cvičebých obdobiach praktizujte pokoj. Choďte hlbšie vo svojej praxi ticha. Kultivujte túto prax. Teraz sa učíte špecifické schopnosti, ktoré vám k tomu pomôžu. Keď zažijete vlastnú vôľu, metódy potom budú nasledovať prirodzene. Dávame iba toľko metodiky, koľko je potrebné, aby ste myseľ nasmerovali správnym smerom. Odtiaľ môžete svoju prax upraviť tak, aby vyhovovala vašim potrebám bez toho, aby ste zavádzali pokyny, ktoré sú uvedené v tomto kurze.

Preto sa riaďte uvedenými pokynmi a vykonajte úpravy podľa potreby. Keď sa naučíte pracovať so svojou povahou, naučíte sa ju zo svojej strany využívať. Praktizujte každou hodinou, aby s vami vaša prax mohla ísť všade, a aby všetko čo sa vám dnes stane, mohlo byť súčasťou vášho cvičenia.

Lekcia 185: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 186

Som narodený/á z Dávneho Posolstva.

Narodili ste sa zo Dávneho Posolstva. Toto je vo vašej mysli prirodzene, aj keď je to viac ako slová, alebo popis. V podstate, je to čistý zážitok života a inklúzie. To, čo si v tomto zážitku pamätané, sú tie vzťahy, ktoré ste doteraz kultivovali vo svojom vývoji až doteraz. Iba rekultivácia vzťahov môže byť prenesená mimo vášho života na tomto svete. Jednotlivci, ktorých ste k sebe kultivovali ako vašu Duchovnú Rodinu, teraz existujú ako vaša Duchovná Rodina. Formujú rastúce telo Poznania a začlenenia do života, ktoré ste teraz schopní zažiť.

Ste tu, nato aby ste slúžili svojej Duchovnej Rodine, svojej malej skupine učeníkov, ktorí spolu pracovali v mnohých časoch a okolnostiach, aby kultivovali a pokrok svojich členov, aby sa vaša skupina mohla spojiť s inými skupinami a tak ďalej. Rovnako ako rieky spájajúce sa do väčších a väčších vôd, nasledujete svoj neodvratný kurz k zdroju vášho života. Toto je prirodzená cesta, cesta, ktorá existuje mimo všetkých špekulácií a filozofie, mimo všetkých obáv a ambícií ľudstva. Takto veci fungujú-navždy záhadné, nad vaše porozumenie a pritom plne k dispozícii, aby slúžili v okamžitých okolnostiach vášho života. To je veľkosť záhady vášho života, a taká je jej aplikácia aj v tých najmenších detailoch vášho života. Takto je tu váš život kompletný.

Narodili ste sa z Veľkého Posolstva. Takže veľkosť je s vami kvôli vašim vzťahom. Prijmite toto Posolstvo dnes vo svojich dvoch hlbokých meditačných praktikách a uvedomte si to každú hodinu. Dovoľte aby tento deň, ukázal realitu a popieranie tejto veľkej pravdy, pretože vidíte, ako svet vo svojom popieraní skúša nahradiť substitúty za Poznanie, môžete sa naučiť váženiu si Poznania a uvedomovať si, že Poznanie tu už je.

Lekcia 186: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 187

Som občanom Väčšej Spoločnosti svetov.

Nie ste iba človekom v tomto jednom svete. Ste občanom Väčšej Spoločnosti svetov. Toto je fyzický vesmír, ktorý poznáte vďaka svojim zmyslom. Je omnoho väčší, ako si teraz dokážete predstaviť. Aj rozsah vzťahov je tu oveľa väčší, ako si viete predstaviť, pretože realita je vždy väčšia ako fantázia.

Ste občanom väčšieho fyzického vesmíru. Toto potvrdzuje nielen vaše Potomstvo a Posolstvo, ale aj váš súčasný účel v živote, pretože ľudstvo vstupuje do života vo Väčšej Spoločnosti svetov. Toto je vám známe, hoci vaše presvedčenia tomu zatiaľ zodpovedať nemusia.

Dnes, každú hodinu, potvrďte svoje občianstvo vo Väčšej Spoločnosti svetov, pretože to potvrdzuje väčší život, ktorý teraz začínate objavovať. Vo svojich dvoch meditačných cvičeniach znova vstúpte do pokoja a ticha. Tento rastúci zážitok pokoja a ticha vám dovolí pochopiť všetkým veciam, pretože vaša myseľ bola stvorená na príjem Poznania, a toto je ako prichádza porozumenie. Hromadenie myšlienok a akumulácia teórií netvoria pochopenie Poznania, pretože porozumenie je zrodené zo skutočnej príbuznosti a skúsenosti. V tomto nemá žiadnu súbežnosť vo svete, a môže slúžiť svetu, ktorý vnímate.

Lekcia 186: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 188

Môj život na tomto svete, je dôležitejší, ako som si doteraz vedel/a predstaviť.

Je to grandióznou predstavou? Nie, nie je. Zrádza to vašu potrebu pokory? Nie, nezrádza. Ste tu za väčším účelom, ako ste si doteraz vedeli predstaviť, pretože vaša fantázia neobsahuje zmysel vášho účelu v živote. V živote existuje len účel a všetko čo sú substitúty pre tento účel, ktoré sa rodia z strachuplnej predstavivosti. Ste tu, aby ste žili väčší život, ako ste si doteraz uvedomili a táto veľkosť je to, čo v sebe nosíte. Môže byť vyjadrená v najjednoduchších spôsoboch života a v najjednoduchších činnostiach. Aktivity sú významné vďaka podstate, ktorú sprostredkúvajú, nie kvôli stimulácii, ktorú môžu vzbudiť v ostatných.

Veľmi opatrne toto prehlásenie pochopte, a začnete sa učiť rozoznávať veľkosť od malosti, a učiť sa, ako malosť môže slúžiť veľkosti. Toto bude integrovať váš každý aspekt, lebo časť vás je malá a časť je veľká. Vaša osobná myseľ a vaše fyzické telo sú malé a majú za úlohu slúžiť veľkosti. Toto vás integruje. Toto integuje aj život sám. Nieje tu žiadna nerovnosť, lebo všetko spolupracuje za vyšším účelom, ktorému ste prišli slúžiť.

V dnešných dlhších obdobiach praxe, aktívne zapojte svoju mysel a snažte  sa týmto veciam porozumieť. Vaše porozumenie sa zrodí z vášho skúmania, nielen z myšlienok, ktoré považujete za seba-upokojujúce alebo osobne prijateľné. Použite svoju myseľ na skúmanie. So zavretými očami o tom premýšľajte. Koncentrujte sa veľmi pozorne a keď vaša koncentrácia skončí, uvoľnite všetky myšlienky a vstúpte do pokoja a ticha. Myseľ je teda účelovo zapojená a potom je privedená do pokoja. Toto sú dve funkcie mysle, ktoré dnes budete praktizovať.

Pripomente si dnes vašu prax každú hodin a využite tento deň na váš vývoj, ktorý je vašim darom pre svet.

Lekcia 188: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 188

Môj život na tomto svete, je dôležitejší, ako som si doteraz vedel/a predstaviť.

Je to grandióznou predstavou? Nie, nie je. Zrádza to vašu potrebu pokory? Nie, nezrádza. Ste tu za väčším účelom, ako ste si doteraz vedeli predstaviť, pretože vaša fantázia neobsahuje zmysel vášho účelu v živote. V živote existuje len účel a všetko čo sú substitúty pre tento účel, ktoré sa rodia z strachuplnej predstavivosti. Ste tu, aby ste žili väčší život, ako ste si doteraz uvedomili a táto veľkosť je to, čo v sebe nosíte. Môže byť vyjadrená v najjednoduchších spôsoboch života a v najjednoduchších činnostiach. Aktivity sú významné vďaka podstate, ktorú sprostredkúvajú, nie kvôli stimulácii, ktorú môžu vzbudiť v ostatných.

Veľmi opatrne toto prehlásenie pochopte, a začnete sa učiť rozoznávať veľkosť od malosti, a učiť sa, ako malosť môže slúžiť veľkosti. Toto bude integrovať váš každý aspekt, lebo časť vás je malá a časť je veľká. Vaša osobná myseľ a vaše fyzické telo sú malé a majú za úlohu slúžiť veľkosti. Toto vás integruje. Toto integuje aj život sám. Nieje tu žiadna nerovnosť, lebo všetko spolupracuje za vyšším účelom, ktorému ste prišli slúžiť.

V dnešných dlhších obdobiach praxe, aktívne zapojte svoju mysel a snažte  sa týmto veciam porozumieť. Vaše porozumenie sa zrodí z vášho skúmania, nielen z myšlienok, ktoré považujete za seba-upokojujúce alebo osobne prijateľné. Použite svoju myseľ na skúmanie. So zavretými očami o tom premýšľajte. Koncentrujte sa veľmi pozorne a keď vaša koncentrácia skončí, uvoľnite všetky myšlienky a vstúpte do pokoja a ticha. Myseľ je teda účelovo zapojená a potom je privedená do pokoja. Toto sú dve funkcie mysle, ktoré dnes budete praktizovať.

Pripomente si dnes vašu prax každú hodin a využite tento deň na váš vývoj, ktorý je vašim darom pre svet.

Lekcia 188: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 189

Moja Duchovná Rodina existuje na všetkých miestach.

Vaša duchovná rodina je väčšia, ako si uvedomujete. Existuje v mnohých svetoch. Jej vplyv je všade. Preto je veľmi zbytočné uvažovať o tom, že sa cítite sami, keď ste súčasťou niečoho takého veľkého, čo slúži najväčšiemu zo všetkých učelov. Aby ste to vedeli, musíte sa zrieknuť svojho seba-odsudzovania a pocitu malosti, pretože ste sa stotožnili so svojím správaním vo svete, ktoré je malé. Identifikovali ste sa so svojou osobnou mysľou a so svojím fyzickým telom, ktoré sú malé. Teraz si však začínate uvedomovať svoj vzťah k samotnému životu prostredníctvom Poznania, ktoré je veľké. Toto sa deje bez trestania osobnej mysle alebo fyzického tela, pretože sa stávajú užitočnými a potešujúce, keď sa učia slúžiť na väčšiemu účelu. Potom má telo zdravie a osobná myseľ je používaná, čo vyjadruje ich význam, ktorý im teraz chýba.

Vaša fyzická potreba je pre zdravie, ale vaše zdravie má väčší účel. Potrebujete správne využitie pre svoju osobnú myseľ, ktorá jej dá význam a hodnotu, lebo sa chce začleniť len do toho, čo má zmysel. Čo umožňuje vašej osobnej myseli a vášmu fyzickému telu nájsť si správne miesto vo vašom živote, je Poznanie, ktoré vám poskytuje účel, význam a smer.

To platí vo všetkých svetoch. Toto platí v celom fyzikálnom vesmíre, ktorého ste občanom. Rozšírte svoj pohľad na seba, aby ste sa mohli naučiť byť objektívnymi o vašom svete. Nepoužívajte iba ľudské hodnoty, predpoklady a ciele vo vašom svete, pretože vás to oslepuje a nevidíte váš účel na tomto svete a vývoj a je pre vás oveľa ťažšie oceniť, že ste občanom väčšieho života.

Dnes sa vo svojich dvoch ďalších cvičeniach zapojte do aktívneho skúmania tejto myšlienky. Strávte prvých pätnásť minút zapojených do tohto vyšetrovania v oboch vašich dvoch dlhších obdobiach. Pokúste sa seriózne preskúmať význam dnešného významu. Po skončení vyšetrovania nechajte svoju myseľ znova vstúpiť do pokoja. Uvedomte si kontrast medzi aktívnym mentálnym zapojením a duševným pokojom. Pochopte, že oboje sú dôležité a navzájom sa dopĺňajú. Na každú hodinu zopakujte toto prehlásenie a zvážte to, keď sa svet okolo seba pozeráte. 

Lekcia 189: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 190

Svet vstupuje do Väčšej Spoločnosti svetov a preto som prišiel/la.

Prišli ste na svet vo veľkom bode prelomu, v zlomovom bode, ktorý len z časti zažijete  vo svojom živote. Je to bod obratu, keď váš svet získa kontakt so svetmi vo svojom okolí. Toto je prirodzený vývoj ľudstva, pretože je to prirodzený vývoj všetkého inteligentného života vo všetkých svetoch. Váš svet vyhľadáva Väčšie Spoločenstvo. Vyžaduje si to zjednotenie vnútornej komunity vášho sveta. Toto je tiež súčasťou vývoja všetkého inteligentného života vo všetkých svetoch. Prišli ste sem, aby ste tomuto slúžili. Existuje mnoho úrovní slúženia, je potrebné prispievať mnohými vecami – na osobnej, na komunitnej a na svetovej úrovni. Ste súčasťou tohto veľkého pohybu života, pretože tu nie ste len pre svoje vlastné účely. Musíte slúžiť svetu, a na oplátku bude svet slúžiť vám.

Dnes vo svojich dvoch dlhších cvičebných obdobiach preskúmajte myšlienku tohto dňa. Seriózne sa nad tým zamyslite, skúmaním myšlienok, ktoré sú s tým v harmónii, ale taktiež myšlienok, ktoré s tým nesúhlasia. Preskúmajte pocity pre aj proti tejto myšlienke. Preskúmajte svoje preferencie, svoje predsudky, svoje presvedčenia, svoje nádeje, svoje obavy a tak ďalej. Toto predstavuje prvú polovicu každého tréningového obdobia. V druhej polovici vstúpte do pokoja a ticha pomocou slova RAHN, ak to považujete za užitočné. Pamätajte, že obe tieto mentálne činnosti sú potrebné a sa navzájom dopĺňajú, ako budete vidieť v budúcnosti. Každou hodinou si pripomeňte myšlienku pre dnešok. Umožnite jej poskytnúť to, čo potrebujete, aby ste videli svet novým spôsobom.

Lekcia 190: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. 

Krok 191

Moje Poznanie je väčšie ako moja ľudskosť.

Vaše Poznanie sa rodí zo života univerzálneho. Zatieňuje vašu ľudskosť, a pritom dáva ľudskosti zmysel. Väčší Život sa chce vyjadriť vo vašom svete, vo vašej dobe a za okolností, ktoré teraz existujú. Tým , sa veľkosť sa prejavuje v malosti, a malosť sa prežíva ako veľkosť. Toto je spôsobom všetkého života. Vaša ľudskosť nemá zmysel, pokiaľ neslúži väčšiemu kontextu a nie je súčasťou -Väčšej Reality. Bez tohto, je to skôr forma otroctva – zdržanlivosť, uväznenie a zneužitie vášej povahy, nie potvrdenie vašej povahy.

Vaše Poznanie je väčšie ako vaša ľudskosť. Preto môže mať vaša ľudskosť zmysel, pretože má čomu slúžiť. Bez služby je vaša ľudskosť iba obmedzením, ktoré vás zaväzuje a uväzňuje. Ale vaše ľudstvo je určené na to, aby si uchovávalo väčšiu realitu, ktorú dnes vo sebe nosíte. TátoRealita je vo vás, ale nevlastníte ju. Nemôžete ho použiť na svoje osobné naplnenie. Môžete to iba prijať a dovoliť, aby ste sa vyjadrili. Vyjadrí sa prostredníctvom vášho ľudstva a dá vám väčšiu skúsenosť so sebou samým.

Dnes vo svojich dvoch dlhších cvičebných obdobiach preskúmajte myšlienku tohto dňa. Seriózne sa nad tým zamyslite, skúmaním myšlienok, ktoré sú s tým v harmónii, ale taktiež myšlienok, ktoré s tým nesúhlasia. Preskúmajte pocity pre aj proti tejto myšlienke. Preskúmajte svoje preferencie, svoje predsudky, svoje presvedčenia, svoje nádeje, svoje obavy a tak ďalej. Toto predstavuje prvú polovicu každého tréningového obdobia. V druhej polovici vstúpte do pokoja a ticha pomocou slova RAHN, ak to považujete za užitočné. Pamätajte, že obe tieto mentálne činnosti sú potrebné a sa navzájom dopĺňajú, ako budete vidieť v budúcnosti. Každou hodinou si pripomeňte dnešnú myšlienku. Umožnite jej poskytnúť to, čo potrebujete, aby ste videli svet novým spôsobom.

Lekcia 191: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 192

Dnes nebudem zanedbávať malé veci.

Nezanedbávajte dnes malé veci, ktoré sú pre vás dôležité na vykonanie. Vykonávanie malých vecí žiadnym spôsobom neznamená, že vy ste malí. Ak sa nestotožňujete so svojím správaním a aktivitami, môžete dovoliť vašej veľkosti existovať, pritom ako ich vykonávate. Niekto, kto je veľký, môže robiť malé veci bez sťažnosti. Niekto, kto je s Poznaním dokáže vykonávať obyčajné aktivity bez pocitu hanby. Aktivity sú iba aktivity. Nepredstavujú vášu pravú povahu, alebo bytie. Vaša skutočná povaha alebo bytosť je zdrojom vášho života, ktorý sa prejaví vo vašich malých činnostiach, pritom ako sa to učíte prijímať a vidieť v správnej perspektíve.

Nezanedbajte malé veci. Dbajte na malé veci, aby váš život na svete mohol byť stabilný, a aby sa progresívne vyvíjal. Dnes, vo svojich hlbších cvičeniach, znova vstúpte do veľkosti a hĺbky Poznania. Pretože ste vykonali malé veci, môžete teraz stráviť tento čas oddaním sa a darovaním. Týmto spôsobom je váš vonkajší život riadený správne a váš vnútorný život sa tiež venuje vášmu prostrediu medzi životom veľkosti a životom vo svete. Preto sa staráte o malých a dostanete skvelé. Toto je vaša skutočná funkcia, pretože ste tu, aby ste svetu dali Poznanie. 

Lekcia 192: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 193

Dnes budem počúvať druhých bez úsudku.

Počúvajte ostatných dnes bez úsudku. Poznianie vám naznačí, či to, čo hovoria, je alebo nie je hodnotné. Urobí to bez akejkoľvek formy odsúdenia, bez porovnania a bez akéhokoľvek zhodnotenia z vašej strany. Poznanie je priťahované k Poznaniu a nieje priťahované k tomu, čo nie je Poznaním. Preto môžete nájsť svoju oprávnenú cestu bez toho, aby ste súdili alebo mali nenávisť voči svetu. Toto je váš Vnútorný Usmerňovací systém, ktorý vám slúži. Vedie vás tam, kde musíte byť, a povedie vás k tomu, aby ste prispievali tam, kde môžu mať vaše kontribúcie najväčšiu hodnotu. Ak budete počúvať druhých bez úsudku, budete počuť Poznanie aj volanie k Poznaniu. Uvidíte, kde Poznanie existuje a kde bolo zamietnuté. To je prirodzené. NEmusíte ľudí súdiť nato, aby ste toto zistenie učinili.nemusíte. Je to jednoducho známe.

Vypočujte si ostatných, aby ste prežili počúvanie, pretože nie je vašou úlohou posudzovať svet, alebo určiť, kde a ako by mali byťvaše dary dané. Je na vás, aby ste sami zažili život a umožnili objavenie Poznania, pretože Poznanie sa odovzdá vždy tam, keď je to vhodné. To vám umožní byť v mieri, pretože sa nesnažíte ovládať svet.

Dovoľte svojim cvičeniam, aby boli hlboké. Cvičte na každú hodinu, ako predtým. Vypočujte si dnes ostatných, aby ste sa mohli zažiť byť s nimi vo vzťahu, aby ste vám ich správy mohli byť dané, a aby ste mohli pochopiť ich skutočné posolstvo. Toto vám naraz potvrdí prítomnosť Poznania a potrebu Poznania vo svete.

Lekcia 193: Cvičenia na každú hodinu.Krok 194

Dnes pôjdem tam, kde ma bude potreba.

Dovôľte si ísť tam, kde musíte ísť, kde potrebujete ísť. Táto dôležitosť vášho konania, dá hodnotu a zmysel pre vaše aktivity, a potvrdí vašu vlastnú hodnotu vo všetkých vašich dnešných jednaniach. Choďte tam, kam musíte ísť, je pre vás potrebou byť. Rozpoznajte nato vašu skutočnú motiváciu a odlíšte ju od akéhokoľvek pocitu viny, alebo obligácie voči iným. Nevkladajte na seba umelé požiadavky. Nedovoľte ostatným, aby na vás kládli umelé požiadavky nad rámec vašich jednoduchých povinností na tento deň. Choďte tam, kde ste je vás skutočne potreba.

Pripomeňte si to každú hodinu, lebo tento význam musí preniknúť hlboko, aby bol zažitý. Ak ste zvyknutí na pocit viny a obligácie, dnešná myšlienka sa bude zdať že znásobuje vaše ťažkosti. Dnešná myšlienka je v skutočnosti potvrdením, že  Poznanie je s vami a poskytuje vám príležitosť aby vás Poznanie mohlo sprevádzať a preukázať vám  svoju hodnotu. Nemá to nič spoločné so závislosťou, pretože musíte byť nezávislí od falošných vecí, aby ste sledovali to, čo je pravdivým. To je hodnota všetkej nezávislosti.

Vo svojich dlhších tréningových obdobiach vstúpte hlboko do Poznania. A keď ste vo svete, majte túto aktívne na mysli. Dovoľte si cítiť hlbšiu prítomnosť vo vašom vnútri, pritom ako ste vo svete obyčajných vecí, ako ste vo svete malých znážení. Veľkosť je tu na to, aby slúžila tomu, čo je malé. Pamätajte.

Lekcia 194: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.  

Krok 195

Poznanie je mocnejšie, ako som si doteraz uvedomil/a.

Poznanie je mocnejšie, ako si uvedomujete. Je tiež zázračnejšie, ako si uvedomujete. Ale ešte sa ho obávate, kvôli jeho veľkej sile. Nie ste si istí, či vás bude ovládať alebo dominovať, nie ste si istí, kam vás vezme a čo budete musieť učiniť, a nie ste si istí, aký bude výsledok tohto všetkého. Akonáhle opustíte Poznanie, znova vstúpite do zmätku a do sveta fantázie. Keď sa priblížite k Poznaniu, vstúpite do istoty, potvrdenia a do sveta reality a účelu. Ako môžete spoznať Poznanie z diaľky? Ako môžete zistiť jeho význam bez toho, aby ste dostali jeho dary?

Priblížte sa dnes k Poznaniu. Dovoľte mu byť potichu vo vašom vnútri, pritom ako sa učíte, s ním potichu byť. Nič nemôže byť cetrálnejšie k vašej prirodzenej skúsenosti viac, ako skúsenosť s Poznaním. Buďte radi, že je väčšie, ako si uvedomujete, pretože vaše zhodnotenie bolo malé. Buďte radi, že tomu ešte nemôžete porozumieť, pretože vaše porozumenie, by ho len obmedzilo, a jeho užitočnosť pre vás. Dovoľte tomu, čo je veľké, aby bolo s vami, aby sa dnes vaša veľkosť mohla prejaviť a zažiť.

Vezmite si túto myšlienku so sebou a praktikujte ju každú hodinu. Majte ju na pamäti celý deň. Vo svojich dvoch dlhších cvičebných obdobiach, si dovoľte zažiť hĺbku Poznania. Cítite silu Pozania. Posilnite svoje odhodlanie na túto činnosť. Venujte svoju sebadisciplínu, pretože tu je sebadisciplína múdro zamestnaná. Poznanie je väčšie, ako si uvedomujete. Preto, sa musíte naučiť prijímať jeho veľkosť.

Lekcia 195: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.  Krok 196

Revízia

Dnes si preskúmajte posledné dva týždne prípravy. Prečítajte si pokyny na každý deň a potom preskúmajte skúsenosť tohodaného dňa. Začnite s prvým dňom v dvojtýždňovom období a potom každý deň nasledujte krok za krokom. Teraz začnete s revíziou prípravy v dvojtýždňových intervaloch. Toto vám je teraz udelené, lebo vaše vnímanie a porozumenie začína púčiť a rásť.

Spomeňte si na kažý deň. Skúste si spomenúť na svoju prax a skúsenosti. Samotné lekcie si túto skúsenosť pripomenú, ak ste na ňu zabudli. Pokúste sa vidieť progres výučby, aby ste pochopili, ako sa učiť. Pokúste sa vidieť to, čo potvrdzuje Poznanie a to, čo popiera Poznanie vo vašom vnútri, aby ste sa mohli naučiť pracovať s týmito tendenciami.

Stať sa skutočným študentom Poznania si bude vyžadovať väčšiu sebadisciplínu, väčšiu vytrvalosť aplikácie a väčšiu akceptáciu hodnoty, ako čokoľvek, čo ste doteraz podnikli. Nasledujúci krok vás pripraví na to, aby ste sa stali vodcom, pretože všetci velký lídri sú veľkými nasledovníkmi. Ak zdroj vášho vodcovstva predstavuje dobro a pravdu, tak sa určite musíte naučiť ich nasledovať. A aby ste ich nasledovali, musíte sa naučiť, ako sa o nich učiť, ako ich prijímať a ako ich dať.

Dovoľte dnes svojím dlhým obdobiam, ktoré môue prekročiť dve hodiny zapojenia, byť prehodnotením posledných dvoch týždňov, pričom držíte tiieto všetky veci na vašej mysli. Staňte sa objektívnymi o vašom živote. Nie je potrebné žiadne odsúdenie, pretože sa učíte učiť, učíte sa nasledovať a učíte sa používať Poznanie, lebo Poznanie vás určite použije. Tu Poznanie a vy, prídete k pravému manželstvu a skutočnej harmónii. Poznanie je potom mocnejši, a aj vy ste mocnejší. Potom tu neexistuje žiadna nerovnosť a všetky veci nachádzajú svoj prirodzený priebeh prejavu.

Pomocou tejto revízie môžete ďalej a prehlbovať porozumenie svojej prípravy, na pamäti s tým, že porozumenie vždy prichádza v spätnom pohľade. Toto je veľkou pravdou v Ceste k Poznaniu.

Lekcia 196: Jedno dlhé cvičebné obdobie.Krok 197

Poznanie musí byť vyjadrené, aby mohlo byť realizované.

„ Dnes si nebudem myslieť, že môžem pochopiť Poznanie so svojim intelektom, alebo že dokážem konceptualizovať veľkosť života. Dnes si nebudem myslieť, že by som mohol získať prístup k samotnémmu Poznaniu iba pomocou myšlienkok a presvedčení. Uvedomením si to, a pochopím, čo sa odo mňa vyžaduje a čo musím dať vo svojich praktikách, pretože musím odovzdať seba samého.“

Musíte sa odovzdať. Nemôžete len premýšľať nad svojimi myšlienkami a dúfať, že budú odpovedať na vaše najväčšiu potrebu. Pri tomto pochopení, zopakujte svoje cvičenia na hodinu a vo svojich hlbších meditáciách sa úplne odovzdajte zážitku Poznania. Vstúpte do pokoja. Dovoľte si, sa úplne zapojiť. S týmto budete vykonávať silu svojej vlastnej mysle, zo svojej strany. Potom si uvedomíte, že máte moc na zahnanie vecí, ktoré vás rozptyľujú; máte moc zahnať strach; máte moc zahnať prekážky, pretože vašou vôľou je spoznať Poznanie.

Lekcia 197: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.  Krok 198

Dnes budem silný/á.

Dnes buďte silní. Postupujte podľa plánu, ktorý je vám daný. Nedržte sa pozadu ani nijako nemeňte dané pokyny. Neexistujú tu žiadne skratky; existuje iba priama cesta. Dostávate kroky. Nasledujte ich. Buďte dnes silnými. Len vaše predstavy o samom sebe hovoria o slabosti. Iba vaše sebahodnotenie hovorí, že ste ubohý, neschopný alebo neprimeraný. Aby ste si uvedomili svoju silu, musíte mať vieru vo svoju silu a uplatňovať túto vieru, aby ste si túto silu mohli uvedomiť.

Každú hodinu si zopakujte toto prehlásenie a pokúste sa ho prežívať za akýchkoľvek okolností, v ktorých sa ocitnete. V dnešných dvoch hlbších obdobiach, použite svoju silu na úplné zapojenie sa do mieru. Dovoľte svojej mysli sa oslobodiť od reťazí svojich vlastných konceptov. Dovoľte svojmu telu sa oslobodiť od trápenia mysle. V tomto sa vaša myseľ a vaše telo usadia vo svojej prirodzenej funkcii a všetky veci spadnú do vášho priameho poriadku. Poznanie potom nájde cestu vyjadrenia prostredníctvom vašej mysle a vášho tela. Takto budete môcť priniesť na svet to, čo je väčšie ako svet, a váš život bude týmto potvrdený.

Lekcia 198: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.  Krok 199

Svet, ktorý vidím, vstupuje do Väčšieho Spoločenstva svetov.

Bez limitácie čisto ľudského uhla pohľadu, môžete vidieť evolúciu vášho sveta vo väčšom kontexte. Cez pohľad na svet bez skresľovania vašimi osobnými želaniami a strachom, budete môcť pozorovať väčší pohyb, ktorý sa tu deje a tak zistíte, kde teraz smeruje. Je preto nevyhnutné, aby ste si uvedomili kam váš svet smeruje pretože je to kontext, ktorý dáva zmysel pre váš účel a pre vaše špecifické volanie, kým ste vo svete. Prišli ste slúžiť svetu v jeho súčasnej evolúcii a vaše dary majú slúžiť pre život, ktorý príde po vás.

Váš svet sa pripravuje na vstup do Väčšieho Spoločenstva. Dôkazy o tom sú všade, ak sa len rozhliadnete. Bez viery alebo popierania, môžu byť veci jednoducho rozpoznané. V tomto prípade je demonštrácia života zrejmá a nemusí byť rozlíšená od komplexity. Čo robí život komplexným je, že ľudia chcú, aby bol život tým, čím nie je a chcú, aby oni boli tým, čím nie sú a chcú, aby ich osud bol tým, čím nie je. Potom sa snažia získať od života to, čo potvrdzuje ich ideály a pretože im to život potvrdiť nedokáže, všetko sa stáva pre nich stresujúce, konfliktné a zložité. Mechanizmus života môže byť komplikovaný v jeho menších detailoch, ale zmysel života je priamy a zrejmý pre každého, kto sa pozerá bez skresleního úsudku alebo preferencie.

Uvedomte si, že váš svet sa pripravuje na vstup do Väčšieho Spoločenstva. Učinte tak bez prikrášlenia tohto uvedomenia svojou vlastnou fantáziou. Nemusíte dať formu vašej budúcnosti. Pochopte iba terajší smer vášho sveta. Takto vám bude viac evidentný význam vašich vlastných schopností a ich budúcej aplikácie, ako kedykoľvek predtým.

Každou hodinou si zopakujte toto tvrdenie a seriózne ho zvážte, pretože je to absolútny základ vášho života a je potrebné, aby ste tomu rozumeli. Nie je to iba presvedčenie; je to evolúcia sveta. Vo svojich dvoch hlbších meditačných praktikách, zapojte svoju myseľ aktívne do uvažovania o tejto myšlienke. Pozrite sa na svoje presvedčenia, ktoré hovoria pre alebo proti tejto myšlienke. Pozrite sa na svoje vlastné pocity. Preskúmajte sa objektívne, pritom ako zapájate svoju myseľ s touto mocnou myšlienkou. Toto je to čas na mentálnu angažovanosť. Využite svoje cvičebné obdobia s kompletným nasadením a úplne sa zapojte. Dovoľte svojej mysli preniknúť povrchnosť svojich vlastných povrchových myšlienok.

V Poznaní sa všetko stáva pokojným. Všetko je známe. Tu začnete rozlišovať rozdiel medzi vedením a myslením. Uvedomíte si, ako myslenie môže slúžiť iba ako príprava na Poznanie, ale Poznanie ďaleko presahuje rozsah a pochopenie myslenia jednotlivcov. Tu pochopíte, ako mysel slúži vašej spirituálnej náture. Tu pochopíte evolúciu sveta.

Lekcia 198: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.  Krok 200

Moje myšlienky sú príliš malé na to, aby obsahovali Poznanie.

Vaše myšlienky sú príliš malé na to, aby ste obsahovali Poznanie. Vaše presvedčenia sú príliš limitované, Poznanie je väčšie. Preto zaobchádzajte s Poznaním ako s mysterióznym,  nesnažte sa mu vytvoriť formu, pretože je vačším ako to a prekročí všetky vaše očakávania. Dovoľte Poznaniu byť mysterióznym, aby vám mohlo priniesť svoje dary bez obmedzení. Dovoľte  svoje myslenie a nápady byť aplikované na svet, ktorý vidíte, lebo tu sa môže vaše myslenia rozvíjať užitočným spôsobom, keď chápete mechanizmus vášho fyzického života a vášej účasti s inými. Ale dovoľte Poznaniu byť nad rámec mechanickej aplikácie vašej mysle, aby mohlo prúdiť do každej situácie, žehnať jej a poskytnúť účel, význam a smer.

Pripomeňte si túto myšlienku každú hodinu a seriózne ju zvážte v akejkoľvek situácii, v ktorej sa vyskytnete. V dnešných dvoch meditačných praktikách znova vstúpte do pokoja, za pomoci slova RAHN, ak to považujete za užitočné. Umožnite si ísť nad rámec myšlienok. Dovoľte si ísť nad zvyčajné vzorce myslenia. Dovote svojej mysli, aby sa stala sama sebou, pretože bola vytvorená, aby slúžila Poznaniu.

Lekcia 200: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.  Krok 201

Moja myseľ bola vytvorená, aby slúžila Poznaniu.

Pochopte to, a pochopíte hodnodu vašej mysle a nebudete ju naďalej znehodnocovať. Uvedomením si toho, porozumiete hodnote vášho tela, lebo ho už nebudete znehodnocovať. Vaše telo a vaša myseľ sú len nástrojom na vyjadrenie Poznania. Takto, sa stanete príjemcom Poznania. Takto si spomeniete na vaše veľké Dedičstvo. Týmto budete utešení istotou vášho veľkého osudu.

Tu nie je žiadna ilúzia. Tu nieje žiaden seba-klam. Tu všetko nájde svoje pravé miesto. Tu pochopíte pravú proporciu všetkých vecí. Tu pochopíte hodnotu svojej mysle, a tak jej nebudete chcieť zadávať úlohy, ktoré nevie splniť. Takto bude vaša myseľ konštruktívne zapojená a odbremenená od pokúšania sa nesplniteľného. Týmto uvedomením si uvidíte, že vaše telo bolo vytvorené nato, aby slúžilo vašej mysli, a pochpoíte hodnotu vášho tela, a jeho veľkú aplikáciu ako nástroj pre komunikáciu. Tým akceptujete jeho limitácie, lebo limitovaným byť musí. Taktiež si budete vážiť jeho mechanizmus. Budete si vážiť všetky stretnutia s inými jednotlivcami vo svete. Budete radi, že máte telo a myseľ, a že môžete odkomunikovať silu a esenciu Poznania. 

Každou hodinou si túto myšlienku zopakujte a porozmýšľajte nad ňou. Vo vašich dvoch meditačných praktikách, dovoľte vašej mysli byť v pokoji, aby sa mohla naučiť, ako slúžiť. Musíte sa znova naučiť, čo je pre vás prirodzené, lebo ste sa naučili tomu, čo je neprirodzené a teraz sa to musíte odnaučiť. Namiesto toho to, čo je prirodzené bude stimulované, lebo keď sa tak stane je to vyjadrené. Potom sa myseľ znova zapája do svojej skutočnej funkcie a všetky veci nájdu svoju pravú hodnotu.

Lekcia 200: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.   Krok 202

Dnes sa pozerám na Väčšie Spoločenstvo.

Môžete sa dnes pozerať na Väčšie Spoločenstvo, pretože žijete uprostred Väčšieho Spoločenstva. Pretože ste na povrchu sveta, ste zaujatí s ľudskými úsiliami a obmedzení časom a priestorom, neznamená to, že sa nemôžete pozerať na majestátnosť Väčšieho Spoločenstva. Môžete to vidieť pri pohľade do neba, aj pri pohľade na svet dole. Môžete to realizovať tým, že pochopíte vzťah medzi ľudstvom a vesmírom a pochopením, že ľudstvo je len ďalšou rasou, ktorá vyvíja svoju inteligenciu a svoje Poznanie, aby si mohla nájsť svoju skutočnú účasť, keď vstúpi do Väčšieho Spoločenstva. Pri pohľade s týmto spôsobom získate väčšiu perspektívu. Videnie týmto spôsobom vám umožní oboznámiť sa s povahou zmien vo svete. Videnie týmto spôsobom vám umožní mať súcit pre seba a pre ostatných, pre súcit, ktorý sa zrodí z Poznania. Poznanie neodsudzuje to, čo sa deje, ale pokúša sa to ovplyvniť pre dobro.

Každou hodinou zvážte hodnotu dnešnej myšlienky. Pozrite sa do sveta a považujte sa za svedka Väčšieho Spoločenstva. Myslite na svoj svet ako na jeden z mnohých svetov, ktoré sú v podobnom štádiu evolúcie. Netýrajte svoju myseľ pokusom dať podobu tomu, čo je nad rámec vášho vnímania. Dovoľte si žiť vo veľkom a tajomnom vesmíre, ktorému len teraz začínate rozumieť.

Vo svojich dvoch hlbších meditáciách si dovoľte aktívne uvažovať o tejto myšlienke. Pokúste sa pozerať na svoj život nielen z čisto ľudského hľadiska, pretože z čisto ľudského hľadiska uvidíte iba ľudský život, ľudský svet a ľudský vesmír. Nežijete v ľudskom vesmíre. Nežijete v ľudskom svete. Nežijete len čisto ľudský život. Pochopte, že vaša ľudskosť tým nie je odopieraná, ale je jej daná väčšia miera začlenitosti do väčšieho života. Vaše ľudskosť sa tak stáva zdrojom a prostriedkom vyjadrovania, nie obmedzením, ktoré si sami ustanovujete. Dovoľte svojim hlbším cvičebným obdobiam, aby sa boli veľmi aktívnymi. Využite svoju myseľ konštruktívne. Použite svoju myseľ objektívne. Pozrite sa na vaše myľlienky. Nenechajte sa nimi ovplyvniť. Pozrite sa na svoje presvedčenia. Nenasledujte ich ani ich nepopierajte. Naučte sa tejto objektivite a naučíte sa to vidieť s Poznaním, pretože Poznanie sa pozerá na všetky mentálne a fyzické veci rovnako s vyrovnanosťou.

Lekcia 202: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. 

Krok 203

Väčšie Spoločenstvo ovplyvňuje svet, ktorý vidím.

Ak dokážete akceptovať váš svet ako časť Väčšieho Spoločenstva, čo je zrejmé, ak sa na to len  pozriete, musíte potom akceptovať že Väčšie Spoločenstvo ovplyvňuje svet, lebo svet je súčasťou Väčšieho Spoločenstva a nemôže byť od neho nezávislým. Ako Väčšie Spoločenstvo vplýva na náš svet je momentálne nad vaše porozumenie. Ale na pochopenie, že váš je ovplyvňovaný vám dovolí, aby ste videli z väčšej perspektívy, lebo čisto ľudský pohľad vám nedovoľuje vidieť, že existuje iný inteligentný život. Absurdita tohto hľadiska sa pre vás stane zrejmou, keď sa začnete pozerať na vesmír objektívne. To vás bude inšpirovať k zamysleniu sa a aj väčšiemu záujmu a opatrnosti. Je to veľmi dôležité, pretože svet je ovplyvňovaný Väčším Spoločenstvom a ste súčasťou sveta, ktorý je ovplyvňovaný. 

Pretože fyzický svet, v ktorom žijete, je ovplyvňovaný väčšími fyzickými silami mimo vášho vizuálneho dosahu, je svet mentálne ovplyvňovaný inteligentným životom, ktorý je vo vašom svete. Tento inteligentný život predstavuje sily pre dobro ale aj sily ignorancie. V tom musíte prísť k pochopeniu pravdy, že slabšie mysle sú ovplyvnené silnejšími mysľami. To platí vo vašom svete a aj vo všetkých iných svetoch. Nad fyzikalitu to neplatí, ale vo fyzikálnom živote je to pravdou. To je prečo sa zapájate v posilňovaní mysle a učíte sa reagovať na vedieť, čo predstavuje silu pre dobro všade vo vesmíre. Ako sa stávate silnejšími, dokážete pochopiť viac a viac. Vaša myseľ musí byť preto kultivovaná v Poznaní, aby sa stala silnejšou, aby mohla slúžiť skutočnej kauze.

Dnes si každou hodinou zopakujte myšlienku na tento deň a vo svojich dvoch hlbších praktických obdobiach sa pokúste sústrediť na slová, ktoré vám My teraz poskytujeme. Používajte svoju myseľ aktívne. Nedovoľte, aby blúdila a nachádzala úkryt v nezmyselných alebo malých veciach. Myslite na veľkosť týchto myšlienok, ale neuvažujte o nich ustráchane, pretože strach nie je potrebný. Vyžaduje si to objektivitu, aby ste pochopili veľkosť svojho sveta, svojho vesmíru a svojej príležitosti v nich.

Lekcia 203: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. 

Krok 204

Dnes budem v mieri.

Budte dnes v pokoji. Nedovoľte svojej negatívnej predstavivosti vymýšľať si obrazy straty a deštrukcie. Nedovoľte svojej úzkosti zdolať vašu koncentráciu na Poznanie. Objektívne zváženie vášho sveta a Väčšieho Spoločenstva, v ktorom žijete, by nemalo podnecovať strach, ale rešpekt – rešpekt moci času, v ktorom žijete, a jeho dôležitosť pre budúcnosť, rešpekt pre vlastné rozvíjajúce sa schopnosti a ich užitočnosť vo svete, ktorý vnímate, rešpekt pre veľkosť fyzického vesmíru a rešpekt pre moc Poznania, ktorá je väčšia ako celý vesmír, ktorý vnímate. 

Pripomeňte si byť v mieri každú hodinu. Využite na to svoju silu a svoju oddanosť. Doprajte si to. Vo svojich hlbších meditačných praktikách, ak je to potrebné, použite slovo RAHN, dovoľte svojej mysli utíchnuť, aby mohla vstúpiť do hĺbky Poznania, ktorému má slúžiť. Buďte dnes v mieri a pokoji, pretože Poznanie je s vami. Buďte dnes v mieri, pretože sa učíte byť s Poznaním.

Lekcia 204: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. 

Krok 205

Dnes nebudem súdiť svet.

Nedovoľte svojej mysli aby sa znehodnocovala projektovaním viny na svet. S obviňovaním je svet nepochopený a vaša myseľ sa pre vás stáva skôr príťažou, ako prínosom. Dnešná myšlienka si vyžaduje prax, disciplínu a aplikáciu, pretože vaša myseľ a všetky mysle na svete boli nesprávne pochopené, zneužité a nesprávne nasmerované. Takže sa teraz učíte pozitívne využívať myseľ tým, že jej dáte skutočnú funkciu v službe Poznaniu.

Dnes neobviňujte svet. Dnes nesúďte svet. Dovoľte svojej mysli zostať v pokoji, keď sa naň pozeráte. Poznanie o svete k vám prichádza postupne. Vzniká prirodzene. Myšlienka o tom môže hovoriť, ale nemôže to obsiahnuť. Poznanie predstavuje celkový posun vo vašom pohľade, celkovú zmenu vašich skúseností, celkový posun vo vašom dôraze a celkovú transformáciu vášho systému hodnôt. Toto je dôkaz Poznania.

Dnes neobviňujte svet. Je nevinný, pretože iba preukazuje, že tu Poznanie nie je udržavané. Čo iné može vykonávať, ako dopúšťanie sa chybám a hlúposti? Čo iné može vykonávať, ako zbytočne míňať svoje veľké zdroje? Ľudstvo môže bez Poznania len robiť chyby. Môže iba vytvárať fantáziu. Môže sa iba zapojiť do straty. Preto si nezaslúži odsúdenie. Zaslúži si aplikáciu Poznania. 

Praktizujte každou hodinou a neobviňujte svet. Nenechajte uplynúť hodiny bez vášho uplatnenia. Venujte tento deň službe svetu týmto spôsobom, pretože bez vášho odsudzovania vaša láska k svetu prirodzene narastie a bude vyjadrená. Vo svojich dvoch hlbších obdobiach praxe dovoľte svojej mysli vstúpiť do ticha. Bez viny a úsudku sa pokoj stáva prístupným, pretože je prirodzený. Bez uloženia vášho odsúdenia môže byť vaša myseľ v pokoji. V pokoji neexistuje vina ani úsudok. V pokoji z vás bude láska prúdiť na všetky strany a bude pokračovať ďaleko za hranice toho, čo dokážete vnímať prostredníctvom svojich zmyslov.

Lekcia 205: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. 

Krok 206

Teraz zo mňa prúdi láska.

Dnes z vás prúdi láska a môžete sa to dnes pokúsiť zažiť a vypustiť tie veci, ktoré tomu zabraňujú. Bez úsudku, bez ilúzie, bez fantázie a bez obmedzení čisto ľudského hľadiska uvidíte, že z vás prúdi láska. Uvidíte, že všetka vaša frustrácia v živote je vaša neschopnosť zažiť a prejaviť túto lásku, ktorá z vás chce prúdiť. Bez ohľadu na okolnosti, v ktorých vzniká vaša frustrácia, je to vždy preto, že nemôžete prejaviť lásku. Vaše zhodnotenie ťažkostí a dilem môže určite skryť túto skutočnosť, ale nemôžete poprieť jej existenciu. 

Každou hodinou dovoľte aby z vás prúdila láska a uvedomte si, že sa nemusíte zapájať do akéhokoľvek správania, pretože láska z vás prirodzene vyplynie ako vôňa z kvetu. Vo svojich hlbších obdobiach dovoľte svojej mysli byť pokojnou, aby z vás mohla prúdiť láska. V tomto si uvedomíte prirodzenú funkciu svojej mysle a veľkosť Poznania, ktoré je vo vás, ale nie je vašim vlastníctvom. 

Nedovoľte žiadnym sebapodceňujúcim nápadom alebo pochybnostiam, aby vás od tohto odradili. Bez vášho zasahovania bude z vás láska prúdiť prirodzene. Nie je potrebné nijako sa pretvarovať. Nemusíte nadobúdať žiadne formy správania. Vaše správanie v čase bude predstavovať to, čo z vás vyplýva prirodzene. Dovoľte láske z vás prúdiť dnes prirodzene.

Lekcia 206: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 207

Odpúšťam tým, o ktorých si myslím, že mi ublížili.

Toto vyhlásenie predstavuje váš úmysel mať Poznanie, pretože neodpustenie je iba uplatnenie viny na situáciu, v ktorej ste nedokázali pochopiť alebo uplatniť Poznanie. Všetky tieto zlyhania sú v tomto ohľade vaše. To môže najskôr vyzerať ako bremeno viny, kým si neuvedomíte väčšiu príležitosť, ktorú vám to predstavuje. Pretože ak sú všetky zlyhania vaše, potom si uvedomíte, že vám budú poskytnuté všetky možnosti na nápravu. Zlyhanie iného nie je vaše vlastné, ale vaše odsúdenie je vašou vlastnou chybou. Preto každé zlyhanie, ktoré vo vás vyvolá neodpustenie, je vašim vlastným zlyhaním, pretože zlyhanie druhého vo vás nemusí vzbudiť neodpustenie alebo vinu akéhokoľvek druhu. Zlyhania ostatných vo vás v skutočnosti vzbudia súcit a uplatnenie Poznania v budúcnosti a nemusia vo vás vyvolávať vinu, alebo nešťastie. 

Poznanie nie je šokované pri pohľade na svet. Poznanie nie je zdesené. Poznanie nie je odradené. Poznanie nie je utláčané. Poznanie si uvedomuje malosť sveta a jeho chyby. Uvedomuje si to, pretože pozná iba seba a všetko, čo nie je Poznaním, je iba príležitosťou na opätovné uplatnenie Poznania. Vaše neodpustenie je teda len príležitosťou pre vás, aby ste Poznanie znova uplatnili. 

Zopakujte dnešnú myšlienku každú hodinu a nepodceňujte jej hodnotu pre vás, ktorí sa teraz snažíte byť odbremenení od žiaľu a biedy. Vo svojich dvoch hlbších obdobiach myslite na tých, za ktorými cítite neodpustenie – jednotlivcov, ktorých ste osobne spoznali, a na jednotlivcov, o ktorých ste počuli alebo na nich mysleli, na jednotlivcov, ktorí boli spájaní so zlyhaním. Budú prichádzať na vašu myseľ, ako na nich budete volať, pretože všetci čakajú na vaše odpustenie. Dovoľte im, aby prišli jeden po druhom. Ako prichádzajú, odpustite si za to, že ste neuplatnili svoje Poznanie. Pripomeňte im, ako k vám prichádzajú, že sa teraz učíte uplatňovať Poznanie a že nebudete trpieť v ich mene, a preto nemusia trpieť za vás. Záväzok odpúšťať je potom záväzkom realizácie a uplatňovania Poznania, pretože Poznanie rozoženie neodpustenie tak, ako svetlo rozoženie temnotu. Pretože existuje iba Poznanie a potreba pre Poznanie. To je všetko, čo vo vesmíre môžete vnímať. 

Vaše dve cvičebné obdobia sú preto určené na to, aby ste čelili tým, ktorých ste obvinili, a odpustili im za to, žeste  pri porozumení a angažovaní sa v nich neuplatnili Poznanie. Učinte tak bez akejkoľvek viny alebo pocitu seba-odmietania, pretože ako len nemohli zlyhať, ak vám Poznanie nebolo k dispozícii alebo ak by vy neboli k dispozícii Poznaniu. Prijmite teda svoje doterajšie limitácie a teraz sa venujte vnímaniu sveta nanovo, bez viny a s veľkosťou Poznania.

Lekcia 207: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 208

Všetko čo si cením, bude vyjadrené prostredníctvom Poznania.

Všetky veci, ktoré sú v ľudskom živote najviac cenené – láska, trpezlivosť, oddanosť, tolerancia, odpustenie, skutočný úspech, odvaha a viera – to všetko prirodzene prichádza z Poznania, pretože Poznanie je ich zdrojom. Sú iba vonkajším prejavom mysle, ktorá slúži Poznaniu. Preto ich nie je potrebné nanútiť prostredníctvom namáhavej sebadisciplíny. Prídu prirodzene, pretože myseľ slúžiaca Poznaniu môže ilustrovať iba svoju vlastnú veľkosť a svoje vlastné schopnosti. To, čo vyžaduje sebadisciplínu, je preorientovanievášho zamerania, preorientovanie vašej oddanosti a preorientovanie vašej pozornosti. Buď slúžite Poznaniu alebo slúžite náhradám za Poznanie, pretože vo všetkom musíte slúžiť. 

Každou hodinou si túto myšlienku zopakujte pre seba, aby ste ju mohli zvážiť počas celého dňa. Vo svojich dvoch hlbších obdobiach si aktívne zapojte svoju myseľ, aby ste zvážili hĺbku tejto idey. Musíte tu myslieť konštruktívne. Nepremietajte si len obrazy, ktoré vám pripadajú príjemne. Nečinte len úsudky, ktoré sa vám zdajú drsné pre seba alebo pre ostatných. Naučte sa znova praxou, aby ste sa stali objektívnymi pri uplatňovaní svojej mysle. Dovoľte svojej mysli prehĺbiť svoje zapojenie. Neuspokojte sa s jednoduchými odpoveďami, ktoré vás upokojujú. 

Zamyslite sa nad príkladmi toho, o čom sme dnes hovorili, pretože existujú príklady, ktoré môžete rozpoznať. Všetky veci, ktoré všeobecne majú hodnotu, budú vychádzať z Poznania, pretože Poznanie je ich zdrojom.

Lekcia 208: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 209

Dnes na seba nebudem krutý/á.

Nebudte na seba krutými tým, že sa pokúšate nosiť svoju korunu tŕňov, čo predstavuje váš systém presvedčení a predpokladov. Nepremietajte na seba váhu viny a neodpustenia. Nepokúšajte sa donútiť vašu myseľ, aby predstavovala tie vlastnosti, ktoré máte za drahé, lebo vyplynú prirodzene z Poznania.

Namiesto toho, vstúpte do pokoja vo svojich dvoch hlbších cvičebných bdobiach a znova si uvedomte, že všetky veci, ktoré najviac oceňujete, budú prirodzene demonštrované prostredníctvom Poznania. Všetky veci, ktoré považujete za odpudzujúce, sa prirodzene stratia. Takto oslobodená myseľ môže dať svetu najväčší možný dar. 

Zohľadnite to každou hodinou, keď sa pokúsite aplikovať dnešnú myšlienku na všetko, čo vidíte, počujete a robíte. Nebuďťe k sebe dnes krutí, pretože to nie je opodstatnené. Dovoľte si byť požehnaní, aby ste mohli žehnať svetu. Dovoľte si žehnať svetu, aby ste mohli byť požehnaní.

Lekcia 209: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 210

Revízia

Dnes si si zrekapitulujte posledné dva týždne prípravy, prečítajte si každú lekciu tak, ako je poskytnutá, a pripomeňte si svoje cvičenia pre daný deň. Vo vašom dlhom období, si dnes znova začnete zhodnocovať postup udalostí a všetky vaše praktiky. Začnite vidieť, že existuje vzťah medzi tým, ako uplatňujete svoju myseľ, a tým, čo vo výsledku zažijete. Pozerajte sa na svoj život objektívne, bez pocitu viny a obviňovania, aby ste pochopili, ako sa váš život skutočne rozvíja.

Vaše dlhé dnešné obdobie praxe vám umožní aktívne zapojiť svoju myseľ z jej strany. Ako študent sa učíte stať sa objektívnym ohľadom svojho vlastného pokroku. Učíte sa stať sa objektívnym ohľadom podstaty samotného učenia. Učíte sa stať sa objektívnym, aby ste videli. Umožnite tejto Revízii, aby vám dala väčšiu perspektívu ohľadom práce Poznania vo svete a prítomnosti Poznania vo vašom živote.

Lekcia 210: Jedno dlhé cvičebné obdobie. Krok 211

Mám veľkých priateľov mimo tohto sveta.

Za týmto svetom máte veľkých priateľov. Preto sa ľudstvo snaží vstúpiť do Väčšieho Spoločenstva, pretože Väčšie Spoločenstvo predstavuje širšiu škálu vašich skutočných vzťahov. Máte skutočných priateľov mimo sveta, pretože nie ste sami na tomto svete, a ani nie ste sami vo Väčšom Spoločenstve svetov. Máte priateľov mimo tohto sveta, pretože vaša Duchovná Rodina má svojich zástupcov všade. Máte priateľov mimo tohto sveta, pretože nepracujete len na evolúcii vášho sveta, ale aj na evolúcii vesmíru. Ponad vašu predstavivosť, ponad váš rámec koncepcie, je to úplnou pravdou. 

Pociťujte teda veľkosť vesmíru, v ktorom žijete. Pocíťte príležitosť, ktorú máte v službe Väčšieho Spoločenstva, ktorého je váš svet súčasťou. Slúžite svojim  veľkým priateľom vo svete a svojim priateľom mimo neho, pretože práca s Poznaním je učinená všade. Je to príťažlivosť Boha. Je to aplikácia dobra. Je to sila, ktorá vykupuje všetky separované mysle a dáva im účel, zmysel a smer vo vesmíre. Bez ohľadu na mechanizmus fyzického života, jeho hodnota je určená jeho pôvodom a osudom, ktoré sú mimo vášho chápania. Keď si uvedomíte, že Poznanie je prostredkami, ktoré poháňajú svet v jeho skutočnom smere, môžete potom oceniť a prijať to, čo dáva vášmu životu účel, zmysel a smer. 

Každou hodinou si dnes uvedomte, že máte priateľov za týmto svetom, ako aj v iných svetoch i mimo toho, čo je viditeľné. Zvážte, že máte túto väčšiu asociáciu. V dnešných dvoch hlbších praktických obdobiach dovoľte svojej mysli vstúpiť do pokoja, aby ste tieto veci mohli zažiť. Nezostávajte s nimi vo svojej fantázii, ale namiesto toho dovoľte svojej mysli utíchnuť, aby mohla priniesť Poznanie do vášho vedomia a zážitku. Máte priateľov mimo tohto sveta a dnes s vami praktizujú.

Lekcia 211: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 212

Získávam silu od všetkých, ktorí so mnou praktizujú.

Získavate silu od všetkých, ktorí s vami praktizujú, pretože každá myseľ, ktorá sa pokúša spojiť s Poznaním, posilňuje všetky ostatné mysle, ktoré činia rovnako. Týmto spôsobom vplývate na svet. Týmto na vás majú vplyv všetci ostatní, ktorí sa snažia slúžiť reálnemu účelu a tým vás ovplyvňujú. Toto pôsobí proti silám ignorancie vo svete. Toto pôsobí proti silám deštrukcie vo svete. Toto má vplyv na všetky mysle, aby sa začali zobúdzať. 

Prijmite vieru z dnešnej myšlienky, lebo vám vieru dá, ak si uvedomíte, že vaša vlastná aplikácia je výrazne suplementovaná aplikáciou ostatných. Týmto prekonáte akýkoľvek pocit nedostatočnosti, ktorý môžete mať. Týmto prekonáte akýkoľvek zmysel neadekvátnosti ohľadom skutočnej prípravy, pretože všetky ostatné mysle, ktoré sa zaoberajú rekultiváciou Poznania, vám teraz sú na pomoc. 

Preto je sila s vami, sila Poznania a sila všetkých, ktorí sa snažia kultivovať Poznanie. S nimi zdieľate skutočný účel, pretože vašim skutočným účelom je udržať Poznanie vo svete nažive. Z Poznania všetko dobré, či už duchovného alebo hmotného charakteru, je dané rasám, pre ktoré je to určené. 

Každou hodinou si zopakujte dnešnú myšlienku a vo svojich hlbších obdobiach sa snažte prijať vplyv všetkých, ktorí sa snažia získať späť Poznanie. Doprajte ich darom vstúpiť do vašej mysle, aby ste mohli zažiť skutočnú vďačnosť za život a začali chápať význam a účinnosť svojej vlastnej snahy, ako študent Poznania.

Lekcia 212: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 213

Nerozumiem svetu.

Nerozumiete svetu. Iba o ňom činíte úsudky a potom sa pokúšate svojim úsudkom porozumieť. Svet sa vám ukáže, ako sa začnete pozerať bez týchto obmedzení a limitácií. Zistíte tak, že presvedčenia viery môžu byť užitočné, keď vám umožnia vykonať každý ďalší krok v živote. Nemusia obmedzovať vaše vnímanie vesmíru. Nemôžete byť na svete bez presvedčení alebo domnienok. Vaše presvedčenia a domnienky, ale majú byť len nástrojmi, ktoré slúžia vašej mysli a poskytujú jej dočasnú štruktúru a umožňujú jej pozitívnym spôsobom využívať svoje prirodzené schopnosti. 

Nerozumiete dnešnému svetu. Buďte šťastní, že je to tak, pretože vaše odsúdenie je neopodstatnené. Nerozumiete dnešnému svetu. To vám dáva príležitosť byť svedkom sveta.

Každou hodinou si zopakujte túto myšlienku pri pohľade na svet. Pripomeňte si, že nerozumiete tomu, čo vidíte, takže máte slobodu na to, aby ste sa mohli pozrieť znova. Ak nemáte slobodný pohľad, znamená to jednoducho, že sa pokúšate obhájiť svoje vlastné úsudky. Toto nie je videnie. Je to len zaoberaniesa vašou vlastnou fantáziou. V dnešných dvoch hlbších obdobiach praxe dovoľte svojej mysli vstúpiť do ticha, pretože bez bremena pokusu ospravedlniť si svoje fantázie bude vaša myseľ prirodzene hľadať skutočné miesto v službe Poznaniu. Nechápete dnešný svet  a tak nechápete ani seba.

Lekcia 213: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 214

Nerozumiem sebe.

Toto nie je vyhlásenie o zlyhaní alebo limitácii. Je to jednoducho vyhlásenie, ktoré vás oslobodí od vašich prekážok. Ako môžete pochopiť sami seba, ak vám Poznanie všetko neodhaľuje? Ako môžete pochopiť svetu, keď vám Poznanie svet neodhaľuje? Toto je čistá skúsenosť, presahujúca všetky koncepty a presvedčenia, pretože koncepty a presvedčenia môžu nasledovať iba po zážitku a pokuse poskytnúť štruktúru, v ktorej môžete znovu nadobudnúť skúsenosť. Presvedčenia, domnienky alebo myšlienky nemôžu v žiadnom prípade napodobniť samotné Poznanie.

Samozrejme nerozumiete sebe alebo svetu, pretože rozumiete len svojim myšlienkam a tie nie sú večné. Preto vám nemôžu poskytnúť pevný základ, na ktorom sa musíte naučiť stáť. Môžu vás zlyhať a oklamať, iba ak sa na ne spoliehate namiesto Poznania, aby vám ukázalo kto ste a čo je svet.

 

Každou hodinou si pripomeňte, že sami sebe nerozumiete. Osloboďte sa od bremena odôvodňania svojich vlastných úsudkov. Pozerajte sa na seba vo svojich praktikách hlbokého meditovania a pripomínajte si, že sami sebe nerozumiete. Potom máte slobodu vstúpiť do pokoja, pretože sa nesnažíte využívať svoju skúsenosť na 

Lekcia 214: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 215

Moji Učitelia sú so mnou. niesom sám/a.

Vaši Učitelia sú s vami, ale v pozadí. Sú veľmi opatrní, aby svoj vplyv na vás príliš nevrhali, pretože to ešte z vašej strany nie ste schopní pochopiť a použiť. Uvedomte si teda, že cestujete životom s veľkou pomocou, pretože vaši Učitelia sú s vami, aby vám pomohli realizovať a kultivovať vedomosti.

Najprv vám musia pomôcť uvedomiť si vašu potrebu pre Poznanie, pretože vaša potreba Poznania musí byť úplne stanovená skôr, ako sa budete môcť zapojiť do znovu získávania Poznania. Musíte si uvedomiť, že bez Poznanie je život beznádejný, pretože je bez účelu, zmyslu a smeru. Potom vás môžu učiť iba vaše chyby a iba to môže len podporiť vašu neschopnosť pre odpustienie.

Keď si uvedomíte, že vaše vlastné myšlienky nie sú náhradou za Poznanie, môžete sa potom obrátiť na Poznanie a stať sa šťastným príjemcom jeho skutočných darov. Tu budú zmysluplne uspokojené všetky veci, ktoré ste skutočne hľadali. Tu budete mať skutočný základ v živote. Tu sa vo vás spojí Nebo a Zem a všetká separácia sa skončí. Tu môžete prijať obmedzenia svojej fyzickej existencie a veľkosť svojho spirituálneho života. Obrátenie sa k Poznaniu je preto pre vás najväčším benefitom.

Pripomeňte si túto myšlienku každú hodinu a vo svojich dvoch hlbších praktikách dnes vstúpte do ticha pomocou slova RAHN, ak vám to pomôže. Buďte dnes šťastní, že môžete dostať to, čo vás oslobodzuje.

Lekcia 215: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 216

V mojom živote je Duchovná Prítomnosť.

Duchovná Prítomnosť vo vašom živote je vždy s vami, vždy k dispozícii a vždy vám pripomína, aby ste sa pozerali ponad vaše vlastné úsudky. Navdžy vám poskytuje podporu, asistenciu a vedenie potrebné na minimalizáciu nesprávneho uplatňovania vašej mysle a na posilnenie správneho uplatňovania vašej mysle, aby vo vás umožnila príchod Poznania. 

Teraz sa učíte prijať a rešpektovať túto Duchovnú Prítomnosť a časom si uvedomíte jej dôležitosť pre vás a pre celý svet. Bude vo vás naraz generovať silu aj pokoru a potom si uvedomíte, že vy sami nieste zdrojom vašej sily, ale nástrojom pre jej vyjadrenie. Toto vás udrží v pravej proporcii a vzťahu k tomu, čomu slúžite. Vo vzťahu prijímate všetky benefity toho, čo si nárokujete za svoje vlastné. A pritom s Poznaním sa nebudete sami zveličovať, lebo si uvedomíte vaše limitácie a hĺbku vašej potreby Poznania. S týmto porozumením, si uvedomíte a akceptujete zdroj života. Tak pochopíte, že ste vo svete aby ste slúžili Poznaniu, a že svet je stvorený na to, aby bol príjemcom Poznania. 

Vo vašom živote je Duchovná Prítomnosť. Cíťte to každou hodinou a zopakujte si dnešnú myšlienku. Vo vašich dvoch hlbokých meditačných obdobiach vstúpte hlboko do tejto Prítomnosti, lebo táto Prítomnosť je bezpochyby s vami a chce sa vám dnes odovzdať.

Lekcia 216: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu. Krok 217

Dnes sa odovzdám Poznaniu.

Dnes sa odovzdajte Poznaniu činením dnešnej lekcie so skutočným nasadením a odhodlaním nedovoliac falošným alebo seba-limitujúcim myšlienkam zasahovať do vášho skutočného úsilia. Týmto spôsobom sa odovzdáte Poznaniu tým, že umožníte Poznaniu, aby sa vám odovzdalo. Aké malé je potom to, čo je od vás vyžadované a aká veľká je vaša odmena. Každý okamih, ktorý strávite prežívaním pokoja alebo zmysluplným zapojením svojej mysle, sa Poznanie stáva silnejším a viac prítomnejším vo vás. Možno sa zamýšľate: „Aký je môj dar svetu?“ Vaším darom je to, čo tu dnes prijímate. Odovzdajte sa Poznaniu, aby sa vám mohlo odovzdať. 

Spomeňte si na dnešnú myšlienku každou hodinou a vstúpte do Poznania vo svojich dvoch hlbších meditačných obdobiach. V rámci všetkých svojich dnešných praktík preukážte svoj úmysel odovzdať sa Poznaniu, ktoré si bude vyžadovať pokoj a sebaprijatie.

Lekcia 217: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 218

Dnes budem držať Poznanie vo svojom vnútri.

Spolu s Poznaním prichádza Múdrosť, ako využívať Poznanie vo svete. Poznanie je teda zdrojom vášho porozumenia a Múdrosť vás učí, ako to zmysluplne a konštruktívne uplatňovať vo svete. Ešte nie ste múdri, takže dnes majte Poznanie vo svojom vnútri. Dovoľte mu aby sa posilnilo. Dovoľte mu rásť. Odovzdá sa prirodzene, bez toho, aby ste sa snažili nanútiť jeho prejav. Časom sa naučíte byť múdrimi a to bude prostredníctvom demonštrácie Poznania, ako aj prostredníctvom svojich vlastných chýb. Už ste sa dopustili dostatočného počtu chýb, aby ste demonštrovali všetko, čo vám hovoríme. 

Dnes majte Poznanie v sebe, aby vo vás mohlo zosilnieť. Dovoľte mu rozšíriť svoju prítomnosť iba na jedného alebo dvoch jednotlivcov, ktorých poznáte, a ktorí si to vedia oceniť, pretože vaše vedomie Poznania je vo vás stále v zárodku a ešte nedokáže odolávať zmenám tohto sveta. Ešte nenarástlo dostatočne silne na to, aby mohlo jednať proti zúrivému strachu a nenávisti, ktoré sa šíria po celom svete. Poznanie to dokáže bez problémov vydržať, ale vy, ktorí sa učíte stať príjemcom a prostriedkom pre Poznanie, ešte nie ste dosť silní. 

Dovoľte Poznaniu dnes aby mohlo byť držané vo vašom vnútri, aby mohlo rásť. Pripomínajte si to každú hodinu, ako tento klenot nosíte vo svojom srdci. Vo svojich hlbších praktických obdobiach, ktoré sú pre vás časmi bez limitácie, si dovoľte sa vrátiť k svojej veľkej láske, aby ste mohli vstúpiť do skutočného vzťahu s Poznaním. Časom sa odstránia všetky obmedzenia vyjadrenia Poznania, keď sa naučíte múdro uplatňovať ich komunikáciu vo svete. Zatiaľ však majte Poznanie vo svojom srdci, aby mohlo rásť silnejšie a silnejšie.

Lekcia 218: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 219

Dnes nedovolím ambícii aby ma oklamala.

Aka vo vás teraz Poznanie začína klíčiť, nedovoľte aby vás vaše vlastné ambície oklamali. Vaše ambície vychádzajú z vašej osobnej potreby uznania a uistenia. Je to pokus o potlačenie strachu riadením názorov ostatných. Vaše ambície sú deštruktívne, ale rovnako ako všetky ostatné mentálne schopnosti, ktoré sú dnes spreneverené, môžu časom slúžiť veľkosti Poznania. Tento stav ste ešte nedosiahli, preto sa nesnažte so svojím Poznaním robiť nič, pretože nie je na vás, aby ho používali, ale aby ste ho získavali. Je to svojej vnímavosti k Poznaniu kde zistíte, že je to pre vás najväčšou službou a užitočnosťou.

Nedovoľte ambíciám ťahať vás tam, kam nemôžete ísť. Nedovoľte aby to zneužilo vašu vitalitu a energiu. Naučte sa byť trpezliví a pokojní s Poznaním, pretože Poznanie má svoj vlastný životný cieľ a smer, ktorý sa teraz učíte nasledovať.

Počas dnešného dňa si vo svojich hodinových praktikách a aj vo svojich hlbších meditáciách dovoľte byť bez ambícií, pretože neviete, čo s Poznaním robiť. Vo svojich dlhších meditáciách to dovoľte, aby vás to oslobodilo, aby ste mohli vstúpiť do pokoja a opustiť svet fyzických vecí.

Lekcia 219: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 220

Dnes budem používať zdržanlivosť, aby vo mne mohla rásť sila.

Použite zdržanlivosťi na tých fakultách, ktoré považujete za škodlivé alebo oslabujúce pri rekultivácii Poznania. Držte sa zámerne späť, aby vo vás mohlo rásť Poznanie. Toto nie je žiadna limitácia, ktorú na seba kladiete. Namiesto toho je to zmysluplné využitie vašej mysle a sily na kultiváciu vedomia o Väčšej Sile vo vás a na to, aby sa mohla objaviť a aby vás mohla viesť a nasmerovať. 

V dnešnej lekcii sa, rovnako ako v minulých lekciách, sa učíte rozpoznávať zdroj Poznania a nástroj Poznania a nemýliť si ich. Učte sa dnes zdržanlivosti aby vo vás mohlo rásť Poznanie. Nemyslite si, že zdržanlivosť sa vzťahuje iba na vaše minulé správanie, keď ste obmedzili to, čo bolo vo vás skutočné. Nie, dnes sa zameriavate na to, aby ste sa naučili formu zámerného obmedzenia, ktoré predstavuje prejav vašej sily a sebadisciplíny. Vaša sila a sebadisciplína teraz musí byť použitá, aby ste sa stali silnými, pretože vaša myseľ a telo sú prostriedkami Poznania  a ako prostriedky ich treba rozvíjať a posilňovať. 

Dnes vo svojich hlbších praktikách, ako aj svojich hodinových praktikách, obmedzte tieto formy myslenia a správania, ktoré zrádzajú vaše Poznanie, aby ste mohli vstúpiť do Poznania pokojne a v mieri. S touto zábranou bude objavená sloboda, pretože sloboda je nájdená mimo tohto sveta a je prinášaná do tohto sveta, pretože sloboda je darom Poznania.

Lekcia 220: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 221

Dnes mám slobodu pre zmätok.

Nevnímajte svoj zmätok ako zlyhanie. Nevnímajte svoj zmätok ako niečo, čo vás ohrozuje alebo ponižuje. Zmätok je iba znakom toho, že si uvedomujete obmedzenia svojich vlastných myšlienok a predpokladov. Musíte sa ich vzdať, aby ste dovolili Poznaniu aby bolo pre vás prejaviteľné, pretože na všetky vaše dôležité rozhodnutia, ktoré si dnes vyžadujú vašu pozornosť Poznanie už poskytlo odpoveď. Nie je to odpoveď, ktorú môžete nájsť medzi mnohými odpoveďami, ktoré si poskytujete sami pre seba alebo o ktorých sa domnievate, že ich poskytujú iní. 

Dovoľte preto aby z vás zmizli všetky substitúty za Poznanie. Dovoľte si byť zmätením, pretože vo vašom skutočnom zmätku môže Poznanie vstúpiť prirodzene. To teda predstavuje vašu slobodu, pretože v slobode môžete byť zmätení. 

Pripomeňte si túto myšlienku každú hodinu a neuspokojte sa s jednoduchými vysvetleniami alebo domnienkami o jej veľkom význame pre vás. Musíte to hlboko zvážiť a uvedomiť si, že skutočné pochopenie, ktoré to pre vás drží sa ukáže časom. Dnes si dovoľte byť zmäteními, pretože ste zmätení a musíte vždy začínať tam, kde ste. Poznanie je s vami. Môžete byť zmätení. Vo svojich dnešných dlhších cvičebných obdobiach vstúpte do pokoja, či už ste zmätení alebo nie, pretože pokoj, milosť a mier sú vám vždy k dispozícii.

Lekcia 221: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 222

Svet je zmätený, súdiť ho nebudem.

Jediným úsudkom, ktorý môžete pre svet urobiť, je ten, že je zmätený. Tento rozsudok však nevyžaduje hnev, smútok, stratu, odpor, nepriateľstvo alebo pomstu. Nevyžaduje útok v akejkoľvek podobe. Svet je zmätený. Nesúďte ho. Ako si môže byť svet istý, keď je bez Poznania? Môžete sa pozrieť na svoj život doteraz a uvedomiť si rozsah svojej vlastnej zmätenosti. Ako inak by to mohlo byť, keď ste boli bez Poznania? Poznanie je s vami teraz, ako aj bolo vtedy. Začínate teraz prijímať Poznanie, aby sa skrz vás istota mohla čoraz viac prejavovať. Toto je obrovský dar, ktorý sa teraz učíte prijímať. Je to dar, ktorý sa svet naučí prijímať prostredníctvom vás. 

Každú hodinu, keď sa pozeráte na svet a na všetky jeho činnosti, neposudzujte ho, pretože je iba zmätený. Ak ste dnes v úzkosti, nesúďte sa, lebo ste iba zmätení. V dnešných hlbších praktických obdobiach si dovoľte vstúpiť do pokoja. Do pokoja jednoducho vstupujete, lebo do neho vstúpiť chcete. Je to darom, ktorý si dovolíte prijať. Aby ste tak učinili, odovzdáte sa prijímaniu tohto daru. Tu neexistuje je darca a odosielateľ daru, pretože dar vibruje medzi vami a vašim Zdrojom. Poznanie a ich prostriedok sa iba vzájomne potvrdzujú. Svet je zmätený. Je bez Poznania. Ale vy ste darom pre svet, pretože sa dnes učíte prijímať Poznanie.

Lekcia 222: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 223 

Dnes budem prijímať Poznanie.

Každou hodinou prijímajte Poznanie. Vo vašich dvoch hlbších meditačných obdobiach, prijmite Poznanie. Toto je vašou dnešnou praxou. Všetko istatné je len formou zmätenosti. Vo vašom vonkajšom živote nie je žiadna udalosť, ktorá by dnes musela nahradiť vašu prax, pretože Poznanie žehná všetkým veciam vo vás i mimo vás. Rozptyľuje to, čo je zbytočné, a účelne vás zaberá s tým, čo je nevyhnutné a má pre vás skutočný potenciál. 

Vráťte sa teda k Poznaniu bez ohľadu na okolnosti vášho vonkajšieho života. Prijímajte Poznanie, aby ste mali vo svete istotu a aby ste pochopili svoj vlastný význam a hodnotu.

Lekcia 223: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 224 

Revízia

Dnes praktizujte objektivitu, revíziou dvoch posledných týždňov cvičení. Ešte raz si prečítajte každú lekciu na ten deň a spomeňte si na svoje cvičenie z daného dňa. Začnite s prvým cvičením dvojtýždňového obdobia a potom postupujte každý deň krok za krokom. Posilnite svoju schopnosť objektívne sledovať váš pokrok. Uvedomte si, čo sa stáva v dňoch, keď ste s praxou silní, a v dňoch, keď ste slabí. Na chvíľu si pri tom predstavte, že sa pozeráte očami svojich Učiteľov, ktorí sledujú váš život z ponad vás. Neodsudzujú vás. Iba berú na vedomie vaše silné a slabé stránky, posilňujúc tie silné a minimalizujúc účinky tých druhých. Keď sa naučíte objektívne pozerať na svoj život, naučíte sa vidieť svoj život očami vašich Učiteľov. Toto je videnie s Poznaním. Toto je videnie bez úsudku. Vďaka tomu sa myseľ stáva nástrojom Poznania a Poznanie vám tak odovzdá všetky myšlienky a činnosti, ktoré sú pre vás skutočne prospešné. 

Dovoľte vo svojej dnešné revízii praxe aby ste sa mohli z vašej strany zapojiť. Využite svoju myseľ cieľavedome a nedovoľte jej blúdiť. Prerušte zvyk bezmyšlienkovite rozmýšľať. Prerušte zvyk zaoberať sa hlúpymi a nezmyselnými vecami. Dovoľte dnes svojej revízii, aby vám demonštrovala, že ste skutočným študentom Poznania.

Lekcia 224: Jedno dlhé cvičebné obdobie.Krok 225 

Dnes budem seriózny/a a bezstarostný/á súčasne.

V dnešnom poslaní pre vás nie je žiaden protiklad, ak je pochopené. Brať svoj život vážne, znamená získať jeho pravú milosť, ktorá vás učiní veľmi šťastnými. Teraz keď sa učíte stať nástrojom Poznania, musíte byť so sebou veľmi seriózni, a môžete byť veľmi šťastní a bezstarostní, pretože Poznanie je s vami. Toto je potom skutočná aplikácia vašej mysle, pretože ste bezstarostní s tým, čo je bezstarostné a ste seriózni to s tým, čo je seriózne. Myseľ, ktorá je seriózna vo svojom vonkajšom smere a má vnútorné potešenie, bude úplne integrovaná. Bude to myseľ, kde sa dotýka Nebo a Zem. 

Milosť, ktorú dnes prijímate, vám prinesie šťastie a skutočné ocenenie ale aplikácia, ktorú si to vyzýva si bude vyžadovať vaše seriózne nasadenie, vaše úprimné odhodlanie a skutočné uplatnenie vašich mentálnych a fyzických fakúlt. Tu vaše silné stránky predstavujú vaše šťastie a vaše šťastie sa posilňuje aplikáciou vašich skutočných schopností. 

Myslite na to každú hodinu, keď si budete opakovať svoju dnešnú myšlienku. Pri pokuse o svoje hlbšie meditačné postupy vážne zapojte svoju myseľ, aby mohla zažiť bezstarostnosť a veľkú radosť Poznania. V tom uvidíte, že dnešná myšlienka je vo svojom význame úplne zjednotená. V tom si nebudete mýliť to, čo je šťastné s tým, čo je seriózne. Toto vám poskytne lepšie porozumenie sveta.

Lekcia 225: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 226 

Poznanie je so mnou. Nebudem sa báť.

Poznanie je s vami a keď ste s Poznaním, nebudete sa báť. Časom sa strach stane viac externejším vo vašich skúsenostiach, keď sa naučíte byť s Poznaním. Hodnota dnešnej myšlienky sa musí oceniť vo svetle skutočnosti, že vaša myseľ je zvyčajne zapojená do strachu do takej miery, že sa zdá, že je pre vás získavanie Poznania a jeho použitie veľmi ťažké. Zdá sa to ťažké len preto, lebo vaša myseľ bola v minulosti zvyčajne zapojená do strachu. Návyky sa dajú zmeniť. Môžu sa priniesť a posilniť nové návyky myslenia a správania. Je to iba výsledkom uplatnenia vašej mysle. Je to výsledkom praxe. 

Dnes praktizujte bytie s Poznaním, ktoré sa zbaví všetkých vašich návykov, ktoré sa vo svete proti vám obrátili. Bytie v živote je praxou a vždy je to formou služby. Dnes praktizujte pravdu a slúžte jej, a tým sú všetky chyby oslabené. Ich základy sú odstránené a na ich mieste sa začnete učiť novému spôsobu bytia vo svete, novému spôsobu zapojenia sa do sveta a budete mať lepšiu štruktúru pre uplatnenie svojich mentálnych a fyzických schopností. 

Každou hodinou buďte s Poznaním. Zbavte sa strachu a pripomeňte si, že je Poznanie s vami. Pripomeňte si, že vaši Učitelia sú s vami. Pripomeňte si, že študenti všade, ktorí sa zapájajú do rekultivácie Poznania, sú s vami. V tomto bude svet malý a vy sa stanete veľkými. Vo svojich hlbších praktikách si dovoľte prežívať slobodu zážitku Poznania. Vstúpte do veľkej hĺbky a pokoja mysle, pritom ako sa ponára do prítomnosti lásky.

Lekcia 226: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                      Cvičenia na každú hodinu.Krok 227 

Dnes si nebudem myslieť, že viem.

Začínajúci študenti si vždy myslia, že vedia veci, ktoré nevedia a vždy si myslia, že nevedia veci, ktoré vedia. To si vyžaduje veľa triedenia. Vyžaduje si to objavovanie pravého a nepravého a prostredníctvom tohto kontrastu sa ich naučiť oddeľovať. Časom si uvedomíte rozdiel medzi pravým a nepravým a nenecháte sa oklamať predstieraním, s ktorým môže to nepravé imitovať pravdu. 

Pripomeňte si to dnes každú hodinu, aby ste si nemysleli, že viete. Myslieť si, že viete je iba formou substitúcie. Buď viete, alebo neviete. Vaše myslenie tu len podporuje alebo vyvracia to, čo viete. Ale myslieť si, že viete je myslieť bez Poznania, čo je vždy bezduché a vyvoláva zmätok a pochybnosti o sebe samom. 

Vo svojej dnešnej hlbšej praxi sa nenechajte oklamať myslením, že viete. Opäť sa vráťte k čistému zážitku samotného Poznania. V pokoji a mieri sa úplne oddajte svojej dnešnej praxi. Poznanie je skúsenosťou. Prinesie so sebou svoje vlastné nápady. Bude stimulovať a podporovať tie formy správania a tie formy aplikácie, ktoré skutočne podporujú vašu pravú podstatu. Neuspokojte sa s vecami, o ktorých si myslíte, že ich viete, lebo toto je iba iná forma odmietnutia, ktorá vás opäť raz ochudobní.

Lekcia 227: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu. Krok 228 

Dnes nebudem chodobná/ý.

Nemusíte byť chudobnými, pretože chudoba nie je ani vaším dedičstvom, ani skutočným osudom. Nebuďte dnes chudobní, pretože Poznanie je veľkým bohatstvom a akonáhle je mu dovolené vstúpiť do akejkoľvek mysle, začne si prirodzene vytvárať svoju prítomnosť vo svete. Začne balancovať a harmonizovať myseľ, ktorá je jeho nástrojom a začne dávať špecificky určitým jednotlivcom, špecifickým spôsobom. Toto je geniálnosť, ktorá je s vami. Ako môžete byť s takým darom chudobní? Iba vaše seba-pochybujúce myšlienky a formy správania môžu spôsobiť chudobu. 

Preto sa dnes začnite hlbšie zaoberať týmito vecami, ktoré sú pre vás formami obštrukcie. Myslite na to každou hodinu. Vo svojich dvoch hlbších cvičebných obdobiach zapojte svoju myseľ aktívne do pokusu rozoznať konkrétne formy sebaklamu a obštrukcie. Činte tak bez odsúdenia ale s objektívnosťou, ktorá je nevyhnutná, aby ste sa jasne videli. Nezľaknite sa, že existuje veľa malých foriem sebaklamu. Sú to iba malé variácie na veľmi jednoduché témy. Ich zdanlivá zložitosť a počet nie je dôležitý, len to, že si ich uvedomíte. Všetky sa rodia zo strachu a zo snahy vyvážiť strach zapojením sa do ilúzie a pokusom zapojiť ostatných do podpory tejto ilúzie. Všetky myšlienky bez Poznania slúžia na tento účel, či už priamo alebo nepriamo. Skutočným účelom je však veľká moc v pozadí myšlienok, ktoré sú pre skutočnú službu, lebo je to veľká moc v pozadí všetkých foriem konania a správania, ktoré sú pre skutočnú službu.

Dnes sa Spolu pozrieme na prekážky ale nie s hanbou, pocitom viny alebo úzkosti. Pozerajte sa iba na posilnenie prítomnosti a aplikácie Poznania a aby ste sa pripravili na to, že budete väčším nástrojom Poznania vo svete. To je účelom dnešnej praxe. Preto cvičte so skutočným úmyslom. Ste väčší ako chyby, ktoré vnímate a nemôžu vás oklamať ak sa na ne viete objektívne pozrieť.

Lekcia 228 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

          Cvičenia na každú hodinu.Krok 229 

Dnes nebudem viniť druhého za moju bolesť.

Dnešná myšlienka predstavuje obrovský posun v porozumení. Musí sa však zrodiť z Poznania, aby sa dosiahla jej skutočná účinnosť. Jej význam nie je okamžite zrejmý, pretože čoskoro zistíte, že existuje veľa okolností, za ktorých sa ostatní javia ako úplne zodpovednými za vašu bolesť. Bude veľmi ťažké vzhľadom na vaše obvyklé myslenie a predpoklady, na základe ktorých žijete poprieť, že za vašou bolesťou sú skutočne iní. Takto vás však Poznanie nevidí a musíte sa naučiť, aby ste sa na seba týmto spôsobom nepozerali. 

Bolesť je vždy rozhodnutím, ktoré robíte ako reakciu na akékoľvek podnety vo vašom prostredí. Telo bude cítiť fyzickú bolesť, ak tak bude stimulované ale je to iba zmyslovou reakciou. Nie je to skutočnou bolesťou, ktorá vás bolí. Bolesť, ktorá vás bolí, je korunou tŕňou vašich vlastných myšlienok a domnienok, vašich vlastných pochybností a dezinformácií a vášho vlastného neodpustenia voči sebe a voči svetu. To spôsobuje bolesť vo vašej mysli a aj vo vašom tele. Je to táto bolesť, ktorú by Sme tento deň chceli zmierniť. 

Preto považujte dnešnú myšlienku za formu lieku proti bolesti. Ak je príčinou vašich bolestí niekto iný, nemáte žiaden iný prostriedok na liečbu okrem útoku alebo zmeny inej osoby. A aj váš pokus o ich zmenu pre dobro bude formou útoku, pretože pod vašim altruizmom bude nenávisť a odpor. Preto neexistuje žiaden liek na bolesť, ak je jej príčina mimo vás. Na každú bolesť však existuje liek, pretože Poznanie je s vami. 

Preto musí byť všetká bolesť videná ako výsledok vášho vlastného rozhodnutia. Musí byť videná ako výsledok vašej vlastnej interpretácie. Môžete mať pocit, že vám ublížil niekto iný, alebo že vám ublížil svet. Tento pocit je vo vašej mysli skutočne prítomný, takže ho nemusíte popierať, musíte sa však pozrieť ďalej k jeho zdroju a mechanizmu jeho vzniku. Ak tak chcete učiniť, musíte využiť svoje vlastné schopnosti. Toto vám dá veľkú silu. Budete tak môcť učiniť, pretože Poznanie je s vami a pretože s Poznaním môžete robiť všetky veci, ktoré si od vás Poznanie vyžaduje.

Bez odsúdenia je tak svetu uľavené, aby sa mohol začať zotavovať. Preto si každú hodinu zopakujte túto myšlienku a zvážte jej význam. Choďte do nej hlboko a objavte, čo pre vás skutočne ponúka. Vo svojich dlhších cvičebných obdobiach vstúpte do pokoja a mieru, pretože bez odsúdenia sveta a seba je myseľ už v pokoji.

Lekcia 229 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

          Cvičenia na každú hodinu.Krok 230 

Moje utrpenie sa rodí zo zmätenosti.

Vaše utrpenie sa rodí zo zmätenosti. Nechajte sa zmiasť, aby ste spoznali pravú cestu rekultivácie. Je táto myšlienka pre vás mätúca? Môže to byť mätúce, pretože ľudia nechcú prijať ich zmätenosť. Budú o nej klamať a tvrdiť, že sú si istí, keď sú zmätení a tak projektujú vinu na iných, aby sa ospravedlnili alebo vinu na seba, aby ospravedlnili iných. To všetko predstavuje zmätenosť. 

Keď si uvedomíte, že ste zmätení môžete požiadať o prostriedky na opätovné získanie svojej istoty. Ak neprijmete to, že ste zmätení vložíte sebe a svetu náhrady istoty a zbavíte sa tak možnosti získať svoju istotu. To je dôvodom, prečo si musíte uvedomiť, že váš zmätok je zdrojom vášho utrpenia a musíte si dovoliť byť zmätení a rozpoznať svoje skutočné ťažkosti. Keď rozpoznáte svoje skutočné ťažkosti, uvidíte veľkú potrebu pre Poznanie, čo vo vás vyvolá odhodlanie a sebaaplikovanie, ktoré sú potrebné na to aby ste dostali to, čo je vašim dedičstvom. 

Dnes si túto myšlienku zopakujte každú hodinu a zabudnite tak urobiť. Počas dvoch dlhších cvičebných období zapojte svoju myseľ aktívne do pokusu pochopiť hĺbku a význam dnešnej myšlienky. Objektívne rozpoznajte všetky pocity a myšlienky, ktoré sú za to a všetky pocity a myšlienky, ktoré sú proti tomu. Buďte obzvlášť opatrní aby ste rozpoznali všetky námietky, ktoré by ste proti dnešnému nápadu mohli mať. Potom spoznajte silu tejto myšlienky vo svojej vlastnej mysli. Takto získate uznanie dnešnej myšlienky a jej skutočný význam. To vám tiež pomôže objektívne si uvedomiť súčasný stav vašej mysle. To všetko je súčasťou vášho vzdelávania ako študenta Poznania. Oddajte sa na zváženie dnešnej myšlienky nebuďte spokojní s jednoduchými odpoveďami a vysvetleniami, pretože dnešná myšlienka obsahuje dar, ktorý ste ešte nezažili.

Lekcia 230 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

          Cvičenia na každú hodinu.Krok 231 

Mám volanie v tomto svete.

Máte volanie v tomto svete. Nie je to to, čo si myslíte. Objaví sa to z vášho Poznania, akonáhle sa vo vašej mysli objaví Poznanie. Máte volanie na tomto svete, pretože ste sem prišli robiť veľmi konkrétne veci. Vaším cieľom v tomto svete je získať späť svoje Poznanie a umožniť svojmu Poznaniu sa prejaviť. Toto je veľmi jednoduché vyhlásenie o vašom zámere ale je to vyhlásenie, ktoré obsahuje veľkú hĺbku a veľa vecí, ktoré sa musia včas splniť. 

Na tomto svete máte volanie, pretože vás sem poslali, aby ste niečo podnikli. Z tohto dôvodu je vaša myseľ taká, aká je a máte špecifickú povahu, ktorá sa líši od ostatných. Keď sa objaví vaše volanie uvedomíte si, prečo myslíte a konáte tak, ako konáte a to všetko sa uvedie do skutočnej rovnováhy a harmónie. Vymaže to všetko, čo bolo dôvodom pre seba-odsúdenie, pretože vaša prirodzenosť predstavuje užitočnosť, ktorú ste si ešte neuvedomili. Inými slovami, ste stvorení pre niečo špeciálne, čo ste ešte nepochopili. Pred týmto uvedomením budete odolávať svojej povahe v domnienke, že je pre vás obmedzením. Časom si uvedomíte, že je neoceniteľným zdroj úspechu, pretože máte volanie vo svete. 

Každou hodinou si pripomeňte, že ešte neviete, čo je vaším volaním. Bez domnienok budete v pozícii spoznať pravdu. Vo svojich hlbších praktických obdobiach dnes vstúpte do ticha a pokoja ešte raz a použite slovo RAHN, ak to považujete za užitočné. Toto je deň prípravy na to, aby ste si uvedomili svoje skutočné volanie vo svete. Je to deň venovaný Poznaniu a je to deň, ktorý je zbavený falošných predpokladov a sebaklamu. Deň venovaný Poznaniu vás približuje k uskutočneniu vášho volania, ktoré sa objaví prirodzene bez vašich predpokladov, akonáhle ste vy a tí, s ktorými musíte byť spojení sú pripravení.

Lekcia 231 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

          Cvičenia na každú hodinu.Krok 232

Moje Volanie vo svete si vyžaduje vývoj iných. 

Aby sa vo vašom živote objavilo vaše volanie, je nevyhnutný nielen váš vlastný vývoj, ale aj vývoj ostatných, s ktorými budete priamo v kontakte. Pretože váš životný cieľ spočíva v zapojení sa do práce s ostatnými, nejde o individuálne úsilie. Nejde o individuálne naplnenie. V skutočnosti neexistuje jedinec, ktorý by bol úplne oddelený od ostatných jedincov, pretože individualita má zmysel iba v zmysle vyjadrenia toho, čo spája a viaže všetok život. 

Preto si dnes rozviňte múdrosť a pochopenie, že váš skutočný úspech závisí aj od od úspechu iných. Nemyslite si, že viete kto sú všetci títo ostatní, pretože ste ich ešte všetkých nestretli. Niektorí sú na tomto svete a niektorí sú mimo sveta. Možno vôbec nie sú vo vašej osobnej sfére. 

Ako potom môžete postupovať, keď váš úspech čiastočne závisí od ostatných? Pokračujete tým, že sa venujete svojej príprave. Sila tohto konania posilní tých, s ktorými sa zapojíte do vášho životného volania. Pretože sa vaša aplikácia navzájom posilňuje, ste už vo vzťahu; už sa navzájom ovplyvňujete. Čím bližšie prídete k bodu, v ktorom sa objaví Poznanie, tým bližšie prídu aj oni. Čím viac sa držíte späť, tým viac ich držíte späť. Kým ste na svete, nemôžete tento mechanizmus vidieť, pretože musíte byť mimo sveta aby ste videli ako to funguje. Ale môžete pochopiť myšlienku, že všetky mysle sa navzájom ovplyvňujú, najmä tie, ktoré sú určené na to aby boli v živote navzájom konkrétne zapojené. 

Preto váš pokrok závisí od vášho vlastného úsilia a aj úsilia ostatných. Úsilie ostatných je však ešte doplnené a posilnené vašim vlastným úsilím. Preto je váš úspech daný vám, aby ste ho dosiahli a napriek tomu vás váš úspech spojí so životom a prehĺbi obsah a skúsenosti vzťahu nad rámec toho, čo ste mohli predtým zažiť. 

Vo vašich hodinových spomutiach a vo vašich dlhších meditáciách v tichu, dnes dovoľte svojmu úsiliu doplniť úsilie ostatných, ktoré doplní vaše úsilie. Dovoľte teda kombinácii svojho vzájomného odhodlania byť zdrojom sily, ktorú dnes zažijete a ktorú zažijú tí, ktorých ste v tomto živote ešte nestretli.

Lekcia 232 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                      Cvičenia na každú hodinu.Krok 233

Som súčasťou Väčšej Sily pre dobro vo svete. 

Toto tvrdenie je absolútne pravdivé, aj keď z osobitného hľadiska to môže byť veľmi ťažké na pochopenie. Neočakáva sa, že pochopíte dnešnú myšlienku ale je vám daná, aby ste okúsili jej silu a moc, pretože ako predstaviteľa pravdy vás môže priviesť k pravde, ktorou je skúsenosť Poznania. Toto je najväčšia možnosť pre každú myšlienku – že môže byť bránou k Poznaniu. 

K tejto myšlienke teda treba pristupovať správne. Musíte si uvedomiť obmedzenia separovaného uhla pohľadu a nepokúšať sa posúdiť hodnotu myšlienky tohto dňa. To nemôžete posúdiť. Môžete na ňu len odpovedať alebo ju odmietnuť, pretože jej pravda je väčšia ako vaša súčasná interpretácia. Uznanie vašich súčasných obmedzení v tomto ohľade vám dáva prístup k veľkosti, pretože bez ochrany toho, čo vás oslabuje môžete nájsť cestu k tomu, čo vás posilňuje a dáva vám účel, zmysel a smer. 

Ste súčasťou Väčšej Sily pre dobro, lebo táto sila je spojená a riadená Poznaním. Poznanie je tu nad rámec toho, čo môže vlastniť každý jednotlivec. Preto neexistuje žiadne „vaše“ Poznanie a „moje“ Poznanie; existuje iba Poznanie. Existuje iba váša interpretácia a moja interpretácia a v tomto môžu byť nezrovnalosti, ale Poznanie je Poznanie. Vedie ľudí k sebe; rozdeľuje ľudí. Ak je to skutočne pochopené z pokoja a objektivity, možno rozoznať a sledovať jeho pravý smer. 

Naberte dnes silu, keď si budete túto myšlienku opakovať každú hodinu. Vedzte, že všetko vaše úsilie v mene Poznania je suplementované tými, ktorí s vami praktizujú – tými, ktorých vidíte a tými, ktorých nevidíte. Vo svojich hlbších praktikách si dovoľte svojej vlastnej sebadisciplíne, ktorá vás pripravuje na vstup do pokoja a mieru, aby bola tiež suplementovaná. Váš dnešný úspech teda suplementuje úsilie všetkých ostatných praktizujúcich, tých, ktorí sa odnaučujú nepravému a tých, ktorí sa učia pravde spolu s vami.

Lekcia 233 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

          Cvičenia na každú hodinu.Krok 234 

Poznanie slúži svetu vo všetkých spôsoboch.

Poznanie aktivuje všetky mentálne a fyzické schopnosti. Usmerňuje všetky možné individuálne úsilia, ktoré sú v prospech ľudstva. V umení, vo vedách, vo všetkých úsiliach, v najjednoduchšom geste a v najväčšom akte Poznanie preukazuje väčší život a posilňuje všetky najvyššie kvality v jednotlivcoch, ktorí sa ním zapájajú. 

Pretože Poznanie je veľké, nemusíte ho len spájať s veľkými vecami, pretože vyjadrenie Poznania môže preniknúť aj do najmenšieho slova a najmenšieho gesta. Aj tie teda môžu mať najväčší vplyv na ostatných. Sila Poznania v jednom jednotlivcovi má aktivovať silu Poznania v iných jednotlivcoch a tým stimulovať a podporovať regeneráciu života v mysliach, ktoré žijú v separovaných fantáziách. Vo svete nemôžete vidieť túto celkovú potenciu, ale môžete to zažiť vo svojom vlastnom živote a vidieť ako je to demonštrované v kontexte vzťahov, v ktorých ste teraz zapojení. 

Nemyslite si, že viete. Buď viete, alebo nie. Pamätajte na to, pretože príležitosť pre sebaklam stále existuje, pretože ste ešte neboli ochotní čeliť sebe samému úplne v obave, že to, čo by ste našli, by vás odradilo alebo zničilo. Keď sa však úplne postavíte sebe tvárou v tvár, nájdete iba Poznanie. 

Vo svojich hlbších praktických obdobiach si dnes môžete dovoliť vstúpiť do ticha ešte raz a využívať metódy, ktoré ste sa doteraz naučili. Nedovoľte, aby vás niečo odviedlo od vášho účelu. Ste súčasťou Väčšej Sily a táto Väčšia Sila vás podporuje.

Lekcia 234 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Krok 235

Sila Poznania mi začína byť evidentná. 

Bude trvať nejaký čas, kým rozpoznáte silu Poznania, pretože je oveľa väčšia, ako čokoľvek čo si predstavujete. Je to však oveľa jednoduchšie a subtílnejšie ako to, čo teraz dokážete pochopiť. Môže to byť videné v nevinnosti detských očí; je to predstaviteľné vo veľkosti pohybu galaxií. Môže sa to prejaviť v najjednoduchšom geste alebo v najväčšom akte. 

Dovoľte si prijať, že prítomnosť Poznania si začínate len teraz vo svojom živote a vo všetkom živote uvedomovať. Je to určené vašou kapacitou pre Poznanie, ktorú spolu s vašou túžbou po Poznaní teraz kultivujete. Preto deň po dni praktizujete ticho a pokoj a prerušujete tieto praktiky iba cvičením aktívneho zapojenia svojej mysle pre veľké účely. Tu budujete svoje schopnosti a svoju túžbu každý deň, kde musíte cvičiť kvôli túžbe po Poznaní a každá prax rozvíja vašu schopnosť zažiť Poznanie. 

Začínate rozpoznávať prítomnosť Poznania, silu Poznania a dôkazy Poznania. Pripomínajte si to celú hodinu a nezabudnite. Ešte raz v hĺbke vo vašich dlhších období praxe, sa úplne oddajte vstupu do pokoja a mieru, pretože to napraví všetkú vinu a neodpustenie vo vašom vnútri a ukáže vám silu Poznania, ktorú sa teraz učíte prijímať.

Lekcia 235 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                      Cvičenia na každú hodinu.Krok 236

S Poznaním budem vedieť, čo mám robiť.

Vďaka Poznaniu budete vedieť, čo máte robiť a vaša istota bude tak silná, že pre vás o tom bude ťažké pochybovať alebo proti tomu namietať. Tu musíte byť pripravení konať a konať odvážne. Ak je vaším hlavným záujmom chrániť vaše myšlienky a vaše fyzické telo, budete sa báť Poznania so strachom, že vás to privedie k niečomu, čo bude pre vás nebezpečné alebo škodlivé. Poznanie sa dá iba preukázať. Jeho prínos musí byť zažitý. Dá sa to zažiť iba prijatím jeho prítomnosti a vykonaním jeho pokynov. 

S Poznaním budete vedieť, čo máte robiť a vaša istota ďaleko prevýši všetky doterajšie zámienky, ktoré ste si o istote vytvorili. Pochybnosti o sebe môžu pokračovať v tvári Poznaniu, ale Poznanie je oveľa väčšie, pretože celá vaša bytosť bude zapojená do činnosti. Proti tomu môže namietať iba malosť vašich pochýb o sebe samom, ktoré pochádzajú z vašich vlastných falošných presvedčení, ktoré sa tomu môžu priečiť. Napriek tomu sú tieto argumenty žalostné a patetické a chýba im hĺbka a presvedčenie. 

Poznanie sa vo vás bude pohybovať v určitých časoch, pretože v pokoji pozoruje všetky veci, kým nie je pripravené konať a keď bude konať, bude konať! Takto sa naučíte, že s Poznaním budete mať mier vo svete a napriek tomu, keď budete konať, budete konať so skutočnou účinnosťou a so skvelým výsledkom. Týmto spôsobom môžete byť človekom čo činí a kontempluje naraz, pretože vaša kontemplácia bude hlboká a zmysluplná a vaše pôsobenie bude takisto hlboké a zmysluplné. 

S Poznaním budete vedieť, čo máte robiť. Nemyslite si, že viete, čo máte robiť, pokiaľ nemáte Poznanie a Poznanie vám nenaznačuje s veľkou silou, že máte niečo robiť. Nesnažte sa robiť malé pokusy o vyriešenie svojich problémov, pretože bez Poznania budú vaše pokusy nezmyselné a budú zvyšovať vašu frustráciu. 

Každou hodinou si zopakujte dnešnú myšlienku a zvážte ju. V hĺbke svojich dlhších praktík využite schopnosti, ktoré ste si doteraz vypestovali, aby ste sa zapojili do pokoja. Ak je Poznanie v pokoji, môžete byť aj vy. Ak teda Poznanie stimuluje akt, budete schopní konať a tým dosiahnete riešenie, ktoré prinesiete to čo bude väčšie ako čokoľvek, čo by ste si dokázali predstaviť.

Lekcia 236 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                      Cvičenia na každú hodinu.Krok 237

Len začínam chápať zmysel svojho života.

Len začínate chápať zmysel svojho života. Toto sa prirodzene objaví vo vašom porozumení bez vášho úsilia to konceptualizovať. Zmysel a účel vášho života sa jednoducho objavia a budú vyjadrené dnes, zajtra a v nasledujúcich dňoch, pretože Poznanie je tak jednoduché a fundamentálne. Váš intelekt tak môže byť použitý na riešenie fyzických nevyhnutností vášho života, detailov vášho života a mechanizmov vášho života, pretože to je aplikáciou intelektu. Avšak veľkosť Poznania poskytuje účel, zmysel a smer, ktorý intelekt nikdy nemôže poskytnúť. Preto je intelekt fakultou, ktorá tu má skutočnú funkciu, pretože slúži veľkosti Poznania. 

Začínate iba chápať význam Poznania a podstatu Poznania. Nemyslite si, že vaše doterajšie závery sú adekvátne vašim potrebám, pretože ste začínajúcim študentom Poznania a ako začínajúci študent neurobíte chybu toho, že spoľahnete iba na svoje domnienky. Lebo začínajúci študenti si vytvárajú len málo predpokladov a túžia dozvedieť sa všetko, čo je pre nich potrebné. Staňte sa dnes začínajúcim študentom. Uvedomte si, ako málo toho viete a koľko sa musíte naučiť. Máte celý život na to, aby ste sa to naučili a napriek tomu, musí byť váš život aktivovaný a posilnený nad rámec toho, čo ste si doteraz uvedomili. Časom sa veľkosť, ktorú nesiete, prejaví prostredníctvom vás v aktoch, veľkých aj malých. 

Dnes, vo svojich hlbších praktických obdobiach, keď vstupujete do ticha, dovoľte vášmu vedomiu ďalej kultivovať Poznanie. Venujte sa svojej praxi ako trpezlivý záhradník, ktorý nevyžaduje, aby všetky rastliny priniesli plody svoje dnes, ale ktorý rozumie obdobiam rastu a zmien. Dovoľte si mať toto porozumenie, pretože časom objektívne pochopíte, ako sa ľudské bytosti vyvíjajú a rastú a čo všetko v sebe nesú. Keď opustíte tento svet, ak budete úspešní v kultivácii Poznania a umožníte mu odovzdať všetky svoje dary svetu, budete sa môcť stať jedným z Učiteľov pre tých, ktorí zostanú pozadu. Týmto spôsobom naplníte svoje učenie sa vo svete tým, že budete prispievať všetkým, čo ste vo svete získali. Týmto sa váš dar naplní a ich dar sa bude ďalej rozvíjať. 

Tieto slová začínate len teraz chápať. Dnes posilnite svoj zážitok s Poznaním, aby sa vo vás pochopenie týchto slov mohlo prehĺbiť. Hodinou si zopakujte dnešný nápad, aby všetky vaše činnosti a všetky vaše aktivity v akomkoľvek prostredí, v ktorom sa nachádzate boli prospešné pre vašu prax. Pretože neexistuje žiadna udalosť alebo interakcia, ktorú by Poznanie nemohlo požehnať a zharmonizovať.

Lekcia 237 : Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                      Cvičenia na každú hodinu. Krok 238

Revízia

Spolu začneme vašu dvojtýždňovú revíziu s touto invokáciou:

„Som poslaný do sveta, aby som slúžil svojej Duchovnej Rodine, ktorá slúži tomuto svetu a všetkým svetom vo fyzickom vesmíre. Som navždy súčasťou Väčšej Sly a som začínajúcim študentom Poznania. Som vďačný za dar, ktorý bol daný, ktorý teraz začínam chápať. V úplnej vernosti a oddanosti budem pokračovať vo svojej dnešnej praxi, aby som mohol oceniť hodnotu svojho vlastného života. “

Po tejto invokácii začnite svoju dlhú revíziu. Začnite s prvou lekciou dvojtýždňového obdobia, preskúmajte si pokyny a svoju prax a potom pokračujte každý deň. Po dokončení revízie si ešte raz zopakujte invokáciu pre dnešok a potom strávte niekoľko minút v tichu. V tomto období pokoja začnite cítiť silu toho, čo podnikáte. Sila Poznania a milosť, ktorú dáva svetu, sa naučíte prijímať a vyjadrovať v nasledujúcich dňoch a týždňoch.

Lekcia 238: Jedno dlhé cvičebné obdobie.Krok 239

Sloboda je dnes moja.

Sloboda je vaša, ktorí žijete s Poznaním. Sloboda je vaša, ktorí sa nemusíte zaťažovať nadmernou námahou zbytočného premýšľania a špekulácií. Sloboda je vaša, ktorí sa môžete venovať vášmu jedinému účelu a vašim konkrétnym úlohám, ktoré z tohto účelu vychádzajú. Aká väčšia sloboda existuje ako sloboda použiť svoje Poznanie a naplniť svoj osud vo svete? Slobodu nemožno nazvať ničím iným, pretože ničím iným nie je a všetko ostatné je len slobodou byť v chaose a degenerovať sa do utrpenia. 

Tento deň ste slobodní, aby ste umožnili Poznaniu prebývať vo vás. Tento deň vo svojom hodinovom cvičení a vo svojich dvoch hlbších meditáciách nezabudnite, že ste slobodní. Keď máte vo svojich dvoch meditačných obdobiach slobodu byť s Poznaním, dovoľte si vstúpiť do pokoja a nedovoľte žiadnym pocitom, nápadom alebo myšlienkam aby vás od toho odradili, aby ste zažili veľkú slobodu, ktorú máte pre únik od sveta k Poznaniu. 

Tieto časy praxe sú veľmi dôležité pre vaše celkové blaho. Výsledok tohto zapojenia vám poskytne väčší prístup k Poznaniu vo všetkých vašich vonkajších úsiliach, keď sa naučíte prebývať v pokoji s Poznaním a keď sa naučíte nasledovať Poznanie pri uplatňovaní jeho Múdrosti vo svete. Tento deň ste slobodní aby ste boli s Poznaním, lebo tento deň ste slobodní.

Lekcia 239: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 240

Malé nápady nemôžu naplniť moju potrebu pre Poznanie.

Veľké nápady, fantastické obrazy alebo systémy úžasnej viery nemôžu uspokojiť vašu potrebu pre Poznanie. Nápady samé o sebe vás môžu nasmerovať na cestu, ale nemôžu vás na túto cestu vziať. Môžu hovoriť o väčších veciach, ktoré vás čakajú, ale nemôžu vás tam vziať, pretože Poznanie musí byť vaším sprievodcom za vaším osudom a vaším naplnením. S myšlienkami stojíte na začiatku a ukazujúc cestu ostatným, ale vy sami ísť nemôžete. 

Keď cestujete s Poznaním, Poznanie sa prejaví prostredníctvom myšlienok. Bude sa prejavovať prostredníctvom konaní, gest a všetkých možných komunikačných prostriedkov na tomto svete. Preto sa neuspokojte iba s nápadmi. Nemyslite si, že špekulovaním nad nápadmi chápete podstatu Poznania a jeho skutočné uplatnenie vo svete. Tieto veci je možné zažiť a pozorovať ale jednotlivci, ktorí ich prežívajú a pozorujú sa musia pohybovať skrz samotné jadro ich bytia. 

Preto sa neuspokojte s maličkosťami namiesto veľkosti vášho skutočného bytia a vášho účelu vo svete. Vráťte sa k Poznaniu a buďte vďační za myšlienky, ktoré vás nasmerovali týmto smerom. Ale uvedomte si, že sila, ktorá s vami môže pohnúť, sila, ktorá vám dá silu na prípravu a participáciu sa rodí z veľkej Múdrosti a Poznania, ktoré v sebe nosíte. Riadenie sa Poznaním si vyžaduje Poznanie. Príprava na Poznanie si vyžaduje Poznanie. Poznanie je teda uplatňované pritom ako k nemu prichádzate. 

Nezostávajte teda na začiatku svojej cesty iba s myšlienkami. Neprijímajte malé veci namiesto veľkosti svojej funkcie. Pripomínajte si to každú hodinu a vo svojich hlbších meditačných praktikách opäť vstúpte do pokoja a mieru. Príďte k svojej praxi bez otázok. Príďte k svojej praxi bez petícií. Pripomeňte si, že v Poznaní bude všetko dané, všetko bude prijaté a všetky veci budú aplikované podľa potreby. Keď sa vaša myseľ stane jednoduchšou a otvorenejšou, stane sa prostriedkom pre Pozanie, aby sa mohlo prejaviť vo svete.

Lekcia 240: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 241

Môj hnev je neoprávnený.

Hnev je neoprávnený, pretože samotný hnev je iba vašou reakciou na to, že ste neuplatnili Poznanie. To vyvoláva hnev v jeho samotnom zdroji. To sa ale stať nemusí, pretože hnev je reakciou. Ako reakcia môže generovať väčší strach v iných a stimulovať násilnú reakciu interne aj externe, nech sa použije kdekoľvek. Poznanie však presmeruje hnev tak, aby nemal ničivé vlastnosti, pretože to, čo chcete vyjadriť, je to, čo posilňuje Poznanie v iných. Skutočná účinnosť emócií, ktorá je jadrom hnevu, je sila vášho presvedčenia a nie vaša túžba ublížiť sebe alebo iným. Dá sa teda povedať, že váš hnev je skutočnou komunikáciou, ktorú skreslili vaše vlastné projekcie viny a strachu. Keď budú tieto skreslenia odstránené, bude možné vyjadriť skutočnú komunikáciu, ktorá je zárodkom všetkého hnevu. To môže priniesť iba dobro. 

Hnev teda nie je oprávnený, pretože ide o nesprávny výklad skutočnej komunikácie. Váš hnev nie je oprávnený, pretože hnev vychádza zo zmätku. Zmätok si však vyžaduje prípravu a skutočnú aplikáciu Poznania. Preto hriešnici nie sú potrestaní, ale stará sa o nich. Zlí nie sú posielaní do pekla, ale sú pripravení na Nebo. Toto je skutočná podstata Božieho zámeru vo svete. Preto sa Boh nikdy nemôže hnevať, pretože Boh sa neuráža. Boh iba aplikuje Boha na situáciu, v ktorej bol dočasne zabudnutý. 

Vo väčšom rozsahu vecí je dokonca aj separácia všetkých individuálnych myslí veľmi dočasným javom. Na tejto úrovni ešte nemôžete myslieť a nebudete tak môcť konať dlho, pretože musíte podstúpiť rôzne vývojové fázy, ktoré integrujú vašu myseľ do čoraz väčších zážitkov vzťahu a života. Ale ako postupujete a ako konáte každý zásadný krok, ktorý rozšíri vaše obzory, začnete chápať, že hnev je neoprávnený. Predstavuje iba zlyhanie pri uplatňovaní Poznania v konkrétnej situácii. To si vyžaduje nápravu, nie odsúdenie. Tu si uvedomíte, že váš hnev je treba pochopiť. Nemá sa odmietnuť, pretože ak odmietate hnev odmietate aj zárodok hnevu, čo je skutočnou komunikáciou. Preto by sme chceli vyčistiť to, čo skazilo vašu skutočnú komunikáciu, aby vaša skutočná komunikácia mohla svietiť napred, pretože skutočná komunikácia vždy vychádza z Poznania. 

Myslite na túto myšlienku každú hodinu. Vo svojich hlbších praktických obdobiach aktívne zapojte svoju myseľ do pohľadu na každú jednu vec, na ktorú sa hneváte, od veľmi maličkých vecí, ktoré sú špecifické pre veci všeobecne, ktoré vás rozrušujú alebo odrádzajú. Pamätajte, že pri revízii inventára hnevu je váš hnev neoprávnený. Pripomeňte si, že si to vyžaduje uplatnenie Poznania a že v každom rozčúlenom zážitku alebo pocite, ktorý máte, existuje jadro, ktoré je pravdivé. Preto váš hnev nemusí byť odmietnutý, ale očistený, pretože pri očistení vášho hnevu budete schopní odkomunikovať to, čo ste chceli odkomunikovať na začiatku, kde ste pôvodne zlyhali. Potom bude vaše sebavyjadrenie úplné a hnevu už viac nebude.

Lekcia 241: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 242

Mojím najväčším darom pre svet je moje Poznanie.

Toto je váš najväčší dar. Je to dar, ktorý napĺňa všetko iné darovanie a dáva mu zmysel. Je to dar, ktorý dáva hodnotu všetkému ľudskému prejavu, všetkému ľudskému úsiliu a všetkým ľudským vynálezom, ktoré sú určené na podporu blahobytu ľudstva v jeho evolúcii. Poznanie nie je niečim, čo by ste mohli kvantifikovať a darovať, ako keby ste ho vložili do balíka alebo ho vymedzili svojimi nápadmi. Je to prítomnosť a kvalita života, ktorá je samou podstatou života. Činí všetko darovanie a kontribúciu zmyselnou. 

Toto je váš najväčší dar, ktorý sa teraz učíte prijímať. Keď ho prijmete, odovzdá sa prirodzene, pretože si nemôžete Poznanie nechať pre seba. Akonáhle sa objaví, začne sa vyjadrovať vo všetkých smeroch a konkrétne v určitých smeroch a v určitých vzťahoch s určitými ľuďmi podľa jeho dizajnu a Múdrosti. Ak teda prijmete Poznanie, musí byť dané. Odovzdá sa samé od seba a budete ho chcieť dať, pretože vlastníte bohatstvo a bohatstvo sa dá nadobudnúť iba skrz dávanie. Teda v podstate je život len o darovaní Poznania. Tam, kde nie je možné dosiahnuť toto darovanie, existujú rôzne spôsoby podvodu, sklamania a zúfalstva. Ale keď sa v týchto okolnostiach darovanie znovu aktivuje, tieto vlastnosti popierania budú zahnané a Poznanie sa opäť začne vyjadrovať veľmi špecifickými spôsobmi. 

Preto si túto každú hodinu pripomínajte túto veľkú pravdu a vo svojich hlbších meditáciách si dovoľte zažiť Poznanie. Dovoľte si ho prijať. Doprajte si túto aplikáciu svojej mysle a svojho tela. V tomto sa Poznanie odovzdá a budete naplnení, pretože ste dali životu najväčší dar, aký je možné dať.

Lekcia 242: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 243

Nemusím byť výnimočný/á, aby som daroval/a.

Pokus o výnimočnosť je základom všetkých ľudských ambícií. Všetky ľudské ambície, ktoré nepochádzajú z Poznania, sa rodia zo snahy vyvážiť hlboké sklamanie a veľkú úzkosť separácie. Pokus o výnimočnosť je pokusom posilniť separáciu. Je to pokus o to, aby ste sa stali väčšími na úkor ostatných. Vždy to popiera život a Poznanie a vždy to vedie k väčšiemu zmätku, frustrácii a zúfalstvu. 

Dnes ste oslobodení od snahy sa zvýnimočniť, pretože týmto spôsobom nájdete skutočnú úľavu, ktorú ste hľadali vo všetkých svojich predchádzajúcich úsiliach. Výnimočná je vo vás vaša jedinečná forma vyjadrenia toho, čo je súčasťou celého života. Potom sa potvrdí to, čo spája život a je životom. Potvrdí sa aj vaša individualita, ale nie s odopretím hodnoty iného vyjadrenia života. Tu nie ste výnimoční. Ste to jednoducho vy. Ste väčší ako jednotlivec, pretože ste súčasťou života a napriek tomu ste jednotlivcom, pretože život vyjadrujete individuálne. Tu sa všetky konflikty a zmätok končia. To, čo je obmedzené, vyjadruje to, čo je neobmedzené, a to, čo je výnimočné, vyjadruje to, čo je vlastné a inherentné. Toto je riešením, ktoré hľadáte pretože v skutočnosti si neprajete byť výnimočnými. Prajete si iba, aby váš individuálny život mal účel, zmysel a smer. 

Každou hodinou na to myslite po zopakovaní si myšlienky pre dnešok. Vo svojich hlbších praktikách opäť vstúpte do pokoja a mieru. Nežiadajte o odpovede, pretože to nemusíte robiť pri svojich meditačných praktikách. Vašim úsilím je teraz cvičiť prijímanie Poznania, v ktorom sa ctí a potvrdzuje vaša individualita pre jej pravý účel, a v ktorých sa z vašich ramien jemne zdvihne vaša výnimočnosť, ktorá pre vás predstavovala iba ťažké a nehorázne bremeno. Nesnažte sa dnes byť výnimočnými, pretože to nie je zmyslom vášho života. Potom vás opustí všetok strach zo smrti a deštrukcie. Potom vás opustí všetok úsudok a porovávanie sa s ostatnými. Potom si budete môcť uctiť život a uctiť si svoje vzťahy, ktoré sú vyjadrením všetkého, čo vás dnešná lekcia naučí.

Lekcia 243: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 244

Je mi cťou, keď sú ostatní silní.

Keď ste silní, ostatní sú poctení. Keď sú ostatný silní, ste poctený. Týmto spôsobom sa Poznanie potvrdzuje vo svete, kde sa na Poznanie zabudlo. Poznanie je potrebné potvrdzovať iba na základe skúseností a prejavu, aby bolo dané ostatným. Vašim najväčším učením v tomto živote je kontribúcia vášho života, ako je preukázaná ostatným. Toto je skutočne váš najväčším darom pre seba samého, pretože ako Vám vás život preukáže jeho hodnotu, váš odhad seba samého bude vykúpený a svoju skutočnú hodnotu pochopíte v pomere k životu samotnému. 

Preto, keď sú ostatní silní, ste poctený. Týmto spôsobom sa nebudete snažiť znevažovať druhého, aby ste sa posilnili. Nebudete sa snažiť potvrdiť svoju výhodu na základe znevýhodnenia iného. Týmto spôsobom sa na vašom úspechu nezúčastní žiadna vina, pretože nikto nebol zradený, ako sa snažíte získať skúsenosti a pokrok v živote.

Lekcia pre dnešok je veľmi hlboká a bude si vyžadovať veľa uvážovania. Každou hodinou si tuto myšlienku pre dnešok zopakujte a vážne ju zvážte za každých okolností, v ktorých sa ocitnete. Vo svojich dnešných hlbších praktikách vstúpte do ticha a pokoja. Doprajte si tento dar, pretože dnešná myšlienka je veľmi jednoduchá a veľmi pravdivá. Nie je to nijako zložité, aj keď to bude vyžadovať vážne uváženie, pretože ste príliš zvyknutí baviť sa s vecami povrchnej hodnoty. Počas celého nášho spoločného školenia v týchto dňoch, týždňoch a mesiacoch sa učíte, ako zapojiť svoju myseľ, aby ste rozpoznali, čo je očividné a zrejmé, ale čo vám ešte zrejmé nebolo, vam ktorí ste sa zaoberali povrchným vecami. 

Teda tento čas dnes venujte Poznaniu. Dovoľte aby bol tento čas daný tomu, čo posilňuje vás a všetkých ostatných jednotlivcov vo vesmíre. Keď sú ostatní silní, je vám cťou. Týmto sa všetká separácia skončí a všetko skutočné darovanie bude zrejmé. 

Lekcia 244: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 245

Keď ostatní zlyhajú, je mi pripomenutá potreba pre Poznanie.

Keď ostatní zlyhajú, dovoľte aby vám to pripomenulo vašu potrebu pre Poznanie. Dovoľte aby vaša potreba nebola podceňovaná. Teda nemusíte odpovedať s odsúdením alebo úsudkom o tých, ktorí zlyhajú, ale uvedomiť si ich veľkú potrebu a vašu veľkú potrebu. To len potvrdí hĺbku, s ktorou sa teraz musíte pripraviť. Pripravujete sa nielen na svoj vlastný pokrok a naplnenie, ale aj na pokrok a naplnenie ľudstva. Toto nie je žiaden obyčajný nárok alebo vyhlásenie. Je to absolútnou pravdou. Lebo každým krokom, ktorý vykonávate smerom k Poznaniu, dáte svetu svoj úspech a znížite bremeno všetkých, ktorí bojujú so svojimi vlastnými fantáziami a pocitom zlyhania. 

Váš život sa potom stane vašim učením, pretože je to životom Poznania. Demonštruje prítomnosť Poznania vo svete, čo je prítomnosťou Boha. To sa deje v dôsledku toho, že slúžite ako pokročilý nástroj pre Poznanie. Vo vašom napredovaní sa rozvíjajú všetky ľudské schopnosti, všetky ľudské bremená sa strácajú a to, čo je najpravdivejšie a najskutočnejšie v individuálnom ľudskom živote vo svete, sa vyzdvihuje. Potvrdzuje sa tiež to, čo presahuje celý ľudský život, ale čo obsahuje ľudský život. Zlyhaním druhého je preto výzvou k účasti k Poznaniu. Je to výzvou k vášmu pokroku a posilneniu, pretože ste prišli na svet, aby ste dávali.

Pripomeňte si to každú hodinu a počas dvoch dlhších cvicebných období aktívne zapojte svoju myseľ do pochopenia tejto myšlienky. Spomeňte si na každého jednotlivca, o ktorom si myslíte, že zlyhal a uvedomte si význam dnešnej lekcie vo svetle týchto jednotlivcov, ktorí vám slúžia. Uvedomte si, že v ich živote a vo vašom živote je za potreby Poznanie. Dopúšťajú sa chýb, aby podnietili váš záväzok k Poznaniu. V tomto ohľade vám slúžia a to si vyžaduje vašu vďačnosť, nie vaše odsúdenie. Učia vás, aby ste si vážili to cenné a opustili to nezmyselné. Nemyslite si, že vám nešetria čas. Šetria vám čas. Ukazujú vám to, čo sa musíte naučiť a prijať. Preto sa oddajte k ich blahu, pretože vás naučili vážiť si Poznanie. Keď si ceníte Poznanie, výsledok vašej hodnoty sa vráti na oplátku im a tak budú posilnení a poctení vašim úspechom.

Lekcia 245: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu. Krok 246

Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre zlyhanie získavania späť Poznania.

Keď ostatní zlyhajú, dovoľte aby vám to pripomenulo vašu potrebu pre Poznanie. Dovoľte aby vaša potreba nebola podceňovaná. Teda nemusíte odpovedať s odsúdením alebo úsudkom o tých, ktorí zlyhajú, ale uvedomiť si ich veľkú potrebu a vašu veľkú potrebu. To len potvrdí hĺbku, s ktorou sa teraz musíte pripraviť. Pripravujete sa nielen na svoj vlastný pokrok a naplnenie, ale aj na pokrok a naplnenie ľudstva. Toto nie je žiaden obyčajný nárok alebo vyhlásenie. Je to absolútnou pravdou. Lebo každým krokom, ktorý vykonávate smerom k Poznaniu, dáte svetu svoj úspech a znížite bremeno všetkých, ktorí bojujú so svojimi vlastnými fantáziami a pocitom zlyhania. 

Váš život sa potom stane vašim učením, pretože je to životom Poznania. Demonštruje prítomnosť Poznania vo svete, čo je prítomnosťou Boha. To sa deje v dôsledku toho, že slúžite ako pokročilý nástroj pre Poznanie. Vo vašom napredovaní sa rozvíjajú všetky ľudské schopnosti, všetky ľudské bremená sa strácajú a to, čo je najpravdivejšie a najskutočnejšie v individuálnom ľudskom živote vo svete, sa vyzdvihuje. Potvrdzuje sa tiež to, čo presahuje celý ľudský život, ale čo obsahuje ľudský život. Zlyhaním druhého je preto výzvou k účasti k Poznaniu. Je to výzvou k vášmu pokroku a posilneniu, pretože ste prišli na svet, aby ste dávali.

Pripomeňte si to každú hodinu a počas dvoch dlhších cvicebných období aktívne zapojte svoju myseľ do pochopenia tejto myšlienky. Spomeňte si na každého jednotlivca, o ktorom si myslíte, že zlyhal a uvedomte si význam dnešnej lekcie vo svetle týchto jednotlivcov, ktorí vám slúžia. Uvedomte si, že v ich živote a vo vašom živote je za potreby Poznanie. Dopúšťajú sa chýb, aby podnietili váš záväzok k Poznaniu. V tomto ohľade vám slúžia a to si vyžaduje vašu vďačnosť, nie vaše odsúdenie. Učia vás, aby ste si vážili to cenné a opustili to nezmyselné. Nemyslite si, že vám nešetria čas. Šetria vám čas. Ukazujú vám to, čo sa musíte naučiť a prijať. Preto sa oddajte k ich blahu, pretože vás naučili vážiť si Poznanie. Keď si ceníte Poznanie, výsledok vašej hodnoty sa vráti na oplátku im a tak budú posilnení a poctení vašim úsilím.

Lekcia 246: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 247

Dnes budem počúvať mojich Vnútorných Učiteľov.

Počúvajte svojich Vnútorných Učiteľov, pretože majú pre vás múdre rady. Prijmite ich rady a pracujte s nimi. Uvedomte si, že iba ak sa ich rád budete držať, pochopíte ich význam a hodnotu. 

Venujte tomu čas každú hodinu a pripomínajte si, že vaši Vnútorní Učitelia sú s vami. Tešte sa na tie dve dnešné meditácie, v ktorých nebudete mať vonkajšie povinnosti a zapojenia, ktoré môžete stráviť so svojimi Vnútornými Učiteľmi. Budú s vami dnes hovoriť a pomôžu vám sa naučiť počúvať a rozlíšiť ich hlas od iných hlasov, ktoré zaplavujú vašu myseľ. Predstavujú jediný pravý hlas, ktorý prehovorí k vašej duši. Nie sú náhradami, ktoré  si vytvárate aby ste sa udržali v stimulácii strachom. Preto voči nim rozšírte svoju dôveru, pretože rozšírili svoju dôveru voči vám, pretože vám zverujú Poznanie vo svete a väčšiu formu dôvery a uznania si neviete predstaviť. Ak chcete byť nástrojom Poznania vo svete, musíte byť svedkom veľkosti svojho pôvodu, dedičstva a veľkosti estimácie Boha o vás. 

Teda dnes vo svojich dvoch hlbších praktikách v pokoji a tichu, sa obráťte na počúvanie vo vnútri. Pčúvajte pozorne. Dovoľte si byť vnímavými a budete vedieť, že vaši Učitelia stoja v pozadí, kde vás pozorujú, ľúbia a podporujú. A budú s vami dnes hovoriť o veciach mimo sveta a veciach vo svete. Pripomenú vám váš účel a vaše funkcie pritom, ako sa dnes učíte počúvať.

Lekcia 247: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 248

Budem sa spoliehať na Múdrosť vesmíru, aby ma inštruovala.

Spoľahnite sa na Múdrosť vesmíru. Nespoliehajte sa na seba samého, lebo osamote nič neviete. Osamote, neexistuje Poznanie ani vzťah. Spoľahnite sa na Múdrosť vesmíru, ktorá je vám k dispozícii v rámci vášho Poznania, ktoré je stimulované prítomnosťou vašich Učiteľov. Nemyslite si, že vy sami môžeš robiť čokoľvek, lebo sami nemôžete robiť nič. Ale spolu so životom sú všetky veci, ktoré sú určené na vaše naplnenie a vašu najväčšiu kontribúciu indikované a sú tak prisľúbené. 

Preto si túto myšlienku pripomínajte každú hodinu a v rámci svojich meditačných praktík znovu hľadajte útočisko v Poznaní v pokoji a v tichosti. Dovoľte Múdrosti vesmíru, aby sa vám vyjadrila, vám ktorí sa učíte prijímať túto Múdrosť v otvorenosti a v pokore. 

Nech je tento deň dňom počúvania, dňom rozjímania a dňom vnímavosti. Nepodľahnite obvyklým úsudkom alebo zaneprázdnenosti, ale dovoľte aby bol tento deň dňom skutočného prístupu k životu, aby vám život mohol dať, vám ktorí ste jeho služobníkom.

Lekcia 248: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 249

Sám/Sama nemôžem robiť nič.

Sami nemôžete robiť nič, pretože v živote nie je nič vykonané osamote. To je veľmi očividné, ak sa len jednoducho pozriete na aktivitu okolo vás. Nikto nič nevykonáva osamote. Toto je veľmi pravdivé a nedá sa to poprieť, ak sa na svet pozeráte úprimne. Aj keby ste boli sami na horskom vrchole a v dohľade by nebolo inej duše, neboli by ste sami, pretože vaši Učitelia by boli s vami a všetko, čo by ste tam dokázali by bolo spoločným úsilím, pretože všetko, čo by ste dokázali s inými ľuďmi, by bolo spoločným úsilím. Toto potvrdzuje podstatu vzťahov a poskytuje úplný dôkaz o tom, že sa nič nedá vykonať osamote. V tomto sa musíte naučiť si vážiť svoje vzťahy, pretože sú nástrojom na dosiahnutie úspechu vo všetkých oblastiach a vo všetkých spôsoboch vyjadrenia. 

Preto vám zdôrazňujeme hodnotu vašich vzťahov, vám ktorí sa teraz snažíte získať späť Poznanie. Tieto vzťahy musia byť naplnené s tým Poznaním, ktoré získavate späť. Potom budú mať stabilitu, účinnosť a milosť, ktorú pre vás Poznanie obsahuje. Pretože iba vzťahy založené na Poznaní môžu niesť Múdrosť, ktorú Poznanie bude používať vo svete. Vzťahy založené na osobnej príťažlivosti alebo osobnej fantázii nemajú základ aby niesli Poznanie a náhle zlyhajú v prítomnosti potrieb a požiadavok skutočného života. 

Preto, keď získavate späť Poznanie, učíte sa aj lekcie vzťahov. Pripomeňte si to každú hodinu a buďte svedkami očividnosti dnešnej lekcie v akomkoľvek kontexte, v ktorom sa ocitnete. Ak sa pozriete, uvidíte, že sa nič nedá urobiť osamote – na žiadnej úrovni, na žiadnej ceste. Nič sa nedá urobiť osamote. Neexistuje žiadna individuálna tvorivosť. Neexistuje žiadna individuálna kontribúcia. Neexistuje žiaden individuálny vynález. Jediná vec, ktorú je možné vykonať osamote je fantázia a preto nej bolo vytvorené veľmi veľa. Ale aj tá je zdieľaná a posilňovaná, pretože každý jedinec ju posilňuje vo svojej vlastnej fantázii. Preto je ilúzia zdieľaná a opodstatnená skrz vzťah. Nič sa nedá vykonať osamote. Ani ilúzia sa nedá vykonať osamote. Od toho niet úniku. Skutočnosť, že niet úniku od života, je skutočnou nádejou pre vaše vykúpenie, pretože tu vás život vykúpi a všetko, čo ste priniesli na svet, bude aktivované a kontribuované. 

V dnešných hlbších praktických obdobiach sa priveďte k Poznaniu a k svojim Učiteľom v pokoji a pokore. Uvedomte si, že sami nemôžete vykonať nič. Dokonca aj váš každý pokus disciplinovať svoju myseľ a pripraviť sa na meditáciu je niečo, čo zdieľate s ostatnými, ktorí to praktizujú a aj so svojimi Učiteľmi. Môže byť cez vás vyjadrená všetká moc Boha, pretože nič nemôže byť vykonané osamote.

Lekcia 249: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 250

Dnes sa nebudem držať oddelene.

Sami môžete byť len vo fantázii a fantázia vám neprinesie nič hodnotné, trvácne alebo zmysluplné. Nezradte svoje Poznanie dnes tým, že sa budete držať oddelene. Netrestajte sa za zlyhania, ktoré nemajú žiadnu substanciu a ktoré sú v skutočnosti iba prejavom zmätenosti. Neexistuje žiadne opodstatnenie pre zlyhanie a nie je opodstatnené držať sa oddelene. Ste súčasťou života a budete sa musieť spoliehať na svoje vzťahy s ostatnými a so životom ako s celkom, aby ste niečo dosiahli, dokonca aj aby ste prežili. 

Keď o tom premýšľate, prirodzene sa vo vás objaví vďačnosť a uvedomíte si, že pôda po ktorej chodíte a všetko, čo vidíte a čoho sa dotýkate, čo je užitočné a prospešné je výsledkom darovania a kooperácie. Potom vaša vďačnosť prirodzene prinesie lásku a z vašej lásky začnete chápať, ako sa všetko vykonáva vo vesmíre. Toto vám dá silu a istotu o tom, čo sa vy sami musíte naučiť vykonávať. 

Každou hodinou si to pripomeňte a vo svojich hlbších meditáciách si dovoľte prijímať. Neoddeľujte sa od Poznania, ktoré čaká aby vám vo vašich meditačných praktikách požehnalo. Toto je keď prichádzate k oltáru Boha, aby ste sa predstavili a tu Boh predstavuje Boha vám, ktorí sa učíte prijímať Poznanie.

Lekcia 250: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 251

Ak sa budem riadiť Poznaním, nebude existovať zmätenosť v mojich vzťahoch.

Ak Poznanie nie je zmätené, ako môžete byť zmätení keď sa Poznaním riadite? Riadiť sa Poznaním však znamená, že sa nesnažíte veci vyriešiť, porozumieť im, ovládať ich alebo ich presviečať bez Poznania. Nepokúšate sa naplniť svoju výnimočnosť tým, že použijete druhého na jej vylepšenie. Nesnažíte sa ospravedlniť svoje chyby zvaľovaním viny na druhého.

S Poznaním vo vzťahoch k zmätenosti nedochádza. Viete, s kým byť a s kým nebyť a v tomto nie žiadna vina. Viete, kde sa môžete odovzdať a kde nie a v tom nie je žiadne odsúdenie. Vyberiete si toto nad tým, nie správne a nad nesprávnym. Idete sem, pretože tam musíte ísť. Ako je to jednoduché a ako úplne efektívne. Toto potvrdzuje Poznanie vo všetkých jednotlivcov a nikto nie je odsúdený. Tu sa otvárajú brány pekla a všetci sa môžu slobodne vrátiť k Poznaniu, pretože brány pekla sú už otvorené a Poznanie volá všetkých, ktorí tam žijú, aby sa vrátili k Bohu. Lebo čo je peklo, ako život bez Boha a život bez Poznania? Je to život v predstavách, to je všetko. 

Preto prijmite volanie Poznania, ktoré je volaním Boha, aby ste sa prebudili a podielali sa na živote. Nemôžete nič vykonať osamote a vaše vzťahy budú jasné, keď sa budete riadiť Poznaním. Pamätajte na to počas každej hodiny a dnes sa vo svojich dvoch dlhších praktických obdobiach venujte aktívnemu prezeraniu každého jedného primárneho vzťahu, ktorý ste mali. Rozpoznajte v nich frustráciu a zmätok, veľké očakávania a veľké sklamania, horkosť nad chybou, pocitom zlyhania a projekcie viny. Potom si uvedomte, že nič z toho nemusí byť, pretože v  Poznaní je zmysel a účel každého vzťahu rozpoznaný na začiatku vášho zapojenia a je potvrdený na konci. 

Vo svojich súčasných vzťahoch si uvedomte, že s Poznaním bude všetko jasné a môžete postupovať bez pocitu viny alebo obvinenia a bez nátlaku alebo potreby. Vďaka Poznaniu môžete nasledovať to, čo je presne pre vás a vašich milovaných prospešné, pretože všetky vzťahy sú vďaka Poznaniu poctené a požehnané a všetci jednotlivci si navzájom nájdu svoje oprávnené miesto. Týmto sa ctí každý človek a potvrdzuje sa jeho Poznanie. Dovoľte aby to dnes bolo vaším porozumením.

Lekcia 251: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

                     Cvičenia na každú hodinu.Krok 252

Revízia.

Dovoľte aby vaša revízia každej lekcie za posledné dva týždne bola potvrdením prítomnosti Poznania vo vašom živote. Preskúmajte si každú lekciu a cvičenie. Objektívne preskúmajte mieru svojho zapojenia a uvedomte si príležitosti ako sa odovzdať úplnejšie a kompletnejšie. Uvedomte si, aké nezmyselné je vaše popretie a aký veľký je prísľub vašej odmeny vzhľadom na vašu účasť na živote. Uvedomíte si to pri preskúmaní svojich lekcií, pretože vaše lekcie preukazujú vašu ambivalenciu voči Poznaniu a prítomnosti samotného Poznania. 

Časom sa dozviete, že keď sa priblížite k Poznaniu, potvrdia sa všetky veci, ktoré majú zmysel a hodnotu a keď sa vzďaľujete od Poznania, vstúpite do temnoty svojej vlastnej fantázie. To vás potom presvedčí o tom, kde sa musíte uplatniť. To vás presvedčí o veľkej prítomnosti, ktorá je s vami, aby vám pomohla. Toto vás presvedčí, že ste zahrnutí do života a že vaši Učitelia sú s vami. Akákoľvek prekážka alebo neprimeranosť, ktoré dokážete rozpoznať alebo si predstaviť sa dajú ľahko prekonať pomocou Poznania. Je potrebné posilniť vašu túžbu po Poznaní a vašu kapacitu pre Poznanie. Akonáhle sa tak stane, Poznanie sa prejaví a vy budete mať prospech z najväčšieho daru života. 

Vo svojej dnešnej dlhšej revízii si dovoľte vykonávať svoju prax s veľkou hĺbkou a úprimnosťou. Dovoľte aby tento deň potvrdil vaše študentstvo. Dovoľte aby tento deň potvrdil, že ste boli spasení.

Lekcia 252: Jedno dlhé cvičebné obdobie. 

Kroky k Poznaniu — Prvá Časť

Kniha vnútorného vedenia

Úvod

Kroky k Poznaniu sú knihou vnútorného vedenia. Je to jednoročný študijný plán, ktorý je rozdelený na 365 „krokov“ alebo lekcií, je navrhnutý tak, aby umožnil študentom učiť sa, prežívať a uplatňovať Sebapoznanie alebo Duchovnú Silu vo svete. Kroky k Poznaniu si kladú za cieľ splniť túto úlohu krok za krokom, pritom ako sú študenti oboznámení so základnými myšlienkami a praktikami, ktoré tento záväzok umožňujú. Každodenné cvičenia poskytujú solídne základy skúseností, rozvíjania myslenia, vnímania a seba-motivácie potrebnej pre úspech vo svete a duchovný rozvoj. 

Čo je Poznanie?

Kroky k Poznaniu to vysvetľujú takto:

„Poznanie predstavuje vaše Pravé Ja, vašu Pravú Myseľ a vaše skutočné vzťahy vo vesmíre. Vlastní taktiež väčšie volanie vo svete a perfektné využitie vašej povahy, všetkých vašich vrodených schopností a zručností, dokonca aj vašich limitácií, všetko dané pre dobro na svete.“  

(Krok 2)

Poznanie je hlbšou duchovnou mysľou, ktorú dal Stvoriteľ každému človeku. Je zdrojom všetkého zmysluplného konania, prínosu a vzťahov. Je to náš prirodzený systém Vnútorného Vedenia. Jeho realita je tajomná, ale jeho Prítomnosť je možné priamo zažiť. Poznanie je pozoruhodne múdre a efektívne pri vedení každého človeka k tomu, aby našiel správne vzťahy, prácu a kontribúciu. Rovnako efektívne to pripravuje človeka na rozpoznávanie mnohých úskalí a lží, ktoré sa na ceste vyskytujú. Je to základ pre videnie, vedenie a konanie s istotou a silou. Je to základ života. 

Pre koho sú Kroky k Poznaniu?

Kroky k Poznaniu boli poskytnuté ako cesta pre jednotlivcov, ktorí majú pocit, že sa v ich životoch nachádza spirituálne volanie a účel, ale ktorí potrebujú nový prístup, aby úplne pochopili, čo to pre nich znamená. Títo jednotlivci cítia toto ťahanie už dlho. Kroky poskytujú základ, na ktorom môžu začať odpovedať na túto výzvu. Jedinou požiadavkou na vstup je odhodlanie spoznať svoj účel, význam a smerovanie.

Čoho je to navrhnuté dosiahnuť?

Cez praktizovanie a odhalenie, Kroky k Poznaniu poskytujú potrebnú štruktúru na nájdenie Poznania, na spojenie sa s Poznaním a na nasledovanie Poznania v každej situácii. S týmto źačnú nachádzať svoj skutočný smer v živote. Štúdium každý deň, buduje zručnosti a sebadôveru, ktorú môže poskytnúť len dôsledná seba-aplikácia.

Rekultivácia a aplikácia Seba-Poznania sú účelom tejto knihy duchovnej praxe a jej učenia. Dôraz každého  kroku spočíva v rozvoji vnútorného a vonkajšieho života študenta spoločne, pretože Poznanie (seba-realizácia) a Múdrosť (seba-aplikácia) musia vzniknúť spoločne. Študent prirodzene rozvíja trpezlivosť, objektívnosť, náhľad, silu, toleranciu a trvalý pocit vlastnej hodnoty.

Ako boli dané

Kroky k Poznaniu boli odhalené učiteľovi Marshallovi Vianovi Summersovi na jar roku 1989. Bolo prijaté počas dvadsať-dňovej periódy v stave odhalenia. Kroky k Poznaniu poskytla skupina Nevidených Sprituálnych Učiteľov, ktorí sa sami predstavujú ako Učitelia Väčšieho Spoločenstva. Ich poslanie je univerzálne a napriek tomu sú ich metódy unikátne pre našu dobu a svet.

Ako pracovať s Krokmi 

Prosím zvážte nasledujúce doporučenia, aby ste mohli získať maximálny úžitok z vašej štúdie Krokov k Poznaniu:

Kroky k Poznaniu sú kompletný program štúdie. Každý krok vás nesie vyššie a bližšie k seba-objaveniu. Teda, plánujte ísť naplno. Ak sa nezastavíte, budete vidieť pokrok.

Aj keď sú Kroky k Poznaniu program samoštúdia, odporúčame vám nájsť iných, s ktorými môžete zdieľať svoju prax a skúsenosti. Toto maximalizuje vašu príležitosť na učenie a poskytuje zmysluplný základ pre vytváranie nových vzťahov. 

Postupujte presne podľa “krokov” v Krokoch k Poznaniu, ako sú uvedené. Postupy žiadnym spôsobom nemeňte. Toto je veľmi dôležité. Ak si želáte, môžete zostať na jednej lekcii dlhšie ako jeden deň, ale nezostaňte na nej príliš dlho, lebo môžete stratiť tempo s učebným plánom.

Nepreskočte dopredu ani nemeňte postupnosť na lekcie, ktoré považujete za atraktívne. Každá lekcia je navrhnutá tak, aby vás vodila krok po kroku. Toto poskytuje bezpečný a úspešný prechod do vášho vstupu do Poznania. Nasledujte a využite krok pre váš deň. Je ideálny pre tento deň.

Lekciu si prečítajte ráno, keď vstanete a neskôr počas dňa. Môžete si lekciu prečítať aj v prvej osobe, pri jednej z týchto príležitostí, ak si ju chcete prispôsobiť sami pre seba.

Kroky k Poznaniu vás naučia, ako praktizovať a ako efektívne rozvíjať študijné návyky. Niekedy si možno budete myslieť, že zostať s lekciami bude docela výzvou. Pamätajte však, že Kroky si prostredníctvom svojich praktík vybudujú vašu silu aj sebavedomie. Ste schopní robiť tieto cvičenia a ich praktizovanie bude harmonizovať a transformovať váš život.

Vyčleňte si pravidelné cvičebné obdobia každý deň. Nenechajte okolnosti diktovať vašu dostupnosť na cvičenie. Cvičenie je nevyhnutné pre budovanie prostredia pre príchod Poznania.  Na konci každého kroku boli pridané tréningové časy, ktoré vám pomôžu pri integrácii praxe do vášho dňa.

Vedenie denníka je nesmierne cenné pri sledovaní vášho pokroku a pri sledovaní toho, ako každý krok hrá úlohu pri poskytovaní služby pre každý deň. Denník je mocným nástrojom na seba-objavenie a pomôže vám pri aplikácii krokov. Vedenie denníka vám tiež veľmi pomôže pri používaní postupov REVÍZIE, ktoré sa vyskytujú v celom obsahu programu.

Buďte trpezliví a dovoľte, aby kroky pracovali pre vás. Bude to prekvapivo silné, ak budete postupovať podľa krokov, ako sú uvedené. To si vyžaduje čas. Veľká cesta sa skladá z mnohých malých krokov. Každý z nich je nevyhnutný.

Ak vynecháte deň, jednoducho sa vráťte do cvičení. Neobviňujte sa (alebo program). Musíte len pokračovať v Krokoch aby ste získali ich plný benefit.

Kroky k Poznaniu môžu vyzvať zachovávané presvedčenia a očakávania. Ak k tomu dôjde, prijmite túto výzvu a zistite, čo to pre vás znamená. Musíte vidieť ponad obmedzený uhol pohľadu, aby ste dostali väčší. V tomto je dosiahnutá spokojnosť.

Kroky k Poznaniu sú darom od Boha skrz nevidených učiteľov, ktorí slúžia ľudstvu. Je to pre vás dar na prijímanie a na udelenie. 

Záver

Sila a rozsah Krokov k Poznaniu je rovnako veľká ako ich účel. Jeho Zdroj pochádza z ponad tohto sveta. Učí, že svet je v procese vstupu do Veľkej Spoločnosti svetov. Ponúka nové duchovné porozumenie a prípravu, ktorá je potrebná na aktiváciu duchovnej moci a pozemských schopností každého človeka. Toto je vykúpenie ich minulosti a príprava na ich budúcnosť. Kroky k Poznaniu obhajujú perspektívu, ktorá je obsiahlejšia ako čisto ľudský pohľad na pochopenie udalostí dejúcich sa vo svete a mimo sveta. Bolo by vhodné povedať, že program Krokov k Poznaniu predstavuje Univerzálnu Múdrosť v najpravdivejšom zmysle.

Ako Kroky často naznačujú, Pravda, hoci je konceptualizovaná, musí byť plne zažitá, aby mohla byť realizovaná a správne aplikovaná. Toto je postup krok za krokom. S cieľom slúžiť tým, ktorí sú v tomto čase vyvolení uvedomiť si svoje duševné dedičstvo a účel vo svete, v tomto čase, v ktorom boli dané Kroky k Poznaniu.

Venovanie

„Táto metóda je poskytnutá všetkým študentom Poznania vo svete s vďačnosťou a veľkým očakávaním od vašej Duchovnej Rodiny. Postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené. Týmto spôsobom, vám bude odhalená sila a efektívnosť tejto práce, a bude vám daný Náš dar. Je nám veľkým potešením, že vám to udeľujeme a prostredníctvom vás na váš svet. “

Kroky k Poznaniu

Prvá Časť

Krok 1

Ja som teraz bez Poznania.

Začiatočný bod musí byť vždy ustanovený v akomkoľvek vývojovom štádiu. Musíte začať tam kde ste,  nie tam, kde by ste chceli byť. Začnete tu, s porozumením, že ste bez Poznania. S tým nie je povedané, že Poznanie nie je s vami. Je s tým jednoducho povedané, vy nie ste s Poznaním. Poznanie na vás čaká. Čaká nato, aby sa vám odovzdalo.  Preto sa teraz začínate pripravovať na vzťah s Poznaním, s väčším aspektom vašej mysle, ktorú ste si so sebou priniesli z vášho Pradávneho Domova.

Tri krát dnes strávte 10 minút premýšľaním nad tým, čo je Poznanie, nielen aplikáciou vlastných predstáv, nie len aplikáciou vášho predošlého porozumenia, ale premýšľaním nad tým čo Poznanie naozaj je. 

Lekcia 1: Tri 10-minútové cvičenia.

Krok 2

Poznanie je so mnou, ale kde som ja?

Poznanie je vami, kompletne, ale je umiestnené v časti vašej mysle ku ktorej ste ešte nezískali prístup. Poznanie reprezentuje vaše Pravé Ja, vašu Pravú Mysel a vaše skutočné vzťahy vo vesmíre. Obsahuje aj  vaše veľké Poslanie vo svete a dokonalé využitie vašej povahy, všetkých vašich vrodených schopností a zručností, dokonca aj vašich limitácií – všetko dané pre dobro vo svete.

Poznanie je s vami, ale kde si vy? Dnes premýšľajte nad tým, kde ste. Ak nie ste s Poznaním, kde teda ste? Takže dnes trikrát, po 10 minút, porozmýšľajte nad tým kde sa nachádzate, nielen fyzicky alebo geograficky, ale kde sa nachádzate  v zmysle Poznania o sebe samých na tomto svete. Premýšľajte veľmi, veľmi opatrne. Neumožnite svojej mysli aby vás odvrátila od tejto orientácie. Je veľmi nevyhnutné pýtať sa tieto otázky na začiatku tejto prípravy veľmi seriózne. 

Lekcia 2: Tri 10-minútové cvičenia.

Krok 3

Čo vlastne naozaj viem?

Dnes sa pýtajte samých seba, čo naozaj viete a rozlíšte to čo viete, od toho čo si myslíte, v čo dúfate, alebo chcete pre seba, pre svoj svet, čoho sa obávate, čomu veríte, čo máte radi a čo si ceníte. Odlíšte túto otázku od všetkých týchto orientácií najlepšie ako viete, aby si sa vedeli spýtať: “Čo vlastne naozaj viem?”. Musíte teda nepretržite testovať všetky vaše odpovede, ktoré k vám prídu, aby ste vedeli, či reprezentujú vaše presvedčenia a domnienky, alebo presvedčenia a domnienky iných ľudí, alebo  prípadne aj celého ľudstva dokopy.

Dnes sa teda tri krát, na 10 minút spýtajte túto otázku veľmi seriózne a premýšľajte nad Vašimi odpoveďami a významom tejto otázky, “Čo vlastne naozaj viem?”.


Lekcia 3: Tri 10-minútové cvičenia.

Krok 4

Chcem, čo si myslím, že viem.

Chcete čo si myslíte, že poznáte a viete a v tom spočíva základ vášho porozumenia samého seba, a vášho sveta. V skutočnosti, v tomto spočíva základ vašej celkovej identity. Avšak pri úprimnom skúmaní zistíte, že vaše porozumenie je primárne založené na vašich vlastných predpokladoch a tieto predpoklady neboli do veľkej miery založené na vlastných skúsenostiach, ak vôbec.

Dnes vo vašich troch krátkych cvičeniach, kde venujete vašu celkovú pozornosť na preskúmanie vašich predpokladov, premýšľajte nad vecami ktoré si naozaj myslíte že viete, vrátane vecí nad ktorými si predtým ešte  nerozmýšľali – veci ktoré si myslíte, že poznáte. Dnešné cvičenia nadväzujú na predchádzajúce kroky, kde začnete vnímať rozdiel medzi tým, čo si myslíte, že viete, a skutočnú Vedomosť a vzťah medzi tým čo si myslíte že je Poznaním a tým čo predpokladáte, v čo veríte a v čo dúfate. 

Preto je pri každom cvičení veľmi dôležité, aby ste premýšľali o veciach, o ktorých si myslíte, že ich viete. Keď pochopíte,  že sú primárne založené na svojich vlastných predpokladoch, uvedomíte si aký slabý je váš základ na tomto svete. Pochopenie toho môže byť znepokojujúce, ale je absolútne nevyhnutné na to,  aby ste dostali podnet a túžbu na objavenie vášho skutočného základu na tomto svete.
Lekcia 4: Tri 10-minútové cvičenia.

Krok 5

Verím tomu, čomu chcem veriť.

Toto vyhlásenie reprezentuje ľudskú hlúposť a najnebezpečnejšiu formu ľudského sebaklamu. To v čo veríte, je primárne založené na tom v čo dúfate, nie na tom čo sa naozaj deje a nie na tom čo je skutočnosťou. To v čo veríte dokonca môže reprezentovať väčšie ľudské ideály a v tom nesú pravú reflexiu, ale na denno-dennej báze, v najpraktickejších otázkach ľudia zakladajú svoje presvečenie na veciach v ktoré dúfajú, nie na veciach ktoré v skutočnosti existujú. Musíte mať veľmi solídne porozumenie, že váš postoj k akémukoľvek riešeniu a konštruktívnemu ustanoveniu musí začať s prítomnou realitou. Vaším začiatočným bodom musí byť to kto ste a čo dnes máte.

V dnešných troch cvičeniach, rozmýšľajte nad týmto vyhlásením. Preskúmajte to čomu veríte a potom preskúmajte to čo vieš. Zistíte, že dokonca aj vaše negatívne a strachuplné presvedčenia sú spojené s vašimi ambíciami. Len opatrná aplikácia dnešného cvičenia vámi to odhalí. 


Lekcia 5: Tri 10-minútové cvičenia.
Krok 6

Mám skutočný základ na svete.

Mimo viery a predpokladov, ktoré maskujú váš vlastný strach a neistotu, existuje pre vás skutočný základ na svete. Tento základ je postavený na vašom živote mimo tohto sveta, pretože odtiaľ ste prišli a tam sa aj vrátite. Prišli ste z miesta do ktorého sa aj vrátite, ale neprišli ste s prázdnymi rukami.

Dnes strávte dve dlhšie obdobia od 15 do 20 minút, uvažovaním nad tým, čo môže byť váš skutočný základ. Zamyslite sa nad všetkými svojimi nápadmi. Je to veľmi dôležitá otázka. Musíte si uvedomiť svoju veľkú potrebu, aby ste si mohli položiť túto otázku s úprimnosťou a prenikajúcou hĺbkou. Bez skutočného základu, by boli vaše úspechy a pokrok beznádejný. Je to teda veľké požehnanie, ktoré vlastníte, aj keď vám to nie je známe.


Lekcia 6: Dve 15 do 20-minútové cvičenia.

Krok 7

Revízia

V dnešných dvoch cvičebných obdobiach si prečítajte všetko, čo Sme doteraz zahrnuli, počnúc prvým krokom a pokračovaním až po krok predchádzajúceho dňa. Potom zvážte celú postupnosť krokov spoločne. V tomto okamihu je veľmi dôležité, aby ste od seba nevyžadovali žiadne závery, ale aby ste si kládli otázky a uvedomovali si, do akej miery potrebujete skutočné Poznanie. Ak sa do toho dnes úprimne pustíte, zistíte že vaša potreba pre Poznanie je veľmi zretelná. Bez vašich predpokladov ste zraniteľní, ale ste taktiež v pozícii, aby ste mohli získať pravdu a istotu v živote. 

Zvážte dnes tieto veci vo vašich dvoch cvičebných obdobiach, po 30 minút.

Lekcia 7: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Krok 8

Dnes budem v pokoji.

Vo svojich dvoch meditačných cvičeniach dnes praktizujte pokoj na 15 minút. Začnite tým, že vezmete tri hlboké nádychy a potom sa sústredíte na vnútorný bod. Môže to byť imaginárny bod alebo to môže byť bod vo vašom tele. So zavretými očami tomu jednoducho venujte svoju plnú pozornosť, bez súdenia a zhodnocovania. Nenechajte sa odradiť, ak sa budú tieto pokusy zložité. Začiatok všetkého, čo je v živote dôležité, môže byť spočiatku zložité, ale ak budete mať vytrvalosť, tento cieľ napokon dosiahnete, pretože v pokoji, môžu byť všetky veci vedené.

Postup 8: Dve 15-minútové cvičebné obdobia.

Krok 9

V pokoji, môžu byť všetky veci vedené.

Pokoj mysle umožňuje odhalenie vyššej mysle a odhalenie jej Múdrosti. Tí, ktorí kultivujú pokoj s túžbou po Poznaní, sa pripravujú na príchod vyššieho odhalenia a skutočného pochopenia. Toto pochopenie sa môže objaviť počas meditácie alebo počas akejkoľvek normálnej aktivity. Dôležitým aspektom je to, že sa bola na to ustanovená príprava. 

Dnes praktizujte včerajšie praktizovanie ticha, ale tentokrát bez očakávania výsledkov. Nepoužívajte toto obdobie na kladenie otázok, pretože praktizujete tichosť, pri ktorej všetky špekulácie, všetky otázky a všetko hľadanie končí. Po dobu 15 minút, dvakrát dnes, znovu praktizujte pokoj.

Lekcia 9: Dve 15-minútové cvičebné obdobia.

Prečo to vlastne robím?

Veľmi dobrá otázka! Prečo to vlastne robíte? Prečo si kladiete také otázky? Prečo hľadáte väčšie veci? Prečo vynakladáte to úsilie? Tieto otázky sú nevyhnutné. Očakávame ich. Prečo to robíte? Robíte to preto, lebo je to nevyhnutné. Ak si želáte žiť niečo väčšie ako čisto povrchný a nestabilný život, musíte preniknúť hlbšie a nebyť si len istí na základe slabých predpokladov a nádejných očakávaní. Čaká vás väčší dar, ale musíte sa naň pripraviť, mentálne a fyzicky. Bez Vedomosti si nie ste vedomí svojho účelu. Nie ste si vedomí svojho pôvodu a svojho osudu a prejdete týmto životom, akoby to nebolo nič viac ako len zlý sen.

Krok 10

Čo je Poznanie?

Povedzme, že Poznanie nie je vecami, ktoré sú s ním spojené. Niesú to nápady. Nie je to zbor informácií. Nie je to systém viery. Nie je to proces sebahodnotenia. Je to veľkou záhadou vášho života. Jeho zjavnými prejavmi sú hlboká intuícia, vynikajúci náhľad, nevysvetliteľné poznanie, múdre vnímanie v súčasnosti a v budúcnosti a múdre porozumenie minulosti. Ale aj napriek týmto úspechom mysle, je Poznanie väčšie ako toto. Je to vaše Pravé Ja, Ja, ktoré nie je oddelené od života.

Lekcia 10: Trikrát si túto lekciu dnes prečítajte.Krok 11

Ja nie som oddelený/á od života.

Bez ohľadu na veľké ustanovenia, vybudované na vašej individualite a na všetkom, čo je s vami spojené – vaše telo, vaše nápady, vaše ťažkosti, vaše špecifické formy prejavu, vaše výstrednosti, váš talent – nie ste oddelení od života. To je zrejmé, ak sa na to pozeráte jednoduchým spôsobom a uvedomíte si, že štruktúra vášho tela, samotná štruktúra fyzického života, je úplne vyrobená z toho, čo je život vo fyzikalite. Je celkom zrejmé, že pochádzate z rovnakých „vecí“ ako všetko ostatné okolo vás. Čo je záhadné, je vaša myseľ. Zdá sa, že ide o ďaleký bod porozumenia, ale je to rovnakou časťou života ako vaša fyzická stránka. Ste jednotlivcom, ktorý nepozná váš Zdroj a vaše celkové začlenenie do života. Vaša individualita je teraz bremenom, ale bude pre vás veľkým šťastím, keď bude môcť vyjadriť život sám.

Lekcia 11: Trikrát si túto lekciu dnes prečítajte.Krok 12

Mojou individualitou, je vyjadriť život sám.

Vaša jedinečnosť je tu veľkým prínosom a zdrojom radosti, nie zdrojom bolestivého odsudzovania a nie zdrojom bolestivého úsudku voči vám alebo iným. Toto rozlíšenie vás nevyzdvihuje ponad ani pod nikoho iného. Iba určuje skutočný účel vašej individuality a jej veľký prísľub do budúcnosti. Ste tu na to, aby ste niečo vyjadrili. To je skutočný význam, ktorý sa dáva vašej individualite, pretože už nechcete byť separovaní.

Dnes pri dvoch príležitostiach praktizujte dve obdobia ticha cvičením, toho čo sme si doteraz ilustrovali.

Lekcia 12: Dve 15-minútové cvičebné obdobia.Krok 13

Chcem byť separovaný/á, aby som bol/a jedinečný/á.

Táto myšlienka predstavuje skutočný motív na separáciu, nie je to však potrebné. Neposkytujeme to, ako potvrdenie, ale ako vyjadrenie vášho súčasného stavu. Chcete byť oddelení, pretože to definuje vaše ja; vaše ja je definované v zmysle separácie, nie v zmysle inklúzie. Separácia je zdrojom všetkej vašej bolesti a zmätku v mysli. Váš fyzický život demonštruje separovaný život, ale len z určitého uhla pohľadu. Z iného hľadiska to vôbec nedemonštruje separáciu. Ukazuje jedinečnú ukážku Väčšej Reality.

Dnes pri dvoch príležitostiach strávte 15 minút sústredením sa na dnešnú myšlienku. Vážne premýšľajte o tom, čo to znamená, a využite svoju vlastnú skúsenosť, pri reflektovaní jej významu vo vašom živote. Zamyslite sa nad tým, čo vás vaša túžba po separácii stála v čase, energii a bolesti. Uvedomte si svoju motiváciu pre separáciu a budete vedieť, že chcete byť slobodní.

Lekcia 13: Dve 15-minútové cvičebné obdobia.

Krok 14

Revízia

Znova si prečítajte všetky predchádzajúce lekcie. V tejto revízii si znovu prečítajte pokyny, ktoré ste dostali v každom kroku. Preskúmajte tiež všetky svoje cvičebné obdobia, aby ste videli hĺbku vášho zapojenia sa do praxe a výsledky, ktoré ste dosiahli. V priebehu svojho študijného plánu budete skúmať obsah svojej vlastnej skúsenosti. To sa vybuduje samo osebe a nakoniec vám odhalí realizáciu vášho vlastného Poznania.

Dnes strávte jedno cvičebné obdobie v trvaní približne 45 minút, na prečítanie si všetkých pokynov a skontrolovali výsledky a kvalitu vašej praxe. Zajtra začneme spolu s ďalšou fázou prípravy.

Lekcia 14: Jedno 45-minútové cvičebné obdobie.Krok 15

Dnes budem naslúchať mojej skúsenosti.

„ Dnes si budem naslúchať svojej skúsenosti, aby som zistil obsah mojej mysle. “

Uvedomte si, že pravý obsah vašej mysle je pochovaný pod tým, čo ste ste nazbierali od dňa vášho narodenia. Tento skutočný obsah sa chce vyjadriť v kontexte vášho súčasného života a situácie. Aby ste to rozoznali, musíte si pozorne počúvať a po čase si uvedomiť rozdiel medzi pravým obsahom vašej mysle, a jej odkazmi pre vás, a všetkými ostatnými impulzmi a želaniami, ktoré cítite. Na dddelenie myšlienok od Poznania, je jedným z veľkých úspechov, ktoré sa budete mať príležitosť naučiť sa v tomto kurze. 

Vaša jedna hlboká prax na 45 minút sa bude venovať vnútornému počúvaniu. Vyžaduje si to, aby ste počúvali sami seba bez toho, aby ste sa súdili, aj keď s obsahom vašich myšlienok nesúhlasíte, musíte počúvať bez úsudku, aby ste sa mohli otvoriť svoju mysel. Počúvate niečo hlbšie ako vašu myseľ, ale musíte ísť cez myseľ, aby ste sa tam dostali.

Lekcia 15: Jedno 45 minútové cvičenie.

Krok 16

Za mojou mysľou je Poznanie.

Za vašou mysľou je Poznanie, skutočné jadro vašej bytosti, vaše pravé Ja, nie ja, ktoré ste skouštruovali, aby ste vyjednávali so svetom, ale vaše pravé Ja. Z tohto Pravého Ja prichádzajú myšlienky a dojmy, sklony a smerovanie. Väčšinu toho, čo vám toto Pravé Ja komunikuje, zatiaľ nemôžete počuť, ale časom sa to počuť naučíte, ako sa vaša myseľ stáva pokojnou a ako rozvíjate potrebné zdokonalenie počúvania a rozlišovania.

Dnes cvičte v troch obdobiach po 15 minút. Počúvajte pozornejšie ako predchádzajúci deň. Počúvajte pre hlbšie inklinácie. Opäť musíte počúvať bez úsudku. Nesmiete nič upravovať. Musíte sa hlboko započúvať, aby ste sa mohli naučiť, ako počuť.

Lekcia 16: Tri 15 minútové cvičenia.Krok 17

Dnes chcem počuť pravdu.

Túžba počuť pravdu je niečo, čo je procesom a výsledkom skutočnej prípravy. Rozvíjanie schopnosti počuť a ​​túžby počuť vám dá to, čo hľadáte. Pravda je pre vás absolútne prospešná, ale zo začiatku može šokovať a sklamať vaše ďalšie plány a ciele. Toto musíte riskovať, ak chcete mať istotu a moc, ktoré vám pravda prinesie. Pravda vždy prináša riešenie pre konflikt, vždy poskytuje skúsenosť seba samého, vždy vám dáva zmysel pre aktuálnu realitu a vždy vám dáva smer, aby ste sa pohli vpred.

Dnes vo svojich troch 15-minútových cvičebných obdobiach praktikujte počúvanie pravdy a snažte sa počúvať ponad vaše myšlienky a emócie. Opäť sa nemusíte obávať, ak všetko, čo počujete, sa šumenie vašich vlastných myšlienok. Pamätajte, že vyvíjate svoje počúvanie. To je najdôležitejšia vec. Rovnako ako cvičenie svalu v tele, cvičíte aj fakultu mysle nazývanú počúvanie. Preto dnes praktizujte počúvanie a venujte seba samého týmto cvičebným obdobiam, aby ste mohli precítiť pravdu, ktorá sa vo vás vyvíja.

Lekcia 17: Tri 15 minútové cvičenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 176

Dnes budem nasledovať Poznanie.

Každou hodinou tohto dňa nasledujte Poznanie. Robte vaše malé rozhodnutia o malých veciach, ale nerobte žiadne veľké rozhodnutia bez Poznania. Máte svoju osobnú myseľ nato, aby ste robili malé, nevýznamné rozhodnutia. Ale väčšie rozhodnutia by sa však mali robiť s Poznaním.

Dnes následujte Poznanie. Dovoľte, aby s vami bol jeho pokoj a jeho istota. Rozpoznajte jej celkové smerovanie. Nechajte sa ovplyvniť jej silou. Dovoľte jej, aby sa vám odovzdala, pritom ako sa jej snažíte odovzdať.  

Vo vašich dnešných dvoch dlhých meditačných cvičeniach, pomocou slova RAHN vstúpte hlboko do Poznania. Vstúpte hlboko do prítomnosti života. Vstúpte hlboko do tohto zážitku. Pokračujte v nasmerovaní vašej mysle k tomuto výsledku. Pokračujte v tom, aby ste vyčlenili všetko, čo vás ovplyvňuje alebo vás drží a brzdí. Týmto spôsobom svoju myseľ  trénujete pripravujete na to, čo je pre ňu najprirodzenejšie.

Dnes choďte za Poznaním. Ak Poznanie naznačuje niečo a ste si tým veľmi istí, choďte za tým a skúmajte. Sledujte, čo sa stane a skúste sa naučiť rozlíšiť Poznanie od vašich iných podnetov, vašich prianí, svojich obáv a tomu, čomu sa vyhýbate. To sa dokážete naučiť len so skúsenosťami. Týmto spôsobom, Poznanie a všetko, čo sa tvári, že je Poznaním, sa odlišuje kontrastom. To vás zabezpečí s väčšou istotou a väčším sebavedomím, ktoré budete potrebovať v časoch ktoré prichádzajú.

Lekcia 176: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 177

Dnes sa budem učiť byť úprimná/ý.

Existuje väčšia úprimnosť, ktorá čaká na to, aby ste ju objavili. Je to väčšia úprimnosť, ktorú musíte využiť na svoj vlastný úžitok. Nestačí len vedieť, ako sa cítite. Je väčšou požiadavkou cítiť, čo viete. Toto je väčšia úprimnosť, úprimnosť, ktorá je v harmónii s životom, ktorá poukazuje na skutočný pokrok všetkých bytostí na tomto svete. Toto nie je iba vyjadrenie a žiadanie toho, aby sa uskutočnil váš osobný úmysel. Namiesto toho sa vyžaduje, aby sa nevyhnutnosť života vo vás prejavila spôsobom, ktorý je skutočný pre život sám. Forma a spôsob tohto vyjadrenia, budú obsiahnuté v správach, ktoré budete musieť doručiť ostatným, keď príde čas na to, aby sa tak stalo.

 Naučte sa teda cítiť, čo viete. Toto je väčšia úprimnosť. Vyžaduje si otvorenosť, ale aj zdržanlivosť. Vyžaduje si seba-inšpekciu. Vyžaduje si to objektivitu o vašom živote. Vyžaduje si pokoj a mier, ako aj schopnosť aktívne zapojiť myseľ do skúmania. Teda všetko, čo ste sa doteraz naučili, bude v dnešnom cvičení kontribuované a využité.

Pripomeňte si to hodinovými cvičeniami a seriózne to zvážte v momente v ktorom sa ocitnete. V dnešných dlhších cvičeniach znova vstúpte do tichosti a zapojte svoju myseľ do tejto zmysluplnej aktivity. Myseľ musí byť privedená do blízkosti svojho Pradávneho Domova, aby si našla svoje pohodlie a mier. Na začiatku si to vyžaduje sebadisciplínu, ale akonáhle príde k spojeniu, proces sa odohráva sám od seba.

Naučte sa teda dnes, byť úprimnejší. Naučte sa rozoznať hlbší level úprimnosti, skutočnú úroveň úprimnosti, ktorá potvrdzuje vašu povahu a nezrádza váš najvyšší účel.

Lekcia 177: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 178

Dnes si spomeniem na tých, ktorí mi dali.

Dnes je špeciálny deň potvrdenia prítomnosti skutočných vzťahov vo vašom živote. Je to neobvyklý deň na rozpoznanie darov, ktoré ste dostali. Je to deň určený pre vďačnosť.  

Každou hodinou, zopakujte toto prehlásenie a pozastavte sa na to, aby ste si pripomenuli tých, ktorí vám dali. Snažte sa veľmi pozorne myslieť na jednotlivcov, ktorí vám vo váš prospech ukázali ich Múdrosť a ich nedostatky. Myslite na tých, ktorí vám ilustrovali cestu kadiaľ ísť a kadiaľ neísť. Pritom ako sa na to v dnešných dvoch dlhších cvičebných obdobiach sústredíte, buďte opatrní a umožnite každému, kto vám príde na myseľ, aby sa stal predmetom vášho prieskumu. Toto je čas aktívneho myslenia vo vašom období meditácie. 

Vo vašich dlhších meditačných obdobiach na začiatku zopakujte toto prehlásenie a umožnite týmto jednotlivcom k vám prís5. Naučte sa rozpoznať ich kontribúciu k získaniu Vedomosti. Naučte sa rozpoznať ich kontribúciu k vášmu fyzickému a emocionálnemu bytiu. Naučte sa vidieť, ako vám slúžili. Týmto spôsobom, sa môže celý koncept darovania, prijímania a služby vo svete rozvinúť a expandovať. Toto vám poskytne skutočnú víziu sveta nato, aby ste sa naučili súcitu sami so sebou a aj s ostatnými. 

Toto, je teda deň afirmácie a vďačnosti. Dovoľte vašim cvičeniam byť zmysluplnými a efektívnymi, aby ste mohli získať ich odmenu.

Lekcia 178: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 179

Dnes ďakujem svetu za to, že ma učí, čo je pravdou.

Svet vo svojej vznešenosti a vo svojej hlúposti učí, čo si máme vážiť, a taktiež učí rozpoznať, čo je skutočnosťou. Kontrast pri učení sa musí byť zreteľný, aby ste dokázali urobiť tieto závery. Aby ste rozlíšili, čo je pravda, od toho, čo je pravdou nieje, čo má zmysel od toho, čo zmysel nemá, musíte mať kontrast pri učení. Musíte ochutnať to čo je nezmyselné, aby ste toho zistili pravú podstatu a obsah, a musíte ochutnať to zmysluplné, aby ste toho zistili pravú podstatu a obsah. Svet vám neustále ponúka príležitosť robiť oboje. 

V tomto čase je vašou potrebou ochutnávať pravdu viac a viac, a preto to zdôrazňujeme vo vašej každodennej praxi. Oddali ste sa lžiam natoľko, že dominovali vašu myseľ a pozornosť. Teraz vás kŕmime pravdou, ale musíte sa tiež naučiť ťažiť z toho, čo vám klamstvá poskytli. Potom sa už nebudete musieť o klamstvá zaujímať. Faloš sa vám už predstavila. Teraz sa učíte rozoznávať ako sa táto faloš prezentuje a využiť výhody, ktoré vám môže ponúknuť. Jedinú výhodu, ktorú vám ponúka, je naučiť sa spoznať jej nedostatok podstaty, aby se mohli túžiť po tom, čo je pravdou, a mať väčšiu kapacitu na to, aby ste ju prijali. 

Poďakujte sa teda dnes svetu za to, že vás podporuje, za jeho grandioznosť a hlúposť, za okamihy inšpirácie a za jeho veľké zobrazenie ilúzie. Svet, ktorý doteraz vidíte, sa z veľkej miery skladá z fantázie jednotlivcov, ale je tu pre vás väčší svet na videnie, svet, ktorý tu v skutočnosti je, svet, ktorý vo vás vzbudí Vedomosť, pochopenie a skutočnú seba-aplikáciu. Pretože toto je vaším cieľom, slúžiť evolúcii tohto sveta, rovnako  ako je účelom sveta, slúžiť vašej evolúcii.

Vo svojich dvoch dlhších cvičebných obdobiach, aktívne skúmajte vašou mysľou túto ideu. Použite svoju myseľ nato, aby ste pochopili, ako vás svet podporil. Premýšľajte o tom veľmi opatrne. Toto nie je povrchné rozmýšľanie. Je to skúmanie, ktoré musíte vykonávať s dôležitosťou a serióznosťou, pretože to predurčí vaše životné zážitky v súčasnosti, aj v budúcnosti.

Každou hodinou si spomente na naše dnešné prehlásenie a majte to na mysli, keď sa na váš svet pozeráte. Nedovoľte, aby bol tento deň premárnený. Tento deň, je dňom pochopenia, dňom vďačnosti a dňom múdrosti.

Lekcia 179: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinu.Krok 180

Sťažujem si, lebo mi chýba Poznanie.

Keď sa sťažujete v živote, žiadate si o Poznanie. Poznanie má svoje vlastné konštatovanie o živote, ale to je však veľmi odlišné od lamentovania, ktoré počujete okolo seba a v sebe. Dnes, ako sa priblížite k Poznaniu, si uvedomte povahu sťažností – ako zvýrazňujújú  vašu slabosť a dominanciu sveta nad vami a ako veľmi je to v kontraste s tým, čo sa teraz učíte. Teraz sa učíte objaviť svoju silu a svoju dominanciu na svete. Ste vo vzťahu so svetom. Dovoľte tomuto vzťahu aby bol zdravý a zmysluplný. Dovoľte svetu aby vám dal svoj prínos. Dovoľte aby bola vaša kontribúcia daná svetu.

Preto, poďakujte svetu ešte raz za to, čo vám dal. Vo vašej hlbšej meditácii praktikujte dnes ticho a stálosť. Použite slovo RAHN, aby ste do nej  hlboko vstúpili. Použite slovo RAHN na orientáciu vašej mysle a myslenia tak, aby vaša myseľ mohla byť spojená so zvukom tohto jedného pradávneho slova.

To je deň dôležitého prínosu. Nesťažujte si dnes na tento deň. Uvedomte si, že všetko, čo sa deje, je vám prináša príležitosť na uplatnenie toho, čo sa učíte a na rozvinutie skutočných schopností vašej mysle. Vaše sťažovanie sa, je len odmietaním toho, čo sa vám svet snaží dať. Preto to neodmietajte. Dnes si teda na svet nesťažujte, aby vám jeho dary mohli byť doručené.

Lekcia 180: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.Krok 181

Dnes prijímam lásku Poznania.

Poznanie má v sebe skutočné semienko lásky, nie lásky ktorá je len sentiment, nie lásky ktorá je formou intoxikácie ktorá je založená na túžbe, ktorá je zrodená zo strachu. Poznanie je semienkom skutočnej lásky, nie lásky, ktorá chce vlastniť a dominovať, ale láska ktorá chce slúžiť, posilniť a oslobodiť druhého. Budte dnes príjemcami tejto lásky, aby cez vás mohla prúdiť do sveta, pretože bez vášho odmietnutia to určite urobí. 

Každú hodinu toto vyhlásenie zopakujte a cíťte toho celkový impakt, bez ohľadu na okolnosti v ktorých sa nachádzate. Dovoľte aby vaše okolnosti mohli podporiť vaše cvičenia, a zistíte, že vaša prax je viac a viac potentná na váš vonkajší život. Vo vašich dvoch dlhších meditačných obdobiach vstúpte do prítomnosti Poznania a prijmite jej lásku. Potvrďte svoju hodnotu a schopnosť prijímať. Vzdajte sa svojich domnienok o sebe a o svete, dovoľte si zažiť to, čo vám ukáže pravdu presahujúcu akýkoľvek predpoklad. Toto je vaša dnešná prax. Toto je dar pre seba samých, pre váš svet a pre Stvoriteľa, aby ste mohli prijať dar lásky. 

Lekcia 181: Dve 30-minútové cvičebné obdobia.

Cvičenia na každú hodinuKrok 182

Revízia

Dnes predstavuje dôležitý bod obratu vo vašej príprave. Dnešok označuje dokončenie prvej fázy vašej prípravy a začiatok novej fázy. Preskúmajte uplynulý týždeň v jednom dlhom cvičebnom období a potom si vezmite nejaký čas na rozmýšľanie nad tým, ako ďaleko ste už dostali a ako ďaleko musíte ešte ísť. Rozpoznajte svoju rastúcu silu a moc. Myslite na svoj život a uvedomte si, koľko je potrebné z vašej strany ešte urobiť, pre seba a pre blaho ostatných. Uvedomte si, ako málo toho viete a koľko toho máte k dispozícii. Nedovoľte, aby vás vaša neistota odradila od toho čo robíte, pretože sa musíte len zapojiť, aby ste dostali najväčší dar, aký vám môže život dať.

Pozorne preskúmajte minulý týždeň a porozmýšľajte o tom, čo sa doteraz vo vašej príprave stalo. Obzervujte svoj vývoj, ktorý sa vo vás odohral za posledných pár mesiacov – rastúci pocit prítomnosti, rastúci pocit vnútornej istoty, rastúci pocit vnútornej sily. Uvedomte si, že sa váš vonkajší život začal otvárať. Niektoré veci, ktoré boli predtým zafixované, sa teraz uvoľnili, aby ste si to všetko mohli preusporiadať. Dovoľte svojmu vonkajšiemu životu byť preusporiadaný teraz, keď sa ho už nesnažíte ovládať pre svoju osobnú ochranu. Ako sa vo vašom vnútri objavuje väčšia istota, vaše vonkajšie okolnosti sa musia zmeniť. Stanete sa tak zdrojom zmeny a nie iba jej príjemcom.

Uvedomte si, ako ďaleko ste sa dostali, ale majte na pamäti, že ste začínajúcim študentom Poznania. Dovoľte tomu aby to bolo váš východiskový bod, aby ste mohli málo predpokladať a veľa prijímať. Z tohto veľkého referenčného bodu budete môcť vidieť ponad predsudky a odsudzovanie ľudstva. Budete mať možnosť vidieť ponad osobný pohľad a mať víziu o svete, ktorú je svet zúfalý prijať.

Lekcia 182: Jedno dlhé cvičebné obdobie.

Nové Posolstvo od Boha pre tento svet

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
28. Februára 2011
v Boulder, Colorado

Je čas prijať novú správu od Boha. Je čas prijať dar, moc a požehnanie. Je čas si uvedomiť, že Boh po takom dlhom mlčaní znova prehovoril. 

Lebo ľudstvo teraz čelí Veľkým Vlnám Zmien – veľkým environmentálnym, ekonomickým a sociálnym zmenám. Stojí pred svojimi najväčšími výzvami, najťažšími prekážkami a najväčšou výzvou k jednote a spolupráci. 

Prijmite teda toto Nové Posolstvo a vezmite si ho k srdcu. Nech je to vaším štúdiom. Dajte na to dôraz. Neodsudzujte to, ani o tom nepochybujte, inak nebudete schopní prijať moc a milosť, múdrosť a silu, ktorú to poskytuje. 

Viďte svet teraz vo veľkom bode obratu, v ktorom bude piť čoraz viac ľudí z pomaly klesajúceho dna. Pozerajte sa za horizont a nielen do blízkej budúcnosti a uvidíte, že sa tam budujú Veľké Vlny. Uvidíte, že ľudstvo sa bude musieť zmeniť a prispôsobiť novej situácii a že príroda, tak dlho ignorovaná a poškodzovaná, teraz ustanový podmienky jednania. 

Je to čas veľkého zúčtovania. Je to čas veľkej zodpovednosti. Nie je to koniec pre ľudstvo, ale je to veľký zlom. A predstavuje nový začiatok – nový začiatok, ktorému sa nemožno vyhnúť alebo ho zanedbať. 

Hlúpi budú pretrvávať. Slepí si budú naďalej myslieť, že budúcnosť bude ako minulosť. A tí, ktorí to nevedia, budú hlásať, že vedia, čo sa musí pre svet urobiť. 

Napriek najväčším a najpresnejším vyhláseniam a teóriám musíte mať Nové Zjavenie, inak budú prekážky príliš veľké a hrozivé, nebezpečenstvá príliš ohromujúcie, ľudké duše príliš slabé a príliš rozptýlené, národy príliš rozdelené a príliš sporné a mysliace na seba.

Je to čas, keď bude musieť ľudstvo prehodnotiť svoju pozíciu vo svete a presunúť svoje priority z rastu a expanzie na stabilitu a bezpečnosť pre blahobyt sveta a ľudí na svete. 

Je to čas, ktorý si vyžaduje víziu, čas, ktorý bude výzvou pre tých, ktorí svoju kariéru postavili na svojich teóriách a svojich systémoch viery; čas, keď bude treba vážne brať do úvahy blaho vašich detí a ich detí, nielen na základe predpokladov; čas, keď bude potrebné uchovať svetové zdroje, nielen ich premrhať a nadmerne využívať; čas, keď potreby chudobnejších národov budú priamo ovplyvňovať blahobyt silnejších národov; čas na zastavenie vašich nekonečných konfliktov a vybudovať infraštruktúry, ktoré dokážu podporiť ľudskú rodinu. 

Národy budú musieť spolupracovať, inak budú čoraz viac vystavené nebezpečenstvu a ohrozené. Zdroje budú stále nákladnejšie a ťažšie na získávanie. Produkcia potravín bude stratená. Podnebie sveta sa mení. Samotná technológia nebude schopná čeliť mnohým veľkým výzvam, ktoré prídu. 

Preto existuje Nové Zjavenie, Nové Božie Posolstvo, pretože ľudstvo nedokáže a neodpovedalo dostatočne – s výnimkou možno niekoľkých výnimočných jednotlivcov – na prízrak zmien, ktoré sú pred vami. 

Nejde len o otázku adaptácie. Je to otázkou zásadnej zmeny – zmeny srdca, zmeny prístupu, zmeny postoja. To, čo fungovalo predtým, nemusí fungovať teraz. To, čo sa predpokladalo, sa môže ukázať ako neúčinné a neadekvátne. Všetko bude treba prehodnotiť. 

Zjavenie to odhalí a odhalí prečo je to pravdou. Bude hovoriť o tom, čo tí, čo  dokážu vidieť, už zažili a zažívajú teraz. Bude rezonovať s veľkými pravdami všetkých vašich náboženstiev, a napriek tomu odhalí veci, ktoré ešte nikdy neboli odhalené. Je to Posolstvo pre jednotlivca, ktorý sa snaží vidieť a poznať pravdu. A je to Posolstvo pre celý svet, ktorý čelí Veľkým Vlnám Zmien.

Nejde o to, či ste pozitívni alebo negatívni. Ide o to, či vidíte alebo nie, či máte oči na videnie a uši na počutie. Nejde o otázku politickej orientácie alebo ideológie alebo myšlienkového smeru. Ide o to, či vidíte alebo dokážete reagovať – nielen na udalosti tohto dňa, ale aj na udalosti, ktoré prídu, udalosti, ktoré prichádzajú vašou cestou, podmienky sveta, ktoré sa menia pod vašimi nohami a ktoré už zmenili svet natoľko, že teraz žijete a čelíte úplne inému svetu. 

Nie je to svet vašich rodičov alebo vašich predkov. Nie je to svet, na ktorom bola civilizácia postavená a zabezpečená. Nie je to svet, na ktorom sa po stáročia vyvinula ľudská teória a filozofia. Je to iný, zložitejší a neistý svet – svet degenerácie, svet zmien, svet, ktorý ani veda nedokáže úplne pochopiť, svet, ktorý je teraz váš. 

Na orientáciu v tomto budete potrebovať väčšiu inteligenciu. Budete potrebovať silu Poznania vo vnútri jednotlivca, aby ste vedeli a videli, čo treba urobiť. Budete potrebovať veľkú spoluprácu medzi národmi a ľudmi, inak bude výsledok katastrofický. 

Nové Posolstvo poskytuje kľúčové a chýbajúce prvky. Nebude prednášať všetko. Nevyrieši každý problém. Nebude zodpovedať na každú otázku. Samozrejme, že nie. Ale dá vám priority vášho života a priority budúcnosti. Umožní vám to pripraviť sa na veci, ktoré nevidíte a ešte neviete. Dodá vám to silu prehodnotiť svoje myšlienky a presvedčenia. Obnoví vám silu vízie a spolu s ňou aj oči, ktorými uvidíte a uši, ktorými budete počuť. 

Nie každý to prijme. Nie každý zareaguje. Nie každý sa bude učiť a vydávať svedectvo tomto Novom Posolstve. Rozhodne nie. Mnohí však budú musieť – vo vedúcich pozíciách, v populácii, v rôznych krajinách, rôznych kultúrach, rôznych náboženstvách – pretože toto je Posolstvo pre svet. 

Nie je to posolstvom pre jednu krajinu. Nie je to posolstvom pre jeden čas alebo pre jednu udalosť. Nie je to reakciou na náboženstvo. Nejde o odmietnutie náboženstva. Nejde o odmietnutie vlády. Nejde o odmietnutie toho, čo existuje, ale o varovanie, požehnanie a prípravu na život a napredovanie v inom svete. 

Teraz sa nemôžete spoliehať na to, čo sa stalo predtým. Aj príroda bola natoľko narušená, že sa nebudete môcť spoľahnúť na určité veci. Národy budú zápasiť ekonomicky. Rast bude, ale iba dočasný. A potreby ľudskej rodiny tak ďaleko presiahnu kapacitu, tak zdanlivo, že premôžu akýkoľvek pokrok, ktorý môžete urobiť. 

To vytvorí zmenu priority. Bezpečnosť teraz nebude len o ochrane jedného národa pred druhým. Bude to o zabezpečení stability veľkej populácie ľudí. Do tejto miery bude musieť byť zapojený každý. Nie je to len otázkou pre vlády alebo vládnutia. Je to pre celý svet. 

Mnoho ľudí bude strateních v tomto veľkom prechode. Straty sa však dajú minimalizovať a tragédie sa dajú zmierniť. Bude potrebné, aby sa každý zúčastnil, aby ľudstvo prežilo Veľké Vlny Zmien a bolo schopné postaviť nový a viac spolupracujúci svet – nie svet založený na nekonečnom raste a expanzii, ale svet založený na stabilite a bezpečnosti ľudí. Bude to budúcnosť, ktorá sa bude veľmi líšiť od minulosti a bude sa veľmi líšiť od sveta, ktorý v tomto okamihu vidíte. 

Len Boh vie, čo prichádza za horizontom. Ale boli vám dané oči na videnie a uši na počutie, aby ste toho videli dôkazy, dnes a zajtra a v nasledujúcich dňoch. Nie je od vás žiadané, aby ste verili, ale aby ste venovali pozornosť, vyčistili svoju myseľ, otvorili svoje vnímanie. Najmenej sofistikovaní spomedzi vás spoznajú, že sa vietor mení, zatiaľ čo odborníci stále diskutujú o realitách minulosti. Nejde o intelektuálnu brilantnosť. Je to otázka pozornosti a jasnosti, videnia a schopnosti rozlišovania.

Mnoho ľudí zlyhá. Mnoho ľudí bude popierať. Mnoho ľudí sa vyhne realite, pretože to je jedna z veľkých slabostí ľudstva. Preto tí, ktorí sú silní, tí, ktorí majú jasno, tí, ktorí vidia, tí, ktorí sa zaviazali slúžiť meniacemu sa svetu, budú v budúcnosti viac a viac dôležitejší, bez ohľadu na to, akú pozíciu zaujmú v kultúre alebo spoločnosti. 

Preto Zjavenie muselo byť dané. Nie je to ľudský vynález. Nie je to produkt myslenia ani predstavivosti jedného človeka. Ťažko. Nejde o revolúciu proti náboženskému mysleniu, aká existuje dnes. Je to niečo úplne nové. Neprichádza odsúdiť, ale napraviť a dať vám moc tvoriť. Je to Posolstvo pre svet. 

Temnejšia obloha rastie. Ťažkosti ľudstva sa stupňujú. Vlády budú zoči-voči tomu impotentné, pokiaľ sa nebudú riadiť väčšou víziou a väčším nasadením.

Ľudstvo stále vystupuje z primitívneho stavu, domorodého stavu, do svetového spoločenstva. Je to veľmi ťažký a nebezpečný prechod, ale musí k nemu dôjsť, tak ako k nemu musí dôjsť vo všetkých svetoch vo vesmíre, v ktorých sa vyvinul inteligentný život. 

Teraz čelíte týmto veľkým a ťažkým prechodom, od domorodých bojovných spoločností k svetovému spoločenstvu – komunity založenej na nevyhnutnosti a nielen na ideológii, komunity založenej na zabezpečení a ochrane sveta pred vnútorným kolapsom a jeho ochrane pred cudzími zásahmi z vesmíru okolo vás. 

Je to iný svet, ako si dnes myslíte, ale je to svet v súlade s prírodou, pretože príroda sa nezmenila. Svet sa zmenil, ale ľudstvo sa s ním nezmenilo. A teraz vstupujete na nové územie. Cudzie a nebezpečné je to. Bude za potreby postupovať do budúcnosti s veľkou opatrnosťou. 

Čo povedie ľudské vnímanie? Čo bude informovať ľudské rozhodnutia? Preto existuje Nové Zjavenie, ktoré priniesol na svet jeden muž s malou skupinou asistentov. Ten je Poslom pre túto dobu, ale nebude zapadať sa do očakávaní supermana. Nebude mať magické sily. Nebude charizmatický. Nebude zábavný. Ale on je Poslom a je to jeho život, ktorý bol prostriedkom na prenos Nového Posolstva od Boha. 

Prijmite to. Počúvajte. Otvorte svoje mysle. Bez tohto väčšieho Zjavenia sa nemôžete orientovať v budúcnosti. Nebudete pripravení. Nestihnete sa pripraviť včas. Nebudete schopní presvedčiť ostatných, aby zareagovali. 

Boh miluje svet a dal ľudstvu veľké učenia v dôležitých bodoch obratu, aby založili ľudskú civilizáciu a oslobodilo ľudí od domorodej identity, umožnilo civilizácii aa rozvíjať a rásť napriek mnohým tragédiám a chybám. 

Teraz prechádzate z civilizácie do svetového spoločenstva, pretože len toto zabezpečí [skutočnú bezpečnosť] a ochráni ľudskú rodinu do budúcnosti. Je to prechodom, na ktorým v tejto chvíli len málokto dokáže konštruktívne premýšľať. Ale je to váš osud.

Zhromaždenie

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
16. Februára 2013
v Boulder, Colorado

Existuje veľké Zhromaždenie, Anjelská Prítomnosť, ktorá dohliada na tento svet a dohliadala na tento svet už veľmi dlhý čas.

Ako odlišné je to však v predstavách a vierach ľudí, o spôsobe, akým sú také veľké bytosti vykreslené v minulosti vo vašich knihách o náboženstve a vo svedectvách určitých ľudí. 

Boh neriadi svet. Boh neprevádzkuje chod počasia. Boh nepohybuje krv vo vašich žilách ani neleje vodu na útesy, ani neklíči semená v zemi – to bolo všetko uvedené do pohybu na začiatku času. 

Ale Boh pridelil Prítomnosť, aby dohliadala na celý svet cez všetky jeho chaotické a tragické stretnutia a epizódy v histórii – dohliada na tých jednotlivcov, ktorí prejavujú väčšiu nádej; prináša veci na svet v kľúčových bodoch obratu vo vývoji ľudstva; a vyslala jedného z nich na svet, aby priniesli nové Učenie a nové porozumenie, aby zmenili vedomie ľudstva a pozitívne zmenili smerovanie ľudstva, ak je to možné.

Tých, ktorých si ctíte ako veľkých Poslov, veľkých Svätých, veľkých Učiteľov – ako je Ježiš, Budha a Mohamed – pochádzajú z tohto zhromaždenia, viete. Ale keď sú na svete, sú to ľudské bytosti. To, čo ich odlišuje je to, že sú tu na väčšej misii s väčším počtom zodpovedností a väčšou povinnosťou voči tým, ktorí ich poslali. Ich životy sú skúškami. Ich životy sú náročné. Nie je to cesta pre slabé povahy alebo pre tých, ktorí hľadajú potešenie a odpočinok tu na Zemi. 

Zhromaždenie sleduje svet – počúva a čaká na tie požiadavky, ktoré sú skutočne autentické a predstavujú čestnú prosbu, najmä ak znamenajú obrat bodu v živote človeka, najmä ak preukážu väčšiu demonštráciu túžby po kontakte – nenarodené z ambície, nenarodené z hlúposti ani experimentácie. 

Je to signál, že niekto je pripravený sa začať prebúdzať. Iba Nebo vie, čo je tento signál, ako znie, čo to znamená a ako by sa malo na neho pozerať. Pre vás tu na Zemi je Zhromaždenie ako Nebo – most medzi týmto svetom a vašim Pradávnym Domovom, z ktorého ste prišli a do ktorého sa nakoniec aj vrátite. 

Každý na svete, každý vo vesmíre žijúci v separácii vo fyzickej realite, sa nakoniec vráti do svojho Pradávneho Domova. 

Ale zatiaľ čo sú tu, sú väzňami svojich vlastných úmyslov. Sú väzňami svojich kultúr a svojich národov, vo vesmíre, kde je sloboda tak veľmi zriedkavá. Každý z nich tu však bol poslaný s väčším účelom – s potenciálom, zárodkom múdrosti, možnosťou, že za správnych okolností a s ich vlastnou úprimnosťou a vedomím je možné iniciovať väčší život. 

Takže v každom svete, v ktorom sa vyvinuli cítiace bytosti alebo tam migrovali a kolonizovali vo vesmíre, bude tam Zhromaždenie – veľké Zhromaždenie alebo malé Zhromaždenie, v závislosti od počtu jednotlivcov a povahy a podmienok tejto kultúry a národa vo vesmíre.

Je to Plán v meradle, ktoré si ani neviete predstaviť. Vaše náboženstvá s tým nepočítajú. Rozsah vašej teológie je príliš obmedzený na to, aby zahŕňal niečo takého rozsahu. Pokúste sa ako chcete, čo najlepšie interpretovať znamenia a symboly života na Zemi, nemôžete to interpretovať. Váš intelekt nebol stvorený na to, aby ste interpretoval niečo v tomto rozsahu. 

Ale je vo vás sila Poznania, ktorú tam vložil Boh – hlbšia inteligencia, hlbšia myseľ. A je to táto myseľ, na ktorú Zhromaždenie čaká. Pretože ak táto hlbšia myseľ vo vás môže vzniknúť v kontexte vášho života a okolností a bude akceptovaná, nasledovaná a prijatá, teraz začnete novú cestu životom. Iba v tejto súvislosti možno povedať, že by ste sa vo svete znovu narodili. Iba v tejto súvislosti by to bolo pravdivé, zmysluplné a efektívne. 

Členovia Zhromaždenia sa budú venovať určitým jednotlivcom, ktorí prispievajú vo väčšej miere do sveta, ale iba vtedy, ak hlbšie Poznanie v týchto jednotlivcoch posiela správu – správu, na ktorú Zhromaždenie čaká a hľadá medzi tými, ktorí žijú v Separácii. 

Boh vám umožňuje byť v Separácii. Boh vám umožňuje trpieť. Boh vám umožňuje robiť chyby, pretože preto ste si vybrali Separáciu – aby ste mali túto slobodu. 

Ale pretože neexistuje žiadna skutočná alternatíva k Stvoreniu, vaša existencia tu je iba čiastočne reálna. Je stále spojená so Stvorením, ale je to meniace sa a vyvíjajúce sa prostredie – prostredie, v ktorom je váš život dočasný, veľmi náročný a veľmi ohrozený mnohými vecami, kde chyby a neúspechy budú dôsledkom života bez tohto Poznania, aby vás viedlo. 

Boh umožňuje aby sa tak stalo, pretože ste boli stvorení aby ste boli slobodní. Ste aj slobodní pokúsiť sa nebyť tým, kým v skutočnosti ste. Ste dokonca tak slobodní. 

Ale nemôžete nikdy uspieť v Separácii, pretože vo vás žije Poznanie. Je to vaša časť, ktorá nikdy neopustila Boha a stále reaguje na Moc a prítomnosť Pána Stvorenia a na samotné Stvorenie.

Premýšľajte nad svojími náboženskými učeniami vo svete – príbehy, učenia, obrovské množstvo myšlienok s nimi spojených – a zvážte ich vo svetle toho, čo vám dnes hovoríme. Pretože vám Poskytujeme celkový obraz vášho života. Uvidíte kontrast a začnete vidieť, že sa musíte vydať na novú cestu. 

Vaše staré predstavy o náboženstve a duchovnosti vám môžu slúžiť iba do istej miery. Mimo toho musia byť odstavené, pretože iba Boh pozná cestu späť. Iba Boh pozná zmysel vašej skutočnej existencie a konkrétny účel, ktorý vás v súčasnosti za týchto okolností priviedol na svet. 

Intelekt sa musí nakoniec podrobiť. Môže len nasledovať, keď sa zúčastňuje vo väčšej realite. To si vyžaduje pokoru. To si vyžaduje, aby ste sa v priebehu času odovzdali moci a prítomnosti, ktorá vo vás žije, ktorá môže reagovať iba na váš Zdroj. 

Zhromaždenie dovoľuje, aby sa dialo všetko na Zemi. Pokiaľ ich prítomnosť nie je potrebná a vyžadovaná s najväčšou úprimnosťou, zasahovať nebudú. Iba vo veľkom bode obratu, keď sa má svetu odovzdať Nové Posolstvo, poskytnú ľudstvu nové porozumenie, väčšie vedomie. A to sa stane v reakcii na veľké a potenciálne ničivé zmeny vo svete. Preto sú veľké Zjavenia dané iba v určitých kritických bodoch obratu vo vývoji ľudskej civilizácie. Nedajú sa vykonštruovať. 

Na nich boli postavené veľké tradície. Ale na nich sú tiež veľké tradície neschopné sa riadiť sa duchom Zjavenia, ktoré na počiatku iniciovalo ich existenciu. Boh vie, že bez Poznania by sa ľudia v týchto veciach mýlili a popri tom by robili veľa chýb. Je to podmienkou života v Separácii. 

Ale akonáhle začnete vo svojom vnútri objavovať silu a prítomnosť Poznania, začnete ukončovať Separáciu vo svojom vnútri – medzi svojou svetskou mysľou a predstavou o sebe a väčšou inteligenciou, ktorá vo vás žije, inteligenciou, ktorú ste mali predtým, ako ste prišli na svet a ktorú znovu objavíte, akonáhle odídete. 

Vyžaduje to veľkú rezonanciu so životom, nielen zložitú teológiu alebo filozofiu. Anjelské zhromaždenie na tieto veci nereaguje. 

Ale vo veľkom bode obratu, aký sa dnes vyskytuje v terajšom svete, príde na svet jeden z nich. Jeden z ich vlastných bude vyslaný, aby čelil utrpeniu Posla – veľkej ťažkosti, veľkému mystériu, veľkej neistote, veľkej prítomnosti, ktorá s nimi zostane, keď prechádzajú procesom stávania sa dospelým človekom, ešte stále si však nevedomý svojho väčšieho osudu a účelu, kým nebude iniciované ich povolanie. 

Nikto nechápe život Posla, ale každý môže dostať dary Posla, čo sú dary, ktoré sú väčšie, ako by ktorákoľvek osoba mohla dať svetu — Dary sú omnoho trvalejšie, všadeprítomné, silné a inšpiratívne, než by ktokoľvek mohol kedy vytvoriť alebo vymyslieť. Ľudia môžu mať presvedčivé nápady, ale nič, čo by mohlo zmeniť život človeka tým najprirodzenejším a najkrajším spôsobom.

To musí pochádzať z Neba. Musí to prísť cez Zhromaždenie, ktoré interpretuje Božiu Vôľu. Pretože Boh vesmíru je príliš veľký na to, aby mohol zaoberať týmto svetom – Boh nespočetných galaxií, dimenzií a Stvorenia nad rámec fyzického prejavu, ktorý je ešte väčší, taký veľký, že nie je možné, aby ste pochopili jeho rozsah a jeho veľké začlenenie do života. 

Pán miliárd, miliárd, miliárd rás a ďalších je určite nad akýkoľvek teologický princíp, ktorý bol kedy na tomto svete vytvorený. Ale vidíte, je to súčasťou nového Božieho Zjavenia, pretože ľudstvo vstupuje do Väčšieho Spoločenstva života vo vesmíre a musí teraz začať myslieť na Boha vo väčšej panoráme. 

Aby ste pochopili, čo Boh robí na tomto svete, musíte pochopiť, čo Boh robí vo vesmíre. A po prvýkrát sa Zjavenie týkajúce sa tejto veci dané ľudstvu, ktoré stojí na prahu vesmíru, ľudstvu, ktoré stojí na prahu ničenia životného prostredia sveta a prináša sa do záhuby a katastrofy. Je to najväčším konzekvenčnejším prahom, akému kedy ľudstvo muselo čeliť. 

Všetko sa zmení a mení sa aj v tejto chvíli. Kvôli tomuto veľkému bodu obratu poslal Boh prostredníctvom Anjelskej Prítomnosti a Zhromaždenia nové Zjavenie pre svet – Zjavenie o živote vo vesmíre a o Božom diele všade, nie na základe národa, regiónu, prírodného javu alebo na základe obmedzenej histórie skupiny alebo národa, ale na realite života všade.

Táto väčšia panoráma vám dáva najväčšiu príležitosť rozpoznať silu a prítomnosť, ktoré vo vás žijú, a povzbudzuje vás, aby ste pomocou svojho intelektu podporovali toto uvedomenie, pretože to je to, na čo bol vytvorený, a toto je pre vás jeho najvyššou službou. 

Mená osôb v Zhromaždení poznať nebudete, aj keď v určitom okamihu môžu poskytnúť niekomu meno, aby im pomohlo odpovedať. Ich mená sú bezvýznamné, pretože sú jednotlivcami a sú an jedným – fenomén, ktorý nemôžete pochopiť intelektom lebo dokáže len myslieť na veci tohto sveta. 

V čase veľkého Zjavenia Zhromaždenie hovorí ako jeden hlas. Hovorí jedným zo svojich členov, ale hovoria však všetci naraz, čo je fenomén, ktorý nemôžete skutočne zvážiť. Je to príliš zázračné. Je to príliš fenomenálne. Hovorí to úplne nad vaše predstavy o realite. Môžete si predstaviť iba jednotlivcov vo vesmíre, ale Zhromaždenie je jedno a mnoho a jedno, pretože sú tak blízko k Nebesiam, viete, kde je veľa jeden a jeden je veľa. 

Vaše zameranie v živote nie je stať sa zamilovaný do Zhromaždenia alebo sa sústrediť na Zhromaždenie, ich účelom je zapojiť vás do rekultivácie Poznania, ktoré vo vás žije. 

Vy musíte byť ten, kto si to vyberie. Musíte byť ten, kto čelí následkom a ťažkostiam a požehnaniu vašich rozhodnutí. Ste ten, kto sa musí rozhodnúť prijať alebo odmietnuť túto veľkú ponuku. Ste ten, kto musí byť zodpovedný za všetko, čo robíte. 

Takže nechodte okolo a nehovorte ľuďom, že Boh vás vedie, aby ste robili to alebo ono, pretože to je nezodpovedné. Musíte povedať: „Robím to, pretože mám pocit, že je to vec, ktorú treba urobiť.“ Nenárokujte si o nijakú inú autoritu, pretože to s určitosťou neviete. 

Nemôžete poznať Zhromaždenie ani moc prítomnosti, ktorá vo vás žije, pokiaľ vo vás nebolo aktivované Poznanie a nezačne sa vo vašom živote mocne prejavovať. Nevytvárajte román o svojich anjelských skúsenostiach, nech už sú akékoľvek, nech už sú skutočné alebo vymyslené, pretože všetko je o vývoji Poznania vo vašom vnútri, viete. 

Zhromaždenie sa zaoberá iba tým, lebo kým sa tak nestane, ste nespoľahlivý. Ste nezodpovední. Nie ste odvážni. Nie ste autentický. Stále podliehate presvedčeniam sveta a vlastným obavám a preferenciám. Ste príliš slabý.

Preto musíte byť vo svojom vnútri povznesení prostredníctvom procesu veľkej transformácie, ktorú môže iniciovať iba Zhromaždenie. Nemôžete sa sami iniciovať. Môžete meditovať dvadsať rokov a nevedieť o sile a prítomnosti Poznania. 

Je to vaša modlitba, ktorá je teraz odovzdaná s najväčšou silou, naliehavosťou a autentickosťou, ktorá k vám volá Zhromaždenie. Nemodlite sa pre výhody alebo iba pre ochranu pred poškodením. Modlite sa za to, aby ste boli vykúpení, pretože neviete, čo to znamená, nepokúšajúc sa porozumieť vykúpeniu, nemysliac si, že viete ako sa očistiť. To vie iba Zhromaždenie. 

Viete, je to zázračnou vecou. Je to najväčší zázrak zo všetkých. Je to zázrak, ktorý vytvára každý ďalší zázrak. 

Boh teraz poslal do sveta Nové Posolstvo, aby pripravilo ľudstvo na nové svetové skúsenosti a prostredie a čelilo veľkej výzve zachovania a zjednotenia ľudskej civilizácie. 

Boh poslal veľkého Zjavenie do sveta, aby pripravilo ľudstvo na stretnutie so životom vo vesmíre – najväčšou udalosťou v dejinách ľudstva a tou, ktorá predstavuje pre ľudskú rodinu najväčšie výzvy, ťažkosti a príležitosti. 

Posol je na svete. Bol veľmi dlho v príprave na prijatie Zjavenia, pretože je to najväčšie Zjavenie, aké bolo kedy ľudstvu dané – dané teraz vzdelanému svetu, gramotnému svetu, svetu globálnej komunikácie, svetu globálneho vedomia, do určitej miery. 

Je to vôbec prvýkrát v histórii, kedy bola naraz odovzdaná Správa celému svetu. Musí sa totiž dostať do sveta v krátkom časovom období, aby pripravilo ľudstvo na veľkú zmenu, ktorá prichádza na svet a na zmysel jeho stretnutia s inteligentným životom vo vesmíre, ku ktorému už vo svete dochádza. 

Žiadne predchádzajúce Zjavenia vás nemôžu pripraviť na tieto veci, pretože to nebol ich účel alebo dizajn. Dostali za cieľ vybudovať ľudské vedomie, ľudskú civilizáciu a ľudské svedomie a etiku, ktorá by mohla viesť ľudstvo k väčšej jednote a väčšej moci vo svete. 

Ľudská civilizácia bola vytvorená, aj keď je veľmi nedokonalá – plná korupcie,  divízie a omylov – napriek tomu má veľkú nádej. Keby ste videli podmienky života vo vesmíre okolo seba, videli by ste túto veľkú nádej. Toto však ešte nemôžete vidieť. Nemáte tento nadhľad. Ale Zhromaždenie to samozrejme vidí, a preto tomuto svetu kladie veľký dôraz, aby sa pripravil na tento veľký prah. Toľko je toho teraz dané, prostredníctvom procesu Zjavenia. 

Ale Posol čelí veľkým ťažkostiam, rovnakým ťažkostiam, ktorým čelili všetci predošlí Poslovia – nedôvere, antagonizmu, odmietania, výsmechu. 

Ľudia nemôžu vidieť, že najväčšia udalosť na svete nastáva v ich strede. Myslia si, že je to narušenie ich predstáv, výzva k ich vieram. Myslia si, že to podlomí ich bohatstvo, moc a prestíž vo svete, hoci v skutočnosti ponúka najväčší prísľub vykúpenia, aký kedy mohli dostať, a najväčšiu prípravu na budúcnosť, ktorá bude v mnohých ohľadoch odlišná od minulosti. 

Zhromaždenie sleduje a vedie Posla, pretože jeho význam vo svete nemožno podceňovať. Jeho význam vo svete nemožno preceňovať. Zhromaždenie bude prostredníctvom neho hovoriť, aby prinieslo Zjavenie do sveta. A budú hovoriť ako jeden celok, pretože Posolstvo je všetkým. 

Ak to dokáže rozpoznať dostatok ľudí, bude nájdené a nasledované, ľudstvo bude mať moc odvrátiť sa od rozpadu a nekonečných konfliktov a vojen, aby si mohlo vybudovať nový základ pre budúcnosť.

Zjavenie prinieslo víziu tohto väčšieho sveta pre ľudstvo, ale bude to veľmi odlišný svet. Na jeho vytvorenie a udržanie vo vesmíre, kde sú mocné sily a kde je sloboda vzácna, bude potrebné veľkú moc, odvahu a čestnosť. Iba Boh vie, ako sa to dá docieliť. Týmto veciam rozumie iba Zhromaždenie. 

Vašou úlohou je teraz sa naučiť, prijímať a činiť Kroky k Poznaniu, aby ste našli svoj skutočný základ v živote, vyzvať svoje nápady, vyriešiť dilemy z minulosti, odpustiť sebe i ostatným a pozerať sa na svet bez odmietnutia a odsúdenia. Pretože je to tento svet, ktorý od vás časom vyvolá vaše väčšie dary a vašu väčšiu úlohu. 

Je tu toľko čo sa treba odnaučiť, toľko čo treba prehodnotiť. Musíte byť na to dostatočne pokorní. Ak si myslíte, že poznáte pravdu, ak si myslíte, že poznáte Božiu Vôľu, ak si myslíte, že viete, čo je vesmír, vaše šance na odhalenie pravdy budú veľmi malé. 

Zhromaždenie sleduje celý svet. Volajte na Zhromaždenie – nie neuvážene, pretože vás nebudú počuť. Nie na splnenie svojich ambícií, svojich snov alebo svojich fantázií, pretože vás nebudú počuť. Musíte sa modliť srdcom a dušou. Iba potom ich môže osloviť váš hlas, pretože iba oni vedia, čo je pravdivé, čestné a čisté. 

Nemožno s nimi manipulovať. Nemožno ich skorumpovať. Nedajú sa ovplyvniť. Nemôžete sa s nimi dohodnúť. Pretože musíte mať silu včas dostať ich rady a vykonávať ich bez kompromisov a bez korupcie. Takto silní budete musieť byť, aby ste boli súčasťou Väčšej Sily pre dobro vo svete. 

Ľudia si budú myslieť: „Ach, to je príliš veľa na to, aby som to zvážil. Títo výz!äva je príliš veľká! “ Ale my hovoríme nie. Je vhodné, pre to kto ste a prečo ste na svete a kto vás sem poslal. Myslíte na seba tak ponižujúcim spôsobom. Degradovali ste sa do patetického stavu, keď nad sebou takto premýšľate. Nepoznáte svoju silu, svoju moc ani svoj účel, ktorý vám môže poskytnúť iba Poznanie vo vašom vnútri. 

Zhromaždenie sleduje a čaká na tých, ktorí môžu odpovedať na Posolstvo, ktoré v tomto momente vysiela do sveta Boh. Pretože Posol teraz prichádza hovoriť o, ohlasovať a učiť Zjavenie. Bol dlho zadržiavaný, kým nebolo Poslanie úplné. Teraz je to úplné a svet ho veľmi potrebuje, viac, ako si v tejto chvíli dokážete predstaviť. 

Posol predstavuje Zhromaždenie, hoci je ľudskou bytosťou, aj keď je nedokonalý, lebo všetci ľudia sú nedokonalí. Urobil chyby, ako aj všetci veľkí Poslovia urobili chyby. 

Jeho silou je Nebeská sila v jeho vnútri, jeho zástavou aj jeho štítom. Môžete zničiť jeho telo, ale nemôžete zničiť jeho Posolstvo. A nemôžete zničiť to, čo prináša na svet a Silu a Prítomnosť, ktorá ho sem poslala – Sila a Prítomnosť, ktoré čakajú na vašu odpoveď. 

Tento dar je teraz pred vami a Nebo sleduje a čaká, aby videlo kto to môže prijať, kto to môže rozpoznať, kto môže podstúpiť Kroky k Poznaniu a prijímať dar väčšieho života vo svete, ktorý sa každým dňom stáva tmavším a neistejším.

Žitie v čase Zjavenia

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
27. Septembra 2011
v Leadville, Colorado

Poprvýkrát v histórii tohto sveta ste schopní byť svedkami procesu Zjavenia. Celý proces sa zaznamenáva pomocou moderných technológií, takže sa nemôžu stať chyby v budúcich interpretáciách, ako tomu bolo často v minulosti. 

Významné nie je iba samotné Zjavenie. Je to proces samotného Zjavenia – byť schopný počuť Hlas, tak podobný tomu, ktorý prehovoril k Ježišovi, Budhovi a Mohamedovi a mnohými ďalšími veľkými učiteľmi, známymi i neuznanými v dejinách tohto sveta. 

Toto je jedinečná príležitosť a hlboké vzdelanie, ktoré dokáže objasniť mnohé chyby v náboženskom myslení a priniesť všetky predchádzajúce Božie Zjavenia do nového a oveľa jasnejšieho svetla.

Pretože v dejinách tohto sveta a všetkých svetov je proces Zjavenia rovnaký. Jednotlivec je vybraný a poslaný do sveta. Keď dosiahnu určité štádium svojho vývoja a zrelosti, sú povolaní z normálnych okolností, volaní k veľkému stretnutiu, veľkému stretnutiu s Anjelskou prítomnosťou, ktorá dohliada na tento konkrétny svet. Potom sú povolaní do väčšej služby a pripravení na väčšiu službu, pripravení priniesť do sveta niečo nové a revolučné. 

Nejde iba o zdokonalenie minulých porozumení alebo minulých presvedčení. Je to niečo skutočne nové a revolučné. Nejde iba o vylepšenie alebo obohatenie alebo nový pohľad na niečo, čo už bolo poskytnuté a je dobre zavedené. Je to nový začiatok. 

Máte príležitosť byť svedkami Zjavenia a procesu Zjavenia a objasnenia Zjavenia a významu Zjavenia pre váš život a pre celý svet. 

Pretože je to Posolstvo pre celý svet, nielen pre jeden kmeň alebo jedných ľudí, jeden národ alebo jeden región. Nejde o revíziu toho, čo už bolo dané predtým. Nie je to reakcia na to, čo bolo dané skôr. Nie je doplnkom nijakého učenia alebo teológie, ktoré existujú na svete. Je to niečo nové a revolučné. Predstavuje veľký prah a veľkú výzvu pre ľudskú rodinu. 

Bez ohľadu na to, kde žijete, nech ste v ktoromkoľvek národe, za akýchkoľvek okolností, žijete v čase Zjavenia, tak veľkého času ako kedykoľvek v dobe Zjavenia v minulosti. 

Schopnosť reagovať na Zjavenie určí vašu pripravenosť, otvorenosť, čestnosť a úprimnosť. Vo Svetle Zjavenia sa odhalí všetko, čo je falošné, všetko, čo je nepravdivé, všetko, čo je skazené alebo chybné. 

Kto môže prijať nového Posla od Boha? Kto ho odmietne? Ako budú ľudia reagovať? Odpovie vôbec niekto? 

Všetko sa vyjaví v čase Zjavenia – hodnota náboženského porozumenia jednotlivca, čistota náboženskej viery jednotlivca, jasnosť a čestnosť prístupu jednotlivca, otvorenosť srdca a mysle jednotlivca. Všetko toto je odhalené v čase Zjanenia. A teraz žijete v čase Zjavenia. 

Jeden človek bol pripravený a poslaný do sveta. Neexistujú iní, ktorí by mohli mať nárok na to, aby sa tak prehlásili, pretože Nebo vie, kto je vyvolený a kto nie. Tí, ktorí si vyvolia sami seba, nemôžu priniesť na svet Nové Zjavenie. Nemajú moc ani jasnosť, a čo je najdôležitejšie, nemajú samotné Zjavenie. 

Všetko sa odhalí v čase Zjavenia. 

Proces Zjavenia sa veľmi líši od príbehov a fantázií a zázrakov, ktoré ľudia pripisujú takýmto udalostiam, takým významným udalostiam v dejinách ľudstva, ktoré boli glorifikované a eskalované z bežného života, aby sa pokúsili pripísať väčšiu dôležitosť a význam učeniam, ktoré vyplynuli z týchto veľkých udalostí. 

Všetky tieto veľké udalosti však majú skromné začiatky. Nie sú veľkolepé a senzačné. Nie sú naplnené zázrakmi a mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých všetci stoja v úžase. To je rozdiel medzi realitou a ľudským vynálezom.

Ale Zjavenie je mimoriadne. Je vzácne. Pretože Boh posiela Nové Posolstvo do sveta možno len raz za tisícročie, v čase veľkého prahu, výzvy a ťažkostí pre ľudskú rodinu; v čase veľkej príležitosti a veľkej potreby, keď musí byť dané Nové Zjavenie, nielen ďalší komentár k tomu, čo bolo poskytnuté predtým.

To je to, čo potom musí siahnuť nad predstavy a viery poslucháča do ich hlbšej časti, hlbšej inteligencie v nich, v časti, ktorá je stále spojená s Bohom, v časti, ktorú My nazývame Poznanie. 

Nemôžete oklamať Poznanie. Neexistuje chyba na tejto úrovni vo vnímaní. Ale bohužiaľ, tak málo ľudí získalo tento stav mysle, toto hlbšie spojenie natoľko, aby mohli vidieť jasne a nasledovať Poznanie, ktoré predstavuje smer Božej Vôle a Zámeru vo svete. 

Zjavenie pred vami je najhlbšie a najväčšie Zjavenie kedy dané ľudstvu, pretože hovorí ku gramotnému svetu, svetu globálnej komunikácie, svetu vyššej sofistikovanosti a svetu stupňujúcej sa a hlbšej potreby, zmätku a trápenia. 

Je to prvé veľké Zjavenie, ktoré je dané svetovému spoločenstvu, gramotnej populácii. A preto musí teraz hovoriť s väčšou jasnosťou, väčším dôrazom, vyššou sofistikovanosťou a komplexnosťou. 

Pretože nemôžete byť dieťaťom a čeliť tomu, čomu budete čeliť vo svete i mimo neho. Nemôžete byť len slepým nasledovníkom a pripraviť sa na Veľké Vlny Zmien, ktoré prichádzajú na svet, alebo na stretnutie ľudstva s inteligentným životom vo vesmíre – najväčšou a najvýznamnejšou udalosťou v histórii. 

Nemôžete zbožňovať Boha a myslieť si, že vy tým napĺňate váš osud, pretože každý z vás bol poslaný do sveta za väčším účelom, ktorý súvisí s vývojom sveta a so skutočnou ľudskou potrebou okolo vás. 

Iba Poznanie vo vašom vnútri vie, čo to konkrétne znamená a čo je potrebné učiniť, aby ste sa na to pripravili a čo sa musí dosiahnuť prostredníctvom vás a prostredníctvom ďalších, s ktorými sa budete prirodzene spájať vo svetle väčšieho účelu. 

Zjavenie tu nie je na to, aby vytvorilo panteón bohov alebo fantastických príbehov, ktoré sa zdajú skeptické a ťažké uveriť. Nie je tu na to, aby sa z vás stali Boží služobníci, ale skôr na to, aby vás povzbudilo k tomu, aby ste predstavovali Božskú Vôľu a Cieľ, ktoré vám môže umožniť učiniť iba Poznanie vo vašom vnútri. 

Je to veľké Zjavenie pre budúcnosť, ktorá sa nebude podobať minulosti – pre svet v úpadku; svet ubúdajúcich zdrojov; svet ničenia životného prostredia; svet, kde bude ťažšie starať sa o ľudí, zabezpečovať jedlo, vodu, lieky a energiu po celom svete; svet väčšieho nebezpečenstva a sporov; a mimo tohto, svet ktorý čelí intervencii rás z vesmíru, ktoré sú tu, aby využili ľudskú slabosť a očakávania. 

Preto je toto Posolstvo veľmi mocné, ale musí byť veľmi objasňujúce. A jeho Posol to musí prehlásiť a tiež byť schopný učiť, čo to znamená. Je to niečo, čo si vyžadovalo desaťročia prípravy.p Poslovi trvalo desaťročia, kým nakoniec prijal Nové Posolstvo od Boha, ktoré je tak rozsiahle a inkluzívne. 

Posol musí byť človek bez postavenia vo svete, musí však byť dobre vzdelaný a veľmi súcitný. Musí byť jednoduchý a pokorný. Musí hovoriť jasne a tak, aby mu každý rozumel. Musí svojím životom preukázať hodnotu svojho Posolstva a dôležitosť života a učenia sa Nového Zjavenia. 

Nie je dokonalý, ale ani jeden z poslov nikdy nebol dokonalý. Nechystá sa robiť zázraky pre masy, pretože nikto z Poslov tak nikdy neučinil. Je tu, aby otvoril dvere hlbšej skúsenosti s Božskou Prítomnosťou a Silou v živote ľudí všade – bohatých a chudobných, na severe i na juhu, na východe i na západe, vo všetkých národoch, vo všetkých náboženstvách. Nie je tu na to, aby nahradil svetové náboženstvá, ale aby im dodal väčšiu jasnosť a relevantnosť. 

Ľudstvo sa musí pripraviť na Veľké Vlny Zmien, ktoré prichádzajú na svet, ak má ľudská civilizácia prežiť a byť stabilná a mať základ pre najväčšie úspechy ľudstva v budúcnosti. 

Ľudstvo musí byť tiež pripravené a poučené o živote vo vesmíre, a to v rozsahu, ktorý budete musieť pochopiť, aby ste mohli určiť, ako budete reagovať na prítomnosť intervencie vo vašom vlastnom svete. 

Žiadne zo svetových náboženstiev vás na tieto veci nemôžu pripraviť, pretože sa zrodili z dávnejšej epochy, a hoci sú pre ľudstvo nesmierne dôležité, na záchranu ľudskej civilizácie bude potrebné Nové Zjavenie od Boha, aby prinieslo väčšiu jednotu vo svetových náboženstvách, priniesťnukončenie vojen a konfliktov, aby sa ľudstvo mohlo pripraviť na veľké výzvy, ktoré prichádzajú. 

Nemôžete byť ukotvení v minulosti a rozumieť Zjaveniu budúcnosti. Nemôžete byť adamantní vo svojich náboženských názoroch a chápať, ako bude Boh hovoriť znova a prečo Boh znova prehovoril a čo to bude znamenať pre vás a pre ostatných. Vaše srdce nemôže byť uzavreté, inak nebudete počuť a nebudete vidieť.

Musíte milovať ľudstvo natoľko, aby ste si vážili také Zjavenie a žili podľa toho, čo učí, aby ste dostali moc, ktorú to poskytuje, milosť a súcit, ktoré zdôrazňuje. 

Posol čelí veľmi nebezpečnej ceste vpred, pretože proti Novému Zjaveniu bude veľký odpor, ako aj v minulosti vždy existoval veľký odpor voči Božím Zjaveniam vo svete, kedykoľvek a kdekoľvek boli dané. 

Nebude hovoriť v každom meste. Nebude prítomný na každom podujatí. Hovoriť bude iba sem a tam. Ale jeho Posolstvo bude vysielané do sveta a Zjavenie bude predstavené svetu s vlastným komentárom, vlastnými smernicami, vlastným objasnením. Nie je to niečo, čo bude ponechané na budúcich bádateľoch a jednotlivcoch, aby to tlmočili a okomentovali, pretože sa to v minulosti preukázalo ako nebezpečné a nešťastné. 

Preto je Zjavenie také explicitné a repetitívne. Preto je také objasňujúce, aby sa minimalizovala možnosť ľudského omylu, nesprávneho vnímania a nedorozumenia. 

Obnovuje jednotlivcovi moc Poznania, ktorá bola predtým iba privilégiom  elity a vyvolených. Hovorí o hlbšom svedomí ľudstva, o svedomí, ktoré bolo ustanovené ešte predtým, ako ste sem vôbec prišli, aby bolo vaším sprievodcom a radcom vo všetkých dôležitých veciach. 

Posol sa nesmie zbožňovať. Nie je boh. Nikto z Poslov nebol bohom. Boli to Poslovia – napoly ľudia, napoly svätí – predstavujúci obe reality, realitu sveta a realitu Pradávneho Domova, z ktorého ste všetci prišli a do ktorého sa nakoniec aj všetci vrátite. 

Jeho prítomnosť objasní, čo sa musí objasnené. Jeho hlas prehovorí do myslí a sŕdc tých, ktorí môžu počuť. Bude hovoriť o potrebách sveta a o potrebách srdca a duše. Prináša nielen odpovede, ale odpoveď samotnú. Pretože Boh vložil do každého človeka väčšiu inteligenciu a myseľ, ale to vo svete nie je v žiadnej veľkej miere známe, iba málokto o tom vie. 

Nebude to iba ľudská technológia a ľudská vynaliezavosť, ktoré vás budú môcť adekvátne pripraviť na budúcnosť, na samotné Väčšie Spoločenstvo. Bude to musieť byť niečo oveľa hlbšie a podstatnejšie pre vašu povahu a bytosť. Posol bude hovoriť o týchto veciach. 

Viete, toto všetko je súčasťou Zjavenia. Boh vám nedá odpoveď na dnešok ani odpoveď na zajtrajšok, ale odpoveď na všetky dni a všetky situácie.

Boh nemusí riadiť váš život, pretože Pán všetkých vesmírov sa s vami takto nezapája. Boh je inteligentnejší. Boh vložil vás Poznanie, dokonalú vodiacu inteligenciu, ktorú treba rozoznať od všetkých ostatných hlasov a impulzov, túžob a obáv vo vašej mysle. 

Zjavenie poskytlo Kroky k Poznaniu, cestu k získaniu prístupu k tomu, čo je najväčším obdarením ktoré Boh mohol dať ľudstvu alebo akejkoľvek rozvíjajúcej sa alebo pokročilejšej rase vo vesmíre.

Vaše chápanie Nebies teraz musí byť vzaté do väčšej panorámy života. Vaše porozumenie nemôže byť zakotvené v minulosti, ale musí byť flexibilné a musí byť schopné prispôsobiť sa budúcnosti, pretože vo vás a vo vašom okolí dochádza k čoraz väčším zmenám. Váš Pán teraz musí byť Pánom vesmírov, Pánom miliárd, miliárd a miliárd rás a mnoho ďalších. 

Toto je časťou Zjavenia pre ľudstvo, tak veľmi odlišné a rozsiahlejšie ako akékoľvek iné Zjavenie, ktoré kedy bolo dané. Vďaka tomu si budete vážiť všetky Zjavenia a získate od nich múdrosť. 

Ak ste oddaným kresťanom, vaše kresťanstvo bude teraz rásť a bude sa rozširovať. Ak ste oddaným moslimom, vaša viera a prax teraz budú rásť a budú sa rozširovať. Ak ste praktizujúci budhista alebo máte židovskú vieru alebo inú náboženskú cestu, všetko bude rozšírené prostredníctvom Nového Zjavenia. 

Poaol bude hovoriť o týchto veciach. Zjavenie bude hovoriť o týchto veciach. A po prvýkrát budete počuť Hlas zjavenia. Nikdy to nebolo možné zaznamenať zo zrejmých dôvodov, ale teraz budete môcť počuť Hlas Zjavenia. Je to úžasnou vecou, ale je to pre vás aj výzvou, pretože ak to nemôžete počuť, ak to nemôžete rozpoznať, musíte čeliť vlastným prekážkam. Môžete to kritizovať, poprierať a vyhnúť sa tomu, ale to len poukazuje na vašu slabosť a obmedzenia. 

Čo pre vás musí Boh urobiť? Ak nemôžete prijať Zjavenie, čo môže pre vás Boh urobiť? Boh dal odpoveď celému svetu a aj vám individuálne – vašej viere, vašej tradícii, vášmu náboženstvu, vašej kultúre a vášmu národu. Chcete láskavosti? Chcete úľavy? Chcete sa zbaviť životných ťažkostí? Chcete sa nechať rozmaznávať? Chcete zázraky na každom kroku? Chcete byť v nejakom nebeskom blahobyte, ako keby ste boli bezmocní a impotentní na svete?

Boh vám dáva silu prostredníctvom Poznania a volá po Poznaní prostredníctvom Nového Zjavenia. 

Nie je to Boh, ktorý spasí svet, ale sú to ľudia, ktorí sem boli poslaní, aby zachránili svet, čo to urobia. A budú hrať svoju malú, ale významnú úlohu, a tá bude väčšia, ako to dokážu pochopiť. A bude sa líšiť od ich osobných cieľov a ambícií. A vykúpi ich a oživí ich, vráti im silu a Moc a Silu z Nebies, ktorá je zakomponovaná do Poznania v ich vnútri, hlboko pod povrchom mysle. 

Máte príležitosť pochopiť proces Zjavenia. A ak to pochopíte, uvidíte, aký zázrak to v skutočnosti je. A z Posla neurobíte boha, ale prejavíte mu rešpekt a úctu, ktorú si zaslúži. A budete vo svojom prístupe úprimní – neodmietajúc alebo nepohŕdajúc Zjavenia, ale budete ho počuť, zažiť a aplikovať vo svojom živote natoľko, aby ste pochopili jeho väčší účel a zmysel pre vás. 

Ľudia chcú aby pre nich Boh urobil veľa vecí – aby ich zachránil pred nešťastím, dal im príležitosti, uzdravil chorých, zvrátil skazené a represívne vlády, urobil ich bohatými, urobil ich šťastnými, urobil ich spokojnými alebo v mieri. 

Ale čo ľudia chcú a čo Boh chce nie je rovnaké, spočiatku nie. Skutočné potreby vášho srdca rezonujú s Vôľou Stvoriteľa, ale reálne potreby vášho srdca a duše môžu byť niečím, čo ešte nie je vo vašom vedomí. Dovedie vás tam hlbšia úprimnosť.

Boh poskytol silu Poznania a spolu s tým cestu a zapojenie sa do života, ktoré vykúpia jednotlivca. Toto slúži všetkým, dokonca aj zlomyselným, dokonca aj najchudobnejším z chudobných. 

Tu nie sú žiadni hrdinovia a páni. Existujú iba tí, ktorí sú silnejší s Poznaním a ktorí môžu demonštrovať jeho milosť a moc vo svete. 

Ako veľmi sa toto líši od toho, čomu sú ľudia naučení myslieť a veriť. Ale myšlienky a presvedčenia sú na povrchu mysle. Pod povrchom je veľké otvorenie vašej skutočnej povahy a sily Poznania. 

Zatiaľ si neuvedomujete, aké dôležité a ústredné je to pre váš život. Preto Zjavenie musí poskytnúť objasnenie toho, čo náboženstvo v skutočnosti je a čo znamená, čo v skutočnosti duchovnosť je a čo znamená, a ako sú všetky skutočné duchovné postupy v podstate sú krokmi k Poznaniu. 

Je to však ťažké nájsť v náboženstvách sveta, ktoré sa natoľko stali prekryté, že sa stali rituálmi, tradíciami, komentármi a nesprávnymi interpretáciami. Pre mnohých sa stali rigidnými vierami; pre ostatných iba útechou. Ich skutočná moc môže byť nájdená jedine s veľkým učiteľom a múdrym sprievodcom. 

Ľudstvo na to teraz nemá čas, lebo čas už pokročil. Nejde iba o to, aby sa určití jednotlivci vydali na väčšiu životnú cestu. Je to na celej ľudskej rodine, aby sa čo najpraktickejšie a najpodstatnejšie pripravila na veľkú zmenu, ktorá prichádza do sveta a ktorá už začína narážať na brehy a premáhať mestá, ovplyvňovať národy do vzájomného konfliktu, zatemnenia oblohy, znečistenia riek, ohrozenia zdrojov, na ktorých každý deň závisíte. 

Zjavenie tu nie je preto, aby vás vystrašilo, ale aby vás posilnilo; dalo vám silu, odvahu a odhodlanie; dalo vám súcit a toleranciu; dalo vám silu Poznania, ktorá je zdrojom vašej skutočnej sily a integrity. 

Svet sa zmenil, ale ľudia sa s ním nezmenili. Veľké Vlny prichádzajú, ale ľudia to nevedia. Intervencia sa odohráva vo svete, ale ľudia si to neuvedomujú alebo si možno myslia, že je to úžasnou vecou.

Bude za potreby Zjavenie od Tvorcu všetkého života, aby pripravilo ľudstvo, prebudilo ľudstvo, posilnilo a zjednotilo ľudstvo tak, aby malo väčšiu budúcnosť a prežilo veľkú výzvu pre svoju slobodu a svoj osud. 

Je toho veľa, čo sa treba naučiť. Je toľko vecí, ktoré treba vyčleniť, toľko vecí, ktoré treba preskúmať, toľko vecí, ktoré treba prehodnotiť. Toto všetko prináša Zjavenie od Boha. Je to veľká výzva pre príjemcu a pre ľudí, ktorí sú tak požehnaní, že ho môžu prijať. 

A zatiaľ čo je Posol na svete, máte túto skvelú príležitosť ho počuť, zvážiť jeho slová a význam jeho prítomnosti vo svete v tejto dobe. 

Pre mnohých to bude veľký šok. Mnohí sa tomu budú brániť. Bude to prijaté mnohými. 

Ale to bude znamenať šok, prebudenie ľudstva do reality svojej situácie a na okolnosti, na ktoré sa musí pripraviť. Bude za potreby šok Zjavenia. Bude potreba šoku budúcnosti. Bude potrebné realitu tohto súčasného okamihu a uvedomenie si, že človek nežije život, na ktorý sem bol poslaný a uznanie, že vaše samotné predstavy vás nemôžu pripraviť na väčšie veci, že musíte mať silu Poznania, ktorá je silou Neba, ktorá vám bola daná. 

Toto je význam Zjavenia. Nejde iba o Zjavenie myšlienok. Je to Zjavenie skúsenosti. Je to Zjavenie skutočnej povahy, pôvodu a osudu človeka. 

Nech sú vaše oči na toto otvorené. Nech je vaše srdce vnímavé. Nech sú vaše nápady dostatočne flexibilné na to, aby mohli byť prehodnotené. A nech si uvedomíte, že ste tu, aby ste slúžili väčšiemu účelu, ktorý si sami nemôžete vymyslieť ani usmerniť. Nech je Zjavenie vaše a skrze vás dané iným. Nech je Posol uznaný a poctený vo svojom zostávajúcom čase na Zemi. A nech je toto časom veľkého požehnania, objasnenia a povzbudenia pre vás, ktorí hľadáte väčší účel a smer vášho života.

Požehnanie

Prijaté od Božieho Posla
Marshalla Viana Summersa
20. Apríla 2007
v Istanbul, Turecko

Požehnanie je nad ľudstvom, pretože toto je časom Zjavenia. Je to časom, kedy je ľudstvu daný veľký dar, veľký dar, ktorý mu dá účel a smer, keď čelí zložitým a neistým časom, ktoré pred ním stoja. 

Je to časom, v ktorom ľudstvo dostáva lepšie pochopenie svojej spiritualite, dostáva výzvu k zjednotenosti a spolupráci a k osudu – v tomto svete aj mimo neho v rámci Väčšieho Spoločenstva inteligentného života vo vesmíre. 

Ľudstvo dosiahlo veľký prah, prah, z ktorého niet cesty späť. Je to prahom, ktorý je rozdielny od akéhokoľvek prahu, ktorý ľudstvo ako celok kedy dosiahlo. 

Teraz sa musíte stať ľuďmi sveta – nielen ľuďmi jedného národa, komunity alebo skupiny. Pretože vstupujete do Väčšieho Spoločenstva inteligentného života, kde vás všetci, s ktorými sa môžete stretnúť a ktorí vás teraz sledujú, budú považovať za ľudí tohto sveta. 

Tu vstupujete do širšej panorámy života a vstupujete do konkurenčného prostredia vo vesmíre, ktorý je iný ako čokoľvek, čo si vôbec dokážete predstaviť. To, ako sa tu správate, ako sa správate vo vzájomných vzťahoch, ako beriete ohľad na svoju pozíciu vo vesmíre – to všetko má obrovskú váhu pri určovaní vašej budúcnosti a toho, ako sa váš osud v tomto Väčšom Spoločenstve naplní a či sa vôbec naplní.

Dosiahli ste veľký prah, v ktorom máte moc zničiť život-udržujúce zdroje tohto sveta a uviesť ľudstvo do permanentného stavu úpadku. 

Máte moc navzájom konkurovať, ako ste aj vždy konkurovali a priviesť ľudstvo do tohto veľkého stavu úpadku. A [zatiaľ] máte moc si zvoliť inú cestu, cestu z tejto dilemy, ktorá bude s pribúdajúcim časom len zložitejšia a neriešiteľnejšia. 

Ako budete konať ako jednotlivec, ako budete konať ako súčasť väčšej skupiny a väčšieho národa určí, ktoré z týchto dvoch veľkých rozhodnutí vykonáte. Ak sa budete naďalej správať tak, ako ste sa správali v minulosti, ako je to vo vašom zvyku, potom je vaša budúcnosť predvídateľná a mimoriadne tragická. 

Ak sa však rozhodnete iným spôsobom, môžete vytvoriť nový začiatok a môžete vyjadriť väčšiu nádej ktorá prebýva v srdciach všetkých, ktorí tu žijú. 

Požehnaním tu je vyvolať túto väčšiu nádej. Začína to samozrejme v jednotlivcovi, ale presahuje to ľudskú rodinu. 

Vyvolalo to Nové Posolstvo od Boha, pretože iba Nové Posolstvo od Boha môže obsahovať také Požehnanie. Iba to má moc vyvolať väčšiu múdrosť a väčší súcit, ktoré Stvoriteľ všetkého života vložil do každého človeka. 

Neexistuje jednotlivec, neexistuje filozofia, neexistuje škola myslenia, ktorá by mohla vygenerovať takéto Volanie. Musí to pochádzať od Stvoriteľa všetkého života. Musí to pochádzať od Boha celého Väčšieho Spoločenstva – od jediného Boha, od jediného zdroja, ktorého Anjeli dohliadajú na svet, ale ktorého moc presahuje to, čo si ľudstvo vôbec dokáže predstaviť. 

Boh vložil do každého človeka semienko Poznania, aby na toto volanie mohol odpovedať. Toto Poznanie je väčšou inteligenciou v každej osobe, ktorá čaká aby bola objavená, ale jej celá existencia je vo vzťahu so Stvoriteľom všetkého života. 

Nie je to zdrojom, ktorý môžete použiť na svoje vlastné obohatenie alebo na získanie výhod medzi ostatnými. Pretože Poznanie tieto veci robiť nebude. Jeho účelom a realitou je odpovedať na Stvoriteľa všetkého života a reagovať na veľké volanie, ktoré je vysielané, ako sa ľudstvo ďalej približuje k tomuto veľkému prahu svojej existencie.

Pretože práve v tomto zlomovom okamihu si ľudstvo zvolí úspech alebo zlyhanie tvárou v tvár obrovským ťažkostiam vo svete a tvárou v tvár súperiacim a konkurenčným silám samotného Väčšieho Spoločenstva, ktoré sa snažia zneužiť bojujúce a rozdelené ľudstvo.

Mnoho ľudí na celom svete pociťuje veľké nepohodlie, veľký nepokoj o stave sveta a má vážne obavy o jeho budúcnosť a o budúcnosť ľudstva. Cítia a vedia, že žijú v dobe veľkej váhy, v čase, ktorý určí osud a výsledok pre ľudstvo. Nejde o intelektuálne porozumenie, ale skôr o vnútorný zážitok, silné uznanie, vrodený zmysel pre vedomie – to všetko pochádza z Poznania, ktoré je v nich obsiahnuté. 

Niet úniku od tejto veľkej doby, tohto veľkého bodu obratu. Už sa viac nestrácate vo svojich fantáziách a svojich individuálnych úsiliach. Pretože ak vstúpite do tohto veľkého času, tohto veľkého bodu obratu a tohto času Zjavenia slepí a posadnutí sami sebou, nebudete schopní vidieť, vedieť a pripraviť sa. 

Môžete sa modliť k Bohu o oslobodenie. Môžete sa modliť k Bohu o toto Požehnanie. Ale toto Požehnanie a oslobodenie už boli vložené do vášho vnútra – do Poznania vo vás – čakajúc na čas, keď budete mať zrelosť, keď budete mať potrebu, keď budete mať uvedomenie, že po takejto moci vo vás treba zvolať a musí byť nasledovaná a uctievaná predovšetkým. 

Pretože toto je váš vzťah s Bohom a naliehavosť, ktorú v sebe cítite, je Božie volanie – volanie prebudiť sa, uvedomiť si a odpovedať. 

Nemyslite si, že bez vašej účasti bude mať váš život väčšiu možnosť. Nemyslite si, že môžete prespať najväčšiu udalosť v histórii ľudstva a očakávať, že budete mať benefit z meniacich sa okolností okolo vás. A nemyslite si, že mier a vyrovnanosť môžete nájsť tak, že sa pokúsite prehliadnuť veľké časy, v ktorých žijete. Nebude tam totiž mier a vyrovnanosť. Nebude tam žiaden komfort a útecha. 

Žijete v dobe Zjavenia. Žijete v dobe, kedy ľudstvo čelí svojmu najväčšiemu bodu obratu, svojim najväčším výzvam, svojmu najväčšiemu nebezpečenstvu a napriek tomu je to jedna veľká príležitosť na nadviazanie ľudskej spolupráce a jednoty tvárou v tvár ťažkým a extrémnym okolnostiam. 

Aby ste to videli a vedeli na vlastnej koži, musíte byť schopní prekonať svoje vlastné popieranie. Musíte byť schopní prekonať vplyv svojej kultúry. Musíte byť schopní prekonať svoje vlastné preferencie a svoje vlastné hľadanie úniku. Možno si myslíte, že to nie je možné, ale sila Poznania vo vás vám to umožní vykonať a umožní to aj ostatným.

Nové Posolstvo od Boha obsahuje Požehnanie. Volanie teraz prichádza. Nové Posolstvo od Boha je na svete. Posol je na svete. Je pripravený predstaviť Nové Posolstvo. Obsahuje Požehnanie. Obsahuje Varovanie. Obsahuje Prípravu. 

Nie je tu na to, aby nahradilo svetové náboženstvá, ale aby vytvorilo a upevnilo ich spoločné základy, aby ich osvietilo a dalo im silu a účel, aby mohl imať budúcnosť – vo svete a aj vo Väčšom Spoločenstve života, do ktorého teraz ľudstvo vystupuje. 

Zoči-voči tomuto veľkému prahu nebudú mať vaše vlády odpoveď. Vaši filozofi nebudú mať odpoveď. Možno ľudia uvidia časť riešenia a pokúsia sa to vysloviť, a to je nevyhnutné, ale odpoveď musí prísť z Väčšej Moci vo vašom vnútri a Väčšej Moci mimo vás. 

Bude sa vyžadovať veľký posun v ľudskom chápaní a zmeny ľudského správania. Tieto veci si musia byť vyvolané Väčšou Mocou a väčšiou reakciou vo vás a v ľuďoch na celom svete. Nie každý bude musieť odpovedať, ale dostatok ľudí na mnohých miestach bude musieť toto volanie a túto odpoveď zažiť. 

Čas je krátky. Teraz nie je čas sa stať apatickými alebo nerozhodnými. Neexistuje žiaden luxus v tom, zostať neznalý a hlúpy tvárou v tvár Veľkým Vlnám Zmien. 

Pretože vo svete existuje väčšia temnota. Je to temnota hlbšia a konsekventnejšia ako čokoľvek, s čím sa ľudstvo kedy predtým stretlo.

Vstupuje do sveta v dobe veľkej zraniteľnosti ľudskej rodiny, kedy čelíte úpadku sveta a stojíte pred veľkým rozhodnutím, či si ľudstvo zvolí cestu sebazničenia – cestu zrodenú z konkurencie, konfliktu a vojen – alebo či iná cesta, iná možnosť, bude pripustená, nárokovaná, požadovaná a vyjadrená, cesta k spolupráci a jednote tvárou v tvár veľkému nebezpečenstvu. 

Mnoho ľudí na celom svete začína vidieť dôkazy o tejto skutočnosti veľkého nebezpečenstva, ale veľa ľudí stále spí, sníva o vlastnom osobnom naplnení, nevedomí a nepozorní o Veľkých Vlnách Zmien, ktoré už teraz obletujú celý svet. 

Preto bude nevyhnutné, aby tí, ktorí dokážu zareagovať, zareagovali úplne – aby rozpoznali veľkú hrozbu, počuli veľké varovanie a prijali veľké Požehnanie od Stvoriteľa všetkého života. 

Existuje odpoveď pre ľudstvo, ale nie je to odpoveďou, ktorú si ľudstvo môže vynájsť samé pre seba kompletne. Lebo odpoveď musí mať moc povolať ľudí do väčšej vzájomnej služby. Musí mať silu nahradiť a prekonať psychologické, sociálne a politické ideológie a tendencie, ktoré naďalej stavia ľudstvo do protikladu voči sebe samému. 

Musí to byť dosť veľká sila na podnietenie súcitu, tolerancie a odpustenia v ľudskej rodine. Nejde iba o súbor nápadov. Je to silou vykúpenia. Je to volaním od Boha a odpoveďou od Božieho Stvorenia – odpoveďou v ľuďoch, odpoveďou vo vás.

Preto prijmite toto Požehnanie. Nebudete to schopní intelektuálne pochopiť, ale budete to cítiť a budete vedieť, že je to skutočné. Môžete cítiť, ako sa vo vás táto odpoveď pohybuje. 

Vypočujte si túto odpoveď a dovoľte nej, aby sa prejavila vo vašom vedomí. Dovoľte, aby vás viedla vpred. Je to vedenie, ktoré vám poskytuje Stvoriteľ. Spalo to vo vás, ako ste spali okolo toho. 

Teraz sa však musí prebudiť, pretože nastal čas na jeho vstúpenie. Teraz sa musíte pozerať do sveta s jasnými a objektívnymi očami. Teraz musíte odložiť detinské a hlúpe záujmy, ktoré vás len môžu udržať slabými, slepými a zraniteľnými. 

Toto je časom Zjavenia. Takéto časy prichádzajú len veľmi zriedka – vo veľkých bodoch obratu pre ľudskú rodinu, vo veľkých momentoch príležitostí, keď Stvoriteľ všetkého života môže dať ľudstvu väčšiu Múdrosť a Poznanie a nový prílev inšpirácie a duchovnej sily. 

Toto je vašim časom. Toto je časom, pre ktorý ste prišli. Pretože ste neprišli na tento svet s pomocou Anjelského Hostiteľa, len nato aby ste tu boli spotrebiteľmi – len aby ste si tu pre seba postavili hniezdo, len aby ste sa tu obohatili a bojovali s ostatnými za toto obohatenie. 

Aj keď toto môže byť realitou vášho života teraz v tomto okamihu, nie je to vašou väčšou realitou, ktorá má priniesť na svet niečo vzácnejšie, čo si svet nemôže dať sám a umožniť, aby tento dar zmenil váš život a presmeroval váš život k službe ľudstvu a k službe životu na tomto svete. 

Účel sa však musí aktivovať väčším volaním a viacerými okolnosťami. Preto sa neschovávajte pred Veľkými Vlnami Zmien, ktoré prichádzajú, ale čelte im. Budete vystrašení a neistí v ich tieni, ale ich realita vo vás zapáli duchovnú moc a táto duchovná sila sa objaví vďaka Volaniu, kvôli Požehnaniu. 

Pretože Boh volá všetkých, ktorí teraz spia aby sa predudili zo svojich snov o biede a naplnení, aby odpovedali na tento veľký čas a pripravili sa naň, aby odovzdali dary, s ktorými boli poslaní do sveta, aby boli poskytnuté bojujúcemu ľudstvu – ľudstvu, ktorého budúcnosť bude do značnej miery určená v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Toto je Požehnaním.

Môžete sa modliť k Bohu o veľa vecí. Môžete požiadať o zachovanie. Môžete sa modliť o príležitosť a výhodu. Môžete sa modliť za blaho vašich rodinných príslušníkov a blízkych. Ale niet väčšej odpovede, ktorú by ste mohli dostať a niet väčšieho daru, ktorý by ste mohli dostať, ako toto Požehnanie. Požehnanie totiž odpovedá na oveľa väčšiu otázku, ktorá vychádza z vášho vnútra, z potreby vašej duše. Je to komunikáciou ďaleko nad možnosti intelektu alebo potrieb okamihu. Poskytuje oveľa viac, ako ste sa naučili požadovať. 

Je to spôsob. Je to trasa. Je to vedomie. Je to cesta. Je to horou na výstup. Toto je Požehnanie. 

Je to to, čo usporiada váš život a dá mu zmysel. Je to to, čo zorganizuje vaše myslenie a poskytne vám únik pred nerozhodnosťou a chaosom. Toto bez ohľadu na vaše okolnosti prinesie Požehnanie do vášho života tak, aby ho ostatní videli a cítili a reagovali naň. Je to nehmotné. Je to nevysloviteľné. Napriek tomu to má moc priniesť do ľudskej rodiny všetky väčšie odmeny. 

Je to iba Požehnanie, ktoré môže pripraviť a ochrániť ľudstvo. Je to iba Požehnanie, ktoré vám ukáže cestu cez neisté a ťažké časy, ktoré vás čakajú. A je to len Požehnanie, ktoré vás môže pripraviť na väčšiu temnotu, ktorá je vo svete – väčšiu temnotu, ktorá má moc určiť budúcnosť každého človeka a každého človeka v budúcnosti na tomto svete.

Toto je čas volajúci po ľudskej jednote a ľudskej sile a ľudskej múdrosti, aby sa dostali do popredia. Teraz čelíte konkurencii z mimo sveta, ako aj katastrofickým okolnostiam vo svete. Je to súborom okolností, ktoré sú neočakávané počas celej existencie ľudstva. 

Nemyslite si však, že takáto realita je v ďalekej budúcnosti alebo že teraz nie je pred vami. Pokiaľ neuvidíte túto veľkú výzvu, nebudete cítiť jej veľkú potrebu. Ak necítite jej veľkú potrebu, nespoznáte Požehnanie. Nebudete cítiť potrebu Požehnania. Neuvidíte, že bez Požehnania ľudstvo vstúpi do obdobia dlhotrvajúceho úpadku so závažnými a nesmierne ťažkými okolnosťami. 

Boh chápe ťažkosti ľudstva, aj keď ho samo nedokáže rozpoznať. Boh pozná potrebu vašej duše, aj keď ju v sebe ešte nedokážete naplno precítiť. Boh vie, čo pre ľudstvo prichádza, a žiada, aby sa ľudstvo pripravilo – prebudilo a uvedomilo si – aby sa pripravilo. 

Božia Vôľa a ľudské rozhodnutie nie sú to isté. Výsledok je preto na ľuďoch. Stvoriteľ už dal veľký dar Poznania. Anjeli strážia svet. Výsledok je však v rukách ľudí. 

Ľudia si môžu vybrať – tak, ako si to od nepamäti mohlo vybrať mnoho iných rás vo Väčšom Spoločenstve – neuspieť, upadnúť, podrobiť sa presviedčaniu a nadvláde iných síl. Stalo sa tak nespočetnekrát vo vašom svete aj v nesmiernej rozľahlosti vesmíru. 

To, čo Boh chce a čo si ľudia sami zvolia a chcú, nie je to isté. A to je problém. To je hlavolam. To je to, čo vytvára veľkú separáciu. To je to, čo vám znemožňuje nasledovať Poznanie vo svojom vnútri. To je to, čo udržuje ľudí slepých a vyvoláva hlúpe a deštruktívne správanie. Preto, ak dokážete rozpoznať tento problém, dáte sa do pozície, v ktorej rozpoznáte jeho riešenie. 

Volanie musí pochádzať od Boha. Odpoveď je v Poznaní vo vás a Poznaní vo všetkých. Medzi týmto Poznaním neexistuje žiadna konkurencia alebo konflikt, pretože existuje u každého. Aké odlišné je to od vašich teórií a nápadov, vašich predpisov a predpisov vašich spoločností.

Nakoniec musí ľudstvo konať odvážne a vykonať ťažké rozhodnutia. Ale volanie je tu. 

Vaše rozhodnutia a vaše činy sa musia riadiť Požehnaním a nesmú mu predchádzať. Dovoľte si prijať dar požehnania a potom krok za krokom budete vedieť, čo máte robiť – akú sériu akcií musíte vykonať, hranice, ktorými musíte prejsť a zmenu, ktorú musíte dosiahnuť vo svojom vlastnom myslení a vašich vlastných okolnostiach. Činy a pochopenie nasledujú Požehnanie. 

Aby ste dali, musíte najskôr prijať. Aby ste vedeli, najskôr musíte mať otvorené oči. Aby ste mali silu a odvahu odpovedať, musíte vidieť potrebu a cítiť veľkosť doby, v ktorej žijete. 

Musíte pripraviť svoju myseľ a svoje emócie. Musíte sa pripraviť na prijatie Požehnania a na to, aby ste vo svojom vnútri zakúsili väčšiu odozvu, veľké volanie k Poznaniu vo vás. Musíte umožniť, aby toto Poznanie vstúpilo pomaly, bez toho, aby ste sa ho snažili ovládať alebo dominovať alebo ho akýmkoľvek spôsobom manipulovať. 

Týmto spôsobom sa vo vás zmocní Požehnanie a bude vo vás rásť. Lebo Požehnanie nie je vecou momentu. Nie je to niečo, čo zažijete ako blesk. Neosvieti krajinu v noci len na sekundu. 

Začne proces vstúpenia. Začne proces obnovy. Začne proces vykúpenia, ktorý tu môže nasmerovať a naplniť zvyšok vášho života. Taká je veľká potreba ľudstva a taká veľká je potreba vašej duše a všetkých, ktorí tu prebývajú. 

Dovoľte aby sa vám teraz moc Požehnania a aj závažnosť vašej situácie najsilnejšie odhalila. A možno prejdete počiatočnými pocitmi strachu, neistoty a nedostatočnosti, aby ste dovolili tejto odpovedi aby sa uskutočnila vo vašom živote, ako to bude dnes, zajtra a každý deň nasledovať. Pretože toto je časom Zjavenia. A vy ste tu v čase Zjavenia.

Iniciácia

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
28. Júna 2011
V Boulder, Colorado

Zatiaľ čo sa svet zaoberá svojimi každodennými záležitosťami, Posol musí proklamovať. Musí proklamovať Nové Božie Zjavenie, pretože je to kľúčom k životu a budúcnosti mnohých ľudí.

To bude iniciovať ich volanie, ich väčšie volanie, ktoré nemohlo byť iniciované žiadnym iným učením, alebo inou realitou. 

Je tu na to, aby pripravilo svet pre veľkú zmenu, ktorá prichádza, Veľké Vlny Zmien – veľké environmentálne, ekonomické a politické zmeny – ktoré sú oveľa väčšie ako to, čo ľudia dnes očakávajú. 

Existuje veľa ľudí, ktorí čakajú na Nové Zjavenie, pretože toto nenašli túto Iniciáciu v náboženstvách minulosti a v tradíciách sveta. Neboli schopní nájsť hlbšie spojenie prostredníctvom lásky, práce a akejkoľvek inej činnosti. Čakali nato už tak dlho. Tak dlho čakali na Zjavenie. 

Nie je to pre nich iba učením alebo fenoménom. Nie je to pre nich iba niečo, o čom špekulujú, s čím musia zápasiť, poprieť alebo odmietnuť. Pre nich nie je Proklamácia niečim čo je poburujúce alebo neobvyklé. Je to dokonalou vecou. 

Je to ich Iniciáciou. Drží ich volanie, hovorí dole ku Starodávnym chodbám ich myslí, hovorí s časťou v nich, ktorú sotva poznajú, ale ktorá je centrom ich Bytia a ich prítomnosti vo svete. 

Pre nich je to najväčší okamih, ktorý môžu zažiť aj keď nechápu jeho plný význam alebo to, čo si to bude vyžadovať v budúcnosti. Pre nich je to to, na čo čakali. 

Boli vyslaní na svet, aby boli v čase veľkého prevratu. Boli poslaní do sveta aby boli súčasťou budovania novej budúcnosti. Ich spojenie je viac do budúcnosti ako do minulosti. Sú deti budúcnosti. 

To, čo sa stalo predtým, to, čo bolo predtým odhalené, pre ne môže byť inšpiratívne alebo prospešné, ale nedrží to ich Iniciáciu. Nedrží to ich väčšie volanie. Tieto veci neobsahujú to, čo tak dlho hľadali a na čo tak dlho čakali. Viete, je to ich osudom. 

Nemôžete zmeniť to, čo bolo zavedené predtým, ako ste prišli na svet. Aj keď udalosti dňa a roka menia vaše okolnosti a menia vaše príležitosti, váš osud je stále rovnaký. 

Môžete s tým bojovať. Môžete s tým zápasiť. Môžete sa to pokúsiť nahradiť veľkými projektmi, veľkými romancami, veľkým úsilím alebo akýmkoľvek počtom rozptýlení a fantázií, ale nemôžete zmeniť to, čo bolo do vás vložené predtým, ako ste sem prišli. 

Ako sa to stane, ak sa to stane, kde sa to stane môžu byť zmenené a menia sa meniacimi sa okolnosťami sveta a meniacimi sa oddanosťami medzi ľuďmi a ich stavom, prostredím a tak ďalej. 

Ak je vaším osudom prijať Nové Zjavenie, nemôžete nikde inde nájsť svoje volanie. Skúste to, ak chcete. Buďte odolní. Poprite to. Postavte sa od toho. Skúste na tom nájsť chybu. Skúste to podceňovať. Snažte sa to držať na uzde. Ale nemôžete zmeniť fakt, že to drží váš osud. 

Vaša myseľ môže špekulovať. Vaša myseľ bude spochybňovať. Vaša myseľ si bude myslieť, že je to smiešne; že to nemôže byť. Ale vaše srdce bude vedieť. Vaša duša bude aktivovaná. 

Je to ako Hlas, ktorý k vám hovoril predtým, ako ste prišli na svet a pripravuje vás na vstup do tohto zložitého a náročného prostredia. Je to ten Hlas – ako ten Hlas, ako náš Hlas, ktorý oživuje spojenie, obnovuje primárne zameranie a zmysel vášho života.

Ale v okamihu Iniciácie tomu nebudete rozumieť. Bude to tak mätúce. Je to tak odlišné od vašich cieľov, vašich predstáv a vašich predstáv o sebe a o tom, čo robíte vo svete.

A zrazu je to, akoby vás zasiahol blesk a na chvíľu v tme je všetko osvetlené. A vidíte pravdu o svojom živote a o tom, ako ďaleko ste skutočne od svojho väčšieho účelu a volania, zmätení, unášaní akoby ste boli na plti v oceáne, nesení vetrom a vlnami sveta. 

Ale Boh vás našiel ako ste unášaní v rozsiahlosti morí, našiel vás. Ako malý fliačik na povrchu oceánu, ste boli nájdení. Zjavenie vás našlo. 

Bez ohľadu na vaše okolnosti alebo stav mysle, Volanie k vám prehovorí, pretože predstavuje váš osud. Nie je to osud niekoho iného. Nemusíte sa o nich báť. Je to váš osud. 

Môžete si povedať: „A čo ostatní ľudia? Čo môj manžel? A čo moje deti? A čo môj drahý priateľ? “

Ale Boh našiel fliačik na oceáne a tým fliačikom ste vy. 

Toto je Iniciáciou. Je to záhadné. Nedá sa to pochopiť intelektom. Nemôžete ovládať, čo to znamená, ani to, čo vás k tomu povedie. Je to mimo vašu kontrolu, pretože Boh je mimo vašu kontrolu. 

Vaše vynikajúce nápady, vaše pevné presvedčenia, všetky sa zdajú byť povrchné a slabé tvárou v tvár tejto Prítomnosti. Vaše argumenty sú duté. Vaše odmietnutie je bez skutočných emócii. Vaše popretie je neúprimné. Vášmu odmietnutiu chýba presvedčenie. Pretože je to vaša Iniciácia. 

A akonáhle je Iniciácia rozpoznaná, po určitom boji sa pred vami roztiahne cesta prípravy. Kroky k Poznaniu sa roztiahnu pred vami. Rekultivácia vášho skutočného života a všetkého, čo od vás bude vyžadovavané a vašich súčasných okolností a povinností sú uvedené pred vami, krok za krokom. 

Nemôžete sa dostať k svojmu účelu z miesta, kde ste, pretože ste zmätení a nenašli ste váš bezpečný prístav. Nenašli ste pohľad na zem, kde má váš život byť. 

Akým časom toto teda je, byť dotknutí Zjavením. Bude sa to zdať ako moment, ale zrazu všetko začnete cítiť inak. Mali ste skúsenosť, ktorá je v kontraste s vašimi bežnými skúsenosťami, a to začína vytvárať kontrast, ktorý budete so sebou niesť. Nič čo môžete urobiť sami tomu nemôže konkurovať. Je to väčšie ako akékoľvek skúsenosti, ktoré ste kedy mali. Je to väčšie ako akýkoľvek cieľ, ktorý ste si kedy stanovili. 

Cítite sa vystrašení, ohromení a zmätení, ale to je v poriadku. Je to prirodzené. Určite by to spôsobilo zmätok a dezorientáciu, ak by sa váš život tak náhle zmenil. Bolo by to určite rozčarujúce pre vaše súčasné posadnutosti a rozptýlenia. 

Akonáhle na vás Boh označí, potom to nie je tak, akoby ste to mohli vymazať zo svojho života alebo to zakryť alebo nechať odísť alebo to vysvetliť alebo si to racionalizovať sami pre seba, čím by sa znížila jeho sila. Chystáte sa bojovať proti Zjaveniu pre vás? 

Nie je náhodou, že ste narazili alebo dokonca počuli o Novom Zjavení. Všetky sily Neba, ktoré vás podporujú, sa vás pokúšajú dostať do tohto bodu uznania a zabrániť vám v tom, aby ste si v procese zničili svoj život, chcú obmedziť škody, ktoré ste už spôsobili, a odpad, ktorý ste už vytvorili, aby ste mohli byť k dispozícii a boli schopný odpovedať. 

Iniciácie môže spôsobiť, že sa budete cítiť bezmocní a zmätení, veľmi neistí. Možno si dokonca myslíte, že je to veľké nešťastie. Ale z pozície a perspektívy Neba ste jeden požehnaný z mála, človek, ktorý dostal najväčšiu príležitosť. Čo ak to znamená zmeniť váš život a okolnosti? Čo je to v porovnaní s tým, kto ste a prečo ste sem boli poslaní? 

Dôležité pre vás, áno, v tejto chvíli a možno zmysluplné pre ostatných, ktorí sú s vami zapojení. Dostali ste však väčšiu príležitosť a ešte viac ako príležitosť – volanie. 

Len čo dôjde k tejto Iniciácii, vaša cesta sa zmení, možno na začiatku nepostrehnuteľne, ale niečo zmenilo váš život. Už nikdy nebudete naozaj rovnakí. Aj keď svoj život strávite popieraním a odmietaním toho, čo sa stalo, nikdy nebudete rovnakí. 

Nikdy nebudete spokojní s jednoduchými pôžitkami. Nikdy sa neuspokojíte so svojimi niekdajšími cieľmi alebo rozptýleniami, záľubami alebo koníčkami. Niečo sa zmenilo.

Z pohľadu Neba je to veľkým požehnaním. Konečne má váš život možnosť pre vykúpenie. Ale vám sa to v danom okamihu môže zdať veľmi inak. 

Musíte sa potom držať Zjavenia, ak je to vašou Iniciáciou a budete vedieť, či je v centre vášho bytia. Nejde o intelektuálnu diskusiu so sebou. samím Nie je to racionálny proces. Ľudská racionalita je iba mechanizmom vyrovnania sa s neistým a nepredvídateľným svetom. Je to vhodné za určitých okolností a beznádejné v iných. 

Je dôležité, aby ste o Poslovi vedeli, pretože ak k Iniciácii dôjde, keď je na svete, vaša príležitosť sa stáva čoraz významnejšou. Bolo by veľkým nešťastím, keby ste ho premeškali, kým je tu. 

Zjavenie prichádza iba každých pár storočí, alebo možno raz za tisícročie, a tu ste v tom čase náhodou. Z pohľadu Neba je to veľké požehnanie, veľká príležitosť.

Kto však môže spoznať Posla? Vyzerá byť veľmi priemerný. Nevyzerá senzačne. Vo svete nemá veľkú pozíciu. Zmizne v masách ľudí. Bude kráčať medzi nimi. Nikto ho nespozná, s výnimkou tých, ktorých Zjavenie zasiahlo. 

Pre tých, ktorí sa s ním stretnú, nemusí prezradiť svoj pravý účel a prácu vo svete, v závislosti od toho, o koho ide. Ako je možné, že by to niekto nevidel? Ako by sa tak mohlo stať, že niekto, kto má taký veľký význam na svete, by zostal nerozpoznaný ľuďmi, ktorí stoja vedľa neho? 

Je to svetová ťažkosť. Každý má oči, ktoré vidia, a uši, ktoré počujú, ale pozerajú sa iným spôsobom a snažia sa počuť, čo je v ich mysli a čo potvrdzuje to, čo je v ich mysli, a nie to, čo existuje v skutočnosti. 

Pozerajú sa, ale nevidia. A počúvajú, ale nepočujú. Stoja vedľa Posla, ale neuvedomujú si, že v súčasnosti stoja vedľa najdôležitejšej osoby na celom svete. 

Nikdy to o sebe nepovie. Je na to príliš skromný, takže to treba za neho povedať. 

Je to ako pred storočiami. Pili ste čaj pri stole s Mohamedom, ale nevedeli ste, o koho ide. Lebo vyzerá ako ktokoľvek iný. Nevyžaruje Prítomnosť. Nie je taký veľkolepý ani taký všemohúci, že všetci okolo by z jeho prítomnosti omdlievali. Je to len človek, oblečený tradične, len muž. Tam je. Teraz ho vidím. Je tu. Nič zvláštne. Musel tvrdo kázať, aby prinútil ľudí, aby ho počúvali. Tak slepí boli všetci okolo neho, len pár z nich videlo. Toto je dilemou a bremenom Posla v akomkoľvek čase Zjavenia. 

Iniciácia začína s impaktom. Začína sa s nespokojnosťou a uznaním, že hľadáte, že sa neuspokojujete s tým, čo máte a kde ste a s tým, čo robíte, pretože to nereprezentuje kto ste a prečo ste sem prišli. 

Tí, ktorí si myslia, že sú spokojní ešte nezašli dostatočne hlboko do seba, aby si uvedomili, že zaostávajú za tým, kde musia byť a čo musia robiť. 

Cieľom nie je šťastie, ale príprava, pripravenosť, kontakt, stretnutie a nakoniec kontribúcia pre svet, kdekoľvek to môže byť vhodné pre jednotlivca. Preto je hľadanie šťastia tak klamlivé, pretože Zjavenie bude nepríjemné. Bude to pre vás výzvou. 

Myslíte si, že Boh príde a poteší vás, keď vás pošlú na svet, aby ste robili niečo, čo teraz nerobíte a nemáte na to nádej, pokiaľ vám nebude dané niečo väčšie, pokiaľ nebudete povolaní z davu, pokiaľ vaša cesta nebude zmenená Nebeskou Silou? 

Budete iba fliačikom v oceáne, neznámi sebe, neznámi pre ostatných. Aj keby ste mali vynikajúcu pozíciu, aj keby ste získali bohatstvo a postavenie v spoločnosti, prázdna povaha vášho života bude všadeprítomná, pokiaľ ste nenašli svoju väčšiu prácu a nerobili ju podľa svojich najlepších schopností. 

Tí, ktorí to robia, majú spokojnosť, zmysel pre hodnotu a moc, ktoré sú stratené všetkým ostatným bez ohľadu na to, čo o sebe tvrdia.

Božie Nové Zjavenie objasní podstatu ľudskej duchovnosti, ktorú prekrýva kultúra, konvencie a politická manipulácia. 

Objasní, že sa rodíte s dvoma mysľami – svetskou mysľou, ktorá je podmienená svetom a hlbšou mysľou vo vás, ktorá je stále spojená s Bohom. Objasní to, že intelekt má hranice a za týmito hranicami musíte ísť pod povrch mysle. 

Objasní to, že sa sami naplniť nemôžete mimo svojej väčšej práce a osudu, že všetky pôžitky, ktoré hľadáte, budú dočasné a neuspokoja hlbšiu potrebu vašej duše. 

Dá vám jasne najavo, že žijete v čase veľkých zmien, kde sa skončí izolácia ľudstva vo vesmíre a kde Veľké Vlny Zmien zasiahnu svet – času veľkých prevratov a neistoty, času kedy dôjde k Zjaveniu. 

Ľudia môžu chcieť od Posla veľa vecí – dúfajúc o oslobodenie, zázraky, v nádeji, že budú veriť v niekoho nadprirodzeného, v nádeji, že ich život bude obohatený jeho prítomnosťou a jeho prácou.

Budú však sklamaní, rovnako ako predošlí Poslovia sklamali mnohých ľudí. Preto sú Poslovia popieraní, odmietaní, vyhýbaní sa im a v niektorých prípadoch aj zničení, pretože ľudia od nich nedostávajú to, čo chcú. Dostávajú iba to, čo skutočne potrebujú. 

To, čo ľudia chcú a Vôľa Neba je veľmi rozdielne. Ale ak by ste v skutočnosti dokázali rozlíšiť vaše hlbšie požiadavky na život, presahujúc prežitie a získanie jednoduchých vecí, ktoré sú potrebné pre stabilitu a bezpečnosť vo svete, videli by ste, že to, čo chcete, a Vôľa Neba sú v skutočnosti rovnaké. Ale k tomuto uznaniu by iba došlo vo veľmi hlbokom stave čestnosti pre jednotlivca. 

Je nepravdepodobné, že ste to už našli. Ale vy, ktorí počúvate naše slová ste prišli do bodu, kedy môže dôjsť k Iniciácii. Musíte počúvať svojím srdcom, nie svojím úsudkom, svojimi predstavami a všetkými požiadavkami, ktoré si myslíte, že sú potrebné, aby bolo Zjavenie skutočné a aby malo pre vás zmysel, akoby ste také veci mohli určiť. 

Aj v biede ľudí stále nemajú tú pokoru, aby uznali, že nemôžu ustanoviť podmienky angažovania týkajúce sa ich primárneho vzťahu so Stvoriteľom a s Vôľou Neba. 

Vaše náboženské viery tak nemôžu skutočne učiniť, pretože sa to deje mimo sféru viery. Viera vás nedostane do vášho Starodávneho domova, vášho Nebeského stavu, pretože viera je príliš slabá a príliš dočasná. Keď opustíte tento svet, nebudete mať žiadne viery. Všetky odchádzajú s telom. Budete tak len taký, akí skutočne ste.

Vaša Duchovná Rodina vás prijme a spýta sa vás, či ste dosiahli určité veci a v tom okamihu budete bez bremena a oslepujúceho účinku vašej viery vedieť, či ste tieto primárne funkcie splnili, alebo nie. A tu nie je žiadne odsúdenie, ak ste to nedokázali. Znamená to len, že vaša práca ešte nie je dokončená. 

Musíte sa prepracovať späť do Neba, viete. Musíte slúžiť separovanému svetu, separovanému vesmíru. Musíte sa prepracovať späť, prostredníctvom kontribúcie a sebarozvoja. Nemôžete sa vrátiť do svojho Starodávneho Domova ako mizerná, konfliktná, sporná a mrzká osoba. Nebo by sa vám javilo ako Peklo, ak by sa tak stalo. 

Boh sa jednoducho nezbavuje všetkých týchto problémov, pretože ich Boh nevytvoril. Musia byť zničené. Boh vám dal moc Poznania, hlbšiu inteligenciu a väčšie volanie na zmazanie tragédie vášho bývalého života a existencie a na obnovenie dôstojnosti a účelu, ktoré si chcete nárokovať a účelu, ktorý vám je pre vás aby vám slúžil. 

Všetko sa začína Iniciáciou. Ak to má byť pravdivé a efektívne, začína to Iniciáciou. To je miesto, kde Boh určuje podmienky zapojenia a ustanovuje začiatok vašej skutočnej cesty Domov. 

Nemôžete sa vrátiť späť do svojho skutočného stavu, pretože nepoznáte cestu. Nemôžete jednoducho nasledovať predpis od niekoho iného, pretože zapojenie do Poznania a Prítomnosti musí nastať niekde pozdĺž línie, inak to je len intelektuálna iniciatíva a nie cesta duše. 

Čas je pre svet krátky. Nie je čas stráviť desaťročia a storočia zdokonaľovaním sa, alebo pokusom o vyriešenie svojich problémov. Toto Volanie je na teraz. Je neskoro.

Bude to pre vás tlakom, ak budete môcť odpovedať, ale tento tlak vám skráti čas, ktorý potrebujete na to, aby ste odpovedali a pripravili sa. A to je veľkým požehnanním, pretože čas sa rovná utrpeniu pre tých, ktorí nemôžu odpovedať. 

Tento dar je vo vás, ale vy nemôžete tie dvere odomknúť. Nemáte kľúč. Nemôžete objaviť svoju hlbšiu podstatu, pretože ešte nevidíte celkový obraz. Zatiaľ nemáte vzťah so svojím Zdrojom, pretože vaša hlbšia podstata je vzťahom s vašim Zdrojom. Ako by bolo možné, že by ste to našli, žijúci v Separácii, stratení v oceánoch sveta? 

Toto je dar neba – že váš život môže byť vykúpený. Musíte však umožniť, aby vám cesta mohla byť predstavená. 

Musíte odpovedať na Zjavenie. Ak ste nereagovali na predchádzajúce Božie Zjavenia, čakáte na Nové Zjavenie. 

V určitom okamihu, vo chvíli zúfalstva alebo vytriezvenia, budete vo svojom vnútri cítiť hlbší pohyb. A uvidíte, že ste prišli pre väčší účel, ktorý ste ešte neobjavili, ale ktorý vás čaká a čaká na moment, keď bude váš život zvolaný.

Poslova Misia

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
10. Apríla 2012
v Boulder, Colorado

Boh poslal do sveta Nové Zjavenie, úplne iné ako to, čo bolo posielané pred viac ako tisíc rokmi. 

Na svet bol poslaný Posol – Posol, ktorý viedol obyčajný život, Posol, ktorý je skromný muž, a ktorý bol na túto úlohu veľmi dlho pripravovaný. 

Zatiaľ čo iní môžu tvrdiť, že im patrí titul Božieho Posla, v skutočnosti existuje iba jeden, ktorý bol poslaný do sveta. Nebo to samozrejme vie, aj keď ľudia budú robiť ďalšie tvrdenia a výroky. 

Ľudia sa Posla boja. Boja sa toho, čo by to pre nich mohlo znamenať, ako by to mohlo zmeniť ich predstavy alebo ako by ich to mohlo priviesť k nejakej väčšej službe alebo asociácii. 

Mnoho ľudí odmietne Božie Nové Zjavenie čisto iba na tomto základe, pretože sa obávajú, že vo svete je Nové Zjavenie, ktoré by mohlo zmeniť smerovanie ľudských dejín a osudov a ktoré by spochybnilo mnohé prevládajúce predstavy a presvedčenia, ktoré sa stali inštitucionalizovanými a tak dobre zavedenými. 

Ale Stvoriteľ všetkého života nie je týmito vecami viazaný a poskytuje len základné Posolstvo a Zjavenie pre blahobyt ľudstva a pre budúcnosť a osud ľudstva, a to na tomto svete, ako aj vo Väčšom Spoločenstve života vo vesmíre.

Božie Nové Zjavenie je rozsiahlejšie, inkluzívnejšie a podrobnejšie ako čokoľvek, čo bolo kedy predtým na svet prinesené. Je poskytnuté v čase, keď sa ľudská rodina stala gramotnou a zapája sa vo svetovej civilizácii a ekonomike s medzinárodnou komunikáciou. Je to veľmi odlišné prostredie ako ktorékoľvek z predchádzajúcich Zjavení, ktoré mali veľmi regionálny charakter, a ktoré sa šírili iba vo veľkom časovom rozpätí a s mnohými spormi, konfliktmi a násilím. 

Ľudstvo stojí na prahu vesmíru plného inteligentného života —neľudského vesmíru, ktorému teraz musí naučiť čeliť. 

A ľudstvo žije vo svete s ubúdajúcimi zdrojmi a enviromentálnou nestabilitou, niečo úplne iné od všetkého, čo sa stalo za tisíce rokov. Ani vaša história nedokáže zodpovedať na to, čo by to mohlo znamenať, okrem samotnej histórie Zeme. 

Zjavenie prináša svoj vlastný komentár. Nejde len o záhadné učenie, ktoré sa ponecháva na ľudskú interpretáciu, ako tomu bolo predtým. 

Toto Zjavenie je úplné a komprehensívne a dotýka sa takmer všetkých aspektov života jednotlivca a života ľudstva teraz, ako aj v budúcnosti. 

Ale rovnako ako všetky Zjavenia v histórii, hovorí o väčších veciach, ako sú obavami ľudstva v súčasnosti. Hovorí o veciach, ktoré budú robiť všetok rozdiel v tom, či sa ľudstvo rozhodne spojiť v upadajúcom svete, alebo či bude bojovať a zápasiť o to, kto má prístup k zostávajúcim prírodným zdrojom. 

Bude to robiť zásadný rozdiel v tom, či sa ľudstvo dokáže pripraviť na svoje zapojenie sa s Väčším Spoločenstvom, ktoré sa už deje, kvôli Intervencii rasami vo svete, ktoré sú tu, aby využili ľudskú slabosť, konflikt a očakávanie. 

Tak veľká správa si vyžadovala obrovskú prípravu pre Posla a pre tých pár jednotlivcov, ktorí boli povolaní, aby mu pomáhali pri jeho príprave a proklamácii. 

Nie je tu na to, aby odpovedal na každú otázku alebo priniesol riešenie pre každú potrebu. Jeho Posolstvo hovorí o potrebe duše v jednotlivcovi – o potrebe opätovného spojenia so Zdrojom života a získania sily, ktorú Boh dal každému človeku, prostredníctvom prítomnosti hlbšej inteligencie v nich nazývanej Poznanie. 

Posol tu nie na to aby sa hádal, debatoval alebo sa zaoberal svetovými záležitosťami alebo ambíciami rôznych skupín, národov alebo komunít. Je tu na to, aby priniesol Posolstvo Zjavenia a vykúpenia ľuďom celého sveta bez ohľadu na ich individuálne kultúrne postavenie alebo náboženskú príslušnosť, ak vôbec nejakú majú. 

To presahuje národy, kultúru aj náboženskú ideológiu. To presahuje kontroverzie týkajúce sa týchto vecí, pretože ide o Nové Božie Posolstvo, ide o vykúpenie a prípravu celého sveta na realitu a budúcnosť, ktorá sa bude veľmi líšiť od minulosti.

Iba Boh môže poskytnúť niečo také. Pretože aj v tejto chvíli sú náboženstvá rozdelené, dokonca aj v sebe samích. Sú sporné a nedokážu adekvátne vyriešiť veľké narastajúce globálne problémy, ktoré v budúcnosti postihnú ľudstvo, ak nebude pripravené. 

Hádanie sa o to, kto má najlepšie náboženstvo alebo najohromujúcejšieho zakladateľa, môže teraz ľudstvu iba ublížiť. Činí to divíziu a exklúziu. Zvyšuje sa tým dilema a rozbitie ľudskej rodiny. 

Boh vie lepšie. A ten, kto bol vyvolený aby priniesol Zjavenie, je na to dokonalý. Prešiel touto skúškou. Nezlyhal pri dlhej príprave a všetkom, čo to vyžadovalo od neho a od jeho rodiny. 

Ľudia sa tomu postavia na odpor a budú sa mu pohoršovať a obviňovať Posla zo všetkého možného. Ale on je ten pravý. Zlyhanie pri videní jeho hodnoty a jeho úlohy je zlyhaním na