Mądrość z Większej Społeczności Księga 1

Wisdom from the Greater Community Volume I

Mądrość z Większej Społeczności Księga Pierwsza to mądry i pełen współczucia przewodnik służący do odkrywania nauczania Nowego Posłania o mocy relacji i wewnętrznej pewności w codziennym życiu. 

Mądrość z Większej Społeczności Księga Pierwsza przemawia do tego uporczywego poczucia, że jest coś ważnego do zrobienia w życiu. Dostarcza ona perspektywę Większej Społeczności na tematy od “Małżeństwa” i “Osiągania Spokoju” do “Prowokowania Zmiany” i “Ewolucji Świata”. Mądrość Pierwsza przebija się przez niepewność i zamęt naszych czasów oraz umożliwia ci  odnaleźć i podążać za tym, co zawsze głęboko wiedziałeś. 

Mądrość z Większej Społeczności Księga Pierwsza to pierwsza księga Tomu 6 Nowego Posłania od Boga. 

Spis treści

Chapter 1: The Greater Religion

Chapter 2: Relationships & Sexuality

Chapter 3: Greater Community

Chapter 4: Trust

Chapter 5: Marriage

Chapter 6: Health

Chapter 7: Freedom

Chapter 8: Preparing for the Future

Chapter 9: Spiritual Truths

Chapter 10: Service in the World

Chapter 11: Power & Responsibility

Chapter 12: Love

Chapter 13: Spiritual Community

Chapter 14: World Evolution

Chapter 15: Giving I

Chapter 16: Giving II

Chapter 17: Mastery

Chapter 18: Higher Education

Chapter 19: Fulfillment

Chapter 20: Inner Listening

Chapter 21: Enduring Happiness

Chapter 22: Escaping Suffering

Chapter 23: Forgiveness

Chapter 24: Happiness in the World

Chapter 25: Escaping Fear

Chapter 26: Stillness

Chapter 27: Disappointment

Chapter 28: Using Power for Good

Chapter 29: Faith and Fear

Chapter 30: Perception

Chapter 31: Healing

Chapter 32: Achievement and Relationship

Chapter 33: Provoking Change

Chapter 34: Religion as Education

Chapter 35: Achieving Peace