Despre Procesul Revelației

Textele Noului Mesaj de la Dumnezeu au fost rostite inițial de Vocea Mulțimii Angelice prin Mesagerul Marshall Vian Summers. Acest proces al Revelației Divine are loc din 1983. Revelația continuă și în ziua de azi.

Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea rostește Mesajul Domnului prin Mesager, care este înregistrat în formă audio, transcris și pus la dispoziția tuturor acum în vasta bibliotecă a revelațiilor scrise pe www.NewMessage.org.

De asemenea, pentru prima dată în istorie, poți auzi înregistrările originale ale Vocii Revelației, aceeași Voce care le-a vorbit profeților și Mesagerilor din trecut și care vorbește din nou printr-un Mesager Nou care se află astăzi pe pământ. Revelația originală nu a fost înregistrată și făcută disponibilă în forma sa pură până acum.

Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima dată în istorie, tu și toți ceilalți puteți asculta înregistrarea Vocii originale a Revelației. Această Voce nu este vocea unui singur individ, ci a întregii Mulțimi Angelice vorbind toți odată, toți ca unul.

Aici umanitatea are șansa de a primi testamentul original al Revelației Domnului, care a fost înregistrat în forma sa rostită, transcris, elaborat de către Mesagerul său și prezentat acum lumii.

Pentru a asculta Vocea Revelației, care este sursa textelor cuprinse în toate cărțile Noului Mesaj, vă rugăm să vizitați www.NewMessage.org/experience (în engleză). Înregistrările audio originale ale Vocii sunt puse acum la dispoziția tuturor oamenilor.

Fie să primești darul Revelației și fii deschis să primești Mesajul său puternic pentru tine și pentru viața ta.