Nowy Świat

The New World Book

Nowy Świat ujawnia ostrzeżenie o wielkiej przemianie zbliżającej się do świata, a także o profetycznej wizji przyszłego świata, na który musimy się przygotować.

Nowy Świat jest ostrzeżeniem od Boga odnoszącym się do szybkiego wyczerpania i degradacji Ziemi, jej klimatu i środowiska, a także pilnych działań, jakie musimy podjąć indywidualnie oraz zbiorowo, aby zarówno odnowić naszą planetę, jak i przygotować się na kondycję nowego świata w przyszłości.

Ta księga ujawnia ciężkie położenie ludzkości, a także bardziej dogłębne powody globalnej tragedii konfliktu, ubóstwa i ucisku szerzących się teraz na całym świecie. Wraz z tym, prezentuje ona Plan Boga dla świata, a także to, co może ocalić ludzkość, podczas gdy mierzy się ona ze swoimi najcięższymi próbami w przyszłości.

Nowy Świat to profetyczne preludium do Wielkich Fal Przemian, co bardziej szczegółowo przedstawia wyzwania, przed którymi staniemy indywidualnie oraz ścieżkę wewnętrznego i zewnętrznego przygotowania udostępnionego teraz każdej osobie za sprawą Nowego Posłania.

Każdy rozdział Nowego Świata jest objawieniem podarowanym przez Źródło, zebrane w niniejszy tekst przez Posłańca Marshalla Viana Summersa. Kilka rozdziałów Nowego Świata zostało otrzymanych w miejscach rosnącego konfliktu i niestabilności, włączając w to Bejrut, Aleppo oraz Teheran.

Zacznij Czytać lub Słuchać “Nowego Świata” teraz za Darmo!

Nowy Świat to siódma księga Tomu 1 Nowego Posłania od Boga.

Spis treści

 

Rozdział 1: Wkraczanie w Nowy Świat

Rozdział 2: Wielkie Ostrzeżenie

Rozdział 3: Światowe zagrożenie

Rozdział 4: Losy ludzkości

Rozdział 5: Wyścig ku ocaleniu ludzkiej cywilizacji

Rozdział 6: Stojąc nad przepaścią

Rozdział 7: W obliczu niestabilności planetarnej

Rozdział 8: Pole bitwy

Rozdział 9: Budowanie globalnego bezpieczeństwa

Rozdział 10: Zapobieganie upadkowi i wojnom desperacji

Rozdział 11: Wielkie przejście

Rozdział 12: Szok przyszłości

Rozdział 13: Zachowanie stabilności w rozpadającym się świecie

Rozdział 14: Odporność

Rozdział 15: Wizja

Rozdział 16: Przyszłość ludzkości