O Posłańcu

Who is Marshall Vian Summers?

Marshall Vian Summers

Posłaniec Marshall Vian Summers jest Posłańcem Nowego Posłania od Boga. Od ponad trzech dekad jest on odbiorcą rozległego Nowego Objawienia, przekazanego po to, by przygotować ludzkość na ogromne zmiany gospodarcze, społeczne i środowiskowe, które zbliżają się do świata oraz na wkroczenie ludzkości we wszechświat inteligentnego życia.

Jesienią roku 1981, w wieku 32 lat, Marshall Vian Summers dostąpił bezpośredniego spotkania ze Zgromadzeniem Anielskim, które czuwa nad światem. Spotkanie to na zawsze zmieniło bieg jego życia i zapoczątkowało jego głębszą relację ze Zgromadzeniem, wymagając od niego oddania swego życia Bogu. I tak rozpoczął się długi, tajemniczy proces otrzymywania Nowego Posłania Bożego dla ludzkości.

Po tej tajemniczej inicjacji, w wieku 33 lat, spotkał się po raz drugi ze Zgromadzeniem Anielskim, podczas którego otrzymał polecenie otrzymywania i „zapisywania” ich Orędzia dla świata.

Przez dziesięciolecia, które minęły od tamtego czasu, rozwinęło się ogromne Objawienie dla ludzkości, czasem powoli, a czasem w wartkich potokach. W ciągu tych wielu długich lat musiał działać z pomocą zaledwie kilku osób, nie wiedząc co to rozrastające się Objawienie będzie znaczyło, ani ostatecznie dokąd zaprowadzi.

Przez większą część roku Marshall przebywa w Górach Skalistych Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka we względnym odosobnieniu, otrzymując pomoc i asystę od swojej rodziny i członków Stowarzyszenia na rzecz Nowego Posłania. Tam kontynuuje swoją misję przyjęcia, przygotowania i przedstawienia Nowego Posłania od Boga światu.

W rzadkich przypadkach Marshall jest kierowany przez Źródło Nowego Posłania, aby podróżować do pewnych miejsc na świecie (Podróże) w celu otrzymania Bożego Objawienia na ten czas i miejsce oraz aby ujawnić głębszą prawdę zawartą w Nowym Posłaniu Boga podczas specjalnych spotkań Światowej Społeczności (Wydarzenia).

Posłaniec przeszedł długą i wyboistą drogę do otrzymywania i przedstawiania największego Objawienia kiedykolwiek przekazanego rodzinie ludzkiej. Do dziś Głos Objawienia nadal przez niego przepływa, podczas gdy staje on przed wielkim wyzwaniem wniesienia Nowego Objawienia Boga w niespokojny i podzielony świat.

  • Przeczytaj Historię Posłańca.
  • Posłuchaj nauk Posłańca (wkrótce).
  • Przeczytaj i posłuchaj objawień Nowego Posłania o pochodzeniu, misji i przeznaczeniu Posłańca.
  • Dowiedz się więcej o pracy Posłańca nad przygotowaniem i skompilowaniem świadectwa Nowego Posłania (wkrótce).
  • Przeczytaj o Podróżach Posłańca po świecie.