Religia cea pură

Religia cea pură este o carte de revelație oferită de Dumnezeu pentru a dezvălui din nou esența și înțelesul mai adânc al religiilor lumii și Puterea și Prezența lui Dumnezeu, ce caută să le vorbească oamenilor din toate tradițiile religioase din lume în această vreme.

Religia cea pură este veșnica cale a trezirii, a izbăvirii și a întoarcerii la Creator, inițiată de Dumnezeu la începutul Separației, iar apoi introdusă în toate lumile din univers în care există viață inteligentă. Religia cea pură este răspunsul lui Dumnezeu la tragedia și suferința pe care actul de a trăi într-o stare de Separație de Dumnezeu le-a creat în istoria religiei din această lume. Este comunicarea vie de la Creatorul vieții, chemându-i pe toți cei care încă trăiesc în Separație să se întoarcă la uniunea cu Dumnezeu și oferindu-le o cale de întoarcere.

Dumnezeu a vorbit din nou, trimițând o Revelație nouă pentru umanitate. Această Revelație este reflexia directă a spiritualității pure ce se află în inima tuturor religiilor din lume.

Noul Mesaj proclamă faptul că nimeni nu poate pretinde că religia lor este singura religie adevărată. În schimb, există chemarea pură și misterioasă a lui Dumnezeu pentru fiecare persoană din lume. Această chemare răsună pentru toți oamenii, fie că sunt creștini, musulmani, evrei, budiști, persoane de altă religie sau persoane fără nicio religie. Aceasta este o chemare lăuntrică, chemând-o pe fiecare persoană să pășească dincolo de limitele convingerilor într-o viață cu experiențe mai adânci, cu relații mai înalte și cu un scop mai înalt în lume.

Un Mesaj Nou de la Dumnezeu a sosit pe pământ. Este expresia legăturii pure și veșnice cu Dumnezeu, așa cum a existat de-a lungul istoriei omenirii și de la începutul universului manifestat. Umanitatea are acum acces direct la această experiență pură, liberă de obstacolele neînțelegerii, ale autorității și ale corupției umane. Acum a venit din nou în lume.

Religia cea pură este cartea a opta din Volumul 1 al Noului Mesaj de la Dumnezeu.

Cuprins

Heaven and Hell
The Pure Religion
Marea Credință
God’s Ancient Covenant with Humanity
God’s New Message for the World’s Religions
Religious Fundamentalism
Violența Religioasă