Despre The Society

Ce este The Society?

The Society for the New Message form God este o organizație religioasă nonprofit a cărei misiuni este păstrarea, protejarea și prezentarea Noului Mesaj de la Dumnezeu în lume. The Society nu este afiliată la nicio altă organizație religioasă. Este sprijinită financiar de donațiile din partea studențiilor Noului Mesaj din jurul lumii, neprimind nicio sponsorizare sau venituri de la niciun guvern sau nicio organizație religioasă.

The Society a fost înființată în anul 1992 de Mesagerul Marshall Vian Summers, care a văzut nevoia de o organizație și de un nucleu dedicat de oameni care să poată susține misiunea Mesagerului în timpul vieții lui și dincolo de viața lui, protejând Revelația și păstrându-i puritatea în viitorul îndepărtat.

Din ziua aceea până astăzi, The Society împărtășește povara Mesagerului, rămânând alături de el, fiind martori procesului Revelației și întreprinzând marea misiune de a aduce umanității un Mesaj Nou de la Dumnezeu.

The Society este alcătuită din zece Membri și nouă Asistenți Principali, care au ales fiecare să răspundă la propriul sentiment al chemării de a-l asista pe Mesager și de a spori apariția Noului Mesaj în lume. De asemenea, The Society este asistată și sprijinită de voluntari dedicați, care trăiesc în țări diferite și care servesc în multe capacități diferite.

The Society urmează îndrumarea directă a liderului Noului Mesaj, Marshall Vian Summers. Asistându-l pe liderul Noului Mesaj este Directorul organizației The Society, Reed Summers, care coordonează echipa de management ce supraveghează departamentele organizației.

Munca noastră

Misiunea organizației The Society este de a aduce în lume Noul Mesaj de la Dumnezeu pentru oamenii de pretutindeni, astfel încât umanitatea să-și poată găsi un limbaj comun, să ocrotească Pământul, să protejeze libertatea umană și să avanseze civilizația umană, în vreme ce ne aflăm în pragul unei mari schimbări fără precedent.

Munca organizației The Society este dedicată avansării misiunii Mesajului și a Mesagerului—o misiune stabilită original de Dumnezeu și de Mulțimea Angelică. Această misiune este în strânsă legătură cu evoluția și destinul lumii noastre și reprezintă extinderea directă a unui Plan Divin menit să ne servească lumea în acest moment critic din istoria omenirii.

De la începutul timpurilor și al creației universului manifestat, Dumnezeu și Prezența Angelică au avansat o misiune de a vindeca Separația și de a-i izbăvi pe cei separați prin Cunoaștere, atât în lumea noastră, cât și în întreaga Mare Comunitate a vieții inteligente din univers.

The Society este dedicată servirii acestei mari misiuni și acestui mare Plan al lui Dumnezeu. În acest moment, munca noastră principală constă în primirea, păstrarea, protejarea și prezentarea Noului Mesaj al lui Dumnezeu în lume. Dorim să facem acest lucru prin publicarea cărților, susținerea procesului internațional de traducere, găzduirea de website-uri, forumuri și multe alte medii online, furnizarea educației și a oportunității de participare pentru Comunitatea Globală prin intermediul evenimentelor, difuzărilor online, Taberelor și Școlii Gratuite a Noului Mesaj.

Făcând acest lucru, chemarea și comunicarea lui Dumnezeu va putea ajunge la inimile tuturor oamenilor, trezind puterea Cunoașterii în lume, astfel încât oamenii să-și poată descoperi contribuția unică în aceste vremuri cu nevoi, schimbări și oportunități crescânde.

Însă aceasta este o responsabilitate ce depășește cu mult ceea ce putem face de unii singuri. Necesită sprijinul și ajutorul multor oameni. Cărțile pe care le ții în mână, website-ul care te informează și te inspiră, Sanctuarul Marii Comunități care găzduiește evenimentele Noului Mesaj, birourile care mențin această organizație sunt rezultatele dăruirii multor oameni.

Iar mulțumită contribuțiilor financiare, ușile Sanctuarul Marii Comunități sunt deschise, Școala Gratuită a Noului Mesaj este deschisă tuturor oamenilor în mod gratuit și volumele și cărțile Noului Mesaj sunt tot mai disponibile online, gratuit. Tu, care poate ești printre primii ce primesc și experimentează acest Mesaj Nou de la Dumnezeu, te poți alătura altora cu scopul de a contribui cu adevărat acestei misiuni vitale.

Declarația misiunii noastre

 1. A aduce umanității Noul Mesaj al lui Dumnezeu în forma sa pură.
 2. A aduce vești despre Mesager și prezența sa pe pământ tuturor oamenilor..
 3. A sprijini apariția Cunoașterii în viețile oamenilor de pretutindeni prin intermediul educației și căii de dezvoltare cuprinse în Noul Mesaj.
 4. A promova conștiința și pregătirea umanității pentru Marile Valuri de schimbări și pentru apariția umanității în Marea Comunitate a vieții inteligente din univers.
 5. A încuraja unitatea și toleranța dintre religiile lumii așa cum ne îndrumă Noul Mesaj al lui Dumnezeu pentru vremurile noastre.
 6. A-l sprijini și a-l susține pe Mesager pe măsură ce continuă să primească Noua Revelație a lui Dumnezeu pentru lume.
 7. A pune bazele Comunității Globale a Noului Mesaj pentru a învăța, a trăi și a sprijini Noul Mesaj în conformitate cu Mesagerul și The Society.
 8. A clădi o platformă organizatorică puternică pentru a susține Noul Mesaj de la Dumnezeu în lume și în viitor.

Obiective strategice

 1. A stabili conștiința și tradiția spirituală a Noului Mesaj în lume.
 2. A ajunge la milioane de oameni în întreaga lume cu proclamarea și învățăturile Noului Mesaj.
 3. A furniza textele și înregistrările audio ale Testamentului Noului Mesaj de la Dumnezeu.
 4. A face amploarea și profunzimea Noului Mesaj accesibile prin intermediul cărților, website-urilor și traducerilor.
 5. A prezenta lumii Vocea Revelației în forma sa originală audio.
 6. A publica învățăturile globale ale Mesagerului în formă scrisă și audio.
 7. A stabili viziunea Mesagerului cu privire la calea de învățare și trăire a Noului Mesaj.
 8. A crea oportunitatea pentru toți oamenii de a experimenta revelația și propria lor natură mai adâncă și chemare în viață prin intermediul Școlii Gratuite a Noului Mesaj.
 9. A crea stabilitate și mobilitate organizatorică pentru a face față cu succes reacției globale față de Noul Mesaj și Proclamarea sa.

Despre Liderii Noului Mesaj

Marshall Vian Summers

Mesagerul, Liderul Noului Mesaj de la Dumnezeu

Marshall Vian Summers este Mesagerul Noului Mesaj de la Dumnezeu. El a fost selectat și pregătit de Mulțimea Angelică înainte de această viață cu scopul de a servi în acest rol ca Mesager al Noii Revelații și a primit acum cea mai vastă și cea mai cuprinzătoare revelație oferită vreodată Umanității.

Marshall este fondatorul organizației The Society, pe care a înființat-o în 1992 cu scopul de a ocroti și prezenta Noul Mesaj de la Dumnezeu în lume. El este liderul actual al Noului Mesaj de la Dumnezeu și al Comunității Globale a Noului Mesaj. Într-un final, el va fi înlocuit în rolul său de lider de către soția sa, Patricia Summers.

Astăzi, Mesagerul continuă să primească revelația în desfășurare a Noului Mesaj de la Dumnezeu pentru aceste vremuri și pentru vremurile ce vor veni. De asemenea, el este implicat în difuzarea proclamării sale și a mesajului său principal pentru lume și în înregistrarea unei vaste moșteniri de învățături, îndrumări și clarificări pentru a asista studenții în a învăța și trăi Noul Mesaj. În final, el lucrează la proiectul istoric de elaborare în întregime a unei Revelații de peste 9000 de pagini într-un nou testament pentru omenire.

Reed Summers

Învățătorul și Reprezentantul Noului Mesaj

Născut în tradiția Noului Mesaj ca fiul Mesagerului, Reed Summers este membru al organizației The Society și îndrumă în prezent misiunea generală a acesteia de informare și educare. De asemenea, el furnizează învățături și îndrumare pentru Comunitatea Globală de studenți și este principalul reprezentant public al Noului Mesaj.

Reed Summers s-a alăturat Mesagerului și organizației The Society în anul 2004, la vârsta de 20 de ani. În anii ce au urmat, el a fost implicat în susținerea misiunii Mesagerului într-o serie largă de activități: proiectând website-urile, coperțile de cărți și materialele de informare ale Noului Mesaj; scriind, vorbind și predând la Școala Gratuită a Noului Mesaj; coordonând numeroasele călătorii în lume ale Mesagerului; și, alături de Patricia Summers, dezvoltând planul de studiu pentru Școala Gratuită a Noului Mesaj, precum și difuzările online, Privegherile și Taberele Noului Mesaj.

Patricia Summers

Învățătoarea și Reprezentanta Noului Mesaj

Patricia este alături de Marshall din 1983, cu aproape un deceniu înainte de existența organizației de Society. Din primele zile ale Revelației, ea l-a asistat îndeaproape pe Mesager în lunga lui călătorie de a primi Revelația Noului Mesaj, rămânând mereu alături de el, ajutându-l să ducă povara crescândă a responsabilităților și a rolului lui.

Patricia este membră a organizației The Society și, de peste trei decenii, a ajutat la întemeierea organizației, îndrumând-o prin multe dificultăți pentru a ajunge unde este acum. Astăzi, ea lucrează împreună cu Reed Summers și cu Mesagerul pentru a îndruma organizația The Society, furnizând cărțile Revelației și prezentarea globală a Noului Mesaj de la Dumnezeu. De asemenea, ea este unul din învățătorii principali ai Noului Mesaj, oferind înțelepciune, inspirație și îndrumare esențială pentru Comunitatea Globală de studenți ai Revelației.

Despre membrii organizației The Society

Marshall Vian Summers și membrii organizației The Society for The New Message from God au fost însărcinați cu imensa responsabilitate de a aduce Noul Mesaj de la Dumnezeu în lume. Pentru cei zece Membrii ai organizației The Society, este o povară și o binecuvântare să se dedice din toată inima acestui mare serviciu pentru umanitate.

The Society sunt îngrijitorii și gardienii Cuvântului și Sunetului Divin al Noului Mesaj. Ei au fost încredințați cu acest rol de către Sursa Noului Mesaj—pentru a proteja, păstra și prezenta această Nouă Revelație și pentru a o servi din toată inima. Aici ei lucrează pentru a ocroti puritatea Noului Mesaj—publicările, textele, înregistrările, videoclipurile și evenimentele publice ale acestuia.

The Society sunt implicați într-o serie largă de responsabilități practice cu privire la misiunea de a ocroti și proclama Noul Mesaj și de a sprijini dezvoltarea Comunității Globale de studenți. Așadar, ei sunt personalul multor echipe și proiecte principale ale organizației, coordonând munca Asistenților Principali și a Voluntarilor ce asistă organizația.

The Society nu deține poziția de îndrumători, mentori sau învățători spirituali. Ei nu sunt implicați în predarea Noului Mesaj sau în stabilirea unei interpretări a textelor. În schimb, rolul lor este de a susține lucrarea principală a organizației și de a sprijini Mesagerul și învățătorii Noului Mesaj prin furnizarea căii educaționale și a inspirației pentru toți ce doresc să învețe și să trăiască conform Revelației.

În prezent există zece membrii ai organizației The Society:Tyyne Andrews, Will Burrows, Robert Busbey, Jeanine Butler, Carol Coffey, Darlene Mitchell, Ellen Mitchell, Ayesha Summers, Reed Summers and Patricia Summers

Povestea membrilor organizației The Society

Fiecare Revelație oferită de Creator de-a lungul istoriei are o poveste—povestea transmiterii sale, povestea Mesagerului său și povestea comunității timpurii de indivizi care s-au adunat să-l sprijine pe Mesager și să-l ajute să aducă Revelația Domnului pentru lume.

Povestea Noii Revelații a lui Dumnezeu se desfășoară acum în fața ochilor noștri, în jurul Mesagerului, în jurul organizației The Society—cercul mic de oameni care s-au adunat să-l sprijine—și Comunitatea Globală crescândă de studenți. Este o poveste cu un început umil care continuă să se desfășoare.

În anul 1992, fiind deja implicat în procesul revelației de 10 ani, Mesagerul a înființat organizația The Society, chiar dacă în acel moment erau doar câteva persoane alături de el pentru a participa.

În anii care au urmat, membrii actuali ai organizației The Society urmau să găsească Revelația și, în cele din urmă, să-și asume rolul în slujba acesteia. Fiecare dintre ei au propria lor poveste unică.

Trăind în diferite situații, circumstanțe de viață și locuri, fiecare a dat de Revelație sau de Mesager și au început să răspundă unei experiențe de recunoaștere și unui sentiment al chemării, făcând primii pași către o viață de serviciu, chiar dacă nu știau unde vor duce acei pași sau ce ar putea să însemne.

Așa că au venit, dobândind libertatea de a-și găsi calea, unul câte unul, fiecare înfruntând încercări și adversitate, dar fiecare știind că trebuie să vină, că trebuie să-și asume rolul în slujba acestei Revelații emergente și în slujba omului care a primit-o. Acest lucru necesita să-și dezvolte o tărie și stabilitate superioară, interioară și exterioară, pe măsură ce începeau să împărtășească povara Mesagerului.

De-a lungul anilor lor de serviciu, ei au străbătut un drum dificil alături de Mesager, menținându-și devotamentul și dedicarea profundă față de el și de misiunea acestuia, eliberându-l astfel încât să poată face ceea ce doar el poate face, rămânând alături de el și fiind acolo pentru el, indiferent de dificultățile și încercările ce s-au ivit.

Astăzi ei continuă să răspundă sentimentului lor al chemării și responsabilității, căutând să îndeplinească un serviciu superior, trecând peste dificultăți și mai mari, iar viețile și rolurile lor fiind rafinate și redefinite în slujba acestei misiuni mărețe. Toate acestea sunt pentru ca Noul Mesaj să ajungă la toată lumea în timpul disponibil, ce se scurge tot mai repede, furnizând înțelepciune și înțelegere profundă rar întâlnite în această lume și chemând Cunoașterea din familia umană, astfel încât această putere spirituală să poată răsări și îndruma umanitatea în aceste vremuri de restriște.

Însă cum poate acest grup mic de oameni să facă asta? Cum pot ei să îndeplinească această misiune? Acestea sunt întrebări cu care ei trăiesc.

Acum alți oameni încep să răspundă propriului lor sentiment al chemării de a asista The Society în această întreprindere măreață. Asistenții Principali și nenumărații voluntari care asistă acum The Society își asumă roluri și responsabilități vitale care îi permit acestei misiuni să meargă mai departe la o scară din ce în ce mai largă.

Povestea comunității timpurii a Revelației continuă să se desfășoare, în vreme ce oameni inspirați din jurul lumii răspund la Noua Revelație a lui Dumnezeu și își asumă rolul atât în slujba lumii, cât și în sprijinirea directă a misiunii Mesajului și a Mesagerului.

Despre Asistenții Principali ai organizației The Society

Asistenții Principali ai organizației The Society joacă un rol vital în misiunea Noului Mesaj de la Dumnezeu. Asistenții Principali sunt persoane care simt o chemare pesonală să servească și să avanseze misiunea Mesajului și a Mesagerului și să ajute The Society la întreprinderea acestei misiuni în lume. Acesta este obiectivul lor principal, întărindu-și viața interioară și exterioară în mod suficient pentru a menține și a avansa aspectele principale ale muncii organizației și pentru a o susține de-a lungul timpului. Aceasta este o demonstrare reală a serviciului adevărat.

În prezent există nouă Asistenți Principali în trei țări care asistă The Society.

Despre Voluntarii care asistă The Society

Voluntarii care asistă The Society furnizează un serviciu critic în avansarea multor aspecte ale muncii și misiunii organizației. Voluntarii sunt studenți din Comunitatea Globală care locuiesc în jurul lumii și care au posibilitatea de a-și oferi timpul, abilitățile și disponibilitatea pentru a îndeplini sarcini, proiecte de echipă și pentru a colabora în echipele și departamentele organizației. Această formă de serviciu le complimentează studenția și promovarea Noului Mesaj în lume și reprezintă un sprijin vital pentru munca și misiunea organizației The Society și ale Mesagerului.

În prezent există peste 84 de voluntari în 28 de țări care asistă The Society.


Donează pentru a susține introducerea Noului Mesaj în lume.