Nowy Posłaniec

The New Messenger book

Nowy Posłaniec to księga objawienia odnosząca się do źródła, pochodzenia oraz misji Posłańców Boga, którzy w różnych czasach w ludzkiej historii pojawili się na świecie, aby otrzymać i przedstawić Nowe Objawienia dla ludzkości. 

Nowe Posłanie naucza, że wszyscy poprzedni Posłańcy Boga byli członkami Zgromadzenia Anielskiego, które nadzoruje świat. Poprzez historię, to Zgromadzenie w odpowiedzi na Wolę Boga posyłało na świat jednego ze swoich w określonych momentach i miejscach, aby służyć rosnącym potrzebom ludzkości. 

Przybycie Nowego Posłańca stanowi następny rozdział rozwijającego się Objawienia Woli oraz Planu Boga dla ludzkości. Obecnie Bóg przemówił ponownie, ujawniając to, co nigdy wcześniej nie zostało ujawnione, przemawiając poprzez Nowego Posłańca, człowieka zwanego Marshallem Vianem Summersem

Nowy Posłaniec zawiera te objawienia od Źródła dotyczące samego Posłańca. Kim on jest? Dlaczego został wybrany? Skąd możesz wiedzieć, iż jest on prawdziwy i autentyczny? I w jaki sposób jest on powiązany z Posłańcami z przeszłości? 

To są pytania, jakie mogą zadać wszyscy ludzie dobrej woli. Obecnie Bóg przemówił ponownie w serii objawień, aby wynieść nasze pojmowanie o Posłańcach Boga, ich selekcji, ich większej tożsamości, ich relacji ze sobą oraz konsekwencjami ich pojawienia i wyłonienia się na świecie. 

Każdy rozdział Nowego Posłańca stanowi osobne objawienie podarowane od Boga dla ludzkości. Tutaj masz możliwość prawdziwie zrozumieć człowieka, Marshalla Wiana Summersa, który był adresatem ponad 9000 stron objawienia Nowego Posłania od Boga. Głos Objawienia nadal przemawia przez Posłańca, a Słowo i Dźwięk komunikacji Boga są teraz słyszane na całym świecie. Objawienie trwa do dzisiaj. Nowy Posłaniec to trzecia księga Tomu 1 Nowego Posłania od Boga.