Recytacja


Posłuchaj oryginalneg objawienia w języku angielskim:


Pobierz (kliknij prawym przyciskiem, aby pobrać)

Otrzymał Posłaniec Boga
Marshall Vian Summers
1 kwietnia 2011 r.
w Boulder, w stanie Kolorado, w USA

O tym nagraniu


Słuchasz teraz nagrania głosu Zgromadzenia Anielskiego, które przemawia przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia na nowo. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Po raz pierwszy w historii, nagranie oryginalnego mówionego objawienia jest dostępne dla Ciebie oraz dla świata.

Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.
Nota do czytelnika:
To tłumaczenie zostało dostarczone do Stowarzyszenia przez studenta Nowego Posłania, który zgłosił się do przetłumaczenia oryginalnego tekstu angielskiego. Udostępniamy światu to tłumaczenie w jego wstępnej formie, aby ludzie mogli mieć szasnę zaznajomienia się z częścią Nowego Posłania w ich własnym języku.

Bóg przemówił ponownie.

Jesteśmy tymi, którzy przynoszą Posłanie.

Wola Boga jest wyjawiana przez Nas.

Nie jesteście w stanie ogarnąć naszego istnieneia we wszechświecie waszym myśleniem, teoriami religijnymi, ani spekulacjami.

Dlatego, że ludzka wyobraźnia działa na podstawie doświadczeń w świecie fizycznym. Rzeczywistość wszechświata istnieje rownież poza tym wymiarem – poza sferą i zasięgiem intelektu.

Jest to prawdą w całym wszechświecie, w Większej Społeczności istnienia, w której żyjecie.

Przynosimy Wielkie Posłanie na te czasy, zrodzone przez Stwórcę wszystkich wszechświatów, w celu ochrony ludzkości, dla zbawienia świata.

Jesteśmy tymi, których nie potraficie pojąć. Ale to My jesteśmy źródłem i przekazujemy ludzkości to, co ma ona zauważyć i zrobić w swoim własnym imieniu; to, co ludzkość musi zobaczyć, a czego nie widziała, co musi wiedzieć, a czego nie wiedziała, co musi zrobić, a czego do tej pory nie robiła.

To jest Przesłanie na te czasy.

To są czasy Objawienia.

Jest ktoś, kto został wysłany do świata, aby podjąć się ogromnego zadania: otrzymać Objawienie i zapoznać z nim ludzkość.

Otrzymanie Nowego Posłania znaczy otrzymanie największego Objawienia, jakie kiedykolwiek przekazano rodzinie ludzkiej.

Przekazanie je światu to ogromne zadanie, zadanie dla Posłańca i dla każdego, kto będzie mu asystował w niesieniu Objawienia wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne.

Jest potrzebne wszędzie, bowiem ludzkości grozi ogromne niebezpieczeństwo.

Ludzkość sama zasiała ziarna swego upadku poprzez zniszczenie i degradację swego środowiska – swoich wód, swoich ziem, swego powietrza – do takiego stopnia, że sam świat zaczyna się zmieniać i zmiana wystawi ludzi i świat na próby oraz cierpienie.

Ludzkość odkrywa dzisiaj, że wszechświat jest pełen inteligentnego życia.

Będzie musiała się do tego teraz przygotować, ponieważ pierwszego Kontaktu już dokonano. Kontakt został przeprowadzony przez tych, którzy widzą szansę na wykorzystanie osłabionej i skłóconej ludzkości.

Żyjemy w czasach wielkich przemian i niepewności, gdzie obce siły będą próbowały zdobyć wpływy, a ludzkość padnie ofiarą swojej własnej ignorancji, głupoty i braku wstrzemięźliwości.

To Przesłanie jest zbyt duże, by zawrzeć je w jednym zdaniu, przybliży was jednak do Boga i do tego, co Bóg powierzył wam, jako indywidualnym jednostkom, do zrobienia tutaj w świecie, a co jest całkowicie inne od tego, w co wierzycie i co wyobrażacie sobie dziś.

Bóg przyniósł mądrość z wszechświata, aby przygotować ludzkość na zrozumienie tego wszechświata.

Bóg przyniósł esencję duchowości w jej czystej formie – wolną od wpływów historii i ludzkich manipulacji, niezanieczyszczoną polityką, wolą ludzką i korupcją.

Abyście mogli poznać wewnętrzną mądrość, którą Bóg umieścił w was, i która będzie waszym przewodnikiem w tym coraz bardziej niebezpiecznym świecie, przynosimy wam nauczania zawarte w „Krokach do Wiedzy”.

Będą teraz miały miejsce wielkie wstrząsy – już się przydarzają. Są to katastrofy naturalne zrodzone z ludzkiej niewiedzy oraz nieodpowiedniego obchodzenia się ze światem i jego nadmiernym wykorzystywaniem.

Nadszedł czas rozliczenia, czas odpowiedzialności, czas, by skończyć z arogancją i ignorancją.

Tylko Bóg wie, co nadchodzi.

Przynosimy Posłanie – Posłanie złożone z tysiąca wiadomości, Posłanie tysiąca nauk, Posłanie tak wielkie, że jest w stanie dać wam zajęcie przez resztę waszego czasu. Posłanie na tyle wielkie, że jest w stanie przekierować ludzki wysiłek, energię i świadomość na inne tory, aby ludzkość mogła zaznać lepszej przyszłości niż jej przeszłość oraz aby mogła przetrwać nadchodzące Wielkie Fale przemian, interwencję i rywalizację ze wszechświata wokół was.

Posłuchajcie tego zatem, nie przez pryzmat swoich idei, swoich przekonań czy osądów, lecz z pomocą głębszej inteligencji, którą Bóg dał wam po to, abyście mogli słyszeć, widzieć, wiedzieć i działać z większą pewnością.

Nasze słowa nie są po to, by stać się przedmiotem spekulacji lub debaty. Te są ledwie zaspokajaniem powierzchownych potrzeb tych, którzy nie potrafią słyszeć ani widzieć.

Objawienie to przeraża was dlatego, że zmieni wasze życie.

Ale jest ono wam potrzebne, ponieważ zmieni wasze życie.

Oślepia was wewnętrzny konflikt umysłu.

Błądzicie i nie jesteście w stanie dostrzec prawdy, ponieważ targają wami sprzeczne cele.

Jesteśmy tymi, którzy przynieśli światu wszystkie Objawienia.

Ponieważ Bóg nie wypowiada się słowami.

Bóg nie jest ani osobą, ani osobistością, osobowością czy pojedynczą świadomością.

Myślenie w ten sposób to nie docenianie Stwórcy i przecenianie siebie.

To my przemawialiśmy do Jezusa i do Buddy, do Mahometa i do innych nauczycieli i proroków, których działania wyklarowały w świecie wiele niejasności – do proroków wszystkich czasów i do Posłańców, którzy przychodzą tylko w wielkich momentach zwrotnych ludzkości.

Nie możecie Nas czcić.

Nie poznacie Naszych imion.

Ponieważ musicie stać się odpowiedzialni i wykorzystać umiejętności i moc, które Stwórca przekazał wam, abyście mogli służyć światu pełnenu rosnących zapotrzebowań, zawirowań i przewrotów.

Nie padajcie na twarz przed Stwórcą, jeśli nie macie zamiaru wypełnić tego, po co tutaj zostaliście wysłani, jeśli nie zamierzacie studiować „Kroków do Wiedzy”, jeśli jesteście na tyle aroganccy, żeby myśleć, sami decydujecie o swoim losie, o swoim przeznaczeniu i spełnieniu.

Nie bądźcie obłudni.

Nie padajcie na kolana i nie czcijcie Boga, któremu nie potraficie służyć albo nie chcecie służyć.

W takim wypadku będzie lepiej, żebyście żyli stanowiąc sami o sobie i stawili czoła wszystkim zagrożeniom, niż czcili Boga, któremu nie potraficie służyć.

Jeśli nie potraficie zaakceptować Objawienia, to w takim razie co tutaj robicie?

Każdy Posłaniec był prześladowany.

Każdy Posłaniec był niezrozumiany.

Każde Nowe Objawienie napotykało opór, zaprzeczano mu i nie dawano mu wiary.

Teraz nie ma na to czasu.

Los ludzkości zostanie zdeterminowany w ciągu następnych dwudziestu lat – stan świata, stan rodziny ludzkiej, los i przyszłość ludzkiej cywilizacji.

Nie jesteście już sami na świecie, ani nawet we wszechświecie. Oczywiście.

Nie macie wiedzy o tym, co się teraz rozgrywa, ani co czeka na horyzoncie, ponieważ jesteście zbyt bojaźliwi, by to zaakceptować i zbyt aroganccy zakładając, że to wiecie.

Dlatego właśnie Objawienie musi wam być przekazane, aby w sposób nie poddający się ludzkim spekulacjom i ocenom pokazać to, czego nie widzicie i to, czego jeszcze nie wiecie.

To zawarte jest we wszystkich Naukach Nowego Posłania.

To jest Nowe Posłanie.

Walka z tym oznacza walkę przeciw temu, co sam rozpoznajesz.

Ponieważ musicie poznać ten głębszy umysł i większą siłę, które dał wam Stwórca.

To, co jest nauczane przez wszystkie religie i jednocześnie przez religie przedstawiane w sposób niejasny i niezrozumiały, musi być teraz zrozumiane.

Bóg nie zarządza światem.

Bóg nie powoduje katastrof, sztormów, trzęsień ziemi, powodzi, susz.

Bóg obserwuje jak ludzkość sobie poradzi ze światem, który się zmienił – nowym światem, nowym i nieprzewidywalnym.

Ludzkość wyłania się do Większej Społeczności życia we wszechświecie dlatego, ponieważ inni są tutaj, aby zdobyć wpływy i objąć we władanie świat o ogromnej wartości i znaczeniu.

Lecz ludzie nie widzą.

Ludzie nie słyszą.

A jeśli już myślą, to tylko po to, by zrozumieć sprawy w ten sposób, który potwierdzi ich aktualne idee i przekonania.

I w ten sposób ludzie nie widzą.

Narody się nie przygotowują.

A destrukcyjne działania trwają.

Czuwamy nad światem.

Obserwowaliśmy przez bardzo długi czas.

Jesteśmy tymi, których Bóg wysłał, by doglądali rozwoju i ewolucji ludzkości oraz otrzymywali Objawienia, które są potem przekazywane Posłańcom. Jesteśmy tu po to, by otrzymać intuicyjny wgląd w przyszłość dawany potem prorokom, by ostrzegać, by błogosławić, a teraz – by przygotować ludzkość na świat, który okaże się innym od tego, który znała dotąd, a także przygotować ją na przyszłe kontakty z samą Wielką Społecznością i związane z tym problemy.

Bóg nie uratuje ludzkości odganiając zło, czy niwelując problemy, które ludzkość sama stworzyła lub problemy, z którymi musi się zmierzyć w naturalnym procesie ewolucji.

Myśleć w ten sposób to źle pojmować swoją relację z Bogiem, ponieważ teraz żyjecie w stanie Oddzielenia.

Lecz Oddzielenie nigdy nie była kompletna, ponieważ część was jest wciąż połączona z Bogiem.

Nazywamy to Wiedzą.

I to okaże się decydującym czynnikiem w tym, jaki obrót przybierze wasze życie osobiste – znaczenie i wartość waszego życia – i czy ludzkość będzie potrafiła się przygotować, zaadaptować oraz stworzyć nowy świat, w obliczu nowych okoliczności.

Nigdy wcześniej takie Objawienie nie zostało dane ludzkości, bowiem nie było potrzebne.

Stworzyliście na świecie cywilizację.

Pękniętą i podzieloną, ale jest to cywilizacja.

Wasze nacje i kultury stały się coraz bardziej współzależne od siebie.

Taka była intencja Stwórcy, ponieważ jest to naturalna ewolucja ludzkości i wszystkich inteligentnych ras we wszechświecie.

Musicie teraz stawić czoła następnemu ogromnemu wyzwaniu – światu o pogarszających się warunkach, światu z wyczerpującymi się zasobami, światu coraz bardziej niestabilnemu, światu, w którym jest coraz mniej jedzenia i wody, światu, gdzie powiększająca się liczebność ludzkości będzie musiała sprostać takim warunkom.

Do tego, potrzebujecie Nowego Objawienia.

Poprzednie Objawienia od Stwórcy nie są w stanie przygotować was na Wielkie Fale przemian.

Nie są w stanie was przygotować do roli, jaką będziecie mieli do odegrania w Większej Społeczności.

Nie są w stanie przygotować was na kolejne wielkie wyzwania, u progu których teraz stoicie, i których będzie coraz więcej.

Nie macie odpowiedzi w obliczu tych rzeczy.

Oto dlaczego otrzymujecie Objawienie, ponieważ ludzkość potrzebuje teraz rady i ostrzeżenia, potrzebuje błogosławieństwa i przygotowania na przyszłość, która będzie zupełnie inna od przeszłości.

Posłuchajcie tych słów, nie intelektem, ale sercem.

Przemawiają do głębszej prawdy w was – głębszej prawdy istniejącej poza koncepcjami, wierzeniami i ideami.

Rezonują w was, przemawiają do waszych naturalnych skłonności, inklinacji i zamiłowania, istniejących poza sferą i zasięgiem intelektu.

To jest przekaz skierowany do waszej głębszej natury – aby ją wzmocnić, przywołać i postawić w kontraście z waszymi ideami, waszymi wierzeniami i działanimi, w które jesteście dziś zaangażowani.

Jesteście nieprzygotowani.

Bóg zesłał przygotowanie.

Nie zdajecie sobie sprawy.

Bóg obdarowuje zrozumieniem.

Jesteście niepewni.

Bóg wzywa was, abyście zwrócili się do centrum pewności w każdym z was.

Życie wasze jest pełne nieporozumień.

Bóg zapewnia drogę do wyjścia z konfliktu.

Poniżacie siebie i innych.

Bóg przywraca wam waszą prawdziwą wartość i cel w świecie.

Świat się zmienia, lecz wy tego nie widzicie.

Bóg dał wam oczy do patrzenia i uszy do słuchania, ale są one odmienne od tego, co robicie dziś i co rozumiecie dziś.

Ludzkość upadnie bez Nowego Objawienia.

Bez Objawienia, świat stanie się jeszcze bardziej mroczny, bardziej niebezpieczny i pełniejszy konfliktów.

Ludzkość się potknie i upadnie z powodu swoich błędów i braku zrozumienia.

Zasoby świata zostaną roztrwonione w konfliktach, rywalizacjach i wojnach.

Ludzie powstaną przeciwko swoim rządom.

Ludzie powstaną jeden przeciwko drugiemu.

Przyszłość niesie niewyobrażalne konflikty, większe i trwające dłużej niż cokolwiek, czego doświadczyliście do tej pory.

To właśnie Nowe Objawienie niesie brakujące składniki, które są kluczem do odzyskania waszej głębszej świadomości oraz źródłem waszej mocy, siły i determinacji.

Aby to się stało, musicie myśleć poważnie, podchodzić do życia na poważnie i zacząć zajmować się wyższymi potrzebami i wymaganiami waszego życia.

Dlatego Bóg zesłał Objawienie.

To jest Objawienie.

My jesteśmy Objawieniem.

Teraz nie ma tu bohaterów, którym możnaby oddawać cześć, nie ma postaci do ubóstwiania. Jest jedynie większa odpowiedzialność, którą należy przyjąć i większa mądrość, z której należy skorzystać.

Nie unikniecie tego poprzez osobiste oświecenie.

Nie ma ucieczki.

Nie ma oszukiwania siebie.

Jest tylko większy rezonans i odpowiedzialność, większe poświęcenie i wkład.

To uratuje świat.

To uratuje wolność ludzkości i jej zdolność do samostanowienia we wszechświecie, w którym wolność przydarza się rzadko i musi być bardzo starannie chroniona.

To przywróci człowiekowi godność i zdolność do dzielenia się czymś, co ma większą moc i znaczenie, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach się znajdujecie.

Posłuchajcie tych słów – nie poprzez pryzmat swoich idei, swoich wierzeń czy przekonań, których się trzymacie, lecz poprzez swoje serce, swoją głębszą naturę.

Ponieważ Bóg może przemówić tylko do tego, co w was stworzył.

Bóg nie stworzył społecznej osobowości człowieka.

Bóg nie stworzył waszych przekonań i systemu wierzeń.

Bóg nie stworzył waszych decyzji, waszych porażek i waszych wyrzutów sumienia.

Bóg może mówić tylko do tego, co w was stworzył, a co jest czymś głębszym, bardziej inherentnym i bardziej naturalnym w was.

Nowe Przesłanie nawołuje was.

Gdy raz zdacie sobie z niego sprawę, musicie stawić czoła wyzwaniu uznania go i zrozumienia jego znaczenia w waszym życiu.

Ludzie odrzucają Objawienie, ponieważ nie chcą się zmienić.

Nie chcą przeegzaminować swoich wierzeń, swoich idei i swojej pozycji w społeczeństwie.

W gruncie rzeczy, ludzie naprawdę nie mogą polemizować z Nowym Posłaniem.

Mogą jedynie go unikać i walczyć przeciwko niemu, żeby uchronić to, w co wcześniej zainwestowali oraz swoje wyobrażenia o sobie.

Kto może walczyć z wolą i mądrością Stwórcy, chyba że na podstawie fałszywych argumentów?

Dostrzeżecie tutaj dylemat, który stoi przed każdą osobą.

Na ile tak naprawdę chcą być oni uczciwi ze sobą, z tym, co widzą i co wiedzą?

Na ile chcą być świadomi siebie, swojej sytuacji i świata wokół nich?

Czy poczują się odpowiedzialni za znalezienie równowagi we własnych życiach i za podjęcie trudnych decyzji, których wcześniej unikali?

Zobaczycie tutaj intelekt, który paraduje niczym jakiś bóg, gdy w rzeczywistości jest on znakomitym sługą.

To jest jego celem i do tego został zaprojektowany.

Zobaczycie duet fałszu – arogancję i ignorancję, przy których obstaje tak wiele osób.

Dostrzeżecie, co jest wielkie, a co jest małe, co jest silne, a co jest słabe, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, co jest cenne, a co jedynie udaje, że jest cenne.

Objawienie ujawnia wszystko.

Wzywa was, żebyście podążali za tym, co jest w was wielkie i radzili sobie z tym, co jest małe.

Nie mówi pod tym względem o żadnym kompromisie.

Nie możecie mieć wszystkiego.

Nie możecie mieć razem waszej przeszłości i przyszłości, ponieważ nie są one kompatybilne ze sobą.

Jedynie rozczarowania i porażki pokażą wam, że nie żyjecie życia, które powinniście żyć i że nie jesteście uczciwi i wierni sobie, ani uczciwi i wierni wobec innych – co jest nieprzyjemną prawdą, ale konieczną w tym czasie rozliczenia, czasie spełnienia, czasie Objawienia.

Posłuchajcie tych słów – bez angażowania waszych idei, przypuszczeń, bez asekurowania się, bez arogancji, dumy czy głupoty. Słuchajcie swoją głębszą naturą, ponieważ to jest tym, co musi być wam objawione.

To jest część Objawienia.