Czysta Religia

The Pure Religion

Czysta Religia to księga objawienia podarowana od Boga, aby ujawnić na nowo głębszą istotę oraz znaczenie światowych religii, a także Moc i Obecność Boga, który pragnie przemówić do wszystkich ludzi ze wszystkich tradycji religijnych na świecie w tym czasie.

Czysta Religia jest bezczasową ścieżką przebudzenia, odkupienia i powrotu do Stwórcy, zapoczątkowaną przez Boga na początku Oddzielenia, a następnie wprowadzoną do wszystkich światów we wszechświecie, gdzie istnieje inteligentne życie. Czysta Religia jest odpowiedzią Boga na tragedię i cierpienie, które zostały wytworzone poprzez życie w stanie Oddzielenia od Boga w historii religii na tym świecie. Jest to żyjąca komunikacja od Boga do wszystkiego co żyje, wzywająca tych wszystkich żyjących w Oddzieleniu do powrotu do jedności Boga i oferująca ścieżkę powrotu.

Bóg przemówił ponownie, dostarczając nowe Objawienie ludzkości. To Objawienie jest bezpośrednim odzwierciedleniem czystej duchowości, która leży w sercu wszystkich światowych religii.

Nowe Posłanie głosi, iż nikt nie może twierdzić, że jego religia jest jedyną prawdziwą religią. Zamiast tego, istnieje czyste i tajemnicze powołanie Boga do każdej osoby na świecie. To powołanie rozbrzmiewa do wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy są chrześcijanami, muzułmanami, żydami, buddystami, osobą innej wiary, bądź osobą nieposiadającą żadnego konkretnego wyznania. Jest to wewnętrzne powołanie, powołanie dla każdego, aby wyjść poza ograniczenia wiary i wejść w życie głębszego doświadczenia, ważniejszych relacji i wyższego celu na świecie.

Nowe Posłanie od Boga przybyło na świat. Jest ono wyrazem bezczasowego, czystego połączenia z Bogiem, jakie istniało poprzez ludzką historię i od początku fizycznego wszechświata. Ludzkość ma teraz bezpośredni dostęp do tego czystego doświadczenia, nieprzesłoniętego przez ludzkie niezrozumienie, autorytet i zepsucie. Wkroczyło ono teraz do świata na nowo.

Zacznij Czytać lub Słuchać “Czystej Religii” teraz za Darmo!

Czysta Religia to ósma księga Tomu 1 Nowego Posłania od Boga.

Obejrzyj tę ważną audycję, która miała miejsce w 2016 r., gdzie Posłaniec Marshall Van Summers oraz Reed Summers zaprezentowali oryginalne objawienie od Stwórcy wszystkiego co żyje, Czystą Religię.