Potęga Wiedzy

The Power of Knowledge - The Greater Intelligence within You

Potęga Wiedzy ujawnia rzeczywistość “Wiedzy”, głębszego, duchowego umysłu w tobie, który przechowuje klucz do odnalezienia twojego większego celu i kierunku w życiu. 

Księga 5 Nowego Posłania od Boga zawiera 14 objawień podarowanych, aby zaprezentować rzeczywistość twojej duchowej natury, kryzys życia w oddzieleniu od swojej głębszej natury oraz w jaki sposób możesz uciec od tego kryzysu i rozpocząć wędrówkę leczenia podziału pomiędzy twoim myślącym umysłem a umysłem Wiedzy w tobie. Wraz z tym przychodzi możliwość podążania za Wiedzą teraz i w przyszłości, prowadząc cię do nowego życia, nowych relacji oraz spełnienia twojego celu na bycie na świecie. 

Za pomocą tej księgi masz sposobność pojąć, gdzie Wiedza przebywa w twoim doświadczeniu i zbudować trwałe połączenie do tego głębszego doświadczenia, które zawsze było z tobą. Księga Kroki do Wiedzy zabiera to dalej w formie codziennej praktyki, którą możesz zacząć stosować w swoim życiu. 

Wędrówka odnajdywania i podążania za Wiedzą sprowadzi cię z powrotem do twojego pierwotnego celu na bycie na świecie, pamięci o tych, którzy cię posłali, a także większego wkładu, jaki wnieść jest ci przeznaczone do świata stojącego w obliczu ogromnej oraz trudnej przemiany w przyszłości. Tutaj rozpoczyna się święty proces, jaki ma moc uwolnić cię od przeszłości i przygotować cię na nowe i większe życie w przyszłości. 

Każdy rozdział Potęgi Wiedzy stanowi objawienie przekazane od Źródła, zebrane w niniejszy tekst przez Posłańca Marshalla Viana Summersa

Objawienia tutaj zaprezentowane zostały zebrane w tę księgę przez Posłańca Marshalla Viana Summersa

Nowe Posłanie od Boga przybyło do na świat. Jest to wyraz bezczasowego, czystego połączenia z Bogiem, jakie istniało poprzez ludzką historię i od początków fizycznego wszechświata. Ludzkość ma teraz bezpośredni dostęp do tego czystego doświadczenia, nieprzesłoniętego przez ludzkie niezrozumienie, autorytet i zepsucie. Wkroczyło ono teraz do świata na nowo.

Zacznij Czytać lub Słuchać “Potęgi Wiedzy” teraz za Darmo!

Potęga Wiedzy to piąta księga Tomu 1 Nowego Posłania od Boga.