Bóg Przemówił Ponownie

The Power of Knowledge - The Greater Intelligence within You

Bóg Przemówił Ponownie to początek Nowego Posłania od Boga dla ludzkości. Na tych stronach i w rozdziałach tej księgi Bóg przemawia do ludzkości na nowo, wygłaszając ostrzeżenie, błogosławieństwo i przygotowanie na rzeczywistość nowego świata, wyjaśniając rzeczywistość Obecności Boga i dostarczając Boską odpowiedź na narastające kryzysy wojny, zniszczenia środowiska naturalnego, konfliktu religijnego, ludzkiego cierpienia i ubóstwa nasilających się obecnie na całym świecie.

To jest Nowe Posłanie od Boga. Nie jest ono dla jednego plemienia, narodu, czy jednej grupy religijnej. Jest to żyjąca komunikacja od Boga do serca każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na Ziemi na te czasy i na czasy, które nadejdą. Jest to oryginalna komunikacja pochodząca od Boskiej Obecności, która czuwa nad światem i która prowadziła ludzkość od niepamiętnych czasów.

Choć wydaje się to być podręczną księgą, Bóg Przemówił Ponownie jest czymś znacznie większym. Jest to zaczątek żyjącej komunikacji od Boga do ciebie. W ramach tej księgi Boska Obecność wzywa cię i wszystkich ludzi, nawołując przez pradawne korytarze twojego umysłu do duchowej obecności, która przebywa w tobie. Jest to Posłanie o nieprzemijającym pięknie, sile i mocy dla odnowy wszystkich, którzy mogą je przyjąć. Albowiem Bóg wie co zbliża się do świata i Bóg wie dlaczego ty i wszyscy inni zostaliście posłani na świat w tym czasie, aby przygotować się na przyszłość, która będzie odmienna od przeszłości.

Bóg Przemówił Ponownie to pierwsza księga Tomu 1 Nowego Posłania od Boga.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1: Proklamacja

Rozdział 2: Recytacja

Rozdział 3: Zaangażowanie

Chapter 4: God Has Spoken Again

Chapter 5: The Seal of the Prophets

Chapter 6: The Mission of the Messenger

Chapter 7: The Initiation

Rozdział 8: Błogosławieństwo

Chapter 9: Living at a Time of Revelation

Rozdział 10: Zgromadzenie

Chapter 11: God’s New Message for the World

Chapter 12: God Is Moving Humanity in a New Direction

Chapter 13: The World Must Receive God’s New Message

Chapter 14: The Calling