Przygotowanie na Większą Społeczność

Preparing for the Greater Community front cover

Przygotowanie na Większą Społeczność  to księga Objawienia od Stwórcy wszystkiego co żyje podarowana, aby przygotować nas na rzeczywistość Kontaktu z pozaziemskim życiem oraz na wyłonienie się ludzkości do “Większej Społeczności” światów we wszechświecie.

Przygotowanie na Większą Społeczność zostało podarowane, ponieważ ludzkość osiągnęła ten krytyczny próg w swojej ewolucji, czas konwergencji, gdy rzeczywistość zmieniającego się świata i rzeczywistość Interwencji z wszechświata zderzają się ze sobą. Ta księga jest tutaj, ponieważ Większa Społeczność jest tutaj – siły z Większej Społeczności są teraz w naszym świecie. Wiąże się z tym pilna potrzeba przygotowania się mentalnie, emocjonalnie i duchowo na realia zaangażowania się w życie na większą skalę. W celu zaprezentowania tego przygotowania ta księga jest teraz udostępniona światu

Objawione w 1997 r., Przygotowanie na Większą Społeczność było pierwszym tekstem Nowego Posłania, który miał na celu ukazanie szerszej rzeczywistości Większej Społeczności, w której żyjemy i przedstawienie kompleksowego przygotowania na życie w tym nowym i wymagającym środowisku. Tutaj Stwórca wszystkiego co żyje ujawnia to, co czeka ludzkość w całym wszechświecie, wyzwanie i złożoność interakcji pomiędzy światami, a także niezbędne środki, jakich ludzkość będzie potrzebowała, aby nawigować zetknięcie z siłami spoza naszego świata. Tutaj ludzka rodzina kończy swoją tysiącletnią izolację we wszechświecie i uczy się jak komunikować się w sposób mądry z innymi formami inteligentnego życia. To wzajemne oddziaływanie dalece poszerzy to, jak postrzegamy siebie samych, Boga i nasze miejsce we wszechświecie.

Przygotowanie na Większą Społeczność to księga Tomu 2 Nowego Posłania od Boga.

Księga ta zawiera oryginalne słowne Objawienia otrzymane przez Posłańca Marshalla Viana Summersa. Posłaniec został poinstruowany przez Źródło Nowego Posłania, aby zebrać objawienia Nowego Posłania w święte księgi Nowego Posłania Boga.

Spis Treści

1 — Czym jest Większa Społeczność

2 — Obecność Większej Społeczności na Świecie

3 — Zasadnicze prawdy o Większej Społeczności

4 — Inteligencja Większej Społeczności & Środowisko Mentalne

5 — Zasoby, Handel i Rywalizacja

6 — Znaczenie Duchowego Rozwoju

7 — Wielkie Wyzwanie Oczekujące Ludzkość

8 — Rozwijanie Perspektywy Większej Społeczności

9 — Odnajdywanie Wiedzy

10 — Nabieranie Siły i Wpływu w Środowisku Mentalnym

11 — Rozwijanie Jasności Umysłu & Zdolności Rozróżniania

12 — Wychodzenie Poza Ograniczenia Ludzkiej Religii & Ludzkiego Przekonania

13 — Ludzkie Reakcje na Większą Społeczność

14 — Rozwijanie Pewności, Siły i Mądrości

15 — Rozwijanie Większej Szczerości

16 — Relacje, Przeznaczenie i Powołanie

17 — Rozpoczęcie Przygotowania

Wytyczne dotyczące Przygotowania na Większą Społeczność