Mądrość z Większej Społeczności Księga 2

Mądrość z Większej Społeczności Księga Druga koncentruje się na potrzebach świata w okresie przejściowym jako większy kontekst na odnalezienie twojego wyższego celu w życiu i rozwiązaniu osobistych dylematów. Mówi ona o większej arenie inteligentnego życia zwanego Większą Społecznością (Czym jest Większa Społeczność?) oraz dostarcza wgląd i perspektywę niezbędne do przygotowania się na przyszłość, która będzie niepodobna do niczego, co kiedykolwiek znaliśmy. 

W Nauczaniu Nowego Posłania na tematy od “Zdolności Rozróżniania” i “Realiów Większej Społeczności” do “Odwagi” i “Religii jako Tajemnicy” Mądrość Druga otwiera drogę do prowadzenia większego życia na świecie. Obie księgi Mądrości z Większej Społeczności są potężnym uzupełnieniem w podróży po Krokach do Wiedzy

Przedstawiana jest tutaj seria nauczań o Drodze Wiedzy Większej Społeczności, która jest wewnętrzną ścieżką duchowego przygotowania zawartego w Nowym Posłaniu od Boga. Jest to uniwersalne duchowe przygotowanie, które po raz pierwszy zostało przedstawione światu. 

Mądrość z Większej Społeczności Księga Druga to druga księga Tomu 6 Nowego Posłania od Boga.

Spis treści

Chapter 1: Ambition

Chapter 2: Possessions

Chapter 3: Pleasure

Chapter 4: Serving Others

Chapter 5: Working with the Mind

Chapter 6: Discernment

Chapter 7: Discretion

Chapter 8: Solving Problems

Chapter 9: Honesty

Chapter 10: Greater Community Visitations

Chapter 11: Spiritual Practice

Chapter 12: Self-Expression & the mental Environment

Chapter 13: Religion as Mystery

Chapter 14: Intelligence

Chapter 15: Responding to the Greater Community

Chapter 16: Thresholds

Chapter 17: Visitors’ Perception of Humanity

Chapter 18: Compassion

Chapter 19: Courage

Chapter 20: Learning from Others

Chapter 21: Devotion & Commitment

Chapter 22: Money

Chapter 23: Becoming Wise

Chapter 24: Work

Chapter 25: Environments

Chapter 26: Conflict

Chapter 27: Self-Doubt

Chapter 28: Greater Community Realities

Chapter 29: Inspiration

Chapter 30: Kindness

Chapter 31: Concentration

Chapter 32: Pride

Chapter 33: Perseverance

Chapter 34: Walking The Way of Knowledge