Zasadnicze prawdy o Większej Społeczności

Essential Truths About the Greater Community

Otrzymał Posłaniec Boga
Marshall Vian Summers
30 stycznia 1997 r.
w Boulder, w stanie Kolorado, w USA

Więcej o tym tekście


Tekst, który czytasz, jest transkrypcją oryginalnego głosu Zgromadzenia Anielskiego, który przemawiał przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca, które potem jest transkrybowane i udostępniane Tobie i wszystkim ludziom.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia ponownie. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.Nota do czytelnika:
To tłumaczenie zostało dostarczone do Stowarzyszenia przez studenta Nowego Posłania, który zgłosił się do przetłumaczenia oryginalnego tekstu angielskiego. Udostępniamy światu to tłumaczenie w jego wstępnej formie, aby ludzie mogli mieć szasnę zaznajomienia się z częścią Nowego Posłania w ich własnym języku.

Przedstawiając rzeczywistość Większej Społeczności i jej ogólne znaczenie dla ludzkości w obecnym czasie, zdajemy sobie sprawę, że rzucamy wyzwanie wielu preferowanym i cenionym ideom w ludzkich kulturach. Wywołujemy wiele pytań i być może wiele zamieszania. Jest to jednak rzeczywistość, którą trzeba przedstawić, a ludzie muszą znaleźć sposób, aby zrozumieć, co ona oznacza i porzucić swoje dawne idee, jeśli one im to zrozumienie uniemożliwiają.

Ponieważ ludzkość znajduje się na bardzo młodzieńczym etapie swojego rozwoju, jest pełna ideałów i przesądów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę, reprezentują one pragnienia i lęki ludzkiej świadomości. Ludzie mogą się ich trzymać tak mocno, że może być im bardzo trudno usłyszeć coś nowego. Może być im bardzo trudno jasno zobaczyć i zrozumieć to, co zostało przedstawione w tej książce.

Rozumiemy te trudności i postaramy się wyjaśnić rzeczywistość, którą przedstawiamy tak jasno, jak to tylko możliwe. Jednak nadal musisz zrozumieć, że to ty musisz wykonać pracę, aby uzyskać punkt widzenia, z którego sam możesz się o tym wszystkim przekonać. Nie wystarczy po prostu uwierzyć w to, co zostało przedstawione w tej książce. Musisz sam tego doświadczyć i być w stanie to wyraźnie zobaczyć. To ty wykonujesz większość pracy.

Jeśli będziesz trwał zanurzony w swoich troskach, jeśli będziesz trwał zanurzony w ludzkich ideałach i przekonaniach, nie będziesz w stanie zobaczyć szerszego kontekstu i nie będziesz w stanie rozpoznać większych sił, zarówno w sobie, jak i w otaczającym cię świecie, które kształtują twoje życie i przeznaczenie. Dlatego przynosimy wielkie wyzwanie z Naszym przesłaniem. Rozumiemy, jak wielkie ono jest.

Ludzkość to tylko kolejna rasa wyłaniająca się do Większej Społeczności. W rozległej sieci społeczeństw i kultur Większej Społeczności, istnieją w tej chwili inne rasy, które znajdują się na różnych etapach wyłaniania się do Większej Społeczności. Niektóre z nich są przed wami. Inne są daleko w tyle.

Jest to więc bardzo naturalny proces, tak jak bardzo naturalnym procesem jest przejście od wieku młodzieńczego do dorosłości. Tak jak ty osobiście masz ewolucyjny postęp w swoim życiu, tak ludzkość jako rasa ma ewolucyjny postęp. Przejawia się to w ludzkim społeczeństwie, ludzkiej kulturze, ludzkich ideach i ludzkiej edukacji.

Dzieje się tak wszędzie we wszechświecie. Ze swej natury inteligentne życie musi rosnąć i rozwijać się. To właśnie odróżnia je od innych form życia, które odgrywają inną rolę w wielkiej strukturze wszechświata.

Zarówno w tobie, jak i na świecie istnieją wielkie siły, które posuwają tę ewolucję naprzód. Aby dotrzymać im kroku, musisz być w stanie wznieść się ponad swoją dotychczasową edukację i odłożyć na bok idee, nawet jeśli do tej pory ci one służyły. Bo czymże jest edukacja, jak nie uczeniem się czegoś nowego, wykraczaniem poza to, co wiedziałeś wcześniej, doświadczaniem nowych objawień i tak dalej?

Dlatego, gdy przedstawiamy wam rzeczywistość Większej Społeczności i jej ogromne znaczenie dla was i dla ludzkości, przedstawiamy również większą okazję do nauki, najważniejszą okazję do nauki, jaką moglibyście mieć w tym czasie.

Abyście mogli rozpocząć ten proces edukacji, abyście mogli rozpocząć proces zdobywania większego punktu widzenia w życiu, z którego możecie zobaczyć to, czego wcześniej nie mogliście zobaczyć i wiedzieć to, czego wcześniej nie mogliście wiedzieć, musimy przedstawić pewne zasadnicze prawdy o Większej Społeczności, o waszym świecie i o waszej podstawowej duchowej naturze, ponieważ wszystkie one są ze sobą bezpośrednio powiązane. To, co mamy zamiar przedstawić, może na początku wydawać się trudne do zrozumienia. Nawet jeśli myślisz, że możesz to od razu zrozumieć, wciąż nie masz jeszcze tego punktu widzenia, z którego możesz to zobaczyć i poznać w pełni.

Aby przygotować was do Większej Społeczności, musicie zrozumieć pewne rzeczy. Jeśli te rzeczy nie zostaną rozpoznane i zrozumiane, jeśli nie zostaną poważnie rozważone, wówczas nie będziecie w stanie zrozumieć Większej Społeczności i nie będziecie w stanie się do niej przygotować.

Po pierwsze, Większa Społeczność, o której mówimy, reprezentuje przede wszystkim życie we wszechświecie fizycznym, choć obejmuje również większą panoramę duchową, o której będziemy mówić później. W tym momencie zajmujemy się przede wszystkim rzeczywistością fizyczną.

Kiedy zatem mówimy o życiu w Większej Społeczności, mówimy o życiu fizycznym i fizycznej egzystencji. Mówimy o inteligentnym życiu we wszechświecie fizycznym. Konieczne jest zrozumienie, że Większa Społeczność obejmuje inteligentne życie na wszystkich etapach ewolucji – kultury w stanie wczesnego wyłaniania się, wczesnego rozwoju, dorosłości i rozpadu.

Nie mówimy o oświeconych istotach. Nie mówimy o anielskich siłach. Mówimy o prawdziwych fizycznych istotach, takich jak wy, które dorastały i wyłoniły się w środowiskach znacznie różniących się od waszego własnego i które musiały stawić czoła tym samym trudnościom w życiu: trudnościom przetrwania, rywalizacji i relacji.

Sam fakt, że radzili sobie z tym na bardzo różne sposoby, odpowiada za różne wyniki, których doświadczają. Ale ważne jest, abyście wiedzieli, że są pewne rzeczy, które macie wspólne z nimi i z całym inteligentnym życiem we wszechświecie fizycznym.

Bardzo ważne jest, aby nie mylić rzeczywistości fizycznej z duchową. Często tak się dzieje, a w rezultacie wasza zdolność do jasnego rozpoznania tego, z czym macie do czynienia, staje się znacznie utrudniona. Rzeczywistość fizyczna znacznie różni się od rzeczywistości duchowej. Działa według innych praw. Ma inne przejawy i inny cel.

Jedna jest tymczasowa. Druga jest stała. Jedna skupia się przede wszystkim na edukacji i służbie. Druga skupia się przede wszystkim na wkładzie. Jedna to sfera działania. Druga to sfera bycia. Jedna wymaga ogromnych sił konfliktu i rywalizacji, a w drugiej te rzeczy nie istnieją.

Jest to tak częsty obszar nieporozumienia dla ludzi, że musimy wielokrotnie podkreślać, że macie do czynienia z siłami fizycznymi i istotami fizycznymi. Fakt, że będziecie musieli wezwać większe siły duchowe, aby wam pomogły, jest zasadniczy, ale nie mylcie ich z siłami z Większej Społeczności, z którymi musicie nauczyć się zmagać.

Następnie ważne jest, aby zrozumieć, że kiedy używamy [terminu] Większa Społeczność, nie mówimy o zjednoczonej społeczności, wielkim braterstwie we wszechświecie. Mówimy o szerokim wachlarzu indywidualnych kultur i indywidualnych światów, które rozwinęły się i w pewnym stopniu musiały wchodzić ze sobą w interakcje. Niektóre z tych interakcji są pokojowe i harmonijne. Niektóre z nich są sporne i pełne przeciwności.

Jest to bardzo ważne, ponieważ przez wieki ludzie spoglądali w niebo w poszukiwaniu zbawienia, myśląc, że tam musi być lepsze życie, musi istnieć rozwiązanie wszystkich ich problemów, musi istnieć sposób życia, w którym problemy chciwości, przemocy i nienawiści po prostu nie istnieją. Ale to istnieje tylko w waszym Pradawnym Domu, z którego przybyliście i do którego powrócicie. I istnieje tylko w Wielkiej Społeczności wśród bardzo małych i odizolowanych społeczności Wiedzy.

Wielkie społeczeństwa technologiczne rzadko posiadają i demonstrują prawdziwą duchową wiedzę i postęp. Skupiają się na kontroli i jednolitości. W takich społeczeństwach rzadko ceni się indywidualną wolność. Dążą one raczej do stworzenia jednowymiarowej formy interakcji, wysoce reżimowanej i regulowanej.

Dla wielu, którzy przeczytają tę książkę, będzie to głęboko rozczarowujące, ponieważ myśleli: „Gdzieś tam muszą istnieć idylliczne światy, a ci z idyllicznych światów przyjdą, aby nauczyć nas, jak sami możemy być idylliczni”.

Jest to bardzo głęboko zakorzeniona nadzieja i oczekiwanie, ale należy je skorygować na samym początku, w przeciwnym razie będziecie ślepi na to, co dzieje się na świecie i będziesz błędnie interpretować własne doświadczenia, a także doświadczenia innych.

Istnieją społeczeństwa, które osiągnęły wysoki poziom świadomości duchowej i zdolności intelektualnych, ale są one rzadkie. Są wyjątkiem. Nie należy mylić tego z postępem technologicznym.

Technologiczny postęp oraz duchowy postęp i osiągnięcia wcale nie są tym samym. Tak łatwo jest je pomylić, ponieważ jeśli ktoś ma zdolności technologiczne, które wydają wam się magiczne, będziecie mieli tendencję do myślenia, że są to magiczne istoty, lub że są bardzo wysoko rozwinięte, lub że są bardzo altruistyczne, lub że mają wielkie współczucie i miłość. Ale tak nie jest.

W końcu istoty ludzkie mają dziś ogromną przewagę technologiczną, która była nie do pomyślenia zaledwie kilka wieków temu, a jednak czy ludzkość ewoluowała znacząco w sposób duchowy? Czy przemoc została wymazana z ludzkiego doświadczenia? Czy chciwość została skorygowana? Czy współpraca i współczucie przejawiają się w ludzkich społeczeństwach? Odpowiedź na te pytania jest oczywista. A jednak pod względem technologicznym ludzkość znacznie przekroczyła nawet własne oczekiwania.

Dlatego w Większej Społeczności istnieją wielkie społeczności technologiczne, a jest ich wiele, ponieważ technologii można się nauczyć, handlować nią, wymieniać się nią i wprowadzać ją do sfery handlu.

Ale rozwój na Drodze Wiedzy, który w Większej Społeczności oznacza rozwój duchowy, jest rzadkością, tak jak jest rzadkością w waszym świecie. Na przykład, być może każda osoba może posiadać komputer, ale ilu ludzi rozumie wewnętrzne funkcjonowanie ludzkiego ducha lub ma możliwość uświadomienia sobie wielkiej dynamiki w relacjach międzyludzkich lub środowiska mentalnego, które wpływa na ich myślenie? Dlatego zasadniczą prawdą jest zrozumienie, że technologiczny postęp i możliwości nie są tym samym, co duchowy postęp i możliwości.

Zrozumcie również, że macie do czynienia z prawdziwymi, fizycznymi, śmiertelnymi istotami. Nie opanowały one śmierci. A ponieważ istnieją ograniczenia tego, co technologia może zrobić w fizycznym wszechświecie, nie są wszechmocni. Pod pewnymi względami mogą wydawać wam się boscy ze względu na to, co są w stanie osiągnąć, ale nie są bardziej boscy niż wy i w rzeczywistości są nękani przez te same rodzaje uwarunkowań psychologicznych i kulturowych, które ograniczają i zawężają wasze możliwości.

Następnie ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że obecność Większej Społeczności na świecie, ich przybycie w tym czasie oraz ich praca i aktywność na świecie nie mają nic wspólnego z duchową ewolucją człowieka. Innymi słowy, nie są oni tutaj, aby bezpośrednio wypełniać ludzkie mandaty lub ludzkie przeznaczenie. Fakt, że ludzkie przeznaczenie nakazuje, aby ludzkość ostatecznie wyłoniła się do Większej Społeczności, nie oznacza, że siły Większej Społeczności, które są tutaj, wspierają to.

Jak powiedzieliśmy, są one tutaj dla własnych celów. Jest to również dla ludzi bardzo trudna idea do zrozumienia, ponieważ myślą, że wszystko z nieba musi być anielskie lub demoniczne i musi mieć coś wspólnego z wypełnianiem starożytnych ludzkich proroctw i musi dotyczyć ludzkości, ponieważ z czysto ludzkiego punktu widzenia ludzkość jest centrum wszechświata i wszystko kręci się wokół niej. A jeśli istnieje tutaj Większa Społeczność, musi ona dotyczyć ludzkości; musiała przybyć, aby wesprzeć ludzkość lub zrobić coś dla ludzkości.

Jest to krytyczny błąd. Nie popełniajcie tego błędu. Obecność Większej Społeczności w dzisiejszym świecie jest wynikiem ich własnych działań, motywacji i projektów oraz wyłonienia się ludzkości jako społeczeństwa technologicznego z możliwościami wykraczania poza własne granice.

Próba kontrolowania ludzkiego przeznaczenia z zewnątrz ma związek z tym etapem ewolucji, ale nie chodzi tu o duchowy rozwój człowieka per se. Ludzki postęp duchowy będzie wynikiem przygotowań do Większej Społeczności. Będzie to rezultat stania się lepszym społeczeństwem, skuteczniejszym i posiadającym większe współczucie.

Wasi goście nie dadzą wam tego. W rzeczywistości większość waszych przybyszów nie jest nawet tak zaawansowana duchowo jak wy. Mają większą technologię i spójność społeczną, ale w większości nie mają bogatych tradycji duchowych, które ludzkość ma tutaj na Ziemi. Są tutaj z bardziej prozaicznych powodów.

Ludzie często próbują wkomponować swoją świadomość Większej Społeczności, jakkolwiek mała by ona nie była, do swojej wizji świata lub duchowego rozumienia życia. Występuje tu wielki zamęt między poziomami, wielki zamęt między tym, co duchowe, a tym, co fizyczne. Ludzie próbują uczynić wszystko jednym i tym samym. Życie jest jednością, ale działa inaczej na różnych poziomach egzystencji, i nie możecie mylić poziomów, jeśli macie jakąkolwiek nadzieję na zrozumienie tego, co w nich istnieje.

Następnie, nie będziecie w stanie zrozumieć inteligencji Większej Społeczności, motywacji Większej Społeczności ani rzeczywistości Większej Społeczności z czysto ludzkiej perspektywy. Musicie zyskać większy punkt widzenia.

Jest to możliwe dzięki temu, co dał wam Stwórca. Jeśli spojrzycie na to wyłącznie przez pryzmat własnych ludzkich idei, nie zrozumiecie. Dlatego konieczne jest przygotowanie – schody, które zabiorą was na wyższy poziom, do wyższego punktu obserwacyjnego na górze życia, abyście mogli zobaczyć ukształtowanie terenu, abyście mogli zobaczyć poza wierzchołkami drzew, abyście mogli zobaczyć, gdzie naprawdę stoicie i co się naprawdę dzieje.

Nie mogę oczekiwać, że po prostu zrozumiecie wszystko, co przedstawiamy w tej książce, ale musicie mieć pewne zrozumienie, aby rozpocząć tę podróż, aby znaleźć ten wyższy punkt widzenia.

Podobnie, nie możecie zwrócić się do ludzkich religii, aby udzieliły wam one odpowiedzi na to pytanie, ponieważ są to religie, które zostały ustanowione w stanie izolacji i nie mogą tłumaczyć Większej Społeczności życia.

Wielcy duchowi nauczyciele w historii ludzkości, choć dominujący na świecie, choć wybitni w swoich osiągnięciach i demonstracjach, są w kontekście Większej Społeczności bardzo małymi postaciami. Ponieważ Większa Społeczność reprezentuje również większą duchową rzeczywistość. A całe wasze pojęcie o tym, kim jest Boskość i jak Boskość funkcjonuje w manifestowanym życiu, ulegnie głębokim zmianom, gdy zyskacie perspektywę i zrozumienie Większej Społeczności.

Dlatego nie zwracajcie się do starożytnych tekstów, aby spróbować zrozumieć znaczenie Większej Społeczności lub dlaczego ona tu jest, ponieważ nie mogą one wam tego powiedzieć. Nie taka była nauka w tamtym czasie. Nie takie przesłanie było wówczas potrzebne.

Starożytne tradycje, choć bogate w cnoty, zajmowały się przede wszystkim ustanowieniem współczucia i współpracy jako fundamentu cywilizacji. Nie koncentrowały się na przygotowaniu ludzkości do wyłonienia się do Większej Społeczności. Zamiast tego skupiały się na umożliwieniu ludzkości nawet rozpoczęcie przygotowań do Większej Społeczności. Innymi słowy, położyły podwaliny pod to, gdzie jesteście teraz. Ale to jest nowy początek. To jest nowy przełom.

Następnie, zrozumcie, że w Większej Społeczności wszystkie rasy mają do czynienia z kwestiami przetrwania, podobnie jak ludzkość. Zaawansowane technologicznie społeczeństwa we wszechświecie często niszczą własne środowisko naturalne, tak jak robi to obecnie ludzkość. Wymaga to od nich podróżowania do innych światów w celu zdobycia zasobów i rozpoczęcia procesu angażowania się w pewne konteksty wymiany i handlu. Ma to głęboki wpływ na ich kultury. W wielu przypadkach są one wyprzedzane przez silniejsze rasy. W innych przypadkach są w stanie przetrwać i zachować własną tożsamość. Nie opanowali oni fizycznych wymagań życia, na co tak bardzo liczy się tutaj na świecie. Muszą radzić sobie z własnymi wymaganiami fizycznymi. Muszą radzić sobie z kwestiami bezpieczeństwa dotyczącymi innych ras. I muszą stać się funkcjonalni w środowisku mentalnym, o czym będziemy mówić później.

W rzeczywistości wymagania fizyczne stały się większe, ponieważ potrzebują więcej zasobów. Potrzebują większego wsparcia i zaplecza z Większej Społeczności. Często muszą polegać na innych rasach w dostarczaniu podstawowych materiałów. Pod wieloma względami jest to bardziej wymagająca i trudniejsza egzystencja.

Pomimo faktu, że technologia może rozwiązać wiele małych problemów, stwarza ona o wiele więcej dużych. Dlatego w Większej Społeczności Mądrzy w większości pozostają w ukryciu i nie angażują się w wiele podróży i wymian handlowych. Istnieją ku temu bardzo fundamentalne powody, o których powiemy później.

Ale na razie ważne jest, abyście zrozumieli, że rasy, które napotkacie, w rzeczywistości większość ras w Większej Społeczności, nie są całkowicie samowystarczalne i muszą radzić sobie z ogromnymi problemami w zakresie relacji z innymi kulturami i własnymi problemami środowiskowymi.

Jest to kluczowe zrozumienie, ponieważ tutaj zaczynacie zdawać sobie sprawę, dlaczego mogą oni być tutaj na świecie. Nie podróżują po wszechświecie, wykonując dobre uczynki. Szukają rzeczy, których potrzebują. Chcą rozszerzyć swoją władzę, bezpieczeństwo, zasoby i tak dalej.

A ponieważ wasz świat był ważnym zasobem dla wielu lokalnych kultur [w Większej Społeczności] przez bardzo długi okres czasu, jest on bardzo atrakcyjny i ma ogromne znaczenie. A ponieważ znajduje się w wysoce zaludnionym obszarze Większej Społeczności, relatywnie rzecz biorąc, ma również strategiczne znaczenie, którego ludzkość w ogóle nie jest świadoma.

Rozważmy analogię do małego plemienia w dżungli. Czy mają oni jakiekolwiek pojęcie o tym, jak ważna może być ich lokalizacja lub zasoby dla zewnętrznej kultury? A jednak był to czynnik powodujący, że kultury te zostały odkryte, zanieczyszczone i na zawsze zmienione. Z taką sytuacją mamy teraz do czynienia.

Dlatego tym, co motywuje waszych przybyszów, nie jest opieka i troska o ludzkie szczęście, ale potrzeba zasobów, potrzeba bezpieczeństwa i potrzeba władzy. Jedynym wyjątkiem od tego są wasi Sprzymierzeńcy, którzy zasadniczo troszczą się o waszą integralność i zdolność do przetrwania w kontekście Większej Społeczności. Ale nie reprezentują oni [sił], które są obecnie na świecie, ponieważ nie reprezentują większości sił w Większej Społeczności.

Jest to zasadnicza część edukacji w Większej Społeczności i na początku może być bardzo trudna do rozważenia. Jest bowiem tak wiele nadziei i oczekiwań, tak wiele wiary i fantazji, biorąc pod uwagę rzeczywistość innych form życia i ich nadzieję na korzyści dla ludzkości, że może to być bardzo trudna rzecz do rozważenia.

Ale to pociąga za sobą potrzebę samodzielności, potrzebę rozwoju, potrzebę edukacji i potrzebę stania się silniejszym i bardziej kompetentnym, psychicznie i fizycznie. Tego właśnie potrzebuje ludzkość. I to właśnie jest wymagane.

Istnieją większe siły duchowe, które są tutaj, aby pomóc ludzkości w przygotowaniach, ale nie stanowią one prawdziwych [fizycznych] gości z Większej Społeczności.

Większa Społeczność to rozległa sieć społeczności – niektóre z nich są zaangażowane w handel, a inne nie. Niektóre z nich żyją w odosobnieniu w odległych częściach galaktyki; inne mieszkają w bardziej zaludnionych obszarach.

Nie można oczekiwać, że zrozumiecie, jak rozległa jest ta sieć lub jak funkcjonuje, ale ważne jest, abyście zrozumieli, że w Większej Społeczności istnieją pewne rzeczywistości i będą one miały bezpośredni wpływ na przyszłość ludzkości.

Pozwólcie Nam powtórzyć, że kiedy przedstawiamy te idee, mamy do czynienia z zestawem oczekiwań i przekonań, które nie istnieją w ludzkiej kulturze, co bardzo utrudnia zrozumienie lub jasne dostrzeżenie tych rzeczy.

Niektórzy uważają, że istnieją okropne siły, wojownicze i niszczycielskie. Inni wierzą, że wszyscy są anielskimi braćmi, którzy są tutaj, aby pomóc ludzkości przejść do nowego wymiaru. Pomiędzy tymi skrajnymi punktami widzenia istnieje wiele różnych interpretacji.

Ale musicie nauczyć się jasno widzieć i jasno rozumieć. Nie jest to [wybór] między posiadaniem miłującej a bojaźliwej percepcji. Ponownie mówimy, że chodzi o to, czy potrafisz widzieć, czy nie.

We wszystkich wielkich wydarzeniach w historii ludzkości, które zostały zarejestrowane i które miały miejsce, niektórzy ludzie widzieli, co się działo, a wielu nie. Niektórzy ludzie mogli dostrzec pojawienie się wielkiego konfliktu; wielu nie. Niektórzy mogli zobaczyć wynik wielkiego konfliktu; wielu nie mogło. Niektórzy mogli działać odpowiednio i odpowiedzialnie oraz przyjąć pozytywną i przyczyniającą się rolę; wielu nie mogło.

Tak będzie i teraz. W miarę jak rzeczywistość Większej Społeczności staje się coraz bardziej widoczna na świecie, ludzie będą coraz bardziej spolaryzowani w swoich stanowiskach i postawach. Pojawi się większy sprzeciw, więcej zaprzeczenia, większa fantazja, ponieważ tak wielu ludzi nie będzie przygotowanych do radzenia sobie z tą większą rzeczywistością. Wycofają się do swoich starych idei i nawyków, a niektórzy całkowicie zaprzeczą jej istnieniu. Ale zawsze tak było w sprawach ludzkich.

Istotne jest jednak, aby pewna liczba osób zdobyła wiedzę na temat Większej Społeczności i nauczyła się, jak podchodzić do niej mądrze i z rozeznaniem. To właśnie będzie miało decydujący wpływ na końcowy rezultat.

Kolejną zasadniczą rzeczą, którą należy sobie uświadomić, jest to, że ludzkość nie jest obecnie przygotowana na Większą Społeczność. Nie jest przygotowana psychologicznie. Nie jest przygotowana politycznie. Nie jest przygotowana pod względem swoich tradycji religijnych, które w tym kontekście mają tendencję do hamowania ludzi.

Potrzeba tego przygotowania jest tak wielka i tak głęboka, i wielu ludzi odczuwa potrzebę zrobienia czegoś, aby się przygotować, aby obrać pozytywny kierunek działania, aby stać się silniejszym i bardziej kompetentnym, aby stać się mądrzejszym i bardziej rozeznanym. Ale do tej pory nie było żadnego przygotowania do Większej Społeczności.

Ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, nie możecie użyć ludzkiej religii, nie możecie użyć ludzkiej psychologii, aby dowiedzieć się o życiu w kontekście większej panoramy. Potrzebujecie Nauki z Większej Społeczności o Większej Społeczności. Potrzebujecie Nauki, której źródło pochodzi od Stwórcy, aby zagwarantować jej czystość, moc i konieczność w życiu.

To przygotowanie jest teraz tutaj. Ale pytanie brzmi: „Czy ludzie się przygotują? Czy ty się przygotujesz?” Czy też odwrócisz się, aby znaleźć sobie miejsce do ukrycia się, aby żyć w szczęśliwym miejscu na świecie, gdzie wszystko będzie się wydawało przyjemne i zadowalające, aby otaczać się pięknymi przedmiotami, pięknymi widokami i dźwiękami oraz myśleć pięknymi myślami o świecie, który wkracza w krytyczną sytuację?

Nawet gdyby nie było tutaj Większej Społeczności, nadal tak właśnie by było. Świat podupada, a ludzkość nie wzięła za to odpowiedzialności. Ale ponieważ Większa Społeczność jest tutaj, zmienia ona całą sytuację i dostarcza impuls, którego ludzie wszędzie będą potrzebować, aby wznieść się ponad swoje troski, wznieść się ponad tendencje do zaprzeczania i fantazjowania, aby zrozumieć w pełni prawdę sytuacji. A ponieważ przygotowanie jest tutaj w formie Drogi Wiedzy Większej Społeczności, ludzie w końcu mają sposób, aby się przygotować i przygotować bezpośrednio.

Ludzkość nie jest przygotowana. Jeśli się nad tym zastanowisz, jeśli rozejrzysz się i zobaczysz, gdzie ludzie angażują się; co zajmuje ludzi wszędzie; gdzie poświęcają swój czas, energię i zasoby; co uważają za ważne i co dominuje ich uwagę, zobaczysz, że jeszcze bardzo niewielu ludzi może być świadkami wielkich wydarzeń, które mają miejsce teraz i które nadejdą.

Inną zasadniczą prawdą, którą należy uznać, jest to, że Wielka Społeczność nie da ludzkości technologii, chyba że chce, aby ludzkość stała się od niej zależna. Jest to kluczowa idea. Ponownie, wielu ludzi, którzy o tym myśleli, uważa, że przybysze przyniosą ludzkości technologię ratującą życie, która rozwiąże tak wiele problemów ludzkości, ponieważ technologia jest obecnie postrzegana jako zbawcza łaska. We wcześniejszych czasach opatrzność była uważana za zbawczą łaskę. Teraz jest nią technologia.

Technologia ma jednak tendencję do tworzenia większej liczby problemów niż ich rozwiązuje. Ale ważne jest, abyście zrozumieli na samym początku, że jeśli jakakolwiek technologia zostanie przekazana ludzkim rządom, na przykład, nie będzie to z korzyścią dla ludzkości, ale będzie to raczej przyrząd lub droga do uzyskania kontroli nad ludzkimi sprawami. W końcu, jeśli ludzkość otrzymałaby wspaniałą technologię, której potrzebowałaby i na której zaczęłaby polegać, ale jej źródło pochodziłoby spoza świata, to wówczas okazałoby się, że oddaliście bardzo dużo za naprawdę bardzo niewiele.

Prawdziwym darem, jaki Większa Społeczność ma do zaoferowania ludziom, jest rzeczywistość jej obecności i rzeczywistość jej intencji. Jest to wezwanie do przebudzenia i przygotowania. Nie jest to znak, że ludzkość otrzyma więcej darmowych rzeczy. Ludzkość musi obudzić się ze swojego snu i dojrzeć, stać się dorosłą w Większej Społeczności życia.

Siły Większej Społeczności nie przyjdą i nie rozwiążą problemów świata, przynajmniej nie dla ludzkości. Będą one kładły nacisk na ochronę środowiska fizycznego, ale będzie to na ich użytek, a nie w głównej mierze na wasz. Obecnie podejmowane są próby replikacji form ludzkich, roślinnych i zwierzęcych, aby zachować je do wykorzystania w przyszłości.

Dlatego nie przystępujcie do sił Większej Społeczności z otwartymi rękami, błagając i prosząc, chciwi ich mocy, chciwi ich technologii, ponieważ to was uwięzi i zaślepi. Tutaj stracicie wolną wolę.

Następnie ważne jest, aby zrozumieć, że wpływy Większej Społeczności będą koncentrować się przede wszystkim na rządach świata. Wypowiemy się na ten temat szczegółowo, gdy przedstawimy Nasz wykład na temat środowiska mentalnego. Ale ważne jest, abyście wiedzieli, że próby nakłaniania i perswazji prawdopodobnie nie będą skierowany na was jako jednostki, ponieważ nie macie tak dużego wpływu na świat jako całość, ale [będą skierowany] na światowych przywódców, na wpływowych ludzi, na tych, którzy posiadają namacalne formy władzy. To na nich skupi się ten wpływ. Nie oznacza to, że wszystkie władze, wszystkie rządy znajdą się pod bezpośrednim oddziaływaniem, ale to one będą w jego centrum. To na nich skupi się wpływ i skupia się on już teraz.

Istnieją inne tego przejawy, które opiszemy później, ale ważne jest, abyście to zrozumieli. Jeśli zdacie sobie sprawę z tego, że siły Większej Społeczności w dzisiejszym świecie kierują się własnymi potrzebami, potrzebami, z którymi również możecie się utożsamić i które możecie zrozumieć, da wam to znacznie jaśniejsze zrozumienie tego, dlaczego one tu są. Wtedy nie będziecie postrzegać ich jedynie jako dobrych lub złych; będziecie w stanie zrozumieć, co nimi kieruje i jakie są ich obawy. Tutaj wychodzimy z romantycznego spojrzenia na wszechświat i wchodzimy w prawdziwą relację.

Następnie ważne jest, abyście zrozumieli, że wszelkie inteligentne życie ma duchową naturę, ale ta duchowa natura może być w nich tak samo utajona i nierozwinięta, jak w ludziach. W wielu wysoce technologicznych społeczeństwach, które często są społeczeństwami zaangażowanymi w podróże i handel, ta duchowa rzeczywistość może być bardzo stłumiona i bardzo kontrolowana.

W końcu, wysoce technologiczne społeczeństwo, które musi koordynować swoje działania na dużych [odległościach], nie może być prowadzone przez wysoce indywidualistyczne istoty, które kierują się własnymi osobistymi motywacjami. Manifestacje tego znacznie się między sobą różnią w obrębie Większej Społeczności.

Tutaj ponownie istotne jest, aby zdać sobie sprawę, że ci, którzy przybyli tutaj, aby odwiedzić was fizycznie, nie reprezentują wysoko rozwiniętych istot duchowych – inteligentnych, zdolnych, technologicznych, potężnych w środowisku mentalnym, zdolnych do mentalnej perswazji, tak. Ale duchowo zaawansowanych, nie.

Tutaj możecie zacząć rozumieć, że Większa Społeczność jest jak wasz świat, z tą różnicą, że jest znacznie większa i ma wiele takich samych problemów. Zamiast być zbawczą rzeczywistością, która po prostu daje wam wszystko, czego chcecie i rozwiązuje wszystkie problemy świata, tworzy ona zupełnie nowy zestaw problemów i zupełnie nowy zestaw możliwości. To właśnie te możliwości są zbawienne. To jest jej zbawienna łaska. Ale możecie z nich skorzystać tylko wtedy, gdy odpowiednio się przygotujecie.

Następnie istotne jest, aby zrozumieć, że głównym celem działalności Większej Społeczności w dzisiejszym świecie są dwa główne obszary. Wspomnieliśmy już, że nacisk zostanie położony na światowe rządy. Drugim obszarem są światowe religie.

To właśnie w sferze religii ludzie są najbardziej wrażliwi, najmniej obiektywni i najłatwiejsi do przekonania. To tutaj ludzie będą działać wbrew swoim najlepszym interesom z niewytłumaczalnych powodów. Nie myśl, że tych powodów i motywacji nie da się rozpoznać i wykorzystać.

W dzisiejszym świecie istnieją siły z Większej Społeczności, które mogłyby stworzyć obraz Jezusa pojawiającego się u stóp twojego łóżka. Jak mógłbyś rozpoznać, czy jest on prawdziwy, czy nie? Mogliby stworzyć obraz mentalny i wyświetlić go w twoim umyśle. Skąd miałbyś wiedzieć, czy jest prawdziwy, czy nie? Wielu po prostu podążyłoby, poddałoby się, padłoby na kolana, uległoby, poświęciłoby się temu, co nakazywał im obraz.

Kto ma rozeznanie? Kto ma zdolność rozpoznawania rzeczywistości od prostych projekcji, takich jak ta? Kto ma zdolność rozpoznawania tego, co jest prawdziwe i odróżniania tego od tego, co nie jest? Każdy na świecie ma ten potencjał. Ty masz ten potencjał. Ale czy jest on wystarczająco rozwinięty? Czy staniesz się osobą, która po prostu nie może być oszukana, niezależnie od tego, jak przekonująca mogłaby być prezentacja?

Ludzka religia jest źródłem większej cnoty i większej obietnicy dla ludzkości. Ale jest także miejscem, gdzie istnieją większe przesądy, większa nieufność i nieporozumienia.

Tak jak rządy wykorzystują religie do własnych celów, tak Większa Społeczność może wykorzystywać religie do własnych celów. Będzie się to koncentrować na bardzo dużych wyznaniach religijnych, które mają ogromny wpływ na wielu, wielu ludzi. Tutaj wystarczy wpłynąć na kilku, by wpłynąć na wielu. Nie myśl, że jest to trudne. Z punktu widzenia Większej Społeczności nie jest to trudne.

Dlatego w samej Większej Społeczności te kultury i narody, które były w stanie zachować lub kultywować jakąkolwiek tradycję duchową, musiały uważnie strzec jej przed wtargnięciem innych. Jest to rzeczywistość Większej Społeczności. Jest to rzeczywistość, którą musisz zrozumieć.

Wszystko, co przedstawiamy w tym wykładzie, ma dać wam fundament, dać wam podstawę w prawdzie i zrozumieniu. Nie po to, by was przestraszyć. Chodzi o to, by dać wam solidny fundament, który w rzeczywistości jest bardzo trudny do zdobycia na świecie.

Większość ludzi nie potrafi odróżnić rzeczywistości od fantazji. Nie potrafią dostrzec natury własnych myśli. I nie wiedzą, co wpływa na nich w środowisku mentalnym.

Dlatego rozumiemy, że jest to wyzwanie, ale musi być podane prosto i jasno, tak jak jest naprawdę, w przeciwnym razie ulegniecie perswazjom, których nie będziecie w stanie zrozumieć, i nie będziecie w stanie rozróżnić tego, co dzieje się w was, w waszych myślach i emocjach, ani tego, co dzieje się w otaczającym was świecie.

Musicie myśleć w bardzo szeroki sposób z bardzo czystym spojrzeniem. Musicie słyszeć wyraźnie, bez koloryzowania informacji, aby uczynić je bardziej korzystnymi lub przyjemnymi. To oczywiste, że jest to konieczne, ale jest to tak trudne dla tak wielu ludzi. I każdy ma z tym pewne trudności.

Świat wchodzi w bardzo realną sytuację. To, co dzieje się w Większej Społeczności, działo się zanim ludzkość jako rasa w ogóle istniała na tym świecie.

A duchowa praca, którą Stwórca podejmuje w całej Większej Społeczności, trwa od dawna, na długo zanim ludzkie tradycje religijne zostały kiedykolwiek zapoczątkowane.

Ponieważ Większa Społeczność to tak potężny i nadzwyczajny zestaw okoliczności, Stwórca wprawił w ruch potężny i nadzwyczajny zestaw mocy i zdolności oraz stworzył wielką sieć służby, zarówno w manifestowanej rzeczywistości fizycznej, jak i poza nią.

Jeśli możecie poradzić sobie z rzeczywistością Większej Społeczności, z tymi zasadniczymi prawdami, to możecie zacząć poznawać naturę Dzieła Stwórcy na świecie oraz dlaczego jesteście tacy, jacy jesteście.