Proklamacja


Posłuchaj oryginalneg objawienia w języku angielskim:


Pobierz (kliknij prawym przyciskiem, aby pobrać)

Otrzymał Posłaniec Boga
Marshall Vian Summers
6 czerwca 2006 r.
w Boulder, w stanie Kolorado, w USA

O tym nagraniu


Słuchasz teraz nagrania głosu Zgromadzenia Anielskiego, które przemawia przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia na nowo. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Po raz pierwszy w historii, nagranie oryginalnego mówionego objawienia jest dostępne dla Ciebie oraz dla świata.

Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.
Nota do czytelnika:
To tłumaczenie zostało dostarczone do Stowarzyszenia przez studenta Nowego Posłania, który zgłosił się do przetłumaczenia oryginalnego tekstu angielskiego. Udostępniamy światu to tłumaczenie w jego wstępnej formie, aby ludzie mogli mieć szasnę zaznajomienia się z częścią Nowego Posłania w ich własnym języku.

Na Świecie jest Nowe Posłanie od Boga. Pochodzi od Stwórcy wszelkiego życia.

Zostało przetłumaczone na ludzki język i rozumienie człowieka dzięki Anielskiej Obecności, która dogląda tego świata.

Kontynuuje wielką serię przekazów od Stwórcy, które pojawiały się przez wieki i tysiąclecia.

Jest to Nowe Posłanie na te czasy i na czasy, które nadejdą.

Spełnia poprzednie wielkie Posłania, które zostały przekazane ludzkości, i jednocześnie odkrywa sprawy, które nigdy przedtem nie zostały jej pokazane. Ludzkość bowiem stoi wobec krytycznej i niezwykle niebezpiecznej serii wyzwań, które się zdarzą zarówno na świecie, jak i poza światem.

Nowe Posłanie od Boga jest tutaj, by zaalarmować rodzinę ludzką, przydać jej mocy i przygotować – ludzi wszystkich narodów i tradycji religijnych, ludzi wszystkich plemion, grup i orientacji.

Nadeszło w czasach wielkiej potrzeby, w czasach niezwykle ważnych. Przygotowuje ludzi na sprawy, o istnieniu których nawet jeszcze nie wiedzą.

Nowe Posłanie jest przepowiednią dotyczącą nadchodzących Wielkich Fal Przemian, pozycji ludzkości we Wszechświecie, jak również kontaktów z innymi rasami.

Nowe Posłanie zwraca się do ducha obecnego w każdej osobie – do wielkiego daru Wiedzy, który przekazano całej rodzinie ludzkiej i który musi być teraz rozwijany, wzmacniany i przekazywany dalej światu.

Mówi o wielkiej duchowej potrzebie człowieka – potrzebie celu, znaczenia i kierunku.

Mówi o wspaniałych związkach, które ludzie mogą ustanowić między sobą, związkach reprezentujących ich wyższe przeznaczenie w życiu.

Adresuje potrzeby świata i potrzeby przyszłości. Przynosi w ten sposób cel i zrozumienie, jedność i współpracę, mądrość i siłę wszystkim, którzy mogą je przyjąć, nauczyć się go, podążać jego krokami, popierać je, nieść je innym i dzielić się jego mądrością w służbie innym ludziom, rodzinom, społecznościom, narodom i całemu światu.

Poznajcie Nowe Posłanie od Boga. Zdajcie sobie sprawę, że potwierdzi to, co jest prawdziwe w istniejących tradycjach i będzie przemawiać do posiadanej przez was głębszej mądrości.

Będzie przemawiać bezpośrednio do waszego serca, na poziomie głębszym niż wasze myśli i przekonania, czy myśli i przekonania waszej kultury i waszego narodu.

Przyjmijcie ten dar i uczcie się go cierpliwie, podążąjąc drogą ku Wiedzy, ucząc się mądrości od Większej Społeczności. Uznajcie moc ludzkiej Jedności Duchowej, która potrafi zjednoczyć, wzmocnić i przygotować ludzkość tak, by rozpoznała trudność czasów, które są przed nią i potrafiła je przetrwać.

Przyjmijcie Nowe Posłanie jako wołanie o zachowanie oraz umocnienie ludzkiej wolności, współpracy i odpowiedzialności.

Bez Nowego Posłania ludzkość stanie na krawędzi upadku.

Ludzkość stoi przed obliczem utraty swojej wolności i suwerenności w tym świecie na rzecz interweniujących sił z Kosmosu.

Bez tego Nowego Posłania duch ludzki nie obudzi się, a ludzie będą żyć w desperacji, rywalizacji i w konfliktach.

Wolą Stwórcy jest, by ludzkość znalazła swoje miejsce w Większej Społeczności inteligentnego życia we Wszechświecie jako wolna i niepodległa rasa – jako silna rasa, zjednoczona rasa, jako rasa, która jest zdolna zachować kulturalną różnorodność, jednocześnie uznając głębszą siłę i cel, które dadzą ludzkości siłę do ptrzetrwania, które utrzymają ludzkość żywotną, aktywną i twórczą.

Nowe Posłanie od Boga daje nową sposobność na rozwój w przyszłości, lecz by się rozwinąć, musicie najpierw przetrwać. Musicie przetrwać trudne czasy przed wami i musicie wygrać z rywalizacją spoza Ziemi – konkurencja ta zdecyduje kto będzie kontrolować ten świat i jego przeznaczenie.

Każdy musi zrozumieć, że ma wielką sposobność, by odkryć głębszą Wiedzę, którą dał im Bóg – Wiedzę o celu, znaczeniu i kierunku ich życia, jak również Wiedzę o tym, jakimi kryteriami powinni się kierować w wyborze wszystkich najważniejszych związków.

To jest Nowe Posłanie od Boga dla człowieka i jest to Nowe Posłanie od Boga dla całego świata. Jest teraz tutaj.

Ponieważ Posłanie jest ogromne, potrzeba było dużo czasu dla Posłańca, aby je odebrać.

Zatem uczcijcie tego, który przybył, by przynieść to Nowe Posłanie światu.

Jest skromnym człowiekiem. Osiągnął mądrość niezbędną do wykonania takiego ważnego zadania i został przysłany do tego świata, by się tej roli podjąć.

Przyjmijcie go. Zrozumcie go. Jednak nie wywyższajcie go. On nie jest bogiem. Jest Posłańcem przynoszącym Nowe Posłanie od Boga dla świata.

Nadszedł czas. Jest to wielka szansa. To jest odpowiedź na modlitwy ludzi na całym świecie – modlitwy każdej religii, każdego narodu i kultury, modlitwy o mądrość, siłę, jedność, wolność i wybawienie.

Przyjmijcie to Nowe Posłanie teraz. Dotarło tu, dotarło w najwłaściwym czasie.