Jeden Bóg

The One God Book Cover

Jeden Bóg to księga objawienia, która dostarcza nowe rozumienie natury i rzeczywistości Boga oraz Boskiego Planu i Celu na świecie, a także w Większej Społeczności życia we wszechświecie. Tutaj rozpoczyna się następny rozdział w postępującym Objawieniu Boskiej Obecności i Woli dla ludzkości.

Poprzez wielkich Posłańców i Nauczania przeszłości to trwające Objawienie płynęło w czasie, rozwijając nasze rozumienie Jedynego Boga i rozbudzając na nowo naszą relację z Boską Obecnością w naszym życiu. Obecnie to postępujące Objawienie jest wznawiane na nowo poprzez Nowe Posłanie od Boga.

Słowo i Dźwięk są teraz na świecie. Każdy rozdział Jednego Boga stanowi objawienie podarowane, aby dostarczyć nowe nauczanie o Źródle naszego życia i naszego celu na bycie na świecie w tym czasie. Każdy rozdział otwiera przed tobą nowy punkt widzenia, z którego możesz zajrzeć do serca Boga, z powrotem do początków wszechświata i w przyszłość do rozwijającego się Planu Boga na ten czas i na czasy, które nadejdą.

Każdy rozdział Jednego Boga stanowi objawienie podarowane od Źródła, zebrane w niniejszy tekst przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Jeden Bóg to druga księga Tomu 1 Nowego Posłania od Boga.

Obejrzyj tę istotną transmisję, która miała miejsce w 2016 r., gdzie Posłaniec Marshall Vian Summers, Patricia Summers i Reed Summers prezentują oryginalne objawienie od Stwórcy wszystkiego co Żyje, Jedynego Boga.