Pozostałe Objawienia

Pozostałe Objawienia Nowego Posłania od Boga:

Tutaj są dostępne Objawienia, których Posłaniec Marshall Vian Summers do tej pory nie skompilował w tomy i książki. Dowiedz się więcej…


Audio Downloads Available at New Knowledge Library:

Latest Available Audio Download: