Originea Mesagerului

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului Marshall Vian Summers
pe 1 august 2012
în Boulder, Colorado

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.


Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.


Oamenii nu au idee ce înseamnă să fi Mesager sau cum sunt aleși sau pregătiți Mesagerii. Ei vor să venereze eroii sau să îi nege complet.

Ei vor să creadă că Mesagerul este Mesajul, dar Mesajul este întotdeauna mai măreț decât Mesagerul. Oamenii își vor baza întreaga părere și abordare pe atitudinea lor față de Mesager, dar Mesajul va fi mereu mai important.

Oamenii nu pot trăi cu Mesajul, așa că devin obsedați de Mesager. Dar ei nu îl înțeleg pe Mesager. Ei nu au idee de unde vine Mesagerul și cum este ales Mesagerul, dincolo de toți ceilalți. Mulți oameni cred că nu poate exista un singur Mesager. Trebuie să existe mulți Mesageri sau ar trebui ei înșiși să fie Mesageri.

Într-o lume a Separației, cineva care reprezintă o uniune mai mare va fi înțeles și perceput greșit. Acest lucru nu poate fi evitat.

Oastea Angelică, Mulțimea Angelică, alege Mesagerul pentru fiecare lume în care este nevoie de un Mesager. Iar un Mesager este ales numai în vremuri cu mari schimbări, dificultăți și oportunități pentru o rasă, pentru o anumită lume. Asemenea momente de cotitură apar foarte rar.

În ciuda marilor evenimente care au loc în lumea voastră în orice vreme, Mesagerii vor veni
foarte rar. Între timp, vor exista profeți—avertizând sau stabilind standarde de comportament. Vor exista vizionari. Vor exista reformatori. Vor exista susținători.

Un profet nu poate face asta, pentru că profeții vorbesc despre ce se întâmplă în prezent sau în viitorul apropiat. Profețiile lor nu sunt pentru toate vremurile și pentru toate popoarele. Sunt menite în mod special pentru anumite popoare, anumite locuri și anumite evenimente.

Cei care predau un standard mai înalt, ei trebuie să consolideze un standard deja oferit, de multe ori, de către cei care au fost chemați la un asemenea serviciu valoros.

Însă Mesagerul aduce o realitate cu totul nouă. Ei nu sunt însărcinați să satisfacă fiecare necesitate zilnică sau să rezolve fiecare problemă sau criză de ultimă oră. Ei aduc ceva care să schimbe întreaga abordare și întregul viitor al umanității.

Mesagerii sunt condamnați, răstigniți și distruși, pentru că oamenii nu primesc ceea ce vor de la Mesager. Ei nu primesc bogăție sau o siguranță mai mare sau avantaje sau favori speciale—înzestrări de la Dumnezeu.

Mesagerul ne îndreaptă atenția spre prezent și spre viitor și aduce o realitate nouă pe pământ. Oamenii care sunt plini de dorințe și ambiții nu primesc ceea ce vor în acest moment de la el, așa că îi întorc spatele Mesagerului. Îl neagă pe Mesager. Îl condamnă pe Mesager. Ei caută pe cineva de la care pot beneficia în acest moment așa cum vor și poruncesc ei. Ei nu au idee ce se află în fața ochilor. Ei nu au idee ce judecă. Ei nu au idee care sunt adevăratele lor nevoi superioare—nevoia sufletului lor.

Aceasta este o dilemă pentru toți oamenii din lume—bogați sau săraci, din orice țară sau cultură sau afiliere religioasă. Ei încă nu sunt conștienți de marea nevoie a sufletului. Puținii care sunt, caută și se străduiesc în tradițiile lor sau dincolo de tradițiile lor. Ei caută și se străduiesc să găsească această legătură înăuntrul lor, această legătură cu Dumnezeu, și această legătură cu viitorul lor, cu destinul lor și cu scopul lor cu care se află pe pământ. Toți ceilalți sunt ca vitele ce pasc pe câmp, mulțumiți doar dacă au hrană în ziua respectivă și mai multe plăceri pentru ziua de mâine și să fie protejați de pericolele lumii, în mod legitim sau ilegitim.

Dumnezeu le vorbește celor care au și celor care nu au. Dumnezeu le vorbește celor care conduc și celor care sunt conduși. Dumnezeu le vorbește celor care sunt cinstiți și celor care nu sunt cinstiți. Dumnezeu le vorbește celor care sunt bogați și celor care sunt foarte săraci.

Însă Mesagerul nu este perfect, pentru că niciunul din marii Mesageri nu a fost perfect. Iar Mesagerul nu este un zeu, pentru că niciunul din marii Mesageri nu a fost un zeu.

Originea sa se află dincolo de lumea aceasta. El a fost ales și pregătit de Prezența Angelică să intre în lume, într-un anumit loc și într-un anumit moment.

Destinul său a fost să primească o educație de bază privind omenirea și condiția umană și să fie izolat de lume suficient, astfel încât marea sa promisiune și chemare să poată apărea mai târziu în viață, când va fi atins punctul de maturitate.

Vezi tu, viața lui a fost plănuită, spre deosebire de toți ceilalți din jurul lui. Viața lui a fost într-adevăr plănuită și vegheată. Aceasta este realitatea tuturor Mesagerilor.

Și este realitatea Mesagerului care se află pe pământ în ziua de azi, care aduce o Revelație Nouă de la Dumnezeu.

Căci Dumnezeu a vorbit din nou să pregătească umanitatea pentru pericolele vieții într-o lume în declin și pentru marile pericole nevăzute ale contactului cu forțe invadatoare din univers, care sunt aici să profite de slăbiciunea, ambiția și divizarea umană.

Mesagerului i-a fost oferit Mesajul dincolo de această lume, nu intelectual, ci înzestrat la un nivel mai adânc al minții, dincolo de tărâmul și influența rațiunii. Cine poate înțelege aceste lucruri? Cine pe lumea asta poate înțelege aceste lucruri, decât foarte puțini oameni?

El avea să fie un om umil. El avea să fie educat, dar nu foarte educat. El avea să fie influențat de lume, dar nu foarte influențat de lume. El avea să îi observe pe ceilalți, dar să nu fie captivat de ceilalți. El avea să rămână disponibil, deschis și receptiv de-a lungul anilor tinereții sale.

Este un lucru foarte dificil de realizat fără supraveghere Divină. Abținându-se de la mari cariere. Abținându-se de la a se dedica în relații, până când și-a întâlnit partenera adevărată. Abținându-se de la interese și de la hobby-uri. Abținându-se de la a deveni susținător sau reformator. Abținându-se ani și ani de zile, nereușind să satisfacă standardele societății, nereușind să satisfacă așteptările societății, nereușind să satisfacă așteptările familiei—așteptând, pregătindu-se pentru momentul Inițierii.

Pentru Mesagerul Domnului din aceste vremuri, inițierea a avut loc la vârsta de 33 de ani. El a trebuit să aștepte mult timp. Mesajul era înăuntrul lui, dar dincolo de conștiința sa. Îl purta ca pe o încărcătură secretă. Căci încărcătura trebuie să fie secretă pentru a nu se umbla la ea. Nu poate fi dezvăluită pretimpuriu. Nu poate fi folosită greșit, alocată greșit sau înțeleasă greșit. A trebuit să aștepte Inițierea, Marile Raze ale Inițierii, care aveau să-l lovească atât de puternic, încât să-i schimbe viața și să-l trimită într-o direcție cu totul nouă.

Oamenii cred că toți marii Mesageri sunt foarte sfinți, foarte puri, fără să fi făcut nicio greșeală în viață. Asta e prostie curată. Desigur că toți au făcut greșeli în viață. Unii dintre ei au suferit foarte mult din această cauză.

Ceea ce i-a făcut Mesageri a fost puterea Mesajului pus înăuntrul lor și abilitatea lor de a rezista ispitelor, tragediilor și presiunilor lumii, până în momentul în care Inițierea lor putea să înceapă. Iar acest lucru nu ar fi putut să aibă loc fără supravegherea Divină și îndrumarea cu grijă a vieților lor.

În toate cazurile, Mesagerii nu au știut cine sunt sau ce poartă sau ce ar însemna pentru viitor, până în punctul Inițierii și procesul Inițierii care avea să aibă loc și care avea să-i ducă mai departe, trecând multe praguri spre viitor. Momentul și locul au fost foarte importante aici, iar gradul de sprijin pe care l-au primit de la anumite persoane a fost foarte important aici.

Acesta este un individ cu adevărat unic în lume și așa a fost dintotdeauna. Deși originea lor [lumească] este obișnuită și umilă în aproape toate cazurile, ei ajung să fie cei mai importanți oameni din lume.

Ei sunt trimiși de Prezența Angelică. Ei sunt înzestrați cu Mesajul, care este mai presus de ei, care este mai presus de înțelegerea lor, care este mai presus de orice și-ar putea imagina. Deține Puterea Domnului înăuntrul său. Deține puterea Inițierii.

Niciun Mesager nu ar putea inventa așa ceva. Niciun Mesager nu ar putea concepe așa ceva sau crea așa ceva. Aceasta nu este o învățătura bazată pe o abordare eclectică sau pe o versiune revizuită a tradițiilor existente. Învățătorii spirituali din întreaga lume, din toate tradițiile, fac asta, dar Mesagerul aduce ceva mult mai măreț.

Mesagerul nu este magnific. Mesagerul nu inspiră o mare venerație, încât toată lumea din jurul lui îi recunoaște importanța și unicitatea acestei persoane.

Nu a fost niciodată cazul pentru Mesagerii Domnului. Ei au fost tratați foarte prost. Au fost ignorați, sau negați, sau tratați în mod crunt—recunoscuți cu greu de cei din jur. Numai foarte puțini oameni au avut această recunoaștere, iar ei aveau să joace un rol important în dezvoltarea Mesagerului, în lucrarea sa timpurie și în succesele sale posterioare.

Acum, pentru prima oară, puterea Revelației este oferită în întreaga lume deodată—nu într-un singur trib, nu într-o singură regiune anume, nu într-un singur loc important de pe pământ. Căci lumea este conectată acum, iar Mesagerul îi va vorbi întregii lumi, iar întreaga lume se poate întoarce împotriva lui. Oportunitatea este imensă, dar și pericolele implicate.

Ca de obicei, personajele religioase se vor simți amenințate o dată ce vocea lui va fi auzită, o dată ce impactul asupra oamenilor va crește, o dată ce Mesajul său va începe să prindă rădăcini. Deși el nu este aici să atace guvernele sau să răstoarne dictaturile brutale sau să revoluționeze în acest fel; deși el aduce pace, cooperare și seninătate, el va fi tratat ca un inamic de cei care pretind că sunt religioși, de cei care pretind că Îl reprezintă pe Dumnezeu sau Voința lui Dumnezeu, de adepții tuturor Mesagerilor anteriori.

Mulți îl vor percepe ca pe un inamic și ca pe o amenințare. Asta îți arată cât de departe sunt ei de Sursa propriilor lor tradiții și cât de slabă este Cunoașterea dinăuntrul lor, cugetul profund pe care Dumnezeu l-a oferit tuturor oamenilor.

Îi va fi mult mai ușor unei persoane obișnuite să îl recunoască pe Mesager. Îi va fi mult mai ușor unei persoane care are puține idei preconcepute și nicio investiție în poziția lor din societate să-l recunoască pe Mesager.

Îl poți nega. Îl poți abjura. Însă el are Mesajul și îl aduce în lume, în cea mai pură formă posibilă.

Acum poți chiar să auzi Vocea Revelației, lucru care nu a fost posibil până acum și care nu s-a întâmplat până acum. Da, Vocile Îngerilor au fost auzite vorbind despre lucruri specifice, iar acest lucru a fost înregistrat din când în când, dar un Mesaj Nou de la Dumnezeu nu a fost înregistrat niciodată în forma sa pură.

Pentru a recunoaște Mesagerul, trebuie să ai ochi să vezi și urechi să auzi. Trebuie să fi dispus să te liberezi de ideile tale preconcepute și de nemulțumirile tale față de religie și de convingerile tale ferme cu privire la Dumnezeu, la religie și la spiritualitate, pentru a avea o experiență pură și reală.

Mesagerul nu va condamna religiile lumii, dar el va oferi în schimb însăși esența Învățăturilor lor care a fost pierdută, uitată sau negată.

El va aduce o realitate nouă în lume, lucru care va necesita ca toate religiile să-și reevalueze ideile și convingerile principale și fundamentale. Deși el nu este deloc violent, el va întoarce totul cu susul în jos din cauza proclamației sale, din cauza prezenței sale în lume și din cauza Revelației în sine.

Oamenii vor deveni obsedați de cine se crede el sau spune că e sau cine ar putea fi, pentru că le este teamă de Revelație. Ei nu îi pot face față Mesajului, așa că vor deveni preocupați de Mesager. Se vor plânge. Îl vor acuza de lucruri. Ei vor crede că Mesagerul trebuie să îndeplinească criteriile lor ca Mesajul să fie adevărat. Se vor plânge, de parcă ei știu care sunt criteriile pentru Mesager. Atâta prostie și aroganță, dar mulți oameni dețin aceste păreri și își bazează ideile pe ele.

O, el trebuie să le dea oamenilor ceea ce vor sau ei nu îl vor vrea. Toți Mesagerii au înfruntat această dilemă fundamentală și inevitabilă.

El nu este aici să-ți ofere ție ceea ce vrei. El poate chiar nu-ți va oferi ceea ce crezi că ai nevoie în acest moment. Însă el îți oferă calea către propria ta revelație personală, către restaurarea ta și izbăvirea ta. Și ți-o aduce în cel mai clar mod posibil.

El îi vorbește acum unei lumi educate, așa că Învățătura nu este învăluită și ascunsă în termeni pastorali, sau în anecdote sau povești care necesită comentariu uman ca lumea să le poată înțelege rostul.

Revelația este oferită pură și simplă. Însă este atât de profundă, încât oamenii vor trebui să fie cu ea într-un mod nou, pentru că nu este o întreprindere intelectuală. Ține de inimă și de suflet.

Mulțimea Angelică înțelege situația dificilă de a aduce ceva atât de puternic și de pur în lume și criza pe care o va crea pentru oameni, dacă îl vor primi și accepta, și provocarea pe care le-o va oferi pentru a-și reforma propriile vieți și pentru a-și stabili legătura cu Cunoașterea, inteligența adâncă pe care Dumnezeu le-a oferit-o, care așteaptă să fie descoperită.

Acesta e motivul pentru care Revelația a oferit Pașii către Cunoaștere la începutul Revelației, astfel încât calea să fie stabilită, nu creată mai târziu de oameni plini de imaginație, și astfel încât claritatea și scopul să fie stabilite în mod clar, nu restabilite mai târziu de către cei care nu l-au știut pe Mesager.

Riscul corupției este foarte mare. Riscul interpretării greșite este foarte mare. Riscul înțelegerii greșite este foarte mare. De aceea Revelația este repetitivă—repetându-și din nou și din nou scopul, obiectivul, calea și obstacolele și problemele pe care oamenii vor fi nevoiți să le înfrunte, pentru a începe să dobândească o relație adevărată cu natura lor adâncă și pentru a avea șansa să-și descopere scopul înalt în lume, și toată iertarea și reconsiderarea care vor fi necesare, având în vedere modul în care se percep pe ei înșiși și percep lumea de astăzi.

Mesagerul nu aduce pace. El aduce provocări. El aduce oportunități. El aduce restaurare. El aduce muncă. El aduce relații adevărate. El aduce Voința și Scopul Divin pe pământ.

El aduce Revelația care poate salva umanitatea de la colaps în această lumea și de la riscul subjugării de dincolo de această lume. El aduce lucruri atât de mărețe la care oamenii nu s-au gândit până acum.

El se adresează nevoilor din viitor și celor din prezent. El se adresează nevoilor oamenilor de un secol de acum, care vor înfrunta o lume schimbată în mod catastrofal. El li se adresează celor care vor fi nevoiți să înfrunte Marea Comunitate a vieții în viitor și chiar celor care au contact în acest moment.

El aduce răspunsul la o mie de întrebări și probleme, dincolo de ceea ce oamenii știu în prezent—ce va asigura și crea libertate și suveranitate umană în univers, unde libertatea este rară, unde se va face totul, în afară de invazie, pentru a profita de o rasă umană slăbită, care nu bănuiește nimic.

Oamenii nu știu nimic despre asta. Oamenii nu știu nimic despre pericolele reale care pândesc lumea de astăzi. Ei trăiesc în propriul lor vis micuț, preocupați de propriile nevoi și probleme. Nu au idee ce va amenința civilizația umană, atât dinăuntru, cât și dinafară. Însă Revelația aduce această conștientizare.

Căci numai Dumnezeu poate dezvălui cum este viața în univers, iar acest lucru face parte din Revelație. Numai Dumnezeu poate dezvălui ce se ivește la orizont pentru umanitate, iar acest lucru este dezvăluit în Revelație. Numai Dumnezeu se poate adresa nevoilor adânci ale inimii și sufletului, iar acest lucru este centrul Revelației. De la nevoile întregii lumi, din prezent și din viitor, până la nevoile principale și fundamentale ale tale, ale individului, în acest moment, Revelația vorbește despre toate aceste lucruri, pentru că, vezi tu, toate au legătură.

Mesagerul vorbește despre trăirea unei vieți mai înalte în slujba unei lumi aflate la ananghie. Desigur, aceste nevoi cresc pe zi ce trece și se vor intensifica mult mai mult decât oamenii estimează în prezent.

El îi scoate pe oameni din încercarea lor nefericită a împlinirii de sine, din tragediile lor, din situațiile lor dificile, din împotmolirea lor, [liberând] oamenii din asuprirea politică și socială și religioasă, pentru a găsi vocea pe care Dumnezeu a pus-o înăuntrul lor să o descopere și să o urmeze.

Din acest motiv, el va fi negat și condamnat de către cei care au investit în alte lucruri, de către cei ale căror păreri sunt amenințate; a căror poziție în viață este pusă la îndoială; ale căror valori, etici și convingeri ferme sunt puse la îndoială de proclamația și de natura Revelației în sine.

Prezența Angelică știe că dacă el va putea ajunge la suficient de mulți oameni în timpul pe care îl are, Revelația va prinde rădăcini în lume. Însă multe lucruri l-au întărziat pe Mesager. Persoane care erau menite să răspundă nu au răspuns. Au existat piedici financiare, o boală gravă și serioasă și marea dificultate de a pătrunde ignoranța și preocupările umanității.

De aceea, oricine care îi poate răspunde Mesagerului trebuie să răspundă cu adevărat. Iar timpul e prețios, pentru că el este un om în vârstă, iar prezența sa în lume are o importanță critică pentru viitorul umanității.

De această dată, Prezența Angelică a prezentat mai întâi Mesajul, înainte ca Mesagerul să se proclame pe sine. În acest fel, Mesajul a fost păstrat. A fost tipărit. I s-au pus bazele. Chiar dacă Mesagerului i s-ar întâmpla vreun dezastru mâine, Mesajul se află aici, iar acum există suficient de mulți oameni care să vorbească despre el și să-l ducă mai departe. Asta este pentru a preveni uzurparea și coruperea, pentru că Mesajul vorbește clar, fără a fi mare nevoie de comentariul sau intervenția umană.

Însă Mesagerul conține mai mult decât este tipărit și decât a fost înregistrat. De aceea, dacă poți ajunge la Mesager și auzi Mesagerul, vei auzi lucruri dincolo de ceea ce a fost tipărit și înregistrat.

Căci el poartă Mesajul înăuntrul său ca pe un foc. Arde. Însă încălzește sufletul și luminează peisajul. Focul Cunoașterii dinăuntrul Mesagerului se deosebește de orice alt foc din lume. Este atât de puternic, încât nici el nu-l poate suporta pe perioade lungi de timp.

Relația ta cu el este importantă. Încă nu-ți dai seama de importanța sa. Însă el trebuie perceput corect. El trebuie perceput din suflet și din inimă. El trebuie auzit, iar natura Revelației trebuie să fie înțeleasă suficient, astfel încât să poți înțelege marea oportunitate pe care ți-o oferă ție și i-o oferă lumii.

Căci vor trece secole până când va fi trimis un alt Mesager. Acesta-i momentul. El este cel ales. Acesta este adevăratul Mesaj pentru omenire, pentru aceste vremuri și pentru vremurile ce vor urma.

Dacă nu reușești să răspunzi, consecințele vor fi mari pentru viața ta și pentru lume. Nu-ți vei găsi destinul. Nu-ți vei găsi chemarea. Vei fi pierdut pe mare cu toți ceilalți—bâjbâind, căutând, suferind. Cunoașterea dinăuntrul tău va fi în viață, însă e posibil ca tu să nu găsești niciodată o cale de a stabili legătura cu ea. Iar nemulțumirea ta față de lume va crește, pe măsură ce lumea va intra în declin. Iar durerea și suferința ta vor crește, pe măsură ce suferința umană din jurul tău va crește. Și te vei simți neputincios și fără speranță privind poziția ta în univers, pentru că încă nu ai găsit puterea Cunoașterii care să te izbăvească.

Acestea sunt consecințele de a trăi în vremuri de Revelație. Nu e vorba doar de o simplă alegere. Nu este o învățătură contra altei învățături. Acesta este lucrul crucial care va face toată diferența. Succesul și eșecul aici sunt de importanță absolută pentru individ, pentru tine.

De aceea oamenii cred că Revelația nu poate avea loc din nou, pentru că nu vor să înfrunte provocarea, oportunitatea și reevaluarea pe care le va necesita și prezenta. Mai bine trăiești cu Revelații vechi care au fost deja stabilite, pe care comentariul uman le-a acoperit atât de complet, încât este greu să înțelegi cu adevărat lucrurile despre care Revelațiile vorbeau de la bun început.

Ele [vechile Revelații] au devenit entitatea. Au devenit instituția. Au devenit norma acceptată. Există persoane care conștientizează adevărata lor valoare și care încearcă să trăiască conform acestei valori. Însă pentru majoritatea oamenilor, asta reprezintă pur și simplu ce se așteaptă de la ei în cultura și țara lor—să creadă și să urmeze, măcar într-o anumită măsură, dar niciodată cu mare seriozitate și cu devotament real.

Astfel, în acest mediu compromis, Dumnezeu a vorbit din nou și a trimis un Mesager pe pământ, trimis din Prezența și Oastea Angelică să ofere o nouă realitate, să-i trezească pe oameni din mulțumirea lor de sine, să-i scoată pe oameni din umbrele trecutului lor, să aducă claritate și rezolvare unde există numai opinii și speculații, să-i ducă pe oameni dincolo de convingeri și de înțelegerea intelectuală, la o realitatea superioară a recunoașterii și a izbăvirii.

Dacă poți înțelege originea Mesagerului, vei începe să-ți înțelegi propria origine și ceea ce te-a chemat pe tine în lume, care reprezintă un mod cu totul diferit de a-ți privi viața—viața ta actuală, viața ta din trecut și viața ta viitoare—și, într-adevăr, un mod remarcabil de a privi lumea. Căci nu va exista condamnare aici, numai recunoaștere și determinare și multă compasiune pentru umanitate, în vreme ce se străduiește să-și găsească puterea reală în vremuri de Revelație.