Introducere

GHS-front cover
Volumul 1 > Dumnezeu a vorbit din nou > Introducere

Această carte conține primele cuvinte dintr-un Mesaj Nou de la Dumnezeu. În paginile care urmează, Dumnezeu vorbește cu umanitatea din nou, furnizând o avertizare, o binecuvântare și o pregătire pentru marea schimbare care apare pe pământ.

Dumnezeu a vorbit din nou într-o perioadă de restriște și dificultăți majore la nivel global. Este un răspuns Divin la crizele crescânde în ceea ce privește războiul, schimbarea climatică neîncetată, conflictele religioase și suferința și lipsurile umane care se intensifică astăzi în întreaga lume.

Noul Mesaj de la Dumnezeu este o comunicare vie de la Dumnezeu către esența fiecărui bărbat, fiecărei femei și a fiecărui copil de pe Pâmânt. Cuvântul și Sunetul sunt pe pământ din nou. Trăim în vremuri de Revelație.

Noul Mesaj de la Dumnezeu nu a pătruns pe pământ prin autoritățile și instituțiile religioase care există în ziua de astăzi. Nu a venit la liderii religiilor sau la cei care acumulează faimă și recunoaștere.

În schimb, Noul Mesaj al lui Dumnezeu a pătruns pe pământ așa cum a făcut-o mereu. A venit discret, în mod neprevăzut și neanunțat, fiindu-i oferit unui om umil ales și trimis pe pământ pentru această unică sarcină, să fie un Mesager pentru umanitate la acest moment de răscruce major.

Deși pare să fie o carte în mâini, Dumnezeu A Vorbit Din Nou este ceva mult mai mare. Este începutul unei comunicări vie de la Dumnezeu la tine. În paginile acestei cărți, Prezența lui Dumnezeu te cheamă și îi cheamă pe toți oamenii, chemându-te să te trezești din visul și coșmarul de a trăi în Separație, separat de Originea ta, chemând prin profunzimile Coridoarelor Străvechi ale minții tale, chemând prezența și puterea spirituală care trăiește înăuntrul tău, așteptând să fie descoperită.

Această prezență spirituală dinăuntrul tău este cea care va confirma adevărul și autenticitatea Noului Mesaj al lui Dumnezeu. În acest context, mintea se poate îndoi și se poate strădui din răsputeri în ceea ce privește darul și provocarea unei Noi Revelații, dar inima ta va ști. La acest nivel mai profund, nu vei avea nevoie să fii convins – adevărul îți va fi limpede.

Oare Dumnezeu a vorbit din nou? Acesta este Mesajul pe care îl căutai? Citește cuvintele Revelației din această carte și vei ști dacă este adevărat, onest și pur la un nivel mai profund, chiar dacă este diferit de lucrurile pe care le-ai putea crede în prezent. Această cunoaștere și confirmare lăuntrică este experiența care îți poate aminti de adâncimea și puterea legăturii tale cu Dumnezeu.

Ții în mână o carte a Revelației. Cuvintele din textul de față sunt o comunicare directă de la Dumnezeu, tradusă în limbajul uman de către Prezența Angelică ce supraveghează întreaga lume, iar apoi rostită prin Mesagerul lor, Marshall Vian Summers.

Noul Mesaj de la Dumnezeu este cea mai cuprinzătoare Revelație oferită umanității vreodată, oferită astăzi unei lumi învățate cu schimburi globale de informații și cu o conștiență globală crescândă. Nu este oferită numai pentru un singur trib, o singură națiune sau o singură religie, ci mai degrabă pentru a ajunge în întreaga lume, o lume foarte diferită de lumea din vechime a Mesagerilor de odinioară. Niciodată nu a existat o Revelație Divină de-o astfel de adâncime și dimensiune, oferită de Dumnezeu tuturor popoarelor de pe pământ, pe durata vieții Mesagerului.

În centrul Noului Mesaj de la Dumnezeu se află Vocea originală a Revelației, care a rostit fiecare cuvânt din fiecare carte a Noului Mesaj. Niciodată Vocea Revelației, Vocea care le-a vorbit Mesagerilor și Profeților din trecut, nu a fost înregistrată în puritatea ei originală și pusă la dispoziția fiecărei persoane spre a fi auzită și trăită personal. În acest fel, Cuvântul și Sunetul sunt pe pământ.

În acest proces remarcabil de Revelație rostită, Prezența lui Dumnezeu îi comunică dincolo de cuvinte Mulțimii Angelice care supraveghează lumea. Apoi, Mulțimea traduce această comunicare în limbajul uman și vorbește în unitate prin Mesagerul lor, a cărui voce devine vehiculul acestei Voci superioare – Vocea Revelației.

Cuvintele acestei Voci au fost înregistrate sub formă de material audio, transcrise și puse la dispoziția tuturor în textele și înregistrările Noului Mesaj. În acest fel, puritatea Mesajului original al lui Dumnezeu este păstrată și oferită tuturor oamenilor de pe pământ.

Mesagerul a parcurs un drum lung și dificil pentru a aduce Noul Mesaj de la Dumnezeu pe pământ. Procesul Revelației a început în 1982 și continuă și în prezent.

În acest moment, Mesagerul este implicat în elaborarea în formă scrisă finală și completă a Revelațiilor rostite vreme de mai bine de trei decenii. În cele din urmă, Noul Mesaj va fi cuprins în șase volume, posibil mai multe. Fiecare volum va cuprinde două sau mai multe cărți, iar fiecare carte va fi organizată în capitole și versete. Așadar, Noul Mesaj de la Dumnezeu va fi structurat în următorul mod: Volum>Carte>Capitol>Verset.

Dumnezeu A Vorbit Din Nou este Cartea Întâi cuprinsă în Volumul 1 al Noului Mesaj de la Dumnezeu. Așadar, acest text cuprinde primele cuvinte ale Noului Mesaj al lui Dumnezeu și reprezintă prima carte din bibliteca tot mai cuprinzătoare a Revelației Noi.

Dumnezeu A Vorbit Din Nou cuprinde 14 revelații individuale, întocmite în această carte de către Mesager. Prin aceasta, cititorul ar trebui să înțeleagă că această carte nu este o serie de capitole distribuite în succesiune, ci este mai curând o alcătuire a unor revelații individuale rostite care au fost oferite în momente și locuri diferite.

Pentru a aduce această comunicare rostită în formă scrisă, mici ajustări literale și gramaticale au fost făcute de către Mesager. I s-a cerut acest lucru de Mulțimea Angelică pentru a sprijini înțelegerea cititorului și pentru a exprima Mesajul conform standardelor gramaticale ale limbii engleze scrise.

În unele situații, Mesagerul a inserat câte un cuvânt care nu a fost rostit inițial în Revelație. Când este prezent, cuvântul adăugat se va afla în [paranteze]. Consideraţi aceste inserări cu paranteze ca fiind clarificări directe din partea Mesagerului, puse în text numai de el pentru a se asigura că ambiguitățile din comunicarea rostită nu cauzează confuzii sau interpretări greșite ale textului.

În unele cazuri, Mesagerul a înlăturat câte un cuvânt pentru a sprijini caracterul lizibil al textului. De obicei acest lucru s-a făcut în cazul unor anumite conjuncții (ca de exemplu cuvintele și, dar) care făceau ca textul să fie dificil sau incorect din punct de vedere gramatical.
Numai Mesagerul a făcut aceste mici schimbări, și asta numai pentru a exprima comunicarea rostită inițial cu cea mai mare claritate posibilă. Nu au fost făcute modificări asupra înțelesului inițial sau asupra intenției inițiale a comunicării.

Textul acestei cărți a fost structurat de către Mesager în versete. Fiecare verset semnalează în linii mari începutul sau sfârșitul unei teme distincte sau ale unei esențe din mesaj comunicată de către Origine.

Structura versetelor textului îi permite cititorului să acceseze bogăția conținutului și acele mesaje subtile care altfel ar putea fi ratate în paragrafele mai lungi de text care exprimă mai multe teme. Astfel, fiecare temă și idee comunicată de către Origine devine de sine stătătoare, lucru care le permite acestora să-i vorbească din pagină cititorului în mod direct. Mesagerul a stabilit că structurarea textului în versete este modul cel mai eficace și mai exact de a reda revelațiile rostite inițial ale Noului Mesaj.

Redarea acestui text este conformă cu voința și intenția inițială a Mesagerului. Aici, avem privilegiul de a fi martori la întreprinderea procesului de elaborare a textului de către Mesager, în vremea lui, cu mâinile lui. Acest aspect este în contrast cu faptul că marile tradiții din trecut nu au fost aduse în formă scrisă de Mesagerii acestora, lăsând Revelațiile originale vulnerabile, de-a lungul timpului, la alterare și la corupție.

Aici, Mesagerul pecetluiește textele Noului Mesaj al lui Dumnezeu în neprihănire și ți le dăruiește ție, i le dăruiește lumii și tuturor oamenilor din viitor. Fie că această carte este deschisă astăzi sau în 500 de ani de acum, comunicarea originală a lui Dumnezeu va vorbi din aceste pagini cu aceeași intimitate, puritate și putere ca în ziua în care a fost rostită.

Dumnezeu A Vorbit Din Nou este începutul unei comunicări vie de la Dumnezeu către umanitate. Capitolele acestei cărți sunt ca niște sufluri în această comunicare. Aici, Dumnezeu cheamă umanitatea; chemând în întreaga lume, în fiecare națiune, în fiecare cultură și în fiecare comunitate religioasă; chemând în coridoarele guvernelor și religiilor; chemând în cele mai întunecate locuri în care suferința lăuntrică și lipsurile materiale sunt cele mai adânci; chemând apariția puterii spirituale a umanității și chemând umanitatea la unitate și cooperare pentru a se pregăti pentru marile provocări viitoare.

În mod remarcabil, ai găsit Noul Mesaj de la Dumnezeu, sau el te-a găsit pe tine. Nu este vreo coincidență că lucrurile se prezintă astfel. Dumnezeu cheamă acum în întreaga lume și această chemare te-a găsit.

Aici se deschide următorul capitol din misterul vieții tale și al prezenței tale pe pământ în această perioadă. Ușa se deschide înaintea ta. Nu trebuie decât să intri pentru a începe.

Pe măsură ce te adâncești în Revelație, impactul asupra vieții tale va crește, aducându-ți în viață o mai mare experiență a clarității, a certitudinii lăuntrice și a adevăratei orientări. În timp, vei primi răspunsuri la întrebările pe care le ai pe măsură ce descoperi o libertate tot mai mare față de îndoiala de sine, de conflictele interioare și de constrângerile trecutului. Iată Puterea Raiului vorbindu-ți în mod direct, dezvăluindu-ți existența mai înaltă pe care ți-a fost scris să o trăiești dintotdeauna.

New Knowledge Library (Biblioteca Noua Cunoaștere)