Tajemnice Niebios

Wkrocz w Tajemnicę Swojego Życia”

Z głębin Tajemnicy przybyły Tajemnice Niebios. Przybyły, aby zabrać cię głębiej, do doświadczenia tajemnicy i celu, jaki otacza twoją obecność na świecie. 

Tutaj Zgromadzenie Anielskie pragnie podzielić się z tobą tym, co zostało dawno zapomniane na świecie – tymi prawdami, które kiedyś prowadziły proroków, poetów, posłańców i mistyków na przestrzeni wieków. 

Tutaj pradawna pamięć i świadomość, które przebywają w tobie mogą zostać rozpalone na nowo, ujawniając twoje większe dary i wyższy cel w życiu. Tajemnice Niebios przechowują moc, aby odblokować te dary, głęboko w sercu ludzkości. Wraz z tymi darami jest teraz nowa nadzieja dla świata. 

Niebo prosi cię, abyś przyjął jego dary. Każda tajemnica jest oknem do większej rzeczywistości. Każda tajemnica jest sposobnością, aby spojrzeć przez szybę i samu zobaczyć, jak jesteśmy postrzegani z góry. Teraz spoglądamy przez oczy Niebios, aby ujrzeć siebie, innych oraz świat jak nigdy dotąd. 

Tajemnice Niebios to pierwsza księga Tomu 7 Nowego Posłania od Boga.

Spis treści

Introduction

The Secrets of Heaven

The Engagement

About Marshall Vian Summers

Deeper into the Mystery

The Movement Grows