Despre procesul de traducere a Revelației

Mesagerul Marshall Vian Summers este în procesul de a primi un Mesaj Nou de la Dumnezeu încă din 1983. Noul Mesaj de la Dumnezeu este cea mai vastă Revelație oferită vreodată umanității, oferită acum unei lumi educate cu comunicații globale și o conștiență globală tot mai mare. Nu îi este oferit unui singur trib, unei singure națiuni sau unei singure religii, ci să ajungă la toată lumea. Acest lucru necesită traduceri în cât mai multe limbi posibil.

Procesul Revelației este dezvăluit acum pentru prima oară în istorie. În acest proces remarcabil, Prezența lui Dumnezeu îi comunică dincolo de cuvinte Mulțimii Angelice care veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea traduce această comunicare în limba umană și vorbesc toți ca unul prin Mesagerul lor, a cărui voce devine vehiculul acestei Voci mărețe—Vocea Revelației. Cuvintele sunt rostite în engleză și sunt înregistrate direct în formă audio, apoi transcrise și puse la dispoziția tuturor în textele și înregistrările audio ale Noului Mesaj. În acest fel, puritatea Mesajului original al lui Dumnezeu este păstrată și le poate fi oferită tuturor oamenilor.

Totuși există și un proces de traducere. Datorită faptului că Revelația originală a fost transmisă în limba engleză, aceasta reprezintă baza tuturor traducerilor în numeroasele limbi ale umanității. Având în vedere că se vorbesc multe limbi în lumea noastră, traducerile sunt extrem de necesare pentru a aduce Noul Mesaj la oamenii de pretutindeni.

Anumiți studenți ai Noului Mesaj s-au oferit în mod voluntar de-a lungul timpului să traducă Mesajul în limba lor maternă.

În acest moment, The Society nu își permite să plătească traducerile în foarte multe limbi și pentru un Mesaj atât de vast, un Mesaj care trebuie să ajungă la toată lumea foarte urgent. În plus, The Society consideră că este foarte important ca traducătorii să fie studenți ai Noului Mesaj pentru a înțelege și a experimenta, pe cât posibil, esența a ceea ce se traduce.

Având în vedere urgența și nevoia de a împărtăși Noul Mesaj în întreaga lume, solicităm ajutor suplimentar la traduceri pentru a răspândi Noul Mesaj în lume, punând astfel la dispoziția tuturor mai mult conținut din Revelație în limbile în care traducerile deja au început și, de asemenea, introducând alte limbi. Cu timpul, ne străduim să și îmbunătățim calitatea acestor traduceri. Mai sunt atât de multe de făcut.