Podróż do Nowego Życia

Journey to a New Life

Podróż do Nowego Życia otwiera przed tobą wędrówkę odkrywania twojego wyższego celu i ważniejszych relacji w życiu. Wraz z tym, Podróż do Nowego Życia ujawnia prawdziwy powód wewnętrznego zamętu, izolacji i cierpienia odczuwanych przez ludzi na całym świecie, a także ścieżkę rozwiązania, którą Bóg wszystkiego co żyje dostarcza obecnie.

Tutaj Bóg wzywa cię do przebudzenia ze snu i koszmaru Oddzielenia oraz rozpoczęcia nowej wędrówki w życiu, gdzie odkrywasz i budujesz swoje połączenie z Wiedzą, głębszym, duchowym umysłem, jaki Bóg umieścił w tobie, aby cię prowadzić i chronić. Ta wędrówka przebudzenia i powrotu sprowadzi cię z powrotem do twojego pierwotnego celu na pojawienie się na świecie, pamięci o tych, którzy cię posłali, a także wniesienia większego wkładu, jaki masz dostarczyć.

Tutaj rozpoczyna się święty proces, który ma moc uwolnić cię od przeszłości i przygotować cię na nowe i donioślejsze życie w przyszłości.

Każdy rozdział Podróży do Nowego Życia stanowi objawienie przekazane od Źródła, zebrane w niniejszy tekst przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Zacznij Czytać lub Słuchać “Podróży do Nowego Życia” teraz za Darmo!

Spis treści

Rozdział 1: Przebudzenie

Rozdział 2: Podróż do wolności

Rozdział 3: Więzienie

Rozdział 4: Rewolucja

Rozdział 5: Punkt zwrotny

Rozdział 6: Dar nowego życia

Rozdział 7: Podróż do nowego życia

Rozdział 8: Twój cel i przeznaczenie

Rozdział 9: Budowanie mostu do nowego życia

Rozdział 10: Odwaga i wola do przygotowania się

Rozdział 11: Budowanie siły i wytrzymałości

Rozdział 12: Przygotowanie się do podjęcia większej roli w świecie

Rozdział 13: Wielka prawda

Rozdział 14: Jesteś tutaj dla Większego Celu