Los Narodów


Posłuchaj oryginalneg objawienia w języku angielskim:

Pobierz (kliknij prawym przyciskiem, aby pobrać)

Otrzymał Posłaniec Boga
Marshall Vian Summers
17 kwietnia 2007 r.
w Stambule, w Turcji

O tym nagraniu


Słuchasz teraz nagrania głosu Zgromadzenia Anielskiego, które przemawia przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia na nowo. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Po raz pierwszy w historii, nagranie oryginalnego mówionego objawienia jest dostępne dla Ciebie oraz dla świata.

Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.
Nota do czytelnika:
To tłumaczenie zostało dostarczone do Stowarzyszenia przez studenta Nowego Posłania, który zgłosił się do przetłumaczenia oryginalnego tekstu angielskiego. Udostępniamy światu to tłumaczenie w jego wstępnej formie, aby ludzie mogli mieć szasnę zaznajomienia się z częścią Nowego Posłania w ich własnym języku.

To jest część Nowego Przesłania dla Świata dotycząca losu narodów i ludzi, a także wielkie wołanie, które teraz głośno brzmi dla ludzkości.

Ludzie i narody świata wkraczają w czas poważnych trudności i przemian. Zasoby światowe maleją. Populacja rośnie. A gdy tak się dzieje, dalej trwa rywalizacja, istnieje poważne niebezpieczeństwo konfliktu i wojny. Obudzą się dawne animozje. Ci, którzy są ambitni, zarówno w rządach, jak i instytucjach publicznych, będą grać na uprzedzeniach ludzkich. Będą żerować na ludzkiej słabości, a strach będzie się szerzył.

To z powodu tego wielkiego przejścia Bóg przekazał Nowe Przesłanie światu dla ochrony i postępu ludzkości. Aby zrozumieć wielkość tego Przesłania i jego wagę w tych czasach, musicie zrozumieć i uznać te wielkie przemiany, które są zagrożeniem dla rodziny ludzkiej –zagrożenie upadku, zagrożenie zniszczenia wielkich osiągnięć cywilizacji, zagrożenie dla dobrobytu i przeżycia ludzi wszędzie.

Tutaj polityka a nawet sama religia będą używane jako broń w wojnie, jako sposób na oddzielenie ludzi i nastawienie ich przeciw sobie w wielkim konflikcie, nie ideologicznie, ale tam, gdzie chodzi o zasoby światowe.

Tutaj konflikt będzie ukryty. Będzie w przebraniu polityki i religii, lecz w istocie jest to rywalizacja o zasoby. Ludzkość stoi teraz wobec wielkiego niebezpieczeństwa, ponieważ świat zaczyna upadać – świat, którego środowisko zostało zdegradowane, świat, którego klimat się zmienia, świat, którego źródła podtrzymujące życie są na wyczerpaniu, a zostały zniszczone przez ludzką ignorancję i chciwość. Oto jest przyczyna, dla której Nowe Przesłanie od Boga zostało przekazane światu.

Aby przyjąć Nowe Przesłanie i zrozumieć jego źródło oraz jego znaczenie w obecnym czasie, czasie Objawienia, musicie uznać trudne położenie, w jakim znajduje się ludzkość, a które przejawia się w tak wielu dziedzinach. Nie będziecie w stanie docenić Nowego Przesłania od Boga, zanim nie uznacie faktów, zanim nie uznacie tych uwarunkowań i zanim nie zobaczycie, że bez wielkiego Przesłania ze Źródła wszelkiego życia możliwości ludzkości radzenia sobie w tych trudnych czasach są bardzo małe. Możliwość, by ludzkość uniknęła nadchodzącej wojny, konfliktu i zniszczeń, jest bardzo mała. Przewidywanie wspaniałej przyszłości dla ludzkości, przyszłości, która nie będzie taka jak przeszłość, ma bardzo słabe podstawy. Przeciwności, które stoją naprzeciw sukcesowi ludzkości są tak znaczące, że musi być Nowe Przesłanie od Boga. Musicie zobaczyć Nowe Przesłanie w tym kontekście, albo nie zrozumiecie czasów Objawienia, w których żyjecie. Nie zrozumiecie.

Do tych, którzy będą kuszeni, by chwycić miecz w imię religii czy korzyści politycznych: musicie rozpoznać, że wasze myśli, wasze intencje i wasze działania są wbrew woli Boga dotyczącej ludzkości. Nie są w zgodzie z tym, co Bóg zamierza dać ludzkości. Ponieważ Bóg chce, by ludzkość zjednoczyła się i stała się samo wystarczająca we Wszechświecie pełnym inteligentnego życia. Nawet obecnie istnieją inne siły poza tym światem, które czekają na błąd ludzkości, czekają na okazję, by interweniować, aby wykorzystać słabą i skonfliktowaną ludzkość.

Jeśli nie widzicie tego czy nie możecie tego przyjąć, nie rozumienie trudnego położenia, w jakim znajduje się obecnie ludzkość. Nie rozumiecie wielkiego wysiłku, jakiemu musi sprostać rodzina ludzka. I nie zobaczycie wielkiego niebezpieczeństwa, Wielkiej Ciemności, która czai się obecnie w świecie, ciemności, która wyniknęła z interwencji z zewnątrz i ciemności, która powstała z ludzkiej ignorancji, chciwości, rywalizacji, konfliktu i wojny.

Do tych, którzy chwyciliby za miecz w imię religii czy korzyści politycznych: musicie zdać sobie sprawę, że gwałcicie wolę Boga dla ludzkości. A chociaż Stwórca nie ukarze was, oddalicie się od Wiedzy Boga w sobie. Rzucicie się w ciemność i pomieszanie. I poprowadzicie swoich ludzi i swój naród do konfliktu, spustoszenia i ruiny. Ponieważ skończył się czas, gdy jeden naród mógł po prostu korzystać z upadku innego narodu, bo teraz chodzi o cały świat.

Jeśli podniesiecie miecz w imię religijnych czy politycznych korzyści, pogwałcicie Boski Plan dla ludzkości. Chociaż Bóg was nie ukarze wprost, oddzielicie się i odwrócicie od Wiedzy Boga, która jest w was, którą Bóg umieścił w was dla waszej ochrony i zbawienia. A popadniecie się w chaos i konflikt, we wściekłość i niedolę i przyniesiecie zniszczenie oraz spustoszenie swoim ludziom.

Jest to wielkie ryzyko i pojawi się wielkie kuszenie ludzkości: aby ludzie krzywdzili się wzajemnie, aby obudzili swoje dawne animozje, aby narody zaczęły rywalizować i wchodziły w konflikty z innymi narodami, wierząc, że to jest dla dobra ich narodu czy zgodnie z wolą Boga. Ale jesteście oszukiwani. Jesteście w błędzie. Gwałcicie Boską Wolę i Plan dla ludzkości. Chociaż Bóg nie ukarze was wprost, oddzielicie się od Mądrości Boga i Woli Boga. Będziecie w pomieszaniu i ciemności, w żalu, a ostatecznie w rozpaczy.

Bądźcie zatem ostrożne narody świata, przywódcy światowi i obywatele świata. Zwróćcie uwagę na te słowa, ponieważ pochodzą z Boskiej Woli i Obecności i reprezentują Wiedzę, która jest w was, która ma was prowadzić i ochraniać. Jest to ta sama Wiedza, która jest tutaj, by prowadzić i chronić całą ludzkość.

Oto dlaczego Posłaniec został posłany w świat – by przynieść Nowe Przesłanie nadziei, to Przesłanie odrodzenia i działania dla rodziny ludzkiej w tym czasie wielkiego przedsięwzięcia. Właśnie zaczyna się czas, gdy pojawią się wielkie wojny i wielkie konflikty. Zarzewia tych wojen już się pojawiają. Plany tych wojen już żyją w umysłach i sercach wielu ludzi. I uwarunkowania tych konfliktów i wojen są w was.

Ludzkość ma teraz swoją wielką szansę, by zjednoczyć się w swojej obronie i dla własnej ochrony – zarówno w świecie, jak i wobec Większej Społeczności życia we Wszechświecie, gdzie wolność jest nieznana, a wartość ludzkości nie jest uznawana, zachowana jedynie przez niewielu.

Ci, którzy podniosą miecz w imię Boga czy dla politycznych korzyści, przegrają swoją misję a ich wołanie nie da efektu, a poprowadzą także innych do przegranej. A z tą przegraną nie przyjdzie pokój ani działanie, ponieważ zaprzeczyli Wiedzy Boga w sobie. Zaprzeczyli Planowi Stwórcy dla ludzkości. Obrócili się przeciwko wielkiej mądrości, którą Bóg dał im i ich sercom. Z powodu ignorancji i arogancji oraz próżności, zniszczą wielką okazję, dzięki której mogliby przyczynić się do wzrostu ludzi, narodu i świata.

Zważcie zatem na to ostrzeżenie. Niesie w sobie najpoważniejsze konsekwencje i największe znaczenie. Pełne znaczenie tego ostrzeżenia jest poza waszym rozumieniem, a jednak to, co wam mówi, będzie jasne, proste i łatwe do zrozumienia przez was.

Strzeżcie się, przywódcy narodów i przywódcy religijni. Strzeżcie się, jeżeli próbujecie skrzywdzić czy podbić inny naród dla swojej korzyści czy po to, by wyrazić swoją pretensję czy dawne animozje. Bądźcie świadomi, że rzucacie się w ciemność, pomieszanie i niedolę, że w efekcie przynosicie spustoszenie, nędzę i zniszczenie swojemu ludowi. I bądź świadomy przeciętny obywatelu, że ty także ponosisz odpowiedzialność za stosowanie mądrości i Wiedzy, jaką Bóg umieścił w tobie, byś odkrył tę mądrość i Wiedzę, i byś nie gwałcił jej z powodu gniewu czy zemsty, wściekłości czy chciwości. Ty także ponosisz odpowiedzialność, ponieważ wynik nie zależy tylko od liderów narodów i religii. Ostatecznie zależy od każdego człowieka.

Zważajcie zatem na to wielkie ostrzeżenie. To ostrzeżenie narodziło się z miłości Boga, lecz jest to jednak ostrzeżenie. Ostrzega cię ono przed wielkim prawdopodobieństwem błędu. Radzi ci, byś zwrócił się do Wiedzy Boga, który żyje w tobie – poza twoim myślącym umysłem i poza ideami, koncepcjami i przekonaniami, które powstawały historycznie w ludzkości. Ponieważ jest to moralny i etyczny fundament twojej egzystencji.

Jeśli go pogwałcisz, poniesiesz konsekwencje, nie dlatego, że Bóg cię ukarze, ale ponieważ ukarzesz siebie, gdyż odwróciłeś się od tego, co Bóg ci dał i ponieważ w wyniku arogancji, ignorancji i próżności dałeś sobie władzę, by spustoszyć co, co Bóg umieścił w tobie.

Strzeż się wielkiego niebezpieczeństwa, jakie zagraża tobie indywidualnie, ludziom, twojemu narodowi i światu, ponieważ nadszedł poważny czas próby i udręki. Rezultat będzie zależał od tego, jak zareaguje ludzkość, zarówno liderzy, jak i obywatele. Moc decyzji jest tutaj w tobie. Wola Boga jest jasna – Bóg przygotowuje ludzkość na spotkanie z życiem we Wszechświecie. Jest to jasne przedstawione w Nowym Przesłaniu.

Jednak abyście odebrali nagrodę Nowego Przesłania, abyście przygotowali się na przyszłość, która nie będzie podobna do przeszłości, abyście uniknęli nieszczęścia i katastrofy, musicie przyjąć ostrzeżenie. Musicie się zatrzymać. Musicie okiełznać gniew i swoje namiętności. Musicie powstrzymać się przed osądzaniem innych. Musicie rozważyć mądrość swoich myśli i działań oraz ich konsekwencje na przyszłość.

Przygotujcie się, ponieważ nadchodzą dla was wspaniałe i trudne czasy. Są efektem ludzkiej ignorancji i wykorzystywania świata przez ludzi. Są produktem ludzkiego braku wizji i jej braku przygotowania do przyszłości. Odpowiedzialność spoczywa na wszystkich narodach i liderach, by przygotowali swoich ludzi odpowiednio do czasów, które nadejdą, lecz będzie to coraz trudniejsze i wymagające coraz więcej wysiłku. Bogaci będą musieli zatroszczyć się o biednych. A biedni będą musieli zatroszczyć się o siebie wzajemnie. Trzeba będzie jeszcze lepiej służyć ludzkości i będzie potrzebna większa bezinteresowność w tych trudnych warunkach. Ludzkość obrabowała Ziemię do takiego stopnia, że może Ona ledwie utrzymywać rodzinę ludzką. Warunki i okoliczności waszego życia, czy jesteście biedni czy bogaci, nieważne w jakim narodzie żyjecie, będą teraz coraz trudniejsze.

Bądźcie świadomi, że te wielkie trudności przywołały to wspaniałe Nowe Przesłanie od Boga dla świata, a Posłaniec Boga został wysłany do świata, by przekazać to Przesłanie, by to wyjaśnić i być jego podstawowym punktem zogniskowania oraz sposobem przejawienia. Nie osądzajcie i nie potępiajcie Posłańca, aby nie osądzać i nie potępiać tego, co Bóg wam dał. Bo chociaż Posłaniec jest człowiekiem i jest ułomny, przynosi ze sobą Przesłanie, które jest poza ludzkim rozumieniem, a które jest bez błędu i sprzeczności.

Przyjmijcie to Przesłanie od Boga. Rozważcie je w świetle świata, który widzicie, świata, który znacie. Pomyślcie o historii ludzkości i jej wielkich bitwach, jej wielkich podbojach oraz o tym, jak bardzo destrukcyjne to było – że tak wielu ludzi musiało się poświęcić, aby tak niewielu mogło się wzbogacić. Rozważcie teraz, że tak dalej nie może być w przyszłości, aby cała ludzka rodzina doprowadziła się do całkowitego upadku, abyście byli podatni na interwencję i inwazję ze strony sił spoza świata, które nawet obecnie planują wykorzystać konflikty i rozpad ludzkości.

Poznać siebie to poznać Obecność Boga w swoim życiu, wiedzieć, że Bóg umieścił w was głębszą Wiedzę, by prowadziła i chroniła was i aby pokonała wasze tendencje autodestrukcyjne i wasze samolubne pragnienia. Poznać siebie to wiedzieć, co Bóg nam dał – nie chodzi o zrozumienie intelektualne, lecz zdawanie sobie sprawy z rzeczywistości, doświadczanie jego obecności i podążanie w jego kierunku.

Gdy wzrasta niepewność, strach i rywalizacja w świecie, będziecie potrzebować prowadzenia teraz bardziej niż kiedykolwiek dotychczas. Ponieważ instytucje i wygody, z których korzystaliście mogą już nie istnieć w przyszłości. Ubezpieczenia i bezpieczeństwo, które wam zapewniano, do jakiegokolwiek stopnia, może nie istnieć w przyszłości. Zatem skąd będziecie wiedzieć, jak być bezpiecznym? Skąd będziecie wiedzieć, co robić w obliczu niepewności i zmian? Odpowiedź Boga jest w was. By wam o tym przypomnieć. Bóg dał światu Nowe Przesłanie i wysłał Posłańca do świata.

Nie wiecie jeszcze wystarczająco wiele, by kwestionować to lub o tym dyskutować, ponieważ byłby to wyraz waszej ignorancji, arogancji i próżności. Musicie rozważyć Nowe Przesłanie. Musicie usłyszeć Posłańca, by wiedzieć, zobaczyć i zrozumieć. Ponieważ sami, bez wspaniałego daru Wiedzy, nie będziecie w stanie zobaczyć, wiedzieć i zrozumieć. Wasze zachowanie będzie zdeterminowane przez innych. Będzie wami kierować strach, a nie mądrość.

Przed wami wielkie niebezpieczeństwo i wielkie ryzyko, ale prawdopodobnie zaczynacie dostrzegać światło, które zostało dane światu w obliczu Wielkiej Ciemności, rosnącej nad horyzontem.

Przyjmijcie zatem to ostrzeżenie jako dar miłości. Przyjmijcie jej jako pocieszenie i potwierdzenie, że to, co odczuwacie najgłębiej, jest prawdziwe, że ludzkość stoi teraz wobec wielkiego niebezpieczeństwa – konfliktu wewnętrznego i interwencji z zewnątrz. Miejcie odwagę stawić temu czoła. Miejcie uczciwość, by to uznać. Rozważcie to trzeźwo, nie próbując sprawić, aby to było takie, jakim chcecie, by było, lub tym, co myślicie.

To jest wasza odpowiedzialność. Jest to wołanie waszych czasów. Jest to czas Objawienia, a Objawienie jest w was.