Odnajdywanie Wiedzy

Finding Knowledge

Objawiono Posłańcowi Boga
Marshallowi Vianowi Summersowi
5 lutego 1997 r.
w Boulder, w stanie Kolorado, USA

Więcej o tym tekście


Tekst, który czytasz, jest transkrypcją oryginalnego głosu Zgromadzenia Anielskiego, który przemawiał przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca, które potem jest transkrybowane i udostępniane Tobie i wszystkim ludziom.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia ponownie. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.Nota do czytelnika:
To tłumaczenie zostało dostarczone do Stowarzyszenia przez studenta Nowego Posłania, który zgłosił się do przetłumaczenia oryginalnego tekstu angielskiego. Udostępniamy światu to tłumaczenie w jego wstępnej formie, aby ludzie mogli mieć szasnę zaznajomienia się z częścią Nowego Posłania w ich własnym języku.

Pozyskiwanie pojmowania i perspektywy Większej Społeczności jest z pewnością całkiem istotne w przygotowywaniu się na samą Większą Społeczność, ale samo to by nie wystarczyło. Tutaj nie mógłbyś polegać po prostu na sile swojej inteligencji, czy swojej woli w celu pozyskania zdolności rozróżniania, której potrzebowałbyś, aby funkcjonować w ramach bardziej skomplikowanego środowiska mentalnego. Potrzebowałbyś więcej aniżeli siły mentalnej albo siły woli, ażeby sprawnie funkcjonować w tym środowisku. Niezależnie bowiem od tego, jak potężny mógłbyś się stać jako jednostka, twoja moc będzie nieistotna w porównaniu do mocy grupowego umysłu, co stanowi rzeczywistą dynamikę interakcji w środowisku mentalnym w ramach samej Większej Społeczności.

Zatem musisz tutaj wezwać większą potęgę, większą inteligencję, większą siłę w sobie samym. Nazywamy to Wiedzą. Jest to wyrazem twojej zdolności do tego, aby wiedzieć. Kiedy używamy tego słowa Wiedza, nie mówimy o zbiorze informacji, albo zestawie koncepcji, albo czymś, czego mógłbyś nauczyć się na uniwersytecie. Mówimy o potędze twojego duchowego Umysłu.

Bardzo niewielu ludzi rozumie, co to naprawdę jest. Być może akceptują oni, że mają duchową naturę; być może mogą teoretycznie zaakceptować, że są duchowymi istotami, że jest w nich coś wiecznego i że to łączy ich z Opatrznością.

Aby to jednak było tutaj prawdziwie istotne i aby twoja duchowość mogła być prawdziwie zrozumiana, musisz rozpoznać, iż twoja duchowość reprezentuje Umysł w tobie – większy Umysł, Umysł za osobistym umysłem, za pomocą którego myślisz i obliczasz. Nazywamy ten Umysł Wiedzą. Jest to świadomy Umysł w tobie. A jego znaczenie w zrozumieniu twojej zdolności  do funkcjonowania w środowisku mentalnym ma decydujące znaczenie.

Wiedza ma dla ciebie twoją prawdziwą misję oraz cel w życiu. Utrzymywała dla ciebie większe rozumienie tego, dlaczego przybyłeś na świat, kogo musisz tutaj spotkać i co musisz osiągnąć.

To nie oznacza, że wszystko co się wydarzy jest przesądzone, ale że masz pewne rzeczy do osiągnięcia oraz pewne relacje, które musisz nawiązać w obrębie kontekstu twojego indywidualnego życia. To stanowi twoje przeznaczenie na świecie, a Wiedza o tym przeznaczeniu, a także moc odkrycia tego i wypełnienia tego przebywa w Wiedzy w tobie.

Teraz niektórzy ludzie zapytają: “Cóż, czy to jest podświadomy umysł?” A ja mówię nie, to nie jest podświadomy umysł. Podświadomy umysł wciąż jest częścią twojego osobistego umysłu, umysłu, który jest bezpośrednio powiązany z twoją fizyczną egzystencją.

Wiedza stanowi twój wieczny Umysł, twój Umysł duchowy, lecz nie jest on tylko istotą. Jest to Umysł, który myśli. Jest to Umysł, który ma cel oraz misję i kierunek w życiu.

Gdy zaczynasz zbliżać się do Wiedzy, gdy podejmujesz Kroki do Wiedzy, zaczynasz doświadczać oraz otrzymywać wielki cel, jaki Wiedza ma dla ciebie. A z czasem w pełni zdasz sobie sprawę z tego, że ten cel jest twoim własnym oraz że odzwierciedla to twoje prawdziwe pragnienie, a także prawdziwą wolę w życiu.

Odzyskiwanie Wiedzy stanowi istotę duchowego odkrycia oraz duchowego rozwoju. Wiedza oczekuje na odkrycie i odzyskanie. Jeśli zostaniesz studentem Wiedzy i będziesz podróżował Drogą Wiedzy oraz uczył się żyć Drogą Wiedzy, wtedy ewentualnie twój osobisty umysł i Większy Umysł w tobie zjednoczą się i zostaną jednym. Tutaj staniesz się w pełni zintegrowany, a twoja moc i twoje znaczenie oraz potęga jako jednostki zostaną w pełni zademonstrowane na świecie.

Wiedza wzywa cię nawet w tym momencie, abyś się do niej zbliżył, abyś ją otrzymał – ażebyś otrzymał jej mądrość, ażebyś otrzymał jej radę i ażebyś otrzymał jej kierunek jako swój własny. To jest wielkie duchowe powołanie w tobie i odbywa się ono w tym momencie.

Albowiem świat wyłania się do Większej Społeczności i jest wielkie duchowe powołanie na świecie, które umożliwi ludziom uzmysłowienie sobie tego oraz przygotowanie się na to w sposób odpowiedni. Wiedza w tobie wie, co to oznacza. Ona wie, jakie to jest ważne. Ona wie, jaką rolę masz odegrać. I ona dokładnie wie, dokąd musisz się udać i z kim musisz się spotkać, aby to osiągnąć.

W jaki sposób można sobie uświadomić którąkolwiek z tych rzeczy drogą rozumową lub drogą dedukcji? W jaki sposób możesz wykorzystać swój myślący umysł, by odnaleźć wolę większego Umysłu w życiu i wyrażenie go w pełni? Możesz próbować zrozumieć albo idealizować, co oznacza duchowość i jak funkcjonuje na świecie. Możesz próbować pojąć albo idealizować działalność Opatrzności w ludzkich sprawach. Ostatecznie jednak te rzeczy mogą być tylko znane.

Znaczenie, egzystencja oraz Wola twojego Stwórcy mogą być tylko znane. Twój prawdziwy cel, znaczenie oraz kierunek w życiu mogą być tylko znane. Twoje prawdziwe relacje – te, które masz rozwinąć, w których masz uczestniczyć – one mogą być tylko znane. Twoja prawdziwa natura, znaczenie oraz wartość mogą być tylko znane.

Zatem kierujemy się w kierunku Wiedzy, jako wielkiej wędrówki oraz ścieżki do znalezienia prawdziwego znaczenia i celu twojego życia, a także, aby odnaleźć prawdziwy fundament pod rzeczywiste relacje, które są ci przeznaczone, gdy tutaj jesteś. Wiedza w tobie przechowuje wszystko to dla ciebie. Bez Wiedzy nie możesz tego znaleźć. Niezależnie od tego, jak wielkie są twoje pomysły, niezależnie od tego, jak wyrafinowany jest twój proces myślenia, niezależnie od tego, jak uniwersalne są twoje poglądy, nie mogą one zawrzeć ani posiadać tego, co Wiedza przechowuje dla ciebie.

Tutaj dochodzisz do zrozumienia podstawowej prawdy: że twój myślący umysł ma ważną funkcję do spełnienia w twoim życiu w umożliwieniu ci wyrażenia większej rzeczywistości, jaką posiadasz oraz aby negocjować trudności i zmiany w życiu. Jednakże twój myślący umysł ostatecznie może tylko służyć Wiedzy. Bez tej posługi jednak będzie on działał, jak gdyby był on rzeczą, której należy służyć i stanie się dominującą oraz destruktywną siłą w twoim życiu. Jeżeli twój myślący umysł znajdzie się w centrum twojej uwagi, nie zrozumiesz większej rzeczywistości, którą posiadasz, a także jej zasadniczej roli w umożliwieniu ci odnalezienia i wypełnienia twojego celu w życiu.

Jest wielu ludzi w dzisiejszym świecie, którzy próbują polegać na ich intelektualnym pojmowaniu, albo na ich przekonaniach i skojarzeniach w celu dania im podstawy do zrozumienia ich prawdziwej natury oraz ich celu tutaj. To jednak zawsze prowadzi do porażki i rozczarowania, gdyż twój myślący umysł może jedynie służyć większemu Umysłowi w czynieniu tego. Sam umysł nie może zapewnić tej podstawy. Sam umysł nie może dostarczyć większego zrozumienia, większego doświadczenia, których będziesz potrzebował.

To pozwala ci zatem zwrócić się do samej Wiedzy i uczyć się podjęcia Kroków do Wiedzy. To w istocie jest prawdziwą ścieżką duchową. Wszystkie tradycje religijne na świecie są o tyle autentyczne, o ile wspierają to zasadnicze odkrycie oraz ekspresję.

Jeśli spojrzysz jednak na duchowość i zabierzesz historię, kulturę oraz konwencję; jeśli zabierzesz wszystkie fizyczne pułapki religii, to, co masz jest esencją duchowości. W Większej Społeczności jest to nazywane Wiedzą. Jest to demonstrowane przy pomocy twojej zdolności do tego, aby wiedzieć. Jest to doświadczane poprzez dogłębne zdanie sobie z czegoś sprawy w sobie samym oraz w kontekście twoich relacji. To zawsze ukierunkowuje cię na prowadzenie prawdziwie produktywnych działań na świecie i prowadzi cię krok po kroku, punkt do punktu, w uświadamianiu sobie, wyrażaniu i wypełnianiu twojego wyjątkowego powołania oraz celu na świecie.

Jak powiedzieliśmy wcześniej, w kontekście Większej Społeczności musisz zbliżyć się do odkrycia prawdziwej istoty duchowości. Wierzenia, tradycje, rytuały, kultura są tylko dla ludzkości. Nie możesz przerzucić pomostu dla siebie ponad ludzkość, nawet do królestw roślin i zwierząt na świecie, chyba, że możesz odnaleźć prawdziwą istotę duchowości i doświadczyć jej samemu.

Religia jest istotna. Odgrywa ona kardynalną rolę w dawaniu ludziom możliwości doświadczenia ich prawdziwej duchowej natury oraz ich celu w życiu. Może ona jednak tylko służyć tak jak twój myślący umysł, większej rzeczywistości. Ona sama nie jest większą rzeczywistością. Większa rzeczywistość w tobie manifestuje się i jest ucieleśniana w Wiedzy.

Tutaj ponownie nie mówimy o ideach i wierzeniach. Mówimy o dogłębnym doświadczeniu poznania. To demonstruje i potwierdza twoją relację z Opatrznością oraz twoją nieodłączną relację ze wszystkim co żyje.

Jednakże Wiedza ma specyficzny cel dla ciebie na świecie. Ona pamięta, dlaczego przybyłeś na świat. Ona pamięta porozumienie, jakie zawarłeś z twoją Duchową Rodziną, zanim tutaj przybyłeś. Ona pamięta twoje pragnienie ponownego wejścia w fizyczne życie w celu wniesienia prawdziwego wkładu, który musisz wnieść.

Wiedza nie zapomniała, ale ty tak. Ty zapomniałeś, ponieważ potrzebowałeś zapomnieć, ażeby rozwinąć się jako ludzka istota, ażeby wejść do ludzkiego społeczeństwa i aby być w stanie tam funkcjonować. Jeżeli twoja pamięć o Pradawnym Domu i o twoim większym celu były w pełni ustanowione w twoim umyśle jako dziecko, nie chciałbyś zmierzyć się z trudnościami życia na świecie. Pragnąłbyś wrócić po prostu do Domu, do twojego Pradawnego Domu, z którego przybyłeś i do którego ewentualnie powrócisz.

Wchodzisz zatem w okres amnezji, kiedy wkraczasz do świata, aby stać się tutaj funkcjonalną ludzką istotą. Jednak gdy to jest osiągnięte wystarczająco, wtedy musisz zwrócić się do Wiedzy. Musisz odnaleźć Wiedzę i podjąć Kroki do Wiedzy.

Co to ma wspólnego z Większą Społecznością? Dlaczego jest to kluczowym elementem w pojmowaniu i doświadczaniu Duchowości Większej Społeczności? Dlaczego jest to zasadnicze w celu umożliwienia ci przygotowania się na twoje spotkanie z innymi formami inteligentnego życia?

Jak powiedzieliśmy, Wiedza stanowi istotę twojej duchowości i twojej duchowej natury. Jest ona również istotą duchowości i duchowej natury całego inteligentnego życia we wszechświecie.

Podczas gdy nie dzielicie tej samej historii, tej samej kultury, tych samych rytuałów, tych samych konwencji, ani nawet tych samych wierzeń, czy ideałów, na poziomie Wiedzy stanowicie jedno. Możecie się nawzajem zrozumieć. Możecie się ze sobą porozumiewać, Byt z Bytem, istota z istotą. Wspólnie możecie przekroczyć wszystkie granice rasy, kultury, tożsamości, wierzenia i związku. To jest twoje podstawowe połączenie z całym inteligentnym życiem. To jest większa duchowość, jaką z nimi dzielisz. Dlatego właśnie stanowi to sedno Duchowości Większej Społeczności.

Wiedza natomiast jest niezbędna do  tego, abyś mógł skutecznie poradzić sobie z inteligentnymi rasami spoza świata oraz w kontekście samej ludzkości. To jest zasadniczo prawdziwe, ponieważ Wiedza jest jedyną częścią ciebie, na którą nie można wpłynąć w środowisku mentalnym.

Pozwól Nam to wyjaśnić. Twoje myśli, twoje pragnienia, twoje odczucia, twoje emocje, twoje skłonności i twoje wierzenia to wszystko podlega wpływom, i w rzeczy samej jest wynikiem lat wpływu. Jeśli zbadasz dokładnie swój umysł to przekonasz się, że nie jesteś twórcą większości myśli, na których polegasz, aby dały ci pewność i stabilność. Zostały one po prostu wchłonięte z twojego otoczenia. Są one wytworem uwarunkowywania. Jak powiedzieliśmy wcześniej, jest bardzo niewiele oryginalnego myślenia na świecie.

Jednym z zadań studentów Wiedzy jest zaakceptowanie zakresu ich własnego uwarunkowania, a także rozpoznanie głównych elementów i sił, które w dalszym ciągu wzmacniają to uwarunkowanie. Chociaż to rodzi uniformizację w kulturze, wytwarza to wielkie ograniczenia dla jednostki, ograniczenia, które student Wiedzy musi nauczyć się rozpoznać i przezwyciężyć.

Aby odnaleźć Wiedzę, musisz rozpoznać wszystko to, co uniemożliwia ci  jej odkrycie. Aby podążać za Wiedzą, musisz rozpoznać i przezwyciężyć te przeszkody, które uniemożliwiają ci czynienie tego. Tutaj stajesz twarzą w twarz z tymi siłami w środowisku mentalnym, które w przeszłości ukierunkowywały i uwarunkowywały twoje myślenie oraz te siły, które czynią tak w dalszym ciągu. Tutaj odnajdziesz, że większość twoich wierzeń nie należy do ciebie, że wiele z twoich myśli nie należy do ciebie, że wiele z twoich pobudek nie należy do ciebie. Zostały ci one narzucone przez całe lata bycia wystawionym na ich działanie.

To z tego powodu nie polecamy, aby student Wiedzy oglądał dużo telewizji, albo czytał dużo gazet, chyba, że istnieje ku temu określony cel, czy ukierunkowanie na zrozumienie wydarzenia na skalę światową, albo pewnego aspektu ludzkiego położenia. Te rodzaje mediów zwyczajnie wzmacniają stare poglądy, aby utrzymywać wszystkich w myśleniu w podobny, lub ten sam sposób z bardzo niewielkim zróżnicowaniem od osoby do osoby. Ten rodzaj uwarunkowania jest zarówno celowy, jak i niezamierzony. On daje każdemu te same informacje w ten sam sposób bez dużej różnorodności.

Jednak Wiedza w tobie nie może być przekonana. Ona tylko odpowiada na Wiedzę w innym i na Wiedzę we wszechświecie, co jest Umysłem Stwórcy. Nie może być ona przekonana, nie może być ona nakłoniona do czegoś, nie jest ona nawet zdezorientowana wszystkimi przejawami życia, zarówno w fizycznym, jak i w mentalnym środowisku. Ona wie, co jest prawdziwe, a co nie jest. Nie jest ona dotknięta tym, co fałszywe. Nie jest ona przekonana przez to, co fałszywe. Nie jest ona ogarnięta tym, co fałszywe.

Dlatego właśnie jest to wielka siła i moc w tobie. Jej zrozumienie życia nie jest podyktowane przez osobisty pogląd albo przez uwarunkowanie kulturowe. Dlatego właśnie stanowi to twoją wolność na świecie.

Zbliż się do Wiedzy, a pozyskasz wolność Wiedzy i siłę Wiedzy i determinację Wiedzy. W obrębie Większej Społeczności jest to kluczowy element. To jest jedyna rzecz, która zrobi wielką różnicę pomiędzy tym, czy będziecie wolni, czy też będziecie przekonani i ostateczni zdominowani.

Gdy uczysz się podejmować Kroki do Wiedzy, zaczniesz dostrzegać potęgę społecznego uwarunkowania i jak ogromnie wpłynęło ono na twoje myślenie i twoje zachowanie. Jednak w kontekście Większej Społeczności siły perswazji są znacznie potężniejsze i świadomie ukierunkowywane.

Jak powiedzieliśmy, ludzkie wierzenia, ludzkie poglądy, nawet ludzkie religie będą wykorzystane w środowisku mentalnym przez tych wszystkich przybyszy, którzy pragną pozyskać wpływ i władzę tutaj na świecie. Wszystko czego ludzie pragną, wszystko czego ludzie się obawiają, nieświadomie, stanowią ogół elementów, które wasi przybysze mogą wykorzystać, aby prowadzić i ukierunkowywać ludzką myśl i ludzkie zachowanie. To stanowi umiejętność w środowisku mentalnym. Jest to niewidoczna forma manipulacji, a jednak jej manifestacje są bardzo widoczne.

To, co czytasz, co ci powiedziano, czego słuchasz i w jaki sposób jesteś uczony, aby postrzegać rzeczy, wszystko to ma swoje ogromne przejawy w życiu. Tutaj jest bardzo niewielu wolnomyślicieli, ponieważ jak dotąd jest bardzo niewiele jednostek, które są silne w Wiedzy.

Jeśli rozważysz to poważnie, bez preferencji i bez głębokiego niepokoju, zaczniesz lepiej rozumieć ludzkie położenie, a także, dlaczego w kontekście Większej Społeczności ludzkość jest tak bardzo bezbronna.

Tutaj musisz wyjść poza swoje poglądy na temat dobra i zła, aby po prostu pojąć dynamikę oraz interakcje życia. Jak powiedzieliśmy, wasi przybysze nie są źli; oni po prostu mają swoje własne potrzeby, które ich przymuszają. A w większości przypadków nie są też silni w Wiedzy, zostali oni bowiem uwarunkowani oraz zaprogramowani, aby myśleć w pewien sposób i wykonywać czynności bez żadnego osobistego rozeznania.

Jeżeli nadążasz za tym, co ci mówię do tej pory, zaczniesz dostrzegać, iż ludzkość potrzebuje Wiedzy. To nie jest teraz po prostu duchowe poszukiwanie. Jest to niezbędne do przetrwania i samostanowienia. A poza tym, być może zaczniesz dostrzegać, iż ludzkość ma nawet pewien atut w Większej Społeczności, ponieważ ludzkość, zważywszy na jej złożony rozwój społeczny i swoje bogate dziedzictwo duchowe ma predyspozycję do Wiedzy, znacznie większą predyspozycję i możliwość, niż mają powiedzmy wasi przybysze w tej chwili.

Każdy, kto może stać się silny w Wiedzy, będzie wolny w środowisku mentalnym oraz będzie w stanie wywierać tam pozytywny i konstruktywny wpływ. Jednak bez Wiedzy nie mógłbyś tego dokonać. To nie byłoby możliwe. Twoje myśli byłyby po prostu zmiecione przez potężniejsze myśli, ponieważ w Większej Społeczności masz do czynienia z umysłem grupowym, nie z bandą wolnomyślicieli. A w ramach środowiska mentalnego umysł grupowy jest niezwykle potężny.

Wszyscy wasi przybyszy stosują technikę umysłu grupowego i wykazują to. To jest to, co daje im ich umiejętność w wywieraniu wpływu na ludzką percepcję, ludzką pamięć i ludzkie zachowanie we wszystkich bezpośrednich  kontaktach, jakie mieli z istotami ludzkimi na świecie. Dowody tego z pewnością będą świadczyć o tym wszystkim, co mówię.

Jeśli potem ludzie myślą, że to było pozytywne doświadczenie, albo negatywne doświadczenie, to nie skrywa to faktu, iż nie mogli kontrolować własnego doświadczenia w obecności przybyszy. Możesz to nazywać czymś dobroczynnym lub możesz to nazywać czymś złym. Jeśli nie możesz jednak sprecyzować własnej woli, jeżeli nie możesz skupić swojego własnego umysłu, jeżeli nie możesz wyrazić swojej wewnętrznej prawdy, lub natury w ramach bezpośredniej interakcji z kimś z Większej Społeczności, wtedy zostałeś pokonany w środowisku mentalnym. Jeśli ten stan trwa nadal, ewentualnie stracisz swoją wolę i nie będziesz w stanie myśleć w sposób niezależny.

Tutaj możliwość pozyskania przez ciebie oparcia w Wiedzy staje się coraz bardziej znikoma. Stracisz orientację. Będziesz po prostu pokłosiem ich umysłu grupowego. A ponieważ nie wspierają oni odzyskiwania Wiedzy na świecie, będą udaremniać twoje wysiłki zmierzające do odnalezienia twojej prawdziwej natury oraz jej przekazu i celu dla ciebie.

Być może myślisz: “Jak to jest możliwe? Jak mogło do tego dojść na świecie?” Mogę cię jednak zapewnić, że odbywa się to w tej chwili i że odbywało się od dziesięcioleci i będzie to coraz bardziej powszechne. Albowiem Większa Społeczność jest tutaj, i już ustanawia ona swoją sieć wpływu. A ten wpływ jest znacznie bardziej wszechogarniający, niż możesz zdać sobie z tego sprawę w tej chwili. Dlatego właśnie potrzeba Wiedzy, potrzeba uczenia się rozumienia i perspektywy Większej Społeczności są tak istotne w tym czasie.

Ludzkość traci grunt pod nogami. Nigdy nie była ona silna w warunkach środowiska mentalnego, ale poważnie traci ona grunt pod nogami. Dlatego właśnie istnieje intensywne i pilne duchowe powołanie na świecie. Jest ono pilniejsze, niż ludzie zdają sobie z tego sprawę. Być może myślą: “Cóż, to tylko sposobność, aby stać się oświeconym.” Nie. To jest potrzeba zachowania nienaruszalności i samostanowienia samej ludzkości.

Nawet gdyby ludzkość nie miała swoich poważnych środowiskowych oraz społecznych problemów, obecność Większej Społeczności wytworzyłaby pilne powołanie na świecie. Ludzie są jednak w dużej mierze nieświadomi większych sił, które kształtują ich doświadczenie teraz i które decydują o ich przyszłości i przeznaczeniu.

Jeśli poczytasz jednak ludzką historię, nawet tutaj możesz dostrzec, iż większość ludzi nie była świadoma wielkich społecznych i politycznych sił, które kształtowały ich przyszłość oraz przeznaczenie. Zostało to uwidocznione w całej ludzkiej historii, a jednak sytuacja osiągnęła teraz zupełnie inny poziom, całkiem inny wymiar.

Zatem, powołanie do Wiedzy, które zasadniczo jest powołaniem duchowym, rozbrzmiewa na świecie z wielką intensywnością oraz pilnością. Być może dlatego właśnie nie możesz być usatysfakcjonowany drobnymi osobistymi luksusami lub osobistymi przyjemnościami. Dlatego właśnie coś niesie cię naprzód.

Być może nie możesz tego pojąć. Być może nie wiesz, co to oznacza. Być może cię to irytuje i uniemożliwia ci po prostu poleganie na paru luksusach, jakie zdołałeś wypracować po drodze. To jednak stanowi ruch Wiedzy w tobie i stanowi to wielkie oraz pilne powołanie, o którym tutaj mówimy.

Aby ludzkość mogła z powodzeniem wyłonić się do Większej Społeczności i zająć tam miejsce, miejsce, gdzie może ochronić i utrzymać swoją wolność oraz rozwinąć swoje zdolności, indywidualny oraz zbiorowy rozwój Wiedzy musi stać się znacznie większy, niż jest obecnie.

Nie nastąpi to w wyniku programów rządowych. Nie będzie to wynikiem waszego systemu edukacyjnego. Będzie to zasługą jednostek, mężczyzn i kobiet takich jak ty, mających odwagę oraz wewnętrzne powołanie, aby podążać Drogą Wiedzy, i aby stać się silnym w Wiedzy, i aby przyjąć na siebie swoją odpowiedzialność, i aby otrzymać swoje dziedzictwo, podczas gdy są oni tutaj na świecie.

Mężczyźni i kobiety Wiedzy zawsze posuwali do przodu ludzką rasę. Oni zawsze byli źródłem odkryć, innowacji i społecznej odnowy. Oni zawsze byli źródłem utrzymywania religii przy życiu poprzez nasycanie jej esencją duchowości. A jednak teraz jesteśmy w wielkim punkcie zwrotnym, gdzie wymóg ten jest znacznie większy, niż kiedykolwiek wcześniej.

Wiedza w tobie wie, że ludzkość wyłania się w Większej Społeczności. Ona wie, że to dlatego przybyłeś na świat. Ona wie, że jest to nadrzędna potrzeba i rzeczywistość. A jednak ona dokładnie wie, na czym się opierasz w tym momencie, w co wierzysz, co myślisz, co cenisz, gdzie lokujesz swoje uczucia i co na nie wpływa.

Ona wie, że musisz stać się wolny. Ona wie, że musisz stać się kompletny i potężny. Ona wie, iż musisz odnaleźć wielki spokój Wiedzy oraz wielką siłę Wiedzy. I będzie ona nieustępliwie przesuwała cię w tym kierunku. Nie będzie odpoczynku. Nie będzie wytchnienia, dopóki tego nie odnajdziesz, gdyż to stanowi poszukiwanie i tęsknotę samego twojego Jestestwa.

W Większej Społeczności jednostki w małych grupach były w stanie ugruntować Wiedzę, doświadczyć Wiedzy i wyrazić Wiedzę. A jednak ma to zazwyczaj miejsce w znacznie poważniejszych i trudniejszych okolicznościach niż te, z którymi obecnie mierzycie się na świecie. W poddanych bowiem wysokiemu reżimowi i rozwiniętych społecznościach pojawienie się Wiedzy w jednostce jest postrzegane jako wielkie zagrożenie i często jest ono brutalnie tłumione.

Tutaj umysły, postawy i priorytety obywateli są ściśle kontrolowane poprzez środowisko mentalne i poprzez społeczne uwarunkowanie. Zatem jednostka Wiedzy stoi przed znacznie większą trudnością w tych okolicznościach. Zdobycie własnej wolności oraz utrzymanie jej w ramach społecznego otoczenia i środowiska mentalnego jest potężnym wyzwaniem. Nie są oni jednak sami.

I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej części twojego rozumienia i przygotowania na Większą Społeczność. Każda osoba, która podejmuje świadomą decyzję, aby stać się silnym w Wiedzy i aby odpowiedzieć na wielkie powołanie, jakie ma miejsce na świecie, będzie miała ogromne wsparcie i otworzy się na większe połączenie życia, zarówno wewnątrz świata, jak i poza światem.

Wielkie Duchowe Siły nadzorują ludzki rozwój. Nazywamy ich Niewidocznymi, a przynajmniej tak są oni nazywani w wielu kulturach w Większej Społeczności. Tak jak ogrodnicy, nadzorują oni rozwój ludzkiej inteligencji oraz Ludzkiego Ducha, tak jak nadzorują inteligencję oraz Ducha we wszystkich światach, gdzie przebywa inteligentne życie.

Pod tym względem ludzkie społeczeństwa są niezwykle urodzajne, a jednak znajdują się one w ogromnym nieładzie. Tutaj jednostki mogą odpowiadać na Wiedzę i podjąć Kroki do Wiedzy, ale jest im bardzo trudno wpłynąć na kierunek samej ludzkości, ponieważ ich liczba jest niewielka, a ich doświadczenie oraz ich rozwój stoją tak mocno w opozycji do konwencji i tradycji w ludzkich społeczeństwach.

Wyróżniają się oni jako niezwykli ludzie, a jednak muszą pozostać ukryci, aby nie mierzyć się ze skrajnymi przeciwnościami, prześladowaniami, albo nieporozumieniami. Mają oni jednak większe połączenie z Niewidocznymi, większe połączenie duchowe, które staje się coraz silniejsze w miarę czynienia postępów i rozwijania się.

To zatem daje ci jasny pogląd na to, kim są prawdziwi Sprzymierzeńcy ludzkości w Większej Społeczności oraz dlaczego zajmują się ludzkim rozwojem i zachowaniem ludzkiej integralności. Wasi prawdziwi Sprzymierzeńcy w Większej Społeczności reprezentują społeczność Wiedzy. Nie są to wielkie siły wojskowe ani polityczne. Przez większość czasu pozostają oni ukryci w Większej Społeczności. Mogą oni jednak kontaktować się z tobą poprzez Niewidocznych, nawet gdy jesteś tutaj, jest to bowiem większe duchowe połączenie i sieć, do której się wyłaniasz, gdy czynisz postępy w Drodze Wiedzy.

Tutaj dostrzeżesz, że podczas gdy ma miejsce wielki i złożony rozwój interakcji w fizycznym świecie, istnieje w pewnym sensie za kulisami wielka sieć komunikacji, która wykracza poza sferę fizyczną. Z uwagi na to, że znajduje się to na poziomie Wiedzy, to przedstawia to Wiedzę i odzwierciedla Wiedzę. To nie jest środowisko psychiczne w takim rozumieniu, że dowolny rodzaj siły może tam przebywać. Środowisko mentalne jest środowiskiem psychicznym, lecz środowisko Wiedzy nie jest środowiskiem psychicznym w ten sam sposób.

Tutaj zaczynasz zdawać sobie sprawę, że masz Sprzymierzeńców w Większej Społeczności. Wspierają oni odzyskiwanie Wiedzy na świecie i są oni powiązani z Niewidocznymi, tak jak ty uczysz się być połączonym z Niewidocznymi. Oni pragną wzmocnić Wiedzę w całym wszechświecie. Oni pragną utrzymać Wiedzę przy życiu w złożonych środowiskach mentalnych oraz społecznych, jakie istnieją w obrębie Większej Społeczności. Ich misją w życiu jest wyrażanie Wiedzy, demonstrowanie Wiedzy oraz utrzymywanie Wiedzy przy życiu w umysłach i sercach jednostek, zarówno w ich poszczególnych światach, jak i w całej Większej Społeczności.

Chociaż nie spotkasz się z nimi twarzą w twarz, to są oni twoimi największymi Sprzymierzeńcami i stanowią twoje najpotężniejsze relacje. Tylko jeśli poczynisz postępy w Drodze Wiedzy, tylko jeśli przekroczysz wielkie progi w świadomości, będziesz w stanie doświadczyć ich bezpośrednio, a także potęgę ich intencji oraz łaskawość ich woli.

W tej chwili jednak istotne jest, abyś wiedział, że oni istnieją, inaczej będziesz odczuwał, że ludzkość nie ma absolutnie żadnej szansy w Większej Społeczności oraz że wszystko to, co tu przedstawiam będzie się wydawało całkowicie przytłaczające i to cię zniechęci. Nie zniechęcaj się jednak, albowiem moc Stwórcy, moc Niewidocznych oraz moc wielkich społeczności Wiedzy, jakie istnieją w całej Większej Społeczności trwają przy tobie i wspierają cię w twoim trudnym zadaniu przezwyciężenia twojego społecznego uwarunkowania, zdobycia wolności w twoim środowisku mentalnym i w odnalezieniu drogi do Wiedzy.

Nabierz też otuchy, ponieważ w dzisiejszym świecie jest wielkie Nauczanie, jakie Stwórca chciał, aby tutaj zaistniało. Stanowi ono pragnienie oraz wolę twoich prawdziwych Sprzymierzeńców, ażebyś mógł odnaleźć swoją wolność i wyrazić ją w sposób konstruktywny w służbie światu.

Wielkie Nauczanie zwane Drogą Wiedzy Większej Społeczności jest przekazywane ludzkości. Jego celem jest przygotowanie ludzkości na Większą Społeczność oraz zapewnienie zasadniczego i kluczowego nauczania w odniesieniu do uczenia się, przeżywania i wyrażania Drogi Wiedzy. Zapewnia ono wyjątkową formę nauki zwaną Krokami do Wiedzy.

Jest ono przeznaczone wszystkim na świecie oraz każdemu, kto odczuwa wielkie powołanie w sobie samym w tej chwili. Kładzie ono podwaliny pod duchową odnowę, co nazywamy odzyskiwaniem Wiedzy. Kładzie ono podwaliny pod zdobywanie perspektywy i rozumienia Większej Społeczności. Umożliwia ci ono zbudowanie podstawy pod rozpoznanie oraz nawiązanie prawdziwych i znaczących relacji z innymi. Wprowadza ono rzeczywistość i doświadczanie Wiedzy w codziennym życiu, we wszystkich aspektach twojej działalności na świecie. I wreszcie, przygotowuje cię ono na Większą Społeczność poprzez zaangażowanie cię w twoją prawdziwą moc i zdolność, poprzez zapewnienie podstawy pod wolność i poprzez nauczenie cię o dynamice inteligentnej interakcji w ramach większego środowiska mentalnego, do którego obecnie wyłaniacie się jako rasa.

Ono odpowiada na twoje przeznaczenie; ono kładzie nacisk na twoje przeznaczenie. Ono odpowiada twojej prawdziwej duchowej naturze; ono kładzie nacisk na twoją prawdziwą duchową naturę. To Nauczanie jest prezentowane przez jedną osobę, ale to nie jest wytwór edukacji tej jednej osoby, nie ma bowiem takiej osoby na świecie, która stworzyłaby takie Nauczanie.

Nabierz więc otuchy, masz bowiem ogromne wsparcie. Metoda przygotowania jest ci podarowana. Jest ona dla ciebie dostępna w tym momencie. Ta księga jest manifestacją rzeczywistości oraz istnienia tego na świecie.

Nabierz otuchy, ponieważ Niewidoczni są z tobą i poprowadzą cię i pobłogosławią ci w miarę postępów, gdy rozwiniesz się w Drodze Wiedzy.

Nabierz otuchy, gdyż masz silnych Sprzymierzeńców w Większej Społeczności, którzy za sprawą ogromnej trudności i poświęcenia ustanowili rzeczywistość Wiedzy i rozwinęli Drogę Wiedzy w ich własnych światach. Ich osiągnięcia są ci udostępniane poprzez naukę Drogi Wiedzy Większej Społeczności. A ich świadomości oraz wielkości ich Ducha można doświadczyć bezpośrednio, gdy uczysz się komunikować z innymi na poziomie Wiedzy i gdy wkraczasz w tę większą duchową panoramę życia.

Tutaj wkraczasz nie mając fantastycznych przekonań, bez skomplikowanego metafizycznego systemu wierzeń, bez wysokich ideałów, bez nierealnych skojarzeń. Miast tego, wkroczysz z czystością ducha, a także z kompletnością umysłu, co umożliwi osobie, lub istocie gdziekolwiek w Większej Społeczności wkroczenie do tego większego połączenia życia, które My nazywamy Wiedzą.

Zatem, twoje przygotowanie na Większą Społeczność jest przygotowaniem duchowym. Jest to zasadnicze przygotowanie służące odzyskiwaniu twojej duchowej mocy oraz inteligencji. Jest to wyrażane poprzez podążanie Drogą Wiedzy i poprzez podejmowanie Kroków do Wiedzy. Tutaj przekraczasz ograniczenia religii i wkraczasz do większej panoramy duchowości, tak jak ona prawdziwie funkcjonuje i jaka jest obecna w ramach fizycznej rzeczywistości twojego codziennego życia oraz w ramach rzeczywistości Większej Społeczności.