Błogosławieństwo


Posłuchaj oryginalneg objawienia w języku angielskim:

Pobierz (kliknij prawym przyciskiem, aby pobrać)

Otrzymał Posłaniec Boga
Marshall Vian Summers
20 kwietnia 2007 r.
w Stambule, w Turcji

O tym nagraniu


Słuchasz teraz nagrania głosu Zgromadzenia Anielskiego, które przemawia przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia na nowo. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Po raz pierwszy w historii, nagranie oryginalnego mówionego objawienia jest dostępne dla Ciebie oraz dla świata.

Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.
Nota do czytelnika:
To tłumaczenie zostało dostarczone do Stowarzyszenia przez studenta Nowego Posłania, który zgłosił się do przetłumaczenia oryginalnego tekstu angielskiego. Udostępniamy światu to tłumaczenie w jego wstępnej formie, aby ludzie mogli mieć szasnę zaznajomienia się z częścią Nowego Posłania w ich własnym języku.

Ludzkość jest pobłogosławiona, bowiem żyjecie w czasach Objawienia. Jest to czas, kiedy ludzkość otrzymuje wielki dar – wiedzę o swoim celu i kierunku dążenia w tych trudnych i niepewnych czasach.

Jest to czas, kiedy ludzkość otrzymuje głębsze zrozumienie o naturze swojej duchowości, wezwanie do zjednoczenia i współpracy, a także objawienie swojego przeznaczenia – w świecie własnym i poza nim. Odkryje bowiem, że jest częścią Wielkiej Społeczności inteligentnego życia we wszechświecie.

Dzieje się tak dlatego, że ludzkość doszła do pewnego pułapu, punktu rozwoju, z którego już nie może się wycofać. Jest to pułap, jakiego ludzkość jeszcze nigdy nie osiągnęła.

Teraz musicie stać się ludźmi świata – a nie tylko ludźmi jednego narodu czy grupy. Niedługo staniecie się świadomą częścią Większej Społeczności inteligentnego życia i wszyscy, których tam spotkacie lub ci, którzy was dzisiaj obserwują, myślą o was jako o jednej ludzkiej zbiorowości.

Wkraczacie teraz w sferę większej panoramy życia, w świat pozaziemski, którego nie znacie, a który jest konkurencyjny w stopniu, o jakim sobie zupełnie nie zdajecie sprawy. Sposób, w jaki sobie tutaj radzicie, jak się nawzajem traktujecie, jak rozumiecie swoją rolę we wszechświecie – wszystko to odegra niezwykle ważną rolę w przyszłości i zaważy na możliwości waszego wyłonienia się jako wspólnota planetarna będąca częścią Większej Społeczności, jeżeli do tego w ogóle dojdzie.

Osiągnęliście wysokie umiejętności eksploatacji i niszczenia wszystkich życiodajnych zasobów ziemskich i macie moc wprowadzenia ludzkości na ścieżkę upadku.

Zawsze przejawialiście konkurencyjność, która prowadzi ludzkość ku zagładzie. Ale macie również możliwość wybrania innej drogi, takiej, która wyprowadziłaby was z problemów, a które z czasem będą stawały się coraz trudniejsze, a nawet niemożliwe do rozwiązania.

To, co zrobicie, jako indywidualne jednostki i jako członkowie większych grup zdecyduje, za którym z dwóch możliwych wyborów podążycie. Jeżeli w dalszym ciągu będziecie się zachowywać tak, jak do tej pory, to waszą przyszłość można już przewidzieć i jest ona bardzo niebezpieczna.

Jeżeli jednak wybierzecie inną drogę, będziecie mogli rozpocząć na nowo i wybrać rozwiązania drogie sercu każdego człowieka.

Celem Błogosławieństwa jest wyzwolenie tej wspaniałej możliwości. Jej źródłem jest człowiek, z którego rozszerza się ona na całą ludzkość. To przywołało do świata Nowe Posłanie od Boga, bo tylko Nowe Posłanie od Boga może zawierać takie Błogosławieństwo. Tylko ono ma wystarczającą siłę, by wyzwolić głębszą mądrość i głębsze współczucie, które Stwórca wszelkiego życia umieścił w każdym z was.

Żaden człowiek indywidualnie, żadna filozofia czy szkoła wiedzy nie mogą zrodzić takiego wołania jakie daje Nowe Posłanie. Takie wezwanie do wybrania nowej ścieżki życia może mieć źródło tylko w Stwórcy wszelkiego życia. Musi ono przyjść od Boga Większej Społeczności – Jedynego Boga, Jedynego Źródła, którego Aniołowie sprawują pieczę nad światem, a którego moc przekracza ludzkie poznanie.

Bóg umieścił w każdej osobie ziarno Wiedzy po to, by ludzie odpowiedzieli na to wezwanie. Wiedza ta to drzemiąca w każdej osobie większa inteligencja, która czeka na to, by ją odkryć. Istnienie jej jednak ma związek tylko ze Stwórcą wszelkiego życia.

Wiedzy tej nie wykorzystasz dla wzbogacenia się ani wykorzystania ludzi dla własnych potrzeb, bo Wiedza tego nie uczyni. Celem jej istnienia jest rozpoznanie apelu Stwórcy wszelkiego życia i odpowiedź na wołanie skierowane do ludzkości, która cały czas zbliża się do tego wielkiego punktu przełomowego swego istnienia.

W tym bowiem krytycznym momencie ludzkość będzie musiała wybrać zwycięstwo lub klęskę w obliczu ogromnych trudności na świecie i w obliczu przeciwstawnych sobie i konkurujących ze sobą sił wywodzących się z Większej Społeczności, które chcą wykorzystać słabą i podzieloną ludzkość.

Wielu ludzi na całym globie wyraża głęboki niepokój o stan planety, potencjalne losy i przyszłość świata oraz całej ludzkości. Ludzie ci postrzegają, czują i wiedzą, że żyją w czasach o ogromnym znaczeniu, mocy i sile, czasach, które zdecydują o losach i przyszłości ludzkości.

Zrozumienie to nie pochodzi od intelektu. Jest to raczej wiedza instynktowna, wewnętrzny zmysł rozumienia – pochodzący od Wiedzy ukrytej w człowieku.

Nie ma możliwości ucieczki od tych ważnych czasów i ważnych przełomowych wydarzeń. Nie można już pobłażać sobie pogrążając się w iluzjach i osobistych słabostkach. Jeśli bowiem wkroczycie w ten okres czasu, ten czas próby i Objawienia ślepi i zapatrzeni w siebie, nie będziecie umieli dostrzeć, zrozumieć i przygotować się.

Możecie modlić się do Boga o wybawienie. Możecie modlić się do Boga o Błogosławieństwo. Lecz wiedzcie, że Błogosławieństwo i wybawienie już macie w sobie, zostały tam umieszczone – w Wiedzy, która jest w was i która czeka na czas, kiedy dojrzejecie do zrozumienia, że to wy musicie ją z siebie wydobyć, podążać za nią, a przede wszystkim ją szanować.

To jest twój związek z Bogiem i to uczucie stanu krytycznego, jaki w sobie czujecie jest wołaniem Boga – wołaniem do przebudzenia się, stania się świadomym i zdolnym do zareagowania.

Nie myśl, że bez zaangażowania będziesz miał szansę na życie z większymi perspektywami. Nie myśl, że możesz przespać największe wydarzenie w historii ludzkości i wyciągnąć z niego dodatkowe korzyści. I nie myśl, że znajdziesz spokój i równowagę lekceważąc wielkie wydarzenia, w których przyszło ci żyć, bo nie zaznasz pokoju i nie znajdziesz równowagi. Nie będzie otuchy ani pocieszenia.

Żyjecie w czasach Objawienia. Żyjecie w czasie, kiedy ludzkość doświadcza swej największej próby, największych wyzwań, największego niebezpieczeństwa, a jednocześnie stoi przed nią wspaniała szansa, by współpracować ze sobą i zjednoczyć się w tej sytuacji ogromnego zagrożenia.

Aby to dostrzec i samemu zrozumieć, musisz umieć przezwyciężyć wewnętrzny opór. Musisz być w stanie przełamać kulturową indoktrynację, w której się wychowałeś, a która przeszkadza ci w postrzeganiu rzeczywistości. Musisz nauczyć się nie kierować własnymi preferencjami i nie szukać pretekstów do ucieczki. Może ci się wydać, że jest to niemożliwe, ale wiedz, że Wiedza, którą posiadasz pomoże ci to osiągnąć, jak również pomoże innym w osiągnięciu tego celu.

Wołanie rozbrzmiewa. Nowe Posłanie od Boga jest na świecie. Posłaniec znajduje się wśród was. Jest on gotowy do przedstawienia Nowego Posłania. Zawiera ono Błogosławieństwo. Zawiera Ostrzeżenie. Zawiera Przygotowanie.

Zadaniem Nowego Posłania nie jest zastąpienie różnych religii świata, tylko wskazanie ich wspólnych podstaw i celów, ożywienie i umocnienie ich, żeby w przyszłości okazały się przydatne ludzkości jako społeczeństwu planetarnemu, jak również społeczeństwu wyłaniającemu się na arenie Większej Społeczności.

Wasze rządy nie będą umiały znaleźć rozwiązania w sytuacji nadchodzących zagrożeń. Wasi filozofowie również nie będą umieli znaleźć odpowiedzi. Być może ludzie będą umieli znaleźć częściowe rozwiązania, i jest to ważne, ale źródłem prawdziwego rozwiązania jest ta ogromna moc, która w was tkwi i ta Większa Moc istniejąca niezależnie od każdego z was.

Tak naprawdę potrzeba ogromnej zmiany w ludzkim rozumieniu i zachowaniu. I musi się to dokonać poprzez tę większą moc i głębszą pasję, jakie ty i ludzie na całym świecie w sobie posiadacie. Nie każdy będzie musiał zareagować, ale musi zaangażować się wystarczająca ilość ludzi w różnych miejscach na świecie.

Czasu nie zostało dużo. Nie można już sobie pozwolić na apatię i brak decyzji. Nie ma już luksusu pozostawania w ignorancji i głupocie w obliczu nadciągających Wielkich Fal przemian.

A to dlatego, że w świecie istnieje Wielka Ciemność. Ciemność ta sięga głębiej i zagraża ludzkości bardziej niż cokolwiek, co wydarzyło się do tej pory. Pojawiła się tu w okresie, kiedy ludzkość jest osłabiona, bo żyjecie w świecie, który podupada. Czeka was także podjęcie decyzji – wybór ścieżki samo-zniszczenia, ścieżki konkurencji, konfliktów i wojen, bądź odkrycie innej innej drogi – ścieżki w kierunku współpracy i zjednoczenia w obliczu istniejącego ogromnego niebezpieczeństwa.

Na całym świecie niektórzy ludzie zaczynają dostrzegać to ogromne niebezpieczeństwo, ale większość znajduje się jeszcze w stanie uśpienia, śniąc o osobistym spełnieniu, nie zdając sobie sprawy i nie zauważając Wielkich Fal przemian, które już dobijają do brzegu.

Dlatego ci, którzy odpowiedzą, muszą odpowiedzieć w pełni się angażując – aby rozpoznać niebezpieczeństwo, zrozumieć ostrzeżenia oraz przyjąć Błogosławieństwo od Stwórcy wszelkiego życia.

Istnieje rozwiązanie dla ludzkości, ale ludzkość sama nie jest w stanie go odkryć. Bo rozwiązanie to musi posiadać moc obudzenia w ludziach pragnienia służenia sobie nawzajem. Musi ono mieć moc, która pokona i przemoże wszystkie psychologiczne, socjalne i polityczne ideologie i tendencje, które skłócają ludzi ze sobą. To musi być moc na tyle wielka, aby obudzić w ludzkości współczucie, tolerancję i przebaczenie.

To nie jest jakiś zwykły zbiór idei. To jest moc wybawienia. To jest apel Boga i odpowiedź Boskiego Stworzenia – odpowiedź tkwiąca w ludziach, odpowiedź w głębi ciebie.

Dlatego przyjmij to Błogosławieństwo. Nie będziesz w stanie zrozumieć go intelektem, ale możesz je poczuć i wiedzieć, że jest prawdziwe. Możesz poczuć reakcję budzącą się w środku ciebie.

Uznaj prawdziwość tej reakcji i pozwól, by dotarła do twojej świadomości. Pozwól jej się poprowadzić. Jest to wskazówka od Stwórcy. Do tej pory spała w tobie, a ty spałeś razem z nią.

Teraz musi się przebudzić, bo przyszedł na nią czas. Teraz musisz postrzegać świat czystym i obiektywnym widzeniem. Teraz musisz zaniechać dziecinnych i bzdurnych przyzwyczajeń, które tylko cię osłabiają, oślepiają i narażają na niebezpieczeństwa.

To są czasy Objawienia. Czasy takie zdarzają się bardzo rzadko – w momentach wielkich punktów zwrotnych losów ludzkości, w czasach będących wielką okazją, kiedy Stwórca wszelkiego życia może przekazać ludzkości większą mądrość i Wiedzę oraz na nowo napełnić inspiracją i siłą duchową.

To są czasy ci przeznaczone. Są to czasy, dla których się tutaj urodziłeś, bo Anielskie Zastępy nie pomogły ci tu przybyć tylko po to, byś był po prostu konsumentem – byś zbudował sobie gniazdo, wzbogacił się i konkurował z innymi o te bogactwa. I chociaż dziś jest to być może twoja rzeczywistość, to nie jest to twoja głębsza rzeczywistość. Twoją prawdziwą rzeczywistością jest wniesienie do świata czegoś o wiele cenniejszego, czegoś, czego świat sam sobie nie może dać, i pozwolenie temu darowi zmienić twoje życie i skierować je ku pracy dla ludzkości oraz służbie życiu we wszystkich jego przejawach na tym świecie.

Ten większy cel twojego życia mogą uświadomić ci tylko wyjątkowy apel i wyjątkowe okoliczności. Dlatego nie przestrasz się nadchodzących Wielkich Fal przemian, lecz staw im czoła. W ich obliczu możesz się bać i być niepewny, ale to właśnie ich obecność obudzi w tobie ogromną duchową moc, która zjawi się dzięki temu wołaniu i dzięki Błogosławieństwu.

Bóg wzywa tych wszystkich, którzy jeszcze śpią, aby obudzili się ze swoich snów o cierpieniu i marzeń o spełnieniu. Potrzeba wam bowiem sprostać wymogom tych czasów i przygotować się do przekazania swoich darów, z którymi zostaliście wysłani do świata, by wspomóc ludzkość borykającą się z problemami – ludzkość, której przyszłość będzie przesądzona w ciągu kilku następnych lat. To jest Błogosławieństwo.

Możesz modlić się do Boga o wiele rzeczy. Możesz prosić o ocalenie. Możesz prosić o szanse i korzyści. Możesz prosić o zdrowie dla rodziny i bliskich. Ale Bóg nie może dać ważniejszej odpowiedzi i cenniejszego daru niż Błogosławieństwo. Ponieważ Błogosławieństwo jest odpowiedzią na o wiele ważniejsze pytanie, które istnieje w tobie i które wynika z potrzeb twojej duszy. Jest to komunikacja odbywająca się na innym poziomie niż intelekt i odpowiadająca na znacznie głębsze potrzeby niż problemy chwili. Ta odpowiedź daje o wiele więcej niż to, o co do tej pory się modliłeś.

Błogosławieństwo to droga. To jest ścieżka. To jest świadomość. To jest podróż. To jest góra, na którą trzeba się wspiąć. To jest to, co przemieni twoje życie i da mu wartość. To jest to, co zorganizuje twoje myślenie i pozwoli ci uciec od wątpliwości i chaosu.

Bez względu na okoliczności, wniesie to Błogosławieństwo do twego życia, tak aby inni także to zobaczyli, poczuli i żeby na to odpowiedzieli. To jest niedotykalne. To jest niewysłowione. A mimo to ma siłę obdarowania rodziny ludzkiej wielkimi darami.

Bo tylko Błogosławieństwo może przygotować i ochronić ludzkość. Tylko Błogosławieństwo wskaże wam drogę poprzez niepewne i trudne czasy przed wami. I tylko Błogosławieństwo może was przygotować na Wielką Ciemność, istniejącą już w świecie – Wielką Ciemność, która ma moc zdecydowania o losach każdego obywatela świata dzisiaj i przyszłości.

To jest apel o zjednoczenie ludzkości, apel do mocy wewnętrznej ludzi i mądrości ludzkiej, by teraz pokazały swe oblicze światu. Ponieważ musicie sobie poradzić z konkurencją spoza tego świata, jak również z katastrofalną sytuacją na świecie. Musicie odpowiedzieć na kombinację dwóch sytuacji, która nigdy jeszcze nie wydarzyła się na ziemi.

Nie myślcie, że takie wydarzenia spotkają was za jakiś czas, w nieokreślonej przyszłości, lub że nie dotyczy to teraźniejszości. Nie odczujecie wielkiej potrzeby dopóki nie ujrzycie ogromnego wyzwania. Jeżeli nie poczujecie wielkiej potrzeby, nie będziecie umieli docenić Błogosławieństwa. Nie będziecie odczuwali potrzeby Błogosławieństwa. I nie będziecie w stanie zrozumieć, że bez Błogosławieństwa ludzkość wkroczy w długi okres degradacji i groźnych oraz niezwykle trudnych wydarzeń.

Bóg rozumie słabości ludzkości nawet wtedy, kiedy ludzkość ich nie widzi. Bóg rozumie potrzeby twojej duszy nawet wtedy, kiedy ty jeszcze nie czujesz tego w sobie. Bóg wie, jakie warunki nadchodzą dla ludzkości i apeluje, aby ludzkość się przebudziła z drzemki, stała się świadoma i zaczęła się przygotowywać.

Ale wola Boga a ludzkie decyzje to nie to samo, dlatego rezultat będzie w końcu zależał od ludzi. Stwórca dał nam wielkie fundamenty w postaci Wiedzy. Aniołowie sprawują pieczę nad światem. Ale wynik jest w rękach ludzi. Ludzie mogą wybrać – tak jak wiele innych ras należących do Większej Społeczności wybierało od niepamiętnych czasów – uległość, upadek i poddanie się w obliczu perswazji i dominacji sił obcych. Takie wydarzenia miały miejsce niezliczoną ilość razy na Ziemi, jak również w niezmierzonej przestrzeni wszechświata.

Wola Boga a wybór ludzi i ich pragnienia to nie koniecznie jest to samo. I to jest ogromnym problemem. To jest zagadką. To jest tym, co tworzy wielką separację. To jest powodem, dla którego nie macie dostępu do znajdującej się w was Wiedzy. To jest przyczyną ślepoty ludzi i ich bezsensownego i destrukcyjnego zachowania.

Dlatego rozpoznanie problemu pozwoli wam znaleźć rozwiązanie. To wołanie przyszło od Boga. Odpowiedź jest zawarta w Wiedzy, która jest w tobie i we wszystkich innych. Wiedza nie rywalizuje ze sobą ani nie jest ze sobą w konflikcie, ponieważ istnieje ona w każdym. Jakże inne jest to od waszych teorii i idei, waszych przepisów i przepisów waszego społeczeństwa.

Ostatecznie, ludzkość musi działać odważnie i podjąć trudne decyzje. Wołanie od Boga już tutaj dotarło. Wasze decyzje i działania muszą podążać za Błogosławieństwem i nie poprzedzać go. Pozwól sobie na otrzymanie tego daru Błogosławieństwa i później krok po kroku będziesz wiedział co zrobić – jaką serię działań musisz podjąć, przez jakie punkty zwrotne musisz przejść i jakiej zmiany musisz dokonać w swoim myśleniu i sposobie życia. Akcja i zrozumienie są następstwem przyjęcia Błogosławieństwa.

Ażeby dać, musisz najpierw otrzymać. Ażeby wiedzieć, twoje oczy muszą być najpierw otworzone. Aby mieć siłę i odwagę, by odpowiednio reagować, musisz widzieć potrzebę i czuć ważność czasów, w których żyjesz. Musisz przygotować swój umysł i emocje. Musisz przygotować się do otrzymania Błogosławieństwa i odczucia niezwykłej reakcji w sobie, wielkiego wołania ku Wiedzy, która znajduje się w twoim wnętrzu. Musisz pozwolić tej Wiedzy powoli się wyłonić i nie próbować jej kontrolować, dominować czy też nią manipulować.

W ten sposób Błogosławieństwo znajdzie pewny grunt i zacznie wzrastać w tobie. Błogosławieństwo nie jest chwilowym zjawiskiem. To nie jest coś, co doświadczysz niczym błyskawicy. Nie oświetla ono horyzontu w nocy tylko na jedną sekundę. Zapoczątkowuje ono proces wyłaniania się. Zapoczątkowuje proces odnowy. Zapoczątkowuje proces zbawienia, które może pokierować i wypełnić resztę twojego życia tutaj. Taka jest wielka potrzeba ludzkości i taka jest wielka potrzeba twojej duszy i dusz wszystkich, którzy tu mieszkają. Taka jest teraz moc Błogosławieństwa.

Oby niebezpieczeństwo waszej sytuacji ujawniło się wam w całej swej grozie, i abyście pokonali początkowe uczucia strachu, niebezpieczeństwa i bezsilności, i pozwolili głębszej Wiedzy, by ujawniła się w waszym życiu, jak to się stanie w dziś, jutro i każdego następnego dnia. Dlatego, że jest to czas Objawienia. Żyjecie w czasie Objawienia.