Życie we Wszechświecie

Przez tysiące lat ludzkość spoglądała na nocne niebo i zastanawiała się: kto tam jest? 

Obecnie masz szansę, aby odbyć podróż do tego nocnego nieba, aby wyjść poza zastanawianie się i samemu doświadczyć rzeczywistości i duchowości życia poza naszym światem. 

Życie we Wszechświecie jest oknem do żywej historii naszego wszechświata: realiów handlu, podróży i konfliktu w ramach Większej Społeczności inteligentnego życia; narodzin i schyłku cywilizacji w poprzek gwiazd, a także Większy Plan i Cel Stwórcy, który nadzoruje duchowy progres życia we wszystkich galaktykach. 

Bóg teraz ostrzega i przygotowuje nas na nasze przeznaczenie w obrębie Większej Społeczności. Tylko dzięki Boskiemu objawieniu możemy pojąć te rzeczy oraz uczyć się o rzeczywistości i duchowości życia we wszechświecie. Obecnie po raz pierwszy możesz zapuścić się poza ograniczenia naszego świata do rozległej areny życia, do której ludzkość się wyłania. 

Życie we Wszechświecie to otwarte wejście do większego ludzkiego doświadczenia. Rozwija się przed tobą historia i wizja żywego kosmosu, złożoność interakcji pomiędzy światami, a także przyszłość, jaka czeka na nas, podczas gdy wkraczamy do tej rozleglejszej areny życia. Wyjdź poza ograniczenia czysto ludzkiego punktu widzenia i zanurz się w tej “Większej Społeczności”, większej panoramie życia, jakie zawsze cię przywoływało.

Zacznij czytać lub słuchać “Życia we Wszechświecie” teraz za Darmo!

Życie we Wszechświecie to druga księga Tomu 5 Nowego Posłania od Boga.