Duchowość Większej Społeczności

Duchowość Większej Społeczności przedstawia nowe rozumienie i większe doświadczenie Boga oraz ludzkiej duchowości w obrębie większej areny inteligentnego życia. Jest to duchowość, która przekracza wszelkie granice rasy, kultury, religii i języka, zapewniając podstawę do rozpoznania i relacji pomiędzy ludami, narodami i światami. 

Duchowość Większej Społeczności prezentuje część teologii i kosmologii Nowego Posłania od Boga. Otwiera ona drogę do większego doświadczenia Boga. Jest ona dla tych, którzy nie odnaleźli swojego duchowego domu w tradycjach religijnych tego świata i poszukują duchowego przygotowania oraz kierunku w tym czasie wielkiej przemiany i niepewności w naszym świecie. 

Duchowość Większej Społeczności zawiera 27 rozdziałów, z których każdy odpowiada na  zasadnicze pytania odnoszące się do znaczenia życia, naszej relacji z Bogiem, a także naszego przeznaczenia w Większej Społeczności życia we wszechświecie. Prezentowana jest tutaj również rzeczywistość Drogi Wiedzy Większej Społeczności, która jest wewnętrzną ścieżką duchowego przygotowania i rozwoju zawartą w Nowym Posłaniu od Boga. Jest to uniwersalne duchowe przygotowanie, które po raz pierwszy zostało przedstawione światu. 

Duchowość Większej Społeczności  to pierwsza księga Tomu 4 Nowego Posłania od Boga.