Relacje i Wyższy Cel

Relationships and Higher Purpose

Relacje i Wyższy Cel zabierają cię poza normalne parametry ludzkich relacji do głębszego doświadczenia jedności, celu i znaczenia z tymi osobami, z którymi dzielisz większe przeznaczenie w życiu. Jest to przełomowe nauczanie w Nowym Posłaniu o odkrywaniu twojej większej relacji z samym sobą, z innymi i ze światem. 

Relacje i Wyższy Cel poszerzają kontekst relacji, aby włączyć twoją relację z Wiedzą (Czym jest Wiedza?), z twoją Duchową Rodziną (Twoja Relacja z twoją Duchową Rodziną) oraz z Większymi Siłami, które kształtują twoje życie i świat. 

Relacje i Wyższy Cel to kluczowy składnik do odnalezienia i wypełnienia swojego większego życia zgodnego z celem, znaczeniem i przeznaczeniem. 

Relacje i Wyższy Cel to druga księga Tomu 4 Nowego Posłania od Boga. 

Spis treści

PART ONE: RELATIONSHIPS AND HIGHER PURPOSE

Chapter 1: Your Most Primary Relationship

Chapter 2: Your Relationship with Yourself

Chapter 3: Your Relationship with Others

Chapter 4: Your Relationship with the World

Chapter 5: Your Relationship with Your Spiritual Family

Chapter 6: Your Relationship with Knowledge

Chapter 7: Your Relationship with the Unknown

Chapter 8: The Problem of Evil and the Forces of Dissonance

Chapter 9: Stages of Development

Chapter 10: Marriage

Chapter 11: Your Purpose and Spiritual Calling

PART TWO: PRACTICAL QUESTIONS

Chapter 12: Establishing Relationships

Chapter 13: Maintaining Relationships

Chapter 14: Completing Relationships

Chapter 15: Conclusion