Dumnezeu Îndrumă Umanitatea spre un Făgaș Nou

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 22 aprilie, 2011
în Boulder, Colorado

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.

Dumnezeu îndrumă umanitatea spre un făgaș nou, un făgaș spre care nu a fost nevoie să meargă până acum. Căci lumea s-a schimbat, iar umanitatea se confruntă cu o Comunitate Vastă a vieții din univers – o mare schimbare, un prag major în lunga evoluție a umanității, o perioadă de tulburări și incertitudini imense, o perioadă periculoasă pentru familia umană, o perioadă care se va desfășura prin evenimente ce se vor derula rapid.

Dumnezeu îndrumă umanitatea spre un făgaș nou, către o comunitate planetară care poate susține planeta, care poate să întâmpine realitățile vieții din univers ce vor fi împinse asupra voastră și care sunt împinse asupra voastră chiar și în acest moment. Este o schimbare imensă pe care multe persoane o simt, dar nu o înțeleg.

Mișcarea lumii accelerează, spre momentul în care viețile oamenilor vor fi copleșite și depășite de marea schimbare de mediu care are loc și prin tulburări economice și politice. Toate acestea sunt acum în mișcare și nu pot fi oprite, nu pot fi decât diminuate. Acest lucru va necesita o mare adaptare.

La acest prag major din istoria umanității, o Nouă Revelație a fost trimisă pe pământ și un Mesager a fost trimis aici să o primească, să o pregătească și să o prezinte. Pentru el, este o călătorie lungă, o călătorie lungă și dificilă.

Mesajul pentru umanitate este de mari proporții astăzi, mai cuprinzător și mai complet decât toate Mesajele care au fost trimise pe pământ vreodată, complet cu învățături și comentarii astfel încât înțelepciunea și Cunoașterea pe care le poartă să poată fi sesizate și aplicate corect și nu doar lăsate pe mâna interpretării umane.

Oamenii nu văd, nu aud. Sunt străini față de ei înșiși. Iar pentru multe persoane, abilitățile lor native de sesizare a mediului înconjurător s-au pierdut și sunt nedezvoltate.

Acest aspect îi face sarcina Mesagerului mai dificilă. El trebuie să poarte Misterul, căci Revelația se află mai departe de sfera rațiunii și cu siguranță nu este condiționată de așteptările, convingerile sau înțelegerea oamenilor.

Dumnezeu îndrumă umanitatea spre un făgaș nou. Este un făgaș care a fost mereu intenționat, dar el va fi nou pentru popoarele lumii. Va fi nou pentru înțelegerea voastră.

Marile Revelații de la Creator sunt mereu așa. Ele întotdeauna înfățișează o nouă realitate, o nouă conștiență, o nouă dimensiune și o mai mare speranță.

Lumea se întunecă, iar această speranță mai mare este necesară acum. Numai lumina Cunoașterii, inteligența superioară pe care Creatorul i-a oferit-o familiei umane și tuturor raselor din univers, numai ea vă poate permite acum să înțelegeți și să răspundeți.

Căci te întorci la Dumnezeu în condițiile lui Dumnezeu. Iar Mesajele lui Dumnezeu trebuie înțelese așa cum sunt ele cu adevărat și cum sunt intenționate să fie.

Vor fi mari străduințe și certuri legate de acest lucru, iar Mesagerul și adepții Mesagerului trebuie să înfrunte această dificultate, această frustrare și să exercite o mare răbdare.

O asemenea Revelație nu va fi acceptată la început, iar numai cei puțini vor fi capabili să răspundă în întregime. Dar odată cu trecerea timpului și pe măsură ce lucrurile devin mai turbulente, Noul Mesaj va dobândi o atracție mai mare, o recunoaștere mai mare și o relevanță mai mare.

Vă răspunde la întrebări pe care nici nu le-ați pus. Este o pregătire pentru viitor precum și un remediu pentru prezent.

Filozofii și teologii voștri nu vor ști ce să facă din el. Vor avea probleme cu el. Nu se va conforma înțelegerii lor, în care au investit atât de mult. Lideri religioși se vor lupta împotriva lui pentru că vorbește despre o realitate de care ei încă nu-și dau seama.

Dumnezeu îndrumă umanitatea spre un făgaș nou. Mesagerul este aici să furnizeze Revelația. I-a luat decenii întregi să o primească. Vor fi necesare decenii întregi ca ea să fie recunoscută pe pământ.

Dar problema este timpul. Umanitatea nu are mult timp la dispoziție să se pregătească pentru o lume nouă și pentru contactul cu viața din univers – contact care deja are loc, un contact cu un scop periculos și cu o intenție periculoasă.

Oamenii sunt obsedați de nevoile lor, de problemele lor, de năzuințele lor și de dorințele lor. Ei nu văd mișcarea lumii. Căci lumea s-a schimbat, dar oamenii nu s-au schimbat odată cu ea. Iar astăzi vă confruntați cu un serie nouă de realități.

Ce răspuns va avea Dumnezeu la aceste lucruri pe măsură ce oamenii se simt copleșiți, pe măsură ce profețiile în privința viitorului nu se îndeplinesc, pe măsură ce întoarcerea salvatorului lor nu are loc, pe măsură ce ei cred că Dumnezeu le crează toate aceste probleme?

Revelația se adresează tuturor acestor lucruri. Dar trebuie să fiți deschiși la Revelație și trebuie să înfruntați perspectiva unei mari schimbări, căci a apărut la orizontul vostru și la orizontul lumii și va înainta.

Nu vă puteți întoarce cu mii de ani în urmă și să încercați să înțelegeți ce se întâmplă astăzi, căci evoluția umanității s-a mutat într-o nouă poziție, o poziție de dominanță pe pământ și una de-o mai mare vulnerabilitate în univers.

Unde va începe această educație să vă pregătească pentru o planetă nouă și pentru Marea Comunitate a vieții – două evenimente care vor schimba cursul istoriei umane și care vor afecta viața fiecărei persoane?

Guvernele nu știu. Liderii religioși nu știu. Experții nu știu. Universitățile nu pot pregăti oamenii.

Revelația trebuie să vină de la Creatorul tuturor formelor de viață, iar acest lucru are loc în acest moment. Căci trăiți în vremuri de Revelație, iar Mesagerul se află pe pământ. Atâta timp cât el este pe pământ, aveți șansa de a primi și de a vă pregăti. Când el nu va mai fi, lucrurile vor sta diferit. Va fi mai dificil. În acest sens, el este Lumina de pe pământ.

Este un om umil și nu pretinde nimic altceva decât că este Mesagerul, căci acesta este rolul care i-a fost atribuit. El trebuie să pregătească umanitatea pentru o lume nouă prin Revelație. Trebuie să pregătească umanitatea pentru Marea Comunitate prin Revelație. Trebuie să vorbească despre marea schimbare care se apropie și care s-a abătut deja asupra oamenilor de pretutindeni, prin Revelație.

Dumnezeu îndrumă umanitatea spre un făgaș nou. Poate umanitatea să facă acest pas? Pot oamenii să răspundă? Poți tu să răspunzi? Poți accepta faptul că trăiești în vremuri de Revelație și să iei în considerare ce înseamnă acest lucru pentru viața ta și provocarea pe care acest lucru o pune înaintea ta?

Oamenii nu realizează cât de mult depind viețile și împrejurările lor de condiția lumii și de mișcarea lumii. Numai în națiunile mai sărace este mereu prezentă această realitate. În națiunile afluente, afluența te izolează de realitățile mai mari ale vieții într-o oarecare măsură pentru o perioadă de timp. Dar această afluență se va diminua, iar realitățile mai mari vă bat la ușă.

Modul în care răspunde și se pregătește umanitatea va face toată diferența. Lucrurile care informează deciziile indivizilor vor face toată diferența. Vocea de care ascultă ei, fie că este puterea și prezența Cunoașterii pe care Dumnezeu le-a oferit-o să îi călăuzească și să îi protejeze, fie că este vocea culturii lor sau vocea fricii sau vocea furiei sau ambiției.

Aceste alegeri sunt fundamentale pentru fiecare individ, iar ce decid indivizii va hotărî soarta și viitorul umanității. Așadar, responsabilitatea le revine tuturor, nu doar liderilor sau instituțiilor.

De aceea Dumnezeu aduce Noul Mesaj la populație și nu la liderii națiunilor. Căci liderii nu sunt liberi. Ei sunt legați de funcția lor și de cei care i-au ales, de așteptările altora. De aceea Revelația vine la tine și la cetățeni. Deciziile și hotărârea cetățenilor vor face toată diferența.

Oamenii își doresc multe lucruri. Ei nu vor să piardă ce au. Sunt prinși în moment. Nu au perspectiva de a vedea încotro se îndreaptă viața lor.

Revelația va fi un șoc imens și o mare provocare pentru fiecare persoană, dar acest șoc și provocare reprezintă șocul Revelației. Provocarea constă în a fi confruntat cu Voința Creatorului. Provocarea este să vezi dacă poți răspunde și care este natura răspunsului tău.

Nu poți rămâne pe loc, căci lumea s-a schimbat și va continua să se schimbe. Este în mișcare. Trebuie să te miști odată cu ea. Să te miști cu ea înseamnă să fii în armonie cu viața. Înseamnă să ieși din izolare. Înseamnă să te eliberezi de distrageri și obsesii. Înseamnă să înveți să asculți, să privești, să îți liniștești gândurile pentru a putea vedea. Înseamnă să renunți la nemulțumiri pentru a putea înțelege unde te afli. Înseamnă să faci Pașii către Cunoaștere astfel încât Prezența și Puterea lui Dumnezeu să poată vorbi prin tine și cu tine.

Toate aceste lucruri reprezintă modul în care Revelația duce umanitatea pe un făgaș nou. Sunt oamenii dispuși să meargă, sau vor rămâne în urmă – înfruntând Marile Valuri ale schimbării, adormiți pe plajă în timp ce Marile Valuri se ridică, trăind pe linia de coastă și gândindu-se că totul este bine, trăind clipa, incapabili de a răspunde la semnele planetei, trăind pe baza presupunerilor care nu sunt în conformitate cu realitățile vieții?

Cine poate răspunde? Cine va privi? Cine va asculta? Cine își va da deoparte ideile, convingerile și preferințele suficient pentru a vedea ceva, pentru a auzi ceva, pentru a cunoaște ceva?

Acestea sunt lucrurile pe care Mesagerul ți le va cere. Aceste lucruri sunt necesare pentru Revelație. Aceste lucruri sunt necesare pentru a trăi într-o lume nouă. Aceste lucruri sunt necesare pentru apariția într-o Comunitate Vastă a vieții.

Va fi umanitatea nesăbuită și neîndemânatică, ignorantă și indiferentă, marea sa inteligență nefiind recunoscută și utilizată? Acestea sunt întrebările. Răspunsurile nu sunt aparente, căci ele încă nu au prins viață. Ele nu au întâmpinat testul real care se abate asupra familiei umane.

Dar Creatorul tuturor formelor de viață iubește lumea și iubește umanitatea și a trimis puterea izbăvirii pe pământ – să izbăvească individul și să îi redea puterea și integritatea, pentru a întâmpina marile provocări ale vieții care apar acum la orizont.

Dumnezeu îndrumă umanitatea spre un făgaș nou. Este timpul să te pregătești, să primești și să sprijini Revelația.

Oamenii se vor plânge. Vor protesta. Vor opune rezistență. Îl vor acuza pe Mesager. Vor denunța Revelația. Incapabili de a răspunde, nedorind să își reconsidere viața și ideile, vor opune rezistență.

Acest lucru se întâmplă mereu în vremuri de Revelație. Cei care au investit cel mai mult în trecut se vor opune noii lumi și tuturor lucrurilor din aceasta. Ei nu pot vedea. Nu vor ști. Nu au curajul să își reconsidere poziția. Nu au smerenia de a sta în fața Revelației.

Ce poate face Dumnezeu pentru ei? I-au cerut atât de multe Creatorului, dar ei nu pot răspunde la răspunsul Creatorului. Ce poate face Dumnezeu pentru ei?

Fii printre primii care răspund ca darurile tale mai înalte în viață să poată fi întemeiate și să aibă o șansă de a ieși la lumină în zilele și anii vieții tale.

Aceasta este puterea Revelației – să dezlănțuie înțelepciune și Cunoaștere de care umanitatea are nevoie disperată astăzi pentru a se pregăti pentru un viitor care nu va semăna cu trecutul.

Binecuvântările îți sunt alături. Puterea izbăvirii este înăuntrul tău, în Cunoașterea dinăuntrul tău. Dar ce poate aprinde această Cunoaștere și ce poate s-o invoce și să-ți permită ție să te apropii de ea, s-o înțelegi și s-o urmezi cu succes?

Ea trebuie să fie aprinsă de Dumnezeu. Revelația este aici pentru a pune în mișcare marea izbăvire a indivizilor în pregătire pentru noua lume și pentru destinul umanității în univers, care încă n-au fost recunoscute și împlinite.

Este timpul să răspunzi. Este timpul să fii cu adevărat onest cu tine însuți, nu să-ți bazezi viața pe preferințele tale sau pe temerile tale, ci pe o adevărată recunoaștere în sinea ta.

Înfruntarea Revelației te va provoca să răspunzi cu această onestitate mai profundă. Înfruntarea Revelației te va provoca prin această onestitate mai profundă. Este cea mai mare provocare din viața ta. Este cea mai importantă provocare din viața ta. Este cel mai important eveniment din viața ta.

Dumnezeu îndrumă umanitatea spre un făgaș nou.