Termeni importanți

Noul Mesaj de la Dumnezeu dezvăluie că planeta noastră se află în cel mai important prag din istoria și evoluția omenirii. În acest prag, un Mesaj Nou de la Dumnezeu a sosit. El dezvăluie marea schimbare ce vine în lume și destinul nostru în Marea Comunitate a vieții de dincolo de lumea noastră, de care nu suntem conștienți și pentru care nu suntem pregătiți.

Aici, Revelația redefinește anumiți termeni familiari, dar într-un context mai mare, și introduce alți termeni care sunt noi pentru familia umană. Este important să înțelegi acești termeni când citești textele Noului Mesaj.


Dumnezeu este dezvăluit în Noul Mesaj ca fiind Izvorul și Creatorul vieții de pretutindeni și a nenumăratelor rase din univers. Aici, realitatea superioară a lui Dumnezeu este dezvăluită în contextul extins al tuturor formelor de viață de pe această planetă și din univers. Acest context superior redefinește sensul înțelegerii noastre a lui Dumnezeu și a Puterii și Prezenței lui Dumnezeu în viețile noastre. Noul Mesaj spune că pentru a înțelege ceea ce Dumnezeu săvârșește în lumea noastră, trebuie să înțelegem ceea ce Dumnezeu săvârșește în universul întreg. Acest lucru este dezvăluit acum pentru prima oară printr-un Mesaj Nou de la Dumnezeu. În Noul Mesaj, Dumnezeu nu este un personaj sau o conștiință singulară, ci o forță și o realitate omniprezentă ce cuprinde viața de pretutindeni, existând dincolo de limitele tuturor teologiilor și înțelegerilor religioase. Dumnezeu îi vorbește celei mai adânci părți din fiecare persoană prin puterea Cunoașterii ce trăiește înăuntrul acestora. Află mai multe…


Separația este starea și condiția continuă de a fi separat de Dumnezeu. Separația a început când o parte din Creație a dorit să aibă libertatea de a fi separată de Dumnezeu, să trăiască într-o stare de Separație. Ca urmare, Dumnezeu a creat lumea noastră aflată în evoluare și universul ce se extinde ca un loc în care cei separați să trăiască în nenumărate forme și locuri. Înainte de Separație, întreaga viață se afla într-o stare veșnică de pură uniune. Aceasta este starea originală de uniune cu Dumnezeu la care toți ce trăiesc în Separație sunt chemați să se întoarcă în cele din urmă—prin serviciu, contribuție și descoperirea Cunoașterii. Este misiunea Domnului în lumea noastră și în întregul univers de a-i recupera pe cei separați prin Cunoaștere, partea din fiecare individ care încă este în legătură cu Dumnezeu. Află mai multe…


Cunoașterea este cugetul și inteligența spirituală mai adâncă dinăuntrul fiecărei persoane, ce așteaptă să fie descoperită. Cunoașterea reprezintă partea eternă din noi care nu L-a părăsit niciodată pe Dumnezeu. Noul Mesaj vorbește de Cunoaștere ca fiind cea mai mare speranță a umanității, o putere lăuntrică în inima fiecărei persoane pe care Noul Mesaj al lui Dumnezeu este aici să o dezvăluie și să o cheme. Cunoașterea există dincolo de intelect. Ea singură are puterea de a ne îndruma pe fiecare spre scopul nostru mai înalt și relațiile ce ne sunt predestinate în viață. Află mai multe…


Mulțimea Angelică este marea Prezență Angelică ce veghează asupra lumii. Aceasta face parte din ierarhia serviciului și a relațiilor stabilită de Dumnezeu pentru a supraveghea izbăvirea și întoarcerea întregii vieți separate din univers. Fiecare lume în care există viață conștientă este supravegheată de o Mulțime Angelică. Mulțimea care ne supraveghează lumea a tradus Voința Domnului pentru vremurile noastre în limba și înțelegerea umană, care este dezvăluită acum prin Noul Mesaj de la Dumnezeu. Termenul Mulțimea Angelică este sinonim cu termenii Prezența Angelică și Oastea Angelică. Află mai multe…


Noul Mesaj de la Dumnezeu este o Revelație și comunicare originală de la Dumnezeu pentru toți oamenii din lume, atât pentru vremurile noastre, cât și pentru vremurile ce vor veni. Noul Mesaj este un dar de la Creatorul tuturor formelor de viață pentru oamenii din toate națiunile și religiile și reprezintă următoarea mare expresie a Voinței și a Planului Domnului pentru familia umană. Noul Mesaj este de peste 9000 de pagini lungime și este cea mai vastă Revelație oferită vreodată lumii, oferită acum unei lumi educate cu comunicare globală și cu o conștiință globală crescândă. Noul Mesaj nu este o ramură sau o reformă a niciunei tradiții religioase din trecut. Este un Mesaj Nou de la Dumnezeu pentru umanitate, care înfruntă acum o mare instabilitate și schimbare în lume și marele prag de a-și face apariția într-o Comunitate Mare a vieții inteligente din univers. Află mai multe…


Vocea Revelației este vocea unită a Mulțimii Angelice, care transmite Mesajul Domnului printr-un Mesager trimis pe lume cu această sarcină. Aici, Mulțimea vorbește ca o singură Voce, cei mulți vorbind la unison. Pentru prima oară în istorie, ai posibilitatea de a auzi adevarata Voce a Revelației vorbind prin Mesagerul Domnului. Aceasta este Vocea care a vorbit tuturor Mesagerilor Domnului din trecut. Cuvântul și Sunetul Vocii Revelației se află din nou în lume. Află mai multe…


Mesagerul este cel ales, pregătit și trimis pe lume de către Mulțimea Angelică pentru a primi Noul Mesaj de la Dumnezeu. Mesagerul acestor vremuri este Marshall Vian Summers. El este un om umil fără niciun statut în lume, care a trecut printr-o pregătire lungă și dificilă pentru a putea împlini un asemenea rol și o asemenea misiune importantă în viață. El este însărcinat cu o mare povară, binecuvântare și responsabilitate de a primi Revelația pură a lui Dumnezeu și de a o proteja și prezenta lumii. El este primul dintre Mesagerii Domnului ce dezvăluie realitatea unei Comunități Mari a vieții inteligente din univers. Mesagerul este implicat într-un process al Revelației de peste 30 de ani. El este în viață astăzi în lume. Află mai multe…


Sigiliul Profeților este un sigiliu stabilit de Dumnezeu la sfârșitul vieții unui Mesager. El sigilează Revelația în puritate, protejând-o de adăugări sau modificări a comunicării Domnului. Sigiliul Profeților este stabilit doar de Dumnezeu și doar Dumnezeu poate rupe Sigiliul în acele praguri din evoluția și emergența omenirii, când Dumnezeu se hotărăște să vorbească din nou. Alfă mai multe…


Prezența se poate referi la prezența Cunoașterii dinăuntrul individului, la Prezența Mulțimii Angelice sau, într-un final, la Prezența lui Dumnezeu. Prezența acestor trei realități oferă o experiență a grației și a relației care îți poate schimba viața și care poate fi descoperită prin urmarea misterului în viață și prin studierea și practicarea uneia dintre Revelațiile anterioare ale lui Dumnezeu sau a Noii Revelații a lui Dumnezeu pentru lume. Noua Revelație oferă o cale modernă de a experimenta puterea acestei Prezențe din viața ta. Alfă mai multe…


Pași către Cunoaștere este o carte străveche de practică spirituală oferită acum lumii de către Dumnezeu pentru prima oară. Prin a face această călătorie misterioasă, fiecare persoană este îndrumată spre descoperirea puterii Cunoașterii și spre experiența cunoașterii lăuntrice profunde, care îi poate îndruma spre scopul și chemarea lor mai înaltă în viață. Află mai multe…


Marea Comunitate este universul vast al vieții inteligente în care lumea noastră a existat dintotdeauna. Această Mare Comunitate cuprinde toate lumile din univers în care există viață conștientă, în toate stadiile de evoluție și dezvoltare. Noul Mesaj dezvăluie că umanitatea este într-o fază timpurie de adolescență în dezvoltarea sa și că a sosit timpul ca umanitatea să se pregătească pentru apariția sa în Marea Comunitate. Aici, aflându-se în pragul spațiului, umanitatea va descoperi că nu este singură în univers, nici măcar în propria sa lume. Află mai multe…


Marele Întuneric este o Intervenție în desfășurare de către anumite rase din Marea Comunitate, care sunt aici să profite de o umanitate slăbită și divizată. Acest lucru se petrece în vreme ce familia umană intră intr-o perioadă de colaps și dezordine crescândă, în fața Marilor Valuri de schimbări. Intervenția se prezintă ca fiind o forță benefică și izbăvitoare, pe când, în realitate, obiectivul ei final este de a submina libertatea și autonomia umană și de a prelua conducerea lumii și a resurselor acesteia. Noul Mesaj dezvăluie că Intervenția dorește să-și stabilească în secret influența aici, în mințile și în inimile oamenilor, în vremuri cu confuzie, conflicte și vulnerabilitate crescâde. Fiind populația nativă a acestei lumi, suntem chemați să ne opunem acestei Intervenții și să-i avertizăm și educăm pe ceilalți, astfel unind familia umană cu un mare scop comun și pregătindu-ne lumea pentru încercările și oportunitățile vieții din Marea Comunitate. Află mai multe…


Marile Valuri de Schimbări sunt un set de forțe climatice, economice și sociale puternice care se năpustesc acum asupra lumii. Marile Valuri sunt rezultatul abuzului și al utilizării excesive a pământului, a resurselor și a mediului acestuia de către umanitate. Marile Valuri au puterea de a schimba drastic fața pământului, producând instabilitate economică, schimbări climatice drastice, vreme violentă și pierderea terenului arabil și a resurselor de apă curată, amenințând să producă o condiție în lume cu mari dificultăți și suferință umană. Marile Valuri nu reprezintă sfârșitul vremurilor sau un eveniment apocaliptic, ci o perioadă de tranziție către condiția unei lumi noi. Noul Mesaj dezvăluie ce ne așteaptă și marea pregătire care trebuie întreprinsă de suficienți oameni. Solicită unitatea și cooperarea umană, născute acum din simpla necesitate pentru menținerea și protejarea civilizației umane. Alfă mai multe…


Mediul Mental este un mediu al gândurilor și al emoțiilor ce există în paralel cu mediul fizic. Mediul mental conține forțe ce ne afectează gândirea și emoțiile și ce ne domină până când devenim puternici în Cunoaștere. Află mai multe…


Menirea Mai Înaltă se referă la contribuția specifică pe care fiecare personă a fost trimisă pe pământ să o săvârșeașcă și relațiile unice care vor face posibilă îndeplinirea acestei meniri. Cunoașterea dinăuntrul individului deține această menire și acest destin mai înalt pentru el. Nu poate fi stabilită de intelect. Trebuie descoperită, urmată și exprimată în slujba celorlalți pentru a fi realizată complet. Lumea are nevoie de demonstrarea acestei meniri mai înalte de către cât mai mulți oameni posibil. Află mai multe…


Familia Spirituală se referă la micile grupuri de lucru formate ca urmare a Separației pentru a le oferi indivizilor posibilitatea de a lucra împreună să atingă stări mai înalte de uniune și relație, având loc de-a lungul unei perioade lungi de timp, culminând în întoarcerea lor finală la Dumnezeu. Familia ta Spirituală reprezintă relațiile pe care le-ai recuperat prin Cunoaștere de-a lungul călătoriei tale îndelungate prin Separație. Unii membrii din Familia ta Spirituală sunt în lume, iar alții se află dincolo de lume. Familiile Spirituale fac parte din Planul misterios al lui Dumnezeu de a libera și de a reuni pe toți ce trăiesc în Separație. Află mai multe…


Căminul Străvechi se referă la realitatea vieții și la starea de conștiintă și relație pe care ai avut-o înainte de a veni pe lume și la care te vei întoarce după viața ta în lume. Căminul tău Străvechi este o stare de legătură și relație cu Familia ta Spirituală, cu Mulțimea și cu Dumnezeu. Află mai multe…